Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735)"

Transcriptie

1 Aug :41:08 Onderzoeksprojecten ( van 29735) Delay Aversion bij jongeren met ADHD en at risk voor vroegtijdig drugsgebruik: een fmri-studie. Abstract: Kinderen met ADHD lopen een verhoogd risico op vroegtijdig middelengebruik en -misbruik. Het begrijpen van de link tussen ADHD en middelengebruik is bijgevolg een prioriteit voor het gezondheidsbeleid. Recente theorieën over ADHD beklemtonen dat er multiple ontwikkelingspaden bestaan van risico tot ADHD, waarbij elk pad gelinkt is met specifieke oorzaken, beïnvloedende en risicofactoren. In dit project staat het 'motivationeel/affectief' ontwikkelingspad centraal. Het gehanteerde model stelt dat delay aversion (DAv) een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van ADHD. DAv is een motivationeel/affectieve component dat ervoor zorgt dat delay wordt vermeden owv het negatief affect dat hiermee is geassocieerd. Momenteel bestaat er evidentie op basis van gedragsstudies dat problemen met DAv geassocieerd zijn met ADHD. Tot op heden is er echter weinig geweten over de onderliggende neurale architectuur van DAv en zijn dehypotheses over de mogelijke rol van DAv in het ontstaan van middeleng Onderzoeksgroep Psychiatrie Stefan Sunaert Marina Danckaerts Jurgen Lemiere Oncostatine M als meester regulator van CZS pathologie Abstract: Neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose (MS), hersentrauma en herseninfarct gaan gepaard met de vorming van hersenletsels met verschillende gradaties van ontstekingen en neurodegeneratie. Deze aandoeningen veroorzaken zowel een fysische als mentale handicap en zijn tot op heden ongeneeslijk. Oncostatine M (OSM), een neuropoietisch cytokine, is verhoogd aanwezig in MS-letsels en na zenuwschade. OSM kan een effect hebben op beide de hersencellen evenals op het immuunsysteem. Onze bevindingen tonen aan dat OSM een sleutelrol speel bij de ontwikkeling en vorming van MS-letsels. Wij zullen nagaan of OSM een beschermende rol kan vervullen in ziekte-indicaties met een inflammatoire en neurodegeneratieve component. Dit zou op termijn nieuwe aangrijppunten kunnen leveren voor therapie. Immunologie - Biochemie Morfologie Biomedisch Onderzoeks Instituut Niels HELLINGS Jerome HENDRIKS Helena SLAETS Sven HENDRIX Optimalisatie van de fotoluminescentie in materialen met scheelite-type structuur via de incommensurabele modulatie van de kationen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Joke Hadermann Johan Verbeeck Artem Abakumov Om de balans in de nieuwe welvaartstaat: een dynamische stelselvergelijking in vijf landen uit de kopgroep in Europa en hun prestaties op het vlak van oude en nieuwe sociale risico's. Abstract: Het doel van dit onderzoeksproject is tweeledig. Ten eerste moet het meer inzicht bieden in de relatie tussen de omslag naar de investeringsstaat enerzijds en de evolutie van armoede en ongelijkheden anderzijds. Een tweede doel van dit project bestaat erin te achterhalen of en waarom het ene land op het vlak van uitkomsten (in termen van armoede en sociale ongelijkheid) mogelijk succesvoller is geweest dan het andere. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Bea Cantillon Onderzoek naar het werkingsmechanisme van nieuwe therapieën in de ziekte van Parkinson. Abstract: Onderzoek naar nieuwe behandelingsstrategieën voor de ziekte van Parkinson spitst zich tegenwoordig toe op farmaca die zowel de symptomen behandelen als neuroprotectief zijn. Gekende farmaca met neuroprotectieve eigenschappen of nieuwe molecules bekomen via samenwerking (IWT-SBO) worden na screening in vitro in vivo getest op hun vermogen om de neurodegeneratie van de dopaminerge neuronen te verminderen of te vertragen. Dit gebeurt eerst in het hemi-parkinson rat model, daarna ook in genetische modellen. Wanneer neuroprotectie is aangetoond wordt onderzocht via welk(e) mechanisme(n) dit gebeurt en of deze geneesmiddelen ook in staat zijn de dopaminetransmissie te beïnvloeden (antiparkinsonactiviteit). Tevens wordt in dit project neurofarmacologisch onderzoek verricht naar het werkingsmechanisme van DBS (Deep Brain Stimulation). Om het werkingsmechanisme van deze hoog frequente stimulatie op te helderen wordt de subthalamische kern (NST) met specifieke receptorliganden gestimuleerd en wordt met in vivo mecrodialyse de neurotransmittervrijstelling bepaald. Dit wordt uitgevoerd in normale en in dopamine deficiënte dieren. Hierdoor wordt de rol van deze kern in de controle van de motoriek beter in kaart gebracht. Daarna wordt de NST ook electrisch gestimuleerd en het effect bestudeerd op de neurotransmittervrijstelling in andere kernen van de basale ganglia. De resultaten van deze studies moeten ons ook een betere kennis geven van de rol van de NST in de controle van de motoriek, maar kunnen eveneens bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe relevante geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson.

2 Farmaceutische Chemie, Analyse van Geneesmiddelen en Geneesmiddelenkennis SOPHIE SARRE Wetenschappelijke samenwerking met CNRS-PICS rond ultrasnelle spectroscopie. Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica Johan Hofkens De structurerende rol van biotische interacties tussen verschillende grootteklasses voor het functioneren van mariene zeebodems. Abstract: Dit project gaat na hoe de activiteit van macrobenthische ecosysteem-ingenieurs microbiële creert, waardoor de samenstelling en diversiteit van de de microbiële gemeenschappen wordt beinvloed. De nadruk wordt hierbij gelegd op nitrificerende en denitrificerende gemeten, waardoor een inzicht zal verworven worden in de directe relatie macrofauna - microbële gemeenschap - ecosysteemfuncties. Vakgroep Biologie Magda Vincx Variaties in de structuur van exotische kernen bestudeerd aan de hand van hun kernmomenten. Abstract: Het doel van dit project is de studie van exotische kernen, in het bijzonder in gebieden waar veranderingen in de schillenstructuur worden verwacht. Dit onderzoek gebeurt door opgemeten nucleaire g-factoren en quadrupoolmomenten te vergelijken met schillenmodelberekeningen. Hierbij is het hanteren van een evaluatie van alle beschikbare statische quadrupoolmomenten aangewezen.quadrupoolmomenten kunnen worden afgeleid uit experimenteel bepaalde quadrupoolfrequenties wanneer de elektrische veldgradiënt (EFG) gekend is. Tegenwoordig zijn steeds meer geavanceerde ab-initio modellen in staat om EFG's in atomaire, moleculaire en vaste stoffenop een betrouwbare manier te berekenen.quadrupoolmomenten kunnen ook worden bepaald aan de hand van een relatieve frequentiemeting ten opzichte van een gekend referentie-isotoop. In de literatuur worden echter heel vaak verschillende referentie-isotopen gebruikt. Daarom willen we alle beschikbare data voor de verschillende isotopenketens opnieuw gaan eval Afdeling Kern- en Stralingsfysica Gerda Neyens Studie van de effecten van insulineresistentie, atherosclerose en cardiale hypertrofie op hartfalen in muizen. Abstract: Het risico op hart- en vaatziekten is geassocieerd met obesitas en zijngerelateerde metabool syndroom factoren: dyslipidemie, hyperglycemie eninsuline resistentie en hypertensie. Daarenboven is abdominale obesitaseen onafhankelijke risicofactor voor type 2 diabetes en hartfalen. De pathogene mechanismen die de associaties tussen obesitas en diabetes en tussen obesitas en hartfalen bepalen, moeten nog grotendeels worden geïdentificeerd. Wel is geweten dat obesitas gepaard gaat met chronische inflammatie en oxidatieve stress die resulteren in een verhoogde infiltratie van monocyten in vet- en hartweefsel. Daar veroorzaken ze niet alleen inflammatie en oxidatieve stress. Ze verstoren ze ook de insulinesignalering, het vetmetabolisme, de regeling van de bloeddruk en de vasculaire en cardiale modellering. Om de onderliggende mechanismen verder te zoeken hebben we muizenmodellen ontwikkeld die verschillende graden en diverse combinaties van metabole syndroomfactoren vertonen. Als gevolg daar Artherosclerose en Metabolisme Paul Herijgers Paul Holvoet Tumor-microomgeving interacties in multipel myeloom: regulatie door epigenetische veranderingen en hypoxie. Abstract: Multipel myeloom (MM) is een B cel maligniteit die voornamelijk voorkomt in het beenmerg (BM). Binnen deze BM microomgeving is de tumor sterk afhankelijk van wederzijdse interacties met de BM stromale cellen. Dit resulteert enerzijds in de overleving en groei van de MM cellen en anderzijds in veranderingen binnen de BM microomgeving leidend tot angiogenese en inductie van botziekte. Binnen dit project wensen we de regulatie van deze interacties verder te bestuderen en meer specifiek op de rol van epigenetische modificaties (met nadruk op methylatie, acetylatie en mirna) in MM cellen en mesenchyma Ie stamcellen en het effect van het hypoxisch BM op UPR en Notch signaling. Hematologie Karin VANDERKERKEN 6LowPan - Towards zero-configuratieon for wireless building automation. TC Elektrotechniek (ESAT) Diepenbeek Nele Mentens Analyse van de componenten van rechtsculturen : een vergelijking van het Franse en Amerikaans recht Abstract: Research question : To what extent does a historically developped system of representations determine the law and the way it is interpreted? To what extent can differences between the American and French legal systems be linked to this historical-ideological dimension. To what extent is law the outcome of a dialectic between the text (statutory and/or case-law) and the cultural-ideological context?

3 Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Marc Van Hoecke Sociaal gedrag in schizofrenie: een neurocognitieve benadering. Abstract: Door de herkenning van sociale cognitie als een belangrijke beperking bij schizofreniepatiënten is er meer onderzoek verricht naar deze aspecten. Echter zijn dat altijd onderzoeken geweest met passieve taken die de realiteit nauwelijks benaderden. Hier tegenover staan wel heel wat actievere onderzoeken naar sociale cognitie bij gezonde vrijwilligers. Nu blijkt dat de hersengebieden die betrokken zijn bij sociale cognitie bij gezonde mensen, veel overlap vertonen met de specifieke hersengebieden die verstoord zijn bij schizofreniepatiënten in niet-sociale taken. Daarom willen wij de lacunes van het huidige onderzoek naar sociale cognitie bij schizofreniepatiënten overbruggen met behulp van (1) paradigma's die zich richten op 'daadwerkelijk' gedrag in verschillende sociale contexten, (2) reële sociale interactieve situaties waarin de taken zijn verdeeld onder de deelnemers, (3) beeldvorming door middel van EEG en fmri. Kind-, Jeugd- en Volwassenpsychiatrie (CAPRI) Bernard Sabbe Javier de la Asuncion Elvira Onderzoek en voorbereiding activiteiten n.a.v. de herdenking van De Groote Oorlog in Abstract: Doelstellingen in het kader van de herdenking Wereldoorlog I zijn oa. een aantal concrete publieksactiviteiten en eindproducten ontwikkelen tijdens de herdenking van De Groote Oorlog , een betere kijk krijgen op de ontwikkelingen in de jaren , samenwerking creëren ronderfgoed en geschiedenis van het plattelandsleven en de landbouw in Vlaanderen op lokaal niveau OG Modern.& Samenlev Leuven Yves Segers Cryopreservation van genotypes bij Daphnia magna. Abstract: Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE <w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; msostyle-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; fontsize:11.0pt; font-family:"calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}font-family:'times New Roman','serif';mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minorlatin;mso-ansi-language:NL-BE; Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud Luc De Meester Bartholomeus Panis Adinda Putman Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van farmacotherapie bij ouderdom Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Farmacologie Robert Vander Stichele LEVENSLIJN: De rol van visuele informatie in de gedragscontrole en gedragsopvoeding bij jonge fietsers Abstract: Het onderzoek heeft als algemeen doel om fundamentele inzichten te verwerven in de rol van visueel gedrag bij jonge fietsers en betere richtlijnen te formuleren voor verkeersopvoeding. In een eerste fase van het onderzoek wordt het visueel gedrag geanalyseerd bij specifieke taken zoals door een slalom, een smalle strook en een 8-vorm fietsen. In een tweede fase van het onderzoek wordt nagegaan of het visueel gedrag van volwassenen en kinderen in meer verkeersgerichte situaties gelijkaardig is. Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen Matthieu Lenoir Greet Cardon Renaat Philippaerts EU-bonuskrediet type B2a voor EU FP7 project: ENERGY Abstract: EU-bonuskrediet voor Europees project ENERGY Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GINO BARON Integratie van licht en lucht in een operatiekwartier.

4 Abstract: The research institute 'VUB' and the 'Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (KaHo Sint-Lieven)' have entered into a service-agreement concerning the project' Samenwerkingsovereenkomst 'Integratie van licht en lucht in een operatiekwartier' (ILLO) ikv. HOA25'. The research results can be transferred to the company, there can be a reasonable return in case of commercialisation or there is another kind of agreement on intellectual property, as outlined in the concluded agreement. Toegepaste Mechanica Kritische Zorgen Elektrotechniek-Energietechniek LUC HUYGHENS Leen PEETERS PATRICK ROMBAUTS STEVE VANLANDUIT Marc DILTOER Accounting informatie als hulpmiddel voor corporate governance in private ondernemingen Abstract: Gezien financiële accounting informatie de voornaamste bron is ter evaluatie van de prestaties van de bestuurders, speelt het een potentieel belangrijke rol in het deugdelijk bestuur. Eerder onderzoek dienaangaande was echter voornamelijk gericht op de rol van accounting informatie voor investeerders en aandeelhouders in de context van beursgenoteerde bedrijven. Of accounting informatie ook waardevol is voor andere stakeholders is een onderzoeksvraag die nagenoeg nog niet werd bekeken. Dit onderzoek stelt zich dan ook voorop om de bruikbaarheid van accounting informatie voor interne bestuurders, de leden van de raad van bestuur en de bankiers te onderzoeken. Bijkomend richt deze studie zich op niet-beursgenoteerde bedrijven, gezien de belangrijke vertegenwoordiging van deze groep in de economie van een land. Informatie ter toetsing zal op diverse manieren worden vergaard. In eerste instantie zal een grootschalige online enquête worden verzonden naar de financieel directeurs van Belgische niet-beursgenoteerde bedrijven, teneinde hun gebruik van accounting informatie te onderzoeken. Daarnaast zullen leden van de raad van bestuur worden geïnterviewd, teneinde inzicht te krijgen in hun frequentie van en intentie bij het gebruik van accounting informatie. Tot slot zal via een enquête ook het gebruik van accounting informatie door bankiers worden onderzocht. Hiermee gelinkt zal worden nagegaan of de intrestvoeten die door de financiele instituten wordt aangerekend, verbonden is met de transparantie van de niet-beursgenoteerde bedrijven. Voor alle onderzoeksvragen zal worden nagegaan of er verschillen zijn vast te stellen tussen familie- en niet-familiebedrijven. Accountancy en financiering Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Nadine LYBAERT Observatie en controle van proces-materiaal interactie bij laser fabricagenbsp;nbsp; Abstract: Het project beoogt het onderzoeken van de interactie tussen laserlicht en materiaal voor een beter begrip en een verbetering van laserprocessenzoals laser snijden (LC) en selectief laser sinteren/smelten (SLS/SLM).Dit zal gerealiseerd worden door het verder ontwikkelen en inzetten vaninnovative in-proces camerabewakingssystemen (ontwikkeld in een eerder GOA project), alsook door gebruik van conventionele mechanische en metallurgishe analysetechnieken (microscopie, mechanische analyse, dimensionele metingen, 1D/2D ruwheidsmetingen, enz.) en door modellering en simulatie. Het project zal inzage verschaffen in proces-materiaal gerelateerdeaspecten en interacties: bvb. invloed van materiaalsamenstelling, procesparameters en -omgeving (temperatuur, gas atmosfeer) op residuele spanningen, materiaaldensiteit, stukkwaliteit, strekte, enz. Het project zal zich toespitsen op materialen zoals complexe staalsoorten (roestvast staal, snelstaal, gereedschapsstalen) en lichtgewicht metalen (Ti- en Al Afdeling PMA Ludo Froyen Jan Van Humbeeck Joost Duflou Jean-Pierre Kruth ZEIN2011RIP16 Bolivia: Matrix permeability for gene flow of the threatened high Andean Polylepis forests. Abstract: Een van de meest bedreigde ecosystemen van Zuid-Amerika zijn de Polylepis-bossen van de hoge Andes. Deze bijna monospecifieke bossen geraakten erg gefragmenteerd omwille van overbegrazing, winning van brandhout, en de aanplanting van exoten zoals Eucalyptus. De fragmentatie van de Polylepis-bossen leidt mogelijk tot genetische verarming door inteelt en genetische drift. Daarom is het belangrijk de 'gene flow' door pollen en door zaden tussen de verschillende bosfragmenten op peil te houden. Dit onderzoeksproject heeft als doel om op basis van genetische technieken deze gene flow te kwantificeren. Daarbij zal specialeaandacht worden gegeven aan de premeabiliteit van plantages van exotische boomsoortennbsp;'gene flow' van Polylepis. Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud Olivier Honnay Pegasus short mandate for Kara Lynch. Afdeling Kern- en Stralingsfysica Kara Lynch EU-bonuskrediet type B2b voor EU project: PRAISE Abstract: Europees project ikv verkeersveiligheid en werkwoonverkeer Informatica en Toegepaste Informatica

5 LUC STEELS Moleculair genetische analyse van koortsgerelateerde epilepsiesyndromen. Abstract: Koortsstuipen zijn de frequentste aanvalsvorm (2-5%) die voorkomt bij kinderen tussen de leeftijd van zes maanden en zes jaar. Retrospectieve studies wezen bovendien uit dat 10 tot 15% van alle epilepsiepatiënten voorheen FS hebben gehad. In dit onderzoeksproject gebruiken we hoge densiteit array Comparative Genomic Hybridization, DNA enrichment technieken en next generation sequencing om de ziektegerelateerde genen in de gekoppelde loci van drie multiplex families met koortsgerelateerde epilepsiesyndromen (o.a. gegeneraliseerde epilepsie met koortsstuipen plus en temporale kwab epilepsie) op te sporen. VIB DMG - Neurogenetica Peter De Jonghe Katia Hardies Ontwikkeling van geavanceerde fluorescentiemicroscopiemethodes voor het bestuderen van de structuur, het transport en de stabiliteit van nanomedicijnen voor gentherapie van het retinaal pigment epithelium Abstract: Het retinal pigmentepitheel (RPE) is de buitenste bloed-retina barrière in het oog onder de neurale retina. Omdat de RPE cellen in verband worden gebracht met een aantal oogaandoeningen met genetische oorsprong zijn deze cellen interessante kandidaten voor een behandeling met nucleïnezuren. Meerdere vormen van nanomedicijnen worden geëvalueerd voor het aanbrengen van nucleïnezuren naar de RPE cellen. Ondanks hun zeer grote potentiële mogelijkheden vordert de ontwikkeling van nanomedicijnen traag door een beperkte kennis van hun structuur, transport en stabiliteit in de verschillende stappen in het afleveringsproces. Om deze vragen te beantwoorden zullen we meerdere geavanceerde fluorescentiemicroscopische toepassingen te ontwikkelen. We beogen de ontwikkeling van nieuwe methoden gebaseerd op twee-kleuren Single Particle Tracking (SPT) microscopie voor de bepaling van de efficïentie waarmee nucleïnezuren in de nanomedicijnen kunnen worden opgenomen. De interne structuur van de nanomedicijnen zullen worden bestudeerd met de recente superresolutietechnieken zoals STORM en STED. Het transport en de stabiliteit van de nanomedicijnen in het glasvocht, de neurale retina en in levende RPE cellen zal worden nagegaan met de nieuw te ontwikkelen fluorescence lifetime raster image correlation spectroscopy (FL- RICS) methode en de tweekleuren 3D-SPT. De kennis die met dit project wordt beoogd op basis van de nieuwe microscopische methoden zal toelaten op beredeneerde en efficïente wijze nanomedicijnen te ontwikkelen voor nucleïnezuur-gebaseerde therapie. Biofysica Biomedisch Onderzoeks Instituut Marcel AMELOOT Biologie en controle van vector-overdraagbare infecties in Europa (EDENext) Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Evolutionaire ecologie (EVECO) Herwig Leirs Fatigue analysis of components produced by additive manufacturing techniques. Abstract: Additieve productietechnieken zoals selectief laser sinteren (SLS) en selectief laser smelten (SLM) genieten wereldwijd een grote belangstelling en worden meer en meer ingezet voor functionele toepassingen. De vermoeiingseigenschappen zijn echter onvoldoende gekend waardoor voor veiligheids-kritische applicaties terug wordt gegrepen naar de conventioneel verkregen materialen. In de doctoraatstudie van Brecht Van Hooreweder werdeen eerste stap gezet om het uni-axiale vermoeiingsgedrag van SLS specimens in polyamide en SLM specimens in titanium in kaart te brengen. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de onderzoeksgroep van Prof. Kruth, onderzoekers van het Departement Materiaalkunde en met de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika. Binnen het voorgestelde postdoctoraal onderzoek zal deze eerste vermoeiingsanalyse worden vervolmaakt en zal m.b.v. de ontwikkelde proefstand ook het multi-axiale vermoeiingsgedrag van laagsgewijs opgebouwde proefstukken bestudeerd worden. Daarnaast zal er r Afdeling PMA Paul Sas David Moens Brecht Van Hooreweder Fundamenteel onderzoek naar hoge-precisie computer tomografie van multi-materiaalobjecten met het oog op dimensionele kwaliteitscontrole van geassembleerde producten en producten met inwendige vormen. Abstract: Computer tomografie biedt de mogelijkheid om inwendige of verborgen structuren te visualiseren van bijvoorbeeld rapid manufacturing werkstukkenof van samengestelde producten. Hierdoor wordt deze techniek steeds vaker gebruikt in het domein van de dimensionele metrologie.dimensionele metrologie vereist evenwel nauwkeurigheden op micrometerniveau en traceerbaarheid van de metingen naar de standaard definitie van de meter. Terwijl dit voor metingen van monomateriaalobjecten stilaan haalbaar wordt, blijven stukken bestaande uit meerdere materialen voorlopig nog een grote uitdaging. Artefacten zoals scattering en beam-hardening bemoeilijken in belangrijke mate de nauwkeurige segmentatie en zo het distilleren van een oppervlaktemodel uit de voxel-data. In dit project zullen de resultaten van systematische experimentele metingen van verschillende combinaties van materialen worden gecombineerd met nieuwe algoritmen om deze foutinvloeden te minimaliseren. Experimentele metingen laten toe om de Afdeling PMA Wim Dewulf Jean-Pierre Kruth

6 Diesel- en fijnstofvervuiling als katalysatoren van allergische luchtwegziekten: onderzoek naar de rol van alarmines en het inflammasoom. Abstract: De in vivo rol van alarmines en het inflammasoom in dieseluitstootpartikels-geïnduceerde (allergische) luchtweginflammatie zal bestudeerd worden met behulp van muismodellen, door middel van expressie analyse en studies met knock out muizen en blokkerende antilichamen. Vakgroep Inwendige ziekten Guy Joos Tania Maes Kurt Tournoy Eco-evolutionaire dynamieken in natuurlijke en anthropogene gemeenschappen. Abstract: Doorheen de geschiedenis van onze planeet gebeurden evolutionaire processen grotendeels zonder tussenkomst van de mens. Pas recent wordt begrepen dat evolutionaire en ecologische processen en veranderingen op dezelfde tijdsschaal gebeuren. Dus kunnen ze ook op elkaar inwerken, en zo zorgen voor co-evolutionaire dynamieken, vooral als de selectieve actoren sterk zijn. Dit heeft nooit eerder geziene kwalitatieve en ruimtelijke evolutionaire gevolgen voor natuurlijke populaties en ecosystemen. De menselijke invloed leidt tot gewijzigde milieugradiënten en kan regimewijzigingen in ecosystemen veroorzaken. De identificatie, het ontrafelenen begrijpen van hoe mens-bepaalde evolutionaire processen en responseninterageren met ecologische processen vormt een zeer belangrijke uitdaging voor de mensheid om de negatieve invloed op ecosysteemdiensten te verminderen en biodiversiteit te behouden. De Onderzoeksgemeenschap ECO-EVO brengt Belgische en internationale teams samen op dit snijvlak van ecol Afd. Ecologie, Evolutie en Biodiv.behoud Filip Volckaert Luc Brendonck Rol van sensoriële transient receptor potential kationenkanalen in de pathofysiologie van het respiratoir systeem. Abstract: Respiratoire functie wordt gereguleerd door sensorische input gegenereerd door receptoren in de luchtwegen. Op die manier wordt de controle behouden over de ademhalingsdynamiek en het verdedigingssysteem van de longtegen bv. blootstelling aan schadelijke chemische stoffen en sterke temperatuur schommelingen. Dergelijke factoren kunnen leiden tot specifiekereflexen zoals hoesten, mucus productie, ontsteking van de luchtwegen en luchtwegobstructie, wat mogelijks kan leiden tot allergisch rhinitis en astma. De ademhalingsreflexen die de zenuwban van de luchtwegen stimuleren zijn vrij goed beschreven, maar de aard van de moleculaire receptoren van stimulerende en sensibiliserende factoren zijn veel minder begrepen. In dit project onderzoeken we hoe TRP kanalen betrokken zijn bij de regulering van het ademhalingssysteem. De TRP kanalen zijn een superfamilie van kationkanalen, die functioneren als moleculaire sensoren en integratoren van verscheidene fysische en chemische stimuli. Wij gaan h Laboratorium voor Ionenkanaalonderzoek Jeroen Vanoirbeek Karel Talavera Pérez Het Rev-afhankelijke nucleocytoplasmatisch mrna-transport als nieuw doelwit voor anti-hiv therapie Laboratorium Virologie en Chemotherapie Dirk Daelemans Eline Boons Verband tussen residuele betacel functie en glycemische variabiliteit in (pre)type 1 diabetes. Abstract: Type 1 diabetes develops when 60 to 90% of insulin-producing beta cellsahve been destroyed. This cell loss leads to greater variability of blood glucose levels both before and after diagnosis. This variability is predictive of progression to clinical onset of diabetes in risk groups and of frequenc of hypoglycemic events in patients. Novel beta cell therapy trials aim to prevent or cure diabetes by trying to preserve or restore functional beta cell mass. In preparation of future trials the collaborating teams of the present application have validated dynamic tests to measure functional beta cell mass in vivo through prolonged stimulation of beta cells by elevated glucose levels (hyperglycemic clamp tests). The present application proposes to measure glycemic variability by continuous glucose monitoring (CGM) and frequent self-monitoring of blood glucose (SBMG) in 40 recent-onset type 1 diabetic patients and in 40 high-risk relatives (>50% 5-year risk of diabetes) (age years) as a Klinische & Experimentele Endocrinologie Pieter Gillard Tumor cell metabolism contributes to the formation of micrometastases in bone. Klinische & Experimentele Endocrinologie Gertrudis Carmeliet Verduidelijking van de rol van progranuline in neuroneurale en systemische ontsteking via een nieuw muismodel.

7 Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Laboratorium voor celbiologie en histologie Samir Kumar-Singh ICT ondersteuning voor project dataregistratie- en evaluatiesysteem mondgezondheid Belgische bevolking. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' FOD via UGent' hebben voor het project ' ICT ondersteuning voor project dataregistratie- en evaluatiesysteem mondgezondheid Belgische bevolking.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Biomedische Statistiek en Informatica MARC NYSSEN Greenland: Gematigde sanering van door spoorelementen verontreinigde grond Abstract: Gentle remediation opties (GRO) omvatten verschillende (meestal plantaardige) benaderingen om door spoorelement verontreinigde bodems te saneren tegen lage kosten en dit zonder significant negatieve gevolgen voor het milieu. Hoewel g.r.o. bestaat uit zeer innovatieve en efficiënte technologieën, zijn ze nog steeds niet op grote schaal gebruikt als praktische site oplossing omwille van verschillende belemmeringsredenen voor de toepassing van g.r.o. als praktische oplossing. Greenland levert zachte sanering opties (fytoremediatie, in situ stabilisatie) op bij praktische toepassing en lost de laatste problemen,bestaande uit nog steeds grote belemmeringsredenen, op. De belangrijkste doelstellingen zijn: 1. de saneringsefficiëntie testen en succes boeken in pilot-field case studies 2. het ontwikkelen van een toolkit om de saneringsvoortgang en doelstellingen te kwantificeren (geen totaal, maar "biologisch beschikbare 'sporenelement fracties) 3. testen van verschillende technologieën van biomassa valorisatie (verbranding, vergassing, de productie van biodiesel, etc.) 4. ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument 5. publiceren van een gids van optimale praktijken Greenland heeft twee groepen van eindgebruikers gedefinieerd: 1) bedrijven die de zachte sanering opties commercieel zullen aanbieden (inclusief de behandeling van metaalrijke biomassa) - deze groep is onderdeel van het project consortium 2) stakeholders (met inbegrip van milieuagentschappen) die willen kiezen voor zachte sanering opties - deze groep maakt geen deel uit van het projectconsortium, maar wel van de adviesraad. De belangrijkste taak van de adviesraad is om deel te nemen aan 4 Greenland vergaderingen (kick off, twee tussentijdse, laatste vergadering) om feedback over de voortgang van het project te geven. De leden van de adviesraad moeten vooral nagaan of er aan hun eisen wordt voldaan (bijv. leveren wij alle benodigde informatie om de toekomstige stakeholders te doen kiezen voor zachte sanering opties). De reiskosten zullen worden gedekt door het consortium. Milieubiologie Centrum voor Milieukunde Jaak VANGRONSVELD Delinquente meisjes worden volwassen: Een kwalitatieve analyse van hun traject naar delinquente of "desistente" vrouwen. Abstract: Door een prospectieve opvolgstudie van delinquente meisjes met een strafblad willen we een specifiek profiel en traject van jonge vrouwelijke misdadigsters bestuderen. Criminologie JENNEKE CHRISTIAENS Els DUMORTIER De rol van mestcellen in systemische lupus erythematosus. Labo Genetica van Auto-immuniteit Adrian Liston Moleculair werkingsmechanisme van 1,25-dihydroxyvitamine D3: van chromatine tot eiwit. Abstract: Vitamine D kan opgenomen worden via de voeding maar de belangrijkste bron van vitamine D is afkomstig van de fotosynthese in de huid. Het secosteroid hormoon 1,25-dihydroxyvitamine D3 [1,25-(OH)2D3] is hetnatuurlijke ligand voor de vitamine D receptor [VDR]. Het ligand- VDR complex vormt een heterodimeer met de retinoïd X receptor (RXR) en bindt vervolgens specifiek op zogenaamde vitamine D responsieve elementen (VDREs) in de promoterregio van doelwitgenen. De tot nu toe geïdentificeerde doelwitgenen die door deze ligand-geïnduceerde transcriptiefactor worden op- of neergereguleerd zijn zeer heterogeen en weerspiegelen het uitgebreide actieveld van 1,25-(OH)2D3 zoals effecten op bot en mineraalhomeostase; controle van celgroei, celdifferentiatie en celmigratie. Deze activiteiten van 1,25(OH)2D openen perspectieven voor het gebruik van1,25(oh)2d3 voor ziektes die gekenmerkt worden door een versnelde en ongecontroleerde celgroei zoals psoriasis en kanker. De calcemische werking van 1,25

8 Klinische & Experimentele Endocrinologie Annemieke Verstuyf Kathleen Marchal Chantal Mathieu Beperkingen op effectieve theorieën. Abstract: One of the ultimate goals of high energy physics is to find a consistent and useful microscopic theory which unifies and organizes particle physics and cosmology at arbitrary energy scales, similar to the way atomictheory unifies material science. This is challenging, as sharply distinguishing features of such theories become only completely manifest at characteristic energies that may be too high to be accessible in the lab. At energies below this scale, particle physics and cosmology are well described by effective field theories such as the Standard Model and general relativity. It is therefore crucially important to understand to whatextent unifying theories such as strong theory constrain the form and parameters of effective field theories. The project addresses the following questions: How do underlying symmetries and geometric structures constain effective field theories? How 'natural' would it be for the scale where (four dimensional) effective field theory breaks down to be ac Afdeling Theoretische Fysica Frederik Denef Antoine Van Proeyen Stimuleren van dispositie-ontwikkeling door het gebruik van spel-gebaseerde leeromgevingen. Abstract: Alhoewel onderzoek nu reeds aangeeft dat spel-gebaseerde leeromgevingeneffectief kunnen zijn, zijn de gegevens op dit moment erg algemeen en houden ze nauwelijks rekening met interindividuele verschillen. Dit project beoogt een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een theoretisch model met betrekking tot spel-gebaseerde leeromgeving door de effecten van drie kenmerken van dergelijke leeromgevingen te bestuderen: de afstemming van de inhoud van het spel op de te leren inhoud, deaard van de bijkomende hulp en de mate waarin de lerende zelf kan beslissen (learner control). De studie wordt uitgevoerd met leerlingen uit het beroepsonderwijs. Centraal staat het ontwikkelen van 'getalgevoeligheid'.er worden vieer pre-test post-test quasi-experimentele studies uitgevoerd. In elke studie wordt gebruik gemaakt van dezelfde instrumentenen hetzelfde type spel. De eerste studie onderzoek de effectiviteit vantwee versies van het spel: met en zonder nadrukkelijke afstemming van in OE Onderwijskunde Jan Elen Lieven Verschaffel Geraldine Clarebout Wim Van Dooren De rol van MMP-2 en MMP-14 in glaucoom: implicaties voor celtherapie? Abstract: Glaucoom, een multifactoriële, neurodegeneratieve aandoening en de op één na belangrijkste oorzaak van blindheid, wordt gekenmerkt door een progressieve apoptose van de retinale ganglioncellen (RGCs) en degeneratie van de oogzenuw. Het reduceren van de oogdruk, de belangrijkste en meest voorkomende risicofactor, is de enige klinisch bewezen methode om de progressie van glaucoom af te remmen. Echter, ondanks een succesvollecontrole van de oogdruk, blijft er een groep van patiënten bestaan waarbij het gezichtsverlies verdergaat. Er is dus behoefte aan betere inzichten in de pathofysiologie van glaucoom en nieuwe therapieën ter bescherming of regeneratie van de RGCs en oogzenuw.meerdere studies bij glaucoompatiënten en in diermodellen voor glaucoom, die wijzigingen in de expressie en activiteit van verschillende matrix metalloproteïnasen (MMPs)rapporteerden, hebben geleid tot de hypothese dat MMPs betrokken zijn bij het ontstaan en de progressie van glaucoom. Een duidelijke definiëring va Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie Godelieve Moons Lies De Groef Exotische sub-mesoscopische supergeleiders. Afdeling Kwantumchemie en Fysicochemie Liviu Cibotaru Multiple Sclerose, een multidisciplinaire benadering Abstract: Multiple sclerose (MS) is een demyeliniserende aandoening van het centrale zenuwstelsel met een inflammatoire en neurodegeneratieve component. Het is de meest voorkomende neurologische aandoening bij jonge mensen in West-Europa die zowat 1 op 1000 personen treft. De ziekte is ongeneeslijk en heeft een grote medische en socio-economische impact. Hierbij moeten teams met een wetenschappelijke expertise in diverse deelaspecten op een multi- en interdisciplinaire wijze samenwerken om inzicht te krijgen in het ziektemechanisme en betere behandelingen te kunnen ontwikkelen. Hoewel er in onze buurlanden een sterk uitgebouwd netwerk van MS-onderzoeksgroepen bestaat, is dit in Vlaanderen niet het geval. Nochtans zijn er ook in Vlaanderen meerdere uitmuntende onderzoeksgroepen die elk op verschillende aspecten van MS werken. Helaas is er op dit moment weinig samenwerking en interactie tussen deze groepen, ondanks enkele meestal bilaterale samenwerkingsverbanden. De oprichting van een interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap rond onderzoek naar MS zou daarom een enorme vooruitgang betekenen voor het MS-onderzoek in Vlaanderen en op internationaal niveau. Een nauwere samenwerking tussen onderzoeksgroepen actief op verschillende niveaus zal er voor zorgen dat er meer mogelijkheden voor therapie ontwikkeling worden aangegrepen en dat de weg naar een nieuwe therapie sneller wordt doorlopen. De krachtlijnen van de samenwerking binnen deze aangevraagde Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap zijn: -Het samenbrengen van kennis over verschillende aspecten van MS, hetgeen zal leiden tot nieuwe inzichten.

9 -Het samenbrengen van materiaal, technieken en methoden. Een doel van de voorgestelde onderzoeksgemeenschap is het makkelijker beschikbaar maken van technieken en methoden tussen de groepen onderling. -Het vertalen van fundamenteel onderzoek naar een therapeutische toepassing. -Internationale profilering. Binnen deze onderzoeksgemeenschap zal er intensief samengewerkt worden met partners in Wallonië en Nederland. De oprichting van een MS-platvorm in Vlaanderen zal tevens leiden tot samenwerking met MS-onderzoeksgroepen en MS-consortia in andere landen. Immunologie - Biochemie Morfologie Biomedisch Onderzoeks Instituut Pieter STINISSEN Niels HELLINGS Jerome HENDRIKS Bart VAN WIJMEERSCH Sven HENDRIX Veerle SOMERS VES/12/023 D-Palm. OG Gezondheidspsychologie Johannes Vlaeyen Blok componenten analyse. Abstract: In ons informatietijdperk is de hoeveelheid waargenomen gegevens enorm toegenomen in volume, snelheid en variatie. In deze nieuwe natuurlijke grondstof ligt een schat aan informatie te wachten om te worden ontgonnen. Tabellen met twee of meer dimensies, respectievelijk bekend als matrices en tensoren, dienen als de computer representatie van vele soorten gegevens. Kennis kan gewonnen worden uit dergelijke tabellen door het vastleggen van hun onderliggende patronen en structuur met zogenaamde matrixen tensor factorisaties die de waarnemingen met een zo klein mogelijk aantal variabelen proberen te verklaren. De steeds toenemende hoeveelheiddata vereist het ontwikkelen van nieuwe algoritmen die kunnen omgaan met de zogenaamde vloek van de dimensionaliteit, terwijl de groeiende verscheidenheid aan gegevens vraagt om nieuwe benaderingen voor het geïntegreerd analyseren van verschillende gegevensbronnen tegelijk. Het doel vandit proefschrift is om data fusie te ontwikkelen als een nieuw para Faculteit Wetenschappen Kulak Marc Van Barel Lieven De Lathauwer Laurent Sorber Experimentele inductie van miltefosine-resistentie in intracellulaire Leishmania donovani en L. infantum amastigoten om de invloed van resistentie te bestuderen op de interactie tussen geneesmiddel, gastheer en parasiet Abstract: Miltefosine (MIL) werd recent gepositioneerd als eerstelijnsbehandeling voor viscerale leishmaniasis. De lange halfwaardetijd en lage therapietrouw kunnen resistentie-ontwikkeling bevorderen. Om de MIL-efficaciteit te beschermen, moeten resistentiemechanismen proactief bestudeerd worden.deze studie beoogt de experimentele inductie van MIL-resistentie om het effect op de MIL-opname en parasiet-macrofaag interactie te beoordelen. Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH) Gaëlle Boulet Data mining voor privacy in sociale netwerken. Abstract: Online sociale netwerken en het uitwisselen van informatie zijn een onderdeel geworden van het dagelijkse leven, wat resulteert in een groot aantal mensen die de meest intieme details van hun privéleven delen op social networking sites zoals Facebook, Netlog of Twitter. Hoewel het onderzoek over Social Network Analysis en privacy aanzienlijk gegroeid is in de afgelopen jaren, blijven veel fundamentele computationele vragen onbeantwoord. Specifiek: Sociale netwerken worden over het algemeen gemodelleerd als grafen waarvan de knopen natuurlijke personen voorstellen, en waarvan de zijden "vriendschap" links vertegenwoordigen. Privacy wordt verondersteld te worden gerespecteerd wanneer bepaalde informatie niet toegankelijk is of indien die kan worden overgedragen tussen knopen zonder verder onthuld te worden. Dit eenvoudige model voldoet echter niet, zowel conceptueel als algoritmisch, het houdt geen rekening met de onderlinge afhankelijkheden tussen individuen als een kernelement van het Social Web, en houdt geen rekening met informatie van derden. Dit project beoogt deze lacune te vullen. We bestuderen: (1) privacy design types, (2) lokaal-globaal dynamiek; (3) intelligente micro-identity management, en (4) privacy voor groepen. We zullen de ontwikkeling van nieuwe technieken voor (i) verkeersanalyse om social-network-gebaseerde interacties en gebruikersgedrag te analyseren; (ii) metrieken om lekken van prive-informatie te meten; (iii) pattern mining om realistische resultaten te identificeren op basis van simulatiemodellen gevalideerd in het toepassingsgebied van web-gebaseerde sociale netwerken. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Bart Goethals

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:40:46 Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 07:38:14 Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN

Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN Geneesmiddelenontwikkeling en de 3 V s Ontwikkelingsfase Vragen Duur Aantal geteste stoffen Ontdekking van een nieuw geneesmiddel Welk doelenzym

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek

Gezondheidsraad. Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek 2015/01 Gezondheidsraad Next generation sequencing in diagnostiek Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan

Nadere informatie

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES

gebruik van niet-humane nut en noodzaak? ADVIES gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? ADVIES Gebruik van Niet-Humane Primaten (NHP) als proefdier Nut en noodzaak? voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

Synthetische biologie: kansen creëren

Synthetische biologie: kansen creëren Synthetische biologie: kansen creëren Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwerp : Aanbieding advies Synthetische biologie: kansen

Nadere informatie

FIAGNOSTIEK. Van de Voorzitter. - Van de voorzitter 1. - Verslag State of the Art, 13 september 2011 2

FIAGNOSTIEK. Van de Voorzitter. - Van de voorzitter 1. - Verslag State of the Art, 13 september 2011 2 VOOR FIAGNOSTIEK December 2011 - nr. 4 - Van de voorzitter 1 - Verslag State of the Art, 13 september 2011 2 - Verslag Dutch Medicines Days, 4 oktober 2011 4 - Verslag Algemene Ledenvergadering, 13 oktober

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Leer het brein kennen

Leer het brein kennen Leer het brein kennen Over een New Learning Science op het kruispunt van neurowetenschap, cognitiewetenschap en onderwijswetenschap: resultaat van een invitational conference georganiseerd door NWO op

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth TNO-rapport TNO 2014 R11712 Disruptieve effecten van consumentenehealth Earth, Life & Social Sciences Schipholweg 77-89 2316 ZL Leiden Postbus 3005 2301 DA Leiden www.tno.nl T +31 88 866 30 00 Datum 28

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar?

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Vlaamse Liga tegen Kanker Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg 1 COLOFON De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt de volgende

Nadere informatie

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam

Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Thesis ter afronding van de MBA Health Erasmus Universiteit Rotterdam Drs. J. (Johan) ter Maaten Manager Bedrijfsvoering Cardea Jeugdzorg B. (Bas) van der Hoorn Psychiater, directeur Zorg Palier (Forensisch

Nadere informatie

INNOVEREN IN DE BIO-ECONOMIE: INNOVATIEPROCES EN NETWERKEN DOORGELICHT

INNOVEREN IN DE BIO-ECONOMIE: INNOVATIEPROCES EN NETWERKEN DOORGELICHT INNOVEREN IN DE BIO-ECONOMIE: INNOVATIEPROCES EN NETWERKEN DOORGELICHT ILVO MEDEDELING nr 164 juli 2014 Jonas Van Lancker Koen Mondelaers Innoveren in de bio-economie: Innovatieproces en netwerken doorgelicht

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie