Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders."

Transcriptie

1 Versie nov Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig. Plagen daarentegen is onschuldig: het gebeurt vaak onbezonnen, spontaan. Het is vaak van korte duur. Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Signalen van pesterijen - Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen - Zogenaamde leuke opmerkingen maken over iemand - Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven - Briefjes doorgeven - Beledigen - Opmerkingen maken over kleding - Isoleren - Buiten school opwachten, slaan of schoppen - Op weg naar huis achter na rijden - Naar het huis van het slachtoffer gaan - Bezittingen afpakken - Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer - Pesten via internet Natuurlijk zijn dit maar enkele voorbeelden. Als leerkrachten en ouders moeten we daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen grenzen overschrijden. Wij werken op de Rheder Enk met een methode voor sociaal-emotionele vorming voor 4 t/m 12 jarigen: Kinderen en hun sociale talenten en hanteren hierbij de volgende regels:

2 De 8 die je van elkaar verwacht 1. Wij houden rekening met elkaar. 2. Gelukkig is iedereen verschillend. 3. Iedereen hoort er bij ons op school altijd bij. 4. Samenwerken en elkaar helpen is leuk. 5. Denk na voor je iets doet. 6. Eerlijk en sportief zijn vinden wij belangrijk. 7. Uitpraten is beter dan uitschelden. 8. Houd je aan je afspraken. Verder hangt in elke klas het pestprotocol wat voor de kinderen helder is. Dit bestaat uit twee bladen met daarop de eerste stappen die gezet dienen te worden bij een pestsituatie. Het is van belang dat deze bladen op gezette tijden behandelt worden in de groep. Kinderen mogen dan in hun groep een aanvulling geven op deze vastgestelde regels in overleg met de leerkracht. Zowel deze gedragsregels, als de schoolregels hangen zichtbaar in de school. Het voorbeeld van de leerkrachten en de ouders is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten, ouders en leerlingen horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Aanpak van ruzies en pestgedrag in vijf stappen: Stap 1 Probeer er eerst zelf (of samen) uit te komen Stap 2 Als je er niet zelf uit kunt komen dan leg je het probleem voor aan de juf of meester Stap 3 De leerkracht praat met de desbetreffende kinderen hierover, probeert de ruzie of het probleem op te lossen en maakt evt. afspraken. Stap 4 Bij herhaaldelijke ruzie of pestgedrag houdt de leerkracht een gesprek met het kind dat pest of ruzie maakt. De ouders op de hoogte gebracht van het ruzie of pestgedrag. Leerkrachten en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.

3 De leerkracht geeft altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met ouders of externe deskundigen. Stap 5 Als de stappen 1 t/m 4 niet het gewenste resultaat tot gevolg hebben, deelt de leerkracht een straf uit. De straffen zijn verdeeld in vier fasen: Fase 1: Er wordt een keuze gemaakt uit de volgende maatregelen, passend bij de leerling. Deze straf wordt toegepast op inzicht van de leerkracht, binnen 2 weken moet er verbetering zijn, anders door naar volgende fase. -De pester / ruziemaker blijft een of meer pauzes binnen -De pester / ruziemaker blijft na schooltijd op school tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn. -Er worden afspraken gemaakt met de leerkracht over gedragsverandering. Er wordt met de pester/ruziemaker gesproken om hem/haar bewust te maken van wat hij/zij met een ander doet. Fase 2: Een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). De school heeft al het mogelijke gedaan om een eind te maken aan het probleem, e.e.a. is vastgelegd in het dossier. Fase 3: Bij aanhoudend pestgedrag kan een deskundige worden ingeschakeld zoals het Zorgteam, of de jeugdarts. Eventueel kan er aangemeld worden bij het ZAT+. Voor alle opties wordt toestemming van de ouders c.q. verzorgers gevraagd. Fase 4: Bij aanhoudend pestgedrag kan een leerling tijdelijk in een andere groep geplaatst worden, binnen de school. Fase 5: In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Dit als alle fasen zonder resultaat doorlopen zijn. Begeleiding van de gepeste leerling *Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest; *Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten.; *Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten zien dat je óók op een andere manier kunt reageren; *Zoeken naar en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen;

4 *Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest; *Nagaan welke oplossing het kind zelf wil; *Sterke kanten van de leerling benadrukken; *Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt; *Praten met de ouder(s) van de gepeste leerling en de ouder(s) van de pester; *Het gepeste kind niet over beschermen: bijv. naar school brengen. Hiermee wordt het kind in een uitzonderingspositie geplaatst, waardoor het pesten nog kan toenemen. Begeleiding van de pester *Praten: zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen); *Laten zien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste; *Excuses laten aanbieden; *In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft; *Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind wél pest, belonen (schouderklopje) als het kind zich aan de regels houdt; *Het kind leren niet meteen kwaad te reageren, zich leren te beheersen, leren toepassen van de stop-eerst-nadenken-houding of een andere manier van gedrag aanleren; *Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de oorzaak van het pesten? *Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel leuk kan zijn; *Het inschakelen van hulp; bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining. Begeleiding van de grote (zwijgende) groep. *Het probleem bespreekbaar maken in de groep; *Wij stimuleren dat de kinderen een eigen standpunt innemen en evt. partij trekken voor de gepeste leerling; *Wij bespreken met de leerlingen dat meedoen met de pester meestel kan leiden tot verergering van het probleem; *Wij laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste; *Wij laten inzien welke positieve kanten de gepeste heeft; *Wij schakelen indien nodig externe hulp in. Internet Naast het pesten op school is er de laatste jaren steeds vaker sprake van internet - pesten. Kinderen gebruiken de computer om elkaar uit te dagen of te pesten. Voor ouders hebben wij daarom een aantal tips voor het gebruik van internet: - Spreek samen met je kind af wat je wel en niet op internet kunt bekijken. - Kijk regelmatig met je kind mee zodat je weet waar hij/zij mee bezig is.

5 - Vertel dat ze geen persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden of adresgegevens mogen afgeven. - Spreek af dat kinderen het melden als iemand hen via internet benaderd of pest. - Zorg dat uw kind in een ruimte zit waar u makkelijk bij kunt. Het internetgebruik op school hebben wij vastgelegd in een internetprotocol. Als school zijn wij niet aansprakelijk voor hetgeen thuis gebeurt. Toch spreken wij met de kinderen over internetgebruik en internet - pesten. Als wij merken dat kinderen via internet pesten of dat uw kind gepest wordt, nemen wij contact op met de ouders van het desbetreffende kind. Adviezen aan ouders van gepeste kinderen of van pesters worden omschreven in onze seomethode. ( Sociaal Emotionele Ontwikkeling) Wanneer een probleem niet naar wens wordt opgelost, kan de contactpersoon ingeschakeld worden. Deze persoon wordt in de schoolgids vermeld en werkt op schoolniveau. De contactpersoon kan zaken neerleggen bij de vertrouwenspersoon, deze is benoemd op bestuursniveau. Leerkrachten en de medezeggenschapsraad onderschrijven dit gezamenlijk PESTPROTOCOL.

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008 Pest protocol vastgesteld op 13 maart 2008 1.1 Pesten op school, hoe ga je er mee om?... 2 1.2 Voorwaarden... 2 2.1 Het probleem dat pesten heet... 3 2.2 Hoe willen wij daarmee omgaan?... 3 3.1 Aanpak

Nadere informatie

Doel van het omgangsprotocol... 3. Het probleem dat pesten heet..4. Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5

Doel van het omgangsprotocol... 3. Het probleem dat pesten heet..4. Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5 Inhoudsopgave: Doel van het omgangsprotocol... 3 Het probleem dat pesten heet..4 Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5 Hoe voorkomen we pestgedrag...6 Aanpak van ruzies en het pestgedrag

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol, oktober 2011, Stap voor Stap

Pestprotocol. Pestprotocol, oktober 2011, Stap voor Stap Pestprotocol 1 Inhoud 1. Waarom een pestprotocol blz: 3 2. Wat is pesten blz: 4 3. De aanpak van ruzies en pestgedrag blz: 5 4. Stroomschema blz: 7 5. Preventieve maatregelen blz: 8 6. Consequenties /

Nadere informatie

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

Gedrags en pestprotocol

Gedrags en pestprotocol Gedrags en pestprotocol Waarom een protocol Een gedrags- en pestprotocol geeft richtlijnen over de aanpak van het pesten en het gedrag van het kind binnen de vso, tso en nso. Er is door SKN gekeken naar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 School & Leerlingen... 3 Missie... 3 Visie... 4 Zorg en expertise: Structuur en organisatie van de ondersteuning...

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert

Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert Pestprotocol ontwikkeld voor SBO Sg. Beyaert Met aanvullend lesseries, meetinstrumenten en ideeën om pesten preventief te behandelen. Vastgesteld in team, in MR behandeld. Pestprotocol Sg. Beyaert Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave Geschreven in schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Een schoolbrede aanpak... 4 Sociaal veilig klimaat als basis... 4 De drie componenten van sociale ondersteuning...

Nadere informatie

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren Protocol Pesten Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Triangel te Lunteren Auteur: Elsemarie van Asselt Klazien van der Vlist Creatie datum: september 2007 Laatste aanpassing: september

Nadere informatie

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Y Auteur : Jenny Hilberts Datum : Maart 2013 Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling 1 Voorwoord Op onze school is er

Nadere informatie

Pestprotocol. 1.3 Hoe pakken wij het pesten aan?

Pestprotocol. 1.3 Hoe pakken wij het pesten aan? Pestprotocol BMS 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt de aanpak van het pestprobleem op onze school aan de orde. Er wordt eerst ingegaan op het onderscheid tussen pesten en plagen. Daarna wordt de vijfsporen

Nadere informatie

ANTI-PESTPROTOCOL OBS DE EENDRACHT

ANTI-PESTPROTOCOL OBS DE EENDRACHT ANTI-PESTPROTOCOL OBS DE EENDRACHT Vooraf Tot nu toe maakte het pestprotocol deel uit van een samenhang van gedragscodes, die we enkele jaren geleden met de toenmalige vertrouwenspersoon van Eduniek hebben

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol

Pestprotocol. Pestprotocol Pestprotocol februari 202 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Plagen... 6 Pesten... 6 Voorbeelden van pestgedrag... 6 Partijen bij het pestprobleem... 7 Sociale Media... 8 Preventieve

Nadere informatie

Anti- Pestprotocol St. Jozefbasisschool

Anti- Pestprotocol St. Jozefbasisschool Anti- Pestprotocol St. Jozefbasisschool April 2015 Anti-Pestprotocol St. Jozefbasisschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Plagen of pesten? 4 Signalen van pesten 5 Pesten via internet

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Internet protocol en Cyberpesten

Internet protocol en Cyberpesten E-mail & Internet Internet protocol en Cyberpesten Versie mei 2014 Algemeen Dit internet protocol is tot stand gekomen na overleg met directie, ICT en team. Er zit in de ICT-documentatie die elke collega

Nadere informatie

PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE. Zundert

PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE. Zundert PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE Zundert INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 4 De meelopers en de andere leerlingen 4 Het aanpakken van pesten

Nadere informatie

Pijnacker. Wat doen we tegen pesten?

Pijnacker. Wat doen we tegen pesten? Pijnacker Wat doen we tegen pesten? 1 PESTEN Wat is pesten? We spreken van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee

Nadere informatie

Pesten, een probleem van iedereen

Pesten, een probleem van iedereen Pesten, een probleem van iedereen 1. Inleiding Pesten is een veel voorkomend fenomeen, waar we in onze hele maatschappij mee geconfronteerd worden. Hoewel veel kinderen het slachtoffer zijn van pesten

Nadere informatie

Pestprotocol Horeca Vakschool Rotterdam

Pestprotocol Horeca Vakschool Rotterdam Pestprotocol Horeca Vakschool Rotterdam Preambule Leerlingen die slachtoffer zijn van pesten, kunnen zich doorgaans niet optimaal ontplooien binnen de school-/klasomgeving. De Horeca Vakschool Rotterdam

Nadere informatie

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs?

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs? Pestprotocol Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Een respectvolle leer- en werkomgeving binnen

Nadere informatie