Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten. Informatie voor cliënten"

Transcriptie

1 Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten Informatie voor cliënten

2

3 Inhoud 1 Gedwongen opname door inbewaringstelling Wanneer kan ik een inbewaringstelling (ibs) krijgen? Kan ik ook een inbewaringstelling krijgen als ik al vrijwillig ben opgenomen? Hoe krijg ik een inbewaringstelling? Krijg ik een advocaat? Hoe kom ik in een psychiatrisch ziekenhuis terecht? Wie komen te weten dat ik een inbewaringstelling heb? Wanneer komt de rechter? Wat doet de rechter? Hoe lang duurt een inbewaringstelling? Hoe kom ik van een inbewaringstelling af? 9 2 Gedwongen opname door rechterlijke machtiging (rm) Hoe krijg ik een rechterlijke machtiging? Krijg ik een advocaat? Wat doet de rechter? Wanneer beslist de rechter? Wie komen te weten dat ik een rechterlijke machtiging heb? Hoe kom ik in het psychiatrisch ziekenhuis terecht? Kan een machtiging vervallen? Hoe lang duurt een rechterlijke machtiging? Na de rechterlijke machtiging: ontslag of verlenging Hoe krijg ik een verlenging? 13 3 De rechterlijke machtiging op eigen verzoek Waarom een rechterlijke machtiging op eigen verzoek? Hoe vraag ik een rechterlijke machtiging op eigen verzoek aan? Hoe lang duurt een rechterlijke machtiging op eigen verzoek? 15 4 De voorwaardelijke machtiging 15 5 Zelfbinding 15 6 Een rechterlijke machtiging ongedaan maken 15

4 7 Uw rechten tijdens de gedwongen opname Recht op een behandelplan Recht op informatie Toestemming voor behandeling Mag ik van gedachten veranderen? Recht op bewegingsvrijheid Recht op contact met mensen buiten het psychiatrisch ziekenhuis Wanneer kan telefonisch contact of bezoek worden beperkt? De omgang met uw persoonlijke bezittingen 18 8 Middelen of maatregelen Wanneer worden middelen of maatregelen toegepast? Welke middelen en maatregelen zijn er? Hoe lang mogen middelen en maatregelen duren? 20 9 Dwangbehandeling Wat is dwangbehandeling? Wanneer is dwangbehandeling toegestaan? Hoe verloopt een dwangbehandeling? Hoe lang duurt dwangbehandeling? 21

5 Gedwongen opname, gedwongen behandeling en uw rechten Niemand wil tegen zijn zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat kan in Nederland ook niet zomaar gebeuren. U kunt alleen gedwongen worden opgenomen als het echt niet anders kan. Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft een inbewaringstelling (ibs) af en de rechter een rechterlijke machtiging (rm). Een inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel om u gedwongen op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechterlijke machtiging (rm) is een beslissing van de rechter om u gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Een rechterlijke maatregel wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname. In deze folder leggen we u alles uit over de gedwongen opname en gedwongen behandeling. Ook leest u wat uw rechten zijn bij een gedwongen opname.

6 1 Gedwongen opname door inbewaringstelling 1.1 Wanneer kan ik een inbewaringstelling (ibs) krijgen? U kunt een inbewaringstelling krijgen als mensen uit uw omgeving vinden dat u een acuut gevaar voor uzelf, anderen of de omgeving bent. Zij vinden dat u zich daarom moet laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, maar u wilt dat niet. Zij benaderen een arts of de politie. Voorbeeld: U bent al een hele tijd erg depressief. Enige tijd geleden ondernam u een zelfmoordpoging. Mensen uit uw omgeving zijn bang dat u dit weer doet. Uw familie en vrienden zijn niet langer in staat om u in de gaten te houden. 1.2 Kan ik ook een inbewaringstelling krijgen als ik al vrijwillig ben opgenomen? Ja, als u bijvoorbeeld met ontslag wilt, maar uw behandelaar vindt dat u nog steeds een gevaar vormt voor uzelf, voor anderen of de omgeving. Uw behandelaar kan dan een inbewaringstelling aanvragen, zodat hij u tegen mag houden als u weg wilt gaan. Het ziekenhuis mag u, in afwachting van de beslissing van de burgemeester, voor korte duur vasthouden. Ook als er sprake is van een noodsituatie en de behandelaar wil u behandelen om gevaar af te wenden, moet hij, als u niet instemt met de behandeling, een in bewaring stelling aanvragen. 1.3 Hoe krijg ik een inbewaringstelling? Voor de aanvraag van een inbewaringstelling moet een arts een geneeskundige verklaring opstellen. De arts, meestal een onafhankelijk psychiater, onderzoekt u voor zover dat mogelijk is. Hij stelt zichzelf de volgende vragen: 1. Is er sprake van acuut gevaar? 2. Bestaat er een vermoeden dat het gevaar door een psychische stoornis wordt veroorzaakt? 3. Is een opname in een ziekenhuis de enige mogelijkheid om het gevaar af te wenden?

7 De arts stelt de geneeskundige verklaring pas op als hij deze drie vragen allemaal met JA beantwoordt en als ook duidelijk is dat u niet vrijwillig opgenomen wilt worden. De verklaring gaat naar de burgemeester. Die beslist of er een inbewaringstelling moet komen. Hij komt u niet zelf bezoeken. Vindt hij dat er een inbewaringstelling moet komen, dan vult hij een formulier in en ondertekent dit. Dit formulier heet officieel beschikking van de burgemeester inhoudende een last tot inbewaringstelling. U krijgt er een kopie van. U kunt ook uw advocaat om een kopie vragen. 1.4 Krijg ik een advocaat? Ja, de burgemeester zorgt ervoor dat u een advocaat krijgt. Binnen 24 uur nadat hij zijn handtekening op de inbewaringstelling heeft gezet, meldt hij dit bij de Raad voor Rechtsbijstand. Die Raad wijst u een advocaat toe. De advocaat komt u opzoeken en is er ook als de rechter u komt horen. De bijstand van de advocaat is gratis. 1.5 Hoe kom ik in een psychiatrisch ziekenhuis terecht? Meestal wordt u met een ambulance naar het psychiatrisch ziekenhuis gebracht. Mocht dat nodig zijn, dan zal de politie assisteren bij uw vervoer, of zelf voor het vervoer zorgen. De politie mag tegen uw wil uw woning binnenkomen en gevaarlijke voorwerpen van u afnemen. De politie mag u ook fouilleren. Gevaarlijke voorwerpen worden bij het ziekenhuis in bewaring gegeven. U krijgt een ontvangstbewijs. De politie neemt wapens en drugs in beslag. 1.6 Wie komen te weten dat ik een inbewaringstelling heb? De burgemeester informeert uw partner, uw wettelijke vertegenwoordiger en andere naasten over de inbewaringstelling. Ook stuurt hij een kopie van de inbewaringstelling en van de geneeskundige verklaring naar de officier van justitie en naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meestal komen ook uw huisarts en uw vorige behandelaar te weten dat u een inbewaringstelling heeft.

8 1.7 Wanneer komt de rechter? De officier van justitie beoordeelt de informatie. Vindt hij dat u nog langer gedwongen opgenomen moet blijven, dan schakelt hij de rechter in. Hij verzoekt de rechter om de inbewaringstelling voort te zetten. Schakelt de officier de rechter niet in, dan mag u het ziekenhuis verlaten. De officier van justitie laat aan de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis weten of de rechter wel of niet is ingeschakeld. Schakelt de officier van justitie de rechter wel in, dan komt die u horen. Uiterlijk drie werkdagen nadat het verzoek van de officier bij de rechtbank is binnengekomen, hoort de rechter u en beslist of de inbewaringstelling wordt voortgezet. Valt binnen die termijn een weekend of een feestdag, dan wordt de termijn met één werkdag verlengd. Hoort de rechter bijvoorbeeld op donderdag dat hij over een inbewaringstelling moet beslissen, dan moet hij dat uiterlijk de maandag daarop doen. 1.8 Wat doet de rechter? De rechter komt u horen. Hij heeft een griffier bij zich die opschrijft wat er wordt gezegd. Uw advocaat is er ook. Hij is er om u te helpen en probeert zo mogelijk aan te tonen dat een inbewaringstelling niet nodig is. Bij deze hoorzitting is uw behandelaar er ook en eventueel de psychiater die de geneeskundige verklaring heeft opgesteld. Soms zijn er ook nog mensen uit uw naaste omgeving aanwezig. De rechter stelt zichzelf de volgende vragen: 1. Is er sprake van acuut gevaar? 2. Bestaat er een vermoeden dat het gevaar door een psychische stoornis wordt veroorzaakt? 3. Is een opname in een ziekenhuis de enige mogelijkheid om het gevaar af te wenden? Voorbeeld: Een andere mogelijkheid om het gevaar af te wenden zou bijvoorbeeld het krijgen van psychiatrische begeleiding thuis kunnen zijn.

9 De rechter zet de inbewaringstelling voort als hij de drie vragen met JA beantwoordt en als hij daarnaast ook vaststelt dat u niet vrijwillig opgenomen wilt worden. Om de inbewaringstelling voort te kunnen zetten geeft hij een machtiging tot voortzetting van de ibs af. Van deze beslissing krijgt u een kopie. Besluit de rechter om de inbewaringstelling niet voort te zetten dan stopt de gedwongen opname. U bent vrij om het ziekenhuis te verlaten. 1.9 Hoe lang duurt een inbewaringstelling? Zet de rechter de inbewaringstelling voort, dan duurt deze nog drie weken. De periode die voorafgaat aan de beslissing van de rechter kan ongeveer een week zijn. In totaal kan het gedwongen verblijf dus ongeveer vier weken duren. Vraagt men een rechterlijke machtiging (rm) aan terwijl de inbewaringstelling nog loopt, dan blijft de inbewaringstelling van kracht tot de rechter een beslissing neemt over de rm-aanvraag. Dit betekent dat uw gedwongen opname in het ziekenhuis door blijft gaan, totdat de rechter de rm-beoordeling heeft gedaan. De totale duur van de inbewaringstelling kan dan uitlopen tot ongeveer zeven weken. Krijgt u inderdaad een rm opgelegd dan blijft u gedwongen opgenomen Hoe kom ik van een inbewaringstelling af? Er zijn twee manieren om van een ibs af te komen: 1. Als de rechter u komt horen, kunt u hem vragen uw inbewaringstelling niet voort te zetten. Uw advocaat kan u helpen met het verzamelen van argumenten daarvoor. Tegen een inbewaringstelling kunt u geen hoger beroep of cassatie aantekenen. 2. U kunt de geneesheer-directeur in een brief vragen om de inbewaringstelling te beëindigen. U schrijft hierin bijvoorbeeld dat u vindt dat er geen acuut gevaar meer is. De PatiëntVertrouwensPersoon (PVP) kan u helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken ontvangt u van de geneesheer-directeur een reactie. Hij laat u weten of hij de inbewaringstelling opheft of laat voortbestaan. Ook schrijft hij hoe hij tot deze beslissing is gekomen.

10 2 Gedwongen opname door rechterlijke machtiging (rm) Een rechterlijke machtiging (rm) is een beslissing van de rechter om u gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Een rechterlijke machtiging is geen spoedprocedure zoals de in bewaringstelling. Een rechterlijke machtiging wordt aangevraagd als er minder haast is bij een gedwongen opname. 2.1 Hoe krijg ik een rechterlijke machtiging? Mensen uit uw omgeving vinden dat u moet worden opgenomen voor uw eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen. Maar u wilt zelf niet opgenomen worden. Zij kunnen dan een rechterlijke machtiging aanvragen. Voorbeeld: U bent psychotisch en bedreigt uw moeder. Kort geleden heeft u onder invloed van een psychose geprobeerd haar te wurgen. Men is bang dat u nu weer zoiets gaat doen. Voorbeeld: U lijdt aan schizofrenie en zwerft op straat. Uw huis bent u kwijt en bij familie of vrienden kunt u ook niet meer terecht. U dreigt in een ernstige staat van zelfverwaarlozing te geraken. U eet bijvoorbeeld beschimmeld brood en bent de afgelopen maanden niet meer in bad geweest. Ook als u al bent opgenomen, vrijwillig of met een inbewaringstelling, kunt u met een rechterlijke machtiging te maken krijgen. U kunt ook zelf een rechterlijke machtiging aanvragen. Voor een rechterlijke machtiging moet er een recente geneeskundige verklaring zijn. Bent u nog niet opgenomen dan stelt een onafhankelijk psychiater deze verklaring op. Dat is een psychiater bij wie u de laatste tijd niet onder behandeling was. Bent u al opgenomen, dan stelt de geneesheerdirecteur de geneeskundige verklaring op, of laat dit uitvoeren door een andere, onafhankelijke psychiater. Als de geneesheer-directeur bij uw

11 behandeling betrokken is (geweest) dan laat hij de geneeskundige verklaring altijd opstellen door een onafhankelijke psychiater. De psychiater onderzoekt u en beantwoordt de volgende vragen: 1. Is er sprake van gevaar? 2. Wordt het gevaar veroorzaakt door een psychische stoornis? 3. Is een opname in een ziekenhuis de enige mogelijkheid om het gevaar af te wenden? Als de psychiater deze drie vragen allemaal met JA beantwoordt en als duidelijk is dat u niet wilt blijven of vrijwillig opgenomen wilt worden, stelt hij een geneeskundige verklaring op. Die verklaring gaat samen met het verzoek om een rechterlijke machtiging naar de officier van justitie. De officier stuurt de papieren door naar de rechter, tenzij hij de rechterlijke machtiging niet nodig vindt. 2.2 Krijg ik een advocaat? Ja, via de Raad voor Rechtsbijstand krijgt u een advocaat toegewezen. De advocaat is aanwezig als de rechter u komt horen. De advocaat zoekt u van te voren op om alles te bespreken. De bijstand van de advocaat is gratis. 2.3 Wat doet de rechter? De rechter roept u op voor een hoorzitting. De rechter hoeft u niet in de rechtszaal te horen. Hij kan ook naar u toe komen, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of bij u thuis. Tijdens de hoorzitting schrijft een griffier op wat er wordt gezegd. Uw advocaat is er dan ook bij. De rechter kan de volgende personen oproepen om bij de hoorzitting aanwezig te zijn: degene die de rechterlijke machtiging heeft aangevraagd; de psychiater die de geneeskundige verklaring opstelde; uw behandelaar; uw partner of wettelijk vertegenwoordiger.

12 De rechter kan ook nog getuigen en deskundigen oproepen. U kunt de rechter daar ook om vragen. Een deskundige kan een onafhankelijke psychiater zijn die zijn mening zal geven over de rechterlijke machtiging. Dit onderzoek heet een contra-expertise. De rechter stelt zichzelf dezelfde drie vragen als de psychiater. Hij geeft een rechterlijke machtiging af als hij de drie vragen met JA beantwoordt en vaststelt dat u niet vrijwillig opgenomen wilt worden. 2.4 Wanneer beslist de rechter? De rechter beslist zo snel mogelijk. Bent u al opgenomen dan beslist hij gewoonlijk binnen drie weken nadat hij de papieren van de officier ontving. Bent u onvrijwillig in het ziekenhuis, bijvoorbeeld met een inbewaringstelling, dan loopt uw gedwongen opname door tot de rechter heeft beslist. 2.5 Wie komen te weten dat ik een rechterlijke machtiging heb? U krijgt een kopie van de rechterlijke machtiging. Verder krijgen de volgende personen/instellingen een kopie: het ziekenhuis, uw advocaat, uw partner, degene die de rechterlijke machtiging heeft aangevraagd, de wettelijke vertegenwoordiger, de huisarts, uw vorige behandelaar, de officier van justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 2.6 Hoe kom ik in het psychiatrisch ziekenhuis terecht? Als u nog niet bent opgenomen, dan gebeurt dat binnen twee weken na de beslissing van de rechter. U wordt overgebracht naar het ziekenhuis op dezelfde wijze als bij een inbewaringstelling. 2.7 Kan een machtiging vervallen? Ja, als u binnen twee weken na de beslissing van de rechter niet bent opgenomen vervalt de rechterlijke machtiging. 2.8 Hoe lang duurt een rechterlijke machtiging? De rechterlijke machtiging duurt maximaal een half jaar. Ze kan ook voor kortere tijd worden afgegeven. Deze rechterlijke machtiging wordt de voorlopige rechterlijke machtiging genoemd.

13 Is de periode van deze rechterlijke machtiging voorbij, dan kan de rechter de rechterlijke machtiging steeds met maximaal een jaar verlengen. Een verlenging heet officieel een rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf. Heeft u vijf jaar achterelkaar een verlenging gehad, dan mag de rechter de rechterlijke machtiging steeds met maximaal twee jaar verlengen. 2.9 Na de rechterlijke machtiging: ontslag of verlenging Als de rechterlijke machtiging ten einde loopt en het gaat beter met u, zijn er twee mogelijkheden: 1. De rechterlijke machtiging loopt gewoon af: u mag het ziekenhuis verlaten. Misschien wilt u de opname vrijwillig voortzetten. Dat kan als uw behandelaar dat ook nodig vindt; 2. De behandelaar vindt dat u nog steeds een gevaar vormt. Het ziekenhuis kan dan een verlenging van de rechterlijke machtiging aanvragen Hoe krijg ik een verlenging? De procedure is vrijwel dezelfde als bij de eerste (voorlopige) rechterlijke machtiging. Gewoonlijk stelt de geneesheer-directeur ongeveer zes weken voordat uw rechterlijke machtiging afloopt een geneeskundige verklaring op. Is de geneesheer-directeur bij uw behandeling betrokken (geweest), dan laat hij de geneeskundige verklaring opstellen door een onafhankelijke psychiater. Die verklaring stuurt hij naar de officier van justitie. Ook stuurt hij een kopie van uw behandelplan, een verslag van uw geestelijke en lichamelijke toestand en het verloop van uw behandeling naar de officier. De officier schakelt vervolgens de rechter in. Die beslist binnen vier weken over een verlenging. Stuurt de officier de papieren naar de rechter voordat uw lopende rechterlijke machtiging is afgelopen, dan duurt uw onvrijwillig verblijf voort totdat de rechter een beslissing heeft genomen over de verlenging. Dit betekent dat uw gedwongen opname in het ziekenhuis door blijft gaan, totdat de rechter de boordeling van de rechterlijke machtiging heeft gedaan.

14 Het kan ook voorkomen dat u pas na afloop van de oude rechterlijke machtiging met een verlengingsprocedure wordt geconfronteerd. In dat geval verblijft u in de tussenliggende periode op vrijwillige basis in het ziekenhuis. 3 De rechterlijke machtiging op eigen verzoek 3.1 Waarom een rechterlijke machtiging op eigen verzoek? Dat u voor uzelf een rechterlijke machtiging kunt aanvragen lijkt wellicht wat vreemd omdat het over een gedwongen opname gaat. Maar het kan wel. U vraagt dan zelf aan de officier van justitie om een gedwongen opname. Dit is bedoeld voor als u van zichzelf weet dat de motivatie tijdens een vrijwillige opname verdwijnt. Er moet sprake zijn van een psychische stoornis en van gevaar. Ook moet de opname de enige mogelijkheid zijn om het gevaar af te wenden. Met een rechterlijke machtiging op eigen verzoek mag men u tegen uw zin vasthouden, als u het ziekenhuis wilt verlaten. Voorbeeld: u bent verslaafd en wilt opgenomen worden om af te kicken. U weet vooraf dat u het tijdens de opname zó moeilijk zult hebben dat u weg wilt. Maar u weet ook dat u achteraf spijt krijgt als u weggegaan bent. Een rechterlijke machtiging op eigen verzoek verhindert dan dat u vertrekt. 3.2 Hoe vraag ik een rechterlijke machtiging op eigen verzoek aan? Samen met de psychiater van het ziekenhuis waar u behandeld wilt worden, stelt u een behandelplan op. Dit behandelplan stuurt u samen met een geneeskundige verklaring van de psychiater naar de officier van justitie. U schrijft aan de officier dat u een rechterlijke machtiging wilt en vermeldt in welk psychiatrisch ziekenhuis u gedwongen wilt verblijven. De geneeskundige verklaring die u naar de officier stuurt, mag niet ouder dan 7 dagen zijn. Ook uw mentor of curator kan - met uw toestemming een rechterlijke machtiging voor u aanvragen.

15 3.3 Hoe lang duurt een rechterlijke machtiging op eigen verzoek? Een rechterlijke machtiging op eigen verzoek duurt minstens zes maanden, hoogstens een jaar. Ze kan niet verlengd worden. Vindt uw behandelaar dat ook nodig, dan kunt u wel vrijwillig in het ziekenhuis blijven. De behandelaar kan ook een voorlopige machtiging aanvragen. 4 De voorwaardelijke machtiging U kunt ook met een voorwaardelijke machtiging gedwongen worden opgenomen. In een voorwaardelijke machtiging legt de rechter vast wat u moet doen om te voorkomen dat u gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. U mag gewoon thuis wonen, zolang u zich aan de afgesproken voorwaarden houdt. Als u zich niet aan de voorwaarden houdt of als er toch nog sprake is van gevaar, kunt u gedwongen worden opgenomen. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat u uw medicijnen gebruikt. 5 Zelfbinding Zelfbinding is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, die weten dat ze goede en slechte perioden hebben. U kunt samen met een psychiater bindende afspraken maken over waar u wilt worden opgenomen en hoe u behandeld wilt worden als het slechter met u gaat. Deze afspraken legt u vast in een zelfbindingsverklaring. Gaat het dan slechter met u, dan behandelt men u volgens de verklaring. U kunt uw toestemming dan niet meer intrekken. De rechter kan uw zelfbindingsverklaring omzetten in een zelfbindingsmachtiging. U kunt dan gedwongen worden opgenomen. 6 Een rechterlijke machtiging ongedaan maken Als u een rechterlijke machtiging ongedaan wilt maken, kunt u het volgende doen. U kunt aan uw behandelaar vragen om uw rechterlijke machtiging op te heffen. Wil deze dat niet, dan kunt u een brief schrijven aan de

16 geneesheer-directeur van het ziekenhuis. In deze brief vraagt u om uw rechterlijke machtiging op te heffen. Als de geneesheer-directeur uw verzoek afwijst kunt u uw verzoek voorleggen aan de rechter. Bent u opgenomen met een zelfbindingsmachtiging dan geldt er een andere procedure. 7 Uw rechten tijdens de gedwongen opname 7.1 Recht op een behandelplan Zodra u bent opgenomen maakt uw hulpverlener samen met u een behandelplan. In dat behandelplan staat wat er met u aan de hand is en hoe de behandeling wordt aangepakt. Als u gedwongen bent opgenomen dan is dat omdat u door een psychische stoornis gevaarlijk geacht wordt voor uzelf of voor anderen. Het doel van de opname is dan om dat gevaar weg te nemen. In uw behandelplan staan daarom concrete maatregelen om die psychische stoornis te behandelen. 7.2 Recht op informatie U heeft informatie nodig voordat u kunt meepraten over uw behandelplan. De behandelaar vertelt in begrijpelijke woorden over uw ziekte, over zijn voorstel voor behandeling en over andere mogelijkheden van behandeling. Hij legt uit wat hij met de behandeling wil bereiken, hoe lang die zal duren en hoe groot de kans is dat de behandeling werkt. Hij laat u ook weten welk risico een behandeling heeft. Zo zal hij u voorlichten over mogelijke bijwerkingen van medicijnen. Voorbeeld: U bent opgenomen omdat u zó somber bent dat u niet meer wilt eten en alleen nog maar op bed ligt. Volgens uw hulpverlener bent u depressief. Hij bespreekt met u manieren om de depressie te verhelpen. Hij verwacht dat medicijnen in combinatie met gesprekstherapie goed zullen helpen. Ook legt hij uit dat de medicijnen slaperigheid kunnen veroorzaken. Al deze informatie heeft u nodig. U kunt namelijk pas toestemming geven voor een behandeling als u voldoende erover weet en begrijpt.

17 Bent u gedwongen opgenomen dan krijgt u ook schriftelijke informatie over uw rechten volgens de Wet Bopz. Ook ontvangt u op schrift welke hulpverlener verantwoordelijk is voor uw behandeling. U krijgt een kopie van de ibs (inbewaringstelling), de rm (rechterlijke machtiging) of de zelfbindingsmachtiging. 7.3 Toestemming voor behandeling De behandeling begint pas als u heeft ingestemd met het behandelplan. 7.4 Mag ik van gedachten veranderen? Jazeker, u mag uw toestemming altijd weer intrekken. 7.5 Recht op bewegingsvrijheid Mag ik de afdeling verlaten wanneer ik dat wil? Bij een gedwongen opname mag u het ziekenhuis niet verlaten, tenzij u toestemming heeft van uw behandelaar of van de geneesheer-directeur. U heeft wel het recht op bewegingsvrijheid op het terrein van het ziekenhuis. U heeft dus het recht de afdeling te verlaten. Toch mag uw behandelaar u soms tegen uw wil op de afdeling houden. Dit mag als: De behandelaar vindt dat het verlaten van de afdeling te grote risico s heeft voor uw gezondheidstoestand; Om strafbare feiten te voorkomen. Bijvoorbeeld, als de behandelaar bang is dat u drugs gaat verkopen; Om de orde in het ziekenhuis te bewaren. Bijvoorbeeld, als de behandelaar bang is dat u zich buiten de afdeling agressief gedraagt. Beperkt de behandelaar uw bewegingsvrijheid, dan moet hij u een papier geven waarop staat waarom hij dat doet. 7.6 Recht op contact met mensen buiten het psychiatrisch ziekenhuis Tijdens uw verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis heeft u recht op contact met mensen buiten het ziekenhuis. U mag telefoneren, bezoek ontvangen en

18 corresponderen. Hierbij hoort u wel rekening te houden met de huisregels. Die geven onder meer aan wanneer er bezoekuur is en waar u kunt telefoneren. Uw post mag niet worden achtergehouden en mag ook niet worden gelezen. U mag altijd contact opnemen met de PatiëntenVertrouwensPersoon, met uw advocaat, met een justitiële autoriteit en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 7.7 Wanneer kan telefonisch contact of bezoek worden beperkt? Bent u gedwongen opgenomen, dan kan het recht om te telefoneren of bezoek te ontvangen worden beperkt. Dat kan alleen om één van de volgende drie redenen: 1. Als uw gezondheid door het contact ernstig te lijden heeft. Bijvoorbeeld, u maakt zich zo druk aan de telefoon dat u er uitgeput van raakt. 2. Door het contact wordt de orde in het ziekenhuis verstoord. Bijvoorbeeld, u kunt door het bezoek zo onrustig worden dat u medepatiënten lastig valt. 3. Om strafbare feiten te voorkomen. Bijvoorbeeld als u anderen telefonisch bedreigt. Beperkt uw behandelaar uw recht op bezoek of telefoonverkeer, dan moet hij u een papier geven waarop staat waarom hij dat doet. 7.8 De omgang met uw persoonlijke bezittingen Wat mag ik meenemen naar het ziekenhuis? Natuurlijk kunt u eigen spullen meenemen. Die blijven ook uw eigendom. Wel stelt het ziekenhuis grenzen aan de hoeveelheid spullen die u mag meebrengen, want de ruimte op de afdeling en op de kamer is beperkt. Bij een gedwongen opname worden gevaarlijke voorwerpen van u afgenomen. Ook een heel gewoon voorwerp, zoals een vork, kan al gevaarlijk zijn. Het ziekenhuis neemt deze voorwerpen in bewaring en geeft u een ontvangstbewijs. Drugs en wapens geeft men aan de politie af.

19 Het ziekenhuis kan u fouilleren op het bezit van gevaarlijke voorwerpen en kan post openen in uw aanwezigheid om te controleren of er gevaarlijke voorwerpen in zitten. 8 Middelen of maatregelen 8.1 Wanneer worden middelen of maatregelen toegepast? In noodsituaties kunnen hulpverleners middelen en maatregelen toepassen onder dwang, om gevaar af te wenden. Zodra de noodsituatie voorbij is, moeten deze ingrepen worden beëindigd. Voorbeeld: U bent onverwachts psychotisch geworden en in die toestand bedreigt u medepatiënten. Om te voorkomen dat u iemand werkelijk iets aandoet, kan men u separeren of afzonderen. U krijgt van de behandelaar een papier waarop staat waarom hij middelen of maatregelen toe wil passen. Hij informeert de geneesheer-directeur en de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de toegepaste middelen of maatregelen. 8.2 Welke middelen en maatregelen zijn er? Er zijn vijf verschillende middelen en maatregelen: 1. Afzondering: U verblijft in een kamer met een bed, tafel en stoel, een kast en een wastafel. De deur is op slot. 2. Separatie: U verblijft in een kale ruimte met een matras en een deken. De deur is op slot. 3. Fixatie: Men bindt u vast op een stoel of bed. 4. Medicatie: Tegen uw wil krijgt u kortwerkende medicatie toegediend. 5. Toediening van vocht of voedsel: U krijgt onder dwang vocht of voedsel binnen door middel van een infuus of slangetje via de neus naar de maag (sonde).

20 8.3 Hoe lang mogen middelen en maatregelen duren? Het toepassen van middelen of maatregelen mag niet langer duren dan nodig is, en nooit langer dan zeven dagen. Is langer ingrijpen noodzakelijk, dan kan eventueel dwangbehandeling worden toegepast. 9 Dwangbehandeling 9.1 Wat is dwangbehandeling? Dwangbehandeling is het toepassen van het behandelplan tegen uw wil. De hulpverlener stelt voor om u op een bepaalde manier te behandelen en schrijft die methode op in uw behandelplan. Hij vraagt daarvoor uw toestemming, maar u weigert. Toch past de hulpverlener de behandeling toe. Dan is er sprake van dwangbehandeling. 9.2 Wanneer is dwangbehandeling toegestaan? Dwangbehandeling mag worden toegepast in twee situaties: 1. Als er, ten gevolge van een psychische stoornis, binnen het ziekenhuis sprake is van gevaar voor uzelf of anderen. Voorbeeld: U bent al meer dan een week psychotisch. Door uw psychose bent u agressief naar medepatiënten. U weigert medicatie. De situatie op de afdeling is onhoudbaar. Om het gevaar dat u medepatiënten aanvalt op te heffen, geeft men u onder dwang medicatie of plaatst men u in afzondering. 2. Als u zonder behandeling onaanvaardbaar lang opgenomen zou moeten blijven, terwijl u met behandeling wel snel met ontslag zou kunnen. Voorbeeld: U bent met een rechterlijke machtiging opgenomen. U heeft een manische periode. Op de afdeling bent u wel druk, maar er is geen sprake van gevaar. U weigert medicatie. U kunt niet met ontslag, omdat u uzelf thuis zou verwaarlozen en hele grote uitgaven zou doen. Hierdoor zou u in grote problemen komen. Als u medicatie zou gebruiken, wordt de manie onderdrukt en kunt u naar huis. De arts besluit dan tot dwangbehandeling, zodat u toch snel naar huis kunt.

21 9.3 Hoe verloopt een dwangbehandeling? De behandelaar vertelt u waarom hij u onder dwang gaat behandelen. Hij geeft u een papier waarop staat waarom hij dwangbehandeling nodig vindt. Hij informeert de geneesheer-directeur en de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de dwangbehandeling. 9.4 Hoe lang duurt dwangbehandeling? Dwangbehandeling mag nooit langer duren dan nodig is. Dwangbehandeling die plaatsvindt omdat u anders te lang opgenomen zou moeten blijven, mag maximaal drie maanden duren. Vindt de behandelaar daarna toch nog dwangbehandeling nodig, dan moet de geneesheer-directeur daarover beslissen. Meer informatie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over de gedwongen opname bij GGz Breburg, dan kunt u uw behandelaar of de verpleging om informatie vragen. Ook de patiëntenvertrouwenspersoon kan u informatie en advies geven.

22

23

24 GGz Breburg is een instelling in Midden- en West-Brabant die geestelijke gezondheidszorg biedt aan mensen in alle leeftijden. GGz Breburg Postbus AT Tilburg Tel: Fax: VIK DIV 010 april 2012

Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Informatie over een gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. De inbewaringstelling pag 2 2. De rechterlijke machtiging pag 4 3. Na de rechterlijke machtiging:

Nadere informatie

Informatie over gedwongen opname

Informatie over gedwongen opname VICTAS Kop (met F11-toets naar volgende veld) Informatie over gedwongen opname Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. De inbewaringstelling 2.1. Wat is een inbewaringstelling? 2.2. Wanneer kan

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

De gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis

De gedwongen opname in het psychiatrisch ziekenhuis De gedwongen opname Niemand wil tegen zijn zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Over een gedwongen opname beslist de burgemeester of de rechter. Zij nemen een maatregel: de burgemeester geeft

Nadere informatie

Centrumlocatie. De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie

Centrumlocatie. De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie Centrumlocatie De gedwongen opname op de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 De inbewaringstelling 3 De rechterlijke machtiging 6 Na de rechterlijke machtiging: ontslag of verlenging 8 De rechterlijke

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN

Gedwongen opname. informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN Gedwongen opname informatie over inbewaringstelling (IBS) en rechterlijke machtiging (RM) FOTO: BEN SEELT FOTO: BEN SEELT FOTO: JAN KOOREN 2 G E D W O N G E N O P N A M E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding

Nadere informatie

Uw rechten gedurende de gedwongen opname

Uw rechten gedurende de gedwongen opname VICTAS Kop (met F11-toets naar volgende veld) Uw rechten gedurende de gedwongen opname Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Recht op een behandelingsplan 3. Recht op informatie 3.1. Krijg ik

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Recht op een behandelingsplan pag 2 2. Recht op informatie pag 2 3. Toestemming voor behandeling pag 3 4. Middelen of maatregelen

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Uw rechten op de afdeling psychiatrie

Uw rechten op de afdeling psychiatrie Uw rechten op de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Recht op een behandelingsplan 2 Recht op informatie 2 Toestemming voor behandeling

Nadere informatie

Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis

Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.32 Uw rechten in het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat informatie over patiëntenrecht voor patiënten

Nadere informatie

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een voorwaardelijke machtiging? Wie mogen een voorwaardelijke machtiging

Nadere informatie

Gedwongen opname. informatie voor cliënten

Gedwongen opname. informatie voor cliënten Gedwongen opname informatie voor cliënten Inhoud 1 Voorwoord 1 Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 1 Inbewaringstelling (ibs) 3 Rechterlijke machtiging (rm) 7 Recht op een behandelplan 7 Schadevergoeding

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz

Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Rechten in de ggz Zelfbinding in de ggz Inhoud 1 Zelfbinding pag 1 2 Zelfbindingsverklaring pag 1 3 Zelfbindingsmachtiging pag 3 4 Zelfbindingsverklaring gericht op behandeling pag 4 5 Klachten over zelfbinding

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten

Inbewaringstelling. Informatie voor patiënten Inbewaringstelling Informatie voor patiënten Inbewaringstelling In deze folder vindt u informatie over de inbewaringstelling (IBS). Inbewaringstelling Inleiding In de afgelopen jaren zijn er voor de (geestelijke)

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013

Introductie Wet BOPZ. Jacqueline Koster juni 2013 Introductie Wet BOPZ Jacqueline Koster juni 2013 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten Vormen van gedwongen opname In Bewaring Stelling (IBS)

Nadere informatie

Uw rechten op de afdeling psychiatrie

Uw rechten op de afdeling psychiatrie Centrumlocatie Uw rechten op de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 Recht op een behandelingsplan 3 Recht op informatie 3 Toestemming voor behandeling 5 Middelen of maatregelen 7 Dwangbehandeling 8

Nadere informatie

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname Informatie voor cliënten en betrokkenen Februari 2015 INHOUD 1. Inleiding blz 3 2. Gedwongen opname blz 4 3. Wanneer gedwongen opname? blz 5 4. Hoe verloopt de opname? blz 6 5. Hoe lang

Nadere informatie

Rechten over uw rechten als cliënt

Rechten over uw rechten als cliënt Rechten over uw rechten als cliënt foto: willem woznitza 2 u w r e c h t e n a l s c l i ë n t Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 Recht op een behandelingsplan 5 Recht op informatie 7 Toestemming voor behandeling

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling 1. Inleiding 3 2. Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 3 3. Wat is een in bewaringstellingn (IBS)? 4 4. Hoe loopt de procedure? 4 5. Hoe lang duurt een

Nadere informatie

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014

Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Introductie Wet BOPZ Helga Saez, 24 september 2014 Wet BOPZ In werking getreden in 1994 Doel: rechtsbescherming van onvrijwillig opgenomen cliënten 1 Onderdelen Wet BOPZ (1) 1. Definities/begrippen 2.

Nadere informatie

Zelfbinding. in de psychiatrie

Zelfbinding. in de psychiatrie Zelfbinding in de psychiatrie Serie Rechten in de psychiatrie 6 Zelfbinding in de psychiatrie Rechten in de psychiatrie Inhoud Inleiding p. 3 Zelfbinding 4 Zelfbindingsverklaring 4 Zelfbindingsmachtiging

Nadere informatie

1 Aanleiding. 2 Melding. Conclusies Stappen Door wie? Voorwaarden. Laatste wijziging: 28-06-2010. Vindt familie / hulpverlener / omgeving

1 Aanleiding. 2 Melding. Conclusies Stappen Door wie? Voorwaarden. Laatste wijziging: 28-06-2010. Vindt familie / hulpverlener / omgeving Laatste wijziging: 28-06-2010 Procedure inbewaringstelling (ibs) machtiging voortzetting ibs Introductie E inbewaringstelling (ibs) is e spoedmaatregel om iemand bij onmiddellijk dreigd gevaar gedwong

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? U bent gedwongen opgenomen bij één van de onderdelen van Parnassia Groep op last van de rechter. Omdat u niet zelf voor opname heeft gekozen is

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN RECHTERLIJKE MACHTIGING (RM) INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een rechterlijke machtiging (RM)? Wie mogen een RM aanvragen? Hoe gaat de aanvraag in zijn werk? Maximale

Nadere informatie

Introductie. 1 Situatie. Laatste wijziging:

Introductie. 1 Situatie. Laatste wijziging: Laatste wijziging: 09-03-2010 Procedure voorwaardelijke rechterlijke machtiging (rm) Introductie Een voorwaardelijke rm is een beslissing van de rechter die moet voorkomen dat een cliënt gedwongen wordt

Nadere informatie

Samen met u behandelafspraken maken

Samen met u behandelafspraken maken Samen met u behandelafspraken maken om een opname te voorkomen Voorwaardelijke machtiging Deze brochure geeft informatie over de voorwaardelijke machtiging voor poliklinische patiënten. Dit is een maatregel

Nadere informatie

Rechten en plichten bij opname

Rechten en plichten bij opname Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >> Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen,

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Zelfbinding in de ggz

Zelfbinding in de ggz DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.36 Zelfbinding in de ggz algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat informatie over de zelfbindingsverklaring en de zelfbindingsmachtiging

Nadere informatie

Rechterlijke Machtiging

Rechterlijke Machtiging Rechterlijke Machtiging Informatie voor patiënten Rechterlijke Machtiging In deze folder vindt u informatie over de rechterlijke machtigingen (RM). Rechterlijke Machtiging 1 Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

Rechterlijke Machtigingen

Rechterlijke Machtigingen Rechterlijke Machtigingen Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Rechterlijke machtiging Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal

Nadere informatie

Rechterlijke Machtiging

Rechterlijke Machtiging Rechterlijke Machtiging Informatie voor patiënten Rechterlijke Machtiging In deze folder vindt u informatie over de rechterlijke machtigingen (RM). Rechterlijke Machtiging 1 Inleiding In de afgelopen jaren

Nadere informatie

Informatieboekje wet BOPZ

Informatieboekje wet BOPZ Informatieboekje wet BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen Informatie over gedwongen opnames middels Rechterlijke Machtiging Inbewaringstelling en Middelen en Maatregelen Dit informatieboekje

Nadere informatie

De voorwaardelijke machtiging

De voorwaardelijke machtiging De voorwaardelijke machtiging Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. De voorwaardelijke machtiging 4 4. Criteria 5 5. Voorwaarden 5 6. Procedure 6 7. Duur 7 8. Gevolgen 7 9. Verschillende soorten

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Gebaseerd op de gelijknamige brochure van de Stichting PVP Uitgave 2008 Inhoud Inleiding 2 Verlof 2 Ontslag na een vrijwillige opname 2 Ontslag na een gedwongen

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis 1. Verlof pag 1 2. Ontslag na een vrijwillige opname pag 2 3. Ontslag na een gedwongen opname pag 4 4. Voorwaardelijk ontslag

Nadere informatie

Centrumlocatie. Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie

Centrumlocatie. Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Centrumlocatie Ontslag en verlof uit de afdeling psychiatrie Inhoud Inleiding 3 Verlof 3 Ontslag na een vrijwillige opname 4 Ontslag na een gedwongen opname 7 Voorwaardelijk ontslag 8 Het ontslagverzoek

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS)

Informatie voor cliënten. Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Informatie voor cliënten Gedwongen opname met inbewaringstelling (IBS) Inleiding Deze brochure geeft informatie over de rechten en plichten die u als cliënt van GGZ ingeest heeft wanneer u gedwongen bent

Nadere informatie

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling

Artikel 38, 5e lid Bopz (aangepast) Dwangbehandeling Artikel 2 Bopz Voorlopige machtiging (vm) Artikel 14 a Bopz (nw) Voorwaardelijke machtiging Artikel 15 Bopz Rechterlijke machtiging op eigen verzoek Artikel 20 Bopz Inbewaringstelling (ibs) Artikel 14

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Verlof en ontslag FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Verlof en ontslag FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Verlof en ontslag FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 V E R L O F E N O N T S L A G Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 Verlof tijdens het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis 6 Ontslag na een vrijwillige opname

Nadere informatie

Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis

Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.3.2.34 Ontslag en verlof uit het psychiatrisch ziekenhuis algemene informatie bronnen www.pvp.nl, 2008 In deze brochure staat op welke manier men met verlof of

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf

Informatie voor cliënten. Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Informatie voor cliënten Opname met een voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Inleiding Als u te maken krijgt met gedwongen opname bij GGZ ingeest, heeft u als cliënt verschillende rechten.

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen De regelgeving met betrekking tot de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Paula Holtzer Paper Westerse Medische Basiskennis Qing Bai Academie Juni 2015 Samenvatting De Wet Bijzondere Opnemingen

Nadere informatie

De BOPZ. voor cliënten van Stichting Humanitas DMH

De BOPZ. voor cliënten van Stichting Humanitas DMH De BOPZ voor cliënten van Stichting Humanitas DMH Maart 2015 Deze vereenvoudiging is gemaakt op basis van de wet BOPZ door Stichting Raad op Maat in samenwerking met Humanitas DMH. Aan deze vereenvoudiging

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang

Informatie voor cliënten. Behandeling onder dwang Informatie voor cliënten Behandeling onder dwang Inleiding Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, heeft u als cliënt van GGZ ingeest verschillende rechten. In deze brochure

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Praktijk. Middelen voor de patiënt Wat is ibs? Eisen en procedures Gevolgen en duur Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Voortzetting ibs Praktijk Middelen voor de patiënt Rechtspraak achterkant Voorwoord Met de serie brochures

Nadere informatie

Middelen of maatregelen

Middelen of maatregelen Middelen of maatregelen Informatie voor patiënten Middelen of maatregelen In deze folder vindt u informatie wat onder middelen en maatregelen wordt verstaan in een psychiatrisch ziekenhuis en wat uw rechten

Nadere informatie

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Rechtspraak.

Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Wat is ibs? Eisen en procedures. Gevolgen en duur. Voortzetting ibs. Rechtspraak. Wat is ibs? Eisen en procedures Gevolgen en duur Over de Wet Bopz De inbewaringstelling (ibs) Voortzetting ibs Rechtspraak Praktijk Middelen voor de patiënt Voorwoord Het Overzicht Wet Bopz is een handzame

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf?

Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging. Gevolgen en duur voorlopige machtiging. Wat is machtiging voortgezet verblijf? Wat is een voorlopige machtiging? Wel of geen machtiging Over de Wet Bopz Voorlopige machtiging en machtiging tot voortgezet verblijf Gevolgen en duur voorlopige machtiging Wat is machtiging voortgezet

Nadere informatie

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014

Wilsonbekwaamheid of BOPZ. Jacqueline Koster oktober 2014 Wilsonbekwaamheid of BOPZ Jacqueline Koster oktober 2014 Casus borderline persoonlijkheidsstoornis overdosis aan medicatie ingenomen: 30 paracetamol 500 mg, 45 oxazepam 10 mg Patiënte weigert SE behandeling.

Nadere informatie

Gedwongen opname en gedwongen verblijf

Gedwongen opname en gedwongen verblijf Centrumlocatie Gedwongen opname en gedwongen verblijf INHOUD 1 Inleiding 3 2 Gedwongen opname en gedwongen verblijf 3 2.1 De rechterlijke machtiging 4 2.1.1 Verschillende vormen rechterlijke machtiging

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie:

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie: MIDDELEN OF MAATREGELEN (MOFM) IN NOODSITUATIES/- DWANGBEHANDELING INHOUD Woord vooraf Wat zijn MofM? Wanneer MofM? Wat is de maximumtermijn van MofM? Wat is dwangbehandeling? Wat is de maximumtermijn

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers

De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers De Wet Bopz Informatie voor ouders of vertegenwoordigers versie: augustus 2013 2 1. Inleiding Deze brochure gaat over de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de Wet Bopz. Anders dan

Nadere informatie

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen:

U kunt bij de stedelijke klachtencommissie klagen over de volgende beslissingen: Een klacht? Daar komen we samen uit! Informatie over de klachtenregeling Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) voor cliënt en naastbetrokkene. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Rechten van kinderen en hun ouders bij Ithaka

Rechten van kinderen en hun ouders bij Ithaka Rechten van kinderen en hun ouders bij Ithaka Inhoud 1. Inleiding 3 2. Minderjarigheid en gezag 4 3. Kinderen tot 12 jaar 6 4. Kinderen van 12 tot 16 jaar 8 5. Jongeren vanaf 16 jaar 11 6. Opname in de

Nadere informatie

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek

Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Protocol RM psychogeriatrie Gooi & Vechtstreek Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek Januari 2013 INLEIDING Dit protocol is tot stand gekomen vanuit het Netwerk Dementie Gooi & Vechtstreek. De volgende personen

Nadere informatie

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

De wet Bopz voor cliënt en familie

De wet Bopz voor cliënt en familie De wet Bopz voor cliënt en familie Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Zorg met aandacht Deze brochure gaat over de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, de

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

De voorwaardelijke machtiging; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt?

De voorwaardelijke machtiging; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt? De voorwaardelijke machtiging; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt? Als patiënt van de divisie Psychiatrie (AMC) heeft u bepaalde rechten die te maken hebben met uw behandeling. U heeft bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gedwongen opname. bij Brijder. Informatie voor cliënten en betrokkenen

Gedwongen opname. bij Brijder. Informatie voor cliënten en betrokkenen Gedwongen opname bij Brijder Informatie voor cliënten en betrokkenen 1 INLEIDING 3 1. GEDWONGEN OPNAME 4 1.1 Wat is een gedwongen opname? 4 1.2 Inbewaringstelling 4 1.3 Rechterlijke machtiging 5 1.4 Voorwaardelijke

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 2 Inhoud 1 Wat is een klacht 5 2 Wat kunt u doen als u een klacht heeft 6 3 Wie kunnen een klacht indienen 8 4 Hoe kunt

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Interzorg en de wet Bopz

Interzorg en de wet Bopz Interzorg en de wet Bopz dicht bij jezelf Interzorg en de wet Bopz Interzorg Noord-Nederland heeft een aantal locaties met een afdeling voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening (meestal dementie).

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord. Klachten. Klachtbehandeling

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord. Klachten. Klachtbehandeling Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord Klachten Klachtbehandeling In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Wat is zelfbinding? Zelfbindingsverklaring. Zelfbindingsmachtiging. Dwangbehandeling. Zelfbindingsverklaring tot behandeling.

Wat is zelfbinding? Zelfbindingsverklaring. Zelfbindingsmachtiging. Dwangbehandeling. Zelfbindingsverklaring tot behandeling. Wat is zelfbinding? Zelfbindingsverklaring Zelfbindingsmachtiging Dwangbehandeling Zelfbindingsverklaring tot behandeling Zelfbinding Over de Wet Bopz Geldigheidsduur Verlof en ontslag Crisiskaart, pvp

Nadere informatie

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek

Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Wegwijs in de Beter Leven Kliniek Informatie voor patiënten Binnenkort wordt u opgenomen in de Beter Leven Kliniek in Veenhuizen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u tijdens uw opname te maken

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl

Informatiefolder voor cliënten: vrijwillig opgenomen Meer informatie: www.ggzwnb.nl VRIJWILLIG OPGENOMEN INHOUD Woord vooraf Wat betekent een vrijwillige opname? Welke rechten hebt u? Wat gebeurt er de eerste dagen? Kan een vrijwillige opname een gedwongen opname worden? Ontslag bij een

Nadere informatie

Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging. Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging

Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging. Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging Over de Wet Bopz Overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Artikel 2 Wet Bopz Voorlopige machtiging Artikel 14a Wet Bopz Voorwaardelijke machtiging Artikel 32 Wet Bopz Rechterlijke

Nadere informatie

Rechten. van kinderen en ouders bij Ithaka. foto: willem woznitza. foto: paul van bueren foto: eddy westveer

Rechten. van kinderen en ouders bij Ithaka. foto: willem woznitza. foto: paul van bueren foto: eddy westveer Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka foto: paul van bueren 2 r e c h t e n v a n k i n d e r e n e n o u d e r s Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 Minderjarigheid en gezag 5 Kinderen tot 12 jaar 7

Nadere informatie

Gedwongen opname; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt?

Gedwongen opname; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt? Gedwongen opname; wat is het en wat zijn uw rechten als patiënt? Als patiënt van de afdeling Psychiatrie (AMC) heeft u bepaalde rechten die te maken hebben met uw behandeling. U heeft bijvoorbeeld recht

Nadere informatie

BOPZ. De Wet BOPZ voor cliënt en familie

BOPZ. De Wet BOPZ voor cliënt en familie BOPZ De Wet BOPZ voor cliënt en familie Pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat is de wet Bopz? 2.1 Indicatiestelling en opname 3. Het ondersteuningsplan 3.1 Uw welzijn, veiligheid en gezondheid staan

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Veilige zorg voor mensen met dementie

Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Veilige zorg voor mensen met dementie Mensen met dementie zorg willen wij zorg geven in een veilige omgeving, die zoveel mogelijk recht doet aan de mogelijkheden voor

Nadere informatie