Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd.

2 Boekjaar RAAD VAN BESTUUR Jozef De Mey Voorzitter Externe functies Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS NV Voorzitter Raad van Bestuur, AG Insurance NV Bestuurder, Credimo Holding NV Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS Insurance International NV Voorzitter Raad van Bestuur,AGEAS Insurance Company Asia (Hong Kong) Voorzitter Raad van Bestuur, AGEAS Asia Holdings Ltd Voorzitter, Downtown Holding Ondervoorzitter Raad van Bestuur, Muang Thai Life Assurance Cy (Thailand) Ondervoorzitter Raad van Bestuur, Muang Thai Group Holding Cy (Thailand) Bestuurder, De Eik NV Bestuurder, Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel Bestuurder, Festival van Vlaanderen Gent Bestuurder, De Warande B.V.B.A Mark Eyskens vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mark Eyskens, Ondervoorzitter Externe functies Voorzitter, Fondation d Arenberg VZW Voorzitter, PA-Europe Bestuurder, Europamuseum VZW Lid, Optimisten zonder grenzen VZW Lid, The British School of Brussels VZW Bestuurder, Egmont-Institut Royal des relations Internationales ION Voorzitter, Francqui Stichting Bestuurder, Artes Leuven VZW Voorzitter, Festival van Vlaanderen samenwerkingsvereniging VZW Bestuurder, Vlaamse Academische Stem VZW Lid en erevoorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen Member of the board of International Crisis Group Jozef Van Nieuwenhuysen, Gedelegeerd Bestuurder Externe functie Gedelegeerd Bestuurder, Credimo Holding NV Gedelegeerd Bestuurder, Partners in Insurance NV Andre De Keersmaeker, Bestuurder Externe functies Bestuurder, Credimo Holding NV Gedelegeerd Bestuurder, Fijoer NV Gedelegeerd Bestuurder, Bra-Horam NV Gedelegeerd Bestuurder, Emile Eylenbosch NV 2

3 Credimo Holding NV, Bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ann Van Nieuwenhuysen Externe functies Bestuurder, Credimo Holding NV Bestuurder, Zakenkantoor Teerlinck -Van Nieuwenhuysen NV Bart De Smet Bestuurder Externe functies CEO, AGEAS Uitvoerend bestuurslid van AGEAS NV / SA Uitvoerend bestuurslid van AGEAS Insurance International NV Bestuurder, Group Eurasca NV Bestuurder, Partners in insurance NV Ondervoorzitter, AG Insurance NV Ondervoorzitter, AGEAS UK Ondervoorzitter, Mayban Ageas Holding Berhad ( Maleisië) Lid van de Raad van Bestuur, Taiping Life (China) Voorzitter van LEAD-IN Bestuurder, VOKA Bestuurder, Toemeka vzw Eddy Van Gelder Bestuurder Externe functies Algemeen directeur, Gewestelijke investeringsmaatschappij voor Brussel Voorzitter Raad van Bestuur, Vrije Universiteit Brussel Penningmeester, Kaaitheater VZW Bestuurder, Brussel infrastructuur financiering NV Bestuurder, Sofibru NV Bestuurder, Brustart NV Bestuurder, Bruservices NV Bestuurder, Brusoc NV Bestuurder, Sylva Medical Bestuurder, Incubatiecentrum Arsenaal Brussel NV Bestuurder, B2E OU BRUXELLES PME OU KMO BRUSSEL NV Bestuurder, Les Instituts Internationaux de Physique et de Chemie Fondés par Ernest Solvay Bestuurder, Exportbru NV Bestuurder, Hellobru NV Penningmeester, Sainctelette 17 VZW S.P.R.L PONCELET MC² Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jean-Pol Poncelet Bestuurder Externe functies Bestuurder, Advanced Mechanica land optical systems NV Secretaris Generaal, European Nuclear Society VZW Directeur Generaal, Forum Atomique Européen VZW 3

4 Michel Van Haeleweyck, Bestuurder Externe functies Zaakvoerder, Michel J. Van Haeleweyck BVBA Voorzitter Raad van Bestuur, Autonoom Gemeentebedrijf Asse Bestuurder, Credimo-Invest NV Bestuurder, Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest Marc Neyens Bestuurder - Directeur Externe functie Bestuurder, Verimo NV Bestuurder, Credimo Verzekeringen NV 4

5 DIRECTIECOMITE Jozef Van Nieuwenhuysen, Gedelegeerd Bestuurder, Voorzitter Marc Neyens, Bestuurder - Directeur DIRECTIE Pascal Vanobbergen, Directeur Pierre Van den Steene, Directeur Peter De Paepe, Directeur Hilde Van Nijverseel, Onderdirecteur Veerle Coosemans, Onderdirecteur Pierre Hubain, Onderdirecteur COMMISSARIS Callens, Pirenne, Theunissen & Co Vertegenwoordigd door de Heer Roger Tiest, Commissaris ACTUARIËLE FUNCTIE Willy Everaert, Actuaris 5

6 Verslag van de Raad van Bestuur Jaarrekening per Aan de Gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2015 Dames en Heren Aandeelhouders, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Credimo NV, gedurende het boekjaar. Op wereldvlak kende een ongelijke economische groei. De Amerikaanse economie, waar vooral de consumenten de groei in stand hielden, deed het uitstekend. De hoogconjunctuur uit de periode werd zelfs benaderd. Japan is het jaar sterk geëindigd. De gevolgen van Abenomics beginnen voelbaar te worden, wat aanleiding geeft voor een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor China kende de laagste groei sinds 1989, namelijk 7,4%. Eind verraste de Chinese Centrale Bank met een eerste rentedaling. Naar verwachting zullen verdere versoepelingen onvermijdelijk zijn om de verwachte groei voor 2015 van 7,2% te handhaven. Europa is het zorgenkind en blijft steken met een lage groei en een lage inflatie. De economische groei is gestrand op 0,8% in plaats van de verwachte 1,2%. Voor Europa zijn er in 2015 verschillende elementen aanwezig die beterschap doen verwachten. De sterke groei in de VS, de goedkope euro, de lage olieprijs en het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank moeten de Europese economie kunnen aanzwengelen. Mits de olieprijs en de euro voldoende lang op een laag niveau blijven, kan een economische groei van 1,3% verwacht worden. Hoe dan ook blijft dit een verwachting. Men dient tevens rekening te houden met verschillende risico s, waaronder het risico op een blijvende deflatie dat steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt. Volgens de meeste analisten is er nog geen reden tot ongerustheid gezien de negatieve inflatie voorlopig het gevolg is van een goedkoper wordende productie. Een scenario waarin onvoldoende vraag zorgt voor een neerwaartse druk op prijzen en lonen (waardoor schuldenaars in problemen komen) is voorlopig nog niet aan de orde. Al komt zo n doemscenario gevaarlijk dichtbij. Naast het risico op een blijvende deflatie zullen ook andere onzekerheden en risico s hun stempel drukken op In België zullen zwaardere overheidsinspanningen onvermijdelijk zijn om de begroting in orde te houden. De manier waarop de economische actoren hierop zullen reageren zal de groei in ons land bepalen. Op Europees niveau heeft de ECB begin 2015 de details bekend gemaakt betreffende het kwantitatieve versoepelingsbeleid. De omvang zorgt voor een serieuze verstoring in het evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is afwachten hoe de markt hiermee zal omgaan op langere termijn, alsmede de mate waarin dit inkoopprogramma de economie weet te boosten. Andere onzekerheden die 2015 zullen bepalen zijn, onder andere, de opnieuw opkomende speculaties omtrent een Grexit en de gevolgen van een eventuele rentestijging in de VS. Ook in heeft Credimo NV kunnen rekenen op de volgehouden inspanningen van de onafhankelijke bemiddelaar voor de distributie van zijn producten. Deze stevige band met de bemiddelaar staat garant voor een onafhankelijk financieel advies aan de klanten en een gepaste opvolging. In erkende Credimo NV 115 nieuwe bemiddelaars die een samenwerking met Credimo gestart zijn. 6

7 De productie beleggingen bedroeg in ,93 EUR en bestond uit polissen. Het zwaartepunt van de productie verschoof naar Tak 21, welke goed was voor 60% van de productie. 25% van de nieuwe productie werd geplaatst in Tak 26. De overige 15% van de nieuwe productie werd geplaatst in geldbeleggingen , , , , , , ,00 - Geldbeleggingen - Premies Tak 26 - Premies Tak 21 + Credobon 0,00 De totale beleggingsreserve steeg van ,99 EUR in 2013 naar ,79 EUR in. De productie hypothecaire kredieten alle typen bedroeg in ,20 EUR met de volgende spreiding per krediet type: ,00 Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg , ,00 Investeringskredieten , , , , ,00 0,00 Leningen op afbetaling met hypothecaire waarborg Hypothecaire kredieten aan particulieren Het gemiddelde gerealiseerde bedrag voor een krediet aan particulieren bedroeg EUR en voor investeringskredieten EUR. De totale portefeuille hypothecaire kredieten bedroeg ,52 EUR. 7

8 Hieronder volgt een overzicht van de beleggingsportefeuille van Credimo NV in : , Termijnrekeningen + beschikbare waarden Overige leningen , ,00 Hypothecaire kredieten Obligaties ,00 Aandelen , ,00 Verbonden ondernemingen Terreinen en gebouwen 0,00 De solvabiliteitsmarge op 31/12/ bedroeg ,78 EUR, wat neerkomt op 187,00 % van de vereiste marge. De schuldencrisis binnen de Europese Unie als gevolg van hoog oplopende overheidstekorten, ebt stilaan weg. Sinds het uitbreken van de schuldencrisis zijn er heel wat maatregelen getroffen: verschillende landen hebben beroep kunnen doen op een permanent noodfonds (EFSF: European Financial Stability Facility) voor eurolanden in financiële problemen, onder controle van de Europese Unie voeren alle landen een strikt begrotingsbeleid en sinds enkele jaren kan de ECB onbeperkt staatsobligaties opkopen, zolang ze dit nodig acht (op vraag van de landen). Begin 2015 maakte de ECB detail bekend omtrent een uitbreiding van de bestaande inkoopprogramma s. Credimo NV is ook in het bezit van staatsobligaties met een landenrisico en wordt hierdoor ook geconfronteerd met een mate van onzekerheid over de waardering van haar belangen in dergelijke staatspapieren. De onzekerheid over de toekomstige kasstromen van staatsobligaties met landenrisico brengt een risico met zich mee, doch is dit risico voor Credimo NV beperkt. In de huidige economische context brengen vooral de Griekse staatsobligaties een grote mate van onzekerheid met zich mee. Tijdens het boekjaar is de positie in Griekse staatsobligaties niet gewijzigd. 8

9 Wij stellen aan de jaarvergadering voor de haar ter goedkeuring voorgelegde jaarrekening die afsluit met een balanstotaal ,03 EUR als volgt te verdelen: Resultaten van het boekjaar Overgedragen resultaat vorig boekjaar ,08 EUR 6.051,91 EUR ,99 EUR Deze ,99 EUR zal als volgt opgesplitst worden: Dotatie aan de reserves Vergoeding van het kapitaal Over te dragen winst ,00 EUR ,75 EUR 4.308,24 EUR Tijdens het boekjaar werden geen beslissingen met tegengesteld belang voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Tijdens het boekjaar werden er geen erelonen betaald aan de Commissaris of aan een hem verwante derde die niet de vergoeding zijn van het commissarismandaat. Er zijn geen bijzondere risico's en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, buiten deze die tot de gangbare operationele omgeving van de onderneming behoren. Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na het einde van het boekjaar, die de opinie betreffende de onderneming kunnen beïnvloeden. Wij danken al onze cliënten, onze medewerkers, onze bemiddelaars en onze aandeelhouders voor het vertrouwen dat zij gesteld hebben in onze maatschappij. Asse, 23 april 2015 De Raad van Bestuur 9

10 CREDIMO NV Weversstraat ASSE VERKORTE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. I. BALANS ACTIVA B. Immateriële activa C. Beleggingen I. Terreinen en gebouwen II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen III. Overige financiële beleggingen Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten Obligaties en andere vastrentende effecten Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten Overige leningen Deposito's bij kredietinstellingen Dbis Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen E. Vorderingen F. Overige activabestanddelen I. Materiële activa II. Beschikbare waarden G. Overlopende rekeningen 431/ TOTAAL VAN DE ACTIVA

11 I. BALANS VERKORTE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd PASSIVA A. Eigen vermogen I. Geplaatst kapitaal III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves Wettelijke reserve Beschikbare reserve V. Overgedragen resultaat Overgedragen winst (+) B. Achtergestelde schulden C. Technische voorzieningen E. Voorzieningen voor overige risico's en kosten III. Andere voorzieningen F. Deposito's ontvangen van herverzekeraars 17 0 G. Schulden I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen III. Niet-achtergestelde obligatielening IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen V. Overige schulden H. Overlopende rekeningen 434/ TOTAAL VAN DE PASSIVA

12 II. RESULTATENREKENING Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de Commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. TECHNISCHE REKENING 1. Premies, onder aftrek van herverzekering Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen 0 d) Meerwaarde op de realisatie Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) 620 ( ) a) Betaalde netto-bedragen b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) 0 6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) Winstdeling en restorno's, onder afrek van herverzekering (-) 622 ( ) 8. Netto-bedrijfskosten (-) 623 ( ) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen winstdeelnemingen 0 9. Beleggingslasten (-) 624 ( ) 11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 626 ( ) 13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering 720/ Winst (+) 12

13 II. RESULTATENREKENING NIET TECHNISCHE REKENING 2. Resultaat van de technische rekening levensverzekering 720/ Winst (+) 3. Opbrengsten van beleggingen Beleggingslasten (-) 630 ( ) 7. Overige opbrengsten Overige kosten 632 ( ) 8bis. Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening, voor belastingen Winst (+) 710/ Uitzonderlijke opbrengsten Uizonderlijke kosten 633 ( 0 ) 13. Uitzonderlijk restulaat Winst (+) 733/ Belastingen op het resultaat (-/+) 634/ Resultaat van het boekjaar Winst (+) 710/

14 II. RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING Te bestemmen winstsaldo 710/ Te bestemmen winst van het boekjaar 710/ Overgedragen winst Onttrekkingen aan het eigen vermogen 737.2/ aan de reserves Toevoegingen aan het eigen vermogen (-) 637.2/637.3 ( ) 2. aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen resultaat 2. Over te dragen winst (-) ( ) Uit te keren winst (-) 637.5/637.7 ( ) 1. Vergoeding van het kapitaal

15 COMMENTAAR OP DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER. A. ACTIVA B. Immateriële activa Ook dit jaar werd er vooral geïnvesteerd in de verdere uitbouw en ontwikkeling van het automatiseringsproces van de maatschappij. De intern ontwikkelde software neemt hierbij een steeds belangrijkere plaats in en werd opgenomen onder de post onderzoek en ontwikkeling voor een gecumuleerd bedrag van EUR. C. Beleggingen Algemeen overzicht : 2013 Beleggingen (incl. beschikbare waarden) - Terreinen en gebouwen , ,26 - Verbonden ondernemingen , ,15 - Aandelen , ,18 - Obligaties , ,14 - Hypothecaire leningen , ,00 - Overige leningen , ,11 - Termijnrekening en + beschikbare waarden , , Termijnrekeningen + beschikbare waarden Overige leningen Hypothecaire kredieten Obligaties Aandelen Verbonden ondernemingen Terreinen en gebouwen 0 Aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De ongerealiseerde verschillen worden verwerkt in het eigen vermogen, bij realisatie in de winst- en verliesrekening. Een duurzame waardevermindering wordt afgewaardeerd via winst- en verliesrekening. In het boekjaar werd er op de portefeuille aandelen geen duurzame niet gerealiseerde waardevermindering geboekt. Conform de waarderingsregels werd het verschil tussen de beurswaarde en de boekwaarde zijnde ,58 EUR verwerkt in het eigen vermogen. De beurswaarde van de portefeuille aandelen bedroeg op 31/12/ ,57 EUR. 15

16 Ook in werd de volledige portefeuille obligaties door de Raad van Bestuur onderworpen aan een onderzoek en beoordeling op de mogelijke oninbaarheid van de toekomstige kasstromen en rente. In dit onderzoek werd beslist een waardevermindering te boeken op de positie in OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN - AG. In de portefeuille obligaties is de verhouding tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties nog steeds in het voordeel van staatsobligaties (of door de staat gewaarborgde effecten). Staats - Bedrijfspapier 31/12/ 40,89% Staatspapier Bedrijfspapier 59,11% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Staatspapier Bedrijfspapier 16

17 De maatschappij heeft steeds een voorzichtige en niet speculatieve beleggingspolitiek gevoerd. 72,87 % van de totale portefeuille obligaties heeft de rating A of hoger. 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AAA AA A BBB Andere 2013 Productie hypothecaire kredieten in : Het gemiddeld gerealiseerd hypothecair krediet aan particulieren in bedroeg EUR en aan niet-particulieren EUR, verder werd er nauwkeurig toegekeken op de aanwezigheid van een veilige risico -en intermediatiemarge Hypothecaire lening aan particulieren , ,00 Leningen op afbetaling met hypothecaire waarborg , ,00 Investeringskredieten , ,00 Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg , ,00 Niet hypotecaire kredieten 0,00 0, , , , , , Kredieten Groot Hertogdom Luxemburg Investeringskredieten , , ,00 Lening op afbetaling met hypothecaire waarborg Hypothecaire kredieten aan particulieren , ,00 0,00 17

18 De deposito s op korte termijn bij kredietinstellingen bedroegen op afsluitdatum EUR terwijl de beschikbare waarden op zichtrekeningen zoals opgenomen onder de overige activabestanddelen EUR bedroegen per 31/12/. Dbis. Herverzekering Het aandeel van de herverzekeraar in de technische reserve bedroeg per 31/12/ EUR. G. Overlopende rekeningen Naast de verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden van EUR omvat deze post de te ontvangen bedragen op beleggingen en de over volgend jaar toe te wijzen kosten voor het bedrag van EUR. 18

19 B. PASSIVA A. Eigen vermogen Het kapitaal is volstort en bedraagt EUR en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Er werd geen uitgiftepremie opgenomen in het eigen vermogen. De reserves omvatten de wettelijke reserve voor EUR en de beschikbare reserves ten bedrage van EUR Het overgedragen resultaat bedraagt EUR. De Raad van Bestuur heeft in boekjaar 2008 besloten tot de actualisering van de waarderingsregels van de vennootschap. Deze aanpassing was noodzakelijk in het kader van de vaststaande evolutie van waarderingsregels in een nationale en internationale context. Deze actualisering verzekert tevens de duurzaamheid van de belangrijke investeringen in de interne ontwikkeling van gegevensbestanden en softwareprogramma s. Deze laatste zullen Credimo toelaten financiële staten voor te leggen op enkelvoudige en geconsolideerde basis, in overeenstemming met zowel nationale als internationale normen, zoals dit reeds op dit ogenblik wordt gevraagd. De herbewerking van de financiële gegevens, die leidt tot een belangrijk positief saldo, werd niet in resultaten opgenomen, maar wordt conform de normen uitgedrukt in een afzonderlijke vermogensrubriek herwaarderingsmeerwaarde ter waarde van EUR. B. Achtergestelde schulden De achtergestelde schulden omvatten de uitgifte van de niet converteerbare, achtergestelde obligatielening ten bedrage van EUR. C. Technische voorzieningen De technische voorziening voor verzekering leven omvat vier producten: - de kapitalisatie producten voor EUR - de producten tak 21 voor EUR - de producten tak 26 voor EUR - de verzekering dekking overlijden voor EUR De aanvullende voorziening voor voor producten met een duurtijd langer dan acht jaar conform KB Leven bedraagt EUR. 19

20 Bruto premie inkomen : Premies TAK 21 + Credobon , ,95 - Premies TAK , ,79 - Geldbeleggingen , , , , , , , , , , ,00 - Geldbeleggingen - Premies Tak 26 - Premies Tak 21 + Credobon 0,00 De voorziening voor te betalen schade bedraagt EUR. De voorziening voor winstdeling bedraagt EUR. E. Voorzieningen voor overige risico s en kosten Deze post omvat de provisie aangelegd voor vermoedelijke verliezen die zouden kunnen ontstaan bij de realisatie van bepaalde twijfelachtige vorderingen. G. Schulden De technische schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen ten bedrage van EUR omvatten hoofdzakelijk de bijkomende voorziening voor een bedrag van EUR op de portefeuille kapitalisatieverrichtingen die vallen onder de toepassing van het KB nr. 43. De schulden t.a.v. kredietinstellingen omvatten de mobilisatie van kredieten bij B.K.C.P. De overige schulden omvatten onder overige hoofdzakelijk het reconstitutiefonds voor de wedersamenstelling van de kredieten voor EUR, de uitgegeven kasbons en obligaties voor EUR. H. Overlopende rekeningen In deze rubriek worden de verlopen niet vervallen intresten op de diverse schulden opgenomen. 20

21 Verslag van de Raad van Bestuur Geconsolideerde jaarrekening per Aan de Gewone Algemene Vergadering van 11 juni Dames en Heren Aandeelhouders, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de geconsolideerde jaarrekening van Credimo NV over het boekjaar. De NV Credimo heeft 4 participaties van meer dan 50% : NV Group Eurasca (99,9%) NV Credimo Verzekeringen ( 99,9 % ) NV Credimo Invest ( 95,3% ) NV Verimo (99,9% ) De NV Group Eurasca houdt op haar beurt participaties aan van meer dan 50% in 13 andere vennootschappen. Op wereldvlak kende een ongelijke economische groei. De Amerikaanse economie, waar vooral de consumenten de groei in stand hielden, deed het uitstekend. De hoogconjunctuur uit de periode werd zelfs benaderd. Japan is het jaar sterk geëindigd. De gevolgen van Abenomics beginnen voelbaar te worden, wat aanleiding geeft voor een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor China kende de laagste groei sinds 1989, namelijk 7,4%. Eind verraste de Chinese Centrale Bank met een eerste rentedaling. Naar verwachting zullen verdere versoepelingen onvermijdelijk zijn om de verwachte groei voor 2015 van 7,2% te handhaven. Europa is het zorgenkind en blijft steken met een lage groei en een lage inflatie. De economische groei is gestrand op 0,8% in plaats van de verwachte 1,2%. Voor Europa zijn er in 2015 verschillende elementen aanwezig die beterschap doen verwachten. De sterke groei in de VS, de goedkope euro, de lage olieprijs en het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank moeten de Europese economie kunnen aanzwengelen. Mits de olieprijs en de euro voldoende lang op een laag niveau blijven, kan een economische groei van 1,3% verwacht worden. Hoe dan ook blijft dit een verwachting. Men dient tevens rekening te houden met verschillende risico s, waaronder het risico op een blijvende deflatie dat steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt. Volgens de meeste analisten is er nog geen reden tot ongerustheid gezien de negatieve inflatie voorlopig het gevolg is van een goedkoper wordende productie. Een scenario waarin onvoldoende vraag zorgt voor een neerwaartse druk op prijzen en lonen (waardoor schuldenaars in problemen komen) is voorlopig nog niet aan de orde. Al komt zo n doemscenario gevaarlijk dichtbij. Naast het risico op een blijvende deflatie zullen ook andere onzekerheden en risico s hun stempel drukken op In België zullen zwaardere overheidsinspanningen onvermijdelijk zijn om de begroting in orde te houden. De manier waarop de economische actoren hierop zullen reageren zal de groei in ons land bepalen. Op Europees niveau heeft de ECB begin 2015 de details bekend gemaakt betreffende het kwantitatieve versoepelingsbeleid. De omvang zorgt voor een serieuze verstoring in het evenwicht tussen vraag en aanbod. Het is afwachten hoe de markt hiermee zal omgaan op langere termijn, alsmede de mate waarin dit inkoopprogramma de economie weet te boosten. Andere onzekerheden die 2015 zullen bepalen zijn, onder andere, de opnieuw opkomende speculaties omtrent een Grexit en de gevolgen van een eventuele rentestijging in de VS. 21

22 Ook in heeft Credimo NV kunnen rekenen op de volgehouden inspanningen van de onafhankelijke bemiddelaar voor de distributie van zijn producten. Deze stevige band met de bemiddelaar staat garant voor een onafhankelijk financieel advies aan de klanten en een gepaste opvolging. In erkende Credimo NV 115 nieuwe bemiddelaars die een samenwerking met Credimo gestart zijn. De productie beleggingen bedroeg in ,93 EUR en bestond uit polissen. Het zwaartepunt van de productie verschoof naar Tak 21, welke goed was voor 60% van de productie. 25% van de nieuwe productie werd geplaatst in Tak 26. De overige 15% van de nieuwe productie werd geplaatst in geldbeleggingen. De totale beleggingsreserve steeg van ,99 EUR in 2013 naar ,79 EUR in. De productie hypothecaire kredieten alle typen bedroeg in ,20 EUR. Het gemiddelde gerealiseerde bedrag voor een krediet aan particulieren bedroeg EUR en voor investeringskredieten EUR. De totale portefeuille hypothecaire kredieten bedroeg ,52 EUR. De solvabiliteitsmarge op 31/12/ bedroeg ,99 EUR, wat neerkomt op 187,84 % van de vereiste marge. Wij stellen aan de jaarvergadering voor de haar ter goedkeuring voorgelegde geconsolideerde jaarrekening die afsluit met een balanstotaal van ,70 EUR een geconsolideerd resultaat van ,32 goed te keuren. Na balansdatum hebben zich geen nieuwe gebeurtenissen voorgedaan, die de financiële positie of de resultaten van de vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden. Tijdens het boekjaar werden geen beslissingen met tegengesteld belang voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Tijdens het boekjaar werden er geen erelonen betaald aan de Commissaris of aan een hem verwante derde die niet de vergoeding zijn van het commissarismandaat. Er zijn geen bijzondere risico's en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt, buiten deze die tot de gangbare operationele omgeving van de onderneming behoren. Wij danken de dames en heren aandeelhouders voor het vertrouwen dat zij gesteld hebben in de Raad van Bestuur, alsmede ook al onze bemiddelaars en personeelsleden. Asse, 23 april 2015 De Raad van Bestuur 22

23 VERKORTE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING PER 31/12/ (in euro) Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting van de vele bijkomende staten die de integrale jaarrekeningenset zelf vormt. In deze uitgebreide staten zijn onder andere ook de verslagen van de commissaris opgenomen die daarin, zonder voorbehoud, de jaarrekeningen heeft goedgekeurd. I. BALANS ACTIEF I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA ,00 III. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN ,03 IV. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/ ,67 V. FINANCIELE VASTE ACTIVA ,00 VI. VORDERINGEN OP LANGER DAN EEN JAAR ,00 VII. VOORRADEN 0,00 VIII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 40/ ,00 IX. GELDBELEGGINGEN 50/ ,00 X. LIQUIDE MIDDELEN 54/ ,00 XI. OVERLOPENDE REKENINGEN ,00 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/ ,70 PASSIEF I. KAPITAAL ,00 II. UITGIFTEPREMIES 11 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ,00 IV. RESERVES 13/ ,02 V. CONSOLIDATIEVERSCHILLEN ,57 VI. OMREKENINGSVERSCHILLEN 0,00 VII. KAPITAALSUBSIDIES 0,00 VIII. BELANGEN VAN DERDEN ,11 IX. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ,00 X. SCHULDEN OP LANGER DAN EEN JAAR ,00 XI. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 42/ ,00 XII. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/ ,00 TOTAAL VAN DE PASSIVA 20/ ,70 23

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie