Grassroots. Over talentontwikkeling en cultuurparticipatie in de Schilderswijk ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grassroots. Over talentontwikkeling en cultuurparticipatie in de Schilderswijk (2009 2012)"

Transcriptie

1 Grassroots Over talentontwikkeling en cultuurparticipatie in de Schilderswijk ( )

2 inhoud Voorwoord 3 Duurzaam maken van wijkcontacten 4 De culturele rijkdom van de Schilderswijk op de catwalk 5 Neem peer coaches serieus! 6 INTERVIEWS 7 Ersin Ince - Impuls leidt tot nieuwe dansgroep 8 Andres Jiminez - Culturalis heeft mij houvast geboden 9 Naomi Nieuwkerk - Veel geleerd en mooie vriendschappen opgebouwd 10 Marie-Anne van Erp - Culturalis is de boter waarin we de vis bakken 11 Bert Kleijweg - Van comedy tot Gediplomeerd Haags 12 Erna Caprino - Culturalis faciliteert en daagt uit 13 Anouar El Boustati - Radio voor muziektalenten en liefhebbers 14 Yu Lan Leffers - Theater om onderling begrip te bevorderen 15 2

3 VOORWOORD Een podium van en voor de wijk Eind 2009 opende Culturalis haar eigen theater in de Haagse Schilderswijk. Amateurpodiumkunstenaars uit de Schilderswijk en elders in de stad hebben sindsdien de beschikking over aantrekkelijke faciliteiten: mooie zalen en studio s, en professionele ondersteuning. Met behulp van dit theater is Culturalis in staat om een belangrijk doel - het bevorderen van de cultuurparticipatie door Hagenaars - verder vorm te geven. Een belangrijke doelgroep van Culturalis en het Culturalis Theater is uiteraard de directe omgeving: de Schilderswijk. Al vanaf de opening van het theater streeft Culturalis naar goed nabuurschap. Dat doet de organisatie door contacten te leggen met wijkbewoners en hun organisaties, het leveren van maatwerk bij de ondersteuning van hun activiteiten én het bieden van passende raamprogramma s. Dat lukt tot nu toe heel goed. Al tijdens de openingsweek bezochten grote groepen bewoners het Culturalis Theater. Vanaf 2010 heeft Culturalis het contact met de wijk geïntensiveerd en maakt dat structureel deel uit van de zogenaamde Grassroots-aanpak. Voortdurend gaan medewerkers op bezoek in de wijk. Zo ontdekten zij een Islamitisch kinderkoor, een Saz-ensemble bestaande uit alleen vrouwen, een Chinees operagezelschap, volksdansers, rappers, streetdancers, toneelspelers, muzikanten, comedians en vele andere bewoners van jong tot oud die zich actief met podiumkunsten bezighouden. In het Culturalis Theater vonden zij de afgelopen jaren hun plaats. Vanuit het theater krijgen zij ondersteuning bij het maken van voorstellingen, het aanvragen van subsidies of het aantrekken van artistieke leiding. Intensieve inzet op cultuurparticipatie is niet eenvoudig. Het binden en begeleiden van mensen vraagt tijd, inzet en incasseringsvermogen. Ook de stemming binnen politiek en samenleving maken het werk niet altijd vanzelfsprekend. Maar het doorzettingsvermogen, de professionaliteit van medewerkers, de prachtige podiumprogramma s en volle zalen geven nieuwe energie. Bovendien is dat iedere keer weer een impuls voor de amateurpodiumkunsten in Den Haag. De resultaten van de Grassroots-aanpak mogen er wezen. Het aantal bezoekers van het Culturalis Theater stijgt nog steeds. Maar minstens zo belangrijk is dat nieuwe groepen zichtbaar worden in het Culturalis Theater én elders in de stad. Culturalis gelooft in de Grassroots-aanpak en benadrukt dat met het symposium Voor het Voetlicht op 15 juni Culturalis wil daarmee haar ervaringen delen met organisaties uit andere steden die zich net als wij op amateurpodiumkunstenaars richten. Bovendien wil Culturalis leren van ervaringen in andere steden en waar mogelijk de samenwerking met organisaties in andere steden stimuleren. Kim van der Boon directeur Culturalis 3

4 Duurzaam maken van wijkcontacten harrie van de louw hoofd programmateam van Culturalis Culturalis heeft de opdracht de cultuurparticipatie te bevorderen en de deelname aan en de kwaliteit van de amateurpodiumkunsten te bevorderen. Deze opdrachten liggen in elkaars verlengde. Want juist bij de amateurpodiumkunsten ontmoeten mensen elkaar op en rond het podium en maken zij kennis met elkaars kunsten. De stedelijke opdracht heeft Culturalis ook naar wijkniveau vertaald: Culturalis zoekt voortdurend naar nieuwe groepen bewoners en hun podiumkunsten. Culturalis speelt op hun behoeften in en nodigt hen uit in het theater, zowel als deelnemers, maar ook als publiek. Culturalis verzamelt zoveel mogelijk contactgegevens van deze bewoners, om contact te kunnen onderhouden en ook in de toekomst op behoeften van wijkbewoners te kunnen inspelen. Met in gedachte het steeds weer betrekken van nieuwe groepen bij de amateurpodiumkunsten, zijn de medewerkers van Culturalis altijd op zoek naar nieuw talent en nieuwe belangstellenden. Het onderhouden van bestaande contacten verdwijnt daardoor soms naar de achtergrond. Daar komt bij dat het onderhouden en activeren van de contacten in de wijk vaak erg arbeidsintensief is. Tenslotte is Culturalis met de grote variatie aan doelgroepen uit de Schilderswijk afhankelijk van passend aanbod. Kortom, het kan gebeuren dat bewoners na een intensief traject van contacten leggen en samenwerken gedurende lange tijd niets van Culturalis horen. Het is natuurlijk ook moeilijk om gericht contacten te maken, te bundelen en te onderhouden in een wijk waar 97% van de bewoners een oorsprong buiten Nederland heeft. Een voorbeeld: in 2010 ontwikkelde Culturalis samen met Zimihc een traject rond Turkse volksdans. Groepen uit verschillende steden werkten samen met een gastchoreograaf aan een wervelende show. In het kader daarvan is langdurig ingezet op het bereiken van Turkse groepen in de wijk. Moeders en dochters die bereikt werden via buurthuizen, mannen uit de moskee en jongens van de straat bezochten de voorstellingen met veel plezier. Hoewel de dansgroep zich daarna versterkte en werkte aan een nieuw project, werd het stil rond de Turkse bewoners in de wijk. Pas bij de aankondiging van een nieuw project werden de wijkcontacten aangehaald, maar de scepsis onder de bewoners was groot. Ze hadden zich immers in de steek gelaten gevoeld. Waar bij het eerste project in 2010 de zaal twee keer uitverkocht was, bleef de opkomst in 2012 enigszins achter. Voor Culturalis was dit een heel belangrijke les. Om van blijvende betekenis te zijn voor wijkbewoners is meer nodig dan incidenteel contact. We zullen wegen moeten vinden om tot structureel contact te komen. 4

5 Jolanda Boejharat De culturele rijkdom van de Schilderswijk op de catwalk Voor het programmateam van Culturalis zijn programma s voor en met de bewoners van de Schilderswijk essentieel. De culturele rijkdom van de Schilderswijk inspireerde ons om een modeshow te organiseren: Het Culturalis Fashion Project. Aanvankelijk dachten we met een modeshow een aantrekkelijk aanbod te kunnen creëren voor een bijzondere groep vrouwen die niet zo makkelijk in een theater komt. Volwassen vrouwen en moeders van Marokkaanse en Turkse komaf zouden kunnen deelnemen zonder op het podium te hoeven dansen of musiceren, maar met hun eigen muziek en kledingcultuur. Ze zouden gewoon zichzelf kunnen zijn, in hun mooiste traditionele kleding. Voor het project hoopten we op een nieuwe samenwerking met een aantal vrouwencentra in de Schilderswijk. Tijdens de eerste gesprekken bleken sociaal-maatschappelijk werkers enthousiast en zeer welwillend. Het plan paste bovendien goed bij de talrijke naaiateliers in de wijk. De vrouwen in de buurthuizen wilden echter de garantie dat op de dag van de modeshow geen mannen aanwezig zouden zijn. Helaas, die garantie konden we niet geven. Daarop zochten we contact met Turkse vrouwengroepen die eerder bijgedragen hadden aan een aantal goed bezochte Turkse volksdansvoorstellingen in ons theater. De contacten met die groepen waren na die voorstellingen verwaterd en moesten we voor het Culturalis Fashion Project nieuw leven inblazen. We ontdekten echter dat actief op het podium staan voor veel van deze traditionele vrouwen een stap te ver was. Door deze ontwikkelingen moesten we onze verwachtingen bijstellen. We besloten een aantal culturele verenigingen voor allochtone wijkbewoners te benaderen waarmee we al contact hadden. Een aantal Creoolse en Surinaams Javaanse dames en jonge Hindoestaanse en Turkse meiden besloten mee te doen. In totaal twintig vrouwen kregen ter voorbereiding les van een professionele Catwalk styliste. Bovendien werden zij flink onderhanden genomen door visagisten en hairstylisten. Uiteraard kreeg iedereen ook een professionele fotoshoot. Uiteindelijk leidde dat tot een prachtige modeshow met twintig vrouwen op het podium. Zij schitterden in hun eigen traditionele kleding en straalden trots uit op hun afkomst. Minstens zo belangrijk was dat zij elkaar bewonderden en nu eens goed bekeken hoe vrouwen uit andere culturen zich kleden. Door het Fashion Project heeft Culturalis geleerd dat het makkelijker is om deze moeilijke doelgroepen via welzijnswerkers te bereiken. Op het symposium Voor het Voetlicht bleek die aanpak ook bij andere wijktheaters goed te werken. Verder kreeg Culturalis daar als advies om dit soort projecten te herhalen om daarmee de opgebouwde contacten in de wijk te continueren. Om een duurzame relatie met doelgroepen op te bouwen, is een lange adem en doorzettingsvermogen nodig. Het is weinig effectief om slechts voor één project in contacten te investeren en dus van belang in te zetten op langdurige samenwerking. 5

6 Elise de Ruiter Neem peer coaches serieus! Elke dinsdagavond bezoeken zo n zestig jongeren uit de Haagse Schilderswijk het Culturalis Theater. Zij komen naar het theater om in het Doe Je Dinsdag-programma aan de slag te gaan met hun eigen ideeën. Gedurende twaalf weken werken zij aan hun eigen raps, liedjes, choreografieën of clip- en geluidsopnames die zij uiteindelijk op het podium presenteren. Deze jongeren, tussen de 15 en 25 jaar en veelal zonder opleiding en werk, krijgen bij het uitwerken van hun concept en het ontwikkelen van hun talenten begeleiding van coaches. Die coaches moeten natuurlijk nogal wat in huis hebben: kennis van de doelgroep, ruime ervaring in hun kunstdiscipline en een inspirerende persoonlijkheid. Zij moeten in staat zijn om jongeren iets te leren zonder dat die jongeren het gevoel krijgen op les te zitten. Culturalis werkt om die redenen met zogenaamde peer coaches. Onze peer coaches zijn allemaal opgegroeid in een prachtwijk, kennen het leven op straat en weten uit eigen ervaring tegen welke problemen jongeren kunnen oplopen. Peer coaches hebben zich echter door opleiding en/of ervaring aan dat leven ontworsteld. Voor de jongeren die Doe Je Dinsdag bezoeken, hebben ze de functie van grote broer of zus. Ze dwingen door hun ervaring respect af en genieten aanzien bij de jongeren, die graag van die peer coaches iets aannemen. Hoewel we blij zijn met onze peer coaches, loopt het niet altijd op rolletjes. Sommige coaches komen afspraken niet altijd na en komen soms te laat. Doordat peer coaches vaak geen didactische achtergrond hebben, zijn zij niet altijd in staat om een langer coachingstraject uit te zetten. De projectleiding wil daar wel bij helpen, maar die hulp wordt niet altijd op prijs gesteld. Voor Culturalis is het een uitdaging om peer coaches te coachen en wanneer nodig te interveniëren, zonder dat het ten koste gaat van de werksfeer. In de intervisiesessie tijdens het symposium Voor het voetlicht kregen we daarvoor tal van bruikbare tips. De intervisiegroep maakte duidelijk dat peer coaches kwetsbaar zijn en goede begeleiding verdienen. Zij staan immers voor een lastige opgave: ondanks de vrijblijvende deelname en dus steeds wisselende groepen, toch zoveel mogelijk kennis overbrengen. Van de intervisiegroep kregen we dan ook het advies om in peer coaches te investeren, bijvoorbeeld door trainingsmiddagen en persoonlijke gesprekken met peer coaches over hun eigen behoeften. Door dergelijke faciliteiten voelen peer coaches zich serieus genomen. Door vooraf heldere afspraken te maken over de verwachtingen, zouden we peer coaches kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Dat komt niet alleen de sfeer, maar ook de teamband tussen de coaches ten goede. Verder is het van belang om coaches regelmatig te vragen wat zij van Culturalis nodig hebben om goed te kunnen presteren en daarop ook direct actie te ondernemen. 6

7 INTERVIEWS Wekelijks nemen tientallen Haagse podiumamateurs deel aan de programma s van Culturalis. We spraken met acht talenten die dankzij een programma van Culturalis een stap verder zijn gekomen. We vroegen hen wat zij hebben geleerd en hoe Culturalis zich zou kunnen verbeteren. 7

8 Ersin Ince Impuls leidt tot nieuwe dansgroep De 27-jarige Ersin Ince is van Turks/Koerdische afkomst. Zoals veel jonge Turken en Koerden deed hij in zijn tienerjaren aan volksdansen. Na zijn achttiende verwaterde dat. Ersin ging financieel service management studeren en werkt inmiddels in deeltijd als debiteurenbeheerder. Ersin s passie voor Turks/Koerdisch dansen kreeg een nieuwe impuls toen hij via een vriend hoorde over het project Bulusma, dat Culturalis en het Utrechtse huis voor amateurkunst Zimihc in 2010 organiseerden. Samen met drie vrienden meldde Ersin zich daarvoor aan. Voor mij was het een openbaring om te ontdekken dat ook Nederlanders aan Turks/Koerdisch volksdansen doen. Door Bulusma besef ik dat dansen geen grenzen kent. Voor Bulusma haalden Culturalis en Zimihc professionele dansdocenten uit Turkije, die gedurende twee weekenden en een aantal avonden de deelnemers diverse Turks/Koerdische volksdansen leerden. Dat was heel intensief, maar erg leerzaam. Uiteindelijk hebben we met een groep van twintig dansers vier keer met veel succes opgetreden. Turkse volksdans tijdens Bulusma Zijn deelname aan Bulusma betekende veel voor Ersin. We vonden het zo jammer dat het project was afgelopen, dat we met een groepje besloten om door te gaan. We benaderden Turks/ Koerdische volksdansers in Den Haag die eigenlijk een beetje stilstonden en zich misschien verder wilden ontwikkelen. Dat initiatief leidde tot de oprichting van dansgroep Hayde. We begonnen weliswaar met Turks/Koerdische volksdansen, maar werken inmiddels ook aan Nederlands repertoire. Daarmee vergroten we de kans op uitnodigingen voor internationale festivals. Hayde trad al regelmatig op, ook tijdens SHOWTIME, de presentatie van amateurgroepen in het Culturalis Theater. Bovendien deed de groep mee aan Made in Turkey, een vervolg op Bulusma, in het kader van 400-jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Bijzonder aan dat project was de samenwerking met urban dansers en rappers, vertelt Ersin. Nee, dat is niet zo gek, want veel Turks/Koerdische volksdansen zijn heel snel en pittig en blijken heel goed bij hiphop te passen. De samenwerking met jongens die bezig zijn met een heel andere kunstdiscipline vond Ersin leuk. De saamhorigheid was groot. We doen weliswaar iets anders, maar we staan allemaal voor ons plezier op een podium. Een gevolg van het project is dat Ersin hiphop heeft leren waarderen. Misschien ga ik volgend jaar naast folklore ook wel hiphop doen. 8 Een punt van zorg zijn voor Ersin de bezuinigingen in de cultuursector en de mogelijke gevolgen daarvan voor Culturalis. Het Culturalis Theater is niet alleen voor mij belangrijk, maar voor de hele wijk. Dit is een prachtig cultuurhuis dat jongeren een alternatief biedt voor rondhangen op straat. Dat moet gewoon blijven.

9 Ik studeerde MBO Detailhandel, vertelt de 25-jarige Andres Franco Jiminez, een jongen met een Colombiaanse achtergrond. Tijdens mijn stage raakte ik teleurgesteld. Ik kreeg nauwelijks begeleiding en had het gevoel slechts een goedkope arbeidskracht te zijn. Daar kon ik slecht tegen, dus toen ben ik ermee gestopt. Andres dreigde daardoor een klassieke drop-out te worden. Maar gelukkig had ik het dansen nog, want anders was ik echt een nietsnut geworden, vertelt hij. Andres danste tot dat moment vooral op straat. Dat veranderde toen hij op een advertentie reageerde en ging meedoen aan Crosstown Den Haag, een programma van het Korzo Theater, Theater Pierrot en Culturalis. Daar vertelde ik dat ik op zoek was naar een eigen plek om met een eigen groep te repeteren. Ik kreeg het advies om eens met Culturalis te gaan praten. Dat heb ik gedaan. Culturalis vroeg Andres om voor zijn ideeën een plan van aanpak te schrijven en hielp hem daarbij. Een van de opmerkingen die Andres maakte, was dat er vast meer los/vaste dansgroepen zouden zijn die behoefte hebben aan een plek om te trainen en zich verder te ontwikkelen. Ik denk dat mijn opmerking heeft bijgedragen aan het ontstaan van Wednesday Danceday. Wekelijks komen nu verschillende dansgroepen op woensdagavond in het Culturalis Theater trainen. Andres is met zijn Freaky Stylo Crew een van de vaste bezoekers van Wednesday Danceday. Dansers die zoekende zijn, kunnen eigenlijk altijd bij mij terecht. Ik vind het leuk om dansers op weg te helpen. We treden ook zoveel mogelijk op. We doen in ieder geval altijd mee aan SHOWTIME, de halfjaarlijkse presentatie van amateurgroepen in het Culturalis Theater. Culturalis betekent heel veel voor me. Het heeft mij houvast geboden. En het vertrouwen dat mijn mislukte studie niet alleen aan mij lag. Veel dingen die ik tijdens de detailhandelsopleiding heb geleerd, zoals management en verkopen, doe ik nu ook voor Freaky Stylo Crew. Wat Andres verder wil, weet hij niet goed. Culturalis vraagt me weleens om een workshop te verzorgen. Dat vind ik leuk om te doen. Maar om daar werk van te maken heb je meer contacten nodig. Daar moet Andres dus nog aan werken. Voor Culturalis heeft Andres de wens dat het ook meer in andere Haagse wijken actief wordt. Je merkt dat het theater een positief effect heeft op de Schilderswijk. Culturalis zou zich zo ook in andere stadsdelen moeten kunnen presenteren, ook in rijkere buurten. Als je daar mensen trekt die bereid zijn om iets te betalen, kun je mensen uit armere buurten faciliteiten blijven bieden. Door de afzet te vergroten, ontstaan meer mogelijkheden voor amateurs om zich te ontplooien. Culturalis heeft mij houvast geboden De Freaky Stylo Crew tijdens een repetitie bij Wednesday Danceday Andres Jiminez 9

10 Veel geleerd en mooie vriendschappen opgebouwd Naomi Nieuwkerk De 22-jarige Naomi Nieuwkerk is bijna afgestudeerd in Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool. Maar eigenlijk wilde zij danseres worden. Daar had ze ook het talent voor, want ze werd aangenomen op de dansacademie, eerst in Arnhem, later in Rotterdam. Echter, door een chronische blessure moest zij afscheid nemen van haar droom. Via een bizarre omweg en toevallige omstandigheden stond zij in april 2011 toch in een groot theater voor veel publiek te dansen. Dat kwam zo. In mijn tweede studiejaar zocht ik een stageplek. Ik wilde iets met dans en theater doen en kwam in contact met Culturalis. Toen ik daar mijn stagecontract tekende, ontmoette ik Marjet Roerink. Die was bij Culturalis net begonnen met Allehaagse, een groot community art-project. Daarvoor wilde zij gebruik maken van persoonlijke ervaringen van amateurkunstenaars. Toen zij hoorde over mijn mislukte danscarrière, vroeg Marjet mij om mee te doen. Allehaagse begon met een kerngroep van vijftien amateurpodiumkunstenaars. Samen volgden zij theaterlessen bij Culturalis. In de loop van de tijd ontstond een voorstelling op basis van de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Naomi speelde en danste daarin haar eigen verhaal, deels als solist, deels samen met een meisje dat turnster wilde worden, maar ook door lichamelijke tegenslag moest afhaken. Ja, soms was het pijnlijk, vertelt Naomi, letterlijk en figuurlijk. Maar ik ben een doorzetter. Bovendien wist iedereen dat ik soms niet in staat was om te dansen. Na een paar presentaties met de vijftien deelnemers, ging het project de tweede fase is. Marjet betrok er bestaande amateurdans- en theatergroepen uit Den Haag bij, maar ook het Nederlands Danstheater, dat partner was binnen het Allehaagseproject. Zij stuurden choreograaf Joeri Dubbe, die normaal gesproken alleen met professionele dansers werkt. Ik deed mee in het ensemble van amateurdansers dat hij voor de voorstelling samenstelde. Ik vond het heerlijk om met hem te werken, vertelt Naomi. De ervaring om met een professionele choreograaf te werken was niet de enige winst die Allehaagse voor Naomi opleverde. Ik heb heel veel mensen leren kennen. Er zijn mooie vriendschappen ontstaan, onder meer met andere dansers, door wie ik andere dansstijlen heb leren kennen. Ik heb ook meer inzicht gekregen in andere podiumdisciplines. En natuurlijk was het uiteindelijk een prachtige ervaring om met de voorstelling in het volle Lucent Theater te staan. Ondanks haar enthousiasme heeft Naomi ook kritische opmerkingen. Soms lieten groepen het bij repetities afweten. Voor dit soort community arts-projecten moet je echt met iedereen stevige afspraken maken. 10 Naomi Nieuwkerk vertelt haar eigen verhaal in Allehaagse Voor Culturalis heeft zij nog een algemene tip. Zij zouden nog meer jongeren kunnen bereiken door de eigen zichtbaarheid te vergroten. Hoe? Door op een aantrekkelijk manier korte optredens van jongeren en het verspreiden van informatie te combineren, bijvoorbeeld tijdens Parkpop.

11 De Phillipine Folk Dancers tijdens Showtime. Dankzij een rondleiding met het MOC kwamen ze in contact met Culturalis Marie-Anne van Erp Culturalis is de boter waarin we de vis bakken Marie-Anne van Erp is consulent Maatschappelijke Activering bij Stichting Mara die in Den Haag projecten opzet voor kwetsbare groepen in de samenleving. Daarnaast is zij directeur van het MOC (Multicultureel Ontmoetingscentrum H.Hart) in de Schilderswijk, vlakbij het Culturalis Theater. Het MOC wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Het stimuleert de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen en wil hun emancipatie en zelfredzaamheid binnen de Nederlandse samenleving bevorderen. Hier vangen we mensen op van verschillende culturen die tussen wal en schip vallen, legt Marie-Anne uit. We hebben onder meer een voedselbank en een koffie-inloop. We helpen met adviezen en door te luisteren naar de verhalen van mensen. Bovendien organiseren we taallessen, waarvoor we afgelopen jaar tweehonderd leerlingen hadden. Het contact tussen het MOC en Culturalis is een prachtig voorbeeld van de werking van de Grassroots-aanpak. Op zoek naar groepen in de Schilderswijk die met amateurkunst bezig (willen) zijn, klopte Jolanda Boejharat, projectleider bij Culturalis, op zeker moment bij het MOC aan. Daar vond zij een gewillig oor. Omdat ik weet hoe belangrijk kunst kan zijn, verklaart Marie- Anne. Samen met Jolanda bedacht zij mogelijkheden om haar cliënten met amateurpodiumkunsten in aanraking te brengen. Dat leidde tot een rondleiding door het Culturalis Theater. Voor veel van onze cliënten was dat een openbaring. Velen van hen hadden nog nooit een theater van binnen gezien en waren enthousiast over de faciliteiten. Jolanda maakte van dat enthousiasme gebruik door de bezoekers uit te nodigen mee te doen aan Wednesday Danceday, de wekelijkse danstrainingen in het Culturalis Theater. Een groepje Filippijnse vrouwen nam die uitdaging aan en haalde daar vriendinnen bij, vertelt Marie-Anne. Sindsdien dansen zij wekelijks en treden zij zelfs regelmatig op. Je merkt dat hun zelfvertrouwen daardoor enorm gegroeid is. Met die ervaring wil het MOC meer doen. Op 28 september bestaan we vijf jaar. Dat gaan we vieren in het Culturalis Theater. We krijgen daar van Culturalis alle medewerking voor. Ons gezamenlijke doel is om meer cliënten met podiumkunsten in aanraking te brengen. We gaan op 28 september met onze cliënten een voorstelling maken met muziek, dans en toneel op het thema van Le Petit Prince. Dat gaat over een piloot die in een woestijn is gestrand; dat beeld past goed bij de cliënten van het MOC. Marie-Anne erkent het belang van podiumkunsten voor haar cliënten en haalt daar een mooie beeldspraak bij. Wij geven onze cliënten niet alleen vis, maar leren hen ook om zelf te vissen. Daarom zijn die taallessen zo belangrijk. Door toneel, zang en dansexpressie aan de taal toe te voegen, leren zij bovendien die vis lekker te bakken. Dat is een verrijking van hun leven. 11

12 Bert Kleijweg Van comedy tot Gediplomeerd Haags Bert Kleijweg is 39 jaar en werkt als sociaal-cultureel jongerenwerker bij een jongerencentrum in de Schilderswijk. Ik liep bijna dagelijks langs het theater. Daardoor kende ik Culturalis van naam, vertelt hij. Maar ik was er nog nooit binnen geweest. Dat veranderde een jaar geleden, met dank aan de Haagse Uitmarkt. Ik liep daar met mijn vrouw toen we werden aangesproken door iemand van Culturalis. Of we geïnteresseerd waren in mailtjes over hun programma in het theater. Bert en zijn vrouw waren nieuwsgierig en liepen mee naar het standje van Culturalis om daar hun mailadres op te geven. Nog geen twee weken later kwamen Berts vrouw Culturalis opnieuw tegen, dit keer in een advertentie in een huis-aan-huiskrant. Die had zij rood omcirkeld. Het ging om een Comedy Workshop. Is dat niets voor jou, vroeg mijn vrouw. Bert had nog nooit op een podium gestaan, maar was naar eigen zeggen in het dagelijkse leven altijd al een komediant geweest. Kortom, het leek hem wel wat om te onderzoeken of zijn humor op het podium zou werken. De workshops in het Culturalis Theater vond Bert leerzaam. Ik leerde hoe humor tot stand komt. En wat wel of niet werkt. En dat je vooral moet laten zien wie je bent. Met veel plezier deed Bert na die workshops mee aan een presentatie voor publiek. Er zaten best veel mensen in de zaal, maar dat schrok me niet af. In tegendeel, die eerste kennismaking met Comedy smaakte Bert naar meer. Hij volgde nog een serie workshops, schaafde aan zijn eigen gortdroge vertelstijl in plat Haags en trad hier en daar op. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik geen ambities heb, zegt hij over zijn verdere ontwikkeling. Een bekende Nederlander zal ik er niet mee worden, maar misschien kan ik hier of daar wat schnabbelen. De voortekenen daarvoor zijn goed. Want het evenementenbureau Hofstad Events zag Bert optreden en daagde hem uit. Het gevolg is dat hij nu voor grote groepen hilarische cursussen plat Haags geeft. Na afloop deel ik stickers uit met Gediplomeerd Hagenees, verklaart Bert lachend. Bizar hè, waartoe een serie workshops bij Culturalis kan leiden! Comedian Bert voelt zich op zijn gemak voor groot publiek tijdens Showtime Het verbaast dan ook niet dat hij heel positief is over Culturalis. Desondanks ziet hij mogelijkheden tot verbetering. Tijdens comedy-avonden zitten er soms maar dertig man in de zaal, zegt hij. Dat vind ik zonde. Ik vind dat Culturalis voor meer publiciteit moet zorgen en bijvoorbeeld vaker voor de huis-aan-huis-bladen moet schrijven. Daarin lees ik veel te weinig over Culturalis. 12

13 Culturalis faciliteert en daagt uit Erna Caprino Erna Caprino is een Surinaamse dame van 72 jaar met een aanstekelijke lach. Ruim twintig jaar werkte zij voor de commissie Verzoekschriften van de Tweede Kamer. Daarnaast is zij al ruim 25 jaar actief in Afimo, een Haagse vereniging voor Surinaamse vrouwen van boven de 50, die onder meer aan toneel, dans en zang doet. O, ik ken Culturalis en de voorganger daarvan, het Centrum voor Amateurkunst al langer dan tien jaar, zegt zij als we vragen wanneer zij voor het eerst met Culturalis in contact kwam. Afimo, dat meer dan honderd leden telt, maakt al jaren deel uit van de Haagse amateurkunstinfrastructuur. Al voor de oprichting van Culturalis kreeg de vereniging basissubsidie van de gemeente Den Haag. Inmiddels is Culturalis verantwoordelijk voor de subsidies. We hadden een regisseur nodig voor een toneelstuk dat we wilden uitvoeren, vertelt Erna. Daar heeft Culturalis ons subsidie voor gegeven. Het resultaat daarvan is uiteraard ook in het Culturalis Theater te zien geweest. Afimo is vaker te gast in het Culturalis Theater. Afimo is een heel actieve vereniging, legt Erna uit. We organiseren bijvoorbeeld regelmatig Kotoshows in o.a. bejaardentehuizen en culturele evenementen en verjaardagen. Daarbij laten we de Creoolse klederdrachten in verschillende variaties zien en vertellen we over de geschiedenis van Suriname. Culturalis was zo slim om dat enthousiasme en die ervaring te gebruiken bij een modeshow in het eigen theater. Sinds kort heeft het contact tussen Afimo en Culturalis een nieuwe dimensie gekregen. Wij wilden met Afimo wel eens iets met jongeren doen, vertelt Erna. Culturalis stelde ons voor om samen te werken met een groep rappers. Een bizar idee natuurlijk, oudere Surinaamse vrouwen samen met jonge Haagse rappers. Maar Afimo deinsde er niet voor terug. We vonden het een grote uitdaging, vertelt Erna. Intussen zijn we al een paar keer bij elkaar geweest. Het begint al iets te worden. Erg leuk! Ja, ik zing ook mee. Ik doe eigenlijk altijd mee, met toneel, dans en zang. Waarna haar lach door de ruimte schatert. De samenwerking van Afimo en de rappers maakt deel uit van het KrissKrossproject van Culturalis. Uiteindelijk zal dat in het Culturalis Theater te horen zijn. En te zien, voegt Erna toe. Want toen een paar van ons op vakantie naar Suriname gingen, kregen we een camera mee. Of we zoveel mogelijk van Suriname wilden filmen. Ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Professionele photoshoot tijdens het Culturalis Fashion Project met Erna links in beeld (foto Mylene Siegers) 13

14 Radio voor muziektalenten en liefhebbers Anouar El Boustati Anouar El Boustati is pas 18 jaar en net begonnen met zijn opleiding tot juridisch medewerker. Desondanks profileert de Marokkaanse Nederlander zich al jarenlang als een soort cultureel ondernemer. Dat heeft alles te maken met zijn passie: de muziekwereld. Dat is vijf, zes jaar geleden begonnen met de opkomst van ondergrondse hiphop, vertelt hij. Samen met een paar vrienden maakte ik een website die fungeerde als een platform voor aankomende artiesten en liefhebbers. We gaven daarmee beginnende artiesten een duwtje in de rug. Nadat zijn vrienden zich hadden teruggetrokken, ging Anouar alleen door. Hij bouwde een nieuwe website, niet alleen gericht op hiphop, maar ook op R&B en urban. Mijn doel is nog steeds hetzelfde. Ik wilde een platform ontwikkelen waar liefhebbers van moderne muziekvormen in contact kunnen komen met aankomend muziektalent. Op dat platform kunnen muzikanten hun muziek laten horen aan liefhebbers. Aanstormend talent krijgt daardoor de kans wat bekender te worden. De website is inmiddels razend populair. Jaarlijks trekt deze zo n 1,2 miljoen bezoekers. Een fanbase van twintigduizend bezoekers volgt rapi.nl via social media. Ondanks dit succes was Anouar nog niet tevreden. Ik wilde aan de website een internetradiostation koppelen, vertelt hij. Maar ik had nog nooit radio gemaakt. Anouar s RAPI Event biedt beginnende beatmakers een podium Een van de vaste bezoekers van Anouar s website was Mimiet. Die nodigde mij uit een keer mee te gaan naar het Culturalis Theater, naar de talentontwikkelingsworkshops van Doe Je Dinsdag. Daar werd ook een workshop Radio maken gegeven. Dat was het duwtje in de rug dat Anouar nodig had om zijn ambities te verwezenlijken. Ik ben wel een jaar lang iedere dinsdagavond naar het Culturalis Theater geweest, vertelt Anouar. Eerst om basistechnieken te leren, maar uiteindelijk om volledige radioshows op te nemen. Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Ik heb veel beter leren presenteren en formuleren. Bovendien is mijn interviewtechniek veel beter geworden. Inmiddels heeft Anouar een aantal kant-en-klare shows klaar. Deze zomer ga ik rapi.nl aanpassen en die shows, met onder meer interviews met artiesten, op de site zetten. Daarmee is Anouar nog niet aan het eind van zijn ondernemingszin. Ik ben bezig om een media entertainmentbedrijf voor jongeren op te richten. Met hetzelfde doel als mijn website. Want er zijn heel veel jongeren met muziek bezig. Die wil ik de kans geven om verder te komen. Anouar heeft dus vergelijkbare doelen als Culturalis, waar hij zelf veel geleerd heeft. Toch is hij ook kritisch over de organisatie. Ik zag tijdens Doe Je Dinsdag vaak dezelfde jongeren in het Culturalis Theater. Dat is jammer. Ik denk dat Culturalis meer promotie moet maken en vooral zelf jongeren moet opzoeken om ze naar Doe Je Dinsdag te lokken. Misschien zouden ze ook meer gebruik kunnen maken van sociale media. 14

15 Yu Lan Leffers, studeerde in 2009 af als theaterdocent. Haar eindexamenproject heette Schoften & Schatjes en was een voorstelling over hufterigheid in de houding van jongeren tegenover autoriteiten en andersom. Na afloop van die voorstelling raakte ik in gesprek met twee wijkagenten. Daardoor kwam ik op het idee om een theatrale confrontatie tussen politie en jongeren te organiseren. Waarom? Omdat theater uitnodigt tot samenwerking en helder communiceren. Yu Lan wist niet of haar idee haalbaar was en vroeg Culturalis om advies. Dat leidde ertoe dat Yu Lan subsidie kreeg voor onderzoek naar de mogelijkheden. Het contact had echter nog een interessant gevolg. Culturalis nodigde Yu Lan uit om met de groep jongeren waarmee zij haar eindexamenproject had gedaan, mee te doen aan Doe Je Dinsdag. Tijdens deze wekelijkse instuif krijgen jongeren de kans om aan een eigen voorstelling of presentatie te werken. Ze zochten daarvoor een theaterdocent. Ik heb die uitdaging aangenomen. Yu Lan Leffers Theater om onderling begrip te bevorderen De lessen van Yu Lan bleken een succes. De groep deelnemers groeide gestaag. Af en toe nam ik jongeren mee uit Zoetermeer die ik al langer les gaf. Dat werkte stimulerend op Haagse leeftijdsgenoten die net met theater waren begonnen. Het gevolg was een sneeuwbaleffect waardoor de groep deelnemers uitdijde tot 24 jongeren. Deze groep kreeg theaterles van Yu Lan, maar tegelijkertijd bouwden zij aan een voorstelling in de vorm van een debat over jongeren, wijkbewoners en politie. Een wijkagent uit de Schilderswijk was enthousiast en werkte in zijn vrije tijd mee. Intussen kreeg Yu Lan ook zelf coaching. Bij mij groeide het idee om me volledig te richten op theater over maatschappelijke onderwerpen. Culturalis raadde me aan om een stichting op te richten. Daarmee zou ik onder meer de kans op subsidie vergroten. Yu Lan kreeg van Culturalis een coach die haar hielp haar idee vorm te geven. De formele oprichting van die stichting staat intussen even in de koelkast, omdat Yu Lan net voor de tweede keer moeder is geworden. Maar het idee leeft nog steeds. De geplande voorstelling over jongeren en politie is ondanks het enthousiasme van spelers en wijkagenten nog niet uitgevoerd. De korpsleiding gaf geen toestemming. Maar de politieacademie is wel geïnteresseerd. We gaan het project omvormen voor agenten in opleiding die in de vorm van theater gaan leren samen te werken met jongeren. Door dit project en andere activiteiten in haar woonplaats Zoetermeer heeft Yu Lan met pijn in het hart afscheid genomen van Culturalis. Maar ik ben blij dat ik iets heb kunnen betekenen voor jongeren in de Schilderswijk. En met de kansen en coaching die Culturalis me bood. Haagse jongeren bij Doe Je Dinsdag 15

16 Grassroots Met Grassroots heeft Culturalis een nieuwe aanpak ontwikkeld om de cultuurparticipatie in Den Haag te bevorderen. Deze aanpak richt zich in eerste instantie op moeilijk bereikbare groepen in de Schilderswijk, zoals jongeren en mensen met een niet-westerse culturele achtergrond. Met de Grassroots-benadering nodigt Culturalis Schilderswijkbewoners uit tot het presenteren en bezoeken van podiumprogramma s in de eigen omgeving en in het Culturalis Theater. Hiermee verrijken zij het aanbod van de stad en de culturele beleving van haar inwoners. Met de bewoners en deelnemers uit de Schilderswijk worden blijvende banden opgebouwd. Essentieel voor de methode die Culturalis ontwikkelde, is dat de vraag of behoefte van de amateurkunstenaar of zijn groep of vereniging centraal staat. Op die vraag zoeken wij een passend antwoord, zodat die amateurkunstenaars zich verder ontwikkelen en zichtbaar worden voor de stad. De Grassroots-aanpak is een intensief proces van kennismaken, behoeften peilen en weerstanden overwinnen. Maar het is ook een proces waarbij Culturalis soms onbereikbare groepen in contact brengt met een breed publiek. Colofon Grassroots is een uitgave van Culturalis naar aanleiding van het symposium Voor het voetlicht, over de mogelijkheden van organisaties voor amateurkunst om moeilijk bereikbare groepen met podiumkunsten in aanraking te brengen. Projectmanagement Symposium Mark Heijne - Mark my words, Rotterdam Tekst en redactie Roel Mazure, Amsterdam Fotografie Fleur Beemster (portretten), Den Haag Jurriaan Brobbel (tenzij anders vermeld), Den Haag Ontwerp en opmaak Opus Design, Rotterdam Grassroots en het symposium Voor het Voetlicht zijn mede mogelijk gemaakt door: 2012 Culturalis 16

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

spreekbeurtpakket introdans

spreekbeurtpakket introdans spreekbeurtpakket introdans inleiding Heb je binnenkort een spreekbeurt? Moet je een werkstuk maken? Of ben je gewoon benieuwd naar de wereld van Introdans? Gebruik dan dit pakket met informatie en ontdek

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN

SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN SAMEN DE GRENZEN VERLEGGEN CLIËNTEN GAAN SURVIVALLEN IN DE ARDENNEN in dit artikel: > rinkelend belletje > weekend Ardennen > stuk sterker geworden > iedereen geweldig bijgedragen Al een aantal jaren worden

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Hoedje van Papier in de Wijk - Kindermagazine HVT Nieuws - Editie 1 - Juni 2009 Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Van de redactie

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk

De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk Culturele diversiteit en amateurkunst Deze waaier biedt u twaalf tips om u op weg te helpen een cultureel divers netwerk op te

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015.

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Visie HAK gelooft in een duurzame gemeenschappelijke artistieke kracht en de kwaliteiten van mensen uit Hoensbroek bij de vorming van gemeenschapszin in

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012)

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Ik ontmoet Elvis op een moeilijk punt in mijn leven. Mijn zus wilde om wat extra geld te verdienen hondjes gaan verkopen. Elvis en zijn zusje

Nadere informatie

Irma Steenbeek VERSTAG

Irma Steenbeek VERSTAG Irma Steenbeek VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

Lentekriebels Theater

Lentekriebels Theater Lentekriebels Theater Eindverslag Co-creatie SIEN BS de Neerakker Heythuysen & Buro van Dormalen Puth Maart 2014 Voorwoord In de eerste week van december 2013 trof ik een chocolade letter 'S' aan in mijn

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Door Ruben Willemsen, groep 6

Door Ruben Willemsen, groep 6 Door Ruben Willemsen, groep 6 1 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Geschiedenis Hoofdstuk 3: Musical Hoofdstuk 4: Hoe wordt de Musical gemaakt Hoofdstuk 5: In het theater Hoofdstuk 6: Het leven van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst Piet Mondriaan 74 VSO DE HELDRING IN AMSTERDAM: MEER ZELFVERTROUWEN DANKZIJ CULTURELE EDUCATIE 75 Dankzij culturele educatie krijgen onze leerlingen meer zelfvertrouwen en zijn ze gelukkiger. Naam: VSO

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

portfolio MALS STUDIOMALS.NL 01 studiomals.nl PORTFOLIO

portfolio MALS STUDIOMALS.NL 01 studiomals.nl PORTFOLIO MALS STUDIOMALS.NL 01 studiomals.nl PORTFOLIO MALS studiomals.nl info@studiomals.nl /studiomals @studiomals 03 studiomals.nl Je moet een beetje crazy zijn om in deze tijden een ontwerpstudio op te richten.

Nadere informatie

Utrecht 26 september Tijd voor thee

Utrecht 26 september Tijd voor thee Utrecht 26 september 2013 Tijd voor thee Met dank aan deze Utrechtse migranten zelforganisaties Stichting CSP Het Zonnetje Mandaeers club Utrecht Nos Bohios Club Moria Stichting Asha Stichting Nisbo Vrouwengroep

Nadere informatie

JOURNAAL. Odoorn, maandag 3 augustus 2015. Op naar SIVO 2016! Nummer 6 www.sivofestival.nl

JOURNAAL. Odoorn, maandag 3 augustus 2015. Op naar SIVO 2016! Nummer 6 www.sivofestival.nl Odoorn, maandag 3 augustus 2015 Nummer 6 www.sivofestival.nl JOURNAAL Op naar SIVO 2016! De weergoden waren het SIVO festival goed gezind op zondag. Het zonnetje scheen al volop in Odoorn toen de eerste

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki?

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 7. Bijlage Resultaten enquête Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 1. Waarom ben je aan het project begonnen? (Για ποιό λόγο ξεκίνθςεσ να ςυμμετζχεισ

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Evaluatie Rots & Water

Evaluatie Rots & Water Evaluatie Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 St. Jozefschool Locatie Tarcisius Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal Cultureel Werker Docente Weerbaarheid Rots en Water Trainer CMWW

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Taal is de basis voor alles

Taal is de basis voor alles Taal is de basis voor alles Vanja Mikus kwam als ervaren verpleegster naar Nederland. In haar geboorteland Bosnië had ze de opleiding afgerond en drie jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis opgedaan.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrienden & Relaties MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrienden & Relaties s Avonds en in het weekend zit ik vaak alleen thuis. Ik bel dan wel eens met mijn vrienden, maar ze bellen me nooit terug. Ik heb verkering,

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

The voice of Holland workshops

The voice of Holland workshops Presenteert The voice of Holland workshops Wie zijn wij? Babette Labeij is de bekendste zangcoach van Nederland. Zij is als zangcoach te zien bij televisieprogramma s als The voice of Holland en The Voice

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Ik wil succes, maar ik zie alleen maar stress

Ik wil succes, maar ik zie alleen maar stress 32 Onderwijsblad07 15 april 2017 Weekend Academie toont kansarme jongeren hoe het ook kan Ik wil succes, maar ik zie alleen maar stress Kansarme kinderen helpen bij het leren en ze laten ontdekken wat

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE

SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam richt zich op theater

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Kinderen over Klantrelaties

Kinderen over Klantrelaties Kinderen over Klantrelaties handouts bij presentatie CRM Inspiration avond van CRM-Association NL 22 april 2009 Door Adriaan Wagenaar Kijk eens door de ogen van een kind naar klantrelaties. Welke nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie. What s Your Story? MC Theater. Roots Rotterdam. Ratha Yatra Festival 2013. Indian Summer Festival 2013

Inhoudsopgave. Introductie. What s Your Story? MC Theater. Roots Rotterdam. Ratha Yatra Festival 2013. Indian Summer Festival 2013 Inhoudsopgave Introductie What s Your Story? MC Theater Roots Rotterdam Ratha Yatra Festival 2013 Indian Summer Festival 2013 African Festival 2013 Solar Festival 2013 Reacties Opdrachtgevers 3 4 6 8 10

Nadere informatie

Score Nacht van het Condoom

Score Nacht van het Condoom Score Nacht van het Condoom Bij deze de scoren uit: Zeist. In totaal ondervraagde 153 jongeren tussen ( ongeveer )de 15 en 19 jaar Meisjes zonder condoom: 77 Jongens met condoom: 11 Jongens zonder condoom:

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ -RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ Bezuinigingen? Welke bezuinigingen? John Leerdam reageert enigszins geïrriteerd op de vraag hoe het voelt om als politicus tegenover oud-collega

Nadere informatie

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee!

Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Een MultiCulti kinderkoor voor Leeuwarden: Help mee! Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1. AANLEIDING... 3 1.2. DOELSTELLING... 4 2. ACHTERGRONDINFORMATIE... 6 2.1. STICHTING ALL FOR ONE... 6 2.2. INITIATIEFNEMERS...

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Geld is een bril, geluk is dat ook

Geld is een bril, geluk is dat ook Geld graad 3 Lesvoorbereiding Geld is een bril, geluk is dat ook Voeg je eigen e-mailadres in de e-mail van Jada in en pas de datum aan. Toon de mail op het smartboard. Leuk maar niet noodzakelijk: 2 verschillende

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club!

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club! Gebedskalender september - november 2016 Alle tieners uit het dorp zitten op de club! Gelovig of niet, iedereen is welkom! Marieke Bor is al jaren Rock Solid-leider in de PKN-gemeente in Goudriaan, een

Nadere informatie

Verslag Project Normen & Waarden

Verslag Project Normen & Waarden Tussenrapport Verslag Project Normen & Waarden Vreewijk Rotterdam 2010-2012 Stichting t Kleinste Ding Voorwoord Voor U ligt het tussentijdse verslag van het project normen en waarden in de wijk Vreewijk

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- Maite de Wit Maite Cathérine studeerde Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na haar afstuderen in 2010 vertrok zij naar Wenen om daar de klassieke muziekwereld te ontdekken, waar

Nadere informatie

Meet2learn - regulier ontmoet speciaal onderwijs

Meet2learn - regulier ontmoet speciaal onderwijs VOORWOORD Sinds de start van schooljaar 2012-2013 hebben we met veel plezier gewerkt aan een bijzondere samenwerking tussen de Mytylschool Roosendaal en De Kroevendonk. Een samenwerking tussen regulier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

NDT 2 Danst lesmateriaal

NDT 2 Danst lesmateriaal NDT 2 Danst lesmateriaal s\ OP BEZOEK BIJ NDT! Ken jij Nederlands Dans Theater al? Samen met je klasgenoten kom jij binnenkort bij ons in het theater op bezoek. Hieronder vind je wat weetjes over ons,

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie

Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie Fantasierijk danstheater vol humor, muziek & nostalgie Wie is Danstheater VOS Danstheater VOS is een groep professionele danseressen, die moderne dans toegankelijk wil maken. Voor een divers publiek. Sinds

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

Agenda: Toekomst M&DO. Uitgelicht: Dansafdeling (12 en 14 okt) openbare lessen

Agenda: Toekomst M&DO. Uitgelicht: Dansafdeling (12 en 14 okt) openbare lessen Agenda: 12 & 14 okt Openbare danslessen. Familie en vrienden zijn van harte welkom! 17-21 okt Herfstvakantie. (Geen lessen) 26 &28 okt Jaarlijkse vrienden en vriendinnenlessen bij de dansafdeling. Alle

Nadere informatie