Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag Pag Pag Wielerwedstrijd in Egem in Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 11 2. Pag. 16 1 Pag. 26 3. 2 Wielerwedstrijd in Egem in 1943 1 Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem"

Transcriptie

1 Het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem - 12 de jaargang - Nr. 3 JULI SEPTEMBER 2013 Pag Wielerwedstrijd in Egem in Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem Pag Pag. 26 3

2 Inhoud Voorwoord Voorwoord p. 2 Gemeenteraad p. 3 Mededelingen aan de bevolking p. 5-6 Bevolking p. 7-9 Terugblik p. 10 Heden en verleden p Milieu p Huisvesting p. 17 Openbare werken p. 18 OCMW p Jeugd p Bibliotheek p Sport p Veiligheid p Agenda p Meldingskaart p. 30 Gemeentelijke info p. 31 Beste lezer, De seizoensbepalingen lente en zomer houden voor iedereen vele verwachtingen in. De lente zou het seizoen van de ontluikende natuur, na de winterperiode, moeten zijn en de zomer roept bij ieder van ons de begrippen: zon, vakantie en ontspanning op. Voor wat betreft de lente kunnen wij die nu al klasseren als veredelde winterperiode met af en toe periodes van zon en opklaringen. Nooit meegemaakt dat de maanden april, mei en juni meer een winterse temperatuur kenden dan echt zacht lenteweer. Doch hier verder over klagen, helpt ons geen zier vooruit. Een goede weerwinkel kan je nu eenmaal niet vinden en het blijft een voordeel dat het weer en de weersomstandigheden voor ieder dezelfde zijn, zonder onderscheid. Wij blijven dan ook positief ingesteld hopen dat het volgende seizoen alle wensen kan inwilligen. Straks staat de jaarlijkse vakantieperiode voor de deur en worden de vele vakantiebestemmingen alweer overspoeld met toeristen. Bij zomerweer zullen de nare weersherinneringen van het voorjaar vlug verdwijnen om plaats te maken voor echte vakantieherinneringen. Het gemeentelijk infoblad Pittem - Egem verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Pittem en Egem. Redactieadres: Dienst Informatie, Gemeentehuis, Markt 1, 8740 Pittem T 051/ F 051/ E Binnenbrengen teksten: Gelieve de teksten voor het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem oktober-november-december 2013 vóór 15 augustus 2013 binnen te brengen bij de dienst informatie, Sabine Deruyck, Markt 1, 8740 Pittem. Voor de studenten staat een rustperiode voor de deur, na alle inspanningen, die zij gedurende het schooljaar hebben moeten leveren om het lang verwachte getuigschrift of diploma te behalen. Straks start voor een aantal jongeren een nieuwe periode in hun leven. Ofwel worden hogere studies het volgende doel ofwel worden de schoolbanken verlaten om de arbeidsmarkt te gaan vervoegen. Keuzes zullen aldus moeten genomen worden. Maar laat ons toch maar eerst genieten van de komende Zotte Maandagfeesten. Opnieuw zijn de diverse werkgroepen er in geslaagd een mooi kermisprogramma voor te stellen, voor elk wat wils. Misschien vinden een aantal onder jullie die Zotte Maandagfeesten maar niets, maar ik ben er van overtuigd dat het overgrote deel van onze burgers reikhalzend zal uitkijken naar wat deze feesten ons dit jaar te bieden hebben. Het blijven Pittemse hoogdagen en waar mensen samen komen in een gemoedelijke sfeer wordt er gefeest, gedanst en gezongen. Feesten bieden nu eenmaal het sociaal cement aan voor een sterke gemeenschap. Graag ontmoet ik jullie op de verschillende activiteiten van Zotte Maandag te Pittem en de kermis in Egem. Prettige feesten en een deugddoend verlof! Jullie burgemeester Ivan

3 Gemeenteraad Gemeenteraad van 25 maart 2013 Openbare werken goedkeuring ontwerp aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Joos de ter Beerstlaan en Koolskampstraat Het project voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Joos de ter Beerstlaan en de Koolskampstraat is een project dat kadert binnen de samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep (voorheen VMW) voor het rioolbeheer in de gemeente Pittem of kortweg Rio Act genoemd. Het is de bedoeling om binnen het projectgebied van de Joos de ter Beerstlaan en de Koolskampstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Er wordt gestreefd om alle hemelwater af te voeren naar de bestaande grachten gelegen langs de betreffende rijwegen of om het hemelwater af te voeren naar de bestaande riolering. De bestaande riolering functioneert momenteel als gemengde riolering en het is de bedoeling, indien mogelijk, deze te behouden als RWAriolering. De DWA-riolering dient af te wateren op de recent aangelegde collector Breemeersbeek. De raad verleende goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht aanleg gescheiden stelsel in de Joos de ter Beerstlaan en Koolskampstraat, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Grontmij uit Brugge. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,95 excl. BTW. Gemeenteraad van 29 april 2013 Begraafplaatsen goedkeuring huishoudelijk reglement Ingevolge de recente wijziging aan het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging was het noodzakelijk het bestaande huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Ook de ingebruikname van het nieuw gedeelte van de begraafplaats in de Koolskampstraat noodzaakt ons het reglement aan te passen. In het reglement wordt duidelijk omschreven wat verstaan wordt onder concessies, begraven in nietgeconcedeerde grond, begravingen en ontgravingen. Ook wordt omschreven welke graftekens er mogen aangebracht worden, welke bouw- en beplantingswerken er mogelijk zijn en hoe de graven moeten onderhouden worden. De termijn van de concessies wordt teruggebracht van 50 jaar naar 30 jaar. Na het verstrijken van deze termijn is verlenging mogelijk. Ook werd de regelgeving i.v.m. de laatste wilsbeschikkingen ingeschreven in het reglement. Ontgravingen kunnen nog slechts toegestaan worden om ernstige redenen. Ontgravingen van stoffelijke resten dienen voortaan uitgevoerd te worden op kosten van de concessiehouder door een erkende, private firma. Andere ontgravingen gebeuren door de gemeentelijke aangestelde. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het nieuwe huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen. Dit reglement trad in werking op 1 juni Financiën goedkeuring tariefreglement begraafplaatsen Ingevolge het aannemen van een nieuw huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen dient ook het tariefreglement voor de begraafplaatsen aangepast te worden. Zo dient de termijn van de concessie aangepast te worden. Ook wordt nu in de mogelijkheid voorzien om bij het verlengen van de concessie te kiezen voor 15 of 30 jaar. Verder werden de tarieven aangepast in functie van de nieuwe termijnen en werden de oude tarieven geïndexeerd. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het tariefreglement op begraafplaatsen. Dit reglement trad in werking op 1 juni Openbare werken verbeteringswerken aan verschillende landbouwwegen fase 8 Gezien de 7de fase van de verbeteringswerken aan landbouwwegen werden beëindigd, kan overgegaan worden tot een volgende fase. Studiebureau Demey heeft een ontwerp voor verbeteringswerken aan verschillende landbouwwegen - fase 8 - opgemaakt. Aan volgende wegen zullen verbeteringswerken worden uitgevoerd: Processiestraat Veldakkerstraat Koolskampstraat Zijweg Joos de ter Beerstlaan Blotingstraat Hagelingestraat De raad verleend goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht verbeteringswerken aan landbouwwegen - fase 8 -, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Demey BVBA uit Roeselare. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,50 excl. BTW. Openbare werken verbeteringswerken aan verschillende voetpaden De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Vernieuwen van voetpaden in Molenakker en Kasteeldreef. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,60 excl. BTW of ,68 incl. 21% BTW. Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 3

4 Patrimonium voorlopige aanvaarding rooilijnplan zijweg Gavers Het rooilijn- en onteigeningsplan van de zijweg Gavers, opgemaakt door Studiebureau Demey uit Roeselare werd door de gemeenteraad voorlopig aanvaard. Patrimonium definitieve aanvaarding gewijzigd rooilijn- en onteigeningsplan Boterstraat Het gewijzigd rooilijn- en onteigeningsplan van de Boterstraat, opgemaakt door Studiebureau Demey uit Roeselare werd door de gemeenteraad definitief aanvaard. Huisvesting goedkeuring actieprogramma onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van de Vlaamse semi-publieke rechtspersonen Het grond- en pandenbeleid legt de gemeenten een bindend sociaal objectief op voor de realisatie van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Momenteel heeft de gemeente Pittem een bindend sociaal objectief van 42 sociale huurwoningen, 18 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels die gerealiseerd moeten worden tegen Op basis van een register onbebouwde percelen kan de gezamenlijke oppervlakte berekend worden van de gronden die in eigendom zijn van Vlaamse besturen en Vlaamse semi-publieke rechtspersonen. Ten minste een kwart van de gezamenlijke oppervlakte moet aangewend worden voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. De gemeente dient hiervoor een actieprogramma op te stellen. Slechts 2 percelen die in eigendom zijn van een openbaar bestuur zijn bebouwbaar, nl. een perceel gelegen in de Joris Wybostraat en een perceel in de Schuiferskapellestraat. Na advies van het lokaal woonoverleg wordt het perceel in de Joris Wybostraat aangestipt voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod, hiervoor is actie op lange termijn mogelijk. Het actieprogramma betreffende de onbebouwde percelen in Pittem, die eigendom zijn van Vlaamse besturen en Vlaamse semi-publieke rechtspersonen werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Personeel vrijwillig ontslag mevrouw Ilse Cloet De gemeenteraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Ilse Cloet, hoofd technische dienst in statutair dienstverband en met voltijdse prestaties, met ingang van 01 mei 2013 en gaat akkoord met de voorgestelde opzegtermijn. Brandweer bevordering sergeant-majoor tot adjudant De heer Thierry De Four, geboren te Tielt op 17 september 1963 en wonende te Pittem, bekomt de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en wordt bevorderd tot adjudant bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst met ingang van 1 mei Brandweer bevordering tot korporaal De heer Bart De Meulemeester, geboren te Tielt op 10 februari 1975 en wonende te Pittem, bekomt de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en wordt bevorderd tot korporaal bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst met ingang van 1 mei Brandweer eervol ontslag Chris Wallaert als brandweerman Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Chris Wallaert, geboren te Tielt op 23 maart 1959, als brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst, met ingang van 1 mei Gemeenteraad van 27 mei 2013 Financiën goedkeuring gemeenterekening en balansrekening 2012 De gemeenteraad keurde de gemeenterekening dienstjaar 2012 goed met een algemeen positief begrotingsresultaat van ,52 in gewone dienst en 242,51 in buitengewone dienst. De balans- en resultatenrekening voor het dienstjaar 2012 werden ook goedgekeurd met een balanstotaal van ,00 en de resultatenrekening met een positief resultaat van ,00. Brandweer openverklaring betrekking van sergeant-majoor Een functie van sergeantmajoor werd open verklaard en was bij bevordering te begeven overeenkomstig de bevorderingsvereisten vermeld in artikel 19 van het grondreglement van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst. Patrimonium bouwen van jeugdlokalen en polyvalente ruimte perceel 3 elektriciteit goedkeuring Goedkeuring werd verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Patrimonium - bouwen jeugdlokalen en polyvalente ruimte in Egemstraat -perceel 3 elektriciteit, opgesteld door de ontwerper, GC architecten, Veldstraat 11 te 8760 Meulebeke. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,50 exclusief BTW. Patrimonium bouwen jeugdlokalen en polyvalente ruimte perceel 4 sanitair, verwarming en ventilatie goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze Goedkeuring werd verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Patrimonium - bouwen van jeugdlokalen en polyvalente ruimte in de Egemstraat - perceel 4 - sanitair, verwarming en ventilatie, opgesteld door de ontwerper, GC architecten, Veldstraat 11 te 8760 Meulebeke. De lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,65 exclusief BTW.

5 Mededelingen aan de bevolking SLUITINGSDAGEN Gemeentelijke diensten Maandag 8 juli: Kinderstoet Donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Maandag 15 juli: Zotte Maandag Donderdag 15 augustus: O.L.V.-Hemelvaart Vrijdag 16 augustus: Brugdag Recyclagepark Donderdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Maandag 15 juli: Zotte Maandag Donderdag 15 augustus: O.L.V.-Hemelvaart Binnenkort op reis? Vergeet de Kids-Id niet! Vraag tijdig de Kids-Id aan! Deze is gratis en is 3 jaar geldig. Alle kinderen jonger dan 12 jaar die zich naar het buitenland begeven moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument. Ook voor bv. een daguitstap naar Sluis (Nl). De Kids-Id moet 3 tot 4 weken voor het vertrek naar het buitenland aangevraagd worden bij het gemeentebestuur dienst burgerzaken. Deze termijn is nodig voor de aanmaak en de levering van de kaart. Opgelet, er wordt voor de Kids-Id s geen oproep voor hernieuwing gestuurd. Gelieve dus zelf te kijken op de Kids-Id wanneer deze vervalt en tijdig een nieuw aan te vragen. Wij raden ook aan om een Kids- Id, die al enkele jaren oud is te vervangen indien de foto niet meer gelijkend is. Te laat aangevraagde Kids-Id s kunnen enkel nog via een spoedprocedure bekomen worden waardoor de kostprijs oploopt tot 109 euro voor dringende aanvragen = afhalen na 3 dagen of 173 euro voor zeer dringende aanvragen = afhalen na 2 dagen. Je wilt een Kids-Id aanvragen? Je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind (grootouders zijn niet gemachtigd om deze aanvraag te doen). Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Een recente pasfoto met een effen witte achtergrond is vereist. Landelijke Kinderopvang zoekt onthaalouders in Pittem en Egem Voor opvang van baby s, peuters en/of schoolgaande kinderen tot 12 jaar Zoek je een nieuwe uitdaging? Heb je een hart voor kinderen? Zou je graag thuis je beroep uitoefenen? Heb je een kindvriendelijke huis en gezin? Heb je organisatietalent? Dan is onthaalouder worden misschien iets voor jou! We geven je graag vrijblijvend informatie over: belastingsvrije kostenvergoeding; installatiepremie; sociale bescherming; de vrije uur- en dagkeuze van de opvang; de mogelijkheden van een samenwerking tussen 2 onthaalouders; de aansluitingsvoorwaarden; de ondersteuning van dienst. Combinatie met uitkering tijdskrediet is mogelijk. Meer info op: regiokantoor West-Vlaanderen Landelijke Kinderopvang Heilig Hartstraat Roeselare 070/ Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 5

6 Rijbewijzen in kaartvorm Theaterwandeling Sinds 8 april 2013 zijn we van start gegaan met de rijbewijzen in kaartvorm. Vanaf heden is het niet meer mogelijk deze onmiddellijk te maken. Er is een leveringstermijn van ongeveer 5 werkdagen. Pasfoto s zijn niet meer noodzakelijk, enkel als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is breng je best 1 pasfoto mee. De kostprijs van de rijbewijzen is 25 euro. Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2013 Viering 100 jaar Standbeeld Ferdinand Verbiest ( ). Evocatie van de feestelijkheden bij de inhuldiging van het standbeeld in Controleer de geldigheidsduur van je identiteitskaart! Er zijn landen die een geldigheidsduur van de identiteitskaart vereisen van 3 tot 6 maanden bij terugkomst naar België. Dit verschilt van land tot land, het is aan te raden je te informeren bij je reisbureau. Controleer dus tijdig de geldigheidsduur van je identiteitskaart want de Buiten Europa op reis? Dan heb je een geldige reispas nodig. Ook hier kan een geldigheidsduur van 3 tot 6 maanden vereist zijn bij terugkomst naar België. De reispas kan aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken. Daarvoor heb je 2 pasfoto s, 76 euro (vanaf 18 jaar) of 41 euro (tot 18 jaar) nodig. Reispassen zijn 5 jaar geldig en de leveringstermijn is ongeveer 2 weken. Een reispas is nodig voor alle berstemmingen buiten Europa. Sinds 1 mei 2013 ook voor de Dominicaanse republeik. Voor meer info raadpleeg je reisbureau of de website aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart kan 3 tot 4 weken duren. Je dient een recente pasfoto en 17,50 euro mee te brengen. Opgelet met vervallen reispassen, deze mag je niet zelf weggooien of vernietigen, ze moeten immers na hun vervaldag of bij aanvraag van een nieuwe reispas door de gemeente ongeldig verklaard of vernietigd kunnen worden! Leven en sterven liggen dicht bij elkaar Op dergelijke momenten zijn emoties niet ver weg. Ook de wetgever vindt deze momenten belangrijk genoeg om er de nodige aandacht aan te geven. Het Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de manier waarop iemand kan begraven worden, met respect voor de grafrust, spelen hier op in. De gemeente Pittem heeft hier ook de nodige aandacht aan geschonken om in alle sereniteit zijn inwoners te kunnen begraven. Begrippen als laatste wilsbeschikking opgravingen duurtijd concessies en de prijzen van de concessies werden opgenomen in het nieuwe huishoudelijke reglement en het tariefreglement van onze beide begraafplaatsen. Deze beide reglementen kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: /bestuur/inwoners/begraafplaatsen of aan het loket van de dienst burgerlijke zaken.

7 Bevolking 1 GEBOORTEN 07/03/2013 Lannoo Senne 28/03/2013 Ampe Augustus 04/04/2013 Amelynck Lenke 04/04/2013 Devos Miley 16/04/2013 Borrey Angie 18/04/2013 Devlieghere Jano 23/04/2013 De Clercq Xante 28/04/2013 Brulée Yeabsra 29/04/2013 Van Bruwaene Eliana 01/05/2013 Corijn Jana 03/05/2013 Fossaert Elodie 04/05/2013 Huyghe Jarno 08/05/2013 Brysse Floortje 23/05/2013 Spruytte Vejay 14/06/2013 Zeka Erona 1 HUWELIJKEN 23/03/2013 Coryn Bert en Meersseman Mabelle 23/03/2013 Vanhaelewyn Xavier en Scheirlinck Lieselot 13/04/2013 Tavernier Rutger en Puype Lieselotte 03/05/2013 Cloet Thomas en De Baere Lotte 04/05/2013 Claeys Ivan en Jacobs Herlinde 11/05/2013 Schaubroeck Randy en Vispoel Jolien 24/05/2013 Devlieghere C hristophe en Demeyer Jolien 31/05/2013 Hollevoet Bart en Gryspeerd Eline 1 jubilea 65-JARIG 14/04/2013 Deketelaere Marcel en Wambeke Clara 04/05/2013 Huyghe Robert en De Coninck Herna 60-JARIG 08/04/2013 Devolder Roger en Verleye Joanna 29/04/2013 Bouvry Marcel en Decavel Denise 50-JARIG 16/04/2013 Popelier Willy en Geerincks Louisa 10/05/2013 Van Hessche Gerardus en Lannoo Maria 25/05/2013 Van Damme Michel en Vandeplassche Annie 31/05/2013 Vandeputte Joseph en Vandesteene Laura 06/06/2013 Noyez Géry en Kemseke Eliana 07/06/2013 Witdouck Roger en Verschelde Maria 21/06/2013 Verkain Georges en Vroman Leona 1 OVERLIJDENS 19/03/2013 De Vriese André 10/02/1931 Echtgenoot van De Four Gerarda 30/03/2013 Goens Irene 13/06/ /04/2013 Mestdag Marguerite 12/05/ /04/2013 Thorree Emeric 27/07/ /04/2013 Duyck Willy 26/09/1937 Weduwnaar van De Koninck Simonne 16/04/2013 Van Hecke Gabriel 30/11/1927 Weduwnaar van Van Coillie Marie Madeleine 17/04/2013 Vermeersch Marie Louise 24/09/1925 Weduwe van Devisch Maurits 23/04/2013 Poublon Paula 15/05/1916 Weduwe van Duyck Julius 23/04/2013 Van Bruwaene Hilda 19/03/1934 Weduwe van Verstraete Joris 06/05/2013 Peck Maria 15/02/1914 Weduwe van Vercamer Silvain 11/05/2013 De Vreese André 13/12/1924 Echtgenoot van De Koninck Paula 14/05/2013 Maes Ivonne 30/04/1936 Echtgenote van Warnez Victor 16/05/2013 Deswarte Madeleine 11/11/1921 Weduwe van Dekeyzer Arthur 18/05/2013 Maes Alice 10/11/1921 Weduwe van Meerschaert Henri 24/05/2013 Lindeboom Christiana 08/04/1940 Echtgenote van De Laere Guido 25/05/2013 Devlamynck André 25/02/1927 Echtgenoot van Haeck Simone 29/05/2013 Damiens Henri 30/06/1938 Echtgenoot van Meulebrouck Monique 01/06/2013 Vande Kerckhove Magda 10/07/1949 Echtgenote van Verdonck Norbert 02/06/2013 Vankeirsbilck Lena 16/2/1942 Weduwe van Lambrecht Jozef Wij verontschuldigen ons voor de verkeerde opname in het vorig infoblad: 05/02/2013 Verfaillie Maria 01/10/1933 moet de overlijdensdatum 30/01/2013 zijn Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 7

8 Coryn Bert en Meersseman Mabelle / Vanhaelewyn Xavier en Scheirlinck Lieselot/ Tavernier Rutger en Puype Lieselotte / Cloet Thomas en De Baere Lotte / Claeys Ivan en Jacobs Herlinde / Schaubroeck Randy en Vispoel Jolien / Devlieghere Christophe en Demeyer Jolien / Hollevoet Bart en Gryspeerd Eline /

9 65 65 foto: Nele Sabbe Deketelaere Marcel en Wambeke Clara / Huyghe Robert en De Coninck Herna / Devolder Roger en Verleye Joanna / Bouvry Marcel en Decavel Denise / Van Hessche Gerardus en Lannoo Maria / Van Damme Michel en Vandeplassche Annie / Witdouck Roger en Verschelde Maria / Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 9

10 Terugblik Grote Lenteschoonmaak Naar tweejaarlijkse traditie organiseert het gemeentebestuur i.s.m. IVIO een grote lenteschoonmaak. Op vrijdag 22 maart 2013 staken zowat 170 leerlingen van de Pittemse en Egemse basisschool de handen uit de mouwen om het zwerfvuil langs enkele landelijke wegen op te ruimen. Helaas met een te grote buit tot gevolg Dag van de compost Op zaterdag 15 juni 2013 vierden de Pittemse compostmeesters voor de elfde keer een dag van de compost met dit keer als centrale thema: Compost geeft je tuin een vitaminekuur. De compostmeesters stelden de hekkens tot het compostdemoveld wagenwijd open zodat je er terecht kon met al je compostvragen of om gewoon eens de werking van een compostering in bak of vat te bekijken. Je ging zelfs naar huis met een gratis hoeveelheid ambachtelijke compost! Erfgoeddag 100 jaar standbeeld Ferdinand Verbiest Op vrijdag 19 april 2013 werd de erfgoeddag officieel geopend. Dit jaar wordt gewerkt rond het thema Stop de Tijd. In Pittem wordt een tentoonstelling gebracht rond 100 jaar Standbeeld Ferdinand Verbiest ( ). Een deel van de tentoonstelling is nog steeds te bezichtigen in het bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest tot eind september foto: Jan Goossens foto: Bart Bonte Expo Achielle Op zaterdag 11 mei 2013 werd officieel de expo geopend rond Achielle in het bijzijn van Jan, Tom en Peter Oosterlinck van de firma uit Egem. De tentoonstelling kadert in het project Iedereen Flandrien van Westtoer. De tentoonstelling loopt nog tot eind september dit jaar in het gemeentehuis.

11 Heden en verleden Wielerwedstrijd in Egem in 1943 Bij een werkbezoek aan Archiefbank Vlaanderen1 in Gent merkte ik dat een geregistreerde collectie een verzameling interessante informatie bevatte over het oogstcriterium te Egem en dit tijdens de Tweede Wereldoorlog.Deze collectie bevat een map met allerlei stukken, een doos met inschrijvingskaarten van wielrenners en een aantal omslagen met toegangsticketten. Dit alles is te consulteren en is bewaard in het Roeselaarse wielermuseum. Inrichter van deze wielerwedstrijd was de onderwijzer Antoon De Geytere die later hoofdonderwijzer zou worden, functie die vroeger ook door zijn schoonvader Leopold Vermersch uitgeoefend werd. V. Arickx schrijft dat er rond 1930, n.a.v. de kermissen van eind juni en begin augustus steeds wielerwedstrijden werden gehouden. Erevoorzitter van het gebeuren was burgemeester Maurice Lauwers, terwijl Miel Laethem als voorzitter genoteerd werd. De overige leden waren Gerard Maes, meester Vermersch, Maurits Dedeyger, Jerome Debussche, Juul Duyck, de broers Walter en Fritz Van Keirsbilck en Fernand Coome. Coördinator van het hele gebeuren was dus de Egemse onderwijzer Antoon De Geytere. Hij correspondeerde tamelijk veel met zijn Ingooigemse collega Berten Lafosse die ook vele jaren sportjournalist was bij Het Nieuwsblad-Sportwereld. Het groot oogstcriterium van maandag 2 augustus 1943 zorgde voor niet minder dan frank aan prijzen en 3000 frank aan premies. Bij de schenkers van die premies vinden we o.a. de gebroeders Ampe (steenbakkerij), de Pittemse brouwers Muyle en (mij onbekend) Debrabandere en de sportliefhebbers van de Droogenbroodstraat en t Veld. Zij zorgden telkens voor een premie van 100 frank. De herbergiers op de omloop telden 300 frank neer aan premies maar ook de broers Jules en Maurice Duyck zorgden voor een premie ter waarde van 200 frank. Uit de deelnemerslijst kan je opmaken dat er voor die tijd heel wat bekende namen kwamen opdagen, of beter gezegd zich hadden ingeschreven. Uiteindelijk daagden maar 27 van de 40 uitverkorenen op om effectief te starten. Misschien zaten de oorlogsomstandigheden hier voor iets tussen. Namen als wereldkampioen Marcel Kint, Belgisch kampioen André Maelbrancke, Albert Sercu en Briek Schotte komen op de deelnemerslijst voor. Een akkoordbrief die enerzijds ondertekend werd door organisator De Geytere en anderzijds door wereldkampioen Marcel Kint leert ons dat hij zou starten mits 1250 frank vergoeding met recht van pryzen en premien Een mooie som maar verre van vergelijkbaar met de gigantische bedragen van heden ten dage. Er was ook een wedstrijd voor senioren, hier hadden zich 104 renners gemeld en vijf motocyclisten-gangmakers. Niet minder dan 44 medewerkers kwamen in actie, vermoedelijk allemaal Egemnaars. Er waren drie programmaverkopers: Jos. Vandecaveye, Gabriël Alliet en Roger Cools. Werkers waren Dolf Alliet en Cyriel Vande Vyvere terwijl Em. Van Essche, Gentiel Decockere en Michel Dereuck fungeerden als clairons. Het overzicht van de deelnemende wielrenners zoals we dit vinden op het programma. Het plannetje van het circuit door de Egemse straten. Een bundel bewaarde toegangstickets van 10 frank, geldig om plaats te nemen bij de aankomst. Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 11

12 De overige helpers waren Fons Van Rapenbusch, Valère Jacobs, Maurice Vanmale, Ad. Vanhoorne, Ach. Devos, Frans Mestdach, Geo Vancoillie, Jos. Heyndrickx, Frans Roeygens, Robert Vyncke, Maurice Laethem, Albert Naert, Emiel Vandecaveye, Jerome Naert, Marcel Van Hoorne, Georges Dejonghe, Maurice Eeckhout, Jerome Flovy, Emile Van Poucke, Remy Vande Capelle, Georges en Germain Blancke, Remy Roelens, Maurice Vande Kerckhove, Victor Joye, Alfons Vandecvaveye, Maurice Volckaert, Pol Deckers, Maurice Cools, Marcel Verkinderen, Firmin Dekeyser, Jules Vancolen, Emile Vande Kerckhoven en Remy Christiaens (de schrijfwijze werd overgenomen uit het document). Misschien vinden oudere Egemnaars nog hun naam tussen de lijst? De organisatie had ook handenvol geld gekost. Gelukkig waren er de toegangstickets van 5 frank, 10 frank (aan de aankomst) en 20 frank (op de tribune). Dat bracht niet minder dan frank op! De programmaverkoop zorgde voor 834 frank, premies waren er voor 700 frank en 14 prijzen van 200 frank kwamen terug (deelnemers die niet opdaagden). Uiteindelijk blijkt bij de eindafrekening dat er frank prijzen en 3700 frank premies uitgedeeld werden, dit in tegenstelling tot wat op het programma vermeld stond. Een geluidsinstallatie huren was toen al niet goedkoop: 1000 frank. De Rijkswacht zorgde letterlijk voor een hap in het budget van 500 frank (eetmaal). We noemen niet alle uitgaven maar het totaal bedrag kwam op 26826,90 frank. Achteraf kwam nog een rekening - niets nieuws onder de zon - van 112 frank auteursrechten Dr. Jozef Maes uit Egem was als arts van dienst op het parcours. s Avonds was er een galavertooning in circus Minnaert. Techniradio Henri Claeys uit Assebroek verzorgde de microreportage. Bij die gelegenheid werd door hen een fonoplaat opgenomen met o.a. interviews met Maelbrancke en Kint. Winnaar in de spurt werd André Maelbrancke die op dat ogenblik Belgisch kampioen was. Hij haalde het met één lengte op Pieter Vermeiren en Marcel Van Houtte. Blijkbaar viel de organisatie bij de pers in de smaak want een blad (jammer genoeg bevat het knipsel geen naam, uit het artikel menen we te mogen afleiden dat het om Het Algemeen Nieuws-Sportwereld gaat) meldt: We mogen echter van Eegem geen afscheid nemen zonder een huldewoordje te sturen aan de ijverige en noeste inrichters. Gansch het Eegemsch Sportkomiteit haalt eere van dit zoo prachtig geslaagd criterium. Bij deze bijdrage vindt de lezer ook een kaartje van het circuit. Welke Egemnaar kan vertellen aan de hand van dit plannetje welke straten precies werden aangedaan? Het bundel met die documentatie bevat ook nog wat informatie over de wielerwedstrijd van 25 juni De moeilijke tijdsomstandigheden zorgden er o.m. voor dat de koers in Waregem afgelast werd, zo schrijft Berten Lafossen aan zijn vriend De Geytere. Hij vermeldt geen datum (het moet voor 19 juli 1944 geweest zijn) maar de koers werd afgelast omdat die dag net de begrafenis plaats vond van 8 doden ten gevolge van de bomaanval maandagmiddag op de fabriek in Waregem. Verder is er nog wat heen- en weercorrespondentie met André Desplenter, bestuurder van de Rumbeekse wielerpiste. Hij vraagt de Egemnaars hun koers af te lasten maar op 10 juni heeft hij beslist zijn wedstrijd te annuleren en alle aangeworven renners naar Egem te sturen op 25 juni. De toelating van de Duitse bezetter om de wedstrijd te mogen organiseren. Winnaar en Belgisch kampioen André Maelbrancke op een foto bij een hulde in Ingelmunster in 1942 (foto verzameling WieMu Roeselare). Dit kermiscriterium voorzag in frank prijzen en 2000 frank premies. De rugnummers zouden kunnen afgehaald worden bij Victor Vankeirsbilck in D Hespe, vertrek en aankomst had plaats aan t Vrijhuis bij Maurice Duyck. Maar we vinden een brief - opnieuw van Berten Lafosse - dat hij Antoon De Geytere gelijk heeft om de koers af te lasten. Heemkundige kring Valère Arickx Zoals vorig jaar organiseert de heemkring een educatieve daguitstap die in het teken staat van plaatselijke geschiedenis en het lokale verleden. Dit jaar heeft deze busuitstap plaats op zaterdag 5 oktober. s Voormiddags wordt het oorlogsmuseum in Hooglede bezocht (een link met Pittem) en het zuivelmuseum te Blankenberge. Zoals vorig jaar wordt voorzien in een lekker middagmaal. s Namiddags komen dan het Belle Epoque Centrum te Blankenberge en het West- Vlaams documentatiecentrum voor familiekunde te Oostende aan bod. Wil je er bij zijn en het volledige programma, ook de deelnameprijs, ontvangen, neem dan contact op met de secretaris van de heemkring, Paul Van Brabant, Boterstraat 1B, Pittem, tel of via Wilfried Devoldere

13 Milieu Hoe kunnen we bijdragen aan een betere waterkwaliteit? Als burger kan je heel wat doen om mee te helpen aan een betere waterkwaliteit van onze waterlopen. Om een goede waterkwaliteit te bekomen (en terug meer vissen en leven te krijgen) is het bv. belangrijk om goed op te letten wat er in de rioleringen terecht komt, wat er beter niet in komt. Hieronder geven we alvast enkele concrete tips. Alles wat je in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan je denkt. Vet stolt en doekjes hopen op. Dit leidt tot verstoppingen bij je thuis die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het riool kunnen problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. En sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen en komen na het zuiveringsstation dus in onze oppervlaktewateren terecht. AFVAL DOEN WAAROM Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie. Etensresten, zoals koffieprut, theeblaadjes etc. Vast afval als schoonmaakdoekjes (ook wegwerp!), kattenbakkorrels etc. Doekjes voor persoonlijke hygiëne, zoals babydoekjes, verfrissingsdoekjes, make-up reinigingsdoekjes etc. Maandverband, tampons, condooms, luiers etc. Oude medicijnen Resten verf (ook waterverdunbare), opgevangen spoelwater en gebruikte kwastreiniger van verfkwasten. Chemicaliën, zoals terpentine,lampolie, petroleum, insecticiden, fotofixeervloeistof etc. Cement-, gipsresten en ander afval na klussen Teruggieten in de verpakking en inleveren bij het containerpark. In de GFT-bak, rest in de gewone afvalbak. Niet in het riool, kleine hoeveelheden zijn toegelaten in de restafvalzak. Respecteer het maximum gewicht van de restafvalzak. Alleen (vochtig) toiletpapier mag in het toilet gegooid worden. Alle andere doekjes voor de persoonlijke hygiëne in de afvalbak in de badkamer of naast het toilet. In de afvalbak (naast het toilet). Inleveren bij de apotheek. Inleveren als klein gevaarlijk afval; gebruikte kwasten afgesloten met een beetje water of oplosmiddel bewaren. Inleveren als klein gevaarlijk afval in het containerpark. Laten drogen en gescheiden inleveren in het containerpark. Het riool raakt verstopt door (gestold) frituurvet en olie. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het vet uit het water te verwijderen. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval uit het water te verwijderen. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval uit het water te verwijderen. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval uit het water te verwijderen. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval uit het water te verwijderen. Het oppervlaktewater wordt vervuild. Medicijnen verstoren de zuivering en niet alles kan worden verwijderd. In het riool kan ontploffingsgevaar ontstaan. De zuivering wordt verstoord door verf en niet alles kan worden verwijderd. Het oppervlaktewater wordt vervuild. In het riool kan ontploffingsgevaar ontstaan. De zuivering wordt verstoord door verf en niet alles kan worden verwijderd. Het oppervlaktewater wordt vervuild. Het riool raakt verstopt door vast afval. Het kost extra energie om tijdens de zuivering het afval Autowaswater Auto wassen op autowasplaats. Vuil, vet, olie en moeilijk afbreekbare zeep verontreinigen de bodem en het oppervlaktewater Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 13

14 Alles wat je in het rioolputje van je straat giet, komt ongezuiverd in de waterloop terecht! Vandaag is de riolering gescheiden. Dit wil zeggen dat er in de straat twee buizen worden aangelegd. Er komt één rioolbuis (DroogWeerAfvoer buis) onder het wegdek voor het afvoeren van het vuile water. De tweede buis (RegenWeerAfvoer buis) is voor het hemelwater dat naar de dichtstbijzijnde gracht of waterloop wordt afgevoerd. Zo ook het hemelwater dat op de straat valt. Alles wat je in het rioolputje van de straat giet, komt dus ook in de waterloop terecht. Berenklauw? Wees op je hoede! Reuzenberenklauw is een behaarde plant die je vooral herkent aan zijn grootte, hij kan namelijk 1,5 tot 4 meter hoog worden, met bovenaan bloemenschermen met een diameter van 20 tot 50 cm. Het is echter vooral een gevaarlijke plant, want het sap bevat een bijtende stof die na contact met het zonlicht reageert tot een zuur en ernstige brandwonden kan veroorzaken op je huid. Wees dus op je hoede en raak de plant niet aan! De verspreiding van reuzenberenklauw is een probleem in onze streek, vooral in de vallei van de Devebeek. De plant verspreidt zich door het reguliere beheer van de waterloop en neemt ook aanpalende percelen massaal in. Om de verdere verspreiding tegen te gaan ondernemen de gemeente Pittem en het provinciebestuur een grote bestrijdingsactie. Gezien het gevaar dat de plant met zich meebrengt, zetten we graag even een paar tips op een rijtje, voor mocht je in eigen tuin of percelen moeten overgaan tot bestrijding. Wat je WEL mag doen de plant bestrijden bij bloemvorming maar vóór de zaadvorming (meestal half juni/begin juli); aangezien het sap van de reuzenberenklauw na contact met zonlicht brandwonden kan veroorzaken, moet je de plant bestrijden wanneer je lichaam (en zeker ook je ogen) volledig bedekt is; uitspitten van de plant op cm onder de grond is de meest effectieve bestrijdingsmaatregel; verwijder na het uitspitten alle aarde van de wortel om het uitdrogen te versnellen; de plant kan je verbranden of afvoeren; 3 weken na het beheer alle vergeten of vroegbloeiende planten verwijderen; bij brandwonden raadpleeg je best je huisarts; Wat je NIET mag doen uiteraard niet planten of zaaien; langs waterlopen mag je niet sproeien met bestrijdingsmiddelen (uitspitten is de beste oplossing dus); niet maaien of afsnijden onder de bloemenschermen zonder af te hakken onder de wortelkraag (anders kan de plant nog vruchten ontwikkelen); gebruikt gereedschap met de blote handen aanraken, spoel ook steeds je materiaal goed af na gebruik; maaiafval in de natuur of in de waterloop achterlaten; Zonder is gezonder! Enkele tips op een rijtje. Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten met chemische bestrijdingsmiddelen, geven we hieronder enkele eenvoudige en praktische tips. Last van bladluizen? Met een krachtige waterstraal kan je heel wat bladluizen van de plant spuiten. In de herfst kan je de aangetaste plantendelen afknippen. Zo overwinteren er minder eitjes. Heeft de plant jaar na jaar last van bladluizen? Dan spreken we van een plaag en staat de plant niet echt op zijn plaats. Overweeg om hem te verplanten of weg te doen. Geef onkruid geen kans Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijd je in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien. Met de hand of door het vuur Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken. Brand het onkruid om de 2 à 3 weken weg. Het onderliggende wortelstelsel wordt door vocht- en krachtverlies uitgeput waardoor het onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt. Harken bij warm weer Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.

15 Mengsel van gras en klaver Een nieuw gazon? Informeer bij je tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting van je gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte grasmat waardoor het onkruid amper de kans krijgt om te groeien. Mos: met of zonder? Mos doet het op schaduwrijke plaatsen beter dan gras. Een graspartij in de schaduw zal dus vaak last hebben van mos. Je kan het mos laten staan, of het vervangen door een verharding of door schaduwminnende planten zoals varens, hosta s of kamperfoelie. Minder muggen Vermijd stilstaand water in emmers, gieters enzovoort. Heb je een vijver? Weet dat er insectenetende vissen bestaan. Houd muggen buiten door het plaatsen van horren in deur- en raamopeningen. Of bescherm jezelf en je kinderen met een muskietennet boven het bed. In de moestuin Voorkom bodemziekten in je moestuin door vruchtwisseling of gebruik ziekteresistente rassen. Ook combinaties van verschillende teelten voorkomen ziekten. Tegen slakken Slakken zijn dol op jonge plantjes. Zorg er daarom voor dat ze er niet gemakkelijk bij kunnen. Slakken kan je weghouden met sparrennaalden, gemalen schelpen of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor dat de plantjes sneller groeien, bijvoorbeeld door de bodem te bedekken met zwarte folie zodat die sneller opwarmt. Egels en vogels eten graag slakken. Richt je tuin daarom diervriendelijk in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten. Meer info? Surf naar Twee keer tien milieutips! WATER TIP 1 Laat het water niet onnodig lopen. Als je de kraan laat lopen bij het tandenpoetsen, gooi je al snel 1 à 2 liter water weg. Vul de wasbak met een beetje water om je scheermes schoon te maken tijdens het scheren of scheer elektrisch. TIP 2 Gebruik een spaardouchekop. Met zo n douchekop wordt het warm water beter verneveld, zodat het waterverbruik teruggeschroefd wordt met 40 à 50%. Deze douchekoppen zijn niet duurder dan andere douchekoppen en bieden hetzelfde douchecomfort. Door het gehalveerde warmwaterverbruik, bespaar je bovendien gemiddeld per jaar maar liefst 50 euro op je energiefactuur. TIP 3 Herstel lekkende kranen en toiletten onmiddellijk. Een kraan die 10 druppels water per minuut lekt, verspilt 5 tot 6 liter per dag of bijna 2000 liter per jaar. Een lekkende toiletstortbak kan tot 360 liter per dag verspillen. TIP 4 Bij oudere toiletten zijn de spoelreservoirs dikwijls op 9 tot 12 liter afgesteld. Iedereen weet dat een kleine boodschap met veel minder water kan worden weggespoeld. Bij nieuwbouw of als je toilet aan vervanging toe is, kies dan een toilet met een waterbesparingsknop, zodat je kan kiezen of je met veel of weinig water doorspoelt. Let er ook op dat je kiest voor een stortbak met een kleinere inhoud (6 liter). TIP 5 Ook bij je oude toilet kan je water besparen. Je kan bijvoorbeeld een volle fles in je spoelbak leggen. Het spoelvolume kan ook geregeld worden via een vlotter, een spaargewicht of een stortbakregelaar. Er bestaan ook reeds ombouwsets voor de spaartoetsen. TIP 6 Doe de was en de afwas enkel als je toestel volledig gevuld is. Zo bespaar je water én energie. TIP 7 Besproei de tuin niet meer dan nodig. Eén keer per week iets langer is ook veel beter dan alle dagen kort. TIP 8 Let bij de aankoop van nieuwe toestellen op het waterverbruik: de verschillen zijn soms groot. TIP 9 Kijk regelmatig of je leidingen niet lekken. Controleer bijvoorbeeld voor je gaat slapen de watermeter, als niemand s nachts de kraan gebruikt, kan je s morgens zien of je leidingen in orde zijn. TIP 10 Neem regelmatig een douche in plaats van een bad. Met de hoeveelheid water van een bad kan je drie keer douchen. ENERGIE TIP 1 Zet de vaatwasser alleen aan als deze helemaal gevuld is. Natuurlijk kan je ook met de hand afwassen. TIP 2 In kamers waar niemand aanwezig is, hoef je niet te verwarmen. Je hebt in deze kamers ook geen licht nodig of je moest spoken zien. TIP 3 Kies bij de aankoop van nieuwe lampen voor spaarlampen: gloeilampen produceren maar voor 10 procent licht en voor 90 procent warmte. Waar mogelijk worden ze best vervangen door energiezuinige verlichting zoals spaarlampen en TL-lampen. Spaarlampen verbruiken vijf keer minder energie dan een gloeilamp en gaan tien keer langer mee. De laatste jaren zijn spaarlampen in meerdere vormen verkrijgbaar én zijn ze veel goedkoper geworden. De iets duurdere aankoopprijs haal Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 15

16 je er al snel uit door het lagere energieverbruik en de langere levensduur! Bovendien verdwijnen gloeilampen stilaan uit de winkelrekken. TIP 4 Als je een nieuw toestel aankoopt, werp dan even een blik op het energielabel. Deze met A++ zijn de zuinigste. Natuurlijk kan je jezelf ook de vraag stellen of je dit toestel werkelijk nodig hebt. TIP 5 Laat je gerechten afkoelen vooraleer je ze in de koelkast of diepvriezer plaatst. TIP 6 Standby lichtjes verraden dat er nog stroomverbruik is. Daarom is het aangeraden om een toestel volledig uit te schakelen. TIP 7 Radiatorfolie zorgt ervoor dat de warmte van je verwarmingstoestel niet via de buitenmuur verdwijnt. TIP 8 Is je huis al volledig geïsoleerd? Met een ongeïsoleerd huis werp je het geld buiten. Daarom is je dak isoleren een absolute must. Verder kan je in huis ook op zoek gaan naar kieren en spleten. Deze kan je bijvoorbeeld dichten met tochtstrips. TIP 9 Door seizoens- en streekgebonden groenten te kopen spaar je ook energie. Er is namelijk minder transport en geen gestookte serres. TIP 10 Wie niet elke dag vlees eet, bespaart heel wat energie. Voor de productie van vlees is veel energie, grond en water nodig. Donderdag veggiedag? Pittem rijdt elektrisch! Distributiebedrijf Eandis overhandigde op woensdag 5 juni 2013 een elektrische wagen aan het gemeentebestuur van Pittem. Deze wagen wordt ons gedurende drie maanden ter beschikking gesteld. Op die manier is Pittem via Eandis partner in het EVA-project, dat de uitdagingen rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen zal onderzoeken en aanpakken. Het doel van deze uitleenperiode is dan ook tweeërlei. Enerzijds wil het EVA-project steden en gemeenten laten kennismaken met elektrisch rijden. Anderzijds vormen deze uitleenbeurten onderdeel van een onderzoek naar het rij- en verbruiksgedrag, dat permanent wordt geregistreerd. Pittem rijdt groen! In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Jaarlijks samen goed voor 56,4 miljard kilometer en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer energiegebruik, is de vervanging van voertuigen op fossiele brandstof door elektrische voertuigen. Fijnstof- en CO 2 -uitstoot De meest tastbare milieureden om elektrisch te rijden is de nuluitstoot van CO2 en fijnstof. Fijnstof - roetdeeltjes, zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) - heeft lokaal een enorme impact op het milieu en de gezondheid. 1/3 van de fijnstof in België is afkomstig van het verkeer. Naast het veroorzaken van zure regen vermindert fijnstof het aantal levensjaren. Jaarlijks sterven mogelijk Belgen als gevolg van acute en chronische gezondheidseffecten ten gevolge van fijnstof. Ondanks schonere motoren en inspanningen door de industrie scoort België (na Luxemburg) het slechtst in Europa: in de categorie NOx stoten we bijvoorbeeld drie keer uit dan het Europees gemiddelde. In april 2011 heeft de Europese Commissie ons land zelfs voor het Europees Hof van Justitie gedaagd wegens het meermaals overschrijden van grenswaarden. 16% van de huidige Belgische CO2-uitstoot is te wijten aan de directe uitstoot van het personen- en licht vrachtvervoer. Elektrische auto s stoten lokaal geen CO2 uit. Aangezien de CO2-uitstoot globaal moet worden bekeken omdat er lokaal geen negatieve effecten zijn berekenen we die van productie tot gebruik. Daar waar de zuinigste dieselwagens in het volledige proces 105 gram CO2 / km uitstoten, stoten elektrische auto s op Belgische grijze stroom maximum 65 g/km uit (op basis van 400 g/kwh CO2-uitstoot). Als je elektrisch gaat rijden, raden we aan om op 100% hernieuwbare energie te rijden, al dan niet lokaal geproduceerd. Dan pas stoot je tijdens gebruik geen CO2 meer uit. Energie-efficiëntie van voertuigen In vergelijking met auto s op conventionele brandstoffen (waaronder ook biodiesel en CNG) zijn elektrische auto s onovertroffen qua energieefficiëntie. Een deel van de energie van een wagen wordt omgezet in verplaatsing (wat ook de bedoeling is) en een deel in warmte (ten gevolge van wrijving van mechanische componenten en restwarmte in vermogenelektronica en accessoires). Een hedendaagse elektrische auto gebruikt namelijk 67% van zijn inkomende energie voor de verplaatsing. Een dieselwagen gebruikt bijvoorbeeld nauwelijks 20% van de energiewaarde van de brandstof. Olie versus elektriciteit Elektriciteit is als energiedrager duurzamer en goedkoper dan olie. De olieonafhankelijkheid staat bij een aantal overheden, ondernemers en particulieren hoog op het verlanglijstje. Redenen zijn veelal ingegeven door beleid, risico en kosten. Elektriciteit kan overal opgewekt worden op basis van hernieuwbare energie, olie niet. Uiteindelijk zal dit de doorslaggevende factor van de doorbraak van de elektrische auto zijn.

17 Huisvesting Energiebesparende investeringen aan je woning Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Goed isoleren of het plaatsen van superisolerend glas of een zonneboiler zijn maatregelen waardoor het energieverbruik en de factuur daalt, maar het blijven dure investeringen. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. De stad Tielt heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de WVI (West- Vlaamse Intercommunale) die optreedt als kredietverstrekker voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Het federale Fonds FRGE verstrekt goedkope leningen van minimaal euro en maximaal euro aan particulieren voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar. De intrestvoet is vast en bedraagt 2% per jaar. Voorbeeld aflossingstabel: Let op, geld lenen kost ook geld. Jaarlijks kostenpercentage en debetrente bedragen 2%. Wie kan een goedkoop energiekrediet aan 2% krijgen? je bent particulier (eigenaar, huurder of verhuurder) er is geen inkomensbeperking noch leeftijdsbeperking de woning moet gelegen zijn in een gemeente aangesloten bij de lokale entiteit WVI zowel van toepassing voor nieuwbouw als verbouwing werken uitgevoerd door aannemer of worden door je zelf uitgevoerd. Wie kan een renteloos (0% intrest) energiekrediet krijgen? Om een renteloze lening te krijgen, moet je voldoen aan een aantal financiële voorwaarden. Wij controleren graag of je in aanmerking komt voor een renteloze lening. Om dit te controleren hebben wij je aanslagbiljet personenbelasting nodig, alsook een klever van de mutualiteit van beide kandidaat kredietnemers. Een voorbeeld: Energiekrediet aan 2% Renteloos Energiekrediet (0%) investering plaatsen van hoogrendementsglas kostprijs van de werken euro leenbedrag (maximaal euro) euro vaste rentevoet 2% 0% bijkomende kosten geen jaarlijks kostenpercentage 2% 0% (JKP) duur van de 5 jaar (60 afbetalingen) kredietovereenkomst totaal terug te betalen ,40 euro euro maandelijks bedrag te betalen 175,19 euro 166,67 euro Voor welke werken kan je goedkoop lenen? Grote en kleine investeringen condensatieketel hoogrendementsbeglazing dakisolatie / vloerisolatie / muurisolatie warmtepomp (ook voor nieuwbouw!) zonneboiler (ook voor nieuwbouw!) thermostatische kranen / kamerthermostaat met tijdsregeling (alleen in combinatie met vervanging oude verwarmingsketel) energieaudit van de woning gaskachel met HR+ label driedubbele beglazing (ook voor nieuwbouw!) vervanging de centrale verwarming/ elektrische verwarming door condensatieketel vervanging elektrische boiler door energiezuinige waterverwarming (bijv. gasgeiser zonder waakvlam, ) warmtepompboiler (ook voor nieuwbouw!) Canadese put of grondbuis (ook voor nieuwbouw!) mini-warmtekrachtkoppeling (ook voor nieuwbouw!) pelletkachel houtvergasser Meer info bij de Woonwinkel: 051/ zitdag Pittem - Markt 1 - dinsdag van 13u30 tot 16u30. Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 17

18 Openbare werken Aanleg looppiste en wandelpad rondom het Bufferbekken Aannemer Cockuyt uit Lochristi is begin mei gestart met de werken voor de aanleg van de looppiste en wandelpad rondom het bufferbekken. Het is de bedoeling dat de werken beëindigd kunnen zijn vóór het bouwverlof. De totale afstand van de piste bedraagt 1,1 km. Dus goed nieuws voor de sportieve Pittemnaar! OCMW WZC Sint-Remigius in beeld Zaterdag 8 juni was het feest in het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius aan de Koolskampstraat. Samen met familie en bewoners vierde Maria Vandenabeele, maar door iedereen er gekend als Mietje, haar 105de verjaardag. De kranige honderdjarige liet haar de aandacht wel bevallen. Mietje werd geboren op 8 juni 1908 in Ingelmunster en ging op jonge leeftijd werken als dienstmeisje bij de familie Glorieux in Kortrijk. Enkele jaren later werd de werkplaats van haar broer in Ingelmunster haar vaste stek. Ze werkte er in een atelier waar aan motoren werd gesleuteld en nu uitgegroeid is tot een groot bedrijf in garagemateriaal en mobiele communicatie. Mietje bleef er werken tot haar pensioen. Ze hield ook veel van amusement en ging geregeld dansen bij Pullens, de huidige Den Toerist in Meulebeke. Accordeonmuziek geniet haar voorkeur en ze durft zich nog wagen aan een danspasje ook, al wordt dat laatste steeds moeilijker. De accordeonist was van de partij, een lekkere aardbeientaart stond klaar en een glaasje zoete witte wijn kon er ook nog bij. Mietje zette twee kinderen op de wereld, Noëlla en Noël. Toen het alleen thuis wat moeilijker werd nam Mietje op 12 juni 2003 haar intrek in het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius, nu ook precies 10 jaar geleden. Een beslissing die ze zich tot nu toe nog nooit beklaagde en zowel door het personeel als de medebewoners wordt ze er op handen gedragen. De enige droom die Mietje in vervulling zou willen gaan is een keer naar Parijs gaan, naar de Moulin Rouge!

19 WZC Sint-Remigius in beeld De bewoners van het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius kregen met Pasen terug het bezoek van de Paashaas. Alle bewoners kregen een flinke knuffel van de Paashaas en daarboven op een grote zak lekkers! Er werd ook flink gepuzzeld in het woon- en zorgcentrum Sint- Remigius. De bewoners spendeerden vele namiddagen met het samenleggen van de 1000 stukjes van een grote puzzel. Iedereen was achteraf tevreden met de prestatie. De kleuters van de vrije basisschool van Pittem komen graag naar het woon- en zorgcentrum Sint-Remigius, en de bewoners zien ze ook maar al te graag komen. Ook nu kwamen ze de bewoners een namiddag vermaken in de polyvalente zaal met hun kleuterturnen. Het gemeentelijk infoblad I juli augustus september 2013 I Pittem-Egem 19

20 Jeugd De Pittemse jeugdverenigingen verbroederden tijdens de 5e editie van de Biking Diner Dit jaar vond reeds de 5e editie van de Biking Diner plaats en ook dit jaar kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde editie! We konden rekenen op zo n 80-tal deelnemers. De Biking Diner wordt elk jaar georganiseerd door de Jeugdraad van Pittem-Egem. De opzet van deze activiteit is dat alle leiding van alle jeugdverenigingen elkaar, maar ook elkaars werking wat beter zouden leren kennen. Op de beats van de muziek fietsten we van het ene jeugdlokaal naar het andere en konden we telkens weer onze buik vullen met heel wat lekker eten. Chili con carne, pitta, dessertbuffet, om maar enkele voorbeelden te noemen. Nogmaals een dikke pluim aan alle jeugdverenigingen voor al hun inspanningen! Een terugblik op de speelplein- en tienerwerking tijdens de paasvakantie! De eerste week van de paasvakantie konden de kinderen allerlei activiteiten doen rond het thema Iedereen Beroemd. Als kers op de taart, was er op donderdagnamiddag een kookworkshop die ingericht werd door vzw Kinyonga. Alle kinderen hebben hun buikje mollig, dik en rond kunnen eten! Tijdens de tweede week zijn we met z n allen naar de ruimte gevlogen. Het thema van de tweede week was dan ook Een ritje naar de Ruimte. Op donderdagnamiddag was er een muziekworkshop die ingericht werd door vzw Tamboeri, waarbij iedereen zich van zijn muzikaalste kant kon laten zien. Ook de tieners konden deze paasvakantie deelnemen aan twee zeer leuke activiteiten. De eerste week konden de tieners hun fantasie de vrije loop laten in het ontwerpen van een eigen computergame! Het mag gezegd zijn, het zag er goed uit! De tweede week lieten de tieners zich van hun sportiefste kant zien tijdens een heuse sportnamiddag! Ook tijdens de zomervakantie kunnen de 12- tot 14-jarigen steeds terecht in de Plaatsmolen voor allerlei toffe activiteiten en uitstappen! Jullie worden op de hoogte gehouden van de activiteiten op de website: en via het infoboekje dat iedereen in juni in de brievenbus ontving. Hoe inschrijven? Door een inschrijvingsformulier in te vullen en te laten ondertekenen door je ouders. Dit inschrijvingsformulier kan je verkrijgen op de jeugddienst. Meer info? Jeugddienst Pittem Markt Pittem 051/

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool.

Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool. Waarom zijn putdeksels rond? Over krokodillen, witte schapen en wc-papier in het riool. Vroeger waren alle putdeksels vierkant. Tegenwoordig zijn ze vrijwel allemaal rond. Want een vierkante deksel kan

Nadere informatie

Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water. vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007. Leens, oktober 2007

Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water. vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007. Leens, oktober 2007 Beleid gemeente De Marne bij verstoppingen van riolering - Riolering en water vastgesteld in B&W d.d. 20 november 2007 Leens, oktober 2007 A.S. Zwart Pol Medew. afd. Gemeentewerken Inhoudsopgave 1. Inleiding.

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

Het riool. Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool?

Het riool. Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool? Het riool Wat te doen bij verstoppingen en hoe werkt het riool? Rioolverstopping? Wat is een verstopping? Er is een verstopping als water in uw huis niet meer weg kan. U merkt dat bijvoorbeeld doordat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

1. Wat verstaat men onder R.E.G.?

1. Wat verstaat men onder R.E.G.? 1. Wat verstaat men onder R.E.G.? Rationeel Energie Gebruik of kortweg REG vormt een actieprogramma van de overheid om allemaal samen minder energie te verbruiken. Dit biedt belangrijke voordelen: het

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Riolering 120 kilometer

Riolering 120 kilometer De gemeente Leiderdorp heeft 120 kilometer riolering onder de grond 1. 108 km vrijverval, waarvan ca. 80 km. gemengd riool en 28 km. (verbeterd-) gescheiden stelsel. 2. 12 km drukriolering. Vrijverval

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips 1 Je woning isoleren en begin daar waar isoleren het meeste oplevert, dus waarmee je je energievraag zo veel mogelijk terugbrengt. Veel mensen kopen eerst zonnepanelen om energie

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom

Infovergadering project: Betonweg Ellikom. Doortocht centrum Ellikom Infovergadering project: Betonweg Ellikom Doortocht centrum Ellikom Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project ontwerpen

Nadere informatie

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water

Aquafin leerpakket Lager onderwijs. 1. Verbind wat bij elkaar past. 2. Zoek het antwoord in het stripverhaal. werken aan zuiver water or o v d a l b Werk eerling de l werken aan zuiver water 1. Verbind wat bij elkaar past RWZI Naam van de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij Drinkwater Oppervlaktewater Grondwater Leidingwater uit de kraan

Nadere informatie

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat.

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Een nieuwe, zuinige ketel? Denk er nu al over na! Is uw ketel oud aan het worden? Wacht niet totdat hij stuk

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 In het face-to-face onderzoek uitgevoerd in maart en april 2008, werden in totaal 1.026

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT Ben je uit huis of ga je slapen, draai de verwarming

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

COEen stille. moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide

COEen stille. moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide COEen stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide CO Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 Beste buren, Deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Aankondiging ALV 2015 2 Nieuwe website

Nadere informatie

Minder energie verbruiken? Tips voor thuis

Minder energie verbruiken? Tips voor thuis Minder energie verbruiken? Tips voor thuis Inhoud PowerPoint Energieverbruik wordt steeds duurder. Je kan besparen door minder te verbruiken We geven je heel wat tips voor thuis! 2 Waar gaat je geld naartoe?

Nadere informatie

De Friese Waterketen: samen besparen!

De Friese Waterketen: samen besparen! De Friese Waterketen: samen besparen! Weet u het antwoord? Drinkwater; waar halen we dit vandaan? Hoeveel water gebruikt u per dag? Auto naar de wasstraat of zelf wassen? Waterbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Waarom je blauw betalen aan energie?

Waarom je blauw betalen aan energie? Waarom je blauw betalen aan energie? Energieprijzen Voordeel van energievriendelijke installaties Opbrengst spaarboekje Haal je voordeel uit energievriendelijke oplossingen voor warmte en water! Bespaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 4 - juli/augustus 2017 WEEGT DE HUUR OOK OP JOUW BUDGET? SCHRIJF JE

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Informatievergadering 19-10-2010 20 uur cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke Herinrichting

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water 1. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de RWZI wordt verwerkt is: 1. regenwater 2. huishoudelijk afvalwater 3. een mengsel

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

LES 2: Klimaatverandering

LES 2: Klimaatverandering LES 2: Klimaatverandering 1 Les 2: Klimaatverandering Vakken PAV, aardrijkskunde Eindtermen Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend, samenwerken, kritisch denken Materiaal Computer met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Energie besparen = Geld besparen

Energie besparen = Geld besparen ENERGIEZUINIG WONEN Energie besparen = Geld besparen Energie besparen Zonder grote investeringen Met een kleine moeite Extra katern bij NIEUWS van WONEN netbeheerder Eandis - Jaargang 2 nr. 4 11 Besparen

Nadere informatie

TIPS om verbruik te verminderen

TIPS om verbruik te verminderen 2 TIPS om verbruik te verminderen A Actiekaarten en filmpje Tips Actiekaarten en filmpje: I. Actiekaarten II. Hoeveel levert dat gemiddeld op? filmpje Tips: Actiekaarten Actiekaarten Tips: Actiekaarten

Nadere informatie

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Xenia Luxem Projectmanager Aquafin 7 december 2016 Voorstelling betrokken partijen Bouwheer: -> Aquafin (riolering + advies afkoppelingen) Overige

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT

BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS WESTLEDE ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATS "WESTLEDE" - ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Artikel 9 : Begraafplaats

Nadere informatie

Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas

Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas 26-08-2017 Waarom deze themadag? Rijk, provincies en gemeenten sturen aan op energieneutraal wonen. Als het aan de overheid ligt is in 2050 geen woning meer aan

Nadere informatie

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR Wooninfopunt Tel. 0497 11

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN. Je kunt de koffer natuurlijk nog aanvullen met andere interessante materialen of foto's.

ENERGIE BESPAREN. Je kunt de koffer natuurlijk nog aanvullen met andere interessante materialen of foto's. ENERGIE BESPAREN De energiekoffer 1 Hoe ga je zelf aan de slag? Koop een koffer aan en vul ze met: een spaardouchekop een bruismondstuk en doorstroombegrenzer spaarlampen een tijdschakelklok/timer een

Nadere informatie

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide

Infovergadering. Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infovergadering Project: Grote Markt, Gen. Bar. Jacquesstr e.a. Diksmuide Infrax Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie Riolering De taken van Infrax riolering Investeringen Onderhoud en exploitatie Project

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR jaargang 3 NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Infoavond voor verhuurders Zorgeloos Verhuren Gratis infoavond voor verhuurders Woensdag 3 december 2014 20u00 - Stadhuis

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden

Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden gemeente Ede Riolering buitengebied Veelgestelde vragen en antwoorden U woont in een gebied waar het huishoudelijk afvalwater via een pompput op de drukriolering wordt geloosd. Omdat de werking van drukriolering

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

Gescheiden riolering voor bestaande woningen

Gescheiden riolering voor bestaande woningen Gescheiden riolering voor bestaande woningen een geschenk uit de hemel gebruik je nuttig. Daarom houden we hemelwater en afvalwater graag apart. WaT uit de hemel komt, hoort niet In de riolering Water

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Hoeveel CO 2 -reductie is nodig? doel nieuwe kabinet: in 2020 30% minder CO 2 -uitstoot dan in 1990 UN-IPCC: stabilisatie

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

FREE ENERGY NEWSLETTER

FREE ENERGY NEWSLETTER FREE ENERGY NEWSLETTER DE ENERGIEBRONNEN VAN DE 21 STE EEUW Nr. 20, 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Het Experiment deel 2... 4 Nieuwe rubriek: Gebruikers Vertellen... 8 Green Ebox MINI... 11 Speciale

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen Thuis Slim Advies Haal meer winst uit energie Zon Wind Water Gratis tips om energie te besparen Gratis tips om energie te besparen. Haal meer winst uit energie Voorwaarden van verspreiding Je mag dit E-book

Nadere informatie

1. Ecologische voetafdruk

1. Ecologische voetafdruk 2 VW0 THEMA 7 MENS EN MILIEU EXTRA OPDRACHTEN 1. Ecologische voetafdruk In de basisstoffen heb je geleerd dat we voedsel, zuurstof, water, energie en grondstoffen uit ons milieu halen. Ook gebruiken we

Nadere informatie

Voordat u gaat bellen is het misschien verstandig de volgende dingen te controleren.

Voordat u gaat bellen is het misschien verstandig de volgende dingen te controleren. Oplossingen Geiser uitgevallen Controleer of de gaskraan open staat. Wanneer de woning een tijdje niet gebruikt is kan het zijn dat het even duurt voordat de gastoevoer naar de geiser weer optimaal is.

Nadere informatie

Iets onduidelijk? Vragen? Opmerkingen? Mail naar mark.montvai@student.hu.nl of bel met 0617701238!

Iets onduidelijk? Vragen? Opmerkingen? Mail naar mark.montvai@student.hu.nl of bel met 0617701238! DUURZAAM ZEIST NAAM Iets onduidelijk? Vragen? Opmerkingen? Mail naar mark.montvai@student.hu.nl of bel met 0617701238! DAG 1 Heel erg leuk dat je mee wil doen aan het onderzoek! In plaats van de saaie

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING RECHTSPERSOON (lening op intrest) Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager)

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING RECHTSPERSOON (lening op intrest) Gegevens van de aanvrager van de Energielening (in te vullen door aanvrager) AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING RECHTSPERSOON (lening op intrest) UW CONTACTPERSOON IS: TURNHOUT Dienst Huisvesting Tel. 014 44 33 95/ Fa 014 43 92 75 huisvesting@turnhout.be BEERSE, OUD-TURNHOUT EN VOSSELAAR

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016 Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat 9 februari 2016 Inleiding Guy Hove Schepen openbare werken AGENDA Projectvoorstelling Werken aan de nutsvoorzieningen Minder hindermaatregelen,

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN:

BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: BNR MINI-ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD SPEELKAART VAN: HANDLEIDING Bij BNR gaan jullie allemaal aan de slag met een mini-energiebesparingswedstrijd. Goed bezig! Maar hoe werkt het precies? Hierbij de handleiding:

Nadere informatie

AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN

AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN Wegen en riolering Architectuur Betonstudies Landmeten Veiligheidscoördinatie STUDIEBUREAU Ir. Jonckheere BVBA INFOBROCHURE AFKOPPELING OP PRIVAAT DOMEIN Info voor eigenaars van woningen waar een gescheiden

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Energiezuinig wonen. Energie besparen Zonder grote investeringen Met een kleine moeite

Energiezuinig wonen. Energie besparen Zonder grote investeringen Met een kleine moeite Energiezuinig wonen Energie besparen Zonder grote investeringen Met een kleine moeite Thema s ❶Verwarming van de woning ❷Verlichting ❸Wassen en plassen ❹Drogen en strijken ❺Koelen en vriezen ❻Koken ❼Afwassen

Nadere informatie

Beste wensen voor 2014!

Beste wensen voor 2014! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om kou te lijden in de klas. Een ideale temperatuur voor een klaslokaal is 19 à 20 C. Is het in jullie

Nadere informatie

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide.

Een stille moordenaar in huis. Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis Preventie van vergiftiging door koolstofmonoxide. Een stille moordenaar in huis CO? Je ruikt het niet Wat is CO? CO is een gas. Het is gevaarlijk. Je ziet het niet Je proeft

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OCMW KORTENBERG Kortenberg, 1/11/2014 Huishoudelijk reglement opvangwoning Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OPNAME 1) De woning staat open voor personen in Kortenberg gedomicilieerd,

Nadere informatie

Speeddating met je nieuwe thuis tijdens de ERA Open Huizen Dag op zaterdag 26 maart

Speeddating met je nieuwe thuis tijdens de ERA Open Huizen Dag op zaterdag 26 maart ERA Open Huizen Dag op 26 maart. Wat is de gemiddelde prijs van een woning bij u in de buurt? Voor welke premies komt u in aanmerking Al aan een groene lening gedacht? ERA Koper Garantie Plan Speeddating

Nadere informatie

Elke liter weloverwogen

Elke liter weloverwogen Elke liter weloverwogen Water in overvloed op onze planeet. Of niet? Ongeveer 70 % van het aardoppervlak is ermee bedekt, maar toch is de voorraad water die geschikt is voor menselijke consumptie niet

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie