FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014"

Transcriptie

1 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015 het geval is. Antwoord Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen voor fysiotherapie vergoed vanuit de Basisverzekering. De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen of u sluiten een aanvullende verzekering hiervoor af. Het Zorgcollectief FNV/Menzis biedt u dan: FNV Zorg 1 ( 6,25) met 9 behandelingen FNV PrimaZorg ( 16,65) met 12 behandelingen. NB: Omdat de vergoeding vanuit de Basisverzekering wordt verstrekt geldt het verplicht eigen risico. Uw behandeling wordt dan niet vergoed vanuit de Basisverzekering. U kunt hier een aanvullende verzekering voor afsluiten. Afhankelijk van het te verwachten aantal behandelingen voor uw aandoening heeft u de keuze uit diverse aanvullende verzekeringen. Indien u verwacht maximaal 40 behandelingen in 2015 nodig te hebben, biedt het Zorgcollectief FNV/Menzis u: FNV Zorg 1 ( 6,25) met 9 behandelingen FNV PrimaZorg ( 16,65) met 12 behandelingen Pagina 1 van 5

2 Indien u verwacht meer dan 40 behandelingen in 2015 nodig te hebben, worden uw kosten vergoed mits uw fysiotherapeut hiervoor een machtiging van Menzis heeft ontvangen. Uw fysiotherapeut vraagt deze machtiging voor u aan bij Menzis en dient hiervoor een behandelplan in. Uw behandeling fysiotherapie valt niet onder de lijst van chronische aandoeningen, maar u overweegt FNV Zorg 4 af te nemen in verband met de onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie. Voor de onbeperkte vergoeding vraagt uw fysiotherapeut een machtiging aan bij Menzis. Heeft u reuma? Uw fysiotherapeut kan bij Menzis een machtiging aanvragen. De (para)medisch adviseurs van Menzis beoordelen de aanvraag aan de hand van de actuele medische situatie en kennen al dan niet de gevraagde extra behandelingen toe. U en uw fysiotherapeut worden hierover geïnformeerd De meeste aandoeningen zijn met gemiddeld 10 behandelingen verholpen. Een aanvullende verzekering met maximaal 40 behandelingen biedt ruime vergoeding: De meeste aandoeningen zijn met gemiddeld 10 behandelingen verholpen. Heeft u een andere aandoening dan reuma? Bijvoorbeeld: rug- of knieklachten Een aanvullende verzekering met maximaal 40 behandelingen biedt ruime vergoeding: Pagina 2 van 5

3 Vraag Welke vergoeding heeft FNV Zorg 4 voor fysiotherapie Hoe vraag ik een machtiging aan voor fysiotherapie? Wie bepaalt of de machtiging wordt afgegeven? Antwoord In FNV Zorg 4 wordt nog steeds 100% medisch noodzakelijke fysiotherapie vergoed. Dit pakket is weer toegankelijk voor mensen die een ruimere vergoeding voor fysiotherapie nodig hebben. Wel is het zo dat er een medische noodzaak moet zijn om meer dan 40 behandeling per jaar vergoed te krijgen. De fysiotherapeut kan dit beoordelen. Als de fysiotherapeut inderdaad van mening is dat er een medische noodzaak is, kan hij/zij een machtiging aanvragen bij Menzis. Indien de medische noodzaak is vastgesteld, zal in de machtiging worden aangegeven voor hoeveel zittingen u nog in aanmerking komt. Als uw behandelend therapeut een contract heeft met Menzis kan deze namens u een aanvraag indienen bij Menzis m.b.v. een digitaal formulier. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Let op: ongecontracteerde fysiotherapeuten/ oefentherapeuten kunnen geen machtiging aanvragen. Dit komt omdat de contractuele relatie ontbreekt, waardoor de verzekerde geen 100%, maar 75% vergoed krijgt. Wij vinden dat de verzekerde hierdoor met onnodige kosten wordt geconfronteerd. Op basis van de aanvraag ontvangt de fysiotherapeut/ oefentherapeut de machtiging. De machtiging wordt afgegeven als sprake is van medische noodzakelijke zorg en voor een vastgesteld aantal behandelingen per kalender jaar. De Paramedisch adviseur en/of de adviserend geneeskundige bepaalt onder andere op basis van het dossier en het behandelplan het aantal behandelingen boven de 40. Let op: Voor behandelingen door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is de vergoeding dus beperkt tot maximaal 40 behandelingen. Kijk voor op de Zorgvinder.nl voor de gecontracteerde fysiotherapeuten of bel met de Zorgadviseur Om een correcte beoordeling te maken heeft Menzis adviserend geneeskundige en paramedische adviseurs in dienst. Deze specialisten (respectievelijk arts en paramedicus) beoordelen de aanvraag en bepalen dus o.b.v. het ingevulde formulier of er sprake is van medisch noodzakelijke zorg. Pagina 3 van 5

4 Hoe wordt een aanvraag voor een machtiging beoordeeld? Hoe lang duurt het voordat de machtiging afgegeven wordt? Uiteraard is elke aanvraag uniek voor de persoon die het aangaat. Hier wordt terdege rekening mee gehouden. In ieder geval wordt er beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Voor de beoordeling van de aanvraag worden onder andere het dossier en de volgende punten uit het behandelplan beoordeeld Is er sprake van medische noodzaak? Voldoet het behandelplan aan de richtlijnen? Deze richtlijnen worden bepaald door de erkende (eigen) kwaliteitsregisters, het CVZ en de wetenschap. Voldoet het behandelplan aan de stand van de wetenschap? De behandeling mag bijvoorbeeld niet, naar wetenschappelijke maatstaven, nog experimenteel zijn. Hoe is het behandelverloop? Is het een aansluitend behandelverloop. Zijn er tussenpozen ingelast, zit er een vaste frequentie in de behandelingen etc. Welke behandelmethoden zijn toegepast en welke resultaten zijn ermee geboekt? Als er specifieke interventies zijn uitgevoerd, hoe effectief zijn deze geweest. Als in specifieke gevallen bijv, Manuele therapie effectief is geweest, dan kan dit mogelijk een positieve invloed hebben op de machtiging voor de toekomst. Hebben er bijstellingen in het behandelplan plaatsgevonden op basis van de behandelresultaten? Is in het behandelplan duidelijk aangegeven waarom meer behandelingen noodzakelijk zijn. Is de behandeling evidence based, ofwel doelmatig en doeltreffend? Is het behandelplan SMART, wetenschappelijk onderbouwd, weloverwogen en werken de ingezette interventies. Als deze niet werken wordt er dan niet onnodig lang mee doorgegaan. Verder kan de zorgverzekeraar het medisch dossier en/of het behandelplan als geheel beoordelen. Ook kunnen zich specifieke omstandigheden voordoen die voor de zorgverzekeraar aanleiding kunnen zijn om de aanvraag toe te wijzen, dan wel af te wijzen. Menzis beoordeeld het behandelplan. Dit zal in in een zeer groot aantal van de gevallen voldoende zijn. Bij complexe diagnoses en co-morbiditeiten zal mogelijk ook naar het medisch dossier worden gekeken door de adviserend geneeskundige. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier krijgt de aanvrager per een bevestiging van ontvangst met de te verwachten doorlooptijd van de aanvraag. We houden een maximale doorlooptijd van 10 werkdagen aan voor het goedkeuren of afwijzen van de aanvraag. Deze doorlooptijd voor beoordeling is van toepassing indien er voldoende informatie voorhanden is op het formulier. Indien dit niet het geval is, zal er aanvullende informatie opgevraagd worden bij de behandelaar. Pagina 4 van 5

5 Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg over de machtiging? Kan ik vooraf een machtiging aanvragen? Dus in december 2014? Of pas als ik toe ben aan meer dan 40 behandelingen? Als de machtiging niet wordt toegewezen mag ik dan van pakket veranderen of overstappen? Kost het aanvragen van de machtiging geld? Voor hoeveel jaar geldt de afgegeven machtiging? Moet ik dit elk jaar opnieuw aanvragen? Ik ben het niet eens met het besluit. Kan ik dan bezwaar maken? Bij goedkeuring van de aanvraag, maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, ontvangt de verzekerde een brief, waarin het aantal zittingen wordt vermeld waarvan u het kalenderjaar maximaal nog gebruik van kan maken. De behandelaar ontvangt een machtiging met daarin het aantal zittingen waarvan u het kalenderjaar maximaal nog gebruik van kan maken Bij afkeuring van de aanvraag ontvangt de verzekerde een brief, waarin de reden van afwijzing wordt vermeld. De behandelaar ontvangt een kopie van de brief die naar de verzekerde verstuurd is. De procedure voor reclame en/of bezwaar is een dezer dagen gereed. Aanvragen kunnen maximaal 15 werkdagen voor het bereiken van de vermoedelijke 40e behandeling ingediend worden (bij 1x per week behandelen na d 36 e zitting, 2x per week behandelen na de 34e zitting, etc.) Eerder ingediende aanvragen worden afgewezen, aangezien de medische noodzaak voor verdere behandelingen onderbouwd moet worden op basis van de actuele gesteldheid van de verzekerde., een zorgverzekering en daarmee ook een aanvullende verzekering heeft een wettelijke doorlooptijd van één jaar, van 1 januari tot en met 31 december. U kunt tussentijds dus niet overstappen naar een ander pakket of andere zorgverzekeraar op basis van de afwijzing van de machtiging, dat kost voor u en de fysiotherapeut geen geld. De aanvraag verloopt via de fysiotherapeut. De machtiging is geldig voor het kalenderjaar en zal ieder jaar opnieuw moeten worden aangevraagd. Wanneer u als onze verzekerde het niet eens bent met het besluit van Menzis, kunt u per een bezwaar indienen. De paramedisch adviseur zal uw inhoudelijke vraag in behandeling nemen en u over het besluit informeren. Pagina 5 van 5

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd?

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 00 Ziekenhuiszorg in 2015 Wat betaalt u? 1 Het is soms onduidelijk welke zorgkosten wel of niet vergoed worden door zorgverzekeraars. Dit hangt af van de afspraken die u met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Onbezorgd verzekerd? Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn *

Onbezorgd verzekerd? Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn * Onbezorgd verzekerd? Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn * Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. *Weten hoe? Lees de uitleg op de achterzijde van deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2014 100222-Bij SH01-2014 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com)

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2015 en vervangen de vorige versie. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Polisvoorwaarden Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen 2015 OZF Zorgpolis,

Nadere informatie

Brochure. De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ zorgverzekeringen

Brochure. De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ zorgverzekeringen Brochure 2012 De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ zorgverzekeringen 1 2 Politie Zorgpolis 2012 Inleiding en stappenplan Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen. Via uw tussenpersoon

CZ Zorgverzekeringen. Via uw tussenpersoon CZ Zorgverzekeringen Via uw tussenpersoon 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014

CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014 CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Sticol 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie