Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje)"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje) ALGEMEEN 1. Het O.C.M.W. van Langemark Poelkapelle, Zonnebekestraat 71, 8920 Langemark organiseert in de buitenschoolse kinderopvang in: *Langemark, Klerkenstraat 41 a Tel * Poelkapelle, Nieuwplaats 17 Tel * Madonna, Klerkenstraat 128 A Tel * St-Juliaan, Brugseweg 40 Tel De coördinator, Heidi Devreker of pedagogisch medewerker, Lieza Storme zijn tijdens De kantooruren te bereiken in het O.C.M.W., Zonnebekestraat 71 te Langemark, tel. 057/ of 0478/ of é-mail-adres: of Eventuele bemerkingen, problemen en /of klachten i.v.m. de opvang van de kinderen kunnen aan de coördinator of pedagogisch medewerker meegedeeld worden. 3. De kinderopvang is er voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs,vanaf de eerste schooldag of de vakantie voorgaand aan de eerste schooldag op voorwaarde van inschrijving in een school. 4. De opvang beschikt over een bewijs van verzekering voor de gebouwen en de burgerlijke aansprakelijkheid voor de kinderen alsook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen die volledig in orde zijn met de inschrijving. De opvang is NIET verantwoordelijk voor materiële schade (kleren, bril, ) 5. Bereikbaarheid bij noodgevallen. Voor noodgevallen zijn we steeds beschikbaar op het nummer vanaf 6.45u tot uur 6. Vragen, problemen, klachten Vragen, opmerkingen of klachten kunnen steeds doorgegeven worden aan de begeleidster of de leidinggevende. In de opvang zijn registratieformulieren voor klachten beschikbaar. Je kan een klacht ook telefonisch, per mail of schriftelijk overmaken aan de coördinator, pedagogisch medewerker of O.C.M.W.-bestuur.(zie punt 2) De klachten worden zo snel mogelijk afgehandeld. U kan ook steeds terecht bij de klachtendienst van Kind& Gezin (tel ) adres: Klachtendienst Kind& Gezin 1

2 Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel) 7. Grensoverschrijdend gedrag Als voorziening hebben wij een beleid omtrent preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder verstaan wij bedreigend of gewelddadig gedrag met zowel actieve of passieve betrokkenheid van het kind, van lichamelijke, emotionele en/ of seksuele aard, en dit door een volwassene die in een vertrouwnes- en of/ gezagsrelatie staat waardoor schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het kind Elk signaal of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag kan steeds gemeld worden aan de coördinator of pedagogisch medewerker. Elke melding wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd. 8. Inschrijving De kinderen worden vooraf ingeschreven in de opvang zelf of bij de coördinator; Heidi Devreker. Dit kan enkel na afspraak. Tel Bij de inschrijving worden de ouders en de kinderen rondgeleid in de opvang. Zij kunnen kennis maken met de begeleidsters. Het huishoudelijk reglement wordt meegegeven, getekend en terugbezorgd. Een kindje is pas ingeschreven als volgende documenten aanwezig zijn op de opvang: * Een formulier inlichtingen en toelatingen voor de opvang. * Een inlichtingenblad voor het FCUD * Een attest van het kinderbijslagfonds waarbij u aangesloten bent. * Een ondertekend huishoudelijk reglement + annex huishoudelijk reglement. De kinderopvang verbindt er zich toe alle informatie vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan derden. 9. Beschrijving van het opnamebeleid Opvang op gewone schooldagen: De aanwezigheid dient op gewone schooldagen (voor en naschools) niet vooraf meegedeeld te worden. Opvang op woensdagmiddag: 1) Indien de kinderen over de middag worden opgehaald en thuis eten moet dit niet vooraf meegedeeld worden. 2) Indien de kinderen op woensdagmiddag eten in de opvang moet u ons ten laatste op dinsdagmorgen 8.15 uur verwittigen. In de opvang is er voor de kinderen een warme maaltijd voorzien. Let wel: Zelf boterhammen meenemen wordt niet toegelaten! Opvang tijdens schoolvrije dagen: Inschrijving moet ten laatste een werkdag voor men gebruik maakt van de opvang en dit voor 8.15 uur. Afzeggen van opvang kan tot de dag zelf dit zowel voor woensdagmiddag als voor 2

3 schoolvrije dagen. Beschrijving opnamebeleid vakanties: zie annex huishoudelijk reglement punt 6 * Wanneer niet ingeschreven kinderen de woensdagmiddag of tijdens schoolvrije dagen of vakantiedagen verblijven in het buitenbeentje dan probeert men eerst de ouders te bereiken. Indien nodig wordt er na uur iets te eten aangeboden en aangerekend. Bij herhaling van niet inschrijving wordt dossier op OCMW raad behandelden kan een boete worden aangerekend. (zie annex huishoudelijk reglement) 10 Openingsuren en Openingsperiode: Voor alle locaties (Langemark + Poelkapelle + Madonna + Sint-Juliaan): tijdens de schooldagen Iedere ochtend van 6.45 uur tot 8.15 uur s Avonds van 16 tot uur (vrijdag vanaf uur.) Tijdens de schooldagen is de kinderopvang gesloten vanaf 8.15 tot uur. Op woensdagmiddag is de opvang geopend van tot uur Tijdens vakantiedagen en facultatieve vrije dagen: van 6.45 tot uur. De opvang is gesloten in het weekend en op feestdagen. Tijdens de zomervakantie is de centrale opvang te Langemark geopend de week na de week erop. Tijdens deze periode worden maximum 24 kinderen tegelijk opgevangen. Hierbij wordt: voorrang gegeven aan werkende ouders rekening gehouden met de inschrijvingsdatum. (Inschrijvingsdocumenten beschikbaar in de opvang) Tussen kerstdag en nieuwjaar is de opvang gesloten. Alle andere sluitingsdagen worden vooraf uitgehangen in de opvang. INTERN WERKINGSKADER 11 Pedagogisch beleid Afwisselende creatieve en speelse activiteiten worden voorbereid, om op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvrije dagen een zo gevarieerd mogelijk spelaanbod te bieden. Tijdens het spel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de kinderen. 3

4 Kinderen worden uitgenodigd tot groepswerk (gestructureerd pakket) en krijgen tevens de mogelijkheid om individueel te werken (vrije initiatieven) Tijdens het schooljaar krijgen de groteren de kans om hun huistaken in alle rust uit te voeren. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders van het kind. Er is spelmateriaal aanwezig in de opvang zowel voor kleuters als voor de kinderen uit de lagere school. We proberen de kinderen te stimuleren in hun zelfvertrouwen. Dit doen we door ze aan te spreken op wat ze al kennen en kunnen. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met hun voorkeuren. De begeleiding gaat informeel en persoonlijk om met de kinderen. Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt. 12 Ouder- en kinderparticipatie De ouders hebben een permanent bezoekrecht in de kinderopvang. Tijdens de dagelijkse breng- en haalmomenten staan onze begeleidsters open voor alle vragen, suggesties, Alle ouders van kinderen die regelmatig gebruik maken van de opvang ontvangen voor de vakantieperiodes een brochure van de kinderopvang met alle activiteiten. Per schooljaar wordt er een krantje uitgebracht waarin het reilen en zeilen van de opvang wordt besproken. 13. samenwerking met externen. De ouders hebben een vertegenwoordiging in het lokaal overleg van de kinderopvang. (via plaatselijke ouderverenigingen, de scholen, jeugddienst,...) Daarnaast werken wij samen met scholen, speelpleinwerking, bibliotheek en andere externe partners. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN DE OUDERS EN HET IBO 14. Opvangplan: Niet van toepassing. 15. Breng- en haalmomenten Verlaten van de opvang Kinderen worden steeds afgehaald door hun ouders of personen die hiervoor de schriftelijke toelating krijgen van hun ouders bij de inschrijving van hun kinderen. 4

5 Indien iemand anders de kinderen afhaalt, moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden. Wanneer de kinderen zelf naar huis mogen gaan moeten wij hiervoor een schriftelijke toestemming hebben van de ouders. Wanneer het kind zijn of haar verblijf in de opvang onderbreekt om deel te nemen aan sport- of culturele activiteiten of om het even welke andere reden, dan moet dit schriftelijk bevestigd worden door de ouders met dag en uur. De opvang kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens afwezigheid van de kinderen. 16. Brengen en halen van kinderen naar/van school De verplaatsing van en naar de school wordt op de volgende manier geregeld: Locatie Langemark: -na de school verzorgt de school een begeleiding naar de opvang (schoolbus of rij met de leerkrachten) - s morgens zorgt de school (Ter Berken)voor vervoer van opvang naar school. Voor de kinderen van de VBS is er begeleiding voorzien vanuit de opvang. Locatie Poelkapelle, Sint-Juliaan en Madonna: -De begeleidsters van de buitenschoolse opvang verzorgen de verplaatsing van en naar de school en dit zowel s morgens als s avonds. Bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten in de centrale opvang gebeurt het vervoer naar de centrale opvang met een bus van De lijn of een ingehuurde bus. 17. Overzicht van de documenten die met een inschrijving gepaard gaan: Een kindje is pas ingeschreven als volgende documenten aanwezig zijn op de opvang: * Een formulier inlichtingen en toelatingen voor de opvang * Een inlichtingenblad voor het FCUD * Een attest van het kinderbijslagfonds waarbij u aangesloten bent. * Een ondertekend huishoudelijk reglement + annex huishoudelijk reglement. 18. Afspraken met betrekking tot voeding. Teneinde voor alle kinderen een éénvormigheid te krijgen in de maaltijden wordt er na school een vieruurtje aangeboden (koek +drankje) t.b.v.0,60. Op dinsdag wordt de koek vervangen door een stuk fruit. Op donderdag wordt de koek vervangen door boterhammen. Tijdens de vakanties is er zowel op dinsdag als op donderdag brood voorzien als vieruurtje. * Wanneer ingeschreven kinderen op woensdagmiddag een maaltijd nemen wordt een prijs aangerekend van

6 * Wanneer niet ingeschreven kinderen de woensdagmiddag of tijdens schoolvrije dagen verblijven in het buitenbeentje dan probeert men eerst de ouders te bereiken. Indien nodig wordt er na uur iets te eten aangeboden en aangerekend. bij herhaling van niet inschrijving wordt dossier op OCMW raad behandelden kan een boete worden aangerekend. (zie annex huishoudelijk reglement)!!!! Let wel: Zelf boterhammen meenemen wordt niet toegelaten! -Tijdens de vakantieperiodes of woensdagnamiddag wordt er *voor een verblijf van een ganse dag een tussendoortje (koek of + drankje), middagmaal en vieruurtje (koek of fruit + drankje) aangeboden. (3,43 voor maaltijden en tussendoortjes.) *voor een verblijf tussen 3 en 6 uur een tussendoortje of vieruurtje (koek + drankje) aangeboden. (0.60 voor tussendoortje) Indien het kind over de middag aanwezig en ingeschreven is om een maaltijd te nemen dient nog een middagmaal betaald te worden van 2,23. Er komen geen drankjes of koeken mee van thuis naar de opvang, tenzij om medische redenen. Mogen wij vragen geen chips of snoep mee te geven. s morgens is het toegestaan de boterhammen met de kinderen mee te geven zodat deze in de opvang opgegeten kunnen worden. 19. Afspraken met betrekking tot kleding De opvang beschikt over reservekledij. Mogen wij vragen om deze zo vlug mogelijk gewassen terug te bezorgen. 20. Afspraken met betrekking tot verzorging. Wanneer het kind enige verzorgingsproducten nodig heeft wordt het aangeraden om deze zelf te voorzien. Luiers worden meegebracht van thuis indien nodig. 21. Afspraken met betrekking tot het vaccineren van de kinderen Er wordt verlangd dat ieder kind de vaccinatie heeft gehad volgens het vaccinatieschema van Kind & Gezin. 22. Afspraken met het opvangen van zieke kinderen. Ingeval van ziekte, ongevallen of onverwachte omstandigheden worden de ouders of de noodnummers (doorgegeven tijdens de inschrijving) opgebeld. Indien niemand bereikbaar is wordt een dokter gecontacteerd. Indien een kind te ziek is om naar school te gaan kan het ook niet naar de kinderopvang. 23. Medicatie: In principe wordt er geen medicatie (meegebracht van thuis) toegediend. 6

7 Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Gelieve duidelijk op de verpakking te schrijven voor wie de medicatie is en wanneer ze moet worden toegediend. (Toestemmingsformulier toediening moet worden ingevuld; aanwezig in de opvang) Bij koorts of pijn in de opvang worden de ouders eerst gecontacteerd. Indien deze niet bereikbaar zijn wordt de huisarts gecontacteerd. Een koortswerend middel is niet aanwezig in de opvang en kan niet worden toegediend zonder voorschrift van een arts. Bij de inschrijving krijgen de ouders tevens een lijst met de aanwezige medicatie in de opvang. Aanvulling voor voorgeschreven geneesmiddelen: zie annex huishoudelijk reglement punt Afspraken i.v.m. uithangen van foto s van kinderen in de opvang. Tijdens activiteiten, uitstappen, worden foto s genomen van de kinderen. Deze worden uitgehangen in de opvang. Op vraag van de ouders kunnen ze ook meegegeven worden. In het kader van de privacy wordt gevraagd om schriftelijk aan de begeleiding of coördinator kenbaar te maken indien u niet wenst dat foto s van uw kind uitgehangen worden in de opvang. GELDELIJKE BEPALINGEN 25. Ouderbijdrage + maaltijden -De schooldagen worden verrekend aan volgend tarief: 1 per begonnen halfuur per kind. s Morgens wordt in alle locaties de opvang aangerekend tot 8.15 uur. s Avonds en op woensdagmiddag is dit afhankelijk van de school (tijdstip dat men in de opvang is of tijdstip waarop de opvang verantwoordelijk is voor de kinderen; bij het afhalen van de kinderen op school) Locatie Langemark; VBS Langemark: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur Ter Berken Langemark: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur Locatie Sint-Juliaan; VBS Sint-Juliaan: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur Locatie Madonna; VBS Madonna: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur Locatie Poelkapelle; VBS Poelkapelle: betaling avondopvang start vanaf uur (vrijdag uur) betaling woensdagmiddagopvang start vanaf uur 7

8 Teneinde voor alle kinderen een éénvormigheid te krijgen in de maaltijden wordt er na school een vieruurtje aangeboden (koek of fruit of brood +drankje) t.b.v.0,60. Wanneer de kinderen op woensdagmiddag ingeschreven zijn wordt een warme maaltijd aangerekend van 2,23. Dit gebeurt niet als de ouders vooraf verwittigen dat de kinderen geen maaltijd hoeven te nemen en hun kinderen over de middag komen ophalen om thuis een maaltijd te nemen. -Tijdens de vakantieperiodes wordt er *voor een verblijf van een ganse dag een tussendoortje (koek of fruit + drankje), middagmaal en vieruurtje (koek of fruit + drankje) aangeboden. De totaalprijs voor de opvang bedraagt dan (12,28 + 3,43 voor maaltijden en tussendoortjes.) *voor een verblijf van maximum 6 uur een tussendoortje of vieruurtje (koek of fruit+ drankje) aangeboden. De totaalprijs voor de opvang bedraagt dan ( ,60 voor tussendoortje) Indien het kind over de middag aanwezig en ingeschreven is om een maaltijd te nemen dient nog een middagmaal betaald te worden van 2,23. voor een verblijf van minder dan 3 uur tijdens de vakantiedagen wordt het minimum aangerekend van Op woensdagnamiddag wordt er 1 per begonnen halfuur aangerekend. Indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag aanwezig zijn in de kinderopvang wordt er 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage. Sociaal tarief: In uitzonderlijke gevallen kan door het O.C.M.W. een sociaal tarief worden toegestaan. Dit wordt enkel toegekend na een sociaal onderzoek van de inkomenssituatie of aan mensen die reeds in budgetbegeleiding of budgetbeheer zijn in het O.C.M.W. Het dossier wordt afzonderlijk behandeld op het Bijzonder comité voor de sociale dienst. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de ouderbijdrage. (zie reglement sociaal tarief) In uitzonderlijke gevallen kan ook een gratis tarief worden toegekend. Het dossier wordt ook afzonderlijk behandeld op het Bijzonder comité voor de sociale dienst. (zie reglement sociaal tarief) Voor speciale activiteiten op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen wordt de eventuele kostprijs op voorhand meegedeeld. 26. Fiscale attesten Ieder jaar worden er in de maand juni fiscale attesten afgeleverd aan de ouders die gebruik maakten van de opvang voor kinderen tot 12 jaar. Dit enkel voor de betaalde facturen. 8

9 27. Regeling van betaling De ouders betalen via domiciliëring (maandelijks) of via overschrijving. Documenten voor domiciliëring zijn aanwezig in de opvang. Facturen worden, indien toelating voor het versturen per é-mail, verstuurd per é-mail. Zonder toelating of bij het niet-beschikken van een é-mailadres worden de facturen per post verstuurd. 28. Opzegtermijn voor ouders Opzegtermijn voor ouders is niet van toepassing aangezien de kinderopvang niet met inschrijvingen werkt. 29. Opzegtermijn voor de voorzieningen Het huishoudelijk reglement wordt strikt toegepast. Het niet naleven van de reglementering kan weigering tot gevolg hebben. (zie annex huishoudelijk reglement) Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement en verklaart zich hiermee akkoord. Datum HANDTEKENING (beide ouders) Annex huishoudelijk reglement: 1) Op de O.C.M.W.-raad d.d werd volgende beslissing genomen m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang : 9

10 Niet betaling van facturen voor de buitenschoolse kinderopvang, Bij niet betaling van facturen (na een 2 herinnering) kunnen de kinderen van het gezin de opvang ontzegd worden. Bij het versturen van een 2, aangetekende herinnering worden kosten aangerekend t.b.v. 7,5 EUR. Bij het versturen van een 3 aangetekende herinnering worden kosten aangerekend t.b.v. 12,5 EUR. 2) Op de O.C.M.W.-raad d.d werd volgende beslissing genomen m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang : Afleveren van fiscale attesten m.b.t. aftrekbaarheid van buitenschoolse opvang. Sinds is ook de buitenschoolse kinderopvang fiscaal aftrekbaar van 3 jaar tot 12 jaar. Bij niet betaling van openstaande facturen voor de periode waarvoor het fiscaal attest geldt, zal dit attest door het O.C.M.W. niet worden afgeleverd tot deze openstaande facturen vereffend zijn. 3) Op de O.C.M.W.-raad d.d werd volgende beslissing genomen m.b.t. de buitenschoolse kinderopvang : laattijdig ophalen van kinderen, kinderen brengen op schoolvrije dagen en woensdag zonder verwittigen, kinderen opgeven voor opvang op woensdagmiddag en schoolvrije dagen en ze niet brengen, Voor opvang op woensdagmiddag en schoolvrije dagen moeten de ouders ten laatste de dag voordien voor 8.15 uur s morgens de opvang verwittigen indien de kinderen s middags blijven eten. Kinderen moeten om uur worden opgehaald. Indien ouders dit niet doen kan een boete aangerekend worden van EUR nadat het dossier op de O.C.M.W-raad wordt behandeld. Indien de kinderen reeds zijn ingeschreven voor een warme maaltijd en om een bepaalde reden niet kunnen komen naar de opvang moet men verwittigen. Bij niet-verwittiging wordt de maaltijd aangerekend. 4) Op de O.C.M.W. -raad d.d werd volgende beslissing genomen m.b.t. buitenschoolse kinderopvang : Bij het niet-betalen na het versturen van een 3 de aangetekende herinnering kan de vordering worden overgemaakt aan de deurwaarder in het kader van een minnelijke invordering. 10

11 5) Op de O.C.M.W. -raad d.d. 21/09/2011 werd volgende beslissing genomen m.b.t. buitenschoolse kinderopvang : Inschrijvingsbeleid vakanties. Toegestane capaciteiten in de verschillende locaties die geopend zijn tijdens de vakantie: * Het Buitenbeentje Langemark: capaciteit van 60 kinderen * Het Buitenbeentje Poelkapelle: capaciteit van 35 kinderen * Het Buitenbeentje Madonna: capaciteit van 23 kinderen Teneinde de capaciteiten tijdens de vakanties niet te overschrijden werd volgend inschrijvingsbeleid uitgewerkt. 1) Wanneer inschrijven? Voor de vakanties: inschrijving mogelijk week voor de vakantie start voor de werkende ouders.(voor de grote vakantie is inschrijving mogelijk 2 weken voor de start van de vakantie) De woensdag voor de vakantie kunnen alle niet-werkende ouders ook inschrijven voor de vakantie met garantie van een plaats in de opvang. Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdagavond voor de volgende week. Bijkomende inschrijving tijdens de lopende vakantieweek is enkel mogelijk in uitzonderlijke situaties (v.b. flexibele uurregeling op het werk, bijkomend werkuren moeten presteren op vraag van de werkgever, ziekte binnen het gezin waarbij opvang voor kinderen noodzakelijk is, ) Hiervoor is een attest van de werkgever of dokter noodzakelijk. 2) Hoe inschrijven? Inschrijving kan niet meer telefonisch- enkel in de opvang zelf met ondertekening door ouders van inschrijving + teruggave van dubbel ter bevestiging van inschrijving. 3) Voorwaarden m.b.t. inschrijving? *) Inschrijvingsdossier in orde *) geen openstaande facturen hebben 4)Annulatie van inschrijvingen *Annulatie tot 1 week voor de opvang is gratis. *Bij annulatie tussen 1 week en 1 dag voor de opvang wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van 5 EUR per dag/per kind. *Bij annulatie de dag van de opvang wordt de dagprijs en de maaltijd aangerekend. *Bij niet-annulatie wordt de dagprijs + maaltijd aangerekend. *Een inschrijving kan enkel kosteloos geannuleerd worden tussen 1 week voor en de dag van de opvang in uitzonderlijke situaties (v.b. flexibele uurregeling op het werk, ziekte binnen het gezin,..). Hiervoor is een attest van de werkgever of de dokter noodzakelijk. 5) Voorrangsregels * Volgens inschrijvingsdatum * Voorrang geven aan werkende ouders (in loondienst of zelfstandigen) 11

12 (bij twijfel kan attesten van de werkgever opgevraagd worden) Of ouders die omwille van medische redenen niet voor hun kinderen kunnen zorgen (attest dokter noodzakelijk) Bij overbezetting worden de oudsten doorverwezen naar sportkamp, speelpleinwerking. ( Indien aanbod) 6) Op de O.C.M.W. -raad d.d. 31/03/2010 werd volgende beslissing genomen m.b.t. buitenschoolse kinderopvang : Behoud van huidig medicatiebeleid (zie punt 22 huishoudelijk reglement) met volgende aanvulling voor voorgeschreven geneesmiddelen: Als een arts een geneesmiddel voorschrijft dat tijdens de opvanguren toegediend moet worden, kan dit alleen als dit geneesmiddel voorzien is van een attest van die arts of een attest van de apotheker. De attesten bevatten volgende informatie: - Naam van de voorschrijver - Naam van de apotheker (indien attest van de apotheker) - Naam van het kind - Naam van het geneesmiddel - Afleveringsdatum - Dosering van het geneesmiddel - Wijze van toediening - De einddatum of duur van de behandeling. Zonder bovengenoemd attest kan voorgeschreven medicatie niet worden toegediend in de opvang. Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de annex van het huishoudelijk reglement en verklaart zich hiermee akkoord Datum Handtekening: 12

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 Algemeen IBO Buggenhout is erkend en gesubsidieerd door Kind

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. De Gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO). Deze dienst staat onder toezicht van en wordt erkend door Kind

Nadere informatie

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement Gemeentebest Wingene Oude Bruggestraat 13 8750 Wingene 09-2013. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement Doel : Het IBO werd opgericht om de combinatie gezin en beroep mogelijk te

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1 Identificatie voorziening. 1.2 Bereikbaarheid HUISHOUDELIJK. Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel REGLEMENT

1. ALGEMEEN. 1.1 Identificatie voorziening. 1.2 Bereikbaarheid HUISHOUDELIJK. Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel REGLEMENT Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie vanaf 09/09/ 2013 1. ALGEMEEN 1.1 Identificatie voorziening Organiserend bestuur Gemeentebestuur Schelle Fabiolalaan 55 2627 Schelle

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje 'T SPRINGVEERTJE Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje ALGEMEEN t Springveertje staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het initiatief stelt zich in regel met de eisen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle dagen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO. Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO. Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/246.041 Plaatselijke IBO fiche Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang van Stekelbees Don Bosco, Groenveldstraat

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen :

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen : Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw In opdracht van het gemeentebestuur van Destelbergen organiseert het centrum voor kinderopvang Infano vzw in alle basisscholen in de gemeente de voor -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ALGEMENE INFORMATIE: Contactgegevens organisator: Huizewuizewoutertje VIF ondernemingsnummer 0547737719 Bankstraat 27 (tevens opvanglocatie) 2811 Hombeek 015

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement 2014-2015

Huishoudelijk reglement 2014-2015 Huishoudelijk reglement 2014-2015 Initiatief voor buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 12 jaar Inhoudsopgave 1. Contactgegevens... 3 1.1 Organiserend bestuur... 3 1.2 Contactpersoon... 3 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT O. Delghuststraat 62 9600 RONSE 1. ALGEMEEN De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het OCMW Ronse in samenwerking met het stadsbestuur, het Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

infofolder buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang Interessante info

infofolder buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang Interessante info Gemeente MERKSPLAS infofolder Interessante info inschrijven tarieven waar wanneer contactpersonen... buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang contactpersoon Isabel Van der Eycken Coördinator Pastorijstraat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /8 3-05-205 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80

Nadere informatie

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang Betr vzw KINDEROPVANG t EEKHOORNTJE Infobrochure & huishoudelijk reglement Guldensporenlaan 65 3010 KESSEL-LO tel.: 016/ 25.12.77 fax: 016/ 25.20.32 e-mail: info@eekhoorntje.be INHOUD pagina 1. Medewerkers

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2017-2018 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer 0848.866.695 Algemeen Contactgegevens Rebecca Sienaert StGillisplein 30/1 3300 Kumtich 0479 296 295 rebecca@debontebietjes.be Doelgroep Kindjes

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Herfstvakantie 2017 IBO Het Sterretje. Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen!

Herfstvakantie 2017 IBO Het Sterretje. Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen! Herfstvakantie IBO Het Sterretje Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen! Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Kadee. Buitenschoolse Kinderopvang. Huishoudelijk. reglement

Kadee. Buitenschoolse Kinderopvang. Huishoudelijk. reglement Kadee Buitenschoolse Kinderopvang Huishoudelijk reglement IBO KADEE / huishoudelijk reglement nov 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. Identificatie voorziening 3 1.2. Bereikbaarheid 3 1.3. Doelgroep

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Pinkeltje

Huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Pinkeltje Huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Pinkeltje Art. 1 Situatieschets Het gemeentebestuur van Malle, tel. 03-310.05.11 organiseert een Initiatief Buitenschoolse Opvang, verder

Nadere informatie

Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen voor opvang in het Sterretje terecht.

Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen voor opvang in het Sterretje terecht. Krokusvakantie 2017 Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom, veilig en goed

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2015-2016 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN INHOUD 1. Welkom in de buitenschoolse kinderopvang! 4 2. Locaties

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2014-2015 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vzw t Ittertuintje Opitterkiezel 240 3960 Bree Opitter Secretariaat : Tel : 089864353 Opvang : Tel : 089864093 Algemeen Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang t Ittertuintje

Nadere informatie

GR punt 23: IBO 't Kadeeken - wijziging huishoudelijk reglement - leeftijd van de doelgroep

GR punt 23: IBO 't Kadeeken - wijziging huishoudelijk reglement - leeftijd van de doelgroep GR20121129 punt 23: IBO 't Kadeeken - wijziging huishoudelijk reglement - leeftijd van de doelgroep De raad, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/51.19.74 Fax. 050/51.64.82 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Algemeen Ons Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is erkend door Kind&Gezin. Wij voldoen aan

Nadere informatie

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45.

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45. Waarom dit huisreglement Graag willen we jullie via dit huisreglement een beetje wegwijs maken in onze krubbe Het Babyhuisje Dit zal jullie, zoon / dochter als ook helpen bij het verblijf in het Babyhuisje,

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo 1. Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo DE CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Organisatie: GEMEENTE KORTEMARK Rechtsvorm: Gemeentebestuur Ondernemingsnummer: 0207532488 Adres:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze 1. ALGEMEEN 1.1. Identificatie voorziening Secretariaat Kobbe en Kozze Gemeentebestuur Zwijndrecht Dienst Welzijnszaken Binnenplein 1 2070 Zwijndrecht

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek CKO t Breugelkind vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek CKO t Breugelkind vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek De gemeente Dilbeek werkt samen met centrum voor kinderopvang t Breugelkind vzw om in alle basisscholen voor en naschoolse opvang te organiseren. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Teledienst

Huishoudelijk reglement Teledienst Huishoudelijk reglement Teledienst Laatst bijgewerkt op 29 februari 2016 "Thuisopvang voor zieke kinderen en/of kinderen met een handicap" 1. De thuisopvang is voorbehouden aan de kinderen die ingeschreven

Nadere informatie

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM IBO DE WIEBELBOOM INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM SCHOOLSTRAAT 5 2820 BONHEIDEN tel. 015/.... gsm 04../...... mail: dewiebelboom@bonheiden.be Dexia -.-.. 1. GEGEVENS VAN HET KIND Naam:.

Nadere informatie

Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes

Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes Overeenkomst Kinderdagverblijf Oogappeltjes 1. Schriftelijke overeenkomst tussen, Enerzijds: VZW Kinderopvang Vrij Onderwijs Regio Oostende Steenbakkerstraat 80 8400 Oostende Anderzijds: Naam en voornaam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement: IBO De Duiventil

Huishoudelijk reglement: IBO De Duiventil Huishoudelijk reglement: IBO De Duiventil Algemeen Het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) De Duiventil is erkend door Kind en Gezin en wordt gesubsidieerd door FCUD. Het voldoet aan de eisen die

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG Ukke - Puk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG Ukke - Puk HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG Ukke - Puk 1. Contactpersonen en vestigingsplaats en noodnummers 1.1 Organiserend Bestuur De buitenschoolse kinderopvang Ukke - Puk in de Basisschool

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang ALGEMEEN De buitenschoolse opvang De Marientjes staat onder toezicht van Kind en Gezin. De organisatie en de werking voldoen aan de gestelde eisen.

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Kerstvakantie :Winter Wonderland

Kerstvakantie :Winter Wonderland Kerstvakantie 2016-2017:Winter Wonderland Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom,

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze 1. ALGEMEEN 1.1. Identificatie voorziening Secretariaat Kobbe en Kozze Gemeentebestuur Zwijndrecht Dienst Welzijnszaken Binnenplein 1 2070 Zwijndrecht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK Algemeen De opvang is een organisatie van het gemeentebestuur van Gooik en wordt ingericht voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde

Nadere informatie

Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs.

Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Samenstelling en redactie: Afdeling buitenschoolse kinderopvang Verantwoordelijke uitgever: Steven

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG De Piraat

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG De Piraat HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG De Piraat 1. Contactpersonen en vestigingsplaats 1.1 Organiserend bestuur De buitenschoolse kinderopvang De Piraat in de Basisschool H.Graf, Kloosterwal

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Overeenkomst Kinderopvang: Buitenschoolse Opvang

Overeenkomst Kinderopvang: Buitenschoolse Opvang Overeenkomst Kinderopvang: Buitenschoolse Opvang Identificatie kinderopvang en vertegenwoordiging: met ondernemingsnummer 0631.948.367, vertegenwoordigd door Ainhoa Vermunt, zaakvoerder en verantwoordelijke.

Nadere informatie

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden:

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden: t Merelhofke is de buitenschoolse kinderopvang die georganiseerd wordt door het gemeentebestuur van Hemiksem. Begeleidsters zorgen voor de opvang van uw kind(eren) voor- en na de schooluren en tijdens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG MOESJE Zustersstraat 11 8380 brugge Tel. 050/55.25.39. Gsm : 0478/56.85.81. Email : peuterhaven@skynet.be

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang De Puzzel is erkend door Kind en Gezin. Wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Organiserend bestuur De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port

Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf Barbara Kid s Port 1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie 1.1. De organisator: BVBA Kinderdagverblijf Barbara Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/

Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/ Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat 35 1740 Ternat Tel: 02/582.72.62 Fax: 02/581.04.31 1. Vestigingen Basisschool van het gemeenschapsonderwijs t Lessenaartje

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG PINKELTJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG PINKELTJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG PINKELTJE www.sociaalhuismalle.be Blijkerijstraat 53 2390 Malle Art. 1 - Situatieschets Het sociaal huis Malle, Blijkerijstraat 53 - tel. 03 312 49 61

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

huishoudelijk reglement schooljaar 2015 2016

huishoudelijk reglement schooljaar 2015 2016 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN CORRESPONDENTIEADRES: IBO de Rivieren Mathieu de Jongelaan 40 1083 Ganshoren Tel/fax: 02 / 420 43 76 COORDINATOREN: Sofie Eggers sofie@iboderiveren.be 0495 / 812 614 Jamal Louahrani

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie