(post uitsluitend naar postbus!) Mandenmakersstraat 1(De Geer) 3330 AA Zwijndrecht, Nederland ZWIJNDRECHT (3334 KE) Tel: (int +31) (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(post uitsluitend naar postbus!) Mandenmakersstraat 1(De Geer) 3330 AA Zwijndrecht, Nederland ZWIJNDRECHT (3334 KE) Tel: (int +31) (0)"

Transcriptie

1

2 BIEDINGEN Gebruik te allen tijde een priority strook vanuit het buitenland! Biedformulieren kunnen uiterlijk tot uur worden ingeleverd. De veilingresultaten zullen om ca uur bekend zijn. De toegewezen kavels kunnen dan -tegen contante betaling- direct worden meegenomen. Biedformulieren verzonden per post dienen uiterlijk ontvangen te zijn door: René Hillesum Filatelie (post uitsluitend naar postbus!) Postbus 7 Mandenmakersstraat 1(De Geer) 3330 AA Zwijndrecht, Nederland ZWIJNDRECHT (3334 KE) Tel: (int +31) (0) Skype: rene.hillesum F me h i l l e s u f i l a t e l i s t. c o w w w. f i l a t e l i s t. c o m ING-BANK: IBAN: NL37INGB Kvk: BIC: INGBNL2A BTW: NL B01 VERKOOPVOORWAARDEN 4 De verkoop geschiedt à contant. 4 Er is een opgeld verschuldigd van 17%, alsmede 1,75 per kavel en 1,00 per factuur (exclusief 21% BTW, uitsluitend over opgeld, kavelgeld en factuurkosten). 4 Een ieder wordt geacht voor eigen rekening te kopen. Het risico gaat op het moment van toewijzing over op de koper. Het eigendom na ontvangst van de volledige betaling. Bij niet tijdige betaling wordt een rente van 2% per maand of gedeelte van een maand in rekening gebracht, alsmede een vast bedrag van 10,00. De toegeslagen goederen reizen op rekening en voor risico van de koper. 4 De kavels worden de hoogst biedende toegewezen, met dien verstande dat bij een gelijk bod het kavel wordt toegewezen aan degene wiens bod het eerst werd ontvangen. 4 Bij meerdere biedingen op één kavel wordt deze toegewezen aan de hoogst biedende met een toeslag van 10% op het op één na hoogste bod. Boven 500,00 wordt de toeslag 5%. 4 De kavels worden verkocht zoals zij op het moment van veilen ter tafel worden gebracht. De kwaliteit is naar beste weten omschreven. De echtheid van alle losse kavels wordt gegarandeerd. 4 Reclames binnen 1 week na ontvangst van de goederen, mits tijdige betaling heeft plaatsgevonden. Geen reclames op nalatenschappen, collectie, as is, samengestelde kavels, tanden en randen, gom, zegels die verkocht worden vanwege het stempel alsmede gebreken die op de afbeelding (catalogus, en/of website) zichtbaar waren. 4 De inzetprijzen zijn minimumprijzen, in EURO. Onder de inzetprijzen worden geen biedingen geaccepteerd. Kavelnummer + prijs in tekst is maatgevend. Biedingen in hele Euro s. 4 Veilinghouder is gerechtigd aangekondigde kavels niet in veiling te brengen en kavels samen te voegen alsmede vergissingen te corrigeren. 4 Indien boven de omschrijving een nummer staat vermeld, betreft dat het nummer van de catalogus die voor de betreffende rubriek wordt gebruikt, zoals vermeld naast de rubriekomschrijving. Bij gebruik van andere catalogi wordt dit in de tekst vermeld De omschrijving (ook kavelnummer en inzetprijs) in het tekstgedeelte is maatgevend, niet de afbeelding. Voor postwaardestukken Nederland+OG is Geuzendam editie 8, 2008 gebruikt. Postzegels:** =postfris, * = met plakker $KIJKDAGEN: VIEWING DAYS: Woensdag / Wednesday ,30 uur Zaterdag / Saturday uur Zondag / Sunday uur Overige dagen: op afspraak * On appointment on other days Alle kijkdagen in eigen kijkzaal All viewing days at the own premises BIDS

3 Bid-forms can be handed in until the January 20th hrs. The auction results will be known at about hrs. Assigned lots can be taken along immediately - against cash payment. Bid-forms send by post must be received at the latest on the January 18, 2019 Mail address: (always use priority label!) Office address: René Hillesum Filatelie (Mail only to P.O. Box!) Postbus 7 Mandenmakersstraat 1 (De Geer) 3330 AA ZWIJNDRECHT, Nederland Zwijndrecht (3334 KE) Tel: (int +31)(0) Skype: rene.hillesum F h i l l e s u f i l a t e l i s t. c o me w w w. f i l a t e l i s t. c o m ING-Bank: IBAN: NL37INGB BIC: INGBNL2A BTW / VAT :NL B01 SALES CONDITIONS 4 Sales are done against cash payment. 4A commission of 17%, plus an auction fee of 1,75 per lot and 1,00 per invoice (ex. 21% VAT, only over commission, lot fee and invoice fee) will be charged in addition to the selling price. 4 Everyone is deemed to buy for his own account. 4 At the moment of assignment the risk goes over to the buyer. Ownership only exists after the receipt of full payment. In case of not paying on time, an interest of 2% per month or part of a month will be charged The goods are dispatched on the account and for risk of the purchaser. 4 The lots are assigned to the highest bidder with the understanding that in the case of equal bids the lot is assigned to the bidder, whose bid was received first. 4 In the case of more bids on one lot, this is assigned to the highest bidder with an addition of 10% on the second highest bid. Above 500, 5% on the next highest bid. 4 All lots will be sold in the condition as they are at the moment of the sale. The quality has been described to my best knowledge. All single lots are guaranteed genuine. 4 Reclamation must be made at within one week after receipt of the goods, provided that full-payment has been made on time. No reclamation on estates, as is, collectie.., compositions, perforations and margins, gum, stamps sold because of the postmark and on shortcomings which could be seen on the picture. (catalogue, and/or web-site). 4 The starting prices are minimum prices, in EURO. Bids under starting prices are not accepted. The number and price in printed text is leading. Bids in full Euros. 4 The auctioneer is entitled not to offer lots that have been announced in the auction and to combine lots asa well as to correct mistakes. 4 Where a number is mentioned prior to the description of a lot, this will be the number of the catalogue that is used for that section, and mentioned in the section heading. Where a different catalogue is used, you will find this in the text In case of any difference, the catalogue text is leading above the pictures. For Postal Stationary of Nederland + Col. Ed. 8 of Geuzendam (2008) has been used Stamps: ** = mint, n/h. *= hinged $ VIEWING DAYS: BESICHTIGUNG: $ Wednesday / Mittwoch Saturday / Samstag Sunday / Sonntag By appointment on other days. Route + Map: see website

4 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 5798, 5846, 5898, 5910, 6292, 6581, 6588, CROSS INDEX 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6245, 6259, 6641, 6643, 6694, 6771, 6776, 6837, 6840, AFRIKA 6262, 6347, 6435, 6547, 6589, 6613, 6615, 6845, , 5066, 5069, 5165, 5212, 5215, 5216, 6616, 6617, 6623, 6632, 6634, 6636, 6654, LUXEMBURG 5225, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 6670, 6688, 6721, 6727, 6740, 6741, 6742, 5022, 5253, 5342, , 5306, 5391, 5431, 5437, 5455, 5487, 6744, 6752, 6753, 6755, 6756, 6777, 6784, 5557, 5680, 5757, 5866, 6626, 6789, , 6789, 6792, 6793, 6811, 6842, 6858 MAXIMUMKAARTEN 5535, 5591, 6196 AUSTRALIE EGYPTE 5015, 5064, 5066, 5197, 5211, 5212, 5213, 5021, 5025, 5158, 5317, 5349, 5409, 5458, MIDDEN AMERIKA 5214, 5217, 5477, 5478, 6585, 6600, 6613, 6616, 6623, 6624, 6632, 6636, 6654, 6670, 6677, 6688, 6786 AZIE 5024, 5035, 5042, 5043, 5058, 5096, 5097, 5002, 5005, 5166, 5238, 5317, 6713, 6773, 5279, 5371, 5405, 5406, 5409, 5410, 5411, , 5846, 5881, 6588, 6612, 6674, 6718, 5412, 5413, 5414, 5424, 5426, 5428, 5616, MILITARIA , 5721, 5833, 5836, 5865, 5866, 5867, 5000, 5009, 5050, 5063, 5074, 5155, 5164, 6170, 6183, 6313, 6348, 6720, 6737, 6779, 5165, 5170, 5186, 5194, 5209, 5232, 5237, BALTICUM 6780, 6781, 6791, 6794, 6810, , 5239, 5243, 5264, 5265, 5269, 5270, 6741, 6742, 6748, 6754, 6771 EXPRESSE 5306, 5311, 5313, 5320, 5326, 5340, 5341, BELGIE 5050, 5051, 5206, 5502, 5514, 5523, 5562, 5357, 5363, 5364, 5389, 5488, 5498, 5506, 5010, 5010, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5577, 5588, 5590, 5595, 5619, 5647, 5660, 5514, 5516, 5517, 5519, 5520, 5625, 5728, 5089, 5173, 5174, 5182, 5234, 5235, 5250, 5858, 5877, 5887, 5888, 5989, 5991, 5997, 5734, 5735, 5767, 5803, 5809, 5836, 5850, 5305, 5326, 5342, 5352, 5373, 5399, 5423, 6000, 6007, 6016, 6022, 6023, 6255, 6256, 5851, 5858, 5860, 5861, 5863, 5881, 5915, 5425, 5431, 5458, 5478, 5481, 5562, 5565, 6257, 6261, , 6131, 6158, 6159, 6165, 6187, 6193, 5646, 5665, 5667, 5677, 5723, 5782, 5808, 6308, 6427, 6437, 6552, 6576, 6585, 6651, 5813, 5868, 5880, 5882, 5883, 5884, 5885, FINLAND 6653, 6694, 6704, 6711, 6738, 6740, 6789, 5886, 5888, 5890, 5922, 6019, 6272, 6310, 5006, 5083, 5428, 5448, 5480, 5587, 5701, 6809, 6818, 6819, 6825, 6830, 6839, 6852, 6315, 6320, 6329, 6346, 6541, 6559, 6586, 5789, 6703, , 6659, 6704, 6705, 6719, 6741, 6742, FORWARDED MOTIEF 6743, 6744, 6752, 6753, 6761, 6791, 6823, 5172, 5285, 5286, 5287, 5288, 6755, 6831, 5004, 5006, 5007, 5009, 5023, 5024, 5025, , 6833, , 5044, 5045, 5046, 5048, 5053, 5055, BULGARIJE FRANKRIJK 5059, 5060, 5061, 5068, 5069, 5071, 5072, 5008, 5395, , 5057, 5098, 5099, 5100, 5117, 5144, 5084, 5085, 5089, 5101, 5103, 5107, 5108, CINDERELLAS 5148, 5172, 5175, 5176, 5177, 5178, 5189, 5110, 5114, 5115, 5135, 5136, 5139, 5142, 5003, 5040, 5061, 5071, 5072, 5157, 5159, 5190, 5201, 5215, 5232, 5233, 5285, 5286, 5143, 5150, 5156, 5161, 5166, 5167, 5168, 5162, 5167, 5168, 5169, 5179, 5185, 5187, 5287, 5288, 5310, 5312, 5313, 5314, 5342, 5169, 5182, 5183, 5187, 5191, 5193, 5204, 5196, 5291, 5319, 5332, 5371, 5394, 5408, 5369, 5391, 5415, 5425, 5429, 5430, 5432, 5205, 5210, 5223, 5244, 5247, 5252, 5256, 5409, 5449, 5450, 5452, 5457, 5483, 5492, 5434, 5484, 5498, 5538, 5546, 5548, 5551, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5499, 5508, 5515, 5516, 5571, 5615, 5619, 5555, 5561, 5574, 5575, 5653, 5670, 5689, 5266, 5267, 5270, 5277, 5278, 5291, 5295, 5620, 5634, 5690, 5788, 5820, 5821, 5848, 5690, 5757, 5802, 5803, 5893, 5955, 5957, 5296, 5318, 5319, 5340, 5345, 5382, 5387, 5869, 5890, 5927, 6185, 6214, 6236, 6237, 6171, 6178, 6339, 6592, 6594, 6659, 6714, 5389, 5400, 5415, 5422, 5424, 5425, 5432, 6238, 6239, 6240, 6241, 6244, 6254, 6255, 6717, 6723, 6724, 6728, 6751, 6755, 6756, 5508, 5511, 5515, 5521, 5529, 5571, 5579, 6256, 6257, 6261, 6426, 6429, 6435, 6437, 6757, 6758, 6763, 6766, 6767, 6778, 6782, 5580, 5599, 5603, 5605, 5607, 5609, 5613, 6576, 6706, 6804, , 6787, 6788, 6790, 6811, 6828, 6829, 5614, 5617, 5618, 5619, 5622, 5623, 5624, 6831, 6832, 6833, 6834, 6858 COMMONWEALTH 5029, 5073, 5118, 5119, 5225, 5243, 5297, GRIEKENLAND 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5306, 5396, 5409, 5431, 5455, 5487, 5557, 5781, 5796, 5809, 5866, 5947, 6584, 6588, 6594, 6595, 6603, 6604, 6626, 6782, 6783, 6798, 6804, 6819 CRASH MAIL 5365, 5642, 5799 CURACAO 5011, 5080, 5090, 5091, 5092, 5510, 6549, 6796 DAI NIPPON 5015, 5157, 6582, 6588, 6647, 6648 DENEMARKEN 5006, 5010, 5050, 5072, 5435, 5461, 5576, 5649, 6590, 6591, 6722, 6784, 6786, 6787 ENGELAND 5102, 5159, 5378, 6593 HONGARIJE 5022, 5362, 5467, 6181, 6731, 6738, 6841 IERLAND 5104, 5105 IJSLAND 5006, 5106 INDIA 5155, 5499, 6584, 6788, 6819 INDONESIE 5011, 5025, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5476, 5488, 6189, 6779, 6846 MIDDEN OOSTEN 5628, 5630, 5636, 5637, 5639, 5642, 5651, 5673, 5674, 5682, 5683, 5684, 5685, 5692, 5700, 5710, 5711, 5713, 5736, 5743, 5780, 5795, 5818, 5845, 5855, 5862, 5868, 5947, 5959, 5977, 5979, 5981, 5985, 5986, 5990, 5991, 5992, 5993, 5996, 5998, 5999, 6001, 6002, 6004, 6008, 6016, 6026, 6031, 6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6049, 6051, 6052, 6055, 6056, 6057, 6062, 6066, 6067, 6069, 6070, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6087, 6088, 6098, 6099, 6100, 6101, 6102, 6104, 6105, 6151, 6155, 6156, 6159, 6195, 6212, 6214, 6247, 6250, 6255, 6256, 6257, 6261, 6283, 6303, 6304, 6308, 6310, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5160, 5315, 6313, 6314, 6327, 6331, 6417, 6425, 6426, 5590, 5592, 6645, , 6430, 6432, 6434, 6437, 6438, 6452, 6500, 6506, 6507, 6546, 6551, 6577, 6578, ITALIE 5699, 5800, 5814, 5849, 5906, 5912, 5913, 6586, 6597, 6599, 6621, 6631, 6637, 6646, 5008, 5009, 5010, 5035, 5254, 5316, 5427, 6015, 6036, 6733, 6808, , 6703, 6708, 6716, 6717, 6718, 6720, 5429, 5430, 5463, 5504, 5593, 5689, 5819, 6726, 6727, 6728, 6739, 6771, 6772, 6776, DUITSLAND 6263, 6294, 6313, 6314, 6337, 6338, 6339, 6791, 6792, 6800, 6806, 6809, 6828, 6829, 5003, 5009, 5012, 5024, 5025, 5033, 5060, 6340, 6342, 6577, 6578, 6596, 6597, 6617, 6836, 6837, 6838, 6839, 6848, 6849, 6856, 5064, 5067, 5082, 5088, 5093, 5095, 5138, 6678, 6725, 6759, 6760, 6764, , 5161, 5164, 5170, 5197, 5249, 5253, JAMBOREE 5265, 5273, 5299, 5301, 5302, 5304, 5307, NALATENSCHAP , 5309, 5310, 5311, 5346, 5347, 5348, 5008, 5013, 5020, 5023, 5024, 5028, 5030, 5353, 5357, 5360, 5361, 5362, 5366, 5377, JAPAN 5034, 5048, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5382, 5383, 5384, 5388, 5390, 5392, 5393, 5008, 5411, 5499, 5676, 6598, 6618, , 5070, 5082, 5086, 5087, 5091, 5093, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, JOEGOSLAVIE 5096, 5099, 5100, 5101, 5103, 5117, 5120, 5405, 5406, 5407, 5408, 5412, 5416, 5419, 5008, , 5139, 5140, 5142, 5143, 5144, 5145, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5158, 5430, 5435, 5440, 5441, 5449, 5451, 5462, JUDAICA 5160, 5164, 5167, 5168, 5169, 5180, 5181, 5464, 5471, 5483, 5542, 5545, 5558, 5566, 5166, 5605, 5823, 5874, 5892, 5900, 5901, 5191, 5192, 5193, 5194, 5240, 5241, 5242, 5573, 5671, 5677, 5687, 5722, 5776, 5788, , 5255, 5265, 5266, 5268, 5269, 5270, 5795, 5801, 5824, 5827, 5828, 5831, 5832, KONINGSHUIS 5272, 5274, 5278, 5280, 5281, 5290, 5295, 5843, 5847, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854, 5091, 5273, 5638, 5641, 5650, 5687, 5873, 5296, 5370, 5372, 5373, 5381, 5385, 5386, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 6063, 6769, , 5390, 5407, 5417, 5424, 5425, 5426, 5862, 5863, 5864, 5872, 5876, 5877, 5882, LITERATUUR 5428, 5430, 5433, 5435, 5436, 5438, 5441, 5887, 5891, 5892, 5893, 5897, 5899, 5941, 5627, 5652, 5972, , 5449, 5468, 5469, 5473, 5474, 5477, 5953, 6080, 6167, 6173, 6176, 6177, 6180, 5478, 5479, 5480, 5481, 5494, 5495, 5497, 6187, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, LUCHTVAART 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5506, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 5049, 5094, 5102, 5200, 5201, 5202, 5209, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5514, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 5221, 5222, 5224, 5225, 5227, 5228, 5311, 5515, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 5329, 5331, 5363, 5364, 5372, 5382, 5385, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5412, 5446, 5521, 5578, 5612, 5791, 5794, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536,

5 5537, 5539, 5540, 5550, 5555, 5595, 5600, PORT SCHEEPVAART 5612, 5617, 5618, 5619, 5621, 5633, 5640, 5056, 5130, 5182, 5514, 5524, 5530, 5593, 5012, 5029, 5033, 5047, 5214, 5217, 5238, 5643, 5644, 5647, 5648, 5654, 5655, 5656, 5649, 5655, 5665, 5689, 5693, 5696, 5701, 5239, 5256, 5257, 5259, 5260, 5263, 5285, 5657, 5658, 5659, 5660, 5662, 5666, 5667, 5796, 5839, 5948, 5949, 5950, 5952, 5955, 5326, 5341, 5349, 5363, 5364, 5365, 5394, 5703, 5712, 5718, 5719, 5720, 5730, 5738, 6025, 6058, 6181, 6218, 6386, 6450, 6457, 5400, 5406, 5470, 5515, 5516, 5519, 5545, 5798, 5841, 5870, 5872, 5876, 5877, 5948, 6492, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6503, 5556, 5561, 5613, 5616, 5646, 5686, 5781, 5949, 5950, 5959, 5960, 5970, 5971, 5973, 6506, 6507, 6508, 6510, 6518, 6519, 6522, 5796, 5841, 5842, 5865, 5895, 6035, 6179, 5977, 5978, 5979, 5981, 5982, 6029, 6033, 6531, 6532, 6533, 6537, 6540, 6552, 6565, 6184, 6185, 6194, 6239, 6240, 6241, 6348, 6034, 6055, 6161, 6162, 6169, 6204, 6249, 6566, 6664, 6814, 6820, , 6425, 6549, 6576, 6577, 6580, 6594, 6255, 6256, 6257, 6258, 6260, 6261, 6272, 6278, 6287, 6326, 6334, 6343, 6345, 6346, PORTUGAL 6595, 6598, 6632, 6659, 6669, 6722, 6724, 6353, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 5017, 5141, 5379, 5437, 5466, 5469, 5493, 6725, 6728, 6729, 6769, 6773, 6792, 6806, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 5868, 6021, 6025, , 6816, 6820, , 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, POSTWAARDESTUKKEN SCOUTING 6387, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6444, 5005, 5014, 5017, 5018, 5026, 5027, 5029, 5448, 5460, 5485, 5486, 5637, , 6446, 6457, 6467, 6488, 6496, 6497, 5030, 5044, 5059, 5062, 5065, 5066, 5067, SINGAPORE 6498, 6499, 6500, 6501, 6503, 6508, 6514, 5069, 5180, 5193, 5194, 5206, 5209, 5212, 5033, 5064, 5796, 5947, 6603, 6604, 6610, 6518, 6538, 6539, 6558, 6561, 6562, 6563, 5241, 5249, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 6611, 6612, , 6567, 6569, 6582, 6583, 6587, 6602, 5261, 5262, 5263, 5264, 5266, 5269, 5276, SPANJE 6656, 6698, 6702, 6706, 6708, 6710, 6712, 5278, 5292, 5295, 5322, 5377, 5386, 5414, 5000, 5022, 5145, 5148, 5202, 5314, 5612, 6715, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 5437, 5440, 5447, 5451, 5461, 5462, 5464, 6163, 6794, , 6727, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 6735, 6736, 6738, 6770, 6771, 6772, 6790, 5481, 5482, 5489, 5490, 5493, 5496, 5517, SPECIMEN 6799, 6805, 6825, 6835, 6837, 6838, 6839, 5553, 5554, 5562, 5595, 5826, 5874, 5909, 6059, 6355, , 6843, 6844, 6845, 6850, 6854, 6857, 5916, 6131, 6188, 6274, 6390, 6594, 6595, SPOORWEGEN 6859, , 6650, 6716, 6771, 6772, 6793, 6799, 5003, 5052, 5054, 5055, 5081, 5195, 5232, NEDERLAND 6800, 6801, 6802, 6803, 6826, 6830, 6838, 5233, 5266, 5323, 5325, 5326, 5329, 5331, 5002, 5003, 5004, 5015, 5019, 5024, 5038, 6847, 6848, 6849, , 5343, 5348, 5350, 5351, 5353, 5354, 5039, 5041, 5060, 5071, 5082, 5120, 5148, POSTZEGELBOEKJES 5355, 5361, 5363, 5364, 5515, 5600, 5604, 5162, 5173, 5200, 5220, 5233, 5236, 5289, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 5617, 5663, 5681, 5723, 5733, 5749, 5805, 5311, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 6407, 6408, 6418, 6419, , 5877, 5934, 5960, 5970, 5978, 6019, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 6021, 6030, 6064, 6089, 6090, 6091, 6092, PRENTBRIEFKAARTEN 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6106, 6107, 5005, 5059, 5066, 5069, 5182, 5183, 5211, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6115, 6116, 5213, 5215, 5232, 5233, 5240, 5271, 5278, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 5454, 5485, 5671, 5718, 5719, 5720, 5728, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6132, 5729, 5741, 5742, 5750, 5754, 5758, 5760, 5357, 5358, 5372, 5373, 5382, 5385, 5394, 6134, 6135, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 5845, 5874, 5977, 6052, 6105, 6157, 6160, 5397, 5413, 5427, 5429, 5430, 5432, 5440, 6142, 6143, 6144, 6146, 6147, 6149, 6150, 6163, 6196, 6200, 6207, 6213, 6216, 6219, 5443, 5445, 5450, 5452, 5457, 5460, 5465, 6152, 6153, 6154, 6161, 6164, 6177, 6269, 6220, 6221, 6222, 6225, 6226, 6227, 6287, 5476, 5481, 5492, 5494, 6352, 6580, 6608, 6270, 6278, 6433, 6435, 6443, 6446, 6447, 6301, 6438, 6580, 6600, 6601, 6615, 6628, 6609, 6641, 6649, 6650, 6651, 6665, 6699, 6449, 6450, 6453, 6454, 6463, 6469, 6474, 6629, 6631, 6697, 6808, 6815, 6816, , 6723, 6729, 6739, 6744, 6768, 6774, 6541, 6550, 6569, 6575, 6601, 6607, 6619, 6784, 6791, 6795, 6806, 6807, 6820, 6830, PROEVEN 6663, 6672, 6676, 6683, 6689, 6690, 6692, 6844, 6845, , 5091, 5092, 5110, 5123, 5124, 5125, 6707, 6724, 6725, 6761, 6764, 6770, 6855, 5127, 5128, 5130, 5131, 5133, 5499, 5980, 6861 NEDERLANDS INDIE 6156, 6355, 6360, 6435, 6510, 6514, 6515, 5000, 5011, 5012, 5016, 5031, 5032, 5033, SURINAME 6516, 6517, 6520, , 5079, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5011, 5012, 5081, 5363, 5364, 6179, , 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, R TELEGRAM 5132, 5133, 5134, 5157, 5163, 5181, 5211, 5030, 5065, 5067, 5214, 5241, 5396, 5465, 5045, 5046, 5061, 5291, 5520, 5626, 5632, 5212, 5213, 5214, 5217, 5224, 5275, 5330, 5526, 5528, 5533, 5534, 5566, 5567, 5588, 5639, 5806, 5879, 6248, , 5359, 5452, 5463, 5485, 5556, 5564, 5648, 5654, 5656, 5657, 5658, 5659, 5688, 5681, 5776, 5794, 5799, 5842, 5918, 6190, 5814, 5958, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, TSJECHOSLOWAKIJE 6191, 6192, 6348, 6730, 6792, 6819, 6826, 5966, 5967, 5968, 5969, 5971, 5974, 5975, 5040, 5140, 5188, 5362, 5362, 5370, 5392, 6835, , 5983, 5984, 5988, 5994, 5995, 6005, 5393, 5404, 5421, 5449, 5835, 5944, 6707, 6006, 6009, 6010, 6056, 6176, 6177, 6217, 6710, 6731, 6789 NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 6235, 6293, 6304, 6328, 6542, 6634, 6640, 5162, 6652 TURKIJE 6693, 6705, 6772, , 5722 NIEUW-ZEELAND REDIRECTED 5135, 5136, 5137, 5561, 6807 USA 5033, 5043, 5220, 5253, 5275, 5388, 5653, 5009, 5012, 5072, 5074, 5140, 5167, 5168, NOORWEGEN 5676, 5686, 5689, 5724, 5776, 5808, 5813, 5169, 5229, 5230, 5379, 5380, 5383, 5384, 5006, 5049, 5453, 5454, 5477, 5478, 5538, 5663, 5797, 5798, 5907, 5908, 6729, 6733 OLYMPIADE 5010, 5171, 5331, 5480, 5579, 5580, 5705, 6048 OOSTENRIJK 5026, 5215, 5245, 5273, 5349, 5360, 5361, 5184, 5220, 5400, 5565, 5592, 5663, 5672, VERENIGDE NATIES 5676, 5689, 5693, 5881, 5891, 5913, 5952, 5146, 5324, 5358, 5407, 5417, 5491, 5707, 5372, 5380, 5381, 5384, 5418, 5424, 5427, 6267, 6303, 6651, , 5709, 5710, 6104, 6105, 6385, , 5467, 5468, 5490, 5503, 5832, 5899, RODE KRUIS ZEPPELIN 5944, 6295, 6339, 6599, 6620, 6731, 6738, 5057, 5095, 5101, 5135, 5238, 5252, 5291, 5094, 5102, 5200, 5202, 5222, 5226, 5227, 6751, 6759, 6760, 6762, 6773, 6823, , 5419, 5424, 5425, 5451, 5452, 5453, 5228, 5229, 5230, 5371, 5374, 5375, 5383, PERFINS 5476, 5819, 5868, 5875, 6250, 6313, 6314, 5795, 5801, , 5044, 5244, 5335, 5397, 5413, 5498, 6577, 6578, 6646, 6717, 6828, 6829, 6839 ZUID AMERIKA 5509, 5516, 5519, 5522, 6210, 6426, 6435, ROEMENIE 5015, 5017, 5222, 5374, 5375, 5376, 5394, 6494, 6495, 6496, , 5017, 5419, 5420, , 5476, 5746, 5848, 6194, 6292, 6592, POLEN 6614, 6664, 6680, 6681, 6682, 6778, 6780, RUIMTEVAART 5017, 5138, 5140, 5161, 5164, 5174, 5175, 6781, 6796, , 5177, 5189, 5190, 5370, 5398, 5403, ZWEDEN 5405, 5416, 5419, 5464, 5856, 5857, 6704, 6755, 6762 POOLGEBIEDEN 5143, 5435, 5477, , 5837, 5884, 5895, 6128, 6267, 6592, 5388, 5422, 5430, 5435, 5449, 5456, 5480, 6606, 6624, 6651, 6670, 6674, 6678, 6680 REMBOURS 5184, 5207, 5276, 5567, 5569, 6034, 6817 RETOUR 5382, 5624, 5788 RUSLAND 5010, 5015, 5026, 5034, 5143, 5164, 5245, 5417, 5442, 5447, 5475, 5482, 5578, 6732, 6738, , 5584, 5846, 5896, 5898, 5905, 6173, 6188, 6189, 6195, 6349, 6350, 6606, 6652, 6653, 6660, 6734, 6780, 6795, 6796, 6801, 6802, 6803, 6809, , 5106, 5171, 5248, 5410, 5432, 5444, 5446, 5472, 5701, 5878, 5909, 5910, 5916, 6733, 6797, 6798 ZWITSERLAND 5026, 5068, 5151, 5152, 5153, 5154, 5296, 5361, 5367, 5368, 5369, 5391, 5433, 5434, 5439, 5470, 5489, 5490, 5491, 5496, 5567,

6 NALATENSCHAP diverse poststukken wb Jersey, Nederlands-Indie en Maruecos Doos lege stockboeken etc Israel/Nederland. 3 albums poststukken Israel en 1 album Nederland Nederland. Bundel diversen merendeels geillustreerde rekeneningen en kwitanties met plakzegel. Ook vrachtbrief met NS-zegels en Duitse kaart perfin Nederland. Collectie FDC s in 5 albums. Tevens doos FDC s en doos FDC s wereld Palestina, 1948 (ca). 5 Verschillende prentbriefkaarten met zwarte zegel indruk, ongebruikt Scaninavie. Doos met vele 100-en poststukken vanaf Verenigd Europa. Doos met 100-en FDC s vanaf Verrassingsdoos met veel poststukken wb. Roemenie, Bulgarije, Japan, Italie, Joegoslavie Wereld, Bundel diverse poststukken, wb USA, Duitsland, militaria Wereld, diverse interessante poststukken wb 1 groot formaat. O.. scouting,italie, Belgie, Rusland Wereld. 16 diverse poststukken Wereld. 18 diverse poststukken wb Suriname,scheepvaart, militaria Wereld. 2 Verhuisdozen met 15 luxe Lindner albums en 1 DAVO album. Allemaal vol met moderne poststukken. 10 daarvan Nederland Wereld. 35 Krantenbandjes (wrappers) gebruikt/ongebruikt Wereld. 4 poststukken wb Nederland en Rusland en 3 bankbiljetten Japanese Government Wereld. 40 diverse poststukken wb Nederlands-Indie Wereld. Album met ruim 100 postwaardestukken diverse landen. Merendeels oud en gebruikt. Wb Zuid-Amerika, Roemenie, Portugal Wereld. Ca. 100postwaardestukken, gebruikt/ongebruikt Wereld. Doos diversen: zegels en poststukken Wereld. Doos diversen met 100-en poststukken, wb groot formaat Wereld. Doos diverse poststukken Wereld. Doos met circa 650 poststukken: Israel, Hongarije, Vaticaan, Sam Marino, Luxemburg, Spanje Wereld. Doos met enorm aantal poststukken, gesorteerd per land Wereld. Enorme partij FDC s/poststukken gehele wereld in bijna 100 boeken. Alles op bladen, keurig beschreven. Het bekijken waard Wereld. Partijte zegels (met bijzonderheden), maximumkaarten en twee poststukken Wereld. Partijtje diversen (38 stuks), waarbij Nederland en luchtpostbrief Rusland 1922 met documentatie Wereld. Ruim 120 oude poststukken Wereld. Twee dozen met 30 insteekboeken, wb nominaal. AUSTRALIE Stanley Gibbons Australie, Letter Card Commonwealth of Australia 1d, reverse with illustration Circular Quay/Sydney (with boats), mint Papua & New Guinea, various covers plus 10 registered covers plus 2 registered envelopes (used) plus 1x Papua Queensland, Prentbriefkaart (Rivier Tjidani te Pesing Batavia) met 2,5c van 148/Thursday Island/Queensland naar Engelnad. Tekst: Arrived safely Thursday Island. All well leave for New Guinea. (zie Filatelie 8/2018, Nieuw-Guinea, anders bekeken, Han Siem) Queensland, Prentbriefkaart (foto) met 1/2d en 1d van Thursday Island/Queensland naar Soerabaja, Java. (zie Filatelie 8/2018, Nieuw-Guinea, anders bekeken, Han Siem) Victoria, Zwerf-envelop 1d van Melbourne naar Matupi, Deutsch Neu-Guinea. Aan German Man of War S.M.S. Mowe. Az vele stempels Nederlands Indie, wb Batavia, Soerabaja, Ternate. Singapore 3-4. Zwerfsporen. BALTICUM MICHEL Letland, Doos met heel veel poststukken vanaf Tevens iets Estland. BELGIE Yvert & Tellier Complete brief uit Antwerpen (Anversa) van Giovanni Zanoli aan Bartolomeo Corsini Complete brief naar Antwerpen Complete brief van Olne naar Maastricht. Geen postale kenmerken Complete brief van Olne via 96/Liege naar Maastricht Complete brief van Verviers (naamstempel) naar Maastricht Complete zware brief uit Brunn? naar Brussel. Op briefpapier fiscaalstempels. Vele portbemerkingen Complete brief van Luyk (rood naamstempel) naar Maastricht. Geschreven: Eere Dienst Complete brief van Ostende (1L) naar Norflk, Engeland Diverse portbemerkingen Complete brief van Brussel/Franco naar Londen en doorgezonden naar Bristol Bedrukte briefkaart 5c met perfin C&S. (Charbons en Gros) van Bruxeller (Nord) naar Kemseke telegramformulieren met diverse stempels, met geillustreerde reclamebedrukking (Electrolux met stofzuiger resp. koelkast). Een (iets getint) met kinderwagen en ooievaar: Jouvoy S.A telegramformulieren met diverse stempels. Twee met reclamebedrukking: Comptoir de Credit F. Lechat, Automobilistes Touring Club de Belgique, l Innovation, Nash Felix Devaux, Meubles l Innovation Geillustreerde kaart (Temsche-Beurtdienst/Stoomboot August met 50c van Temsche naar Antwerpen. Az bedrukt met Wij hebben de eer U te berichten (ca). Collectie van 65 met reclame bedrukte en vaak geillustreerde briefomslagen van het Office des cheques / Bestuur der checks. Gesorteerd op nummer, met catalogus in kopie Twee eerstevlucht enveloppen naar Noorwegen: Moss resp. Moss. Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -1-

7 zakelijke briefomslagen naar Denemarken, met censuur,waarbij aangetekend en expresse (5F enkelfrankering) Poststukken, alle met -10% frankering. Grote variatie van zegels/opdrukken. Diverse aangetekend en expresse Ca Ruim 30 formulieren spoorwegen (C42) Attest voor het bekomen van een schoolabonnement. Gefrankeerd met sproorwegzegel 10F. Grote variatien aan formulieren en stempels Jaren verhuisdozen met een enorm aantal brieven en kaarten met gelegeheidsstempels, waarbij op velletjes. Interessante motieven S kleinformaat R-briefomslagen, alle gefrankeerd met dienstzegels (B). 1 links ingekort TR Spoorwegzegels TR58-78, behalve TR72-3.* 5056 Tx Visitekaartomslag met luxe stempel Dinant Franse briefkaart 80c van Parijs , lokaal. Opnieuw gefrankeerd met Belgische Rode Kruis zegels 496 en 497 van Brussel Stempel Belgische Rode Kruis. BULGARIJE MICHEL Briefomslag wat lichte vouwen) met 25st van Varna naar Colchester, Engeland CANADA Stanley Gibbons Doosje diversen, vnl FDC s. CINDERELLAS Duitsland. Collectie van bijna 1000 oude sluitzegels. Voornamelijk voor Vele motieven. Interessant! India, Telegramformulier ( , mist hoekje) met bedrukking aan 2 zijden. Reclame voor o.a. thee, cigaretten, bank, haarolie, golfballen, koortspillen, leder, loudspeaker. COMMONWEALTH Stanley Gibbons Cape of Good Hope, Briefkaart 1d met afbeelding Table Mountain, from docks, Cape Town, van Cape Town naar Nrussel Ceylon, Briefomslag met paar 5c van Colombo naar USA. Boven sluitstrook met violet stempel Opened under martial law. Violet in kastje Colombo/censor Malaysia, Prentbriefkaart met 3c van Ipoh via Singapore naar Port Moresby, Papua Mauritius, R-envelop 8c (H&G 1) met bijfrankering 4c van Mauritius naar Vacoa Natal, Geillustreerde briefkaart 1d (Tugela Falls, Umgeni Falls, Spion kop. Drakenberg Quick P86.4) van Point/Natal naar Laureston, Tasmania 14-7 via Cape Town en Hobart Seychelles, R-envelop (H&G 3) van Seychelles naar Wurzburg, Duitsland 64. Ovaal stempel R Turk & Caicos Islands, Kleine R-briefomslag met 1 pound (pelikaan, Mi.177) van Grand Turk/Turks Islands per LP naar Zurich 10-7 via Bahamas Zuid-Afrika, Geillustreerde briefkaart 1/2d (Greetings from Johannesburg met o.a. Telephone Tower) met 1/2d bijfrankering van Stenderton naar Haarlem, Nederland 4-1. Op vz blauw naamstempel in kastje Standerton. CURACAO poststukken plus een voorzijde, merendeels naar Denemarken Op werd -als een der laatste landen ter wereld- door Nederland de slavernij afgeschaft. Het Ministerie van Kolonien betaalde een compensatie. Wisselbrief voor f.5.100, onder vermelding van tegemoetkoming voor de slaven. Az kleurloos Nederlands zegel van 2G75. Diverse stempels Op werd -als een der laatste landen ter wereld- door Nederland de slavernij afgeschaft. Het Ministerie van Kolonien betaalde een compensatie. Wisselbrief van f 2.500, St. Martin (Ned. gedeelte), Droogstempel St. Martin/Klein-Zegel (links en rechts afgeplatte cirkel). Diverse (droog)stempels, wb St. Thomas Dominica, Kleine briefomslag met 1,5d en 2d van Roseau/Dominica naar Curacao/Willemstad 3-6. Violet 1L Passed by Censor usa, Envelop 6c van American Base Forces A.P.O naar Washington. Afzender te APO 812 (vliegveld Hato). CURACAO POSTWAARDESTUKKEN Geuzendam A-y Antwoord briefkaart 2,5c met in rood (Betaald antwoord) doorgehaald, ongebruikt. (Zie Geuzendam pag. 321) V-y Vraag briefkaart 2,5c met in rood (Met betaald antwoord) doorgehaald, ongebruikt. (Zie Geuzendam pag. 321) Briefkaart 5c van Curacao naar Indramadjoe, Nederlands Indie Op voorzijde een vierkantstempel en az grootrond v-a Vraagbriefkaart 5c Vurtheim met doorhaling in rood van met betaald antwoord etc. Zie Geuzendam pag. 257), ongebruikt. DIVERSE ZEGELS c Veth in blok van 4 met velrand met nietjes gaatjes (uit postzegelboekje). Postfris ** Hulpuitgifte 5/12,5c ( 74b). Verticaal paar en blok van 4, met type I en II samenhangend c Vurtheim met luxe stempel Paramaribo/Treinpost Albums postzegelboekjes. Veel Duitsland Aland. 4 Boeken met veel zegels (waarbij in aantallen) voornamelijk nominaal Belgie, Postzegelboekje Anti Tuberculose (OBC A18). Voorzijde kaftje beschreven. Binnenzijde achterkaftke met cellotape. Inhoud incompleet: 60c (2+4), 35c 2,25c 6, 5c 6. Plus enige losse zegels Belgie, Serie Dagbldzegels J01-J018. */** Belgie. Klein insteekboekje met zegels, vanaf klassiek. Gebruikt/ongebruikt. Hoge cat. waarde Belgie. Partij nominaal wb iets gestempeld. Voornamelijk eurowaarden Belgien, Duitse bezetting, 6F25/5mk. Horizontaal hoekpaar met HAN A. ** Belgisch Congo, Caritas serie OBP ** Curacao, emissie Cijfer Proeven, PC 58 tem Curacao, emissie Konijnenburg. 11 proeven: PC 45a-55a Curacao, emissie Konijnenburg.6 Proeven in blok van 4: PC 45a, 46a, 47a, 49a, 50a en 52c Duitsland, Collectie gebruikt en ongebruikt in DAVO-album Duitsland, mk Zeppelin met opdruk Chicagofahrt/Weltausstellung. (tweede keus) Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -2-

8 Duitsland, Henri Dunant 30+10pf (Mi.159).** Engeland, Collectie in 3 luxe DAVO-albums Engeland, series hoge waarden **. SG 536/9. Cat. GBP Frankrijk, c+2F, Yv 308, nieuwe gom Frankrijk. Album met veel zegels vanaf klassiek tot modern. Gebruikt en ongebruikt Frankrijk. Doos met 21 gelopen groot formaat rondzendboekjes. Veel kolonien Geneeskunde. Restantcollectie op 44 bladen. Voornamelijk zegels Griekenland, Luchtpost Graf Zeppelin (Mi.352/4). (120D gompunt). Cat. E Heraldiek. Mooie collectie zegels op bladen in 5 albums. Vnl postfris Ierland, /- SG 88 **. (wat onregelmatige tanding). Cat. GBP Ierland, Rolzegel, SG 112C. 2x wv 1 met plaatfout **. Cat. GBP IJsland/Zweden. IJsland 1944, Mi. 231/6 **. Zweden 1916, Mi.96 * en 1941, Mi. 288/9. Cat. E Imdonesie, Kunst en Cultuur blok, ongetand. 100x (Zonnebloem B21, cat E.1000) Imdonesie, Filacept The hague blok. 100x (Zonnebloem B75, cat E.1000) Indonesie, Serie met RIS opdruk. * Indonesie, Zonnebloem 118A, ongetande proef met boven velrand Indonesie, Opdruk RIAU, 50s 3x gebruikt. Zonnebloem Indonesie, Opdruk Irian Barat 1r en 2r, ongetand. Zonnebloem 17A en 18A Indonesie, Frankeerzegel 25r, ongetande proef (niet in Zonnebloem, 535B) Indonesie, Souvenir folders of Indonesian stamps. Met gestempelde zegels Indonesie, Filatelie zegels. Complete serie in complete vellen, dus inclusief brugparen en tete-beche, gebruikt. Zonnebloem 1763/ Indonesie, Insteekbladen met jaargang 2007 gebruikt. Inclusief vellen Insteekboek met voornamelijk nominaal. Tevens iets CFA Jamaica, SG 18, 19, 20 en 22 *. Cat. GBP Jamaica, One shilling, SG 14, zonder gom. Cat. GBP Nederland/Nederlands-Indie/Nieuw-Guinea. 6 gelopen rondzendboekjes Nederlands-Indie, ,5c Cijfer, 19. Postfris blok van 4.** Nederlands-Indie, c 1. Rechts aangesneden, ongebruikt. * Nederlands-Indie, Proef 10c Veth, oranjebruin, ongetand. (PC 46f) Nederlands-Indie, Konijnenburg proeven ongetand. 20c (3x) en 25c (2x). PC 230 en 231b Nederlands-Indie, Verschillende proeven: 4x danser ongetand en Nederland zal Herrijzen 1G getand. PC 253b,264a,264c,264d Nederlands-Indie, c Veth, 48. Postfris blok van 4.** Nederlands-Indie, Danser 3c (tekening en kleur van 2c). Ongetande proef in blok van 4. (niet in proevencatalogus) Nederlands-Indie, Danser 2c,2,5c,3c,4,5c,7,5c. Ongetande proeven in paar. PC265z,266a,268a,271a,273d,274f Nederlands-Indie, Hulpuitgifte 12,5/20c. Blok van 44x (wb plaatfout Mast: verbindingsstreep tussen N en D) en veldeel van 8. Alle ** en alle met opdruk abklatch op az Nederlands-Indie, 1913/40. Portzegels (proevencatalogus PC6 tem 11). Tevens 40c ( P35) ongetand. (niet in proevencatalogus) Nederlands-Indie, Complete serie kleurproeven 15c Veth van de plaat. Ongetand. (PC 47 a tem o) Nederlands-Indie. 5 oude zegels, wb naamstempels Nederlands-Indie. 7 Verschillende proeven en 1 met opdruk specimen Nederlands-Indie. Kleine collectie op bladen Nieuw-Zeeland, Zegel Health 1d+1d in blok van 8 met 2 plaatfouten. ** Nieuw-Zeeland, Postzegelboekje SB20D met reclame voor onder andere Greys Filter (cigaretten), ritssluitingen en tractoren Nieuw-Zeeland. Ruim 500 gr kilowaar. Veel grootformaat Oberschlesien, pf in brugpaar, links ongetand. Zonder gom Papier en druk. Tentoonstellingscollectie (een samenvatting van papier, druktechniek, materialen en personen ter illustratie van de historie van de beschaving en de geboorte van de vermenigvuldiging van tekst tot en met het dagblad van vandaag). Collectie G.P. Spruyt. 117 pagina s. (enkele zegels ontbreken) Polen/Tsjechoslowakije/USA. Partijtje rolzegels. Tevens documentatie Polen Portugal. 5 Reis, nr1 with numeral postmark 1. Short margin on the right side Postzegel op postzegel (stamps on stamps). Geweldige collectie in 33 albums op tentoonstellingsbladen, keurig beschreven. Merendeels postfris. Veel nominaal. Het bekijken waard Rusland, Noordpool-station 1r, 34x **. (cat. E 850) Sait Pierre et Miquelon, Collectie in album. Voornemelijk ongebruikt Spanje, Gebruikte collectie in 5 Luxe DAVOalbums United Nations, Collecties op Leuchtturn albumbladen: New York ( , postfris **, Wien ( ), gebruikt Wereld. Doos met 75 goed gevulde rondzendboekjes. 15 groot formaat boekjes. Tevens: doos met 100-en FDC s vanaf nummer 104. Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -3-

9 Wereld. Doos met boeken Nederland, Monaco, Frans en Spaans Andorra Wereld. Doosje diverse landen, waarbij nominaal. USA, Nederland, Duitsland. 5 insteekboeken en 1 leeg Wereld. Zakje met vele zegels, voornamelijk motief, wb iets nominaal Zwitserland, Gebruikte collectie in 2 insteekboeken, waarbij betere zegels Zwitserland, Fr, Z.130. **(lichte vouw) Zwitserland, Fr, Z.142. **(wat roestig) Zwitserland. Boek zegels, waarbij nominaal. DIVERSE ZEGELS CINDERELLAS Azad/Hind, Albumblad met 13 zegels, getand/ongetand. (Zie Filatelie 8/2017) Brandweer, Duitsland. Sluitzegel Schmidt & Wiechmann Frankfurt a/m -Hercules Riemen- (Freiw. Feuerw.) Dai Nippon. Belastingzegel metari tempel -,15 in hoekblok van 6 ** Egypte. 20 Verschillende inter postals Postes Egyptiennes, Poste Vice Reali Egiziane, Poste Khedeuie Egiziane. Gebruikt/ongebruikt Griekenland. Partij van ruim 360 zegels waarbij blokken van 4, op bladen Indonesie. Zakje met partijtje fiscaalzegels, stempels Bea P.U.S. Tevens wat diversen Landbouw, Duitsland, Sluitzegel Jubilaums-Maschinenmarkt zu Breslau vom Mai Nederlands Nieuw-Guinea. Plakzegels 10c en 30c, ongebruikt. Tevens: verzekeringszegel Europeesche 100G, premie 0,25, ongebruikt Nederlands-Indie, Sluitzegels Koloniale Tentoonstelling Semarang 1914 / Colonial Exhibition Semarang 1914 in rood en blauw Oost-Euopa. 33 oude cinderellas, wb uit WWII en Oekraine Oranje Vrijstaat, ca Velletje van 8 ongetande zegel Commando Brief/O.V.S./Franko Palestina/Israel. Insteekboekje met ruim 100 verschillende getande sluitzegels/voorlopers/herdenkingszegels USA, Ohio. Insteekkaartje met 18 zegels Vendor s Stub USA. Insteekkaartje met testzegels: violet vlak in strip van 5, For Testing Purposes Only in strip van 6 en idem, maar met 2 zwarte balken in strip van USA. Insteekkaartje met 6-blok Internal Documentary Revenue 10c 1963, Tax Exempt Potatoes pounds en 50 pounds, beid in blok van WWII, Duitsland. Velletje van 6 sluitzegels (Camp de Concentration/Allemagne/plutot pour rien/dachau). Stukje velrand ontbreekt) Zweden, Groot sluitzegel Jeux Olympiques/Stockholm DUITSLAND MICHEL Complete brief van Frankfurt (geschreven 25-2) naar Parijs. Grote gekroonde P-stempel van Parijs. Port 7. Az forwarded. Doorgang Parijs 3 maart en aankomst Rouan 29 maart Complete brief van Hamburg (geschreven ) naar Gent, Belgie. Rood in cirkel H. In tekst:...geen schepen meer uitvaren Complete brief van Danzig naar Brugge, Belgie. Port 15. Az rood halfrond Pruissen over Arnhem Complete brief van Danzig 8-7 naar Parijs 7-2. In rood: C.P.R.5 (vdl 832) en in kastje Prusse/par/Givet. Diverse portbemerkingen Complete brief van Danzig 8-7 naar Parijs In rood: C.P.R.5 (vdl 832) en in kastje Prusse/par/Givet. Diverse portbemerkingen. Zwaardere brief Complete brief van Danzig 30/4 (halfrond stempel) naar Parijs In rood: C.P.R.5 (vdl 832) en in kastje Prusse/par/Givet. Diverse portbemerkingen Complete brief (mooi geillustreerd briefhoofd) van Baden 9 Feb 43 (sierstempel) naar Strassburg. Stempel P.P en in rood 11/A.E.D. (vdl 3302), en Bade 1/Strasb.1 (vdl 455). Diverse portbemerkingen Twee aktes: 1883 met 1m Stempelmarke met ovaal stempel Werdau en 1938 met 3m Urkunden-Steur, Bergzabern (ca). 4 Verschillende particuliere stadspost briefkaarten: 3 Stuttgart (1 gebruikt) en 1x Darmstadt gebruikt Poststukken, alle gezonden naar Nederlands-Indie Prentbriefkaart (Industrie-Gewerbe- u. Kunstausstellung, Die Festhalle -gravure-) met 5pf Germania/Ausstellung naar La Hulpe, Belgie. Beport (T. in kastje) met 5c en 10c, La Hulpe Prentbriefkaart (Kunst- u. Gartenbau-Ausstellung, Pavillon fur Sonderausstellungen) met 5pf Germania en machinestempel Dusseldorf/Ausstellung naar Essen /9. Twee gefrankeerde kaarten met 5pf en 10pf, beide verzonden uit Konigshutte/(Oberschl). Beide Nachnahme: 1 met violet label en 1 met oranje 3-hoek label. Beide retour Briefomslag (onder ingekort) met lavel Gebuhr bezahlt (met pen ) Postamt Leverkusen van Leverkusen naar Munster Bedrukte briefomslag (Konzentrationslager Dachau K3) met 12pf Hindenburg van Dachau naar Dorf Wengra Kreis Praschnitz (=Polen). Censuurstempel. Compleet met bijbehorende bedrkte vouwbrief Geillustreerde omslag (An alle Besucher und Gaste des Edeka -Kinderladen-Paradies) met postzegel 20 Kinderpost met violet stempel Kinderpostamt Oldenburg 2.9. Met twee prentbriefkaarten en treinkaartje Oldenburg-Groningen Bohmen u Mahren, Bedrukte briefomslag (Antonin Kabes Briefmarkenhandlung, Nachnahme) met 4-kleuren frankering van Haupttelegrafenamt Prag/b aangetekend naar Frankfurt Danzig, Complete brief van Danzig 19/12 (halfrond stempel) naar Parijs In rood CPR5 (vdl 832) en in kastje Prusse/par/Givet. Diverse portbemerkingen Danzig, Complete brief van Danzig 3-7 naar Parijs Zwaardere brief. Diverse portbemerkingen. Rood: CPR.3 en in kastje Prusse/par/Givet DDR. Doos met vele 100-en poststukken. Veel motief Doos met heel veel poststukken Doos met ruim 1400 geillustreerde briefkaarten, ongebruikt Doosje met circa 140 poststukken wb militaria en postwaardestukken. Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -4-

10 Jaren post-containerkaarten van de spoorwegen Reich, Gedrukte kaart (ATEGE) met roodfrankering Furtwangler machine (ATEGE/A23) 180mk van Berlin NW naar Nederland Wurttemberg, Briefomslag met paar 20pf van Urach naar Finschhafen, Deutsch Neu-Guinea via Genua 16-7 en Soerabaja A Sachsen, Bedrukte briefomslag van Wittenberg naar Halle Bedrukte briefomslag met posthoorn 4pf en paar 8pf en 2pf Berlin Notopfer van Falkensten/Kongstein (Taunus) naar Frankfurt Groter formaat briefomslag met kleurige frankering met stempel Luftschiff/Graf Zeppelin en rood ovaal Mit Luftschiff/Graf Zeppelin/bevordert via Mannheim/Flugplatz naar Nederland Saargebiet, Kleine briefomslag met LP van Gudingen/(Saar) per LP naar Parijs Briefomslag met 2mk Zeppelin van Friedrichshafen/Bodensee/Luftpost naar Oberbayern. Afgeworpen in Sevilla, Stempel Luftschiff Graf Zeppelin/Mittelmeerfahrt A5 blad (Hamburg am Werk, Ausstellung zur Forderung der baulichen und wirtschaftlichen Neugestaltung der Hansestadt Hamburg) met 1-5mk ( ) met tentoonstellingsstempel DUITSLAND POSTWAARDESTUKKEN MICHEL Geillustreerde briefkaart 5pf Germania (Offizielle Postkarte met afbeelding Volkerschlacht Denkmal/Leipzig (met vuur) met bijzonder stempel Leipzig/Weihe des/volkerschlacht-/denkmal naar Coln Geillustreerde briefkaart 5pf Germania (D.R.G.M. No , Postkarten Annoncen Annahme C. Venettisch, Berlin) van Berlin-W naar Erfurt. Met reclame op adreszijde voor o.a. koffie, zeep, meubelen TNT express PakI, gebruikt van Duitsland naar Nederland. (iets ruw geopend) No shipment P Briefkaart 5pf, gebruikt als remboursformulier, met 10pf bijfrankering (rembours) en violet label Nachnahme van Gottingen naar Gotha P Bayern, Postkarte mit Antwortkarte von Muenchen nach Munchen 46 und selber Tag zuruck. (philatelistisch) 5209 LF Berlin, Luftpostbrief 60pf van Berlin naar Nederland. Met - interessante - tekst betreffende vermiste familie en compleet met rand MzEI2Bc Particuliere envelop 10pf (beide zijden bedrukt met reclame voor o.a. schoenen en fotografie, boven iets ingekort) van Mariendorf naar Berlijn 1-4. DUITSLAND, KOLONIEN Neu-Guinea, Litho Postkarte (Gruss aus Neu-Guinea) met DR 10pf von Herbertshoh via Weltevreden 15-7 nach Berlin Neu-Guinea, Postkarte mit Antwortkarte 5pf mitzusatzfrankatur 5pf mit Stempel Herbertshohe/Deutsch- Neu-Guinea zu Batavia Kein Text Neu-Guinea, Bild Postkarte mit 30pf von Stephansort per Einschreiben (Stephansort/Deutsch Neu-Guinea) nach Fak-Fak, Nied.Neu-Guinea. (Beschadigung auf die Adresseite Neu-Guinea, Registered letter with mixed franking 20pf Deutsch-Neu-Guinea and 40pf Deutsches Reich with Deutsche Seepost/Singapore/Deutsch-Neuguinea naar Weltevreden 26-2 en doorgezonden naar Tosari. Sender in Makasser (on reverse: Makasser 18-2) Ost Afrika, Prentbriefkaart met 5 pesa van Dar-es- Salaam/Deutsch-/Ostafrika naar Wenen kantig stempel Reunion a Marseille No Ost Afrika, Prentbriefkaart met 4 heller va DaresSalaam/Deutsch-/Ostafrika naar Duitsland Neu-Guinea, Bedrukte briefomslag (Neu Guinea Compagnie) met paar 10pf opdruk Deutsch-/Neu-Guinea (rond hoekje) met stempel Deutsche Seepost/Neu-/Guinea/Zweiglinie naar Soerakarta, Nederlands-Indie Transit Tandjongpriok 31-12, Weltevreden en Maos 1-1. DUITSLAND, POSTWAARDESTUKKEN II Briefkaart 5pf Germania, ongebruikt. DUITSLAND, REICH MICHEL Briefomslag met 9kr van 79/Lahr 13-9 naar Augsburg R-briefomslag met 2x 202 en 4x 226 van Cleve naar Veenendaal, Nederland, retour afzender. Diverse sluitstroken en stempeltjes, wb blauw, getand, ovaal Zur Ermittelung des Absenders/Amtlich/geoffnet durch die/ober-postdirektion/dusseldorf. Doorgezonden naar Nijmegen Bont gefrankeerde R-briefomslag met complete luchtpostseries 111/2, 210/8 en bijfrankering van Reil. i. W en 12-kantig stempel Flugpost/Munchen 18-8 naar Amsterdam via Berlin C/Luftpost Rood in kastje Mit Luftpost befordert/briefpostamt Berlin Briefomslag (links iets ingekort) met 25pf (rond hoekje) 50pf en Zeppelin 1Mk van Stuttgart naar Cochabamba, Bolivia via Buenos Aires z groot violet censuurstempel in kastje van Cochabamba Prentbriefkaart (Paul Koch, Ascherleben, KABE Alben) met 4-blok (2x 3pf en zegel Ka-Be/Briefmarken/Alben) van Aschersleben Tag der Briefmarke naar Berlijn. (zie Mi. na nr. 528) Geillustreerde briefomslag met 25pf en 10pf LP (beide paar) van Hamburg naar Soerabaja, Nederlands-Indie Briefomslag met LP zegels 20pf en 40pf van Bad Klosterlausnitz/(Thuring) per LP naar Okahandja/S.W.A via Windhoek Bedrukte briefomslag (Luftschiffbau Zeppelin/G.M.B.H./Friedrichshafen A.B. van Friedrichshafen/(Bodensee) naar Nederland Prentbriefkaart met 3-kleuren frankering wb Zeppelin van Deutsche Luftpost/Europa-Zudamerika/Luftschiff/Hindenburg naar Hamburg. (wat gebreken) Briefomslag met Zeppelin 75pf met stempel Deutsche Luftpost/Europa-Nordamerika/Luftschiff/Hindenburg/1. Fahrt naar Keulen via New York. Az vlagstempel Mit Luftschiff/Hindenburg befordert Geillustreerde briefomslag met 75pf Zeppelin van Frankfurt (Main)/Bahnpostamt 19/Auslands-/stelle naar Keulen via New York 9-5. Rood: Deutsche Luftpost/Europa-Nordamerikafahrt/c met Zeppelin R-Briefomslag met Zeppelin 50pf (paar) en 75pf van Frankfurt (Main)/Bahnpostamt naar Los Angeles 11-5 via New York 9-5. Rood stempel met Zeppelin Deutsche Luftpost/Europa-Nordamerika/c Briefomslag met onder andere 4-blok Breslau, hoekblok linksboven met mooie misperforatie horizontaal met propagandastempel Breslau naar Emsdetten. EGYPTE Yvert et Tellier Prentbriefkaart (Alexandria, Railway Station, met mensen) met stempel Marine Nationele/Service a la Mer naar Basse Indre, Frankrijk Kaart geschreven in Bizerte, Tunesie Min.Bod=Inzet S&P 58* * Min.Bid=Start Price -5-