Programma van Toetsing en Afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma van ing en Afsluiting VMBO KADERberoepsgerichte leerweg 1

2 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Beeldend (Handvaardigheid/tekenen) 6 PTA Bewegings Onderwijs 7 PTA Biologie 8 PTA CKV 9 PTA Consumptief 10 PTA Economie 11 PTA Engels 12 PTA Godsdienst / Levensbeschouwing 13 PTA Handel & Administratie 14 PTA Maatschappijleer-1 15 PTA Maatschappijleer-2 16 PTA Nederlands 17 PTA Oriëntatie op leren en werken 18 PTA Verzorging 19 PTA Wiskunde 20 n Schoolexamen 21 2

3 Voorwoord Dit schooljaar doe je al een deel van je eindexamen. Want het examen VMBO bestaat uit: - het Centraal Examen, aan het eind van leerjaar 4, - het Schoolexamen, in de loop van leerjaar 3 en 4. In dit boekje staat per vak een overzicht van toetsen die in leerjaar 3 meetellen voor het schoolexamen. Zo weet je tijdig wat je te wachten staat. In de Toelichting staan enkele belangrijke afspraken voor de goede gang van zaken tijdens het schoolexamen. Locatiedirecteur: Mevrouw Y.Petermeijer Afdelingsleider bovenbouw: De heer A.C. Bergmans 3

4 Toelichting PTA Het Programma van ing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een toetsoverzicht waarin per leerjaar alle toetsen van het Schoolexamen staan. Betekenis kolommen in schema PTA : Bedoeld om de toetscijfers via het computerprogramma Magister in te voeren. : Heel kort is aangegeven welke leerstof getoetst wordt. : Als leerling heb je hier niets aan; de letters en nummers verwijzen naar het onderdeel van het examenprogramma; hiermee controleert de inspectie of het examenprogramma goed wordt uitgevoerd. vorm: De manier waarop de leerstof getoetst wordt: bijv. schriftelijk, via een werkstuk e.d.. : In welk deel van het schooljaar de toets wordt afgenomen. Een overzicht van de schoolexamenperioden staat op de laatste bladzijde van dit boekje De precieze datum en tijd wordt in de les door de docent afgesproken. Net zoals 'gewone' repetities worden de schoolexamentoetsen tijdens de gewone lesuren gehouden. : Hoe lang een toets duurt, of hoeveel uur gewerkt wordt aan bijv. een werkstuk. Herkansbaar: Of de toets eventueel overgedaan mag worden [zie: herkansing] schoolexamen: Hoe zwaar de toets meetelt in het schoolexamen. Per vak vormen alle schoolexamentoetsen in leerjaar 3 en 4 samen 100%. 4

5 Overzicht Resultaten Schoolexamen Vier keer per jaar krijg je een Overzicht Resultaten Schoolexamen. Dat is een lijst met de cijfers die je haalde voor de schoolexamentoetsen. Wanneer je denkt dat er bepaalde cijfers niet of niet goed opstaan, moet je dat onmiddellijk aan je mentor doorgeven. Herkansen Herkansen = een toets nog een keer maken; overdoen. Omdat de cijfers van de schoolexamentoetsen uit klas 3 meegaan naar klas 4 en meebepalen of je wel of niet slaagt, mag je aan het eind van leerjaar 3 één van alle afgelegde toetsen overdoen. Of een toets herkansbaar is staat in het PTA. Welke je kiest, bepaal je zelf! Voor het vak maatschappijleer-1 geldt een speciale herkansingsregeling. Maatschappijleer 1 hoort tot het verplichte deel van het examenprogramma en telt mee bij de slaag-zakregeling, maar voor maatschappijleer 1 is geen centraal examen. Daarom mag je voor het vak maatschappijleer-1 ook nog één onderdeel van het schoolexamen herkansen. Inhalen Wanneer je bij een schoolexamentoets niet aanwezig bent, wegens ziekte of andere geldige reden, dan moet je officieel absent gemeld zijn. Als de docent gecontroleerd heeft of je officieel absent gemeld bent, zal hij een nieuwe afspraak maken voor het inhalen van de schoolexamentoets. Heb je geen geldige reden of ben je niet officieel absent gemeld, dan mag je de toets niet inhalen en krijg je een '1' als beoordeling. Inleveren Voor veel vakken moet je voor het schoolexamen een praktische opdracht uitvoeren (een werkstuk schrijven, een verslag maken, e.d.) Dit werk moet uiterlijk op de afgesproken datum persoonlijk aan de docent worden gegeven (dus niet via het postvakje) of digitaal worden ingeleverd. Niet op tijd ingeleverd Als je zonder geldige reden het materiaal van een praktische opdracht (werkstuk, verslag, e.d.) niet op de afgesproken inleverdatum hebt ingeleverd, krijg je een cijfer dat alleen gebaseerd is op de scorepunten die je haalde bij de tussentijdse controle momenten Vervangende opdracht Er zijn Praktische Opdrachten en Handelingsopdrachten die specifieke activiteiten omvatten op een vast, niet herhaalbaar tijdstip. Als je door omstandigheden de opdracht niet op de gewone manier kon uitvoeren krijg je een vervangende opdracht. De vervangende opdracht kan een (deels) andere vorm en inhoud hebben dan de oorspronkelijke opdracht. 5

6 Vak Beeldend Cursusjaar Handvaardigheid/Tekenen Leerweg Kader Contactpersoon T. Keyner Exam eneenhe id vorm H31 H32 parfumflesje K/3, 4,5,6 Werkstuk 3 8 lesuren Nee v v Werkverslag parfumflesje, inclusief eigen beoordeling K/7 Verslag 3 1 lesuur Nee v v H33 H34 kledingstuk K/3, 4,5,6 Werkstuk 3 8lesuren Nee v v Werkverslag inclusief eigen beoordeling K/7 Verslag 3 1 lesuur Nee v v Totaal Schoolexamen V 6

7 Bewegingsonderwijs Cursusjaar Leerweg Kader Contactpersoon S. van Ree vorm H 31 H 32 Atletiek: Keuze: - Kogelstoten, - speerwerpen, - sprint, - hoogspringen 2 keuzes van 4 Spel: Keuze uit: - basketbal - zaalhockey - volleybal - badminton - tafeltennis - softbal - voetbal 4 keuzes van 7 K 7 Praktijk uur Nee 1 x v K4 Praktijk 2,3 2 uur Nee 1 x v H 33 Turnen: - zwaaien - springen K 5/6 Praktijk 3 2 uur Nee 1 x V - balanceren - dans;bewegen op muziek, loopvormen, of jazzdans keuze: 3 van de 4 H 34 Intervalloop K 7 Praktijk 3 2 uur Nee 1 x V H 35 Bewegen en regelen K 10 Praktijk 1,2,3,4 2 uur Nee 1 x V Totaal Schoolexamen v 7

8 Vak Biologie Cursusjaar Leerweg kader Contactpersoon H. Timmerman Examen eenheid vorm T31 Cellen staan aan de basis K4 schriftelijk 1 1 lesuur ja 3x 2,5% T32 Houding, beweging en conditie K8 schriftelijk 2 1 lesuur ja 3x 2,5% T33 T34 T35 Cellen + Houding Van generatie op generatie K4 + K8 schriftelijk Week januari 1 lesuur ja 6x 5% K12 schriftelijk 3 1 lesuur ja 6x 10% Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk K5 schriftelijk 4 1 lesuur ja 6x 5% P31 Dier-Info Verzamelen K3 PowerPoint presentatie nee 6x 5% Totaal Schoolexamen 30 % 8

9 Vak CKV Cursusjaar Leerweg Kader Contactpersoon T. Keyner vorm H31 Cultureel zelfportret K4 werkstuk 1/2 4 lesuur Nee V V H32 Introductie kunstvormen K5 werkstuk 2 4 lesuur Nee V V H33 Culturele activiteiten 1 en 2 K4 werkstuk 3/4 8 lesuur Nee V V H34 Culturele activiteiten 3 en 4 K4 werkstuk 3/4 8 lesuur Nee V V H35 Eindgesprek K5 Mondeling 3/4 10 min Nee V V Totaal Schoolexamen V 9

10 Vak Consumptief Cursusjaar Horeca Leerweg Kader Contactpersoon O. Lieftinck vorm T31 Oriëntatie horeca K 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13 T32 Kok voorgerechten K, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 T33 Kok hoofd- en bijgerechten K, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 T34 Kok nagerechten K, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 Ict theorie toets vaardigheden/ moduleboek Ict theorie toets vaardigheden/ moduleboek Ict theorie toets vaardigheden/ moduleboek Ict theorie toets vaardigheden/ moduleboek H31 Vaardigheden K 1 t/m 16 Afteken lijsten 1 t/m 4 Hele jaar door P31 Oriënteren op K 1 t/m 16 Stage en 1 t/m 4 60 werkvelden / takenboek les - uren Buitenschools werkplek leren P32 Bereiden van maaltijd K, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 Koken en serveren 1 t/m 4 1 lesuur Ja 3 x 7,5 % 1 t/m 4 1 lesuur Ja 3 x 7,5 % 1 t/m 4 1 lesuur Ja 3 x 7,5% 1 t/m 4 1 lesuur Ja 3 x 7,5 % - week januari Nee 3 x V Nee 3 x 10 % 2 les -uren Nee 2 x 10 % Totaal Schoolexamen 50 % 10

11 Vak: Economie Leerjaar Leerjaar VMBO 3 Leerweg Kader Contactpersoon: R. Wilms vorm P31 P32 T31 T32 T33 T34 Praktische opdracht naar aanleiding van klassikaal werk. Door de docent wordt duidelijk aangegeven welke opdrachten het betreft. Handelingsopdracht naar aanleiding van klassikaal werk. Door de docent wordt duidelijk aangegeven welke opdrachten het betreft en op welke wijze de opdrachten moeten worden uitgevoerd / ingeleverd. Pincode 3VMBO K Hoofdstuk 2 De bank en jouw geld Pincode 3VMBO K Hoofdstuk 4 (leerjaar 3 en hoofdstuk 3 (uit leerjaar 4). Onderwerp Verzekeringen Pincode 3VMBO K Hoofdstuk 6 Goede tijden, slechte tijden? Pincode 3VMBO K Hoofdstuk 7 Is de overheid nodig alle alle kort verslag / presentatie kort verslag / presentatie 1, 2 - nee 2x 5% 1, 2 - nee 2x 5% K4 Schriftelijk 1 75 min. Ja 3x 5% K4 Schriftelijk week Januari 75 min. Ja 3x 5% K5 Schriftelijk 3 75 min. Ja 3x 5% K6 Schriftelijk 4 75 min Ja 3x 5% Totaal Schoolexamen 30% Toelichting T32: 3e klas boek = H H H 4.3 Toelichting: 4e klas boek = H H 3.3 3e klas: H 4.4 meenemen bij Rep.H3 11

12 Vak Engels Cursusjaar Leerweg Kader Contactpersoon J.Ashmann vorm T31 Kijk/luistervaardigheid K5 Schriftelijk min Nee 3x 5% T32 Schrijfvaardigheid: informele schriftelijke K7 Schriftelijk 2 75min Ja 3x 10% communicatie T33 Leesvaardigheid K4 Schriftelijk week januari 75 min Nee 3x 10% T34 Leesvaardigheid: boek K4 Schriftelijk min Nee 3x 5% P31 Spreekvaardigheid: spreekbeurt K6 Mondeling min Nee 3x 5% Totaal Schoolexamen 35% 12

13 Vak Godsdienst/ Cursusjaar Levensbeschouwing Leerweg Kader Contactpersoon M. Vrijenhoek vorm H31 Thema Relaties n.v.t. brief 1e 1 lesuur nee 2x V H32 Thema Dood verhaal 2e 1 lesuur nee 2x V H33 Thema God opstel 3e 1 lesuur nee 2x V Totaal Schoolexamen V 13

14 Vak Handel & Cursusjaar Administratie Leerweg Kader Contactpersoon Dhr. R. Vrieswijk vorm T 31 Verkoop registratie 2 Deeltoetsen: 7.2 / 7.6 K7 Schriftelijk 1 75 min Ja 2x 5% T 32 Klant gericht Handelen/dienstverlening 3.1 / 3.3 K3 Schriftelijk 1 75 Ja 2x 5% T 33 Boekhouden 9.1 K9 Schriftelijk 3 75 min Ja 2x 10 % T 34 Automatisering, in de economie Word Excel- PowerPoint K4 Schriftelijk 1 75 min Ja 2x 5 % T 35 Goederenstroom inkoop 5.2 K5 Schriftelijk 3 75 min ja 2x 5% H 31 Jong Ondernemen inzet - werkhouding K1 t/m 10 Diverse activiteiten 1 t/m 4 Nee V H 32 H 33 H 34 H 35 Klantgericht handelen & dienstverlening Jong Ondernemen Aandeelhoudersvergadering 1 Opheffing JO tijdens projectweek Oriëntatie op werkvelden K3 K 1 t/m 10 Diverse activiteiten Diverse activiteiten 1 t/m 4 Nee V 2 Nee V K1 t/m 10 Diverse activiteiten 4 Nee V K1 Stage 4 Nee V P 31 Prijs- & tekstkaart Artikel presentatie P 32 Presentatie en promotie JO K 8 K 8 Praktijk 1 75 min ja 2x 10 % Schriftelijk 4 75 min Ja 2x Totaal Schoolexamen 50 % 10 % 14

15 Vak Maatschappijleer 1 Cursusjaar Leerweg Kader Contactpersoon F. v.d. Heuvel vorm T31 Hoofstuk P31 Interview Subcultuur K1, K2, K3, K4 K1, K2, K3, K4, Schriftelijk 1 50 min Ja 3x 20% Mondeling of schriftelijk min Nee 3x 20% T32 T33 P32 Politiek en Beleid Multiculturele Samenleving Poster + Presentatie K1, K2, K3, K5, K7 K1, K2, K3, K5, K6, K1, K2, K3, K5, K6, K7 Schriftelijk 2 50 min Ja 3x 20% Schriftelijk 3 50 min Ja 3x 20% Mondeling of schriftelijk 3/4 150 min Nee 3x 20% Totaal Schoolexamen 100 % 15

16 Vak Maatschappijleer 2 Cursusjaar Leerweg KADER Contactpersoon F. v.d. Heuvel Examen eenheid vorm T31 Multiculturele samenleving K1, K2, K3, K6 P31 Presentatie K1, K2, Multiculturele samenleving K3, K6 T32 Massamedia K1, K2, K3,K7 P32 Sollicitatie Rollenspel + K1, K2 Brief. K3, K7 T33 Mens en werk K1, K2 K3, K5 Schriftelijk 2 50 min Ja 2x 10 % Schriftelijk of mondeling min nee 2x 15 % schriftelijk 3 50 min ja 2x 10 % Mondeling of schriftelijk min nee 2x 15 % Schriftelijk 4 50 min. Ja 2x 10 % Totaal Schoolexamen 60% 16

17 Vak Nederlands cursusjaar Leerweg Kader Contactpersoon R.J. Kleisen Examen - eenheid vorm T31 Schrijfopdracht (zakelijke brief op opstel) K1, K5 Schriftelijk 2 75 minuten ja 4x 10% T32 Taal en Taalverschijnselen K1, K5 Schriftelijk toetsweek januari 75 minuten Ja 4x 15% H31 Fictiedossier K8, K2 Verwerkingsop drachten 1 t/m 4 nvt Nee 1x V H32 Presentatie (individueel of duo s) K2, K5 Mondeling 3 en/of minuten Nee 4x 10% Totaal Schoolexamen 35% Let op: de leerling is zelf verantwoordelijk voor het digitaal bewaren van verslagen. 17

18 Vak Leerjaar Leerweg Oriëntatie op leren en werken VMBO-3 Kaderberoepsgerichte leerweg Cursusjaar Contactpersoon C. Smits/A. Metselaar vor m H31 Stage ( zie sector Z&W/H&A/) Consumptief) Stage 3 72 uur n.v.t. V H31 Oriëntatie op vervolgopleiding en beroep n.a.v. bezoek voorlichtingsavond Oosterlicht College, open dagen, sectorweek, etc. K1 Verslag 2,3,4 1 uur Nee n.v.t. V 18

19 Vak Verzorging Cursusjaar Leerweg Kader Contactpersoon J. Lazarom vorm T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 Mens en activiteit (oranje) K 3 / 6 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 Mens en zorg (groen) K 3 / 5 / 9 / 10 / 11 /12/ 13 / 14 Mens en omgeving (blauw) Werken aan beroepsvaardig-heden (roze) Mens en gezondheid (rood) K 3 / 4 / 9 / 11 /12 / 13 / 14 K 2 /3 / 6 / 10 / 14 K 3 / 6 / 13 / 14 / 15 T36 Eindopdrachten K allemaal P 31 H 31 H 32 ICT theorie toets vaardigheden / moduleboek ICT theorie toets vaardigheden / moduleboek ICT theorie toets vaardigheden moduleboek ICT theorie toets vaardigheden / moduleboek ICT theorie toets vaardigheden / moduleboek ICT theorie toets vaardigheden Werkveldtraining K allemaal ICT theorie toets vaardigheden Oriënteren op werkvelden - stage Bereiden van een maaltijd 1 t/m 4 1 lesuur 1 t/m 4 1 lesuur 1 t/m 4 1 lesuur 1 t/m 4 1 lesuur 1 t/m 4 1 lesuur 1 t/m 4 6 lesuren - Week januari 1 lesuur K 1 Stage / verslag 3 40 lesuren K 2 / 13 Maaltijd bereiden 4 2 lesuren Ja 3 x 8 % Ja 3 x 8 % Ja 3 x 8 % Ja 3 x 8 % Ja 3 x 8 % Nee 3 x 8 % Nee 3 x 7 % Nee 2 x V Nee 2 x V H 33 Portfolio ( workshops en buitenschoolse stage) Broodjes Verkoop(+munt-jes) K 1 / 2 / 6 / 9 11 /12 / 13 / 14 /17 ICT vaardigheden / reflectie 1 t/m 4 10 lesuren Nee 2 x V Totaal Schoolexamen 55% 19

20 Vak Wiskunde Cursusjaar Leerweg Kader Contactpersoon W. Noordenbos vorm T31 T32 T33 Statistiek H3 Moderne Wiskunde Deel 3A vmbo B Vergelijkingen H7 Moderne Wiskunde Deel 3B vmbo B Meetkunde H8 en H11 Moderne Wiskunde Deel 3B vmbo B K7 schriftelijk 1 75 min ja 2x 10 % K4 schriftelijk week januari 75 min ja 2x 10 % K6 schriftelijk 4 75 min ja 2x 10 % Totaal Schoolexamen 30 % 20

21 sindeling n Cursusjaar p e r i o d e 1 school weken week nr. examenzaken VMBO -4 TL examenzaken VMBO -4 BBL/KBL examenzaken VMBO -3 1 week 36 2 week 37 3 week 38 4 week 39 5 week 40 6 week 41 wo: vrij 7 week 42 week 43 herfstvakantie 8 week 44 9 week week 46 p e r i o d e 2 11 week week week week week 51 week 52 kerstvakantie week 1 kerstvakantie 16 week 2 17 week 3 18 week 4 week 'januari' week 'januari' week 'januari' 19 week 5 20 week 6 p e r i o d e 3 p e r i o d e 4 21 week 7 week 8 22 week 9 Krokusvakantie 23 week week week 12 week 'maart' 26 week 13 week 'maart' 27 week 14 vr. vrij Herkansing PTA-toetsen 28 week 15 ma:vrij Herkansing PTA-toetsen Examentraining+ CSPE 29 week 16 Examentraining+ CSPE 30 week 17 do/vrijd.: Examentraining TL CE:BBL-KBL week 18 meivaklantie week 19 meivaklantie 31 week 20 do-vr vrij ma/di: Examentraining TL. CE-TL 32 week 21 CE TL 33 week 22 ma vrij CE TL 34 week week 24 do 11 juni uitslag tijdvak 1 36 week week 26 di 30 juni juni uitslag tijdvak 2 VMBO -3:Herkansingen 38 week week 28 week 29 zomervakantie 21

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2015-2016 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Beeldend (Handvaardigheid/tekenen) 6 PTA Bewegings Onderwijs 7 PTA Biologie 8 PTA CKV

Nadere informatie

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2015-2016 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2015-2016 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2013-2014 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2013-2014 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2013-2014 BASISberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2014-2015 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldende vakken 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie 9 PTA Duits 10

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2015-2016 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldende vakken 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie 9 PTA Duits 10

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Economie...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2014-2015 Inhoudsopgave inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Economie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. Pta Nederlands 5. Pta Engels 5. Pta Frans 7. Pta Duits 8. Pta Economie 9.

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. Pta Nederlands 5. Pta Engels 5. Pta Frans 7. Pta Duits 8. Pta Economie 9. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 Pta Nederlands 5 Pta Engels 5 Pta Frans 7 Pta Duits 8 Pta Economie 9 Pta Wiskunde 10 Pta Biologie 11 Pta Aardrijkskunde 12 Pta Geschiedenis 13 Pta

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg VMBO 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Frans... 7 Pta Duits...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2015-2016 [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 VOORWOORD... 2 TOELICHTING...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2015-2016 [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg Klas 4 VMBO 04-05 Inhoudsopgave inhoudsopgave Voorwoord Toelichting 4 Pta Nederlands 6 Pta Engels 7 Pta Frans 8 Pta Duits 9 Pta Economie 0 Pta

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg Klas 4 VMBO 05-06 [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave Theoretischegerichte Leerweg Klas 4 05-06 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING 3 VMBO KB schooljaar 2015-2016 Belangrijke data 2015-2016 3 VMBO Schoolexamenperioden: Periode 1: 24 augustus t/m 13 november Periode 2: 25 november t/m 25 februari

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

VSO de Elimschool PTA 2013-2014

VSO de Elimschool PTA 2013-2014 Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm centr tijd herk weging wk 35-45 01 wk 40 Toets blok 1 K 1 t/m 7 SO N 45 min. J 1 02 Totaal kleine overhoringen

Nadere informatie

PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg 2013-2015

PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg 2013-2015 Nederlands ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01 - Blok 5 (lezen, grammatica, spelling) en ingezonden stuk Ja Toets Schriftelijk 1 90 min ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne332 HD01 - Boekverslag 2, inleverdatum: 07-03-2014

Nadere informatie

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3 Basis 2014/2015 TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Cursusjaar: 2014-2015 Vak/programma: CKV Leerjaar: 3 vmbo BB-KB-GL-TL Toets Toets- Examen Inhoud Exameneenheden

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

PTA 2013-2014. Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Isselborgh Leerweg : BB Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3

PTA 2013-2014. Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Isselborgh Leerweg : BB Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 3 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm centr tijd herk weging 01 wk 41 Toets blok 1 K 1 t/m 7 SO N 45 min. J 1 02 Totaal kleine overhoringen

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 25,00% 9,00% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Sector Horeca Vak: Algemene Economie Leerweg BB. Inhoud

Sector Horeca Vak: Algemene Economie Leerweg BB. Inhoud Schooljaar 2013-2014 Leerjaar 4 Sector Horeca Vak: Algemene Economie Leerweg BB Periode 1 J 1, 2, 3, 4, 6 Hoofdstuk 1 Laat nog wat over Ja Nee 1 Ja 1 K 1, 2, 3, 4, 6 Hoofdstuk 2 Werk voor de overheid Ja

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 VMBO Leerjaar 3 Kader Beroepsgerichte Leerweg PTA 2014-2015 VMBO Algemeen L=Leerjaar

Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 2015 VMBO Leerjaar 3 Kader Beroepsgerichte Leerweg PTA 2014-2015 VMBO Algemeen L=Leerjaar PTA 2014-2015 VMBO SPORT, DIENSTVERLENING en VEILIGHEID KBL LEERJAAR 3 Het VMBO op het Blariacumcollege. Welkom in het VMBO! Je hebt gekozen voor Theoretische Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg of de

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3KB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier Biologie - VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 2012-2014 1 TT So1 So Thema 1: Stofwisseling; Thema 2: Planten Cijfer1-10 Geen 1 TT SE 1 Se thema 1; Stofwisseling; Thema 2: Planten; Thema

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014 Nederlands ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01 - Artikel + werkwoord, Spelling, woordsoorten, benoemen + spreekwoorden Ja Toets Schriftelijk 1 60 min ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne332 HD01 - Boekverslag 3, inleverdatum:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 Basis / LWT SCHOOLJAAR 2015-2016 ESDAL COLLEGE KLAZIENAVEEN INHOUD Voorwoord 3 Informatie herkansing klas 4 4 Basisberoepsgerichte leerweg klas 4 5 NEDERLANDS

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Gemiddeld cijfer kleine toetsen

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2015 2017 Basisberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2015 2016 Het Programma van Toetsing

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4) Schoolexamen: VMBO TL vak: aardrijkskunde examen toet s vor m Magister herkansing /inlever-moment Migratie en multiculturele K6, k2, S 1 AK1301 Nee 50 min 3 1 samenleving k3, v8 Internationalisering van

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 KB 4 Zorg & Welzijn Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Leesvaardigheid:

Nadere informatie

PTA - Basis Beroepsgerichte Leerweg 2014-2016

PTA - Basis Beroepsgerichte Leerweg 2014-2016 ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01: Leesvaardigheid blok 5 en 6 + schrijfopdracht 1 Ja Toets Schriftelijk 60 minuten ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne332 TO02: Spelling en grammatica blok 5 en 6 1 Nee Toets Schriftelijk

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

Het VMBO op het Blariacumcollege

Het VMBO op het Blariacumcollege Het VMBO op het Blariacumcollege Welkom in leerjaar 4! Vorig jaar ben je gestart in een bepaalde sector en afdeling. Dit laatste leerjaar vervolg je je opleiding in diezelfde sector en afdeling. Voor de

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode)

Nadere informatie

PTA. Leerjaar 3 Basis Handel en Administratie

PTA. Leerjaar 3 Basis Handel en Administratie PTA Basis Handel en Administratie Nederlands Niveau BBL Auteur G. Rambaran Toetsen/Per Omschrijving stof Datum Duur (in Gewicht Herkansbaar minuten) 1 Leesvaardigheid (Taalrijk module 1) 19 t/m 23 nov

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets PTA s 2012-2013 Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013 Volgnr. Soort Omschrijving 1. S Thema 3 Voortplanting en Ontwikkeling K1 t/m K6 50 min 3 4 2. S Thema 4 Regeling K11 50

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Economie. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Economie. Fioretti College Schooljaar 015-016 KB 4 Economie Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands N.b. Wijzigingen op onderwijskundige grondslag voorbehouden. Dit PTA is een richtlijn en u kunt er geen rechten

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 EC-KBL 3. Van der Meij College, nevenvestiging Stedelijk Dalton College Alkmaar

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 EC-KBL 3. Van der Meij College, nevenvestiging Stedelijk Dalton College Alkmaar Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 EC-KBL 3 Van der Meij College, nevenvestiging Stedelijk Dalton College Alkmaar Vak: Nederlands P1 Lezen S 1 P1 Schrijven S 1 P1 TWGS hoofdstuk 1 S 2 P1 Schrift

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier Biologie - VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 2013-2015 1 TT So1 Po Thema 3: Ecologie 1 TT SE 1 Se thema 3: Ecologie; Thema 4: Mens en Milieu 1 HD werkb Werkboek thema 3 en 4 2 TT So 2

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4 vmbo bb SDV. Scholengemeenschap Lelystad Schooljaar 2015-2016 4 vmbo bb SDV Scholengemeenschap Lelystad Algemeen gedeelte Beste leerling in klas 4 vmbo basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, Dit is het PTA voor klas 4. Je weet vanuit klas 3 dat

Nadere informatie

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 Nederlands Basis- Kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en 4 1 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 2 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 3 K 7 Vaardigheidstoets grammatica blok 1 50 min.

Nadere informatie

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016

A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 A. Roland Holst College PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO 4 Schooljaar 2015-2016 Wat is het PTA? Deze informatie is bestemd voor de leerlingen van MAVO 3 en MAVO

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

Periode 3 G Culturele activiteit + verslag K1,2,3,4 CT 7,5 2 n H Werkboek hoofdstuk 11 t/m 14: Theater, dans, poëzie, K1,K2 ST 10 1 n

Periode 3 G Culturele activiteit + verslag K1,2,3,4 CT 7,5 2 n H Werkboek hoofdstuk 11 t/m 14: Theater, dans, poëzie, K1,K2 ST 10 1 n tijdsduur (uren) : Vak: CKV Methode: My Art A Werkstuk "Portret in beeld". K1,2,3,4 PT 6 2 n B Culturele activiteit + verslag K1,2,3,4 CT 3,5 2 j C Werkboek hoofdstuk 1t/m 5: Intro, cultuur, subcultuur,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak

Nadere informatie

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty P7 De Zonnebloem ZW de orde komen en welke eindtermen in de portfoliopresentatie aan de orde komen. ZW/K/1 Oriëntatie op de sector X X X X X X X X X X ZW/K/2 Professionele vaardigheden X X X X X X X X

Nadere informatie

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 Programma van Toetsing & Afsluiting 4 VMBO GL/TL Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2014-2015 2015-2016 Totaal Studielastverdeling 36 87 123 Stofomschrijving

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo 2015-2016 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n PTA 3 VMBO Theoretisch: Vak: Biologie Methode: Biologie voor jou A Thema 1: Cellen K1-K6,V4 PO n.t.b. 1 n B idem PO n.t.b. 1 n C idem ST 45 2 j D Thema 2: Ordening K1K3,K5,K6,K13,V4 PO n.t.b. 1 n E idem

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Klas: 3A (Theoretische leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Klas: 3A (Theoretische leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: A (Theoretische leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan alle toetsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing Algemeen deel PTA VMBO-TL 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes 3. Begrippenlijst 4. Overgang 5. Herkansing 6. Overzicht onderdelen PTA per vak 2 1. Voorwoord

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 3

Mavo Beroepsgericht lj. 3 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Mavo Beroepsgericht lj. Ludger College vestiging Metzo College Mavo Beroepsgericht lj. Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw

Nadere informatie

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag.

1. Voorwoord pag. 3. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3. 3. Begrippenlijst pag. 3-4. 4. Overgang pag. 5-8. 5. Herkansing pag. Algemeen deel PTA VMBO-TL 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pag. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes pag. 3 3. Begrippenlijst pag. 3-4 4. Overgang pag. 5-8 5. Herkansing pag. 9 6. Overzicht

Nadere informatie

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg

Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg 2011-2013 3 e leerjaar Techniek Breed Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Groningen Zuid Noorderpoort - Zernike College Locatie Van Iddekingeweg tel. 050 3656700 Het schoolexamen Periode 2011-2013 3 e leerjaar

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

SPORT, DIENSTVERLENING en VEILIGHEID BBL LEERJAAR 3

SPORT, DIENSTVERLENING en VEILIGHEID BBL LEERJAAR 3 TA 2013-2014 VMBO SORT, DIENSTVERLENING en VEILIGHEID BBL LEERAAR 3 Het VMBO op het Blariacumcollege. Welkom in het VMBO! e hebt gekozen voor Theoretische Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg of de Basisberoepsgerichte

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 Loopbaanoriëntatie 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Elde College TL / GL Leerjaar 4 2015-2016 Het PTA dient integraal met het Examenreglement TL / GL, leerjaar 3 en 4 te worden gelezen. Voorwoord Beste kandidaat

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG SCHOOLJAAR 2014-2015 LEERJAAR 4 Programma van toetsing en afsluiting klas 4 basisberoepsgerichte leerweg 2014-2015 Aan de leerlingen

Nadere informatie