Algemene Ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering Grunneger Datum: Plaats: 26 januari 2012, 20:00 uur Café-restaurant Huis De Beurs A-Kerkhof Zuid Zijde JB Groningen Verslag 1. Opening Frans Stokman opent de vergadering, er zijn (ondanks het bar regenachtige weer) zo n 50 stemgerechtigde leden aanwezig. De penningmeester geeft aan dat met medeneming van het aantal machtigingen - 71 stemmen uitgebracht kunnen worden en dat dus het benodigde quorum niet aanwezig is. (We hadden met 172 moeten zijn daarvoor). De regels schrijven voor dat wij in dit geval dus de statutenwijziging weer moeten laten herbevestigen in een volgende Algemene Ledenvergadering. BESLUIT: wij gaan een nieuwe ALV beroepen binnen dertig dagen. 2. Goedkeuring verslag vergadering ALV 26 januari 2012 Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 3. Mededelingen Ledenaantal en geplaatste panelen. De groei van Grunneger in negen maanden tijd is echt uniek te noemen. Er zijn nu, op de dag van de ALV, 323 huishoudens, 15 bedrijven en 6 Verenigingen van Eigenaren lid. Ook de werknemers en leden daarvan kunnen profiteren van de voordelen van het lidmaatschap. Eerst is de Rabobank lid geworden met 350 deelnemers, toen de gemeente Haren, de VvE Fongersplaats met 200 leden, en ook Nijestee. Er zijn 160 panelen geplaatst en 250 to go. Project Waterland. De 25 huurders in Waterland krijgen zonnepanelen. Op 5 maart zal Max v.d. Berg de officiële bijzetting van de zonnepanelen op de daken van Waterland bekrachtigen met een (nog nader te bepalen) handeling. Zoals bekend willen wij initiatieven zoals Waterland graag vele malen herhalen. Wij stuiten nu nog op beperkende wetgeving, maar beperkingen zijn nog geen absolute barrière. Project De Meeuwen. Hans van Hilten heeft een mooi zonnepanelenproject geleid in De Meeuwen. We hebben samenwerking gezocht om de krachten te bundelen en de mensen van De Meeuwen zijn inmiddels ook lid van Grunneger. Scholen en bedrijven. Wij hebben meerdere onderhandelingen lopen met bedrijfslocaties en scholen, Het probleem is dat er in zekere zin sprake is van een perverse impuls; als het gaat om Coöperatieve vereniging Grunneger U.A. - Grote Rozenstraat TG Groningen - Website KvK: Rabobank BTW NL B01

2 energiebesparende maatregelen en dat ligt in de manier waarop de energie belasting in het voordeel werkt van degenen die VEEL verbruiken. Project Parcival. Scholieren van het Parcival College (vrije school Rivierenbuurt) gaan een leermarathon houden op 1 en 2 februari en ze hebben aangekondigd dat ze geld inzamelen om te besteden aan panelen op het dak van hun school. Als Grunneger gaan we hen voor een jaar een gratis lidmaatschap aanbieden. Project SIFE. Deze organisatie (waarbij veel exchange studenten zijn aangesloten) wil actie gaan ondernemen en zorgen dat huisbazen gas en stroom van Grunneger gaan afnemen en daarmee lid gaan worden van Grunneger. Studenten in de huurhuizen worden opgeroepen maandelijks 1 euro bij te dragen aan Grunneger. Dat zal besteed worden aan een specifiek project. 4. Het Business Plan voor in-en verkoop van energie vanaf 1 april 2012 Frans Stokman presenteert de visie van Grunneger. Als je kijkt naar de bronnen van energie die op dit moment worden gebruikt zijn, dan zie dat we weinig duurzaam bezig zijn. Links de donkere wereld waar we nu in zitten (overzicht van de bronnen waar we nu onze energie uit halen) en rechts de lichte wereld waar we naar toe willen. En hierbij willen we dat dit een heel andere sociale omgeving gaat geven, waarbij we niet meer eenzijdig afhankelijk zijn van enkele landen en bedrijven, maar waar binnen onze community weer meer wederzijdse afhankelijkheid van elkaar groeit. Wij willen het zélf gaan doen. En we zitten in een transformatie. En elke transformatie is moeilijk. Er zijn tegenkrachten die niet op ons zitten te wachten. Wij denken, als wij wat voorop durven lopen in Nederland dat dat een enorme impuls zal geven aan anderen. Te relativering: in Nederland zijn wij best uniek bezig, maar in Amerika zijn er 2000 coöperaties zoals wij, en in Duitsland zijn er 700 Stadtwerke die ook ongeveer zo als wij functioneren. De eerste zichtbare stap die we zetten om dit doel te bereiken is de stap: producent worden. Zelf zonnepanelen op je dak zetten, als je daartoe de mogelijkheden hebt. Daarmee zijn we echter nog 2

3 lang niet waar we zijn willen. We willen energie aan elkaar kunnen geven. Dat betekent dat een tweede stap nodig is. Stap 2 is: lijntjes leggen tussen huishoudens en organisaties in Groningen en Haren. Als de een teveel produceert dan willen we die via Grunneger aan een ander kunnen distribueren. Wij gaan nu de basis hiervoor leggen. Wij zoeken de verbinding met een andere coöperatie in Duitsland en gaan samen met hen energie leveren aan onze eigen leden. Eerst zal maar een deel daarvan echt lokale groene stroom zijn, maar als we eenmaal de start hebben, kunnen we onbelemmerd groeien en uiteindelijk zelfstandig worden. Peter Breithaupt vervolgt met een toelichting op het businessplan Peter vertelt hoe hij het business plan voorzichtig heeft opgesteld. Die voorzichtigheid is ingegeven door het feit dat wij een belangrijk nadeel hebben vergeleken met bijvoorbeeld Duitse coöperaties: wij krijgen geen inkomsten uit netbeheer, zoals de 700 gemeenten in Duitsland wél. Wel kunnen wij iets doen met de winst die energiebedrijven zoals Nuon nu per klant per jaar verdient voor het leveren tussen groothandel en eindverbruiker (70 tot 140 euro verdiensten per klant per jaar). Als alle rekenwerk gedaan is komt het erop neer dat wij een eigen energiebedrijf kunnen starten mits we wel genoeg klanten kunnen werven in Groningen en Haren. De kansen van Grunneger liggen er vooral in dat we lokaal zijn en herkenbaar. Wij blijven dus ook elkaar helpen zonnepanelen aan te schaffen, dat blijven we ook doen. En daarbij gaan we de winst die dit oplevert hier houden. De winst gaat niet naar aandeelhouders, wij creëren er hier lokaal werkgelegenheid mee en investeren het weer groen. Onze partner in de oprichting van Grunneger s Coöperatieve Energiebedrijf is Trianel. Oorspronkelijk een Duits bedrijf, ook coöperatie, en sinds elf jaar actief in Nederland (hoofdkantoor in Maastricht). Zij kunnen ook ons duurzame stroom leveren. Groen gas is helaas nog niet mogelijk, maar in elk geval is ons gas lokaal uit Groningen. Wat belangrijk is: over een jaar moeten we 200 tot 300 klanten hebben Als dat lukt en deze klanten gaan op hun beurt weer reclame maken dan hebben we waarschijnlijk het kritische moment gehaald, want als die mensen tevreden zijn en weer mensen aanbrengen dan komen we ook op ons streefgetal van 2000 aansluitingen om ons omslagpunt te bereiken en winstgevend te worden. Enkele prijsdetails worden nog besproken. Peter heeft gerekend met 3% stijging van kosten en wanbetalers op 1,5% meeberekend in zijn model. 3

4 Vragen en antwoorden van leden bij punt 4. Lid: hoe duurzaam worden zonnepanelen geproduceerd? Zeer terechte vraag. Suntech is een van de 16 bedrijven die door WEF en BCG als duurzaamste zijn verkozen. Die keurmerken hebben ook betrekking op de arbeidsvoorwaarden. Wij kiezen mede daarom niet blind voor de goedkoopste. Lid: zijn jullie betrokken bij Stichting Urgenda? Urgenda heeft heel goed werk verricht maar ze moeten nu stoppen met hun actie voor zonnepanelen want ze ondergraven lokale installateurs en verliezen ook de lokaliteit uit het oog. Lid: kennen jullie het verhaal van Heliantos, de zonnefoliefabrikant? Ja, wij zijn een van de ondertekenaars van een brief aan NUON, waarin gesteld wordt dat wij het niet goed vinden dat door slecht beleid en een scheve voorstelling van zaken deze fabriek naar het buitenland gaat. Allerlei organisaties hebben 1 miljoen euro bijeengebracht om dit te voorkomen. De productie van folie is nog wel toekomstmuziek, testfase! Lid: storage van energie is een sleutelprobleem als het gaat om stroom. In hoeverre ben je daarvan afhankelijk? Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het gebruik van een groot vliegwiel in een betonnen bak, dit werkt! Lid: ja maar als het zo simpel is, waarom is die oplossing er dan nog niet? Omdat men afhankelijkheid creëert en tendensen naar autarkie onderdrukt. Lid: je kunt ook buffers van waterstof aanleggen. Kijk naar een voorbeeld in Hamburg. Als wij zo ver zijn, zullen we alle oplossingen onderzoeken, het kan een mix worden van van alles. Lid: je moet als je een eigen energiebedrijf start toch ook een privaat netwerk opzetten? Nee dat hoeft niet, sinds de liberalisatie is het net vrij toegankelijk. Zowel voor stroom als voor gas geldt dit. Iedereen mag dumpen in het net, het netwerk bedrijf moet zorgen voor de verspreiding. Lid. Wat is het verschil met Greenchoice. Wij zijn als Greenchoice, maar dan lokaal en not-for-profit. Qua prijs liggen we goedkoper dan Essent, precies hetzelfde als Greenchoice, alleen het vastrecht is bij ons 10 euro hoger, zowel voor elektriciteit als voor gas. Dat is een extra bijdrage die wij vragen om lokaal sneller tot ontwikkeling te kunnen komen. De voorzitter vraagt of de vergadering het er mee eens is om nu te stemmen over de vraag of de vergadering ermee instemt dat er nu gestemd wordt over de start van het energiebedrijf op 1 april. De reden van deze haast is dat het belangrijk is om in de lente te starten en niet een half jaar later in verband met het hogere energieverbruik in de winter. De vraag luidt: ben je het er onder de ontbindende voorwaarde dat wij de financiering in februari rondkrijgen- mee eens dat het Grunneger Coöperatief Energiebedrijf start op 1 april 2012? Vervolgens worden dezelfde vragen gesteld rond het aftreden van Peter Breithaupt als 4

5 bestuurslid en zijn herbenoeming als directeur van Grunneger. Na beantwoording van onderstaande vragen stemt de gehele vergadering bij beide voorstellen vóór. Vragen en antwoorden leden (vervolg bij punt 4) Lid. Hebben jullie ook een energiewacht zoals Essent en Nuon? Goede opmerking. Nog niet. Dat moet via lokale installateurs gedaan worden, wij gaan daar over nadenken. Lid. Stel ik heb al een contract hoe switch ik? Gewoon aan ons doorgeven, wij verzorgen alles samen met Trianel. We melden jou af, dan word je gebeld door je oude leverancier om weer terug te komen, dan zeg je nee ;-) en dan krijg je vier weken voor afloop van je contract en overschakeling naar ons een brief van ons. Alle handelingen erachter regelen wij voor je. Jij hoeft je dus alleen bij ons te melden. Mocht je eerder willen overstappen dan je lopend contract toestaat, kan dat afgekocht worden met een (gematigde) boete. Wij zijn niet in staat die boetes te betalen, dat moet je zelf doen als je dat wilt. Lid: Ik heb nog geen panelen. wel studentenhuizen. Kan ik lid worden? Tuurlijk! Lid: kun je buiten de regio verhuizen en toch klant blijven? Ja dat kan wel, maar ons einddoel is eigenlijk dat elke plaats een eigen coöperatie krijgt waar jij klant kunt worden! Inderdaad ontstaat er dan een soort federatie van coöperaties. Wanneer verdient de coöperatie nou het meest aan mij, als ik heel veel panelen op mijn dak leg of als ik klant wordt? Hoe dan ook: laat niets je belemmeren om panelen op je dak te zetten! Mag ik wisselen van contract? Als je langlopende contract is afgelopen dan kun je elke maand wisselen van energieleverancier, dat is ECHT wettelijk geregeld. Stilzwijgend verlengen van contracten mag ook niet meer. Advies: teken nu vooral geen lang lopende contracten meer en raad ook vrienden aan dit NIET te doen! BESLUIT: per 1 april gaat Grunneger Coöperatief Energiebedrijf van start onder de ontbindende voorwaarde dat de financiering rond komt. Dit besluit is met algemene stemmen aangenomen. 5. Enkele wijzigingen in de statuten Om een energiebedrijf op te richten is het van belang dat als doel in de statuten op te nemen. Tegelijk willen wij in de statuten vastleggen dat winsten daaruit lokaal worden geinvesteerd in duurzame energieprojecten of projecten met een sociaal doel. Daarnaast willen wij gebruik maken van deze gelegenheid om de statuten op een paar technische punten te wijzigen. De voorzitter vraagt of de vergadering het er mee eens is om de statutenwijzigingen al in stemming te brengen en hij herhaalt deze vraag bij elke wijziging. 5

6 BESLUIT: Wijzigingsvoorstellen 1 t/m 3 en 5 t/m7 worden met algemene stemmen aangenomen. Bij wijzigingsvoorstel 4 wordt door een lid voorgesteld dat een ieder schriftelijke stemming moet kunnen vragen, ook bij voordracht van slechts een kandidaat. De voorzitter zegt toe in de volgende vergadering de voorgestelde wijziging zo te formuleren. Omdat het quorum van de helft plus een lid niet aanwezig is wordt er binnen 30 dagen een nieuwe Algemene Vergadering belegd, waar geen quorum aanwezig hoeft te zijn, maar wel 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden wederom moet instemmen met de wijzigingsvoorstellen. 6. W.v.t.t.k. Volgende ALV wordt 23 februari 2012 om 20:00 uur, weer in Huis De Beurs. 7. Rondvraag Lid: mogen nieuwe leden volgende keer ook stemmen? Als zij vlot betalen, ja! Tip: Do The Bright Thing. Gaan we checken op internet. 6

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Wie zijn wij? Wat willen wij? 1 Het fundament, de basis van ons project, waarom willen wij de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk 2014 Rose Jansen Create Beste ambitieuze therapeut, Hoe zorg je als therapeut voor een succesvolle, welvarende praktijk? Ik kan je 1 ding vertellen: gewoon

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS

Onderneem t. Producenten gedrag. Havo Economie 2010-2011 VERS Onderneem t Producenten gedrag Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Producenten... pag. 3 1.1 Ondernemers... pag. 3 1.2 Rechtsvormen... pag. 6 1.3 Administratie... pag. 11 Hoofdstuk 2: Wanneer

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?)

Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?) Verslag kennissessie Buurtenergie Hier Opgewekt Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?) Woensdag 10 oktober 2012 Doepark Nooterhof, Zwolle Met dank aan de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel

Nadere informatie