Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement"

Transcriptie

1 Studiehandleiding Masterclasses Vrijetijdsmanagement Beste alumnus, Welkom bij de masterclasses voor Vrijetijdsmanagement alumni van Hogeschool Inholland. Met dit masterclass traject bieden we je de mogelijkheid je kennis te actualiseren en te verdiepen, als aanvulling op je Bachelor diploma. In samenwerking met Master in Event Management is de afgelopen tijd gewerkt aan het samenstellen van een interessant, actueel en uitdagend programma. Een programma dat naast een theoretische verdieping inzicht geeft in de laatste ontwikkelingen in de praktijk. De masterclasses worden afgesloten met een tentamen en een praktijkopdracht waarin je laat zien de aangereikte kennis te beheersen en toe te kunnen passen. Bij het succesvol doorlopen van de masterclasses Vrijetijdsmanagement, ontvang je een certificaat. We wensen je erg veel succes en plezier bij het volgen van deze masterclasses. Het College van Bestuur 1

2 sopgave Inleiding... 3 Voorbereiding op de masterclasses... 5 Programma dag 1 - Ontwikkelingen in de vrijetijdssector & Event management... 6 elijk programma... 6 Leerdoelen... 8 Literatuur... 8 Programma dag 2 Persoonlijke effectiviteit en leiderschap... 9 elijk programma... 9 Leerdoelen Literatuur Programma dag 3 Tentamen, reflectie en certificaat uitreiking Tentamen & opdracht Tijdschema Het tentamen De opdracht Zelfstudie Certificering

3 Inleiding Voor je ligt de studiehandleiding voor de masterclasses Vrijetijdsmanagement. Hierin staat beschreven wat de masterclasses inhouden, welke leerdoelen centraal staan en hoe de eindbeoordeling plaatsvindt. De masterclasses omvatten onderwerpen die het vakgebied en de opleiding Vrijetijdsmanagement direct raken, de deelnemers toegevoegde waarde geven en theoretische en praktische aansluiting bieden. Het doel van de masterclasses is om je kennis en inzicht te verschaffen in de laatste ontwikkelingen in de vrijetijdssector, in event management en op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap. De masterclasses bestaan uit colleges en interactieve workshops, verzorgd door professionele docenten en managers uit het bedrijfsleven, die veelal eigen literatuur hebben gepubliceerd. De masterclasses bestaan uit: - Twee studiedagen (16 uren), van uur - Zelfstudie (10 uren) - Een halve dag tentamen en reflectie op de inhoud van de masterclass (4 uren), van uur. Om in aanmerking te komen voor het certificaat, word je geacht actief deel te nemen aan beide studiedagen en de opdracht en het tentamen met een voldoende af te sluiten. De masterclasses richten zich vanuit ontwikkelingen in de vrijetijdssector en trends in event management op de volgende thema s (1,5 dag): - Ontwikkelingen in de vrijetijdssector - Accountability - Merkwaarden en de rol van evenementen - Creativiteit creatief denken, story-telling en toepassing in social media - Professionele netwerkontwikkeling. Bij het onderdeel persoonlijke effectiviteit wordt ingegaan op de volgende thema s (0,5 dag): - Leiderschap in project management - Persoonlijke presentatie en communicatie - Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. 3

4 Tijdens het masterclass traject Vrijetijdsmanagement wordt actief gewerkt aan het actualiseren van de volgende competenties: - Methodisch en reflectief denken en handelen - Probleemoplossend denken en handelen - Creativiteit en complexiteit in handelen - Communicatief handelen - Brede professionalisering. Deze competenties zijn vertaald in de toetsing en de beoordelingscriteria van de thuisopdracht. In de volgende hoofdstukken komen de volgende onderdelen aan de orde: de inhoud en het programma van de studiedagen, de bijhorende leerdoelen, het studiemateriaal, de docenten en de tentaminering. Veel plezier en succes bij de masterclasses Vrijetijdsmanagement. 4

5 Voorbereiding op de masterclasses Elke deelnemer geeft aan de hand van een aantal vragen aan wat zijn of haar verwachtingen zijn ten aanzien van de gewenste kennisontwikkeling in de masterclasses. De deelnemer onderbouwt dit aan de hand van een professionele profielschets die aangeeft waar hij/zij op het moment in het werkveld staat en hoe hij/zij zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Elke deelnemer wordt verzocht onderstaande gegevens aan te leveren en aan de hand van de vragen aan te geven wat zijn of haar verwachtingen zijn van de masterclasses. - Naam: - Jaar afgestudeerd bij Inholland: - Huidige werkveld: - Huidige functie: - Waar hoop je over 10 jaar te werken? - Wat verwacht je te leren tijdens de masterclasses? Elke deelnemer bereidt tevens een persoonlijke, professionele pitch voor. Aan het einde van de eerste dag zal de deelnemer zich in één minuut (één op één) aan de andere deelnemers presenteren. Dit gebeurt op creatieve, verrassende wijze, waardoor de deelnemers elkaar kunnen onthouden en weten wat zij aan elkaar hebben. De nadruk wordt gelegd op wat elke deelnemer wil halen uit en inbrengen in het gezamenlijke professionele netwerk dat wordt opgebouwd gedurende de bijeenkomsten. De deelnemer bekijkt ter voorbereiding van de masterclasses twee filmpjes: - Lezing van Tim Brown over Creativity and Play (design thinking) - Fun Theory by Volkswagen. 5

6 Programma dag 1 - Ontwikkelingen in de vrijetijdssector & Event management Het dagvoorzitterschap en de begeleiding van het gehele masterclass traject is in handen van Gabriëlle Kuiper. Zij is onder andere auteur van het recent uitgekomen boek De Imagineer en het Basisboek Event Management. Tijdens het eerste uur wordt het geheugen opgefrist met een korte inleiding over de stand van zaken in de vrijetijdssector en een vooruitblik naar Vervolgens worden de aspecten van effectieve communicatie belicht, waaronder het belang van effectmeting bij het organiseren van evenementen. Verder leert de deelnemer in twee interactieve workshops zijn eigen creativiteit nader te ontwikkelen en wordt de bijhorende thuisopdracht uitgelegd. Tot slot vindt er in de vorm van een Elevator Pitch een intensievere kennismaking tussen de deelnemers plaats. elijk programma Tijd (uur) Titel Wie Ontwikkelingen in de vrijetijdssector Dr. Ir. Hugo van der Poel (opleidingsdirecteur Leisure Studies- UvT; per 1 februari 2012 directielid W.J.H. Mulier Instituut) Besteding, beleving en organisatie van vrijetijd: stand van zaken en vooruitblik naar Tijd (uur) Titel Wie incl. pauze Accountability - Het belang van effectmeting Dr. Karoline Wiegerink (lector Cityhospitality & Citymarketing - Hotelschool Den Haag; associate partner - Holland Consulting Group) Als waarde niet is aan te tonen gaat de discussie over prijs!. Deze stelling is ook voor meetings en events van toepassing. Effectieve live communicatie vraagt om een aanpak met heldere doelstellingen, een passend servicedesign en uitvoering en niet in de laatste plaats om evaluatie en resultaatmeting. Er wordt een methode aangereikt om de waarde van meetings en events te documenteren en accountable te maken. 6

7 Tijd (uur) Titel Wie Inclusief wissel van parallelle sessie Jouw creatieve bron vinden Vincent van den Elshout (imagineer, o.a.: Ravelijn bij de Efteling, Disney) In de vrijetijdseconomie staat het ontwerp van belevingsconcepten centraal. Vincent van den Elshout heeft recentelijk de theatrale ontwikkeling van het nieuwe attractieonderdeel Ravelijn op de Efteling ter hand genomen. Deze workshop is erop gericht om je persoonlijke creativiteit te ontwikkelen. Er wordt dieper ingegaan op storytelling, waarbij de kracht van het verhalen maken wordt besproken. Ook ga je zelf met korte oefeningen aan de slag om de theorie toe te passen in de praktijk. Tijd (uur) Titel Wie Inclusief wissen van parallelle sessie Het ontwikkelen van zes creatieve talenten Gabriëlle Kuiper MA Tijdens deze workshop wordt de thuisopdracht "Het ontwikkelen van zes creatieve talenten" uitgebreid uitgelegd en de bijhorende literatuur besproken. Hierbij worden de deelnemers uitgedaagd op zoek te gaan naar hun eigen creatieve bron. Ook worden zij gestimuleerd hun bevindingen in deze zoektocht met elkaar te delen via social media. Tijd (uur) Titel Wie Re-connect Game ( Elevator Pitch ) Deelnemers o.l.v. Gabriëlle Kuiper MA In het ontwikkelen van een professioneel netwerk is de eerste indruk goud waard. De deelnemers zijn samen de start van een sterk professioneel netwerk. Daarom wordt in de masterclass nadruk gelegd op het verstevigen van de eerste indruk en het opbouwen van een sterk netwerk. Alle deelnemers dienen zich voorafgaand aan de masterclass voor te bereiden op een Elevator Pitch van één minuut, waarin zij zich aan elkaar presenteren/ verkopen, gebaseerd op de centrale vraag: Wie ben je en wat beteken je voor de anderen (alumni) in de vrijetijdssector? Origineel, ludiek en creatief presenteren! Zorg dat je onthouden wordt. Na afloop stemt iedereen op de persoon die de meeste indruk heeft gemaakt. Een gelegenheid om elkaar weer te (her)ontmoeten, kennis uit te wisselen en te blijven netwerken. 7

8 Leerdoelen - De basiskennis van de deelnemer ten aanzien van de besteding, beleving en organisatie van de vrijetijdssector is opgefrist en gebruikt voor een verkenning van de ontwikkelingen in de sector op de middellange termijn. - De deelnemer onderkent het belang om vanuit waarde denken naar events te kijken. - De deelnemer begrijpt de betekenis van accountability voor (event)marketing: de driving forces, de knelpunten en valkuilen en de positieve gevolgen hiervan. - De deelnemer heeft inzicht in de kritische succesfactoren voor events met meerwaarde. - De deelnemer kan meetbare en heldere doelstellingen formuleren als input voor servicedesign en eventorganisatie. Hij/zij kan de hiërarchie van doelstellingen (bereiks-, belevings-, effect- en impactdoelstellingen) herkennen en toepassen. - De deelnemer kent verschillende vormen van effectmeting en evaluatie van events. - De deelnemer kan het thema accountability van events op de eigen werkomgeving projecteren. - De deelnemer kan zijn persoonlijke creativiteit nader ontwikkelen en begrijpt de waarde van het managen van creativiteit. - De deelnemer kan zich presenteren en begrijpt het belang van actief professionele netwerken bouwen. Literatuur Voorbereiding opdracht en tentamen 1. Artikel: Design Thinking - Tim Brown. Aanbevolen literatuur - I. Reynaert, D. Dijkerman, N. Fokkema (2009). Basisboek Crossmedia concepting. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. - I. Byttebier (2002). Creativiteit Hoe? Zo! Houten: Lannoo uitgeverij. - D.H. Pink (2009). Een compleet nieuw brein. Amsterdam: Business Contact. - S. van Belleghem (2010). De conversation manager. Culemborg: Van Duuren Management. 8

9 Programma dag 2 Persoonlijke effectiviteit en leiderschap De tweede studiedag staat in het teken van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hoe word je een betere projectmanager, opdrachtgever of teamgenoot? Welke omgangsvormen gebruik je in de verschillende situaties waarin je je bevindt? Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de ik, maar juist ook naar het delen van succes en geluk met anderen, zoals beschreven in het boek Code 959. Daarnaast worden tijdens een workshop praktijkvoorbeelden van merkbeleving en merkwaarden onder de loep genomen. Als afsluiting van de dag vindt er een korte reflectie op de masterclasses plaats en wordt aandacht besteed aan de voorbereiding op het tentamen. elijk programma Tijd (uur) Titel Wie Leiderschap in projectmanagement Nicoline Mulder (Auteur Als de projectmanager gaat communiceren, Help, ik heb een opdrachtgever!, Projecten in de hand en De Kleine Prinses; directrice Mulder Projectmanagement) Een project wordt alleen een succes wanneer de projectmanager succesvol is. Alleen door leiderschap en het inzetten van de vereiste ondersteuning op de juiste manier kan sprake zijn van geslaagd leiderschap in projectmanagement. Tijd (uur) Titel Wie Naar persoonlijke effectiviteit Nicoline Mulder (directrice Mulder Projectmanagement) Van leiderschap in projectmanagement naar persoonlijke effectiviteit. IQ is geen garantie voor succes; het gaat om de manier waarop je interacteert met je omgeving. Tijd (uur) Titel Wie Hoe onderscheid je je in je Drs. Anouk J. van Eekelen representatieve functie? Van persoonlijke presentatie tot etiquette, van protocol tot taalgebruik en nonverbale en verbale communicatie. Wanneer je op de hoogte bent van de juiste omgangsvormen in communicatie maak je daadwerkelijk het verschil. 9

10 Tijd (uur) Titel Wie Parallelle sessie Code 959: Bereik succes en geluk en deel het met anderen Mr. Pieter J. de Vries (directeur en oprichter van Business-Refreshment. Managementadviseur, schrijver en gastdocent strategie en leiderschap op diverse Business Schools) Ben jij ook gefascineerd door het succes van mensen en het succes van bedrijven? Na jarenlang hard werken aan beide kanten van de tafel (als manager en als managementadviseur) deelt Mr. Pieter J. de Vries het geheim van succes en geluk. Code 959 stelt je zowel in je zakelijke leven (van 9 tot 5) als in je privéleven (van 5 tot 9) in staat succes en geluk te bereiken. Tijd (uur) Titel Wie Parallelle sessie Merkbeleving en merkwaarden Mariska Woertman (voormalig marketing manager Red Bull en tegenwoordig head of corporate communications, sponsoring & events bij Randstad) In deze workshop wordt de theorie van merkbeleving en merkwaarden naar de praktijk vertaald aan de hand van een praktijkcase Red Bull Air Race en Randstad bij de Olympische Spelen. Tijd (uur) Titel Reflectie op masterclasses en voorbeschouwing op het tentamen Leerdoelen - De deelnemer heeft kennis en inzicht in het motiveren van individuele projectwerkers. - De deelnemer heeft kennis en inzicht in groepsdynamiek in een projectteam. - De deelnemer leert wat het belang van de juiste zakelijke omgangsvormen is in de vrijetijdssector. - De deelnemer leert hoe hij door kennis van etiquette en persoonlijke presentatie beter kan presteren en hoe hij etiquette effectief kan inzetten in de vrijetijdssector (gastheerschap, protocol). - De deelnemer leert hoe een representatieve uitstraling zijn impact verhoogt (kleding, houding, lichaamstaal). - De deelnemer heeft een beter zicht op zijn eigen talenten (en die van anderen) en hoe deze effectief in te zetten in zijn handelswijzen. - De deelnemer leert vanuit merk- en kernwaarden van opdrachtgevers te denken en handelen. - De deelnemer leert vanuit het geïntegreerde communicatie principe boodschappen en instrumenten zodanig op elkaar af te stemmen dat deze elkaar aanvullen of versterken. 10

11 - De deelnemer leert zich te ontwikkelen tot een reflecterend professional; continue gericht op het managen van verbetering. Literatuur Voorbereiding tentamen 1. P.J. de Vries (2008). Code 959 (Sleutelfactor 1). Appingedam: Pieter de Vries Uitgeverij. 2. Presentaties. De deelnemers ontvangen na iedere studiedag per de presentaties van de docenten ter voorbereiding op het tentamen. 11

12 Programma dag 3 Tentamen, reflectie en certificaat uitreiking Tentamen & opdracht De examinering vindt plaats aan de hand van een tentamen met multiple choice vragen en een thuisopdracht. Op de eerste studiedag ontvangen de deelnemers de opdracht en leveren deze op de tweede studiedag in. De deelnemers met de meest interessante uitkomsten van de opdracht krijgen op de derde dag de mogelijkheid deze plenair te delen met de andere deelnemers. Tijdschema uur Welkom en ontvangst uur Tentamen uur Reflectie en presentatie meest interessante opdrachten uur Lunch en netwerken uur Certificaat uitreiking uur Einde Het tentamen Het is een gesloten boek tentamen, bestaande uit multiple choice vragen en een bonusvraag. De vragen worden opgesteld aan de hand van de leerdoelen, presentaties van de diverse colleges en de opgegeven literatuur. De deelnemers ontvangen na iedere studiedag per de presentaties van de docenten ter voorbereiding op het tentamen. Verplichte studiestof: - Presentaties van de lezingen. - Boek: Code 959, Sleutelfactor 1 - Pieter J. de Vries. - Artikel: Design Thinking - Tim Brown. - Artikel: A Technique for Producing Ideas James Webb Young. - Film: lezing van Tim Brown over Creativity and Play (design thinking). De opdracht In de huidige vrijetijdseconomie is creativiteit een belangrijke eigenschap om enerzijds conceptueel te kunnen denken, maar tevens om innovatief te kunnen zijn en continue te kunnen reageren op de 12

13 veranderende omgeving. De thuisopdracht is gericht op het reflecteren op wat je hebt geleerd op de eerste studiedag en dat vervolgens te verdiepen. Je gaat door middel van een opdracht gedurende twee weken werken aan het ontwikkelen van je eigen professionele, creatieve idioom. Hier wordt in de lessen over creativiteit op de eerste studiedag invulling aan gegeven. De deelnemers aan de masterclasses zullen elkaar hierbij inspireren via social media. Op de eerste studiedag ontvangen de deelnemers de thuisopdracht. Deze wordt dan nader toegelicht en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De opdracht wordt in de twee daarop volgende weken uitgevoerd, waarbij de deelnemers worden uitgedaagd om om zich heen te gaan kijken en bewuster van de eigen omgeving gebruik te maken als bron van inspiratie en creativiteit. De opdracht wordt aangeleverd op de tweede studiedag. Zelfstudie Deze masterclass bevat 10 uur zelfstudie. Dit is opgebouwd uit 2 uur voor het lezen van de literatuur, 4 uur voor het uitwerken van de thuisopdracht en 4 uur ter voorbereiding op het tentamen. Certificering Deelnemers die actief geparticipeerd hebben in alle masterclass sessies en het tentamen en de opdracht met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen een certificaat: een supplement op hun diploma. Bij volledige aanwezigheid en het niet met goed gevolg afronden van het tentamen en/of de eindopdracht ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Programma en docenten onder voorbehoud. Programmering, productie en studiehandleiding door Master in Event Management in opdracht van VTM Diemen. 13

14 14

15 15

16 16

Eindverslag Project 86

Eindverslag Project 86 Eindverslag Project 86 mei 2012 Samenvatting Voor u ligt het eindverslag van het Project 86. Een project dat op 1 juni 2011 is begonnen in een situatie waarin we te maken hadden met veel onzekerheid. Alumni

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA

BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA BEDRIJFSGEÏNTEGREERD SENIOR LEIDERSCHAP PROGRAMMA Programmateam Stichting Bedrijfskunde Drs. W.P. Dijkshoorn (programmaleiding) Mw. H.W.J. Weijenbergh (programma-organisatie) Rivium 2 e straat 48 2909

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Voor Engels en Duits geldt dat men van te voren (telefonisch) getest wordt om het juiste niveau in te schalen.

Voor Engels en Duits geldt dat men van te voren (telefonisch) getest wordt om het juiste niveau in te schalen. Geachte relatie, Bijgaand de opleidingsmogelijkheden voor secretaresses voor 2014. Dit jaar zijn de trainingen uitgebreid met Duits, Marketing en HR-assistant. Het niveau heeft te maken of men eerder een

Nadere informatie

Leermodule effectieve communicatie

Leermodule effectieve communicatie Leermodule effectieve communicatie Gea Groenendijk Gea Advies december 2009 Colofon Colofon Ontwikkeling leermodule effectieve communicatie : Gea Groenendijk van Gea Advies Vormgeving: Conny Groenendijk

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie