Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement"

Transcriptie

1 Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement Beste alumnus, Welkom bij de masterclasses voor Vrijetijdsmanagement alumni van Hogeschool Inholland. Met dit masterclass traject bieden we je de mogelijkheid je kennis te actualiseren en te verdiepen, als aanvulling op je Bachelor diploma. In samenwerking met Master in Event Management is de afgelopen tijd gewerkt aan het samenstellen van een interessant, actueel en uitdagend programma. Een programma dat naast een theoretische verdieping inzicht geeft in de laatste ontwikkelingen in de praktijk. De masterclasses worden afgesloten met een tentamen en een praktijkopdracht waarin je laat zien de aangereikte kennis te beheersen en toe te kunnen passen. Bij het succesvol doorlopen van de masterclasses Vrijetijdsmanagement, ontvang je een certificaat. We wensen je erg veel succes en plezier bij het volgen van deze masterclasses. Het College van Bestuur 1

2 sopgave Inleiding... 3 Voorbereiding op de masterclasses... 5 Programma dag 1 - Ontwikkelingen in de vrijetijdssector & Event management... 6 elijk programma... 6 Leerdoelen... 8 Literatuur... 8 Programma dag 2 Persoonlijke effectiviteit en leiderschap... 9 elijk programma... 9 Leerdoelen Literatuur Programma dag 3 Tentamen, reflectie en certificaat uitreiking Tentamen & opdracht Tijdschema Het tentamen De opdracht Zelfstudie Certificering

3 Inleiding Voor je ligt de studiehandleiding voor de masterclasses Vrijetijdsmanagement. Hierin staat beschreven wat de masterclasses inhouden, welke leerdoelen centraal staan en hoe de eindbeoordeling plaatsvindt. De masterclasses omvatten onderwerpen die het vakgebied en de opleiding Vrijetijdsmanagement direct raken, de deelnemers toegevoegde waarde geven en theoretische en praktische aansluiting bieden. Het doel van de masterclasses is om je kennis en inzicht te verschaffen in de laatste ontwikkelingen in de vrijetijdssector, in event management en op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap. De masterclasses bestaan uit colleges en interactieve workshops, verzorgd door professionele docenten en managers uit het bedrijfsleven, die veelal eigen literatuur hebben gepubliceerd. De masterclasses bestaan uit: - Twee studiedagen (16 uren), van uur - Zelfstudie (10 uren) - Een halve dag tentamen en reflectie op de inhoud van de masterclass (4 uren), van uur. Om in aanmerking te komen voor het certificaat, word je geacht actief deel te nemen aan beide studiedagen en de opdracht en het tentamen met een voldoende af te sluiten. De masterclasses richten zich vanuit ontwikkelingen in de vrijetijdssector en trends in event management op de volgende thema s (1,5 dag): - Ontwikkelingen in de vrijetijdssector - Accountability - Merkwaarden en de rol van evenementen - Creativiteit creatief denken, story-telling en toepassing in social media - Professionele netwerkontwikkeling. Bij het onderdeel persoonlijke effectiviteit wordt ingegaan op de volgende thema s (0,5 dag): - Leiderschap in project management - Persoonlijke presentatie en communicatie - Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. 3

4 Tijdens het masterclass traject Vrijetijdsmanagement wordt actief gewerkt aan het actualiseren van de volgende competenties: - Methodisch en reflectief denken en handelen - Probleemoplossend denken en handelen - Creativiteit en complexiteit in handelen - Communicatief handelen - Brede professionalisering. Deze competenties zijn vertaald in de toetsing en de beoordelingscriteria van de thuisopdracht. In de volgende hoofdstukken komen de volgende onderdelen aan de orde: de inhoud en het programma van de studiedagen, de bijhorende leerdoelen, het studiemateriaal, de docenten en de tentaminering. Veel plezier en succes bij de masterclasses Vrijetijdsmanagement. 4

5 Voorbereiding op de masterclasses Elke deelnemer geeft aan de hand van een aantal vragen aan wat zijn of haar verwachtingen zijn ten aanzien van de gewenste kennisontwikkeling in de masterclasses. De deelnemer onderbouwt dit aan de hand van een professionele profielschets die aangeeft waar hij/zij op het moment in het werkveld staat en hoe hij/zij zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Elke deelnemer wordt verzocht onderstaande gegevens aan te leveren en aan de hand van de vragen aan te geven wat zijn of haar verwachtingen zijn van de masterclasses. - Naam: - Jaar afgestudeerd bij Inholland: - Huidige werkveld: - Huidige functie: - Waar hoop je over 10 jaar te werken? - Wat verwacht je te leren tijdens de masterclasses? Elke deelnemer bereidt tevens een persoonlijke, professionele pitch voor. Aan het einde van de eerste dag zal de deelnemer zich in één minuut (één op één) aan de andere deelnemers presenteren. Dit gebeurt op creatieve, verrassende wijze, waardoor de deelnemers elkaar kunnen onthouden en weten wat zij aan elkaar hebben. De nadruk wordt gelegd op wat elke deelnemer wil halen uit en inbrengen in het gezamenlijke professionele netwerk dat wordt opgebouwd gedurende de bijeenkomsten. De deelnemer bekijkt ter voorbereiding van de masterclasses twee filmpjes: - Lezing van Tim Brown over Creativity and Play (design thinking) - Fun Theory by Volkswagen. 5

6 Programma dag 1 - Ontwikkelingen in de vrijetijdssector & Event management Het dagvoorzitterschap en de begeleiding van het gehele masterclass traject is in handen van Gabriëlle Kuiper. Zij is onder andere auteur van het recent uitgekomen boek De Imagineer en het Basisboek Event Management. Tijdens het eerste uur wordt het geheugen opgefrist met een korte inleiding over de stand van zaken in de vrijetijdssector en een vooruitblik naar Vervolgens worden de aspecten van effectieve communicatie belicht, waaronder het belang van effectmeting bij het organiseren van evenementen. Verder leert de deelnemer in twee interactieve workshops zijn eigen creativiteit nader te ontwikkelen en wordt de bijhorende thuisopdracht uitgelegd. Tot slot vindt er in de vorm van een Elevator Pitch een intensievere kennismaking tussen de deelnemers plaats. elijk programma Tijd (uur) Titel Wie Ontwikkelingen in de vrijetijdssector Dr. Ir. Hugo van der Poel (opleidingsdirecteur Leisure Studies- UvT; per 1 februari 2012 directielid W.J.H. Mulier Instituut) Besteding, beleving en organisatie van vrijetijd: stand van zaken en vooruitblik naar Tijd (uur) Titel Wie incl. pauze Accountability - Het belang van effectmeting Dr. Karoline Wiegerink (lector Cityhospitality & Citymarketing - Hotelschool Den Haag; associate partner - Holland Consulting Group) Als waarde niet is aan te tonen gaat de discussie over prijs!. Deze stelling is ook voor meetings en events van toepassing. Effectieve live communicatie vraagt om een aanpak met heldere doelstellingen, een passend servicedesign en uitvoering en niet in de laatste plaats om evaluatie en resultaatmeting. Er wordt een methode aangereikt om de waarde van meetings en events te documenteren en accountable te maken. 6

7 Tijd (uur) Titel Wie Inclusief wissel van parallelle sessie Jouw creatieve bron vinden Vincent van den Elshout (imagineer, o.a.: Ravelijn bij de Efteling, Disney) In de vrijetijdseconomie staat het ontwerp van belevingsconcepten centraal. Vincent van den Elshout heeft recentelijk de theatrale ontwikkeling van het nieuwe attractieonderdeel Ravelijn op de Efteling ter hand genomen. Deze workshop is erop gericht om je persoonlijke creativiteit te ontwikkelen. Er wordt dieper ingegaan op storytelling, waarbij de kracht van het verhalen maken wordt besproken. Ook ga je zelf met korte oefeningen aan de slag om de theorie toe te passen in de praktijk. Tijd (uur) Titel Wie Inclusief wissen van parallelle sessie Het ontwikkelen van zes creatieve talenten Gabriëlle Kuiper MA Tijdens deze workshop wordt de thuisopdracht "Het ontwikkelen van zes creatieve talenten" uitgebreid uitgelegd en de bijhorende literatuur besproken. Hierbij worden de deelnemers uitgedaagd op zoek te gaan naar hun eigen creatieve bron. Ook worden zij gestimuleerd hun bevindingen in deze zoektocht met elkaar te delen via social media. Tijd (uur) Titel Wie Re-connect Game ( Elevator Pitch ) Deelnemers o.l.v. Gabriëlle Kuiper MA In het ontwikkelen van een professioneel netwerk is de eerste indruk goud waard. De deelnemers zijn samen de start van een sterk professioneel netwerk. Daarom wordt in de masterclass nadruk gelegd op het verstevigen van de eerste indruk en het opbouwen van een sterk netwerk. Alle deelnemers dienen zich voorafgaand aan de masterclass voor te bereiden op een Elevator Pitch van één minuut, waarin zij zich aan elkaar presenteren/ verkopen, gebaseerd op de centrale vraag: Wie ben je en wat beteken je voor de anderen (alumni) in de vrijetijdssector? Origineel, ludiek en creatief presenteren! Zorg dat je onthouden wordt. Na afloop stemt iedereen op de persoon die de meeste indruk heeft gemaakt. Een gelegenheid om elkaar weer te (her)ontmoeten, kennis uit te wisselen en te blijven netwerken. 7

8 Leerdoelen - De basiskennis van de deelnemer ten aanzien van de besteding, beleving en organisatie van de vrijetijdssector is opgefrist en gebruikt voor een verkenning van de ontwikkelingen in de sector op de middellange termijn. - De deelnemer onderkent het belang om vanuit waarde denken naar events te kijken. - De deelnemer begrijpt de betekenis van accountability voor (event)marketing: de driving forces, de knelpunten en valkuilen en de positieve gevolgen hiervan. - De deelnemer heeft inzicht in de kritische succesfactoren voor events met meerwaarde. - De deelnemer kan meetbare en heldere doelstellingen formuleren als input voor servicedesign en eventorganisatie. Hij/zij kan de hiërarchie van doelstellingen (bereiks-, belevings-, effect- en impactdoelstellingen) herkennen en toepassen. - De deelnemer kent verschillende vormen van effectmeting en evaluatie van events. - De deelnemer kan het thema accountability van events op de eigen werkomgeving projecteren. - De deelnemer kan zijn persoonlijke creativiteit nader ontwikkelen en begrijpt de waarde van het managen van creativiteit. - De deelnemer kan zich presenteren en begrijpt het belang van actief professionele netwerken bouwen. Literatuur Voorbereiding opdracht en tentamen 1. Artikel: Design Thinking - Tim Brown. Aanbevolen literatuur - I. Reynaert, D. Dijkerman, N. Fokkema (2009). Basisboek Crossmedia concepting. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. - I. Byttebier (2002). Creativiteit Hoe? Zo! Houten: Lannoo uitgeverij. - D.H. Pink (2009). Een compleet nieuw brein. Amsterdam: Business Contact. - S. van Belleghem (2010). De conversation manager. Culemborg: Van Duuren Management. 8

9 Programma dag 2 Persoonlijke effectiviteit en leiderschap De tweede studiedag staat in het teken van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hoe word je een betere projectmanager, opdrachtgever of teamgenoot? Welke omgangsvormen gebruik je in de verschillende situaties waarin je je bevindt? Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de ik, maar juist ook naar het delen van succes en geluk met anderen, zoals beschreven in het boek Code 959. Daarnaast worden tijdens een workshop praktijkvoorbeelden van merkbeleving en merkwaarden onder de loep genomen. Als afsluiting van de dag vindt er een korte reflectie op de masterclasses plaats en wordt aandacht besteed aan de voorbereiding op het tentamen. elijk programma Tijd (uur) Titel Wie Leiderschap in projectmanagement Nicoline Mulder (Auteur Als de projectmanager gaat communiceren, Help, ik heb een opdrachtgever!, Projecten in de hand en De Kleine Prinses; directrice Mulder Projectmanagement) Een project wordt alleen een succes wanneer de projectmanager succesvol is. Alleen door leiderschap en het inzetten van de vereiste ondersteuning op de juiste manier kan sprake zijn van geslaagd leiderschap in projectmanagement. Tijd (uur) Titel Wie Naar persoonlijke effectiviteit Nicoline Mulder (directrice Mulder Projectmanagement) Van leiderschap in projectmanagement naar persoonlijke effectiviteit. IQ is geen garantie voor succes; het gaat om de manier waarop je interacteert met je omgeving. Tijd (uur) Titel Wie Hoe onderscheid je je in je Drs. Anouk J. van Eekelen representatieve functie? Van persoonlijke presentatie tot etiquette, van protocol tot taalgebruik en nonverbale en verbale communicatie. Wanneer je op de hoogte bent van de juiste omgangsvormen in communicatie maak je daadwerkelijk het verschil. 9

10 Tijd (uur) Titel Wie Parallelle sessie Code 959: Bereik succes en geluk en deel het met anderen Mr. Pieter J. de Vries (directeur en oprichter van Business-Refreshment. Managementadviseur, schrijver en gastdocent strategie en leiderschap op diverse Business Schools) Ben jij ook gefascineerd door het succes van mensen en het succes van bedrijven? Na jarenlang hard werken aan beide kanten van de tafel (als manager en als managementadviseur) deelt Mr. Pieter J. de Vries het geheim van succes en geluk. Code 959 stelt je zowel in je zakelijke leven (van 9 tot 5) als in je privéleven (van 5 tot 9) in staat succes en geluk te bereiken. Tijd (uur) Titel Wie Parallelle sessie Merkbeleving en merkwaarden Mariska Woertman (voormalig marketing manager Red Bull en tegenwoordig head of corporate communications, sponsoring & events bij Randstad) In deze workshop wordt de theorie van merkbeleving en merkwaarden naar de praktijk vertaald aan de hand van een praktijkcase Red Bull Air Race en Randstad bij de Olympische Spelen. Tijd (uur) Titel Reflectie op masterclasses en voorbeschouwing op het tentamen Leerdoelen - De deelnemer heeft kennis en inzicht in het motiveren van individuele projectwerkers. - De deelnemer heeft kennis en inzicht in groepsdynamiek in een projectteam. - De deelnemer leert wat het belang van de juiste zakelijke omgangsvormen is in de vrijetijdssector. - De deelnemer leert hoe hij door kennis van etiquette en persoonlijke presentatie beter kan presteren en hoe hij etiquette effectief kan inzetten in de vrijetijdssector (gastheerschap, protocol). - De deelnemer leert hoe een representatieve uitstraling zijn impact verhoogt (kleding, houding, lichaamstaal). - De deelnemer heeft een beter zicht op zijn eigen talenten (en die van anderen) en hoe deze effectief in te zetten in zijn handelswijzen. - De deelnemer leert vanuit merk- en kernwaarden van opdrachtgevers te denken en handelen. - De deelnemer leert vanuit het geïntegreerde communicatie principe boodschappen en instrumenten zodanig op elkaar af te stemmen dat deze elkaar aanvullen of versterken. 10

11 - De deelnemer leert zich te ontwikkelen tot een reflecterend professional; continue gericht op het managen van verbetering. Literatuur Voorbereiding tentamen 1. P.J. de Vries (2008). Code 959 (Sleutelfactor 1). Appingedam: Pieter de Vries Uitgeverij. 2. Presentaties. De deelnemers ontvangen na iedere studiedag per de presentaties van de docenten ter voorbereiding op het tentamen. 11

12 Programma dag 3 Tentamen, reflectie en certificaat uitreiking Tentamen & opdracht De examinering vindt plaats aan de hand van een tentamen met multiple choice vragen en een thuisopdracht. Op de eerste studiedag ontvangen de deelnemers de opdracht en leveren deze op de tweede studiedag in. De deelnemers met de meest interessante uitkomsten van de opdracht krijgen op de derde dag de mogelijkheid deze plenair te delen met de andere deelnemers. Tijdschema uur Welkom en ontvangst uur Tentamen uur Reflectie en presentatie meest interessante opdrachten uur Lunch en netwerken uur Certificaat uitreiking uur Einde Het tentamen Het is een gesloten boek tentamen, bestaande uit multiple choice vragen en een bonusvraag. De vragen worden opgesteld aan de hand van de leerdoelen, presentaties van de diverse colleges en de opgegeven literatuur. De deelnemers ontvangen na iedere studiedag per de presentaties van de docenten ter voorbereiding op het tentamen. Verplichte studiestof: - Presentaties van de lezingen. - Boek: Code 959, Sleutelfactor 1 - Pieter J. de Vries. - Artikel: Design Thinking - Tim Brown. - Artikel: A Technique for Producing Ideas James Webb Young. - Film: lezing van Tim Brown over Creativity and Play (design thinking). De opdracht In de huidige vrijetijdseconomie is creativiteit een belangrijke eigenschap om enerzijds conceptueel te kunnen denken, maar tevens om innovatief te kunnen zijn en continue te kunnen reageren op de 12

13 veranderende omgeving. De thuisopdracht is gericht op het reflecteren op wat je hebt geleerd op de eerste studiedag en dat vervolgens te verdiepen. Je gaat door middel van een opdracht gedurende twee weken werken aan het ontwikkelen van je eigen professionele, creatieve idioom. Hier wordt in de lessen over creativiteit op de eerste studiedag invulling aan gegeven. De deelnemers aan de masterclasses zullen elkaar hierbij inspireren via social media. Op de eerste studiedag ontvangen de deelnemers de thuisopdracht. Deze wordt dan nader toegelicht en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De opdracht wordt in de twee daarop volgende weken uitgevoerd, waarbij de deelnemers worden uitgedaagd om om zich heen te gaan kijken en bewuster van de eigen omgeving gebruik te maken als bron van inspiratie en creativiteit. De opdracht wordt aangeleverd op de tweede studiedag. Zelfstudie Deze masterclass bevat 10 uur zelfstudie. Dit is opgebouwd uit 2 uur voor het lezen van de literatuur, 4 uur voor het uitwerken van de thuisopdracht en 4 uur ter voorbereiding op het tentamen. Certificering Deelnemers die actief geparticipeerd hebben in alle masterclass sessies en het tentamen en de opdracht met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen een certificaat: een supplement op hun diploma. Bij volledige aanwezigheid en het niet met goed gevolg afronden van het tentamen en/of de eindopdracht ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Programma en docenten onder voorbehoud. Programmering, productie en studiehandleiding door Master in Event Management in opdracht van VTM Diemen. 13

14 14

15 15

16 16

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Professional Event Management

Professional Event Management Professional Event Management Inleiding Voor u ligt de studiehandleiding van de leergang Professional Event Management. Hierin staat in detail beschreven wat de leergang inhoudt. Het programma (tijden

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Eindverslag Project 86

Eindverslag Project 86 Eindverslag Project 86 mei 2012 Samenvatting Voor u ligt het eindverslag van het Project 86. Een project dat op 1 juni 2011 is begonnen in een situatie waarin we te maken hadden met veel onzekerheid. Alumni

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Professional Event Management

Professional Event Management Professional Event Management Voorjaar 2017 Voorwoord Geachte deelnemer, Welkom bij de leergang Professional Event Management. Met deze korte opleiding bieden wij u de mogelijkheid uw kennis te actualiseren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Media en Entertainment Management Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling

Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Masterclass Succes in gebiedsontwikkeling Werkt u mee aan gebiedsontwikkelingsprojecten en kunt u deskundige feedback gebruiken? Wilt u een succesvol gebiedsplan realiseren? Dan is de Masterclass Succes

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap & Management

Persoonlijk Leiderschap & Management Persoonlijk Leiderschap & Management Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers in retail die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten! Geen organisatieontwikkeling

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING.

DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING. DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING www.rightinplace.nl info@rightinplace.nl FQ Zonder beweging, voldoende ontspanning, rust en voeding kunnen we niet optimaal leren en presteren. Als we uit balans en vermoeid

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Studiegids WORKclass Opnameplanning

Studiegids WORKclass Opnameplanning Studiegids WORKclass Opnameplanning 03 november 2015 - Dag 1 09.00 uur - 17.00 uur 01 december 2015 - Dag 2 09.00 uur - 17.00 uur Welkom We zijn er trots op u binnenkort te mogen verwelkomen als deelnemer

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Lectoraat Identiteitsmarketing. Hoe wij graag met u willen samenwerken. Kom verder. Saxion.

Lectoraat Identiteitsmarketing. Hoe wij graag met u willen samenwerken. Kom verder. Saxion. Lectoraat Identiteitsmarketing Hoe wij graag met u willen samenwerken Kom verder. Saxion. Welkom bij het Lectoraat Identiteitsmarketing Identiteitsmarketing draait om de betekenis die uw organisatie kan

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht

Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! Gezocht Innoveren bij de (semi)overheid: van denken naar doen! De wereld om ons heen is volop in beweging. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining Door-zien en anticiperen voor advocaten Introductie doorzie persoonlijkheden met behulp van non verbale kenmerken

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Datum: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) 22 maart 2012 Tijd:

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2016 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

ONZE INSPIRATIESESSIES EN WORKSHOPS

ONZE INSPIRATIESESSIES EN WORKSHOPS JONGEREN BEGRIJPEN, MOTIVEREN & UITDAGEN ONZE INSPIRATIESESSIES EN WORKSHOPS Hoe denken jongeren? Hoe kun je ze motiveren? Hoe help je ze hun talenten te ontdekken? Met onze inspiratiesessies en workshops

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops De requirements trainingen van Zest Application Professionals geven u de handvatten die nodig zijn om uw requirementsproces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met lastige praktijksituaties.

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Seminar Y-recruiter in een dag

Seminar Y-recruiter in een dag Datum: donderdag 5 april 2012 Tijd: Locatie: Kosten: Inschrijven: 11.00 21.00 uur Olympisch Stadion Amsterdam 895,- excl. BTW www.arbeidsmarktcommunicatie.eu/inschrijven Leer in 10 uur alles op het gebied

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie?

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Equiboost presenteert FILLY CLASS Paarden en bewustwording zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Toch bestaat er op heden geen enkele opleiding die doelbewust ingaat op het aspect paard én mens. Er bestaan

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2015 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU

MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU MASTERCLASS TEAMLEIDERSCHAP LEID JOUW TEAM NAAR HET VOLGENDE NIVEAU NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING We kunnen uitdagingen in ons werkveld niet meer alleen oplossen. Om doorbraken te realiseren

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Training Lean Yellow Belt. Inclusief Yellow Belt certificaat

Training Lean Yellow Belt. Inclusief Yellow Belt certificaat Training Lean Yellow Belt Inclusief Yellow Belt certificaat Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Je leert hoe je een organisatie kunt

Nadere informatie

Training Lean Yellow Belt

Training Lean Yellow Belt Training Lean Yellow Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Je leert hoe je een organisatie kunt begeleiden naar continue verbetering

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding J RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie