Mijn kind wordt gepest.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn kind wordt gepest. www.pestbriefje.com"

Transcriptie

1 Mijn kind wordt gepest

2 Mijn kind wordt gepest Niemand wordt gepest vanwege uiterlijk of gedrag! Een gepest kind is net zo anders als alle andere kinderen. Om te weten waarom een kind gepest wordt moeten we dan ook naar de pester kijken en we moeten weten wat pesten is. Pesten is één persoon vrees aanjagen om daarmee het respect van de eigen groep op te eisen De pester zoekt waar het kind gevoelig voor is. Dit kan in het uiterlijk of in het gedrag liggen, maar in beide gevallen zijn dit de middelen waarmee gepest wordt en niet de reden waarom er gepest wordt! Pesten verpest! En daarom moet het zo snel mogelijk gestopt worden. Uw kind zal het in de meeste gevallen niet zelf vertellen. Dit kan voortkomen uit de angst om u teleur te stellen. Bijvoorbeeld: u bent trots op uw kind en dat laat u (al vanaf het begin) merken, maar nu is er opeens een leeftijdgenootje dat zegt dat uw kind helemaal niet zo geweldig is. Dit wordt nog erger als er een hele groep is die met de pester meedoet. Dit ondermijnt het zelfrespect en het zelfvertrouwen. Luister naar uw kind en spreek uw verontwaardiging uit over het gedrag van de pester(s). Zorg ervoor dat uw kind zich door u gesteund voelt. Geef geen adviezen over het veranderen van het uiterlijk of het gedrag. Geef evenmin het advies om voor zichzelf op te komen en iets terug te doen. Dit heeft uw kind allang overwogen maar het is niet tegen de pester(s) opgewassen. Onderneem zelf geen actie en ga vooral niet boos naar de school! Het enige wat u hiermee bereikt is dat er een strijd tussen u en de school ontstaat waarbij de pester vrijuit gaat. Een tweede zéér belangrijke reden om dit niet te doen is dat de school er alles aan gelegen is dat het pesten wordt gestopt en dat zij hierin met u willen samenwerken. In dit alles staat het belang van alle kinderen voorop en dus ook het belang van uw kind. Pesten kan niet voorkomen worden maar we kunnen het wel laten stoppen. De enige manier om dit te bereiken is door inschakeling van iemand voor wie de pester ontzag heeft. In de meeste gevallen zijn dit

3 de ouders/verzorgers en in een enkel geval de school. Geef ouders/ verzorgers van de pester de gelegenheid hun kind tot de orde te roepen. Uit het Pestbriefje blijkt wanneer zij hierover geïnformeerd zijn en u moet er op kunnen rekenen dat vanaf dat moment het pesten gestopt is. Als blijkt dat er niet of onvoldoende is gereageerd overlegt u dan met de school vóór u het Pestbriefje als dwangmiddel gebruikt. Het Pestbriefje kan u helpen de problemen duidelijk te maken maar het is géén schuldbekentenis. Het is een hulpmiddel om de problemen vast te leggen en op te lossen. Probeer in alle gevallen een goed contact met de school te behouden, u kunt hier terecht voor advies en informatie. De school zal u zo goed mogelijk op de hoogte houden van het verdere verloop. Maar op uw beurt dient u de school zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dit kunt u het beste via doen of met een eenvoudig briefje. Als deze procedure niet binnen korte tijd tot de oplossing leidt dan blijft er niets over dan de ouders/verzorgers te dwingen door contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekering, het juridisch loket of een advocaat. Dit kunt u ook doen in geval van schade welke een direct gevolg is van het pesten. Bewaart u in dit geval de reparatie-nota s of neem contact op met de huisarts en vraag een medisch rapport. De huisarts kan u doorverwijzen naar b.v. een psycholoog welke de ernst van de psychische klachten kan vastleggen. Een eventuele schadevergoeding of smartegeld als gevolg van lichaamlijk en/of psychisch geweld èn wegens derving van levensvreugde wordt volgens het boekje Letselschade vastgesteld. Pesten is een serieuze zaak en naarmate de pesterijen voortduren kunnen er diverse klachten onstaan. Deze kunnen van tijdelijke maar ook van blijvende aard zijn. Het kan zelfs tot op de volwassen leeftijd traumatische gevolgen hebben. Regelmatige hoofdpijn als gevolg van de stress is een van de eerste aanwijzingen. Deze stress is het gevolg van de voortdurende aanwezigheid van de pester en het voortdurende pesten. Op ieder moment van de dag, zelfs tijdens de lessen en onder het oog van de leerkracht, kan dit plaatsvinden. Bij pesten lijkt alles mogelijk en alles toegestaan. Kinderen worden buitengesloten, vriend (inn)en worden afgepakt, spullen worden afgepakt, ze worden bedreigd, er wordt over ze geroddeld, ze worden geduwd, geschopt, geslagen, opgesloten, uitgescholden, ze krijgen overal de schuld van, kunnen nooit iets goeds doen, worden (zelfs ten overstaan van de

4 leerkracht) belachelijk gemaakt, enz. enz. Ze worden de hele dag in de gaten gehouden en als ze dan uiteindelijk ontploffen en iets terugdoen dan krijgen zij straf omdat ze boven- proportioneel reageren. Tips als uw kind gepest wordt. Er zijn drie stappen te nemen, namelijk: zorgen dat uw kind niet meer wordt gepest; opnemen van de schade; bepalen hoe de schade hersteld kan worden. Lees ons boekje Zin en Onzin rond Pesten. Bezoek onze website ww.pestbriefje.com Luister naar uw kind en neem daar regelmatig de tijd voor. De kans dat u alles in één keer te horen krijgt is minimaal. Vraag uw kind zoveel mogelijk op te schrijven en praat daar dan over. Overtuig hem/haar ervan dat de fout bij de pester ligt. Doe hem/haar minmaal 3 maanden op een zelfverdedigingssport als Wing Chun Kung-Fu. Bezoekt u de website: Houd een goed contact met de school, maak geen verwijten maar vraag om medewerking. Beperk uzelf tot één schuldige, de pester. Bij twijfel of in ernstige gevallen neemt u contact op met de school, de huisarts en/of uw rechtsbijstandsverzekeraar. Laat uw kind af-en-toe eens stoom afblazen maar laat dit niet uit de hand lopen. Blijf met beide benen op de grond staan. Er is geen enkel kind dat het verdient om gepest te worden. Ook niet als het kind een handicap of een beperking heeft. Pesten wordt gedaan uit eigen belang of om de pester te behagen en we mogen niet toestaan dat een ander kind daar het slachtoffer van wordt. Onbeantwoorde vragen kunt u stellen op:

5 Mijn kind pest

6 Mijn kind pest Pesten wordt gedaan om respect of aanzien van de eigen groep te krijgen. Het heeft niets te maken met het uiterlijk of het gedrag van het slachtoffer. Als ouder/verzorger kent u het kind het beste en het zal u misschien verbazen dat juist uw kind als de voornaamste pester wordt genoemd. Toch is dit niet ondenkbaar omdat het gedrag van een kind binnen de groep totaal anders kan zijn dan wanneer het alleen is. Zo is het ook mogelijk dat uw kind helemaal niet wil pesten maar dat het geen kans krijgt hier mee te stoppen. Pesten heeft een doel en een reden. Deze reden kan zijn dat het kind het leiderschap over de groep wil. Pesten heeft als doel respect/ontzag van de groep te krijgen en daarbij wordt één kind als voorbeeld gesteld voor wie dit respect niet toont. Het is iets dat onder kinderen veel voorkomt en het heeft dan ook de voortdurende aandacht van de school. Pesten kunnen we niet voorkomen maar we kunnen het wel stoppen. Dit is niet alleen in het belang van het slachtoffer maar ook in het belang van de dader. Met het Pestbriefje is de betrokkenheid van uw kind aangegeven. U bent als ouder/voogd aansprakelijk voor het gedrag van uw kind en daarom is het uw taak om ervoor te zorgen dat uw kind direct stopt met het pesten. Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u de website bezoeken of contact opnemen met onze school. Wij vertrouwen op uw medewerking om deze kwestie op een snelle, vreedzame en zo geruisloos mogelijke wijze op te lossen. Mocht uw kind bij verdere pesterijen betrokken zijn dan bestaat de kans dat hij/zij door het slachtoffer aansprakelijk wordt gesteld voor de door het pesten veroorzaakte schade. Daarnaast is het ook mogelijk dat er (strafrechterlijk) aangifte wordt gedaan van mishandeling. Ingeval van schade zijn de ouders/voogd aansprakelijk als hun kind jonger is dan 15 jaar. Is uw kind ouder dan 14 jaar dan is het zelf aansprakelijk en zal het zelf voor de kosten moeten opdraaien. Als uw kind deel uitmaakt van een groep pesters dan vermindert dit de aansprakelijkheid niet. Het gepeste kind hoeft dus maar één persoon aansprakelijk te stellen. U kunt natuurlijk wel proberen een deel van de

7 door u of uw kind te betalen kosten bij de groepsleden te verhalen.in de artikelen 6:162, 6:166 en 6:169 van het Burgerlijk Wetboek kunt u een en ander nalezen. Bij aansprakelijk stellen en/of aangifte van mishandeling is de school niet betrokken, dit is een zaak van uitsluitend ouders/voogden Omdat uw kind als pester wordt genoemd heeft het een Pauzekaartje gekregen. Hiermee moet voor de periode van minimaal één week elke aanwezigheid op het schoolplein (vóór, tijdens en na schooltijd) bij aanvang gemeld worden bij de pleinwacht. Op deze manier kunnen wij extra aandacht besteden aan uw kind en kunnen wij sneller ingrijpen. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot bestraffing. De school onderneemt verder geen actie tenzij daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt. In dat geval wordt u daarover geïnformeerd. De reden hiervoor is dat wij het pesten op een zo geruisloos mogelijke wijze willen laten stoppen. Uw hulp hierin is van doorslaggevend belang. Pesten en elke andere vorm van geweld of intimidatie wordt door ons bestreden, niet alleen binnen de school maar ook daar buiten. Het Pestbriefje is dan ook vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week van kracht. Zelfs wanneer de pesterijen plaatsvinden buiten school, bijvoorbeeld via internet of via de mobiele telefoon, blijft het Pestbriefje van kracht en blijft ook de mogelijkheid bestaan dat er aangifte wordt gedaan of een schadevergoeding wordt geëist. Naarmate pesterijen voortduren zullen zij in hevigheid toenemen en daarmee neemt ook de hoogte van de schade toe. Verzekeraars hebben in de meeste gevallen schade door geweldszaken uitgesloten van dekking. Hieronder valt ook het pesten. Leest u de voorwaarden want het kan gebeuren dat u of uw kind in zo n geval de volledige schade uit eigen middelen moet betalen. Wat wij van u verwachten is dat u uw kind opdracht geeft direct met elke vorm van pesten te stoppen en dat uw kind zijn/haar invloed binnen de groep gebruikt om ook de andere groepsleden te laten stoppen. Mocht het uw kind niet lukken om ook de groepsleden direct te laten stoppen dan kan uw kind zich het beste uit de groep terugtrekken. De kans bestaat dat wanneer hij/zij aanwezig is bij het voortzetten van het pesten als hoofdschuldige wordt aangewezen en

8 dit mogelijk juridische gevolgen kan hebben. Indien uw kind niet in staat is zijn/haar pesterijen te stoppen dan raden we u aan om contact op te nemen met de huisarts of met Bureau Jeugdzorg en onze school daarvan in kennis te stellen. Wij streven ernaar om een goed contact met de ouders/verzorgers en leerlingen te hebben. Onze school zal u dan ook zo goed mogelijk op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot deze kwestie. Maar op uw beurt dient u de school zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dit kunt u het beste via doen of met een eenvoudig briefje. Tips om het pesten te stoppen Maak er geen drama van. Hoe harder u uw kind aanpakt des te harder kan uw kind het slachtoffer (laten) aanpakken waardoor de kwestie kan escaleren. Als uw kind jonger dan 14 jaar is dan heeft het nog te weinig levenservaring om te beseffen wat het een ander aandoet. Pesten gebeurt in vrijwel iedere (school)groep, uw kind is hierin niet uniek. Dat pesten zoveel voorkomt kan erop wijzen dat sommige kinderen een aangeboren drang naar leiderschap hebben. Maak uw kind duidelijk dat leiderschap nooit door geweld wordt verkregen. Lees het boekje Zin en Onzin rond Pesten. Maak uw kind duidelijk dat u pesterijen, om welke reden dan ook, niet zult toestaan. Pesten kan zeer gecompliceerd zijn en het straffen van uw kind kan een averechtse werking hebben. Neemt u vóór u uw kind bestraft contact op met de leerkracht. Vraag uw kind om welke redenen het juist dit kind pest maar neem er geen genoegen mee dat het slachtoffer de schuld krijgt. Zoek geen contact met het slachtoffer of diens ouders/verzorgers maar neem contact op met de school, de leerkrachten kennen uw kind (zoals het zich in een groep gedraagt) het beste. Daarnaast hebben zij de deskundigheid om u en uw kind verder te begeleiden. Onbeantwoorde vragen kunt u stellen op:

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

ALS JE WORDT BUITENGESLOTEN

ALS JE WORDT BUITENGESLOTEN Geachte ouder(s), Waarom zou u zich verdiepen in pesten op school? Uw kind wordt immers niet gepest, heeft dus geen probleem in de klas, en daarom hebt u toch ook geen probleem? Dan hoop ik u duidelijk

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Op school wordt gepest; wat doe je als ouder?

Op school wordt gepest; wat doe je als ouder? Cassette Ouderparticipatie, deel 7 Bestelcode: 807 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 807, verzendadres en

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie