Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd.

2 Boekjaar RAAD VAN BESTUUR Jozef De Mey Voorzitter Externe functies Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS NV Voorzitter Raad van Bestuur, AG Insurance NV Bestuurder, Credimo Holding NV Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS Insurance International NV Voorzitter Raad van Bestuur,AGEAS Insurance Company Asia (Hong Kong) Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS Asia Holdings Ltd Voorzitter, Downtown Holding Ondervoorzitter Raad van Bestuur, Muang Thai Life Assurance Cy (Thailand) Ondervoorzitter Raad van Bestuur, Muang Thai Group Holding Cy (Thailand) Bestuurder, De Eik NV Bestuurder, Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel Bestuurder, Festival van Vlaanderen Gent Bestuurder, De Warande B.V.B.A Mark Eyskens vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mark Eyskens, Ondervoorzitter Externe functies Voorzitter, Fondation d Arenberg VZW Voorzitter, PA-Europe Bestuurder, Europamuseum VZW Lid, Optimisten zonder grenzen VZW Lid, The British School of Brussels VZW Bestuurder, Egmont-Institut Royal des relations Internationales ION Voorzitter, Francqui Stichting Bestuurder, Artes Leuven VZW Voorzitter, Festival van Vlaanderen samenwerkingsvereniging VZW Bestuurder, Vlaamse Academische Stem VZW Lid en erevoorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen Member of the board of International Crisis Group Jozef Van Nieuwenhuysen, Gedelegeerd Bestuurder Externe functie Gedelegeerd Bestuurder, Credimo Holding NV Gedelegeerd Bestuurder, Partners in Insurance NV Andre De Keersmaeker, Bestuurder Externe functies Bestuurder, Credimo Holding NV Gedelegeerd Bestuurder, Fijoer NV Gedelegeerd Bestuurder, Bra-Horam NV Gedelegeerd Bestuurder, Emile Eylenbosch NV 2

3 Credimo Holding NV, Bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ann Van Nieuwenhuysen Externe functies Bestuurder, Credimo Holding NV Bestuurder, Zakenkantoor Teerlinck -Van Nieuwenhuysen NV Bart De Smet Bestuurder Externe functies CEO, AGEAS Uitvoerend bestuurslid van AGEAS NV / SA Uitvoerend bestuurslid van AGEAS Insurance International NV Bestuurder, Group Eurasca NV Bestuurder, Partners in insurance NV Ondervoorzitter, AG Insurance NV Ondervoorzitter, AGEAS UK Ondervoorzitter, Mayban Ageas Holding Berhad ( Maleisië) Lid van de Raad van Bestuur, Taiping Life (China) Voorzitter van LEAD-IN Bestuurder, VOKA Bestuurder, Toemeka vzw Eddy Van Gelder Bestuurder Externe functies Algemeen directeur, Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Brussel Voorzitter Raad van Bestuur, Vrije Universiteit Brussel Penningmeester, Kaaitheater VZW Bestuurder, Brussel infrastructuur financiering NV Bestuurder, Sofibru NV Bestuurder, Brustart NV Bestuurder, Bruservices NV Bestuurder, Brusoc NV Bestuurder, Sylva Medical Bestuurder, Incubatiecentrum Arsenaal Brussel NV Bestuurder, B2E OU BRUXELLES PME OU KMO BRUSSEL NV Bestuurder, Les Instituts Internationaux de Physique et de Chemie Fondés par Ernest Solvay Bestuurder, Exportbru NV Bestuurder, Hellobru NV Penningmeester, Sainctelette 17 VZW S.P.R.L PONCELET MC² Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jean-Pol Poncelet Bestuurder Externe functies Bestuurder, Advanced Mechanica land optical systems NV Secretaris Generaal, European Nuclear Society VZW Directeur Generaal, Forum Atomique Européen VZW 3

4 Michel Van Haeleweyck, Bestuurder Externe functies Zaakvoerder, Michel J. Van Haeleweyck BVBA Voorzitter Raad van Bestuur, Autonoom Gemeentebedrijf Asse Bestuurder, Credimo-Invest NV Bestuurder, Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest Marc Neyens Bestuurder - Directeur Externe functie Bestuurder, Verimo NV Bestuurder, Credimo Verzekeringen NV 4

5 DIRECTIECOMITE Jozef Van Nieuwenhuysen, Gedelegeerd Bestuurder, Voorzitter Marc Neyens, Bestuurder - Directeur DIRECTIE Pascal Vanobbergen, Directeur Pierre Van den Steene, Directeur Peter De Paepe, Directeur Hilde Van Nijverseel, Onderdirecteur Veerle Coosemans, Onderdirecteur Pierre Hubain, Onderdirecteur COMMISSARIS Callens, Pirenne, Theunissen & Co Vertegenwoordigd door de Heer Roger Tiest, Commissaris ACTUARIËLE FUNCTIE Willy Everaert, Actuaris 5

6 Verslag van de Raad van Bestuur Jaarrekening per Aan de Gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2015 Dames en Heren Aandeelhouders, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Credimo NV, gedurende het boekjaar. Op wereldvlak kende een ongelijke economische groei. De Amerikaanse economie, waar vooral de consumenten de groei in stand hielden, deed het uitstekend. De hoogconjunctuur uit de periode werd zelfs benaderd. Japan is het jaar sterk geëindigd. De gevolgen van Abenomics beginnen voelbaar te worden, wat aanleiding geeft voor een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor China kende de laagste groei sinds 1989, namelijk 7,4%. Eind verraste de Chinese Centrale Bank met een eerste rentedaling. Naar verwachting zullen verdere versoepelingen onvermijdelijk zijn om de verwachte groei voor 2015 van 7,2% te handhaven. Europa is het zorgenkind en blijft steken met een lage groei en een lage inflatie. De economische groei is gestrand op 0,8% in plaats van de verwachte 1,2%. Voor Europa zijn er in 2015 verschillende elementen aanwezig die beterschap doen verwachten. De sterke groei in de VS, de goedkope euro, de lage olieprijs en het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank moeten de Europese economie kunnen aanzwengelen. Mits de olieprijs en de euro voldoende lang op een laag niveau blijven, kan een economische groei van 1,3% verwacht worden. Hoe dan ook blijft dit een verwachting. Men dient tevens rekening te houden met verschillende risico s, waaronder het risico op een blijvende deflatie dat steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt. Volgens de meeste analisten is er nog geen reden tot ongerustheid gezien de negatieve inflatie voorlopig het gevolg is van een goedkoper wordende productie. Een scenario waarin onvoldoende vraag zorgt voor een neerwaartse druk op prijzen en lonen (waardoor schuldenaars in problemen komen) is voorlopig nog niet aan de orde. Al komt zo n doemscenario gevaarlijk dichtbij. Naast het risico op een blijvende deflatie zullen ook andere onzekerheden en risico s hun stempel drukken op In België zullen zwaardere overheidsinspanningen onvermijdelijk zijn om de begroting in orde te houden. De manier waarop de economische actoren hierop zullen reageren zal de groei in ons land bepalen. Op Europees niveau heeft de ECB begin 2015 de details bekend gemaakt betreffende het kwantitatieve versoepelingsbeleid. De omvang zorgt voor een serieuze verstoring in het evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is afwachten hoe de markt hiermee zal omgaan op langere termijn, alsmede de mate waarin dit inkoopprogramma de economie weet te boosten. Andere onzekerheden die 2015 zullen bepalen zijn, onder andere, de opnieuw opkomende speculaties omtrent een Grexit en de gevolgen van een eventuele rentestijging in de VS. Ook in heeft Credimo NV kunnen rekenen op de volgehouden inspanningen van de onafhankelijke bemiddelaar voor de distributie van zijn producten. Deze stevige band met de bemiddelaar staat garant voor een onafhankelijk financieel advies aan de klanten en een gepaste opvolging. In erkende Credimo NV 115 nieuwe bemiddelaars die een samenwerking met Credimo gestart zijn. 6

7 De productie beleggingen bedroeg in ,93 EUR en bestond uit polissen. Het zwaartepunt van de productie verschoof naar Tak 21, welke goed was voor 60% van de productie. 25% van de nieuwe productie werd geplaatst in Tak 26. De overige 15% van de nieuwe productie werd geplaatst in geldbeleggingen , , , , , , ,00 - Geldbeleggingen - Premies Tak 26 - Premies Tak 21 + Credobon 0,00 De totale beleggingsreserve steeg van ,99 EUR in 2013 naar ,79 EUR in. De productie hypothecaire kredieten alle typen bedroeg in ,20 EUR met de volgende spreiding per krediet type: ,00 Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg , ,00 Investeringskredieten , , , , ,00 0,00 Leningen op afbetaling met hypothecaire waarborg Hypothecaire kredieten aan particulieren Het gemiddelde gerealiseerde bedrag voor een krediet aan particulieren bedroeg EUR en voor investeringskredieten EUR. De totale portefeuille hypothecaire kredieten bedroeg ,52 EUR. 7

8 Hieronder volgt een overzicht van de beleggingsportefeuille van Credimo NV in : , Termijnrekeningen + beschikbare waarden Overige leningen , ,00 Hypothecaire kredieten Obligaties ,00 Aandelen , ,00 Verbonden ondernemingen Terreinen en gebouwen 0,00 De solvabiliteitsmarge op 31/12/ bedroeg ,78 EUR, wat neerkomt op 187,00 % van de vereiste marge. De schuldencrisis binnen de Europese Unie als gevolg van hoog oplopende overheidstekorten, ebt stilaan weg. Sinds het uitbreken van de schuldencrisis zijn er heel wat maatregelen getroffen: verschillende landen hebben beroep kunnen doen op een permanent noodfonds (EFSF: European Financial Stability Facility) voor eurolanden in financiële problemen, onder controle van de Europese Unie voeren alle landen een strikt begrotingsbeleid en sinds enkele jaren kan de ECB onbeperkt staatsobligaties opkopen, zolang ze dit nodig acht (op vraag van de landen). Begin 2015 maakte de ECB detail bekend omtrent een uitbreiding van de bestaande inkoopprogramma s. Credimo NV is ook in het bezit van staatsobligaties met een landenrisico en wordt hierdoor ook geconfronteerd met een mate van onzekerheid over de waardering van haar belangen in dergelijke staatspapieren. De onzekerheid over de toekomstige kasstromen van staatsobligaties met landenrisico brengt een risico met zich mee, doch is dit risico voor Credimo NV beperkt. In de huidige economische context brengen vooral de Griekse staatsobligaties een grote mate van onzekerheid met zich mee. Tijdens het boekjaar is de positie in Griekse staatsobligaties niet gewijzigd. 8

9 Wij stellen aan de jaarvergadering voor de haar ter goedkeuring voorgelegde jaarrekening die afsluit met een balanstotaal ,03 EUR als volgt te verdelen: Resultaten van het boekjaar Overgedragen resultaat vorig boekjaar ,08 EUR 6.051,91 EUR ,99 EUR Deze ,99 EUR zal als volgt opgesplitst worden: Dotatie aan de reserves Vergoeding van het kapitaal Over te dragen winst ,00 EUR ,75 EUR 4.308,24 EUR Tijdens het boekjaar werden geen beslissingen met tegengesteld belang voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Tijdens het boekjaar werden er geen erelonen betaald aan de Commissaris of aan een hem verwante derde die niet de vergoeding zijn van het commissarismandaat. Er zijn geen bijzondere risico's en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, buiten deze die tot de gangbare operationele omgeving van de onderneming behoren. Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na het einde van het boekjaar, die de opinie betreffende de onderneming kunnen beïnvloeden. Wij danken al onze cliënten, onze medewerkers, onze bemiddelaars en onze aandeelhouders voor het vertrouwen dat zij gesteld hebben in onze maatschappij. Asse, 23 april 2015 De Raad van Bestuur 9

10 CREDIMO NV Weversstraat ASSE VERKORTE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. I. BALANS ACTIVA B. Immateriële activa C. Beleggingen I. Terreinen en gebouwen II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen III. Overige financiële beleggingen Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten Obligaties en andere vastrentende effecten Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten Overige leningen Deposito's bij kredietinstellingen Dbis Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen E. Vorderingen F. Overige activabestanddelen I. Materiële activa II. Beschikbare waarden G. Overlopende rekeningen 431/ TOTAAL VAN DE ACTIVA

11 I. BALANS VERKORTE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd PASSIVA A. Eigen vermogen I. Geplaatst kapitaal III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves Wettelijke reserve Beschikbare reserve V. Overgedragen resultaat Overgedragen winst (+) B. Achtergestelde schulden C. Technische voorzieningen E. Voorzieningen voor overige risico's en kosten III. Andere voorzieningen F. Deposito's ontvangen van herverzekeraars 17 0 G. Schulden I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen III. Niet-achtergestelde obligatielening IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen V. Overige schulden H. Overlopende rekeningen 434/ TOTAAL VAN DE PASSIVA

12 II. RESULTATENREKENING Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. TECHNISCHE REKENING 1. Premies, onder aftrek van herverzekering Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen 0 d) Meerwaarde op de realisatie Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) 620 ( ) a) Betaalde netto-bedragen b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) 0 6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) Winstdeling en restorno's, onder afrek van herverzekering (-) 622 ( ) 8. Netto-bedrijfskosten (-) 623 ( ) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen winstdeelnemingen 0 9. Beleggingslasten (-) 624 ( ) 11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 626 ( ) 13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering 720/ Winst (+) 12

13 II. RESULTATENREKENING NIET TECHNISCHE REKENING 2. Resultaat van de technische rekening levensverzekering 720/ Winst (+) 3. Opbrengsten van beleggingen Beleggingslasten (-) 630 ( ) 7. Overige opbrengsten Overige kosten 632 ( ) 8bis. Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening, voor belastingen Winst (+) 710/ Uitzonderlijke opbrengsten Uizonderlijke kosten 633 ( 0 ) 13. Uitzonderlijk restulaat Winst (+) 733/ Belastingen op het resultaat (-/+) 634/ Resultaat van het boekjaar Winst (+) 710/

14 II. RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING Te bestemmen winstsaldo 710/ Te bestemmen winst van het boekjaar 710/ Overgedragen winst Onttrekkingen aan het eigen vermogen 737.2/ aan de reserves Toevoegingen aan het eigen vermogen (-) 637.2/637.3 ( ) 2. aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen resultaat 2. Over te dragen winst (-) ( ) Uit te keren winst (-) 637.5/637.7 ( ) 1. Vergoeding van het kapitaal

15 COMMENTAAR OP DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER. A. ACTIVA B. Immateriële activa Ook dit jaar werd er vooral geïnvesteerd in de verdere uitbouw en ontwikkeling van het automatiseringsproces van de maatschappij. De intern ontwikkelde software neemt hierbij een steeds belangrijkere plaats in en werd opgenomen onder de post onderzoek en ontwikkeling voor een gecumuleerd bedrag van EUR. C. Beleggingen Algemeen overzicht : 2013 Beleggingen (incl. beschikbare waarden) - Terreinen en gebouwen , ,26 - Verbonden ondernemingen , ,15 - Aandelen , ,18 - Obligaties , ,14 - Hypothecaire leningen , ,00 - Overige leningen , ,11 - Termijnrekening en + beschikbare waarden , , Termijnrekeningen + beschikbare waarden Overige leningen Hypothecaire kredieten Obligaties Aandelen Verbonden ondernemingen Terreinen en gebouwen 0 Aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De ongerealiseerde verschillen worden verwerkt in het eigen vermogen, bij realisatie in de winst- en verliesrekening. Een duurzame waardevermindering wordt afgewaardeerd via winst- en verliesrekening. In het boekjaar werd er op de portefeuille aandelen geen duurzame niet gerealiseerde waardevermindering geboekt. Conform de waarderingsregels werd het verschil tussen de beurswaarde en de boekwaarde zijnde ,58 EUR verwerkt in het eigen vermogen. De beurswaarde van de portefeuille aandelen bedroeg op 31/12/ ,57 EUR. 15

16 Ook in werd de volledige portefeuille obligaties door de Raad van Bestuur onderworpen aan een onderzoek en beoordeling op de mogelijke oninbaarheid van de toekomstige kasstromen en rente. In dit onderzoek werd beslist een waardevermindering te boeken op de positie in OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN - AG. In de portefeuille obligaties is de verhouding tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties nog steeds in het voordeel van staatsobligaties (of door de staat gewaarborgde effecten). Staats - Bedrijfspapier 31/12/ 40,89% Staatspapier Bedrijfspapier 59,11% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Staatspapier Bedrijfspapier 16

17 De maatschappij heeft steeds een voorzichtige en niet speculatieve beleggingspolitiek gevoerd. 72,87 % van de totale portefeuille obligaties heeft de rating A of hoger. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AAA AA A BBB Andere 2013 Productie hypothecaire kredieten in : Het gemiddeld gerealiseerd hypothecair krediet aan particulieren in bedroeg EUR en aan niet-particulieren EUR, verder werd er nauwkeurig toegekeken op de aanwezigheid van een veilige risico -en intermediatiemarge Hypothecaire lening aan particulieren , ,00 Leningen op afbetaling met hypothecaire waarborg , ,00 Investeringskredieten , ,00 Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg , ,00 Niet hypotecaire kredieten 0,00 0, , , , , , Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg Investeringskredieten , , ,00 Lening op afbetaling met hypothecaire waarborg Hypothecaire kredieten aan particulieren , ,00 0,00 17

18 De deposito s op korte termijn bij kredietinstellingen bedroegen op afsluitdatum EUR terwijl de beschikbare waarden op zichtrekeningen zoals opgenomen onder de overige activabestanddelen EUR bedroegen per 31/12/. Dbis. Herverzekering Het aandeel van de herverzekeraar in de technische reserve bedroeg per 31/12/ EUR. G. Overlopende rekeningen Naast de verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden van EUR omvat deze post de te ontvangen bedragen op beleggingen en de over volgend jaar toe te wijzen kosten voor het bedrag van EUR. 18

19 B. PASSIVA A. Eigen vermogen Het kapitaal is volstort en bedraagt EUR en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Er werd geen uitgiftepremie opgenomen in het eigen vermogen. De reserves omvatten de wettelijke reserve voor EUR en de beschikbare reserves ten bedrage van EUR Het overgedragen resultaat bedraagt EUR. De Raad van Bestuur heeft in boekjaar 2008 besloten tot de actualisering van de waarderingsregels van de vennootschap. Deze aanpassing was noodzakelijk in het kader van de vaststaande evolutie van waarderingsregels in een nationale en internationale context. Deze actualisering verzekert tevens de duurzaamheid van de belangrijke investeringen in de interne ontwikkeling van gegevensbestanden en softwareprogramma s. Deze laatste zullen Credimo toelaten financiële staten voor te leggen op enkelvoudige en geconsolideerde basis, in overeenstemming met zowel nationale als internationale normen, zoals dit reeds op dit ogenblik wordt gevraagd. De herbewerking van de financiële gegevens, die leidt tot een belangrijk positief saldo, werd niet in resultaten opgenomen, maar wordt conform de normen uitgedrukt in een afzonderlijke vermogensrubriek herwaarderingsmeerwaarde ter waarde van EUR. B. Achtergestelde schulden De achtergestelde schulden omvatten de uitgifte van de niet converteerbare, achtergestelde obligatielening ten bedrage van EUR. C. Technische voorzieningen De technische voorziening voor verzekering leven omvat vier producten: - de kapitalisatie producten voor EUR - de producten tak 21 voor EUR - de producten tak 26 voor EUR - de verzekering dekking overlijden voor EUR De aanvullende voorziening voor voor producten met een duurtijd langer dan acht jaar conform KB Leven bedraagt EUR. 19

20 Bruto premie inkomen : Premies TAK 21 + Credobon , ,95 - Premies TAK , ,79 - Geldbeleggingen , , , , , , , , , , ,00 - Geldbeleggingen - Premies Tak 26 - Premies Tak 21 + Credobon 0,00 De voorziening voor te betalen schade bedraagt EUR. De voorziening voor winstdeling bedraagt EUR. E. Voorzieningen voor overige risico s en kosten Deze post omvat de provisie aangelegd voor vermoedelijke verliezen die zouden kunnen ontstaan bij de realisatie van bepaalde twijfelachtige vorderingen. G. Schulden De technische schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen ten bedrage van EUR omvatten hoofdzakelijk de bijkomende voorziening voor een bedrag van EUR op de portefeuille kapitalisatieverrichtingen die vallen onder de toepassing van het KB nr. 43. De schulden t.a.v. kredietinstellingen omvatten de mobilisatie van kredieten bij B.K.C.P. De overige schulden omvatten onder overige hoofdzakelijk het reconstitutiefonds voor de wedersamenstelling van de kredieten voor EUR, de uitgegeven kasbons en obligaties voor EUR. H. Overlopende rekeningen In deze rubriek worden de verlopen niet vervallen intresten op de diverse schulden opgenomen. 20

21 Verslag van de Raad van Bestuur Geconsolideerde jaarrekening per Aan de Gewone Algemene Vergadering van 11 juni Dames en Heren Aandeelhouders, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de geconsolideerde jaarrekening van Credimo NV over het boekjaar. De NV Credimo heeft 4 participaties van meer dan 50% : NV Group Eurasca (99,9%) NV Credimo Verzekeringen ( 99,9 % ) NV Credimo Invest ( 95,3% ) NV Verimo (99,9% ) De NV Group Eurasca houdt op haar beurt participaties aan van meer dan 50% in 13 andere vennootschappen. Op wereldvlak kende een ongelijke economische groei. De Amerikaanse economie, waar vooral de consumenten de groei in stand hielden, deed het uitstekend. De hoogconjunctuur uit de periode werd zelfs benaderd. Japan is het jaar sterk geëindigd. De gevolgen van Abenomics beginnen voelbaar te worden, wat aanleiding geeft voor een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor China kende de laagste groei sinds 1989, namelijk 7,4%. Eind verraste de Chinese Centrale Bank met een eerste rentedaling. Naar verwachting zullen verdere versoepelingen onvermijdelijk zijn om de verwachte groei voor 2015 van 7,2% te handhaven. Europa is het zorgenkind en blijft steken met een lage groei en een lage inflatie. De economische groei is gestrand op 0,8% in plaats van de verwachte 1,2%. Voor Europa zijn er in 2015 verschillende elementen aanwezig die beterschap doen verwachten. De sterke groei in de VS, de goedkope euro, de lage olieprijs en het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank moeten de Europese economie kunnen aanzwengelen. Mits de olieprijs en de euro voldoende lang op een laag niveau blijven, kan een economische groei van 1,3% verwacht worden. Hoe dan ook blijft dit een verwachting. Men dient tevens rekening te houden met verschillende risico s, waaronder het risico op een blijvende deflatie dat steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt. Volgens de meeste analisten is er nog geen reden tot ongerustheid gezien de negatieve inflatie voorlopig het gevolg is van een goedkoper wordende productie. Een scenario waarin onvoldoende vraag zorgt voor een neerwaartse druk op prijzen en lonen (waardoor schuldenaars in problemen komen) is voorlopig nog niet aan de orde. Al komt zo n doemscenario gevaarlijk dichtbij. Naast het risico op een blijvende deflatie zullen ook andere onzekerheden en risico s hun stempel drukken op In België zullen zwaardere overheidsinspanningen onvermijdelijk zijn om de begroting in orde te houden. De manier waarop de economische actoren hierop zullen reageren zal de groei in ons land bepalen. Op Europees niveau heeft de ECB begin 2015 de details bekend gemaakt betreffende het kwantitatieve versoepelingsbeleid. De omvang zorgt voor een serieuze verstoring in het evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is afwachten hoe de markt hiermee zal omgaan op langere termijn, alsmede de mate waarin dit inkoopprogramma de economie weet te boosten. Andere onzekerheden die 2015 zullen bepalen zijn, onder andere, de opnieuw opkomende speculaties omtrent een Grexit en de gevolgen van een eventuele rentestijging in de VS. 21

22 Ook in heeft Credimo NV kunnen rekenen op de volgehouden inspanningen van de onafhankelijke bemiddelaar voor de distributie van zijn producten. Deze stevige band met de bemiddelaar staat garant voor een onafhankelijk financieel advies aan de klanten en een gepaste opvolging. In erkende Credimo NV 115 nieuwe bemiddelaars die een samenwerking met Credimo gestart zijn. De productie beleggingen bedroeg in ,93 EUR en bestond uit polissen. Het zwaartepunt van de productie verschoof naar Tak 21, welke goed was voor 60% van de productie. 25% van de nieuwe productie werd geplaatst in Tak 26. De overige 15% van de nieuwe productie werd geplaatst in geldbeleggingen. De totale beleggingsreserve steeg van ,99 EUR in 2013 naar ,79 EUR in. De productie hypothecaire kredieten alle typen bedroeg in ,20 EUR. Het gemiddelde gerealiseerde bedrag voor een krediet aan particulieren bedroeg EUR en voor investeringskredieten EUR. De totale portefeuille hypothecaire kredieten bedroeg ,52 EUR. De solvabiliteitsmarge op 31/12/ bedroeg ,99 EUR, wat neerkomt op 187,84 % van de vereiste marge. Wij stellen aan de jaarvergadering voor de haar ter goedkeuring voorgelegde geconsolideerde jaarrekening die afsluit met een balanstotaal van ,70 EUR een geconsolideerd resultaat van ,32 goed te keuren. Na balansdatum hebben zich geen nieuwe gebeurtenissen voorgedaan, die de financiële positie of de resultaten van de vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. Tijdens het boekjaar werden geen beslissingen met tegengesteld belang voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Tijdens het boekjaar werden er geen erelonen betaald aan de Commissaris of aan een hem verwante derde die niet de vergoeding zijn van het commissarismandaat. Er zijn geen bijzondere risico's en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, buiten deze die tot de gangbare operationele omgeving van de onderneming behoren. Wij danken de dames en heren aandeelhouders voor het vertrouwen dat zij gesteld hebben in de Raad van Bestuur, alsmede ook al onze bemiddelaars en personeelsleden. Asse, 23 april 2015 De Raad van Bestuur 22

23 VERKORTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. I. BALANS ACTIEF I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA ,00 III. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN ,03 IV. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/ ,67 V. FINANCIELE VASTE ACTIVA ,00 VI. VORDERINGEN OP LANGER DAN EEN JAAR ,00 VII. VOORRADEN 0,00 VIII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 40/ ,00 IX. GELDBELEGGINGEN 50/ ,00 X. LIQUIDE MIDDELEN 54/ ,00 XI. OVERLOPENDE REKENINGEN ,00 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/ ,70 PASSIEF I. KAPITAAL ,00 II. UITGIFTEPREMIES 11 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ,00 IV. RESERVES 13/ ,02 V. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN ,57 VI. OMREKENINGSVERSCHILLEN 0,00 VII. KAPITAALSUBSIDIES 0,00 VIII. BELANGEN VAN DERDEN ,11 IX. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ,00 X. SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR ,00 XI. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 42/ ,00 XII. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/ ,00 TOTAAL VAN DE PASSIVA 20/ ,70 23

Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 19 juni 2014

Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 19 juni 2014 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 19 juni 2014 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 16 juni 2016

Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 16 juni 2016 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 16 juni 2016 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 09 juni 2011

Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 09 juni 2011 Jaarverslag 2010 Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 09 juni 2011 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Intergemeentelijk samenwerkingsverband INTERGAS. opdrachthoudende vereniging JAARVERSLAG 2008

Intergemeentelijk samenwerkingsverband INTERGAS. opdrachthoudende vereniging JAARVERSLAG 2008 Intergemeentelijk samenwerkingsverband INTERGAS opdrachthoudende vereniging JAARVERSLAG 2008 Maatschappelijke zetel: Diestsesteenweg 126 3210 Lubbeek RPR Leuven BTW BE 0249 598 618 INHOUDSTAFEL Bestuur

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Verslag van de Secretarispenningmeester

Verslag van de Secretarispenningmeester Verslag van de Secretarispenningmeester Geachte confraters, Dames en heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekening 2013. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2014, samen

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie