!!!!"### " $% + " $% -""!. /"0%. + %"" 1 "" 3 '$ + * + + * +1 5*!! 1"! '!' 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8! " $% *8! %! 9: $% !$!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!"### " $% + " $% -""!. /"0%. + %"" 1 "" 3 '$ + * + + * +1 5*!! 1"! '!' 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8! " $% *8! %! 9: $% !$!!"

Transcriptie

1 1

2 !!!!"### #$% $% &'() " $% %""*$ +, " $% %""* -""!. /"0%.!*% + %"" 1 "" 2 3 '$ + * + " $% + + * ++ 4""% +1 5*!! +2 4""*! 1"! '!' '() $""" '()6 "%##!& 4&*!7 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8!!'() 8%!!""" %"" $% *8! 8%!!""" " $% *8! 8%!!""" %! 9: $%!$!!!! "# $%&%'()*'+' ",&-./-#,-#, 2

3 !! ##) 000!%!!"#.4&8!.%" #% 4""7 /### ##% ###; + "!" " #&50 &.!! $ #.4&."!! *%")!!<)!!* #"!!$!*9..% 6 :=!#%!$! )!!#*! "*"!# ##!# #%!## ## "" 5*! 3

4 $% &#4 '! <'()6!*'()6!."#% >4'- *%!'()- *%.!.$ =!$4& '!?4&!.#!!#!9. % A$9 " $% $ %""*: 4

5 &&6 #%!.!%B$& =. # -6$"!%!B$& ' %""* -!!."!"!B= &$5 '%#!. -*!! B$& -!".*% -.*!*!#! C '* "!!= $.* 6!%! == 6 9!:9%:.*"%! 9..* +1:'.*"DD% %"* 6.!6%#$ == '!.6"!!8.*!0" E. -.*9!:.. $. 4%%!#.#9*F+: "%!G%$%. =%!$ 5

6 8!.$! '*,!..!$! # -'!!.' 6

7 &7" *!#!!!*%""( *""! $%! 8."" $% #+! &-8. " 9!:."!. /! $.".." ''()- *%9>4'-:='()$ '* '()H %!!## ** **9*.. :!. %*. 6!."!. 6/!. " " **9*. :!* 9:. 9*!%. : 6*%." 9. #!%: &* 9!!%:I. 7

8 8 %""* 7#9 3.!#95!:"*"%%6 ""*!."%.!*!!.9$! :=!"$!." 4&'!?

9 7&+:3 5*%! #.0%. B -"75*"!#"".$! "#! "$." 4."7(*"."#!.".$%!#!"$" ## '" #% "7(*"#% "#." "!##% " (J% *%75*"#! * *% %!.9% $%*.!: *%7 "%"" *%!# #!,*%7 "%*% 3 *%% 75"#! %"#!* *.# %"#! * #. %! *9*. : 776!.*!% $$"!$..H#!"."! #%!!.!/. 13!%*%6"A$ "!$$>$ 9

10 7-) /%%" #"%#!* "" "!*9. #:"!4" "!!= -""" %*#%!%=. $!.=#.!"!" "#%!%!* '* *%.*#!"". 9%:'!% #%!..DD"" %%!.#*.'"!.%!.*'! """ #".!!. #" " #! #"# =%. "%!"!!H "" %!= % ""!*#" $ % * $ """C 8!*"" H! "".!*!.!* # 10

11 ""*!*# " %*"" $%!4%%! #.#9*F+: 7%) 4"%)" #! =..! & + ="!!9*". $ :4%%!#.#9*F+: 7$5 '8!!%*"! #""!* "!. # "5"##5" =% K!L# %%"" 90%. :!" #"9#. #: "5" 11

12 H*".%""K." L!*& %*!%"! $% *" "" 90%. :!"" 9#. #:&. #. ""'#""$ " % *!!*$* ""!*. -"! ""!*=*DD #!# 5 *! 7/44! #!!/'$ "!#! %*".!* *%!#.9" %:."%!!!= (!*9!%:.!#.'() - *%='*$ 56! 9"!. &: '!% * $.$ * " & "%%!! # 9#*!"":."# 12

13 + * ""*$ $% % " =%. *!#!!! ""*.6$ $% -#5 H##!. "$% $*! =.! ="!=.* *! ".! '*! $.*#!7.*6!!$%.*$.*. $!% #!= "!$"%!! -! ##.*!*! 13

14 -&5 *"9:!.!! "# 8*##!,%* "*.. % '4"4 #$#9!: $#!. %/#/5 H*"!!# #! - #..!*9 M:$***$! &*..=#!$# *=%!!""*. #. * 14

15 -7 $!#%! $%. =%.!%%!!!# *! #!$!*#!.#! '" %!##!!!=*! 9! :5%*! ""= &H#*! 9*F++:!KL %""!* 15

16 --!$!*!""%!.= # # *!.# -%24 5*!!#$%!" =""=.! #!" """$ %" % *&#!"*#*!! $!% # " ( 4 0 -$ 4!!!#%!*"""!!!# "#*!!&""** #*!! " 6 8!%!!!!#KL #*"! 6 /!!!##9* 8!!'(): 16

17 1"! "!#"!!%"$!! 0"$!9 : $!# #0"$*%! 9*. :7 %9"$:!# 8..G!N *"!!!"# "."$.. # "!!$!""H!! $.!9"!:!# "!!!"#= %%#!". "$69.: "!6 17

18 In BMP-autoclustering wordt elke waarneming beschreven met één van de 16 in zekerh broedcodes. Voor details per vogelsoort wordt verwezen naar Inventarisatierichtlijnen o Bijlage 1: Broedcodes: criteria van broedzekerheid Code Omschrijving Code Omschrijving In BMP-autoclustering wordt elke waarneming beschreven met één van de 16 in zekerheid toenemende 0 Waarneming van een volwassen individu buiten broedbiotoop. 10 Afleidingsgedrag. De vogel doet alsof broedcodes. Voor details per vogelsoort wordt verwezen naar Inventarisatierichtlijnen is, op en lokt zo de waarnemer (of preda 1 Waarneming van een volwassen individu in geschikt broedbiotoop. Komt vooral voor bij soorten die in op Code Omschrijving Let vooral op vogels met Code binding Omschrijving (na opvliegen vrij snel weer invallen). Groepen water- en weidevogels tussen zoals eenden, steltlopers en een enk Rietgors. 0 Waarneming van een volwassen individu de datumgrenzen buiten broedbiotoop. opsplitsen in paren 10 Afleidingsgedrag. en gemaakte paren. De vogel doet 11 alsof Pas gebruikt hij verlamd nest of of gewond verse eierschale 2 Waarneming van territoriumgedrag als is, zang en lokt of balts zo de in waarnemer (of predator) Let bij (recent weg van verstoord, het nest. verlaten of g 1 Waarneming van een volwassen individu geschikt in broedbiotoop. geschikt broedbiotoop. Hieronder valt Komt ook vooral territorium- voor bij soorten die in resten open van terreinen eieren broeden, of jongen, verse po Let vooral op vogels met gevecht, binding agressief (na opvliegen gedrag, vrij adverteren, zoals roffelen, eenden, dreigen steltlopers en een enkele voedselresten zangvogel, en een zoals enigszins doo snel weer invallen). Groepen water- (dreigvlucht), en weidevogels verjaging tussen ander paar, imponeervluchten Rietgors. en ondiepe kom. Los gevonden (gepred de datumgrenzen opsplitsen in paren territoriumroep en gemaakte (bijv. paren. monotone woeiet 11 Pas van gebruikt Vink, stjikkende nest of verse eierschalen schalen in of zijn nabij niet nest. altijd aanwijzing voo 2 Waarneming van territoriumgedrag Geelgors als zang of of tjsengende balts in Merel). Let bij (recent verstoord, verlaten Ze of gepredeerd) kunnen door nest de predator op van grot geschikt broedbiotoop. Hieronder 3 Waarneming valt ook territoriumgevecht, van een paar in geschikt resten broedbiotoop. van eieren Let of jongen, verse nomen. poep, dons op nestrand, agressief gedrag, adverteren, vooral roffelen, op paren dreigen met binding (na opvliegen voedselresten vrij snel en weer een enigszins 12 doorgezakt Pas uitgevlogen nest jongen met vaak van nestblijve (dreigvlucht), verjaging ander paar, invallen). imponeervluchten Bij soorten en zonder duidelijke ondiepe geslachtsverschillen kom. Los gevonden (gepredeerde) donsjongen eieren van nestvlieders. of ei- Deze c wordt van Vink, er meestal stjikkende van uitgegaan dat schalen 2 vogels zijn in niet elkaars altijd aanwijzing voor zorgvuldig een nest worden ter plaatse. gehanteerd. Het g territoriumroep (bijv. monotone woeiet Geelgors of tjsengende Merel). nabijheid (zonder agressie) een paar Ze vormen, kunnen bijv. door 2 Staartmezen de predator van grote jongen afstand van nestblijvers zijn meege- die niet of na 3 broedbiotoop. op 15 m afstand. Let Bij twijfel noteren nomen. als 2 individuen. Waarneming van een paar in geschikt vliegen (d.w.z. jongen met onvolledig vooral op paren met binding (na Groepen opvliegen water- vrij snel en weer weidevogels 12 tussen Pas de uitgevlogen datumgrenzen jongen van nestblijvers slagpennen, of pas die uitgelopen zich alleen over een invallen). Bij soorten zonder duidelijke opsplitsen geslachtsverschillen in paren en gemaakte paren. donsjongen Dit geldt van echter nestvlieders. Deze verplaatst code moet kunnen uiterst hebben) en om ze wordt er meestal van uitgegaan niet dat voor 2 vogels (mogelijke) in elkaars broedvogels op zorgvuldig hoogwatervlucht- worden gehanteerd. Het van gaat nestvlieders. uitsluitend Soorten om als sterns, nabijheid (zonder agressie) een paar plaats, vormen, slaapplaats bijv. 2 en Staartmezen soos of voor groepen jongen van Spreeuwen nestblijvers die niet of eenden nauwelijks en steltlopers, kunnen zwaluwen, Ro op 15 m afstand. Bij twijfel met noteren uitgevlogen als 2 individuen. jongen etc. vliegen (d.w.z. jongen met onvolledig bek, uitgegroeide Sijs en Kleine staart- Barmsijs of kunnen Groepen water- en weidevogels 4 tussen (vrijwel de gelijk datumgrenzen aan code 2) Territoriumgedrag slagpennen, (zang, die gevechten zich alleen over een jongen zeer of korte donsjongen afstand grote afstande paren. e.d.) Dit op geldt dezelfde echter plaats en in geschikt verplaatst broedbiotoop kunnen hebben) en om worden zeer kleine dan soms donsjongen nog door de ouder opsplitsen in paren en gemaakte niet voor (mogelijke) broedvogels vastgesteld, op hoogwatervluchtplaats, op tenminste 2 dagen die van minimaal nestvlieders. 10 dagen Soorten als sterns, bedelen meeuwen, om voedsel ganzen, (deze waarnem slaapplaats en soos of voor uit groepen elkaar liggen. Spreeuwen Hieronder valt ook territoriumgevecht, eenden en steltlopers, zwaluwen, Bij Roek, twijfel Spreeuw, aan leeftijd Kruis- van jongen en b met uitgevlogen jongen etc. agressief gedrag, adverteren, roffelen, bek, dreigen Sijs en (dreigvlucht), Kleine Barmsijs kunnen oudervogel(s) met hun vliegvlugge met grotere (dons)jong 4 imponeervluchten (zang, gevech- en territoriumroep jongen of (bijv. donsjongen mono- grote afstanden noteren afleggen. als volwassen De jongen individuen of p (vrijwel gelijk aan code 2) Territoriumgedrag ten e.d.) op dezelfde plaats en in tone geschikt woeiet broedbiotoop van Vink, stjikkende Geelgors worden of dan tjsengende soms nog door de ouders van Kievit, gevoerd Grutto en kunnen Wulp met donsj vastgesteld, op tenminste 2 dagen Merel). die minimaal 10 dagen bedelen om voedsel (deze waarnemingen dig tussen niet de noteren). datumgrenzen. uit elkaar liggen. Hieronder valt 5 ook Baltsend territoriumgevecht, paar (ook paring/copulatie) Bij in geschikt twijfel aan broedbiotoop. leeftijd van jongen 13 Bewoond en bij waarnemingen nest met onbekende van inhoud Het dreigen voeren (dreig- van een wijfje door oudervogel(s) het mannetje (balts- met grotere (dons)jongen, aan een de nest oudervogels waarvan de inhoud nie agressief gedrag, adverteren, roffelen, vlucht), imponeervluchten en territoriumroep voedering) valt (bijv. hieronder. monotone Kijk uit met noteren over grote als volwassen afstand individuen steld, of paar. waarneming Waarnemingen van broedende vo woeiet van Vink, stjikkende Geelgors uitgevoerde of tjsengende baltsvluchten van bijv. Grutto, van Kievit, Visdief Grutto of Bruine en Wulp met donsjongen niet alarmerend, zijn alleen het nest gel- verlaat. De Merel). Kiekendief. dig tussen de datumgrenzen. bedoeld voor in kolonies broedende 5 Baltsend paar (ook paring/copulatie) 6 Bezoek in geschikt van vogel broedbiotoop. aan een waarschijnlijke 13 Bewoond nestplaats, met onbekende inhoud. zwaluw), Bezoek voor door holtebroeders ouders (spechte Het voeren van een wijfje door zoals het Huismus mannetje die (balts- onder dakpannen aan kruipt, een vogel nest bij waarvan horst de inhoud en niet roofvogels, kan worden Zwarte vastge- Kraai, Ekster e voedering) valt hieronder. Kijk uit of met holte/nestkast over grote afstand en Boerenzwaluw in steld, geschikte waarneming schuur. van broedende 14 Transport vogel of van vogel voedsel die, al of dan ontlasting. T uitgevoerde baltsvluchten van bijv. Hieronder Grutto, Visdief vallen of ook Bruine specifieke vondsten niet alarmerend, (vooral roofvogels het nest verlaat. voor Deze de code (nest)jongen is onder meer of voedering va Kiekendief. en uilen) van verse geruide veren, verse bedoeld braakballen voor in kolonies en broedende gen vogels jongen (Roek, of transport Oever-vazwaluw), ontlastin 6 voor holtebroeders (spechten, schalen, mezen, is voor Spreeuw) de meeste zangvoge Bezoek van vogel aan een waarschijnlijke concentraties nestplaats, vers geplukte prooien (plukplaatsen). zoals Huismus die onder dakpannen 7 Angstkreten, kruipt, vogel alarm bij (verjagen horst predator), en roofvogels, waaks gedrag Zwarte of Kraai, Ekster Prooioverdracht e.d. van man naar vrouw of holte/nestkast en Boerenzwaluw ander in geschikte gedrag dat schuur. wijst op aanwezigheid 14 Transport van een van nest voedsel of of ontlasting. toop Transport (roofvogels). van voedsel Bedenk echter dat Hieronder vallen ook specifieke vondsten jongen. Houd (vooral er roofvogels echter rekening mee voor dat de alarmeren (nest)jongen lang of voedering en van sommige kleine net andere uitgevlogen soorten hun jong vogels jongen alarmeren of transport van ontlastingpakketjes vliegen voeren en (zie eier- code 12 ) terwijl b en uilen) van verse geruide veren, niet verse altijd braakballen duidt op een en broedgeval. Veel concentraties vers geplukte prooien ook (plukplaatsen). wanneer ze niet broeden. Let daarom schalen, speciaal is voor op de of meeste zangvogels soms lange een bruikbare voedselvluchten code. maken, 7 Angstkreten, alarm (verjagen predator), de vogel waaks aan gedrag een bepaalde of plaats is Prooioverdracht gebonden. Wakende van man naar vrouw buiten in het geschikt broedgebied broedbiotoop kunnen word op (roofvogels). paal, alert Wilde Bedenk echter voeren dat meeuwen, van een roofvogels wijfje door het mann ander gedrag dat wijst op aanwezigheid en wachthoudende van een nest vogel of (Scholekster jongen. Houd er echter rekening mee Eend dat mannetje alarmeren aan lang oever) en stiekem en gedrag sommige (wegsluipen) andere soorten hun 15 Nest jongen met nog eieren. lang na het uitvliegen verplaatsingen voeren (zie (bijv. code 12 ) 16 terwijl Nest bijv. met sterns jongen gezien, IJsvogel of de jongen niet altijd duidt op een broedgeval. vallen Veel hieronder. vogels alarmeren Bij groepsalarm en ook wanneer ze niet broeden. Let weidevogels daarom speciaal die predator op of verjagen of soms vele Merels lange voedselvluchten die kat maken, en dus met voedsel de vogel aan een bepaalde plaats volgen) is gebonden. zijn waarnemingen Wakende vaak niet buiten op juiste het plaats broedgebied aan te kunnen worden waargenomen. Het en wachthoudende vogel (Scholekster geven. op Wacht paal, dan alert tot Wilde rust is weergekeerd. voeren van een wijfje door Eenmalige het mannetje waarnemingen valt onder code met 5. de volgende Eend mannetje aan oever) en 8 stiekem Vogel gedrag met broedvlekken (wegsluipen) (naakte 15 huid Nest die in met direct eieren. contact een territorium opleveren (andere waarnem vallen hieronder. Bij groepsalarm met en verplaatsingen de eieren wordt (bijv. gebracht; vnl. 16 bij Nest zangvogels). met jongen Broedvlekken gezien, of 7 de (alarmeren) jongen in het nest gehoord of vele zijn Merels niet die altijd kat een betrouwbare aanwijzing voor een weidevogels die predator verjagen volgen) zijn waarnemingen vaak niet broedgeval op juiste ter plaatse. aan te 9 (nestbouw) 10 (afleidingsgedrag) geven. Wacht dan tot de rust 9 is weergekeerd. Transport van nestmateriaal, nestbouw Eenmalige of waarnemingen uithakken/graven met de 11 volgende (pas gebruikt broedcodes nest) kunnen 8 Vogel met broedvlekken (naakte huid van die nestholte. in direct Bij contact soorten met een speelnesten territorium (Ekster) opleveren steeds (andere 12 waarnemingen (pas uitgevlogen) aan toevoegen): met de eieren wordt gebracht; vnl. één bij nest zangvogels). aangeven. Broedvlekken zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor een broedgeval ter plaatse. 7 (alarmeren) 9 (nestbouw) 10 (afleidingsgedrag) 13 (bewoond nest) 14 (transport voedsel, ontlasting) 15 (nest met eieren) 9 Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken/graven van nestholte. Bij soorten met speelnesten (Ekster) steeds 11 (pas gebruikt nest) 12 (pas uitgevlogen) 16 (nest met jongen) één nest aangeven (bewoond nest) 14 (transport voedsel, ontlasting) 15 (nest met eieren) 16 (nest met jongen) 22

Handleiding Autoclustering in BMP

Handleiding Autoclustering in BMP Handleiding Autoclustering in BMP Arend J. van Dijk, Michiel Noback, Henk Sierdsema Gerard Troost, Jan- Willem Vergeer 2012. Handleiding autoclustering in BMP (1.08 juli). Sovon Vogelonderzoek Nederland,

Nadere informatie

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Verslag Broedvogel Monitoring Project Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Figuur 1 Kleine Plevier Samenvatting In het broedseizoen van 2013 is het gebeid

Nadere informatie

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069 Verslag Broedvogel Monitoring Project Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069 Figuur 1 Samenvatting In het broedseizoen van 2014 is het gebied Bedafse Bergen NW geïnventariseerd

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 inventarisatie en verslag : Dook Vlugt d.vlugt@quicknet.nl contactpersoon Ecodorp : Sjaak van der Woude 1. Inleiding 2. Havik 3. Resultaten inventarisatie

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Oktober 2015

BMP rapport. Gat van Pinte Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Oktober 2015 BMP rapport Gat van Pinte 05 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Oktober 05 van BMP Gat van Pinte 05 Inhoud Inleiding Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte De telronden 4 4 De looproute 5 5 Soortenoverzicht

Nadere informatie

BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN

BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN Vogels zingen en maken talrijke andere geluiden zoals b.v. contactroepen of alarmkreten. Ze beschikken over een uitgebreid repertoire aan geluiden, want die spelen een belangrijke

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011 Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Esther Veldhoen Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek Secretariaat:

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Tel: 013 / 67.38.44 GERHAGEN E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Kerkuil WERKBLADEN OPLOSSINGEN Lager

Nadere informatie

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013 Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Esther Veldhoen Een uitgave van Vogelwerkgroep De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek Secretariaat:

Nadere informatie

Vogels. Algemeen. Wat is een vogel? Poten. Hoe zijn vogels ontstaan?

Vogels. Algemeen. Wat is een vogel? Poten. Hoe zijn vogels ontstaan? Vogels Algemeen Wat is een vogel? Misschien denk je dat het vermogen om te vliegen het belangrijkste kenmerk van vogels is, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn vogels zoals de struisvogel en de kiwi

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede Opdrachtgever: Uitvoering: Samenstelling: Veldwerk: Status Gemeente Haarlemmermeer Adviesbureau E.C.O. Logisch ing.

Nadere informatie

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen.

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Handleiding tellingen Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Als er onduidelijkheden zijn over

Nadere informatie

Vogeltrekstation. wetenschappelijke vragen maar heeft ook maatschappelijk nut, jaarcyclus, als overwinterings-gebied

Vogeltrekstation. wetenschappelijke vragen maar heeft ook maatschappelijk nut, jaarcyclus, als overwinterings-gebied Op het Vinkentouwnr. 111 november2007- Nieuw project: Pullen Ringen. Vogeltrekstation In Nederland worden jaarlijks zo n 235 000 vogels van een ring voorzien. Ongeveer een kwart daarvan betreft nestjongen

Nadere informatie

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard (2.1) 2011 Status: definitief In opdracht van: Molenparc bv Contactpersoon:

Nadere informatie

Broedvogels van het Wechelerveld in 2014

Broedvogels van het Wechelerveld in 2014 Broedvogels van het Wechelerveld in 2014 Esther Veldhoen Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek 2015 Secretariaat: Tineke Hirschler Rouwenmaatpad 8 7421 EE Deventer

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo GERHAGEN Tel: 013 / 67.38.44 E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Bosuil WERKBLADEN Lager Onderwijs

Nadere informatie

BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo

BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT RESULTATEN VAN EEN VERKENNENDE BROEDVOGEL- INVENTARISATIE IN HET NATUURTERREIN HET HARDERBROEK door W. Dubbeldam 1980-80 Abw maart R 13381 X 7t

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Cursus Veldbiologie KNNV afd. Regio Alkmaar e.o. Les 2 Vogels en andere gewervelden

Cursus Veldbiologie KNNV afd. Regio Alkmaar e.o. Les 2 Vogels en andere gewervelden Cursus Veldbiologie KNNV afd. Regio Alkmaar e.o. Les 2 Vogels en andere gewervelden Indeling van les Gewervelden Taxonomie, bouwplan en voortplanting Taxonomische onderverdeling Vogels Ecologische groepen

Nadere informatie

Werkblad Vogels in de Gement

Werkblad Vogels in de Gement Werkblad Vogels in de Gement Rinze de Wereldreiziger Rinze de Werelreiziger weet onwaarschijnlijk veel van vogels. Rinze is ook dol op de Gement, want daar zijn veel bijzondere vogelsoorten te zien. Bij

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

De roofvogels en uilen in het bosgebied Buikheide - Halve Mijl in 2001

De roofvogels en uilen in het bosgebied Buikheide - Halve Mijl in 2001 -1- De roofvogels en uilen in het bosgebied Buikheide - Halve Mijl in 2001 JACQUES V AN KESSEL, J AN KOLSTERS & WIM DEEBEN Vanaf 1995 is het bosgebied Buikheide-Halve Mijl (Vessem-Veldhoven) jaarlijks

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Hans Molenaar VWG De Steltkluut September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling...

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 104 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 50000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Alle FF-wet tab. II Rode Lijst FF-wet

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Tel: 013 / 67.38.44 GERHAGEN E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Havik Samengesteld door Willy Vanwesemael WERKBLADEN Lager Onderwijs Derde

Nadere informatie

v o g e l w e r k g r o e p m i d d e n b r a b a n t

v o g e l w e r k g r o e p m i d d e n b r a b a n t Terugblik/Nieuws Peregrijn v o g e l w e r k g r o e p m i d d e n b r a b a n t juni/juli/augustus 2015/nummer 29 Hoewel we een interessant vogelseizoen achter ons laten, is er weinig kopij binnengekomen.

Nadere informatie

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer Verslag Nationale vogeltelling Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER 26 april 2015 Opgesteld door: Cees van de Noort

Nadere informatie

N.O.P. Papegaaienpark

N.O.P. Papegaaienpark (nestkastproject) M. Sloendregt N.O.P. Papegaaienpark 2 Nestkasten verslag Papegaaienpark Stichting N.O.P. 28 Wil de Veer INLEIDING Op verzoek van de eigenaar van het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien,

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Nader onderzoek huismussen. Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel

Nader onderzoek huismussen. Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel Nader onderzoek huismussen Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel te Kaatsheuvel blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 2 1.2 Leeswijzer 2 2 SITUATIE EN PLANVORMING

Nadere informatie

WEIDEVOGELS INVENTARISEREN IN CULTUURLAND

WEIDEVOGELS INVENTARISEREN IN CULTUURLAND WEIDEVOGELS INVENTARISEREN IN CULTUURLAND Uitgave 2001 SOVON Vogelonderzoek Nederland Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon SOVON, Beek-Ubbergen, 2001 ISSN 1382-6263 Deze handleiding is samengesteld

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 29 ste BROEDVOGELINVENTARISATIE -2006 Het natuurreservaat Blokkersdijk (100ha groot) ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone, de Expressweg

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

Vogeltrek. Algemeen. istock. Bert Booden/Roerdomp

Vogeltrek. Algemeen. istock. Bert Booden/Roerdomp Vogeltrek Algemeen Veel vogels blijven niet het hele jaar op dezelfde plaats. In de winter zijn ze vaak in andere gebieden dan in de zomer. Waarom eigenlijk? istock In de winter wordt het voor veel vogels

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 SITUERING: Blokkersdijk is circa 100ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone,

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Roofvogelonderzoek Mahlerlaan Amsterdam Opdrachtgever: O.G.A Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Onderzoek : drs. Lex van Groningen, dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

Gebruikte coderingen voor de Digitale Nestkaart

Gebruikte coderingen voor de Digitale Nestkaart Gebruikte coderingen voor de Digitale Nestkaart De codes staan weergegeven per tabblad. Een deel van de codes kan zelf worden gebruikt, de overige codes worden door het programma gebruikt zonder dat de

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorbereiding post 4. Jonge vogels Groep 5-6-7-8

Voorbereiding post 4. Jonge vogels Groep 5-6-7-8 Voorbereiding post 4 Jonge vogels Groep 5-6-7-8 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 4: Jonge vogels, voor groep 5 t/m 8. Inhoud: Algemeen Verhaal Spel Werkbladen

Nadere informatie

Handleiding Veldwerk Vogelatlas 2012-2015

Handleiding Veldwerk Vogelatlas 2012-2015 Nieuwe Vogelatlas van Nederland Tussen 1 december 2012 en het eind van het broedseizoen 2015 brengen duizenden tellers alle Nederlandse wintervogels en broedvogels gedetailleerd in kaart voor de nieuwe

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Inleiding In 2009 zijn alle 3 Twickelse bedrijven gekarteerd op broedvogels. Het veldwerk is uitgevoerd door de volgende leden van de Twentse Vogelwerkgroep: Tim Asbreuk

Nadere informatie

Vogelzang: waarom zingen vogels en

Vogelzang: waarom zingen vogels en Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? Natuurpunt organiseert de Grote Vogelweek voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel hoeveel er zijn en doe mee aan belangrijk

Nadere informatie

Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels

Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels Werkvorm: Klassikaal, binnen. Materialen: bord; plaatjes van vogels, opgezette vogels of delen daarvan. Achteraan deze lesactiviteit

Nadere informatie

Handleiding. Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen. Anny Anselin, Koen Devos & Glenn Vermeersch

Handleiding. Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen. Anny Anselin, Koen Devos & Glenn Vermeersch Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen Handleiding Anny Anselin, Koen Devos & Glenn Vermeersch Instituut voor natuur- en bosonderzoek Kliniekstraat 5 B-070 Brussel Maart 007, aangepaste versie Inhoud

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Tel: 013 / 67.38.44 GERHAGEN E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Torenvalk WERKBLADEN OPLOSSINGEN Lager

Nadere informatie

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp In het najaar van 2006 is er voor het eerst geteld aan de Oolmansweg. Door bebouwing in de zuidwesthoek van het recreatieterrein Bussloo moest er een

Nadere informatie

Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld, zondag 29 mei 2016

Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld, zondag 29 mei 2016 Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld, zondag 29 mei 2016 Arthur en Victor Schillemans samen met hun moeder Claudia Ter afsluiting van het seizoen werd dit jaar (ons eerste jaar bij de Vogelwerkgroep) deze

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com Colofon Inhoud 2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com coverfoto s (Roodborst) Michel Geven (voorzijde) Nico van Kappel

Nadere informatie

werkdocument U : TTT-.J 170' r rijksdienst voor de.jsselmeerpolders Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de

werkdocument U : TTT-.J 170' r rijksdienst voor de.jsselmeerpolders Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de.jsselmeerpolders BIBLIOTHEEK R1JKSDIEN"- I VOOR OB werkdocument WSSELMt-H "-"POLDERS i Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982

Nadere informatie

Potentiële valkuilen bij het inventariseren van (broed)vogels in Meijendel

Potentiële valkuilen bij het inventariseren van (broed)vogels in Meijendel Potentiële valkuilen bij het inventariseren van (broed)vogels in Meijendel Inhoudsopgave Inleiding...3 Broedvogel- en wintertellingen...3 Principes...3 Gebruik van foto s als validatie...3 Soorten uit

Nadere informatie

Weidevogels. Algemeen. Wat zijn weidevogels? Nestvlieders

Weidevogels. Algemeen. Wat zijn weidevogels? Nestvlieders Weidevogels Algemeen Wat zijn weidevogels? Alle vogels die vooral op graslanden broeden zijn weidevogels. Nederland is voor weidevogels in West-Europa erg belangrijk. Ons land heeft nog steeds veel kale

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang?

Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? VOOR DE LEERKRACHT Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? Vogelbescherming Nederland organiseert de Tuinvogeltelling voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel

Nadere informatie

Voorbereiding post 4. Jonge vogels Groep 3-4

Voorbereiding post 4. Jonge vogels Groep 3-4 Voorbereiding post 4 Jonge vogels Groep 3-4 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 4: Jonge vogels, voor groep 3 en 4. Inhoud: Algemeen Verhaal Spel Werkbladen Opruimen

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

Vogels op het boerenerf

Vogels op het boerenerf Vogels op het boerenerf De meeste boerenerven zijn oases in het toch wel kale Zeeuws- Vlaamse land, en zeker in de winter zijn veel vogels die niet wegtrekken afhankelijk van de beschutting en het aanwezige

Nadere informatie

Strandvogels in de kijker Jan Seys communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Strandvogels in de kijker Jan Seys communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) Strandvogels in de kijker Jan Seys communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) Doelstelling = Herkennen & begrijpen vogels (& vogelsporen) op het strand Indeling/opbouw STRANDVOGELS

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Natuur & Milieu Educatie

Natuur & Milieu Educatie Natuur & Milieu Educatie Groep 7 Kunstige vogelnestjes Excursie Dit is een product van Stichting Vogelpark Avifauna Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Leerdoelen, doelgroep, samenvatting 3. Lesschema 4. Inhoud

Nadere informatie

Saleghemse krekengebied Overview langs kreek met zijn prachtige rietkragen, weilanden en graanakkers langsheen oude dijken.

Saleghemse krekengebied Overview langs kreek met zijn prachtige rietkragen, weilanden en graanakkers langsheen oude dijken. Saleghemse krekengebied Overview langs kreek met zijn prachtige rietkragen, weilanden en graanakkers langsheen oude dijken. Hier zijn nog ontzettend mooie plekken die een sterke aantrekkingskracht hebben

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Tuinvogels Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Gildes: indeling naar omgeving Stadsvogels worden ingedeeld naar gildes: Huizenbroeders (Half)holenbroeders Struikvogels Boomvogels Park- &

Nadere informatie

Verslag Vogelwerkgroep IVN Vijlen-Vaals en Gemeente Vaals 2014

Verslag Vogelwerkgroep IVN Vijlen-Vaals en Gemeente Vaals 2014 Verslag Vogelwerkgroep IVN Vijlen-Vaals en Gemeente Vaals 2014 Door de zachte winter en het mooie voorjaar zag het er rooskleurig uit voor onze vogels. Door het milde weer waren de planten 3 weken eerder

Nadere informatie

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Sovon-rapport 2013/47 Vogels in Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter

Nadere informatie

Lespakket Weidevogelbeheer

Lespakket Weidevogelbeheer Lespakket Weidevogelbeheer Erf- en weidevogels op de boerderij Werkboek Inhoudsopgave Les 1.1 Weidevogels en vogels op het erf - Vogels op het erf en in de wei blz 3 - De lichaamsbouw van een vogel blz

Nadere informatie

De volgende grafiek laat zien hoe het totaal van alle aangemelde nestkasten is verdeeld over de verschillende gebieden. 36%

De volgende grafiek laat zien hoe het totaal van alle aangemelde nestkasten is verdeeld over de verschillende gebieden. 36% Nationale Week van de Nestkast 2010 de resultaten! Veel mensen hebben weer één of meerdere nestkasten aangemeld en de broedresultaten aan ons doorgegeven. Aan de hand van deze informatie kunnen wij volgende

Nadere informatie

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos NME-leerroute Vogels in het Wandelbos 7 Groep 1 Tilburg, BS Jeanne d Arc Verhaal voor de kinderen Rinze de Wereldreiziger Rinze weet onwaarschijnlijk veel over vogels. Rinze is ook dol op het Wandelbos

Nadere informatie

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Aantalveranderingen 200 180 160 140 Index 120 100 80 60 40 20 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nadere informatie

Handleiding. SOVON Broedvogelonderzoek

Handleiding. SOVON Broedvogelonderzoek Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek Colofon Samenstelling: Arend-Jan van Dijk & Arjan Boele mmv red Hustings (soortpagina s website) Redactie: red Hustings Lay-out: John van Betteray & Peter Eekelder

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 Lieuwe Dijksen & Frank Willems SOVON-inventarisatierapport 2007/49 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Het Groninger Landschap Colofon SOVON Vogelonderzoek

Nadere informatie

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2013 en 2014. Jongen uitgevlogen totaal

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2013 en 2014. Jongen uitgevlogen totaal NESTKASTENVERSLAG 2014 NATUUR- EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO Inleiding: Ook dit broedseizoen werden op verschillende locaties weer talrijke en op hun inhoud gecontroleerd. Door een combinatie van factoren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Broedvogels van het Wechelerveld in 2012

Broedvogels van het Wechelerveld in 2012 Broedvogels van het Wechelerveld in 2012 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Esther Veldhoen Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek Secretariaat: Tineke

Nadere informatie

KRAAIACHTIGEN DE ZWARTE KRAAI

KRAAIACHTIGEN DE ZWARTE KRAAI KRAAIACHTIGEN DE ZWARTE KRAAI (Corvus corone corone) Zwarte vogel van ongeveer 47 cm. met donkergrijze snavel en poten. In de vlucht staan de eerste 4 handpennen vrij ver uit elkaar. De kraai maakt een

Nadere informatie

De Nationale Week van de Nestkast 2006

De Nationale Week van de Nestkast 2006 De Nationale Week van de Nestkast 06 De resultaten De Nationale Week van de Nestkast is een groot succes! Veel mensen hebben één of meerdere nestkasten aangemeld en ook de broedresultaten aan ons doorgegeven.

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2012 Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Inleiding Methode In 2012 is voor het derde jaar op rij het gebied op broedvogels geteld. Het wordt begrensd wordt

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Met vogels op trektocht

Met vogels op trektocht Met vogels op trektocht Leerdagboek van:... Een (on)bekend geluid Wat voor geluid hoor je? Waar komt het geluid vandaan? Dit wil ik opschrijven over de vogel: Denk aan vragen als: Hoe ziet de vogel eruit?

Nadere informatie

Huismusonderzoek Schalm 11 te Renswoude

Huismusonderzoek Schalm 11 te Renswoude Huismusonderzoek Schalm 11 te Renswoude Aanvullend onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet C.J. Blom 1 Colofon Status: Concept Project: BE/2015/231 Datum: 25 mei 2016 Samensteller(s): ing. T.P.J.

Nadere informatie

Gemeente Amstelveen Afdeling RO & Projecten T.a.v.: P.J.M. van den Bergh Postbus BA AMSTELVEEN

Gemeente Amstelveen Afdeling RO & Projecten T.a.v.: P.J.M. van den Bergh Postbus BA AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen Afdeling RO & Projecten T.a.v.: P.J.M. van den Bergh Postbus 4 1180 BA AMSTELVEEN Uw kenmerk: ****** Ons kenmerk: AMNA1004 Datum: 18-11-2010 Plaats: Zaandam Projectgebied: Kostverlorenweg

Nadere informatie

Agenda. Waarom vogelgeluiden opnemen? Wat heb je er voor nodig? Werken met sonogrammen Lastige duo-soorten

Agenda. Waarom vogelgeluiden opnemen? Wat heb je er voor nodig? Werken met sonogrammen Lastige duo-soorten Agenda Waarom vogelgeluiden opnemen? Wat heb je er voor nodig? Werken met sonogrammen Lastige duo-soorten Wat heb je er voor nodig? Olympus LC-10 opname apparaat ( 239) Sennheiser microfoon ME67 + K6 voeding

Nadere informatie

Kleine Zwaan. Reuzenstern

Kleine Zwaan. Reuzenstern Kleine Zwaan De kleine zwaan is ondanks de naam een grote vogel, maar toch duidelijk kleiner dan enkele veiwante soorten zoals de knobbelzwaan en de wilde zwaan. Met name de laatste vertoont sterke gelijkenis

Nadere informatie

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Maart

Nadere informatie

broedvogelonderzoek Handleiding Sovon PDF 2: Handmatige registratie en interpretatie van BMP-resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek

broedvogelonderzoek Handleiding Sovon PDF 2: Handmatige registratie en interpretatie van BMP-resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Handleiding Sovon broedvogelonderzoek PD : Handmatige registratie en interpretatie van BP-resultaten Centraal Bureau voor de Statistiek Handmatige registratie en interpretatie van BP-resultaten Inleiding,

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden, 2011.

Broedvogelonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden, 2011. Broedvogelonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden, 2011. Broedvogelonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden, 2011. Inleiding

Nadere informatie