Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd.

2 Boekjaar RAAD VAN BESTUUR Jozef De Mey Voorzitter Externe functies Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS NV Voorzitter Raad van Bestuur, AG Insurance NV Bestuurder, Credimo Holding NV Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS Insurance International NV Voorzitter Raad van Bestuur,AGEAS Insurance Company Asia (Hong Kong) Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS Asia Holdings Ltd Voorzitter, Downtown Holding Ondervoorzitter Raad van Bestuur, Muang Thai Life Assurance Cy (Thailand) Ondervoorzitter Raad van Bestuur, Muang Thai Group Holding Cy (Thailand) Bestuurder, De Eik NV Bestuurder, Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel Bestuurder, Festival van Vlaanderen Gent Bestuurder, De Warande B.V.B.A Mark Eyskens vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mark Eyskens, Ondervoorzitter Externe functies Voorzitter, Fondation d Arenberg VZW Voorzitter, PA-Europe Bestuurder, Europamuseum VZW Lid, Optimisten zonder grenzen VZW Lid, The British School of Brussels VZW Bestuurder, Egmont-Institut Royal des relations Internationales ION Voorzitter, Francqui Stichting Bestuurder, Artes Leuven VZW Voorzitter, Festival van Vlaanderen samenwerkingsvereniging VZW Bestuurder, Vlaamse Academische Stem VZW Lid en erevoorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen Member of the board of International Crisis Group Jozef Van Nieuwenhuysen, Gedelegeerd Bestuurder Externe functie Gedelegeerd Bestuurder, Credimo Holding NV Gedelegeerd Bestuurder, Partners in Insurance NV Andre De Keersmaeker, Bestuurder Externe functies Bestuurder, Credimo Holding NV Gedelegeerd Bestuurder, Fijoer NV Gedelegeerd Bestuurder, Bra-Horam NV Gedelegeerd Bestuurder, Emile Eylenbosch NV 2

3 Credimo Holding NV, Bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ann Van Nieuwenhuysen Externe functies Bestuurder, Credimo Holding NV Bestuurder, Zakenkantoor Teerlinck -Van Nieuwenhuysen NV Bart De Smet Bestuurder Externe functies CEO, AGEAS Uitvoerend bestuurslid van AGEAS NV / SA Uitvoerend bestuurslid van AGEAS Insurance International NV Bestuurder, Group Eurasca NV Bestuurder, Partners in insurance NV Ondervoorzitter, AG Insurance NV Ondervoorzitter, AGEAS UK Ondervoorzitter, Mayban Ageas Holding Berhad ( Maleisië) Lid van de Raad van Bestuur, Taiping Life (China) Voorzitter van LEAD-IN Bestuurder, VOKA Bestuurder, Toemeka vzw Eddy Van Gelder Bestuurder Externe functies Algemeen directeur, Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Brussel Voorzitter Raad van Bestuur, Vrije Universiteit Brussel Penningmeester, Kaaitheater VZW Bestuurder, Brussel infrastructuur financiering NV Bestuurder, Sofibru NV Bestuurder, Brustart NV Bestuurder, Bruservices NV Bestuurder, Brusoc NV Bestuurder, Sylva Medical Bestuurder, Incubatiecentrum Arsenaal Brussel NV Bestuurder, B2E OU BRUXELLES PME OU KMO BRUSSEL NV Bestuurder, Les Instituts Internationaux de Physique et de Chemie Fondés par Ernest Solvay Bestuurder, Exportbru NV Bestuurder, Hellobru NV Penningmeester, Sainctelette 17 VZW S.P.R.L PONCELET MC² Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jean-Pol Poncelet Bestuurder Externe functies Bestuurder, Advanced Mechanica land optical systems NV Secretaris Generaal, European Nuclear Society VZW Directeur Generaal, Forum Atomique Européen VZW 3

4 Michel Van Haeleweyck, Bestuurder Externe functies Zaakvoerder, Michel J. Van Haeleweyck BVBA Voorzitter Raad van Bestuur, Autonoom Gemeentebedrijf Asse Bestuurder, Credimo-Invest NV Bestuurder, Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest Marc Neyens Bestuurder - Directeur Externe functie Bestuurder, Verimo NV Bestuurder, Credimo Verzekeringen NV 4

5 DIRECTIECOMITE Jozef Van Nieuwenhuysen, Gedelegeerd Bestuurder, Voorzitter Marc Neyens, Bestuurder - Directeur DIRECTIE Pascal Vanobbergen, Directeur Pierre Van den Steene, Directeur Peter De Paepe, Directeur Hilde Van Nijverseel, Onderdirecteur Veerle Coosemans, Onderdirecteur Pierre Hubain, Onderdirecteur COMMISSARIS Callens, Pirenne, Theunissen & Co Vertegenwoordigd door de Heer Roger Tiest, Commissaris ACTUARIËLE FUNCTIE Willy Everaert, Actuaris 5

6 Verslag van de Raad van Bestuur Jaarrekening per Aan de Gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2015 Dames en Heren Aandeelhouders, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Credimo NV, gedurende het boekjaar. Op wereldvlak kende een ongelijke economische groei. De Amerikaanse economie, waar vooral de consumenten de groei in stand hielden, deed het uitstekend. De hoogconjunctuur uit de periode werd zelfs benaderd. Japan is het jaar sterk geëindigd. De gevolgen van Abenomics beginnen voelbaar te worden, wat aanleiding geeft voor een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor China kende de laagste groei sinds 1989, namelijk 7,4%. Eind verraste de Chinese Centrale Bank met een eerste rentedaling. Naar verwachting zullen verdere versoepelingen onvermijdelijk zijn om de verwachte groei voor 2015 van 7,2% te handhaven. Europa is het zorgenkind en blijft steken met een lage groei en een lage inflatie. De economische groei is gestrand op 0,8% in plaats van de verwachte 1,2%. Voor Europa zijn er in 2015 verschillende elementen aanwezig die beterschap doen verwachten. De sterke groei in de VS, de goedkope euro, de lage olieprijs en het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank moeten de Europese economie kunnen aanzwengelen. Mits de olieprijs en de euro voldoende lang op een laag niveau blijven, kan een economische groei van 1,3% verwacht worden. Hoe dan ook blijft dit een verwachting. Men dient tevens rekening te houden met verschillende risico s, waaronder het risico op een blijvende deflatie dat steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt. Volgens de meeste analisten is er nog geen reden tot ongerustheid gezien de negatieve inflatie voorlopig het gevolg is van een goedkoper wordende productie. Een scenario waarin onvoldoende vraag zorgt voor een neerwaartse druk op prijzen en lonen (waardoor schuldenaars in problemen komen) is voorlopig nog niet aan de orde. Al komt zo n doemscenario gevaarlijk dichtbij. Naast het risico op een blijvende deflatie zullen ook andere onzekerheden en risico s hun stempel drukken op In België zullen zwaardere overheidsinspanningen onvermijdelijk zijn om de begroting in orde te houden. De manier waarop de economische actoren hierop zullen reageren zal de groei in ons land bepalen. Op Europees niveau heeft de ECB begin 2015 de details bekend gemaakt betreffende het kwantitatieve versoepelingsbeleid. De omvang zorgt voor een serieuze verstoring in het evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is afwachten hoe de markt hiermee zal omgaan op langere termijn, alsmede de mate waarin dit inkoopprogramma de economie weet te boosten. Andere onzekerheden die 2015 zullen bepalen zijn, onder andere, de opnieuw opkomende speculaties omtrent een Grexit en de gevolgen van een eventuele rentestijging in de VS. Ook in heeft Credimo NV kunnen rekenen op de volgehouden inspanningen van de onafhankelijke bemiddelaar voor de distributie van zijn producten. Deze stevige band met de bemiddelaar staat garant voor een onafhankelijk financieel advies aan de klanten en een gepaste opvolging. In erkende Credimo NV 115 nieuwe bemiddelaars die een samenwerking met Credimo gestart zijn. 6

7 De productie beleggingen bedroeg in ,93 EUR en bestond uit polissen. Het zwaartepunt van de productie verschoof naar Tak 21, welke goed was voor 60% van de productie. 25% van de nieuwe productie werd geplaatst in Tak 26. De overige 15% van de nieuwe productie werd geplaatst in geldbeleggingen , , , , , , ,00 - Geldbeleggingen - Premies Tak 26 - Premies Tak 21 + Credobon 0,00 De totale beleggingsreserve steeg van ,99 EUR in 2013 naar ,79 EUR in. De productie hypothecaire kredieten alle typen bedroeg in ,20 EUR met de volgende spreiding per krediet type: ,00 Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg , ,00 Investeringskredieten , , , , ,00 0,00 Leningen op afbetaling met hypothecaire waarborg Hypothecaire kredieten aan particulieren Het gemiddelde gerealiseerde bedrag voor een krediet aan particulieren bedroeg EUR en voor investeringskredieten EUR. De totale portefeuille hypothecaire kredieten bedroeg ,52 EUR. 7

8 Hieronder volgt een overzicht van de beleggingsportefeuille van Credimo NV in : , Termijnrekeningen + beschikbare waarden Overige leningen , ,00 Hypothecaire kredieten Obligaties ,00 Aandelen , ,00 Verbonden ondernemingen Terreinen en gebouwen 0,00 De solvabiliteitsmarge op 31/12/ bedroeg ,78 EUR, wat neerkomt op 187,00 % van de vereiste marge. De schuldencrisis binnen de Europese Unie als gevolg van hoog oplopende overheidstekorten, ebt stilaan weg. Sinds het uitbreken van de schuldencrisis zijn er heel wat maatregelen getroffen: verschillende landen hebben beroep kunnen doen op een permanent noodfonds (EFSF: European Financial Stability Facility) voor eurolanden in financiële problemen, onder controle van de Europese Unie voeren alle landen een strikt begrotingsbeleid en sinds enkele jaren kan de ECB onbeperkt staatsobligaties opkopen, zolang ze dit nodig acht (op vraag van de landen). Begin 2015 maakte de ECB detail bekend omtrent een uitbreiding van de bestaande inkoopprogramma s. Credimo NV is ook in het bezit van staatsobligaties met een landenrisico en wordt hierdoor ook geconfronteerd met een mate van onzekerheid over de waardering van haar belangen in dergelijke staatspapieren. De onzekerheid over de toekomstige kasstromen van staatsobligaties met landenrisico brengt een risico met zich mee, doch is dit risico voor Credimo NV beperkt. In de huidige economische context brengen vooral de Griekse staatsobligaties een grote mate van onzekerheid met zich mee. Tijdens het boekjaar is de positie in Griekse staatsobligaties niet gewijzigd. 8

9 Wij stellen aan de jaarvergadering voor de haar ter goedkeuring voorgelegde jaarrekening die afsluit met een balanstotaal ,03 EUR als volgt te verdelen: Resultaten van het boekjaar Overgedragen resultaat vorig boekjaar ,08 EUR 6.051,91 EUR ,99 EUR Deze ,99 EUR zal als volgt opgesplitst worden: Dotatie aan de reserves Vergoeding van het kapitaal Over te dragen winst ,00 EUR ,75 EUR 4.308,24 EUR Tijdens het boekjaar werden geen beslissingen met tegengesteld belang voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Tijdens het boekjaar werden er geen erelonen betaald aan de Commissaris of aan een hem verwante derde die niet de vergoeding zijn van het commissarismandaat. Er zijn geen bijzondere risico's en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, buiten deze die tot de gangbare operationele omgeving van de onderneming behoren. Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na het einde van het boekjaar, die de opinie betreffende de onderneming kunnen beïnvloeden. Wij danken al onze cliënten, onze medewerkers, onze bemiddelaars en onze aandeelhouders voor het vertrouwen dat zij gesteld hebben in onze maatschappij. Asse, 23 april 2015 De Raad van Bestuur 9

10 CREDIMO NV Weversstraat ASSE VERKORTE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. I. BALANS ACTIVA B. Immateriële activa C. Beleggingen I. Terreinen en gebouwen II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen III. Overige financiële beleggingen Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten Obligaties en andere vastrentende effecten Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten Overige leningen Deposito's bij kredietinstellingen Dbis Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen E. Vorderingen F. Overige activabestanddelen I. Materiële activa II. Beschikbare waarden G. Overlopende rekeningen 431/ TOTAAL VAN DE ACTIVA

11 I. BALANS VERKORTE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd PASSIVA A. Eigen vermogen I. Geplaatst kapitaal III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves Wettelijke reserve Beschikbare reserve V. Overgedragen resultaat Overgedragen winst (+) B. Achtergestelde schulden C. Technische voorzieningen E. Voorzieningen voor overige risico's en kosten III. Andere voorzieningen F. Deposito's ontvangen van herverzekeraars 17 0 G. Schulden I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen III. Niet-achtergestelde obligatielening IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen V. Overige schulden H. Overlopende rekeningen 434/ TOTAAL VAN DE PASSIVA

12 II. RESULTATENREKENING Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. TECHNISCHE REKENING 1. Premies, onder aftrek van herverzekering Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen 0 d) Meerwaarde op de realisatie Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) 620 ( ) a) Betaalde netto-bedragen b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) 0 6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) Winstdeling en restorno's, onder afrek van herverzekering (-) 622 ( ) 8. Netto-bedrijfskosten (-) 623 ( ) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen winstdeelnemingen 0 9. Beleggingslasten (-) 624 ( ) 11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 626 ( ) 13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering 720/ Winst (+) 12

13 II. RESULTATENREKENING NIET TECHNISCHE REKENING 2. Resultaat van de technische rekening levensverzekering 720/ Winst (+) 3. Opbrengsten van beleggingen Beleggingslasten (-) 630 ( ) 7. Overige opbrengsten Overige kosten 632 ( ) 8bis. Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening, voor belastingen Winst (+) 710/ Uitzonderlijke opbrengsten Uizonderlijke kosten 633 ( 0 ) 13. Uitzonderlijk restulaat Winst (+) 733/ Belastingen op het resultaat (-/+) 634/ Resultaat van het boekjaar Winst (+) 710/

14 II. RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING Te bestemmen winstsaldo 710/ Te bestemmen winst van het boekjaar 710/ Overgedragen winst Onttrekkingen aan het eigen vermogen 737.2/ aan de reserves Toevoegingen aan het eigen vermogen (-) 637.2/637.3 ( ) 2. aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen resultaat 2. Over te dragen winst (-) ( ) Uit te keren winst (-) 637.5/637.7 ( ) 1. Vergoeding van het kapitaal

15 COMMENTAAR OP DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER. A. ACTIVA B. Immateriële activa Ook dit jaar werd er vooral geïnvesteerd in de verdere uitbouw en ontwikkeling van het automatiseringsproces van de maatschappij. De intern ontwikkelde software neemt hierbij een steeds belangrijkere plaats in en werd opgenomen onder de post onderzoek en ontwikkeling voor een gecumuleerd bedrag van EUR. C. Beleggingen Algemeen overzicht : 2013 Beleggingen (incl. beschikbare waarden) - Terreinen en gebouwen , ,26 - Verbonden ondernemingen , ,15 - Aandelen , ,18 - Obligaties , ,14 - Hypothecaire leningen , ,00 - Overige leningen , ,11 - Termijnrekening en + beschikbare waarden , , Termijnrekeningen + beschikbare waarden Overige leningen Hypothecaire kredieten Obligaties Aandelen Verbonden ondernemingen Terreinen en gebouwen 0 Aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De ongerealiseerde verschillen worden verwerkt in het eigen vermogen, bij realisatie in de winst- en verliesrekening. Een duurzame waardevermindering wordt afgewaardeerd via winst- en verliesrekening. In het boekjaar werd er op de portefeuille aandelen geen duurzame niet gerealiseerde waardevermindering geboekt. Conform de waarderingsregels werd het verschil tussen de beurswaarde en de boekwaarde zijnde ,58 EUR verwerkt in het eigen vermogen. De beurswaarde van de portefeuille aandelen bedroeg op 31/12/ ,57 EUR. 15

16 Ook in werd de volledige portefeuille obligaties door de Raad van Bestuur onderworpen aan een onderzoek en beoordeling op de mogelijke oninbaarheid van de toekomstige kasstromen en rente. In dit onderzoek werd beslist een waardevermindering te boeken op de positie in OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN - AG. In de portefeuille obligaties is de verhouding tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties nog steeds in het voordeel van staatsobligaties (of door de staat gewaarborgde effecten). Staats - Bedrijfspapier 31/12/ 40,89% Staatspapier Bedrijfspapier 59,11% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Staatspapier Bedrijfspapier 16

17 De maatschappij heeft steeds een voorzichtige en niet speculatieve beleggingspolitiek gevoerd. 72,87 % van de totale portefeuille obligaties heeft de rating A of hoger. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AAA AA A BBB Andere 2013 Productie hypothecaire kredieten in : Het gemiddeld gerealiseerd hypothecair krediet aan particulieren in bedroeg EUR en aan niet-particulieren EUR, verder werd er nauwkeurig toegekeken op de aanwezigheid van een veilige risico -en intermediatiemarge Hypothecaire lening aan particulieren , ,00 Leningen op afbetaling met hypothecaire waarborg , ,00 Investeringskredieten , ,00 Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg , ,00 Niet hypotecaire kredieten 0,00 0, , , , , , Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg Investeringskredieten , , ,00 Lening op afbetaling met hypothecaire waarborg Hypothecaire kredieten aan particulieren , ,00 0,00 17

18 De deposito s op korte termijn bij kredietinstellingen bedroegen op afsluitdatum EUR terwijl de beschikbare waarden op zichtrekeningen zoals opgenomen onder de overige activabestanddelen EUR bedroegen per 31/12/. Dbis. Herverzekering Het aandeel van de herverzekeraar in de technische reserve bedroeg per 31/12/ EUR. G. Overlopende rekeningen Naast de verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden van EUR omvat deze post de te ontvangen bedragen op beleggingen en de over volgend jaar toe te wijzen kosten voor het bedrag van EUR. 18

19 B. PASSIVA A. Eigen vermogen Het kapitaal is volstort en bedraagt EUR en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Er werd geen uitgiftepremie opgenomen in het eigen vermogen. De reserves omvatten de wettelijke reserve voor EUR en de beschikbare reserves ten bedrage van EUR Het overgedragen resultaat bedraagt EUR. De Raad van Bestuur heeft in boekjaar 2008 besloten tot de actualisering van de waarderingsregels van de vennootschap. Deze aanpassing was noodzakelijk in het kader van de vaststaande evolutie van waarderingsregels in een nationale en internationale context. Deze actualisering verzekert tevens de duurzaamheid van de belangrijke investeringen in de interne ontwikkeling van gegevensbestanden en softwareprogramma s. Deze laatste zullen Credimo toelaten financiële staten voor te leggen op enkelvoudige en geconsolideerde basis, in overeenstemming met zowel nationale als internationale normen, zoals dit reeds op dit ogenblik wordt gevraagd. De herbewerking van de financiële gegevens, die leidt tot een belangrijk positief saldo, werd niet in resultaten opgenomen, maar wordt conform de normen uitgedrukt in een afzonderlijke vermogensrubriek herwaarderingsmeerwaarde ter waarde van EUR. B. Achtergestelde schulden De achtergestelde schulden omvatten de uitgifte van de niet converteerbare, achtergestelde obligatielening ten bedrage van EUR. C. Technische voorzieningen De technische voorziening voor verzekering leven omvat vier producten: - de kapitalisatie producten voor EUR - de producten tak 21 voor EUR - de producten tak 26 voor EUR - de verzekering dekking overlijden voor EUR De aanvullende voorziening voor voor producten met een duurtijd langer dan acht jaar conform KB Leven bedraagt EUR. 19

20 Bruto premie inkomen : Premies TAK 21 + Credobon , ,95 - Premies TAK , ,79 - Geldbeleggingen , , , , , , , , , , ,00 - Geldbeleggingen - Premies Tak 26 - Premies Tak 21 + Credobon 0,00 De voorziening voor te betalen schade bedraagt EUR. De voorziening voor winstdeling bedraagt EUR. E. Voorzieningen voor overige risico s en kosten Deze post omvat de provisie aangelegd voor vermoedelijke verliezen die zouden kunnen ontstaan bij de realisatie van bepaalde twijfelachtige vorderingen. G. Schulden De technische schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen ten bedrage van EUR omvatten hoofdzakelijk de bijkomende voorziening voor een bedrag van EUR op de portefeuille kapitalisatieverrichtingen die vallen onder de toepassing van het KB nr. 43. De schulden t.a.v. kredietinstellingen omvatten de mobilisatie van kredieten bij B.K.C.P. De overige schulden omvatten onder overige hoofdzakelijk het reconstitutiefonds voor de wedersamenstelling van de kredieten voor EUR, de uitgegeven kasbons en obligaties voor EUR. H. Overlopende rekeningen In deze rubriek worden de verlopen niet vervallen intresten op de diverse schulden opgenomen. 20

21 Verslag van de Raad van Bestuur Geconsolideerde jaarrekening per Aan de Gewone Algemene Vergadering van 11 juni Dames en Heren Aandeelhouders, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de geconsolideerde jaarrekening van Credimo NV over het boekjaar. De NV Credimo heeft 4 participaties van meer dan 50% : NV Group Eurasca (99,9%) NV Credimo Verzekeringen ( 99,9 % ) NV Credimo Invest ( 95,3% ) NV Verimo (99,9% ) De NV Group Eurasca houdt op haar beurt participaties aan van meer dan 50% in 13 andere vennootschappen. Op wereldvlak kende een ongelijke economische groei. De Amerikaanse economie, waar vooral de consumenten de groei in stand hielden, deed het uitstekend. De hoogconjunctuur uit de periode werd zelfs benaderd. Japan is het jaar sterk geëindigd. De gevolgen van Abenomics beginnen voelbaar te worden, wat aanleiding geeft voor een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor China kende de laagste groei sinds 1989, namelijk 7,4%. Eind verraste de Chinese Centrale Bank met een eerste rentedaling. Naar verwachting zullen verdere versoepelingen onvermijdelijk zijn om de verwachte groei voor 2015 van 7,2% te handhaven. Europa is het zorgenkind en blijft steken met een lage groei en een lage inflatie. De economische groei is gestrand op 0,8% in plaats van de verwachte 1,2%. Voor Europa zijn er in 2015 verschillende elementen aanwezig die beterschap doen verwachten. De sterke groei in de VS, de goedkope euro, de lage olieprijs en het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank moeten de Europese economie kunnen aanzwengelen. Mits de olieprijs en de euro voldoende lang op een laag niveau blijven, kan een economische groei van 1,3% verwacht worden. Hoe dan ook blijft dit een verwachting. Men dient tevens rekening te houden met verschillende risico s, waaronder het risico op een blijvende deflatie dat steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt. Volgens de meeste analisten is er nog geen reden tot ongerustheid gezien de negatieve inflatie voorlopig het gevolg is van een goedkoper wordende productie. Een scenario waarin onvoldoende vraag zorgt voor een neerwaartse druk op prijzen en lonen (waardoor schuldenaars in problemen komen) is voorlopig nog niet aan de orde. Al komt zo n doemscenario gevaarlijk dichtbij. Naast het risico op een blijvende deflatie zullen ook andere onzekerheden en risico s hun stempel drukken op In België zullen zwaardere overheidsinspanningen onvermijdelijk zijn om de begroting in orde te houden. De manier waarop de economische actoren hierop zullen reageren zal de groei in ons land bepalen. Op Europees niveau heeft de ECB begin 2015 de details bekend gemaakt betreffende het kwantitatieve versoepelingsbeleid. De omvang zorgt voor een serieuze verstoring in het evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is afwachten hoe de markt hiermee zal omgaan op langere termijn, alsmede de mate waarin dit inkoopprogramma de economie weet te boosten. Andere onzekerheden die 2015 zullen bepalen zijn, onder andere, de opnieuw opkomende speculaties omtrent een Grexit en de gevolgen van een eventuele rentestijging in de VS. 21

22 Ook in heeft Credimo NV kunnen rekenen op de volgehouden inspanningen van de onafhankelijke bemiddelaar voor de distributie van zijn producten. Deze stevige band met de bemiddelaar staat garant voor een onafhankelijk financieel advies aan de klanten en een gepaste opvolging. In erkende Credimo NV 115 nieuwe bemiddelaars die een samenwerking met Credimo gestart zijn. De productie beleggingen bedroeg in ,93 EUR en bestond uit polissen. Het zwaartepunt van de productie verschoof naar Tak 21, welke goed was voor 60% van de productie. 25% van de nieuwe productie werd geplaatst in Tak 26. De overige 15% van de nieuwe productie werd geplaatst in geldbeleggingen. De totale beleggingsreserve steeg van ,99 EUR in 2013 naar ,79 EUR in. De productie hypothecaire kredieten alle typen bedroeg in ,20 EUR. Het gemiddelde gerealiseerde bedrag voor een krediet aan particulieren bedroeg EUR en voor investeringskredieten EUR. De totale portefeuille hypothecaire kredieten bedroeg ,52 EUR. De solvabiliteitsmarge op 31/12/ bedroeg ,99 EUR, wat neerkomt op 187,84 % van de vereiste marge. Wij stellen aan de jaarvergadering voor de haar ter goedkeuring voorgelegde geconsolideerde jaarrekening die afsluit met een balanstotaal van ,70 EUR een geconsolideerd resultaat van ,32 goed te keuren. Na balansdatum hebben zich geen nieuwe gebeurtenissen voorgedaan, die de financiële positie of de resultaten van de vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. Tijdens het boekjaar werden geen beslissingen met tegengesteld belang voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Tijdens het boekjaar werden er geen erelonen betaald aan de Commissaris of aan een hem verwante derde die niet de vergoeding zijn van het commissarismandaat. Er zijn geen bijzondere risico's en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, buiten deze die tot de gangbare operationele omgeving van de onderneming behoren. Wij danken de dames en heren aandeelhouders voor het vertrouwen dat zij gesteld hebben in de Raad van Bestuur, alsmede ook al onze bemiddelaars en personeelsleden. Asse, 23 april 2015 De Raad van Bestuur 22

23 VERKORTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. I. BALANS ACTIEF I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA ,00 III. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN ,03 IV. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/ ,67 V. FINANCIELE VASTE ACTIVA ,00 VI. VORDERINGEN OP LANGER DAN EEN JAAR ,00 VII. VOORRADEN 0,00 VIII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 40/ ,00 IX. GELDBELEGGINGEN 50/ ,00 X. LIQUIDE MIDDELEN 54/ ,00 XI. OVERLOPENDE REKENINGEN ,00 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/ ,70 PASSIEF I. KAPITAAL ,00 II. UITGIFTEPREMIES 11 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ,00 IV. RESERVES 13/ ,02 V. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN ,57 VI. OMREKENINGSVERSCHILLEN 0,00 VII. KAPITAALSUBSIDIES 0,00 VIII. BELANGEN VAN DERDEN ,11 IX. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ,00 X. SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR ,00 XI. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 42/ ,00 XII. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/ ,00 TOTAAL VAN DE PASSIVA 20/ ,70 23

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 31/08/2010 NV IMMO-ZENOBE GRAMME Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456 572 664 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003809267 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen

Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 30/08/2011 NV IMMO-ZENOBE GRAMME Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456 572 664 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003809267 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. Doorlopende uitgifte van aandelen tot een maximumbedrag van 3.844.500 EUR

1. Doorlopende uitgifte van aandelen tot een maximumbedrag van 3.844.500 EUR LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.725.660 Doorlopende aanbieding van PROSPECTUS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. JAARBERICHT 2011 TE AMSTERDAM. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2011 KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam KAMER VAN KOOPHANDEL NR 34279561 INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3 1.1

Nadere informatie