Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie"

Transcriptie

1 Pluspraktijk Bezuinigingen fysiotherapie Tijd voor gezondheid Shockwavetherapie

2 Zorgverzekeraar Menzis heeft Fysiotherapie Groustra het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent het predicaat Top- Zorg toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandag 31 oktober jl., overhandigde Bas Leerink, lid van de Raad van Bestuur Menzis, het predicaat Topzorg aan de aanwezige fysiotherapeuten. Het TopZorg predicaat bestaat al voor een negental behandelingen in ziekenhuizen. Nu breidt Menzis dit uit met fysiotherapie. Hierbij presenteren wij u de praktijkkrant van Fysiotherapie Groustra. Bij Fysiotherapie Groustra is alles aanwezig. Er staat een professioneel en gespecialiseerd team voor u klaar in een moderne accommodatie. Met vrijwel elke fysieke klacht kunt u bij ons terecht, zodat u de beste zorg altijd in Anna Paulowna vindt. Wij verstrekken zorg op maat, in een vertrouwde sfeer die kenmerkend is voor onze praktijk en aansluit bij de wensen van onze patiënten. In een moderne setting is er ruimte voor behandeling van de meest voorkomende aandoeningen en aandoeningen die om expertise vragen. Onze praktijkruimte is licht, ruimtelijk en voorzien van alle noodzakelijke faciliteiten. We zijn uitgerust met de betere computerprogramma s, zodat we uw behandeltraject en de progressie goed kunnen vastleggen. Door efficiënte verslaglegging hebben we maximaal de tijd voor uw behandeling. TopZorg fysiotherapie Door eisen te stellen probeert Menzis de kans op een goed verloop van de behandeling en herstel zo groot mogelijk te maken voor de verzekerde. Slechts 140 fysiotherapiepraktijken in Nederland die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie krijgen het TopZorg predicaat. De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen. Voor meer informatie over TopZorg of een TopZorg fysiotherapeut kunt u terecht onder nummer of bezoek de website Als u een afspraak maakt met één van onze fysiotherapeuten, dan hoeft u nooit lang te wachten. U wordt binnen twee dagen geholpen en bij acute gevallen zelfs direct. U kunt bijvoorbeeld ook op maandag- en donderdagavond bij ons terecht. Zo hoeft u niet steeds vrije uren op te nemen als u overdag werkt. Naast curatieve zorg is er ook veel aandacht voor preventieve zorg in de vorm van beweegprogramma s. De beweegprogramma s zijn er speciaal voor patiënten met COPD, diabetes en obesitas. Er wordt in kleine groepen getraind, zodat er ruimte is voor persoonlijke begeleiding. Met alle zorgverzekeraars van onze patiënten zijn contractuele afspraken gemaakt. Die afspraken gaan over de door ons gegarandeerde, meest optimale vorm van zorg. In veel gevallen kan dit voor u een meerwaarde opleveren van het door u afgesloten verzekeringspakket. Voor ons is dit een beloning die ons in staat stelt deze vorm van hoogwaardige zorg te continueren. We werken continu aan verbetering van ons zorgaanbod. We werken samen met de Diabetescirkel, een samenwerkingsverband van huisartsen in onze regio. Door het samenwerkingsverband weten huisartsen welke praktijken gespecialiseerd zijn in het behandelen van bepaalde aandoeningen en naar wie zij het beste een patiënt met COPD of diabetes kunnen verwijzen. Ook zijn we aangesloten bij een landelijk netwerk voor claudicatio intermittens (etalagebenen). Om deel te nemen aan dit netwerk worden speciale eisen gesteld aan de praktijken. Fysiotherapie Groustra werkt nauw samen met orthopedisch chirurgen, urologen en gynaecologen verbonden aan onder andere het Geminiziekenhuis. Beroepsinhoudelijk streven wij naar optimale zorg, die wij jaarlijks toetsen en uitbreiden door het intensief volgen van bij- en nascholingen. Fysiotherapie Groustra mag zich tevens Achmea Pluspraktijk noemen. Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, Pluspraktijk maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kan elke Achmea Pluspraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd. Een overzicht van alle Pluspraktijken vindt u in de Zorgzoeker op pluspraktijk.indd :20 Op 15 augustus 2011 heeft Groustra Fysiotherapie het HKZ-kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Extramurale Fysiotherapiepraktijken behaald. Dit certificaat toont aan dat wij werken met een kwaliteitssysteem waarin alle praktijkprocessen en handelingen verlopen volgens landelijke normeisen. Door deze certificering blijven we kritisch op ons functioneren waardoor we continu bezig zijn om u de beste zorg te geven. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen in onze praktijk. U kunt ons telefonisch bereiken via COLOFON Binnenkort kunt u ons ook vinden op Dit is een uitgave van: Groustra Fysiotherapie Dominee Pareaulaan 16, 1761CC Anna Paulowna Tel: , Team Fysiotherapie Groustra Aan dit nummer werkten mee: (Eind)redactie, ontwerp, druk: Gerald Groustra, Carrie Waterman, Sandra Rozenbroek, Dr. Osinga Phytalis, Westvlietweg 72 Z, 2495 AA Den Haag, 2

3 Doelgerichte en efficiënte fysiotherapie Onze praktijk is aangesloten bij Preferred Care. Preferred Care ontwikkelt behandelmethoden die gebaseerd zijn op de meest actuele wereldwijde wetenschappelijke inzichten gecombineerd met praktische resultaten. Alle aangesloten praktijken werken volgens deze behandelmethoden. Hierdoor bent u verzekerd van de best mogelijke en wetenschappelijk onderbouwde fysiotherapeutische zorg afgestemd op uw klachten. De best mogelijke en wetenschappelijk onderbouwde fysiotherapeutische zorg de kwaliteitseisen die de zorgverzekeraar stelt. Zij bevelen deze praktijken aan bij hun verzekerden (u dus!) die fysiotherapeutische zorg nodig hebben. Door de strenge kwaliteitscontroles en de inhoudelijke ondersteuning van Preferred Care mogen alle aangesloten praktijken deze predikaten voeren. Uw voordeel is dat u door de bewezen effectieve behandelingen, het juiste aantal behandelingen krijgt die nodig zijn voor uw herstel. Wij kiezen voor doelgerichte en efficiënte fysiotherapie. U ook? Tijdens uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut wordt een uitgebreid onderzoek gedaan en uw klachten in kaart gebracht. In nauw overleg met u worden vervolgens behandeldoelen vastgesteld en de termijn waarin deze behaald moeten worden. Gedurende de behandeling worden deze doelen regelmatig geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Alle gegevens worden eenduidig vastgelegd, waardoor deze elk moment kunnen worden geraadpleegd. Ook wanneer uw eigen therapeut ziek wordt en zijn/haar collega het overneemt. Preferred Care bezoekt jaarlijks de aangesloten praktijken en toetst de eisen voor verslaglegging. Zo staat niets een succesvol verloop van uw behandeling in de weg. bezoek aan de fysiotherapeut onvoldoende is om u terug te laten keren naar uw oude niveau. Uiteraard zijn deze oefeningen gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Uw fysiotherapeut past ze aan naar uw fysieke mogelijkheden. Patiënttevredenheid Na afronding van het behandeltraject ontvangt u per een uitgebreide vragenlijst over het verloop van uw behandeling en uw ervaringen met onze praktijk. Wij vragen u vriendelijk deze in te vullen, omdat patiënttevredenheid bij ons hoog in het vaandel staat. Het is een belangrijke peiler in de kwaliteitsbeoordeling en biedt ons handvatten om de kwaliteit van onze praktijken verder te verbeteren. In 2011 scoorden Paula van t Spijker is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper en heeft de basis gelegd voor Preferred Care. In 2009 hebben wij Preferred Care opgericht. Patiënten hadden meer behoefte aan informatie over de kwaliteit van fysiotherapie. Inmiddels is het uitgegroeid tot hét kwaliteitsnetwerk voor fysiotherapiepraktijken. Samen met een team van bewegingswetenschappers ontwikkelen wij behandelmethoden die gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij vertalen deze inzichten naar de praktijk, zodat onze fysiotherapeuten ze in kunnen zetten bij hun behandelingen. Andersom evalueren wij regelmatig met de praktijken wat de eigen ervaringen met de behandelingen zijn, waardoor ze niet alleen wetenschappelijk maar vooral ook praktisch bewezen zijn. Patiënttevredenheidsscore 8,8 Meer weten? Lees verder op U speelt zelf sleutelrol Alle behandelingen bestaan voor een groot deel uit actieve revalidatie. Dit houdt in dat onze fysiotherapeut u zal begeleiden om actief met uw klacht aan de slag te gaan en u oefeningen leert om ook thuis aan uw herstel te werken. U speelt zelf de sleutelrol! Dit is belangrijk omdat alleen een wekelijks de Preferred Care praktijken gemiddeld een waardering van 8,8. Excellente zorg Tegenwoordig geven de meeste zorgverzekeraars een predikaat af voor toppraktijk of pluspraktijk aan fysiotherapiepraktijken die excellente zorg verlenen en voldoen aan 3

4 Let op bezuinigingen! In 2012 de fysiotherapeut nodig? Een goede verzekering noodzakelijk! In 2012 wordt fors bezuinigd op de fysiotherapie. Als bij u volgend jaar een chronische aandoening wordt geconstateerd, heeft dat gevolgen voor het aantal behandelingen dat u zelf moet betalen. Tenzij u voor fysiotherapie voldoende aanvullend bent verzekerd. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf. De eigen bijdrage kan dus alle eerste 20 behandelingen betreffen waardoor u tussen 600,- en 700,- zelf moet betalen. In 2012 geldt dit niet voor kinderfysiotherapie. Wat te doen? U heeft twee keuzes: 1. Het risico zelf dragen, dus zelf betalen 2. Het risico dekken met een goede aanvullende verzekering Voor wie? Voorbeeld 1: Rugklachten U bent geveld door rugklachten. U bezoekt de fysiotherapeut. Na tien behandelingen bent u weer hersteld. Mooi! Dan de financiële afhandeling. Deze behandelingen kunt u zelf betalen of u bent verzekerd. Indien u kiest voor zelf betalen dan is de richtprijs: 300,- á 350,-. Voorbeeld 2: Revalidatie na nieuwe heup U bent geopereerd aan een nieuwe heup. Voor de revalidatie bent u onder behandeling van de fysiotherapeut. Na 25 behandelingen bent u weer veilig op de been. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf, tenzij u voldoende aanvullend verzekerd bent. Indien u kiest voor zelf betalen dan is de richtprijs: 600,- á 700,-. Een goede aanvullende verzekering is aan te bevelen. Blijf geïnformeerd Blijf geïnformeerd en check nu uw nieuwe polis met voorwaarden. Vraag uw fysiotherapeut of kijk op: Deze informatie dient ter ondersteuning bij het maken van verantwoorde keuzes als het gaat om gezondheid en fysiotherapie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 4

5 Fysiotherapiepraktijken met een plus U wilt graag een goede fysiotherapeut. Zorgverzekeraars maken daarom steeds vaker afspraken met fysiotherapeuten over de kwaliteit van de dienstverlening. Als praktijken voldoen aan de extra gestelde kwaliteitseisen, dan krijgen zij van de verzekeraar het keurmerk plus, top of ster praktijk. Omdat Preferred Care de kwaliteit van haar aangesloten praktijken ondersteunt, mogen zij zich allemaal pluspraktijken noemen. CZ wil als zorgverzekeraar daadwerkelijk het verschil maken in de zorg voor onze verzekerden. Beste zorg. Betaalbare zorg. Bereikbare zorg. Daar gaan we behoorlijk ver in: we stellen eisen aan de kwaliteit van de zorg die deze zorgverleners bieden. Daar houden we bij de inkoop van zorg rekening mee. Preferred Care deelt onze missie om de kwaliteit van fysiotherapiepraktijken naar een hoger plan te brengen. Als kwaliteitsnetwerk vertegenwoordigen zij die fysiotherapiepraktijken waar wij graag mee samenwerken. Deze praktijken voldoen allemaal aan de voorwaarden die wij stellen aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, patiënttevredenheid, wachttijd en doelmatigheid en mogen zich daarom tevens CZ Pluspraktijk noemen. Hans Wattel, zorginkoper CZ ONVZ en ASR hebben speciale afspraken met Preferred Care. Wilt u weten met welke andere zorgverzekeraars Preferred Care nog meer afspraken heeft gemaakt? Kijk op Preferred Care brengt kwaliteit fysiotherapiepraktijken naar hoger plan LTH R U B R I E K De website die wij deze keer voor u uitlichten is: Deze zeer gebruiksvriendelijke website is ontwikkeld vanuit het Erasmus Medisch Centrum en is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het bewegingsapparaat, ziektes en aandoeningen, behandelingen en medisch onderzoek. Aandoeningen en behandeling Per lichaamsgebied krijgt u een overzicht van de mogelijke aandoeningen. Elke aandoening staat vervolgens in begrijpelijke taal uitgelegd en de belangrijkste vragen worden hier alvast voor u beantwoord. Ook staat hier vermeld bij wie u het beste terechtkunt voor een eventuele behandeling van de klacht. Dit kan varieren van fysiotherapeut tot orthopedisch chirurg. Om vervolgens te beoordelen of u daadwerkelijk een afspraak bij deze therapeut wilt maken of wanneer u een verwijzing krijgt voor de specialist, kunt tevens per specialisme nalezen wat het inhoudt. Ook de behandeltrajecten en (medische) onderzoeken staan hier stuk voor stuk uitgelegd. Zelfhulp Wilt u liever eerst zelf met uw klacht aan de slag? Ook hiervoor kunt u op www. werkendlichaam.nl terecht. U vindt hier oefeningen en handige tips passend bij uw klachten. Let hierbij wel op dat alleen een therapeut of specialist specifieke hulp kan bieden. Rechten en plichten In de gezondheidszorg, maar ook op het werk en in het dagelijks leven, hebben we voortdurend te maken met wetten, regels en plichten. Daar moeten we ons aan houden en vaak doen we dat zonder er bij na te denken. Wilt u weten waar u aan toe bent? U leest het op Woordenlijst Ingewikkelde termen worden op deze website zoveel mogelijk vermeden. Mocht u toch nog woorden verklaard willen hebben, dan beschikt de website ook over een handige woordenlijst. Nieuwsgierig geworden? Bekijk Amanda Klaassen Preferred Care 5

6 Tijd voor gezondheid Edward Stanley ( ) Mensen die denken dat ze geen tijd hebben voor lichaamsbeweging, zullen vroeg of laat tijd moeten maken om ziek te zijn Tientallen baanbrekende studies tonen aan dat regelmatig trainen helpt tegen ziekten, de kwaliteit van leven verbetert en helpt het ouder worden tegen gaan. Zo speelt trainen een significante rol in het voorkomen van ziekten en chronische aandoeningen zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, osteoporose, artrose, etc. Bovendien blijkt dat training ervoor zorgt dat hersenfuncties niet teruglopen. Deze ambitieuze onderzoeksprojecten lopen soms al meer dan 70 jaar en zijn gepubliceerd in meest prestigieuze medische tijdschriften. Een paar feiten op een rijtje: Regelmatig bewegen (oefenen) vermindert de kans op artrose (slijtage) en botontkalking Mensen van 65 jaar en ouder die bewegen, hebben minder kans op stijve en stramme spieren en gewrichten. Hoe fitter je bent, hoe kleiner de kans op afname van hersenfuncties. De sterftecijfers onder mensen die regelmatig sporten zijn gemiddeld lager dan bij mensen die niet of nauwelijks bewegen. Eén à twee uur (of meer) lopen in de week verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Fitte mannen hebben minder risico op het overlijden na een hartinfarct dan niet fitte mannen. Hoe fitter ze zijn des te lager is het risico. Groepslessen en krachttraining vertragen het proces van botontkalking bij vrouwen tijdens en na de menopauze. Fysieke inspanning beschermt tegen depressie. Fysieke inspanning verlaagt de kans op vermoeidheid en lage rugpijn bij vrouwen. Hoe gezonder uw lichaamsgewicht, hoe beter u kunt bewegen. Geen tijd om te bewegen, betekent vaak op termijn dat u tijd zult moeten maken om ziek te zijn Gaat bewegen bij u moeizaam? Uw fysiotherapeut kan u helpen eventuele klachten aan het bewegingsapparaat te verminderen en een plan van aanpak te maken. Aarzel niet langer. Bel ons voor een afspraak! Bronvermelding: The Healing Power of Exercise, 2008 IHRSA All Rights Reserved Publisher: Jay M. Ablondi. Editors: Jim Schmaltz, Sara Lehrhoff and Phoebe Anderson Wanneer u last heeft van lage rugklachten, schouder- en nekkklachten of knieklachten waarvoor géén duidelijke oorzaak is aan te tonen, is het belangrijk om in beweging te blijven. Door elke dag te oefenen, kunt u er zelf voor zorgen dat u voldoende in beweging blijft. Oefening lage rugklachten Ga liggen op uw rug, de knieën opgetrokken maar de voeten op de grond, tegen elkaar aan. Uw armen liggen naast de romp op de grond. Houd uw knieën bij elkaar en laat ze in vier tellen naar links en rechts zakken. U kunt ook tegelijk uw hoofd de andere kant op draaien. Laat even liggen en kom dan rustig weer tot de uitgangspositie. Doe dit ook de andere kant op. Herhalingen: 5 per kant. Voor mensen met een specifieke aandoening of klacht (bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking of hernia) is het raadzaam om samen met één van onze fysiotherapeuten of oefentherapeuten een oefenprogramma op te stellen. Meer rugoefeningen? 6

7 Shockwavetherapie Innoverende behandelmethode met goed resultaat Behoort u tot de talloze patiënten die aan chronische pijn lijden en die al het mogelijke hebben geprobeerd om ervan verlost te raken? Heeft u al diverse behandelmethodes geprobeerd? Keerde uw pijn altijd na korte tijd weer terug, vaak erger dan voorheen? Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat Shockwavetherapie bij diverse aandoeningen vaak erg goede resultaten geeft. Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt door ontstekingen of verkalkingen van pezen of van de slijmbeurs. Ook verkrampte spieren of spierknopen (trigger points) kunnen veel pijn veroorzaken. Extracorporale Shockwavetherapie (ESWT) wordt beschouwd als een van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling. In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan bij ESWT de oorzaak van de pijn worden bestreden, zonder medicatie of chirurgie. Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na enkele behandelsessies. Herstel bevorderen Door middel van de Shockwavetherapie wordt het aangedane weefsel geprikkeld met schokjes. Het weefsel reageert daarop met een aanleg van nieuwe vaatjes. De doorbloeding en daarmee het herstel worden daardoor bevorderd. Alvorens de Shockwavetherapie wordt ingezet, zorgt de fysiotherapeut voor een duidelijke diagnose. Het gebruik van echografie om de aard en de ernst van de aandoening te beoordelen is daarbij heel belangrijk. Fysiotherapie Groustra biedt Shockwavetherapie aan. Informeer naar de mogelijkheden via Carrie Waterman had al jaren last van een blessure aan haar Achillespees. Ik had al vele wegen bewandeld. Ik had vele specialisten bezocht en zelfs in het gips gezeten. Uiteindelijk kwam ik terecht bij Fysiotherapie Groustra. Gerald Groustra stelde al gauw Shockwavetherapie voor. Het was pijnlijk, maar zeer de moeite waard. Na ongeveer 8 behandelingen voelde het al stukken beter en een paar weken later had ik nergens meer last van. Toen dezelfde klacht aan het andere been opspeelde heb ik niet langer getwijfeld en ben ik meteen langs gegaan voor behandeling. Doordat ik er toen veel sneller bij was, was de Shockwavetherapie een stuk minder pijnlijk. Fysiotherapie Groustra altijd in ontwikkeling Huisarts dr. Osinga werkt al 27 jaar samen met Fysiotherapie Groustra. Hij vertelt: Het bevalt uitstekend. De lijnen zijn kort. Er is altijd ruimte voor telefonisch overleg. Ik verwijs mijn patiënten die fysiotherapie nodig hebben bijna altijd naar Fysiotherapie Groustra. Gerald Groustra is altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen. Dat is heel erg belangrijk op zijn vakgebied. Op die manier blijft de fysiotherapie floreren. Zo is Gerald Groustra gespecialiseerd in het kaakgewricht en heeft hij diverse beweegprogramma s opgezet voor patiënten met bijvoorbeeld COPD en diabetes. In groepen kunnen patiënten onder begeleiding werken aan hun conditie. Bovendien beschikt Fysiotherapie Groustra over echografie. Dat is erg prettig voor zijn patiënten, want het voorkomt soms een verwijzing naar het ziekenhuis. Ernstige zaken zoals een scheur in een pees kunnen heel goed worden vastgesteld. Ik krijg veel positieve reacties van mijn patiënten. Ook zij zijn erg tevreden over de behandeling bij Fysiotherapie Groustra. 7

8 U kunt bij ons terecht voor: fysiotherapie manuele therapie bekkenfysiotherapie kaakfysiotherapie osteopathie rug- en nektriatlon schoudertherapie medische trainingstherapie extracorporeal shockwavetherapie echografie van het bewegingsapparaat beweeggroepen COPD en Diabetes Dominee Pareaulaan CC Anna Paulowna Tel:

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag.

patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. ZaterDaG 17 Mei 2014 Commerciële bijlage patiënt centraal Zorg wat verandert er allemaal in de zorg? vrije keuze van zorgverlener pag. 03 fysiotherapeuten houden nederland in beweging pag. 06 de signaalfunctie

Nadere informatie

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

BESTE LEZERS VAN DE HAERE BEWEEGT!

BESTE LEZERS VAN DE HAERE BEWEEGT! WINTEREDITIE 2013 JAARGANG 14 NR. 3 Volg nu ook op: BESTE LEZERS VAN DE HAERE BEWEEGT! Pluspraktijk Pluspraktijk Stel ik heb fysiotherapie nodig in 2014... Dan kan het slim zijn om u aanvullend te verzekeren!

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn

André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet. Staatssecretaris Martin van Rijn 2012/2013 PN IS EEN UITGAVE VAN André Rouvoet: Zorgverzekeraars ondersteunen ParkinsonNet Het nieuwe kwaliteitsbeleid van ParkinsonNet Staatssecretaris Martin van Rijn Voor woord Beste collega, Er gebeurt

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen

Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen maartensmagazine herfst 2012 Moeilijk te bestrijden bacteriën Onverklaarbare variatie in behandelingen MM herfst 2012 3 In beeld Marente van Vliet Vóór mijn 18e zou het over zijn Ik ben geboren met juveniele

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger

Zorgzaam. Zorgeloos op wintersport. Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts. Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorgzaam ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt besparen eenvoudiger Zorg op Goeree- Overflakkee De rol van gemeente en huisarts Zorgeloos op wintersport Meer informatie en tips op www.devogel.nl

Nadere informatie

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Colofon: Gegevens auteur Naam: Kitty Wouthuysen BAP Adres: IJsvogel 99 3602 XM

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Zorgspecial. magazine. KORTING bij 3 grote verzekeraars. PAAoRver te stappen. Kruiswerk Achterhoek helpt

Zorgspecial. magazine. KORTING bij 3 grote verzekeraars. PAAoRver te stappen. Kruiswerk Achterhoek helpt Zorgspecial Zorgspecial is een uitgave van Kruiswerk Achterhoek, december 201 magazine Die overstap scheelt me vele euro s per jaar Els Averdonk Collectieve KORTING bij 3 grote verzekeraars Goed verzekerd?

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie, angststoornissen en alcoholverslaving. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren,

Nadere informatie