(post uitsluitend naar postbus!) Mandenmakersstraat 1(De Geer) 3330 AA Zwijndrecht, Nederland ZWIJNDRECHT (3334 KE) Tel: (int +31) (0)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(post uitsluitend naar postbus!) Mandenmakersstraat 1(De Geer) 3330 AA Zwijndrecht, Nederland ZWIJNDRECHT (3334 KE) Tel: (int +31) (0)"

Transcriptie

1

2 BIEDINGEN Gebruik te allen tijde een priority strook vanuit het buitenland! Biedformulieren kunnen uiterlijk tot uur worden ingeleverd. De veilingresultaten zullen om ca uur bekend zijn. De toegewezen kavels kunnen dan -tegen contante betaling- direct worden meegenomen. Biedformulieren verzonden per post dienen uiterlijk ontvangen te zijn door: René Hillesum Filatelie (post uitsluitend naar postbus!) Postbus 7 Mandenmakersstraat 1(De Geer) 3330 AA Zwijndrecht, Nederland ZWIJNDRECHT (3334 KE) Tel: (int +31) (0) Skype: rene.hillesum F me h i l l e s u f i l a t e l i s t. c o w w w. f i l a t e l i s t. c o m ING-BANK: IBAN: NL37INGB Kvk: BIC: INGBNL2A BTW: NL B01 VERKOOPVOORWAARDEN 4 De verkoop geschiedt à contant. 4 Er is een opgeld verschuldigd van 17%, alsmede 1,75 per kavel en 1,00 per factuur (exclusief 21% BTW, uitsluitend over opgeld, kavelgeld en factuurkosten). 4 Een ieder wordt geacht voor eigen rekening te kopen. Het risico gaat op het moment van toewijzing over op de koper. Het eigendom na ontvangst van de volledige betaling. Bij niet tijdige betaling wordt een rente van 2% per maand of gedeelte van een maand in rekening gebracht, alsmede een vast bedrag van 10,00. De toegeslagen goederen reizen op rekening en voor risico van de koper. 4 De kavels worden de hoogst biedende toegewezen, met dien verstande dat bij een gelijk bod het kavel wordt toegewezen aan degene wiens bod het eerst werd ontvangen. 4 Bij meerdere biedingen op één kavel wordt deze toegewezen aan de hoogst biedende met een toeslag van 10% op het op één na hoogste bod. Boven 500,00 wordt de toeslag 5%. 4 De kavels worden verkocht zoals zij op het moment van veilen ter tafel worden gebracht. De kwaliteit is naar beste weten omschreven. De echtheid van alle losse kavels wordt gegarandeerd. 4 Reclames binnen 1 week na ontvangst van de goederen, mits tijdige betaling heeft plaatsgevonden. Geen reclames op nalatenschappen, collectie, as is, samengestelde kavels, tanden en randen, gom, zegels die verkocht worden vanwege het stempel alsmede gebreken die op de afbeelding (catalogus, en/of website) zichtbaar waren. 4 De inzetprijzen zijn minimumprijzen, in EURO. Onder de inzetprijzen worden geen biedingen geaccepteerd. Kavelnummer + prijs in tekst is maatgevend. Biedingen in hele Euro s. 4 Veilinghouder is gerechtigd aangekondigde kavels niet in veiling te brengen en kavels samen te voegen alsmede vergissingen te corrigeren. 4 Indien boven de omschrijving een nummer staat vermeld, betreft dat het nummer van de catalogus die voor de betreffende rubriek wordt gebruikt, zoals vermeld naast de rubriekomschrijving. Bij gebruik van andere catalogi wordt dit in de tekst vermeld De omschrijving (ook kavelnummer en inzetprijs) in het tekstgedeelte is maatgevend, niet de afbeelding. Voor postwaardestukken Nederland+OG is Geuzendam editie 8, 2008 gebruikt. Postzegels:** =postfris, * = met plakker $KIJKDAGEN: VIEWING DAYS: Woensdag / Wednesday ,30 uur Zaterdag / Saturday uur Zondag / Sunday uur Overige dagen: op afspraak * On appointment on other days Alle kijkdagen in eigen kijkzaal All viewing days at the own premises BIDS

3 Bid-forms can be handed in until the January 20th hrs. The auction results will be known at about hrs. Assigned lots can be taken along immediately - against cash payment. Bid-forms send by post must be received at the latest on the January 18, 2019 Mail address: (always use priority label!) Office address: René Hillesum Filatelie (Mail only to P.O. Box!) Postbus 7 Mandenmakersstraat 1 (De Geer) 3330 AA ZWIJNDRECHT, Nederland Zwijndrecht (3334 KE) Tel: (int +31)(0) Skype: rene.hillesum F h i l l e s u f i l a t e l i s t. c o me w w w. f i l a t e l i s t. c o m ING-Bank: IBAN: NL37INGB BIC: INGBNL2A BTW / VAT :NL B01 SALES CONDITIONS 4 Sales are done against cash payment. 4A commission of 17%, plus an auction fee of 1,75 per lot and 1,00 per invoice (ex. 21% VAT, only over commission, lot fee and invoice fee) will be charged in addition to the selling price. 4 Everyone is deemed to buy for his own account. 4 At the moment of assignment the risk goes over to the buyer. Ownership only exists after the receipt of full payment. In case of not paying on time, an interest of 2% per month or part of a month will be charged The goods are dispatched on the account and for risk of the purchaser. 4 The lots are assigned to the highest bidder with the understanding that in the case of equal bids the lot is assigned to the bidder, whose bid was received first. 4 In the case of more bids on one lot, this is assigned to the highest bidder with an addition of 10% on the second highest bid. Above 500, 5% on the next highest bid. 4 All lots will be sold in the condition as they are at the moment of the sale. The quality has been described to my best knowledge. All single lots are guaranteed genuine. 4 Reclamation must be made at within one week after receipt of the goods, provided that full-payment has been made on time. No reclamation on estates, as is, collectie.., compositions, perforations and margins, gum, stamps sold because of the postmark and on shortcomings which could be seen on the picture. (catalogue, and/or web-site). 4 The starting prices are minimum prices, in EURO. Bids under starting prices are not accepted. The number and price in printed text is leading. Bids in full Euros. 4 The auctioneer is entitled not to offer lots that have been announced in the auction and to combine lots asa well as to correct mistakes. 4 Where a number is mentioned prior to the description of a lot, this will be the number of the catalogue that is used for that section, and mentioned in the section heading. Where a different catalogue is used, you will find this in the text In case of any difference, the catalogue text is leading above the pictures. For Postal Stationary of Nederland + Col. Ed. 8 of Geuzendam (2008) has been used Stamps: ** = mint, n/h. *= hinged $ VIEWING DAYS: BESICHTIGUNG: $ Wednesday / Mittwoch Saturday / Samstag Sunday / Sonntag By appointment on other days. Route + Map: see website

4 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 5798, 5846, 5898, 5910, 6292, 6581, 6588, CROSS INDEX 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6245, 6259, 6641, 6643, 6694, 6771, 6776, 6837, 6840, AFRIKA 6262, 6347, 6435, 6547, 6589, 6613, 6615, 6845, , 5066, 5069, 5165, 5212, 5215, 5216, 6616, 6617, 6623, 6632, 6634, 6636, 6654, LUXEMBURG 5225, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 6670, 6688, 6721, 6727, 6740, 6741, 6742, 5022, 5253, 5342, , 5306, 5391, 5431, 5437, 5455, 5487, 6744, 6752, 6753, 6755, 6756, 6777, 6784, 5557, 5680, 5757, 5866, 6626, 6789, , 6789, 6792, 6793, 6811, 6842, 6858 MAXIMUMKAARTEN 5535, 5591, 6196 AUSTRALIE EGYPTE 5015, 5064, 5066, 5197, 5211, 5212, 5213, 5021, 5025, 5158, 5317, 5349, 5409, 5458, MIDDEN AMERIKA 5214, 5217, 5477, 5478, 6585, 6600, 6613, 6616, 6623, 6624, 6632, 6636, 6654, 6670, 6677, 6688, 6786 AZIE 5024, 5035, 5042, 5043, 5058, 5096, 5097, 5002, 5005, 5166, 5238, 5317, 6713, 6773, 5279, 5371, 5405, 5406, 5409, 5410, 5411, , 5846, 5881, 6588, 6612, 6674, 6718, 5412, 5413, 5414, 5424, 5426, 5428, 5616, MILITARIA , 5721, 5833, 5836, 5865, 5866, 5867, 5000, 5009, 5050, 5063, 5074, 5155, 5164, 6170, 6183, 6313, 6348, 6720, 6737, 6779, 5165, 5170, 5186, 5194, 5209, 5232, 5237, BALTICUM 6780, 6781, 6791, 6794, 6810, , 5239, 5243, 5264, 5265, 5269, 5270, 6741, 6742, 6748, 6754, 6771 EXPRESSE 5306, 5311, 5313, 5320, 5326, 5340, 5341, BELGIE 5050, 5051, 5206, 5502, 5514, 5523, 5562, 5357, 5363, 5364, 5389, 5488, 5498, 5506, 5010, 5010, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5577, 5588, 5590, 5595, 5619, 5647, 5660, 5514, 5516, 5517, 5519, 5520, 5625, 5728, 5089, 5173, 5174, 5182, 5234, 5235, 5250, 5858, 5877, 5887, 5888, 5989, 5991, 5997, 5734, 5735, 5767, 5803, 5809, 5836, 5850, 5305, 5326, 5342, 5352, 5373, 5399, 5423, 6000, 6007, 6016, 6022, 6023, 6255, 6256, 5851, 5858, 5860, 5861, 5863, 5881, 5915, 5425, 5431, 5458, 5478, 5481, 5562, 5565, 6257, 6261, , 6131, 6158, 6159, 6165, 6187, 6193, 5646, 5665, 5667, 5677, 5723, 5782, 5808, 6308, 6427, 6437, 6552, 6576, 6585, 6651, 5813, 5868, 5880, 5882, 5883, 5884, 5885, FINLAND 6653, 6694, 6704, 6711, 6738, 6740, 6789, 5886, 5888, 5890, 5922, 6019, 6272, 6310, 5006, 5083, 5428, 5448, 5480, 5587, 5701, 6809, 6818, 6819, 6825, 6830, 6839, 6852, 6315, 6320, 6329, 6346, 6541, 6559, 6586, 5789, 6703, , 6659, 6704, 6705, 6719, 6741, 6742, FORWARDED MOTIEF 6743, 6744, 6752, 6753, 6761, 6791, 6823, 5172, 5285, 5286, 5287, 5288, 6755, 6831, 5004, 5006, 5007, 5009, 5023, 5024, 5025, , 6833, , 5044, 5045, 5046, 5048, 5053, 5055, BULGARIJE FRANKRIJK 5059, 5060, 5061, 5068, 5069, 5071, 5072, 5008, 5395, , 5057, 5098, 5099, 5100, 5117, 5144, 5084, 5085, 5089, 5101, 5103, 5107, 5108, CINDERELLAS 5148, 5172, 5175, 5176, 5177, 5178, 5189, 5110, 5114, 5115, 5135, 5136, 5139, 5142, 5003, 5040, 5061, 5071, 5072, 5157, 5159, 5190, 5201, 5215, 5232, 5233, 5285, 5286, 5143, 5150, 5156, 5161, 5166, 5167, 5168, 5162, 5167, 5168, 5169, 5179, 5185, 5187, 5287, 5288, 5310, 5312, 5313, 5314, 5342, 5169, 5182, 5183, 5187, 5191, 5193, 5204, 5196, 5291, 5319, 5332, 5371, 5394, 5408, 5369, 5391, 5415, 5425, 5429, 5430, 5432, 5205, 5210, 5223, 5244, 5247, 5252, 5256, 5409, 5449, 5450, 5452, 5457, 5483, 5492, 5434, 5484, 5498, 5538, 5546, 5548, 5551, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5499, 5508, 5515, 5516, 5571, 5615, 5619, 5555, 5561, 5574, 5575, 5653, 5670, 5689, 5266, 5267, 5270, 5277, 5278, 5291, 5295, 5620, 5634, 5690, 5788, 5820, 5821, 5848, 5690, 5757, 5802, 5803, 5893, 5955, 5957, 5296, 5318, 5319, 5340, 5345, 5382, 5387, 5869, 5890, 5927, 6185, 6214, 6236, 6237, 6171, 6178, 6339, 6592, 6594, 6659, 6714, 5389, 5400, 5415, 5422, 5424, 5425, 5432, 6238, 6239, 6240, 6241, 6244, 6254, 6255, 6717, 6723, 6724, 6728, 6751, 6755, 6756, 5508, 5511, 5515, 5521, 5529, 5571, 5579, 6256, 6257, 6261, 6426, 6429, 6435, 6437, 6757, 6758, 6763, 6766, 6767, 6778, 6782, 5580, 5599, 5603, 5605, 5607, 5609, 5613, 6576, 6706, 6804, , 6787, 6788, 6790, 6811, 6828, 6829, 5614, 5617, 5618, 5619, 5622, 5623, 5624, 6831, 6832, 6833, 6834, 6858 COMMONWEALTH 5029, 5073, 5118, 5119, 5225, 5243, 5297, GRIEKENLAND 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5306, 5396, 5409, 5431, 5455, 5487, 5557, 5781, 5796, 5809, 5866, 5947, 6584, 6588, 6594, 6595, 6603, 6604, 6626, 6782, 6783, 6798, 6804, 6819 CRASH MAIL 5365, 5642, 5799 CURACAO 5011, 5080, 5090, 5091, 5092, 5510, 6549, 6796 DAI NIPPON 5015, 5157, 6582, 6588, 6647, 6648 DENEMARKEN 5006, 5010, 5050, 5072, 5435, 5461, 5576, 5649, 6590, 6591, 6722, 6784, 6786, 6787 ENGELAND 5102, 5159, 5378, 6593 HONGARIJE 5022, 5362, 5467, 6181, 6731, 6738, 6841 IERLAND 5104, 5105 IJSLAND 5006, 5106 INDIA 5155, 5499, 6584, 6788, 6819 INDONESIE 5011, 5025, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5476, 5488, 6189, 6779, 6846 MIDDEN OOSTEN 5628, 5630, 5636, 5637, 5639, 5642, 5651, 5673, 5674, 5682, 5683, 5684, 5685, 5692, 5700, 5710, 5711, 5713, 5736, 5743, 5780, 5795, 5818, 5845, 5855, 5862, 5868, 5947, 5959, 5977, 5979, 5981, 5985, 5986, 5990, 5991, 5992, 5993, 5996, 5998, 5999, 6001, 6002, 6004, 6008, 6016, 6026, 6031, 6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6049, 6051, 6052, 6055, 6056, 6057, 6062, 6066, 6067, 6069, 6070, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6087, 6088, 6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 6104, 6105, 6151, 6155, 6156, 6159, 6195, 6212, 6214, 6247, 6250, 6255, 6256, 6257, 6261, 6283, 6303, 6304, 6308, 6310, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5160, 5315, 6313, 6314, 6327, 6331, 6417, 6425, 6426, 5590, 5592, 6645, , 6430, 6432, 6434, 6437, 6438, 6452, 6500, 6506, 6507, 6546, 6551, 6577, 6578, ITALIE 5699, 5800, 5814, 5849, 5906, 5912, 5913, 6586, 6597, 6599, 6621, 6631, 6637, 6646, 5008, 5009, 5010, 5035, 5254, 5316, 5427, 6015, 6036, 6733, 6808, , 6703, 6708, 6716, 6717, 6718, 6720, 5429, 5430, 5463, 5504, 5593, 5689, 5819, 6726, 6727, 6728, 6739, 6771, 6772, 6776, DUITSLAND 6263, 6294, 6313, 6314, 6337, 6338, 6339, 6791, 6792, 6800, 6806, 6809, 6828, 6829, 5003, 5009, 5012, 5024, 5025, 5033, 5060, 6340, 6342, 6577, 6578, 6596, 6597, 6617, 6836, 6837, 6838, 6839, 6848, 6849, 6856, 5064, 5067, 5082, 5088, 5093, 5095, 5138, 6678, 6725, 6759, 6760, 6764, , 5161, 5164, 5170, 5197, 5249, 5253, JAMBOREE 5265, 5273, 5299, 5301, 5302, 5304, 5307, NALATENSCHAP , 5309, 5310, 5311, 5346, 5347, 5348, 5008, 5013, 5020, 5023, 5024, 5028, 5030, 5353, 5357, 5360, 5361, 5362, 5366, 5377, JAPAN 5034, 5048, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5382, 5383, 5384, 5388, 5390, 5392, 5393, 5008, 5411, 5499, 5676, 6598, 6618, , 5070, 5082, 5086, 5087, 5091, 5093, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, JOEGOSLAVIE 5096, 5099, 5100, 5101, 5103, 5117, 5120, 5405, 5406, 5407, 5408, 5412, 5416, 5419, 5008, , 5139, 5140, 5142, 5143, 5144, 5145, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5158, 5430, 5435, 5440, 5441, 5449, 5451, 5462, JUDAICA 5160, 5164, 5167, 5168, 5169, 5180, 5181, 5464, 5471, 5483, 5542, 5545, 5558, 5566, 5166, 5605, 5823, 5874, 5892, 5900, 5901, 5191, 5192, 5193, 5194, 5240, 5241, 5242, 5573, 5671, 5677, 5687, 5722, 5776, 5788, , 5255, 5265, 5266, 5268, 5269, 5270, 5795, 5801, 5824, 5827, 5828, 5831, 5832, KONINGSHUIS 5272, 5274, 5278, 5280, 5281, 5290, 5295, 5843, 5847, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5091, 5273, 5638, 5641, 5650, 5687, 5873, 5296, 5370, 5372, 5373, 5381, 5385, 5386, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 6063, 6769, , 5390, 5407, 5417, 5424, 5425, 5426, 5862, 5863, 5864, 5872, 5876, 5877, 5882, LITERATUUR 5428, 5430, 5433, 5435, 5436, 5438, 5441, 5887, 5891, 5892, 5893, 5897, 5899, 5941, 5627, 5652, 5972, , 5449, 5468, 5469, 5473, 5474, 5477, 5953, 6080, 6167, 6173, 6176, 6177, 6180, 5478, 5479, 5480, 5481, 5494, 5495, 5497, 6187, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, LUCHTVAART 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5506, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 5049, 5094, 5102, 5200, 5201, 5202, 5209, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5514, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 5221, 5222, 5224, 5225, 5227, 5228, 5311, 5515, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 5329, 5331, 5363, 5364, 5372, 5382, 5385, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5412, 5446, 5521, 5578, 5612, 5791, 5794, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536,

5 5537, 5539, 5540, 5550, 5555, 5595, 5600, PORT SCHEEPVAART 5612, 5617, 5618, 5619, 5621, 5633, 5640, 5056, 5130, 5182, 5514, 5524, 5530, 5593, 5012, 5029, 5033, 5047, 5214, 5217, 5238, 5643, 5644, 5647, 5648, 5654, 5655, 5656, 5649, 5655, 5665, 5689, 5693, 5696, 5701, 5239, 5256, 5257, 5259, 5260, 5263, 5285, 5657, 5658, 5659, 5660, 5662, 5666, 5667, 5796, 5839, 5948, 5949, 5950, 5952, 5955, 5326, 5341, 5349, 5363, 5364, 5365, 5394, 5703, 5712, 5718, 5719, 5720, 5730, 5738, 6025, 6058, 6181, 6218, 6386, 6450, 6457, 5400, 5406, 5470, 5515, 5516, 5519, 5545, 5798, 5841, 5870, 5872, 5876, 5877, 5948, 6492, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6503, 5556, 5561, 5613, 5616, 5646, 5686, 5781, 5949, 5950, 5959, 5960, 5970, 5971, 5973, 6506, 6507, 6508, 6510, 6518, 6519, 6522, 5796, 5841, 5842, 5865, 5895, 6035, 6179, 5977, 5978, 5979, 5981, 5982, 6029, 6033, 6531, 6532, 6533, 6537, 6540, 6552, 6565, 6184, 6185, 6194, 6239, 6240, 6241, 6348, 6034, 6055, 6161, 6162, 6169, 6204, 6249, 6566, 6664, 6814, 6820, , 6425, 6549, 6576, 6577, 6580, 6594, 6255, 6256, 6257, 6258, 6260, 6261, 6272, 6278, 6287, 6326, 6334, 6343, 6345, 6346, PORTUGAL 6595, 6598, 6632, 6659, 6669, 6722, 6724, 6353, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 5017, 5141, 5379, 5437, 5466, 5469, 5493, 6725, 6728, 6729, 6769, 6773, 6792, 6806, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 5868, 6021, 6025, , 6816, 6820, , 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, POSTWAARDESTUKKEN SCOUTING 6387, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6444, 5005, 5014, 5017, 5018, 5026, 5027, 5029, 5448, 5460, 5485, 5486, 5637, , 6446, 6457, 6467, 6488, 6496, 6497, 5030, 5044, 5059, 5062, 5065, 5066, 5067, SINGAPORE 6498, 6499, 6500, 6501, 6503, 6508, 6514, 5069, 5180, 5193, 5194, 5206, 5209, 5212, 5033, 5064, 5796, 5947, 6603, 6604, 6610, 6518, 6538, 6539, 6558, 6561, 6562, 6563, 5241, 5249, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 6611, 6612, , 6567, 6569, 6582, 6583, 6587, 6602, 5261, 5262, 5263, 5264, 5266, 5269, 5276, SPANJE 6656, 6698, 6702, 6706, 6708, 6710, 6712, 5278, 5292, 5295, 5322, 5377, 5386, 5414, 5000, 5022, 5145, 5148, 5202, 5314, 5612, 6715, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 5437, 5440, 5447, 5451, 5461, 5462, 5464, 6163, 6794, , 6727, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 6735, 6736, 6738, 6770, 6771, 6772, 6790, 5481, 5482, 5489, 5490, 5493, 5496, 5517, SPECIMEN 6799, 6805, 6825, 6835, 6837, 6838, 6839, 5553, 5554, 5562, 5595, 5826, 5874, 5909, 6059, 6355, , 6843, 6844, 6845, 6850, 6854, 6857, 5916, 6131, 6188, 6274, 6390, 6594, 6595, SPOORWEGEN 6859, , 6650, 6716, 6771, 6772, 6793, 6799, 5003, 5052, 5054, 5055, 5081, 5195, 5232, NEDERLAND 6800, 6801, 6802, 6803, 6826, 6830, 6838, 5233, 5266, 5323, 5325, 5326, 5329, 5331, 5002, 5003, 5004, 5015, 5019, 5024, 5038, 6847, 6848, 6849, , 5343, 5348, 5350, 5351, 5353, 5354, 5039, 5041, 5060, 5071, 5082, 5120, 5148, POSTZEGELBOEKJES 5355, 5361, 5363, 5364, 5515, 5600, 5604, 5162, 5173, 5200, 5220, 5233, 5236, 5289, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5617, 5663, 5681, 5723, 5733, 5749, 5805, 5311, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 6407, 6408, 6418, 6419, , 5877, 5934, 5960, 5970, 5978, 6019, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 6021, 6030, 6064, 6089, 6090, 6091, 6092, PRENTBRIEFKAARTEN 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6106, 6107, 5005, 5059, 5066, 5069, 5182, 5183, 5211, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6115, 6116, 5213, 5215, 5232, 5233, 5240, 5271, 5278, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 5454, 5485, 5671, 5718, 5719, 5720, 5728, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6132, 5729, 5741, 5742, 5750, 5754, 5758, 5760, 5357, 5358, 5372, 5373, 5382, 5385, 5394, 6134, 6135, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 5845, 5874, 5977, 6052, 6105, 6157, 6160, 5397, 5413, 5427, 5429, 5430, 5432, 5440, 6142, 6143, 6144, 6146, 6147, 6149, 6150, 6163, 6196, 6200, 6207, 6213, 6216, 6219, 5443, 5445, 5450, 5452, 5457, 5460, 5465, 6152, 6153, 6154, 6161, 6164, 6177, 6269, 6220, 6221, 6222, 6225, 6226, 6227, 6287, 5476, 5481, 5492, 5494, 6352, 6580, 6608, 6270, 6278, 6433, 6435, 6443, 6446, 6447, 6301, 6438, 6580, 6600, 6601, 6615, 6628, 6609, 6641, 6649, 6650, 6651, 6665, 6699, 6449, 6450, 6453, 6454, 6463, 6469, 6474, 6629, 6631, 6697, 6808, 6815, 6816, , 6723, 6729, 6739, 6744, 6768, 6774, 6541, 6550, 6569, 6575, 6601, 6607, 6619, 6784, 6791, 6795, 6806, 6807, 6820, 6830, PROEVEN 6663, 6672, 6676, 6683, 6689, 6690, 6692, 6844, 6845, , 5091, 5092, 5110, 5123, 5124, 5125, 6707, 6724, 6725, 6761, 6764, 6770, 6855, 5127, 5128, 5130, 5131, 5133, 5499, 5980, 6861 NEDERLANDS INDIE 6156, 6355, 6360, 6435, 6510, 6514, 6515, 5000, 5011, 5012, 5016, 5031, 5032, 5033, SURINAME 6516, 6517, 6520, , 5079, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5011, 5012, 5081, 5363, 5364, 6179, , 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, R TELEGRAM 5132, 5133, 5134, 5157, 5163, 5181, 5211, 5030, 5065, 5067, 5214, 5241, 5396, 5465, 5045, 5046, 5061, 5291, 5520, 5626, 5632, 5212, 5213, 5214, 5217, 5224, 5275, 5330, 5526, 5528, 5533, 5534, 5566, 5567, 5588, 5639, 5806, 5879, 6248, , 5359, 5452, 5463, 5485, 5556, 5564, 5648, 5654, 5656, 5657, 5658, 5659, 5688, 5681, 5776, 5794, 5799, 5842, 5918, 6190, 5814, 5958, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, TSJECHOSLOWAKIJE 6191, 6192, 6348, 6730, 6792, 6819, 6826, 5966, 5967, 5968, 5969, 5971, 5974, 5975, 5040, 5140, 5188, 5362, 5362, 5370, 5392, 6835, , 5983, 5984, 5988, 5994, 5995, 6005, 5393, 5404, 5421, 5449, 5835, 5944, 6707, 6006, 6009, 6010, 6056, 6176, 6177, 6217, 6710, 6731, 6789 NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 6235, 6293, 6304, 6328, 6542, 6634, 6640, 5162, 6652 TURKIJE 6693, 6705, 6772, , 5722 NIEUW-ZEELAND REDIRECTED 5135, 5136, 5137, 5561, 6807 USA 5033, 5043, 5220, 5253, 5275, 5388, 5653, 5009, 5012, 5072, 5074, 5140, 5167, 5168, NOORWEGEN 5676, 5686, 5689, 5724, 5776, 5808, 5813, 5169, 5229, 5230, 5379, 5380, 5383, 5384, 5006, 5049, 5453, 5454, 5477, 5478, 5538, 5663, 5797, 5798, 5907, 5908, 6729, 6733 OLYMPIADE 5010, 5171, 5331, 5480, 5579, 5580, 5705, 6048 OOSTENRIJK 5026, 5215, 5245, 5273, 5349, 5360, 5361, 5184, 5220, 5400, 5565, 5592, 5663, 5672, VERENIGDE NATIES 5676, 5689, 5693, 5881, 5891, 5913, 5952, 5146, 5324, 5358, 5407, 5417, 5491, 5707, 5372, 5380, 5381, 5384, 5418, 5424, 5427, 6267, 6303, 6651, , 5709, 5710, 6104, 6105, 6385, , 5467, 5468, 5490, 5503, 5832, 5899, RODE KRUIS ZEPPELIN 5944, 6295, 6339, 6599, 6620, 6731, 6738, 5057, 5095, 5101, 5135, 5238, 5252, 5291, 5094, 5102, 5200, 5202, 5222, 5226, 5227, 6751, 6759, 6760, 6762, 6773, 6823, , 5419, 5424, 5425, 5451, 5452, 5453, 5228, 5229, 5230, 5371, 5374, 5375, 5383, PERFINS 5476, 5819, 5868, 5875, 6250, 6313, 6314, 5795, 5801, , 5044, 5244, 5335, 5397, 5413, 5498, 6577, 6578, 6646, 6717, 6828, 6829, 6839 ZUID AMERIKA 5509, 5516, 5519, 5522, 6210, 6426, 6435, ROEMENIE 5015, 5017, 5222, 5374, 5375, 5376, 5394, 6494, 6495, 6496, , 5017, 5419, 5420, , 5476, 5746, 5848, 6194, 6292, 6592, POLEN 6614, 6664, 6680, 6681, 6682, 6778, 6780, RUIMTEVAART 5017, 5138, 5140, 5161, 5164, 5174, 5175, 6781, 6796, , 5177, 5189, 5190, 5370, 5398, 5403, ZWEDEN 5405, 5416, 5419, 5464, 5856, 5857, 6704, 6755, 6762 POOLGEBIEDEN 5143, 5435, 5477, , 5837, 5884, 5895, 6128, 6267, 6592, 5388, 5422, 5430, 5435, 5449, 5456, 5480, 6606, 6624, 6651, 6670, 6674, 6678, 6680 REMBOURS 5184, 5207, 5276, 5567, 5569, 6034, 6817 RETOUR 5382, 5624, 5788 RUSLAND 5010, 5015, 5026, 5034, 5143, 5164, 5245, 5417, 5442, 5447, 5475, 5482, 5578, 6732, 6738, , 5584, 5846, 5896, 5898, 5905, 6173, 6188, 6189, 6195, 6349, 6350, 6606, 6652, 6653, 6660, 6734, 6780, 6795, 6796, 6801, 6802, 6803, 6809, , 5106, 5171, 5248, 5410, 5432, 5444, 5446, 5472, 5701, 5878, 5909, 5910, 5916, 6733, 6797, 6798 ZWITSERLAND 5026, 5068, 5151, 5152, 5153, 5154, 5296, 5361, 5367, 5368, 5369, 5391, 5433, 5434, 5439, 5470, 5489, 5490, 5491, 5496, 5567,

6 NALATENSCHAP diverse poststukken wb Jersey, Nederlands-Indie en Maruecos Doos lege stockboeken etc Israel/Nederland. 3 albums poststukken Israel en 1 album Nederland Nederland. Bundel diversen merendeels geillustreerde rekeneningen en kwitanties met plakzegel. Ook vrachtbrief met NS-zegels en Duitse kaart perfin Nederland. Collectie FDC s in 5 albums. Tevens doos FDC s en doos FDC s wereld Palestina, 1948 (ca). 5 Verschillende prentbriefkaarten met zwarte zegel indruk, ongebruikt Scaninavie. Doos met vele 100-en poststukken vanaf Verenigd Europa. Doos met 100-en FDC s vanaf Verrassingsdoos met veel poststukken wb. Roemenie, Bulgarije, Japan, Italie, Joegoslavie Wereld, Bundel diverse poststukken, wb USA, Duitsland, militaria Wereld, diverse interessante poststukken wb 1 groot formaat. O.. scouting,italie, Belgie, Rusland Wereld. 16 diverse poststukken Wereld. 18 diverse poststukken wb Suriname,scheepvaart, militaria Wereld. 2 Verhuisdozen met 15 luxe Lindner albums en 1 DAVO album. Allemaal vol met moderne poststukken. 10 daarvan Nederland Wereld. 35 Krantenbandjes (wrappers) gebruikt/ongebruikt Wereld. 4 poststukken wb Nederland en Rusland en 3 bankbiljetten Japanese Government Wereld. 40 diverse poststukken wb Nederlands-Indie Wereld. Album met ruim 100 postwaardestukken diverse landen. Merendeels oud en gebruikt. Wb Zuid-Amerika, Roemenie, Portugal Wereld. Ca. 100postwaardestukken, gebruikt/ongebruikt Wereld. Doos diversen: zegels en poststukken Wereld. Doos diversen met 100-en poststukken, wb groot formaat Wereld. Doos diverse poststukken Wereld. Doos met circa 650 poststukken: Israel, Hongarije, Vaticaan, Sam Marino, Luxemburg, Spanje Wereld. Doos met enorm aantal poststukken, gesorteerd per land Wereld. Enorme partij FDC s/poststukken gehele wereld in bijna 100 boeken. Alles op bladen, keurig beschreven. Het bekijken waard Wereld. Partijte zegels (met bijzonderheden), maximumkaarten en twee poststukken Wereld. Partijtje diversen (38 stuks), waarbij Nederland en luchtpostbrief Rusland 1922 met documentatie Wereld. Ruim 120 oude poststukken Wereld. Twee dozen met 30 insteekboeken, wb nominaal. AUSTRALIE Stanley Gibbons Australie, Letter Card Commonwealth of Australia 1d, reverse with illustration Circular Quay/Sydney (with boats), mint Papua & New Guinea, various covers plus 10 registered covers plus 2 registered envelopes (used) plus 1x Papua Queensland, Prentbriefkaart (Rivier Tjidani te Pesing Batavia) met 2,5c van 148/Thursday Island/Queensland naar Engelnad. Tekst: Arrived safely Thursday Island. All well leave for New Guinea. (zie Filatelie 8/2018, Nieuw-Guinea, anders bekeken, Han Siem) Queensland, Prentbriefkaart (foto) met 1/2d en 1d van Thursday Island/Queensland naar Soerabaja, Java. (zie Filatelie 8/2018, Nieuw-Guinea, anders bekeken, Han Siem) Victoria, Zwerf-envelop 1d van Melbourne naar Matupi, Deutsch Neu-Guinea. Aan German Man of War S.M.S. Mowe. Az vele stempels Nederlands Indie, wb Batavia, Soerabaja, Ternate. Singapore 3-4. Zwerfsporen. BALTICUM MICHEL Letland, Doos met heel veel poststukken vanaf Tevens iets Estland. BELGIE Yvert & Tellier Complete brief uit Antwerpen (Anversa) van Giovanni Zanoli aan Bartolomeo Corsini Complete brief naar Antwerpen Complete brief van Olne naar Maastricht. Geen postale kenmerken Complete brief van Olne via 96/Liege naar Maastricht Complete brief van Verviers (naamstempel) naar Maastricht Complete zware brief uit Brunn? naar Brussel. Op briefpapier fiscaalstempels. Vele portbemerkingen Complete brief van Luyk (rood naamstempel) naar Maastricht. Geschreven: Eere Dienst Complete brief van Ostende (1L) naar Norflk, Engeland Diverse portbemerkingen Complete brief van Brussel/Franco naar Londen en doorgezonden naar Bristol Bedrukte briefkaart 5c met perfin C&S. (Charbons en Gros) van Bruxeller (Nord) naar Kemseke telegramformulieren met diverse stempels, met geillustreerde reclamebedrukking (Electrolux met stofzuiger resp. koelkast). Een (iets getint) met kinderwagen en ooievaar: Jouvoy S.A telegramformulieren met diverse stempels. Twee met reclamebedrukking: Comptoir de Credit F. Lechat, Automobilistes Touring Club de Belgique, l Innovation, Nash Felix Devaux, Meubles l Innovation Geillustreerde kaart (Temsche-Beurtdienst/Stoomboot August met 50c van Temsche naar Antwerpen. Az bedrukt met Wij hebben de eer U te berichten (ca). Collectie van 65 met reclame bedrukte en vaak geillustreerde briefomslagen van het Office des cheques / Bestuur der checks. Gesorteerd op nummer, met catalogus in kopie Twee eerstevlucht enveloppen naar Noorwegen: Moss resp. Moss. Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -1-

7 zakelijke briefomslagen naar Denemarken, met censuur,waarbij aangetekend en expresse (5F enkelfrankering) Poststukken, alle met -10% frankering. Grote variatie van zegels/opdrukken. Diverse aangetekend en expresse Ca Ruim 30 formulieren spoorwegen (C42) Attest voor het bekomen van een schoolabonnement. Gefrankeerd met sproorwegzegel 10F. Grote variatien aan formulieren en stempels Jaren verhuisdozen met een enorm aantal brieven en kaarten met gelegeheidsstempels, waarbij op velletjes. Interessante motieven S kleinformaat R-briefomslagen, alle gefrankeerd met dienstzegels (B). 1 links ingekort TR Spoorwegzegels TR58-78, behalve TR72-3.* 5056 Tx Visitekaartomslag met luxe stempel Dinant Franse briefkaart 80c van Parijs , lokaal. Opnieuw gefrankeerd met Belgische Rode Kruis zegels 496 en 497 van Brussel Stempel Belgische Rode Kruis. BULGARIJE MICHEL Briefomslag wat lichte vouwen) met 25st van Varna naar Colchester, Engeland CANADA Stanley Gibbons Doosje diversen, vnl FDC s. CINDERELLAS Duitsland. Collectie van bijna 1000 oude sluitzegels. Voornamelijk voor Vele motieven. Interessant! India, Telegramformulier ( , mist hoekje) met bedrukking aan 2 zijden. Reclame voor o.a. thee, cigaretten, bank, haarolie, golfballen, koortspillen, leder, loudspeaker. COMMONWEALTH Stanley Gibbons Cape of Good Hope, Briefkaart 1d met afbeelding Table Mountain, from docks, Cape Town, van Cape Town naar Nrussel Ceylon, Briefomslag met paar 5c van Colombo naar USA. Boven sluitstrook met violet stempel Opened under martial law. Violet in kastje Colombo/censor Malaysia, Prentbriefkaart met 3c van Ipoh via Singapore naar Port Moresby, Papua Mauritius, R-envelop 8c (H&G 1) met bijfrankering 4c van Mauritius naar Vacoa Natal, Geillustreerde briefkaart 1d (Tugela Falls, Umgeni Falls, Spion kop. Drakenberg Quick P86.4) van Point/Natal naar Laureston, Tasmania 14-7 via Cape Town en Hobart Seychelles, R-envelop (H&G 3) van Seychelles naar Wurzburg, Duitsland 64. Ovaal stempel R Turk & Caicos Islands, Kleine R-briefomslag met 1 pound (pelikaan, Mi.177) van Grand Turk/Turks Islands per LP naar Zurich 10-7 via Bahamas Zuid-Afrika, Geillustreerde briefkaart 1/2d (Greetings from Johannesburg met o.a. Telephone Tower) met 1/2d bijfrankering van Stenderton naar Haarlem, Nederland 4-1. Op vz blauw naamstempel in kastje Standerton. CURACAO poststukken plus een voorzijde, merendeels naar Denemarken Op werd -als een der laatste landen ter wereld- door Nederland de slavernij afgeschaft. Het Ministerie van Kolonien betaalde een compensatie. Wisselbrief voor f.5.100, onder vermelding van tegemoetkoming voor de slaven. Az kleurloos Nederlands zegel van 2G75. Diverse stempels Op werd -als een der laatste landen ter wereld- door Nederland de slavernij afgeschaft. Het Ministerie van Kolonien betaalde een compensatie. Wisselbrief van f 2.500, St. Martin (Ned. gedeelte), Droogstempel St. Martin/Klein-Zegel (links en rechts afgeplatte cirkel). Diverse (droog)stempels, wb St. Thomas Dominica, Kleine briefomslag met 1,5d en 2d van Roseau/Dominica naar Curacao/Willemstad 3-6. Violet 1L Passed by Censor usa, Envelop 6c van American Base Forces A.P.O naar Washington. Afzender te APO 812 (vliegveld Hato). CURACAO POSTWAARDESTUKKEN Geuzendam A-y Antwoord briefkaart 2,5c met in rood (Betaald antwoord) doorgehaald, ongebruikt. (Zie Geuzendam pag. 321) V-y Vraag briefkaart 2,5c met in rood (Met betaald antwoord) doorgehaald, ongebruikt. (Zie Geuzendam pag. 321) Briefkaart 5c van Curacao naar Indramadjoe, Nederlands Indie Op voorzijde een vierkantstempel en az grootrond v-a Vraagbriefkaart 5c Vurtheim met doorhaling in rood van met betaald antwoord etc. Zie Geuzendam pag. 257), ongebruikt. DIVERSE ZEGELS c Veth in blok van 4 met velrand met nietjes gaatjes (uit postzegelboekje). Postfris ** Hulpuitgifte 5/12,5c ( 74b). Verticaal paar en blok van 4, met type I en II samenhangend c Vurtheim met luxe stempel Paramaribo/Treinpost Albums postzegelboekjes. Veel Duitsland Aland. 4 Boeken met veel zegels (waarbij in aantallen) voornamelijk nominaal Belgie, Postzegelboekje Anti Tuberculose (OBC A18). Voorzijde kaftje beschreven. Binnenzijde achterkaftke met cellotape. Inhoud incompleet: 60c (2+4), 35c 2,25c 6, 5c 6. Plus enige losse zegels Belgie, Serie Dagbldzegels J01-J018. */** Belgie. Klein insteekboekje met zegels, vanaf klassiek. Gebruikt/ongebruikt. Hoge cat. waarde Belgie. Partij nominaal wb iets gestempeld. Voornamelijk eurowaarden Belgien, Duitse bezetting, 6F25/5mk. Horizontaal hoekpaar met HAN A. ** Belgisch Congo, Caritas serie OBP ** Curacao, emissie Cijfer Proeven, PC 58 tem Curacao, emissie Konijnenburg. 11 proeven: PC 45a-55a Curacao, emissie Konijnenburg.6 Proeven in blok van 4: PC 45a, 46a, 47a, 49a, 50a en 52c Duitsland, Collectie gebruikt en ongebruikt in DAVO-album Duitsland, mk Zeppelin met opdruk Chicagofahrt/Weltausstellung. (tweede keus) Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -2-

8 Duitsland, Henri Dunant 30+10pf (Mi.159).** Engeland, Collectie in 3 luxe DAVO-albums Engeland, series hoge waarden **. SG 536/9. Cat. GBP Frankrijk, c+2F, Yv 308, nieuwe gom Frankrijk. Album met veel zegels vanaf klassiek tot modern. Gebruikt en ongebruikt Frankrijk. Doos met 21 gelopen groot formaat rondzendboekjes. Veel kolonien Geneeskunde. Restantcollectie op 44 bladen. Voornamelijk zegels Griekenland, Luchtpost Graf Zeppelin (Mi.352/4). (120D gompunt). Cat. E Heraldiek. Mooie collectie zegels op bladen in 5 albums. Vnl postfris Ierland, /- SG 88 **. (wat onregelmatige tanding). Cat. GBP Ierland, Rolzegel, SG 112C. 2x wv 1 met plaatfout **. Cat. GBP IJsland/Zweden. IJsland 1944, Mi. 231/6 **. Zweden 1916, Mi.96 * en 1941, Mi. 288/9. Cat. E Imdonesie, Kunst en Cultuur blok, ongetand. 100x (Zonnebloem B21, cat E.1000) Imdonesie, Filacept The hague blok. 100x (Zonnebloem B75, cat E.1000) Indonesie, Serie met RIS opdruk. * Indonesie, Zonnebloem 118A, ongetande proef met boven velrand Indonesie, Opdruk RIAU, 50s 3x gebruikt. Zonnebloem Indonesie, Opdruk Irian Barat 1r en 2r, ongetand. Zonnebloem 17A en 18A Indonesie, Frankeerzegel 25r, ongetande proef (niet in Zonnebloem, 535B) Indonesie, Souvenir folders of Indonesian stamps. Met gestempelde zegels Indonesie, Filatelie zegels. Complete serie in complete vellen, dus inclusief brugparen en tete-beche, gebruikt. Zonnebloem 1763/ Indonesie, Insteekbladen met jaargang 2007 gebruikt. Inclusief vellen Insteekboek met voornamelijk nominaal. Tevens iets CFA Jamaica, SG 18, 19, 20 en 22 *. Cat. GBP Jamaica, One shilling, SG 14, zonder gom. Cat. GBP Nederland/Nederlands-Indie/Nieuw-Guinea. 6 gelopen rondzendboekjes Nederlands-Indie, ,5c Cijfer, 19. Postfris blok van 4.** Nederlands-Indie, c 1. Rechts aangesneden, ongebruikt. * Nederlands-Indie, Proef 10c Veth, oranjebruin, ongetand. (PC 46f) Nederlands-Indie, Konijnenburg proeven ongetand. 20c (3x) en 25c (2x). PC 230 en 231b Nederlands-Indie, Verschillende proeven: 4x danser ongetand en Nederland zal Herrijzen 1G getand. PC 253b,264a,264c,264d Nederlands-Indie, c Veth, 48. Postfris blok van 4.** Nederlands-Indie, Danser 3c (tekening en kleur van 2c). Ongetande proef in blok van 4. (niet in proevencatalogus) Nederlands-Indie, Danser 2c,2,5c,3c,4,5c,7,5c. Ongetande proeven in paar. PC265z,266a,268a,271a,273d,274f Nederlands-Indie, Hulpuitgifte 12,5/20c. Blok van 44x (wb plaatfout Mast: verbindingsstreep tussen N en D) en veldeel van 8. Alle ** en alle met opdruk abklatch op az Nederlands-Indie, 1913/40. Portzegels (proevencatalogus PC6 tem 11). Tevens 40c ( P35) ongetand. (niet in proevencatalogus) Nederlands-Indie, Complete serie kleurproeven 15c Veth van de plaat. Ongetand. (PC 47 a tem o) Nederlands-Indie. 5 oude zegels, wb naamstempels Nederlands-Indie. 7 Verschillende proeven en 1 met opdruk specimen Nederlands-Indie. Kleine collectie op bladen Nieuw-Zeeland, Zegel Health 1d+1d in blok van 8 met 2 plaatfouten. ** Nieuw-Zeeland, Postzegelboekje SB20D met reclame voor onder andere Greys Filter (cigaretten), ritssluitingen en tractoren Nieuw-Zeeland. Ruim 500 gr kilowaar. Veel grootformaat Oberschlesien, pf in brugpaar, links ongetand. Zonder gom Papier en druk. Tentoonstellingscollectie (een samenvatting van papier, druktechniek, materialen en personen ter illustratie van de historie van de beschaving en de geboorte van de vermenigvuldiging van tekst tot en met het dagblad van vandaag). Collectie G.P. Spruyt. 117 pagina s. (enkele zegels ontbreken) Polen/Tsjechoslowakije/USA. Partijtje rolzegels. Tevens documentatie Polen Portugal. 5 Reis, nr1 with numeral postmark 1. Short margin on the right side Postzegel op postzegel (stamps on stamps). Geweldige collectie in 33 albums op tentoonstellingsbladen, keurig beschreven. Merendeels postfris. Veel nominaal. Het bekijken waard Rusland, Noordpool-station 1r, 34x **. (cat. E 850) Sait Pierre et Miquelon, Collectie in album. Voornemelijk ongebruikt Spanje, Gebruikte collectie in 5 Luxe DAVOalbums United Nations, Collecties op Leuchtturn albumbladen: New York ( , postfris **, Wien ( ), gebruikt Wereld. Doos met 75 goed gevulde rondzendboekjes. 15 groot formaat boekjes. Tevens: doos met 100-en FDC s vanaf nummer 104. Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -3-

9 Wereld. Doos met boeken Nederland, Monaco, Frans en Spaans Andorra Wereld. Doosje diverse landen, waarbij nominaal. USA, Nederland, Duitsland. 5 insteekboeken en 1 leeg Wereld. Zakje met vele zegels, voornamelijk motief, wb iets nominaal Zwitserland, Gebruikte collectie in 2 insteekboeken, waarbij betere zegels Zwitserland, Fr, Z.130. **(lichte vouw) Zwitserland, Fr, Z.142. **(wat roestig) Zwitserland. Boek zegels, waarbij nominaal. DIVERSE ZEGELS CINDERELLAS Azad/Hind, Albumblad met 13 zegels, getand/ongetand. (Zie Filatelie 8/2017) Brandweer, Duitsland. Sluitzegel Schmidt & Wiechmann Frankfurt a/m -Hercules Riemen- (Freiw. Feuerw.) Dai Nippon. Belastingzegel metari tempel -,15 in hoekblok van 6 ** Egypte. 20 Verschillende inter postals Postes Egyptiennes, Poste Vice Reali Egiziane, Poste Khedeuie Egiziane. Gebruikt/ongebruikt Griekenland. Partij van ruim 360 zegels waarbij blokken van 4, op bladen Indonesie. Zakje met partijtje fiscaalzegels, stempels Bea P.U.S. Tevens wat diversen Landbouw, Duitsland, Sluitzegel Jubilaums-Maschinenmarkt zu Breslau vom Mai Nederlands Nieuw-Guinea. Plakzegels 10c en 30c, ongebruikt. Tevens: verzekeringszegel Europeesche 100G, premie 0,25, ongebruikt Nederlands-Indie, Sluitzegels Koloniale Tentoonstelling Semarang 1914 / Colonial Exhibition Semarang 1914 in rood en blauw Oost-Euopa. 33 oude cinderellas, wb uit WWII en Oekraine Oranje Vrijstaat, ca Velletje van 8 ongetande zegel Commando Brief/O.V.S./Franko Palestina/Israel. Insteekboekje met ruim 100 verschillende getande sluitzegels/voorlopers/herdenkingszegels USA, Ohio. Insteekkaartje met 18 zegels Vendor s Stub USA. Insteekkaartje met testzegels: violet vlak in strip van 5, For Testing Purposes Only in strip van 6 en idem, maar met 2 zwarte balken in strip van USA. Insteekkaartje met 6-blok Internal Documentary Revenue 10c 1963, Tax Exempt Potatoes pounds en 50 pounds, beid in blok van WWII, Duitsland. Velletje van 6 sluitzegels (Camp de Concentration/Allemagne/plutot pour rien/dachau). Stukje velrand ontbreekt) Zweden, Groot sluitzegel Jeux Olympiques/Stockholm DUITSLAND MICHEL Complete brief van Frankfurt (geschreven 25-2) naar Parijs. Grote gekroonde P-stempel van Parijs. Port 7. Az forwarded. Doorgang Parijs 3 maart en aankomst Rouan 29 maart Complete brief van Hamburg (geschreven ) naar Gent, Belgie. Rood in cirkel H. In tekst:...geen schepen meer uitvaren Complete brief van Danzig naar Brugge, Belgie. Port 15. Az rood halfrond Pruissen over Arnhem Complete brief van Danzig 8-7 naar Parijs 7-2. In rood: C.P.R.5 (vdl 832) en in kastje Prusse/par/Givet. Diverse portbemerkingen Complete brief van Danzig 8-7 naar Parijs In rood: C.P.R.5 (vdl 832) en in kastje Prusse/par/Givet. Diverse portbemerkingen. Zwaardere brief Complete brief van Danzig 30/4 (halfrond stempel) naar Parijs In rood: C.P.R.5 (vdl 832) en in kastje Prusse/par/Givet. Diverse portbemerkingen Complete brief (mooi geillustreerd briefhoofd) van Baden 9 Feb 43 (sierstempel) naar Strassburg. Stempel P.P en in rood 11/A.E.D. (vdl 3302), en Bade 1/Strasb.1 (vdl 455). Diverse portbemerkingen Twee aktes: 1883 met 1m Stempelmarke met ovaal stempel Werdau en 1938 met 3m Urkunden-Steur, Bergzabern (ca). 4 Verschillende particuliere stadspost briefkaarten: 3 Stuttgart (1 gebruikt) en 1x Darmstadt gebruikt Poststukken, alle gezonden naar Nederlands-Indie Prentbriefkaart (Industrie-Gewerbe- u. Kunstausstellung, Die Festhalle -gravure-) met 5pf Germania/Ausstellung naar La Hulpe, Belgie. Beport (T. in kastje) met 5c en 10c, La Hulpe Prentbriefkaart (Kunst- u. Gartenbau-Ausstellung, Pavillon fur Sonderausstellungen) met 5pf Germania en machinestempel Dusseldorf/Ausstellung naar Essen /9. Twee gefrankeerde kaarten met 5pf en 10pf, beide verzonden uit Konigshutte/(Oberschl). Beide Nachnahme: 1 met violet label en 1 met oranje 3-hoek label. Beide retour Briefomslag (onder ingekort) met lavel Gebuhr bezahlt (met pen ) Postamt Leverkusen van Leverkusen naar Munster Bedrukte briefomslag (Konzentrationslager Dachau K3) met 12pf Hindenburg van Dachau naar Dorf Wengra Kreis Praschnitz (=Polen). Censuurstempel. Compleet met bijbehorende bedrkte vouwbrief Geillustreerde omslag (An alle Besucher und Gaste des Edeka -Kinderladen-Paradies) met postzegel 20 Kinderpost met violet stempel Kinderpostamt Oldenburg 2.9. Met twee prentbriefkaarten en treinkaartje Oldenburg-Groningen Bohmen u Mahren, Bedrukte briefomslag (Antonin Kabes Briefmarkenhandlung, Nachnahme) met 4-kleuren frankering van Haupttelegrafenamt Prag/b aangetekend naar Frankfurt Danzig, Complete brief van Danzig 19/12 (halfrond stempel) naar Parijs In rood CPR5 (vdl 832) en in kastje Prusse/par/Givet. Diverse portbemerkingen Danzig, Complete brief van Danzig 3-7 naar Parijs Zwaardere brief. Diverse portbemerkingen. Rood: CPR.3 en in kastje Prusse/par/Givet DDR. Doos met vele 100-en poststukken. Veel motief Doos met heel veel poststukken Doos met ruim 1400 geillustreerde briefkaarten, ongebruikt Doosje met circa 140 poststukken wb militaria en postwaardestukken. Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -4-

10 Jaren post-containerkaarten van de spoorwegen Reich, Gedrukte kaart (ATEGE) met roodfrankering Furtwangler machine (ATEGE/A23) 180mk van Berlin NW naar Nederland Wurttemberg, Briefomslag met paar 20pf van Urach naar Finschhafen, Deutsch Neu-Guinea via Genua 16-7 en Soerabaja A Sachsen, Bedrukte briefomslag van Wittenberg naar Halle Bedrukte briefomslag met posthoorn 4pf en paar 8pf en 2pf Berlin Notopfer van Falkensten/Kongstein (Taunus) naar Frankfurt Groter formaat briefomslag met kleurige frankering met stempel Luftschiff/Graf Zeppelin en rood ovaal Mit Luftschiff/Graf Zeppelin/bevordert via Mannheim/Flugplatz naar Nederland Saargebiet, Kleine briefomslag met LP van Gudingen/(Saar) per LP naar Parijs Briefomslag met 2mk Zeppelin van Friedrichshafen/Bodensee/Luftpost naar Oberbayern. Afgeworpen in Sevilla, Stempel Luftschiff Graf Zeppelin/Mittelmeerfahrt A5 blad (Hamburg am Werk, Ausstellung zur Forderung der baulichen und wirtschaftlichen Neugestaltung der Hansestadt Hamburg) met 1-5mk ( ) met tentoonstellingsstempel DUITSLAND POSTWAARDESTUKKEN MICHEL Geillustreerde briefkaart 5pf Germania (Offizielle Postkarte met afbeelding Volkerschlacht Denkmal/Leipzig (met vuur) met bijzonder stempel Leipzig/Weihe des/volkerschlacht-/denkmal naar Coln Geillustreerde briefkaart 5pf Germania (D.R.G.M. No , Postkarten Annoncen Annahme C. Venettisch, Berlin) van Berlin-W naar Erfurt. Met reclame op adreszijde voor o.a. koffie, zeep, meubelen TNT express PakI, gebruikt van Duitsland naar Nederland. (iets ruw geopend) No shipment P Briefkaart 5pf, gebruikt als remboursformulier, met 10pf bijfrankering (rembours) en violet label Nachnahme van Gottingen naar Gotha P Bayern, Postkarte mit Antwortkarte von Muenchen nach Munchen 46 und selber Tag zuruck. (philatelistisch) 5209 LF Berlin, Luftpostbrief 60pf van Berlin naar Nederland. Met - interessante - tekst betreffende vermiste familie en compleet met rand MzEI2Bc Particuliere envelop 10pf (beide zijden bedrukt met reclame voor o.a. schoenen en fotografie, boven iets ingekort) van Mariendorf naar Berlijn 1-4. DUITSLAND, KOLONIEN Neu-Guinea, Litho Postkarte (Gruss aus Neu-Guinea) met DR 10pf von Herbertshoh via Weltevreden 15-7 nach Berlin Neu-Guinea, Postkarte mit Antwortkarte 5pf mitzusatzfrankatur 5pf mit Stempel Herbertshohe/Deutsch- Neu-Guinea zu Batavia Kein Text Neu-Guinea, Bild Postkarte mit 30pf von Stephansort per Einschreiben (Stephansort/Deutsch Neu-Guinea) nach Fak-Fak, Nied.Neu-Guinea. (Beschadigung auf die Adresseite Neu-Guinea, Registered letter with mixed franking 20pf Deutsch-Neu-Guinea and 40pf Deutsches Reich with Deutsche Seepost/Singapore/Deutsch-Neuguinea naar Weltevreden 26-2 en doorgezonden naar Tosari. Sender in Makasser (on reverse: Makasser 18-2) Ost Afrika, Prentbriefkaart met 5 pesa van Dar-es- Salaam/Deutsch-/Ostafrika naar Wenen kantig stempel Reunion a Marseille No Ost Afrika, Prentbriefkaart met 4 heller va DaresSalaam/Deutsch-/Ostafrika naar Duitsland Neu-Guinea, Bedrukte briefomslag (Neu Guinea Compagnie) met paar 10pf opdruk Deutsch-/Neu-Guinea (rond hoekje) met stempel Deutsche Seepost/Neu-/Guinea/Zweiglinie naar Soerakarta, Nederlands-Indie Transit Tandjongpriok 31-12, Weltevreden en Maos 1-1. DUITSLAND, POSTWAARDESTUKKEN II Briefkaart 5pf Germania, ongebruikt. DUITSLAND, REICH MICHEL Briefomslag met 9kr van 79/Lahr 13-9 naar Augsburg R-briefomslag met 2x 202 en 4x 226 van Cleve naar Veenendaal, Nederland, retour afzender. Diverse sluitstroken en stempeltjes, wb blauw, getand, ovaal Zur Ermittelung des Absenders/Amtlich/geoffnet durch die/ober-postdirektion/dusseldorf. Doorgezonden naar Nijmegen Bont gefrankeerde R-briefomslag met complete luchtpostseries 111/2, 210/8 en bijfrankering van Reil. i. W en 12-kantig stempel Flugpost/Munchen 18-8 naar Amsterdam via Berlin C/Luftpost Rood in kastje Mit Luftpost befordert/briefpostamt Berlin Briefomslag (links iets ingekort) met 25pf (rond hoekje) 50pf en Zeppelin 1Mk van Stuttgart naar Cochabamba, Bolivia via Buenos Aires z groot violet censuurstempel in kastje van Cochabamba Prentbriefkaart (Paul Koch, Ascherleben, KABE Alben) met 4-blok (2x 3pf en zegel Ka-Be/Briefmarken/Alben) van Aschersleben Tag der Briefmarke naar Berlijn. (zie Mi. na nr. 528) Geillustreerde briefomslag met 25pf en 10pf LP (beide paar) van Hamburg naar Soerabaja, Nederlands-Indie Briefomslag met LP zegels 20pf en 40pf van Bad Klosterlausnitz/(Thuring) per LP naar Okahandja/S.W.A via Windhoek Bedrukte briefomslag (Luftschiffbau Zeppelin/G.M.B.H./Friedrichshafen A.B. van Friedrichshafen/(Bodensee) naar Nederland Prentbriefkaart met 3-kleuren frankering wb Zeppelin van Deutsche Luftpost/Europa-Zudamerika/Luftschiff/Hindenburg naar Hamburg. (wat gebreken) Briefomslag met Zeppelin 75pf met stempel Deutsche Luftpost/Europa-Nordamerika/Luftschiff/Hindenburg/1. Fahrt naar Keulen via New York. Az vlagstempel Mit Luftschiff/Hindenburg befordert Geillustreerde briefomslag met 75pf Zeppelin van Frankfurt (Main)/Bahnpostamt 19/Auslands-/stelle naar Keulen via New York 9-5. Rood: Deutsche Luftpost/Europa-Nordamerikafahrt/c met Zeppelin R-Briefomslag met Zeppelin 50pf (paar) en 75pf van Frankfurt (Main)/Bahnpostamt naar Los Angeles 11-5 via New York 9-5. Rood stempel met Zeppelin Deutsche Luftpost/Europa-Nordamerika/c Briefomslag met onder andere 4-blok Breslau, hoekblok linksboven met mooie misperforatie horizontaal met propagandastempel Breslau naar Emsdetten. EGYPTE Yvert et Tellier Prentbriefkaart (Alexandria, Railway Station, met mensen) met stempel Marine Nationele/Service a la Mer naar Basse Indre, Frankrijk Kaart geschreven in Bizerte, Tunesie Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -5-

Kavellijst Nalatenschappenveiling Zondag 31 maart Nr. Land Omschrijving / cat.nr(s). Cat. Kwal. Cat.w Inzet Opbr.

Kavellijst Nalatenschappenveiling Zondag 31 maart Nr. Land Omschrijving / cat.nr(s). Cat. Kwal. Cat.w Inzet Opbr. Nr. Land Omschrijving / cat.nr(s). Cat. Kwal. Cat.w Inzet Opbr. 1 NL Rembrandt en leermeesters in zegels en zilveren munten XX 75,00 2 NL De canon van Nederland met 50 velletjes a 10 stuks XX 100,00 3

Nadere informatie

Kavel nr Inzender Omschrijving No cat Lim. Koper Losse zegels en blokken. 1 D Ned kinderzegels 1924 pf 141/143 3,50 2 D Ned kinderzegels 1925 pf

Kavel nr Inzender Omschrijving No cat Lim. Koper Losse zegels en blokken. 1 D Ned kinderzegels 1924 pf 141/143 3,50 2 D Ned kinderzegels 1925 pf Veiling dd: 08-nov-18 Kavel nr Inzender Omschrijving No cat Lim. Koper Losse zegels en blokken. 1 D Ned kinderzegels 1924 pf 141/143 3,50 2 D Ned kinderzegels 1925 pf 166/168 2,00 3 D Ned kinderzegels

Nadere informatie

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1.

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Nalatenschapveiling 29 oktober 2017 Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Bezichtiging is mogelijk tussen 11:00 en 13:00 en de veiling start om 13:30 De nalatenschapsveilig is alleen toegankelijk voor leden

Nadere informatie

(post uitsluitend naar postbus!) Mandenmakersstraat 1(De Geer) 3330 AA Zwijndrecht, Nederland ZWIJNDRECHT (3334 KE)

(post uitsluitend naar postbus!) Mandenmakersstraat 1(De Geer) 3330 AA Zwijndrecht, Nederland ZWIJNDRECHT (3334 KE) BIEDINGEN Gebruik te allen tijde een priority strook vanuit het buitenland! Biedformulieren kunnen uiterlijk 29-04-2018 tot 15.30 uur worden ingeleverd. De veilingresultaten zullen om ca. 17.30 uur bekend

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

Collectie 13 oktober 2015

Collectie 13 oktober 2015 Collectie 13 oktober 2015 Uit onze voorraad verzamelingen, collecties, partijen en losse nummers & series. Bestellen (Zie onze collectie vanaf pagina 2!) U heeft uw keuze uit ons ruim assortiment kunnen

Nadere informatie

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015 1 portugal cept modern XX 5,00 2 cept, europa gibraltar XX 2,50 3 cept denemarken 2009 XX 2,50 4 cept ierland 2009 XX 5 cept malta 2013 XX 2,75 6 cept 2013 luxemburg XX 2,25 7 cept malta2010 XX 2,75 8

Nadere informatie

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 I VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 Kav. Omschrijving: Cat Nr. Cat.w. Inzet 1 Nederland - 1864 - Ø, Koning Willem III (Scan) 4/6 150.00 20.00 2 Nederland - 1869 - Ø, Wapenzegels 17/8 108.00 15.00 3

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei 2017 1 1 NL-Klassiek 30 P I 0 35,00 Bossche tanding 9,00 2 NL-Klassiek 31D+31C 0 35,00 Combinatie tand 10,00 3 NL-Klassiek 91 0 LP Drukwerkrolstempel 25,00 4 NL-Klassiek

Nadere informatie

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 1 Postzegelhandel H. Zondervan Mr. P.J. Troelstraweg 89 8916 CN LEEUWARDEN Tel 058-2122096 Fax 058 2129180 Mail: h.zondervan@xs4all.nl www.postzegelhandelzondervan.nl Geachte klanten, Voor u ziet onze

Nadere informatie

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25 KAVELLIJST muntenveiling februari 2017 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.prijs Inz.prijs Opbr 1 Nederland ZF penning 5 stuks 50,00 25,00 2 Nederland PR 1970 10 Gulden zilver F 40,00 12,00 3 Nederland

Nadere informatie

F h i l l e s u f i l a t e l i s t. c o me

F h i l l e s u f i l a t e l i s t. c o me BIEDINGEN Gebruik te allen tijde een priority strook vanuit het buitenland! Biedformulieren kunnen uiterlijk 17-09-2017 tot 15.30 uur worden ingeleverd. De veilingresultaten zullen om ca. 17.30 uur bekend

Nadere informatie

Veiling voorjaar 2019 update

Veiling voorjaar 2019 update Veiling voorjaar 2019 update 1 NL 2233/42 0 10,00 Kon. Familie I 1,50 2 NL 2272/81 0 10,00 Kon. Familie III 1,50 3 NL 2335. 0 4,00 Naardermeer 0,75 4 NL 2352/61 0 9,00 World Press Foto 1,50 5 NL 2415/6

Nadere informatie

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 VEILING 13 December2016 Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 Biedschema tot 5,00 0,25 5,00 tot 10,00 0,50 10,00 tot 50,00 1,00 boven 50,00 2,00 Ka vel Land / Gebied Soort / Omschrijving Jaar

Nadere informatie

Verkoop onder leden 09 december 2018 om 14 uur Nr LAND OMSCHRIJVING **/*/O COTE INZET 1 België Nr 1 O 90,00 9,00 2 België Nr.2 O 60,00 12,00 3 België

Verkoop onder leden 09 december 2018 om 14 uur Nr LAND OMSCHRIJVING **/*/O COTE INZET 1 België Nr 1 O 90,00 9,00 2 België Nr.2 O 60,00 12,00 3 België Verkoop onder leden 09 december 2018 om 14 uur Nr LAND OMSCHRIJVING **/*/O COTE INZET 1 België Nr 1 O 90,00 9,00 2 België Nr.2 O 60,00 12,00 3 België Nr.3 O 115,00 10,00 4 België Nr.4 O 70,00 10,00 5 België

Nadere informatie

018 A 20 oktober 2018

018 A 20 oktober 2018 70 JAAR 1948-2018 Beurs De Oranjerie 20 oktober 2018 1 Najaarsbeurs 2018 in de Oranjerie. Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam is verheugd u uit te nodigen voor de Najaarsbeurs van 2018. Deze beurs

Nadere informatie

KPC Beverwijk - Veilingprogramma voor de veiling ingevuld xlsx

KPC Beverwijk - Veilingprogramma voor de veiling ingevuld xlsx PV Kennemerland Beverwijk Veiling maandag 8 mei 2017 ingevuld 142 Totaal aantal 110 142 Totaal bedrag 20.198,25 3.777,95 TOPKAVELS (Vraagprijs vanaf 25 euro) 1 Nederland 7--12 Koning Willem III o 403,00

Nadere informatie

Beurs De Oranjerie J 2 A 018 A R 30 maart

Beurs De Oranjerie J 2 A 018 A R 30 maart 70 JAAR 1948-2018 Beurs De Oranjerie 30 maart 2019 1 Voorjaarsbeurs 2019 in de Oranjerie. Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam is verheugd u uit te nodigen voor de voorjaarsbeurs van 2019. Deze beurs

Nadere informatie

Kvk: 29036092 SKYPE: rene.hillesum BTW: NL072519411B01

Kvk: 29036092 SKYPE: rene.hillesum BTW: NL072519411B01 BIEDINGEN Gebruik te allen tijde een priority strook vanuit het buitenland! Biedformulieren kunnen uiterlijk 1-05-2016 tot 15.30 uur worden ingeleverd. De veilingresultaten zullen om ca. 17.30 uur bekend

Nadere informatie

VEILING 1 2 SAFE albums +2 insteekboeken DDR 5, Insteekboeken Duitsland vanaf Reich tot Bund 20, Insteekboeken Roemenië 15,00 4 4

VEILING 1 2 SAFE albums +2 insteekboeken DDR 5, Insteekboeken Duitsland vanaf Reich tot Bund 20, Insteekboeken Roemenië 15,00 4 4 Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

hillesum@filatelist.com www.filatelist.com ING-BANK: IBAN: NL37INGB0003459538 BIC: INGBNL2A Kvk: 29036092 SKYPE: rene.hillesum BTW: NL072519411B01

hillesum@filatelist.com www.filatelist.com ING-BANK: IBAN: NL37INGB0003459538 BIC: INGBNL2A Kvk: 29036092 SKYPE: rene.hillesum BTW: NL072519411B01 BIEDINGEN Gebruik te allen tijde een priority strook vanuit het buitenland! Biedformulieren kunnen uiterlijk 30-08-2015 tot 15.30 uur worden ingeleverd. De veilingresultaten zullen om ca. 17.30 uur bekend

Nadere informatie

k 1 k 2 k 5 k 11 k 21 k 26 k 29

k 1 k 2 k 5 k 11 k 21 k 26 k 29 1 Nederland GB 13 F 4,00 0,50 2 Nederland GB 66 F 16,00 2,00 3 Nederland GB 119 4,00 0,25 4 Nederland GB 392-396 2,00 BOD 5 Nederland OG 606 F 15,00 1,00 6 Nederland GB 676-680 9,50 1,15 7 Nederland GB

Nadere informatie

k 55 k 65 k 73 k 81 61 Nederland PF

k 55 k 65 k 73 k 81 61 Nederland PF KAVELLIJST muntenveiling april 2015 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.pr Inz.pr Opbr 1 Ceylon Div 1963 7 Munten oa 1 Rupee BOD 2 Wereld FR/ZFR Zakje met 10 munten BOD 3 Wereld FR Zakje met 6 munten

Nadere informatie

Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0. Inzet 1 Wereld Motief dieren, wo honden, poezen, vlinders, vogels Stockboek

Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0. Inzet 1 Wereld Motief dieren, wo honden, poezen, vlinders, vogels Stockboek 1 Wereld Motief dieren, wo honden, poezen, vlinders, vogels Stockboek - 7701 1.00 2 Zwitserland Voor Pro Juventute zegels met Hawidstroken Ordner - 7701 1.00 3 Wereld Motief Koeien en schapen Stockboekje

Nadere informatie

92 puntstempel en kleinrond div kwaliteit o 95,00 5,00 93 Frankrijk mooi vel transport nr 5 met map ** 6,00 94 Frankrijk mooi vel film nr 6 met map

92 puntstempel en kleinrond div kwaliteit o 95,00 5,00 93 Frankrijk mooi vel transport nr 5 met map ** 6,00 94 Frankrijk mooi vel film nr 6 met map kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet Munten 1 Album munten bod 2 Zakje muntjes 2,00 3 fl. 10,00 1970 6,00 4 fl. 10,00 2000 4,00 5 fl. 2,50 1961 en fl. 1,00 1958 4,00 6 20 euro Constantijn Huygens 1996

Nadere informatie

Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet.

Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. Dobbelsteenkavels Cor Fischer Nederland afstempelingen 1 Gr.rnd Oldeholtpade op nr 89 o 4 3508 2 550/552 Zomer o 35 2 3508 3 556/560 Kerken *** 100 4 3508 4 568/572 o

Nadere informatie

NALATENSCHAPSVEILING 29 APRIL 2018

NALATENSCHAPSVEILING 29 APRIL 2018 kavel NALATENSCHAPSVEILING 29 APRIL 2018 nr land omschrijving / catalogusnrs kwal inzet 1 NL Beatrix abdicatie XX 10,00 2 NL Herdenkingsenveloppen 5,00 3 NL Ons vorstenhuis W.Alexander 10,00 4 NL Davo

Nadere informatie

Veiling kavellijst november 2017

Veiling kavellijst november 2017 Veiling kavellijst november 2017 Veil nr. Land of Thema Cat. Cat. Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Waarde Inzet 451F Nederland N-2015 27 Willem III O 14,00 2,80 452F Nederland N-2015 61B tete beche

Nadere informatie

kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet 1 Penningen 3x bod 2 Ceská Republika muntset ,00 3 Coin card 400 jr Michiel de Ruiter 7,00 4 Coin card

kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet 1 Penningen 3x bod 2 Ceská Republika muntset ,00 3 Coin card 400 jr Michiel de Ruiter 7,00 4 Coin card kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet 1 Penningen 3x bod 2 Ceská Republika muntset 1995 2,00 3 Coin card 400 jr Michiel de Ruiter 7,00 4 Coin card Belastingdienst 200 jr 7,00 5 Coin Card Het Japan vijfje

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee 700 F 700 Nederland Prachtige collectie Nederland 1852-1992 in 2 Davo-albums wb. zeer veel goed materiaal incl. ongebruikt klassiek, postfris vooroorlogs incl. vele certificaten en goed Back of the Book

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 13 nr. 3 mei 2013 Van de Redactie O nze jaarvergadering in maart bracht weer veel leden op de been. De opkomst was grandioos en daar kunnen we

Nadere informatie

Postzegels - Omslagen

Postzegels - Omslagen 0 0 Nederland Nederland collectie port postfris wb nr. P1/2A (2A cert. Moeijes 1986), P14A/26A (cert. C. Muis 1987) P 31/43 en 61/79. Enkele zegels gom zelf ter beoordeling, nietemin een prachtkoop! 750

Nadere informatie

Kav. Cat.nr. Toelichting Kwal. Cat.wrd. Inzet Grote kavels/partijtjes

Kav. Cat.nr. Toelichting Kwal. Cat.wrd. Inzet Grote kavels/partijtjes KAVELLIJST veiling 21 maart 2019 1 Grote kavels/partijtjes 1 div. Engeland stockboek mooie kwal. xx/o - 40,00 2 div. Frankrijk ringband 1978 tot ca. 1982 xx - 30,00 3 div. Stockboek Thema Kerst/Kinderen

Nadere informatie

KAVELLIJST 12 december 2018 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr.

KAVELLIJST 12 december 2018 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr. 1 5553 3599 D.Reich Zgl.nrs 410/422 (rijkspresidenten) 35,00 O 2,50 2 5640 - Nederland Zgl.nrs 318/322 18,00 X 1,50 3 5641 - D.Reich Bloc nr. 7 16,00 O 1,50 4 5642 - - Zgl.nr. 671 28,00 X 2,00 5 5768 -

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Megaveiling 11 oktober 2014

Megaveiling 11 oktober 2014 1 Berlijn 1953 Gedächtniskirche 1 G 108 55 8,25 2 Berlijn 1953 Opstand Berlijn 2 G 110-111 42 6,25 3 Berlijn 1955 Furtwängler 1 G 128 28 4,25 4 Berlijn 1956 Stadsgezichten 2 G 153-154 33 5 5 Bund 1949

Nadere informatie

VEILING RESTAND APRIL 2015 VOOR DE RUILBEURS

VEILING RESTAND APRIL 2015 VOOR DE RUILBEURS VEILING RESTAND APRIL 2015 VOOR DE RUILBEURS Veil Land of Thema Cat. Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Inzet nr. Waarde 8 Nederland Jaartset 1973 Rijksmuntset 1973 40,00 11,00 9 Nederland

Nadere informatie

200 1602 Doos met ca. 250 veilingkavels Automaatboekjes (vrijwel allen ver. Postautomaat) met 1 of meerdere boekjes uit 1/11.

200 1602 Doos met ca. 250 veilingkavels Automaatboekjes (vrijwel allen ver. Postautomaat) met 1 of meerdere boekjes uit 1/11. Nederland 1600 Nederland jaarcollecties 2001 t/m 2010 (allen 3x) Nominaal ca. 13,- 0 1601 Doos Nederland postfris 1998-2010 deels in Davo de luxe-album en deels in jaarcollecties PTT (2006 t/m 2010.) Tevens

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

KAVELLIJST 11 oktober 2014 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr.

KAVELLIJST 11 oktober 2014 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr. 201 10138 3599 Geall.Bezett. Zgl.nrs 212/227 (Russ.bez.zone) 40,00 O 4,00 202 10137 - - Zgl.nrs 182/197 (Russ.bez.zone) 20,00 O 2,50 203 10136 - - Zgl.nrs 200/208 (Russ.bez.zone) 40,00 O 4,00 204 10134

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Veiling 15 Ruildag zaterdag 25 november 2017 Kavel Kw Omschrijving Cat Catw Inzet 1 o 1 Willem III ct 50,00 4,00 2 o 2 Willem III ct

Veiling 15 Ruildag zaterdag 25 november 2017 Kavel Kw Omschrijving Cat Catw Inzet 1 o 1 Willem III ct 50,00 4,00 2 o 2 Willem III ct Veiling 15 Ruildag zaterdag 25 november 2017 Kavel Kw Omschrijving Cat Catw Inzet 1 o 1 Willem III 1852 5ct 50,00 4,00 2 o 2 Willem III 1852 10ct 35,00 2,50 3 o 2 Willem III 1852 10ct paar 180,00 12,00

Nadere informatie

KAVELLIJST 7 december 2016

KAVELLIJST 7 december 2016 KAVELLIJST 7 december 2016 V.nr K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr. 1 3401 3310 nederland Bloc nr. V1419 10,00 O 1,00 2 3402 - - Bloc nr. V1439 10,00 XX 1,00 3 3403 - - Bloc nr. V1461

Nadere informatie

Postzegels - Losse nummers buitenland

Postzegels - Losse nummers buitenland 902 905 906 907 908 Argentinië 900 428-431 - ongebruikte serie, catw. 72 15 Australië 901 Victoria 262 (SG) - gebruikte 1 Pound, tanding 12, catw. 85 15 902 Victoria 344 (SG) - ongebruikte Halfcrown, tanding

Nadere informatie

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens

Nadere informatie

Postzegels - Dozen. Kavel Inzet Bieding

Postzegels - Dozen. Kavel Inzet Bieding Nederland 20 Doosje vol met aangetekende poststukken met speciale stempels wo. betere 600 21 Doosje met 35 rondzendboekjes Nederland 1852-1976 postfris/(on)gebruikt wb. betere zegels wo. En Face 0 22 Doosje

Nadere informatie

KAVELLIJST 5 april 2017 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr.

KAVELLIJST 5 april 2017 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr. 1 3791 3599 Sachsen Zgl.nr. 12 70,00 O 5,00 2 3792 - Roemenië Zgl.nrs 4/7 20,00 O 1,50 3 3794 - Ned.indië Zgl.nr. 13 20,00 O 2,00 4 3916 - Nederland Zgl.nrs 134/135 45,00 O 3,50 5 3801 - Ned.nw.guinea

Nadere informatie

MUNTEN en papiergeld. 29 "400 jaar Rembrandt van Rijn. Het Rembrandt vijfje. 7,50 Kleine kavels Nederland en Overzee

MUNTEN en papiergeld. 29 400 jaar Rembrandt van Rijn. Het Rembrandt vijfje. 7,50 Kleine kavels Nederland en Overzee MUNTEN en papiergeld 29 "400 jaar Rembrandt van Rijn. Het Rembrandt vijfje. 7,50 Kleine kavels Nederland en Overzee 42 1-brf 1 -Wormerveer met franco brf 30,00 46 1 1, kreukje, 's-hertogenbosch A o 150

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 11 nr. 4 september 2011 Van de voorzitter Alweer september. Een nieuw seizoen kan voor ons beginnen. Dat ons dat allemaal veel postzegelplezier

Nadere informatie

kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet

kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet 1 Album Nederlandse munten, met zilver 60,00 2 Verenigde Naties, 3 solid bronze vredesmedailles 10,00 3 Capitulatie van Japan, bronzen herdenkingspenning 1970 8,00

Nadere informatie

Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015

Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015 Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015 1 1 in paar, stempel Dordrecht o 200,00 35,00 2 2 in paar, stempel Venlo o 180,00 30,00 3 3 lichtoranje, met Amersfoort franco halfrond, schaars stempel o 170,00

Nadere informatie

Postzegels - Omslagen

Postzegels - Omslagen 1300 Nederland 1300 ITEP 1952. 25 postfrisse pracht serie in complete velletjes. Tevens reclameblad ITEP zegels. 500 1309 1301 1301 Hawidkaart langlopende series wo. 349/349, 356/373, 474/489, 518/537

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 26 maart 2017 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1934) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 46 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Herziene Unie-Verdrag tot bescherming

Nadere informatie

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd!

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd! Nederland 2200 Verzameling plaatfouten 1852-1999 in 20 ringbanden postfris/(on)gebruikt met specificatie in band I en per band een algemeen index. Zeer hoge cat. waarde. 900 2201 Verhuisdoos met 8 FDC

Nadere informatie

Beurs De Oranjerie 22 April

Beurs De Oranjerie 22 April Beurs De Oranjerie 22 April 2017 1 Voorjaars-beurs 2017 in de Oranjerie. Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam is verheugd u uit te nodigen voor de voorjaarsbeurs van 2017. Deze beurs zal worden gehouden

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland 1509 Åland 1500 Divers nieuw postfris Åland, Faroer en Duitsland in dik insteekboek 125 1501 Verzameling Åland 1984-3 postfris in ringband wb. extra Gutterpairs vanaf 1989, tevens wat gebruikte automaatstroken

Nadere informatie

Veiling AFC kavel Land Omschrijving Conditie Cat. Cat.prijs Inzet 1 Nederland Brede rand stemp.groninge Nederland Koning.

Veiling AFC kavel Land Omschrijving Conditie Cat. Cat.prijs Inzet 1 Nederland Brede rand stemp.groninge Nederland Koning. Veiling AFC 29-04-17 kavel Land Omschrijving Conditie Cat. Cat.prijs Inzet 1 Nederland Brede rand stemp.groninge 0 3 170.00 55.00 2 Nederland Koning. Willem 111 0 10 30.00 8.50 3 Nederland Prinses Wilhelmina

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers Tourism in Figures. Aantal aankomsten per maand, 2016 Number of arrivals by month, 2016

Toerisme in Cijfers Tourism in Figures. Aantal aankomsten per maand, 2016 Number of arrivals by month, 2016 2016 Toerisme in Cijfers Tourism in Figures XL Aantal aankomsten per maand, 2016 Number of arrivals by month, 2016 Juli 2017 AANTAL AANKOMSTEN PER MAAND, 2016 Tabel P. Table NUMBER OF ARRIVALS BY MONTH,

Nadere informatie

k 001 k 011 k 004 k 021

k 001 k 011 k 004 k 021 1 Nederland PF 1366 F 3,60 0,30 2 Nederland PF 1418 3,60 0,30 3 Nederland PF 1442-1443 1,60 0,10 4 Nederland PF 1460 F 3,60 0,30 5 Nederland PF 1461 (2x paar) 1,00 0,05 6 Nederland PF 1515-1516 1,60 0,10

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland Albanië 700 Albanië 1913-0 in insteekboek. Aardig gevulde startcollectie postfris/(on)gebruikt wo. wat misperforaties. 701 Antarctica Antarctica 1957-1995 in Davo de luxe-album. Collectie postfris met

Nadere informatie

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd!

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd! Nederland 20 Nederland 1959-2010. Collectie postfris, met div. extra s, in 7 Davo albums. Hoog nominaal gedeelte! 3 21 Verhuisdoos Nederland vanaf 1872 in 16 albums/insteekboeken wo. collecties, voorraadboeken

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 9/06/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Brunei 30/04/09 Nieuwe Overeenkomst.

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

Nummer Startprijs Beschrijving NEDERLAND , ongebruikte/vnl. postfrisse goed gevulde collectie met o.a. de nrs. 1/3, 4/5, 7/8, 13/18,

Nummer Startprijs Beschrijving NEDERLAND , ongebruikte/vnl. postfrisse goed gevulde collectie met o.a. de nrs. 1/3, 4/5, 7/8, 13/18, Nummer Startprijs Beschrijving 1 4.000 NEDERLAND 1852-1978, ongebruikte/vnl. postfrisse goed gevulde collectie met o.a. de nrs. 1/3, 4/5, 7/8, 13/18, 19/28, 30/43, 46/47, 49/79, 84/86, 100/101 verder vanaf

Nadere informatie

PS: nummer 5 PS nº 5 verschijnt als bijlage bij het jaarlijkse supplement Nederland en

PS: nummer 5 PS nº 5 verschijnt als bijlage bij het jaarlijkse supplement Nederland en 4e jaargang nr. 5 januari 1997 PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse Vakhandel Filatelie. Op- en aanmerkingen zijn welkom en kunt U richten aan de redaktie: Uitgeverij DAVO PS, Postbus 411, 7400

Nadere informatie

19 Ned. 21 pracht ex.pl. met zeldzaam langst. "Onstwedde" 2,00 6,00

19 Ned. 21 pracht ex.pl. met zeldzaam langst. Onstwedde 2,00 6,00 1 Ned. 1 pracht exemplaar met vier zeer brede randen 4 13,50 2 Ned. 1 ongebruikt, zonder gom, zeer breedrandig 250,00 30,00 3 Ned. 2 4 zeer brede randen, miniem vouwtje, mooi alb. 3 7,00 4 Ned. 3 gestempeld,

Nadere informatie

Veiling van maandag 4 januari 2016

Veiling van maandag 4 januari 2016 Veiling van maandag 4 januari 2016 Veil. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Inzet Nr. Waarde 1 Nederland N-2014 274-277 O 20,00 5,00 2F Nederland N-2014 166-168

Nadere informatie

Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs!

Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs! Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs! Veil nr. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Waarde Ruilb. Prijs 600 Nederland N-2015 Pb 1 Mz Machinaal,

Nadere informatie

Kabouters en paddenstoelen

Kabouters en paddenstoelen 15e jaargang nº 17 december 2008 PS is een nieuwsbrief van Uitgeverij DAVO PS wordt gratis verspreid door de Nederlandse vakhandel-filatelie. Op- en aanmerkingen zijn welkom en kunt u richten aan de redactie:

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland 1406 1409 Åland 1400 Aland 1984-7. Collectie postfris in Safe dual album. Albanië 1401 Handelaren-verkoopboek met veel postfris met veel beter materiaal van o.a. Albanië en Roemenië op Safe-kaartjes in

Nadere informatie

KAVELLIJST 11 mei 2016 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr.

KAVELLIJST 11 mei 2016 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr. 1 2913 3402 Nederland Zgl.nr. 332 (bloc van 4) 1,40 XX 0,20 2 2914 - Zgl.nr. 334 (bloc van 4) 1,40 XX 0,20 3 2915 - - Zgl.nr. 335 (bloc van 4) 1,40 XX 0,20 4 2916 - - Zgl.nr. 336 (bloc van 4) 1,40 XX 0,20

Nadere informatie

Kavellijst Voorjaarsveiling 2018

Kavellijst Voorjaarsveiling 2018 Kavellijst Voorjaarsveiling 2018 Kijkgelegenheid : 10u00-13u00 28 april 2018 Veiling : 13u45-16u00 28 april 2018 Nederland - frankeerzegels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Dinsdag 19 april 2016 in De Lorzie te Wormerveer

Dinsdag 19 april 2016 in De Lorzie te Wormerveer Dinsdag 19 april 2016 in De Lorzie te Wormerveer Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. 1 Dobbelsteenkavels Cor Fischer Nederland 1 508/17 + 534/41 o 49 1 3508 2 8x hoge waarden uit 541/616 o 57 2 3508 3 556/560

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Startbod in Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 XX 600,00 60,00

Startbod in Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 XX 600,00 60,00 1 Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 2 18 XX 600,00 60,00 3 19 XX 60,00 2,60 4 X 19 / 29 O 315,00 40,00 5 X 45C - Pr Ex met

Nadere informatie

k 94 k 98 k 106 k 113

k 94 k 98 k 106 k 113 KAVELLIJST muntenveiling april 2018 Kav Land StatusJaar Cat.nr/omschrijving Inz.prijs Opbrengst 1 Nederland mapje met centen en stuivers F 30,00 3,00 2 Nederland Potje met centen BOD 3 Nederland PRF 1991

Nadere informatie

Europese feestdagen 2019

Europese feestdagen 2019 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 01-02

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Product Maximumformaat Maximumgewicht

Product Maximumformaat Maximumgewicht Pakketten moeten bij Fietskoeriers.nl voldoen aan de volgende specificaties. Product Maximumformaat Maximumgewicht Pakket 60x60x40 cm 10 kg Brievenbuspakket 28x26,5x3,2 cm 2 kg Pakket XL 180x100x50 cm*

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

Veiling 26 Ruildag zaterdag 24 november 2018

Veiling 26 Ruildag zaterdag 24 november 2018 Veiling 26 Ruildag zaterdag 24 november 2018 Kavel Kw Omschrijving Cat Catw Inzet 1 o 56/76 KonWilhelmina 1899 43,90 1,50 2 * 90, 91, 94, 95 & 96 43,00 3,00 3 * 114/20 Opruiming 1923 34,00 2,50 4 * 129

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

Europese feestdagen 2018

Europese feestdagen 2018 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-01 02-01 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 130

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 130 56 (1973) Nr. 18 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2007 Nr. 130 A. TITEL Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag); (met Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 11 nr. 5 november 2011 Van de voorzitter In het septembernummer van Franco heb ik reeds vermeld dat we op 10 maart 2012 een feestavond hebben

Nadere informatie

Veiling maart Inzet. Veiling nummer. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Waarde

Veiling maart Inzet. Veiling nummer. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Waarde Veiling maart 2018 Veiling nummer Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Waarde Inzet 986F Nederland N-2013 V 1974 Blok Nieuwe kunst XX 13,00 1,00 987 Nederland

Nadere informatie

reniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht

reniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht reniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 14 nr. 1 januari 2014 Van de Redactie Bij het vervaardigen van de omslag valt het steeds weer op, dat de tijd vliegt. Jaargang nr. 14 al weer.

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

k 002 k 014 k 015 k 019

k 002 k 014 k 015 k 019 KAVELLIJST postzegelveiling november 2018 K 1 Nederland GB 30-33 6,50 1,00 2 Nederland GB 45 tanding links?? F 20,00 3,00 3 Nederland GB 56 hoekje 4,50 0,40 4 Nederland GB 4287-288 7,00 1,30 5 Nederland

Nadere informatie

KAVELLIJST grote veiling oktober 2017

KAVELLIJST grote veiling oktober 2017 1 3075 Verk. Nw.Zealand 10 fdc's 50,00 X 5,00 2 3076 - Z.Afrika 3 fdc's - X 1,00 3 3077 - Nederland Fdc.nr. E2 750,00 O 75,00 4 3164 - Z.Afrika 2x derde vaste reeks 1977 18,70 XX/O 2,00 5 3165 - - 4 stockb.bladen

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Д1Х3Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. 1e

Д1Х3Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. 1e Д1Х3Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. 1e Dobbelsteenkavels Cor Fischer Nederland 1 Kind 1949/1954 o 80 3 3508 2 602/6 o 18 bod 3508 3 641/5 o 22 bod 3508 4 1488/1501,1488/97A+1581/2 *** 45 2 3508 5 PBk

Nadere informatie

vor m Kleine kavels Nederland en Overzee ongebruikt, smal gerand, Nr. 3 heeft grijs vlekje voorzijde (zonder (*) gom

vor m Kleine kavels Nederland en Overzee ongebruikt, smal gerand, Nr. 3 heeft grijs vlekje voorzijde (zonder (*) gom Kave l Cat.nrs omschr. vor m Kleine kavels Nederland en Overzee 1 1-3 ongebruikt, smal gerand, Nr. 3 heeft grijs vlekje voorzijde (zonder (*) gom 2.250,00 150,00 2 1-3 Koning Willem III o 250,00 25,00

Nadere informatie

k 002 k 010 k 016 k 023

k 002 k 010 k 016 k 023 KAVELLIJST postzegelveiling oktober 201 1 Nederland PF x 1129 als blok (kleurdoorloper) 3,00 BOD 2 Nederland PF x 1145 als blok (Rand is BE) F 3,00 BOD 3 Nederland PF 111 blok KZ 19 3,20 BOD 4 Nederland

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie