Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen"

Transcriptie

1 Stepping Stones 3 havo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Jos de Boer Marijke van Dijk Fleur Kierstra Carolyn van Koperen-Fredriksz Annemarieke Lente Renate Moorman Natascha Sewnandan Mynke Trommelen Lucas Zandberg eindredactie Mynke Trommelen Noordhoff Uitgevers bv 1

2 Chapter 1 Stone 1 Zo vraag je naar iemands uiterlijk of karakter What does a con artist look like? What does your friend look like? What's your new classmate like? What's Madison like? How would you describe them? How would you describe the boys? How would you describe him? Can you describe the girl you met? Can you describe her appearance? Hoe ziet een oplichter eruit? Hoe ziet je vriend eruit? Wat voor iemand is je nieuwe klasgenoot? Wat voor iemand is Madison? Hoe zou je hen beschrijven? Hoe zou je de jongens beschrijven? Hoe zou je hem beschrijven? Kun je het meisje dat je hebt ontmoet beschrijven? Kun je haar uiterlijk beschrijven? en zo beschrijf je iemand He's slim and sporty. He's musical and very funny. He's charming and persuasive. I think she's unapproachable. I think she's rather gorgeous and exotic. They've got a great personality. The boys had dark hair. He looked fierce. He looked quite friendly. She was blushing shyly. She was wearing jeans. Hij is slank en sportief. Hij is muzikaal en heel grappig. Hij is charmant en overtuigend. Ik vind dat ze ontoegankelijk is. Ik vind haar tamelijk knap en exotisch. Ze hebben een geweldige persoonlijkheid. De jongens hadden donker haar. Hij zag er fel uit. Hij zag er best vriendelijk uit. Ze bloosde verlegen. Ze droeg een spijkerbroek. Noordhoff Uitgevers bv 2

3 Stone 2 Zo vertel je welke indruk je hebt van iemand of iets That young man comes across as extremely reliable. This girl at the speed date seems nervous and very shy. That con artist seemed fearless. Those guys we met came across as unreliable. The couple appeared to be smart. It was not as amusing as I thought. The film was just as interesting as I expected it to be. Die jongeman komt enorm betrouwbaar over. Dit meisje van de speeddate lijkt nerveus en heel verlegen. Die oplichter leek onbevreesd. Die jongens die we hebben ontmoet kwamen onbetrouwbaar over. Het stel leek slim te zijn. Het was niet zo leuk als ik dacht. De film was net zo interessant als ik dacht dat het zou zijn. Noordhoff Uitgevers bv 3

4 Stone 3 Zo laat je merken dat je geïrriteerd bent You're always gossiping. They are always trying to sell people expensive stuff. He's always insulting others. Stop trying to convince me! Stop bossing me around! I've had enough! I'm sick and tired of this. Je bent altijd aan het roddelen. Zij proberen altijd mensen dure spullen te verkopen. Hij beledigt anderen altijd. Houd op me proberen te overtuigen! Houd op me rond te commanderen! Ik heb er genoeg van! Ik ben het spuugzat. Noordhoff Uitgevers bv 4

5 Stone 4 Zo vraag je naar iemands mening... What is your opinion on our teacher? What is your view on pushy salespeople? What do you think of listening to music in class? What do you think of his snappy suit? Don't you agree? How do you feel about this? Wat is je mening over onze docent? Wat is je mening over opdringerige verkopers? Wat vind je van het luisteren naar muziek in de klas? Wat vind je van zijn hippe pak? Vind je niet? Wat vind je hiervan? en zo geef je je mening I'd say she shouldn't be so bossy. In my opinion a salesperson shouldn't be pushy. I'd say it shouldn't be allowed. In my opinion he looks ridiculous. Yes, I agree. Yes, I think so too. No, I disagree. No, I don't think so. If you ask me it's unfair. I think that's reasonable. Ik vind dat ze niet zo bazig moet zijn. Ik vind dat een verkoper niet opdringerig moet zijn. Ik vind dat het niet toegestaan zou moeten zijn. Ik vind dat hij er belachelijk uitziet. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, dat vind ik ook. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat vind ik niet. Als je 't mij vraagt, is het oneerlijk. Ik vind dat redelijk. Noordhoff Uitgevers bv 5

6 Chapter 2 Stone 5 Zo druk je gevoelens uit Nicky's passionate about art. Nicky's crazy about shoes. I'm proud of his behaviour. I'm ashamed of my results. She's fed up with playing the piano. She's sick of watching football on TV. I detest horror movies. I dislike liars. Dancing makes me feel fantastic. It makes me feel scared. Thinking of it makes me feel sad. Nicky is gepassioneerd door kunst. Nicky is gek op schoenen. Ik ben trots op zijn gedrag. Ik schaam me voor mijn resultaten. Ze is spuugzat van pianospelen. Ze is spuugzat van voetbal kijken op tv. Ik heb een hekel aan horrorfilms. Ik houd niet van leugenaars. Dansen geeft me een fantastisch gevoel. Het maakt me bang. Het maakt me verdrietig als ik eraan denk. Noordhoff Uitgevers bv 6

7 Stone 6 Zo vertel je over je dromen en doelen My goal is to graduate within five years. I hope to turn my hobby into my career. I expect to become a celebrated artist. I have always wanted to become a famous cook. I plan to become rich. I have always dreamt of being a prima donna. Angelina has always dreamt of living abroad. My sister has always dreamt of owning a shop. Mijn doel is om binnen vijf jaar af te studeren. Ik hoop van mijn hobby mijn beroep te kunnen maken. Ik verwacht een bekende artiest te worden. Ik heb altijd een beroemde kok willen worden. Ik ben van plan rijk te worden. Ik heb er altijd van gedroomd een prima donna te zijn. Angelina heeft er altijd van gedroomd in het buitenland te wonen. Mijn zus heeft er altijd van gedroomd een winkel te hebben. Noordhoff Uitgevers bv 7

8 Stone 7 Zo geef je aan dat je met iemand meevoelt I know what you're going through right now. I know what that must be like. I understand why he must be feeling awful. I understand that you're mad. I feel sorry for her. We feel for the victims. If I were you, I wouldn't know what to do. If I were in your shoes, I would do the same. If I were in that position, I wouldn't give up. Ik weet wat je op dit moment doormaakt. Ik weet hoe dat moet zijn. Ik begrijp waarom hij zich verschrikkelijk voelt. Ik begrijp dat je boos bent. Ik heb medelijden met haar. We hebben medelijden met de slachtoffers. Als ik jou was, zou ik niet weten wat te doen. Als ik in jouw schoenen stond, zou ik hetzelfde doen. Als ik me in die positie bevond, zou ik niet opgeven. Noordhoff Uitgevers bv 8

9 Stone 8 Zo stel je iemand gerust You don't have to worry. You don't have to feel bad. You don't have to panic. I'm sure it will be okay. I'm sure everything will work out. I'm sure things will turn out fine. It's not the end of the world! It's not as bad as it seems! Cheer up! Never mind! Calm down! There's no need to cry! Je hoeft je geen zorgen te maken. Je hoeft je niet naar te voelen. Je hoeft niet in paniek te raken. Ik weet zeker dat het goed komt. Ik weet zeker dat alles goed zal komen. Ik weet zeker dat alles goed zal komen. Het is niet het einde van de wereld! Het is niet zo erg als het lijkt! Kop op! Geeft niets! Rustig maar! Je hoeft niet te huilen! Noordhoff Uitgevers bv 9

10 Chapter 3 Stone 9 Zo praat je over gewoontes I never watch scary films before going to bed. We regularly go home straight after school. They often do daring stunts. My sister normally doesn't dare to do dangerous things. Gracie usually takes care of the dog. Alex generally locks the doors. She used to go shopping a lot but she no longer does. My friend used to smoke but she has given that up. My grandmother used to play the piano but she quit. Ik kijk nooit enge films voordat ik naar bed ga. Na school gaan we regelmatig direct naar huis. Zij doen vaak uitdagende stunts. Mijn zus durft normaal gesproken geen gevaarlijke dingen te doen. Gracie zorgt gewoonlijk voor de hond. Alex doet de deuren meestal op slot. Ze ging vroeger veel winkelen, maar nu doet ze dat niet meer. Mijn vriendin rookte vroeger, maar ze is gestopt. Mijn oma speelde vroeger piano, maar ze is gestopt. Noordhoff Uitgevers bv 10

11 Stone 10 Zo zeg je dat je ergens spijt van hebt I regret that decision. They regret the mistake that was made. We regret telling her a lie. We should have paid more attention. His parents should have stopped him. They should have told her the truth. You shouldn't have done that. Jordan shouldn't have climbed that mountain. The girls shouldn't have stolen the money. Ik heb spijt van die beslissing. Zij hebben spijt van de fout die gemaakt was. We hebben spijt dat we tegen haar gelogen hebben. Wij hadden beter moeten opletten. Zijn ouders hadden hem moeten tegenhouden. Zij hadden haar de waarheid moeten vertellen. Dat had je niet moeten doen. Jordan had die berg niet moeten beklimmen. De meisjes hadden het geld niet moeten stelen. Noordhoff Uitgevers bv 11

12 Stone 11 Zo word je ergens voor gewaarschuwd If you leave the path you will be at risk. If you swim in that river you will be in danger. If you drive too fast you will be fined. You are warned not to try to escape. You are advised not to cheat on your test. No trespassing! Keep out! Beware of the dog! Als je het pad verlaat, loop je gevaar. Als je in die rivier zwemt, loop je gevaar. Als je te hard rijdt, word je beboet. Je wordt gewaarschuwd niet te proberen om te ontsnappen. Je wordt geadviseerd niet te spieken tijdens de toets. Verboden toegang! Verboden toegang! Kijk uit voor de hond! Noordhoff Uitgevers bv 12

13 Stone 12 Zo zeg je dat je iets wel of niet kunt They are able to solve the mystery. You were unable to break the record. I will be able to find out who the murderer is. We won't be able to help you at school tomorrow. They can play the piano. She can't make somersaults. Nick couldn't climb that mountain. My dad couldn't uncover this secret. It is impossible to fly to the moon. It is possible to break a world record. Ze zijn in staat het raadsel op te lossen. Je was niet in staat het record te verbreken. Het zal me lukken te achterhalen wie de moordenaar is. Het lukt ons niet om je morgen te helpen op school. Zij kunnen pianospelen. Ze kan geen salto's maken. Nick kon die berg niet beklimmen. Mijn vader kon dit geheim niet aan het licht brengen. Het is onmogelijk naar de maan te vliegen. Het is mogelijk een wereldrecord te verbreken. Noordhoff Uitgevers bv 13

14 Chapter 4 Stone 13 Zo stel je vragen over boeken What is this book about? What is that novel based on? Where does the story take place? When is the story set? What did you think of the plot? What did you think of the main character? What did you think of this book? Who is the heroine of the story? Which of these genres do you like best? What is your favourite book? Did you like this book? Waar gaat dit boek over? Waar is die roman op gebaseerd? Waar speelt het verhaal zich af? Wanneer speelt het verhaal zich af? Wat vond je van het plot? Wat vond je van de hoofdpersoon? Wat vond je van dit boek? Wie is de heldin van het verhaal? Welk van deze genres vind je het leukste? Wat is je favoriete boek? Vond je dit boek leuk? Noordhoff Uitgevers bv 14

15 Stone 14 Zo beantwoord je vragen over boeken This book is about a teenager's life. Dit boek gaat over het leven van een tiener. That novel is based on a real event. Die roman is gebaseerd op een echte gebeurtenis. The story takes place in Wales. Het verhaal speelt zich af in Wales. It is set in Het speelt zich af in The plot was rather boring. Het plot was nogal saai. The main character is true to life. De hoofdpersoon is levensecht. This book is interesting. Dit boek is interessant. The heroine of the story is a girl named Michelle. De heldin van het verhaal is een meisje genaamd Michelle. I like science fiction best. Ik vind science fiction het leukste. My favourite book is About a Boy. Mijn favoriete boek is About a Boy. Yes, I did, because it's an adventure story. Ja, want het is een avonturenverhaal. No, I didn't, because it's about horses. Nee, want het gaat over paarden. Noordhoff Uitgevers bv 15

16 Stone 15 Zo raad je iemand iets aan of af I think you should definitely read the book. If you ask me, watching that film is an absolute must! I think reading this book is a waste of time! I wouldn't read his latest novel if I were you. It's too boring. I wouldn't recommend this film. It's an extreme letdown. I'd really recommend this book. It's so interesting. I'd definitely buy that DVD. It's very moving. If you like romantic films you should watch Channel Four tonight. If you're into musicals I'm sure you'll love Hairspray. If you love crime stories you shouldn't buy this! If you prefer comic books you'll probably enjoy this. After I had read this book I recommended it to all my friends. After he had suggested that book I was really disappointed. Don't watch that film! An unforgettable read! Don't miss it! Ik vind dat je dat boek echt zou moeten lezen. Als je het mij vraagt, is het een echte aanrader om die film te gaan bekijken! Ik vind dat je je tijd verspilt met het lezen van dit boek. Ik zou zijn laatste roman niet lezen als ik jou was. Het is te saai. Ik zou deze film niet aanraden. Het is een ontzettende teleurstelling. Ik zou dit boek echt aanraden. Het is erg interessant. Ik zou die dvd echt kopen. Het is heel aangrijpend. Als je van romantische films houdt, moet je vanavond naar Channel Four kijken. Als je van musicals houdt, weet ik zeker dat je Hairspray leuk zal vinden. Als je van misdaadverhalen houdt, moet je dit niet kopen! Als je een voorkeur hebt voor stripverhalen, dan geniet je hier waarschijnlijk van. Nadat ik dit boek had gelezen, heb ik het al mijn vrienden aangeraden. Nadat hij dat boek had voorgesteld, was ik heel teleurgesteld. Kijk die film niet! Een onvergetelijk verhaal! Mis het niet! Noordhoff Uitgevers bv 16

17 Stone 16 Zo vertel je wat iemand anders heeft gezegd According to the critics, that film is based on actual facts. According to my mother, this awardwinning book is highly entertaining. According to the review, this novel is a bore. She said that it was full of suspense. Hillary claimed that the critics had trashed that new book. She said she hadn't enjoyed the book. Volgens de critici is die film gebaseerd op werkelijke feiten. Volgens mijn moeder is dit bekroonde boek heel onderhoudend. Volgens de recensie is deze roman heel saai. Ze zei dat het heel spannend was. Hillary beweerde dat de critici dat nieuwe boek heel negatief besproken hadden. Ze zei dat ze niet van het boek genoten had. Noordhoff Uitgevers bv 17

18 Chapter 5 Stone 17 Zo vergelijk je dingen This LED screen TV isn't bigger than Brad's. This new phone is cheap compared to Joan's. Neither is mine. Nor is theirs. So is yours. Flea markets differ from regular shops. Auction sites can't be compared with shopping malls. That bag looks exactly like Julia's. This watch reminds me of the one I used to have. It resembles a designer product. Deze tv met LED-scherm is niet groter dan die van Brad. Deze nieuwe telefoon is goedkoop vergeleken met die van Joan. Die van mij ook niet. Die van hen ook niet. Die van jou ook. Vlooienmarkten verschillen van gewone winkels. Veilingsites kunnen niet vergeleken worden met winkelcentra. Die tas ziet er precies hetzelfde uit als die van Julia. Dit horloge doet me denken aan het horloge dat ik vroeger had. Het lijkt op een designartikel. Noordhoff Uitgevers bv 18

19 Stone 18 Zo zeg je dat je iets wel of niet belangrijk vindt en waarom I believe in saving money. Ik geloof in het sparen van geld. We see no point in working hard. Wij zien geen reden om hard te werken. They don't care about raising money for Zij geven niets om het inzamelen van geld charity. voor goede doelen. I think it's necessary because it's fair Ik vind het noodzakelijk, omdat het eerlijk towards other people. is naar andere mensen. We feel it's essential as it helps the We vinden het noodzakelijk, omdat het de homeless. daklozen helpt. They say it's vital since it affects our future. Ze zeggen dat het belangrijk is, omdat het onze toekomst beïnvloedt. I think it's unimportant because there are Ik vind het onbelangrijk, want er zijn more crucial things in life. belangrijkere dingen in het leven. She feels it's insignificant when not many Ze vindt het onbeduidend wanneer niet people benefit from it. veel mensen er voordeel van hebben. Noordhoff Uitgevers bv 19

20 Stone 19 Zo praat je over geld You could make money by starting your own company. You can get rich by becoming a successful golf player. You might make a fortune by writing a book. A lot of money is made by soccer players. Much cash was lost by stockbrokers. Lots of new products were created in record time. Many new jobs were created to make a profit. Je zou geld kunnen verdienen door je eigen bedrijf op te starten. Je kunt rijk worden door een succesvolle golfer te worden. Je zou een fortuin kunnen verdienen door een boek te schrijven. Er wordt veel geld verdiend door voetbalspelers. Er werd veel geld verloren door effectenmakelaars. Veel nieuwe producten werden in een recordtijd gemaakt. Er werden veel nieuwe banen gecreëerd om winst te draaien. Noordhoff Uitgevers bv 20

21 Stone 20 Zo praat je over waarde en bezittingen James's daughter owns a clothing shop. Eva is the owner of three exclusive cars. He has a private jet. My uncle possesses some Van Gogh paintings. That businessman owns a porcelain vase from China. This painting is worth a fortune. That rare diamond is priceless. Our mansion is worthless. His new sports car is very valuable. This painting isn't worth anything. That rare diamond isn't very valuable. That young entrepreneur earns between 100,000 and 200,000 pounds a week. The soccer player is worth 25 million dollars. De dochter van James heeft een kledingwinkel. Eva is eigenaar van drie exclusieve auto's. Hij heeft een privévliegtuig. Mijn oom bezit een paar schilderijen van Van Gogh. Die zakenman heeft een porseleinen vaas uit China. Dit schilderij is een fortuin waard. Die zeldzame diamant is onbetaalbaar. Ons landhuis is waardeloos. Zijn nieuwe sportwagen is veel waard. Dit schilderij is niets waard. Die zeldzame diamant is niet erg waardevol. Die jonge ondernemer verdient tussen en pond per week. De voetballer is 25 miljoen dollar waard. Noordhoff Uitgevers bv 21

22 Chapter 6 Stone 21 Zo geef je instructies First, open the box. First, collect the equipment you need. Then, place the batteries in the device. Then, fill the bottle with the liquid. Next, press the button on top of the screen. Next, add some sugar, if desired. Finally, switch on the light. To conclude, try it out! Take the remote control. Get four eggs and a whisk. Don't let the milk come to a boil. Don't try this at home! Maak eerst de doos open. Zorg er eerst voor dat je alle benodigdheden verzamelt. Plaats dan de batterijen in het apparaat. Vul de fles dan met de vloeistof. Druk daarna op de knop boven op het scherm. Voeg daarna eventueel wat suiker toe. Doe tot slot het licht aan. Probeer het tot slot uit! Pak de afstandsbediening. Pak vier eieren en een garde. Laat de melk niet tot 't kookpunt komen. Probeer dit thuis niet uit! Noordhoff Uitgevers bv 22

23 Stone 22 Zo vraag je om verduidelijking... Could you tell us what this machine does? Could you explain to me how your invention works? Do you mean that this engine only works on manure? Are you saying that Coca Cola was invented by accident? I don't understand. Could you give me an example? Could you explain it in your own words? How did you come up with this idea? Zou je ons kunnen vertellen wat deze machine doet? Zou je me kunnen uitleggen hoe deze uitvinding werkt? Bedoel je dat deze motor alleen op mest werkt? Zeg je nou dat Coca Cola per ongeluk was uitgevonden? Ik begrijp het niet. Zou je me een voorbeeld kunnen geven? Zou je het in je eigen woorden kunnen uitleggen? Hoe kwam je op dit idee? en zo geef je verduidelijking Well, it is used to wake someone up. Well, it works like a magnet. No, not quite. It also works on water. Yes, that's right. It was the result of a failed experiment. I saw it at a science fair. I read it on the Internet. Nou, het wordt gebruikt om iemand wakker te maken. Nou, het werkt als een magneet. Nee, niet helemaal. Het werkt ook op water. Ja, dat klopt. Het was het resultaat van een mislukt experiment. Ik zag het op een wetenschapsdag. Ik las het op internet. Noordhoff Uitgevers bv 23

24 Stone 23 Zo doe je voorspellingen We will never survive this tornado. We will never have cars that run on water. In the future, cars will be very different. In a decade, engines could run on solar power. In a couple of years, science will change everything. I predict that we will find a solution to this problem. Beth expects that we will one day live on the moon. Look at that plane coming down! It is going to crash! We zullen deze tornado nooit overleven. We zullen nooit auto's hebben die op water rijden. In de toekomst zullen auto's heel anders zijn. Binnen tien jaar zouden motoren op zonneenergie kunnen lopen. Over een paar jaar zal de wetenschap alles veranderen. Ik voorspel dat we een oplossing voor dit probleem zullen vinden. Beth verwacht dat we ooit op de maan zullen wonen. Zie dat vliegtuig naar beneden komen! Het gaat neerstorten! Noordhoff Uitgevers bv 24

25 Stone 24 Zo vertel je wat het gevolg van iets kan zijn If we go on like this, we will have to face the consequences. If we don't change our way of life, we will run out of oil. You should stay inside if there is a tornado warning. You should hide in a shelter if there is a storm coming up. The use of fossil fuels causes pollution. A factory causes damage to the environment. Als we zo door blijven gaan, moeten we de consequenties onder ogen zien. Als we onze manier van leven niet veranderen, zal de olie opraken. Je moet binnen blijven als er een tornadowaarschuwing is. Je moet dekking zoeken in een schuilplaats als er een storm op komst is. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt vervuiling. Een fabriek veroorzaakt schade aan het milieu. Noordhoff Uitgevers bv 25

26 Chapter 7 Stone 25 Zo vraag je informatie over werk en opleiding How do I find a job as a marine? Hoe vind ik een baan als marinier? How do I find a study that suits me? Hoe vind ik een studie die bij me past? What sort of vacancy do you have? Wat voor soort vacature heeft u? What sort of person are you looking for? Naar wat voor persoon zijn jullie op zoek? Could you tell me something about the work I'd have to do? Zou u me iets kunnen vertellen over het werk dat ik zou moeten doen? Could you tell me something about the wages? Zou u me iets kunnen vertellen over het loon? Could you tell me something about the courses I'd have to take? Zou u me iets kunnen vertellen over de vakken die ik zou moeten volgen? Does working as a teacher interest you? Interesseert werken als docent je? Does working at a supermarket pay well? Verdient werken in een supermarkt goed? Do I have to work full-time? Moet ik fulltime werken? Am I expected to work during the weekends? Word ik verwacht in de weekends te werken? Noordhoff Uitgevers bv 26

27 Stone 26 Zo geef je informatie over werk en opleiding You have to go to the career centre. You should take a test. You could become a lawyer. You could be very successful. You have to work like a busy bee. You are expected to follow maths and science. Yes, it does. That job interests me. No, it doesn't. Working at a supermarket doesn't pay well. We're looking for a part-time employee. We're looking for someone to work Saturdays. Je moet naar het carrièrecentrum gaan. Je zou een test moeten doen. Je zou advocaat kunnen worden. Je zou heel succesvol kunnen zijn. Je moet heel hard werken. Je wordt verwacht wiskunde en natuurkunde te volgen. Ja, die baan vind ik interessant. Nee, werken bij een supermarkt verdient slecht. We zijn op zoek naar een deeltijdwerknemer. We zijn op zoek naar iemand die op zaterdag wil werken. Noordhoff Uitgevers bv 27

28 Stone 27 Zo praat je over gevolgen van keuzes If you study law, you can't become a doctor. If you study arts, you won't become a scientist. If you go to bed late, you'll feel sleepy in the morning. If you don't get enough sleep, you won't feel energetic. When she decided to quit the job, she felt happier. When Laura made up her mind to quit smoking, she was relieved. As a result, I couldn't find a job. As a consequence, I failed the test. Als je rechten studeert, kun je geen arts worden. Als je kunsten studeert, zul je geen wetenschapper worden. Als je laat naar bed gaat, zul je je 's ochtends slaperig voelen. Als je niet genoeg slaap krijgt, voel je je niet energiek. Toen ze besloot met haar baan te stoppen, voelde ze zich beter. Toen Laura had besloten te stoppen met roken, was ze opgelucht. Als gevolg kon ik geen baan vinden. Als gevolg had ik een onvoldoende voor de toets. Noordhoff Uitgevers bv 28

29 Stone 28 Zo leg je uit waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt Irene studied languages to become a teacher. He learnt English to find a job abroad. I went to school in order to find a job. I studied law so I could become a lawyer. Even though it was a huge task, she wanted to do it. Although it was a risk, she went on a survival holiday. I started my job because I wanted to be independent. I went abroad because I wanted to earn money. Irene heeft talen gestudeerd om docent te worden. Hij heeft Engels geleerd om een baan in het buitenland te vinden. Ik ging naar school om een baan te vinden. Ik heb rechten gestudeerd zodat ik advocaat kon worden. Hoewel het een hele opgave was, wilde ze het toch doen. Hoewel het een risico was, ging ze toch op survivalvakantie. Ik begon aan mijn baan omdat ik onafhankelijk wilde zijn. Ik ging naar het buitenland omdat ik geld wilde verdienen. Noordhoff Uitgevers bv 29

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Martin Garrix and his fans

Martin Garrix and his fans Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Martin Garrix and his fans Martin Garrix is more than a young star and producer. He s also a super nice guy! If there are fans who want his autograph,

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

doet huiswerk om 3-4 (14-15) 3.00 (15) Als het donker is.

doet huiswerk om 3-4 (14-15) 3.00 (15) Als het donker is. t;n'apter one 1= Ais is my life... This is my life! Comment Bij deze opdracht is geen. Je schrijft zelf op hoe jouw dag eruitziet. Vond je dit een moeilijke opdracht? Kijk dan nog eens naar de Stones uit

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen.

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. Wordorder. We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. 2. SVO In de taalkunde wordt Engels als een SVO-taal beschouwd, vanwege de volgorde van woorden in een zin. SVO staat voor Subject,

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info

Litter in your town. Questions. Worksheet. Flash info 1 Litter in your town read Lees de tekst. Bij wie ligt het minste zwerfafval op straat? Kruis aan. Amy Zoe Richard litter problem awful zwerfafval probleem vies afvalbak afschuwelijk Is litter messing

Nadere informatie

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden.

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. 1 read 1 Welke feestartikelen kun je in deze webshop kopen? prijsjes voor spelletjes op een feest kleine cadeautjes voor

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER

VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER VRAGENKAARTJES THE ISLAND OF ALL TOGETHER Dank je wel voor het downloaden van de vragenkaartjes. Graag delen we vrijblijvend een paar van onze ervaringen: 1. Wij lieten mensen eerst een minuut of tien

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

Grammar Book 1KGT. Name: Class:

Grammar Book 1KGT. Name: Class: Grammar Book 1KGT Name: Class: Persoonlijke voornaamwoorden (1)... 2 Persoonlijke voornaamwoorden (2)... 2 Bezittelijke voornaamwoorden... 2 Het werkwoord zijn (be)... 2 Het werkwoord kunnen (can)... 2

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

roles/role pattern upbringing choice orientation prejudice femininity sexual identity sexual orientation sports mobility

roles/role pattern upbringing choice orientation prejudice femininity sexual identity sexual orientation sports mobility My personal story Netherlands 32 Female Primary Topic: EDUCATION Topics: CHILDHOOD / FAMILY LIFE / RELATIONSHIPS IDENTITY LEISURE SOCIETAL CONTEXT Year: 1990 2010 roles/role pattern upbringing choice orientation

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

of Bruno Mars. Louis mentions both Ed Sheeran and Robbie Williams. Harry is a fan of Coldplay and Niall really likes The Script.

of Bruno Mars. Louis mentions both Ed Sheeran and Robbie Williams. Harry is a fan of Coldplay and Niall really likes The Script. 1 Favourite things Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? One Direction is one of the biggest boy bands in the UK. We wanted to know some interesting facts about the boys, so we asked them about their

Nadere informatie

The 10 funniest apologies

The 10 funniest apologies 1 The 10 funniest apologies read Lees de lijst met tien beste, grappigste, gekste smoesjes. Wanneer kun je deze smoesjes gebruiken? I m really sorry I m late, but... 1 the bus driver got lost! 2 my bike

Nadere informatie