Welkom in het nieuwe CJIB gebouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in het nieuwe CJIB gebouw"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Oktober 2012 Gebiedsgericht werken Seizoensopening 18 september Ditmaal geen bezoek aan het CJIB wegens een openstaande boete, maar voor een feestelijke gebeurtenis: de Seizoensopening van de wijkpanels en dorpsbelangen. In het kader van het thema Duurzaamheid zijn Hans Achterbosch, Marco van Dalfsen en Harry Wiersma uitgenodigd. Welkom in het nieuwe CJIB gebouw Peter Tanghe, Unitmanager Services bij het CJIB heet ons van harte welkom in het nieuwe CJIB gebouw. Ook voor het CJIB was het een belangrijke avond. Wij waren het eerste publiek dat een kijkje mocht nemen in het indrukwekkende gebouw en gebruik mocht maken van het auditorium. Op 12 oktober is de officiële opening voor publiek. Wethouder Isabelle Diks opent de avond Ze vertelt kort over de ontwikkelingen staan voor de komende jaren die ook de wijken en dorpsbelangen raken. Onder meer over de toevoeging van Boarnsterhim en de op stapel staande stadslandbouw waar begin volgend jaar een start mee wordt gemaakt. De wethouder is blij met de grote opkomst en benadrukt dat een avond als deze erg belangrijk is als ontmoetingsmogelijkheid voor de wijken en de dorpen en om informatie uit te wisselen. Ontmoeten onder het kunstwerk van Diederik Kromberg. Marco van Dalfsen, Bureau Kuub: De sleutel tot energiebesparing ligt bij uzelf Marco is de gemeentelijke aanjager energiebesparing. De centrale vraag binnen zijn werk: Hoe beweeg je mensen in de wijken om meer energie te besparen? De sleutel daartoe ligt bij de bewoners zelf. Energiebesparing is thuis niet zichtbaar, maar wel een enorme uitdaging. In de woningen in Leeuwarden wordt jaarlijks 60miljoen euro uit gegeven aan energie. Het is lastig voor bewoners. Hoe weet ik nu hoe ik goed kan besparen? Kan het wel uit als ik in zonnepanelen of een groen dak investeer? Wethouder Diks spreekt het gezelschap toe. Vervolg op pagina 2

2 Vervolg van pagina 1 Kortom, er zijn te veel vragen, waardoor iemand vaak geen actie onderneemt. De gemeente Leeuwarden wil hier iets aan doen en start met de campagne Slim wonen met energie. Ook komt er een energieloket waar bewoners met alle vragen terecht kunnen. Heeft u als wijkpanel of dorpsbelang plannen op dit gebied of is uw buurt al goed bezig met energiebesparing geef dit dan door via of Deze mensen wil de gemeente Leeuwarden graag in het zonnetje zetten. Hans Achterbosch: De wereld is van ons Hans Achterbosch start zijn verhaal met de prachtige woorden De Wereld is van ons, dus zorg goed voor haar. Zijn reizen naar allerlei uithoeken in de wereld, waaronder de beklimming van de Mount Everest en expedities naar Groenland en de Zuidpool hebben hem tot nadenken aangezet. Hans neemt ons mee naar smeltende gletsjers en vervuiling op diverse bergen. Er moet iets gebeuren willen we een betere toekomst voor ons allen. De ecologische problematiek groeit; de verstedelijking in met name China en India, de toename van auto s en iedere week neemt de wereldbevolking toe met een miljoen mensen. Het vraagstuk hierbij: Hoe kunnen we goedkope en milieuvriendelijke energie opwekken in 2050? Hans geeft aan dat dit zou kunnen met water-energie en, als alternatief, kernenergie. De moraal van het verhaal van Hans; Doe alles wat je doet weloverwogen en ga zo ook met energie om. Hans Achterbosch Harry Wiersma: Stel je niet afhankelijk op maar neem zelf initiatief! Het predikaat Achter de Hoven de duurzaamste wijk van Fryslân draagt deze wijk met trots. Harry Wiersma vertelt over de (wijk) ontwikkeling (-s maatschappij) in Achter de Hoven op het gebied van duurzaamheid. Het belangrijkste in een wijk is dat de bewoners in beweging komen! Hoe krijg je dat voor elkaar? Zorg dat zij de zaak zelf in de hand kunnen houden, dat het goed voor de portemonnee is, dat er goede voorzieningen zijn en als laatste, zeker niet het minste, zie de overheid als partner! Professionele ondersteuning hierbij is van essentieel belang. Maar de bewoners moeten het wel zelf doen; geef aan waarin je geïnteresseerd bent en wat je zou willen oppakken. Wat gebeurt er zoal op dit gebied in Achter de Hoven? Er is sprake van een duurzame voedsel-fruit productie, duurzame conservering van onroerend goed. En er lopen onderzoeken naar privatisering van het wijkcentrum en de mogelijkheid voor een stadscamping. Harry Wiersma Wilt u meer informatie? Op 15 oktober is er van een informatie bijeenkomst met wijkbewoners waar dieper ingegaan wordt op alle ins en outs. Daarnaast is er op 27 oktober een energiemarkt in het Knooppunt. De seizoensopening werd afgesloten met een hapje en een drankje. Het was een geslaagde avond! 2

3 Gebiedsteams: welzijn nieuwe stijl in de praktijk De gemeente Leeuwarden heeft een paar jaar geleden het initiatief genomen om een aantal hulpverleningsorganisaties bij elkaar te halen en hen tot samenwerking te stimuleren. Deze werkwijze is bekend onder de naam Amaryllis. Hoe was het eerst? Voorheen werd de hulpverlening in Leeuwarden door veel verschillende organisaties op heel veel verschillende plekken gedaan. In het beste geval hadden de hulpverleners dan wel contact met elkaar, maar samenwerken was vaak moeilijk. Het gevolg kon zijn, dat er meerdere hulpverleners in één gezin kwamen en dat die langs elkaar heen werkten. Ook brak het besef door, dat de hulpverlening soms wel erg ver doorgeschoten was: het was meer zorgen voor de hulpvrager, in plaats van zorgen dat de hulpvrager zo veel mogelijk zelf aan kan pakken. En hoe is het nu? Tijd voor een nieuwe aanpak. De werkwijze: welzijn nieuwe stijl (Amaryllis). Één huishouden, één plan, één hulpverlener. Burgers kunnen zelf meer doen en zo nodig helpen we hen daarbij; en als ze dat niet kunnen zorgen we ervoor, dat er goed samengewerkt wordt. Er zijn vijf zogenaamde gebiedsteams opgericht. Ieder gebiedsteam heeft mensen uit verschillende hulpverleningsorganisaties, die zeer nauw met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis. Alle informatie over een hulpvrager is gebundeld waardoor er niet of nauwelijks overdracht hoeft plaatsvinden tussen de ene en de andere hulpverlener. Omdat het team gebiedsgericht werkt, heeft het ook meer directe kennis van de wijk. Naast de individuele hulpverlening houdt het team zich ook bezig met bijvoorbeeld de ondersteuning van bewonersgroepen of bewonersinitiatieven. Op dit moment wordt er in heel Leeuwarden volgens deze werkwijze gewerkt. Meer informatie Neem dan contact op met Welzijn Centraal ( ) of Als uw wijkpanel of dorpsbelang meer wil weten over het gebiedsteam in uw wijk, dan kunt u ons uitnodigen voor een wijkpanelvergadering. We kunnen dan vertellen wat we in uw wijk kunnen doen en wat we tegenkomen. U kunt contact opnemen met uw wijkpanelondersteuner, met de opbouwwerker in uw wijk of met Ad van Alphen van Welzijn Centraal 3

4 Iedereen veilig door Aldlân (bijdrage van het wijkpanel Aldlân) Verkeersveiligheid is voor iedereen van belang en een belangrijk thema voor de gemeente Leeuwarden. Maar ook de bewoners van de wijken en dorpen maken zich hard voor verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld de wijk Aldlân. Werkgroep Verkeer De wijk Aldlân heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Het wijkpanel heeft zelfs een aparte werkgroep verkeer. Ieder jaar wordt er weer opnieuw gekeken naar de verkeersveiligheid in de wijk en specifiek naar de punten in de wijk waar het veiliger kan. De uitkomsten worden besproken met de gemeente. Veilig door de buurt Met het project Veilig door de buurt van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) kunnen wijkpanels, buurtverenigingen en bewoners uit Leeuwarden allerlei gratis activiteiten organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een crashtest, snelheidsmeting of een remdemonstratie. Ook biedt Veilig door de buurt kindgerichte activiteiten aan, waaronder een verkeerskar met bijvoorbeeld steps, klossen, verkeersborden, verschillende buiten- en binnenspellen en een uitrolbaar zebrapad. Verkeersmiddag voor kinderen Jong geleerd is oud gedaan. Leer een kind zo jong mogelijk de verkeersregels en verklein daarmee de kans op ongelukken. Op 27 juni 2012 heeft het wijkpanel Aldlân een verkeersmiddag georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd, in samenwerking met Veilig door de buurt. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken zijn er posters opgehangen in de scholen en flyers uitgedeeld aan de kinderen. Doel van de middag is om kinderen spelenderwijs bewust te maken van het verkeer om zich heen en de buurtbewoners te attenderen dat kinderen niet altijd voorspelbaar reageren in het verkeer. Remt een auto met 30 km/uur dan is de remweg 13,3 meter. Rijdt een auto vijftig km/uur dan is de remweg 27,7 meter! Bron: Kinderen op het schoolplein: verkeersmiddag. Foto: Hans van Aalst. Wat was er allemaal te doen? De grote publiekstrekker van de middag was de politieauto waar kinderen uitleg kregen over de politie en een kijkje mochten nemen in de auto. En verder: - mag je al zonder zitje in de auto? - uitleg oversteken bij een zebrapad - ren-je-rot spel - parcours met steps Natuurlijk was er na al deze inspanning een lekker glaasje limonade in de kleuren van een stoplicht en wat lekkers. Veilig Verkeer deelde ballonnen en 30km- stickers uit. Alle deelnemende kinderen kregen zelfs een heuse oorkonde. Ongeveer 100 kinderen uit de wijk hebben meegedaan aan de middag! Een grote opkomst waar de werkgroep verkeer trots op is! Wijkpanel Aldlân wil de vrijwilligers, basisscholen Willem Alexanderschool en OBS De Weide, en de medewerkers van Veilig Verkeer hartelijk bedanken voor hun medewerking! Wijlpanel Aldlân kan het andere wijkpanels en geïnteresseerden van harte aanraden om ook eens Veilig door de buurt uit te nodigen. 4

5 Wensen of eigen tekst in het Huis-aan-Huis wijkprogramma Begin 2013 verspreiden we weer huis-aan-huis wijk- en dorpsprogramma s. Hierin zijn verschillende rubrieken opgenomen. Eén van de rubrieken is het wensenoverzicht. Dit jaar hebben niet alle wijkpanels en dorpsbelangen wensen ingediend. Als u geen wensen heeft ingediend, kunt u zelf tekst aanleveren voor het wijkprogramma. Hierin kunt u bijvoorbeeld aangeven waar u mee bezig bent, wat uw plannen zijn voor het komende jaar of bijvoorbeeld uw visie op de wijk/dorp. Als u vóór 1 december tekst aanlevert, maximaal 450 woorden, nemen we de tekst op in het verspreide wijkprogramma en plaatsen we de tekst op website op de pagina van uw wijk. Op dit moment komt Femke Woudenberg, ondersteuner wijkmanagement, langs bij panels en dorpsbelangen voor een interview. U kunt er ook voor kiezen dit interview op te laten nemen in het wijkprogramma. In november vragen we u een definitieve keuze te maken en eventueel teksten aan te leveren. Kunstwerk Julianapark. Kern met pit Idee voor je wijk of dorp? Schrijf je voor 30 november in voor de wedstrijd Kern met Pit! Hempens-Teerns en de Vrijheidswijk gingen u in 2009 en 2011 al voor. Zij verdienden het predicaat Kern met Pit en 1000 met hun ideeën. Hempens-Teerns met de realisatie van hun fruitboomgaard De Hofkerij en de Vrijheidswijk met hun Multicultureel Wijkfeest. Inschrijven kan tot 30 november op 5

6 Kunstkade: Cultuur naar de wijken Er is een nieuwe culturele organisatie actief in Leeuwarden, Kunstkade. Kunstkade heeft twee belangrijke opdrachten mee- gekregen: zorgen voor cultuureducatie voor álle kinderen van de basisscholen en het bij elkaar brengen van het culturele vraag en aanbod voor alle inwoners van Leeuwarden. De eerste opdracht, zorgen voor cultuureducatie voor alle kinderen, via de scholen in de wijken. Hiervoor zijn tien cultuurcoaches aangesteld. Deze ontwikkelen voor alle scholen een zogenaamde doorlopende leerlijn op het gebied van alle cultuurdisciplines (dans, muziek erfgoed, theater, literatuur/leesbevordering, beeldend, mediawijsheid). Daarnaast is een belangrijke taak van de cultuurcoaches het leggen van verbindingen met de wijken, zoeken naar mogelijke verbindingen met verenigingen, culturele instellingen en aanbieders. Ook zullen ze kinderen die talenten hebben of die nader kennis willen maken met bijvoorbeeld muziek of theater, de weg kunnen wijzen naar een geschikte docent. De cultuurcoaches worden zo een belangrijke culturele spil. De tweede opdracht is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het ontsluiten en zichtbaar maken van het culturele, creatieve aanbod in Leeuwarden. Dit zal voor het grootste deel gebeuren via de website Elke inwoner van Leeuwarden kan hier het culturele cursusaanbod vinden van aanbieders die zich aangesloten hebben bij de coöperatieve vereniging Kunstkade. Ook is Kunstkade fysiek te bezoeken aan het Groot Schavernek 9-F. Bij Kunstkade is bekend welke locaties en ruimten er binnen de gemeente beschikbaar zijn voor culturele activiteiten. De gemeente heeft op dit punt gekozen voor marktwerking. Dit betekent dus ook dat de gemeente geen bemoeienis heeft met de locaties waar de lessen, cursussen en activiteiten plaats vinden. Aanbieders bepalen zelf op welke plek in de stad de activiteiten worden aangeboden. De gemeente verwacht wel dat aanbieders in zullen spelen op wensen en behoeften van potentiële klanten en locaties zoeken die redelijkerwijs dicht bij de klanten zitten. Wijk- en buurthuizen zijn in de visie van de gemeente daarom ook prima voorzieningen om ruimten te verhuren aan culturele aanbieders. Centraal in dit cultuurverhaal Kunstkade staat de rol van de scholen. Scholen kunnen in de toekomst de culturele broedplaatsen worden in de wijken. De plaats waar talentontdekking, talentontwikkeling en de culturele ontdekkingsreis van kinderen een prominente plaats krijgt. Naast deze ontwikkeling kan cultuur in de wijken zichtbaar worden door incidentele community art projecten, door graffiti art projecten, door routes langs kunst in de wijken en door het verbinden van kunst aan grote infrastructurele projecten. Mooie voorbeelden daarvan zijn de nieuwe, sommige nog te plaatsen kunstwerken in de fietstunnels en een nieuw nog te plaatsen kunstwerk bij het Oostergoplein. 6

7 Wist u dat - Wijkpanel Aldlan op burendag dorp door allerlei acties een voet- gestart is met een project om de balkooi bij elkaar gespaard heb- erfafscheidingen groener te maken? ben? - De winkel in Wirdum door een - Er in Leeuwarden 4 projecten nieuwe ondernemer gered is, na zijn ingediend bij Groen Dich- maanden van intensieve acties terbij (een programma om de in het dorp, die zelfs een flink directe leefomgeving vóór en dóór bedrag voor de broodnodige ver- burgers te vergroenen; kans op bouwing uit de dorpsgemeen ,-) schap opbrachten? - De bloembakken die in Aldlân - Dat geld uiteindelijk voor de nieu- niet meer gebruikt worden, naar we ondernemer Support & Co Camminghaburen worden ge- niet nodig bleek te zijn, maar dat bracht? daarmee wel duidelijk wordt hoe - Drie jongens in Wytgaard op eigen initiatief en met de volle steun belangrijk de Wirdumers hun winkel vinden? van dorpsbelang, bevolking, verenigingen en bedrijven in het Vervolg op pagina 8 Voetbalkooi Wijtgaard. 7

8 Vervolg van pagina 7 - Wirdum momenteel het grootste assortiment gele omleidingsborden per vierkante kilometer kent, doordat er erg veel werk aan wegen en bruggen plaatsvindt? - Er nu zelfs sprake is van WirdumOost en Wirdum-West en alleen fietsers en voetgangers de oversteek van de Wirdumvaart kunnen maken? - Speeltuin De Toekomst in de Vosseparkwijk na een renovatie weer open is? - En dat in Huizum West in het Vluchtheuvelgebied de opening van de toegangspoort is geweest en de bewegingstoestellen in gebruik zijn genomen? - De speeltuin in Huizum Oost achter het wijkgebouw een nieuwe toegangspoort heeft gekregen, met de naam van de speeltuin erop Husma Slot? - Dat deze speeltuin op 6 oktober feestelijk is geopend? - Er veel enthousiaste reacties zijn geweest naar aanleiding van de opening van het panelseizoen op 18 september in het CJIB gebouw? - De gemeente samen met wijkpanel en bewoners van De Zuidlanden kijkt naar de mogelijkheden voor een stads(volks)tuin? - Bij de herstructurering van het Julianapark helaas ook een treur- Bewegingstoestel Vluchtheuvelgebied in gebruik. wilg gekapt moet worden vanwege de veiligheid? - Deze avond het eerste onderdeel - Er 29 november in Wytgaard een is van de uitwerking van een oploop is voor alle dorpsbelangen raadsmotie om ervoor te zorgen van de huidige en de toekomstige dat het huidige deel van de ge- gemeente Leeuwarden (na de meente Leeuwarden en nieuwe herindeling) én voor de raadsle- deel elkaar langzamerhand leren den uit Leeuwarden en Boarn- kennen. sterhim? Gemeente Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Telefoon Postbus JA Leeuwarden

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Wijkkrant nummer 12 - september 2014

Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Wijkkrant nummer 12 - september 2014 Jumbo Els Boek Meer dan de 7 zekerheden Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste prijzen en de beste service,

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

De wijk gaat voor duurzaam

De wijk gaat voor duurzaam De wijk gaat voor duurzaam wijkprojectplan duurzaamheid Camminghaburen Wijkpanel Camminghaburen Leeeuwarden, 17 februari 2012 Voorwoord Alles is tot nu toe zo vanzelfsprekend: een knopje om en we hebben

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie