Hoofdstuk 6 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op vrijheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 6 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op vrijheid"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 6 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op vrijheid In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen. 1. Wat is het recht op vrijheid? 2. Kan je tegen je zin worden opgenomen in een zorginstelling? 3. Wat is een BOPZ-indicatie? 4. Wat is vrijheidsbeperking? 5. Wanneer mag een vrijheidsbeperking worden toegepast? 6. Wat is een passende vrijheidsbeperking? 7. Welke vrijheidsbeperkingen zijn er? 8. Wat zijn beperkende regels? 9. Wat is afzondering? 10. Wat is separatie? 11. Wat is fixatie? 12. Wat is ongewilde toediening van medicijnen? 13. Wat is ongewilde toediening van eten en drinken? 14. Waar moeten vrijheidsbeperkingen worden opgeschreven? 15. Wie moet weten dat vrijheidsbeperkingen worden toegepast? 16. Wat zijn je rechten bij vrijheidsbeperking? 17. Wat betekent NEE TENZIJ? De woorden die schuin staan, worden uitgelegd in de woordenlijst achterin dit hoofdstuk. 1

2 Rechten van cliënten Inleiding Dit is het hoofdstuk van de site rechten van cliënt. De tekst gaat over de rechten van cliënten van zorginstellingen. Mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling. In dit hoofdstuk staan antwoorden op een heleboel vragen. Vragen die te maken hebben met je rechten. We hebben geprobeerd zo weinig mogelijk moeilijke woorden te gebruiken. Soms staan er toch wat moeilijke woorden tussen. Deze woorden staan schuin gedrukt. Dan vind je een uitleg van dat woord in de lijst met moeilijke woorden. Achterin het hoofdstuk kun je een lijst met moeilijke woorden vinden. In deze tekst lees je iedere keer het woord hij. Je kunt dan denken dat dit boek alleen over mannen gaat. Dat is beslist niet waar. Als wij schrijven hij dan bedoelen wij daarmee hij of zij. Hij kan dan dus zowel een man als een vrouw zijn. Wanneer wij iedere keer hij of zij moeten schrijven is dat niet prettig lezen. Het opzoekboek geeft veel antwoorden. Maar niet alle antwoorden staan in dit boek. Dat is omdat iedere situatie anders is. En omdat de wettekst bepaalt wat precies je rechten zijn. Om te weten hoe het precies met jouw rechten zit, kun je het beste, met deze tekst in je hand, gaan praten met je begeleider. Of met iemand anders de jij vertrouwt. Dan kun je samen uitzoeken hoe het zit met jouw recht. Veel succes met je rechten! 2

3 Even voorstellen Ik wil kunnen gaan en staan waar ik wil. Ik ben Wilco, de cliënt. Dit is mijn begeleider. Dit is mijn moeder. Dit is mijn curator. Dit is mijn dokter. 3

4 Rechten van cliënten Dit is mijn cliëntenvertrouwenspersoon. Dit is de rechter. 4

5 1. Wat is het recht op vrijheid? Iedereen heeft recht op vrijheid. Dat recht geldt ook voor jou. 5

6 Rechten van cliënten Je hebt het recht om te gaan en te staan waar je wilt en wanneer je dat wilt. Dat betekent dat anderen die vrijheid niet zomaar kunnen afpakken. Een voorbeeld: Ik moest voor straf naar mijn kamer. Ik ben toch geen klein kind meer, ik vind dat niet leuk. Anderen mogen niet voor jou beslissen wat je moet doen, wat je moet denken of wat je moet voelen. Anderen mogen je niet zomaar opsluiten of vastbinden. Een cliënt woont in een zorginstelling omdat het nodig is. Maar hij is niet verplicht daar te wonen. Hij woont daar vrijwillig. We noemen dat een vrijwillige opname. De cliënt begrijpt dat hij ondersteuning nodig heeft. Maar als hij dat zou willen, kan hij weggaan. 6

7 2. Kan je tegen je zin in worden opgenomen in een zorginstelling? Het kan nodig zijn om iemand op te nemen in een zorginstelling. Dat is als hij niet goed voor zichzelf kan zorgen. En als hij zichzelf in gevaar brengt. Of als hij anderen in gevaar brengt. 7

8 Rechten van cliënten Als de cliënt in een zorginstelling wil wonen, is er geen probleem. Hij krijgt dan de ondersteuning die hij nodig heeft. Maar het kan zijn dat de cliënt niet in een zorginstelling wil wonen. Dan mag hij niet zomaar tegen zijn zin worden opgenomen. De rechter moet dan eerst toestemming geven voor die opname. De rechter beslist dat het nodig is de cliënt op te nemen in een zorginstelling. Dat kan alleen als de cliënt zichzelf in gevaar brengt. Of dat de cliënt anderen in gevaar brengt. De cliënt krijgt dan een Rechtelijke Machtiging. Dat wordt ook wel RM genoemd. Hij is dan gedwongen opgenomen in een zorginstelling. Een RM is voor maximaal een jaar. Dan moet de rechter opnieuw kijken of de RM nog nodig is. Kijken of de cliënt tegen zijn zin in de instelling moet blijven wonen. 8

9 Het kan zijn dat het nodig is om een cliënt op te nemen in een zorginstelling. Maar dat er geen tijd is om de rechter om toestemming te vragen. Omdat de cliënt direct hulp nodig heeft. Dan kan dat met toestemming van de burgemeester. Dat heet een In Bewaring Stelling. Het wordt ook wel IBS genoemd. Een IBS is voor 3 weken. Daarna kijkt de rechter of de cliënt langer tegen zijn zin in de instelling moet blijven wonen. 9

10 Rechten van cliënten Een voorbeeld: Ik heb altijd bij mijn moeder gewoond. Mijn moeder is vanmiddag in het ziekenhuis opgenomen. Ik wil niet naar een instelling. Maar volgens mijn moeder kan ik niet alleen blijven. Dat zou echt heel gevaarlijk zijn. Dus er moet echt iets gebeuren. Maar er is niemand anders bij wie ik zou kunnen logeren. Mijn moeder zegt dat ik moet worden opgenomen. Totdat zij weer thuis is. Maar ik wil echt niet naar een instelling. Daarom vraagt de hulpverlener een IBS aan. De burgemeester geeft de IBS. Ik moet nu naar de instelling. Ik word dus tegen mijn zin opgenomen in een zorginstelling. Omdat het te gevaarlijk voor mij is om alleen thuis te zijn. 10

11 3. Wat is een BOPZ - indicatie? Niet iedere cliënt kan zeggen of hij het eens is met het wonen in een zorginstelling. 11

12 Rechten van cliënten Het kan zijn dat de cliënt niet aangeeft dat hij het goed vindt om in een zorginstelling te wonen. Maar ook niet dat hij dat niet goed vindt. Anderen vinden het nodig dat de cliënt in een zorginstelling woont. Dan komt een organisatie van buiten de zorginstelling kijken. Kijken of het klopt dat deze cliënt niet kan zeggen of hij in een zorginstelling wil wonen. En kijken of het echt nodig is dat de cliënt wordt opgenomen. Die organisatie geeft de cliënt dan een BOPZ - indicatie. Dat wordt ook wel een niet vrijwillige opname - indicatie genoemd. Of een artikel 60 - indicatie. Dat betekent dat de cliënt niet heeft kunnen kiezen om in de zorginstelling te wonen. Dit is geregeld in een speciale wet. Die wet heet wet BOPZ. 12

13 4. Wat is een vrijheidsbeperking? De ondersteuning die je nodig hebt, staat in je ondersteuningsplan. Daarover heb je afspraken gemaakt met je begeleider. Mogelijk samen met je vertegenwoordiger. Je begeleider, je vertegenwoordiger en jij zelf vinden dat deze ondersteuning goed is voor jou. Je wordt niet in je vrijheid beperkt. 13

14 Rechten van cliënten Het kan gebeuren dat je begeleider bepaalde ondersteuning voor jou nodig vindt. Hij vindt dat je af en toe in je vrijheid beperkt moet worden. Bijvoorbeeld dat je af en toe even alleen in een rustige ruimte bent. Of dat je medicijnen nodig hebt om rustig te blijven. Maar jij vindt dat niet nodig. Als de begeleider vindt dat het gevaarlijk is als je die ondersteuning niet krijgt, dan kan het zijn dat je de ondersteuning toch krijgt. De begeleider mag dat niet alleen beslissen. Hij moet overleggen met anderen. Met de arts of met de gedragsdeskundige. Dan wordt je in je vrijheid beperkt. Dan is de ondersteuning die je krijgt een vrijheidsbeperking. Dat wordt ook wel een dwangbehandeling genoemd. Of onvrijwillige zorg. Vrijheidsbeperkingen kunnen klein zijn. Bijvoorbeeld als je maar 10 sigaretten per dag mag roken. Ook dan gelden de regels voor vrijheidsbeperking. De regels over vrijheidsbeperking staan in de wet BOPZ. 14

15 5. Wanneer mag vrijheidsbeperking worden toegepast? Vrijheidsbeperking mag niet zomaar worden toegepast. 15

16 Rechten van cliënten Er zijn voorwaarden voordat vrijheidsbeperking mag: Je woont in een speciale zorginstelling waar vrijheidsbeperking mag worden toegepast. Dat heet een zorginstelling met een BOPZ - aanmerking. Jij hebt een RM, een IBS of een BOPZ - indicatie. Het is gevaarlijk voor jou als je niet in je vrijheid beperkt wordt. Of er is gevaar voor anderen als je niet in je vrijheid beperkt wordt. Het probleem kan niet op een andere manier worden opgelost. Vrijheidsbeperking is de enige oplossing. De vrijheidsbeperking past bij het probleem. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan, kan vrijheidsbeperking worden toegepast. Vrijheidsbeperking mag nooit als straf worden gebruikt. 16

17 6. Wat is een passende vrijheidsbeperking? De beperking van je vrijheid moet goed passen bij het probleem dat de begeleider wil oplossen. 17

18 Rechten van cliënten Dat kun je op 3 manieren bekijken: 1. De vrijheidsbeperking moet precies goed voor jou zijn. Niet te licht en niet te zwaar voor jouw probleem. Dat heet met een moeilijk woord proportionaliteit. 2. De beperking van je vrijheid moet de minst zware vrijheidsbeperking zijn die past bij jouw probleem. Dat heet met een moeilijk woord subsidiariteit. 3. De beperking van je vrijheid moet jouw probleem verhelpen of verminderen. Het mag niet te lang duren. De vrijheidsbeperking moet stoppen als het probleem weg is. Dat heet met een moeilijk woord doelmatig. Een voorbeeld: Ik ben vaak erg onrustig. Als ik onrustig ben krijg ik een tabletje. Dat tabletje helpt me om rustiger te worden. Ik vind het vervelend om medicijnen te slikken. Maar zonder die medicijnen wordt mijn onrust heel erg. Ik word dan vaak boos en sla om me heen. Als dat gebeurt, moet ik naar de rustruimte. Dat vind ik veel erger dan het tabletje slikken. Dus het tabletje is de beste oplossing. Het is een vrijheidsbeperking. Maar het is voor mij de best passende vrijheidsbeperking. 18

19 7. Welke vrijheidsbeperkingen zijn er? Er zijn verschillende vormen van vrijheidsbeperking. 19

20 Rechten van cliënten Dit zijn de verschillende vormen van vrijheidsbeperking: Beperkende regels: Regels over wat de cliënt niet mag doen of niet mag hebben. Afzondering: Regels om de cliënt in een rustige ruimte op te sluiten. Separatie: Regels om de cliënt in een speciale ruimte op te sluiten. Fixatie: Regels om de cliënt vast te binden. Ongewilde toediening van medicijnen om je gedrag te beïnvloeden: Regels om de cliënt tegen zijn zin in medicijnen te geven. Ongewilde toediening van eten en drinken: Regels om de cliënt tegen zijn zin in eten en drinken te geven. Afzondering, separatie, fixatie, het ongewild toedienen van medicijnen en het ongewild toedienen van eten en drinken, worden ook wel middelen en maatregelen genoemd of M en M s. Op de volgende bladzijden worden de verschillende vormen uitgelegd. 20

21 8. Wat zijn beperkende regels? In de wet staan verschillende beperkende regels. Dit zijn regels die zeggen dat je iets niet mag, omdat dat niet goed voor je is. 21

22 Rechten van cliënten Beperking van bewegingsvrijheid. Je mag niet gaan en staan waar je wilt. Je mag niet altijd alles doen wat je wilt. Je mag niet alles in bezit hebben wat je wilt. Een paar voorbeelden: De koelkast zit op slot, zodat ik er niet zomaar in kan. Ik mag geen lucifers hebben. Mijn kledingkast zit op slot. Ik heb een vast dagprogramma waar ik me aan moet houden. Beperking van contacten met anderen. Je mag niet iedereen bellen, wie je wilt, wanneer je wilt. Je mag niet zomaar iedereen op bezoek krijgen. Je mag geen vriendschap met bepaalde mensen hebben. Een paar voorbeelden: Ik mag maar 1 keer per week met mijn moeder bellen. Ik mag niet met mijn vriend alleen zijn op mijn kamer. Ik mag geen contact hebben met mijn oude vrienden. Alle beperkende regels moeten in je ondersteuningsplan staan. 22

23 9. Wat is afzondering? Als je zo boos bent dat je niet meer weet wat je doet. Dan kan het helpen dat je naar een speciale ruimte gaat. Een ruimte waar heel weinig spullen in staan. De deur van die ruimte gaat op slot. Je kunt dan tot rust komen. Het alleen in een speciale ruimte zijn heet afzondering. 23

24 Rechten van cliënten Er moet goed met jou worden afgesproken hoe lang je in de ruimte blijft. En wie er af en toe komt kijken. Of er moet worden afgesproken wie er bij je komt zitten. Als je afgezonderd wordt, moet dat in je ondersteuningsplan staan. En het moet besproken worden met jouw vertegenwoordiger. 24

25 10. Wat is separatie? Het kan zijn dat je heel onrustig bent. Dat je alles kapot wil maken wat je ziet. Dan kan het nodig zijn dat je opgesloten wordt in een speciale ruimte. In de ruimte waar je dan komt, is vaak alleen een bed. Je kan dan niets kapot maken. 25

26 Rechten van cliënten Deze ruimte wordt separeerruimte of isoleerruimte genoemd. Er zijn strenge regels over de separeerruimte. Er mogen geen scherpe randen of hoeken in de ruimte zijn. Daar zou iemand zich aan kunnen verwonden. De ruimte moet ook daglicht hebben. Als je gesepareerd wordt, moet dat in je ondersteuningsplan staan. En het moet besproken worden met jouw vertegenwoordiger. 26

27 11. Wat is fixatie? Het kan gebeuren dat je jezelf pijn doet. 27

28 Rechten van cliënten Dan kan het nodig zijn dat je bijvoorbeeld washandjes om je handen krijgt. Dan kan je jezelf niet meer krabben. Het kan gebeuren dat begeleiders bang zijn dat je valt. Dan kan het nodig zijn dat je een helm draagt. Of dat je vastgebonden wordt in bed of in de stoel. Dit vastbinden gebeurt met een speciaal daarvoor gemaakte band. Zo kan je niet uit je stoel of bed vallen. Of dat je hekken rond je bed hebt. Je kan dan niet zelf je bed uitkomen. Of dat je een tafelblad voor je stoel krijgt. Dan kun je niet zelf opstaan uit je stoel. Dit zijn allemaal vormen van fixatie. Als je gefixeerd wordt, moet dat in je ondersteuningsplan staan. En het moet besproken worden met jouw vertegenwoordiger. 28

29 12. Wat is ongewilde toediening van medicijnen? Het kan gebeuren dat je erg in de war bent. Dan kan het zijn dat je medicijnen nodig hebt om rustiger te worden. Medicijnen die je gedrag beïnvloeden. 29

30 Rechten van cliënten De begeleiders mogen je die medicijnen geven. Ook al ben je het er niet mee eens. Dat heet ongewilde toediening van medicijnen. De begeleider moet je wel vertellen dat je die medicijnen krijgt. En waarom je die medicijnen krijgt. Medicijnen mogen niet stiekem door je eten of drinken worden gedaan. Als je ongewild medicijnen krijgt, moet dat in je ondersteuningsplan staan. En het moet besproken worden met jouw vertegenwoordiger. 30

31 13. Wat is ongewilde toediening van eten of drinken? Het kan gebeuren dat je zo boos bent dat je niet wilt eten of drinken. Dan kan het voor je gezondheid nodig zijn dat begeleiders je dwingen te eten of drinken. Als je dan nog niet zelf eet of drinkt, dan mogen zij je op een andere manier eten of drinken geven. 31

32 Rechten van cliënten Dat kan met een infuus of met een maagsonde. Dat zijn voorbeelden van ongewilde toediening van eten of drinken. Als je ongewild eten of drinken krijgt toegediend, moet dat in je ondersteuningsplan staan. En het moet besproken worden met jouw vertegenwoordiger. 32

33 14. Waar moeten vrijheidsbeperkingen worden opgeschreven? Iedere vrijheidsbeperking moet goed worden opgeschreven. 33

34 Rechten van cliënten Iedere vrijheidsbeperking moet in je ondersteuningsplan staan. In je ondersteuningsplan moet staan: Welke vrijheidsbeperking is toegepast. Dat alle andere mogelijkheden eerst zijn geprobeerd. Waarom deze vrijheidsbeperking het beste past. Alle vrijheidsbeperkingen moeten ook op een lijst staan. De BOPZ - arts van de zorginstelling moet die lijst bijhouden. 34

35 15. Wie moet weten dat vrijheidsbeperkingen worden toegepast? De vrijheidsbeperking moet met jou besproken worden. 35

36 Rechten van cliënten Als je in je vrijheid beperkt moet worden kun je zelf aangeven wat voor jou het beste werkt. Je vertegenwoordiger moet verteld worden dat jij in je vrijheid wordt beperkt. Je vertegenwoordiger kan dan meekijken dat het goed met je gaat. Hij kan voor je belangen opkomen. Alle vrijheidsbeperkingen moeten ook gemeld worden aan de Inspectie Gezondheidszorg. 36

37 16. Wat zijn je rechten bij vrijheidsbeperking? Je hebt speciale rechten als je in je vrijheid beperkt wordt. Je hebt recht op een deskundige begeleider. De vrijheidsbeperking mag alleen worden toegepast door een begeleider die goed weet hoe vrijheidsbeperking moet worden toegepast. Je hebt het recht dat de begeleider niet alleen besluit dat jij in je vrijheid beperkt wordt. De begeleider moet overleggen met de andere begeleiders. En met de gedragsdeskundige. En met de arts. 37

38 Rechten van cliënten Je hebt er recht op dat in je ondersteuningsplan wordt opgeschreven als je in je vrijheid beperkt wordt. Het moet ook gemeld worden bij de BOPZ - arts. Je hebt er recht op dat steeds gekeken wordt of de vrijheidsbeperking goed voor je is. Dat heet ook wel evalueren. Als je in je vrijheid beperkt wordt, moet de begeleider na 1 maand kijken of de vrijheidsbeperking passend is. Ieder half jaar moet weer gekeken worden of de vrijheidsbeperking nog steeds nodig is. En of de vrijheidsbeperking nog steeds passend is. Je hebt het recht je te verzetten tegen de zorg die je krijgt. Je kunt laten zien dat jij het niet eens bent met je vrijheidsbeperking. Ook als je niet helemaal begrijpt hoe het zit. Begeleiders moeten dan goed naar je luisteren. Je hebt er recht op om te klagen over je vrijheidsbeperking. Als je het niet eens bent met de zorg die je krijgt, kun je daarover klagen. Je kunt iemand vragen je daarbij te helpen. Bijvoorbeeld de cliëntenvertrouwenspersoon. Je hebt recht op een vertegenwoordiger. Juist als je in je vrijheid beperkt wordt, is het goed als er iemand met je meekijkt naar de zorg die je krijgt. De begeleider moet met je vertegenwoordiger overleggen als je in je vrijheid beperkt wordt. 38

39 17. Wat betekent NEE TENZIJ? Alle zorginstellingen samen hebben gezegd dat het niet goed is om cliënten in hun vrijheid te beperken. Daarom mag het alleen maar als het echt niet anders kan. Dus zorginstellingen zeggen: NEE, wij beperken cliënten niet in hun vrijheid, TENZIJ het echt niet anders kan. De zorginstelling heeft dus de plicht om alles te doen om te voorkomen dat cliënten in hun vrijheid beperkt worden. En als het dan echt niet anders kan. Dan wordt de cliënt maar zo kort mogelijk in zijn vrijheid beperkt. En wordt de minst ingrijpende manier van vrijheidsbeperking gebruikt. 39

40 Rechten van cliënten Moeilijke woorden in hoofdstuk 6 Zorginstelling De organisatie die zorg- en dienstverlening organiseert. Ook wel instelling of zorgaanbieder genoemd. Bijvoorbeeld een woonvorm of een activiteitencentrum. Ondersteuningsplan Het plan waarin opgeschreven wordt hoe de begeleiding en ondersteuning van een cliënt eruit gaat zien. Dit plan heet ook wel begeleidingsplan of zorgplan, behandelplan, handelplan, persoonlijk plan, verpleegplan, werkplan, groeiplan, OP, dat is de afkorting voor ondersteuningsplan, POP, dat is de afkorting voor persoonlijk ondersteuningsplan, COP, dat is de afkorting van cliëntondersteuningsplan, IP, dat is de afkorting van individueel plan, IOP, dat is de afkorting van individueel ondersteuningsplan. Vertegenwoordiger Degene die namens de cliënt meedenkt over de zorg en dienstverlening die de cliënt krijgt. De vertegenwoordiger kan zo nodig voor de cliënt beslissen. Gedragsdeskundige De gedragsdeskundige is de orthopedagoog of de psycholoog Hij weet veel over gedrag en over het veranderen van gedrag. 40

41 BOPZ - arts De dokter die verantwoordelijk is bij het toepassen van vrijheidsbeperkingen. Vrijheidsbeperkingen die geregeld zijn in de wet BOPZ, Infuus Een zakje met vloeistof dat via een slangetje met een naald in je arm komt. Via een infuus kan je vocht of medicijnen krijgen. Maagsonde Een slangetje dat via je neus naar je maag loopt waardoor je vloeibaar eten binnen kan krijgen. Inspectie gezondheidszorg De inspectie controleert of zorginstellingen zich houden aan de wetten in de gezondheidszorg. Cliëntenvertrouwenspersoon Iemand met wie cliënten kunnen praten als er een probleem is met de zorg of begeleider. Samen kijken zij welke oplossing er gevonden kan worden. 41

Hoofdstuk 7 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op goede zorg

Hoofdstuk 7 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op goede zorg Recht op goede zorg Hoofdstuk 7 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op goede zorg In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen. 1. Wat is goede zorg? 2. Wat weegt zwaarder, goede zorg of

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op informatie

Hoofdstuk 2 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op informatie Hoofdstuk 2 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op informatie In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen. 1. Wat is het recht op informatie? 2. Wat is begrijpelijke informatie? 3. Op welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Dit hoofdstuk gaat over: de rechten van cliënten

Hoofdstuk 1 Dit hoofdstuk gaat over: de rechten van cliënten Hoofdstuk 1 Dit hoofdstuk gaat over: de rechten van cliënten In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen: 1. Wat zijn rechten? 2. Wat zijn de belangrijkste rechten van cliënten? 3. Wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Dit hoofdstuk gaat over: de rechten van cliënten op papier

Hoofdstuk 10 Dit hoofdstuk gaat over: de rechten van cliënten op papier Rechten van cliënten op papier Hoofdstuk 10 Dit hoofdstuk gaat over: de rechten van cliënten op papier RECHTEN OP PAPIER In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen: 1. Waar vind je jouw

Nadere informatie

De BOPZ. voor cliënten van Stichting Humanitas DMH

De BOPZ. voor cliënten van Stichting Humanitas DMH De BOPZ voor cliënten van Stichting Humanitas DMH Maart 2015 Deze vereenvoudiging is gemaakt op basis van de wet BOPZ door Stichting Raad op Maat in samenwerking met Humanitas DMH. Aan deze vereenvoudiging

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op geheimhouding

Hoofdstuk 4 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op geheimhouding Recht op geheimhouding Hoofdstuk 4 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op geheimhouding In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen: 1. Wat is het recht op geheimhouding? 2. Mag iedereen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op privacy

Hoofdstuk 5 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op privacy Hoofdstuk 5 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op privacy In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen. 1. Wat is het recht op privacy? 2. Mogen anderen in jouw woonruimte komen? 3. Mogen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op zeggenschap

Hoofdstuk 3 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op zeggenschap Recht op zeggenschap Hoofdstuk 3 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op zeggenschap In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen: 1. Wat is het recht op zeggenschap? 2. Wat is het recht op

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Dit hoofdstuk gaat over: andere rechten van cliënten

Hoofdstuk 9 Dit hoofdstuk gaat over: andere rechten van cliënten Andere rechten van cliënten Hoofdstuk 9 Dit hoofdstuk gaat over: andere rechten van cliënten In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen: 1. Welke rechten hebben cliënten nog meer? 2. Wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op klagen

Hoofdstuk 8 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op klagen Hoofdstuk 8 Dit hoofdstuk gaat over: het recht op klagen In dit hoofdstuk vind je een antwoord op de volgende vragen: 1. Wat is het recht op klagen? 2. Wat kun je doen met een klacht? 3. Wie kan je helpen

Nadere informatie

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen voor cliënten

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen voor cliënten SC-0033 mei 2012 - alle rechten voorbehouden s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort Postbus 647 3800 AP Amersfoort Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen

Nadere informatie

De zorg moet steeds beter.

De zorg moet steeds beter. De zorg moet steeds beter. De tekst is in Taal voor allemaal. Ons Tweede Thuis heeft afspraken over goede zorg. Jij krijgt zorg. Ons Tweede Thuis geeft de zorg. Een ander woord voor zorg is hulp. Bij wonen.

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5 Kijken wat

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Gedwongen opnames. middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen

Gedwongen opnames. middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Inhoud Waarom deze brochure? 3 De gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) De gedwongen opname

Nadere informatie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie Nota BOPZ eenvoudige versie Zonder toestemming Ben je soms boos? Ben je soms boos en ben je dan wel eens gevaarlijk voor jezelf of anderen? Of doe je wel eens dingen die niet mogen? Soms moeten begeleiders

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

De zorg moet steeds beter.

De zorg moet steeds beter. De zorg moet steeds beter. De tekst is in Taal voor allemaal. Je zorg-aanbieder 1 heeft afspraken over goede zorg. Jij krijgt zorg. Je zorg-aanbieder geeft de zorg. Een ander woord voor zorg is hulp. Bij

Nadere informatie

Ik mag helemaal zelf beslissen, toch?

Ik mag helemaal zelf beslissen, toch? Heb je vragen over deze folder? Je kunt ze stellen aan de gedragswetenschapper, de manager of de cliëntvertrouwenspersoon. Vrijheidsbeperkingen Informatie voor cliënten s Heeren Loo s Heeren Loo helpt

Nadere informatie

Veilige zorg voor mensen met dementie

Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Mensen met dementie zorg willen wij zorg geven in een veilige omgeving, die zoveel mogelijk recht doet aan de mogelijkheden voor

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg

Onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg Onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg Informatie voor cliënten van de Geriant-kliniek Inleiding Mensen met dementie willen het liefst in hun vertrouwde omgeving blijven. Dat is thuis. Soms is een

Nadere informatie

Ik mag helemaal zelf beslissen, toch?

Ik mag helemaal zelf beslissen, toch? Vrijheidsbeperkingen Informatie voor cliënten Heb je vragen over deze folder? Je kunt ze stellen aan de gedragswetenschapper, de manager of de cliëntvertrouwenspersoon. s Heeren Loo s Heeren Loo helpt

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie Nota BOPZ eenvoudige versie Zonder toestemming Ben je soms boos? 1 Ben je soms boos en ben je dan wel eens gevaarlijk voor jezelf of anderen? Of doe je wel eens dingen die niet mogen? Soms moeten begeleiders

Nadere informatie

Informatieboekje wet BOPZ

Informatieboekje wet BOPZ Informatieboekje wet BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Dit informatieboekje

Nadere informatie

Gedwongen opnames. middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Dwangtoepassing

Gedwongen opnames. middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Dwangtoepassing Gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Dwangtoepassing Inhoud De gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) De gedwongen opname - wetgeving Wat is een rechterlijke

Nadere informatie

Als een gedwongen opname nodig is

Als een gedwongen opname nodig is Als een gedwongen opname nodig is Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent opgenomen op de afdeling Psychiatrie van ons ziekenhuis en uw behandelaar en uw omgeving

Nadere informatie

BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG?

BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG? BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG? 1 Dit boek is van Ik vul dit boek samen in met mijn begeleider 2 3 Voorwoord Dit boek is een hulpmiddel voor cliënten. Met dit boek kunnen cliënten met hun begeleider in gesprek

Nadere informatie

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie voor lvg-cliënten

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie voor lvg-cliënten SC-0032 mei 2012 - alle rechten voorbehouden s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort Postbus 647 3800 AP Amersfoort Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie voor lvg-cliënten

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Opname op een BOPZ-afdeling met mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen

Opname op een BOPZ-afdeling met mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen Opname op een BOPZ-afdeling met mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen Inleiding Met deze folder geven we u inzicht in het beleid van De Wever met betrekking tot opname op een BOPZ-afdeling met mogelijk

Nadere informatie

Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking

Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking Keuzevrijheid en vrijheidsbeperking Het beste uit jezelf Waarom mag je niet altijd doen wat je wilt? Steven is ernstig gehandicapt. Eén van zijn beperkingen is dat hij niet kan praten. Je moet dus goed

Nadere informatie

Opname op een BOPZ-afdeling met mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen

Opname op een BOPZ-afdeling met mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen Opname op een BOPZ-afdeling met mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen INLEIDING Met deze folder geven we u inzicht in het beleid van De Wever met betrekking tot opname op een BOPZ-afdeling met mogelijk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Meepraten over beperking van je vrijheid

Meepraten over beperking van je vrijheid Meepraten over beperking van je vrijheid 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

En jij? Ik ben vrij! Ik ben vrij! En jij. Dit is een krant over vrijheid FEBRUARI 2015

En jij? Ik ben vrij! Ik ben vrij! En jij. Dit is een krant over vrijheid FEBRUARI 2015 FEBRUARI 2015 Dit is een krant over vrijheid Ik ben vrij! En jij? Ik b Ik ben vrij! En jij Lees in deze krant over: Dit zeggen cliënten over vrijheid Jouw vrijheid Verhalen over vrijheid Een nieuwe wet

Nadere informatie

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde 2010 De Lichtenvoorde afdeling Communicatie en Informatie [ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] Dit is een overeenkomst. Afspraken die we maken staan op papier. De rechten en plichten van de cliënt staan

Nadere informatie

De Wet Bopz. Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen

De Wet Bopz. Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen De Wet Bopz Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging en Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Stichting De Jutters Centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden Inhoudsopgave De gedwongen

Nadere informatie

Schakenbosch in het kort. Informatie voor jongeren en ouders

Schakenbosch in het kort. Informatie voor jongeren en ouders Schakenbosch in het kort Informatie voor jongeren en ouders Het lukt mij niet om vrienden te maken en te houden. Ik word zo snel boos, dat ik het zelf niet begrijp. Ik doe dingen die ik niet wil, omdat

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Informatiefolder Wet BOPZ

Informatiefolder Wet BOPZ Informatiefolder Wet BOPZ Wet BOPZ De Wet BOPZ is de afkorting van Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen. Anders dan de naam doet vermoeden geldt deze wet ook voor de psychogeriatrische

Nadere informatie

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care Op bezoek S bij Sam op de Intensive Care Hoi, ik ben Sam en ik lig op de Intensive Care S Ik heb een fotoboekje gemaakt. Zo kun je alvast zien waar ik ben en wat iedereen op de afdeling doet. Natuurlijk

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers versie: augustus 2013 2 1. Inleiding Deze brochure gaat over de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Bopz. Anders dan

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

De wet Bopz voor cliënt en familie

De wet Bopz voor cliënt en familie De wet Bopz voor cliënt en familie Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg met aandacht Deze brochure gaat over de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de

Nadere informatie

Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)

Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (de wet BOPZ) regelt gedwongen opname van mensen die lijden aan een psychische

Nadere informatie

Vrijheidsbeperking, wanneer doe je het goed? Workshop door: Loes den Dulk, Raad op Maat

Vrijheidsbeperking, wanneer doe je het goed? Workshop door: Loes den Dulk, Raad op Maat Vrijheidsbeperking, wanneer doe je het goed? Workshop door: Loes den Dulk, Raad op Maat Wanneer werd jij voor het laatst in je vrijheid beperkt? En hoe zit dat bij cliënten? De praktijk Jaap mag niet voor

Nadere informatie

Leven in een groep. Hoe gaat dat en wat vinden jongeren?

Leven in een groep. Hoe gaat dat en wat vinden jongeren? Leven in een groep bij DHG Hoe gaat dat en wat vinden jongeren? Jij bent belangrijk! Als je thuis woont, is je opvoeding een taak van je ouders. Woon je bij De Hoenderloo Groep, dan zorgen de groepsleiders

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie:

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie: MIDDELEN OF MAATREGELEN (MOFM) IN NOODSITUATIES/- DWANGBEHANDELING INHOUD Woord vooraf Wat zijn MofM? Wanneer MofM? Wat is de maximumtermijn van MofM? Wat is dwangbehandeling? Wat is de maximumtermijn

Nadere informatie

Middelen of maatregelen

Middelen of maatregelen Middelen of maatregelen Informatie voor patiënten Middelen of maatregelen In deze folder vindt u informatie wat onder middelen en maatregelen wordt verstaan in een psychiatrisch ziekenhuis en wat uw rechten

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Middelen of maatregelen Middelen of maatregelen In deze folder vindt u informatie wat onder middelen en maatregelen wordt verstaan in een psychiatrisch ziekenhuis en wat uw rechten

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Opname of verblijf. Over de Wet Bopz

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Opname of verblijf. Over de Wet Bopz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Opname of verblijf Over de Wet Bopz Heeft iemand in uw directe omgeving ernstige geheugenproblemen? Of is hij erg in de war? Kan deze persoon niet goed meer

Nadere informatie

BOPZ. De Wet BOPZ voor cliënt en familie

BOPZ. De Wet BOPZ voor cliënt en familie BOPZ De Wet BOPZ voor cliënt en familie Pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat is de wet Bopz? 2.1 Indicatiestelling en opname 3. Het ondersteuningsplan 3.1 Uw welzijn, veiligheid en gezondheid staan

Nadere informatie

KLACHTFORMULIER VINCENT VAN GOGH

KLACHTFORMULIER VINCENT VAN GOGH KLACHTFORMULIER VINCENT VAN GOGH Versie januari 2017 Gebruik: indienen van een klacht bij Vincent van Gogh. Let op: één klacht per formulier In te vullen door secretariaat klachtafhandeling Ingekomen d.d.:

Nadere informatie

Kwaliteits-rapport. Koraal 2017.

Kwaliteits-rapport. Koraal 2017. Kwaliteits-rapport. Koraal 2017. De tekst is in Taal voor allemaal speciaal. Het kwaliteits-rapport. Koraal schrijft elk jaar een kwaliteits-rapport. Een kwaliteits-rapport is een boekje. Het kwaliteits-rapport

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? U bent gedwongen opgenomen bij één van de onderdelen van Parnassia Groep op last van de rechter. Omdat u niet zelf voor opname heeft gekozen is

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Klachtenregeling cliënten boos Datum: juli 2017 Wat is een klachtenregeling? Er is een klachtenregeling voor cliënten. Cliënten kunnen een klacht indienen. Jouw

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Goed met elkaar omgaan en Huisregels

Goed met elkaar omgaan en Huisregels Goed met elkaar omgaan en Huisregels Gedragscode en Huisregels cliënten eenvoudige versie Cliënten en begeleiders moeten goed met elkaar omgaan. ASVZ wil graag: Bij ASVZ willen we jouw leven zo prettig

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling.

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave april 2014 Waarom

Nadere informatie

Er zijn twee vormen van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis: Een inbewaringstelling Een rechterlijke machtiging

Er zijn twee vormen van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis: Een inbewaringstelling Een rechterlijke machtiging Gedwongen opname Gedwongen opname U bent tegen uw zin opgenomen in onze kliniek. We mogen u niet zomaar gedwongen opnemen. Daarom zijn er strenge regels. Daarin staat wat wel of niet mag. In deze folder

Nadere informatie

Landschap van. Mijn Leven. Mijn Leven in zorgprocessen. Deskundig en verantwoordelijk. Leven in vrijheid. Leven in een veilige omgeving

Landschap van. Mijn Leven. Mijn Leven in zorgprocessen. Deskundig en verantwoordelijk. Leven in vrijheid. Leven in een veilige omgeving Landschap van Mijn Leven Mijn Leven Mijn Leven in zorgprocessen Deskundig en verantwoordelijk Leven in vrijheid Leven in een veilige omgeving kwaliteitsrapport de twentse zorgcentra 2017 Inleiding Dit

Nadere informatie

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten;

De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; De wet BOPZ* binnen Zorggroep Sint Maarten; van opname tot verblijf op een psychogeriatrische afdeling. * Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen deel je leven Uitgave december 2015 Waarom

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang

Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang Congres VIA 23 januari 2017 Astrid Titel: Vogelvlucht Atelier: De kleurmeesters van de Parabool in Schalkhaar www.stichtingkunstinkwetsbaarheid.nl Inhoud presentatie

Nadere informatie

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Urjen komt bij Pluryn wonen en krijgt behandeling. In de dienstverleningsovereenkomst staan alle afspraken. Krijg je zorg van Pluryn? Ben je bij Pluryn

Nadere informatie

Atlant en de Wet BOPZ*

Atlant en de Wet BOPZ* Atlant en de Wet BOPZ* Alleen als het echt niet anders kan visie wanneer wel, wanneer niet stappenplan klachten * Wet BOPZ - Wet Bijzondere Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis Atlant en de wet BOPZ

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten

Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten Informatie voor cliënten Inhoud 1 Gedwongen opname door inbewaringstelling 6 1.1 Wanneer kan ik een inbewaringstelling (ibs) krijgen? 6 1.2 Kan ik

Nadere informatie

DOE-BOEK VOOR KINDEREN

DOE-BOEK VOOR KINDEREN DOE-BOEK VOOR KINDEREN MET EEN ZIEKE PAPA OF MAMA DIT DOE-BOEK IS VAN... Doe-boek voor kinderen met een zieke papa of mama Uitgave van: Erasmus MC Psychosociale Zorg Volwassenen & Consultatieve Psychiatrie

Nadere informatie

Hoe kan je opkomen voor je rechten?

Hoe kan je opkomen voor je rechten? nummer 12 juli 2013 Hoe kan je opkomen voor je rechten? praten met Ada Peperkamp de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard cliëntenraad de Waaier + de Schelp Anita van Dinteren

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Uw opname op de verpleegzorg

Uw opname op de verpleegzorg Uw opname op de verpleegzorg Opname op de verpleegzorg vanwege dementie Uw naaste wordt opgenomen op de verpleegzorg. De reden hiervan is dat het vanwege dementie niet langer verantwoord was om thuis te

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Nucleair onderzoek van de nieren bij kinderen. (renografie)

Nucleair onderzoek van de nieren bij kinderen. (renografie) Nucleair onderzoek van de nieren bij kinderen (renografie) De afspraak voor de renografie Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie: Datum:.. Dag/tijdstip: dag. uur Je wordt van te voren verwacht

Nadere informatie

Behandeling. Leven zoals jij dat wilt. Rian leerde voor zichzelf opkomen. Ondersteund door SDW

Behandeling. Leven zoals jij dat wilt. Rian leerde voor zichzelf opkomen. Ondersteund door SDW Behandeling Leven zoals jij dat wilt Rian leerde voor zichzelf opkomen Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Therapie pagina 9 Onderzoek en behandelplan

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

Middelen of maatregelen

Middelen of maatregelen Middelen of maatregelen Informatie voor patiënten voor geestelijke gezondheid Voorwoord In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke) gezondheidszorg diverse wetten tot stand gekomen. Daarin staan

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Dit boekje is van:..

Dit boekje is van:.. Ik en mijn plan Dit boekje is van:.. Hallo, Jij bent cliënt bij SOVAK. Je hebt bij SOVAK een persoonlijk begeleider. Samen maak je afspraken over wat jij zelf doet en wat SOVAK doet. Die afspraken staan

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Dit zijn Yara en haar moeder Suzan

Dit zijn Yara en haar moeder Suzan Je kind als tolk? Dit zijn Yara en haar moeder Suzan Dit is Yara. Ze is 10 jaar oud. Yara woont 1 jaar in Nederland. Ze woont hier met haar vader, twee broertjes en haar moeder Suzan. Yara gaat naar school.

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2015 Met Elkaar in 2015

Jaarplan ASVZ 2015 Met Elkaar in 2015 Jaarplan ASVZ 2015 Met Elkaar in 2015 Jaarplan ASVZ 2015 eenvoudige versie Met elkaar in 2015! Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2015 gaan doen, en wat beter of anders kan

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Opname of verblijf. Over de Wet Bopz

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Opname of verblijf. Over de Wet Bopz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Opname of verblijf Over de Wet Bopz Heeft iemand in uw directe omgeving ernstige geheugenproblemen? Of is hij erg in de war? Is er sprake van gevaar wat

Nadere informatie