Welkom in het nieuwe CJIB gebouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in het nieuwe CJIB gebouw"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Oktober 2012 Gebiedsgericht werken Seizoensopening 18 september Ditmaal geen bezoek aan het CJIB wegens een openstaande boete, maar voor een feestelijke gebeurtenis: de Seizoensopening van de wijkpanels en dorpsbelangen. In het kader van het thema Duurzaamheid zijn Hans Achterbosch, Marco van Dalfsen en Harry Wiersma uitgenodigd. Welkom in het nieuwe CJIB gebouw Peter Tanghe, Unitmanager Services bij het CJIB heet ons van harte welkom in het nieuwe CJIB gebouw. Ook voor het CJIB was het een belangrijke avond. Wij waren het eerste publiek dat een kijkje mocht nemen in het indrukwekkende gebouw en gebruik mocht maken van het auditorium. Op 12 oktober is de officiële opening voor publiek. Wethouder Isabelle Diks opent de avond Ze vertelt kort over de ontwikkelingen staan voor de komende jaren die ook de wijken en dorpsbelangen raken. Onder meer over de toevoeging van Boarnsterhim en de op stapel staande stadslandbouw waar begin volgend jaar een start mee wordt gemaakt. De wethouder is blij met de grote opkomst en benadrukt dat een avond als deze erg belangrijk is als ontmoetingsmogelijkheid voor de wijken en de dorpen en om informatie uit te wisselen. Ontmoeten onder het kunstwerk van Diederik Kromberg. Marco van Dalfsen, Bureau Kuub: De sleutel tot energiebesparing ligt bij uzelf Marco is de gemeentelijke aanjager energiebesparing. De centrale vraag binnen zijn werk: Hoe beweeg je mensen in de wijken om meer energie te besparen? De sleutel daartoe ligt bij de bewoners zelf. Energiebesparing is thuis niet zichtbaar, maar wel een enorme uitdaging. In de woningen in Leeuwarden wordt jaarlijks 60miljoen euro uit gegeven aan energie. Het is lastig voor bewoners. Hoe weet ik nu hoe ik goed kan besparen? Kan het wel uit als ik in zonnepanelen of een groen dak investeer? Wethouder Diks spreekt het gezelschap toe. Vervolg op pagina 2

2 Vervolg van pagina 1 Kortom, er zijn te veel vragen, waardoor iemand vaak geen actie onderneemt. De gemeente Leeuwarden wil hier iets aan doen en start met de campagne Slim wonen met energie. Ook komt er een energieloket waar bewoners met alle vragen terecht kunnen. Heeft u als wijkpanel of dorpsbelang plannen op dit gebied of is uw buurt al goed bezig met energiebesparing geef dit dan door via of Deze mensen wil de gemeente Leeuwarden graag in het zonnetje zetten. Hans Achterbosch: De wereld is van ons Hans Achterbosch start zijn verhaal met de prachtige woorden De Wereld is van ons, dus zorg goed voor haar. Zijn reizen naar allerlei uithoeken in de wereld, waaronder de beklimming van de Mount Everest en expedities naar Groenland en de Zuidpool hebben hem tot nadenken aangezet. Hans neemt ons mee naar smeltende gletsjers en vervuiling op diverse bergen. Er moet iets gebeuren willen we een betere toekomst voor ons allen. De ecologische problematiek groeit; de verstedelijking in met name China en India, de toename van auto s en iedere week neemt de wereldbevolking toe met een miljoen mensen. Het vraagstuk hierbij: Hoe kunnen we goedkope en milieuvriendelijke energie opwekken in 2050? Hans geeft aan dat dit zou kunnen met water-energie en, als alternatief, kernenergie. De moraal van het verhaal van Hans; Doe alles wat je doet weloverwogen en ga zo ook met energie om. Hans Achterbosch Harry Wiersma: Stel je niet afhankelijk op maar neem zelf initiatief! Het predikaat Achter de Hoven de duurzaamste wijk van Fryslân draagt deze wijk met trots. Harry Wiersma vertelt over de (wijk) ontwikkeling (-s maatschappij) in Achter de Hoven op het gebied van duurzaamheid. Het belangrijkste in een wijk is dat de bewoners in beweging komen! Hoe krijg je dat voor elkaar? Zorg dat zij de zaak zelf in de hand kunnen houden, dat het goed voor de portemonnee is, dat er goede voorzieningen zijn en als laatste, zeker niet het minste, zie de overheid als partner! Professionele ondersteuning hierbij is van essentieel belang. Maar de bewoners moeten het wel zelf doen; geef aan waarin je geïnteresseerd bent en wat je zou willen oppakken. Wat gebeurt er zoal op dit gebied in Achter de Hoven? Er is sprake van een duurzame voedsel-fruit productie, duurzame conservering van onroerend goed. En er lopen onderzoeken naar privatisering van het wijkcentrum en de mogelijkheid voor een stadscamping. Harry Wiersma Wilt u meer informatie? Op 15 oktober is er van een informatie bijeenkomst met wijkbewoners waar dieper ingegaan wordt op alle ins en outs. Daarnaast is er op 27 oktober een energiemarkt in het Knooppunt. De seizoensopening werd afgesloten met een hapje en een drankje. Het was een geslaagde avond! 2

3 Gebiedsteams: welzijn nieuwe stijl in de praktijk De gemeente Leeuwarden heeft een paar jaar geleden het initiatief genomen om een aantal hulpverleningsorganisaties bij elkaar te halen en hen tot samenwerking te stimuleren. Deze werkwijze is bekend onder de naam Amaryllis. Hoe was het eerst? Voorheen werd de hulpverlening in Leeuwarden door veel verschillende organisaties op heel veel verschillende plekken gedaan. In het beste geval hadden de hulpverleners dan wel contact met elkaar, maar samenwerken was vaak moeilijk. Het gevolg kon zijn, dat er meerdere hulpverleners in één gezin kwamen en dat die langs elkaar heen werkten. Ook brak het besef door, dat de hulpverlening soms wel erg ver doorgeschoten was: het was meer zorgen voor de hulpvrager, in plaats van zorgen dat de hulpvrager zo veel mogelijk zelf aan kan pakken. En hoe is het nu? Tijd voor een nieuwe aanpak. De werkwijze: welzijn nieuwe stijl (Amaryllis). Één huishouden, één plan, één hulpverlener. Burgers kunnen zelf meer doen en zo nodig helpen we hen daarbij; en als ze dat niet kunnen zorgen we ervoor, dat er goed samengewerkt wordt. Er zijn vijf zogenaamde gebiedsteams opgericht. Ieder gebiedsteam heeft mensen uit verschillende hulpverleningsorganisaties, die zeer nauw met elkaar samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis. Alle informatie over een hulpvrager is gebundeld waardoor er niet of nauwelijks overdracht hoeft plaatsvinden tussen de ene en de andere hulpverlener. Omdat het team gebiedsgericht werkt, heeft het ook meer directe kennis van de wijk. Naast de individuele hulpverlening houdt het team zich ook bezig met bijvoorbeeld de ondersteuning van bewonersgroepen of bewonersinitiatieven. Op dit moment wordt er in heel Leeuwarden volgens deze werkwijze gewerkt. Meer informatie Neem dan contact op met Welzijn Centraal ( ) of Als uw wijkpanel of dorpsbelang meer wil weten over het gebiedsteam in uw wijk, dan kunt u ons uitnodigen voor een wijkpanelvergadering. We kunnen dan vertellen wat we in uw wijk kunnen doen en wat we tegenkomen. U kunt contact opnemen met uw wijkpanelondersteuner, met de opbouwwerker in uw wijk of met Ad van Alphen van Welzijn Centraal 3

4 Iedereen veilig door Aldlân (bijdrage van het wijkpanel Aldlân) Verkeersveiligheid is voor iedereen van belang en een belangrijk thema voor de gemeente Leeuwarden. Maar ook de bewoners van de wijken en dorpen maken zich hard voor verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld de wijk Aldlân. Werkgroep Verkeer De wijk Aldlân heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Het wijkpanel heeft zelfs een aparte werkgroep verkeer. Ieder jaar wordt er weer opnieuw gekeken naar de verkeersveiligheid in de wijk en specifiek naar de punten in de wijk waar het veiliger kan. De uitkomsten worden besproken met de gemeente. Veilig door de buurt Met het project Veilig door de buurt van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) kunnen wijkpanels, buurtverenigingen en bewoners uit Leeuwarden allerlei gratis activiteiten organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een crashtest, snelheidsmeting of een remdemonstratie. Ook biedt Veilig door de buurt kindgerichte activiteiten aan, waaronder een verkeerskar met bijvoorbeeld steps, klossen, verkeersborden, verschillende buiten- en binnenspellen en een uitrolbaar zebrapad. Verkeersmiddag voor kinderen Jong geleerd is oud gedaan. Leer een kind zo jong mogelijk de verkeersregels en verklein daarmee de kans op ongelukken. Op 27 juni 2012 heeft het wijkpanel Aldlân een verkeersmiddag georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd, in samenwerking met Veilig door de buurt. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken zijn er posters opgehangen in de scholen en flyers uitgedeeld aan de kinderen. Doel van de middag is om kinderen spelenderwijs bewust te maken van het verkeer om zich heen en de buurtbewoners te attenderen dat kinderen niet altijd voorspelbaar reageren in het verkeer. Remt een auto met 30 km/uur dan is de remweg 13,3 meter. Rijdt een auto vijftig km/uur dan is de remweg 27,7 meter! Bron: Kinderen op het schoolplein: verkeersmiddag. Foto: Hans van Aalst. Wat was er allemaal te doen? De grote publiekstrekker van de middag was de politieauto waar kinderen uitleg kregen over de politie en een kijkje mochten nemen in de auto. En verder: - mag je al zonder zitje in de auto? - uitleg oversteken bij een zebrapad - ren-je-rot spel - parcours met steps Natuurlijk was er na al deze inspanning een lekker glaasje limonade in de kleuren van een stoplicht en wat lekkers. Veilig Verkeer deelde ballonnen en 30km- stickers uit. Alle deelnemende kinderen kregen zelfs een heuse oorkonde. Ongeveer 100 kinderen uit de wijk hebben meegedaan aan de middag! Een grote opkomst waar de werkgroep verkeer trots op is! Wijkpanel Aldlân wil de vrijwilligers, basisscholen Willem Alexanderschool en OBS De Weide, en de medewerkers van Veilig Verkeer hartelijk bedanken voor hun medewerking! Wijlpanel Aldlân kan het andere wijkpanels en geïnteresseerden van harte aanraden om ook eens Veilig door de buurt uit te nodigen. 4

5 Wensen of eigen tekst in het Huis-aan-Huis wijkprogramma Begin 2013 verspreiden we weer huis-aan-huis wijk- en dorpsprogramma s. Hierin zijn verschillende rubrieken opgenomen. Eén van de rubrieken is het wensenoverzicht. Dit jaar hebben niet alle wijkpanels en dorpsbelangen wensen ingediend. Als u geen wensen heeft ingediend, kunt u zelf tekst aanleveren voor het wijkprogramma. Hierin kunt u bijvoorbeeld aangeven waar u mee bezig bent, wat uw plannen zijn voor het komende jaar of bijvoorbeeld uw visie op de wijk/dorp. Als u vóór 1 december tekst aanlevert, maximaal 450 woorden, nemen we de tekst op in het verspreide wijkprogramma en plaatsen we de tekst op website op de pagina van uw wijk. Op dit moment komt Femke Woudenberg, ondersteuner wijkmanagement, langs bij panels en dorpsbelangen voor een interview. U kunt er ook voor kiezen dit interview op te laten nemen in het wijkprogramma. In november vragen we u een definitieve keuze te maken en eventueel teksten aan te leveren. Kunstwerk Julianapark. Kern met pit Idee voor je wijk of dorp? Schrijf je voor 30 november in voor de wedstrijd Kern met Pit! Hempens-Teerns en de Vrijheidswijk gingen u in 2009 en 2011 al voor. Zij verdienden het predicaat Kern met Pit en 1000 met hun ideeën. Hempens-Teerns met de realisatie van hun fruitboomgaard De Hofkerij en de Vrijheidswijk met hun Multicultureel Wijkfeest. Inschrijven kan tot 30 november op 5

6 Kunstkade: Cultuur naar de wijken Er is een nieuwe culturele organisatie actief in Leeuwarden, Kunstkade. Kunstkade heeft twee belangrijke opdrachten mee- gekregen: zorgen voor cultuureducatie voor álle kinderen van de basisscholen en het bij elkaar brengen van het culturele vraag en aanbod voor alle inwoners van Leeuwarden. De eerste opdracht, zorgen voor cultuureducatie voor alle kinderen, via de scholen in de wijken. Hiervoor zijn tien cultuurcoaches aangesteld. Deze ontwikkelen voor alle scholen een zogenaamde doorlopende leerlijn op het gebied van alle cultuurdisciplines (dans, muziek erfgoed, theater, literatuur/leesbevordering, beeldend, mediawijsheid). Daarnaast is een belangrijke taak van de cultuurcoaches het leggen van verbindingen met de wijken, zoeken naar mogelijke verbindingen met verenigingen, culturele instellingen en aanbieders. Ook zullen ze kinderen die talenten hebben of die nader kennis willen maken met bijvoorbeeld muziek of theater, de weg kunnen wijzen naar een geschikte docent. De cultuurcoaches worden zo een belangrijke culturele spil. De tweede opdracht is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het ontsluiten en zichtbaar maken van het culturele, creatieve aanbod in Leeuwarden. Dit zal voor het grootste deel gebeuren via de website Elke inwoner van Leeuwarden kan hier het culturele cursusaanbod vinden van aanbieders die zich aangesloten hebben bij de coöperatieve vereniging Kunstkade. Ook is Kunstkade fysiek te bezoeken aan het Groot Schavernek 9-F. Bij Kunstkade is bekend welke locaties en ruimten er binnen de gemeente beschikbaar zijn voor culturele activiteiten. De gemeente heeft op dit punt gekozen voor marktwerking. Dit betekent dus ook dat de gemeente geen bemoeienis heeft met de locaties waar de lessen, cursussen en activiteiten plaats vinden. Aanbieders bepalen zelf op welke plek in de stad de activiteiten worden aangeboden. De gemeente verwacht wel dat aanbieders in zullen spelen op wensen en behoeften van potentiële klanten en locaties zoeken die redelijkerwijs dicht bij de klanten zitten. Wijk- en buurthuizen zijn in de visie van de gemeente daarom ook prima voorzieningen om ruimten te verhuren aan culturele aanbieders. Centraal in dit cultuurverhaal Kunstkade staat de rol van de scholen. Scholen kunnen in de toekomst de culturele broedplaatsen worden in de wijken. De plaats waar talentontdekking, talentontwikkeling en de culturele ontdekkingsreis van kinderen een prominente plaats krijgt. Naast deze ontwikkeling kan cultuur in de wijken zichtbaar worden door incidentele community art projecten, door graffiti art projecten, door routes langs kunst in de wijken en door het verbinden van kunst aan grote infrastructurele projecten. Mooie voorbeelden daarvan zijn de nieuwe, sommige nog te plaatsen kunstwerken in de fietstunnels en een nieuw nog te plaatsen kunstwerk bij het Oostergoplein. 6

7 Wist u dat - Wijkpanel Aldlan op burendag dorp door allerlei acties een voet- gestart is met een project om de balkooi bij elkaar gespaard heb- erfafscheidingen groener te maken? ben? - De winkel in Wirdum door een - Er in Leeuwarden 4 projecten nieuwe ondernemer gered is, na zijn ingediend bij Groen Dich- maanden van intensieve acties terbij (een programma om de in het dorp, die zelfs een flink directe leefomgeving vóór en dóór bedrag voor de broodnodige ver- burgers te vergroenen; kans op bouwing uit de dorpsgemeen ,-) schap opbrachten? - De bloembakken die in Aldlân - Dat geld uiteindelijk voor de nieu- niet meer gebruikt worden, naar we ondernemer Support & Co Camminghaburen worden ge- niet nodig bleek te zijn, maar dat bracht? daarmee wel duidelijk wordt hoe - Drie jongens in Wytgaard op eigen initiatief en met de volle steun belangrijk de Wirdumers hun winkel vinden? van dorpsbelang, bevolking, verenigingen en bedrijven in het Vervolg op pagina 8 Voetbalkooi Wijtgaard. 7

8 Vervolg van pagina 7 - Wirdum momenteel het grootste assortiment gele omleidingsborden per vierkante kilometer kent, doordat er erg veel werk aan wegen en bruggen plaatsvindt? - Er nu zelfs sprake is van WirdumOost en Wirdum-West en alleen fietsers en voetgangers de oversteek van de Wirdumvaart kunnen maken? - Speeltuin De Toekomst in de Vosseparkwijk na een renovatie weer open is? - En dat in Huizum West in het Vluchtheuvelgebied de opening van de toegangspoort is geweest en de bewegingstoestellen in gebruik zijn genomen? - De speeltuin in Huizum Oost achter het wijkgebouw een nieuwe toegangspoort heeft gekregen, met de naam van de speeltuin erop Husma Slot? - Dat deze speeltuin op 6 oktober feestelijk is geopend? - Er veel enthousiaste reacties zijn geweest naar aanleiding van de opening van het panelseizoen op 18 september in het CJIB gebouw? - De gemeente samen met wijkpanel en bewoners van De Zuidlanden kijkt naar de mogelijkheden voor een stads(volks)tuin? - Bij de herstructurering van het Julianapark helaas ook een treur- Bewegingstoestel Vluchtheuvelgebied in gebruik. wilg gekapt moet worden vanwege de veiligheid? - Deze avond het eerste onderdeel - Er 29 november in Wytgaard een is van de uitwerking van een oploop is voor alle dorpsbelangen raadsmotie om ervoor te zorgen van de huidige en de toekomstige dat het huidige deel van de ge- gemeente Leeuwarden (na de meente Leeuwarden en nieuwe herindeling) én voor de raadsle- deel elkaar langzamerhand leren den uit Leeuwarden en Boarn- kennen. sterhim? Gemeente Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Telefoon Postbus JA Leeuwarden

Integrale Kindcentra in Leeuwarden

Integrale Kindcentra in Leeuwarden Integrale Kindcentra in Leeuwarden De ontwikkeling van Intergrale Kindcentra in de gemeente Leeuwarden verloopt voorspoedig. Iedereen vindt dat IKC s er moeten komen; politiek, bestuur, de ambtelijke organisatie

Nadere informatie

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website.

Wat vragen wij van u? Betrokkenheid bij de wijk en een inspanning voor het (mogelijk dagelijks) actueel houden van de website. BEHEERDER VAN DE WEBSITE ACHTER DE HOVEN. Er gebeurt veel interessants in Achter de Hoven en dat willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen. Een wijk in beweging betekent ook dat er veel actuele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Gespreksnotitie ingetrokken bij Commissie Welzijn op 12 juni 2013

Gespreksnotitie ingetrokken bij Commissie Welzijn op 12 juni 2013 Juni 2013 2 Nieuwsbrief Gebiedsgericht werken Toekomst wijkenen dorpenbeleid in Leeuwarden Bij alle wijkpanels en dorpsbelangen is kort geleden een gespreksnotitie binnengekomen. Die notitie is ook naar

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Nieuwe tijden: op zoek naar nieuwe scenario s

Nieuwe tijden: op zoek naar nieuwe scenario s Aan de gemeenteraad Voortgang nieuwe wijken- en dorpenbeleid 15268 Concernstaf Concernstaf Jurjen Weg van der, 058 233 8831-11 september 2013, verzonden: Geachte leden van de raad, Wij werken al enige

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Krachttour en route. Krachttour VNG gaat SchiedamsDoen!

Krachttour en route. Krachttour VNG gaat SchiedamsDoen! Krachttour en route Krachttour VNG gaat SchiedamsDoen! Voorwoord De gemeente en Schiedammers werken aan een betere samenwerking. SchiedamsDoen geeft vorm aan deze samenwerking. Door zowel de Schiedamse

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur aan jongeren

Tijdelijke verhuur aan jongeren Ik voel me hier erg thuis. Tijdelijke verhuur aan jongeren Dudok Wonen verhuurt leegstaande woningen in de Bloemenbuurt tijdelijk aan jongeren. Dit is belangrijk voor de goede sfeer in de buurt en het

Nadere informatie

Page 1 of 5. Conrad-Smit, AJA. Gemeentelijke nieuwsbrief februari 2014. Uitreiking certificaten cursus duurzaam ondernemen Alblasserdam

Page 1 of 5. Conrad-Smit, AJA. Gemeentelijke nieuwsbrief februari 2014. Uitreiking certificaten cursus duurzaam ondernemen Alblasserdam Page 1 of 5 Conrad-Smit, AJA Van: Smit, E Verzonden: dinsdag 11 februari 2014 10:13 Onderwerp: Gemeentelijke nieuwsbrief februari 2014 Gemeentelijke nieuwsbrief februari 2014 Uitreiking certificaten cursus

Nadere informatie

Het sociaal wijkteam bij u in de buurt. Samen doen wat nodig is!

Het sociaal wijkteam bij u in de buurt. Samen doen wat nodig is! Het sociaal wijkteam bij u in de buurt Samen doen wat nodig is! Vragen die vaak gesteld worden aan het sociaal team: Het sociaal wijkteam Bij het sociaal wijkteam kunt u terecht met al uw vragen of zorgen.

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Activiteiten Netwerk

Activiteiten Netwerk ALV 2015 Programma Opening door de voorzitter Verslagen en werkplannen Financieel verslag en begroting Decharge Bestuur Verkiezing van het nieuwe bestuur Verkiezing van de ledenraad Pauze Dienstverlening

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 1. Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik

Fiets Filevrij. 3e bijeenkomst. 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Fiets Filevrij 3e bijeenkomst 15 juli 2013 Locatie 78 in Bunnik Agenda vanavond Welkom Proces tot nu toe (Oranjewoud) Onafhankelijk advies (Oranjewoud) ---------------------------------------------------

Nadere informatie

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding Kinderen Anders Naar School KANS Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Inhoud: Christel de Heus Tekst: Marian Schouten Fotografie: Archief Veilig Verkeer Nederland Coverfoto:

Nadere informatie

In gesprek over gebiedsvisie Landelijk Capelle 27 augustus 2016

In gesprek over gebiedsvisie Landelijk Capelle 27 augustus 2016 In gesprek over gebiedsvisie Landelijk Capelle 27 augustus 2016 Focus voor 2016 BRADERIE SCHENKEL (BERMWEG) GREX OPMERKINGEN EN SUGGESTIES Tijdens de Braderie Schenkel op zaterdag 27 augustus 2016 was

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

Beste wensen. Namens het team en directie van Kbs De Spoorzoeker wensen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar!

Beste wensen. Namens het team en directie van Kbs De Spoorzoeker wensen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar! 8 januari 2016 14 januari Thema avond 14 januari MR vergadering 8 januari Marie van Meegen (6) 12 januari Coosje Monné (5) 13 januari Seb Haars (5) 14 januari Elia Honsbeek (5) 14 januari Viktor Korebrits

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM

WIJKAANPAK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM STIMULEREN VAN ENERGIE BESPARING IN HET WONINGBESTAND VAN DE ZWOLSE WIJK BERKUM OVER BERKUM Geschiedenis en ligging Berkum is een grote wijk in het oosten van Zwolle. Ten oosten van Berkum stroomt de rivier

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Programma overzicht. Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael. 19 april 2015 12:00 16:00. Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat

Programma overzicht. Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael. 19 april 2015 12:00 16:00. Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat Programma overzicht Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael 19 april 2015 12:00 16:00 Voorwoord: Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat De Groene Straatdag komt tot stand in een samenwerking tussen

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Doelstellingen. dans gemaakt.

Doelstellingen. dans gemaakt. Capoeira Kids Capoeira-Kids zorgt ervoor dat jongeren die in dezelfde buurt wonen, maar niet met elkaar naar school gaan, elkaar toch leren kennen. Jongeren werken intensief samen in een sportproject waarin

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie Leerkracht instructie middelbare school Algemeen Achtergrond De ANWB is een vereniging die nauw betrokken is bij de maatschappij en zet zich in voor mobiliteit,

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 3 29 SEPTEMBER 2014 THEMA AFRIKA: van de The making off tot aan The day after Wat eindigde als een fraaie afsluiting waar alles wat we als school wenselijk en belangrijk

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE. Periode aug dec 2013

PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE. Periode aug dec 2013 PUBLIEKSACTIVITEITEN EN COMMUNICATIE Periode aug dec 2013 1. MIDDELEN Banners bij bouwmarkten Om klusbedrijven en mensen die een nieuwe woning hebben gekocht of hun huis gaan renoveren te attenderen op

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie Leerkracht instructie basisschool Algemeen Achtergrond De ANWB is een vereniging die nauw betrokken is bij de maatschappij en zet zich in voor mobiliteit, vakantie

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Poster "Water drinken is cool!" hangt in Wageningen

Poster Water drinken is cool! hangt in Wageningen Voor u ligt alweer de vijfde nieuwsbrief van JOGG-Wageningen! U krijgt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij Jongeren Op Gezond Gewicht in Wageningen. Deze nieuwsbrief verschijnt meerdere keren per

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT Wat: Datum: Waar: Resultaten van de startbijeenkomst Visie Kanaalstraat/Damstraat Dinsdag 13 september 19:30 22:00 uur Stadskantoor Utrecht, zesde

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

AUGUSTUS Inhoud:

AUGUSTUS Inhoud: Inhoud: Burendag Stuupkes mèrt Kersttocht Handwerkclubje Speeltuinroute Heeft u een idee? We kijken terug naar: Gennepse Quiz Foute Bingo AUGUSTUS 2016 De zomer is weer in volle gang, Voor velen zit de

Nadere informatie

Peins, 15 juni 2015. Beste Lezer,

Peins, 15 juni 2015. Beste Lezer, Peins, 15 juni 2015 Beste Lezer, Vol vertrouwen sturen wij u deze brief. Wij willen u iets vragen maar u ook iets geven. Iets van bijzondere waarde. Eigenlijk willen we iets met u ruilen Atelier De Kunst

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1 Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan 2012 14-11-2013 Terugkoppeling status WAP 1 Agenda Welkom Doel en aanpak van deze bijeenkomst Resultaten van het WAP

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 2, nr mei 2016

Nieuwsbrief. Jaargang 2, nr mei 2016 Nieuwsbrief Jaargang 2, nr. 18 27 mei 2016 Gratis zand!!!!! Na onze plein-opknap-dag is er geel zand over gebleven. Heeft u hier belang bij? Meld dit dan even bij meester Chris of juf Herma. Plein-opknap-dag

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 30 september 2016

Nieuwsbrief 30 september 2016 Nieuwsbrief 30 september 2016 Verkeersles in groep 2b en thema afsluiting kleutergroepen Groep 2B heeft een wandeling gemaakt door de buurt. Hier leren de kinderen o.a. de verkeersregels. Hoe kunnen ze

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015 April / mei: Belangrijke data: Berichten van de locatie VVE thema: reuzen en kabouters 4 t/m 15 mei meivakantie Bso: vakantieprogramma Pto: gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten 14 mei Hemelvaarstdag

Nadere informatie

Jaargang 16, nummer 25 Woensdag

Jaargang 16, nummer 25 Woensdag Jaargang 16, nummer 25 Woensdag 22-03-2017 Mee naar huis genomen De kinderen (per gezin) krijgen deze week flyers en een boekje mee naar huis over drinkwater met een stickervel zoekplaat over speuren naar

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: B en W-nummer 15.0614; besluit d.d. 30-6-2015 Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. van den Berg (SP) inzake het fietspad Nieuw

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Volg ons nu ook op Twitter

Volg ons nu ook op Twitter Volg ons nu ook op Twitter Weeknieuws nr.33 19 mei 2017 25 en 26 mei Hemelvaart en de vrijdag vrij 3 t/m 5 juni Pinkstervakantie 28 juni Modderdag 5 juli Alle kinderen vrij! De data van dit schooljaar

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Groene Schoolpleinen

Initiatiefvoorstel Groene Schoolpleinen Initiatiefvoorstel Groene Schoolpleinen Inleiding Zowel de Pal/GroenLinks fractie als de fractie van het CDA zijn al jaren bezig met het bevorderen van het buiten spelen door kinderen in een natuurlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2

Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2 Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Donderdag 10 september 13.30 14.15 uur Opening Speelpark Vrijdag 11 september Groepen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Nieuwskraker. nr. 14, 11 maart 2016

Nieuwskraker. nr. 14, 11 maart 2016 Nieuwskraker nr. 14, 11 maart 2016..met deze week de special van groep 1/2C, je vindt deze op pagina 3! Agenda Mededelingen 14, 15, 16 maart: Oudergesprekken 15 maart: Gespreksavond en bijeenkomst over

Nadere informatie

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten.

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. 3e jaargang, nr. 1 Verkeersbulletin Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. De samenstelling van de werkgroep Verkeer is

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit!

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Waarom Lokale betrokkenheid is een van de pijlers van de Rabobank.

Nadere informatie

Bijpraatavond Berggierslanden 17 januari 2017

Bijpraatavond Berggierslanden 17 januari 2017 Bijpraatavond Berggierslanden 17 januari 2017 Programma vanavond Plenair deel (informerend) opening wijkwethouder Gert Stam ontwikkelingen in de wijk Berggierslanden woningbouw afwatering en gladheidsbestrijding

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Over kansen die ontstaan als je aansluit bij welzijnsactiviteiten. Door Gabriëlle de Bruin en Dick Post (Frion) en HannekeValkeman (wijkmanager Zwolle Zuid, gemeente Zwolle) Resultaat

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008

Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008 Spreekschetsen voor Ocker van Munster, directeur Kunsten bij de overhandiging van Critical Friends, 10 december 2008 (alleen het gesproken woord geldt) Welkom allemaal; welkom hier in de Hoftoren. Fijn

Nadere informatie

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013 WELKOM Werkgroep HEET/DEH Zonnepanelen stralen Gezamenlijke aankoop 2013 Agenda 20.00-20.10 uur Ontvangst en inleiding (Huub) 20.10-20.40 uur Waarop te letten bij aanschaf en selectie-criteria (Jaap) 20.40-20.45

Nadere informatie

19 september 2016 schooljaar nieuwsbrief 3. Agenda

19 september 2016 schooljaar nieuwsbrief 3. Agenda Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 19 september 2016 schooljaar 2016-2017 nieuwsbrief 3 Van de directie De komende weken staan er weer allerlei leuke activiteiten op het

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie