FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 7 april 2014 Gefailleerde Carbo Europe B.V. Faillissementsnummer C/08/13/1062 F Datum uitspraak 4 december 2013 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker mw. M.G.J. Klein Buursink mw. E.H.J. Maassen van den Brink Rechter-commissaris mr. A.E. Zweers Boedelrekeningnummer NL21 ABNA Boedelstand ,96 Verslagperiode 04 december 2013 tot en met 03 april 2014 Bestede uren in verslagperiode 172 uren en 46 minuten inclusief uren faillissementsmedewerksters. Bestede uren totaal De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om de uren in de faillissementen van Carbo Europe B.V., Kol Packaging B.V. en Sawdust Houtbriketten B.V. voorlopig te consolideren in het faillissement van Carbo Europe B.V. 172 uren en 46 minuten (geconsolideerd) Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 1 van 12

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding/algemeen Inventarisatie Personeel Activa Debiteuren Bank/zekerheden Doorstart/voortzetten Rechtmatigheid Crediteuren Overig Disclaimer Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de gefailleerde. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt. Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 2 van 12

3 Inleiding/algemeen Activiteiten onderneming Omschrijving handelsregister (Carbo Europe): Het bewerken en verwerken van, het importeren en exporteren van, het opslaan en verpakken van en het handelen in (vaste) brandstoffen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot houtskool, briketten en aanmaakblokken), alsmede daaraan verwante artikelen, alsmede houdsteractiviteiten. Vereenvoudigd organogram op datum faillissement 100% Charbon International B.V. 100% Sawdust Houtbriketten B.V. (voorheen: Eko Houtbriketten B.V.) 100% Carbo Europe B.V. 100% Kol Packaging B.V. Omschrijving activiteiten Carbo Europe B.V. en andere groepsvennootschappen De groep is opgericht na een overname van de activa uit de faillissementen van Carbo Group B.V. en EkoBlok B.V. in oktober Binnen de groep richtte Sawdust Houtbriketten B.V. (voorheen Eko Houtbriketten B.V.) zich op de productie van eko houtbriketten en richtte Kol Packaging B.V. zich op het verpakken van houtskool. Carbo Europe B.V. fungeerde binnen deze groep als het handelshuis voor de handel in houtskool (voor Kol Packaging) en in ekoblokken (voor Sawdust Houtbriketten). De houtskool werd door Kol Packaging in Almelo verwerkt en verpakt om te worden geleverd aan de groothandel. Hetzelfde geldt voor het zaagsel, dat door Sawdust Houtbriketten werd gemengd, bewerkt en verwerkt tot eko houtbriketten. Charbon International B.V. is binnen de groep een holdingvennootschap zonder eigen operationele activiteiten. Omzetgegevens Carbo Europe B.V. (enkelvoudig): 2011: Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 3 van 12

4 Gemiddeld aantal personeelsleden : (concept cijfers) 2013: (gegevens volgens interne administratie tot datum faillissement) 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Het bestuur van Carbo Europe B.V. wordt gevormd door de heer J.P. Drost. Enig aandeelhouder van Carbo Europe B.V. is Charbon International B.V. waarvan op haar beurt United Commodities B.V. enig aandeelhouder is. 1.2 Verlies en winst Carbo Europe B.V. (enkelvoudig) 2011: (winst) 2012: -/ (verlies volgens concept cijfers) 2013: onbekend 1.3 Balanstotaal Per 31 december 2012: (concept cijfers) Per datum faillissement: volgens opgave van de directie nihil (zie rubriek 3). 1.4 Lopende procedures Carbo Europe B.V. is door de firma Semoulin Packaging S.A. gedagvaard voor een bedrag van in hoofdsom ,75. Door het faillissement is de procedure geschorst. 1.5 Verzekeringen Opgezegd voor datum faillissement. 1.6 Huur Carbo Europe B.V. huurde de bedrijfsopstallen met ondergrond en terrein aan het Bedrijvenpark Twente nrs. 127, 129 en 168 in Almelo. De huurovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. In overleg met de verhuurder is de einddatum voor Bedrijvenpark Twente nr. 127 vastgesteld op 13 januari 2014 en die voor nrs. 129 en 168 op 1 februari Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 4 van 12

5 1.7 Oorzaak faillissement Opgave directie In de eigen faillissementsaanvraag is de volgende omschrijving als oorzaken van het faillissement opgenomen: (...) De huidige aandeelhouders van Carbo Europe B.V. hebben de ondernemingen in oktober 2010 uit een faillissement gekocht en zijn sindsdien bezig geweest om de ondernemingen winstgevend te maken. Daartoe is een investering gedaan van ruim EUR 7 miljoen, maar helaas is dit niet genoeg gebleken. Carbo Europe verkeert thans in acute betalingsnood en is niet meer in staat om aan haar verplichtingen, onder andere jegens het personeel te voldoen. De volgende omstandigheden kunnen als oorzaak voor het faillissement worden aangewezen: 1. Ziekte van de bestuurder die vervangen moest worden en onvoldoende managementkwaliteiten van een feitelijk leidinggevende. In januari 2013 is de huidige bestuurder aangetreden en die heeft getracht de ondernemingen financieel gezond te maken, door onder andere flink in de kosten te snijden. Het tij kon echter niet tijdig worden gekeerd. 2. Een zeer verliesgevende houtskooltransactie (schade EUR ). 3. De onderneming is te lang investeringen blijven doen in verschillende projecten, zonder dat daar uiteindelijk tijdig opbrengsten tegenover konden worden gesteld. 4. Er is tot 24 november 2013 onderhandeld met een potentiële koper voor de houtskoolfabriek en de eko houtbriketten fabriek. Met de potentiële koper was overeenstemming bereikt over de essentialia van de koop (inclusief de overdracht van 19 van de in totaal 25 werknemers van de hiervoor bedoelde drie werkmaatschappijen), maar op het laatste moment heeft zij zich teruggetrokken. Carbo Europe beschikt niet over voor een koper interessant actief maar was in de onderhandelingen wel betrokken omdat de potentiële koper enkele werknemers van Carbo Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 5 van 12

6 Europe zou overnemen. Het plan was om met de opbrengst van de verkoop van de activa van alle vennootschappen aan de crediteuren van onder andere Carbo Europe een akkoord aan te bieden. De aankondiging daartoe aan de crediteuren was reeds verzonden. Door het mislukken van de verkoop van de activa van de verschillende ondernemingen, zijn er echter geen middelen beschikbaar gekomen om daadwerkelijk tot een voorstel voor een akkoord te komen. Nu het loon van het personeel van Carbo Europe B.V. niet meer kan worden betaald is een faillissement niet langer te voorkomen en wordt verzocht om het faillissement van Carbo Europe B.V. uit te spreken. (.) De oorzaken van het faillissement worden verder onderzocht. Faillissementen groepsvennootschappen Carbo Europe B.V. is op 4 december 2013 op eigen aanvraag failliet verklaard. Kol Packaging B.V., Sawdust Houtbriketten B.V. en Charbon International B.V. zijn per 1 januari 2014 ontbonden en als opgehouden te bestaan in het handelsregister ingeschreven. Ondanks deze ontbinding, hebben twee schuldeisers het faillissement van Kol Packaging B.V aangevraagd. Dit is op 5 februari 2014 uitgesproken. Op 5 maart 2014 is op verzoek van de curator (voor een interne groepsschuld) ook Sawdust Houtbriketten B.V. in staat van faillissement verklaard. Charbon International B.V. is op verzoek van een (externe) crediteur bij vonnis van 6 maart 2014 failliet verklaard. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld. Dat wordt op 17 april 2014 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandeld. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Aantal in jaar voor faillissement 10 Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 6 van 12

7 2.3 Datum ontslagaanzegging 6 december Personeelsbijeenkomst, versturen ontslagbrieven, verschillende gesprekken met diverse personeelsleden. 3. Activa Inleiding (verkoop activa/liquidatie) Volgens opgave van de directie zijn er op datum faillissement geen activa meer aanwezig. De in Carbo Europe B.V. aanwezige debiteuren, kantoorinventaris en software zijn bij koopovereenkomst van 25 oktober 2013 verkocht aan Almelo Utilty B.V. voor een gezamenlijke koopprijs van ,-. Gelijktijdig zijn de activa van Kol Packaging B.V. en Sawdust Houtbriketten B.V. verkocht aan Coal Packaging B.V., respectievelijk Eko Houtbriquetten B.V. Een deel van de bedrijfsmiddelen werd geleased. Deze zijn voorafgaand aan de faillissementen aan de leasemaatschappijen geretourneerd. Almelo Utilty B.V, Coal Packaging B.V. en Eko Houtbriquetten B.V. zijn op 18 oktober 2013 opgericht en vormen samen een nieuwe groep met de volgende structuur: Amelo Utility B.V. 100% Coal Packaging B.V. 100% Eko Houtbriquetten B.V. Enig aandeelhouder van Almelo Utilty B.V. is Beleggings- en Beheersmaatschappij Indiana B.V. Zij was in de oude structuur een van de drie aandeelhouders van United Commodities B.V. De opbrengsten van de verschillende activatransacties zijn volledig ten goede gekomen aan de belastingdienst die (bodem)beslag op de roerende zaken van Carbo Europe B.V., Kol Packaging B.V. en Sawdust Houtbriketten B.V. had gelegd. Na ontvangst van de koopsommen is het beslag opgeheven en konden de activa (vrij van beslagen) worden geleverd. Zie verder rubriek 7 (rechtmatigheid). Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 7 van 12

8 Onroerende zaken 3.1 Beschrijving onroerende zaken n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving bedrijfsmiddelen n.v.t. 3.6 Verkoopopbrengst n.v.t. 3.7 Boedelbijdrage n.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving voorraden/onderhanden werk Stellingen met omzakken In een van de hallen op het bedrijventerrein zijn stellingen met een oude voorraad papieren omzakken aangetroffen. Deze zijn niet mee verkocht in de beschreven activatransacties. Een deel van de omzakken is eigendom van derden. Deze zijn geretourneerd. Een ander deel van de omzakken is met toestemming van de rechtercommissaris onderhands (terug)verkocht aan de oorspronkelijke leverancier. Nog aanwezige houtskool en pallets Op het bedrijventerrein zijn nog een kleine hoeveelheid houtskool(gruis) en een klein aantal pallets aanwezig. De houtskool is van slechte kwaliteit. Verder zijn op een externe locatie 88 pallets houtskool aangetroffen die daar op 4 december 2013 naartoe zijn gebracht. Oorspronkelijk waren het 151 Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 8 van 12

9 pallets, maar een deel van de pallets is al doorgeleverd. De voorraden en de opbrengst van de al verkochte en geleverde houtskool zijn door de curator opgeëist. Verschillende partijen hebben interesse getoond in (onderhandse) overname van deze nog resterende activa. Naar verwachting kan de verkoopprocedure in de komende verslagperiode worden afgerond Verkoopopbrengst Verkochte omzakken: 8.801, Boedelbijdrage n.v.t. Inventarisatie, gesprekken/onderhandelingen met betrokkenen en gegadigden. Andere activa 3.12 Beschrijving andere activa Er is een auto van het merk Skoda aangetroffen. United Commodities stelt hiervan eigenaar te zijn. De curator betwist dit. Deze discussie is met toestemming van de rechter-commissaris minnelijk geschikt. De netto opbrengst van de auto wordt bij helfte tussen de boedel en United Commodities gedeeld Verkoopopbrengst 4.750,- Discussie eigendom, onderhandse verkoop auto. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren n.v.t. 4.2 Opbrengst MS Pallets heeft voor geleverde pallets een bedrag van ,72 op de boedelrekening overgemaakt. 4.3 Boedelbijdrage n.v.t. Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 9 van 12

10 5. Bank/zekerheden 5.1 Vordering(en) van banken n.v.t. 5.2 Leasecontracten n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden n.v.t. 5.4 Separatistenpositie n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Zie rubriek Reclamerechten n.v.t. 5.8 Retentierechten n.v.t. De groepsvennootschappen hadden een lease- en factoringsovereenkomst met De Lage Landen Lease die daarvoor pandrechten op de roerende zaken en de debiteuren had. De Lage Landen Lease is volledig voldaan uit de opbrengst van de verpande debiteuren en heeft aan de curator medegedeeld dat zij op datum faillissement geen vorderingen op de vennootschappen meer had. Contacten De Lage Landen Lease. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving doorstartmogelijkheden n.v.t. 6.4 Verantwoording n.v.t. Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 10 van 12

11 6.5 Opbrengst n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage n.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De boekhouding is bij en voor de curator beschikbaar. 7.2 Depot jaarrekeningen Carbo Europe B.V. is in maart 2011 opgericht. 2011: 30 januari 2013 De jaarrekening 2011 is aldus tijdig gepubliceerd. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant De accountant heeft een samenstellingsverklaring afgegeven. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nog niet onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderzoek nog niet afgerond. 7.6 Paulianeus handelen Naar de mening van de curator zijn de in rubriek 3 omschreven activatransacties van 25 oktober 2013 paulianeus. Met toestemming van de rechtercommissaris is daarom de vernietiging van deze overeenkomsten ingeroepen. Almelo Utility, Coal Packaging en Eko Houtbriquetten voeren hiertegen verweer. De discussie wordt in de komende verslagperiode voortgezet. Het overige rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. Inventarisatie, boekenonderzoek, beoordeling activatransacties, inroepen pauliana. Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 11 van 12

12 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen - loon tijdens opzegtermijn (art. 40 Fw); - huur vanaf datum faillissement tot beëindiging huurovereenkomst (art. 39 Fw.); - inschakelen financieel adviseur. De exacte hoogte van de boedelschulden is nog niet bekend. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De belastingdienst heeft voorlopig een vordering ingediend ter hoogte van , Preferente vorderingen van het UWV Nog niet ontvangen. 8.4 Andere preferente vorderingen Nog niet ontvangen. 8.5 Aantal concurrente vorderingen Voorlopig ingediend: Bedrag concurrente vorderingen , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Inventarisatie en aanschrijven schuldeisers. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak - verkoop resterende activa; - vervolg pauliana discussie; - vervolg (overig) rechtmatigheidsonderzoek. 9.3 Indiening volgend verslag Rond 7 juli 2014 Carbo Europe B.V. C/08/13/1062 F Pagina 12 van 12

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie