Een ramp komt altijd onverwacht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een ramp komt altijd onverwacht"

Transcriptie

1 Een ramp komt altijd onverwacht VERLAAG UW RISICO S MET DISASTER RECOVERY-AS-A-SERVICE (DRaaS)

2 2 3 Inhoud Introductie Introductie 3 Het belang van business continuity 4 Voor steeds meer bedrijven en organisaties is data zonder twijfel het belangrijkste bedrijfsmiddel. Dat wordt duidelijk op het moment dat een organisatie langere tijd niet kan beschikken over bedrijfsgegevens. In dat geval is het primaire proces onmiddellijk in het geding. De rol van Disaster Recovery als onderdeel van business continuity 5 RPO en RTO 6 Disaster Recovery-as-a-Service 7 Verschil met online back-up 8 De voordelen op een rij 8 Componenten van DRaaS van proserve 8 Productieomgevingen staan stil door gebrek aan input, marketing, sales en logistiek kunnen niet verder en ook de financiële afdeling mist de middelen om bijvoorbeeld analyses te maken en facturen te sturen en te controleren. De meeste bedrijven onderkennen deze risico s en hebben maatregelen getroffen die ernstig dataverlies moeten voorkomen. Zij zorgen voor regelmatige back-ups naar tape of disks of replicatie naar een tweede locatie. Deze bedrijven hopen zo na een calamiteit weer snel in de lucht te zijn met hun IT-omgevingen. De praktijk leert dat het vaak veel lastiger is om data goed te herstellen dan het op het eerste oog lijkt. Het proces van opslaan, bewaren en herstellen van data is geen eenmalige activiteit, maar vereist beheer, controle en testen of alle data goed wordt bewaard en op de juiste manier te herstellen is. Dit is geen kernactiviteit van bedrijven. Vandaar dat steeds meer organisaties deze activiteiten uitbesteden aan een gespecialiseerde partij. Zij verzekeren zich zo van de nieuwste technologieën en verbeteren daardoor de beschikbaarheid van hun data. In deze whitepaper beschrijven we deze Disaster Recovery-as-a-Service-dienstverlening, zoals proserve deze heeft ontwikkeld met een focus op het midden- en kleinbedrijf. De whitepaper biedt zo handvatten voor organisaties die op zoek zijn naar manieren om hun data beter te beschermen en goed voorbereid te zijn op calamiteiten. Over proserve proserve is onderdeel van de IT-Ernity groep. Met circa honderd werknemers bedient het bedrijf meer dan klanten, beheert het domeinnamen en ruim servers. Vanuit haar vestigingen in Amsterdam, Zwolle, Son en Papendrecht levert zij samen met diverse gerenommeerde partners internetservices in de breedste zin van het woord. Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke pijlers in de dienstverlening, hetgeen zich laat onderschrijven door de ISO 9001 en certificering. Het DNA van de organisatie laat zich het beste vertalen in no-nonsense, business aware, innovatief, pro-actief, professioneel en mensgericht. Bekende klantnamen zijn KPMG, Vliegwinkel.nl, Vakantieveilingen.nl, Bol.com, Wegener en Funda. Binnen de IT-Ernity groep is proserve het merk van waaruit de klanten in het corporate segment en de overheid worden bediend met het faciliteren van Infrastructure en Platform as a Service (IaaS en PaaS) en levert men managed services.

3 4 5 Het belang van business continuity Iedere organisatie van eenmanszaak tot multinational is gebaat bij continuïteit. Die continuïteit is afhankelijk van een groot aantal factoren. Veel bedrijven brengen die factoren in kaart in een business continuity plan (BCP). Business continuity is niet hetzelfde als disaster recovery. Business continuity gaat om de totaalaanpak voor het verzekeren van de bedrijfscontinuïteit na een calamiteit. Dat kan gaan om een IT-storing, maar ook om een calamiteit op andere terreinen. Denk aan een productiefout die leidt tot juridische claims of een kostbare recall-actie. Bij Disaster Recovery gaat het om het herstellen van data, zodat medewerkers weer verder kunnen met hun werk. Hoe ziet een business continuity plan er in grote lijnen uit? Kern van de zaak is dat helder en eenduidig vastligt wie wat doet op welk moment als zich een calamiteit voordoet. Omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is, is een plan altijd maatwerk. Informatie en communicatie zijn echter de gemene delers bij een calamiteit. Daarom bevat een BCP in ieder geval de volgende kerngegevens: Een overzicht van de medewerkers met een sleutelfunctie en hun vervangers; Een overzicht van de belangrijkste externe contacten, waaronder (toe)leveranciers en klanten; Een overzicht van de kritische apparatuur (en software) binnen de organisatie; Een overzicht van kritische documenten binnen de organisatie, zoals eigendomsakten en contracten; Een overzicht van leveranciers van reserveapparatuur die nodig kan zijn na een calamiteit, evenals een overzicht van mogelijke fysieke uitwijklocaties; Een draaiboek van de acties die nodig zijn bij een calamiteit, inclusief de verantwoordelijkheden van medewerkers die een rol zijn toebedeeld in het BCP. Wanneer al deze informatie is verzameld, is het zaak om de gegevens in een centraal referentiedocument te bundelen en kopieën te verspreiden onder alle relevante medewerkers. Om er zeker van te zijn dat iedere medewerker zijn rol goed weet, is het belangrijk het plan met alle betrokkenen grondig door te nemen en ten minste een keer per jaar te testen. De test kan ook aanleiding zijn om aanpassingen door te voeren en informatie te updaten. Op deze manier is een BCP een goede verzekering tegen calamiteiten. Wanneer deze zich voordoen, weet niemand. Dat ze zich ooit een keer voordoen, staat wel vast. Het is dan ook goed om voorbereid te zijn. Daarbij speelt ieder onderdeel van het bedrijf een rol. De rol van Disaster Recovery als onderdeel van business continuity In een Business Continuity Plan neemt Disaster Recovery (DR) een centrale plaats in. Veel organisaties en dan met name de kleinere hebben vaak wel processen voor dataprotectie, maar niet voor het betrouwbaar en gestructureerd herstellen van data, zodat de organisatie snel weer up and running is. Dataprotectie is op verschillende manieren in te vullen. De meest traditionele (en nog zeer veel gebruikte) manier is om op gezette tijden bijvoorbeeld iedere avond een back-up naar tape te maken. De beheerder slaat de tapes op in een kluis of neemt ze mee naar huis. Daarnaast is het mogelijk om back-ups naar een disk op de eigen locatie of een plek buiten de organisatie te maken. Deze vorm van replicatie naar een locatie buiten de eigen organisatie is veiliger dan het bewaren van tape intern of extern, omdat externe opslag op disk in de regel gebeurt in een beveiligd datacenter. Hier gelden extra fysieke en technologische beveiligingsmaatregelen, die zorgen voor een hoger veiligheidsniveau. De laatste jaren groeit de belangstelling voor cloudopslag: het onderbrengen van data bij een cloudspecialist. Vooral onder consumenten is cloudopslag populair, getuige de populariteit van voorzieningen als Dropbox, Google Drive en Microsoft OneDrive. Ook op de zakelijke markt neemt het aanbod van cloudstorage-diensten toe. In dit verband is het mogelijk om verschillende back-upvarianten te hanteren. Dat zijn: Volledige back-up van alle bestanden. Dit is niet alleen tijdrovend, maar ook kostbaar omdat een organisatie dan veel data vaker bewaard dan nodig is om de continuïteit te waarborgen. Incrementele back-up van bestanden die gewijzigd zijn sinds de laatste back-up. Data is zo sneller te back-uppen, maar het kan nodig zijn om back-ups van verschillende dagen en op verschillende media samen te stellen, afhankelijk van wanneer een bestand is gewijzigd. Differentiële back-up. Hierbij worden alle nieuwe of gewijzigde bestanden sinds de laatste volledige back-up opgeslagen tot de volgende volledige back-up. Hiermee is de back-uptijd te verkorten en zijn minder opslagmedia nodig dan bij een incrementele back-up. Naast het back-uppen van data is ook het goed technisch inrichten van de eigen IT-omgeving onderdeel van dataprotectie. Daarbij gaat het om voorzieningen als overspanningsbeveiliging, noodstroom, brandwerende systemen, antivirus/ firewallsystemen en RAID (redundant array of independent disks) voor fysieke dataopslag op harde schijven, waarbij de gegevens over meer schijven verdeeld worden, op meer dan één schijf worden opgeslagen, of beide, ten behoeve van snelheidswinst en/of beveiliging tegen gegevensverlies. Het maken van back-ups en het treffen van voorzorgsmaatregelen rond de IT-infrastructuur is nuttig en nodig, maar onvoldoende om na een calamiteit snel weer in de lucht te zijn met alle bedrijfsprocessen. Een DR-plan is er dan ook op gericht om de IT-omgeving zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen na een ramp.

4 6 7 Daarbij is het van belang alle onderdelen van de IT-omgeving te betrekken: De fysieke ruimte waarin servers en netwerkcomponenten zijn opgeslagen De hardware netwerken, servers, devices en randapparatuur Connectiviteit bekabeling en draadloze systemen Alle softwareapplicaties RPO en RTO Belangrijke begrippen in iedere DR-aanpak zijn Recovery Point Objectives (RPO s) en Recovery Time Objectives (RTO s). Een RPO is een specificatie van het tijdstip waarop data geback-upt moet worden om ervoor te zorgen dat Disaster Recovery effectief is. Een RPO geeft dus de interval aan van de minimale frequentie waarop een back-up nodig is, variërend van bijvoorbeeld iedere 24 uur tot iedere vijf minuten. Een RTO verwijst naar de maximale tijd dat een applicatie of systeem uit de lucht mag zijn, voordat er serieuze schade aan de bedrijfsvoering ontstaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de uitvaltijd te correleren aan gemiste omzet over een bepaalde periode. Het bepalen van de juiste RTO s en RPO s is lastig, maar ook cruciaal. Zonder deze gegevens tast een organisatie op het moment van een calamiteit in het duister en zijn niet direct gefundeerde besluiten te nemen. Dergelijke besluiten zijn altijd gebaseerd op een kosten/batenanalyse. Het is theoretisch bijvoorbeeld mogelijk om de schade na een calamiteit volledig te beperken door zeer uitgebreide DR-voorzieningen. Die zullen echter niet in verhouding staan tot de kosten die daarmee gemoeid gaan. Een kosten/batenanalyse is dan ook richtinggevend voor de keuzes die een bedrijf maakt op het gebied van zijn DR-beleid. De rol van virtualisatie In de afgelopen jaren is virtualisatie in het datacenter steeds belangrijker geworden. Veel organisaties maken al langer gebruik van virtuele servers. Inmiddels is het ook steeds gemakkelijker om applicaties en netwerkcomponenten te virtualiseren. Deze ontwikkeling biedt niet alleen kostenvoordelen doordat het beheer eenvoudiger wordt en de beschikbare hardware beter te benutten is, het is ook praktischer voor Disaster Recovery. Een gevirtualiseerde server is inclusief het besturingssysteem, de applicaties, de patches en de data mede door de volledige hardware-onafhankelijkheid sneller en eenvoudiger te back-uppen naar een extern datacenter en ook weer sneller te herstellen. Hierdoor is de hersteltijd ten opzichte van traditionele aanpakken drastisch te versnellen. Bij een traditionele benadering is het nodig om het OS en alle applicaties handmatig te laden en alles te checken op de laatste configuraties, voordat de data te herstellen is. Dat is bij virtualisatie niet nodig. Virtual machines (VM s) zijn te mirroren of synchroon in te zetten op een remote site, zodat failover probleemloos mogelijk is als dat nodig is. Daarbij staat vast dat de data integer is. Disaster Recovery-as-a-Service Disaster Recovery is lange tijd het exclusieve domein geweest van grote bedrijven, vanwege de relatieve complexiteit en hoge kosten. Dankzij verschillende technologische ontwikkelingen, waarvan virtualisatie wellicht de meest in het oog springende is, kan een veel grotere groep bedrijven en organisaties profiteren van DR. Dankzij virtualisatie is het zoals al eerder aangegeven veel eenvoudiger om een volledige IT-omgeving te repliceren en na een calamiteit te herstellen. Niettemin vereist dit de nodige kennis en investeringen. Dat is voor veel kleine en middelgrote bedrijven een drempel. De ITindustrie heeft daarop ingespeeld door dit type activiteiten als dienst te ontwikkelen. Dat betekent dat een organisatie een DR-voorziening afneemt op basis van vaste kosten, bijvoorbeeld per maand of per opgeslagen GB. Onze aanpak proserve ontwikkelde voor zijn klanten een Disaster Recovery-voorziening die gebruiksgemak combineert met optimale betrouwbaarheid. Ieder Disaster Recovery-as-a-Service-project begint met een grondige inventarisatie van de omgeving bij de klant. Deze inventarisatie vormt de basis voor het Business Continuity Plan. Dat beschrijft, zoals eerder al vermeld, wat er gebeurt bij een calamiteit. Blijkt uit de inventarisatie dat de IT-omgeving bij de klant al gevirtualiseerd is, dan is de dienst zeer snel inzetbaar. Is de omgeving nog gebaseerd op fysieke servers, dan vindt eerst een optimalisatie plaats van de infrastructuur om Disaster Recovery zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen inrichten. In sommige gevallen kan de inventarisatie voor een klant aanleiding zijn om systemen eerst te virtualiseren. Daarbij is er de keus voor het virtualiseren op basis van technologie van VMware of Microsoft. Na de inventarisatie vindt een analyse plaats van worst-case-scenario s. Die zijn de basis voor het bepalen van RTO s en RPO s. Binnen de DRaaS van proserve gelden RPO s van near realtime tot een dag, afhankelijk van de specifieke eisen van de klant. proserve hanteert verder tien recovery points als basis voor het herstellen. Keus hierin is onder meer van belang als de infrastructuur het slachtoffer is van een virus. Er kan dan hersteld worden naar een punt waarop er nog geen sprake was van besmetting. Naast het inventariseren van hardware, applicaties en data is ook een grondige analyse van de connectiviteit een belangrijk onderdeel van DR-dienstverlening. Connectiviteit is immers cruciaal om de dienstverlening te garanderen. Zo nodig zorgt proserve voor betrouwbare (VPN-) verbindingen op basis van glasvezel of ADSL. Nadat de inventarisatie is afgerond en de connectiviteit is gewaarborgd, start proserve met het repliceren van de omgeving van de klant naar de servers in het proserve-datacenter. proserve zorgt vervolgens voor het synchroniseren van applicatie en data op basis van vooraf overeengekomen RPO s. Bij een calamiteit is het, afhankelijk van de situatie, mogelijk om via een portal toegang te krijgen tot de gerepliceerde omgeving of de omgeving op locatie bij de klant te herstellen. Om te bepalen dat de dienstverlening goed werkt, vindt ten minste een keer per jaar een grondige test plaats. proserve bewaart alle data in Nederland, zodat een klant altijd voldoet aan Europese richtlijnen op het gebied van dataopslag. Verder is de dienst ondergebracht in tier 3-datacenters met de hoogste beveiligingsmethodieken en certificeringen, waaronder ISO27001.

5 Verschil met online back-up Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun data online te back-uppen. Een online backupvoorziening is echter niet hetzelfde als een DR-voorziening. Bij online back-up is weliswaar de data beschikbaar na een calamiteit, maar niet de besturingssystemen en applicaties. Het herstellen van een omgeving kost bij online back-up dan ook veel meer tijd, omdat een organisatie eerst alle servers opnieuw moet installeren en configureren. Disaster Recovery is er juist op gericht om snel weer in de lucht te zijn. De voordelen op een rij Voor iedere organisatie is data inmiddels het belangrijkste bedrijfsmiddel. Zonder beschikbaarheid van data daalt de medewerkerproductiviteit snel naar nul, zijn klanten niet meer te bedienen en loopt de continuïteit van de onderneming gevaar. Tegelijkertijd beschikken veel organisaties zeker in het mkb niet over de mensen, middelen en kennis om business continuity praktisch vorm te geven. Door databeschikbaarheid in brede zin als dienst af te nemen in de vorm van Disaster Recoveryas-a-Service profiteert een organisatie van: Betere continuïteit van de bedrijfsvoering. Data altijd op een externe locatie beschikbaar en te herstellen. Kosten op abonnementsbasis. Een organisatie hoeft niet te investeren in hard- en software en beheer. Zij betaalt alleen voorspelbare, operationele kosten. Gebruik van hoogwaardige datacenters en de nieuwste technologieën om data veilig en efficiënt op te slaan en te beheren. Een DRaaS-leverancier heeft alle processen en procedures afgestemd op de meest gangbare compliancy-eisen. Componenten van DRaaS van proserve Redundante Gbit-verbinding naar het proserve-netwerk vanaf het VMware-cluster 99,9% uptime-garantie op de stroomvoorziening en de netwerkverbinding Calamiteitennummer 24 x 7 x 365 bereikbaar Proxy-server op klantlocatie en replicatie-server bij proserve op basis van Veeam Back-up- en replicatiesoftware proserve verzorgt de aanschaf, installatie en het beheer van een dedicated firewall proserve Nieuwland Parc LJ Papendrecht The Netherlands Postbus AJ Alblasserdam T E

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015

Asset 1 van 4. Data Recovery as a Service. Gepubliceerd op 9 november 2015 Asset 1 van 4 Data Recovery as a Service Data herstellen na een calamiteit is lastiger dan het lijkt. Dit is geen kernactiviteit van ondernemingen, zeker niet van mkb-bedrijven. Zonder data loopt de continuïteit

Nadere informatie

Inhoud. Back-up 3. Beschikbaarheid 4. ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5. ExtraVar en de cloud 7. ExtraVar - Cloud Diensten

Inhoud. Back-up 3. Beschikbaarheid 4. ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5. ExtraVar en de cloud 7. ExtraVar - Cloud Diensten Cloud Diensten Inhoud Back-up 3 Beschikbaarheid 4 ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5 ExtraVar en de cloud 7 2 Back-up Meer en meer dringt het besef door bij bedrijven dat data een van de belangrijkste

Nadere informatie

Het belang van een disaster recovery beleid

Het belang van een disaster recovery beleid 1 Het belang van een disaster recovery beleid INHOUD Inleiding Waarom ondernemingen DR negeren Hoe het ook kan Back-up is geen disaster recovery! Wat is een back-up? Back-ups gaan niet altijd goed Maak

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery

Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery White paper PlateSpin Een praktische gids voor het plannen van kosteneffectieve disaster recovery Organisaties over de hele wereld realiseren zich om diverse redenen steeds meer het belang van disaster

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming 1 Inhoud: 1. Inleiding 2. Superieure betrouwbaarheid 3. Minder middelen 4. Zeer flexibel 5. Met Azure en Hyper-V Replicatie

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM)

Inleiding Wat is twin datacenter? Waarom implementeren organisaties twin datacenter oplossingen? Business Continuity Management (BCM) Inleiding ICT-infrastructuur vervult een dermate belangrijke rol in de bedrijfsvoering dat beschikbaarheids-eisen steeds hoger komen te liggen. De afhankelijkheid van ICT-services wordt steeds groter en

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Agenda Wat is uitwijk? Wat is disaster recovery? Begrippen Traditionele voorzieningen Oplossingen Stepco Uitwijk Gericht op

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

nextdhs Breaking down traditional walls

nextdhs Breaking down traditional walls nextdhs Breaking down traditional walls Beschikbaarheid in de cloud of juist op locatie? Willeon Peters Breaking down traditional walls Ieder een unieke toepassing Ieder een unieke aanpak Beschikbaarheid

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan?

Inleiding Voordelen van cloud computing Welke oplossingen biedt de markt aan? Inleiding Cloud computing is een belangrijk en actueel thema in de IT. Het virtualiseren van servers en het gebruik van de cloud kan uw organisatie veel voordelen bieden, mits er een goede strategie uitgestippeld

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie?

Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie? : hoe bepaalt u uw strategie? Het doel van dit artikel is u te helpen bij het bepalen van uw cloudstrategie met betrekking tot Infrastructure as a Service (IaaS). Eerst zetten we de verschillende oplossingen

Nadere informatie

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar IT2BUILD Online Backup Betrouwbaar, veilig en betaalbaar Veilig en Betrouwbaar De Backup diensten van IT2Build zijn veilig en betrouwbaar. Alle data wordt opgeslagen in een optimaal beveilgd datacenter.

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT 25 11 2009 Spreker Olaf van Oord Gebruikersvereniging Transport ICT virtualisatie van systemen en back-up procedures 2 AGENDA Wie is PROXSYS? Welke vormen van virtualisatie? Server virtualisatie Online

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Checklist calamiteiten

Checklist calamiteiten Checklist calamiteiten Op grond van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht dienen gevolmachtigde assurantiebedrijven te beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan moet erin voorzien

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter. Uniitt www.unitt.com

Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter. Uniitt www.unitt.com Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter concept Leg uw bedrijfskritische activiteiten in goede handen 2 Als het voor uw omzet cruciaal is dat uw servers continu beschikbaar zijn, dan

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

DDoS. distributed denial of service-aanval reëel gevaar voor IEdErE organisatie. Een whitepaper van proserve

DDoS. distributed denial of service-aanval reëel gevaar voor IEdErE organisatie. Een whitepaper van proserve DDoS distributed denial of service-aanval reëel gevaar voor IEdErE organisatie 2 3 Inhoud 1. Inleiding 1. Inleiding 3 2. Wat is een Distributed Denial of Service? 4 3. Hoe bescherm je je tegen een DDoS?

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

NEXT LEVEL DATA TRUST VOOR HET MKB DE 3 REDENEN WAAROM WERKEN IN DE CLOUD UW BEDRIJF VOORUITHELPT

NEXT LEVEL DATA TRUST VOOR HET MKB DE 3 REDENEN WAAROM WERKEN IN DE CLOUD UW BEDRIJF VOORUITHELPT NEXT LEVEL DATA TRUST VOOR HET MKB DE 3 REDENEN WAAROM WERKEN IN DE CLOUD UW BEDRIJF VOORUITHELPT Plus: wat zijn de mogelijkheden van een modern datacenter? 60% 32% 67% Van de ondernemers heeft te maken

Nadere informatie

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Backup procedure Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Configuratie De VEEAM software draait rechtstreeks op onze supermicro Disc enclosure. Zo kan er een optimale snelheid gegarandeerd

Nadere informatie

Hosting op maat: de mogelijkheden op een rij Een white paper van RAM Mobile Data. Schrijver: Niels van Peer 21-07-2008

Hosting op maat: de mogelijkheden op een rij Een white paper van RAM Mobile Data. Schrijver: Niels van Peer 21-07-2008 Een white paper van RAM Mobile Data Schrijver: Niels van Peer Inhoudsopgave Totaaloplossingen voor de communicatieketen...3 Maatwerk cruciale factor...3 Drie kritische succesfactoren...4 1 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Backup bestaat niet meer

Backup bestaat niet meer Backup bestaat niet meer Reno van der Looij Account Manager De Ictivity Groep Dennis Zuiderwijk Channel Manager Benelux Seagate Cloud systems & Solutions Backup bestaat niet meer! Backup bestaat niet meer

Nadere informatie

NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD

NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD 60% 32% 67% Van de ondernemers heeft te maken gehad met cybercrime (in 2014) Van de kleine bedrijven is door een cyberaanval met malware als

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

VOORKOM ZONDEN VAN STORAGE

VOORKOM ZONDEN VAN STORAGE VOORKOM DE ZONDEN VAN STORAGE Gebruik Flashgeheugen en Baanbrekende Architectuur om Performance te Verhogen, het Beheer te Vereenvoudigen en Uw Data te Beschermen DETRON: Voorkom de zeven zonden van Storage

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Businesscontinuïteit met Storage Area Networks

Businesscontinuïteit met Storage Area Networks Compact_ 2011_1 51 Businesscontinuïteit met Storage Area Networks Ir. Bart Bastiaans RE en Christiaan Ras MSc Ir. B.L.G. Bastiaans RE is manager binnen de afdeling Infrastructuur en Architectuur van KPMG

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

KPN. Ken de verborgen kosten en risico s van uw datacenter

KPN. Ken de verborgen kosten en risico s van uw datacenter KPN Ken de verborgen kosten en risico s van uw datacenter Ken de verborgen kosten en risico s van uw datacenter Veel organisaties hebben eigen servers op locatie. En naarmate de organisatie groeit, groeit

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten White paper VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten De voordelen van servervirtualisatie uitbreiden zonder shared storage Door Mark Peters Oktober 2011 Deze whitepaper

Nadere informatie

Hosting versus Eigen Beheer

Hosting versus Eigen Beheer Hosting versus Eigen Beheer Inleiding Het hoeft geen betoog dat de businessomgeving van de meeste organisaties de laatste tijd aan veel veranderingen onderhevig is. Denk alleen maar aan de opkomst van

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Hosting versus Eigen Beheer

Hosting versus Eigen Beheer Een whitepaper van RAM Infotechnology Schrijver: Niels van Peer Inleiding... 3 Business Continuity en Data Availability... 4 Downtime: breng de risico s in kaart... 6 Gevaar van vele kanten... 8 Datacenters:

Nadere informatie

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Betere back-ups voor iedereen Datasheet: Back-up en disaster recovery Overzicht is één geïntegreerd product dat virtuele en fysieke omgevingen beschermt, back-up en disaster recovery vereenvoudigt, en

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

NL VMUG UserCon March

NL VMUG UserCon March NL VMUG UserCon March 17 2016 Pak je telefoon en scan de QR code of open http://pollev.com/viktorious http://pollev.com/viktorious Opties voor DR binnen virtuele infrastructuren Alles over DR en DRaaS

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie