Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen"

Transcriptie

1 Stepping Stones 3 havo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Jos de Boer Marijke van Dijk Fleur Kierstra Carolyn van Koperen-Fredriksz Annemarieke Lente Renate Moorman Natascha Sewnandan Mynke Trommelen Lucas Zandberg eindredactie Mynke Trommelen Noordhoff Uitgevers bv 1

2 Chapter 1 Stone 1 Zo vraag je naar iemands uiterlijk of karakter What does a con artist look like? What does your friend look like? What's your new classmate like? What's Madison like? How would you describe them? How would you describe the boys? How would you describe him? Can you describe the girl you met? Can you describe her appearance? Hoe ziet een oplichter eruit? Hoe ziet je vriend eruit? Wat voor iemand is je nieuwe klasgenoot? Wat voor iemand is Madison? Hoe zou je hen beschrijven? Hoe zou je de jongens beschrijven? Hoe zou je hem beschrijven? Kun je het meisje dat je hebt ontmoet beschrijven? Kun je haar uiterlijk beschrijven? en zo beschrijf je iemand He's slim and sporty. He's musical and very funny. He's charming and persuasive. I think she's unapproachable. I think she's rather gorgeous and exotic. They've got a great personality. The boys had dark hair. He looked fierce. He looked quite friendly. She was blushing shyly. She was wearing jeans. Hij is slank en sportief. Hij is muzikaal en heel grappig. Hij is charmant en overtuigend. Ik vind dat ze ontoegankelijk is. Ik vind haar tamelijk knap en exotisch. Ze hebben een geweldige persoonlijkheid. De jongens hadden donker haar. Hij zag er fel uit. Hij zag er best vriendelijk uit. Ze bloosde verlegen. Ze droeg een spijkerbroek. Noordhoff Uitgevers bv 2

3 Stone 2 Zo vertel je welke indruk je hebt van iemand of iets That young man comes across as extremely reliable. This girl at the speed date seems nervous and very shy. That con artist seemed fearless. Those guys we met came across as unreliable. The couple appeared to be smart. It was not as amusing as I thought. The film was just as interesting as I expected it to be. Die jongeman komt enorm betrouwbaar over. Dit meisje van de speeddate lijkt nerveus en heel verlegen. Die oplichter leek onbevreesd. Die jongens die we hebben ontmoet kwamen onbetrouwbaar over. Het stel leek slim te zijn. Het was niet zo leuk als ik dacht. De film was net zo interessant als ik dacht dat het zou zijn. Noordhoff Uitgevers bv 3

4 Stone 3 Zo laat je merken dat je geïrriteerd bent You're always gossiping. They are always trying to sell people expensive stuff. He's always insulting others. Stop trying to convince me! Stop bossing me around! I've had enough! I'm sick and tired of this. Je bent altijd aan het roddelen. Zij proberen altijd mensen dure spullen te verkopen. Hij beledigt anderen altijd. Houd op me proberen te overtuigen! Houd op me rond te commanderen! Ik heb er genoeg van! Ik ben het spuugzat. Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Stone 4 Zo vraag je naar iemands mening... What is your opinion on our teacher? What is your view on pushy salespeople? What do you think of listening to music in class? What do you think of his snappy suit? Don't you agree? How do you feel about this? Wat is je mening over onze docent? Wat is je mening over opdringerige verkopers? Wat vind je van het luisteren naar muziek in de klas? Wat vind je van zijn hippe pak? Vind je niet? Wat vind je hiervan? en zo geef je je mening I'd say she shouldn't be so bossy. In my opinion a salesperson shouldn't be pushy. I'd say it shouldn't be allowed. In my opinion he looks ridiculous. Yes, I agree. Yes, I think so too. No, I disagree. No, I don't think so. If you ask me it's unfair. I think that's reasonable. Ik vind dat ze niet zo bazig moet zijn. Ik vind dat een verkoper niet opdringerig moet zijn. Ik vind dat het niet toegestaan zou moeten zijn. Ik vind dat hij er belachelijk uitziet. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, dat vind ik ook. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat vind ik niet. Als je 't mij vraagt, is het oneerlijk. Ik vind dat redelijk. Noordhoff Uitgevers bv 5

6 Chapter 2 Stone 5 Zo druk je gevoelens uit Nicky's passionate about art. Nicky's crazy about shoes. I'm proud of his behaviour. I'm ashamed of my results. She's fed up with playing the piano. She's sick of watching football on TV. I detest horror movies. I dislike liars. Dancing makes me feel fantastic. It makes me feel scared. Thinking of it makes me feel sad. Nicky is gepassioneerd door kunst. Nicky is gek op schoenen. Ik ben trots op zijn gedrag. Ik schaam me voor mijn resultaten. Ze is spuugzat van pianospelen. Ze is spuugzat van voetbal kijken op tv. Ik heb een hekel aan horrorfilms. Ik houd niet van leugenaars. Dansen geeft me een fantastisch gevoel. Het maakt me bang. Het maakt me verdrietig als ik eraan denk. Noordhoff Uitgevers bv 6

7 Stone 6 Zo vertel je over je dromen en doelen My goal is to graduate within five years. I hope to turn my hobby into my career. I expect to become a celebrated artist. I have always wanted to become a famous cook. I plan to become rich. I have always dreamt of being a prima donna. Angelina has always dreamt of living abroad. My sister has always dreamt of owning a shop. Mijn doel is om binnen vijf jaar af te studeren. Ik hoop van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken. Ik verwacht een bekende artiest te worden. Ik heb altijd een beroemde kok willen worden. Ik ben van plan rijk te worden. Ik heb er altijd van gedroomd een prima donna te zijn. Angelina heeft er altijd van gedroomd in het buitenland te wonen. Mijn zus heeft er altijd van gedroomd een winkel te hebben. Noordhoff Uitgevers bv 7

8 Stone 7 Zo geef je aan dat je met iemand meevoelt I know what you're going through right now. I know what that must be like. I understand why he must be feeling awful. I understand that you're mad. I feel sorry for her. We feel for the victims. If I were you, I wouldn't know what to do. If I were in your shoes, I would do the same. If I were in that position, I wouldn't give up. Ik weet wat je op dit moment doormaakt. Ik weet hoe dat moet zijn. Ik begrijp waarom hij zich verschrikkelijk voelt. Ik begrijp dat je boos bent. Ik heb medelijden met haar. We hebben medelijden met de slachtoffers. Als ik jou was, zou ik niet weten wat te doen. Als ik in jouw schoenen stond, zou ik hetzelfde doen. Als ik me in die positie bevond, zou ik niet opgeven. Noordhoff Uitgevers bv 8

9 Stone 8 Zo stel je iemand gerust You don't have to worry. You don't have to feel bad. You don't have to panic. I'm sure it will be okay. I'm sure everything will work out. I'm sure things will turn out fine. It's not the end of the world! It's not as bad as it seems! Cheer up! Never mind! Calm down! There's no need to cry! Je hoeft je geen zorgen te maken. Je hoeft je niet naar te voelen. Je hoeft niet in paniek te raken. Ik weet zeker dat het goed komt. Ik weet zeker dat alles goed zal komen. Ik weet zeker dat alles goed zal komen. Het is niet het einde van de wereld! Het is niet zo erg als het lijkt! Kop op! Geeft niets! Rustig maar! Je hoeft niet te huilen! Noordhoff Uitgevers bv 9

10 Chapter 3 Stone 9 Zo praat je over gewoontes I never watch scary films before going to bed. We regularly go home straight after school. They often do daring stunts. My sister normally doesn't dare to do dangerous things. Gracie usually takes care of the dog. Alex generally locks the doors. She used to go shopping a lot but she no longer does. My friend used to smoke but she has given that up. My grandmother used to play the piano but she quit. Ik kijk nooit enge films voordat ik naar bed ga. Na school gaan we regelmatig direct naar huis. Zij doen vaak uitdagende stunts. Mijn zus durft normaal gesproken geen gevaarlijke dingen te doen. Gracie zorgt gewoonlijk voor de hond. Alex doet de deuren meestal op slot. Ze ging vroeger veel winkelen, maar nu doet ze dat niet meer. Mijn vriendin rookte vroeger, maar ze is gestopt. Mijn oma speelde vroeger piano, maar ze is gestopt. Noordhoff Uitgevers bv 10

11 Stone 10 Zo zeg je dat je ergens spijt van hebt I regret that decision. They regret the mistake that was made. We regret telling her a lie. We should have paid more attention. His parents should have stopped him. They should have told her the truth. You shouldn't have done that. Jordan shouldn't have climbed that mountain. The girls shouldn't have stolen the money. Ik heb spijt van die beslissing. Zij hebben spijt van de fout die gemaakt was. We hebben spijt dat we tegen haar gelogen hebben. Wij hadden beter moeten opletten. Zijn ouders hadden hem moeten tegenhouden. Zij hadden haar de waarheid moeten vertellen. Dat had je niet moeten doen. Jordan had die berg niet moeten beklimmen. De meisjes hadden het geld niet moeten stelen. Noordhoff Uitgevers bv 11

12 Stone 11 Zo word je ergens voor gewaarschuwd If you leave the path you will be at risk. If you swim in that river you will be in danger. If you drive too fast you will be fined. You are warned not to try to escape. You are advised not to cheat on your test. No trespassing! Keep out! Beware of the dog! Als je het pad verlaat, loop je gevaar. Als je in die rivier zwemt, loop je gevaar. Als je te hard rijdt, word je beboet. Je wordt gewaarschuwd niet te proberen om te ontsnappen. Je wordt geadviseerd niet te spieken tijdens de toets. Verboden toegang! Verboden toegang! Kijk uit voor de hond! Noordhoff Uitgevers bv 12

13 Stone 12 Zo zeg je dat je iets wel of niet kunt They are able to solve the mystery. You were unable to break the record. I will be able to find out who the murderer is. We won't be able to help you at school tomorrow. They can play the piano. She can't make somersaults. Nick couldn't climb that mountain. My dad couldn't uncover this secret. It is impossible to fly to the moon. It is possible to break a world record. Ze zijn in staat het raadsel op te lossen. Je was niet in staat het record te verbreken. Het zal me lukken te achterhalen wie de moordenaar is. Het lukt ons niet om je morgen te helpen op school. Zij kunnen pianospelen. Ze kan geen salto's maken. Nick kon die berg niet beklimmen. Mijn vader kon dit geheim niet aan het licht brengen. Het is onmogelijk naar de maan te vliegen. Het is mogelijk een wereldrecord te verbreken. Noordhoff Uitgevers bv 13

14 Chapter 4 Stone 13 Zo stel je vragen over boeken What is this book about? What is that novel based on? Where does the story take place? When is the story set? What did you think of the plot? What did you think of the main character? What did you think of this book? Who is the heroine of the story? Which of these genres do you like best? What is your favourite book? Did you like this book? Waar gaat dit boek over? Waar is die roman op gebaseerd? Waar speelt het verhaal zich af? Wanneer speelt het verhaal zich af? Wat vond je van het plot? Wat vond je van de hoofdpersoon? Wat vond je van dit boek? Wie is de heldin van het verhaal? Welk van deze genres vind je het leukste? Wat is je favoriete boek? Vond je dit boek leuk? Noordhoff Uitgevers bv 14

15 Stone 14 Zo beantwoord je vragen over boeken This book is about a teenager's life. Dit boek gaat over het leven van een tiener. That novel is based on a real event. Die roman is gebaseerd op een echte gebeurtenis. The story takes place in Wales. Het verhaal speelt zich af in Wales. It is set in Het speelt zich af in The plot was rather boring. Het plot was nogal saai. The main character is true to life. De hoofdpersoon is levensecht. This book is interesting. Dit boek is interessant. The heroine of the story is a girl named Michelle. De heldin van het verhaal is een meisje genaamd Michelle. I like science fiction best. Ik vind science fiction het leukste. My favourite book is About a Boy. Mijn favoriete boek is About a Boy. Yes, I did, because it's an adventure story. Ja, want het is een avonturenverhaal. No, I didn't, because it's about horses. Nee, want het gaat over paarden. Noordhoff Uitgevers bv 15

16 Stone 15 Zo raad je iemand iets aan of af I think you should definitely read the book. If you ask me, watching that film is an absolute must! I think reading this book is a waste of time! I wouldn't read his latest novel if I were you. It's too boring. I wouldn't recommend this film. It's an extreme letdown. I'd really recommend this book. It's so interesting. I'd definitely buy that DVD. It's very moving. If you like romantic films you should watch Channel Four tonight. If you're into musicals I'm sure you'll love Hairspray. If you love crime stories you shouldn't buy this! If you prefer comic books you'll probably enjoy this. After I had read this book I recommended it to all my friends. After he had suggested that book I was really disappointed. Don't watch that film! An unforgettable read! Don't miss it! Ik vind dat je dat boek echt zou moeten lezen. Als je het mij vraagt, is het een echte aanrader om die film te gaan bekijken! Ik vind dat je je tijd verspilt met het lezen van dit boek. Ik zou zijn laatste roman niet lezen als ik jou was. Het is te saai. Ik zou deze film niet aanraden. Het is een ontzettende teleurstelling. Ik zou dit boek echt aanraden. Het is erg interessant. Ik zou die dvd echt kopen. Het is heel aangrijpend. Als je van romantische films houdt, moet je vanavond naar Channel Four kijken. Als je van musicals houdt, weet ik zeker dat je Hairspray leuk zal vinden. Als je van misdaadverhalen houdt, moet je dit niet kopen! Als je een voorkeur hebt voor stripverhalen, dan geniet je hier waarschijnlijk van. Nadat ik dit boek had gelezen, heb ik het al mijn vrienden aangeraden. Nadat hij dat boek had voorgesteld, was ik heel teleurgesteld. Kijk die film niet! Een onvergetelijk verhaal! Mis het niet! Noordhoff Uitgevers bv 16

17 Stone 16 Zo vertel je wat iemand anders heeft gezegd According to the critics, that film is based on actual facts. According to my mother, this awardwinning book is highly entertaining. According to the review, this novel is a bore. She said that it was full of suspense. Hillary claimed that the critics had trashed that new book. She said she hadn't enjoyed the book. Volgens de critici is die film gebaseerd op werkelijke feiten. Volgens mijn moeder is dit bekroonde boek heel onderhoudend. Volgens de recensie is deze roman heel saai. Ze zei dat het heel spannend was. Hillary beweerde dat de critici dat nieuwe boek heel negatief besproken hadden. Ze zei dat ze niet van het boek genoten had. Noordhoff Uitgevers bv 17

18 Chapter 5 Stone 17 Zo vergelijk je dingen This LED screen TV isn't bigger than Brad's. This new phone is cheap compared to Joan's. Neither is mine. Nor is theirs. So is yours. Flea markets differ from regular shops. Auction sites can't be compared with shopping malls. That bag looks exactly like Julia's. This watch reminds me of the one I used to have. It resembles a designer product. Deze tv met LED-scherm is niet groter dan die van Brad. Deze nieuwe telefoon is goedkoop vergeleken met die van Joan. Die van mij ook niet. Die van hen ook niet. Die van jou ook. Vlooienmarkten verschillen van gewone winkels. Veilingsites kunnen niet vergeleken worden met winkelcentra. Die tas ziet er precies hetzelfde uit als die van Julia. Dit horloge doet me denken aan het horloge dat ik vroeger had. Het lijkt op een designartikel. Noordhoff Uitgevers bv 18

19 Stone 18 Zo zeg je dat je iets wel of niet belangrijk vindt en waarom I believe in saving money. Ik geloof in het sparen van geld. We see no point in working hard. Wij zien geen reden om hard te werken. They don't care about raising money for Zij geven niets om het inzamelen van geld charity. voor goede doelen. I think it's necessary because it's fair Ik vind het noodzakelijk, omdat het eerlijk towards other people. is naar andere mensen. We feel it's essential as it helps the We vinden het noodzakelijk, omdat het de homeless. daklozen helpt. They say it's vital since it affects our future. Ze zeggen dat het belangrijk is, omdat het onze toekomst beïnvloedt. I think it's unimportant because there are Ik vind het onbelangrijk, want er zijn more crucial things in life. belangrijkere dingen in het leven. She feels it's insignificant when not many Ze vindt het onbeduidend wanneer niet people benefit from it. veel mensen er voordeel van hebben. Noordhoff Uitgevers bv 19

20 Stone 19 Zo praat je over geld You could make money by starting your own company. You can get rich by becoming a successful golf player. You might make a fortune by writing a book. A lot of money is made by soccer players. Much cash was lost by stockbrokers. Lots of new products were created in record time. Many new jobs were created to make a profit. Je zou geld kunnen verdienen door je eigen bedrijf op te starten. Je kunt rijk worden door een succesvolle golfer te worden. Je zou een fortuin kunnen verdienen door een boek te schrijven. Er wordt veel geld verdiend door voetbalspelers. Er werd veel geld verloren door effectenmakelaars. Veel nieuwe producten werden in een recordtijd gemaakt. Er werden veel nieuwe banen gecreëerd om winst te draaien. Noordhoff Uitgevers bv 20

21 Stone 20 Zo praat je over waarde en bezittingen James's daughter owns a clothing shop. Eva is the owner of three exclusive cars. He has a private jet. My uncle possesses some Van Gogh paintings. That businessman owns a porcelain vase from China. This painting is worth a fortune. That rare diamond is priceless. Our mansion is worthless. His new sports car is very valuable. This painting isn't worth anything. That rare diamond isn't very valuable. That young entrepreneur earns between 100,000 and 200,000 pounds a week. The soccer player is worth 25 million dollars. De dochter van James heeft een kledingwinkel. Eva is eigenaar van drie exclusieve auto's. Hij heeft een privévliegtuig. Mijn oom bezit een paar schilderijen van Van Gogh. Die zakenman heeft een porseleinen vaas uit China. Dit schilderij is een fortuin waard. Die zeldzame diamant is onbetaalbaar. Ons landhuis is waardeloos. Zijn nieuwe sportwagen is veel waard. Dit schilderij is niets waard. Die zeldzame diamant is niet erg waardevol. Die jonge ondernemer verdient tussen en pond per week. De voetballer is 25 miljoen dollar waard. Noordhoff Uitgevers bv 21

22 Chapter 6 Stone 21 Zo geef je instructies First, open the box. First, collect the equipment you need. Then, place the batteries in the device. Then, fill the bottle with the liquid. Next, press the button on top of the screen. Next, add some sugar, if desired. Finally, switch on the light. To conclude, try it out! Take the remote control. Get four eggs and a whisk. Don't let the milk come to a boil. Don't try this at home! Maak eerst de doos open. Zorg er eerst voor dat je alle benodigdheden verzamelt. Plaats dan de batterijen in het apparaat. Vul de fles dan met de vloeistof. Druk daarna op de knop boven op het scherm. Voeg daarna eventueel wat suiker toe. Doe tot slot het licht aan. Probeer het tot slot uit! Pak de afstandsbediening. Pak vier eieren en een garde. Laat de melk niet tot 't kookpunt komen. Probeer dit thuis niet uit! Noordhoff Uitgevers bv 22

23 Stone 22 Zo vraag je om verduidelijking... Could you tell us what this machine does? Could you explain to me how your invention works? Do you mean that this engine only works on manure? Are you saying that Coca Cola was invented by accident? I don't understand. Could you give me an example? Could you explain it in your own words? How did you come up with this idea? Zou je ons kunnen vertellen wat deze machine doet? Zou je me kunnen uitleggen hoe deze uitvinding werkt? Bedoel je dat deze motor alleen op mest werkt? Zeg je nou dat Coca Cola per ongeluk was uitgevonden? Ik begrijp het niet. Zou je me een voorbeeld kunnen geven? Zou je het in je eigen woorden kunnen uitleggen? Hoe kwam je op dit idee? en zo geef je verduidelijking Well, it is used to wake someone up. Well, it works like a magnet. No, not quite. It also works on water. Yes, that's right. It was the result of a failed experiment. I saw it at a science fair. I read it on the Internet. Nou, het wordt gebruikt om iemand wakker te maken. Nou, het werkt als een magneet. Nee, niet helemaal. Het werkt ook op water. Ja, dat klopt. Het was het resultaat van een mislukt experiment. Ik zag het op een wetenschapsdag. Ik las het op internet. Noordhoff Uitgevers bv 23

24 Stone 23 Zo doe je voorspellingen We will never survive this tornado. We will never have cars that run on water. In the future, cars will be very different. In a decade, engines could run on solar power. In a couple of years, science will change everything. I predict that we will find a solution to this problem. Beth expects that we will one day live on the moon. Look at that plane coming down! It is going to crash! We zullen deze tornado nooit overleven. We zullen nooit auto's hebben die op water rijden. In de toekomst zullen auto's heel anders zijn. Binnen tien jaar zouden motoren op zonneenergie kunnen lopen. Over een paar jaar zal de wetenschap alles veranderen. Ik voorspel dat we een oplossing voor dit probleem zullen vinden. Beth verwacht dat we ooit op de maan zullen wonen. Zie dat vliegtuig naar beneden komen! Het gaat neerstorten! Noordhoff Uitgevers bv 24

25 Stone 24 Zo vertel je wat het gevolg van iets kan zijn If we go on like this, we will have to face the consequences. If we don't change our way of life, we will run out of oil. You should stay inside if there is a tornado warning. You should hide in a shelter if there is a storm coming up. The use of fossil fuels causes pollution. A factory causes damage to the environment. Als we zo door blijven gaan, moeten we de consequenties onder ogen zien. Als we onze manier van leven niet veranderen, zal de olie opraken. Je moet binnen blijven als er een tornadowaarschuwing is. Je moet dekking zoeken in een schuilplaats als er een storm op komst is. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt vervuiling. Een fabriek veroorzaakt schade aan het milieu. Noordhoff Uitgevers bv 25

26 Chapter 7 Stone 25 Zo vraag je informatie over werk en opleiding How do I find a job as a marine? Hoe vind ik een baan als marinier? How do I find a study that suits me? Hoe vind ik een studie die bij me past? What sort of vacancy do you have? Wat voor soort vacature heeft u? What sort of person are you looking for? Naar wat voor persoon zijn jullie op zoek? Could you tell me something about the work I'd have to do? Zou u me iets kunnen vertellen over het werk dat ik zou moeten doen? Could you tell me something about the wages? Zou u me iets kunnen vertellen over het loon? Could you tell me something about the courses I'd have to take? Zou u me iets kunnen vertellen over de vakken die ik zou moeten volgen? Does working as a teacher interest you? Interesseert werken als docent je? Does working at a supermarket pay well? Verdient werken in een supermarkt goed? Do I have to work full-time? Moet ik fulltime werken? Am I expected to work during the weekends? Word ik verwacht in de weekends te werken? Noordhoff Uitgevers bv 26

27 Stone 26 Zo geef je informatie over werk en opleiding You have to go to the career centre. You should take a test. You could become a lawyer. You could be very successful. You have to work like a busy bee. You are expected to follow maths and science. Yes, it does. That job interests me. No, it doesn't. Working at a supermarket doesn't pay well. We're looking for a part-time employee. We're looking for someone to work Saturdays. Je moet naar het carrièrecentrum gaan. Je zou een test moeten doen. Je zou advocaat kunnen worden. Je zou heel succesvol kunnen zijn. Je moet heel hard werken. Je wordt verwacht wiskunde en natuurkunde te volgen. Ja, die baan vind ik interessant. Nee, werken bij een supermarkt verdient slecht. We zijn op zoek naar een deeltijdwerknemer. We zijn op zoek naar iemand die op zaterdag wil werken. Noordhoff Uitgevers bv 27

28 Stone 27 Zo praat je over gevolgen van keuzes If you study law, you can't become a doctor. If you study arts, you won't become a scientist. If you go to bed late, you'll feel sleepy in the morning. If you don't get enough sleep, you won't feel energetic. When she decided to quit the job, she felt happier. When Laura made up her mind to quit smoking, she was relieved. As a result, I couldn't find a job. As a consequence, I failed the test. Als je rechten studeert, kun je geen arts worden. Als je kunsten studeert, zul je geen wetenschapper worden. Als je laat naar bed gaat, zul je je 's ochtends slaperig voelen. Als je niet genoeg slaap krijgt, voel je je niet energiek. Toen ze besloot met haar baan te stoppen, voelde ze zich beter. Toen Laura had besloten te stoppen met roken, was ze opgelucht. Als gevolg kon ik geen baan vinden. Als gevolg had ik een onvoldoende voor de toets. Noordhoff Uitgevers bv 28

29 Stone 28 Zo leg je uit waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt Irene studied languages to become a teacher. He learnt English to find a job abroad. I went to school in order to find a job. I studied law so I could become a lawyer. Even though it was a huge task, she wanted to do it. Although it was a risk, she went on a survival holiday. I started my job because I wanted to be independent. I went abroad because I wanted to earn money. Irene heeft talen gestudeerd om docent te worden. Hij heeft Engels geleerd om een baan in het buitenland te vinden. Ik ging naar school om een baan te vinden. Ik heb rechten gestudeerd zodat ik advocaat kon worden. Hoewel het een hele opgave was, wilde ze het toch doen. Hoewel het een risico was, ging ze toch op survivalvakantie. Ik begon aan mijn baan omdat ik onafhankelijk wilde zijn. Ik ging naar het buitenland omdat ik geld wilde verdienen. Noordhoff Uitgevers bv 29

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie Charmaine André Sicco Gjaltema Annette Lether Arne van Diemen Annette Lether Sylwia Falínska

Nadere informatie

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds genlyseerd door Saskia Polderman met bijdragen van Stan Limburg Marcel Misset 1 SCENE 1: BAAIERT TOHUBOHU (=chaos, confusion): KUST VAN LONG ISLAND - ZONSOPGANG...

Nadere informatie

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org EDOCUMENTED REDOCUMENTED Geen mens is illegaal, was een belangrijke kreet van een campagne tegen het vreemdelingenbeleid

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. Engels CSE BB. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Engels CSE BB. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 9.00-10.30 uur Engels CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit

Nadere informatie

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003 apparently Ashes WOLV Shanghai What the British say Khan Academy Elvira Tromp uit de lichting 2003 Ouderkrant Wolfert TTO nummer 37 maart 2011 apparently COLOFON Schoolleiding Wolfert Tweetalig Schoolleiding

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

SuccessNet. (...with BNI) See Page 11 P15 P8&9 P4-7 P2&3 INSIDE THIS ISSUE > ISSUE 45N SPRING 2008. EDUCATION and INFORMATION BULLETIN for BNI MEMBERS

SuccessNet. (...with BNI) See Page 11 P15 P8&9 P4-7 P2&3 INSIDE THIS ISSUE > ISSUE 45N SPRING 2008. EDUCATION and INFORMATION BULLETIN for BNI MEMBERS INSIDE THIS ISSUE > P2&3 The referrals just keep flowing! P4-7 BNI Nederland SuccessNet P8&9 Everything golden in the Emerald Isle P15 Your 10 minute Wonders ISSUE 45N SPRING 2008 EDUCATION and INFORMATION

Nadere informatie

8 www.observantonline.nl

8 www.observantonline.nl 8-9 Interview De nieuwe UM- woordvoerder: Geheimen blijven toch niet lang geheim 16 Jaloerse Tom Vervolgverhaal over een studentenhuis: het had een gezellig stapavondje moeten worden 5 Diarrhoea Student

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2003 - II

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2003 - II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. TEKST 1 1p 1 Je hebt net een wasmachine van het

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

7 www.observantonline.nl

7 www.observantonline.nl 6 Online college Maastricht doet ook mee aan Uni van Nederland 7 Cath. Pijlsprijs Van het prijzengeld gaat kinderarts Leroy een stoomoven kopen 5 Feike Sijbesma Are you rich? Oh no, you re students Komende

Nadere informatie

Gender Recognition on Dutch Tweets

Gender Recognition on Dutch Tweets Computational Linguistics in the Netherlands Journal 4 (2014) 171-190 Submitted 06/2014; Published 12/2014 Gender Recognition on Dutch Tweets Hans van Halteren Nander Speerstra Radboud University Nijmegen,

Nadere informatie

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 7 India Schoorsteentjes van twee euro tegen longziekten 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 4 Samurai What scientists can learn from Japanese warriors 5 Stukafest Performances

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Engels CSE GL en TL. tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen.

Examen VMBO-GL en TL. Engels CSE GL en TL. tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 maandag 16 juni 13.30-15.30 uur Engels CSE GL en TL Bij dit examen horen twee uitwerkbijlagen. Beantwoord alle leesvragen in uitwerkbijlage 1. Maak de schrijfopdracht

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Eudoxes. Prof. Rothkrantz. Game Theory. Archimedes CONTAINING: CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS COLUMNS

Eudoxes. Prof. Rothkrantz. Game Theory. Archimedes CONTAINING: CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS COLUMNS CURRENT AFFAIRS ASSOCIATION COMPUTER SCIENCE MATHEMATICS MISCELLANEOUS MACHAZINE Volume 15 - Issue 4 June 2011 COLUMNS Eudoxes KEN JE PROF! Prof. Rothkrantz WANNA PLAY A GAME? Game Theory HISTORISCH PERSOON

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

UM: Geen sprake van slappe knieën. Spotlight on high workload and bureaucratisation. 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero

UM: Geen sprake van slappe knieën. Spotlight on high workload and bureaucratisation. 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero 2 Inkompapa De eerste dag zijn het nog je kindjes, de laatste dag vrienden 3 17 jaar Acht eerstejaars gesnapt met verkeerd polsbandje 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero 7 1

Nadere informatie