Postzegels - Albums en boeken buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postzegels - Albums en boeken buitenland"

Transcriptie

1 Albanië 700 Albanië in insteekboek. Aardig gevulde startcollectie postfris/(on)gebruikt wo. wat misperforaties. 701 Antarctica Antarctica in Davo de luxe-album. Collectie postfris met o.a. Australisch Antarctica, ** (compleet), Brits Antartica ** met alle beter series, Ross Territory** en wat modern T.A.A.F. Mooie koop. Australië 702 Australië Insteekboek postfris met extra gutter-pairs, Frama s, Antarctica etc België 701 België in 9 Lindner-T-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt, aardig gevuld doch meest na 19 wo. periode 1957 t/m 2010 postfris en ogenschijnlijk compleet aanwezig. België in 3 insteekboeken. Collectie postfris/(on)gebruikt wo. beter jaren 20/30 en, alsmede (OBP) blokken 3**, 5**, 7** en 27**. Tevens velletjes en blokken t/m België in 3 albums. Collectie postfris/(on)gebruikt, aardig gevuld en vanaf 1965 zeer overwegend postfris (en vrijwel compleet) in overwegend prachtkwaliteit België in 4 Leuchtturm klembanden. Collectie postfris/(on)gebruikt met div. beter materiaal als mich. Blokken 1 t/m 8, diverse betere nrs. en series en veel modern postfris. 707 Collectie België vanaf 1849 postfris/(on)gebruikt waarbij veel betere series en blokken deels dubbel verzameld in Victoria-album 708 België in 5 insteekboeken. Collectie postfris/(on)gebruikt met div. betere series en blokken tot 1940 en nadien veel ongebruikt en div. modern postfris. 709 België in insteekboek. Handelsvoorraad postfris (1 a 4 x aanwezig) wb. blokken en velletjes (1x) wat ouder velletjes (Belgica 72) en wat voorafstempelingen. 710 Insteekboek beter materiaal België wo. Blok 2* (2x), blok 3 gebruikt en ongebruikt, blok 5*, blok 26** alsmede OCB nrs. 351/352*, 289/292* en wat postfris jaren. De blokken hebben deels (kleine) bemerkingen. 711 België in album. Collectie gebruikt/ongebruikt, heel aardig gevuld wb. m.n. periode vanaf 19 zeer goed gevuld. Tevens postfris Frankrijk België Vrijwel complete collectie postfris in Davo de luxe-album. 53

2 België Collectie voorafstempelingen, spoorweg, keerdrukken, reclame-tabs , combinaties uit postzegelboekjes, postzegelboekjes en port etc., postfris/(on)gebruikt in Davo-album. 714 Collectie België back of the book in blanco album Collectie België stockboek met voornamelijk oud(er) materiaal, waarbij stempels en back of the book België in 2 Davo-banden. Collectie van 170 luxe 1e dag bladen met uitvoerige beschrijving op achterzijde. 717 België Nog aardig gevulde restcollectie postfris/(on)gebruikt in Davo-album. 718 België in insteekboek. Voorraadboek gebruikt/ongebruikt, wo. met name veel klassiek, wat stempelmateriaal, post(waarde) stukken etc. 719 Davo insteekboek België wb. privé-uitgiften, Erinofilie, spoorwegen etc. Tevens compleet Kuifjevel** België in ordner. Ca luxe 1e dag bladen met beschrijving. 30 Bulgarije 721 Bulgarije Collectie postfris/(on)gebruikt in 6 insteekboeken wb. ouder deel heel aardig gevuld Bulgarijë in Schaubek-album. Startcollectie postfris/(on)gebruikt met tevens enkel moderne series postfris. Aardig gevuld geheel. 723 Bulgarije Collectie postfris in Ka-be-album, zeer goed gevuld. 35 Canada 724 Canada in 2 Davo de luxe-albums. Schitterende collectie postfris/(on)gebruikt en vanaf 1925 zeer overwegend postfris met veel beter klassiek, incl. types/tandingen/kleurvarianten en vele topnummers meest in goede kwaliteit (nr.51 nagegomd). Vrijwel 0 compleet incl. dienstopdrukken, expres en port. Tevens div. extra s wo. fiscaal, booklet panes** etc. Eenmalig prachtkoop! 725 Canada in insteekboek. Handelsvoorraad postfris/(on)gebruikt met beter klassiek en veel ongebruikt/postfris vanaf ca. 1930, wb. tevens port, dienst en luchtpost alsmede New Foundland. Zeer hoge cat. waarde insteekboeken Canada, wb. veel modern postris. 727 Insteekboek postfrisse nieuwtjes uit Hoge kostprijs. 728 Canada in Davo-album en 2 insteekboeken. Collectie overwegend gebruikt en wat gespecialiseerd op zegels uit postzegelboekjes Startcollectie Canada , postfris/(on)gebruikt, in Davo-album. 35 China 730 China Insteekboek postfris wo. 555/556, 564/565, 882/889 (ex. 883), 958/963, 964/965, 1035/1038, 1063/1067 en 1070/1073 behoudens wat onregelmatige tanding, meest in prachtkwaliteit. Michel 2015 ca. 3300, China in insteekboek. Collectie postfris/(on)gebruikt wb. veel postfris vanaf 1965 in overwegend prachtkwaliteit. 732 China in 2 voorraadboeken. Partij gebruikt/ongebruikt met Koninkrijk, Republiek en Volksrepubliek wb. tevens provincies en gebieden. Tevens divers Korea, Hongkong, Indo-China en wat divers Azië. Prachtkoop! 733 Insteekboek gebruikt/ongebruikt, meest Volksrepubliek vanaf 1949 wb. wat gebieden

3 741 DDR 734 DDR in 3 Davo-albums. Collectie ongebruikt/postfris en vanaf 1956 uitsluitend postfris en vrijwel compleet, meest in prachtkwaliteit. 735 DDR in 3 Davo-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt wb. Sowjet zone vanaf 1946 en DDR vanaf 1949 (compleet) incl. Marxblokken getand* en ongetand*. Ouder deel merendeels ongebruikt, doch ook 261/270**. 736 DDR Collectie gebruikt en vrijwel compleet met alle betere blokken en series aanwezig. 737 DDR in 2 klembanden. Collectie overwegend gebruikt wo. Block 7, 286/288 en block 8B/9B. 738 DDR in Davo-album. Collectie gebruikt en vanaf 1952 goed gevuld wb. tevens wat Russische Zone s gebruikt en ongebruikt. 739 DDR overwegend postfris en zeer goed gevuld in 2 Davo-albums. 70 Denemarken 740 Collectie Denemarken gebruikt in Davo-album waarbij betere zegels en series Duitsland 741 Duitse Rijk in 4 Lindner-ringbanden. Gespecialiseerde collectie overwegend gebruikt met veel beter genoteerd, wo. 1/11 (11 gerep.), 12/13 (schriftontwaarding), 14/15, 16/28 (wb. gebreken/befund), div. b en c nrs., 29/30, Emissie 18 gespecialiseerd, Germania met div. types en varianten, overige emissies idem dito, IPOSTA bloc op couvert(!), alle Zeppelins gebruikt (deels hoekstempeltjes), 499/5, Ostropa block etc. Zeer mooie koop!

4 Deutsches Reich in Davo-album. Collectie gebruikt en goed gevuld met veel beter genoteerd materiaal wo. nr. 11, 30, beter jaren 20/30, div. Zeppelin (wo. fraai en pr. Ex.) en block Duitsland in Schaubek-album. Collectie Duitse staten, Duitse koloniën, Duitse bezettingsgebieden wo. I en Abstimmungsgebiet, gebruikt/ongebruikt in sterk gevarieerde kwaliteit, wo. herdrukken en oncontroleerbare stempels, doch ook veel beter 400 genoteerd in goede kwaliteit. 744 Duitsland in insteekboek. Voorraadboek gebruikt/ongebruikt met veel Duitse Rijk, Bezettingsgebieden, Wurtemberg, Freie stad Danzig, Saargebiet, Duitse koloniën, Franse zones en wat div. Duitsland. 745 Duitsland in 6 insteekboeken. Collectie Duitse staten, koloniën, Saar/Saargebiet, Danzig en bezettingsgebieden wo. I en wo. II. etc. Interesante koop met divers beter genoteerd. 746 West-Duitsland (bladen t/m 2012) in 3 Leuchtturm stiftbanden. Collectie postfris/(on)gebruikt, aanvankelijk zeer matig gevuld doch vanaf 1987 zeer veel postfris aanwezig t/m Deutsches Reich in Leuchtturm klemband. Mooie collectie overwegend gebruikt en zeer goed gevuld in overwegend goede kwaliteit. Hoge cat. waarde! 748 Diverse Duitse koloniën + postkantoren postfris/(on)gebruikt in zwart handelsboek met beter materiaal Duitse Rijk in Davo-album. Collectie postfris/(on)gebruikt met beter klassiek (gevar. kwaliteit) en overig heel aardig gevuld wo. wat postfris. 56

5 0 Duitsland in 2 Davo-albums. Collectie zones (Franse- en Bizone) en West-Duitsland postfris/(on)gebruikt wo. beter Franse zone en Bund compleet vanaf 1949 (beginjaren gebr./ongebr.) 1 Duitse Rijk in Davo-album. Collectie gebruikt met div. beter genoteerd en goed gevuld. 2 3 voorraadboeken West-Duitsland , overwegend postfris wo. combinaties, hoekrandstukken en velletjes Collectie West-Duitsland leuke partij gebruikt in stockboek waarbij beter materiaal o.a. block met 1e dagstempel Tentoonstelling West-Duitsland/Berlijn in 2 Victoria-albums. Collectie gebruikt met wat beter beginjaren (deels gevar. kwaliteit) en veel modern, overwegend met rondstempels. West-Duitsland en Berlijn in Davo-album. Collectie postfris/(on)gebruikt wb. divers beter genoteerd, beginperiode zowel Bund als Berlijn alsmede wat zone-uitgiftes vanaf West-Duitsland Berlijn in Davo-album. Collectie gebruikt wb. wat zones, beter Bundespost (o.a. 111/112, 116 I, 117/120, 139/140, 144 t/m 159) etc. Tevens Davo de luxe met West-Duitsland postfris uit Duitse Rijk Startcollectie, overwegend gebruikt, in Leuchtturm klemband. 8 Collectie BRD postfris in Leuchtturm-album 9 Collectie BRD postfris in luxe Davo-album insteekboeken Duitsland wo. Duitse Rijk */**, diverse Zones, ca. post(waarde)stukken (Reich/Zone s), postfris Bundespost etc. 761 Duitse Rijk/DDR. 2 startcollecties postfris/(on)gebruikt in 2 albums wb. beter genoteerd aanwezig. 762 Geallieerde bezetting Startcollectie ongebruikt/postfris met div. beter genoteerd, deels in wat gevarieerde kwaliteit. Tevens insteekboek doubletten. 763 West-Duitsland in 3 Leuchtturm-albums. Collectie postfris, deels matig gevuld West-Duitsland in 3 Davo de luxe-albums. Collectie postfris en m.n. periode goed gevuld. Tevens insteekboek doubletten. Deutsche Postgeschichte in 2 luxe albums. motiefcollectie Duitsland met postzegels, poststukken etc. Alles betreffende Duitse Postgeschiedenis. 766 Collectie Duitsland Beieren op Lindnerbladen in klembandje West-Duitsland Collectie postfris en goed gevuld, in Davo de luxe-album Klemband met 26 post(waarde)stukken Deutsches Reich alsmede 2 oude brieven Oostenrijk 1862/ Duitsland - Berlijn West-Duitsland en Berlijn in 3 albums. Collectie postfris/(on)gebruikt (West-Duitland veel ** en gebruikt) Met betere beginjaren Bund postfris, wat zones en veel modern postfris. Berlijn Collectie postfris/(on)gebruikt met divers beter genoteerd uit de beginjaren en vanaf 1952 compleet, in Davo de luxe-album. 771 Berlijn in Lindner-T-album. Collectie overwegend postfris wb. ook wat betere exemplaren beginjaren. 772 Collectie West-Berlijn leuke partij gebruikt in stockboek waarbij beter materiaal o.a. 2 mark rode opdruk Berlijn met keur Schlegel 773 Berlijn in 2 Lindner-T-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt (deels dubbel verzameld) wo. wat betere beginjaren en vanaf 1956 vrijwel compleet wb. tevens wat rolstrippen, boekjes etc. 774 Berlijn in 2 Lindner-albums. Collectie postfris en vanaf 1957 compleet. Tevens enkelen gebruikte exemplaren voor Engeland Engeland in 2 Schaubek-klembanden. Collectie postfris/(on)gebruikt en vanaf 1960 uitsluitend postfris en vrijwel compleet incl. de fosforserie jaren 60. Tevens divers regionaal Machin. Engeland Voorraadboek gebruikt/ongebruikt met veel klassiek gebruikt en wat ongebruikt, beter King George VI (S.G. 476/478b*) langlopende series, regionaal, wat fosfor en modern postfris. Engeland in 2 Davo-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt met aardig klassiek en oud, veel postfris periode en aardig port** aanwezig. 778 Engeland Collectie postfris en vrijwel compleet, in Davo de luxe-album. 779 Engeland postfris/(on)gebruikt en postfris in 2 albums. Aardige collectie met wat klassiek en oud, iets port en dienst en vanaf 1988 uitsluitend postfris en vrijwel compleet. 780 Insteekboek postzegelboekjes Engeland wb. enkele prestige boekjes Engeland in 2 mappen. Collectie postfris/(on)gebruikt (deel beide aanwezig) wo. veel postfris vanaf 1962 inclusief divers beter fosfor en regionaal Machin. Engeland Startcollectie postfris/(on)gebruikt in 2 Davo-albums wb. aardig postfris modern. Tevens wat klassiek en oud op hawidkaarten

6 783 Engelse koloniën 783 Falkland Islands Collectie ongebruikt/postfris en vanaf 1953 uitsluiten postfris (en compleet) met o.a Michel nrs. 17/24*, 25/30*, en 39/46. Mooie koop! insteekboeken Engelse gebieden postfris/(on)gebruikt met vrijwel alle gebieden vertegenwoordigd en met name de semi-moderne periode sterk aanwezig. Wat chaotisch geheel doch zeer hoge cat. waarde. Voor impressie zie foto-collage

7 New Foundland postfris/(on)gebruikt in klemband. Uitgebreide collectie met gebruikt/ongebruikt klassiek, incl. types/ tandingen en kleurvarianten en veel beter genoteerd materiaal (zie fotocollage) wb. tevens Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick en British Columbia. Mooie koop met zeer hoge cat. waarde! Omnibusuitgaven div. jaren. Insteekboek ongebruikt en veel postfris wo. U.P.U (compleet), U.P.U , Sir WinstonChurchill 1965 (compleet), Royal Wedding 1973 alsmede partijtje diversen postfris/(on)gebruikt Falkland Islands Depandencies/South Georgia in Davo de luxe-album. Collectie zeer overwegend postfris en compleet volgens Davo-bladen. 788 Silver Jubilee 1935 in speciaal albumpje. Omnibusserie ongebruikt wo. postfris, compleet volgens Stanley Gibbons Collectie Omnibus uitgaven Engelse gebieden in Leuchtturm-album wo. Anti-Hongeractie 1963, Rode Kruis 63, ITU 65, Coop 65, WHO 66, Unesco 66, Football 66, Silver Wedding 72 en UPU Zeer overwegens postfris en in prachtkwaliteit

8 Omnibus series in White Ace album, ongebruikt, wo. Coronation 1937 (compleet), Victory 1946 (compleet), Royal Silver wedding 1948 (wo. 22 x complete serie* en Hongkong gebruikt) alsmede Coronation 1953 (compleet). 791 Collectie Engelse koloniën waarbij veel postfris in 4 stockboeken Omnibusserie Coronation 1937 (compleet, met veel postfris) en Churchill omnibus postfris en compleet insteekboeken omnibusuitgaven ongebruikt/postfris, wo. veel Coronation 1937 met doubletten en blokken van 4, Victory 1946, Kroning 1953, 25th Wedding Anniversary en wat divers. Tevens Franse omnibus Wereldtentoonstelling Collectie Engelse koloniën oud en modern in 2 stockboeken 795 Coronation Queen Elizabeth II, 1953 in Stanley Gibbons albumpje. Complete Omnibus serie (106 stuks) postfris. 796 Sir Rowland Hill Speciaal album met postfrisse omnibusserie Speciaal album, 25th Anniversary of the Coronation 1953, met 21 velletjes almede 21 onversneden vellen van 4 velletjes, alles postfris in prachtkwaliteit. 798 Queen Elizabeth II, Silver Jubilee Omnibuscollectie postfris in speciaal album. 799 Omnibusserie Coronation 1953, ongebruikt en compleet, 2x aanwezig. 800 The 60th Birthday of H.M. Queen Elizabeth II, 1986 in speciaal album. Collectie van 78 brugparen, postfris en kaartje zegels Omnibus-serie Coronation 1937, ongebruikt, in speciaal album. Enkelen licht getint. 35 Estland 802 Estland in insteekboek. Handelvoorraad postfris, meest ca. 5x(+) aanwezig. Zeer hoge kostprijs 1 Faeröer 803 Faeröer 19-8 in Davo-album. Geheel complete postfrisse verzameling wb. zeer veel motief. 804 Collectie Faeröer , postfris in Lindner-T-album. 805 Faeröer compleet postfris in Davo de luxe-album wb. tevens jaarpakketten 1998 (2x), 1999 (2x) en Faeröer postfris, in Ka-Be-klemband, wb. tevens Portugal 1994/1995** en Nederland 1995**. 807 Finland Finland 18-9 in 3 Davo de luxe-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt aanvankelijk matig gevuld, doch periode 1977 t/m 9 postfris en vrijwel compleet aanwezig. 808 Collectie Finland gebruikt in Davo-album waarbij materiaal Ringband postfrisse nieuwtjes Finland uit Finland Goed gevulde startcollectie, overwegend gebruikt, in Davo-album

9 811 Frankrijk 811 Frankrijk Voorraadboek postfris/(on)gebruikt met veel beter genoteerd materiaal m.n. voor Voor impressie zie fotocollage Collectie Frankrijk postfris in Kabe-album incl. betere zegels en series Frankrijk Voorraadboek zeer overwegend postfris met veel beter genoteerd materiaal, deel 2x aanwezig Frankrijk 0-5. Insteekboek postfrisse nieuwtje wo. veel velletjes, blokken etc. Zeer hoge kostprijs. 815 Frankrijk in insteekboek. Collectie ongebruikt/postfris en vanaf 1973 uitsluitend postfris wo. veel blokken en veletjes 2x aanwezig. Teven 10 Épreuves de luxe. 816 Frankrijk in MOC album. Collectie gebruikt/ongebruikt met aardig klassiek en veel beter oud, in overwegend goede kwaliteit wo. ongebruikt deel veelal 1e (nette) plakker (o.a. bloc 3). Tevens startcollectie Monaco en Andorra aanwezig. 817 Verzameling Franse koloniën postfris/(on)gebruikt in stockboek incl. betere zegels 818 Frankrijk in Ringband. Collectie van 44 stuks Épreuves de Luxe uit de nrs Yvert 2130, Collectie Frankrijk incl. LP/ Port/ etc. met beter materiaal in Davo-album 820 Collectie Frankrijk postfris/(on)gebruikt in Schaubek-album 821 Verzameling Frankrijk postfris in stockboek incl. betere series 822 Frankrijk Handelsvoorraad ongebruikt/postfris in 2 insteekboeken Frankrijk postfris en goed gevuld in Davo de luxe-album. 824 Collectie Frankrijk postfris compleet incl. Philatec-KB 825 Voorraadboek Frankerijk postfris/(on)gebruikt wo (Philatec) in vel van 8 stuks en diverse velletjes en blokken postfris. 826 Collectie Frankrijk klassieke stempelcollectie in stockboek waarbij veel ambulant en rondstempels 827 Frankrijk Collectie postfris en zeer goed gevuld in Davo de luxe-album. Tevens bladen t/m Startcollectie Frankrijk en koloniën in 2 albums en insteekboekje. 829 Frankrijk in Davo de luxe-album (bladen t/m 4). Collectie postfris in prachtkwaliteit Collectie Frans Andorra in stockboekje 35 Franse koloniën 831 Collectie Franse koloniën - Senegal in stockboek Collectie Franse koloniën - Mali vanaf 1961 in stockboek waarbij veel motief 833 Collectie Franse koloniën - Togo vanaf 1910 in stockboek Collectie Franse koloniën - Marokko vanaf 1956 in stockboek 835 Collectie Franse koloniën - Madagascar in insteekboek Collectie Franse koloniën - Dahomey in stockboek Collectie Franse koloniën - Guinée vanaf 1959 in stockboek 35 61

10 839 Gibraltar 838 Gibraltar Insteekboek postfris/(on)gebruikt en vanaf 1977 uitsluiten postfris, met beter materiaal. Griekenland 839 Griekenland in 2 Schaubek-klembanden. Collectie postfris/(on)gebruikt wb. uitgebreid Hermeskoppen, gespecialiseerd op druk en nuances, tevens gespec. emissie , div. beter genoteerd jaren 30/ en vanaf 1960 vrij uitsluiten postfris(en compleet) 4 Prachtkoop met hoge cat. waarde. 840 Griekenland in Leuchtturm-klemband. Collectie gebruikt/ongebruikt en v.a 1960 ongebruikt/postfris. Goed gevuld en meest 1e plakker. 841 Griekenland postfris en goed gevuld in Schaubeck-klemband. 842 Griekenland Aardige startcollectie postfris/(on)gebruikt in 2 Davo-albums. 40 Guernsey 843 Guernsey in 2 albums. Collectie postfris en goed gevuld wb. tevens Alderney aanwezig. 844 Guernsey/Alderney in 2 albums. Collectie gebruikt in zeer overwegend prachtkwaliteit wb. tevens wat extra gutter-pairs en velletjes Hongarije Hongarije in 5 Schaubek-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt, v.a 1965 zeer overwegend postfris en zeer goed gevuld. Zeer mooie koop! Hongarije in 4 Schaubek-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt, aardig gevuld wb. periode 1977 t/m 1983 postfris aanwezig. Ierland 847 Ierland Insteekboek postfris/(on)gebruikt v.a 1935 ongebr,/postfris en na 19 uitsluitend postfris. Zeer goed gevuld vanaf 1960 t/m Ierland in Davo-album. Collectie overwegend ongebruikt/postfris wo. Michel nrs. 37/39 ongebruikt. IJsland 849 IJsland in Lidner-T-album. Collectie postfris/(on)gebruikt met veel postfris vanaf 1938 in overwegend goede kwaliteit. Tevens vrijwel leeg album Collectie IJsland veel postfris in 2 luxe Davo-albums Collectie IJsland gebruikt in Davo-album waarbij beter materiaal Collectie IJsland veelal postfris in 2 luxe Lindner-albums 853 Collectie IJsland met doubletten in 2 stockboeken waarbij klassiek en postfris 62

11 864 Indonesië Indonesië in 3 albums en insteekboek. Collectie ongebruikt/postfris en vanaf 1957 zeer overwegend postfris, zeer goed gevuld met alle beter blokken en veel velletjes. Tevens Nederlands-Nieuw-Guinea postfris compleet incl. UNTEA. Indonesië in 2 Davo-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt met zeer veel postfris vanaf 1962 wo. voetbal- en apenblokken. Indonesië in klemband. Collectie postfris/(on)gebruikt met o.a gebruikt, 383/388 ongebruikt en RIS serie ongebruikt. Indonesië voorraadboeken ongebruikt/postfris wo. veel series en blokken engros, incl. beter genoteerd. Ouder deel in wat wisselende kwaliteit. Zeer hoge cat. waarde! Collectie misdrukken Indonesië in stockboek 859 Indonesië 19-0 in Holland-album. Collectie ongebruikt en vanaf 1995 postfris en vrijwel compleet Collectie Indonesië postfris in stockboek waarbij ook veel blocks, hoge cat.w Dik voorraadboek Indonesië voornamelijk postfris en wat misdrukken 40 Isle of Man 862 Isle of Man postfris, geheel compleet in 2 albums. Hoge kostprijs. 863 Man in 2 albums. Collectie luxe gebruikt, in zeer overwegend prachtkwaliteit en goed gevuld. 70 Israël 864 Israël in 5 Leuchtturm-klembanden. Prachtcollectie luxe postfris met 1/6 ful tab, incl. papier en tekstvarianten, 10/14, 10/14KZ, 10/14SZ en nadien geheelcompleet (full tab) met tal van papier-, fosfor, tandingsvarianten, div. ongetand (Blok 41U, 43B, 81B, 86B), Anti Honger-vel 1963, en zeer veel Kleinbogen/Kleinbogensatze. Tevens ringband Prestigeboekjes endiv. Speciale mapjes. Prachtkoop met enorme cat.warde/kostprijs!

12 Israël in 3 insteekboeken, 2 Davo de luxe-albums en envelop. Collectie postfris met veel beter genoteerd beginjaren en uitgebreid modern met postzegelboekjes, blokken en velletjes. Zeer mooie koop! Israël in 2 Lindner-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt en vanaf 1964 uitsluitend postfris Full Tab (en compleet). 867 Israël in 2 Davo-albums. Collectie ongebruikt/postfris, beginjaren deels korte tab en wat gevarieerde kwaliteit, doch vanaf 1956 overwegend postfris, full tab, en zeer goed gevuld. 868 Israël postfris en vrijwelcompleet in Lindner-T-album. 869 The Palestinian Authority postfris in Lindner-T-album wb. tevens iets Israël en Palau. Italië 870 Collectie Italië tot 2 postfris/(on)gebruikt in blanco album waarbij dubbel verzameld 70 Japan 871 Japan in Victoria-album. Collectie postfris/(on)gebruikt wb. met name na 1960 zeer goed gevuld. Jersey 872 Jersey in insteekboek. Handelsvoorraad postfris, meest 2 tot 4 x aanwezig wb. tevens iets ouder vanaf Zeer mooie koop met hoge kostprijs. 873 Jersey postfris en geheel compleet in Schaubek klemband. 874 Jersey in 2 albums. Collectie gebruikt en vanaf 1972 vrijwel uitsluiten rondstempels. Goed gevuld en meest in prachtkwaliteit. 60 Joegoslavië 8 Collectie Triëst postfris/(on)gebruikt in stockboek Kanaaleilanden 876 Kanaaleilanden in 2 Davo-albums. Collectie postfris inclusief Alderney, wb. tevens wat modern gebruikt op insteekbladen. 877 Guernsey, Jersey en Man in 3 Leuchtturm stiftbanden. Collectie postfris met alle betere beginjaren (incl. port) in overwegend prachtkwaliteit. 878 Collectie kanaaleilanden postfris in Ka-be klemband. 70 Liechtenstein 879 Collectie Liechtenstein postfris/(on)gebruikt in 3 luxe Lindner-albums, goed gevuld met beter materiaal Liechtenstein in insteekboek. Handelsvoorraad postfris (2 tot 7x aanwezig.) wb. tevens wat oudere blokken en velletjes Luxemburg Luxemburg in Schaubek-album. Collectie postfris/(on)gebruikt en vanaf 1962 zeer overwegen postfris (en compleet) in zeer overwegend prachtkwaliteit. Luxemburg in 2 Davo-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt, zonder topnummers doch overig goed gevuld met veel postfris modern. Luxemburg in Davo-album. Collectie postfris/(on)gebruikt (v.a 1970 uitsluiten postfris) wb. tevens wat luchtpost, dienst, port en bezetting

13 884 Luxemburg Collectie postfris en vrijwel compleet, in Davo de luxe-album Collectie Luxemburg voornamelijk beter materiaal in stockboekje waarbij postfris Malta 886 Malta in Schaubek-album. Collectie ongebruikt/postfris en vanaf 1965 uitsluitend postfris (en vrijwel compleet). Monaco 887 Collectie Monaco veelal postfris/(on)gebruikt in luxe Lindner-album, met veel beter materiaal Collectie Monaco postfris/(on)gebruikt in goed gevuld Schaubek-album met beter materiaal 889 Monaco in insteekboek. Handelsvoorraad postfris 0-5 (1x) en nadien meest 2 tot 5 x aanwezig (blokken 2 x) in uitsluiten prachtkwaliteit. Tevens wat ouder luchtpost en port. Nieuw-Zeeland 890 Nieuw-Zeeland Collectie postfris/(on)gebruikt in Davo cristal album, redelijk gevuld. Noorwegen 891 Collectie Noorwegen gebruikt in Davo-album waarbij betere zegels en series 892 Noorwegen in insteekboek. Kleine collectie gebruikt met o.a. 1 t/m 5 en 8 t/m Noorwegen Goed gevuld startcollectie postfris/(on)gebruikt in Davo-album. Deels dubbel verzameld. Oostenrijk 894 Oostenrijk in 3 insteekboeken. Collectie postfris/(on)gebruikt met beter klassiek en oud en div. beter jaren 30 wo. 512/517*, 519, 523, 545/5*, 557/562, 584, 623/626, 632/637 en veel jaren deel zowel postfris als gebruikt aanwezig. Mooie koop met hoge cat. waarde! 895 Oostenrijk Collectie ongebruikt/postfris in 4 Davo de luxe-albums, wo. beter jaren 20/30 ongebruikt in licht gevarieerde kwaliteit en veel postfris v.a 19 (en op L.P. na compleet). 896 Oostenrijk in 2 insteekboeken. Collectie postfris/(on)gebruikt wb. beter klassiek en jaren 30 alsmede Bosnië, Feldpost Italië, Lombardijë-Venetië en Oostenrijkse Levant. 897 Oostenrijk in 2 Leuchtturm klembanden. Collectie ongebruikt/postfris met beter genoteerd jaren 40/ en veel postfris modern. Mooie koop! 898 Oostenrijk in 4 Safe ringbanden. Collectie postfris/(on)gebruikt met zeer veel postfris modern, vanaf 1960 vrijwel compleet. 899 Oostenrijk motiefcollectie WIPA, Tag der Briefmarke etc. wo. covers, vignetten, zwartdrukken, ballonpost, postwaardestukken etc. in 2 ordners. 900 Oostenrijk postfris en vrijwel compleet in 2 ringbanden. 901 Oostenrijk Dik voorraadboek gebruikt/postfris in kleine aantallen Collectie Oostenrijk voornamelijk klassiek in stockboek waarbij beter materiaal en stempels. Tevens wat Bosnië Polen 903 Collectie Polen vanaf 1919 (on)gebruikt in goed gevuld blanco album Portugal 904 Portugal Verzameling postzegelboekjes (postfris) in ringband. Ca. 130 stuks, zonder doubletten. Tevens wat maximumkaarten Collectie Portugal modern waarbij 60,- aan nominaal Roemenië Roemenië. Voorraadboek postfris, meest uit langlopende series Koning Michael I, wo. veldelen/tjes en wat gelegenheidszegels, blokjes. Rusland 907 Rusland in 3 Schaubek-albums + map. Collectie gebruikt/ongebruikt met divers klassiek en vanaf 1925 overwegends gebruikt en zeer goed gevuld. Tevens map doubletten insteekboeken Rusland postfris/(on)gebruikt wo. soort collectie, doubletten en voorraadboeken wb. beter genoteerd materiaal. Interessante koop! 909 Insteekboek Russische kantoren ca wo. Russische post in China, Staatspost en Levant, Siberië en diverse Russische gebieden wo. ook wat moderne Republieken. 910 Rusland postfris/(on)gebruikt in 4 dikke insteekboeken, deels iets gespecialiseerd en wat ongetand. 911 Collectie Rusland modern postfris in stockboek waarbij Oekraïne, Turkmenistan en Belarus 40 Scandinavië 912 Voorraadboek Scandinavië vanaf ca met beter klassiek en oud van zowel Denemarken, Deens West Indië, Noorwegen, Finland en Zweden. Tevens leuk modern ongebruikt/postfris wb. tevens Groenland incl. enkel oudere Pakke-porto Collectie Scandinavië postfris/(on)gebruikt afwisselende partij t/m 5 in 3 stockboeken 90 Spanje 914 Spanje in 7 insteekboeken. Collectie postfris/(on)gebruikt, deels beide aanwezig wb. m.n. modern deel zeer goed gevuld (gebr. + postfris.) tot 0. Nadien uitsluitend gebruikt aanwezig. 915 Spanje in 3 klembanden. Collectie overwegend postfris en zeer goed gevuld, op enkele blokken en series na compleet. 916 Spanje 18-5 in 4 Davo-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt, zonder topnummers doch overig heel aardig gevuld wo. veel postfris vanaf Collectie Spanje 18-0 postfris/(on)gebruikt in blanco album gedeeltelijk dubbel verzameld waarbij beter materiaal Spanje in 3 Davo-albums. Startcollectie postfris/(on)gebruikt, aardig gevuld (wb. Mich. 985/986) wo. wat klassiek en oud en veel modern. 5 65

14 USA 923 Voorraadboek USA met beter klassiek (in gevarieerde kwaliteit) en nadien veel ongebruikt/postfris in diverse aantallen. 924 USA in Schaubek-album. Collectie postfris/(on)gebruikt en na 1940 zeer overwegend postfris en zeer goed gevuld en meest in prachtkwaliteit. 925 Thematisch opgezette collectie USA in 7 insteekboeken, zeer overwegend postfris tot ca. 0 verzameld. 926 Collectie USA in oud Kloek album en stockboek met vooroorlogs ongebruikt materiaal U.S.A in 2 Davo-albums en 2 insteekboeken. Collectie postfris/(on)gebruikt wb. tevens paren en tandingen uit postzegelboekjes alsmede wat gebieden en pre-cancels. 928 USA voorraadboeken gebruikt. Veel zegels. 35 Vaticaanstad 929 Vaticaan in 2 Ringbanden. Collectie postfris/(on)gebruikt)gebruikt met o.a. mich. Nrs. 45/, en 161/162* Insteekboek Vaticaan , postfris/(on)gebruikt, met betere series jaren 20/30, Blok 1* en 2**, div. poststukken/covers etc. en veel postfris. Vaticaan in Davo-album. Collectie postfris/(on)gebruikt, aanvankelijk matig gevuld doch vanaf 1960 vrijwel compleet, postfris, aanwezig. 932 Startcollectie Vaticaan ongebruikt/postfris, met wat doubletten in ringband en insteekboek. 933 Verenigd Europa Verenigd Europa in 6 insteekboeken. Collectie gebruikt ongebruikt en zeer veel postfris, zonder de topnummers maar overig heel goed gevuld. 934 Verenigd Europa in 2 albums en insteekboek. Verzameling/voorraad meelopers postfris wo. ruim velletjes. 935 Verenigd Europa in 3 Lindner-T-albums. Collectie postfrisse Cept-velletjes, meelopers en wat sympathie-uitgaven Oost- Europa (wo. ongetand) in uitsluitend prachtkwaliteit. 936 Verenigd Europa in 2 Zonnebloemalbums. Collectie postfris (en compleet), CEPT en meelopers, in overw. prachtkwaliteit Collectie Verenigd Europa incl gebruikt, Liechtenstein 60 en Spaans Andorra 72 in Lindneralbum Verenigd Europa postfris en behoudens Spaans Andorra 1972, compleet. 939 Verenigd Europa Ringbanden postfris/(on)gebruikt, met wat beter genoteerd. 35 Verenigde Naties 940 Verenigd Naties in 2 klembanden. Collectie postfris, alle kantoren, wo. blok 1** en UNTEA serie**. 941 Collectie Verenigde Naties waarbij 2x block 1 in 2 albums 25 Zuid-Amerika 942 Collectie Zuid-Amerika leuke partij met voornamelijk klassiek materiaal waarbij beter en variëteiten Collectie Zuid-Amerika - Guatemala vanaf 1871 (on)gebruikt in klembandje 40 Zweden 944 Zweden in 2 albums. Collectie postfris en vanaf 1971 zeer goed gevuld. 945 Zweden in 3 Davo de luxe-albums. Collectie postzegelboekjes (ca. 300 stuks) en wat divers Zweden. 946 St. Pierre en Miquelon 919 St. Pierre et Miquelon in Lidner-T-album. Collectie postfris en vrijwel compleet in uitsluitend prachtkwaliteit. 125 Syrië 920 Collectie Syrië vanaf 1957 in stockboek 60 Tsjechoslowakije 921 Tjechoslowakije in klemband. Gespecialiseerde collectie gebruikt/ongebruikt, wb. blokken van 4, paren, poststukken, ongetand etc. 922 Collectie Tsjechoslowakije (on)gebruikt in goed gevulde klemband 40 Zweden in 4 insteekboeken. Zeer uitgebreide collectie gebruikt, verzameld op combinaties uit postzegelboekjes, rollen etc. wb. 2- en 3-zijdig getand, paren, strippen en blokken van 4. In het moderne deel vrijwel alle mogelijke combinaties aanwezig. 947 Collectie Zweden gebruikt in 2 goed gevulde Davo-albums 948 Zweden in 2 Davo-albums. Collectie postfris/(on)gebruikt wb. beter jaren 20 gebruikt. 949 Zweden 19-5 in Lindner-ringband. Ruim postzegelboekjes postfris wb. kaftjes deels met potlood beschreven

15 9 Zwitserland 9 Zwitserland in 4 Schaubeck klembanden. Schitterende collectie ongebruikt/postfris met zeer veel beter genoteerd in overwegend prachtkwaliteit, wo. langlopende series gespecialiseerd op papiersoorten, vrijwel alle toeslag en gelegenheid aanwezig inclusief PAX serie postfris. keerdrukken, Zusammendrukken (ook met tussenstrook en gat) alle betere blokken (blok 1* incl.combinaties 1 daaruit**) overigen postfris inclusief tal van combinaties hieruit. Goed Dienst (incl. Office Européen**) Luchtpost wb. 1/2** etc. Prachtkoop! 951 Zwitserland in 3 Lindner-T-albums. Collectie postfris, overcompleet wb. tevens diverse velletjes (o.a. Textielblok 0), combinaties en zegels uit blok. Prachtkoop! Zwitserland in 9 insteekboeken. Collectie postfris/(on)gebruikt, tot 1960 deels zowel gebruikt als ongebr./posfris aanwezig, wb. tevens blokken van 4 (gebr. of postfris.), tevens blokken 2/3, 6, 10, 15/16 (allen postfris), aardig dienst, combinaties etc. 953 Zwitserland Collectie ongebruikt/postfris en vanaf 1965 uitsluitend postfris. Op de PAX en enkel betere blokken na compleet. 954 Zwitserland in 2 albums. Collectie postfris/(on)gebruikt met aardig klassiek en oud en veel ongebruikt vanaf 1938 en vanaf 1965 overwegend postfris en vrijwel compleet. 955 Zwitserland in 2 ordners en insteekboek. Collectie postfris/(on)gebruikt met wat beter genoteerd jaren 20, veel postfris vanaf 1963 (wo. blokken van 4) tevens wat gebruikt Zwitserland en wat ostfris Liechtenstein. 956 Zwitserland in Safe dual album. Collectie postfris en vrijwel compleet, in zeer overwegend prachtkwaliteit. 957 Zwitserland in Kabe-album. Collectie gebruikt/ongebruikt wb. veel ongebruikt vanaf Zwitserland Verzameling postfris/(on)gebruikt met veel doubletten in 2 albums en 2 insteekboekjes wb. veel modern postfris. 959 Collectie Zwitserland postfris/(on)gebruikt on 2 Davo-albums 960 Zwitserland in album en insteekboek. Collectie met doubletten wo. veel postfris aanwezig. 961 Zwitserland Collectie gebruikt en goed gevuld, na 1945 vrijwel compleet (zonder blokken). 962 Zwitserland Insteekboek ongebruikt wo. veel Pro Juventute zegels/series vanaf Zwitserland Collectie postfris en goed gevuld in Davo de luxe-album. 964 Albums poststukken en FDC s, meest na 1990, wb. tevens wat gebruikt blokken van 4 en wat divers Zwitserland. 35 Motief 965 U.P.U insteekboekjes postfris motief UPU met blokken en series van diverse landen (zonder Engelse gebieden), wb. beter genoteerd. 966 Lady Diana Spencer Speciaalcollectie postfris in 2 Lindner-T-albums. Zeer hoge kostprijs! 967 Collectie muziek en componisten ongebruikt/postfris in insteekboek wo. o.a. Hongarije blok 1, luxe postfris Motiefcollectie van Gogh in 2 luxe albums wo. 28 persoonlijke velletjes voor cruiseschepen, Nederlandse Antillen(1536a-1536f) 969 Insteekboek motief, overwegend postfris, wo. Rode Kruis, Anti Honger, Anti Malaria, Omnibusuitgaven Engelse gebieden, VN motief etc. Leuke koop! 970 Insteekboek Treinen wo. veel postfris insteekboeken Treinen wb. veel postfris. 972 Collectie Katten in Lindner-album en insteekboek wo. veel postfris. 67

16 Insteekboek postfris motief Kunst wo. beter Joegoslavië en schilderijen Tjechoslovakijë Moeie collectie Markenheftchen op grootformaat covers van div, W-Europese landen en wat overzee albums postfris motief History of WOI en WOII wo. ook wat covers Insteekboek Muziek postfris/(on)gebruikt, wo. veel verweglanden Motiefcollectie Jahre Tag der Briefmarke met postfris en diverse covers dikke insteekboeken Ajman wb. veel complete series postfris/gebruikt en wat ongetand Postfrisse motiefcollectie Rubens in 2 Lindner-T-albums wb. tevens wat covers Insteekboek Rotary, overwegend postfris wb. enkele kartonproeven Franse gebieden insteekboeken diversen wo. veel postfris motief mineralen en kristallen. 25 Divers 982 Luchtpostbrieven Collectie 1e en bijzondere vluchten, meest van of naar Nederland wo. Van der Hoop vlucht van- en naar Indië, div. Postjager, Pelikaan en Uiver, rampvlucht Ooievaar (met boordstempel B67b), rampvlucht Mariboe (met dienstcouvert B110-I.) Rampvlucht Uiver 1934, Do-X vlucht Suriname met complete serie, rampvlucht Casablanca-Toulouse (4 regelige tekst 0 G-Da), IJspostvluchten etc. 983 Div. Europese landen 18-19, in 2 Kabe-albums. Collectie gebruikt/ongebruikt van o.a. Hongarije Turkije, Tjechoslowakije, Joegoslavië, Duitse (bezettings)gebieden, Saar en m.n. Oostenrijk (zeer goed ongebr ) en Frankrijk met periode * zeer goed gevuld. Mooie koop met hoge cat. waarde. 984 Schaubek permanentalbum met wereld collectie met name Nederland aardig gevuld (bijgeplakt tot 1935), wat O.G. en overig alle landen van de wereld vertegenwoordigd in meer of mindere mate dikke voorraadboeken gehele wereld postfris/(on)gebruikt met allerhande materiaal zowel oud als modern, los of in serie. Enorme uitzoekpartij 986 Insteekboek diversen met beter genoteerd van o.a. Duitse Rijk, Scandinavië, Frankrijk, Engeland (wo. klassiek*), Gibraltar etc. Gevarieerde kwaliteit wo. nagegomd. 987 Collectie Nederland gebruikt/ongebruikt, , vanaf 1924 vrijwel compleet wo. 136/138, 356/373*, 346/349*, en na 1945 veel zowel gebr. als ongebruikt aanwezig. Tevens 402B/403B*, beter roltanding wb. R71/R101, wat port en Curaçao/Antillen. Tevens Duitsland vanaf 1872 met wat beter Bund, België en Denemarken. 988 Letland in insteekboek. Handelsvoorraad postfris (van 2 tot 9x aanwezig) in uitsluiten prachtkwaliteit Litouwen in insteekboek. Handelsvoorraad postfris (meest 2 tot 10x aanwezig) inclusief wat automaatstroken Europa-collectie in 3 Schaubeck-albums (Grosse Ausgabe 1936/1937) waarin aardig Duitsland en overige landen wisselend vertegenwoordigd. 991 Kosovo in insteekboek. Handelvoorraad postfris wo. 1/5 (13x), 6/10 (7x), 11/15 (5x), 22/25 (9x) etc. Hoge cat. waarde. 992 Insteekboekje diversen, meest beter genoteerd, doch meest met bemerking wo. nagastempeld, nagegomd, valse E1 en E3 Nederland, alsmede Ned.-Indie Brandkast 1/7 met vals stempel. Tevens wat postfris materiaal. Interessant voor referentie. 68

17 993 2 insteekboeken diversen wo. Nederland postfris/(on)gebruikt wb. o.a. 345*, 534/536*,wat engros jaren 565/57**, divers O.G. van Nederland en wat DDR. 994 Collectie PORT zegels, gehele wereld, in 3 blanco albums alsmede collectie LUCHTPOST zegels gehele wereld in 1 blanco album. Zelden aangeboden als collectie. 995 Collectie divers in oude klemband waarbij stempels en poststukken met aardig USA West-Europa. Voorraadboek overwegend postfris meest jaren 80 wo. België, Neederland (en O.G.), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. 997 Insteekboek diversen wo. Midden-Oosten, Franse gebieden, Zuid-Amerika, Japan, Oostenrijk, Turkije etc. Merendeels wat ouder materiaal. 998 Collectie wereld buiten europa tot ca in oud Schaubek-album 999 Collectie Overzee in klemband, deels matig gevuld doch enkel landen wat beter aanwezig wo. Japan insteekboeken en 5 schriften etc. met diversen wo. Duitsland en postfris Zwitserland 60 1 Collectie wereld klassiek krantenzegels in stockboek waarbij variëteiten, fragmenten en complete kranten 60 2 Verzameling Azië gebruikt/ongebruikt in Victoria-album wo. China, Thailand en Vietnam. 3 Europa in Davo-album. Collectie postfris met o.a. Verenigd Europa, Zwitserland, Vaticaan, Luxemburg, Oostenrijk en Ver. Naties. 4 Europaverzameling in 2 Schaubek-albums wo. aardig Duitsland. 5 Ringband diversen postfris/(on)gebruikt wo. frankeergeldig Duitsland, Frankrijk en Spanje. Tevens wat motief. 6 Diverse wereld veelal postfris/(on)gebruikt in stockboekje waaronder beter materiaal Spanje 7 Collectie divers modern postfris in stockboek waarbij veel motief 8 Collectie divers voornamelijk postfris in stockboek waarbij betere (ongetande) blocks 9 Collectie wereld vooroorlogs in oud Schwanebergeralbum 1010 Verhuisdoos diversen wo. 3 insteekboeken allerhande motief (wb. veel postfris), collectie PTT-mapjes Nederland (Fl.) in 4 albums, 2 FDC albums moderne poststukken wereld alsmede 3 lege Davo-banden met blanco/ruitbladen insteekboeken diversen wb. Nederland postfris/(on)gebruikt met o.a. 104/105 (plakkerresten) ongebruikt voor 1940 (gevar. kwaliteit) en ongebr./postfris nadien. Tevens postfris Kanaaleilanden, Duitsland en Ierland Thailand Collectie overwegend gebruikt in insteekboek wb. iets postfris jaren Egypte mappen met ca. poststukken wo. veel postcensuur vanaf 1948 en wat diverse censuur voordien mappen complete vellen postfris van Rusland (jaren 80) en Tjechoslawakije. Hoge cat. waarde boeken diversen wb. veel Duitsland met o.a. veldelen inflazegels insteekboeken wo. Engeland gebruikt vanaf 1929, startcollectie vlaggen, en wat USA en Nederland. 5 69

DOEN! extra clubavond woensdag 27 maart donderdag 14 februari

DOEN! extra clubavond woensdag 27 maart donderdag 14 februari DOEN! Een paar keer per jaar komt uw bestuur bij elkaar om plooien glad te strijken, noten te kraken en beleidslijnen uit te zetten. Meestal merkt u daar niet (meteen) zo veel van, maar uit de laatste

Nadere informatie

Ledenbijeenkomsten- U kunt de volgende data noteren, ook voor het nieuwe seizoen:

Ledenbijeenkomsten- U kunt de volgende data noteren, ook voor het nieuwe seizoen: Voorzitter, Veilingmeester Cie Nalatenschappen Vereniging van Zaanse postzegelverzamelaars DE POSTHOORN Jan Kluft 075-615.9227 jkluft@chello.nl Rozeboom 8 1541 RJ Koog a/d Zaan Secretaris Teake Jansonius

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten

Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Tarievenoverzicht Vodafone Diensten Telecombinatie Inhoudsopgave. Tarieven Vodafone In- 4... 5.. Vodafone In- Web... 5... Abonnementskosten... 5..2. Onderling bellen (Optioneel)... 5..3. Tarieven nationaal

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN en voorwaarden D atum 17 se ptember 2013 Versie 1.8 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden D atum 1 1 juli 2013 Versie 1.6 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt

Nadere informatie

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. REDWORKS PRIJSLIJST Versie: 2013 04 01 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Diensten die slechts voor een gedeelte

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Vodafone OneVoice

Tarievenoverzicht. Vodafone OneVoice Tarievenoverzicht Vodafone OneVoice 1 Vodafone OneVoice Mobiel 1.1 Vodafone OneVoice mobiel abonnementskosten éénmalig Staffel per maand Abonnement per mobiele aansluiting 1-349 350-499 500+ 22,50 21,25

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

Posttarieven. Per augustus 2014

Posttarieven. Per augustus 2014 Posttarieven Per augustus 2014 Posttarieven per 1 augustus 2014 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven Spoedservice

Nadere informatie

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 10-2014 / V2.0 10-2014 V2.0 Communicatie gaat tegenwoordig een stuk verder dan alleen vaste of mobiele telefonie. OZMO zorgt voor een uitstekende vast mobiel integratie. Hierdoor bent u als ondernemer

Nadere informatie

Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen. wel vogelvrij!

Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen. wel vogelvrij! ALGEMENE INFORMATIE MERKEN m e r k e n b u r e a u 2012 Uw merk is misschien het kostbaarste bezit van uw onderneming. Maar zonder beschermingsmaatregelen wel vogelvrij! De vijf kostbaarste merken ter

Nadere informatie

Prijslijst* Hostingdiensten 2010

Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Versie 1 juli 2010 Prijslijst* Hostingdiensten 2010 Dienst Prijs per jaar Periode Omschrijving Parkeren 2,50 1 jaar De domeinnaam wordt geparkeerd op onze www.domeinparkeerplaats.nl Alias 7,50 1 jaar De

Nadere informatie

Vodafone Zakelijke tarieven

Vodafone Zakelijke tarieven Vodafone Zakelijke tarieven Geldig per december 2008 Make the most of now Vodafone OndernemersBundel Maandbedrag Belminuten Tarief per minuut 15,00 75 0,20 22,50 150 0,15 35,00 300 0,12 50,00 500 0,10

Nadere informatie

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Abonnementen Online.nl DSL producten en snelheden Glasvezel producten en snelheden Snel Internet 10 Mb/s Supersnel Internet 30 Mb/s Supersnel Internet 40 Mb/s Ultrasnel

Nadere informatie

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari Persbericht Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari Brussel, 12 januari 2011 Vanaf 17 januari zijn debetkaarten uitgegeven door 22 in België

Nadere informatie

Posttarieven. Per januari 2015

Posttarieven. Per januari 2015 Posttarieven Per januari 2015 Posttarieven per 1 januari 2015 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven en kaarten 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven

Nadere informatie

Nieuw verschenen Maps on Stamps : landkaarten, globes, plattegronden, emblemen, nautische kaarten,

Nieuw verschenen Maps on Stamps : landkaarten, globes, plattegronden, emblemen, nautische kaarten, Albanië 18-11-11 3382 Forum Adriatisch-Ionische steden Kaart Adriatische en Ionesische zee N 1,40 Algeria 12-04-11 1656 First economical statistical information Kaart Algerije N 0,60 Algeria 14-11-11 1671/2

Nadere informatie

Veiling nr.113 wordt gehouden op zaterdag 24 september 2011. Openbare

Veiling nr.113 wordt gehouden op zaterdag 24 september 2011. Openbare Veiling nr.113 wordt gehouden op zaterdag 24 september 2011 Openbare Ve r k o o p v o o r w a a r d e n : 1. De verkoop geschiedt met 20% opgeld en 1,75 tafelgeld voor iedere koop (incl. 19% btw) in Euro's.

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE INTRO VOOR DE LEERKRACHT Dit is de vereenvoudigde geschiedenis van de Europese Unie, door De Brieven Brigade toegankelijk gemaakt voor de leerlingen

Nadere informatie

De nieuwe landen in het oosten

De nieuwe landen in het oosten De nieuwe landen in het oosten Sinds het einde van de Koude Oorlog is de kaart van Europa ingrijpend gewijzigd. Sommige staten zijn verdwenen om op te gaan in een groter geheel ( denk aan de DDR), maar

Nadere informatie

Belgaphil 14 P508861. GRATIS voor alle leden van de K.L.B.P. verschijnt driemaandelijks in januari - april - juli - oktober

Belgaphil 14 P508861. GRATIS voor alle leden van de K.L.B.P. verschijnt driemaandelijks in januari - april - juli - oktober P508861 koninklijke landsbond der belgische postzegelkringen v.z.w. verschijnt driemaandelijks in januari - april - juli - oktober Belgaphil 14 Officieel bondsblad van de K.L.B.P. 3 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Bellen. . Het extra rekening. Red. Red Business Essential. Super. mms in de bundel. voor meer informatie

Tarievenoverzicht. Bellen. . Het extra rekening. Red. Red Business Essential. Super. mms in de bundel. voor meer informatie Vodafone Zakelijkee Tarieven per 6 Oktober 2014 Tarievenoverzicht Basic 100 Basic 275 Maandbedrag van het abonnement inclusief (smart)phone (*a)) Maandbedrag van het Sim Only abonnement 1 jaar j Maandbedrag

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Vodafone Mobiel Breedband+Bel+Sms

Tarievenoverzicht Vodafone Mobiel Breedband+Bel+Sms Vodafone Mobiel Breedband+Bel+Sms U koopt per maand een bundel voor 40,00 Bestaande uit een data bundel voor 32,50 De data bundel bestaat uit 2,5 GB De maximale downloadsnelheid is 28,8 Mbps De maximale

Nadere informatie