Boomkwekerijen - Pépinières. Etn. A. Op de Beeck bvba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boomkwekerijen - Pépinières. Etn. A. Op de Beeck bvba"

Transcriptie

1 Boomkwekerijen - Pépinières Etn. A. Op de Beeck bvba

2 Hagen en houtkanten: een beetje geschiedenis Hagen en Houtkanten zijn langgerekte begroeiingen van struiken en/of bomen die vroeger algemeen voorkwamen rondom landbouwbedrijven, landerijen, weiden, akkers, wegen of grachten. Ze vormden een aaneengesloten scherm om het vee in, en het wild uit de weiden te houden. Of ze dienden als perceelsafbakening en zorgden voor beschutting van het vee. Houtkanten waren ook eerstelijns leverancier voor brand- en hakhout. Immers om een goed aaneengesloten houtkant te bekomen diende deze regelmatig gekapt te worden. Ook knotwilgen en populieren werden in dit opzicht aangeplant. Bijkomend voordeel was dat ze door hun sterk wateropzuigend vermogen de weiden hielpen droog houden. Door ruilverkaveling, schaalvergroting en mechanisatie in de moderne landbouw zijn veel van deze historische houtkanten en hagen verdwenen. Nieuwe aanplant van deze kleine landschapselementen kan zorgen voor een herwaardering van deze verdwenen natuurwaarden. Hagen, houtkanten en bomenrijen vormen een groene verbinding tussen de resterende natuurgebieden. Als schuilplaats voor vee, als windscherm, of als geluidsbreker bieden ze ook hun voordelen voor de landbouw. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 2

3 Kiezen voor kwaliteit, kiezen voor streekeigen (inheems) en autochtoon groen Inheems of autochtoon? Een plantensoort is streekeigen in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Met andere woorden, een zomereik uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, alhoewel de soort zomereik hier wel inheems is. De voordelen van streekeigen soorten tegenover uitheemse planten zijn talrijk en onmiskenbaar. Ze zijn beter aangepast aan ons klimaat en aan onze bodemtypes, zijn beter bestand tegen ziekten en plagen en hebben een langere levensduur. Verder laat streekeigen groen leven: insecten, vogels en andere dieren voelen zich daar goed thuis. Autochtoon plantsoen bestaat uit planten die voortkomen uit zaad geoogst op erkende autochtone populaties. Door deze vele eeuwen durende aanpassing aan de lokale groeiomstandigheden is het genetisch materiaal van deze planten beter geschikt voor aanplant bij ons. Beschikbaarheid van autochtoon plantsoen in de handel: De laatste jaren zijn er door ANB en INBO serieuze inspanningen geleverd betreffende deze problematiek. Doorheen Vlaanderen zijn alle locaties met autochtone planten geïnventariseerd. Zaad hiervan wordt geoogst en op onze kwekerij uitgezaaid. Van verscheidene soorten staan er reeds leverbare planten in de kwekerij. Dit aantal zal in de toekomst alleen nog groter worden. Etn. A. Op de Beeck bvba T el.: 015/ pagina 3

4 Hoe de juiste soorten kiezen? Regionaal verschilt vooral het aandeel van de verschillende soorten struiken, bomen en klimplanten in heggen. De minder voorkomende soorten komen we soms in de ene streek wel en in de andere niet tegen. De belangrijkste reden voor verschillen in samenstelling zijn de uiteenlopende groeiomstandigheden en het beheer van de heggen. Soortrijke heggen zijn over het algemeen oude heggen. De soorten in die oude heggen laten zien welke soorten in de oude bossen voorkwamen. Deze heggen vormen zo de laatste aanknopingspunten met deze verdwenen bossen. Enkele tips: 1) Meet de beschikbare ruimte op vooraleer je bestelt. Bedenk dat beplantingen breder worden dan alleen de (buitenste) plantrij, doordat struiken en bomen ook fors in de breedte groeien 2) Plant niet te veel stuks plantsoen. Geef elk individu de ruimte om te groeien. Het duurt echt niet veel langer vooraleer de haag of houtkant dicht is. Het resultaat zal beter zijn en langer blijven bestaan. Op die manier voorkom je dunningen. 3) Kijk eens goed in het rond in de buurt. De bodemeigenschappen weerspiegelen zich in de inheemse soorten die je frequent ziet. 4) Je kan ons natuurlijk kontakteren voor plantadvies, per telefoon op 015/ of per mail via Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 4

5 Aangeboden pakketten Pakket 1: Doornhaag Een ondoordringbare haag, geschikt om dieren binnen of ongewenste bezoekers buiten te houden. Door aangepaste snoei kan zowel hoogte als breedte binnen de perken gehouden worden. Het pakket is goed voor 10 lopende meter haag. Soorten: - Crataegus monogyna (Meidoorn): 60/100cm: 20 stuks - Ilex aquifolium (Scherpe hulst): P9 40/60cm: 5 stuks - Prunus spinosa (Sleedoorn): 60/100cm: 10 stuks - Rosa rubiginosa (Eglantier): 60/100cm: 5 stuks of Rosa canina (Hondsroos) Pakket 2: Doornloze haag Een echte omheiningshaag. Hoogte is afhankelijk van zijn functie. Deze soorten verdragen tweemaal snoei per jaar, waardoor men de haag gemakkelijk de gewenste hoogte en vorm kan geven. Dit pakket wordt geleverd in de maat 60/100cm. Het pakket is goed voor 10 lopende meter haag. Soorten: - Acer campestre (Veldesdoorn): 10 stuks - Carpinus betulus (Haagbeuk): 10 stuks - Corylus avellana (Hazelaar): 5 stuks - Ligustrum vulgare (Wilde ligustrum): 10 stuks - Viburnum opulus (Gelderse roos): 5 stuks Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 5

6 Pakket 3: Bloesem- en Bessenhaag Een pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Door minimale snoei in het najaar om de 2 jaar zullen deze soorten sterk bloeien en vruchten dragen. Door de variatie in soorten blijft de bloei verzekerd tot in de zomer. Bredere haag, naargelang het snoeiritme. Wordt geleverd in de maat 60/100cm. Het pakket is goed voor 10 lopende meter haag Soorten: - Cornus sanguineum (Rode Kornoelje): 5 stuks - Crataegus monogyna (Meidoorn): 5 stuks - Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts): 5 stuks - Prunus spinosa (Sleedoorn): 5 stuks - Rhamnus frangula (Sporkehout): 5 stuks - Viburnum opulus (Gelderse roos): 5 stuks Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 6

7 Pakket 4: Houtkant voor drogere gronden Houtkanten vragen een grotere ruimte. Wie beschikt over een strook van 3 meter breed, en 20 meter lang kan de aanplant van een houtkant overwegen. Het onderhoud is zeer beperkt, houtkanten vragen slechts een kapbeurt om de 5 à 10jaar. Planten in de maat 60/100cm. Het pakket is goed voor 50m² Soorten: - Acer campestre (Veldesdoorn): 5 stuks - Corylus avellana (Hazelaar): 5 stuks - Prunus padus (Vogelkers): 5 stuks - Sorbus aucuparia (Lijsterbes): 5 stuks - Tilia cordata (Winterlinde): 5 stuks Pakket 5: Houtkant voor nattere gronden Idem als pakket 4, doch beter aangepast aan vochtige bodems. Soorten: - Alnus glutinosa (Zwarte els): 5 stuks - Fraxinus excelsior (Es): 5 stuks - Salix caprea (Boswilg): 5 stuks - Salix cinerea (Grauwe wilg): 5 stuks - Viburnum opulus (Gelderse roos): 5 stuks Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 7

8 Pakket 6: Wildpakket Pakket bestaande uit vruchtendragende en schuttingbiedende planten. Het pakket bestaat uit 25 planten, 5 stuks per soort. Het pakket is goed voor 50 m². Wildpakket 1: vruchtendragend Wildpakket 2: Schuttingbiedend (60/100cm) Corylus avellana (Hazelaar) Ilex aquifolium (Scherpe Hulst) Lonicera xylosteum (Kamperfoelie) P9 40/60cm Sambucus nigra (Vlier) Juniperus communis (Jeneverbes) Prunus spinosa (Sleedoorn) C1,5l Sorbus aucuparia (Lijsterbes) Mespilus germanica (Mispel) C2 60/80cm Ulex europaeus (Gaspeldoorn) C1,5l Rosa rubiginosa (Eglantier) /100cm Pakket 7: Bosbouwpakket Dit pakket bestaat uit een aantal loofbomen, welke allen in een door de Vlaamse gemeenschap erkende herkomst kunnen geleverd worden. Alles in 80/120cm. Goed voor 100 m². Soorten: - Acer pseudoplatanus (Esdoorn): 5 stuks - Fagus sylvatica (Groene beuk): 5 stuks - Fraxinus excelsior (Es): 5 stuks - Prunus avium (Boskers): 5 stuks - Quercus robur (Zomereik): 5 stuks of Quercus petraea (Wintereik) Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 8

9 Pakket 8: Eénsoortige hagen Vanzelfsprekend leveren wij ook haagpakketten bestaande uit één plantensoort, geschikt als geschoren tuinafrastering. Dit pakket kan in verschillende maten geleverd worden. Soorten die hiervoor in aanmerking komen zijn: Acer campestre (Veldesdoorn), Buxus sempervirens (Boordpalm), Carpinus betulus (Haagbeuk), Crataegus monogyna (Meidoorn), Fagus sylvatica (Groene beuk), Fagus sylvatica Atropunicea (Rode beuk), Ligustrum ovalifolium, Ligustrum vulgare (Wilde liguster), Ligustrum vulgare Atrovirens, Taxus baccata (Taxus). Ook voor de niet vermelde soorten kan u ons steeds kontakteren. Deze planten worden geleverd in bundels van 25, goed voor 5 lopende meter haag. Pakket 9: Kleinfruit 25 planten per pakket. (5 stuks/per soort) Soorten: Corylus avellana (Hazelaar) Ribes nigrum (Zwarte Bes) Ribes rubrum (Aalbes) Ribes uva-crispa (Stekelbes) Rubus idaeus (Framboos) Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 9

10 Pakket 10: Bomen Lijnbeplantingen langsheen percelen en dreven hebben een hoge landschappelijke en een grote natuurwaarde. Knotwilgen en populieren zijn van oudsher in trek voor deze manier van beplanten. Op nattere stukken speelt ook het voordeel van de wateropzuigende capaciteit van deze soorten. Pakket 11: Hoogstam fruitbomen Wij zijn gespecialiseerd in het kweken van populieren klonen die in hoge mate geschikt zijn voor bosbouw, door een goede roestresistentie en een geschikte houtkwaliteit. Levering in de maat 8/10cm. Pakket van 5 bomen. Hoogstamfruitbomen zijn weer in. Steeds meer mensen zijn het eens: ze zijn karakteristiek en onmisbaar in ons landschap, het fruit is een ware delicatesse en ze zijn onmisbaar als natuurelement. enkele tips: - Een grote weide - Gebruik verschillende soorten - Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen - Oude fruitrassen zijn minder ziektegevoelig - Let op de bestuivingsaspecten ( Soorten: - Appelaar - Kerselaar - Kriekelaar - Notelaar (Juglans regia) - Perelaar - Pruimelaar - Tamme kastanje (Castanea sativa) Samenstelling: 5 hoogstam fruitbomen naar keuze per pakket. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 10

11 Beschrijving van de soorten in de haagpakketten Acer campestre: Veldesdoorn Kleine boom of hoge struik. Gedijt best op voedselrijke grond. 3-5 lobbig blad, met een mooie herfstkleur. Jonge scheuten zijn vaak roodgetint. Gevleugelde vruchtjes. Verdraagt zeer goed snoei. Acer pseudoplatanus: Esdoorn Geschikt voor alle grondsoorten. Hoge boom. Kwaliteitshout. Alnus glutinosa: Zwarte els Kleine boom of hoge struik. Sterke groeikracht op vochtige tot natte bodems. De vrouwelijke katjes bloeien vóór de bladeren (februari-maart) en groeien uit tot de gekende elzenpropjes. Goed bestand tegen snoei, wordt vaak als hakhoutheester gebruikt. Castanea sativa: Tamme kastanje Boom tot 30m hoog. De zaden (kastanjes) zijn na het verwijderen van de stekelige bolster eetbaar. Zeer duurzaam hout, ook als hakhout bruikbaar. Kent vele toepassingen als afsluiting. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 11

12 Carpinus betulus: Haagbeuk Niet te verwarren met beuk. Haagbeuk heeft echter een dubbel gezaagde bladrand. Komt in het voorjaar ook vroeger in blad dan beuk, en verliest ook sneller blad in het najaar. Haagbeuk is ook beter bestand tegen vochtige gronden dan beuk. Een echte haagplant bij uitstek, uitermate goed bestand tegen snoei. Herfstverkleuring. Jong blad geliefd door meikever. Cornus sanguinea: Rode kornoelje Hoge struik. Bladeren groen, rode herfstverkleuring. Witte bloei, talrijke vruchten. Twijgen vertonen in herfst en winter een bruinrode verkleuring. Crataegus monogyna: Eénstijlige meidoorn Gedijt op alle bodems. In de volksmond gekend als doornhaag. Goed bestand tegen snoei. Bloeit in mei, bloemen wit, nadien dofrode vruchten. Onderhevig aan perevuur. Euonymus europaeus: Kardinaalsmuts Matig hoge struik, groene vierkante twijgen. Opvallende oranje-rode doosvrucht met typische vorm (=kardinaalsmuts). Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 12

13 Fagus sylvatica: Groene beuk Hoge boom met gladde stam, bladeren eivormig, heldergroen. De roodbruine herfstbladeren blijven tot het voorjaar aan de plant hangen. Verdraagt goed snoei. Fraxinus excelsior: Es Hoge boom, brede kroon, takken en twijgen dik met zwarte knoppen. Samengestelde bladeren. Gedijt goed in vochtige gronden. Kan goed tegen snoei, zeer geschikt als hakhout. Ilex aquifolium: Hulst Kleine boom tot hoge struik. Groenblijvend blad, bochtig getand. Bessen rood, van september tot in de winter. Juniperus communis: Wilde jeneverbes Conifeer. Staat op lijst beschermde planten. Bloeit in mei, draagt bessen die heel langzaam verkleuren. Kan vrij ondoordringbare struiken vormen. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 13

14 Ligustrum vulgare: Wilde liguster Stelt weinig bodemeisen. Vormt witte bloemtoortsen en later zwarte bessen. Honingplant. Vormt na snoei een zeer gesloten groei. Zeer winterhard. Malus sylvestris: Wilde appel Kleine boom of struik, ideaal voor houtkanten. Wordt nog gebruikt als onderstam voor eetappels. Geeft zeer hard, roodbruin hout. Mespilus germanicua: Mispel Kleine boom of struik met doornige takken en twijgen. Rijke voorjaarsbloei met witte geurende bloemen. Vruchten bruin, eetbaar enige tijd na een flinke nachtvorst (rottend). Prunus avium: Boskers Flinke boom, best op vruchtbare gronden. Rijke bloei in voorjaar, honingplant. Wordt dikwijls nog gebruikt als onderstam. Zeer kwalitatief hout. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 14

15 Prunus padus: Vogelkers Hoge struik. Groeit op alle bodems. Witte bloesem, zwarte bessen. Snelle groeier, kan trager groeiende soorten overwoekeren. Prunus spinosa: Sleedoorn Doornige struik. Rijke witte voorjaarsbloei, nog voor de bladontwikkeling. Blauwe bessen. Quercus robur: Zomereik Onze belangrijkste en meest duurzame boom. Kan ook geknot worden. Goed hout. Rhamnus frangula: Sporkehout Forse struik of kleine boom. Stelt weinig eisen aan de grond. Bloeit lang maar bescheiden. Vruchten eerst rood later zwart. Honingplant. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 15

16 Rosa canina: Hondsroos Hoge struik, roze, enkelvoudige bloemen. Overhangende takken. Bloei in juni, in het najaar gevolgd door oranje- scharlakenrode bottels. Rosa rubiginosa: Eglantier Flinke struik, sterk bestekelde takken. Sterk geurende enkelvoudige roze bloemen. Vormen oranjerode tot bloedrode bottels. Salix caprea: Boswilg Goede groeikracht, ook op minder vochtige plaatsen. Zilverkleurige katjes in het voorjaar. Verdraagt goed snoeien en hakken. Salix cinerea: Grauwe wilg Struikvorm, grijsviltige twijgen. Verkiest natte gronden. Katjes in maart-april. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 16

17 Sambucus nigra: Gewone vlier Brede struik, bloemen in vlakke schermen. Zwarte bessen met allerlei toepassingen. Sorbus aucuparia: Lijsterbes Goede groeikracht, ook op armere gronden. Rijke bloei met witgele bloemschermen. Oranje bessentuilen in de herfst, zeer geliefd door vogels. Goed bestand tegen snoeien. Tilia cordata: Winterlinde Matig grote boom. Waardevolle soort. Geurige witte bloesems, honingplant. Bloesem geschikt om thee van te zetten. Viburnum opulus: Gelderse roos Brede struik. Schermvormige bloemen, met witte steriele randbloemen. Later rode bessen in het najaar, die lang aan struik blijven hangen. Blad geeft mooie herfstkleur. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 17

18 Het aanplanten van hagen en houtkanten Laat plantgoed nooit zomaar liggen nadat je het gekocht hebt. De wortels mogen in geen geval uitdrogen want dan sterven ze af. Bescherm daarom ook de wortels zorgvuldig tijdens het transport. Als het plantgoed niet onmiddellijk wordt aangeplant, kan je het een tijdje inkuilen op een beschutte plaats. Dit betekent dat de planten samen in een ondiepe kuil worden gestopt met een flinke laag aarde op de wortels. Voorbeelden van plantschema s: Het is best om bij het planten van de pakketten de verschillende soorten niet willekeurig door elkaar te planten. Ze worden het best in groepjes van dezelfde soort aangeplant, dit om overwoekering van de trage groeiers door de sterke te vermijden. Voor het planten is het nuttig om de grond te bewerken: de aanwezige vegetatie zoveel mogelijk verwijderen en eventueel de bodem met wat compost verrijken. Indien nodig kan je gerust de wortels van het plantgoed wat bijknippen. Voor een echte geschoren haag werk je het makkelijkst met een plantsleuf, voor een houtkant maak je best individuele plantgaten. Loofhout kan je planten gedurende de natuurlijke rustperiode van de plant: van november tot maart. Plant in geen geval bij sterke vorst of wanneer de grond te nat is. De haag: - Enkelvoudige of dubbele rij aanplant. - Jaarlijkse of tweejaarlijkse snoei (wie jaarlijks snoeit krijgt weinig tot geen bloemen en bessen) - Lineair, groepsgewijs gemengd - Plantafstand: 25 à 30 cm (geschoren haag) of 50 à 60cm (vrijstaande haag) Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 18

19 De houtkant: - Weinig gesnoeid, breed en hoog uitgroeiend (voorzie voldoende ruimte) - Hakhoutbeheer: om de 5 jaar afzetten - In meerdere rijen aan te planten, groepsgewijs gemengd - Plantafstand: 1.5 meter Het onderhoud van de haag Afhankelijk van de vorm en functie van je haag kan je de snoei gaan bepalen. Je kiest ofwel voor een geschoren haag, die mooi zijn vaste vorm behoudt, maar geen vruchten en bloemen zal dragen, of je kiest voor een vrijstaande haag, die breder uitgroeit, maar bloemen en bessen kan dragen. De strakke geschoren haag - 1 jaar: de toppen insnoeien om een mooie volle haag te verkrijgen jaar: eerste vormsnoeibeurt uitvoeren: de onderkant iets breder houden, dit verzekert de onderste takken van voldoende licht waardoor de haag tot de bodem gesloten groeit. - Volgende jaren: een geschoren haag wordt doorgaans 2 maal per jaar gesnoeid: in het voorjaar in mei/juni, en in het najaar vanaf oktober. De vrijstaande haag, met bloesem en bessen - 1 jaar: de top insnoeien - Volgende jaren: vrij laten doorgroeien met snoeibeurten om de 2 jaar. Enkel de snelgroeiede toppen kunnen eventueel jaarlijks na de bloei gesnoeid worden. Dankzij het uitblijven van een jaarlijkse snoeibeurt zullen de struiken uitbundig bloeien en vrucht dragen. - Breedte: naargelang het snoeiritme: 2 à 3 meter. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 19

20 De houtkant - Wie kiest voor een houtkant moet over voldoende ruimte beschikken. Het onderhoud is beperkt. 2 jaar na de beplanting worden de struiken kort teruggesnoeid tot 15cm boven de grond. Dit laat toe om de struiken beter te vertakken. - Het is raadzaam om een houtkant om de 5 à 10 jaar af te zetten. Door deze verjongingskuur in fasen door te voeren (een strook om de 2 à 3 jaar) wordt de variatie in de houtkant groter. Het knotten van knotwilgen Het is voor het onderhoud van een knotwilg zeer belangrijk dat hij regelmatig geknot wordt. Zoniet zullen na verloop van tijd de takken zo zwaar worden dat ze van de boom afscheuren. Dikwijls splijt hierdoor de stam volledig open en sterft de boom af. - 1 jaar na aanplant verschijnen de eerste twijgen aan de boom. Alle jonge takjes onder de kruin dienen verwijderd te worden om het typische uitzicht van een knotboom te verkrijgen. - 6 à 8 jaar na aanplant kan de boom voor de eerste maal geknot worden. Alle takken dienen verwijderd te worden zo dicht mogelijk bij de stam. - Herhalen om de 5 à 6 jaar. Niet te snel om de boom niet uit te putten, niet te lang wachten omdat nieuwe uitloop dan bemoeilijkt wordt. Nieuw uitlopende scheuten dun je best uit tot een 8- tal takken. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 20

21 Subsidies en beheersovereenkomsten Hagen, heggen, houtkanten zijn kleine landschapselementen die het Vlaamse landschap kenmerken. De afgelopen tientallen jaren zijn ze in grote aantallen uit het landschap verdwenen. Een spijtige zaak, want vele van deze houtige landschapselementen hadden cultuurhistorisch gezien een belangrijke betekenis (veekering, brand- en hakhout) op het platteland. Bovendien hebben ze een belangrijke functie voor de natuur: dieren vinden er beschutting en gebruiken ze als trekroute. Samen met de landbouwers wil de Vlaamse overheid deze kleine landschapselementen opnieuw een plaats geven op het platteland. Als landbouwer bent u de ideale partner om de kleine landschapselementen in uw omgeving te behouden of te herstellen. U kunt uw steentje bijdragen door een beheersovereenkomst te sluiten. Door een haag, heg, houtkant, houtwal of poel aan te leggen of te onderhouden - creëert u een fraai landschapselement dat tegelijk een grote natuurwaarde heeft; - draag u bij tot het behoud van de typische Vlaamse cultuurlandschappen. U profiteert mee. Niet alleen krijgt u van de overheid een vergoeding in ruil voor de maatregelen. Een gezonde haag, een natuurlijke poel, een mooie houtkant: u bewijst ermee dat u uw bedrijf op een duurzame manier runt. Schaduwrijke plaatsen voor dieren, minder wind- en bodemerosie, een aantrekkelijk landschap zijn één voor één gratis diensten van de natuur. Meer en beter leven op het platteland, met beheersovereenkomsten gaan ze perfect hand in hand. De wet Een haag moet minimaal een halve meter van de perceelsgrens staan. In overeenkomst met je buur kan dit echter ook op de perceelsgrens. Dit kan dan kostendelend. Houtkanten plant je minimaal twee meter van de perceelsgrens. In landbouwgebied moet de afstand van hoogstambomen tot de perceelsgrens minstens zes meter zijn. Hou voor een aanplant dus best minimaal deze afstanden aan. In geval van twijfel vraag je best advies aan de milieuambtenaar. Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 21

22 Nuttige adressen Voor de beheersovereenskomsten neemt u het best kontakt op met uw gemeente en/of provincie. Ook bij de Dienst plattelandsbeheer van de verschillende provinciale afdelingen van de Vlaamse Landmaatschappij kan u terecht voor persoonlijk advies. De verschillende adressen kan u vinden op de site Plantadvies verkrijgt u oa bij de verschillende Regionale Landschappen, die zich specifiek bezig houden met de eigen identiteit en de natuur- en landschapswaarden van een bepaalde streek. Meer info en adressen op Vanzelfsprekend kan u ook bij ons terecht voor al uw vragen over planten. Etn. A. Op de Beeck bvba Boomkwekerijen - Pépinières Lierbaan 108, B-2580 Putte b/mechelen tel: 015/ fax: 015/ Etn. A. Op de Beeck bvba Tel.: 015/ pagina 22

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH 8 KADASTRAAL Het plangebied omvat een deel van perceel 1282 in de sectie Q van de kadastrale gemeente Uden. Zie de markering in het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het gehucht Bommerig, ten noordoosten van de kern Epen. Bommerig bevindt zich op een matig steile helling aan de oostkant van het Geuldal. hagen en bomen op ten

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015)

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015) Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015) Art. 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent

Nadere informatie

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Archaeofieten. De soorten met een sterretje zijn niet inheems, maar sinds de Romeinse tijd bij ons ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien overeenkomstige

Nadere informatie

s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief

s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief reggedal Enter s ta a l k a a rt e n b e p l a n t i n g s p l a n r e g g e da l E n t e r 22 maart 2017, definitief o v e r z i c h t Bos: Vogelkers - Essenbos (VE) 3 Eiken - Essenbos (EE) 4 Singels

Nadere informatie

DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN

DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Binnen de perken

Nadere informatie

Subsidiedossier KLE. Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65

Subsidiedossier KLE. Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier KLE Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document

Nadere informatie

A. HAAG. A.1 Type laag geschoren

A. HAAG. A.1 Type laag geschoren 1 Bijlage 1.a Lijst van struiken A. HAAG Algemeen : - een haag wordt op minimim 50 cm van de perceelsgrens geplant - een haag op de scheidingslijn valt onder de verantwoordelijkheid van beide eigenaars.

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 28/12/2016)

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 28/12/2016) Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 28/12/2016) Art. 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp LIGGING bebouwing van Maasbracht bosjes struweel bomenrij langs de 1 e Heiweg Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Echt. Het bevindt zich in de zone tussen het Julianakanaal en de A2, ten zuiden

Nadere informatie

PLANTACTIE NATUURLIJK HALLE GEVELGROEN HAGEN KLEIN FRUIT. geniet mee! AAN VOORDELIGE TARIEVEN

PLANTACTIE NATUURLIJK HALLE GEVELGROEN HAGEN KLEIN FRUIT. geniet mee! AAN VOORDELIGE TARIEVEN geniet mee! PLANTACTIE NATUURLIJK HALLE GEVELGROEN HAGEN KLEIN FRUIT AAN VOORDELIGE TARIEVEN Georganiseerd door de Halse Milieuraad in samenwerking met stad Halle PLANTACTIE Versterk de natuur en het milieu

Nadere informatie

ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5

ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5 ERFBEPLANTING SLAGENLANDSCHAP Sandersstraat 5 De erven van de Sandersstraat zijn gelegen in het Slagenlandschap. Dit landschapstype kenmerkt zich voornamelijk door de haaks op elkaar staande hoofdrichtingen

Nadere informatie

Behaag...Natuurlijkactie 2013.

Behaag...Natuurlijkactie 2013. Behaag...Natuurlijkactie 2013. Een actie van Natuurpunt, de Milieuraad en het Gemeentebestuur. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privétuinen kunnen samen groene linten vormen, vaak

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / / LIGGING ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de Ophovense Zandberg.

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen Artikel 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester

Nadere informatie

Het aanplanten van lijnvormige groenelementen

Het aanplanten van lijnvormige groenelementen Aanmoedigingspremie - Aanplanten en onderhouden van groenelementen. Artikel 1.- Het besluit van de gemeenteraad van 29 november 2001 betreffende de aanmoediging van het aanplanten en onderhouden van groenelementen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Hoofdstuk 1 definities en afbakening Artikel 1 Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM LIGGING Bebouwing en beplanting van Grijzegrubben en Nierhoven Het plangebied is gesitueerd aan de oostkant van het gehucht Grijzegrubben, ten westen van de kern Nuth. Het is gesitueerd op de overgang

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

Bruisterbosch met de huidige kernrandzone

Bruisterbosch met de huidige kernrandzone LIGGING opgaande beplanting en bos holle weg waterbuffer Het plangebied is gesitueerd aan de noordkant van het gehucht Bruisterbosch, in de gemeente Margraten. Het is grotendeels gesitueerd in de zo te

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Leievallei De omschrijving van de Leievallei beperkt zich tot de grenzen van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 32 Leiemeers. Beekvalleien Alle beekvalleien die in

Nadere informatie

Bouwverordening betreffende beplanting

Bouwverordening betreffende beplanting Bouwverordening betreffende beplanting Gemeenteraadsbesluit van 7 juli 1998 Goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening op 16 november 1998 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Ratelpopulier Populus tremula. Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten.

Ratelpopulier Populus tremula. Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten. Ratelpopulier Populus tremula Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten. Witte abeel Populus alba Stam: Bochtige stam met grijze

Nadere informatie

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT, BOMENRIJ)

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT, BOMENRIJ) AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT, BOMENRIJ) Artikel 1:. Hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen hebben een zeer belangrijke landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B LIGGING lintbebouwing Bussereind recenter gebouwde kas Spoorlijn en A73 bossen Het plangebied is gesitueerd aan de sinds enkele jaren doodlopende Waterloseweg, nabij de spoorlijn Roermond-Nijmegen en de

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement houdende de betoelaging van aanleg van kleine landschapselementen.

Gemeentelijk reglement houdende de betoelaging van aanleg van kleine landschapselementen. Provincie Antwerpen Gemeente L I N T Uittreksel uit de beraadslagingen van de gemeenteraad Zitting van 30 december 2002 Agenda: Gemeentelijk reglement houdende de betoelaging van aanleg van kleine landschapselementen.

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Wellness Centrum Heelderpeel Rijksweg 15, Heel PNR 6097NK /agp LIGGING bungalowpark de Heelderpeel bossen agrarisch bedrijf de N273 Het plangebied is gesitueerd ten noordwesten van de Provinciale weg de N273 en nabij het dagstrand aan de noordoostelijke oever van

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap ten noorden van Weert. Voor de ten zuidwesten van het plangebied gelegen zone tussen Laar en de noordelijke stadsrand van Weert is

Nadere informatie

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik :

Vrij uit te kiezen van struikvorm 175/200 tot multistam 1000/+ Omschrijving + gebruik : Omschrijving + gebruik : Deze e soorten zijn in hoge mate aangepast aan ons klimaat en omgeving. Naast het feit dat ze belangrijk zijn voor vele organismen, zijn de aangeprezen soorten zeer vorstresistent,

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering bouwkavel / bouwplan Agrapork Someren VOF Dooleggersbaan 12, 5712 RG Someren - PNR 5712RG LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Dooleggersbaan ten zuiden van de kern Someren. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke context is te kenschetsen als een jonge heideontginning. Rond

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP

DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP DEFINITIEVE AANNEMING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING TOT INTEGRATIE VAN BEDRIJFSGEBOUWEN IN HET LANDSCHAP Artikel 1 Onderhavig reglement definitief vast te stellen als stedenbouwkundige verordening

Nadere informatie

Wervik behaagt zijn landschap. Actie Plant &Goed. Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w.

Wervik behaagt zijn landschap. Actie Plant &Goed. Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w. Wervik behaagt zijn landschap Actie Plant &Goed Een samenwerking van het Stadsbestuur Wervik Proclam v.z.w. WERVIK BEHAAGT ZIJN LANDSCHAP PLANT GOED Het subsidiereglement is van toepassing in het landelijk

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp INLEIDING bebouwing en beplanting op ten westen, noorden en oosten gelegen percelen Het plangebied is gesitueerd in een oudere bebouwingscluster, ten zuiden van Weert en ten westen van de N292, de verbindingsweg

Nadere informatie

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 -

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 - Inrichtingsplan Verlengde Looweg 7 Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612 INLEIDING afscherming door een bosje, de opgaande beplanting langs de Langvenlossing, een uitbreidend buurerf Het plangebied is gesitueerd aan de Kraakstraat, ten noorden van de kern Hunsel. Aan de noord-

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANT, AANLEG EN ONDERHOUD VAN PUNT- EN LIJNVORMIGE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Gemeenteraad 19/12/2007

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANT, AANLEG EN ONDERHOUD VAN PUNT- EN LIJNVORMIGE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Gemeenteraad 19/12/2007 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANT, AANLEG EN ONDERHOUD VAN PUNT- EN LIJNVORMIGE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Gemeenteraad 19/12/2007 Artikel 1 - Het gemeentebestuur van Oosterzele keert een toelage uit,

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts van Melick Gereats Gendijk 3, 6086 NC Neer - PNR 6086NC /310113/051013/061213

Landschappelijke inpassing Bouwplan Mts van Melick Gereats Gendijk 3, 6086 NC Neer - PNR 6086NC /310113/051013/061213 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de Neerbeek, ten zuidwesten van de kern Neer. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied ligging

Nadere informatie

Subsidiereglement ter bevordering van het herstel van het half-open landschap

Subsidiereglement ter bevordering van het herstel van het half-open landschap 1 Subsidiereglement ter bevordering van het herstel van het half-open landschap Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 oktober 2005 Artikel 1 - Definities Artikel 2 kleine landschapselementen

Nadere informatie

L ANDSCHAPSEL E M E N T E N ( h a g e n, h a a g k a n t e n, h o u t k a n t e n e n b o m e n r i je n )

L ANDSCHAPSEL E M E N T E N ( h a g e n, h a a g k a n t e n, h o u t k a n t e n e n b o m e n r i je n ) S UBSIDIERING VOOR AANPLANTING EN ONDERHOUD VAN LI J N V O RMIGE L ANDSCHAPSEL E M E N T E N ( h a g e n, h a a g k a n t e n, h o u t k a n t e n e n b o m e n r i je n ) S UBSIDIERING VOOR AANPLANTING

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan Varkenshouderij RTC Van Baal Beltweg 10, 5853 EM Siebengewald - PNR 5853EM

Landschappelijke inpassing bouwplan Varkenshouderij RTC Van Baal Beltweg 10, 5853 EM Siebengewald - PNR 5853EM LIGGING Bomenrij langs de Grensweg beplanting en bebouwing op buurerven bosje Het plangebied is gesitueerd nabij de rijksgrens, in een jong ontginningslandschap ten noordoosten van de kern Siebengewald.

Nadere informatie

Leve de tuin Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest

Leve de tuin Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest Leve de tuin 25.04.2017 Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest Regionale landschappen Publiekprivaat samenwerkingsverband tussen: Overheden: gemeenten & provincie Verschillende doelgroepen:alle gebruikers

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812

Landschappelijke inpassing Niesweg 3 Niesweg 3, Hegelsom - PNR 5963NE3-170812 Landschappelijke inpassing Niesweg 3 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Niesweg, ten zuidoosten van de kern Hegelsom. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de

Nadere informatie

Beplantingslijst EVZ Vossenbergse Vaart

Beplantingslijst EVZ Vossenbergse Vaart Beplantingslijst EVZ Vossenbergse Vaart Project: Deelgebied: Projectnr.: Opdrachtgever: Datum: Cluster EVZ's EVZ Vossenbergse Vaart 9X5187 Waterschap Brabantse Delta 23 januari 2013 Nr. Wetenschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Vensestraat 49 Vensestraat 49, 6599 AN Ven-Zelderheide - PNR 6599AN / (print op A3)

Landschappelijke inpassing Vensestraat 49 Vensestraat 49, 6599 AN Ven-Zelderheide - PNR 6599AN / (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Vensestraat aan de noordkant van de kern Ven-Zelderheide. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering HCM van Gennip Ulicoten Maaijkant 11, 5113 BG Ulicoten - PNR 5715AA /081214

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering HCM van Gennip Ulicoten Maaijkant 11, 5113 BG Ulicoten - PNR 5715AA /081214 LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Maaijkant 11, ten noordoosten van de kern Ulicoten. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de uitsnede van de topografische kaart hieronder. plangebied plangebied

Nadere informatie

solitaire boom, schaduw creëren, sneukelhaag, nachtvlinders, vogelbosje, bloem, houtkanten houtkant, bosrand,

solitaire boom, schaduw creëren, sneukelhaag, nachtvlinders, vogelbosje, bloem, houtkanten houtkant, bosrand, Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Archaeofieten. De soorten met een sterretje zijn niet inheems, maar sinds de Romeinse tijd bij ons ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien overeenkomstige

Nadere informatie

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken

Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Bron: LNE - MOS Lijst van Vlaamse inheemse bomen en struiken Archaeofieten. De soorten met een sterretje zijn niet inheems, maar sinds de Romeinse tijd bij ons ingevoerd uit het Mediterrane gebied. Gezien

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014

SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014 1 SUBSIDIEREGELING VERBINDINGEN EN LANDSCHAP NOORD-BRABANT 2014 In het kader van de provinciale Subsidieregeling verbindingen en landschap kunnen bijdragen worden verstrekt voor aanleg van landschapselementen,

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen Grondgebiedzaken Milieu Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen artikel

Nadere informatie

Samenstelling pakket : keuze uit volgende soorten (minstens 5 stuks per soort)

Samenstelling pakket : keuze uit volgende soorten (minstens 5 stuks per soort) GEMEENTE INGELMUNSTER Tel. 051 / 33 74 00 BETOELAGING VAN DE AANLEG VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN SAMENSTELLING VAN DE PAKKETTEN BOSPLANTGOED 20 STUKS VOOR 5 EURO De soorten opgenomen in de pakketten

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel J. Buijckx Klokkestraat 1, 5131 RD Alphen (N-B) - PNR 5131RD

Landschappelijke inpassing bouwplan / bouwkavel J. Buijckx Klokkestraat 1, 5131 RD Alphen (N-B) - PNR 5131RD LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan een verbindingsweg tussen twee oudere bebouwingslinten, Terover en Hondseind, ten zuidoosten van de kern Alphen. plangebied plangebied HISTORIE De landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Nederweert en Eind tekenen de horizon

Nederweert en Eind tekenen de horizon LIGGING afscherming door bebouwing en groen van buurerven Nederweert en Eind tekenen de horizon Het plangebied is gesitueerd in een van oudsher door een sterke verdichting gekenmerkt gebied. Rond 1850

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften april 2013

stedenbouwkundige voorschriften april 2013 RUP Speelbos Mierennest stedenbouwkundige voorschriften april 2013 1 Inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer Initiatiefnemer: Stad Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint Niklaas Contactpersoon:

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Beatrix Hout Herkenbosserweg 1A, 6063 NL Vlodrop - PNR 6063NL1a (print op A3)

Landschappelijke inpassing Beatrix Hout Herkenbosserweg 1A, 6063 NL Vlodrop - PNR 6063NL1a (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen aan de Herkenbosserweg, ten noordoosten van de kern Herkenbosch in de gemeente Roerdalen. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel A.P.W. Dirks Lochterstraat 3a, 6012 RD Haler PNR 6012RD3a aangevuld

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel A.P.W. Dirks Lochterstraat 3a, 6012 RD Haler PNR 6012RD3a aangevuld LIGGING Het plangebied is gelegen in een jonger ontginningslandschap met diepe doorzichten, ten noordwesten van Haler. Ten oosten van de Lochterstraat bevindt zich ouder bouwland. bomenrijen en bosjes

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Kelmonderstraat 64 Kelmonderstraat 64, 6191 RE Beek - PNR 6191RE LIGGING bebouwing en beplanting van Geverik, het ten westen gelegen buurerf, de kern Kelmond Het plangebied is gesitueerd in het Kelmonder Veld, ten zuidwesten van de kern Kelmond in de gemeente Beek.

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen met gebiedsgerichte stimuli

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen met gebiedsgerichte stimuli Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen met gebiedsgerichte stimuli Art.1 - Het gemeentebestuur van Waarschoot wenst binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwkavel Venderstraat 5 Venderstraat 5, Haler - PNR 6012RK /291014/ (print op A3)

Landschappelijke inpassing bouwkavel Venderstraat 5 Venderstraat 5, Haler - PNR 6012RK /291014/ (print op A3) LIGGING plangebied Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Haler, ten noordwesten van de kern Hunsel. In zuidelijke richting bevindt zich het Langven. Zie de markeringen in de uitsnede van

Nadere informatie

Landschapsbeheer Gelderland. Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon: Eward Timmerman Datum: maart

Landschapsbeheer Gelderland. Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon: Eward Timmerman Datum: maart Erftransformatie Revelingsweg 4, Wapenveld Na Fam. Boekelder Straat Revelingsweg : 4 Kruistraat 5 Postcode 8191 KR Wapenveld : 8167 NB Plaats : Oene Erf inrichtingsplan Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN

BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN 1 FORMULE Doelmatigheidsscore (DMS)voor een perceel = SOM (%boomsoort score van de soort(streekeigen + multifunctionaliteit)) +

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612

Landschappelijke inpassing en kwaliteitsbijdrage Bouwplan Mts van den Berg Blankwater 12, 6071 NV Swalmen - PNR 6071NV12-280612 LIGGING Het plangebied is gesitueerd nabij de landsgrens, ten zuidoosten van de kern Boukoul in de gemeente Roermond. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto

Nadere informatie

Toelage voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen

Toelage voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen Toelage voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen Artikel 1 Een toelage wordt uitgekeerd, binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene middelen, voor de aanplant en het onderhoud

Nadere informatie

Toelagereglement ter bevordering van aanplantingen van landschapselementen. Hoofdstuk I : Het aanplanten van lijnvormige groenelementen.

Toelagereglement ter bevordering van aanplantingen van landschapselementen. Hoofdstuk I : Het aanplanten van lijnvormige groenelementen. Toelagereglement ter bevordering van aanplantingen van landschapselementen. Het gemeentebestuur van Grimbergen keert een toelage uit voor het aanplanten van lijnvormige groenelementen en hoogstammige fruitbomen,

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan H. van Walderveen Reijerscop 21, 3481 LE Harmelen - PNR 3481LE

Landschappelijke inpassing bouwplan H. van Walderveen Reijerscop 21, 3481 LE Harmelen - PNR 3481LE LIGGING Harmelen de A12 Reijerscop Het plangebied is gesitueerd ten zuiden van de A12, ten zuidoosten van de kern Harmelen en ten westen van de lintbebouwing Reijerscop. Zie de markering in de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH /121213

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH /121213 LIGGING locatie 8 is gesitueerd in het lager gelegen jonger ontginningslandschap van het Broek, De plangebieden zijn gesitueerd aan de Hoogstraat 8 en 17 in de gemeente Uden. Zie de markering in de topografische

Nadere informatie

Meer info over de werken natuur- en landschapszorg

Meer info over de werken natuur- en landschapszorg Meer info over de werken natuur- en landschapszorg De inrichtingsmaatregelen liggen op het grondgebied van de gemeente Oosterzele (O), Sint- Lievens-Houtem (SLH) en Erpe-Mere (EM). In dit dossier wordt

Nadere informatie

Plant Goed aanbevelingslijst

Plant Goed aanbevelingslijst Plant Goed aanbevelingslijst Lijst streekeigen groen voor houtelementen De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon plantmateriaal.

Nadere informatie

GEMEENTE KOEKELARE GEMEENTELIJK PREMIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

GEMEENTE KOEKELARE GEMEENTELIJK PREMIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN MILIEUDIENST Sint - Maartensplein 19 8680 Koekelare Tel. : 051 / 58 92 01 Fax : 051 / 58 84 96 GEMEENTE KOEKELARE GEMEENTELIJK PREMIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering VEULENSEWATERWEG 11' Veulensewaterweg 11, 5814 AK Veulen - PNR 5814AK / (print op A3)

Landschappelijke inpassing en Kwaliteitsverbetering VEULENSEWATERWEG 11' Veulensewaterweg 11, 5814 AK Veulen - PNR 5814AK / (print op A3) LIGGING Het plangebied is gelegen ten zuiden van Veulen, ten oosten van de Midden Peelweg en noorden van de bossen van de Laagheide en recreatiepark het Meerdal. Zie de markeringen in de uitsnede van de

Nadere informatie

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Beplantingsplan 2 Te behouden beplanting Kootwijkerdijk 12 te behouden zomereiken te behouden gewone esdoorn te

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing bouwplan/bouwkavel WR Wortelen VOF Prinsenbaan 104a, 6104 BH Koningsbosch - PNR 6104BH104a

Landschappelijke inpassing bouwplan/bouwkavel WR Wortelen VOF Prinsenbaan 104a, 6104 BH Koningsbosch - PNR 6104BH104a LIGGING kern Koningsbosch een bosje en een singel langs de Molenweg bosje in het plangebied zelf Het plangebied is gesitueerd ten westen van de Prinsenbaan, ten noorden van de kern Koningsbosch. De context

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANLEGGEN VAN HAGEN, HOUTKANTEN, BOMEN EN POELEN Gemeenteraadsbesluit 19 december 2002

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANLEGGEN VAN HAGEN, HOUTKANTEN, BOMEN EN POELEN Gemeenteraadsbesluit 19 december 2002 Artikel 1: terminologie gemeentebestuur Oud-Turnhout SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANLEGGEN VAN HAGEN, HOUTKANTEN, BOMEN EN POELEN Gemeenteraadsbesluit 19 december 2002 Onder lijnvormig element wordt verstaan:

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Habra dairy Farm Garststraat 4, 5368 LJ Haren - PNR 5368LJ

Landschappelijke inpassing Habra dairy Farm Garststraat 4, 5368 LJ Haren - PNR 5368LJ LIGGING EN RUIMTELIJK KADER Het plangebied betreft het erf van het melkrundveebedrijf Habra dairy Farm. Het plangebied is gesitueerd aan de Garststraat, ten oosten van de kern Haren in de gemeente Oss.

Nadere informatie

Subsidieerbare projecten via het faunabeheerplan in het kader van de projectsubsidie voor erkende WBE s

Subsidieerbare projecten via het faunabeheerplan in het kader van de projectsubsidie voor erkende WBE s Subsidieerbare projecten via het faunabeheerplan in het kader van de projectsubsidie voor erkende WBE s Een WBE kan via het faunabeheerplan een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een projectsubsidie.

Nadere informatie

Streekeigen en inheemse bomen en struiken Overijssel

Streekeigen en inheemse bomen en struiken Overijssel Streekeigen en inheemse bomen en struiken zijn soorten die van nature in een gebied voorkomen (standplaats) en soorten die hieraan zijn toegevoegd vanuit cultuurhistorisch perspectief (streekeigen). Onderstaande

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN EN DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN POELEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN EN DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN POELEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN EN DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN POELEN Hoofdstuk 1 : definities Artikel 1 - Voor de toepassing

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 26 januari 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 26 januari 2012 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 26 januari 2012 Aanwezig: Benny Bamps - Voorzitter-Burgemeester L. Vaes, M. Secretin, D. Deferm, B. Germeys - Schepenen T. Herbots, J. Beutjens,

Nadere informatie

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212

Herziening landschappelijke inpassing MTS W+L+P Smeets-Lenders Wijffelterbroekdijk 51, 6006 VG Weert - PNR 6006VG51-250512/291112/111212 LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een jong ontginningslandschap ten zuidwesten van de kern Altweerterheide. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich de waterloop De Raam en het Wijffelterbroek.

Nadere informatie

INLEIDING. teeltondersteunende voorzieningen kassen A73

INLEIDING. teeltondersteunende voorzieningen kassen A73 INLEIDING teeltondersteunende voorzieningen kassen A73 Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Horst, ten westen van de A73; zie de uitsnede van de topografische kaart hieronder. Het plangebied

Nadere informatie

REGIONALE LANDSCHAPPEN

REGIONALE LANDSCHAPPEN REGIONALE LANDSCHAPPEN WAT IS EEN REGIONAAL LANDSCHAP? Samenwerkingsverband (VZW) tussen provincie, aangesloten gemeenten en verenigingen actief rond natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed, recreatie

Nadere informatie

Bloesems en Bessen. plantenverkoop. voorjaar 2017

Bloesems en Bessen. plantenverkoop. voorjaar 2017 Bloesems en Bessen plantenverkoop voorjaar 2017 Beste stadsgenoot, Wist je dat de totale oppervlakte aan private tuinen in Vlaanderen groter is dan alle natuurgebieden samen? Ruim acht op tien woningen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Krekelsbos 1 Krekelsbos 1, 6343 RL Klimmen - PNR 6343RL /221112

Landschappelijke inpassing Krekelsbos 1 Krekelsbos 1, 6343 RL Klimmen - PNR 6343RL /221112 LIGGING Het plangebied betreft het rundveebedrijf van Maatschap Waelen. Het is gesitueerd in het buitengebied ten noordoosten van de kern Schin op Geul. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de topografische

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kinderdagverblijf Tante Pollewop Houtgraven 9, 6086 PB Neer - PNR 6086PB

Landschappelijke inpassing Kinderdagverblijf Tante Pollewop Houtgraven 9, 6086 PB Neer - PNR 6086PB LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Houtgraven, ten noorden van de kern Neer. Zie de markering in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. ligging plangebied plangebied

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Eijking Dijkerheideweg ongenummerd, Horst - PNR 5961NC /220513

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan Eijking Dijkerheideweg ongenummerd, Horst - PNR 5961NC /220513 Hegelsom De Reulsberg LIGGING Het plangebied is gesitueerd ten zuidwesten van de Reulsberg, ten oosten van de kern Hegelsom in de gemeente Horst aan de Maas. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische

Nadere informatie

Landschapsplan in het kader van

Landschapsplan in het kader van Landschapsplan in het kader van Bouw woning Dhr. M. Kleeven Blaktweg 12 5962 NH Melderslo 06-13167416 Locatie woning: Swolgensedijk Melderslo Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio Ing. R. Janssen Juli

Nadere informatie

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens

Beplantingsplan. Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo. A.I.W.M. Christiaens Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens 16 oktober 2014 Beplantingsplan Woning Eendenkooiweg ong. Melderslo A.I.W.M. Christiaens Adres: Eendenkooiweg ong. Melderslo Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke

Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke Inrichtingsplan Natuurcompensatieverplichting Flester Vinke Ligging. Het terrein Flester Vinke ligt op de overgang van een oud ontginningslandschap bij Stramproy, naar jongere ontginningen in het westen

Nadere informatie

Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning

Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning Definitief Landschapsplan in het kader van Bouw woning Dhr. C. Kleeven P/A Clapvaeren 4 5961 LM Horst 06-15831646 info@praede.com Locatie woning: Hoek Vrouwboomweg/Haagweg Plattelandscoöperatie Peel &

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing Landschappelijke inpassing Bigtelaar 1- Rijsbergen Nieuwmoerseweg 3a 4885 KJ ACHTMAAL info@plangroen.nl www.plangroen.nl Colofon Opdrachtgever Schoenmakers Advies BV Minnelingsebrugstraat 4a 4885 KP ACHTMAAL

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Siebengewaldseweg 101, 5854 PB Bergen - PNR 5854PB /150415/ (print op A3)

Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Siebengewaldseweg 101, 5854 PB Bergen - PNR 5854PB /150415/ (print op A3) LIGGING Landschappelijke inpassing Uitbreiding Camping de Smal Het plangebied is gelegen aan de Siebengewaldseweg, nabij het gehucht Smal, ten noorden van de kern Bergen. Zie de markeringen in de uitsnede

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Houtbroek 3a Houtbroek 3a, 6039 RL Stramproy - PNR 6039RL3a

Landschappelijke inpassing Houtbroek 3a Houtbroek 3a, 6039 RL Stramproy - PNR 6039RL3a LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de Vliet, nabij de landsgrens, ten zuidoosten van de kern Stramproy. Zie de markering in de luchtfoto rechts en de uitsnede van de topografische kaart hieronder.

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 24.10.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor aanleg en onderhoud van KLE s (Kleine LandschapsElementen door particulieren

Gemeentelijk subsidiereglement voor aanleg en onderhoud van KLE s (Kleine LandschapsElementen door particulieren Gemeentelijk subsidiereglement voor aanleg en onderhoud van KLE s (Kleine LandschapsElementen door particulieren Art. 1- Het stadsbestuur van Oudenaarde wenst een toelage uit te keren, binnen de perken

Nadere informatie

RAPPORT. Bungalowpark Aerwinkel Posterholt. BP RDL d.d Datum: Opgesteld door: M. Mulders

RAPPORT. Bungalowpark Aerwinkel Posterholt. BP RDL d.d Datum: Opgesteld door: M. Mulders RAPPORT Projectnaam: Onderdeel: Bungalowpark Aerwinkel Posterholt Beplantingsplan Documentnummer: Bijbehorende tekening: BP150421 2014-RDL004-10 d.d. 21-04-2015 Datum: 17-07-2015 Opgesteld door: M. Mulders

Nadere informatie

we werken eraan Een frisse beek in een natuurlijke omgeving

we werken eraan Een frisse beek in een natuurlijke omgeving De Hollebeek we werken eraan Een frisse beek in een natuurlijke omgeving De Hollebeek is een van de zes open beken in de stad Antwerpen. De beek en haar landschap worden in 2012 opgefrist. Via het Hollebeekproject

Nadere informatie

Landschapsplan in het kader van Kwaliteitsimpuls Ven Zelderheide dorpsrand en landschap

Landschapsplan in het kader van Kwaliteitsimpuls Ven Zelderheide dorpsrand en landschap Landschapsplan in het kader van Kwaliteitsimpuls Ven Zelderheide dorpsrand en landschap Mevr. Teurlings Vensestraat 52 Ven zelderheide 06-12213694 m_teurlings@hotmail.com Plattelandscoöperatie Peel & Maas

Nadere informatie