Welkom in het nieuwe CJIB gebouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in het nieuwe CJIB gebouw"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Oktober 2012 Gebiedsgericht werken Seizoensopening 18 september Ditmaal geen bezoek aan het CJIB wegens een openstaande boete, maar voor een feestelijke gebeurtenis: de Seizoensopening van de wijkpanels en dorpsbelangen. In het kader van het thema Duurzaamheid zijn Hans Achterbosch, Marco van Dalfsen en Harry Wiersma uitgenodigd. Welkom in het nieuwe CJIB gebouw Peter Tanghe, Unitmanager Services bij het CJIB heet ons van harte welkom in het nieuwe CJIB gebouw. Ook voor het CJIB was het een belangrijke avond. Wij waren het eerste publiek dat een kijkje mocht nemen in het indrukwekkende gebouw en gebruik mocht maken van het auditorium. Op 12 oktober is de officiële opening voor publiek. Wethouder Isabelle Diks opent de avond Ze vertelt kort over de ontwikkelingen staan voor de komende jaren die ook de wijken en dorpsbelangen raken. Onder meer over de toevoeging van Boarnsterhim en de op stapel staande stadslandbouw waar begin volgend jaar een start mee wordt gemaakt. De wethouder is blij met de grote opkomst en benadrukt dat een avond als deze erg belangrijk is als ontmoetingsmogelijkheid voor de wijken en de dorpen en om informatie uit te wisselen. Ontmoeten onder het kunstwerk van Diederik Kromberg. Marco van Dalfsen, Bureau Kuub: De sleutel tot energiebesparing ligt bij uzelf Marco is de gemeentelijke aanjager energiebesparing. De centrale vraag binnen zijn werk: Hoe beweeg je mensen in de wijken om meer energie te besparen? De sleutel daartoe ligt bij de bewoners zelf. Energiebesparing is thuis niet zichtbaar, maar wel een enorme uitdaging. In de woningen in Leeuwarden wordt jaarlijks 60miljoen euro uit gegeven aan energie. Het is lastig voor bewoners. Hoe weet ik nu hoe ik goed kan besparen? Kan het wel uit als ik in zonnepanelen of een groen dak investeer? Wethouder Diks spreekt het gezelschap toe. Vervolg op pagina 2

2 Vervolg van pagina 1 Kortom, er zijn te veel vragen, waardoor iemand vaak geen actie onderneemt. De gemeente Leeuwarden wil hier iets aan doen en start met de campagne Slim wonen met energie. Ook komt er een energieloket waar bewoners met alle vragen terecht kunnen. Heeft u als wijkpanel of dorpsbelang plannen op dit gebied of is uw buurt al goed bezig met energiebesparing geef dit dan door via of Deze mensen wil de gemeente Leeuwarden graag in het zonnetje zetten. Hans Achterbosch: De wereld is van ons Hans Achterbosch start zijn verhaal met de prachtige woorden De Wereld is van ons, dus zorg goed voor haar. Zijn reizen naar allerlei uithoeken in de wereld, waaronder de beklimming van de Mount Everest en expedities naar Groenland en de Zuidpool hebben hem tot nadenken aangezet. Hans neemt ons mee naar smeltende gletsjers en vervuiling op diverse bergen. Er moet iets gebeuren willen we een betere toekomst voor ons allen. De ecologische problematiek groeit; de verstedelijking in met name China en India, de toename van auto s en iedere week neemt de wereldbevolking toe met een miljoen mensen. Het vraagstuk hierbij: Hoe kunnen we goedkope en milieuvriendelijke energie opwekken in 2050? Hans geeft aan dat dit zou kunnen met water-energie en, als alternatief, kernenergie. De moraal van het verhaal van Hans; Doe alles wat je doet weloverwogen en ga zo ook met energie om. Hans Achterbosch Harry Wiersma: Stel je niet afhankelijk op maar neem zelf initiatief! Het predikaat Achter de Hoven de duurzaamste wijk van Fryslân draagt deze wijk met trots. Harry Wiersma vertelt over de (wijk) ontwikkeling (-s maatschappij) in Achter de Hoven op het gebied van duurzaamheid. Het belangrijkste in een wijk is dat de bewoners in beweging komen! Hoe krijg je dat voor elkaar? Zorg dat zij de zaak zelf in de hand kunnen houden, dat het goed voor de portemonnee is, dat er goede voorzieningen zijn en als laatste, zeker niet het minste, zie de overheid als partner! Professionele ondersteuning hierbij is van essentieel belang. Maar de bewoners moeten het wel zelf doen; geef aan waarin je geïnteresseerd bent en wat je zou willen oppakken. Wat gebeurt er zoal op dit gebied in Achter de Hoven? Er is sprake van een duurzame voedsel-fruit productie, duurzame conservering van onroerend goed. En er lopen onderzoeken naar privatisering van het wijkcentrum en de mogelijkheid voor een stadscamping. Harry Wiersma Wilt u meer informatie? Op 15 oktober is er van een informatie bijeenkomst met wijkbewoners waar dieper ingegaan wordt op alle ins en outs. Daarnaast is er op 27 oktober een energiemarkt in het Knooppunt. De seizoensopening werd afgesloten met een hapje en een drankje. Het was een geslaagde avond! 2

3 Gebiedsteams: welzijn nieuwe stijl in de praktijk De gemeente Leeuwarden heeft een paar jaar geleden het initiatief genomen om een aantal hulpverleningsorganisaties bij elkaar te halen en hen tot samenwerking te stimuleren. Deze werkwijze is bekend onder de naam Amaryllis. Hoe was het eerst? Voorheen werd de hulpverlening in Leeuwarden door veel verschillende organisaties op heel veel verschillende plekken gedaan. In het beste geval hadden de hulpverleners dan wel contact met elkaar, maar samenwerken was vaak moeilijk. Het gevolg kon zijn, dat er meerdere hulpverleners in één gezin kwamen en dat die langs elkaar heen werkten. Ook brak het besef door, dat de hulpverlening soms wel erg ver doorgeschoten was: het was meer zorgen voor de hulpvrager, in plaats van zorgen dat de hulpvrager zo veel mogelijk zelf aan kan pakken. En hoe is het nu? Tijd voor een nieuwe aanpak. De werkwijze: welzijn nieuwe stijl (Amaryllis). Één huishouden, één plan, één hulpverlener. Burgers kunnen zelf meer doen en zo nodig helpen we hen daarbij; en als ze dat niet kunnen zorgen we ervoor, dat er goed samengewerkt wordt. Er zijn vijf zogenaamde gebiedsteams opgericht. Ieder gebiedsteam heeft mensen uit verschillende hulpverleningsorganisaties, die zeer nauw met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis. Alle informatie over een hulpvrager is gebundeld waardoor er niet of nauwelijks overdracht hoeft plaatsvinden tussen de ene en de andere hulpverlener. Omdat het team gebiedsgericht werkt, heeft het ook meer directe kennis van de wijk. Naast de individuele hulpverlening houdt het team zich ook bezig met bijvoorbeeld de ondersteuning van bewonersgroepen of bewonersinitiatieven. Op dit moment wordt er in heel Leeuwarden volgens deze werkwijze gewerkt. Meer informatie Neem dan contact op met Welzijn Centraal ( ) of Als uw wijkpanel of dorpsbelang meer wil weten over het gebiedsteam in uw wijk, dan kunt u ons uitnodigen voor een wijkpanelvergadering. We kunnen dan vertellen wat we in uw wijk kunnen doen en wat we tegenkomen. U kunt contact opnemen met uw wijkpanelondersteuner, met de opbouwwerker in uw wijk of met Ad van Alphen van Welzijn Centraal 3

4 Iedereen veilig door Aldlân (bijdrage van het wijkpanel Aldlân) Verkeersveiligheid is voor iedereen van belang en een belangrijk thema voor de gemeente Leeuwarden. Maar ook de bewoners van de wijken en dorpen maken zich hard voor verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld de wijk Aldlân. Werkgroep Verkeer De wijk Aldlân heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Het wijkpanel heeft zelfs een aparte werkgroep verkeer. Ieder jaar wordt er weer opnieuw gekeken naar de verkeersveiligheid in de wijk en specifiek naar de punten in de wijk waar het veiliger kan. De uitkomsten worden besproken met de gemeente. Veilig door de buurt Met het project Veilig door de buurt van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) kunnen wijkpanels, buurtverenigingen en bewoners uit Leeuwarden allerlei gratis activiteiten organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een crashtest, snelheidsmeting of een remdemonstratie. Ook biedt Veilig door de buurt kindgerichte activiteiten aan, waaronder een verkeerskar met bijvoorbeeld steps, klossen, verkeersborden, verschillende buiten- en binnenspellen en een uitrolbaar zebrapad. Verkeersmiddag voor kinderen Jong geleerd is oud gedaan. Leer een kind zo jong mogelijk de verkeersregels en verklein daarmee de kans op ongelukken. Op 27 juni 2012 heeft het wijkpanel Aldlân een verkeersmiddag georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd, in samenwerking met Veilig door de buurt. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken zijn er posters opgehangen in de scholen en flyers uitgedeeld aan de kinderen. Doel van de middag is om kinderen spelenderwijs bewust te maken van het verkeer om zich heen en de buurtbewoners te attenderen dat kinderen niet altijd voorspelbaar reageren in het verkeer. Remt een auto met 30 km/uur dan is de remweg 13,3 meter. Rijdt een auto vijftig km/uur dan is de remweg 27,7 meter! Bron: Kinderen op het schoolplein: verkeersmiddag. Foto: Hans van Aalst. Wat was er allemaal te doen? De grote publiekstrekker van de middag was de politieauto waar kinderen uitleg kregen over de politie en een kijkje mochten nemen in de auto. En verder: - mag je al zonder zitje in de auto? - uitleg oversteken bij een zebrapad - ren-je-rot spel - parcours met steps Natuurlijk was er na al deze inspanning een lekker glaasje limonade in de kleuren van een stoplicht en wat lekkers. Veilig Verkeer deelde ballonnen en 30km- stickers uit. Alle deelnemende kinderen kregen zelfs een heuse oorkonde. Ongeveer 100 kinderen uit de wijk hebben meegedaan aan de middag! Een grote opkomst waar de werkgroep verkeer trots op is! Wijkpanel Aldlân wil de vrijwilligers, basisscholen Willem Alexanderschool en OBS De Weide, en de medewerkers van Veilig Verkeer hartelijk bedanken voor hun medewerking! Wijlpanel Aldlân kan het andere wijkpanels en geïnteresseerden van harte aanraden om ook eens Veilig door de buurt uit te nodigen. 4

5 Wensen of eigen tekst in het Huis-aan-Huis wijkprogramma Begin 2013 verspreiden we weer huis-aan-huis wijk- en dorpsprogramma s. Hierin zijn verschillende rubrieken opgenomen. Eén van de rubrieken is het wensenoverzicht. Dit jaar hebben niet alle wijkpanels en dorpsbelangen wensen ingediend. Als u geen wensen heeft ingediend, kunt u zelf tekst aanleveren voor het wijkprogramma. Hierin kunt u bijvoorbeeld aangeven waar u mee bezig bent, wat uw plannen zijn voor het komende jaar of bijvoorbeeld uw visie op de wijk/dorp. Als u vóór 1 december tekst aanlevert, maximaal 450 woorden, nemen we de tekst op in het verspreide wijkprogramma en plaatsen we de tekst op website op de pagina van uw wijk. Op dit moment komt Femke Woudenberg, ondersteuner wijkmanagement, langs bij panels en dorpsbelangen voor een interview. U kunt er ook voor kiezen dit interview op te laten nemen in het wijkprogramma. In november vragen we u een definitieve keuze te maken en eventueel teksten aan te leveren. Kunstwerk Julianapark. Kern met pit Idee voor je wijk of dorp? Schrijf je voor 30 november in voor de wedstrijd Kern met Pit! Hempens-Teerns en de Vrijheidswijk gingen u in 2009 en 2011 al voor. Zij verdienden het predicaat Kern met Pit en 1000 met hun ideeën. Hempens-Teerns met de realisatie van hun fruitboomgaard De Hofkerij en de Vrijheidswijk met hun Multicultureel Wijkfeest. Inschrijven kan tot 30 november op 5

6 Kunstkade: Cultuur naar de wijken Er is een nieuwe culturele organisatie actief in Leeuwarden, Kunstkade. Kunstkade heeft twee belangrijke opdrachten mee- gekregen: zorgen voor cultuureducatie voor álle kinderen van de basisscholen en het bij elkaar brengen van het culturele vraag en aanbod voor alle inwoners van Leeuwarden. De eerste opdracht, zorgen voor cultuureducatie voor alle kinderen, via de scholen in de wijken. Hiervoor zijn tien cultuurcoaches aangesteld. Deze ontwikkelen voor alle scholen een zogenaamde doorlopende leerlijn op het gebied van alle cultuurdisciplines (dans, muziek erfgoed, theater, literatuur/leesbevordering, beeldend, mediawijsheid). Daarnaast is een belangrijke taak van de cultuurcoaches het leggen van verbindingen met de wijken, zoeken naar mogelijke verbindingen met verenigingen, culturele instellingen en aanbieders. Ook zullen ze kinderen die talenten hebben of die nader kennis willen maken met bijvoorbeeld muziek of theater, de weg kunnen wijzen naar een geschikte docent. De cultuurcoaches worden zo een belangrijke culturele spil. De tweede opdracht is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het ontsluiten en zichtbaar maken van het culturele, creatieve aanbod in Leeuwarden. Dit zal voor het grootste deel gebeuren via de website Elke inwoner van Leeuwarden kan hier het culturele cursusaanbod vinden van aanbieders die zich aangesloten hebben bij de coöperatieve vereniging Kunstkade. Ook is Kunstkade fysiek te bezoeken aan het Groot Schavernek 9-F. Bij Kunstkade is bekend welke locaties en ruimten er binnen de gemeente beschikbaar zijn voor culturele activiteiten. De gemeente heeft op dit punt gekozen voor marktwerking. Dit betekent dus ook dat de gemeente geen bemoeienis heeft met de locaties waar de lessen, cursussen en activiteiten plaats vinden. Aanbieders bepalen zelf op welke plek in de stad de activiteiten worden aangeboden. De gemeente verwacht wel dat aanbieders in zullen spelen op wensen en behoeften van potentiële klanten en locaties zoeken die redelijkerwijs dicht bij de klanten zitten. Wijk- en buurthuizen zijn in de visie van de gemeente daarom ook prima voorzieningen om ruimten te verhuren aan culturele aanbieders. Centraal in dit cultuurverhaal Kunstkade staat de rol van de scholen. Scholen kunnen in de toekomst de culturele broedplaatsen worden in de wijken. De plaats waar talentontdekking, talentontwikkeling en de culturele ontdekkingsreis van kinderen een prominente plaats krijgt. Naast deze ontwikkeling kan cultuur in de wijken zichtbaar worden door incidentele community art projecten, door graffiti art projecten, door routes langs kunst in de wijken en door het verbinden van kunst aan grote infrastructurele projecten. Mooie voorbeelden daarvan zijn de nieuwe, sommige nog te plaatsen kunstwerken in de fietstunnels en een nieuw nog te plaatsen kunstwerk bij het Oostergoplein. 6

7 Wist u dat - Wijkpanel Aldlan op burendag dorp door allerlei acties een voet- gestart is met een project om de balkooi bij elkaar gespaard heb- erfafscheidingen groener te maken? ben? - De winkel in Wirdum door een - Er in Leeuwarden 4 projecten nieuwe ondernemer gered is, na zijn ingediend bij Groen Dich- maanden van intensieve acties terbij (een programma om de in het dorp, die zelfs een flink directe leefomgeving vóór en dóór bedrag voor de broodnodige ver- burgers te vergroenen; kans op bouwing uit de dorpsgemeen ,-) schap opbrachten? - De bloembakken die in Aldlân - Dat geld uiteindelijk voor de nieu- niet meer gebruikt worden, naar we ondernemer Support & Co Camminghaburen worden ge- niet nodig bleek te zijn, maar dat bracht? daarmee wel duidelijk wordt hoe - Drie jongens in Wytgaard op eigen initiatief en met de volle steun belangrijk de Wirdumers hun winkel vinden? van dorpsbelang, bevolking, verenigingen en bedrijven in het Vervolg op pagina 8 Voetbalkooi Wijtgaard. 7

8 Vervolg van pagina 7 - Wirdum momenteel het grootste assortiment gele omleidingsborden per vierkante kilometer kent, doordat er erg veel werk aan wegen en bruggen plaatsvindt? - Er nu zelfs sprake is van WirdumOost en Wirdum-West en alleen fietsers en voetgangers de oversteek van de Wirdumvaart kunnen maken? - Speeltuin De Toekomst in de Vosseparkwijk na een renovatie weer open is? - En dat in Huizum West in het Vluchtheuvelgebied de opening van de toegangspoort is geweest en de bewegingstoestellen in gebruik zijn genomen? - De speeltuin in Huizum Oost achter het wijkgebouw een nieuwe toegangspoort heeft gekregen, met de naam van de speeltuin erop Husma Slot? - Dat deze speeltuin op 6 oktober feestelijk is geopend? - Er veel enthousiaste reacties zijn geweest naar aanleiding van de opening van het panelseizoen op 18 september in het CJIB gebouw? - De gemeente samen met wijkpanel en bewoners van De Zuidlanden kijkt naar de mogelijkheden voor een stads(volks)tuin? - Bij de herstructurering van het Julianapark helaas ook een treur- Bewegingstoestel Vluchtheuvelgebied in gebruik. wilg gekapt moet worden vanwege de veiligheid? - Deze avond het eerste onderdeel - Er 29 november in Wytgaard een is van de uitwerking van een oploop is voor alle dorpsbelangen raadsmotie om ervoor te zorgen van de huidige en de toekomstige dat het huidige deel van de ge- gemeente Leeuwarden (na de meente Leeuwarden en nieuwe herindeling) én voor de raadsle- deel elkaar langzamerhand leren den uit Leeuwarden en Boarn- kennen. sterhim? Gemeente Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Telefoon Postbus JA Leeuwarden

Nieuwe tijden: op zoek naar nieuwe scenario s

Nieuwe tijden: op zoek naar nieuwe scenario s Aan de gemeenteraad Voortgang nieuwe wijken- en dorpenbeleid 15268 Concernstaf Concernstaf Jurjen Weg van der, 058 233 8831-11 september 2013, verzonden: Geachte leden van de raad, Wij werken al enige

Nadere informatie

Gespreksnotitie ingetrokken bij Commissie Welzijn op 12 juni 2013

Gespreksnotitie ingetrokken bij Commissie Welzijn op 12 juni 2013 Juni 2013 2 Nieuwsbrief Gebiedsgericht werken Toekomst wijkenen dorpenbeleid in Leeuwarden Bij alle wijkpanels en dorpsbelangen is kort geleden een gespreksnotitie binnengekomen. Die notitie is ook naar

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Het sociaal wijkteam bij u in de buurt. Samen doen wat nodig is!

Het sociaal wijkteam bij u in de buurt. Samen doen wat nodig is! Het sociaal wijkteam bij u in de buurt Samen doen wat nodig is! Vragen die vaak gesteld worden aan het sociaal team: Het sociaal wijkteam Bij het sociaal wijkteam kunt u terecht met al uw vragen of zorgen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 1. Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Page 1 of 5. Conrad-Smit, AJA. Gemeentelijke nieuwsbrief februari 2014. Uitreiking certificaten cursus duurzaam ondernemen Alblasserdam

Page 1 of 5. Conrad-Smit, AJA. Gemeentelijke nieuwsbrief februari 2014. Uitreiking certificaten cursus duurzaam ondernemen Alblasserdam Page 1 of 5 Conrad-Smit, AJA Van: Smit, E Verzonden: dinsdag 11 februari 2014 10:13 Onderwerp: Gemeentelijke nieuwsbrief februari 2014 Gemeentelijke nieuwsbrief februari 2014 Uitreiking certificaten cursus

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM OVER BERKUM Geschiedenis en ligging Berkum is een grote wijk in het oosten van Zwolle. Ten oosten van Berkum stroomt de rivier

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding Kinderen Anders Naar School KANS Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Inhoud: Christel de Heus Tekst: Marian Schouten Fotografie: Archief Veilig Verkeer Nederland Coverfoto:

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe Stichting Mudanthe Mudanthe brengt mensen samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. Onze sleutelwoorden zijn diversiteit, ontmoeting, enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen. Mudanthe

Nadere informatie

PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE. Periode aug dec 2013

PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE. Periode aug dec 2013 PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE Periode aug dec 2013 1. MIDDELEN Banners bij bouwmarkten Om klusbedrijven en mensen die een nieuwe woning hebben gekocht of hun huis gaan renoveren te attenderen op

Nadere informatie

Doelstellingen. dans gemaakt.

Doelstellingen. dans gemaakt. Capoeira Kids Capoeira-Kids zorgt ervoor dat jongeren die in dezelfde buurt wonen, maar niet met elkaar naar school gaan, elkaar toch leren kennen. Jongeren werken intensief samen in een sportproject waarin

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Doe meer met Veilig Verkeer

Doe meer met Veilig Verkeer Kijk voor meer info op www.vvn.nl en doe meer! Kijk voor meer info op www.vvn.nl en doe meer! Doe meer met Veilig Verkeer Maak samen de buurt verkeersveilig! Jij woont toch ook graag in een buurt waar

Nadere informatie

Peins, 15 juni 2015. Beste Lezer,

Peins, 15 juni 2015. Beste Lezer, Peins, 15 juni 2015 Beste Lezer, Vol vertrouwen sturen wij u deze brief. Wij willen u iets vragen maar u ook iets geven. Iets van bijzondere waarde. Eigenlijk willen we iets met u ruilen Atelier De Kunst

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 3 29 SEPTEMBER 2014 THEMA AFRIKA: van de The making off tot aan The day after Wat eindigde als een fraaie afsluiting waar alles wat we als school wenselijk en belangrijk

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Groene Schoolpleinen

Initiatiefvoorstel Groene Schoolpleinen Initiatiefvoorstel Groene Schoolpleinen Inleiding Zowel de Pal/GroenLinks fractie als de fractie van het CDA zijn al jaren bezig met het bevorderen van het buiten spelen door kinderen in een natuurlijke

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Programma overzicht. Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael. 19 april 2015 12:00 16:00. Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat

Programma overzicht. Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael. 19 april 2015 12:00 16:00. Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat Programma overzicht Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael 19 april 2015 12:00 16:00 Voorwoord: Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat De Groene Straatdag komt tot stand in een samenwerking tussen

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie Leerkracht instructie middelbare school Algemeen Achtergrond De ANWB is een vereniging die nauw betrokken is bij de maatschappij en zet zich in voor mobiliteit,

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Over kansen die ontstaan als je aansluit bij welzijnsactiviteiten. Door Gabriëlle de Bruin en Dick Post (Frion) en HannekeValkeman (wijkmanager Zwolle Zuid, gemeente Zwolle) Resultaat

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit!

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Waarom Lokale betrokkenheid is een van de pijlers van de Rabobank.

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 30 maart 2016

Nieuwsbrief 15 30 maart 2016 Nieuwsbrief 15 30 maart 2016 Inhoud Open dag 23 maart Paaseieren zoeken Info avond MR Schoolvoetbal Verkeersexamen Agenda Bijlagen: o Brief over het verkeersexamen groep 7 en 8 o Flyer Sportinstuif Sjollema

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Terugblik Burendag: veel gezelligheid met de buren

Terugblik Burendag: veel gezelligheid met de buren Terugblik Burendag: veel gezelligheid met de buren Grave Vroeg in de ochtend begonnen alle voorbereidingen voor de rommelmarkt; auto s uit de straat, straat afzetten, vlaggetjes en ballonnen ophangen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie Leerkracht instructie basisschool Algemeen Achtergrond De ANWB is een vereniging die nauw betrokken is bij de maatschappij en zet zich in voor mobiliteit, vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 2, nr mei 2016

Nieuwsbrief. Jaargang 2, nr mei 2016 Nieuwsbrief Jaargang 2, nr. 18 27 mei 2016 Gratis zand!!!!! Na onze plein-opknap-dag is er geel zand over gebleven. Heeft u hier belang bij? Meld dit dan even bij meester Chris of juf Herma. Plein-opknap-dag

Nadere informatie

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014 Den Haag, je tikt er tegen en het zingt Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag Koorenhuis, 9 december 2014 VERSLAG. De zaal wordt verwelkomd met een flitsend optreden van Green Dance Studio,

Nadere informatie

Een succesvol verkeersspel voor basisscholen

Een succesvol verkeersspel voor basisscholen De Verkeersslang Een succesvol verkeersspel voor basisscholen De Verkeersslang Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012

Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012 1 Jaarverslag Stichting Duurzaam Heino 2011-2012 Oprichting in 2011. De Stichting Duurzaam Heino (SDH) werd op 20 mei 2011 ten overstaan van de Heinose notaris mw. mr. H.E. van der Werf door Johan Seekles,

Nadere informatie

GOB NIEUWS MAART Beste gast- en vraagouders

GOB NIEUWS MAART Beste gast- en vraagouders GOB NIEUWS MAART 2016 Beste gast- en vraagouders Het is alweer enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief van het gastouderbureau is verspreid. Dit betekent echter niet dat wij stil hebben gezeten, in tegendeel.

Nadere informatie

De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en

De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en BUURT OpStand BUURT OpStand De SP fractie bezocht tijdens de 'Buurt OpStand' tour van december 2013 tot februari 2014 veel buurt en bewonersinitiatieven in de stad. In de gesprekken wilden we er achterkomen

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

9:30 ALV VKK en FDG 10:30 Inspiratiedag

9:30 ALV VKK en FDG 10:30 Inspiratiedag Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling 3 oktober 2015 Verenigingsgebouw Overasselt 9:30 ALV VKK en FDG 10:30 Inspiratiedag Willem Alexanderstraat 1 6611 CE Overasselt Dit jaar staat de Inspiratiedag Dorps(huis)in

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

t Hoornnieuws Januari 2016 In dit nummer Samenwerken maakt het verschil

t Hoornnieuws Januari 2016 In dit nummer Samenwerken maakt het verschil Samenwerken maakt het verschil Januari 2016 In dit nummer Activiteiten Wat is er gebeurd en staat er te gebeuren Belangrijke data Om in de agenda te noteren Nieuws Voor iedereen, door iedereen Verjaardagen

Nadere informatie

Jaargang 26 Nr. 11. Vrije dagen 16 mei Pinksteren

Jaargang 26 Nr. 11. Vrije dagen 16 mei Pinksteren Jaargang 26 Nr. 11 Vrije dagen 16 mei Pinksteren Bijzondere activiteiten 17 mei Sport4Kids 19 mei Slotfeest Schoolschrijver 23 tot 27 mei Verkeersweek 27 mei Landelijk verkeersexamen 27 mei Reünie 27 mei

Nadere informatie

Zuilen. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 30 september 2014, Buurthuis Zuilen

Zuilen. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 30 september 2014, Buurthuis Zuilen Zuilen Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 30 september 2014, Buurthuis Zuilen We willen u als bewoner van Zuilen graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in Buurthuis Zuilen op 30 september.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015 April / mei: Belangrijke data: Berichten van de locatie VVE thema: reuzen en kabouters 4 t/m 15 mei meivakantie Bso: vakantieprogramma Pto: gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten 14 mei Hemelvaarstdag

Nadere informatie

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift.

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift. Overleg OGS d.d. 14 januari 2015 Aanwezig: Maarten Marco Koos R. Jan Robbie Koos Dick Peter Ruud Patrick Geer Jean Paul Hans Jeroen Alberto Johan Roberto Jacco 1. Welkom en opening Marco. Koos opent de

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Thema-overzicht Thema-overzicht Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Kern van het thema Het thema Functies

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015

NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015 NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015 OPEN OCHTEND VRIJDAG 6 NOVEMBER // KOM OOK GEZELLIG MEEDOEN MET ONZE HERFSTSPEURTOCHT IN DE SCHOOL! Op vrijdag 6 november organiseren alle ABBO-scholen van 9.00 12.00

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Draaiboeken Pilot Belonen in het Verkeer

Draaiboeken Pilot Belonen in het Verkeer secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Draaiboeken Pilot Belonen in het Verkeer projectnummer 250560 R01 Datum:

Nadere informatie

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014

26 augustus 2014 Onderweg naar nieuwe duurzame initiatieven in Hilversum 1 26 augustus 2014 1 AGENDA 20.00 uur 1. Welkom / opening 2. Kort voorstelrondje 3. Inventarisatie van initiatieven die aanwezigen graag willen bespreken 4. Vaststellen agenda 5. Korte presentatie Duurzaam Hilversum & Hilversum

Nadere informatie

1. Ecologische voetafdruk

1. Ecologische voetafdruk 2 VW0 THEMA 7 MENS EN MILIEU EXTRA OPDRACHTEN 1. Ecologische voetafdruk In de basisstoffen heb je geleerd dat we voedsel, zuurstof, water, energie en grondstoffen uit ons milieu halen. Ook gebruiken we

Nadere informatie

Beste wensen. Namens het team en directie van Kbs De Spoorzoeker wensen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar!

Beste wensen. Namens het team en directie van Kbs De Spoorzoeker wensen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! 8 januari 2016 14 januari Thema avond 14 januari MR vergadering 8 januari Marie van Meegen (6) 12 januari Coosje Monné (5) 13 januari Seb Haars (5) 14 januari Elia Honsbeek (5) 14 januari Viktor Korebrits

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

De nieuwe school gaat door!

De nieuwe school gaat door! De nieuwe school gaat door! Na jaren van vergaderen en stemmingen in de gemeenteraad van Weert, is op 25 februari 2015 eindelijk het definitieve besluit gevallen: Laar krijgt een nieuwe school aan de Aldenheerd.

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie