Uw bank en regering blootgelegd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw bank en regering blootgelegd"

Transcriptie

1 Uw bank en regering blootgelegd Waarom er een bankencrisis is en niemand erover spreekt Het werkelijke verhaal over hoe we worden opgelicht Uw redacteur

2 Inhoudsopgave Wat u eerst moet weten...4 Mijn Toekomstvoorspelling...5 Ierland...8 Europese verwikkelingen...9 De rol van de wet...10 Eerst moet u beginnen zien...13 De aandelenmarkt...14 Aansluitend...17 Machtsmisbruik...18 Teloorgang van een Goudstandaard...19 Wat is geld?...22 Valsmunterij en witwassen...23 Creëren van monopolygeld...24 Bankmiserie Bank of Chicago...26 Geld lenen bij banken...26 Fractional Reserve Banking...27 Nationale of centrale banken...28 Staatsschuld...30 Inflatie...31 Dieper inzicht...33 De werking van kredieten...34 Hoe creëren banken schuldenbergen?...35 Doorsluizen en naar pijpen dansen...37 Bank for International Settlements (BIS) Geheimzinnigheid ten voeten uit...41 Maart WWWvO...43 Volg het geld, volg de macht...44 Internationale Monetaire of Munt Fonds (IMF)...44 Het prille begin...44 De dodelijke geldtriade...45 Special Drawing Right (SDR)...47 Geldmanipulatie , IMF 'helpt' Brazilië (verder de vernieling in)...48 Dezelfde praktijken zien we in Azië en Mexico...49 De werkwijze van het IMF...50 De Richtlijnen van Stiglitz, geadopteerd door het IMF...50 Conclusie...52 De Wereldbank...53 Inleiding...53 De nieuwe structuur van de 'Wereldbank'...53

3 Hoe doet Amerika dat toch?...54 Wereldbank en hun idee over armoede...55 Corruptief gedrag...57 Foreign Relations Committee...57 Totale controle...59 Regeringen...59 Culturele aanpassingen...60 Kneden van mensen in vorm...61 Persoonlijkheid aanmeten...63 Scholing...64 Conformisme...64 Duitse financiering voor opbouw oorlogsindustrie...65 Alleen wijsheid is macht...67 Democratie...67 Balanceren over een dun koord...68 Wetenschap...70 Denken en controleren...72 Onze 'fantastische' Westerse cultuur...73 Mannenmaatschappij...73 Een weg terug?...75 De oorzaak aanpakken...76

4 Wat u eerst moet weten De meest efficiënte organisatie is eenmansbedrijf. Een groep mensen gaat steeds in discussie en uiteindelijk kost alles meer tijd, confusie en uiteraard meer geld. Allen moeten tenslotte een dik loon hebben. In deze huidige tijd zien we duidelijk dat kapitalisme en economisch denken de grote verliezers zijn. We staan aan de vooravond van een hyperinflatie die van de jaren 1930 en erna een lachertje maken. En alles is veroorzaakt door banken. Niet vanwege de laatste 'economische' crisis. Nee, omdat er centrale banken en Nationale Banken bestaan. De grootste leugens in een maatschappij. Dit soort banken zijn parasieten. Ontworpen om de maatschappij leeg te zuigen. IMF is ook zo'n parasitaire instelling. Deze bestaat alleen omdat er handel wordt gedreven in bezittingen van het volk de zogenaamde staatsbedrijven. Alles is verstopt achter een mooi woordje dat door omgekochte politici aan het volk wordt verkocht onder het woord, liberalisering! Liberalisering is in feite niet meer dan het verkopen van staatseigendommen, eigendommen van het volk, aan de hoogst biedende geldwolven! Dat zijn op hun beurt weer grote industrieën die via aandelen voor het grootste gedeelte aan een bank toebehoren. Want eerst moeten ze kapitaal opbouwen voordat ze dit soort industrieën kunnen beginnen. Daarna moeten ze nog meer kapitaal bij elkaar peuteren om uit te breiden en dit gaat keer op keer door omdat zulke industrieën in elk land prominent aanwezig willen zijn. In België kennen we allemaal de Electrabel affaire waarbij deze maatschappij van het volk door de regering is verkocht aan Suez. Zelfs het pensioenfonds van deze maatschappij is, door onwettige manipulaties, volledig opgesoupeerd om schulden te kunnen betalen. De drijfveer achter deze onsmakelijke affaire is het IMF. Zolang niemand wil toegeven dat kapitalisme heeft verloren en we niet overtuigd zijn van het feit dat we weer naar kleinschalige bedrijfjes moeten zonder extreem hoog winstbejag, zal de economie er niet op vooruit gaan. Daarvoor moeten eerst indringende maatregelen worden genomen. De eerste maatregel is iedereen onderwijzen hoe banken precies werken. Daarom is dit boek voor iedereen. Zeker ook economen en bankiers kunnen hieruit leren. Ik ben ervan overtuigd dat velen onder hen niet eens weten hoe de financiële wereld exact werkt. Stap voor stap ga ik u deze wijsheid bijbrengen. Er kunnen geen mensen genoeg zijn om wijze lessen vervat in dit boek, te volgen. Als banken nooit de macht zouden hebben gekregen om zelf op een onbaatzuchtige manier geld te mogen drukken zonder enige vorm van verantwoording af te moeten leggen aan de staat, is het volk, waren we nooit zo diep gezakt. We staan aan de vooravond van een allesomvattende wereldrevolutie en oorlog, veroorzaakt door banken. 4

5 Mijn Toekomstvoorspelling Ik heb geen kristallen bol noch kan ik in de toekomst zien. Mijn visie staat als een paal boven water omdat ik alles wat me op school is geleerd absoluut op andere wijze ben gaan invullen. Om achter de waarheid te komen moeten we bij een gebeurtenis maar enkele duidelijke vragen stellen. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe! Elk vraagstuk opgedeeld in deze 6 vragenstellingen zal een uiteindelijk allesomvattend antwoord produceren. We zullen een voorbeeld hanteren van een bekende historische figuur waarin ik beschrijf hoe een dergelijke vraagstelling in zijn werk gaat. Iedereen kent Karel de Grote nog wel uit de geschiedenislessen. Nu gaan we de vragen loslaten op de naam. Wie was Karel de Grote? Hij was koning der Franken die later tot keizer werd gekroond door de toenmalige paus. Wat deed Karel om die eer te verdienen? Volgens de geschiedenisboeken omdat hij vele onderdanen tot het Christendom heeft gebracht. Waar deed Karel dit allemaal? In zijn grote, uitgestrekte Frankische rijk waar nog vele heidenen leefden. Wanneer deed hij dit? Rondom het jaar 800. Waarom wilde Karel dat alle onderdanen Christenen werden? Omdat hij in een goed blaadje wilde staan bij de paus. Pausen in die tijd waren krijgsheren en even grote massamoordenaars dan degenen die hen hielpen. Ook zij waren steeds bezig met uitbreiden van hun grondgebied. Karel wilde gewoon met rust gelaten worden door de pauselijke legers. Hiervoor kreeg hij van de paus een opdracht. Zorgen dat er een klooster kon worden gebouwd om het zendingswerk te beginnen onder de moorddadige, heidense Saksen. En dan komt nu de ultieme vraag! Hoe heeft Karel het voor elkaar gekregen om zijn onderdanen tot het Christendom te bekeren? Wel heel simpel. Je legt een groot feest in het midden van het Frankische rijk. Dan nodig je alle belangrijke, invloedrijke en wijze mensen uit. Je geeft ze een feestmaal. Je zorgt ervoor dat ze tegen middernacht allemaal laveloos zijn en je vermoordt ze allemaal. Alle onafhankelijke Frankische volkeren zitten van het ene moment op het andere moment zonder leiders. Geen vroedvrouwen meer. Geen druïden meer. Geen genezers meer. Geen bevelhebbers meer. Geen staatshoofden meer. Om kort te zijn. De volledige autoriteit van alle dorpen en vestigingen is uitgeroeid. De bevolking is hulpeloos. En dat is nu de enige reden waarom Karel de Grote tot paus is gekroond. Plegen van een massamoord. Ooit gelezen in geschiedenisboeken? Toch, het is neergeschreven. Kost natuurlijk wel maanden tijd om zoiets te vinden. Met andere woorden. Zelfs de geschiedenis is verkracht door historici want het zijn alleen overwinnaars die geschiedenis optekenen. Ook de geschiedenis over de 5

6 tweede wereldoorlog is één grote leugen. Eisenhower, Stalin en Churchill hebben samen meer Duitsers, Russen en Joden vermoord na de oorlog dan Hitler Joden heeft uitgeroeid tijdens diezelfde oorlog! Toch herinneren we alleen Hitler. Hitler is zelfs een icoon. Waarom? Verplicht onderwijs dat nieuwsgierige hoofden volstort met leugens en onzin. Nu weer terug van de geschiedenis naar de hedendaagse, harde werkelijkheid. Met hulp van banken en alle Europese regeringen is men systematisch en opzettelijk bezig om de eurozone in de vernietiging te helpen. Kunstmatig worden regeringen vanuit de banken opgedragen om meer interesten te gaan betalen om alle schulden, alleen bestaand op papier, af te betalen. In de Europese Unie is daarvoor een wetsvoorstel aangenomen dat ieder land in zijn begroting moet opnemen waardoor er elk jaar 3% extra moet worden betaald op alle rentebetalingen die al lopen. Kranten en andere media doen niet eens moeite om de echte waarheid uit te dragen. Nog even en Europa is een economische ruïne waar geen leven meer mogelijk is. Europa stevent af op een totalitair regime ontketent door hyperinflatie, sociale opstand en klaar om oorlog te voeren. We moeten hiervoor niet ver terug in de geschiedenis duiken en de opstand van Duitsland met als resultaat een wereldoorlog. In 2010 alleen heeft Europa zijn eerste aanbetaling gedaan van 15 miljard euro aan Griekenland zodat het land haar eerste afbetaling van ruim 8 miljard kan overmaken aan schuldeisende banken. Over bodemloze putten gesproken. En dat is nog maar het begin van de volledige vernietiging van het Europese economische systeem. Regeringen van Europa en Amerika samen moeten samen het fabuleuze bedrag ophoesten van 5 biljoen euro, alleen aan intresten voor zogenaamde openstaande gouvernementele schulden bij banken. Bij wie gaan ze deze extreme hoge bedragen kunnen halen? Wel simpel! Belastingverhogingen, bezuinigingen op pensioenen, bezuinigingen op onderwijs en al dat soort zaken. Verder hebben nationale banken, de Europese Centrale Bank en de Federale Reserve geopperd om staatsobligaties uit te geven die zij dan weer zullen opkopen. Maar staatsobligaties zijn gewoon te omvatten in twee woorden. Oplichting en diefstal! Zijn beiden niet verboden door de wet? Hoe meer staatsobligaties door centrale en nationale banken worden opgekocht, hoe hoger het risico voor inflatie omdat er meer geld in omloop is en om de koerswaarde te bewaren alles duurder moet worden. Inflatie wordt dus door banken en stupide regeringen veroorzaakt. Door de geweldige bedragen die er nu worden gepresenteerd aan 'failliete' landen, zal er binnen niet al te lange tijd hyperinflatie worden veroorzaakt waardoor zowel Europa als Amerika, economisch, volledig in elkaar zullen storten. In Europa zijn er tussen de Centrale Europese Bank, de Europese Commissie en alle ministers van financiën van de aangesloten Europese landen akkoorden gesloten 6

7 om biljoenen euro's te geven aan privébanken zodat Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland uit de financiële nood kunnen worden gehaald. Dat is niet meer dan utopie, natuurlijk. Maar, de keerzijde van de medaille is dat elke EU burger nu een melkkoe is geworden van privébanken. Volgens mij kan dat worden omschreven in één woord. Slavernij! Ook dat is verboden door de wet dacht ik laatst nog gehoord te hebben. Waarom moet Griekenland nu op een dergelijke manier worden geholpen? Vergeet niet: Spanje, Portugal en Ierland zullen volgen en een kettingreactie teweegbrengen. De Griekse staat kan doodeenvoudig niet langer alleen zulke grote rentebedragen ophoesten. En vergeet niet dat het hier niet gaat om echte schulden. Alles draait om schulden op papier. Alleen het volk is eigenaar van het geld in een land, niet de bank. Ik zeg dit omdat iedereen een dergelijk simpel feit schijnt vergeten te zijn! Daarom hoort een Nationale of Centrale bank aan de kant van het volk te staan. Maar spijtig genoeg worden deze geleid door gouverneurs die niet meer dan grote oplichters zijn welke niet eens verantwoording aan de regeringen af moeten afleggen. Nee, ze leggen verantwoording af aan de Bank for International Settlements. Ook hier zult u in de loop van het boek wijzer over worden. Eigenlijk komt het verhaal erop neer dat de Europese Unie met alle inwoners is verkocht aan banken om alle zogenaamde staatsschulden terug te betalen. Dit wil zeggen dat alle afspraken in de eurozone zijn gebroken en dat elk land zich ongestraft terug kan trekken en zijn eigen munt weer kan aannemen zonder dat er represailles zullen of zelfs kunnen volgen. De Europese overeenkomsten en overeenkomsten van landen die zich hebben verbonden aan de EU zijn door de commissieleden en regeringsleiders zelf overtreden. Op dit moment hebben we al 720 miljard betaald om de banken uit hun eigen nesten te halen veroorzaakt door dubieuze zaken in de hypotheekzeepbel en verlichten van elkaars schulden. Dat is een van de voornaamste redenen waarom Ierland en IJsland ook in de misère zit. Europa alleen moet nu ongeveer 3 biljoen euro intresten betalen aan banken. Als er nu nog een recessie bovenop die van 2008 komt, omdat banken overeen gekomen zijn met onze regeringen om alles te betalen, dan gaan alle Europese landen failliet. FED en ECB willen op een dergelijk cruciaal moment alle staatsobligaties opkopen zodat er een echte hyperinflatie aankomt. Dan is in één keer alle rijkdom in Europa weg. Alleen de superrijken, ongeveer 1% tot 2% van de bevolking, zullen nog iets kunnen doen. Daarom is er nu sprake om aandelen en obligaties in pensioenfondsen ten gelde te maken. Dat is ook de enige reden waarom we met zijn allen langer moeten gaan werken. Regeringen zullen in de nabije toekomst pensioenfondsen gaan plunderen zodat onze oude dagverzorging, in plaats van later naar ons, nu direct naar alle schuldeisende de banken gaat. We mogen 7

8 niet vergeten, en dat zeg ik nogmaals, de crisis waar we nu inzitten is veroorzaakt door de banken zelf. Waar halen ze dan het recht vandaan om ons het volk, via stupide regeringen, te dwingen om nog meer te gaan betalen? Wij, de burgers, hebben ze uit de shit gehaald en hun dank is ons volledig afmaken. Want een andere waarheid is er niet! Ierland Als we nu als voorbeeld nemen de algemene schuld van Ierland in 2007 dan zien we dat het op 25% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) staat, althans dat publiceert de National Treasury Management Agency (NTMA). Maar nadat ze dan miljarden hebben geleend om hun huizenbubbel te stimuleren door goedkope hypotheken aan te laten bieden door banken, is de schuld opgelopen in 2009 tot 64,5% van het BBP. Met de verplichte opgelegde hulp, een idee van het IMF, ECB en Europese Commissie, zal Ierland in 2012 een schuld hebben opgebouwd van 115%. Griekenland zit nu aan een schuld van 140% en voor de verplichte terugbetaling zal de ganse Europese bevolking betalen. Bedenk u dat er nogmaals drie landen bijkomen om deze uit hun financiële bancaire shit te halen. Dat gaat dan snel komen op het lieve bedrag van 8000 euro extra belasting per hoofd uit de Europese bevolking per jaar! Ierland zelf zal 1/3 belasting moeten gaan ophoesten. Maar toch is alles door de Ierse banken zelf veroorzaakt doordat ze aan een huizenbubbel zijn blijven vasthouden. Ierland is op dit moment privébezit van onder andere de banken Goldman Sachs en Deutsche Bank. De huidige economische crisis is ontstaan omdat zulke banken uit hun eigen veroorzaakte shit moesten worden gehaald met overheidsgeld om alle banken te behoeden tegen faillissement. Daardoor hebben staten zeer diep in de buidel moeten tasten waardoor ze nu hun intresten niet langer kunnen betalen. Daarvoor komen de banken dan met een 'reddingsplan.' Staatsobligaties verkopen om deze dan op te laten kopen door ECB en Nationale banken. Dat creëert krediet en nog meer schulden aan intresten die WEER moeten worden gevorderd door de staat aan de burger in de vorm van extra belastingen of door bezuinigingen. Hoe dan ook er is bewijs genoeg dat de huidige crisis door banken is veroorzaakt voor degenen die het vergeten zijn. De hypotheekcrisis ligt hiervoor aan de basis, veroorzaakt door banken die geld aan elkaar hebben geleend zonder onderpand of andere dekking. In 2011 zal Ierland alle gevorderde belastingen direct door moeten sluizen om intresten te kunnen afbetalen. De crisis in IJsland past ook perfect in ditzelfde plaatje. Veroorzaakt door banken omdat ze geld uitlenen en lenen aan en van elkaar. Om het een beetje visueler te maken het volgende plaatje. De Portugese banken moeten nog 86 miljard betalen aan Spanje. Spanje heeft een schuld 8

9 van 238 miljard aan Duitsland en 220 miljard aan Franse banken. Over koehandel gesproken. En dat kan allemaal omdat het bankspelletje mag worden gespeeld door gebruik te maken van het zogenaamde Fractioneel Reserve Bankieren waar we later nog dieper op ingaan. Nogmaals wil ik onderschrijven dat dit geld alleen op papier bestaat. Er komt geen enkele valuta aan te pas. Er is geen sprake van 'hard' geld! Er is ongeveer 3% echt geld in roulatie. De rest is verzonnen op papier door banken die het onderling 'uitlenen' aan elkaar. Daarna hevelen ze alle door henzelf veroorzaakte schulden over naar overheden die niets anders kunnen doen dan belastingen heffen dan wel verhogen om harde intresten te betalen over virtuele schulden. Europese verwikkelingen Elke recessie wordt veroorzaakt door onfrisse bankspelletjes. Alle schulden komen bij de normale burger terecht en landen kunnen (lees: willen) niets anders doen belastingen verhogen en bezuinigen. Hierdoor stoppen ze feitelijk een heropleving op alle fronten. Europese leiders spelen hierdoor niets anders dan struisvogelpolitiek en houden elke echte oplossing op misdadige wijze tegen. Neem nu als voorbeeld Griekenland. Totale schuldenlast: 300 miljard dankzij Goldman Sachs. Met de bemoeienis van een al even scandaleus werkend IMF wordt er tussen 15 verschillende Europese landen een 'oplossing' uitgewerkt om 110 miljard (belastinggeld) over te hevelen in de kas van het IMF om dat bedrag dan door te storten naar Griekenland. Indien het bedrag zou worden gebruikt om de totale schuldenberg af te lossen zou het nog wat helpen omdat dan ook alle intrestbetalingen met 1/3 zouden worden verminderd. Nee, het geld mag alleen worden gebruikt om rente te betalen over alle openstaande schulden. Hierdoor blijft, de alleen op papier bestaande schuldenberg, uiteindelijk volledig bestaan en wordt er nog een groter gat gecreëerd met medeweten van alle presidenten, eerste ministers en ministers van financiën die regeren in alle akkoord gaande landen. Griekenland wordt nu genoodzaakt, verplicht door het IMF, om belastingen te verhogen en pensioenen te verlagen. Zodoende wordt er nog meer ellende, recessie, depressie en werkeloosheid veroorzaakt door EU, IMF en alle nationale banken van Europa. Alles bij elkaar spreken we op zijn minst over een totaal incompetent zootje dat door hun 'niet (willen) weten' de totale toekomst van Europa willens en wetens op het spel zet. Over een paar jaar zal het IMF ongeveer de helft van Griekenland in persoonlijk bezit hebben. Waarom? Omdat zij de enigen zijn met voldoende 'geld,' betaalt met onze belastingen en dus van ons, om alle bedrijven, toerisme, eilanden en andere vermogens op te kunnen kopen. Alle geld opbrengende zaken in Afrika, Duitsland en Frankrijk zijn al privébezit van de 9

10 banken door privatisering (liberalisering) van toenmalige overheidsbedrijven. Verder moet men zeker alle mooie woorden van politici niet geloven in deze. Ze proberen ons wijs te maken dat ze er alles aandoen om het economisch evenwicht te herstellen. Vergeet dat! Pure leugens. Ze zuigen elke Europese burger leeg met hun economische 'hulpfondsen' voor landen die niet meer kunnen 'betalen.' Er mag gerust van een voorbereiding tot een totaal Europees faillissement worden gesproken. Ik heb niets te zeggen gehad over de invoering van de euro, u wel? Zoiets is een ondemocratische beslissing geweest en mag en kan wettelijk per direct terug worden gedraaid. Want de invoering van de euro heeft het mogelijk gemaakt om in één keer gans Europa tot de bedelstaf te brengen. Zoiets zou nooit kunnen gebeuren als elk Europees land aan zijn eigen munt zou blijven hangen. Onmogelijk is niet het juiste woord, maar het zou verduiveld veel moeilijker zijn om elk land apart tot de bedelstaf te brengen. Zelfs de aankoop van het 'gratis' griepvaccin moet in dit misdadig kader worden geplaatst. Een griepvaccin dat een nooit bestaande epidemie en later zelfs pandemie zou hebben moeten oplossen. Ook hier zijn miljarden euro's belastinggeld aan opgeofferd. De rol van de wet Als er ooit wetten zijn gemaakt om mensen te beschermen dan moeten ze mij die laten zien. Met mij bespreken want dat geloof ik helemaal niet. Een wet wordt geschreven om nog meer macht te krijgen over de bevolking. Rationeel gezien is alleen dat stuk van de bevolking, degenen die iets te verliezen hebben, de dupe van alle wetten. U en ik, dus! Niet de machtigen, niet degenen die ons regeren en zeker niet degenen die aan de zelfkant van de maatschappij leven. Zij niet! Velen machthebbers genieten diplomatieke onschendbaarheid. Heeft iemand zichzelf al een keer afgevraagd waarom bankiers van een Nationale bank, IMF, Wereldbank en BIS diplomatieke onschendbaarheid zouden moeten hebben? In eerste instantie om zichzelf te beschermen. Want die diplomatieke bescherming krijgen ze levenslang wat betreft hun escapades gedurende hun loopbanen bij genoemde banken. Ze kunnen nooit voor de rechter worden gedaagd voor de ondemocratische beslissingen welke door hen zijn genomen gedurende hun carrière. Politici worden op eenzelfde manier beschermd als het gaat over nemen van economische beslissingen of besluitvormingen waar geld mee gemoeid is. De kardinale vraag is: 'waarom moeten mensen, beslissingen nemend voor ganse volkeren op financieel niveau, zo intensief worden beschermd? Waarom kunnen ze niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld terwijl elke ondernemer in ieder land het zwaard van Damocles boven het hoofd wordt gehouden?' Er is maar één antwoord mogelijk! Omdat de financiële wereld moet wor- 10

11 den beschermd. Anders uitgedrukt. De wet beschermt de machtigen en rijken zodat diezelfde wet een brave burger die door allerlei pietluttigheden, veroorzaakt door politici en banken, hun afbetalingen van bijvoorbeeld hun hypothecaire lening niet meer kunnen nakomen met de wet in de hand kan mag worden kaalgeplukt. Toch, even als waarschuwing... het draait in de wet duidelijk om twee woordjes. Wettig en rechtmatig. Nu krijgen we een stelling die juridisch volledig correct is en u als huizenbezitter beschermt tegen de wet om u te dwingen tot betalen of uw huis verkopen. De meeste brave burgers zullen voor het één of het ander kiezen. Echter, dat is niet nodig. Geld is namelijk een wettig betaalmiddel maar u bent rechtmatig eigenaar van een huis. Volgens verschillende woordenboeken zijn wettig en rechtmatig synoniemen van elkaar. Juridisch echter is er een klein nuanceverschil. Als men iets wettig maakt is het een belofte (veelal tot bescherming van rijken etc.) Over rechtmatigheid daarentegen valt niet langer te twisten. Rechtmatigheid kan niet ongedaan worden gemaakt indien de eigenaar zoiets niet wenst. Diezelfde wet zegt ook dat een aankoop van een huis niet in termijnen mag gebeuren. Het volledige bedrag moet in één keer worden gestort op de bankrekening van de verkoper, waarna de betaler via een notariële akte rechtmatig eigenaar wordt van het huis. Een bank speelt een dubieuze rol in dit soort transacties. Eerst gaat u naar de bank om te laten berekenen hoeveel u kunt betalen zodat u weet hoe hoog het uiteindelijke bedrag mag zijn dat u maandelijks kunt terugbetalen. Indien overeen wordt gekomen om het huis aan te kopen, wordt er in de bank een formulier ingevuld. Een aanvraag tot lening op uw naam. Die aanvraag wordt naar de Nationale Bank van het land gestuurd waarna er een onderzoek start of u niet op één of andere zwarte lijst voorkomt van 'wanbetalers.' Dat geld wordt overgemaakt aan de desbetreffende bank die het doorstort. Na ondertekening bent u rechtmatig eigenaar van het huis. Er is geen geld aan te pas gekomen. Alles is giraal gegaan. Maar, de Nationale Bank is geen rechtmatig eigenaar van het geld, het volk, is rechtmatig eigenaar van alle geld in de Nationale Bank. Geld is een wettig betaalmiddel. Een wettig betaalmiddel is niets meer dan een belofte tot betalen. Blij met uw huis begint u alle overeengekomen afbetalingen verhoogd met intresten af te betalen. Hier zien we twee niet kloppende aspecten van bankwerking. 1) u wordt door de wet verplicht om uw eigen geld terug te betalen. 2) de bank die geen enkele moeite heeft moeten doen berekent daar nog een keer intrestbetalingen overheen. Over uw eigen rechtmatige geldsom, wel te verstaan. Goh, wat zijn we toch braaf. We zijn zelf oorzaak van alle ellende in ons leven, door banken en geld veroorzaakt. Ik raad echter iedere lezer aan om niet direct een dergelijke procedure op te starten zolang het water u niet aan de lippen staat. U dient u 11

12 een goede advocaat te zoeken die serieus meegaat in uw verhaal maar een nog meer cruciaal punt is, u zult een precedent scheppen in de financiële wereld dat zijn weerga niet vinden zal in de geschiedenis. Alles zal in het werk worden gesteld om u het zwijgen op te leggen. U, uw advocaat en de rechter die de zaak behandelt zullen voortdurend worden geïntimideerd. Daarbij gaat het hierover een burgerlijke rechtszaak. Zulke rechtszaken staan bekend om langdradigheid, tot wel 20 jaar lang. Vele particulieren hebben niet eens het geld om een dergelijke gerechtelijke procedure financieel vol te houden. Burgerlijke procedures worden steevast gewonnen door mensen met het meeste geld. Daarom is het bijna onmogelijk je recht te halen in een land als België. Wellicht is het beter om een dergelijke procedure in een ander land op te starten. Nog beter is het overdenken van aangiften voor de omschreven misdaden. Maar nogmaals, dat hangt volledig af van uw advocaat. In de loop van het boek gaat u beseffen waarom ik dit allemaal straffeloos durf en kan zeggen. 12

13 Eerst moet u beginnen zien Om uit het kijken te ontwaken naar zien en van luisteren naar horen over te gaan heb ik mijn ganse opgedrongen onderwijsbalast aan de wilgen moeten hangen. Nu ben ik zover dat ik iedereen mijn eigen rechtmatig verworven visie kan laten zien. Mijn ogen zijn geopend geworden door een kort gesprek, ruim dertig jaar geleden. Na een deelexamen in filologie kom ik een oude hoogleraar tegen waarna zich het volgende gesprek ontspint tijdens mijn ontmoeting met hem. Meneer, ik ben geslaagd. Fantastisch mijn jongen, Dan heb je een heleboel mooie woorden geleerd met oorsprong en betekenis. Hij blijft voor me staan. De vrij lange, iets voorovergebogen gestalte kijkt op me neer en zijn heldere, intelligente blauwe ogen dringen zich in de mijne. Vertel me. Na al dat zwoegen van de laatste weken zul je toch nog wel iets hebben onthouden. Wat betekent volgens jou 'diplomatiek?' Ik wil dat woord vertaald zien in één woord en niet in een zin van belachelijke woorden zoals in toonaangevende woordenbijbels wordt weergegeven. Alle op zichzelf staande woorden moeten door één woord kunnen worden omschreven. Even denk ik na over deze ongewone vraag. Ik denk dat de beste vertaling leugenachtig is. Juist, roept hij me enthousiast toe. Aan jou intellect heb ik nooit getwijfeld. Geef me nu de vertaling voor diplomaat. Mee opgaand in het woordspelletje roep ik enthousiast: leugenaar. Goed mijn jongen. Dan kun je nu volledig zelfstandig de betekenis van je diploma invullen. Verbouwereerd kijk ik hem na terwijl hij verder sloft. Dit korte gesprek van nauwelijks enkele minuten veranderde mijn complete zienswijze op de hele wereld en alles wat ik ooit nog zou ondernemen in mijn leven. Nooit neem ik de waarheid als vanzelfsprekend. Waarschijnlijk heb ik toe nu toe alle wetenschappelijke onderzoeken met een grote zee aan zout genomen. Juist kardinale vragen waar een onderzoek aan moet voldoen daar wordt niet aan voldaan. 'Peer review' is het tegenwoordige woord. Hierdoor worden alle andersdenkenden per direct uitgesloten zonder dat men beseft dat voor een onderzoek toch ooit iemand een lijn moet hebben uitgezet. Als er iets wordt gepresenteerd dan vraag ik mezelf: 'waarom dit en nu.' Enfin u begint waarschijnlijk wel te begrijpen wat en hoe. Juist, de vragen komen weer omhoog! We gaan een kritische blik werpen op alles wat met bankieren heeft te maken. Ik ga proberen u een complete andere 13

14 zienswijze te laten aanschouwen. Alle facetten zullen de revue passeren. We werpen een kritische kijk op een afdeling van de bank waaraan ze tegenwoordig complete televisiezenders ophangen. De aandelenmarkt Enkele jaren geleden loop ik door een grote, overdekte tweedehandsmarkt van de broer van een kennis van mij waar ik naar op zoek ben. Vroeger hebben we nogal wat plezier gemaakt, samen doorgezakt en nog wat van die zaken maar later zijn we elkaar volledig uit het oog verloren. Nu blijft hij voor mij altijd een expert op het gebied van antiek ook al zien we elkaar niet dagelijks, laat staan maandelijks, meer. Ik zoek op dat moment zijn expertise voor mijn zus die een 'antiek' kastje wil verkopen. Ik weet dat hij een antiekhoekje heeft in de markt waar hij zeer dikwijls te vinden is. Uiteraard geef ik mijn ogen de kost en ben verbaasd wat voor mooie, volledig ongehavende spullen mensen allemaal willen verkopen. De vraag naar het waarom schiet per direct in mijn hoofd. Verder slenterend blijf ik staan bij een lange tafel waarop een kassa staat. Achter de kassa zie ik zijn broer staan die met een kort knikje te kennen geeft dat hij mij heeft herkend. Zijn vrouw naast hem pakt de vijfarmige koperen kandelaar in een paar pagina's krantenpapier en mijn oog valt op een paginavolle bladzijde gevuld met beurskoersen. Allemaal dezelfde namen als gisteren. Dezelfde aandelen maar waarschijnlijk andere prijzen. En, ineens bedenk ik me dat aandelen niet meer dan tweedehandse handel is. Ze verhandelen brol op de beurs! Mensen die aandelen kopen zijn gek! Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in de geldwereld. Eerst moest ik natuurlijk mijn vraag beantwoord krijgen. Hoe komt het toch dat alle mensen zo geïnteresseerd zijn in de aandelenmarkt en er ook nog VEEL te VEEL geld voor willen neertellen, gezien aandelen niet eens hun nominale waarde waard zijn voor welk bedrijf dan ook. Op de middelbare school heb ik geleerd dat een bedrijf waard is: Gebouwen + stock leningen. Er wordt natuurlijk ook met aandelen in die prijs gesjoemeld. Maar dat is een mooie manier om failliet te gaan. Zo heeft de bank elk globaliserend bedrijf in handen. Leuk toch! Maar laat ons nu tot de orde van de dag gaan. De uitleg! De handel in bestaande aandelen brengt geen geld op voor de industrieën of voor de economie. Alles bestaat uit hebzucht en eigenbelang voor de 'investeerders.' Zelfs investeerder is hier een woord dat totaal verkeerd is gekozen. Het juiste woord hoort te zijn 'speculanten.' Waarom? Ze zijn uiteraard alleen geïnteresseerd in de waarde van aandelen. Veel verkoop is zichtbaar aan het tuimelen van prijzen en andersom. Ze maken gebruik van een juist moment van aankoop. Zodoende kopen ze grote aantallen aandelen op een lage prijs aan en verkopen alles bij een hoge prijs. Maar als de prijs 14

15 blijft duikelen scheuren alle 'investeerders' hun broek en dat valt onder de definitie speculeren. Indien we de beruchte zwarte maandag, 19 oktober 1987, eens bekijken zien we het volgende. In één dag tijd verliest de volledige aandelenmarkt een totaal aan $ 500 miljard. Dat lijkt een kolossaal bedrag voor de meesten onder ons. Toch zijn alle bedrijven rustig verder blijven draaien, niet? Nee, alleen de prijs van de aandelen duikelde in elkaar. Natuurlijk, dat kan niet anders. Speculanten dienen eigenlijk wel een zaak. Zoals beschreven hebben we te maken met een natuurlijke marktwerking maar één die volledig over het paard is getild. Aandelenmarkten vallen in elkaar als prijzen van aandelen veel te hoog zijn. Men gaat dan massaal over tot verkoop en zodoende ontstaan zwarte maandagen. En er is nog iets dat moet worden verteld. Aandeelhouders zijn werkelijk eigenaars van bedrijven waarvan ze aandelen in hun portefeuille hebben. Door hun speculatief gedrag ontstaat er geen overprijzing op die markt. Voor aandelen is het aangenomen dat ze een normale prijs moeten hebben. Of prijzen van aandelen boven de nominale waarden moeten liggen valt te betwijfelen. Tenslotte gaat het hier om tweedehands spullen. Verder ontraad ik u om te gaan speculeren om uw pensioen aan te vullen. Dan zullen aandelen toch HEEL veel op moeten brengen. Veel mensen kopen aandelen bij de bank en zetten deze uit op lange termijn. FOUT! Met aandelen moet men elke dag bezig zijn. Actief bezig zijn. Maar voor bijna iedereen, behalve de bank, is het eind van de investering. Elk jaar heeft men een inflatie van 6%. Dat wil zeggen dat uw nominale investering het eerste jaar bijvoorbeeld 1000 euro is, en het volgende jaar 1000 euro maar in feite minder waard door de inflatie. Alle goederen zijn in prijs gestegen toch zijn uw aandelen dezelfde prijs gebleven. De meeste aandelen maken nog niet eens genoeg winst om de inflatie op te vangen. Een goed investering? Vergeet het maar. Domme mensen met teveel geld en vooral veel teveel tijd. En natuurlijk mensen die de wereld naar hun hand willen zetten of mede-eigenaar willen worden van één of ander bedrijf. Voor ons, Jannen, Pieten en Klazen, is speculeren ten sterkste af te raden. Door het emotionele gedrag op een aandelenbeurs worden dagelijks bewust verkeerde signalen op het publiek losgelaten. Aandelen worden door hun kelderende aandelenprijzen de grond ingeboord of door stijgende aandelenprijzen de hemel ingeprezen. Beide beweringen zijn pure leugens en onderdeel van speculatie. We mogen op de beurs gerust spreken van irrationeel gedrag. Trouwens als men handelt in oud papier, want tenslotte hebben aandelen niet meer waarde, dan moet men niet panikeren over prijzen die aan het dalen zijn of ineens een groot gedeelte dalen. Ze zullen vanzelf weer stijgen. Zo zijn de regels van het spel. 15

16 Als we dieper ingaan op de beurscrash van 1929 dan zien we maar één opmerkelijk feit waardoor de ganse wereld voor jaren in een diepe economische crisis is gedompeld geweest. Aandelenprijzen stijgen vlak voordien extreem. Vele speculanten beginnen geld te lenen om aandelen te kunnen aankopen en dan, als door een onzichtbare hand georkestreerd, stort de hele aandelenmarkt in elkaar. Vele speculanten worden de dupe van een vooropgezette val en worden mee in het verderf gestort waardoor ze voor een schijntje van de aankoopprijs alle aandelen in hun portefeuille in paniek beginnen te verkopen. De overblijvende schulden kunnen door niemand worden terugbetaald en zodoende zijn er niet alleen veel particulieren maar ook veel banken failliet gegaan. Een zelfde situatie treffen we aan na een inflatie van prijzen in de huizenmarkt. De hypotheekzeepbel is als volgt in zijn werk gegaan. Vele mensen hebben jaren geleden een huis aangekocht aan de toenmalige prijzen met een daaraan corresponderende hypotheek. Een normaal gegeven. Over de jaren heen betalen allen hun hypotheek + rente af en dan ineens over luttele jaren stijgen huizenprijzen de pan uit. Er ontstaat een groot verschil tussen de hypotheekwaarde en marktwaarde van een huis. Vele mensen denken heel verstandig te zijn om het prijsverschil tussen hypotheek en marktwaarde op te vullen met een tweede en zelfs derde hypotheek om een tweede huis aan te kopen met als onderpand de marktwaarde van het eerste huis. Dat kan normaal gesproken, zij het niet dat vele huizen idem dito tweedehands zijn en dus eveneens te hoog geprijsd zoals hun eigen huis. Er is niets nodig om de huizenmarkt in elkaar te laten storten en dat gebeurt dan ook zonder enige aanleiding. Dan ontstaan de problemen. Zowel voor particulier als bank. Banken die dreigen failliet te gaan gebruiken allemaal hetzelfde scenario. Ze vorderen alle uitstaande hypotheken per direct op wat natuurlijk niets meer is dan een paniekreactie. Zonde genoeg gaan ze er zelf onderdoor en sleuren alle mensen met een te hoge hypotheek mee in hun val. Tot zover mijn analyse van de werkelijke hypothecaire crisis. Een andere uitleg is er niet. In de aandelenmarkt zien we een zelfde situatie. Veronderstel u koopt aandelen van onderneming A tegen een voordelige koerswaarde. Niets mis mee. Vervolgens besluit u deze aandelen vier jaar in uw portefeuille te houden. Laat ons zeggen dat uw dividend 3% gemiddeld per jaar is voordat u verkoopt. Elk jaar is er inflatie omdat deze wordt veroorzaakt door banken zelf. Inflatie ligt tussen 4% en 6%. Want dat is de reële verhoging die kan worden nagerekend doordat banken meer papieren schulden in omloop brengen. Hogere prijzen van brandstof, elektriciteit en voeding samen maken het leven in 2011 bijna 10% duurder. Reken nu uit wat de nominale waarde nog is van uw aandelen. Uw 1000 euro inleg is al 10% minder geworden door de inflatie. U krijgt een dividenduitkering van 16

17 4% dus uw aandeel is al 6% minder waard. U hebt niet eens genoeg verdiend om de inflatie op te vangen. Proficiat u hebt er wel voor gezorgd dat de nominale waarde van het aandeel voor een bedrijf is verzekerd. Want daar draait de ganse koehandel om. U waardeert tweedehands papier op. Overweeg het volgende een keer: Boeren, mensen die olie produceren of andere mensen die fabrieken hebben of zaken doen zitten niet in eenzelfde positie als particulieren. Als de inflatie omhoog gaat verhogen ze alle prijzen van zaken die ze verhandelen. Het doet hen veel minder zeer omdat een particulier NOOIT het volledige inflatiecijfer als loonsverhoging zal krijgen. Altijd draait het om een schijntje tegenover de werkelijke inflatie. Anders gezegd: 'een particulier wordt elk jaar armer.' Hiernaast speculeren met aandelen is vragen om heuse financiële problemen. Een groot probleem vandaag de dag is dat iedereen denkt dat inflatie alleen negatief is voor anderen en niet voor zichzelf. Realiseer u dat inflatie een GROOT probleem is in deze dagen vlak voor het failliet van bijna alle Europese landen. Vele banken zullen worden meegetrokken in de val van de verschillende landen en banken zullen op hun beurt vele particuliere spaarders meesleuren in hun val. Op dit moment zijn banken bezig om alle landen hun monetaire standaard te vernietigen. De spaarder zal de dupe worden en de massa zal in opstand komen als ze hun spaargeld kwijt zijn. We staan aan de vooravond van een door banken uitgelokte wereldrevolutie. Aansluitend Waarom kan het best uitgekiende spaarplan geen stand houden gedurende ons leven? Neem nu iemand met een inkomen van euro per jaar die een veertig jarige carrière afsluit zonder één cent op zijn spaarrekening? Waarom is het zo verduiveld moeilijk om maar 10% van alle verdiende centen opzij te leggen? Omdat recessies en inflaties een diepe inbreuk hebben op de kosten van alle dag en alle sociale praatjesmakers hun best doen om ons alle dagen armer te maken. Daarbovenop het probleem voor werkgevers die gedwongen worden om in slechte tijden personeel te ontslaan ten voordele van riante lonen en bonussen voor CEO's en veiligstellen van dividenden voor aandeelhouders. Want daar draait de geldmarkt om. Voeg daarbij langdurig zieken die aan hun gespaarde kapitaal moeten zitten om bijkomende medische kosten te blijven betalen en de vicieuze cirkel is rond. De gemiddelde mens heeft schulden uitstaan waardoor ze binnen drie maanden failliet zijn terwijl de werkeloze niet kan sparen en met een werkelijk drastisch gelimiteerd inkomen verder moet zwemmen. Vergeet verder niet dat scheidingen eenzelfde scenario teweeg brengen waardoor 17

18 veel mensen het zelfs niet langer meer nodig achten, geplaagd door allerlei opgelegde alimentaties, nog verder een carrière uit te bouwen. Ik zal u een wijze filosofische les meegeven die in onze familie overgaat van vader op zoon: 'er is maar één zekerheid in het leven. Je gaat dood. Je weet niet waar, wanneer of hoe, maar je enige zekerheid is dat je zal sterven.' Kenmerkend genoeg zijn drie van de zes wereldse waarheid achterhalende vragen in deze overdenking gevat. Waarschijnlijk is dat de reden waarom ik ongeëmotioneerd de wereld in kijk en zie wat mensen zich allemaal aandoen voor geld. Wellicht is dat de oorzaak waarom ik een dergelijk boek zonder enige emotie kan neerpennen. Mensen zijn emotioneel verblind als het om geld gaat. 18

19 Machtsmisbruik Zelf zie ik mensen in weze als goede personen. Als mensen gedwongen in oorlogen moeten vechten, dan zien we daarvandaan velen terugkeren die psychisch een wrak zijn geworden. De vele verschrikkelijkheden waaraan ze zijn blootgesteld hebben een te diepe indruk op hen gemaakt waardoor ze nog nauwelijks kunnen functioneren in een normale maatschappij. De mens is vooral slachtoffer van opvoeding en directe omgeving. Zijn directe omgeving en karakter staan garant voor wie hij later zal zijn. Gewoon een filosofische overweging gestaafd door vele criminologische onderzoeken en analyses van psychologen. Maar er zijn altijd individuen die kicken op machtswellust, agressie en daarvoor alles afbreken wat een ander heeft. Hier komt de rol van de overheid aan bod. Nog steeds snap ik niet waarom een overheid zich met de economie zou bemoeien. Zoiets is geen overheidstaak. Al jarenlang roepen politici dat ze een 24 uurs maatschappij willen en tegelijkertijd leggen ze openingsuren van winkels aan banden. Met zulke hypocriete gedachtegangen kan in een vrije markteconomie niets worden aangevangen. De overheid moet niets anders doen dan de mens tegen zichzelf beschermen. Een overheid moet zich uitsluitend bemoeien met economische zaken als eigendommen worden gestolen, misbruikt of vernietigd. Het fundamentele probleem van de overheid is dat het een monopolist is en van die macht (te) gretig misbruik maakt. De wettelijke macht uitgevoerd door een overheid is door hun bemoeizucht ongelimiteerd en daarom ondemocratisch en niet echt economisch. Vanaf de eerste Wereldoorlog wordt dit spelletje al gespeeld en zijn alle overheden gedoemd om failliet te gaan. Als er voor die tijd een oorlog is worden de volkeren gedwongen in de oorlogsperiode meer belastingen te betalen om oorlog te kunnen voeren. Toch, de eerste wereldoorlog zou zijn gestopt na een jaar omdat het onmogelijk blijkt de massa nog meer belastingen op te leggen. Daar komen de banken in het spel. (Over de belachelijke historische beschreven aanleiding voor het begin van de oorlog zal ik me verder niet uitlaten) Alle vechtende naties worden uitgenodigd door de Bank van Engeland om hun goud uit te zetten tegenover geld dat door de verschillende nationale banken zou worden gedrukt om de oorlog verder te kunnen zetten. Op dit punt hebben we niet alleen een oorlog verder uitgevochten die tot niets heeft gediend maar zijn we ook met zijn allen verkocht aan de banken die ons elk jaar belonen met inflatie. Deze overeenkomst brengt ieder jaar een vreugdedans voor de banken omdat de goudstandaard volledig is ondermijnd. De vaste afspraken voor dollar (1/20 van een gold ounce) en pond Sterling (¼ van een 19

20 gold ounce) worden teniet gedaan. De gefixeerde inruilwaardes van de munten zullen van dan af aan (1915) onder druk staan en er gaat een nieuwe wereld open voor banken. Speculeren met koerswaarden van munten. Vanaf dat moment wordt ook de economische prietpraat gelanceerd in overheden omdat ze hun munt moeten gaan verdedigen tegenover banken en speculanten. Door de overeenkomst zijn er veel dingen verkeerd gegaan voor ons, het volk, waar we nu het slachtoffer van zijn. Want, door inflatie omdat er meer geld wordt gedrukt door nationale banken welke voortkomen uit banken die geld lenen en daarvoor een nietszeggend papiertje doneren bij de nationale bank die het vervolgens op het conto van de gemeenschap afschuift om te kunnen incasseren dreigen alle landen hun goudvoorraden te verliezen aan nationale banken. Tenslotte is een nationale bank niet meer dan een nationale leugen. Nationale banken leggen alleen rekenschap af aan de BIS in Bazel. En daar kunnen we ook ons goud gaan zoeken voor degenen die willen weten waar ons goud naar toe is. Nu is de voorraad goud nog een schijntje vanwege de geweldige inflatie door de jaren heen. Alleen omdat landen oorlogje wilden spelen en in bakerpraatjes zijn gestapt waar niet het land, het volk of de regeringen beter van geworden zijn maar alleen de banken. De goudvoorraden hebben niet gefaald. Nee, regeringen hebben gefaald doordat ze bewust inflatie hebben toegestaan op hun goudvoorraden waardoor ze economische crisis op crisis hebben veroorzaakt. En voor wat? Oorlog voeren? En dat is de enige reden waarom regeringen de goudstandaard zelf hebben vernietigd. Bewust! Omdat ze eigen afspraken hebben overtreden. Eigenlijk is de eerste WO gedoemd te stoppen na nauwelijks één jaar. Door de bemoeienis van banken wordt daar nog ruim een jaar aan toegevoegd en doordat ook Amerika zich ermee begint te bemoeien komt er nog anderhalf jaar bij. En dat is het uiteindelijke failliet van Europa. Sindsdien is er nooit meer sprake geweest van economische stabiliteit. Europa zoekt naar uitwegen om weer aan te kunnen klampen aan de goudstandaard omdat alleen de dollar nog voldoet. In 1922 wordt er een conferentie in Genève opgestart om dit 'probleem' aan te pakken. De oplossing wordt aangedragen door Engeland, oorzaak van alle ellende in de eerste plaats. Teloorgang van een Goudstandaard 4 jaar na de conferentie is het 'plan' uitgewerkt en kan in werking treden. De 'compositie' ziet er als volgt uit: de Verenigde Staten blijven volledig vasthouden aan de bestaande goudstandaard. Engeland en de andere Europese landen stellen een pseudo goudstandaard in, waarbij de Engelse Pond gekoppeld wordt aan de dollar en alle andere munten aan de Pond. Geen enkel Europees land is het 20

Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht. Naam:

Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht. Naam: Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht Naam: Inhoudsopgave Inleiding...2 Klimaatverandering...24 Democratie...3 Energie...31 Sociaal beleid?...4 Vrije energie...33 Eigendommen

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Voorwoord... xv Over de auteurs... xvii Dankwoord... xviii Inleiding... 1 Deel I: Basisprincipes... 7 Hoofdstuk 1: Ja, ik wil beleggen!... 9 Hoofdstuk 2: Je financiële situatie...

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen!

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen! SEPTEMBER 2009 flanderijn over markt en maatschappij SCHULD Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen ( en geen cent meer) 6 20 24 Onze eigen schuld Van vader op zoon Bespiegeling

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Jan Willem Joenje. Zeepbeleconomie

Jan Willem Joenje. Zeepbeleconomie Zeepbeleconomie Dit boekje bevat de persoonlijke visie van de auteur. Aan de inhoud ervan kan geen enkel recht worden ontleend. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade,

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

Financiële markten. Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING. Lieve Mostrey van Euroclear over de toekomst van het financiële landschap

Financiële markten. Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING. Lieve Mostrey van Euroclear over de toekomst van het financiële landschap Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Financiële markten Lieve Mostrey van Euroclear over de toekomst van het financiële landschap Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. 4

Nadere informatie

35 Jaar Crisis: De Prijs van Welvaart op Krediet

35 Jaar Crisis: De Prijs van Welvaart op Krediet 35 Jaar Crisis: De Prijs van Welvaart op Krediet Terwijl de wereld bang afwacht wanneer de grote depressie zal toeslaan, geven heel wat media, politici en economen de indruk dat de huidige malaise veroorzaakt

Nadere informatie

Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie

Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie Het wereldwijde financiële systeem is een totale fraude.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord Tsjalle van der Burg Uitgave: Stichting Red de Kuip Copyright: volledig vrij Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

17 Europees Stabiliteitsmechanisme

17 Europees Stabiliteitsmechanisme 17 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag

Nadere informatie