!!!!"### " $% + " $% -""!. /"0%. + %"" 1 "" 3 '$ + * + + * +1 5*!! 1"! '!' 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8! " $% *8! %! 9: $% !$!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!"### " $% + " $% -""!. /"0%. + %"" 1 "" 3 '$ + * + + * +1 5*!! 1"! '!' 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8! " $% *8! %! 9: $% !$!!"

Transcriptie

1 1

2 !!!!"### #$% $% &'() " $% %""*$ +, " $% %""* -""!. /"0%.!*% + %"" 1 "" 2 3 '$ + * + " $% + + * ++ 4""% +1 5*!! +2 4""*! 1"! '!' '() $""" '()6 "%##!& 4&*!7 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8!!'() 8%!!""" %"" $% *8! 8%!!""" " $% *8! 8%!!""" %! 9: $%!$!!!! "# $%&%'()*'+' ",&-./-#,-#, 2

3 !! ##) 000!%!!"#.4&8!.%" #% 4""7 /### ##% ###; + "!" " #&50 &.!! $ #.4&."!! *%")!!<)!!* #"!!$!*9..% 6 :=!#%!$! )!!#*! "*"!# ##!# #%!## ## "" 5*! 3

4 $% &#4 '! <'()6!*'()6!."#% >4'- *%!'()- *%.!.$ =!$4& '!?4&!.#!!#!9. % A$9 " $% $ %""*: 4

5 &&6 #%!.!%B$& =. # -6$"!%!B$& ' %""* -!!."!"!B= &$5 '%#!. -*!! B$& -!".*% -.*!*!#! C '* "!!= $.* 6!%! == 6 9!:9%:.*"%! 9..* +1:'.*"DD% %"* 6.!6%#$ == '!.6"!!8.*!0" E. -.*9!:.. $. 4%%!#.#9*F+: "%!G%$%. =%!$ 5

6 8!.$! '*,!..!$! # -'!!.' 6

7 &7" *!#!!!*%""( *""! $%! 8."" $% #+! &-8. " 9!:."!. /! $.".." ''()- *%9>4'-:='()$ '* '()H %!!## ** **9*.. :!. %*. 6!."!. 6/!. " " **9*. :!* 9:. 9*!%. : 6*%." 9. #!%: &* 9!!%:I. 7

8 8 %""* 7#9 3.!#95!:"*"%%6 ""*!."%.!*!!.9$! :=!"$!." 4&'!?

9 7&+:3 5*%! #.0%. B -"75*"!#"".$! "#! "$." 4."7(*"."#!.".$%!#!"$" ## '" #% "7(*"#% "#." "!##% " (J% *%75*"#! * *% %!.9% $%*.!: *%7 "%"" *%!# #!,*%7 "%*% 3 *%% 75"#! %"#!* *.# %"#! * #. %! *9*. : 776!.*!% $$"!$..H#!"."! #%!!.!/. 13!%*%6"A$ "!$$>$ 9

10 7-) /%%" #"%#!* "" "!*9. #:"!4" "!!= -""" %*#%!%=. $!.=#.!"!" "#%!%!* '* *%.*#!"". 9%:'!% #%!..DD"" %%!.#*.'"!.%!.*'! """ #".!!. #" " #! #"# =%. "%!"!!H "" %!= % ""!*#" $ % * $ """C 8!*"" H! "".!*!.!* # 10

11 ""*!*# " %*"" $%!4%%! #.#9*F+: 7%) 4"%)" #! =..! & + ="!!9*". $ :4%%!#.#9*F+: 7$5 '8!!%*"! #""!* "!. # "5"##5" =% K!L# %%"" 90%. :!" #"9#. #: "5" 11

12 H*".%""K." L!*& %*!%"! $% *" "" 90%. :!"" 9#. #:&. #. ""'#""$ " % *!!*$* ""!*. -"! ""!*=*DD #!# 5 *! 7/44! #!!/'$ "!#! %*".!* *%!#.9" %:."%!!!= (!*9!%:.!#.'() - *%='*$ 56! 9"!. &: '!% * $.$ * " & "%%!! # 9#*!"":."# 12

13 + * ""*$ $% % " =%. *!#!!! ""*.6$ $% -#5 H##!. "$% $*! =.! ="!=.* *! ".! '*! $.*#!7.*6!!$%.*$.*. $!% #!= "!$"%!! -! ##.*!*! 13

14 -&5 *"9:!.!! "# 8*##!,%* "*.. % '4"4 #$#9!: $#!. %/#/5 H*"!!# #! - #..!*9 M:$***$! &*..=#!$# *=%!!""*. #. * 14

15 -7 $!#%! $%. =%.!%%!!!# *! #!$!*#!.#! '" %!##!!!=*! 9! :5%*! ""= &H#*! 9*F++:!KL %""!* 15

16 --!$!*!""%!.= # # *!.# -%24 5*!!#$%!" =""=.! #!" """$ %" % *&#!"*#*!! $!% # " ( 4 0 -$ 4!!!#%!*"""!!!# "#*!!&""** #*!! " 6 8!%!!!!#KL #*"! 6 /!!!##9* 8!!'(): 16

17 1"! "!#"!!%"$!! 0"$!9 : $!# #0"$*%! 9*. :7 %9"$:!# 8..G!N *"!!!"# "."$.. # "!!$!""H!! $.!9"!:!# "!!!"#= %%#!". "$69.: "!6 17

18 In BMP-autoclustering wordt elke waarneming beschreven met één van de 16 in zekerh broedcodes. Voor details per vogelsoort wordt verwezen naar Inventarisatierichtlijnen o Bijlage 1: Broedcodes: criteria van broedzekerheid Code Omschrijving Code Omschrijving In BMP-autoclustering wordt elke waarneming beschreven met één van de 16 in zekerheid toenemende 0 Waarneming van een volwassen individu buiten broedbiotoop. 10 Afleidingsgedrag. De vogel doet alsof broedcodes. Voor details per vogelsoort wordt verwezen naar Inventarisatierichtlijnen is, op en lokt zo de waarnemer (of preda 1 Waarneming van een volwassen individu in geschikt broedbiotoop. Komt vooral voor bij soorten die in op Code Omschrijving Let vooral op vogels met Code binding Omschrijving (na opvliegen vrij snel weer invallen). Groepen water- en weidevogels tussen zoals eenden, steltlopers en een enk Rietgors. 0 Waarneming van een volwassen individu de datumgrenzen buiten broedbiotoop. opsplitsen in paren 10 Afleidingsgedrag. en gemaakte paren. De vogel doet 11 alsof Pas gebruikt hij verlamd nest of of gewond verse eierschale 2 Waarneming van territoriumgedrag als is, zang en lokt of balts zo de in waarnemer (of predator) Let bij (recent weg van verstoord, het nest. verlaten of g 1 Waarneming van een volwassen individu geschikt in broedbiotoop. geschikt broedbiotoop. Hieronder valt Komt ook vooral territorium- voor bij soorten die in resten open van terreinen eieren broeden, of jongen, verse po Let vooral op vogels met gevecht, binding agressief (na opvliegen gedrag, vrij adverteren, zoals roffelen, eenden, dreigen steltlopers en een enkele voedselresten zangvogel, en een zoals enigszins doo snel weer invallen). Groepen water- (dreigvlucht), en weidevogels verjaging tussen ander paar, imponeervluchten Rietgors. en ondiepe kom. Los gevonden (gepred de datumgrenzen opsplitsen in paren territoriumroep en gemaakte (bijv. paren. monotone woeiet 11 Pas van gebruikt Vink, stjikkende nest of verse eierschalen schalen in of zijn nabij niet nest. altijd aanwijzing voo 2 Waarneming van territoriumgedrag Geelgors als zang of of tjsengende balts in Merel). Let bij (recent verstoord, verlaten Ze of gepredeerd) kunnen door nest de predator op van grot geschikt broedbiotoop. Hieronder 3 Waarneming valt ook territoriumgevecht, van een paar in geschikt resten broedbiotoop. van eieren Let of jongen, verse nomen. poep, dons op nestrand, agressief gedrag, adverteren, vooral roffelen, op paren dreigen met binding (na opvliegen voedselresten vrij snel en weer een enigszins 12 doorgezakt Pas uitgevlogen nest jongen met vaak van nestblijve (dreigvlucht), verjaging ander paar, invallen). imponeervluchten Bij soorten en zonder duidelijke ondiepe geslachtsverschillen kom. Los gevonden (gepredeerde) donsjongen eieren van nestvlieders. of ei- Deze c wordt van Vink, er meestal stjikkende van uitgegaan dat schalen 2 vogels zijn in niet elkaars altijd aanwijzing voor zorgvuldig een nest worden ter plaatse. gehanteerd. Het g territoriumroep (bijv. monotone woeiet Geelgors of tjsengende Merel). nabijheid (zonder agressie) een paar Ze vormen, kunnen bijv. door 2 Staartmezen de predator van grote jongen afstand van nestblijvers zijn meege- die niet of na 3 broedbiotoop. op 15 m afstand. Let Bij twijfel noteren nomen. als 2 individuen. Waarneming van een paar in geschikt vliegen (d.w.z. jongen met onvolledig vooral op paren met binding (na Groepen opvliegen water- vrij snel en weer weidevogels 12 tussen Pas de uitgevlogen datumgrenzen jongen van nestblijvers slagpennen, of pas die uitgelopen zich alleen over een invallen). Bij soorten zonder duidelijke opsplitsen geslachtsverschillen in paren en gemaakte paren. donsjongen Dit geldt van echter nestvlieders. Deze verplaatst code moet kunnen uiterst hebben) en om ze wordt er meestal van uitgegaan niet dat voor 2 vogels (mogelijke) in elkaars broedvogels op zorgvuldig hoogwatervlucht- worden gehanteerd. Het van gaat nestvlieders. uitsluitend Soorten om als sterns, nabijheid (zonder agressie) een paar plaats, vormen, slaapplaats bijv. 2 en Staartmezen soos of voor groepen jongen van Spreeuwen nestblijvers die niet of eenden nauwelijks en steltlopers, kunnen zwaluwen, Ro op 15 m afstand. Bij twijfel met noteren uitgevlogen als 2 individuen. jongen etc. vliegen (d.w.z. jongen met onvolledig bek, uitgegroeide Sijs en Kleine staart- Barmsijs of kunnen Groepen water- en weidevogels 4 tussen (vrijwel de gelijk datumgrenzen aan code 2) Territoriumgedrag slagpennen, (zang, die gevechten zich alleen over een jongen zeer of korte donsjongen afstand grote afstande paren. e.d.) Dit op geldt dezelfde echter plaats en in geschikt verplaatst broedbiotoop kunnen hebben) en om worden zeer kleine dan soms donsjongen nog door de ouder opsplitsen in paren en gemaakte niet voor (mogelijke) broedvogels vastgesteld, op hoogwatervluchtplaats, op tenminste 2 dagen die van minimaal nestvlieders. 10 dagen Soorten als sterns, bedelen meeuwen, om voedsel ganzen, (deze waarnem slaapplaats en soos of voor uit groepen elkaar liggen. Spreeuwen Hieronder valt ook territoriumgevecht, eenden en steltlopers, zwaluwen, Bij Roek, twijfel Spreeuw, aan leeftijd Kruis- van jongen en b met uitgevlogen jongen etc. agressief gedrag, adverteren, roffelen, bek, dreigen Sijs en (dreigvlucht), Kleine Barmsijs kunnen oudervogel(s) met hun vliegvlugge met grotere (dons)jong 4 imponeervluchten (zang, gevech- en territoriumroep jongen of (bijv. donsjongen mono- grote afstanden noteren afleggen. als volwassen De jongen individuen of p (vrijwel gelijk aan code 2) Territoriumgedrag ten e.d.) op dezelfde plaats en in tone geschikt woeiet broedbiotoop van Vink, stjikkende Geelgors worden of dan tjsengende soms nog door de ouders van Kievit, gevoerd Grutto en kunnen Wulp met donsj vastgesteld, op tenminste 2 dagen Merel). die minimaal 10 dagen bedelen om voedsel (deze waarnemingen dig tussen niet de noteren). datumgrenzen. uit elkaar liggen. Hieronder valt 5 ook Baltsend territoriumgevecht, paar (ook paring/copulatie) Bij in geschikt twijfel aan broedbiotoop. leeftijd van jongen 13 Bewoond en bij waarnemingen nest met onbekende van inhoud Het dreigen voeren (dreig- van een wijfje door oudervogel(s) het mannetje (balts- met grotere (dons)jongen, aan een de nest oudervogels waarvan de inhoud nie agressief gedrag, adverteren, roffelen, vlucht), imponeervluchten en territoriumroep voedering) valt (bijv. hieronder. monotone Kijk uit met noteren over grote als volwassen afstand individuen steld, of paar. waarneming Waarnemingen van broedende vo woeiet van Vink, stjikkende Geelgors uitgevoerde of tjsengende baltsvluchten van bijv. Grutto, van Kievit, Visdief Grutto of Bruine en Wulp met donsjongen niet alarmerend, zijn alleen het nest gel- verlaat. De Merel). Kiekendief. dig tussen de datumgrenzen. bedoeld voor in kolonies broedende 5 Baltsend paar (ook paring/copulatie) 6 Bezoek in geschikt van vogel broedbiotoop. aan een waarschijnlijke 13 Bewoond nestplaats, met onbekende inhoud. zwaluw), Bezoek voor door holtebroeders ouders (spechte Het voeren van een wijfje door zoals het Huismus mannetje die (balts- onder dakpannen aan kruipt, een vogel nest bij waarvan horst de inhoud en niet roofvogels, kan worden Zwarte vastge- Kraai, Ekster e voedering) valt hieronder. Kijk uit of met holte/nestkast over grote afstand en Boerenzwaluw in steld, geschikte waarneming schuur. van broedende 14 Transport vogel of van vogel voedsel die, al of dan ontlasting. T uitgevoerde baltsvluchten van bijv. Hieronder Grutto, Visdief vallen of ook Bruine specifieke vondsten niet alarmerend, (vooral roofvogels het nest verlaat. voor Deze de code (nest)jongen is onder meer of voedering va Kiekendief. en uilen) van verse geruide veren, verse bedoeld braakballen voor in kolonies en broedende gen vogels jongen (Roek, of transport Oever-vazwaluw), ontlastin 6 voor holtebroeders (spechten, schalen, mezen, is voor Spreeuw) de meeste zangvoge Bezoek van vogel aan een waarschijnlijke concentraties nestplaats, vers geplukte prooien (plukplaatsen). zoals Huismus die onder dakpannen 7 Angstkreten, kruipt, vogel alarm bij (verjagen horst predator), en roofvogels, waaks gedrag Zwarte of Kraai, Ekster Prooioverdracht e.d. van man naar vrouw of holte/nestkast en Boerenzwaluw ander in geschikte gedrag dat schuur. wijst op aanwezigheid 14 Transport van een van nest voedsel of of ontlasting. toop Transport (roofvogels). van voedsel Bedenk echter dat Hieronder vallen ook specifieke vondsten jongen. Houd (vooral er roofvogels echter rekening mee voor dat de alarmeren (nest)jongen lang of voedering en van sommige kleine net andere uitgevlogen soorten hun jong vogels jongen alarmeren of transport van ontlastingpakketjes vliegen voeren en (zie eier- code 12 ) terwijl b en uilen) van verse geruide veren, niet verse altijd braakballen duidt op een en broedgeval. Veel concentraties vers geplukte prooien ook (plukplaatsen). wanneer ze niet broeden. Let daarom schalen, speciaal is voor op de of meeste zangvogels soms lange een bruikbare voedselvluchten code. maken, 7 Angstkreten, alarm (verjagen predator), de vogel waaks aan gedrag een bepaalde of plaats is Prooioverdracht gebonden. Wakende van man naar vrouw buiten in het geschikt broedgebied broedbiotoop kunnen word op (roofvogels). paal, alert Wilde Bedenk echter voeren dat meeuwen, van een roofvogels wijfje door het mann ander gedrag dat wijst op aanwezigheid en wachthoudende van een nest vogel of (Scholekster jongen. Houd er echter rekening mee Eend dat mannetje alarmeren aan lang oever) en stiekem en gedrag sommige (wegsluipen) andere soorten hun 15 Nest jongen met nog eieren. lang na het uitvliegen verplaatsingen voeren (zie (bijv. code 12 ) 16 terwijl Nest bijv. met sterns jongen gezien, IJsvogel of de jongen niet altijd duidt op een broedgeval. vallen Veel hieronder. vogels alarmeren Bij groepsalarm en ook wanneer ze niet broeden. Let weidevogels daarom speciaal die predator op of verjagen of soms vele Merels lange voedselvluchten die kat maken, en dus met voedsel de vogel aan een bepaalde plaats volgen) is gebonden. zijn waarnemingen Wakende vaak niet buiten op juiste het plaats broedgebied aan te kunnen worden waargenomen. Het en wachthoudende vogel (Scholekster geven. op Wacht paal, dan alert tot Wilde rust is weergekeerd. voeren van een wijfje door Eenmalige het mannetje waarnemingen valt onder code met 5. de volgende Eend mannetje aan oever) en 8 stiekem Vogel gedrag met broedvlekken (wegsluipen) (naakte 15 huid Nest die in met direct eieren. contact een territorium opleveren (andere waarnem vallen hieronder. Bij groepsalarm met en verplaatsingen de eieren wordt (bijv. gebracht; vnl. 16 bij Nest zangvogels). met jongen Broedvlekken gezien, of 7 de (alarmeren) jongen in het nest gehoord of vele zijn Merels niet die altijd kat een betrouwbare aanwijzing voor een weidevogels die predator verjagen volgen) zijn waarnemingen vaak niet broedgeval op juiste ter plaatse. aan te 9 (nestbouw) 10 (afleidingsgedrag) geven. Wacht dan tot de rust 9 is weergekeerd. Transport van nestmateriaal, nestbouw Eenmalige of waarnemingen uithakken/graven met de 11 volgende (pas gebruikt broedcodes nest) kunnen 8 Vogel met broedvlekken (naakte huid van die nestholte. in direct Bij contact soorten met een speelnesten territorium (Ekster) opleveren steeds (andere 12 waarnemingen (pas uitgevlogen) aan toevoegen): met de eieren wordt gebracht; vnl. één bij nest zangvogels). aangeven. Broedvlekken zijn niet altijd een betrouwbare aanwijzing voor een broedgeval ter plaatse. 7 (alarmeren) 9 (nestbouw) 10 (afleidingsgedrag) 13 (bewoond nest) 14 (transport voedsel, ontlasting) 15 (nest met eieren) 9 Transport van nestmateriaal, nestbouw of uithakken/graven van nestholte. Bij soorten met speelnesten (Ekster) steeds 11 (pas gebruikt nest) 12 (pas uitgevlogen) 16 (nest met jongen) één nest aangeven (bewoond nest) 14 (transport voedsel, ontlasting) 15 (nest met eieren) 16 (nest met jongen) 22

BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN

BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN Vogels zingen en maken talrijke andere geluiden zoals b.v. contactroepen of alarmkreten. Ze beschikken over een uitgebreid repertoire aan geluiden, want die spelen een belangrijke

Nadere informatie

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011 Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Esther Veldhoen Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek Secretariaat:

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Tel: 013 / 67.38.44 GERHAGEN E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Kerkuil WERKBLADEN OPLOSSINGEN Lager

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer

Broedvogelonderzoek De Liede. De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede De gemeente Haarlemmermeer Broedvogelonderzoek De Liede Opdrachtgever: Uitvoering: Samenstelling: Veldwerk: Status Gemeente Haarlemmermeer Adviesbureau E.C.O. Logisch ing.

Nadere informatie

Werkblad Vogels in de Gement

Werkblad Vogels in de Gement Werkblad Vogels in de Gement Rinze de Wereldreiziger Rinze de Werelreiziger weet onwaarschijnlijk veel van vogels. Rinze is ook dol op de Gement, want daar zijn veel bijzondere vogelsoorten te zien. Bij

Nadere informatie

BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo

BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT RESULTATEN VAN EEN VERKENNENDE BROEDVOGEL- INVENTARISATIE IN HET NATUURTERREIN HET HARDERBROEK door W. Dubbeldam 1980-80 Abw maart R 13381 X 7t

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Cursus Veldbiologie KNNV afd. Regio Alkmaar e.o. Les 2 Vogels en andere gewervelden

Cursus Veldbiologie KNNV afd. Regio Alkmaar e.o. Les 2 Vogels en andere gewervelden Cursus Veldbiologie KNNV afd. Regio Alkmaar e.o. Les 2 Vogels en andere gewervelden Indeling van les Gewervelden Taxonomie, bouwplan en voortplanting Taxonomische onderverdeling Vogels Ecologische groepen

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer Verslag Nationale vogeltelling Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER 26 april 2015 Opgesteld door: Cees van de Noort

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 104 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 50000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Alle FF-wet tab. II Rode Lijst FF-wet

Nadere informatie

WEIDEVOGELS INVENTARISEREN IN CULTUURLAND

WEIDEVOGELS INVENTARISEREN IN CULTUURLAND WEIDEVOGELS INVENTARISEREN IN CULTUURLAND Uitgave 2001 SOVON Vogelonderzoek Nederland Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon SOVON, Beek-Ubbergen, 2001 ISSN 1382-6263 Deze handleiding is samengesteld

Nadere informatie

Nader onderzoek huismussen. Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel

Nader onderzoek huismussen. Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel Nader onderzoek huismussen Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel te Kaatsheuvel blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 2 1.2 Leeswijzer 2 2 SITUATIE EN PLANVORMING

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 29 ste BROEDVOGELINVENTARISATIE -2006 Het natuurreservaat Blokkersdijk (100ha groot) ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone, de Expressweg

Nadere informatie

Vogeltrek. Algemeen. istock. Bert Booden/Roerdomp

Vogeltrek. Algemeen. istock. Bert Booden/Roerdomp Vogeltrek Algemeen Veel vogels blijven niet het hele jaar op dezelfde plaats. In de winter zijn ze vaak in andere gebieden dan in de zomer. Waarom eigenlijk? istock In de winter wordt het voor veel vogels

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

Voorbereiding post 4. Jonge vogels Groep 5-6-7-8

Voorbereiding post 4. Jonge vogels Groep 5-6-7-8 Voorbereiding post 4 Jonge vogels Groep 5-6-7-8 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 4: Jonge vogels, voor groep 5 t/m 8. Inhoud: Algemeen Verhaal Spel Werkbladen

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Handleiding. Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen. Anny Anselin, Koen Devos & Glenn Vermeersch

Handleiding. Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen. Anny Anselin, Koen Devos & Glenn Vermeersch Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen Handleiding Anny Anselin, Koen Devos & Glenn Vermeersch Instituut voor natuur- en bosonderzoek Kliniekstraat 5 B-070 Brussel Maart 007, aangepaste versie Inhoud

Nadere informatie

Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels

Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels Werkvorm: Klassikaal, binnen. Materialen: bord; plaatjes van vogels, opgezette vogels of delen daarvan. Achteraan deze lesactiviteit

Nadere informatie

Vogelzang: waarom zingen vogels en

Vogelzang: waarom zingen vogels en Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? Natuurpunt organiseert de Grote Vogelweek voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel hoeveel er zijn en doe mee aan belangrijk

Nadere informatie

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com Colofon Inhoud 2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com coverfoto s (Roodborst) Michel Geven (voorzijde) Nico van Kappel

Nadere informatie

Weidevogels. Algemeen. Wat zijn weidevogels? Nestvlieders

Weidevogels. Algemeen. Wat zijn weidevogels? Nestvlieders Weidevogels Algemeen Wat zijn weidevogels? Alle vogels die vooral op graslanden broeden zijn weidevogels. Nederland is voor weidevogels in West-Europa erg belangrijk. Ons land heeft nog steeds veel kale

Nadere informatie

Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang?

Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? VOOR DE LEERKRACHT Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? Vogelbescherming Nederland organiseert de Tuinvogeltelling voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

Handleiding. SOVON Broedvogelonderzoek

Handleiding. SOVON Broedvogelonderzoek Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek Colofon Samenstelling: Arend-Jan van Dijk & Arjan Boele mmv red Hustings (soortpagina s website) Redactie: red Hustings Lay-out: John van Betteray & Peter Eekelder

Nadere informatie

Handleiding Veldwerk Vogelatlas 2012-2015

Handleiding Veldwerk Vogelatlas 2012-2015 Nieuwe Vogelatlas van Nederland Tussen 1 december 2012 en het eind van het broedseizoen 2015 brengen duizenden tellers alle Nederlandse wintervogels en broedvogels gedetailleerd in kaart voor de nieuwe

Nadere informatie

werkdocument U : TTT-.J 170' r rijksdienst voor de.jsselmeerpolders Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de

werkdocument U : TTT-.J 170' r rijksdienst voor de.jsselmeerpolders Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de.jsselmeerpolders BIBLIOTHEEK R1JKSDIEN"- I VOOR OB werkdocument WSSELMt-H "-"POLDERS i Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982

Nadere informatie

Vogels op het boerenerf

Vogels op het boerenerf Vogels op het boerenerf De meeste boerenerven zijn oases in het toch wel kale Zeeuws- Vlaamse land, en zeker in de winter zijn veel vogels die niet wegtrekken afhankelijk van de beschutting en het aanwezige

Nadere informatie

Natuur & Milieu Educatie

Natuur & Milieu Educatie Natuur & Milieu Educatie Groep 7 Kunstige vogelnestjes Excursie Dit is een product van Stichting Vogelpark Avifauna Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Leerdoelen, doelgroep, samenvatting 3. Lesschema 4. Inhoud

Nadere informatie

Lespakket Weidevogelbeheer

Lespakket Weidevogelbeheer Lespakket Weidevogelbeheer Erf- en weidevogels op de boerderij Werkboek Inhoudsopgave Les 1.1 Weidevogels en vogels op het erf - Vogels op het erf en in de wei blz 3 - De lichaamsbouw van een vogel blz

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos NME-leerroute Vogels in het Wandelbos 7 Groep 1 Tilburg, BS Jeanne d Arc Verhaal voor de kinderen Rinze de Wereldreiziger Rinze weet onwaarschijnlijk veel over vogels. Rinze is ook dol op het Wandelbos

Nadere informatie

Strandvogels in de kijker Jan Seys communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Strandvogels in de kijker Jan Seys communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) Strandvogels in de kijker Jan Seys communicatieverantwoordelijke Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) Doelstelling = Herkennen & begrijpen vogels (& vogelsporen) op het strand Indeling/opbouw STRANDVOGELS

Nadere informatie

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 Lieuwe Dijksen & Frank Willems SOVON-inventarisatierapport 2007/49 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Het Groninger Landschap Colofon SOVON Vogelonderzoek

Nadere informatie

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen

Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels. Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Bezoekeffecten en nestbescherming bij weidevogels Paul Goedhart Wolf Teunissen Hans Schekkerman Maja Roodbergen Aantalveranderingen 200 180 160 140 Index 120 100 80 60 40 20 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Nadere informatie

KRAAIACHTIGEN DE ZWARTE KRAAI

KRAAIACHTIGEN DE ZWARTE KRAAI KRAAIACHTIGEN DE ZWARTE KRAAI (Corvus corone corone) Zwarte vogel van ongeveer 47 cm. met donkergrijze snavel en poten. In de vlucht staan de eerste 4 handpennen vrij ver uit elkaar. De kraai maakt een

Nadere informatie

Met vogels op trektocht

Met vogels op trektocht Met vogels op trektocht Leerdagboek van:... Een (on)bekend geluid Wat voor geluid hoor je? Waar komt het geluid vandaan? Dit wil ik opschrijven over de vogel: Denk aan vragen als: Hoe ziet de vogel eruit?

Nadere informatie

DE VALKEN. HET SMELLEKEN (Falco comlumbarius) Uiterlijke kenmerken

DE VALKEN. HET SMELLEKEN (Falco comlumbarius) Uiterlijke kenmerken DE VALKEN HET SMELLEKEN (Falco comlumbarius) Uiterlijke kenmerken Het mannetje is met een lengte van 27 cm. niet veel groter dan een merel. Het vrouwtje meet ca. 33 cm. Buiten de afmeting is er een duidelijk

Nadere informatie

Kleine Zwaan. Reuzenstern

Kleine Zwaan. Reuzenstern Kleine Zwaan De kleine zwaan is ondanks de naam een grote vogel, maar toch duidelijk kleiner dan enkele veiwante soorten zoals de knobbelzwaan en de wilde zwaan. Met name de laatste vertoont sterke gelijkenis

Nadere informatie

Agenda. Waarom vogelgeluiden opnemen? Wat heb je er voor nodig? Werken met sonogrammen Lastige duo-soorten

Agenda. Waarom vogelgeluiden opnemen? Wat heb je er voor nodig? Werken met sonogrammen Lastige duo-soorten Agenda Waarom vogelgeluiden opnemen? Wat heb je er voor nodig? Werken met sonogrammen Lastige duo-soorten Wat heb je er voor nodig? Olympus LC-10 opname apparaat ( 239) Sennheiser microfoon ME67 + K6 voeding

Nadere informatie

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Maart

Nadere informatie

NME- leerroute Vogels in de Gement

NME- leerroute Vogels in de Gement NME- leerroute Vogels in de Gement - groep 6- Het verhaal van de NME- leerroute. Kinderen genieten van de natuur in de eigen omgeving De NME- leerroutes zijn ontwikkeld om de kinderen van de basisscholen

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden, 2011.

Broedvogelonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden, 2011. Broedvogelonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden, 2011. Broedvogelonderzoek aan Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen op het Forteiland, IJmuiden, 2011. Inleiding

Nadere informatie

HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK

HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK HET VOGELTREKSTATION INFORMATIE VOOR EEN SPREEKBEURT OF WERKSTUK Vogels zijn er in alle soorten en maten, zoals bijvoorbeeld de zeearend, die wel 90 centimeter groot kan worden. Of de Kleine Karekiet die

Nadere informatie

NME- leerroute Vogels in de Gement

NME- leerroute Vogels in de Gement NME- leerroute Vogels in de Gement - groep 6- Het verhaal van de NME- leerroute. Kinderen genieten van de natuur in de eigen omgeving De NME- leerroutes zijn ontwikkeld om de kinderen van de basisscholen

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes, ik wil je graag aan een aantal bekende weidevogels voorstellen.

Beste jongens en meisjes, ik wil je graag aan een aantal bekende weidevogels voorstellen. Beste jongens en meisjes, ik wil je graag aan een aantal bekende weidevogels voorstellen. De meest bekende weidevogel is wel de kievit, maar ook een aantal andere soorten zoals de grutto, de wulp, de scholekster

Nadere informatie

Weidevogels en predatie. Wolf Teunissen Paul Goedhart Hans Schekkerman Maja Roodbergen

Weidevogels en predatie. Wolf Teunissen Paul Goedhart Hans Schekkerman Maja Roodbergen Weidevogels en predatie Wolf Teunissen Paul Goedhart Hans Schekkerman Maja Roodbergen kievit grutto tureluur wulp watersnip kemphaan scholekster slobeend krakeend kuifeend zomertaling tafeleend wintertaling

Nadere informatie

Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON

Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON Colofon Samenstelling: Arend-Jan van Dijk Redactie: red Hustings Lay-out: John van Betteray & Peter Eekelder oto omslag: Philip riskorn oto's binnenwerk:

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Inhoud. Jaarplan Weidevogelbescherming en Start landbouwactiviteiten. Observeren

Inhoud. Jaarplan Weidevogelbescherming en Start landbouwactiviteiten. Observeren Jaarplan Weidevogelbescherming en Start landbouwactiviteiten Observeren Vogelsoorten Grutto Kievit Scholekster Tureluur Wulp Bontbekplevier Fazant Gele kwikstaart Graspieper Kemphaan Kleine plevier Kluut

Nadere informatie

Geslaagd broedgeval Slechtvalk in de stad Zutphen

Geslaagd broedgeval Slechtvalk in de stad Zutphen 8 Vogelwerkgroep Zutphen e.o. Geslaagd broedgeval Slechtvalk in de stad Zutphen door Rob van Swieten rovansw@hotmail.com Dat vogels zich niet altijd laten leiden door beschermingsprojecten zoals het plaatsen

Nadere informatie

Op het moment dat onze nieuwsbrief bij u binnen valt via de brievenbus is het broedseizoen van de meeste vogels alweer voorbij.

Op het moment dat onze nieuwsbrief bij u binnen valt via de brievenbus is het broedseizoen van de meeste vogels alweer voorbij. 1 1 juni 2008 Op het moment dat onze nieuwsbrief bij u binnen valt via de brievenbus is het broedseizoen van de meeste vogels alweer voorbij. Maar er zijn een paar uitzonderingen op dit gegeven. En dat

Nadere informatie

KRAAIACHTIGEN. Ze zijn te zien rond het huis en ook op het platteland. Het zijn slimme dieren die zich goed aan de mens hebben aangepast.

KRAAIACHTIGEN. Ze zijn te zien rond het huis en ook op het platteland. Het zijn slimme dieren die zich goed aan de mens hebben aangepast. KRAAIACHTIGEN Vijf soorten van de kraaienfamilie zijn in Vlaanderen algemeen verspreid, het zijn de Vlaamse gaai, de ekster, de kauw, de roek en de zwarte kraai. Ze zijn te zien rond het huis en ook op

Nadere informatie

Oostenrijk 10-18 juni 2012

Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk, 10-18 juni 2012 Doel van de reis, de Grossglockner Hochalpenstrasse in de Alpen Route We reden vanuit Nederland richting München naar Greding. Vervolgens door naar

Nadere informatie

Ransuilen zijn ook vogelliefhebbers

Ransuilen zijn ook vogelliefhebbers Ransuilen zijn ook vogelliefhebbers Edwin Witter De vondst van een vogelringetje in een braakbal van een uil of roofvogel mag normaal gesproken beschouwd worden als een "krent in de pap". Maar wat als

Nadere informatie

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos NME-leerroute Vogels in het Wandelbos 7 Groep 1 Tilburg, BS Wandelbos Inleiding Kinderen meer in contact brengen met de natuur, dat is de doelstelling van het project Brede scholen als groen netwerk in

Nadere informatie

Resultaten BMP Z 2014 in Twente

Resultaten BMP Z 2014 in Twente Resultaten BMP Z 214 in Twente In de eerste plaats dank aan de vele tientallen waarnemers die zich hebben ingezet voor het onderzoek naar BMP-Z soorten (= Broedvogel Monitoring Project Zeldzame soorten)

Nadere informatie

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos NME-leerroute Vogels in het Wandelbos 7 Groep 1 Tilburg, BS Antares Inleiding Kinderen meer in contact brengen met de natuur, dat is de doelstelling van het project Brede scholen als groen netwerk in de

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Jan Schoppers Inleiding In 2007 is in opdracht van Sportcentrum Papendal en NOC*NSF een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op het terrein. Dit is een nieuwe

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop Vogelwerkgroep de Kempen Broedvogelinventarisatie Goorloop 2 INLEIDING In 2 is het natuurgebied de Goorloop op broedvogels geïnventariseerd door een aantal leden van Vogelwerkgroep de Kempen. Deze inventarisatie

Nadere informatie

Bruine kiekendieven in 2005

Bruine kiekendieven in 2005 Bruine kiekendieven in 2005 Het goede muizenjaar 2004 kreeg in 2005 een vervolg waardoor het ook voor de bruine kiekendief een uitstekend jaar werd. Dit zien we onmiddellijk aan het aantal broedgevallen.

Nadere informatie

Honden aan de lijn, ook die niets doen. in samenwerking met de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen

Honden aan de lijn, ook die niets doen. in samenwerking met de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen Honden aan de lijn, ook die niets doen in samenwerking met de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen Je kent het wel, dat uitgelaten gevoel als je met de hond op stap gaat. Lekker lopen door het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD

NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD Beste leden, Ook 2011 is alweer voorbij. Tal van taken hebben onze aandacht gevraagd. De weidevogelnazorg het meest. Al was dat niet altijd makkelijk. Het

Nadere informatie

meeuwen in het duin meeuwen in de stad Frits van der Sluis

meeuwen in het duin meeuwen in de stad Frits van der Sluis meeuwen in het duin meeuwen in de stad Frits van der Sluis Leiden aan zee meeuwen in Nederland (1998 2000) zilvermeeuw kleine mantelmeeuw meeuwen in het Wassenaarse duin meeuwen in het Wassenaarse duin

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 biologie CSE GL en TL Deze bijlage bevat informatie. GT-0191-a-12-2-b Lepelaars - informatie Lees eerst informatie 1 tot en met 7 en beantwoord dan vraag 38 tot en

Nadere informatie

Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam

Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Amsterdam Nieuw

Nadere informatie

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Hoofdgroep Soort Kooi Aantal jaar gevraagd 15.001.001 Europese Kanarie Wildkleur Man 2 2 15.001.002 Europese Kanarie Wildkleur Pop 2 2 15.001.003 Citroensijs Wildkleur

Nadere informatie

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Broedende weidevogels in de Oostpolder van Gouda nu en in de toekomst Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016 verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Komen er wel broedende weidevogels

Nadere informatie

Vogelinspectie. ten behoeve van Hardshock Festival te Zwolle 18 april 2015. Dillerop natuuradvies

Vogelinspectie. ten behoeve van Hardshock Festival te Zwolle 18 april 2015. Dillerop natuuradvies Vogelinspectie ten behoeve van Hardshock Festival te Zwolle 18 april 2015 Dillerop natuuradvies Colofon: Opdrachtgever: Organisatie High Energy Events Contactpersoon: Mevrouw J. Verbeek Veldwerk: Dillerop

Nadere informatie

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014 Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek Februari 2014 Het is begonnen. Misschien iets vroeger dan anders, maar de laatste zonnige dagen levert al baltsgedrag op van buizerds. Het is dan ook deze soort

Nadere informatie

Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht Noorderelsweg 2 A, 3329 KH Dordrecht, tel.: 078-6.21.39.21, info@vogelwacht.eu, www.vogelwacht.

Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht Noorderelsweg 2 A, 3329 KH Dordrecht, tel.: 078-6.21.39.21, info@vogelwacht.eu, www.vogelwacht. Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht Noorderelsweg 2 A, 3329 KH Dordrecht, tel.: 078-6.21.39.21, info@vogelwacht.eu, www.vogelwacht.eu Stadsvogelnieuwsbrief Dordrecht nummer 1 IJsvogel Foto: Hans

Nadere informatie

SOORTENSTANDAARD VAN DE HUISMUS 2015 PRAKTISCHE UITWERKING A. Beschrijving, functies & belang van habitat elementen van de HUISMUS

SOORTENSTANDAARD VAN DE HUISMUS 2015 PRAKTISCHE UITWERKING A. Beschrijving, functies & belang van habitat elementen van de HUISMUS SOORTENSTANDAARD VAN DE HUISMUS 2015 PRAKTISCHE UITWERKING A Beschrijving, functies & belang van habitat elementen van de HUISMUS = versie 002 = Door E.F. Karman, voorzitter Stichting Witte Mus HuismusBescherming

Nadere informatie

Je school vogelvriendelijk! Voor vogel én mens

Je school vogelvriendelijk! Voor vogel én mens VOOR DE LEERKRACHT Je school vogelvriendelijk! Voor vogel én mens Spreeuw Vogelbescherming Nederland organiseert de Tuinvogeltelling voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel hoeveel er

Nadere informatie

4 Gedrag. 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? 4.1 Opdrachten 1-24. 4.2 Opdrachten 1-20. 4.

4 Gedrag. 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? 4.1 Opdrachten 1-24. 4.2 Opdrachten 1-20. 4. 4 Gedrag DO-IT Datum 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? PARAGRAFEN Datum 4.1 Opdrachten 1-24 4.2 Opdrachten 1-20 4.3 Opdrachten 1-16 4.4 Opdrachten 1-16 Samenvatten Test

Nadere informatie

OVERZICHT RINGONDERZOEK STAATSBOSBEHEER TERREIN MARSWÂL CES LOKATIE C09 (ROHEL/FRIESLAND) KNAW/NIOO VOGELTREKSTATION WAGENINGEN SBB / SOVON

OVERZICHT RINGONDERZOEK STAATSBOSBEHEER TERREIN MARSWÂL CES LOKATIE C09 (ROHEL/FRIESLAND) KNAW/NIOO VOGELTREKSTATION WAGENINGEN SBB / SOVON OVERZICHT RINGONDERZOEK STAATSBOSBEHEER TERREIN MARSWÂL 2014 CES LOKATIE C09 (ROHEL/FRIESLAND) KNAW/NIOO VOGELTREKSTATION WAGENINGEN SBB / SOVON Grote bonte specht liet zich dit jaar weer vangen! Foto

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012. Vogelwerkgroep De Kempen Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven Website: www.vwgdekempen.nl Gironummer: 5859111 - Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Ekster Herkennen Voedsel Nest Leuke ekster weetjes

Ekster Herkennen Voedsel Nest Leuke ekster weetjes Ekster Eksters zijn grote, zwart-witte vogels met een lange staart. Hij is ongeveer 45 cm groot. Als je goed kijkt, zie je een glans over de veren. Hierdoor lijkt het net of ze verschillende kleuren hebben.

Nadere informatie

VRAAG HET DE VOGELS ZELF MAAR!

VRAAG HET DE VOGELS ZELF MAAR! VRAAG HET DE VOGELS ZELF MAAR! Nestkastjes bij school (1) Bereid geen lessen voor. Zie hoe de koolmees als een bezetene zijn jongen voert. Doe de deur van het documentatiecentrum dicht en sluit internet

Nadere informatie

Beestige Buren. Voorbereiding in de klas

Beestige Buren. Voorbereiding in de klas Beestige Buren Voorbereiding in de klas Inhoud 1. Inleiding 2. Klauw, de grauwe klauwier 2.1 Een brief van Klauw 2.2 Paspoort van Klauw 3. De zomer- en winterburen van Klauw 3.1 Voorbereiding 3.2 Uitleg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz 2 Het tellen van vliegende gierzwaluwen blz 3 Het tellen van invlieggaten blz 4 Buurtbewoners inschakelen blz 4 Het project camera monitoring blz 5 Observatie-nestkasten blz

Nadere informatie

De Slechtvalk. Thuis bij GDF SUEZ Energie Nederland

De Slechtvalk. Thuis bij GDF SUEZ Energie Nederland De Slechtvalk Thuis bij GDF SUEZ Energie Nederland 2 De Slechtvalk Latijnse naam: Falco peregrinus. Peregrinus betekent reiziger/zwerver/trekker. In het Duits wordt de valk daarom Wanderfalke genoemd en

Nadere informatie

Spreekbeurt roofvogels

Spreekbeurt roofvogels Spreekbeurt roofvogels Roofvogels algemeen Er zijn zo n 300 verschillende soorten roofvogels. Daarvan komen er ongeveer 30 in Nederland voor. Roofvogels zijn vogels die prooien vangen, doden, en opeten.

Nadere informatie

Broednieuws 23. Weer een nieuwe versie van de Digitale Nestkaart! Belangrijke informatie voor ringers. Awie de Zwart

Broednieuws 23. Weer een nieuwe versie van de Digitale Nestkaart! Belangrijke informatie voor ringers. Awie de Zwart Broednieuws 23 Rondschrijven Nestkaartenproject maart 2010 Het Meetnet Nestkaarten is onderdeel van het Meetnet Broedvogels, dat wordt georganiseerd in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring

Nadere informatie

De nestkaart: hoe, wat, waar, waarom

De nestkaart: hoe, wat, waar, waarom De nestkaart: hoe wat waar waarom Zevende versie maart 2011 Uitgave: SOVON Nijmegen Colofon SOVON Vogelonderzoek Nederland 2011 Tekst: Rob G. Bijlsma Tekeningen: Rob G. Bijlsma & Willem van Manen Redactie:

Nadere informatie

Hoe komt een vogel aan zijn naam?

Hoe komt een vogel aan zijn naam? Junior Hoe komt een vogel aan zijn naam? Instructie & Introductie Een vogel herkent men aan zijn veren en aan zijn geluid. Maar hoe komt een vogel aan zijn naam? In de meeste vogelgidsen staan de Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting. Bronnen

Samenvatting. Bronnen 251 Samenvatting Het verlies aan biodiversteit staat in de belangstelling. Voor Nederland wordt het verlies door menselijke invloed geschat op 85% voor de periode vanaf 1700 en op 50% voor de periode 1900-2000.

Nadere informatie

Operatie «Chlorophylle» - Tweede verslag (maart 2008)

Operatie «Chlorophylle» - Tweede verslag (maart 2008) Operatie «Chlorophylle» - Tweede verslag (maart 2008) Samenvatting Operatie «Chlorophylle» werd opgestart in 2006 door de MOB. Het gaat om het peterschap van houten nestkasten die een schuiloord bieden

Nadere informatie

Wat hoor ik, wat zie ik?

Wat hoor ik, wat zie ik? De nachtzwaluw is zeer gevoelig voor hard geluid. Op het kampeerterrein komen de harde geluiden van ons. Daarom zijn radio s verboden en moeten we opletten bij nachtspelen. Niet gaan scheeuwen tijdens

Nadere informatie

Veldwerkkist Vogels. docentenhandleiding

Veldwerkkist Vogels. docentenhandleiding Veldwerkkist Vogels docentenhandleiding Uitg.: Amsterdams NME Centrum De veldwerkkist Vogels maakt onderdeel uit van een set van 7 kisten waar mee natuur-, milieu- en landschaps onderzoek gedaan kan worden.

Nadere informatie

Stadsvogels. veldwerk - bovenbouw

Stadsvogels. veldwerk - bovenbouw Stadsvogels veldwerk - bovenbouw Inhoud: Blz. 2 korte omschrijving Blz. 3 docentenhandleiding Blz. 4 kopieerbladen werkboekje Blz. 5 lessuggesties Blz. 6 handleiding begeleiding/ouders bijlagen: kopieerbladen

Nadere informatie

Havik. Inleiding. Uiterlijk. (Accipiter gentilis)

Havik. Inleiding. Uiterlijk. (Accipiter gentilis) Havik (Accipiter gentilis) Inleiding Roofvogels zijn een bekende verschijning in de Nederlandse natuur. Toch is dat niet altijd zo geweest. En als we naar de ons omringende landen kijken komt Nederland

Nadere informatie

NME- leerroute Vogels van de Meerse Plas

NME- leerroute Vogels van de Meerse Plas NME- leerroute Vogels van de Meerse Plas s-hertogenbosch, BBS Nieuw-Zuid - groep 6 - Voorwoord Wat een mooi initiatief van scholen om de natuur, de wijk en de kinderen van een basisschool met elkaar te

Nadere informatie

Sporen opsnorren docentenhandleiding

Sporen opsnorren docentenhandleiding Sporen opsnorren docentenhandleiding Doelgroep: VMBO onderbouw Doelen: leerlingen: - Leren diersporen herkennen - Ontdekken dat diersporen overal om ons heen te vinden zijn - Leren voedingssporen te onderscheiden

Nadere informatie

Onderzoek naar vleermuizen en vogels in het plangebied Zeeheldenbuurt te Tilburg

Onderzoek naar vleermuizen en vogels in het plangebied Zeeheldenbuurt te Tilburg Onderzoek naar vleermuizen en vogels in het plangebied Zeeheldenbuurt te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Oktober 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie