Programma van toetsing en afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting"

Transcriptie

1 [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg Klas 4 VMBO [Geef tekst op]

2 [Geef tekst op] [Geef tekst op]

3 Inhoudsopgave Theoretischegerichte Leerweg Klas INHOUDSOPGAVE VOORWOORD TOELICHTING PTA NEDERLANDS 5 PTA ENGELS 6 PTA FRANS 7 PTA DUITS 8 PTA ECONOMIE 9 PTA WISKUNDE 0 PTA BIOLOGIE PTA AARDRIJKSKUNDE PTA GESCHIEDENIS PTA NATUUR-SCHEIKUNDE 4 PTA MAATSCHAPPIJLEER 5 PTA KUNSTVAKKEN II BEELDENDE VAKKEN-HANDVAARDIGHEID/HANDENARBEID (BHA) 6 PTA KUNSTVAKKEN II BEELDENDE VAKKEN-TEKENEN (BTE) 7 PTA LICHAMELIJKE OPVOEDING 8 PTA LOB (LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING) 9 PTA REKENTOETS 9 EXAMENREGLEMENT 9 PERIODEN SCHOOLEXAMEN VMBO-4 CURSUSJAAR Schoolexamen VMBO 4 Pagina van Oosterlicht College Nieuwegein

4 Theoretischegerichte Leerweg Klas Voorwoord Vorig schooljaar heb je al een deel van het schoolexamen gedaan; dit jaar rond je het Schoolexamen af en aan het eind van leerjaar 4 doe je het Centraal Examen. Dit boekje gaat over het Schoolexamen. In dit boekje staat per vak een overzicht van toetsen die in leerjaar 4 meetellen voor het schoolexamen. Zo weet je ig wat je te wachten staat. In de Toelichting worden enkele belangrijke afspraken genoemd voor de goede gang van zaken ens het schoolexamen. Een deel is bekend van vorig jaar; enkele zaken zijn net iets anders. De officiële afspraken staan in het Examenreglement. Dit is te vinden op In de loop van het jaar krijg je nog informatie over de gang van zaken ens het Centraal Examen. Schoolexamen VMBO 4 Pagina van Oosterlicht College Nieuwegein

5 Theoretischegerichte Leerweg Klas Toelichting PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een toetsoverzicht waarin per leerjaar alle toetsen van het Schoolexamen staan. Betekenis kolommen in schema PTA Code: Met deze code doe je als leerling niets; de code is bedoeld voor de docent om de toetscijfers via de computer aan de administratie door te geven. Leerstofomschrijving: Heel kort is aangegeven welke leerstof getoetst wordt. Exameneenheid: Als leerling heb je hier niets aan; de letters en nummers verwijzen naar het onderdeel van het examenprogramma; hiermee controleert de inspectie of het examenprogramma goed wordt uitgevoerd. Toetsvorm: De manier waarop de leerstof getoetst wordt: bijv. schriftelijk, via een werkstuk e.d.. Periode: In welk deel van het schooljaar de toets wordt afgenomen. Een overzicht van de schoolexamenperioden staat op de laatste bladzijde van dit boekje De precieze datum en wordt in de les door de docent afgesproken. Toets: Hoe lang een toets duurt, of hoeveel uur gewerkt wordt aan bijv. een werkstuk. Herkansbaar: Of de toets eventueel overgedaan mag worden [zie: herkansing] schoolexamen: Hoe zwaar de toets meetelt in het schoolexamen. Per vak vormen alle schoolexamentoetsen in leerjaar en 4 samen %. Resultaat: Hier kun je het cijfer invullen dat je haalde voor de schoolexamentoets. [Hiermee heb je aan het eind van het jaar een handig overzicht om indien nodig een toets voor de herkansing te kiezen] Schoolexamen VMBO 4 Pagina van Oosterlicht College Nieuwegein

6 Theoretischegerichte Leerweg Klas Overzicht Resultaten Schoolexamen Drie keer per jaar krijg je een Overzicht Resultaten Schoolexamen. Dat is een lijst met de cijfers die je haalde voor de schoolexamentoetsen. Wanneer je denkt dat er bepaalde cijfers niet of niet goed opstaan, moet je dat onmiddellijk aan je mentor doorgeven. Herkansen Herkansen = een toets nog een keer maken; overdoen. Aan het eind van de periode 5 en 6 mag je één van alle afgelegde toetsen herkansen. Je mag niet twee keer dezelfde toets herkansen. Of een toets herkansbaar is, staat in het PTA. Welke je kiest, bepaal je zelf. Het vak maatschappijleer behoort tot het verplichte deel van het examenprogramma en telt mee bij de slaag-zakregeling. Omdat maatschappijleer geen centraal examen kent, geldt op basis van het Examenbesluit (artikel 5bI) een speciale herkansingsregeling: Naast de hierboven genoemde mogelijkheid krijgt de kandidaat voor het vak maatschappijleer een extra gelegenheid een onderdeel van het schoolexamen te herkansen, ongeacht het resultaat dat werd behaald. Inhalen Wanneer je bij een schoolexamentoets niet aanwezig bent, wegens ziekte of andere geldige reden, dan moet je officieel absent gemeld zijn. Een niet-spoedeisend bezoek aan een huisarts, tandarts of orthodontist is geen geldige reden voor afwezigheid ens een schoolexamen. Als de docent gecontroleerd heeft of je officieel absent gemeld bent, zal hij een nieuwe afspraak maken voor het inhalen van de schoolexamentoets. Heb je geen geldige reden of ben je niet officieel absent gemeld, dan mag je de toets niet inhalen en krijg je een '' als beoordeling. De toets moet binnen schoolweken ingehaald worden door de leerling. Inleveren Voor veel vakken moet je voor het schoolexamen een praktische opdracht uitvoeren (een werkstuk schrijven, een verslag maken, e.d.) Dit werk moet uiterlijk op de afgesproken datum persoonlijk aan de docent worden gegeven (dus niet via het postvakje). Vaak zal ook de ELO gebruikt worden om werk in te leveren. De inlever in de ELO is dan bindend. De leerling zorgt dat hij zelf ook een kopie van het werk heeft. Niet op ingeleverd Als je zonder geldige reden het materiaal van een praktische opdracht (werkstuk, verslag, e.d.) niet op de afgesproken inleverdatum hebt ingeleverd, krijg je een cijfer dat alleen gebaseerd is op de scorepunten die je haalde bij de tussense controlemomenten. Vervangende opdracht Er zijn Praktische Opdrachten en Handelingsopdrachten die specifieke activiteiten omvatten op een vast, niet herhaalbaar stip. Als je door omstandigheden de opdracht niet op de gewone manier kon uitvoeren krijg je een vervangende opdracht. De vervangende opdracht kan een (deels) andere vorm en inhoud hebben dan de oorspronkelijke opdracht Schoolexamen VMBO 4 Pagina 4 van Oosterlicht College Nieuwegein

7 Pta Nederlands Theoretischegerichte Leerweg Klas Vak: Nederlands cursusjaar Leerjaar VMBO-4 Leerweg Theoretische Leerweg Contactpersoon E. van Leeuwen Behaald Resultaat T0 Schoolexamen klas 0% T4 Leestheorie en vaardigheid K, K6 min Ja 0% T4 Kijk- en Luistertoets (CITO) K, K4 Nee 5% T4 Spelling K, K, K7 50 Ja 5% P4 Taaldorp incl. fictie K, K5, K8 Mondeling 0 Nee 0% Totaal Schoolexamen % Centraal Examen Het C. E. bestaat uit een gedeelte zoekend lezen, begrijpend lezen, kijken en luisteren en een gedeelte functioneel schrijven. Het gedeelte begrijpend lezen bestaat uit enkele teksten met daarover meerkeuzevragen en enkele open vragen. Kijken en luisteren zijn vragen aan de hand van videofragmenten. Het functioneel schrijven bestaat uit opdrachten a.d.h.v. een stel je voor situatie waarbij de leerling opdrachten krijgt zoals het schrijven van een brief, invullen van een formulier o.i.d. NB Let op: De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van digitale versies van de verslagen. Schoolexamen VMBO 4 Pagina 5 van Oosterlicht College Nieuwegein

8 Theoretischegerichte Leerweg Klas Pta Engels Vak: Engels Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon: MJ. Top T0 Schoolexamen klas 5% T4 Schrijfvaardigheid: informele schriftelijke communicatie B K7 min Ja 0% T4 Kijk- en luistervaardigheid A / B K5 min Nee 5% T4 Leesvaardigheid B / B K4 schriftelijk 50 min Nee 5% T44 Spreekvaardigheid B K6 mondeling 5 min Nee 0% T45 Leesvaardigheid B / B K4 schriftelijk 50 min Nee 5% T46 Dt EXAMEN IDIOOM Dt EXAMEN IDIOOM Gemiddelde van toetsen K7 schriftelijk, x 50 = min Nee 0% Totaal Schoolexamen % Leesstrategieën eigen maken Centraal Examen Tekstverklaring Schrijfvaardigheid Bestaat uit: meerkeuze en open vragen Het gebruik van woordenboeken is toegestaan Briefconventies, spelling, grammatica, zinsbouw De formele brief Het gebruik van woordenboeken is toegestaan Schoolexamen VMBO 4 Pagina 6 van Oosterlicht College Nieuwegein

9 Theoretischegerichte Leerweg Klas Pta Frans Vak: Frans Leerjaar Leerjaar VMBO-4 Leerweg Theoretische Leerweg Contactpersoon: F. Lazaar T0 Schoolexamen klas 0 % T4 Leesvaardigheid K,K4 en V 50 Nee 0% T4 Schrijfvaardigheid: Informele schriftelijke communicatie K en K7 Ja 0% T4 Kijk/luistervaardigheid K, K5 en V Nee 0% T44 H4 Schrijfvaardigheid: Formele schriftelijke communicatie Leesvaardigheid K en K7 K, K, K4, V en V Ja 0% Dossier Nee V P4 Spreekvaardigheid K, K, K, K6 en V5 Mondeling 5 Nee 0% Totaal Schoolexamen % Centraal Examen Toetsvorm: Toets: Tekstinterpretatie Citotoets : meerkeuze en open vragen in het Nederlands en in het Frans) bij verschillende teksten Hulpmiddelen: woordenboeken Fa-Ne en Ne-Fa Schoolexamen VMBO 4 Pagina 7 van Oosterlicht College Nieuwegein

10 Theoretischegerichte Leerweg Klas Pta Duits Vak Duits Leerjaar Leerjaar VMBO-4 Leerweg Theoretische Leerweg Contactpersoon: S. Pantschevski T0 Schoolexamen klas 5% DT. Examentekst K4 / V4 K-niveau 50 Nee P4 DT. Leesvaardigheid: Boek jeugdliteratuur K4 / V4,, 50 Nee DT. Tekstverklaring op K-niveau Gemiddelde van de drie deeltoetsen DT t/m DT K4 / V4 50 T4 Kijk- en luistervaardigheid K5 min Nee 5% P4 T4 Periodieke toetsen idioom en grammatica uit Fast fertig examendeel + examenidioom op extra stencils Gemiddelde van de vier deeltoetsen DT4 t /m DT7 Nee 0% K4 / V4,, 0 min Nee 0% Schrijfvaardigheid: formele K7 / V 50 min Ja 0% brief T4 Gespreksvaardigheid K6 Mondeling 5 min Nee 0% Totaal Schoolexamen % Centraal Examen Toets vorm Periode Toets Herkansbaar Tekstverklaring Bestaat uit: meerkeuze en open vragen Schoolexamen VMBO 4 Pagina 8 van Oosterlicht College Nieuwegein

11 Pta Economie Theoretischegerichte Leerweg Klas Vak: Economie Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische Leerweg Contactpersoon: L. Schellevis T0 Schoolexamen klas 0% P4 Praktische opdracht naar aanleiding van klassikaal werk. Door de docent wordt duidelijk aangegeven welke opdrachten het betreft. Moet via ELO Opdrachten worden ingeleverd. alle Verslag, presentatie - Nee 5% P4 Praktische opdracht naar aanleiding van klassikaal werk. Door de docent wordt duidelijk aangegeven welke opdrachten het betreft. Moet via ELO worden ingeleverd. alle Verslag, presentatie, - Nee 5% T4 Pincode 4 VMBO TL Hoofdstuk Waar blijft je geld? en hoofdstuk Kom je ermee uit? K4 min Ja % T4 Pincode 4 VMBO TL Hoofdstuk 6 Kan de Overheid dat regelen? En hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen en hoofdstuk 8 Hoe groot is jouw wereld? K6/K7 min Ja 4% T4 Pincode 4 VMBO TL Hoofdstukken Waar blijft je geld? Hoofdstuk Kom je er mee uit? Hoofdstuk 6 Kan de Overheid dat regelen? Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen en Hoofdstuk 8 Hoe groot is jouw wereld? K4 + K6 + K7 50 min Ja 0% T44 Pincode 4 VMBO TL Hoofdstuk 4 Hoe wordt er gewerkt? en hoofdstuk 5 Aan de Slag! K5 min Ja % Totaal Schoolexamen % Centraal Examen: Pincode - 4 VMBO TL, behalve H (Verzekeren) Schoolexamen VMBO 4 Pagina 9 van Oosterlicht College Nieuwegein

12 Pta Wiskunde Theoretischegerichte Leerweg Klas Vak: Wiskunde Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon: J. Heidema T0 Schoolexamen klas 5% T4 Rekenen, meten, schatten Meetkunde: Oppervlakte en Inhoud. Herhaling klas Moderne Wiskunde Deel 4GT H:5 + H8 + stencils K5/ K6 schriftelijk Toetsweek min ja 5% T4 Algebraïsche Verbanden Herhaling klas Moderne Wiskunde Deel 4GT H:, H:4 en H:7 K4 schriftelijk min ja 5% T4 Meetkunde Herhaling klas Moderne WiskundeDeel 4GT H: + H:6 + H:8 + stencils K6 schriftelijk min ja 5% Totaal Schoolexamen % Centraal Examen K K4 K5 K6 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten, schatten Meetkunde Schoolexamen VMBO 4 Pagina 0 van Oosterlicht College Nieuwegein

13 Theoretischegerichte Leerweg Klas Pta Biologie Vak Biologie cursusjaar Leerjaar VMBO-4 Leerweg Theoretische Leerweg Contactpersoon P. Troost T0 Schoolexamen klas 5% T4 Stofwisseling/Planten Voortplanting/Erfelijkheid K,K,K, K4,K9, K, K, V4, V6 Toetsweek Ja 0% T4 Voedingen/Vertering/Gas- Wisseling Regeling/Zintuigen K,K,K K5,K6,K7, K, V4 Toetsweek Ja 5% T4 Transport/Opslag/Uitscheiding/Bescherming Ecologie Gedrag Evolutie K,K,K, K5, K6, K8, K9, K0, V, V4 Toetsweek Minuten Ja 0% Totaal Schoolexamen % K K4 Leervaardigheden Cellen staan aan de basis Centraal Examen K5 K6 K8 K9 K0 K Schimmels en bacteriën Planten en dieren en hun samenhang Houding, beweging en conditie Het lichaam in stand houden: voeding en genotsmiddelen, energie, transport en uitscheiding Bescherming Reageren op waarnemingen K K V V Van generatie op generatie Erfelijkheid en evolutie Bescherming en antistoffen Gedrag bij mens en dier Schoolexamen VMBO 4 Pagina van Oosterlicht College Nieuwegein

14 Pta Aardrijkskunde Theoretischegerichte Leerweg Klas Vak: Aardrijkskunde Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon: W.J.W. Ketelaar / H.J. Krijgsheld T0 Schoolexamen klas 0% T4 Water K6 / V Ja 0% T4 Bevolking en ruimte + herhaling T4 Water K8 / V5 Ja 5% T4 Weer en klimaat + herhaling T4 Water & T4 Bevolking en ruimte K4 / V Ja 5% Totaal Schoolexamen % Centraal Examen K6 / V K8 / V5 K4 / V Water Bevolking en ruimte Weer en klimaat Schoolexamen VMBO 4 Pagina van Oosterlicht College Nieuwegein

15 Pta Geschiedenis Theoretischegerichte Leerweg Klas Vak: Geschiedenis Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon: C.P. de Laat Behaald Resultaat T0 Schoolexamen klas 40% T4 De koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland K7 / V4 Ja 5% P4 Onderzoek Werkstuk Nee 5% T4 Staatsinrichting K5 / V Ja 0% T4 Overzicht van de 0 e en e eeuw K0 / V9 Ja 0% Totaal Schoolexamen % Centraal Examen Leerstof : de thema s Staatsinrichting en Overzicht van de 0e en e eeuw Koloniale relaties Indonesië - Nederland Schoolexamen VMBO 4 Pagina van Oosterlicht College Nieuwegein

16 Pta Natuur-Scheikunde Theoretischegerichte Leerweg Klas Vak Natuurkunde (nsk ) jaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische Leerweg Contactpersoon: T. van Wendel de Joode Behaald Resultaat T0 Schoolexamen klas 0% T4 Elektriciteit/energie K K5 V Ja 0% T4 Geluid Stoffen en materialen Verbranden en verwarmen K4 K6 K8 Ja 0% P4 Praktische opdracht V V V4 Praktisch / Nee 0% T4 Constructies / krachten / hefbomen. Veiligheid in het verkeer. K9 V V Ja 0% T44 Rekenen K-6,8,9/ V-4 50 Ja 0% Totaal Schoolexamen % K Leervaardigheden in het vak natuur en Scheikunde Centraal Examen K4 K5 K6 K7 K8 K9 K0 K K V V V V4 Stoffen en materialen in huis Elektrische energie in huis Verbranden en verwarmen Licht en beeld Geluid Kracht en veiligheid Bouw van de materie Straling en stralingsbescherming Het weer Veiligheid in het verkeer Constructies Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Vaardigheden in samenhang Schoolexamen VMBO 4 Pagina 4 van Oosterlicht College Nieuwegein

17 Pta Maatschappijleer Theoretischegerichte Leerweg Klas Vak: Maatschappijleer Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon: L.A. Kool Behaald Resultaat T4 Wat is maatschappijleer? / Jongeren Hoofdstuk en K, K, K4 50 Ja 5% T4 Politiek / Multi-culti Hoofdstuk en 4 K, K, K4, K6 50 Ja 5% T4 Media / Werk Hoofdstuk 5 en 6 K, K, K5, K7 50 Ja 5% T44 Criminaliteit / Relaties Hoofdstuk 7 en 8 K, K, K6, K7 50 Ja 5% H4 Presentatie: de actualiteiten K, K, K, K7 Presentatie,, 00 Nee V Totaal Schoolexamen % Geen Centraal Examen Schoolexamen VMBO 4 Pagina 5 van Oosterlicht College Nieuwegein

18 Theoretischegerichte Leerweg Klas Pta Kunstvakken II beeldende vakkenhandvaardigheid/handenarbeid (BHA) Vak: Kunstvakken II beeldende vakkenhandvaardigheid/handenarbeid (BHA) Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon: I.E. Hartman T0 Schoolexamen klas 0% T4 Hoofdstuk : architectuur Hoofdstuk 5: fotografie + Kunst beschouwende vragen K 8 50 Ja 5% T4 Hoofdstuk 8: recht in het hart Hoofdstuk 9: alleen het Belangrijkste + Kunstbeschouwende vragen K 8 50 Ja 5% P4 Praktijkwerk - Portfolio K t/m 7 Werkstuk t/m P4 Praktijkwerk K t/m 7 Werkstuk + -6 lessen -6 lessen Nee 5% Nee 7% P4 Praktijkwerk K t/m 7 Werkstuk + 9 lessen Nee 0% P44 Praktijkwerk 4 dimensionaal werkstuk n.a.v. een thema K t/m 7 Werkstuk + 5 lessen Nee 8% Totaal Schoolexamen % Centraal Praktisch Examen Het zelfstandig maken van een eindwerkstuk. In de beoordeling telt mee : * voorbereidingswerk (uitdiepen thema, materiaalproefjes, schetsen e.d.), * verslag van het werkproces, * Analyseren van eigen en andermans werkstuk * het uiteindelijke werkstuk Het CPE maak je op school, je krijgt daar ongeveer uur (= 5 lessen) voor. : 50 % van het centraal examencijfer Centraal Examen Beschouwen van werk van anderen, reflectief. Aandachtspunten zijn : * aspecten van de voorstelling * beeldende aspecten (aspecten van de vormgeving) * technieken en bijbehorende materialen, apparatuur en gereedschappen * functionaliteit * aspecten van culturele en/of kunsthistorische context Daarvoor zijn de begrippen uit Zienderogen Kunst (examendeel) belangrijk. De hoofdstukken t/m zijn 5 vooral gericht op het beschouwende deel. Dit is het belangrijkste deel van het examen. De hoofdstukken 6 t/m 9 zijn voornamelijk belangrijk voor de kunsthistorische context (let op : dit is maar een klein onderdeel van het examen) Het C maak je op school in een zitting van uur 50 % van het centraal examencijfer. Schoolexamen VMBO 4 Pagina 6 van Oosterlicht College Nieuwegein

19 Theoretischegerichte Leerweg Klas Pta Kunstvakken II beeldende vakken-tekenen (BTE) Vak: Kunstvakken II beeldende vakkentekenen (BTE) Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon: S.E.M. van Esch T0 Schoolexamen klas 6% T4 Hoofdstuk : architectuur Hoofdstuk 5: fotografie + Kunst beschouwende vragen K 8 schriftelijk 50 Ja 5% T4 Hoofdstuk 8: recht in het hart Hoofdstuk 9: alleen het Belangrijkste + Kunstbeschouwende vragen K 8 schriftelijk 50 Ja 5% P4 Praktijkwerk - Portfolio K t/m 7 Werkstuk t/m P4 Praktijkwerk K t/m 7 Werkstuk + -6 lessen -6 lessen Nee % Nee 5% P4 Praktijkwerk K t/m 7 Werkstuk + P44 Praktijkwerk 4 dimensionaal werkstuk n.a.v. een thema K t/m 7 Werkstuk + 9 lessen 5 lessen Nee 8% Nee 8% Totaal Schoolexamen % Centraal Praktisch Examen Het zelfstandig maken van een eindwerkstuk. In de beoordeling telt mee : * voorbereidingswerk (uitdiepen thema, materiaalproefjes, schetsen e.d.), * verslag van het werkproces, * Analyseren van eigen en andermans werkstuk * het uiteindelijke werkstuk Het CPE maak je op school, je krijgt daar ongeveer uur (= 5 lessen) voor. : 50 % van het centraal examencijfer Centraal Examen Beschouwen van werk van anderen, reflectief. Aandachtspunten zijn : * aspecten van de voorstelling * beeldende aspecten (aspecten van de vormgeving) * technieken en bijbehorende materialen, apparatuur en gereedschappen * functionaliteit * aspecten van culturele en/of kunsthistorische context Daarvoor zijn de begrippen uit Zienderogen Kunst (examendeel) belangrijk. De hoofdstukken t/m zijn 5 vooral gericht op het beschouwende deel. Dit is het belangrijkste deel van het examen. De hoofdstukken 6 t/m 9 zijn voornamelijk belangrijk voor de kunsthistorische context (let op : dit is maar een klein onderdeel van het examen) Het C maak je op school in een zitting van uur 50 % van het centraal examencijfer. Schoolexamen VMBO 4 Pagina 7 van Oosterlicht College Nieuwegein

20 Theoretischegerichte Leerweg Klas Pta Lichamelijke opvoeding Vak: Lichamelijke Opvoeding Leerjaar: Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische Leerweg Contactpersoon: R.F. Straat Behaald Resultaat H4 Sportoriëntatie Z Praktijk dagdeel Nee V H4 H4 H44 Keuze doelspel - Basketbal - Zaalhockey of unihockey - Handbal - Korfbal Keuze - Volleybal - Smash - Spel - Badminton - Dans: Bewegen op muziek K7 Praktijk,, Nee V K4 Praktijk,, Nee V K5 / K6 Praktijk,, Nee V H45 Keuze: of - Shuttlerun test - Coopertest K7 Praktijk,, Nee V Totaal Schoolexamen V Geen Centraal Examen NB Betreft : langdurig geblesseerde leerlingen. Indien een leerling een langdurige blessure heeft opgelopen en daardoor niet kan deelnemen aan de lessen bewegingsonderwijs, wordt in overleg met de docent LO en de afdelingsleider een vervangende opdracht verstrekt. Schoolexamen VMBO 4 Pagina 8 van Oosterlicht College Nieuwegein

21 Theoretischegerichte Leerweg Klas Pta LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Vak: Loopbaan oriëntatie en begeleiding Leerjaar Leerjaar VMBO 4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon: D.C. Meijer Behaald Resultaat H4 Oriëntatie vervolgopleiding dag van de oud-leerling K Verslag uur Nee V H4 MBO oriëntatie K Verslag, 4 uur Nee V Bovenstaande wordt beoordeeld door de decaan Pta Rekentoets Vak Rekentoets (Rkt) cursusjaar Leerjaar VMBO-4 Leerweg Theoretische leerweg Contactpersoon J.A.M. Peters Behaald Resultaat P4 Rekentoets F Digitaal Ja NVT Examenreglement Het examenreglement is terug te vinden op de website van het Oosterlicht College: www. Oosterlicht.nl Schoolexamen VMBO 4 Pagina 9 van Oosterlicht College Nieuwegein

22 Periode Periode Periode Theoretischegerichte Leerweg Klas Perioden Schoolexamen VMBO-4 cursusjaar Perioden Schoolexamen VMBO-4 cursusjaar Perioden Schoolexamen VMBO-4 Cursusjaar week 5. week 6. week 7 4. week 8 5. week 9 6. week week 4 8. week 4 week 4 Herfstvakantie Toets-week 9. week 44 Toets-week vanaf 9 okt t /m 5 nov voor TL Toets-week vanaf 9 okt t /m 4 nov voor BBL en KBL Toets-week 0. week 45. week 46 Tussenrapportage. week 47 Donderdag 9 november rapportage cijfers uur.week 48 Dinsdag 4 november Cijferlijsten met leerlingen mee 4. week week week 5 7. week 5 8. week 5 kerstvakantie 9. week 0. week Rekentoets jan t /m 0 jan Rekentoets herkansing Toets-week 5 jan t /m jan voor TL. week Toets-week vanaf 9 jan t /m voor BBL en KBL. week 4. week 5 4. week 6 Maandag 8 februari rapportage cijfers 00.00uur Cijferlijsten met leerlingen mee + e herkansing formulieren TL4 uiterlijk feb mee en 5 feb vóór.00 uur inleveren 5. week 7 Vrijdag 9 februari e herkansing TL4 6. week 8 Krokusvakantie 7. week 9 8. week 0 BBL en KBL 9. week Toets-week vanaf mrt t /m 5 mrt voor BBL en KBL Rekentoets 4 mrt t /m mrt Rekentoets herkansing Toets-week vanaf mrt t /m april voor TL TL 0. week Cijferlijsten + herkansingsformulier mee BBL en KBL uiterlijk maart mee Goede Vrijdag 5 maart 8 maart e Paasdag. week Herkansing formulier BBL en KBL 9 maart vóór.00 uur inleveren Vrijdag april herkansingen BBL en KBL Maandag 4 april ALLE BBL en KBL cijfers in orde Tussenrapportage. week 4 Woensdag 6 april -cijfers BBL en KBL melden Vrijdag 8 april rapportage TL herkansbare examencijfers en herkansing formulier mee Maandag april herkansingsformulier TL vóór.00 herkansing. week 5 uur inleveren Vrijdag 5 april herkansingen TL CSPE BBL en KBL H&A en SDV Dinsdag 9 april rapportage cijfers.00 uur Digitale examens voor BBL algemene CSPE BBL en KBL H&A, SDV en ICTR vakken 4. week 6 Digitale examens BBL vanaf maandag 8 april Laatste lesdag april einde schoolexamen periode Schoolexamen VMBO 4 Pagina 0 van Oosterlicht College Nieuwegein

23 Theoretischegerichte Leerweg Klas week 7 Mei vakantie Digitale examens voor KBL algemene vakken Examentraining TL 9 t/m mei Start Centrale examens TL week 8 week 9 Centrale examens TL week 0 week week 4 week 6 Diploma uitreiking 5 juli 06 Mei vakantie; Digitale examens KBL vanaf maandag 9 mei Maandag 9 mei melden -cijfers TL vóór 7.00 uur Woensdag mei einddatum CPE Beeldende vakken CE TL vanaf vrijdag mei Woensdag 8 mei deadline inleveren gegevens CSPE BBL en KBL Rekentoets 0 mei t /m 8 juni Rekentoets laatste herkansing Donderdag 6 juni uur bekendmaking N-normen vak Vrijdag juli uur bekendmaking N-normen vak Diploma uitreiking 6.0 uur TL Diploma uitreiking 9:0 uur BB en KB Schoolexamen VMBO 4 Pagina van Oosterlicht College Nieuwegein

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg Klas 4 VMBO 04-05 Inhoudsopgave inhoudsopgave Voorwoord Toelichting 4 Pta Nederlands 6 Pta Engels 7 Pta Frans 8 Pta Duits 9 Pta Economie 0 Pta

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2015-2016 [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2014-2015 Inhoudsopgave inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Economie...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting [Geef tekst op] Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2015-2016 [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 VOORWOORD... 2 TOELICHTING...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Economie...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 Pta Nederlands 5 Pta Engels 6 Pta Economie 7 Pta Wiskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Kaderberoepsgerichte Leerweg Klas 4 VMBO 2011-2012 Inhoudsopgave inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Economie...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg VMBO 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Toelichting... 3 Pta Nederlands... 5 Pta Engels... 6 Pta Frans... 7 Pta Duits...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. Pta Nederlands 5. Pta Engels 5. Pta Frans 7. Pta Duits 8. Pta Economie 9.

Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. Pta Nederlands 5. Pta Engels 5. Pta Frans 7. Pta Duits 8. Pta Economie 9. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 Pta Nederlands 5 Pta Engels 5 Pta Frans 7 Pta Duits 8 Pta Economie 9 Pta Wiskunde 10 Pta Biologie 11 Pta Aardrijkskunde 12 Pta Geschiedenis 13 Pta

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2015-2016 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldende vakken 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie 9 PTA Duits 10

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2015-2016 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2014-2015 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldende vakken 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie 9 PTA Duits 10

Nadere informatie

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2015-2016 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2013-2014 BASISberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-4 2013-2014 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Bewegings Onderwijs 6 PTA Biologie 7 PTA Consumptief 8 PTA Economie 9 PTA Engels 10

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2013-2014 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2012-2013 Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO-3 THEORETISCHE leerweg 2012-2013 Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2012-2013 THEORETISCHE leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Aardrijkskunde 6 PTA Beeldend (Handvaardigheid/ Tekenen) 7 PTA Bewegings Onderwijs 8 PTA Biologie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2015-2016 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Beeldend (Handvaardigheid/tekenen) 6 PTA Bewegings Onderwijs 7 PTA Biologie 8 PTA CKV

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van ing en Afsluiting VMBO-3 2014-2015 KADERberoepsgerichte leerweg 1 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 PTA Beeldend (Handvaardigheid/tekenen) 6 PTA Bewegings Onderwijs 7 PTA Biologie 8 PTA CKV

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment Nederlands ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Examenopdracht 1 (samenvatting + persoonlijke brief), alle spelling 1 Toets Schriftelijk 1 120 min Toetsperiode 1 ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Kijk-

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

VMBO-T info september

VMBO-T info september INFO EXAMEN VMBO-T info september EXAMENS 2018 Het examen bestaat uit drie onderdelen: 1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%. 2. het centraal examen voor 50%. 3. de rekentoets

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014 Nederlands ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01 - Artikel + werkwoord, Spelling, woordsoorten, benoemen + spreekwoorden Ja Toets Schriftelijk 1 60 min ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne332 HD01 - Boekverslag 3, inleverdatum:

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2015-2016 MAVO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2015-2016 MAVO 4 Programma van ing en Afsluiting schooljaar 1-16 MAVO 4 Beste leerling, beste ouders/verzorgers, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting voor het schooljaar 1-16 van De Nieuwste School. Het

Nadere informatie

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4 PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT 2011-2012 MAVO 4 Vak: Nederlandse taal en Handelingsdeel en MAVO 4 - jan Sollicitatiebrief Mavo 4 - nov Weegfactor: 0 Set A Handelingsdeel 6 fictieverslagen,

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Theoretische Leerweg 2010-2011. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. PTA Nederlands 5. PTA Oriëntatie op leren en werken 5.

Theoretische Leerweg 2010-2011. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Toelichting 3. PTA Nederlands 5. PTA Oriëntatie op leren en werken 5. Inhoudsopgave Theoretische Leerweg 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Toelichting 3 PTA Nederlands 5 PTA Oriëntatie op leren en werken 5 PTA Engels 6 PTA Duits 7 PTA Frans 8 PTA Economie 9 PTA Maatschappijleer-1

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 42 422 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 Fragmenten

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2013/2014) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4) Schoolexamen: VMBO TL vak: aardrijkskunde examen toet s vor m Magister herkansing /inlever-moment Migratie en multiculturele K6, k2, S 1 AK1301 Nee 50 min 3 1 samenleving k3, v8 Internationalisering van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Weeknr of SOperiode. Gewicht Vorm

Weeknr of SOperiode. Gewicht Vorm Aardrijkskunde Buitenland Weeknr of SOperiode Gewicht Vorm Duur H. 3 Grenzen en identiteit SO 1 20% S 50 J 704 H. 4 Weer en klimaat Praktische opdracht P2 5% P N 722 H. 5 Bevolking SO 2 20% S 50 J 705

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 KB PTA Periode

Nadere informatie

PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg 2013-2015

PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg 2013-2015 Nederlands ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01 - Blok 5 (lezen, grammatica, spelling) en ingezonden stuk Ja Toets Schriftelijk 1 90 min ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne332 HD01 - Boekverslag 2, inleverdatum: 07-03-2014

Nadere informatie

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2-216 vmbo-t examenjaar Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en SE1 Periode Middeleeuwen einde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad. S 2 ja Schr Schrijven

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad. S 2 ja Schr Schrijven NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad Fict Fictie Leesboek + Leesdossier K1,2,3,6,8,V1,2,3 S 2 ja Gramm Grammatica Samengestelde zinnen K1,2,3,6,8 S 1

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 1 PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 NAAM: KLAS: september 2014 1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord Nederlands 4 Engels 5 Duits 6 Frans 7 Wiskunde 8 Nask 1 9 Nask 2 10 Biologie 11 Economie

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma TOPmavo/vmbo-t 4 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Engelse taal Voor leerlingen van TOPmavo/vmbo-t 4 is Engelse

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3 Vak: Frans Geen schoolexamens Vak: Duits Geen schoolexamens Vak: Engels Leesdossier (1 boek) Uiterlijke inleverdatum vrijdag 24 juni 2016 voor 14.00 uur. Uitgeprint in mapje aan de docent persoonlijk overhandigen!

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING SCHOOLEXAMEN: TOELICHTING: -/ -Eindterm -Inhoud/Stofomschrijving -Toetsvorm -Gewicht -Herkansing -Werktijd : aanduiding van periode waarbij de toetsen of opdrachten

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA BHS PTA

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO 4. Baudartius College. cohort 2015

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO 4. Baudartius College. cohort 2015 Schooljaar 2016-2017 MAVO 4 Baudartius College cohort 2015 Beste leerling, In dit PTA (het Programma van Toetsing en Afsluiting) voor mavo 4 vind je per vak de eisen waaraan je dit jaar moet voldoen en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor Inleiding Het

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013. vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2012-2013. vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2012-2013 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 401 Fictiedossier(1x) þ H 0 1 400 min K8 402 Schrijfopdracht S 1 1 50 min 403 Gemiddelde van

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015-2016 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2015-2016 Geldrop, september 2015

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 4 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 godsdienst 8 geschiedenis 9 kunstvakken II beeldende vakken-tekenen 10

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 401 Schrijfopdracht S 50 min 1 402 Fictie: boektoets* S 50 min 2 403 Fictie S 50 min 1 404

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo 2015-2016 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 04-06 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Periode week nr. ED Stofaanduiding Tijdstip Inleveren 9/40 hoofdstuktoets S 50 4 uur 4 44 fictiedossier (boekverslag

Nadere informatie

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR / 2016

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR / 2016 1 PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 015 / 016 NAAM: KLAS: september 015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Nederlands 4 Engels 5 Duits 6 Frans 7 Wiskunde 8 Nask 1 9 Nask 10 Biologie 11 Economie 1 Geschiedenis

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING E FASE HAVO 04-06 Editie oktober 05 Aanpassingen voor de vakken Duits, Engels, geschiedenis, biologie, KuBv, informatica en de rekentoets VAK Duits, programma aangepast

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die meetellen

Nadere informatie

3 Pincode H5 + H6 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 110, 111, 112) LN/K 31 (113) 3 Pincode H7 + H8 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 109, 110, 111, 112)

3 Pincode H5 + H6 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 110, 111, 112) LN/K 31 (113) 3 Pincode H7 + H8 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 109, 110, 111, 112) PTA GL 0-06 Schooljaar: 0/06 Leerjaar: Vak:AE Leerweg: KB + GL Geld en welvaart + De bank en jouw geld Pincode H + H SO 4 min LN/K 0 (08, 0, ) LN/K () Weet wat je koopt + Zekerheid voor alles? Pincode

Nadere informatie