Strategie Summits, Jaarbeurs. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie Summits, Jaarbeurs. 1"

Transcriptie

1 Strategie Summits, Jaarbeurs. 1

2 mevrouw M.J. (Maureen) van Houten delegate marketeer Jaarbeurs neemt bij het samenstellen van dit rapport uiterste zorgvuldigheid in acht. Ondanks dit feit kan Jaarbeurs niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de in het rapport genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten. Jaarbeurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. 2015, Jaarbeurs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag zonder voorafgaande toestemming van Jaarbeurs worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Strategie Summits, Jaarbeurs. 2

3

4 Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven ter voorbereiding op de Strategie Summit CIO Een kleine 50 CIO s en IT eindverantwoordelijken uit verschillende sectoren hebben meegewerkt aan een interview, waarin zij hun visie gaven op het thema De gecompliceerde werkelijkheid. De smart watch, google glass, cloud, internet of things en big data zijn een greep uit de vele innovaties en ontwikkelingen die de omgeving van de hedendaagse CIO beïnvloed. En de omgeving wordt steeds complexer, wat effect heeft op het IT landschap. Wat zorgt voor de grootste impact op het IT landschap en hoe creëren we waarde uit deze ontwikkelingen? Welke in- en externe innovaties geven we een kans? Ook privacy & security blijven inherent aan deze ontwikkelingen. Wat kan en wat mag? Deze ontwikkelingen eisen een andere rol van u als CIO. IT speelt een steeds grotere rol in verschillende organisaties, waardoor de relatie met de business steeds groter wordt. Agility, samenwerken, innovatie en digitalisering lijken hierbij noodzakelijk. In samenspraak met de Raad van Advies zijn de strategische thema s voor de Strategie Summit opgesteld. Deze thema s hebben als leidraad voor de opgestelde vragenlijst gediend. De input van de interviews zijn zowel online als telefonisch afgenomen en vormen de basis voor het inhoudelijk programma van de Strategie Summit CIO Graag wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoeksrapport hartelijk bedanken. Ik heb dit onderzoek en de gesprekken als zeer boeiend, informatief en inspirerend ervaren. Maureen van Houten Delegate marketeer Jaarbeurs Strategie Summits, Jaarbeurs.

5 Samenvatting Het onderzoek draagt de titel De gecompliceerde werkelijkheid. In de twee hoofdstukken van dit rapport worden de thema s: Het IT landschap en De CIO maakt het verschil behandeld. Hoofdstuk 1 Het IT landschap Verschillende innovaties, in-en externe kansen en de integratie met de business zijn enkele voorbeelden die effect hebben op het IT landschap van de hedendaagse CIO. Het thema ligt in lijn met de onderwerpen en thematieken die bovenaan de agenda's staan van de ondervraagden. Meest genoemde thema's en ontwikkelingen die bij de ondervraagden bovenaan de agenda staan zijn: het flexibeler maken van de organisatie door agile/scrum toe te passen. Wat is de IT strategie van komende jaren? Integratie van IT over de hele keten. Welke innovaties (moeten) we implementeren in combinatie met kostenreductie, cloud & Big Data? De grootste impact op het IT landschap is volgens de ondervraagden cloud. Wat zijn de mogelijkheden die cloud biedt en hoe kan cloud het best benut worden, zijn vraagstukken die spelen bij de ondervraagden. Big Data heeft na cloud de grootste impact op het IT landschap. Toch geeft 50% van de ondervraagden aan dat zij Big Data nog niet hebben ingezet binnen de organisatie. Slechts 22% geeft aan wel actief te zijn op het gebied van Big Data. Na Big Data zou security de grootste impact hebben op het IT landschap, wat een grote rol speelt in combinatie met de bovenstaande onderwerpen. Internet of things lijkt nog niet al te veel waardecreatie op te leveren volgens de ondervraagden. 48% geeft een neutraal antwoord op deze vraag. 40% van de ondervraagden geeft aan (met name intern) een aantal kleine ontwikkelingen toe te passen d.m.v. chips. Geven we innovaties altijd een kans? Maar liefst 76% van de ondervraagden geeft aan dat innovaties altijd een kans moeten krijgen. Welke innovatie of wearable zouden de ondervraagden binnen hun organisatie willen implementeren, mits er geen belemmeringen zouden zijn? De smartwatch en de tablet zijn de twee meest genoemde innovaties. De smartwatch zou volgens de meeste ondervraagden op dit moment al binnen de organisatie geïmplementeerd kunnen worden. De tablet zou volgens de meeste ondervraagden nog iets te vroeg zijn om geïmplementeerd te worden. Vorig jaar werd uit het onderzoek duidelijk dat op het gebied van wet- en regelgeving omtrent privacy & security nogal wat onduidelijkheden zijn. Ook dit jaar hebben we een aantal vragen gewijdt aan dit onderwerp. Op de vraag of er een duidelijk beeld heerst over de wet en regelgeving omtrent privacy & security gaf 52% van de ondervraagden aan een duidelijk beeld te hebben. 39% geeft aan geen duidelijk beeld te hebben. De voornaamste reden is de vaak veranderende wet en regelgeving. Het onmogelijk om aan alle privacy en beveiligingseisen van de wetgeving te voldoen, 43% geeft aan het eens te zijn deze stelling (vorig jaar is deze Strategie Summits, Jaarbeurs.

6 vraag ook gesteld. Toen was 46% van de ondervraagden het eens met deze stelling) 37% van de ondervraagden is het oneens. (vorig jaar was 35% van de ondervraagden het oneens) Een hoge awareness op het gebied van privacy & security is van groot belang. 61% van de ondervraagden geeft aan dat de awareness binnen hun organisatie hoog is. 35% gaf aan dat de awareness laag is binnen hun organisatie. Aangegeven wordt dat zij de awareness komend jaar willen optimaliseren. Hoofdstuk 2 De CIO maakt het verschil IT speelt een steeds grotere rol binnen veel organisaties. De CIO moet het verschil maken en zich op de juiste manier in zijn omgeving aan weten te passen. De vele ontwikkelingen eisen dat de CIO een andere rol aanneemt. 63% van de ondervraagden geeft aan dat de i in CIO nog altijd voor informatie staat. Het geeft de kern weer van wat de CIO is, aldus de ondervraagden. 15% ziet de i in CIO voor innovatie aan en 9% ziet de i voor integratie aan. Overige antwoorden zijn: inspiratie, interactie & IT. De rollen zijn aan het veranderen en wat betekent dat voor de achtergrond van de CIO? Heeft de toekomstige CIO bijvoorbeeld een marketing achtergrond nodig? 78% van de ondervraagden geeft aan een IT achtergrond te hebben (zowel studie als werkervaring). 7% geeft aan geen IT achtergrond te hebben en in het vak gerold te zijn. De rol van de CIO is in de afgelopen 3 jaar veranderd, met deze stelling is maar liefst 82% van de ondervraagden het eens. De grootste verandering zien zij in relatie met de business. De relatie met de business wordt steeds belangrijker. Maar liefst 76% van de ondervraagden vindt dat IT de business enabler voor de organisatie is. Slechts 2% is het oneens en ziet IT als ondersteuning. 35% van de ondervraagden geeft aan 20% van hun tijd daadwerkelijk aan IT te besteden en niet aan operationele zaken zoals de dagelijkse bedrijfsvoering. Een mooi percentage wat ze graag zo zien, aldus de ondervraagden. 13% geeft aan 50% van hun tijd specifiek aan IT te besteden en 13% geeft aan 10% van hun tijd te besteden. De ondervraagden hebben een top 3 samengesteld qua belangrijkheid uit de volgende ontwikkelingen: relatie met de business, agility, samenwerken, digitalisatie en innovatie. Op nummer 1 staat relatie met de business, op nummer 2 staat agility en op nummer 3 staat samenwerken. Relatie met de business staat volgens de ondervraagden op nummer één omdat wanneer de relatie met de business goed is, de rest vanzelf zou moeten volgen. Agility staat op twee omdat de snelle technologische ontwikkelingen ook op een snelle manier geïmplementeerd moeten worden. Middels samenwerking worden gestelde doelen bereikt, wat tevens de relatie met de business bevorderd en staat volgens de ondervraagden op een derde plek. Strategie Summits, Jaarbeurs.

7 Strategie Summits, Jaarbeurs.

8 Inhoudsopgave Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding 9 Statements 11 Hoofdstuk 1 Het IT landschap 12 Hoofdstuk 2 De CIO maakt het verschil! 18 Hoofdstuk 3 Partnervisies 22 Hoofdstuk 4 Deelnemersprofielen 31 Hoofdstuk 5 Sprekersprofielen 48 Hoofdstuk 6 Overzicht van geïnterviewden 53 Strategie Summits, Jaarbeurs.

9 Inleiding In dit Onderzoeksrapport CIO 2015 worden de resultaten toegelicht van het door Jaarbeurs uitgevoerde onderzoek onder bijna 50 CIO s en IT-directeuren uit de volgende verschillende sectoren: Verdeling van de geïnterviewden naar sector Overheid 4% 2% 2% 15% 16% Brede Industrie Finance Zorg 4% 7% 17% Onderwijs Energie 7% 9% 13% Bouw FMCG Retail Leisure Overige De interviews zijn afgenomen middels online en telefonische interviews. De uitgebreide vragenlijst die hiervoor gehanteerd is, is samengesteld vanuit het strategische thema dat is opgesteld in samenspraak met de Raad van Advies. De input van de interviews zijn gebundeld in het onderzoeksrapport dat voor u ligt. Deze input is tevens de basis van het inhoudelijk programma van de Strategie Summit CIO Raad van Advies Strategie Summit CIO 2015 Mw. M. (Marcolien) de Haan, CIO, Perfetti van Melle. Dhr. ir. P.M. (Peter) van Schaik, directeur, Spir-IT. Dhr. drs. T. (Teun) van der Vorm, directeur projecten & ict, ANWB. Dhr. drs. R.J. (Robbert-Jan) Stegeman, CIO, Alliander. Dhr. mr. P. (Perry) van der Weyden, hoofdingenieur-directeur centrale informatie voorziening / CIO Rijkswaterstaat. Dhr. A. (Arie) van der Hoek, VP IT Shared Services, Royal DSM. Dhr. ir. F.K. (Karel) van Lambalgen, CIO, LUMC. Dhr. drs. J.J. (Jappe) Blaauw, (EVP Information Services & CIO tot ) EVP transformation Office, KLM. Dhr. J. (Hans) van der Zwaag, director of ICT & facility services, PGGM. Strategie Summits, Jaarbeurs. 9

10 Strategische thema s De onderstaande strategische thema s zijn opgesteld in samenspraak met de Raad van Advies. De gecompliceerde werkelijkheid De omgeving van de hedendaagse CIO wordt steeds complexer: externe innovaties moeten worden vertaald naar interne kansen, de huidige (IT) inrichting eist de nodige aandacht en daarnaast is integratie met de business noodzakelijk. In deze omgeving en invloeden is falen geen optie. Ieder project dient spot on te zijn en iedere uitdaging eist 100% aandacht. Wat is de rol van de CIO om zo optimaal mogelijk toegevoegde waarde te creëren? Een juiste samenwerking in de hele keten en de business lijken essentieel. Het (IT) landschap Door de snelle ontwikkeling en impact van o.a. wearables, internet of things, Big Data, verandert het (IT) landschap in rap tempo. Hierdoor is de CIO genoodzaakt om strategische keuzes te maken, die de organisatie toegevoegde waarde biedt. Privacy & security spelen een steeds grotere rol in die keuzes. Hoe ver mag er worden gegaan in de uitwisseling van informatie en welke gevaren zijn er? De awareness van de interne gebruiker is hieraan inherent. De CIO maakt het verschil! Door het veranderende IT landschap is de organisatie in beweging. IT speelt een steeds grotere rol en is een enabler om waarde toe te voegen. Deze ontwikkelingen eisen een andere rol van u als CIO. Onder andere agility, samenwerken, een juiste interne IT organisatie, digitalisering en balans tussen innovatie en de business lijken hierbij noodzakelijk. Strategie Summits, Jaarbeurs. 10

11 Statements Vraag 1 Aan alle geïnterviewden is de vraag gesteld om een prikkelend statement af te geven richting hun collega CIO s en IT directeuren van de Strategie Summit CIO Een greep uit de meest opvallende uitspraken: Wie niet mee gaat in de agile ontwikkelingen, heeft over 2 jaar geen werk meer in de IT. "De CIO van de toekomst heeft een marketing achtergrond. Blijf ervaringen met elkaar uitwisselen! Praat niet over innovatie maar doe het! Innovatie is geloven en doen. Stop met praten over innovatie maar zorg samen met de business voor toegevoegde waarde. Laat je als CIO niet weerhouden in het voorzien van kansen! De businesmodellen van de bestaande IT leverancier hebben een remmend effect op de ontwikkeling van je eigen bedrijf. We realiseren ons te weinig wat de gevaren zijn van digitalisering. Informatie technologie is niet alleen informatie, maar kijkt verder. Goed dat we er zijn, want we zijn er nog! Strategie Summits, Jaarbeurs. 11

12 Hoofdstuk 1 Het IT landschap De omgeving van de hedendaagse CIO wordt steeds complexer. Verschillende innovaties, inen externe kansen en de integratie met de business zijn enkele voorbeelden die effect hebben op het IT landschap. De CIO is hierdoor genoodzaakt om strategische keuzes te maken die toegevoegde waarde moeten bieden voor de organisatie. Waar liggen op dit moment de prioriteiten bij de ondervraagden? Vraag 2 Welk onderwerp of thema staat op dit moment bovenaan de agenda? Het thema ligt in lijn met de agendapunten van de ondervraagden. Een greep uit de meest genoemde agendapunten zijn: - Het flexibeler maken van de organisatie door agility /scrum toe te passen. - Strategiebepaling. - Integratie van IT over de hele keten. - Vraagstukken als innovaties VS kostenreductie. - Cloud & Big Data. - Digitalisatie van zowel local als global. - Toegevoegde waarde van IT in relatie met de business. - Mobility en hoe om te gaan met verschillende devices. - Privacy & security. Vraag 3 Wat zorgt voor de grootste impact op uw IT landschap? Een meerderheid van de ondervraagden geeft aan dat op dit moment cloud voor de grootste impact op hun IT landschap zorgt. De standaardisatie van cloud toepassingen om de collaboratie te bevorderen heeft invloed op het IT landschap. Welke mogelijkheden biedt het en hoe kan dit, het beste worden gekoppeld aan alle systemen? Big Data heeft na cloud de grootste impact op het IT landschap, zo geven de ondervraagden aan. Hoe benutten we de data het best en hoe zet je het in om toegevoegde waarde te creëren? Security staat volgens de ondervraagden op de derde plek. Een logische volgorde omdat de waarborging van security aansluit op cloud en Big Data. Strategie Summits, Jaarbeurs. 12

13 Hoofdstuk 1 Het IT landschap Vraag 4 In het afgelopen jaar heb ik big data ingezet om toegevoegde waarde te creëren binnen de organisatie? Volledig mee eens 13% Mee eens 9% Neutraal Mee oneens 28% 28% Volledig mee oneens 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% In relatie tot de vorige vraag is het een aparte constatering dat maar liefst 50% van de geïnterviewden aangeeft het afgelopen jaar geen gebruik te hebben gemaakt van big data. Zij geven aan dat binnen hun organisatie het moment om big data te implementeren nog niet daar is, of (nog) geen toegevoegde waarde heeft voor hun organisatie. 28% geeft een neutraal antwoord. Big Data staat bij de meeste organisaties nog in de kinderschoenen. Op korte termijn zien zij de mogelijkheid om uit te zoeken in welke vorm Big Data toegevoegde waarde kan bieden voor hun organisatie. 22% van de ondervraagden geeft aan wel actief te zijn met Big Data binnen de organisatie. Een relatief laag percentage gezien het feit dat Big Data een grote invloed heeft op het IT landschap. Vraag 5 Internet of things heeft toegevoegde waarde voor mijn IT landschap Volledig mee eens Mee eens 20% 20% Neutraal 47% Mee oneens 13% Volledig mee oneens 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Op het gebied van de toegevoegde waarde van internet of things geeft 47% van de ondervraagden een neutraal antwoord. "Het zou wel zo moeten zijn. Hier kunnen we echt wat mee maar dit moet nog worden geïmplementeerd." 40% geeft aan dat zij binnen de interne organisatie een aantal ontwikkelingen hebben lopen op het gebied van internet of things. Het meest gebruikte vorm is via chips, om specifieke informatie door te vertalen naar acties die ondernomen moeten worden. Strategie Summits, Jaarbeurs. 13

14 Hoofdstuk 1 Het IT landschap Vraag 6 Stel u kunt zonder belemmeringen een innovatie of wearable implementeren binnen uw organisatie, welke zou u dan kiezen? De twee meest genoemde innovaties die men zou willen implementeren binnen de organisatie vallen onder de categorie wearables. De smartwatch en tablet worden door de meeste ondervraagden graag binnen de organisatie geïmplementeerd. Op de vraag of deze wearables op dit moment ook daadwerkelijk binnen organisatie geïmplementeerd kunnen worden, zijn de meningen verdeeld. De smartwatch kon volgens de meerderheid op dit moment wel worden geïmplementeerd binnen de organisatie. Opvallend is dat de zorgsector voorop lijkt te lopen en de smartwatch al in te zetten om verschillende metingen te doen bij patiënten. De tablet zou volgens de meeste ondervraagden op dit moment nog niet geïmplementeerd kunnen worden binnen de organisatie. We moeten nog ontdekken of de mensen hier mee overweg kunnen. Maar wij hopen de tablet in 2016 te implementeren." Vraag 7 Iedere externe innovatie zie ik als een kans.. Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens 2% 7% 15% 37% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Een meerderheid van de ondervraagden (76%) geeft aan om iedere innovatie als een kans te zien. Zij zeggen dat iedere innovatie de moeite waard is om naar te kijken en of de betreffende innovatie waardevol voor de organisatie zou kunnen zijn. "Alles is een kans, of we het uiteindelijk gebruiken is een tweede." 9% van de ondervraagden geeft aan het hier oneens mee te zijn. Zij geven aan dat het niet nodig is om achter elke innovatie aan te rennen. Daarnaast wordt aangegeven dat door kostenreductie dit ook niet altijd mogelijk is. Strategie Summits, Jaarbeurs. 14

15 Hoofdstuk 1 Het IT landschap Vorig jaar werd in het onderzoek duidelijk dat op het gebied van wet- en regelgeving onduidelijkheden waren, met name op het gebied van privacy & security. De voortdurend veranderende regels, waren vorig jaar een heikel punt. Ook dit jaar hebben we een aantal vragen gewijd aan dit onderwerp. Vraag 8 Heeft u een duidelijk beeld omtrent de wet- en regelgeving van privacy & security? 9% Ja 39% 52% Nee Anders 52% van de ondervraagden heeft een duidelijk beeld omtrent de wet- en regelgeving van privacy & security. Een aantal van de ondervraagden geeft aan dat zij binnen de organisatie beschikken over een specifieke afdeling die dit borgt. "Ik werk er constant mee en heb een duidelijk beeld. Maar of het werkbaar is, is wat anders. De werkbaarheid is niet al te duidelijk, daar ben ik zeker van op de hoogte." Een op de drie geïnterviewden heeft geen duidelijk beeld omtrent de wet- en regelgeving van privacy & security. Zij geven aan dat het in hoofdlijnen redelijk bij te houden is, maar dat ze zeker niet optimaal op de hoogte zijn. "Het verandert ook erg vaak waardoor je niet altijd up to date bent/kan zijn." Ook hier geven de meeste ondervraagden aan over een specifieke afdeling te beschikken die dit borgt. Een aantal zaken waarvan -als de ondervraagden het voor het zeggen zouden hebben- uit de wet en regelgeving zouden willen halen of verduidelijking over zouden willen hebben: "Verregaande regulering over wat je wel en niet mag met gegevens. Je mag nu alleen iets doen als je daar aanvraag en akkoord voor hebt. Dit werk gewoon niet en loopt ook veel vertraging op." "De controle op naleving is wat te ver doorgeslagen. Dit zou risk based moeten zijn. Dit legt een ongelofelijke controle druk op veel bedrijven. Het gaat nu echt iets te ver." "Meer consistentie! Het verandert heel vaak en is daardoor lastig om op aan te sluiten." "De wetgeving loopt wel een beetje achter de feiten aan, ze reageren niet adequaat op technologische ontwikkelingen." Strategie Summits, Jaarbeurs. 15

16 Hoofdstuk 1 Het IT landschap Vraag 9 Het is onmogelijk om aan alle privacy- en beveiligingseisen van de wetgeving te voldoen. Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens 7% 15% 22% 28% 28% 0% 10% 20% 30% 40% Deze stelling is vorig jaar tijdens het onderzoek ook voorgelegd aan de geïnterviewden. 43% geeft aan dat het is onmogelijk om aan alle privacy en beveiligingseisen van de wetgeving te voldoen. Een kleine daling ten opzichte van vorig jaar, toen 46% het eens was met deze stelling. 37% van de ondervraagden geeft aan het oneens te zijn. Het is wel mogelijk om te voldoen aan alle eisen, maar het is dan onmogelijk om business te bedrijven. "Moet je dit wel willen? Je kan ook het risico nemen om een boete te riskeren." Ten opzichte van vorig jaar (35%) zien we hier een minimale stijging. Vraag 10 Is de awareness op het gebied van privacy & security bij u in de organisatie hoog of laag? 4% 35% 61% Hoog Laag Neutraal De privacy & security eisen liggen niet alleen in het borgen van de wet en regelgeving. 61% van de ondervraagden geeft aan dat de awareness op dit gebied binnen hun organisatie hoog is. De communicatie vormen binnen deze organisaties zijn dan ook zeer goed. Er worden trainingen, cursussen, steekproeven en specifieke games uitgevoerd om de awareness te verhogen. 35% van de ondervraagden geeft aan dat de awareness binnen hun organisatie nog aan de lage kant is. Wel geven de meeste ondervraagden aan dat zij komend jaar hier maatregelen voor zullen treffen.. Strategie Summits, Jaarbeurs. 16

17 Conclusies hoofdstuk 1 Het IT landschap Ontwikkelingen Cloud heeft volgens de ondervraagden op dit moment de grootste impact op het IT landschap. Wat zijn de mogelijkheden die Cloud biedt en hoe kan dit het beste worden benut? Na cloud heeft volgens de ondervraagden Big Data de grootste impact op het IT landschap. Organisaties kijken hoe Big Data het beste ingezet kan worden om tot waardecreatie te komen. Security komt op een derde plek. Hoewel Big Data een grote impact heeft op het IT landschap, geeft 50% van de ondervraagden aan Big Data nog niet te hebben ingezet. 28% van de ondervraagden geeft een neutraal antwoord op de vraag of Big Data in het afgelopen jaar ingezet is om waarde te creëren. Er zijn ontwikkelingen maar die staan nog in de kinderschoenen, aldus de ondervraagden. Slechts 22% geeft aan actief Big Data in te zetten binnen de organisatie. Op de vraag of internet of things toegevoegde waarde biedt voor de organisatie, geeft 48% van de ondervraagden een neutraal antwoord. 40% geeft aan dat er een aantal ontwikkelingen (waaronder chips die specifieke informatie omzetten) binnen de organisatie plaatsvinden op het gebied van internet of things. Innovaties Op het gebied van innovaties zijn er veel mooie ontwikkelingen gaande die binnen het IT landschap geïmplementeerd kunnen worden. Maar liefst 76% geeft dan ook aan dat innovatie altijd een kans moet krijgen om te kijken of het waardevol voor de organisatie zou kunnen zijn. De smartwatch en de tablet zijn innovaties die de geïnterviewden graag zouden willen inzetten wanneer er geen belemmeringen zijn bij de implementatie. De smartwatch zou volgens de meeste ondervraagden op dit moment al binnen de organisatie geïmplementeerd kunnen worden. Binnen sommige organisaties (met name de zorg sector) gebeurdt dit al. De tablet zou volgens de ondervraagden nog iets te vroeg zijn om gebruikt te worden. Voornaamste reden dat hier eerst een stabielere basis voor nodig is en er gemeten moet worden of medewerkers hiermee overweg kunnen. Privacy & security 52% van de ondervraagden geeft aan een duidelijk beeld te hebben omtrent de wet- en regelgeving van privacy & security. Zij geven aan dat er specifieke afdelingen zijn binnen hun organisatie die dit borgen. Door de vaak veranderende wet- en regelgeving heeft 39% van de ondervraagden nog een onduidelijk beeld. 43% geeft aan dat het onmogelijk is om aan alle privacy en beveiligingseisen van de wetgeving te voldoen 37% geeft aan dat het wel mogelijk is om te voldoen aan de privacy & beveiligingseisen van de wetgeving. Ook de awareness op het gebied van privacy & security binnen de organisatie dient hoog te zijn om aan alle eisen te blijven voldoen. 61% van de ondervraagden geeft aan dat de awareness hoog is binnen hun organisatie. Zij hebben dit voornamelijk bereikt met trainingen, cursussen, steekproeven en specifieke games. 35% van de ondervraagden geeft aan dat de awareness binnen hun organisatie laag is en hier komend jaar maatregelen voor getroffen zullen worden. Strategie Summits, Jaarbeurs. 17

18 Hoofdstuk 2 De CIO maakt het verschil! Binnen organisaties zijn veel verschillende ontwikkelingen gaande. IT speelt een steeds grotere rol, om eveneens waarde toe te voegen. De huidige CIO/IT eindverantwoordelijke moet zich dan ook aanpassen aan zijn omgeving en het verschil maken! Zaken als agility, samenwerken, een juiste interne IT organisatie, digitalisering en balans tussen innovatie en de business vragen om een andere rol van de CIO. De rol van de CIO is aan het veranderen, maar verandert dan ook de betekenis van de titel CIO? Vraag 11 Waar staat bij u de I in CIO voor? 9% 13% Informatie Innovatie 15% 63% Integratie Overig 63% van de ondervraagden geeft aan dat de I van CIO voor informatie staat. Aangegeven wordt dat het meer dan informatie alleen omvat, maar dat informatie zeker de essentie is. "Het geeft de kern weer van wat een CIO is." 15% geeft aan dat zij de i van CIO voor innovatie zien. "De huidige rol van de CIO is op dit moment echt innoveren. Voornamelijk in relatie met de business." Ook zien de ondervraagden integratie (9%) voor de i van CIO. Zij geven aan dat de integratie van technologische ontwikkelingen op dit moment bovenaan de agenda staat. Een greep uit de overige antwoorden zijn: inspiratie, interactie & IT. Vraag 12 Heeft u een IT achtergrond? 7% 78% Ja Nee De rol van de CIO is veranderd en steeds vaker wordt er door de ondervraagden aangegeven dat door die veranderende rol de huidige CIO verschillende achtergronden kan hebben. "De CIO van de toekomst heeft een marketing achtergrond. Maar hoeveel ondervraagden hebben een specifieke IT achtergrond? Maar liefst 78% van de ondervraagden geeft aan een IT achtergrond te hebben. Zowel in studie als in werkervaring. Slechts 7% geeft aan geen IT achtergrond te hebben en het vak te zijn ingerold. Strategie Summits, Jaarbeurs. 18

19 Hoofdstuk 2 De CIO maakt het verschil! Vraag 13 Mijn rol binnen de organisatie is anders dan 3 jaar geleden. Volledig mee eens Mee eens 37% 39% Neutraal Mee oneens 9% 11% Volledig mee oneens 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Maar liefst 76% van de ondervraagden geeft aan dat de rol van de CIO anders is dan 3 jaar geleden. De grootste verandering zou liggen in de relatie met de business. De grootste verandering zit in de shift van technologisch IT diensten, naar partner van informatiediensten voor de business. Het is van groot belang dat de rol van de CIO op deze manier is veranderd. IT wordt hierdoor ook gezien als business enabler van de organisatie. 13% van de ondervraagden geeft aan dat zij het oneens zijn met bovenstaande stelling. Zij geven aan dat de rollen al langer dan 3 jaar geleden bij hun in de organisatie zijn aangepast, waardoor er op dit moment geen grote veranderingen zijn. Vraag 14 IT is de business enabler voor de organisatie. Volledig mee eens 33% Mee eens 43% Neutraal 22% Mee oneens Volledig mee oneens 0% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gedurende dit rapport is het langzaam duidelijk aan het worden dat IT een business enabler is geworden binnen veel organisaties. 76% van de ondervraagden geeft aan het eens te zijn dat IT de business enabler van de organisatie is. 22% geeft een neutraal antwoord op deze stelling. Aangegeven wordt dat zij het gedeeltelijk als een business enabler zien. Slechts 2% is het oneens dat IT de business enabler van de organisatie is, en IT als ondersteuning te zien. Strategie Summits, Jaarbeurs. 19

20 Hoofdstuk 2 De CIO maakt het verschil! Vraag 15 Hoeveel procent van uw tijd besteed u in uw huidige rol aan het IT landschap? 10% 15% 20% 25% 30% 40% 45% 50% 60% 70% 80% 90% Geen antwoord 2% 2% 4% 2% 7% 2% 7% 4% 4% 4% 13% 13% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 35% van de ondervraagden geeft aan 20% van hun tijd specifiek aan IT te besteden en niet aan operationele zaken, zoals de dagelijkse bedrijfsvoering. Een mooi percentage, aldus de ondervraagden. 13% geeft aan 50% van hun tijd aan het IT landschap te besteden. Zij zien de verdeling het liefst 50/50 om een mooie balans te houden. 13% van de ondervraagden geeft aan 10% van hun tijd te besteden aan het IT landschap. Zij geven aan het percentage redelijk te vinden, maar het liever iets hoger zouden willen zien. Vraag 16 Geef een top 3 qua belangrijkheid aan, als u zou moet kiezen uit: relatie met de business, agility, samenwerken, digitalisatie en innovatie. 7% 4% Relatie met de business 17% 20% 52% Aglility Samenwerken Digitalisering Innovatie Op nummer 1 in deze top 3 wordt de relatie met de business het belangrijkst gevonden (52%). Volgens de ondervraagden moet de aansluiting van IT in combinatie met de business voorop staan. IT moet een enabler zijn en de componenten van technologie moeten onderdeel uitmaken van het versterken van het primaire proces: het bevorderen van de business. Wanneer de relatie met de business goed is volgt de rest vanzelf, aldus de ondervraagden. Op nummer 2 staat agility (20%). Omdat de technologische ontwikkelingen zo hard gaan, is het noodzaak dat je heel snel in staat moet zijn om die ontwikkelingen te kunnen implementeren. Agility helpt hier ontzettend goed bij, aldus de ondervraagden. Op nummer 3 staat samenwerken (17%). Middels samenwerken kom je verder en bereik je gestelde doelen. "We kunnen niet verder komen zonder samen te werken, als je niet samenwerkt is je relatie met de business ook niet goed." De ontwikkelingen die niet in de top 3 voor kwamen waren zeker niet minder belangrijk maar stonden volgens de ondervraagden minder hoog op de agenda. Strategie Summits, Jaarbeurs. 20

21 Conclusies hoofdstuk 2 De CIO maakt het verschil! Rol van de CIO IT speelt binnen vele organisaties een steeds grotere rol. De huidige CIO / IT eindverantwoordelijke is dan ook genoodzaakt om zich steeds aan te passen aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De rol van CIO verandert mee met de huidige ontwikkelingen, maar geldt dit ook voor de betekenis van de titel CIO? 63% van de ondervraagden geeft aan dat de I van CIO voor informatie staat, omdat dit de kern van taken van de CIO omvat. 15% geeft aan de I voor innovatie te zien. De huidige rol van de CIO draait om innoveren, aldus de ondervraagden. 9% van de ondervraagden geeft aan de i voor integratie van de technologische ontwikkelingen te zien. De rollen veranderen, maar verandert de achtergrond van de nieuwe en huidige generatie CIO's ook? Steeds vaker horen we dat de huidige CIO naast een IT achtergrond ook een marketing achtergrond zou moeten hebben of een koppeling naar de business. Maar liefst 78% van de ondervraagden heeft IT achtergrond, zowel in studie als in werkervaring. 7% geeft aan geen IT achtergrond te hebben en in het vak gerold te zijn. Op de vraag of hun rol in de afgelopen 3 jaar veranderd is, geeft maar liefst 82% van de ondervraagden aan het eens te zijn. De grootste veranderingen zijn in de relatie met de business. 14% van de ondervraagden is het oneens met deze stelling en geeft aan dat de rollen al veel eerder dan drie jaar geleden zijn aangepast. Relatie met de business De relatie met de business wordt steeds belangrijker. 76% van de ondervraagden is het dan ook eens dat IT de business enabler voor de organisatie is. 22% geeft een neutraal antwoord. Slechts 2% is het oneens en ziet IT als ondersteuning. Op de vraag hoeveel procent van hun tijd de ondervraagden specifiek aan IT besteden, gaven 35% van de ondervraagden aan 20% van hun tijd specifiek aan IT te besteden en dus niet aan operationele zaken. Een mooi en gewenst percentage, aldus de ondervraagden. 13% gaf aan 50% te besteden aan het IT landschap. 13% gaf aan 10% van hun tijd aan IT te besteden en zouden hier liever een hoger percentage zien. De ondervraagden hebben een top 3 qua belangrijkheid aangeven uit de volgende ontwikkelingen: relatie met de business, agility, samenwerken, digitalisatie en innovatie. Op nummer één kwam duidelijk relatie met de business naar voren. Wanneer de relatie met de business goed is, volgt de rest, aldus de ondervraagden. De ontwikkelingen gaan erg hard, waardoor het noodzaak is dat deze ontwikkelingen zo snel mogelijk binnen de organisatie geïmplementeerd kunnen worden. Agile helpt hier ontzettend goed bij, waardoor volgens de ondervraagden agility op de tweede plaats komt. Op de derde plek geven de ondervraagden samenwerken aan. Middels samenwerking worden gestelde doelen bereikt, wat tevens de relatie met de business bevordert. Strategie Summits, Jaarbeurs. 21

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014 Onderzoeksrapport ICT-uitdagingen in 2013 2014 april / mei 2013 Website: www.lemontree.nl Op welk vlak liggen de belangrijkste ICT-uitdagingen in 2013 en 2014. Het verbeteren van de kwaliteit van IT- en

Nadere informatie

Hoe fysiek is informatiebeveiliging?

Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Johan de Wit Siemens Nederland NV Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Informatie is voor organisaties van onschatbare waarde, het beschermen ervan heeft binnen organisaties

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Nationale IT Security Monitor 2015. Peter Vermeulen Pb7 Research

Nationale IT Security Monitor 2015. Peter Vermeulen Pb7 Research Nationale IT Security Monitor 2015 Peter Vermeulen Over het Onderzoek Jaarlijks terugkerende vragen Organisatie en beleid Investeringen en groei 2015 Thema s Databeveiliging (incl. Algemene Data Protectie

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

De veranderende rol van BC in Nederland

De veranderende rol van BC in Nederland De veranderende rol van BC in Nederland Johan de Wit Siemens Nederland NV De veranderende rol van BC in Nederland Onderzoek naar de status van business continuity en de rol van safety & security 2014 Security

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

The Next Step in Infrastructure

The Next Step in Infrastructure The Next Step in Infrastructure Uitdagingen op weg naar een toekomstgerichte IT infrastructuur 24 november 2016 Ruud Alaerds Dutch Hosting Provider Association Introductie DHPA: Onze deelnemers DHPA: Het

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u!

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! VANDAAG Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! INTRODUCTIE Opgericht in 2003 Full service mobiel bureau in NL The Hague Mobile Academy 20 Mensen, 6 Nationaliteiten Focus op bedrijfskritische

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

Victor-Jan Leurs ceo

Victor-Jan Leurs ceo Victor-Jan Leurs ceo Wie is Caase? ontstaan uit Computer SOS (1988) 4 vestigingen, 80 medewerkers The Cloud Integrator in Benelux Partner Van Microsoft & IBM Belangrijkste Benelux partner van Google Wat

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Pieter Ballon Directeur Living Labs, iminds & Professor, Vrije Universiteit Brussel 1 I. De slimme stad als 2 Smart cities are places

Nadere informatie

SSA 2015 Onderzoek Integrale Beveiliging: hoe werken IT beveiliging en beveiligers beter samen. Peter Vermeulen Pb7 Research

SSA 2015 Onderzoek Integrale Beveiliging: hoe werken IT beveiliging en beveiligers beter samen. Peter Vermeulen Pb7 Research SSA 2015 Onderzoek Integrale Beveiliging: hoe werken IT beveiliging en beveiligers beter samen Peter Vermeulen Pb7 Research Samenwerken? Digitalisering op de agenda Stellingen (% eens) Bron: Enterprise

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker De Public Cloud wordt aantrekkelijker In association with Cloud Computing wordt in organisaties binnen de EMEA-regio steeds vaker de standaard technologie. Weliswaar geven ondernemingen nog altijd de voorkeur

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Software Defined Datacenter Visie van Cisco Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Tomorrow Starts Here. Make amazing things happen by connecting

Nadere informatie

Een toekomst in de cloud? Stefan van der Wal - Security Consultant ON2IT

Een toekomst in de cloud? Stefan van der Wal - Security Consultant ON2IT Een toekomst in de cloud? Stefan van der Wal - Security Consultant ON2IT Even voorstellen Stefan van der Wal Information Security Management 7 jaar ervaring in Cybersecurity als beroep Focus op wet, threat

Nadere informatie

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 0 1 Outline A. Nieuwe ontwikkelingen; wat is het speelveld? B. Hoe ziet de toekomst

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Mark Jenniskens MARK JENNISKENS, SENIOR CONSULTANT MOBILE ENTERPRISE M.Jenniskens@strict.nl 06-54 24 69 57 @markjenniskens www.linkedin.com/in/markjenniskens

Nadere informatie

Michiel de van der Schueren

Michiel de van der Schueren Michiel de van der Schueren Voorzitter Business Solutions Sales Manager @ Verizon Business mail: michiel.devanderschueren@nl.verizonbusiness.com twitter: @michieldevander Het stelt zich tot doel SaaS-

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ruim 25 jaar ervaring Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties Voorheen freelancer als (business) consultant, projectleider en programmamanager

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

smartphone; wlan; wifi; hotspot; Management; devices; informatiemanagement; wifi-enabled; publieke hotspot; self-configuring; ruckus

smartphone; wlan; wifi; hotspot; Management; devices; informatiemanagement; wifi-enabled; publieke hotspot; self-configuring; ruckus Asset 1 van 11 Gids voor enterprises en hotspot operators Gepubliceerd op 12 june 2014 De WLANs van morgen moeten veel verschillende devices supporten, denk aan wifi-enabled projectors, printers en smartphones.

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012 Webinar e-commerce Agenda Webinar Introductie moderator & spreker Adaptive to change Over Iquality & Sitecore Het begint met Waarom E-commerce & Conversie in B2B VelopA: Functionele, Technische & Strategische

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten.

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Paul Harmzen ControlSolutions Peter Potters - Informer 16 juni 2016 1. Actuele stand van zaken 2. Datalekken en Privacy Shield

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1 De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Contingente Zelfwaardering en Depressieve Klachten. Tammasine Netteb Open

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

V-ICT-OR Manage IT Gemeenschappelijke problemen en opportuniteiten van digitale technologie voor de lokale overheden en bedrijven 19 november 2015

V-ICT-OR Manage IT Gemeenschappelijke problemen en opportuniteiten van digitale technologie voor de lokale overheden en bedrijven 19 november 2015 V-ICT-OR Manage IT Gemeenschappelijke problemen en opportuniteiten van digitale technologie voor de lokale overheden en bedrijven 19 november 2015 P. 1 V- ICT- OR BELTUG IS THE LARGEST BELGIAN ASSOCIATION

Nadere informatie