[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde"

Transcriptie

1 2010 De Lichtenvoorde afdeling Communicatie en Informatie [ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] Dit is een overeenkomst. Afspraken die we maken staan op papier. De rechten en plichten van de cliënt staan er in. De rechten en plichten van De Lichtenvoorde staan er in. Zo weet iedereen wat de afspraken zijn. Er staan veel onderwerpen in de overeenkomst. Elk onderwerp noemen we een artikel. Deze zorg en dienstverleningsovereenkomst is een toelichting voor cliënten in tekst en pictogrammen. De overeenkomst bestaat uit twee delen. Op pagina 2 4 staat het contract. Vanaf pagina 5 worden de algemene voorwaarden uitgelegd. 1

2 Toelichting voor cliënten Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Artikel 1 jij Duur en einde overeenkomst Wanneer krijg je ondersteuning? En voor hoeveel uur? Je maakt afspraken. Met De Lichtenvoorde. Dat staat in deze zorg- en dienstverleningsovereenkomst. afspraak samen naam Artikel 2 zorgplan Zorgarrangement en (zorg) plan Er wordt opgeschreven welke begeleiding je krijgt. Hoe dat gaat staat in je zorgplan. Het zorgkantoor zegt hoeveel uur dit mag zijn. Dat moet je ondertekenen. 2

3 Artikel 3 geld Kosten Wat je afspreekt met De Lichtenvoorde moet betaald worden. Dat doet het zorgkantoor. Niet als je een PGB hebt. Dan betaal je zelf daarmee. Je koopt je eigen ondersteuning. Zie pagina 5. Artikel 4 helpen Aanvullende diensten/services Soms wil je meer leren bij De Lichtenvoorde. Zoals leren omgaan met je huishoudgeld. Aanvullende diensten heet dat. Die moet je wel opschrijven. Artikel 5 portemonnee Kosten aanvullende diensten en services Aanvullende diensten kosten geld. Dat wil je wel. Of dat wil je niet. Als je dat wel wilt staan de kosten hier. Artikel 6 bank Betaling Je weet wat een rekening is? Die krijg je thuis. Met de post. Die moet je wel betalen. Binnen 30 dagen. 3

4 Artikel 7 samen Algemene voorwaarden Je heb afspraken gemaakt. Met De Lichtenvoorde. weten Afspraken staan allemaal op dit papier. Dat weet je en je begrijpt ze. naam Daarom staat je naam eronder. Met je handtekening. Artikel 8 moeilijk broers en zussen Nakoming van de overeenkomst Soms begrijp je niet alles even goed. Dat kan. En soms heb je ook geen ouders meer om alles te bespreken. Of geen broer of zus. Jij wilt dat De Lichtenvoorde dan alles bespreekt met iemand anders. Je belangenbehartiger: de heer /mevrouw:. adres:. postcode/woonplaats:. 4

5 Bijlage Algemene voorwaarden zorg- en dienstverleningsovereenkomst De Lichtenvoorde Artikel 1 moeilijk Artikel 2 schrijven Begripsbepalingen/Moeilijke woorden Zorgaanbieder: een stichting waar mensen met een beperking of een ondersteuningsvraag wonen en begeleiding krijgen. De Lichtenvoorde is een zorgaanbieder. Zorgvrager: dat ben je natuurlijk zelf. Wettelijk vertegenwoordiger: dat zijn je ouders of je voogd. Of je broer of zus. Belangenbehartiger: iemand die jou helpt bij moeilijke dingen maar niet jouw familie is. Indicatiebesluit: hierin staat waar je recht op hebt. Aan zorg of begeleiding. Dat papier is van het zorgkantoor. Zorgarrangement: hierin staat alles wat is afgesproken. Ondersteuning: is een ander woord voor begeleiding. Zorgplan: hier staat in welke ondersteuning je krijgt. Zorg in natura (ZIN): dit is het geld wat De Lichtenvoorde voor jou krijgt van het zorgkantoor. Persoonsgebonden budget (PGB): dit is het geld dat je krijgt als je zelf ondersteuning kunt en wilt kopen. Zorg- en dienstverleningsovereenkomst: afspraken tussen jou en De Lichtenvoorde die op papier staan en waarvoor je tekent. Toepasselijkheid Je hebt met De Lichtenvoorde wat afgesproken. Daar zijn regels voor. Maak je andere afspraken. Schrijf deze dan ook op. Artikel 3 naam Overeenkomst Staat je handtekening er onder? Dan krijg je ondersteuning. Je moet je wel aan regels houden. Dat moet De Lichtenvoorde ook. Daarom heet dit ook een overeenkomst. 5

6 Artikel 4 afspraak Overeenkomst en Wgbo De afspraken die wij met elkaar maken moeten goed zijn. En gelijk zijn met de wet. Artikel 5 scheuren weggaan / tot ziens Beëindiging en opzegging De overeenkomst stopt. Je krijg geen ondersteuning: als de afgesproken tijd voorbij is als de indicatie niet meer geldig is bij overlijden als jij of De Lichtenvoorde opzegt als de rechter dat zegt het zorgkantoor geen geld meer geeft als je ver weg verhuist Stoppen door jezelf Jij kunt de overeenkomst altijd opzeggen. De afspraken stoppen niet meteen. Dat duurt twee maanden. Als je wilt stoppen moet je een brief sturen. Alleen zeggen is niet genoeg. Je mag ook stoppen als De Lichtenvoorde afspraken in de overeenkomst gaat veranderen. niet doen Artikel 6 papier Stoppen door De Lichtenvoorde De Lichtenvoorde kan stoppen met ondersteuning als jij afspraken niet na komt. Of weigert om mee te werken. Of als jij (of je familie) iets doet tegen andere cliënten of begeleiding wat niet mag. Of je hebt behandeling nodig die De Lichtenvoorde niet kan geven. Dan mogen zij ook stoppen. En als er geen geld meer is ook. Indicatie Een indicatie is een belangrijk papier. Van het zorgkantoor. Er staat in waar je recht op hebt. Ondersteuning kan veranderen. Soms heb je meer nodig. Of minder. Dan stuur je een brief naar het zorgkantoor. Binnen vijf dagen. 6

7 Artikel 7 ja Zorg- en dienstverlening De Lichtenvoorde moet je goede begeleiding bieden. begeleider Artikel 8 zorgplan kalender Individueel zorg- en dienstverleningsplan Het zorgplan is een deel van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Als iemand ondersteuning krijgt van De Lichtenvoorde maken we afspraken. Een indicatie is nodig. Als je die hebt dan praten we met elkaar. Over wat jij voor ondersteuning wilt. En nodig hebt. Dat schrijven we op in het zorgplan. Ook schrijven we op wanneer je ondersteuning krijgt. Elk half jaar bespreken we met elkaar hoe alles gaat. Wat gaat goed en wat kan beter. Als het nodig is worden dingen aangepast. Onder dat plan zet je weer je handtekening. Artikel 9 begeleider Ruimtelijke privacy Je krijgt ondersteuning. Dat hoeft niet iedereen te weten. Begeleiding weet het. En je ouders of broer of zus. Of je vertegenwoordiger. Meer niet. 7

8 Artikel 10 informatie brief Informatie Jij moet De Lichtenvoorde informatie geven. Dat is nodig om een goed zorgplan te maken. Daar moet je wel aan denken. De Lichtenvoorde geeft je informatie die je nodig hebt. Over algemene dingen. Zoals over de cliëntenraad of over een klacht. Of over huisregels of andere dingen. Soms willen cliënten geen informatie krijgen. Dat mag. Dat kun je in een brief zetten. En opsturen. Maar het mag geen vervelende gevolgen voor iemand hebben. Veel informatie krijg je op papier. Dan kun je het altijd nalezen. Soms wordt informatie aan je verteld. Persoonlijk of aan meer mensen. Dat ligt aan het soort informatie. Artikel 11 zorgplan ziekenhuis begeleider Zorgplan en toestemming De afspraken over jouw ondersteuning worden opgeschreven in een zorgplan. Het zorgplan wordt zo gauw mogelijk gemaakt. Samen met jou. Als je met het zorgplan eens bent dan mag De Lichtenvoorde de ondersteuning doen bij jou. Soms hebben cliënten dringend medische hulp nodig. Dat staat vaak niet in het zorgplan. Jij moet dan wel ja zeggen. De begeleiding mag dringende medische hulp roepen als jij niet goed ja kunt zeggen. Als je heel ziek bent. Of omdat het anders te laat is. Je kunt gevaar lopen of erg ziek worden. De Lichtenvoorde moet jou of je ouders dit vertellen. Of aan je broer of zus. Of aan je vertegenwoordiger. Dat doen zij binnen twee weken. Als je nee zegt tegen dringende medische hulp dan kan De Lichtenvoorde dit aan de rechter vragen. Of hij het wel goed vind dat je hulp krijgt. 8

9 zorgplan Twee maal per jaar wordt het zorgplan besproken. Als er iets moet veranderen wordt dat samen met jou besproken. Wanneer de ondersteuning van jou op een andere plek moet gebeuren dan wordt dat eerst met je besproken. Artikel 12 vertel Verplichtingen van de zorgvrager Je vertelt alles wat nodig is. Om de afspraken uit het zorgplan na te komen. Ook je ouders werken mee. En ook je broer of zus. En je vertegenwoordiger. Je geeft belangrijke informatie over jezelf. Ook andere dingen die belangrijk zijn voor het zorgplan vertel je. Als jij of je ouders, of je broer of zus of je vertegenwoordiger een handtekening hebben gezet dan houdt jij je aan afspraken. Ook over afspraken over agressie en seks. Of over drugsgebruik en huisregels. Artikel 13 ordner Dossiervorming, geheimhouding en privacy Om je goed te kunnen begeleiden moet De Lichtenvoorde dingen over je opschrijven. Alles wat opgeschreven wordt staat in het dossier. Dat is een map. Die staat in een kast. Die is op slot. Het zorgplan maakt deel uit van het dossier. Het dossier is eigendom van De Lichtenvoorde. Je mag dat altijd inzien. Je mag het niet zien als er ook gegevens van anderen in staan. stil De Lichtenvoorde laat anderen niet jouw gegevens zien. Of je hebt toestemming gegeven. Aan begeleiding en hun vervangers kan zonder toestemming van jou informatie worden gegeven. Zij mogen ook het dossier inzien. De Lichtenvoorde maakt soms gebruik van je gegevens. Zoals je naam of hoe oud je bent. Meestal anoniem. Dat wordt gevraagd door de regering. Of door het zorgkantoor. Die gegevens moeten wij geven. 9

10 Door je handtekening te zetten weet je dit. En geef je toestemming hiervoor. brief De Lichtenvoorde bewaart jouw dossier vijftien jaar. Daarna vernietigt De Lichtenvoorde alles. Als je dat in een brief vraagt vernietigt De Lichtenvoorde het dossier. Binnen drie maanden. Behalve wanneer het belangrijk is voor een ander of dat het niet mag vanuit de wet. Je gegevens moeten beschermd worden. Dat staat in de wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar houden we ons aan. Je krijgt een privacy reglement van De Lichtenvoorde. Daar staan de regels in. Artikel 14 klacht boos teleurgesteld Klachten De Lichtenvoorde heeft een klachtenregeling. Die krijg je bij het begin van de ondersteuning. Je kunt klachten vertellen. Of in een brief zetten. Dat staat in de klachtenregeling. Het kan zijn dat jij of je ouders, je broer of zus, of je vertegenwoordiger en De Lichtenvoorde het niet eens zijn met elkaar. Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van De Lichtenvoorde. Ook kun je de klacht voorleggen aan een klachtencommissie buiten De Lichtenvoorde. Of aan een rechter of aan de inspectie voor de gezondheidszorg. Of aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Artikel 15 afspraak Aansprakelijkheid Houdt De Lichtenvoorde zich niet aan de afspraken? Dan moet je De Lichtenvoorde de kans geven dit alsnog te doen. Lukt het dan nog niet? Dan kun je naar de rechter. Die zegt wat er moet gebeuren. 10

11 nee Artikel 16 geld Je moet zelf een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) afsluiten. De Lichtenvoorde heeft ook een verzekering voor het geval er iets fout gaat. De verzekering geldt ook als anderen een fout maken die door De Lichtenvoorde zijn gevraagd om je te ondersteunen. Betalingen, eigen bijdrage Het zorgkantoor betaalt de kosten die De Lichtenvoorde maakt om je te begeleiden. Dit kan op twee manieren: 1. Het zorgkantoor betaalt het geld aan De Lichtenvoorde. Dit heet zorg in natura. Bij Zorg In Natura moet je soms een wettelijke eigen bijdrage betalen volgens de regels van de AWBZ. De Lichtenvoorde vertelt je dat. 2. Het zorgkantoor betaalt het geld aan jou. Jij betaalt het geld aan De Lichtenvoorde. Dit heet een persoonsgebonden budget. Dan krijg je een rekening van De Lichtenvoorde. Artikel 17 verhuizen Overplaatsing Overplaatsing gebeurt altijd na overleg met jou of je ouders. Of met je broer of zus. Of met je vertegenwoordiger. De Lichtenvoorde moet daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar als jouw veiligheid en/of van een medewerker gevaar loopt mag er wel worden overgeplaatst. Artikel 18 thuis Arbeidsomstandigheden Begeleidt een medewerker van De Lichtenvoorde iemand thuis? Dan kunnen extra regels gelden. Het moet wel veilig zijn. 11

12 begeleider Artikel 19 kantoorwerk (Intellectuele) eigendomsrechten Adviezen en/of publicaties die met de ondersteuning te maken hebben zijn eigendom van De Lichtenvoorde. Heeft De Lichtenvoorde daarvoor dingen van jou gebruikt? Dan blijven die natuurlijk wel van jou zelf. Adviezen van De Lichtenvoorde mag je niet zomaar aan anderen geven. Artikel 20 mening hebben Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt Je kunt goed zeggen wat je wilt. Je bent ouder dan 12 jaar. En jonger dan 16 jaar. Dan heeft De Lichtenvoorde de toestemming nodig van jou en van je ouders. Of van je broer of zus. Of van je vertegenwoordiger voor het uitvoeren van deze overeenkomst. jij Ben je 16 jaar of ouder dan mag De Lichtenvoorde met jou de afspraken maken. Als je 16 jaar of ouder bent en je kunt volgens De Lichtenvoorde zelf beslissen dan zal De Lichtenvoorde alles met jou regelen. 12

13 Artikel 21 kinderen Nakoming tegenover de wilsonbekwame cliënt Ben je jonger dan 12 jaar. Dan regelt De Lichtenvoorde alles met je ouders, of met je broer of zus. Of met je vertegenwoordiger. Ben je ouder dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar maar je kunt dingen niet zelf, dan regelt De Lichtenvoorde dit met je ouders, je broer of zus of met je vertegenwoordiger. moeilijk groep Ben je 18 jaar of ouder en je kunt dingen niet zelf, dan regelt De Lichtenvoorde alles met je vertegenwoordiger. Als je wel een beetje zelf wat kunt volgens De Lichtenvoorde dan wordt dat met jou geregeld. Heb je geen vertegenwoordiger, dan komt De Lichtenvoorde de verplichtingen na tegenover de belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt De Lichtenvoorde de verplichtingen na tegenover één van de volgende personen: a. de echtgenoot van jou; b. de geregistreerde partner van jou; c. de levensgezel van jou; d. een ouder van jou; e. een kind van jou; f. een broer of zuster van jou. De Lichtenvoorde kiest dan één van de mensen die je noemt. Het moet wel iemand zijn die een band met jou heeft en goed voor jou kan opkomen. Artikel 22 A Personen Vertegenwoordiging Je vertegenwoordiger betrekt je bij zijn beslissingen. Soms wil je iets niet. En je vertegenwoordiger vindt het wel nodig. Dat kan alleen als het anders heel slecht met je zou gaan. De Lichtenvoorde kan het daar niet mee eens zijn. De Lichtenvoorde mag iets doen zonder de toestemming van je vertegenwoordiger. Dat kan alleen wanneer het heel dringend is en er geen tijd meer is om dit te vragen. 13

14 Artikel 23 A Personen Opvolging vertegenwoordiging Je vertegenwoordiger moet er voor zorgen dat wanneer hij of zij stopt er snel iemand anders komt. De Lichtenvoorde kan ook iemand zoeken. Hij of zij mag niet werken bij De Lichtenvoorde. Artikel 24 ja mening hebben Toepasselijk recht Deze algemene voorwaarden en jouw overeenkomst moeten voldoen aan de Nederlandse wet. Er is een klachtenregeling (artikel 14) Als je met een klacht naar de rechter moet, dan is dat bij een rechtbank in de buurt van De Lichtenvoorde. Als je liever niet naar de rechter wilt kun je samen met De Lichtenvoorde zoeken naar iemand die goed naar een klacht kan luisteren. Als je het dan met elkaar eens bent hoef je niet naar de rechter. Als je klacht met geld, niet meer dan 5000,=, te maken heeft kunnen jij en De Lichtenvoorde ook naar de geschillencommissie zorginstellingen in Den Haag. (website: De Geschillencommissie zorginstellingen neemt een klacht alleen in behandeling als deze eerst bij De Lichtenvoorde is ingediend. Artikel 25 4 / vier dag Annulering Vier dagen voordat jouw ondersteuning begint kun je nog nee zeggen. De Lichtenvoorde zal dan geen ondersteuning bieden. De ondersteuning gaat wel door als jij of iemand anders daar veel schade van heeft. Als je niet op tijd nee zegt dan moet je wel alles betalen aan De Lichtenvoorde. Of je moet met De Lichtenvoorde iets anders afspreken. 14

15 begeleider nee Artikel 26 papier Artikel 27 praten Toepasselijkheid Deze bijzondere voorwaarden gelden voor: a. als je een Persoonsgebonden budget (PGB) hebt; b. als je met eigen geld betaalt en niet met een PGB; c. als je naast Zorg in natura (ZIN) op eigen kosten extra of andere ondersteuning van De Lichtenvoorde wilt wat niet onder AWBZ of PGB valt. Aanbieding De Lichtenvoorde praat met je en doet een aanbod. Over je ondersteuning. En wat dat kost. ja Daar kun je ja of nee op zeggen. nee 15

16 naam Als je jouw handtekening hebt gezet dan zit jij, maar ook De Lichtenvoorde, daar aan vast. Artikel 28 begeleider Tarieven en kostprijzen In de overeenkomst staat het aantal uren ondersteuning. Ook staat er in hoeveel geld dat kost. Dit kan niet zo maar veranderd worden. samen Jij en De Lichtenvoorde moeten het samen eens zijn. En dat moet in een brief staan. euro Het geld mag alleen veranderen als dat landelijk verplicht is. In een wet staat wat ondersteuning mag kosten. Jaarlijks mag het geld worden verhoogd omdat alles duurder wordt. Artikel 29 euro Kredietwaardigheid Als je wel eens schulden hebt gehad of niet betaalde kan De Lichtenvoorde vragen dat je vooraf betaald of alvast een deel. 16

17 Artikel 30 bank Factuur en betaling Je krijgt ondersteuning van De Lichtenvoorde. Zes weken nadat deze begonnen is krijg je een rekening. Deze moet je betalen. Hoe? Dat mag je zelf weten. Of vragen aan De Lichtenvoorde. Wel binnen 30 dagen. Anders mag De Lichtenvoorde rente vragen. Ook mag De Lichtenvoorde een automatische betaling vragen. Soms vraagt de regering extra geld. Verplicht. Dat mag De Lichtenvoorde in rekening te brengen. Artikel 31 naam Incasso Je hebt een overeenkomst. Daarin staan verplichtingen. Als je die niet na komt kan dat geld kosten. Dit moet je zelf betalen. euro Artikel 32 scheuren Einde overeenkomst bij PGB Heb je een PGB? Of betaal je zelf? Dan is dit belangrijk. De overeenkomst bij een PGB stopt: wanneer het zorgkantoor de beschikking intrekt of verandert. Of bij een herindicatie tussendoor. De overeenkomst hoeft niet te stoppen. Als je alles zelf kunt betalen. Je moet dat De Lichtenvoorde direct vertellen. Over het intrekken, het wijzigen en ook over de herindicatie. Worden de kosten anders? Dan mag je de overeenkomst opzeggen. Na twee maanden stopt de overeenkomst. 17

18 Artikel 33 scheuren Particuliere financiering Als je de ondersteuning zelf betaalt mag je bij aanpassing van de prijzen en tarieven de overeenkomst opzeggen. kalender De ondersteuning stopt dan na twee maanden. Artikel 34 zorgplan Wijzigingen Soms zijn er veranderingen nodig. In je zorgplan. Daarvoor is jouw toestemming nodig of die van je ouders. Of van je broer of zus. Of van je vertegenwoordiger. Er kan haast bij zijn. Dan kan de ondersteuning wel starten. Toestemming wordt dan later gevraagd. De Lichtenvoorde kan ook aan de rechter toestemming vragen. Deze algemene voorwaarden, voorschriften en regelingen kunnen door De Lichtenvoorde worden veranderd. Als dit aan jou is verteld dan duurt het nog dertig dagen voor er iets veranderd. Ook als je al een overeenkomst hebt. Artikel 35 papier Slot Alles wat hiervoor is opgeschreven geldt vanaf 1 januari Wat allemaal is opgeschreven noemen ze: Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorgen dienstverlening van de Stichting De Lichtenvoorde. 18

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Urjen komt bij Pluryn wonen en krijgt behandeling. In de dienstverleningsovereenkomst staan alle afspraken. Krijg je zorg van Pluryn? Ben je bij Pluryn

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Eenvoudige versie Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap. Bijvoorbeeld bij: wonen werken leren vrije tijd. Je bent clint

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zijn afspraken die vast staan. Deze afspraken gelden voor iedereen die ondersteuning krijgt van SDW. Heb jij de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Werkingsgebied : De Zijlen Pagina 1 van 10 In deze algemene voorwaarden wordt beschreven onder welke voorwaarden De Zijlen de zorg en diensten verleent. Deze voorwaarden gelden voor iedereen met wie De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg en Dienstverlening WoonCadans Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: Moments of Care die zorg-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Jeugdwerk Nederland

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Jeugdwerk Nederland Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die zorg verleent, gefinancierd op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING. BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING. BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENST- VERLENING en BIJZONDERE VOORWAARDEN (betalingsvoorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pagina 1 van PM volledig pakket thuis is een uitvoeringsmodaliteit van verblijf.

Algemene voorwaarden. Pagina 1 van PM volledig pakket thuis is een uitvoeringsmodaliteit van verblijf. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of meer instellingen beheert die zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING STICHTING SWZ Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de Stichting Pergamijn. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Toepasselijkheid Zorg en dienstverleningsvoorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen In deze zorg- en dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder: Zorgaanbieder: SpelendeReis, een instelling die zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorg- en Dienstverlening Het Talenten-huis

Algemene Voorwaarden Zorg- en Dienstverlening Het Talenten-huis Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder:, dat zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking en die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING WLZ

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING WLZ ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING WLZ Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING KENTALIS WET LANGDURIGE ZORG. Artikel 3 Beëindiging en opzegging

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING KENTALIS WET LANGDURIGE ZORG. Artikel 3 Beëindiging en opzegging ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING KENTALIS WET LANGDURIGE ZORG Deze voorwaarden treden in werking op 1 mei 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden voor zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon Koninklijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG en DIENSTVERLENING Raeger Autismecentrum (RAC)

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG en DIENSTVERLENING Raeger Autismecentrum (RAC) ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG en DIENSTVERLENING Raeger Autismecentrum (RAC) NAAM. DATUM HANDTEKENING VOOR AKKOORD.. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt

Nadere informatie

OVEREENKOMST van ZORGVERLENING

OVEREENKOMST van ZORGVERLENING OVEREENKOMST van ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: SZZ is contractpartner van het zorgkantoor,

Nadere informatie

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst De Rozelaar

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst De Rozelaar Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst De Rozelaar De ondergetekenden: 1. Gegevens zorgaanbieder: Stichting De Rozelaar, gevestigd te Barneveld (Postbus 391, 3772 JH), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Zorg- en Dienstverlening

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Zorg- en Dienstverlening Algemene voorwaarden Overeenkomst van Zorg- en Dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING DE LICHTENVOORDE

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING DE LICHTENVOORDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING DE LICHTENVOORDE Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon

Nadere informatie

Adres. Postcode en woonplaats. Geboortedatum : Burger Service Nummer (BSN) : hierna te noemen de cliënt

Adres. Postcode en woonplaats. Geboortedatum : Burger Service Nummer (BSN) : hierna te noemen de cliënt Rubriek: Intake RF 1.4 A blz. 1/5 Partijen, 1. Stichting Interakt Contour Groep (statutair gevestigd te Nunspeet, KvK nr 08121485) De zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt ondertekend door de locatiemanager

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Kempenhaeghe: de rechtspersoon die één of meer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Zorg en Kind

ALGEMENE VOORWAARDEN Zorg en Kind ALGEMENE VOORWAARDEN Zorg en Kind Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of meer instellingen

Nadere informatie

g. De zorg- en dienstverlenings-overeenkomst

g. De zorg- en dienstverlenings-overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING KENTALIS Deze voorwaarden treden in werking op 12 mei 2009, voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement Uitgebreide versie Mijn gegevens veilig bij Pluryn Privacy Reglement Mijn gegevens veilig bij Pluryn Als je clint bij Pluryn wordt, wil Pluryn veel over jou weten. Je krijgt heel veel vragen, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING (met en zonder verblijf) 1. Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Dienstverlener:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING van de Stichting Zozijn Zorg gevestigd te Zutphen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING van de Stichting Zozijn Zorg gevestigd te Zutphen ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING van de Stichting Zozijn Zorg gevestigd te Zutphen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene voorwaarden en/of Bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wmo en Jeugdwet

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wmo en Jeugdwet Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wmo en Jeugdwet Severinus Veldhoven Vastgesteld 1 januari 2017 Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Severinus Wmo / Jeugdwet vastgesteld 1-1-2017

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Stichting Titurel

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Stichting Titurel Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Stichting Titurel Format zorg- en dienstverleningsovereenkomst Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wet langdurige zorg (Wlz)

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wet langdurige zorg (Wlz) Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wet langdurige zorg (Wlz) Severinus Veldhoven Vastgesteld 1 januari 2017 1 Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Severinus Wlz vastgesteld 1-1-2017

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING JEUGDWET

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING JEUGDWET ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING JEUGDWET Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Estinea: de rechtspersoon die één of meer instellingen

Nadere informatie

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Naam Driestroom Straatnaam en huisnummer Industrieweg Oost 27 Postcode en woonplaats 6662 NE Elst Telefoonnummer 0481-366000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg- en dienstverlening Wlz Stichting. Aveleijn. Aveleijn. Grotestraat GW Borne.

Algemene voorwaarden Zorg- en dienstverlening Wlz Stichting. Aveleijn. Aveleijn. Grotestraat GW Borne. Aveleijn Grotestraat 260 7622 GW Borne e-mail bedrijfsvoering@aveleijn.nl Internet http://www.aveleijn.nl Algemene voorwaarden Zorg- en dienstverlening Wlz Stichting Aveleijn Telefoon 074-2556600 Telefax

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING (met en zonder verblijf)

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING (met en zonder verblijf) ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING (met en zonder verblijf) 1. Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Dienstverlener:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

indien zorgvrager minderjarig is, wordt deze bij het sluiten van de overeenkomst vertegenwoordigd door ouders/voogd: de heer (en)/mevrouw:

indien zorgvrager minderjarig is, wordt deze bij het sluiten van de overeenkomst vertegenwoordigd door ouders/voogd: de heer (en)/mevrouw: OVEREENKOMST VAN ZORG- EN DIENSTVERLENING WLZ Naam: Stichting Heliomare. Adres: Relweg 51. Postcode /plaats: 1949 EC Wijk aan Zee. Gevestigd te: Wijk aan Zee KvK- nummer : 41227061 Telefoonnummer: 0889208888.

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening

Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening Algemene voorwaarden Overeenkomst van Ondersteuning, Zorg- en Dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: Stichting Dag- en Woonvoorzieningen

Nadere informatie

Ouder: Ouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezien verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder.

Ouder: Ouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezien verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder. Algemene voorwaarden Buro Atlantis Zorg (versie 6, april 2016) Artikel 1: Begripsbepalingen Zorgaanbieder: Buro Atlantis Zorg, stichting voor mens en welzijn. De rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorgen dienstverlening van Duobalans

Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorgen dienstverlening van Duobalans Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorgen dienstverlening van Duobalans Algemene voorwaarden zorgverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en bijzondere

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Zo eigen

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Zo eigen Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Zo eigen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die Zo eigen beheert, die zorg-

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Bestemd voor Dagverzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Bestemd voor Zorg thuis vanuit de indicatie Wlz., locatie... gevestigd te..., bij het aangaan

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Stichting Aveleijn

Algemene Voorwaarden van Stichting Aveleijn Aveleijn Grotestraat 260 7622 GW Borne e-mail info@aveleijn.nl Internet http://www.aveleijn.nl Algemene Voorwaarden van Stichting Aveleijn Status: Vastgesteld Telefoon 074-2556600 Telefax 074-2505795 Pagina

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en kan half jaarlijks gewijzigd worden op 1 januari en/of 1 juli.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en kan half jaarlijks gewijzigd worden op 1 januari en/of 1 juli. Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomst en kan half jaarlijks gewijzigd worden op 1 januari en/of 1 juli. ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING 1.1 Aluna Begeleiding

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Tussen: DrieGasthuizenGroep Postbus2023 6802 CA Arnhem 026 354 94 15 E info@driegasthuizengroep.nl KvK: 09221030 en Cliënt gegevens hierna te noemen de cliënt Indien

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep Koraal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERSTEUNING (Wmo 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERSTEUNING (Wmo 2015) ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERSTEUNING (Wmo 2015) Definities Zorgaanbieder: rechtspersoon die op basis van een Overeenkomst met de gemeente ondersteuning biedt Cliënt: natuurlijke persoon die op basis van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoud. 5 Uw verplichtingen. 6 Betalingsvoorwaarden. 7 Informatieverstrekking. 8 Klachten en geschillen

Algemene Voorwaarden. Inhoud. 5 Uw verplichtingen. 6 Betalingsvoorwaarden. 7 Informatieverstrekking. 8 Klachten en geschillen Algemene Voorwaarden Inhoud 1 Einde van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst 2 De afspraken 3 Zorgplan 4 Persoonsgegevens en privacy 5 Uw verplichtingen 6 Betalingsvoorwaarden 7 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WMO

Algemene voorwaarden WMO Algemene voorwaarden WMO 1 Inhoud Vooraf 3 1. Einde van de 4 zorg- en dienstverleningsovereenkomst 2. De afspraken 7 3. Zorgplan 9 4. Persoonsgegevens en privacy 12 5. Uw verplichtingen 16 6. Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorg- en Dienstverlening

Algemene Voorwaarden Zorg- en Dienstverlening Algemene Voorwaarden Zorg- en Dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon (Shelterzorg) die één of meer instellingen

Nadere informatie

bij het aangaan van de overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (locatie vertegenwoordiger) hierna te noemen de "Zorgaanbieder"

bij het aangaan van de overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (locatie vertegenwoordiger) hierna te noemen de Zorgaanbieder OVEREENKOMST van ZORG- EN DIENSTVERLENING WMO Naam: Stichting Heliomare Adres: Relweg 51 Postcode /plaats: 1949 EC Gevestigd te: Wijk aan Zee KvK- nummer: 41227061 Telefoonnummer: 088 920 8888 bij het

Nadere informatie

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk Privacy en Klachten Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 U kunt rekenen op vertrouwelijke hulpverlening U heeft een eerste gesprek gehad met een maatschappelijk werker van onze instelling.

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Geheimhouding. Informatie Inzage Toestemming

Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Geheimhouding. Informatie Inzage Toestemming Patiëntenrecht Geen enkele medische behandelaar mag anderen vertellen wat jouw ziekte is. Dat geldt ook voor artsen en verpleegsters. Geheimhouding. Patiëntenrecht Een arts moet de patiënt vertellen: *

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden van Stichting Ela gevestigd en kantoorhoudende te Wapenveld gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 16-11-2010 onder nummer

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

ZORG- EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN --- INTRAMURAAL / DAGBESTEDING

ZORG- EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN --- INTRAMURAAL / DAGBESTEDING ZORG- EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN --- INTRAMURAAL / DAGBESTEDING Contractspartijen Naam zorgaanbieder: Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg Adres: Minckelersstraat 2 Postcode/plaats:

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 2 Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Stel, u vindt dat een medewerker van CZ u niet goed heeft geholpen. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Welke soorten

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+

Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+ Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+ Partijen bij deze overeenkomst zijn: Cliënt Zorgaanbieder 1. Cliënt Achternaam en voorletters Geboortedatum Man / vrouw (Doorhalen wat niet van is) Burgerservicenummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: De Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) en gebruiker van deze

Nadere informatie

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Dit is een bewerking van het Reglement Beperkende Maatregelen in de KV. Er staat in wat dit reglement voor jou kan betekenen. De nummers zijn hetzelfde gebleven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: Stichting Dag- en Woonvoorzieningen verstandelijk gehandicapten in westelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Samenvatting Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Nabij Vertrouwd Gastvrij Algemene voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Samenvatting Wat zijn algemene voorwaarden? Boekt

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep wil

Nadere informatie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie Nota BOPZ eenvoudige versie Zonder toestemming Ben je soms boos? Ben je soms boos en ben je dan wel eens gevaarlijk voor jezelf of anderen? Of doe je wel eens dingen die niet mogen? Soms moeten begeleiders

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie Nota BOPZ eenvoudige versie Zonder toestemming Ben je soms boos? 1 Ben je soms boos en ben je dan wel eens gevaarlijk voor jezelf of anderen? Of doe je wel eens dingen die niet mogen? Soms moeten begeleiders

Nadere informatie

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep

Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Ik heb een klacht bij de Hartekamp Groep Klachtenregeling cliënten boos Datum: juli 2017 Wat is een klachtenregeling? Er is een klachtenregeling voor cliënten. Cliënten kunnen een klacht indienen. Jouw

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 23 04-2009 Datum vaststelling door bestuurder Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Zorgzwaartepakket

Nadere informatie