nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius"

Transcriptie

1 nieuwsbrief Inhoud: Jaargang 7, oktober 2005 Van de voorzitter 1 Commissies 2 Secties 2 Anesthesiologendagen 3 Het koffiegeld van Meursing 3 Tweede Wetenschapsdag 4 History of Anaesthesia 6 Masterclass 6 Boekbespreking 6 ESA 7 Managementcursus 7 Benoemingen 8 Proefschriften 8 Overleden 8 Bureau NVA 8 Onderscheiding dr. Gielen 9 Agenda 10 Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius nº 1 De pers en wederom het geld Bijna dagelijks besteedt de pers aandacht aan de gezondheidszorg. Gegevens geleverd door de ziekenhuizen worden geïnterpreteerd door redacties van kranten en vervolgens is er een beste en een slechtste ziekenhuis. Ook al is het leuk om hoog genoteerd te staan, niet iedereen realiseert zich dat er altijd een laatste plaats is weg te geven. De NVA wordt regelmatig gebeld door de pers om een reactie te geven op enquêtes of bijzondere gebeurtenissen. Daarnaast vragen leden het bestuur om met een reactie te komen. Hoe gaat het bestuur om met deze verzoeken? Na een verzoek door de pers om een toelichting probeer ik altijd nog dezelfde dag telefonisch in contact te komen met de journalist. Vaak ben ik dan al door een NVA-lid benaderd met de mededeling dat het onderwerp mogelijk actueel wordt. Ik waardeer dat zeer, omdat ik me dan kan voorbereiden en het verrassingselement verdwijnt. Waar gaat het om? Bijvoorbeeld de epiduraal bij de bevalling, lachgas en de risico s bij zwangerschap van gezondheidswerkers of, zoals vandaag, het hoge aantal suïcides bij anesthesiologen. Ik ben nog nooit gebeld over een positieve bijdrage van de anesthesiologie, het betreft altijd vermeende onderprestatie. Wat mij opvalt is dat de NVA over de onderwerpen vaak een duidelijk standpunt heeft ingenomen, meestal ook nog geaccordeerd door de ledenvergadering. Door deze duidelijke standpunten van de Vereniging kan ik een goede toelichting geven, waardoor de negatieve effecten van de publiciteit voor de anesthesiologie beperkt zijn of een voorgenomen negatieve publicatie helemaal niet doorgaat. Wat nu te doen als negatieve publiciteit onafwendbaar dreigt, zoals recentelijk bij het rapport van de inspectie over de organisatie en werkwijze op de intensive-care-afdelingen? Ik heb intensief contact gehad met de voorzitter van de CKAP en de woordvoerder van de NVIC. Wij waren het snel eens over de inhoud van de reactie, maar een gezamenlijke reactie met de NVIC zat er nog niet in. Moet de NVA dan zelf met een reactie komen? Mijn redenering was dat je beter stil kunt zitten als je geschoren wordt. Dit bleek de juiste reactie, want na het weekend was de storm overgewaaid. Achter de schermen neem ik zo nodig wel contact op met redacties, zoals ik gedaan heb met de hoofdredacteur van Medisch Contact na meerdere negatieve berichten van een assistent in opleiding, waarbij geen controle van de feiten en wederhoor plaatsgevonden had. Wat heb ik van dit alles geleerd? Laat de reacties op negatieve gebeurtenissen zoveel mogelijk plaatsvinden via > 1

2 het bestuur, maar communiceer wel met ons. In een latere fase kunnen leden op persoonlijke titel dan wel namens de Vereniging met een inhoudelijk commentaar reageren. Dan kun je, niet beladen door de emotie van het moment, je standpunt duidelijk maken en zo nodig de norm stellen. Een goed voorbeeld is de reactie in Medisch Contact van Van Kleef en Knape over de medische verantwoordelijkheid van anesthesioloog en chirurg. 1 Een tuchtrechtzaak zorgde voor veel onrust bij anesthesiologen en chirurgen; ingezonden brieven waren nog met emotie beladen; uiteindelijk brengt een gedegen artikel rust, stelt een norm en opent de mogelijkheid voor een inhoudelijke discussie. Het afgelopen jaar heeft de DBC commissie zich zeer actief bezig gehouden met de validatie van de anesthesiologische normtijden. De vrijgevestigde leden hebben hier een groot geldbedrag voor beschikbaar gesteld. Van de zomer bleek het noodzakelijk een aparte rondrekening te maken voor het preoperatief onderzoek. Het bestuur vond het belang zo groot voor alle leden dat een extra, maar niet-begroot bedrag van euro beschikbaar is gesteld. Op de ledenvergadering van 23 november worden de resultaten gepresenteerd. Toekomstige kosten van het DBC-traject zullen weer gedragen worden door alle leden en niet alleen de vrijgevestigden. Zowel voor de verantwoording als de begroting voor 2006 is een breed draagvlak belangrijk. Ik hoop dan ook op een grote opkomst op 23 november. 1 Eigen taken, eigen fouten. Medisch Contact 2005; 39: Mededelingen vanuit de commissies Juridische Commissie Nieuwe leden Wegens het aftreden van een drietal commissieleden is de Juridische Commissie van de NVA op zoek naar nieuwe leden. Leden met belangstelling voor juridische zaken over de gehele breedte van het vakgebied worden verzocht zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur, liefst met een korte motivatie. De Juridische Commissie adviseert bij expertisevragen en protocollen, geeft toelichting over juridische zaken in relatie tot de anesthesiologische praktijkvoering, beschouwt uitspraken van getuigen-deskundigen in relatie tot de anesthesiologische praktijkvoering, bemiddelt in het benoemen van getuigen-deskundigen en vertegenwoordigt de NVA in het Platform Medisch Specialist en Recht, waaraan diverse medische specialismen participeren. De commissie vergadert gemiddeld vijf tot zes keer per jaar. De uiteindelijke keuze uit de aanmeldingen geschiedt in overleg met de voorzitter van de commissie. De kandidaten worden voor benoeming voorgedragen aan de ledenvergadering. Mededelingen vanuit de secties Sectie Kinderanesthesiologie, P.M. Vermeulen SKA-dagen opleiding). Zondagochtend werd besteed aan de betalende SKA-leden toegezon- Half juni 2005 werden door de Sectie Kin- aan de huishoudelijke vergadering en den en zal later ook op de vernieuwde deranesthesiologie wederom de jaarlijkse hierbij werden ook de voorlopige resulta- NVA-website te lezen zijn. wetenschappelijke dagen georganiseerd, ten van de SKA-enquête besproken. Deze De volgende wetenschappelijke SKA- dit jaar in de prachtige omgeving van het enquête, die eerder dit jaar onder alle dagen worden gehouden op vrijdag en Vlaamse Lanaken. Vrijdagavond opende SKA-leden werd gehouden, zal in deel- zaterdag 16 en 17 juni Daarnaast gastspreker prof.dr. O. van Nieuwenhui- aspecten in de volgende reguliere SKA- vinden jaarlijks vier reguliere SKA-bij- zen (kinderneuroloog WKZ) het weekend bijeenkomsten verder worden bediscussi- eenkomsten plaats (wetenschappelijke met een state-of-the-art presentatie over het houden van voordrachten. Zaterdag vervolgden vele sprekers uit alle hoeken en centra van het land de voordrachtenreeks met hun boeiende en interessante presentaties. Nieuw waren dit jaar ook de zeer gewaardeerde wetenschappelijke bijdragen van de jongere collega s (fellow kinderanesthesiologie en assistent-in- eerd en naar toekomstige SKA-afspraken worden uitgewerkt. Ten slotte werd de gehele bijeenkomst overgoten met een rijke saus aan sociale verenigingscontacten, zodat dit plezante weekend niet alleen een nuttig maar tegelijk ook een aangenaam beslag kreeg. Een uitgebreid verslag van dit SKA-weekend (inclusief alle abstracts) is inmiddels voordrachten gevolgd door een huishoudelijke bijeenkomst over de kinderanesthesie). In 2005 is dat nog op maandag 7/11, voor 2006 zijn de data: maandag 9/1, donderdag 9/3, maandag 11/9, donderdag 9/11. Voor alle SKA-bijeenkomsten wordt een accreditatie aangevraagd. 2

3 Anesthesiologendagen 2005: Evaluatie Bij het verslag van de Anesthesiologendagen 2005 in de vorige Nieuwsbrief was de evaluatie nog niet beschikbaar. Wij kunnen nu melden dat het wetenschappelijk programma goed gewaardeerd is met op de eerste plaats de sessie van de sectie Intensive Care met de voordracht Glykemiecontrole van prof.dr. G. van den Berghe, hoogleraar Intensive Care te Leuven. De faciliteiten van het MECC vond men duidelijk een verbetering ten opzichte van het congrescentrum Papendal. Uw op- en aanmerkingen zijn ter harte genomen, zowel wat betreft het wetenschappelijk programma als het programma van de donderdagavond. Ook krijgt de gang van zaken rond de hotelreserveringen extra aandacht. 2006: Lustrum De Anesthesiologendagen beleven in 2006 donderdag 18 en vrijdag 19 mei hun tweede lustrum. Het eerste congres vond plaats in maart 1997 in Koningshof te Veldhoven met ruim 600 deelnemers. Elk jaar groeide de belangstelling en dit jaar in het MECC Maastricht werden 1027 congresgangers geregistreerd. Het Organiserend Comité Anesthesiologendagen 2006 heeft inmiddels het raamwerk voor een interessant programma gereed. Ter gelegenheid van het lustrum wordt op donderdagavond een diner en feestavond georganiseerd in een unieke locatie in de buurt van Maastricht. Deze avond zijn ook de partners van de deelnemers van harte welkom. U ontvangt hierover binnen enkele weken bericht. Organisatie Elsje Pot zal haar functie bij de NVA in januari a.s. neerleggen wegens het bereiken van de (pre)pensioengerechtigde leeftijd. De logistieke begeleiding van de Anesthesiologendagen zal de komende periode geleidelijk worden overgedragen aan het team van Congress en Meeting Services Holland, het bureau dat al enkele jaren de deelnemersregistratie en ondersteuning op locatie verzorgt. We hebben er alle vertrouwen in dat de professionaliteit en het enthousiasme van deze groep garant staan voor een soepele organisatie. Het koffiegeld van Meursing Anneke E.E. Meursing De achtste Professor Vermeulen Cranch- geschat op 1,50) minder te drinken cursus duurt zes weken; dagelijks zijn lezing was getiteld Globale anesthesie voor de gezondheid van een ander? Bij er twee modules van ruim drie uur. De en werd tijdens de openingssessie van elkaar opgeteld kom je dan tot 547,50 zorgvuldig geselecteerde leraren komen de anesthesiologendagen in Maastricht per lid per jaar. speciaal hiervoor een of twee weken naar op 19 mei jl. gepresenteerd. Ik schetste In Nederland hebben wij een landelijk Egypte. Zij behoren tot de top in hun in deze lezing globaal de ontwikkelingen curriculum ontwikkeld en dit vertaald vak, en met hun hulp hoopt de WFSA de van de anesthesie in Nederland, met naar de A-, B-, C-, D- en E-cursussen. Een anesthesiologie ook in de armste delen korte uitstapjes naar de ontwikkelingen aantal Afrikaanse en Arabische landen van de wereld naar een hoger niveau te in de reanimatie, de kinderanesthesie, is tot een vergelijkbare opzet gekomen, tillen. Zo denkt zij gestalte te kunnen mortaliteit in de anesthesiepraktijk en maar dan op internationaal niveau: het geven aan haar motto: to make available de Wereldfederatie van Anesthesiolo- All Africa Arabia Anaesthesia Training the highest standards of anaesthesia, gen. Natuurlijk was het geen toeval dat Programme. De cursisten volgen de prak- pain treatment, trauma management and de eerste openbare rede van professor tische en zo goed als haalbare theoreti- resuscitation en ons specialisme voor Vermeulen De ontwikkelingen in de sche opleiding in hun eigen land thuis iedereen toegankelijk te maken. anesthesie, tot heil van de patiënt als titel had. Iedere 7 minuten vroeg ik de aanwezigen via hun stemdoosje (anoniem) te antwoorden op vragen als: Hoeveel kopjes koffie drink je per dag? Ben je bereid een kopje te laten staan voor je eigen gezondheid? en ten slotte: Ben je ook bereid één kopje koffie per dag (kosten via een (door het project verschafte) laptop. Daarop ontvangen zij maandelijks van een overzeese mentor een of meer probleemgestuurde casusbeschrijvingen met recente literatuur. Jaarlijks komen die arts-assistenten in opleiding van de deelnemende landen naar de universiteit van Assiut in Egypte om een bij hun jaar passende cursus te volgen. Iedere Het bedrag waarmee dit programma gefinancierd moet worden, werd na die succesvolle anesthesiologendagen in de wandelgangen het koffiegeld van Meursing genoemd. Op verzoek van collegae stelde ik tijdens een ledenvergadering het bestuur voor een fondsenwerfcommissie in het leven te roepen om het programma mogelijk te maken. > 3

4 Ter ondersteuning van soortgelijke onderwijsprogramma s heeft de WFSA in 2000 haar Foundation opgericht, maar omdat al snel bleek dat elk land hiervoor eigen wetten heeft, ontstond er enige verwarring. De WFSA stelt daarom voor dat de meest welvarende landen van de Federatie zelf een stichting/vereniging oprichten om het eigen voordeel optimaal te kunnen benutten. Voor Nederland stelde ik voor dat de NVA een dergelijke stichting in het leven zou roepen. De ledenvergadering heeft door middel van stemkastjes met 62% positieve stemmen duidelijk gemaakt open te staan voor een dergelijk plan. Het bestuur zal opdracht geven een voorstel uit te werken dat voor goedkeuring geagendeerd wordt in een volgende ledenvergadering. Maaike Dirckx, de arts-assistent uit het Erasmus MC die dit jaar de prijs voor de beste poster won, gaf het voorbeeld: zij stelde haar prijs ter beschikking van het project All Africa Arabian Anaesthesia Training Programme. Er zijn vele ludieke manieren om geld bij elkaar te brengen, en al helemaal voor ons vak, waar wij uiteindelijk ook veel aan te danken hebben. Grijp daarom de kans om iets terug te geven aan collegae die nog niet zo ver gekomen zijn! Wetenschapsdag opnieuw groot succes Op 30 september werd voor de tweede erg stimulerend om te zien waarmee de keer de Wetenschapsdag georganiseerd. Nederlandse centra op wetenschappelijk Deze keer vond dit evenement plaats in gebied allemaal bezig zijn en om de het AMC te Amsterdam en de belangstelling was overweldigend: ruim 230 belang- te bediscussiëren. Het aanbod was van soms preliminaire resultaten met elkaar stellenden kwamen luisteren naar diverse goed niveau en gevarieerd. Pijnbehandeling, aan de intensive care gerelateerde voordrachten waarin jonge Nederlandse onderzoekers hun onderzoeksresultaten onderwerpen, onderzoek naar locoregionale technieken alle facetten van presenteerden. Het was voor iedereen de 4

5 anesthesiologie kwamen aan de orde. Ook de posterpresentaties werden uitermate goed bezocht. Naar aanleiding van de evaluatie van verleden jaar werden de aanwezigen gestimuleerd deel te nemen aan de discussie. Dit jaar werden de posterpresentaties van te voren beoordeeld en dat is de kwaliteit van de posters zeker ten goede gekomen. Gezien het grote aantal aanmeldingen en de interesse zal de commissie overwegen om volgend jaar ook de presentaties te beoordelen voor acceptatie. Evenals verleden jaar waren ook gerenommeerde sprekers uitgenodigd. Prof. Molema gaf een bijzonder inspirerende lezing, met als thema hoe jonge promovendi hun onderzoek optimaal kunnen opzetten en afronden. Prof. Westerhof gaf de onderzoekers informatie en tips om hun onderzoek te kunnen financieren. Prof. Hartung uit New York bleek een briljant spreker en zijn lezing Absence of evidence is not evidence of absence was een geweldige afsluiting van een geslaagde Wetenschapsdag. De commissie zal haar uiterste best doen om ook volgend jaar weer zo n attractief programma samen te stellen. 5

6 International Symposium on the History of Anaesthesia Vivian L.B. Oei-Lim De zesde editie van het International Symposium on the History of Anaesthesia (ISHA) werd onlangs in Cambridge georganiseerd door de History of Anaesthesia Society UK. Het Queens College bood onderdak gedurende het drie dagen durende symposium. Queens werd in de vijftiende eeuw gesticht. Margaret of Anjou (echtgenote van Henry VI) en later Elisabeth Woodville (echtgenote van Edward IV) waren de beschermvrouwen van deze prachtige oude academische gebouwen. Deze dubbele bescherming is de verklaring van de meervoudige spelling van Queens. In een van de zalen stond een museale opstelling van historische anesthesieapparatuur en materialen, bijeengebracht door de Association of Anaesthesia of Great Britain and Ireland, het Wood Library Museum, het Horst Stoeckel Museum, GE Healthcare, dr. Alistair McKenzie en dr. Gary Enever. Het was overduidelijk dat deze tentoonstelling met enthousiasme en liefde was samengesteld. Heel bijzonder was de boekenmarkt waar o.a. oude, zelfs zeldzame boeken over de anesthesie te koop waren. Aan het symposium hebben veertien landen deelgenomen, en door de informele opzet konden jong en oud op een gemoedelijke wijze kennis en ervaring uitwisselen. Professor Douglas Bacon presenteerde als gastspreker de historie van het honderdjarig bestaan van de American Society of Anesthesiologists (ASA). Een bezoek aan de Amerikaanse erebegraafplaats Madingley en het oorlogsmuseum Duxford was het hoogtepunt van de middag, die werd afgesloten met een Amerikaans getint diner. De Nederlandse bijdrage was aanzienlijk. Twee emeritus-hoogleraren zetten de bijeenkomst luister bij: prof.dr. W. Erdmann en mevrouw prof. D.M.E. Vermeulen-Cranch. De laatstgenoemde kreeg van voorzitter dr. Peter Morris het erelidmaatschap van de History of Anaesthesia Society uitgereikt. Marten van Wijhe (AZG) hield een gastcollege over Pain and culture through time. Medewerkers uit AZG, EMC Rotterdam en AMC hebben voordrachten gehouden over de historie van spierverslappers en beademingsapparatuur. Een van de hoogtepunten van dit symposium werd gevormd door de voordrachten van familieleden van bekende uitvinders in de anesthesie: zo hield de bankier mr. J.T. Clover een voordracht over zijn grootvader, de anesthesioloog J. Clover (UCH). De chemicus prof. C. Suckling gaf een uitvoerig overzicht van het leven en werk van zijn vader C.W. Suckling, de uitvinder van halothaan (ICI, Manchester). De volgende ISHA is in 2009 en vindt plaats in Kreta. Hopelijk zal Nederland wederom goed vertegenwoordigd worden. Internationale masterclass Anaesthesia and perioperative care in the older patient Jan Klein Onder auspiciën van de NVA wordt op 31 maart en 1 april 2006 in de Doelen te Rotterdam een internationaal symposium gehouden over anesthesie en perioperatieve zorg bij de oudere patiënt. Epidemiologische en medisch-inhoudelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds meer patiënten van 65 jaar en ouder worden geopereerd. In Rotterdam zullen vele internationale experts aanwezig zijn om hun kennis over de laatste ontwikkelingen op dit gebied te delen. Namens het organiserend comité wil ik u van harte uitnodigen. Voor informatie en inschrijving zie Boekbespreking: Nieuwe kijk op farmacologie Hans Kerkkamp Onlangs verscheen wederom een boek anesthesioloog, en dr. Gerry, een oude van collega Woerlee, anesthesioloog in rot in het vak, worden humoristische OKsettings beschreven waarin voorbeelden Ziekenhuis Rijnland in Leiderdorp. Een paar jaar geleden schreef hij Mortal en calculaties van farmacokinetiek en farmadynamiek worden belicht. Het is col- Minds, waarin hij zijn visie geeft op bijnadood-ervaringen en de fysiologische verklaring van deze fenomenen. Hij en compacte wijze deze voor anesthesiolega Woerlee gelukt om op een plezierige formuleert helder en zakelijk de theorie logen belangrijke materie te behandelen. dat er geen onsterfelijke ziel en dus ook Het boek is een aanrader voor iedereen geen leven na de dood bestaat. Op zijn die moeite heeft met het begrijpen van website is hierover de bovenbeschreven basiskennis. meer te lezen. Zijn recent uitgekomen vijfde boek, Gerry s Real World Guide to Pharmacokinemacokinetics and Other Things. Leicester: Trou- Woerlee GM. Gerry s Real World Guide to Phartics and Other Things, benadert op een bador, ISBN heel luchtige manier de lastige materie van farmacokinetiek en farmacodynamiek. Aan de hand van twee hoofdfiguren, dr. Bob, een arts-assistent in opleiding tot 6

7 European Society of Anaesthesiology (ESA) Rob Steur Sinds 2004 ben ik vertegenwoordiger van de European Society of Anaesthesiologists, gekozen door de leden van de ESA in Nederland. Deze heb ik vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse vergaderingen van de ESA in de council. Daar speelde de integratie van de drie Europese anesthesie-instanties die nu, maar vooral vroeger een belangrijke rol vervulden. Vanaf de oprichting in 1993 heeft de ESA zich beziggehouden met het organiseren van een jaarlijks congres, waar vooral (jonge) onderzoekers hun resultaten konden presenteren. Daar was erg veel behoefte aan. De tot dan toe organiserende Europese instantie voor de Europese congressen was de CENSA, d.w.z. de organisatie van de Europese landelijke verenigingen. Deze congressen werden slechts om de drie jaar georganiseerd. Volgens velen was dit te weinig. De derde belangrijke instantie op Europees gebied was de Academy of Anaesthesiology, die zich vooral richtte op de opleidingen in de verschillende Europese landen en die ook zorgde voor het European Journal of Anaesthesiology. Al snel werd duidelijk dat deze drie gezelschappen elkaar goed konden aanvullen, hoewel er op enkele gebieden zeker enige competitie bestond. Na veel discussie heeft in 2005 de versmelting van de drie organisaties plaatsgevonden, waarbij de belangrijke activiteiten op Europees gebied duidelijk zijn verdeeld. Om deze reden is nu ook de naam gewijzigd: ESA staat nu voor European Society of Anaesthesiology. De ESA blijft een jaarlijks congres organiseren en onderzoekers stimuleren hun wetenschappelijke studies voort te zetten. Er zijn prijzen ingesteld voor jonge onderzoekers en er zijn mogelijkheden om met steun van de ESA een studie op te zetten. De oorspronkelijke Academy of Anaesthesiology blijft zich bezighouden met de opleidingen in de verschillende landen, het Europese diploma in anesthesiologie uitgeven en de examens organiseren. De CENSA heeft als voornaamste taak het ontplooien van landelijke politieke activiteiten om de anesthesiebelangen per land zo goed mogelijk te behartigen en ook om de landelijke wetenschappelijke activiteiten te stimuleren en te bewaken. Toen ik in Zwitserland werkte ben ik in 1998 door de Zwitserse leden als vertegenwoordiger gekozen, en in hetzelfde jaar kwam ik als tweede secretaris in het bestuur van de ESA. Daarom heb ik me, toen ik weer terug was in Nederland, weer als vertegenwoordiger beschikbaar gesteld. Ik doe dit werk met veel plezier. Er zijn op dit moment 284 anesthesiologen lid van de ESA. Ik wil graag stimuleren dat meer Nederlandse anesthesiologen lid worden van de ESA om de doelstellingen te ondersteunen. De verkiezing van de vertegenwoordiger gebeurt elke twee jaar schriftelijk en ieder lid kan zich kandidaat stellen. Een vertegenwoordiger kan slechts één keer herkozen worden. Elk land met meer dan 25 leden heeft recht op een vertegenwoordiger. Alle vertegenwoordigers van de Europese landen vormen de raad voor het bestuur, die de bestuursleden kiest en die bij belangrijke beslissingen door het bestuur geraadpleegd moet worden. Voor details zijn de statuten en het huishoudelijk reglement in te zien via de website van de ESA: esa/esa.php. Ik heb geprobeerd een overzicht te geven van de veranderingen die dit jaar hebben plaatsgevonden in de wereld van de Europese anesthesie. Ik hoop ook in de toekomst namens de Nederlandse leden mijn bijdrage te kunnen leveren, want ik stel mij weer als kandidaat beschikbaar. Managementcursus 2006 De derde cursus Management Essentials voor Anesthesiologen vindt plaats op donderdag 19 en vrijdag 20 januari en op donderdag 23 en vrijdag 24 februari 2006 (beide blokken tezamen vormen de cursus). Er komen zaken aan de orde als essenties van leiderschap, politiek in de ziekenhuisorganisatie en bedrijfsvoering. De cursus is bedoeld om anesthesiologen te ondersteunen die naast hun reguliere taken een managementrol hebben. Doelstellingen zijn het opbouwen van zelfvertrouwen om als medisch specialist een goede gesprekspartner van professionele managers te worden, het versterken van managementvaardigheden en het vergroten van de persoonlijke effectiviteit in de managersrol. De werkwijze is gevarieerd met een mix aan inleidingen, discussie, opdrachten, oefeningen en simulaties. Het gaat behalve om kennisoverdracht vooral om het versterken van de persoonlijke effectiviteit. De vaste begeleiders zijn ervaren senior adviseurs/trainers voor leiderschapsvraagstukken bij Schouten & Nelissen, gerenommeerd adviesbureau voor opleiding en organisatie. Daarnaast zorgen gastdocenten uit de praktijk voor de overdracht van kennis over bedrijfsvoering en over het politieke spel in ziekenhuisorganisaties. De Commissie Nascholing van de NVA heeft deze cursus 13 uur accreditatie toegekend. De cursus wordt gegeven in Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen. De bijdrage in de kosten bedraagt 900; dit is inclusief een overnachting per blok. Het aantal deelnemers is gelimiteerd. Hebt u belangstelling? Laat dat dan zo spoedig mogelijk weten aan mevrouw E. Pot, coördinator van de cursus: elsje. Voor eventuele nadere informatie:

8 Benoemingen Bureau NVA Prof.dr., vice-voorzitter van het bestuur van de NVA, is op 1 maart 2005 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het AMC te Amsterdam. R.A. Thieme Groen, oud-voorzitter van het bestuur van de NVA, zal op 1 januari 2006 toetreden tot de Raad van Bestuur van de Isala Klinieken te Zwolle. Het bestuur wenst beide collegae van harte geluk met hun benoeming. Ontvangen proefschriften Olaf Cremer Goal-directed intensive care of traumatic brain injury Pathofysiological and clinical aspects 5 oktober 2005 Universiteit Utrecht Hans Sonneveld Goal-oriented hemodynamic treatment in high risk surgical patients 12 oktober 2005 Rijksuniversiteit Groningen Personeelsmutatie Per 1 september 2005 is Sandra Gijtenbeek in dienst getreden. Sandra werkte al enige maanden via een uitzendbureau op het secretariaat en heeft in eerste instantie de werkzaamheden van Ursula van Duin overgenomen tijdens haar zwangerschapsverlof. Mede door het vertrek van Elsje Pot begin 2006 zal de onderlinge taakverdeling binnen het bureau worden herzien. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. Nieuwbouw Domus Medica Op 28 september jl. heeft de burgemeester van Utrecht, mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, door een symbolische activiteit een officiële start gemaakt met de bouw van de nieuwe Domus Medica in Taats- Zuid, Papendorp (Utrecht). Het huidige pand aan de Lomanlaan heeft flink wat achterstallig onderhoud en er is structureel ruimtegebrek. Het doel van de gezamenlijke huisvesting staat hiermee al langer onder druk. Om het pand goed te renoveren zou er een grote investering moeten worden gedaan. Het pand zou na de renovatie altijd minder opbrengen dan de renovatiekosten, en zou dus een financiële molensteen worden. Bij het zoeken naar een nieuw pand is het voornaamste uitgangspunt geweest dat er een duidelijke en belangrijke meerwaarde moet zijn voor de medische beroepsorganisaties om in één gebouw gehuisvest te zijn. De oplevering wordt eind 2006 verwacht. Het bestuur van de NVA heeft, tezamen met een groot aantal andere wetenschappelijke verenigingen, besloten het bureau onder te brengen in de nieuwe Domus Medica. De maquette van de nieuwbouw is te zien in de hal van de huidige Domus. Meer informatie vindt u op Overleden H.M. Lagas, oud-lid van de NVA, is op 1 augustus jl. overleden op de leeftijd van 67 jaar. Collega Lagas was destijds werkzaam in het Flevo Ziekenhuis te Almere. A.A. van Wijngaarden, oud-lid van de NVA, is op 19 september jl. overleden op de leeftijd van 77 jaar. Collega van Wijngaarden was destijds werkzaam in het Refaja Ziekenhuis te Dordrecht. L.J.C. Brandon Bravo is op 4 oktober jl. overleden op de leeftijd van 52 jaar. Collega Brandon Bravo was aanvankelijk arts bij de marine, gespecialiseerd in duikgeneeskunde. Na zijn opleiding tot anesthesioloog was hij van 1990 tot 2004 werkzaam in het ziekenhuis Walcheren te Vlissingen. Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Woensdag 23 november uur Domus Medica Lomanlaan XD Utrecht Agenda en bijbehorende stukken worden begin november verzonden. 8

9 Terechte hoge internationale onderscheiding voor dr. M. Gielen Prof.dr. J.T.A. Knape Tijdens het jaarlijkse congres van de European Society for Regional Anesthesia is dr. Mathieu Gielen uit Overasselt de grote eer te beurt gevallen om te worden gehonoreerd met de Carl Koller Award. Carl Koller was een oogarts in Wenen. Hij was goed bevriend met Sigmund Freud, die hem had gerapporteerd over het dove gevoel in zijn tong dat cocaïne veroorzaakte. Koller moet vervolgens worden geëerd als de arts die in 1884 aantoonde dat lokale anesthetica als verdovingsmiddel in de operatieve geneeskunde kunnen worden toegepast. De Carl Koller Award moet worden gezien als s werelds belangrijkste onderscheiding op het gebied van de locoregionale anesthesie. Dr. Mathieu Gielen schaart zich met deze onderscheiding onder grootheden als Covino, Kehlet, Bridenbaugh en Bruce Scott. Nadat dr. Gielen vanuit België in het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen is gaan werken, promoveerde hij aanvankelijk op een onderwerp op het terrein van de longfunctie. Indertijd was het longfunctielaboratorium (prof. Beneken Kolmer) onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. Vrij snel daarna kreeg de regionale anesthesie zijn belangstelling. Hij werd zeer bedreven in vele regionale technieken en zag al vroeg het belang van goed onderwijs in deze in. In de jaren zeventig had Mathieu Gielen al een landelijke reputatie op dit terrein. Toen dr. Brasem en C. Roos van Astra het initiatief namen om onderwijs in de regionale anesthesie te ondersteunen, was hij direct hun man. Sindsdien heeft hij persoonlijk meegewerkt aan talloze landelijke workshops. Met de voortschrijdende ontwikkeling kreeg wetenschappelijke onderbouwing van de regionale anesthesie al snel zijn aandacht. Hij zette zelf veel onderzoek op en stimuleerde veel jonge artsen tot onderzoeksactiviteiten. Gielen was de motor achter onderzoek en promoties van Hasenbos, Liem, Kerkkamp, Slappendel en vele anderen. Internationaal maakte Gielen in de jaren tachtig snel naam en faam. Zijn onderzoeksactiviteiten leidden tot vele publicaties en zijn heldere denktrant en heldere presentaties op vele congressen vestigden zijn autoriteit. Hij werd lid van de editorial boards van een aantal tijdschriften en was associate editor van Regional Anesthesia and Pain Medicine. Om de literatuur voor drukbezette artsen toegankelijk te maken richtte hij de International monitor on Regional Anesthesia op en was daarvan de eerste editor. Nadat in 1980 de ESRA was opgericht nam dr. Gielen in deze organisatie al snel een prominente plaats in en stimuleerde hij binnen de Society onderwijs en onderzoek vanaf 1990 tot Hij was een van de ontwikkelaars van de hoog aangeschreven ESRA-kadaverworkshop in Innsbruck. Het is eigenlijk onnodig te vermelden dat dr. Gielen daarnaast vele verdiensten heeft gehad voor onze NVA door zijn werkzaamheden in het Concilium en andere commissies. Bij dit alles heeft hij veel kunnen bereiken en veel mensen enthousiast kunnen maken door zijn bescheiden opstelling en zijn buitengewoon aimabele karakter. Nu dr. Gielen zich uit de klinische werkzaamheden heeft teruggetrokken kan hij het niet nalaten om zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten voort te zetten en jonge mensen te blijven stimuleren. De NVA is buitengewoon trots dat een van haar leden deze hoge internationale onderscheiding heeft mogen ontvangen en zij is hem ook veel dank verschuldigd. De onderscheiding is absoluut verdiend en een terechte erkenning van zijn inzet en kwaliteiten. Hem zij met zijn lieve Noortje een goede tijd gegund en ik hoop dat hij zijn kwaliteiten nog lange tijd voor jonge artsen mag inzetten. We hopen hem nog vaak bij NVA-activiteiten te zien. World Congress Het World Congress of Anaesthesia (WCA) wordt gehouden in Kaapstad, Zuid-Afrika, van 30 maart tot 4 april Volg de ontwikkelingen op 9

10 Agenda 25 november 2005 Amsterdam PAOG cursuscyclus 7 december 2005 Ede Congres infectieuze bedreigingen: januari 2006 Leiden Boerhaavecursus OK-management Urgentiegeneeskunde: mythen, missers en maatwerk Inlichtingen: S.B.M. Kinneging, Het vitaal bedreigde kind Inlichtingen: InterActie, Boerhaave Commissie, Postbus 2084, Inlichtingen: PAOG cursus- en Antwoordnummer 2415, 6710 WB Ede 2301 CB Leiden congresorganisatie, Metropolitan / N-510, tel: tel: Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam fax: fax: tel: fax: NVA-accreditatie 27 uur november 2005 Groesbeek Cursus Fundamental Critical Care 9-13 december 2005 New York 59th Post Graduate Assembly in Anesthesiology (PGA) Inlichtingen: Kurt G. Becker, januari 2006 Villars, Zwitserland 4e Winterworkshop Intensive Care Inlichtingen: Travel Congress Support (FCCS) Executive Director, The New York State Management, Postbus 103, Inlichtingen: Society of Anesthesiologists, Inc., 1170 AC Badhoevedorp 85 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, tel: november 2005 Nieuwegein New York 10003, USA tel: fax: KNMG Jaarcongres 2005: fax: Gezondheidszorg in beweging. Blijft de dokter overeind? Inlichtingen: 13 december 2005 Rotterdam Toekomst van de openbare januari 2006 Amsterdam Cursus Evidence-based medicine in de klinische praktijk Dutch Cochrane Centre, Hanni Spitteler, 30 november 2005 Lunteren gezondheidszorg Inlichtingen: drs. Yoka Y. Janssen, AMC, J1b-108, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam Topics in Intensive Care: Elseviercongressen tel: veiligheid en kwaliteit tel: fax: Inlichtingen: 2 december 2005 Nijmegen Echogeleide perifere zenuwblokkades december 2005 Brussel 6th International Course on februari 2006 Rio de Janeiro 2nd World Congress on Regional Inlichtingen: PAOG-Heyendael, Perioperative Echocardiography Anaesthesia and Pain Therapy UMCU St. Radboud, Inlichtingen: Travex Congress, Inlichtingen: Options Eurocongress, mw. drs. Keijser-Huijts, 8 Parvis de la Trinité, 126B Rue de l Instruction, Postus 9109, 6500 HB Nijmegen 1050 Brussel, België B-1070 Brussel België tel: fax: tel: fax: fax:

11 8-10 maart 2006 Antwerpen FEEA-cursus I 31 maart - 1 april 2006 Rotterdam First international master class on mei 2006 Guadalajara, Mexico 2nd International Inlichtingen: mw. dr. J.J.M. Langemeijer, Anaesthesia and perioperative care in Forum on Pain Medicine Taveernelaan 36, 3735 KD Bosch en the older patient Inlichtingen: Forum Secretariat Kenes Duin Inlichtingen: International, 17 Rue du Cendrier, tel: CO2 conference management P.O. Box 1725, CH1211, Geneva 1 fax: tel: Zwitserland gsm: fax: tel: fax: maart 2006 Utrecht NVA-accreditatie 12 uur Wetenschappelijk overleg Nederlands Gezelschap voor Neuro-anesthesiologie NVA en Nederlandse Vereniging voor 25 april 2006 Nader te bepalen 8e Bloedgassymposium: 3-6 juni 2006 Madrid Euroanesthesia 2006, 14th ESA meeting Neurochirurgen Back to the (acid) base Inlichtingen: ESA Secretarial Office, Inlichtingen: Inlichtingen: Marcel Grötzinger, 21 Avenue de Tervuren, bte 30, sectie Neuroanesthesiologie, Radiometer Nederland, Postbus 233, B-1040-Brussel dr. M. Klimek 2700 AE Zoetermeer tel: tel: fax: fax: maart 2006 Antwerpen FEEA-cursus II Inlichtingen: mw. dr. J.J.M. Langemeijer, Taveernelaan 36, 3735 KD Bosch en Duin mei 2006 Glasgow Obstetric Anaesthesia juni 2006 Maastricht Cursus Toegang tot de luchtweg; bijzondere intubatietechnieken en tel: Inlichtingen: OAA Secretariat, PO Box detubatiestrategieën fax: Barnes, London SW13 9XR England Inlichtingen: K.F. Wenckebach gsm: tel: Instituut Groningen fax: tel: maart 2006 Groningen Cursus Toegang tot de luchtweg; bijzondere intubatietechnieken en detubatiestrategieën mei 2006 Maastricht NVA Anesthesiologendagen juni 2006 Nader te bepalen SKA-dagen Inlichtingen: K.F. Wenckebach Inlichtingen: NVA, Postbus 20063, 3502 Instituut Groningen tel: LB Utrecht tel: fax: oktober 2006 Groningen Cursus Toegang tot de luchtweg; bijzondere intubatietechnieken en detubatiestrategieën Inlichtingen: K.F. Wenckebach Instituut Groningen tel:

12 13-17 oktober 2006 California ASA annual meeting Inlichtingen: ASA secretariat, American Society of Anesthesiologists, 520 N Northwest Highway, Park Ridge, IL , USA tel: fax: november 2006 Eindhoven Achtste Pijncongres Sectie Pijnbestrijding NVA Inlichtingen: NVA Secretariaat, Postbus 20063, 3502 LB Utrecht tel: fax: december 2006 New York 60th Post Graduate Assembly in Anesthesiology (PGA) Inlichtingen: Kurt G. Becker, Executive Director, The New York State Society of Anesthesiologists, Inc., 85 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, New York 10003, USA tel: fax: Colofon Redactieraad A.T. van Rheineck Leyssius M. Bijkerk H.G. van Middelkoop Th.E.A. Pot Bureauredactie J. Quadekker Druk van wijland bv, laren De NVA Nieuwsbrief is een officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en wordt maximaal zesmaal per jaar gratis aan de leden toegestuurd. Deadline inzenden kopij voor Nieuwsbrief jaargang 7 nr. 2: 9 januari 2006 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie opgericht 24 januari 1948 Secretariaat Lomanlaan XD Utrecht Correspondentieadres Postbus LB Utrecht Telefoon Algemeen nummer secretariaat NVA Patricia Liem Janine Spruit Ursula van Duin Sandra Gijtenbeek Elsje Pot Projectcoördinatie FEEA cursus maart maart Plaats: Antwerpen Fax Homepage 12

Centrale Cursus Anesthesiologie E Cursus 2008

Centrale Cursus Anesthesiologie E Cursus 2008 PROGRAMMA Centrale Cursus Anesthesiologie E Cursus 2008 Datum: 16 januari 2009 Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht Zaal: Auditorium Programma Ochtend 09.00 09.25 Ontvangst met koffie 09.25

Nadere informatie

Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering

Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Sectie Cardio Anesthesiologie 14 en 15 november 2014 Hotel Arena Amsterdam Voorwoord Met veel genoegen

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

SKA ZOMERCONGRES 2015

SKA ZOMERCONGRES 2015 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Sectie Kinderanesthesiologie SKA ZOMERCONGRES 2015 PROGRAMMA vrijdag 26 en zaterdag 27 juni Hotel Mooirivier, Dalfsen Het vrijdag programma is zo samengesteld

Nadere informatie

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus.

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus. Klinische ontwikkelingen en wetenschappelijke van klinisch en wetenschappelijk update voor HIV behandelaren onderzoek Virale hepatitis na EASL 2015 utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs 31 Maart 2015

Nadere informatie

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Julius Academy Uitnodiging voor het congres COPD Ketenzorg 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Samen sterk voor COPD Op veel verschillende manieren trachten professionals, managers,

Nadere informatie

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding, aan de heer professor doctor P. Speelman, op vrijdag 18 maart 2011, uitgesproken door de burgemeester van Soest, de heer

Nadere informatie

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius nieuwsbrief Inhoud: Jaargang 7, mei 2006 Van de voorzitter 1 Redactienieuws 2 Commissies 3 Boerhaavecursus 4 ASEAN Congress 4 Secties 5 www.dienstrooster.nu 6 60+-club 6 Anesthesiologendagen 7 Derde Wetenschapsdag

Nadere informatie

S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE VERSLAVINGSGENEESKUNDE

S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE VERSLAVINGSGENEESKUNDE S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE donderdag 16 juni 2011, Domus Medica, Utrecht Het is mij een groot genoegen u uit te nodigen het symposium Somatiek in de Verslavingsgeneeskunde op donderdag 16 juni 2011

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige

Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Interview met Lia van Rijswijk, Research verpleegkundige Auteur: H. van de Klij Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1988 Pagina: 17-18 Jaargang: 4 Nummer: 4 Toestemming: Illustraties: Bijzonderheden: buitenland

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 2de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 13 september 2013 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

HIV/HCV FARMACOLOGIE VOOR APOTHEKERS MASTERCLASS OKTOBER 2016 - MAART 2017 UTRECHT MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl CONTENT Introductie... 3 Masterclass beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen...

Nadere informatie

STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH

STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE 20 JANUARI 25 JANUARI 2013 PRIORIJ CORSENDONK

Nadere informatie

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht

Julius Academy. COPD Ketenzorg. Uitnodiging voor het congres. 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Julius Academy Uitnodiging voor het congres COPD Ketenzorg 8 e nationale congres op 12 februari 2015 Locatie: UMC Utrecht Samen sterk voor COPD Op veel verschillende manieren trachten professionals, managers,

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5.

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen : UITNODIGING vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Accreditatie FGzP: 6 punten Voorwoord Geachte collega, In het voorjaar van

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius nieuwsbrief Jaargang 6, oktober 2004 Inhoud: Van de voorzitter 1 Redactienieuws 2 Wetenschapsdag 3 Commissies 4 Secties 6 FEAA 7 Benoemingen 8 Oratie 8 Proefschriften 8 Overleden 8 Secretariaat 8 Gelukwensen

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR:

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: INHOUD Introductie... 3 Beschrijving bijeenkomst... Achtergrond...4

Nadere informatie

Mosa Conference Mosa Conference is een (bio)medisch onderzoekcongres georganiseerd door en voor studenten. Het internationaal georiënteerd wordt jaarlijks gehouden aan de Universiteit Maastricht, waar

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

ZOMERCONGRES SECTIE KINDERANESTHESIOLOGIE

ZOMERCONGRES SECTIE KINDERANESTHESIOLOGIE Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie ZOMERCONGRES SECTIE KINDERANESTHESIOLOGIE 10 & 11 mei 2013 Hotel Klein Zwitserland, Heelsum UITNODIGING Congrescommissie: Bouwe Molenbuur Ziska de Jong-Kepel

Nadere informatie

Mosa Conference Mosa Conference is een (bio)medisch onderzoekcongres georganiseerd door en voor studenten. Het internationaal georiënteerd wordt jaarlijks gehouden aan de Universiteit Maastricht, waar

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT PRESENTEERT Keynote speakers: LEAN MANAGEMENT SUMMIT - Daniel Jones - Gilberto Kosaka - Dave Brunt - Victor Conde 27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT C A R LT O N P R E S I D E N T H O T E L LUSTRUM 5 JAAR a

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius

nieuwsbrief Van de voorzitter Aart van Rheineck Leyssius nieuwsbrief Inhoud: Jaargang 7, januari 2006 Van de voorzitter 1 Redactienieuws 2 Commissies 3 Secties 5 ATACC 5 Anesthesiologendagen 7 Bureau NVA 8 Negentig jaar 9 NTvA in het Engels 10 DARA 10 C/D-examen

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Meer concrete informatie betreffende het insturen van een abstract en de VVIZV-Award 2017 vindt u hieronder.

Meer concrete informatie betreffende het insturen van een abstract en de VVIZV-Award 2017 vindt u hieronder. Call for Abstracts Het Jaarcongres van de VVIZV is het grootste verpleegkundig georiënteerd intensieve zorgen evenement in België en daarom dé plek bij uitstek voor het uitwisselen van waardevolle informatie.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2007 1. Inleiding Het jaar 2007 was een lastig jaar voor de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Eind 2006 heeft een aantal bestuursleden

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Routebeschrijving Auto Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen- Zuid en volg de borden Wilhelminaziekenhuis of GGZ Drenthe.

Routebeschrijving Auto Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen- Zuid en volg de borden Wilhelminaziekenhuis of GGZ Drenthe. Doelgroep Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten, onderzoekers, psychologen, verpleegkundigen, managers, beleidsmedewerkers en cliëntenraden van de noordelijke ggz-instellingen en

Nadere informatie

in de Cardioanesthesiologie

in de Cardioanesthesiologie Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Rondom nieuwe technieken in de Cardioanesthesiologie 13 en 14 november 2015 TU Eindhoven VOORWOORD Beste collega s, Met veel genoegen presenteren wij u het programma

Nadere informatie

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD JAARPROGRAMMA 2013 NIEUWE PAO-H CURSUSSEN IN 2013! Het nieuwe jaarprogramma van het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen Utrecht biedt u weer

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 16 februari 2012 Ieder jaar weer wordt een grote groep werknemers getroffen door niet aangeboren

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

Afscheidssymposium. Bert Bos, kinderarts-intensivist. Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam

Afscheidssymposium. Bert Bos, kinderarts-intensivist. Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam Afscheidssymposium Bert Bos, kinderarts-intensivist Vrijdag 6 juni 2014 Filmmuseum EYE, Amsterdam Eye in eye met Bert Prof. dr. Bert Bos gaat met pensioen. Tweeëndertig jaar werkte hij als kinderarts,

Nadere informatie

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 dinsdagavond 4 juni en woensdag 5 juni 2013 of maandagavond 25 november en dinsdag 26 november 2013 Skills center OSG te Houten www.nvic.nl Nederlandse

Nadere informatie

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Bouwen aan vertrouwen Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 10.00 uur Stadshuis Nieuwegein Welkom in Nieuwegein Als burgemeester van Nieuwegein heet ik u graag van harte welkom

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Klinische en wetenschappelijke update voor HIV-behandelaren Post-croi educatie 2015 meeting Prospectus www.virology-education.nl Inhoud Introductie... 3 Organiserend Comité... 4 Post-CROI symposium...

Nadere informatie

nieuws - nieuws - nieuws - nieuws UKON-nieuwsbrief nr. 2 juni 2012

nieuws - nieuws - nieuws - nieuws UKON-nieuwsbrief nr. 2 juni 2012 nieuws nieuws nieuws nieuws Betsie van Gaal in de prijzen Onze (oud) collega Betsie van Gaal heeft op 1 juni de NCEBPaward 2011 gewonnen voor haar proefschrift getiteld Safe or Sorry a programme to implement

Nadere informatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis. Uitnodiging. Symposium Kinderallergologie. Kennis in de praktijk! vrijdag 29 mei 2015 Locatie UMC Utrecht

Wilhelmina Kinderziekenhuis. Uitnodiging. Symposium Kinderallergologie. Kennis in de praktijk! vrijdag 29 mei 2015 Locatie UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis Uitnodiging Symposium Kinderallergologie Kennis in de praktijk! vrijdag 29 mei 2015 Locatie UMC Utrecht Geachte collega, Kinderartsen, dermatologen, KNO-artsen en diëtisten

Nadere informatie

E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK. 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen

E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK. 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen Donderdag 11 oktober 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op donderdag 11 oktober 2012 de cursus:

Nadere informatie

IAAS en NVDK : Internationaal. Vertrek: do 19/11/2015 13.35 Spoor 3 Ede

IAAS en NVDK : Internationaal. Vertrek: do 19/11/2015 13.35 Spoor 3 Ede IAAS en NVDK : Internationaal. Vertrek: do 19/11/2015 13.35 Spoor 3 Ede Jan Eshuis, anesthesioloog AMC, medisch hoofd Dagcentrum Secretary IAAS ExCo and GA Wat is de IAAS De IAAS is een internationale

Nadere informatie

TEGEN DE DRAAD IN. Ontwikkelingen op het gebied van verloskundige zorg op maat. 24e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen

TEGEN DE DRAAD IN. Ontwikkelingen op het gebied van verloskundige zorg op maat. 24e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen TEGEN DE DRAAD IN Ontwikkelingen op het gebied van verloskundige zorg op maat 24e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen Donderdag 8 oktober 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert,

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 4 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 9 juni 2017 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Cursus Griekse Epigrafie

Cursus Griekse Epigrafie Nederlands Instituut Athene Cursus Griekse Epigrafie 24 januari 1 februari 2013 In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en OIKOS biedt

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

van Hoytema Thoraxchirurgie congres

van Hoytema Thoraxchirurgie congres TOELICHTING Welkom op het 12 de van Hoytema Thoraxchirurgie congres Geachte collegae, Voor geïnteresseerden in thoraxchirurgie bevat de Decembermaand nog een extra feestdag: het congres Thoraxchirurgie,

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG

REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 19-09-2007 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Artikel 1 Het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum, hierna te

Nadere informatie

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum.

Artikel 1 a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum. Statuten VSO Statuten VSO De statuten van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek 1993, na aanname van wijzigingen 2001, 2006 en 2010 voor vernummering die door deze wijzigingen noodzakelijk worden.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2014 Ambassadeur Heldere Taal 2014 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie NeSECC Uitnodiging Het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie nodigen u van harte uit om een bijzondere najaarsbijeenkomst bij te wonen. Het programma is gevuld met een rijk pallet aan sprekers. Zij

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Klinische Ethiek op de IC

Klinische Ethiek op de IC congres Klinische Ethiek op de IC 26 november 2010 - Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor IC-verpleegkundigen, fellows (artsen) intensive care, arts- assistenten en intensivisten. Wat zijn de lange-termijn gevolgen

Nadere informatie

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de

verstuurd via de mail en zoals gebruikt in deze notulen. Josianne: Er zijn badges besteld voor de leden met daarop de naam van het lid en de Notulen algemene ledenvergadering VCMS Nijmegen Genodigd Alle leden der VCMS Nijmegen Datum 07-10-2015 Locatie studiecentrum Radboudumc (precieze lokaal volgt) Aanvang 19:30 Aanwezigen: Josianne luijten,

Nadere informatie

Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies

Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies Ontwikkelen van een Cochrane Systematic Review over interventies 22 en 23 Maart 2016 Bestemd voor personen die in het kader van de Cochrane Collaboration een systematische review over interventies gaan

Nadere informatie

ZOMERCONGRES SECTIE KINDERANESTHESIOLOGIE

ZOMERCONGRES SECTIE KINDERANESTHESIOLOGIE Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie SKA ZOMERCONGRES SECTIE KINDERANESTHESIOLOGIE 15 & 16 juni 2012 BLOOMING, Bergen aan Zee VOORWOORD Congrescommissie: Jurgen de Graaff Bouwe Molenbuur Ziska de

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL Foto: Kees de Boer, Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 Leiden Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Sponsorprogramma 2018

Sponsorprogramma 2018 Sponsorprogramma 2018 Ambitieus Divers Toonaangevend Innovatief 4-8 juni 2018 ISCOMS 2018 Van 4 tot en met 8 juni 2018 zal voor de 25 ste keer het International Student Congress Of (bio)medical Sciences

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie