Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?"

Transcriptie

1 n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : Niet zo erg, dat we geen regering hebben?

2

3 editoriaal Reporters Jean-Claude Daoust, voorzitter van BECI Brussel: een volwaardig gewest? Of niet? Wordt Brussel een volwaardig gewest? Deze vraag wordt op dit ogenblik gesteld en in tegenstelling van wat sommigen mogen denken, ligt het antwoord nog niet vast. De Vlaamse regering liet onlangs, bij monde van minister-president Kris Peeters, weten dat Brussel geen volwaardig gewest is en dat het ook niet de bedoeling is om dat het dat zal worden. Hij vindt dat Brussel een statuut als stadsgewest moet krijgen, iets onder het Vlaams en Waals Gewest. 1 Met andere worden, Brussel zou eigenlijk een minderwaardig gewest met enkel territoriale bevoegdheden worden. De twee belangrijkste taalgemeenschappen zouden dit gewest dan samen besturen. Dit is niet zo ver van de huidige situatie en van het aanvoelen van de Brusselaars. Een klein voorbeeld: in de andere gewesten wordt er per decreet geregeerd, in Brussel is dat door middel van ordonnanties. N 5 - MEI DYNAMIEK De Vlaamse en Franse gemeenschappen spelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een belangrijke rol. Vooral op het vlak van onderwijs dat strategisch belangrijk is voor de toekomst van Brussel. De stad heeft immers de jongste bevolking en de sterkste demografische dynamiek van het land. Niemand spreekt tegen dat Brussel op het vlak van onderwijs en vorming veel meer inspanningen moet doen. Dat is meer dan een prioriteit, het is de topprioriteit. Maar daarvoor moeten we wel de nodige bevoegdheden en financiële middelen hebben. Tweetalig onderwijs invoeren is een schitterend idee, maar zolang de twee gemeenschappen niet samen rond de tafel gaan zitten, lopen we het risico nog lang te mogen wachten. Als het de bedoeling is om Brussel te responsabiliseren, is het beter om het Brussels Gewest niet als een minderwaardig maar als een volwaardig gewest te beschouwen. Een eenvoudigere en duidelijke werking van de Brusselse instellingen kan de coherentie en de efficiëntie van het beleid, waaronder werkgelegenheid, alleen maar ten goede komen. Op lange termijn heeft het volledige land, met inbegrip van alle gewesten en gemeenschappen, daar baat bij.

4 Inhoud MEI 11 BRUSSELS, ENTERPRISES, COMMERCE & INDUSTRY 1 Edito 4 Opinie: Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : Niet zo erg, dat we geen regering hebben? 6 Opinie: Hoe onafhankelijk is de Belgische economie? 10 Opinie: Interview Pierre Alain De Smedt (FEB) en Jean-Claude Daoust (BECI): We moeten Brusselaars beter opleiden! 12 Opinie: Sociale netwerken: Hoe uw onderneming beter bekend maken? 16 Event: BECI Executive Interviews 18 Event: BECI goes to London 22 Opinie: Wat houdt de Europese CE markering eigenlijk precies in? 24 Leden Trefpunt 36 Opinie: 16 nieuwe ondernemingen krijgen eco-dynamisch label 61 Agenda 62 Toetredingsaanvragen Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Louizalaan Brussel t f Redactie Verantwoordelijke: Roel Veyt Medewerkers: Productie & Abonnementen Administratie: Roel Veyt Design-Layout: Druk: DB Print Vertaling: Cover photo credit: Abonnementen Prijs: 80 t UW ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 32 Toolbox: Een evenwichtige balans 33 Bizzbox News DOSSIER KMO 39 Mijn bankier, mijn vriend? 42 Babyboomers zoeken opvolgers 44 Over echte en valse zelfstandigen 46 Interview met Philippe Rogge, algemeen directeur Belux van Micros 51 Werknemers motiveren: Een flexibele HR DOSSIER ZAKENREIZEN 54 Brussels Airport krijgt weer vleugels 56 Reizen in crisistijden 59 Spoorwegen: Thalys en Eurostar in goeden doen 60 Verrassende nachten op hotel PUBLICITEIT Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste Véronique Legein ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre Juni 2011 September PRINTED ON TCF PAPER Structurele partners van Beci

5 Achter elke relatiebeheerder Kmo van KBC schuilen negen andere bedrijfsexperts. Een relatiebeheerder Kmo bij KBC is iemand die uw bedrijf door en door kent. Logisch dus dat we ervoor zorgen dat het altijd hetzelfde, vertrouwde gezicht is. Zo krijgt u niet om de haverklap met iemand anders te maken. Want zodra er een band gesmeed is, willen we dat graag zo houden. Maar omdat niemand altijd alles kan weten, beschikt die relatiebeheerder Kmo over een netwerk van experts dat hij volledig met u deelt. Voor uw specifieke verzekeringsbehoeften vormt hij een sterk duo met uw lokale verzekeringsagent. Zo helpen en beschermen zij uw onderneming. Op de manier van hier: snel en efficiënt. Wij spreken uw taal. kbc.be/ondernemen

6 opinie INTERVIEW AXEL MILLER & BART VAN CRAEYNEST, PETERCAM Is het echt niet zo erg dat we geen regering hebben? Meer dan 300 dagen na de verkiezingen moeten we het nog altijd met een regering voor lopende zaken stellen. Volgens Axel Miller en Bart Van Craeynest, Chief Economist van Petercam, is dat zeker op korte termijn niet zo erg. In elk geval is het niet erger dan de recente redding van Portugal of de stijging van de olieprijzen en de rentevoeten. Alles loopt dus naar believen? Axel Miller en Bart Van Craeynest, Petercam. 4 Danny Gys/Reporters N 5 - MEI DYNAMIEK Ondanks de politieke patstelling zien Axel Miller en Bart Van Craynest de komende maanden gematigd optimistisch tegemoet. Op dit ogenblik profiteren we van de Duitse heropleving. We exporteren immers veel naar Duitsland. Zolang deze Duitse opleving niet afkalft, kunnen we dus op een positieve conjunctuur rekenen. We moeten ons geen buitensporige zorgen maken over de verslechtering van de situatie in Portugal en de bedreigingen die Spanje boven het hoofd hangen. De risico s van de Belgische schuld zijn al lang verrekend in de prijs en de huidige spread tussen de Duitse en Belgische schuld is met 80 basispunten zeker aanvaardbaar. Risicofactoren onder controle Volgens Miller en Van Craeynest geniet België op dit ogenblik van een stabiele economische situatie. De grootste risico s hebben we onder controle. Ons overheidstekort is op dit ogenblik kleiner dan in de andere Europese landen. Onze vastgoedmarkt is de crisis heelhuids doorgekomen en is ook niet overgewaardeerd. We lopen dus niet het risico dat die plots ineen gaat klappen. Op Dexia na, dat gebukt gaat onder een Het Zilverfonds is voor mij nooit veel meer dan een marketingtruc geweest. Bart Van Craeynest, Chief Economist van Petercam aantal twijfels, lijken onze banken zich ook beetje bij beetje te herstellen van de financiële crisis. Ook de Portugese crisis lijkt hem niet van zijn

7 opinie stuk te brengen. Wij zijn niet het volgende land op het lijstje. Na Portugal zijn het Spanje en Italië die het meest bedreigd worden. België komt pas daarna. Maar bovendien stellen zowel onze overheidsfinanciën als onze banksector het veel beter! Nogmaals, op korte termijn moeten we ons daar niet te veel zorgen om maken. Als een kikker in kokend water Maar op lange termijn is Bart Van Craeynest een stuk minder optimistisch ingesteld. Als er geen structurele maatregelen genomen worden om de situatie weer recht te trekken gaan de vergrijzing en de stroeve arbeidsmarkt de economie van ons land afremmen. Het drama is dat we het nog een tijdje kunnen uithouden zonder daar onmiddellijk de gevolgen van te merken. Maar we zijn juist zoals een kikker die in een pan met opwarmend water zit. Zolang de temperatuur langzaamaan stijgt, heeft de kikker niets in de gaten en gaat hij letterlijk boven een klein vuurtje sterven. We zijn al jaren over de pensioenproblematiek aan het praten terwijl we tientallen jaren geleden hadden moeten reageren. De weinige maatregelen die al genomen zijn, stellen niet veel voor en zijn niet efficiënt. Het Zilverfonds is voor mij nooit veel meer dan een marketingtruc geweest. In dat fonds heeft er nooit geld gezeten dat de overheid er weer uit kon halen om de pensioenen te betalen. Aangezien er enkel in Belgische staatsobligaties belegd werd, was dit niets anders dan een schuld van de staat ten opzichte van haarzelf en dus zeker geen echt reservefonds zoals het voorgesteld werd. Het Generatiepact is zodanig verwaterd dat het geen enkel effect meer heeft. Trouwens, de bedoeling was dat dit een eerste moeilijke stap in een lange reeks meer drastische maatregelen zou zijn. We moeten niet meer vermelden dat er van deze maatregelen helemaal niets geworden is was nochtans een keerpunt: toen is de babyboomgeneratie op pensioen beginnen gaan. Vanaf nu gaan de problemen elk jaar alleen maar erger worden. Hoelang kunnen we het dan nog uitzingen zonder structurele hervormingen? Om zulke maatregelen te kunnen nemen hebben we een sterke regering nodig die onpopulaire maatregelen kan nemen. Dat gold bijvoorbeeld niet voor de laatste volwaardige regering, antwoordt hij. Vergeet ook niet dat deze hervormingen geleidelijk ingevoerd moeten worden en daardoor gaan ook de resultaten maar langzaam aan duidelijk worden. We weten niet wanneer de situatie onbeheersbaar gaat worden maar we hebben duidelijk redenen genoeg om ons zorgen te maken over de toekomst. Is de hogere rente een bedreiging? Volgens Bart Van Craeynest kan de recente renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) negatieve gevolgen hebben voor de Belgische economie. De markten verwachtten deze verhoging wel omdat de ECB al had laten weten dat ze van plan zijn om de rentevoeten tegen het einde van 2012 op te trekken tot 2,5% à 3%, legt hij uit. Maar deze hogere rentevoeten kunnen ons wel indirect parten spelen. De euro is de laatste tijd sterk in waarde gestegen en dat kan nog verder doorgaan. Zelf exporteren we niet zoveel buiten de eurozone maar voor onze belangrijkste klant, Duitsland, ligt dat anders. Als de dure euro de Duitse export bemoeilijkt, zullen we daar zeker ook de gevolgen van merken. Stabiele olieprijzen De volgende maanden zouden de olieprijzen op hun huidig niveau moeten blijven. Op dit ogenblik blijven de problemen in de Arabische wereld beperkt tot kleine producenten. Libië exporteert per jaar maar 1,5 miljoen vaten. Aangezien de centrale banken in Azië een restrictieve monetaire politiek voeren, vermindert de vraag daar en blijft de druk op de prijzen beperkt. Het is daarom dat ik denk dat de prijzen op hun huidige niveau gaan blijven. Hogere prijzen zijn mogelijk als de situatie in Saoedi-Arabië, Iran of Irak uit de hand zou lopen. In dat geval kan de prijs boven de 150 dollar uitstijgen en zelfs de records van 2008 verbeteren. Japan: langetermijneffecten Kan de nucleaire ramp in Japan geen gevolgen hebben op de olieprijzen? Zeker niet op korte termijn, antwoordt hij ons. Maar als de Japanners zich op termijn terugtrekken uit de nucleaire energie kunnen de gas- en olieprijzen wel onder druk komen te staan. Wereldwijd wordt 15% van de elektriciteit in kerncentrales opgewekt. Voor België zou een kernuitstap veel problematischer zijn omdat 56% van onze elektriciteit uit kerncentrales komt. Als we geen De vergrijzing en de stroeve arbeidsmarkt gaan de economie van ons land afremmen. Het drama is dat we het nog een tijdje kunnen uithouden zonder daar onmiddellijk de gevolgen van te merken. Maar we zijn zoals een kikker die in een pan met opwarmend water zit. Zolang de temperatuur langzaamaan stijgt, heeft de kikker niets in de gaten en gaat hij letterlijk boven een klein vuurtje sterven. Bart Van Craeynest, Chief Economist van Petercam nieuwe centrales bouwen, zullen we meer moeten importeren. Als we de controle op de productie uit handen geven, kunnen de prijzen natuurlijk stijgen. Maar vooraleer we nieuwe centrales bouwen, moeten we toch goed nadenken. We hangen van het buitenland af voor onze energiebevoorrading en door een zeker evenwicht tussen de verschillende energiebronnen te behouden, kunnen we voorkomen dat we te zeer afhankelijk worden van Rusland. Maar dat brengt ons terug bij de opmerking die ik in het begin gemaakt heb: we hebben een daadkrachtige regering nodig. Op dit ogenblik blijft de situatie beheersbaar maar op lange termijn lopen we het risico dat het veel slechter zal gaan. Frédéric Wauters 5 N 5 - MEI DYNAMIEK

8 opinie STUDIE Is België zijn commerciële onafhankelijkheid aan het verliezen? De bekende econoom, professor Leo Sleuwaegen, geeft ons regelmatig met zijn verklarende studies een verhelderende kijk op de economische evolutie van ons land. Zijn recentste studie die de afhankelijkheid van ons land ten opzichte van het buitenland bestudeert, laat ons niet veel optimisme... 6 Pascal Broze/Reporters N 5 - MEI DYNAMIEK In welke mate kan de Belgische economie zich losmaken van de economieën van andere landen waarmee het handelsrelaties heeft opgebouwd? Eind 2010 ging Leo Sleuwaegen, professor aan de Vlerick Management School en aan de KUL, dieper in op de internationalisering en succesfactoren bij kleine en middelgrote ondernemingen in België. Nu onderzocht hij voor rekening van het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen, wat je zou kunnen noemen de commerciële onafhankelijkheid van België. Meer in het bijzonder heeft de econoom een antwoord proberen te formuleren op een vraag die niet zo ver af staat van de vraag die hij stelde in de studie over de internationalisering en succesfactoren van kleine en middelgrote ondernemingen in België: in welke mate kan de Belgische economie zich los maken van de economieën van de landen waarmee het handelsrelaties onderhoudt? Een vraag die zeker pertinent is, meer bepaald ten opzichte van de dichtste buren met wie het gros van de handelsactiviteiten gebeurt. Een exportmarktaandeel dat tussen 1995 en 2009 bleef dalen Leo Sleuwaegen stelt vast dat België tot één van de meest globaliserende economieën in de wereld behoort. Wat de graad van open handelsgrenzen betreft, scoren wij het hoogst in de OECD-zone. Buitenlandse investeringen wegen hierbij door want ze staan in voor 50% van de tewerkstelling en 60% van het budget voor onderzoek en ontwikkeling. Een ander kenmerk van ons land: we zijn heel erg afhankelijk voor onze energiebevoorrading. In 2008 moesten wij ongeveer 80% van onze energie invoeren terwijl het gemiddelde voor energie-import in de 27 landen van de Europese unie 55% bedraagt. Ondertussen is ons marktaandeel voor export blijven dalen. Tussen 1995 en 2008 is de export met 30% teruggelopen, van 2,92% in 1995 tot 2,1% in 2009.

9 U wilt een bedrijf overnemen of overlaten? Maar hoe begint u er aan? Waarom zou u een zaak overnemen of overlaten? Hoe bepaalt u de waarde van een onderneming? Met welke juridische, sociale en fiscale aspecten houdt u best rekening? We beantwoorden al uw vragen, en begeleiden en adviseren u van start tot finish met een service die op maat gemaakt is voor uw professionele en persoonlijke projecten. Maak een afspraak met uw vaste vertrouwenspersoon of ontdek er meer over op samen naar de essentie Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE BIC GKCC BE BB RPR Brussel BTW BE FSMA nr A.

10 opinie 8 N 5 - MEI DYNAMIEK Frankrijk is en blijft onze belangrijkste partner België is een heel belangrijke partner van Rusland omwille van de Russische energietoevoer naar ons land Op middellange termijn voorziet professor Leo Sleuwaegen een groeiend belang van China en Brazilië op het vlak van handel en investeringen in ons land Het belang van Turkije op onze handelsbalans zal in de komende jaren ongetwijfeld toenemen. China en Brazilië zullen aan belang winnen De situatie is nauwelijks beter als het gaat om nieuwe buitenlandse investeringen tussen 2005 en Een studie van Ernst & Young stelt een daling vast van 20% en de projecten die wel naar hier gehaald werden zijn minder groot. Daarnaast schitteren de BRIC-landen door hun afwezigheid in België. De econoom denkt dat de situatie nauwelijks zal veranderen op korte of middellange termijn. Tot 2014 voorziet hij dat België afhankelijk zal blijven van zijn buurlanden voor zijn handel en investeringen. Op middellange termijn, en dan gezien vanuit het standpunt van een Belgische afhankelijkheid van derden, voorspelt Leo Sleuwaegen een sterke toename van Chinese en Braziliaanse belangen op het niveau van onze handel en investeringen. Naast de BRIC-landen (Brazilië-Rusland-India-China) voorziet de professor van de Vlerick Management School een toename van de Turkse belangen in ons land. Italië, Rusland, China en Turkije moeten gevolgd worden Volgens professor Leo Sleuwaegen is het economische risico voor België dat voortvloeit uit handelsrelaties met buurlanden eerder beperkt. Maar gezien de omvang van de handelsbelangen met deze landen op onze handelsbalans moet er toch voldoende aandacht aan geschonken worden. Dat geldt volgens de professor van de Vlerick Management School zeker voor Italië, Rusland, China en Turkije die verder van nabij opgevolgd moeten worden. Frankrijk blijft onze belangrijkste handelspartner Op economisch vlak stellen we vast dat de dichte buurlanden zoals Frankrijk en Nederland nog altijd een doorslaggevende rol spelen in onze economie. In tegenstelling tot bepaalde opvattingen zijn de nieuwe grote marktspelers zoals China (nog?) niet het eldorado voor onze uitvoer. In elk geval zijn we er nog niet in geslaagd om het enorme potentieel ervan aan te boren. Volgens de ramingen van professor Sleuwaegen kunnen we stellen dat, als Frankrijk een index 100 toebedeeld krijgt, Nederland volgt met een score van 97,17, daarna Duitsland met 64,99%, de Verenigde Staten met 53,23%, het Verenigd Koninkrijk (49,97%), Italië (45,11%), Rusland (36,45%), Spanje (28,14%), Luxemburg (24,35%) en China die de top 10 afsluit met 19,45%. De belangrijke rol van de Verenigde Staten, China en Rusland Als we de top tien van onze exportlanden overlopen, vinden we drie landen van buiten de Europese Unie: de Verenigde Staten, China en Rusland. Volgens de analyse van Leo Sleuwaegen zal op middellange termijn het eerste land een belangrijke economische partner blijven, zowel op het vlak van handel als van investeringen en transfers voor onderzoek en ontwikkeling. Leo Sleuwaegen bespreekt ook de rol van China als partner die in de toekomst aan belang zal winnen in België. Daarnaast blijft België een heel belangrijke partner voor Rusland omwille van de Russische aanvoer van energie naar ons land.naast de top tien landen die omwille van hun volume belangrijk zijn, wijst Leo Sleuwaegen ook op de plaats die Iran, Tsjechië en Turkije innemen. Hij besteedt meer dan gewone aandacht aan deze laatste die in de komende jaren wellicht een belangrijker rol zal spelen in onze handelsbalans. Top 25 van economisch belangrijke landen voor België Rangorde Land score index 1 Frankrijk 100,00 2 Nederland 97,17 3 Duitsland 64,99 4 Verenigde Staten 5 Verenigd Koninkrijk 53,23 49,97 6 Italië 45,11 7 Rusland 36,45 8 Spanje 28,14 9 Luxembourg 24,35 10 China 19,45 11 Noorwegen 19,10 12 Turkije 17,83 13 Zwitserland 14,52 14 Polen 14,10 15 Japan 12,89 16 Zweden 12,58 17 Indian 12,17 18 Iran 11,56 19 Ierland 11,49 20 Brazilië 10,98 21 Griekenland 9,96 22 Tsjechië 9,19 23 Oostenrijk 8,54 24 Denemarken 6,92 25 Algerije 6,34 Wie is Leo Sleuwaegen? Leo Sleuwaegen is professor Management, Strategie en Innovatie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij staat ook aan het hoofd van het MABprogramma van de Vlerick Leuven Gent Management School en is deeltijds professor aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam. Recent werd hij gastprofessor benoemd aan de Californische universiteit van Irvine, de Bocconi universiteit van Milaan, de universiteit van Parijs I en de universiteit van New- York. Als expert werkte hij voor de Europese Commissie, de Wereldbank, OECD, de Verenigde Naties, de Belgische en Vlaamse regering en voor heel wat grote multinationals.

11 Service, kwaliteit en degelijkheid, dat is Fujitsu. Bart Peers, Operations Manager, Van Oirschot. Bart Peers, Operations Manager, Van Oirschot. Rik Vanbrabandt, SPHINX-IT, Official Fujitsu Partner. Sterke ondernemingen worden gekenmerkt door de kwaliteit van hun producten, de service die zij leveren en de degelijkheid van hun bedrijfsvoering. Bart Peers, operations manager bij een vooraanstaande groothandel in verwarmings- en ventilatietoestellen, werkt sinds jaar en dag samen met Rik Vanbrabandt van SPHINX-IT, een Fujitsu Partner. Aan de basis van deze lange samenwerking ligt een wederzijds vertrouwen dat wordt versterkt door de doordachte technologie en intelligente energie besparende ICT toepassingen die Fujitsu biedt. Met een uitgesproken visie op duurzaam ondernemen en als leverancier van hoogwaardige ICT oplossingen voor grote, middelgrote en kleinere bedrijven heeft Fujitsu wereldwijd een Top 4 positie verworven. Surf naar wanneer u meer wilt weten over wat Fujitsu voor u en uw bedrijf kan betekenen. shaping tomorrow with you

12 opinie DUBBELINTERVIEW PIERRE ALAIN DE SMEDT (VBO) EN JEAN-CLAUDE DAOUST (BECI) We hebben nood aan vorming, vorming en vorming! Een gesprek met de nieuwe voorzitter van het VBO, Pierre Alain De Smedt, en de voorzitter van BECI, Jean-Claude Daoust. Deze laatste was in een vorig leven trouwens ook voorzitter van de Vereniging van Belgische Ondernemingen. Het gebrek aan opleiding is het probleem. Dat was in het verleden zo en dat is nu nog meer het geval. Als je dan weet dat we in Brussel geconfronteerd worden met een snel groeiende bevolking en een gebrek aan scholen We hebben nood aan vorming, vorming, vorming! 10 N 5 - MEI DYNAMIEK Danny Gys/Reporters Pierre Alain De Smedt en Jean- Claude Daoust kennen elkaar goed. Tijdens hun carrière kruisten hun paden elkaar al verschillende malen. Dit door hun inzet voor de patronale organisaties. De eerste was in de jaren 1980 voorzitter van de VOB en werd daarna voorzitter van het VBO. Pierre Alain De Smedt, de nieuwe voorzitter van het VBO, en Jean- Claude Daoust, de voorzitter van BECI. Maar ook Daoust was voorzitter van het VBO voor hij diezelfde functie bij BECI opnam. We mogen dus zonder overdrijven beweren dat de twee heren het professionele wereldje, zowel voor als in de coulissen, goed kennen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze voor het interview nog snel enkele oude herinneringen oprakelen. Vijfentwintig jaar geleden, herinnert Pierre Alain De Smedt zich, begon het Brussels Gewest te ontluiken en ook toen moesten we van ons afbijten om ons door de andere gewesten te laten respecteren. Het was ook in dezelfde periode dat er door de federalisering van het land regionale federaties ontstonden, zoals het VOB, het VOKA en het UWE. We kunnen de economische kracht van de Brusselse bedrijven nooit genoeg benadrukken. We stellen dat alle dagen vast. De voorzitter kan niet anders dan deze vaststelling bevestigen. Daarna verliet de opvolger van Thomas Leysen de hoofdstad om naar het federale en internationale niveau door te stromen: De rol van het VBO draait vooral rond het federale niveau. Zij zijn onze bevoorrechte gesprekpartner zoals we onlangs nog merkten met het interprofessioneel akkoord. Maar je mag onze representatieve rol in het buitenland niet over het hoofd zien. Wij nemen voortdurend deel aan handelsmissies. Internationale aanwezigheid De nieuwe voorzitter van het VBO heeft het daarna over de recente reis naar Rusland met de prinselijke handelsmissie. Het heeft mij heel veel plezier gedaan om vast te stellen dat de verschillende gewesten tijdens deze missie met één stem spraken. Dat is heel aanmoedigend. Als er één gelegenheid is tijdens dewelke we onze krachten moeten bundelen, dan is het wel op het vlak van export. Deze inspanningen werden blijkbaar beloond want de betrokken bedrijven hebben een twintigtal

13 opinie contracten kunnen afsluiten met hun Russische collega s. Het VBO speelt ontegensprekelijk een internationale rol maar daarnaast is het hoe langer hoe meer ook met Europa bezig, komt Jean- Claude Daoust tussen. De Europese thema s winnen voor België voortdurend aan belang. De helft van de reglementen in ons land zijn eigenlijk Europees. Vanuit dit standpunt is het VBO dicht bij de Europese instellingen komen te staan en heeft ze ook regelmatig contact met de Belgische commissaris. Pierre Alain De Smedt benadrukt ook nog het belang van de aantrekkelijkheid van ons land om zo buitenlandse investeerders te lokken. Dat geldt zeker voor bedrijven uit de BRIC-landen, zegt hij. De twee voorzitters hebben het ook over de studie- en reflectiecapaciteiten en andere competenties (Europees, fiscaal, sociaal, juridisch, enz.) waarover het VBO beschikt. Het is belangrijk om deze competenties niet elders te kopiëren. Dat is altijd een risico als er meerdere organisaties ontstaan. BECI is een beetje een tegenvoorbeeld omdat het juist ontstaan is uit het samengaan van het VOB en de Kamer van Koophandel, zegt Pierre Alain De Smedt. Het is niet nodig om fusies op te leggen, maar samenwerken in een goede verstandhouding zonder taken te dupliceren is wel belangrijk. Ik begrijp perfect dat sommigen niet akkoord gaan met het IPA maar ik aanvaard niet dat ze stations afsluiten om hun onvrede te uiten. Vooral omdat ik vind dat het een zeer goed akkoord is met echte vorderingen op het vlak van het arbeiders- en bediendenstatuut. Pierre Alain De Smedt, voorzitter VBO IPA: een zeer goed akkoord Na het internationale luik keren we terug naar het nationale niveau en spreken de heren over het interprofessioneel akkoord dat de regering net heeft goedgekeurd. De voorzitter van het VBO noemt het een regering van lopende zaken die ernstig blijft werken en regeren. Het probleem met de indexering is dat de werknemers dat niet zien als een echte loonsverhoging maar als een normale zaak. Voor hen is dat dus eigenlijk een nuloperatie. Als we het indexvraagstuk afgesloten hebben, beginnen we meteen daarna dus over loonsverhogingen te praten. Ik begrijp perfect dat sommigen niet akkoord gaan met het IPA maar ik aanvaard niet dat ze stations afsluiten om hun onvrede te uiten. Vooral omdat ik vind dat het een zeer goed akkoord is met echte vorderingen op het vlak van het arbeiders- en bediendenstatuut, geeft Jean-Claude zijn mening. Hij vindt dat de redenering van de vakbonden niet opgaat maar begrijpt wel hun strategie. Om de concurrentiepositie van onze bedrijven te verzekeren is het belangrijk om de harmonie te behouden, voegt de voorzitter van BECI eraan toe. Want op lange termijn zijn zij het die de werkzekerheid gaan garanderen. Zelfs als niet alle sectoren op dezelfde manier aan de economische conjunctuur blootstaan. Daarvoor gaan we nog veel moeten communiceren, geeft Pierre Alain De Smedt toe. Opleidingen De bedrijven komen net uit de crisis en zijn op zoek naar allerlei soorten competenties. Veel daarvan zoeken ze vruchteloos. Vooral in Brussel is de situatie schrijnend omdat er veel werklozen zijn. Het probleem is het gebrek aan kwalificaties. Dat was zo in het verleden en dat is nu nog meer het geval. Om daaraan te verhelpen moeten we inzetten op opleidingen, zegt Jean-Claude Daoust beslist. Als je weet dat we in Brussel geconfronteerd worden met een explosieve bevolkingsgroei en dat we dan nog een gebrek aan scholen hebben. We moeten mensen vormen, vormen, vormen! Zijn collega is het hiermee helemaal eens en stelt een oplossing voor die in Duitsland heel goed werkt en door veel bedrijven gewenst is: deeltijds werken en leren. Een deel van de tijd gaan de jongeren naar school en de rest van de tijd zijn ze in een onderneming aan de slag. Pierre Alain De Smedt: Bij de Duitsers werkt dit goed. Ter informatie, bij Siemens werken er in Duitsland leerlingen met dit systeem. Maar zowel de werkgevers als de vakbonden remmen dit af. De eersten maken zich zorgen door de juridische problemen voor de aanwerving van stagiairs in België (de verplichting om ze in dienst te nemen). De vakbonden zijn dan weer terughoudend om stagiairs aan het werk te zetten tijdens een crisis. Ze vinden dat dit goedkope arbeidskrachten zijn voor de ondernemingen. Ik wil tijdens mijn voorzitterschap verder werken op dit onderwerp maar ik moet ook toegeven dat het complexe materie is. Om de concurrentiepositie van onze bedrijven te verzekeren is het belangrijk om de harmonie te behouden. Want op lange termijn zijn zij het die de werkzekerheid gaan garanderen. Jean-Claude Daoust, En een positief kijk op onszelf Jean-Claude Daoust en Pierre Alain De Smedt besluiten hun gesprek met hun gemeenschappelijke passie: bedrijven. En ook over het feit dat we waakzaam moeten blijven over het beeld van ons land dat we op dit ogenblik in het buitenland ophangen. De buitenlandse waarnemers mogen nu wel begrepen hebben dat we niet helemaal zonder regering zitten, maar toch. Ze houden ook nog een pleidooi om ons administratief en institutioneel systeem niet nog ingewikkelder te maken. Leg maar eens uit aan het hoofd van een multinational dat zijn bedrijf niet gelijk behandeld zal worden in Brussel, Leuven of Waver, geeft Pierre Alain De Smedt als voorbeeld. Jean-Claude Daoust hoopt dat we een positieve kijk op onszelf ontwikkelen. We zijn veel te bescheiden en spreken veel te vaak slecht over onszelf. Onze bedrijven zijn heel performant en we moeten onze competenties beter verkopen. Guy Van den Noortgate voorzitter BECI 11 N 5 - MEI DYNAMIEK

14 opinie SOCIALE NETWERKEN Hoe promoot jij jouw bedrijf? Doeltreffend communiceren via Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, is een voordeel voor een starter. Maar hoe vind je je weg in die sociale media? En hoe gebruik je die goed? Antwoorden hierop kregen we tijdens een ronde tafelgesprek georganiseerd door Start Your Business en ING op de recentste editie van de beurs Ondernemen. Start Your Business en ING organiseerden een ronde tafel tijdens de recentste editie van de Beurs Ondernemen David Plas 12 N 5 - MEI DYNAMIEK Hoe vind je de weg in sociale media zoals Facebook, Youtube, Linkedin en Twitter? In België zijn er 4 miljoen Facebookgebruikers, dat is 38 % van de bevolking. Twee op drie internetgebruikers zijn lid van dit sociale netwerk en daarvan gaat 63 % minstens één keer per dag op de site. 23 % van de tijd die men aan internet besteedt, gaat naar sociale netwerken en blogs. Steeds minder internetsurfers gaan op merk- en bedrijvensites. Consumenten hebben meer vertrouwen in meningen en aanbevelingen van hun gelijken. De gebruikers van de sociale netwerken zijn trouwer aan de merken die ze volgen. 68 % van de Facebookfans «De drie sleutelwoorden voor het gebruik van deze netwerken zijn: voorbereiding, consistentie en lange termijn. Informatie die op het netwerk wordt geplaatst, moet consistent en vooral eerlijk zijn. Soms is het beter niets te posten dan nutteloos een pagina te pollueren.» Yves Baudechon, expert in sociale media bij Social Lab verklaren dat ze geen probleem hebben om producten aan te bevelen, die ze zelf goed vinden. Communicatie via sociale netwerken is niet duur en de return kan zeer belangrijk zijn. Het debat over sociale netwerken en onlinecommunicatie voor starters werd geleid door Olivier Kahn, accountant gespecialiseerd in het opstarten, beheren en begeleiden van KMO s, co-auteur van het boek «Een onderneming opstarten in de praktijk, 100 vragen 101 antwoorden! Voor oprichters en zelfstandigen». Facebook, Twitter, LinkedIn en jij Facebook bereikt een steeds groter publiek, evenveel mannen als vrouwen. En dat het voornamelijk om jeugd zou gaan, is verleden tijd: ook 50-plussers raken in de ban. De hoge vlucht van smartphones zit daar niet voor niks tussen: in België zijn er mensen die via hun gsm internetten. Steeds meer bedrijven staan ook op Facebook. Op het netwerk kan

15

16 opinie 14 N 5 - MEI DYNAMIEK je een pagina aanmaken die door 500 miljoen gebruikers wereldwijd kan gelezen worden. Twitter heeft Belgische gebruikers. Via Twitter kan je boodschappen van maximum 140 tekens naar de leden van jouw groep sturen. Je kiest de Twitterleden waarvan je de publicaties wil volgen, en zij kunnen op hun beurt jou aan hun eigen netwerk toevoegen. Voor bedrijven is dit een middel bij uitstek om gesprekken te volgen over een merk, product of onderneming. LinkedIn is een professioneel netwerk dat de starter de kans geeft zich bekend te maken en waarmee elke professional zijn networking verder kan uitbouwen. Op dit moment hebben Belgen een LinkedInprofiel. Ook een groot aantal bedrijven staan erop. Jean-Jacques Deleeuw, directeur «New Media» van de RTL-groep, ziet 4 gebruikstypes voor deze sociale netwerken: communicatie, interactie, informatieverspreiding en informatiebron. Goed bepalen van de doelgroep is dus primordiaal. Wil je kaderleden in het professionele milieu bereiken, dan gebruik je LinkedIn. Zoek je de consument, dan is Facebook doeltreffender. Begin er niet onvoorbereid aan, en vooral, zorg ervoor dat de informatie dagelijks bijgewerkt wordt, pertinent is en op het web beschikbaar is. Door verschillende netwerken te bespelen, kan je een nog grotere populatie bereiken met meer informatie die je kan verwerken en opvolgen. Voor RTL zijn de netwerken vooral belangrijk als informatiekanaal, meer dan een puur mediamiddel. Heel veel voordelen en enkele waarschuwingen Het eerste voordeel van sociale netwerken is het feit dat ze gratis zijn. Een enorm potentieel aan gebruikers en dat allemaal gratis, dat wimpel je niet weg, merkt Quentin Longueville op, marketingstudent aan EPHEC, stagiair in het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden, en waarnemer op het debat. Als deze netwerken goed gebruikt worden, zijn het ook uitstekende communicatiekanalen. De consument kan er rechtstreeks zijn mening op kwijt Begin er niet onvoorbereid aan, en vooral, zorg ervoor dat de informatie dagelijks bijgewerkt wordt, pertinent is en op het web beschikbaar is. Door verschillende netwerken te bespelen, kan je een nog grotere populatie bereiken en krijg je meer informatie die je kan opvolgen Jean-Jacques Deleeuw, directeur «New Media» voor de RTL-groep over een product of geleverde dienst. Een website alleen is voor een bedrijf niet meer voldoende. Het moet ook aanwezig zijn op de sociale netwerken, met dien verstande dat die aanwezigheid betekenis moet hebben en de consument meerwaarde biedt.» Benoît Cerexhe, Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, vindt dat sociale netwerken een dialoog tussen gebruikers toelaat wat je niet hebt met de andere media. «Via deze weg kan ik met burgers communiceren, een echte dialoog voeren en dichter bij hen staan. Dat is niet mogelijk met de klassieke media.» Maar het is belangrijk, zoals met alle geschreven media, dat men goed oplet wat men publiceert. Goed om te weten: de meeste netwerken zijn van Amerikaanse origine, dus vallen ze niet onder de Belgische wetgeving. De boodschap is: licht je goed in voor je begint. Gebruiksaanwijzing Vooraf moet je duidelijk vastleggen wat je wilt doen, welke boodschap je wil uitdragen, en die goed voorbereiden. Yves Baudechon, expert in sociale media bij Social Lab, het grootste sociale netwerkorganisme in België, stelt het zo : «de drie sleutelwoorden voor het gebruik van deze netwerken zijn: voorbereiding, consistentie en lange termijn. Informatie die op het netwerk wordt geplaatst, moet consistent en vooral eerlijk zijn. Soms is het beter niets te posten dan nutteloos een pagina te pollueren.» Voor Marc Pinilla, zanger van de groep Suarez (auteur van het album «L Indécideur» en Belgische muzikale revelatie 2009), is authenticiteit een sleutelbegrip. «Via de sociale netwerken heb ik een direct contact met mijn fans en kan ik men hen communiceren. Dat contact moet eerlijk en tot op zekere hoogte geloofwaardig blijven. Het gebeurt meer dan eens dat ik concertvideo s van het publiek life op Facebook plaats.» Maak de buzz Heel wat merken willen tegen elke prijs de buzz halen. Dit soort reklame is inderdaad heel interessant want heel zichtbaar. Hoe maak je de buzz? Een humoristische video of geslaagde visuele effecten zijn niet voldoende. Het publiek moet immers volgen en vooral doorsturen. De beste buzz zijn de minst verwachte. Dus moet je eerst video denken en dan buzz. Vincent Jakubowicz, expert directeur van videoforweb.be, bevestigt dit. «Je moet niet tegen elke prijs de buzz gaan zoeken. Als je een video maakt, moet die eerst en vooral de juiste boodschap bij de juiste doelgroep brengen.» Samuel Devyver, stichter van Promo City, weet heel goed hoe de netwerken draaien. Dat is zijn sterkte. Via de netwerken bereikt zijn social shopping activiteit een groot aantal leden en kan hij zijn aanbod opvolgen. «Door de informatieuitwisseling kunnen we onze diensten verbeteren, maar ook verder ontwikkelen via de contacten tussen de leden. Negatieve commentaren moet je erbij nemen. Het is een manier om aanbod en service te verbeteren. Er niet op reageren of ze vermijden kunnen jouw activiteit schaden.» Marc Vandercammen, algemeen directeur en trendwatcher bij OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de verbruikersorganisaties), «het is interessant na te gaan hoe mensen denken en wat ze zeggen op sociale netwerken want internetenquêtes waren niet doeltreffend.» Blijkbaar wordt het dus steeds moeilijker de sociale netwerken links te laten liggen. Jacqueline Remits

17 Laat gebruikte smeerolie het milieu niet naar de duivel helpen. Laat uw gebruikte olie ophalen door een erkend operator. Eén druppel gebruikte olie kan maar liefst 1000 liter water vervuilen. Mede daarom bent u als professionele oliegebruiker verplicht uw gebruikte olie te laten ophalen door een erkend ophaler. Let er evenwel op dat dit correct gebeurt. Immers: alleen als uw olie volgens de door OVAM, BIM of OWD voorgeschreven procedure is opgehaald, kan deze op een milieuvriendelijke manier worden gerecycleerd. Meng uw olie bijvoorbeeld niet met andere afvalstoffen, want dat maakt recyclage een heel stuk moeilijker. Uw gebruikte olie laten ophalen is ook goed voor uw portemonnee. Voor kleine hoeveelheden hebt u namelijk onder bepaalde voorwaarden recht op een forfaitaire vergoeding. Verduiveld mooi meegenomen, toch? Eerst smeren, dan recycleren Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven en erkend of aanvaard door de drie regionale overheden.

18 Event BECI EXECUTIVE INTERVIEWS Wat hebben CEO s van bedrijven met meer dan 100 werknemers tegen elkaar te zeggen als je ze samenzet? Volg deze interessante gesprekken tijdens de BECI Executive Interviews op Het concept bestaat eruit dat BECI twee maal per maand verschillende bedrijfsleiders in een mooi Brussels uitnodigt om daar samen te ontbijten. Alle deelnemers worden gedurende een half uur geïnterviewd en gefilmd door een journalist. Het eindresultaat kan u dan bekijken op BECI TV (www.becitv.be) en lezen in Dynamiek.. François Smeyers, gedelegeerd bestuurder van Inditex Inditex is een internationale groep, met basis in Spanje, die textiel distribueert. De groep is sterk uitgebouwd in de Benelux en werft jaarlijks bijna 400 personeelsleden aan. François Smeyers: Tijdens de recrutering van het personeel letten we op het potentieel om de echte zeldzame parels eruit te vissen. Het is de bedoeling om de toekomstige sterke managers aan te werven.. André Claes, Industry Leader TMT Deloitte Belgium 16 N 5 - MEI DYNAMIEK Pascale Wijnandt, gedelegeerd bestuurder van Pass HR services We stellen u voor: Pascale Wijnandt, gedelegeerd bestuurder van de Pass HR-services group. 4 activiteiten worden voorop gesteld: Het grootste luik is de interimafdeling met een onderdeel dienstencheques. Vervolgens is er een werving- en selectiekantoor, wordt er HR-advies gegeven en doet Pass HR-services group aan outplacement. De hoofdzetel ligt in Aalst maar 75% van de omzet wordt gegenereerd in Brussel en omstreken. De slogan wordt opgebouwd rond het woordje helemaal. Een volledige service en helemaal tot het einde. De grote uitdagingen liggen net achter ons. Zoals de volledige sector was het voor Pass HR-services in een erg moeilijke periode. Maar door ons wendbaar op te stellen en creatief de problemen aan te pakken, zijn we beter uit de crisis gekomen dan de sector. Op het vlak van diensten is Deloitte leader binnen de auditmarkt. Maar volgens André Claes is het weinig gekend dat audits maar 6% van hun markt uitmaken. Deloitte is bij de KMO s zeer sterk aanwezig voor fiscale aspecten en sectoren zoals portals met informaticamodules voor websites. Het bedrijf telt meer dan 2400 werknemers en is weer helemaal op kruissnelheid na een moeilijke periode als gevolg van de crisis. Benoît Ceyssens, voorzitter Febrap Febrap is een federatie die 13 Brusselse bedrijven overkoepelt die met mindervalide personen werken. Volgens dhr. Benoît Ceyssens gaat het in de eerste plaats om een groepering die deze bedrijven moet toelaten hun stem te laten horen over de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Hun uitdaging voor de toekomst bestaat er vooral uit om dezelfde gehandicapte werknemers te behouden. Zij worden door gespecialiseerde begeleiders omkaderd. Jean Gabriel, algemeen directeur van Mitra Mitra is een bedrijf met een rijke geschiedenis en is in zekere zin de opvolger van Philips. Het bedrijf maakt elektrische voedingen en is in drie grote sectoren actief: telecommunicatie, transport en medische beeldverwerking. Dhr. Jean Gabriel legt uit: Mitra is op bijna alle continenten aanwezig en is binnen haar sector wereldwijd een van de grootste leveranciers. Een flink deel van de middelen gaat naar onderzoek, met onder andere een zeer groot project dat toegespitst is op elektrische voertuigen.

19

20 Event NETWORKING TRAVEL BECI goes to London! Van 31 maart tot 02 april jl. organiseerden Beci en Voka Halle-Vilvoorde een netwerkreis naar Londen. Een mix van professionele afspraken en exclusieve randactiviteiten maakten van deze reis een onvergetelijke ervaring voor de deelnemers. 18 N 5 - MEI DYNAMIEK Black Tie dinner in het tweesterrenrestaurant The Connaught. Londen, hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, stad met meer dan 7 miljoen inwoners, zuigt bedrijven aan. De stad doet er ook alles aan om niet alleen het financiële zwaartepunt van de wereld te zijn maar ook in andere domeinen te domineren zoals nieuwe media en ICT, mode en design, maar ook shopping. Maar ook echte industrie is nog aanwezig: de Londense Kamer van Koophandel telt 300 manufacturers onder haar 2400 leden. Colin Stanbridge, CEO van London Chamber of Commerce vertelde de deelnemers alles over de strategie en de uitdagingen van de Kamer. Colin Stanbridge, Chief Executive, London Chamber of Commerce geeft een overzicht van de activiteiten van zijn organisatie.

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans Mei 2010 nr 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Jean-Michel Courtoy VP SME Belgacom Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s SECOND CHANCE Het faillissement: een

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2013 nr. 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Gewest maakt binnenkort automobilisten het leven zuur Actiris: een stap in de goede richting Overheid echte wanbetaler Overal

Nadere informatie

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen Februari 2009 nr 2 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Immobiliën Focus op zes grote dossiers in Brussel Dossier Banken & Verzekeringen Het vertrouwen in het bankwezen

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Voorwoord Leendert-Jan Visser Willem Prinsen 3 4 Directeur MKB-Nederland Managing

Nadere informatie

HR-beleid cruciaal om ambities waar te maken p. 7. Georges Anthoon, HR Director Axa België. Business Intelligence p. 44

HR-beleid cruciaal om ambities waar te maken p. 7. Georges Anthoon, HR Director Axa België. Business Intelligence p. 44 August / September 2008 Issue 61 www.cxonet.be Corporate Governance niet dood na Fortis p. 67 Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives CxO verschijnt

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010 HRM Witboek [JANUARI 2010] Rekrutering via social media - Mythes & realiteit - Social media trends voor 2010 8 Social media in cijfers 9 Gebruik wervingskanalen 13 Case. Deloitte België 16 Jobsites strikes

Nadere informatie

Waarom België teleurstelt in het aantrekken van buitenlandse investeringen en wat we eraan kunnen doen.

Waarom België teleurstelt in het aantrekken van buitenlandse investeringen en wat we eraan kunnen doen. Waarom België teleurstelt in het aantrekken van buitenlandse investeringen en wat we eraan kunnen doen. BEKNOPTE SAMENVATTING Buitenlandse investeringen zijn als een spiegelpaleis. Niets is wat het lijkt.

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

zakendoen met België

zakendoen met België zakendoen met België 2 zakendoen met België 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30 Bedrijfsprofielen

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid

Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine. CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal. maandblad mei 2001. Krediet en financieel beleid maandblad mei 2001 132 Krediet en financieel beleid Tussen eigen en vreemd vermogen staat mezzanine Marketing en management CRM: uw klanten zijn uw grootste kapitaal Redactiecomité: P.-J. Bentein M. Boghe

Nadere informatie