Bijlage 2. Inschrijvingsstaat SV01, revisie 01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2. Inschrijvingsstaat SV01, revisie 01"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Inschrijvingsstaat SV01, revisie 01

2

3 RAW Bladnr. 1 Behoort bij: 2015HRU14... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) B) C) gevestigd te: gevestigd te: gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

4 Bladnr. 2 RAW

5 RAW Bladnr. 3 1 Voorbereidend en opruimingswerk HOEVEEL PER EEN 11 Verkeersmaatregelen Maken plan t.b.v. verkeersmaatregelen EUR N Toepassen plan t.b.v. verkeersmaatregelen EUR N Toepassen plan i.v.m. scheepsvaart EUR N 15 Opruimingswerk 153 Opruimingswerk leidingwerk Verwijderen waterleiding m 24,00 V Verwijderen laagspanningskabel m 24,00 V 154 Opruimingswerk- oever en bouwwerken Slopen trap st 2,00 N Verwijderen leuningwerk m 10,00 V Slopen bestaande kademuur m 31,00 V Slopen fuderingsconstructie kademuur m 31,00 V 155 Opruimingswerk - verhardingen Opbreken straatbaksteen m ,00 V 157 Opruimingswerk terrein inrichting Verwijderen schakelkast st 4,00 V 16 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen Graven proefsleuf. m 20,00 V 19 Diversen - voorbereidende en tijdelijke werken Toepassen bouwhekken m 500,00 V 2 Grondwerken 21 Grond ontgraven Zand ontgraven uit cunet, t.b.v. T-Head bolder m3 60,00 N Zand ontgr. t.b.v. vrijgraven bestaande kademuur m3 700,00 N Zand ontgraven uit depot m3 760,00 N 22 Grond vervoeren Zand vervoeren naar depot m3 760,00 N Zand vervoeren naar plaats van verwerking m3 760,00 N 23 Grond verwerken Zand verwerken in tijdelijk depot m3 760,00 N Grond verwerken in cunet m ,00 N 24 Grond leveren Leveren zand m3 300,00 V 4 Oever- en bouwwerken 41 Bodem- en taludvoorziening 411 Voorbereidende werkzaamheden bodemvoorziening Uitvoeren Nulmetingen bij aanvang werk. EUR N

6 Bladnr. 4 RAW HOEVEEL Monitoren huidige kadeconstructie EUR N PER EEN 412 Zink-, en kraagstukken Samenstellen zinkstuk, zool van kunststofweefsel. m ,00 V Slepen samengestelde stukken. m ,00 V Afzinken/aanbrengen zinkstuk. m ,00 V 413 Bestorting t.b.v. zinkwerk Aanbrengen nabestorting zinkstuk. ton 8.600,00 V Controle laagdikte stortsteen EUR N 42 Funderingen en heiwerken 420 Aanbrengen stalen buispalen Aanbrengen stalen koppalen Ø 1620 x 32 mm st 2,00 V Aanbrengen stalen tussenpalen, Ø 1620 x 32 mm st 3,00 V Aanbrengen stalen geleidepalen Ø 813 x 16 mm st 8,00 V Aanbr. stalen palen, bordes Ø 813 x 10 mm st 2,00 V Aanbr. stalen palen, T-Head bolder Ø 813 x 12,4 mm st 10,00 V 421 Afwerken stalen buispalen Verwijderen stalen paalkop Ø 1620 x 32 mm st 5,00 V Verwijderen stalen paalkop Ø 813 x 16 mm st 8,00 V Verwijderen stalen paalkop Ø 813 x 10 mm st 2,00 V Verwijderen stalen paalkop Ø 813 x 12,4 mm st 10,00 V Aanbr stalen deksel Ø 1580 x 20 mm; koppaal st 2,00 V Aanbr stalen deksel Ø 1580 x 20 mm; tussenpaal st 3,00 V Aanbr stalen deksel Ø 803 x 20 mm; st 10,00 V 422 Aanbrengen verankering 4221 Verankering type A Aanbr. stalen bevestigingsframe t.b.v. ankers. st 6,00 V Aanbrengen ankerstoelen st 12,00 V Maken sparing in stalen buispaal st 12,00 V Aanbrengen grout anker, totale anker lengte 30,0m st 12,00 V Controleproef verankeringselementen. st 10,00 V Geschiktheidsproef verankeringselementen. st 2,00 V 4223 Verankering type B Aanbr. stalen bevestigingsframe t.b.v. ankers. st 4,00 V Aanbrengen ankerstoelen st 4,00 V Aanbrengen grout anker, totale anker lengte 30,0m st 4,00 V Aanbrengen koppelanker M85 / ø68 ASD0355 st 4,00 N Leveren ankerstang M85 / ø68 ASD0355 m 80,00 V Controleproef verankeringselementen. st 3,00 V Geschiktheidsproef verankeringselementen. st 1,00 V 429 Diversen funderingen en heiwerken Keuren van de stellingen. EUR N Inmeten van de paalkoppen st 25,00 V 43 Betonwerk 431 Werkvloer Aanbrengen werkvloer, dik 50 mm m2 24,00 V 432 Bekisting

7 RAW Bladnr. 5 HOEVEEL Toepassen bekisting vloer. m2 10,00 V Toepassen bekisting poer 1,00 x 1,00m m2 24,00 V PER EEN 433 Wapening Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 1.380,00 V Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 1.380,00 V Aanbr korte lijmankers in beton st 264,00 V 434 Beton Aanbrengen beton vloer. m3 7,80 V Aanbrengen beton poer. m3 6,00 V 435 In te betonneren onderdelen Aanbrengen in te betonneren ankers. st 48,00 V 44 Stalen onderdelen 440 Drijvende steiger deel Levr. en samenst. drijfconstructie st 1,00 V Aanbrengen kokerprofiel 250 x 250 x 10 mm m 265,00 V Aanbrengen kokerprofiel 220 x 220 x 12,5 mm m 3,54 V Aanbrengen kopplaat t.b.v. kokerprofiel st 36,00 V Aanbrengen kopplaat t.b.v. kokerprofiel st 1,00 V Aanbrengen langsdrager IPE 240 m 312,00 V Aanbrengen langsdrager UNP 240 m 2,42 V Aanbrengen strip op langsdrager, t.b.v. klep st 12,00 V Aanbrengen paalframe st 2,00 V Aanbrengen bolder st 4,00 V Aanbr. van stalen leuning m 55,00 V Aanbrengen drenkelingentrap st 1,00 V Aanbrengen voetplaat lichtmast. st 2,00 V Aanbrengen frame t.b.v. nutskast. st 1,00 V Aanbr. constr. t.b.v. ophangen K & L EUR N Afpersen drijvende constructie EUR N Overdragen schip in aanbouw EUR N Transporteren en monteren staalconstructies. st 1,00 V 441 Drijvende steiger deel 02 en Levr. en samenst. drijfconstructie steiger. st 2,00 V Aanbrengen kokerprofiel 250 x 250 x 10 mm m 487,00 V Aanbrengen kopplaat t.b.v. kokerprofiel st 60,00 V Aanbrengen langsdrager IPE 240 m 600,00 V Aanbrengen strip op langsdrager, t.b.v. klep st 24,00 V Aanbrengen paalframe st 4,00 V Aanbrengen bolder st 8,00 V Aanbr. van stalen leuning m 104,00 V Aanbrengen overgangsklep, drijvende steiger st 2,00 V Aanbrengen drenkelingentrap st 2,00 V Aanbrengen voetplaat lichtmast. st 4,00 V Aanbrengen frame t.b.v. nutskast. st 2,00 V Aanbr. constr. t.b.v. ophangen K & L EUR N Afpersen drijvende constructie EUR N Overdragen schip in aanbouw EUR N Transporteren en monteren staalconstructies. st 2,00 V 442 Drijvende steiger deel Levr. en samenst. drijfconstructie st 1,00 V Aanbrengen kokerprofiel 250 x 250 x 10 mm m 271,00 V Aanbrengen kokerprofiel 220 x 220 x 12,5 mm m 3,54 V Aanbrengen kopplaat t.b.v. kokerprofiel st 36,00 V Aanbrengen langsdrager IPE 240 m 322,00 V

8 Bladnr. 6 RAW HOEVEEL Aanbrengen langsdrager UNP 240 m 2,42 V Aanbrengen strip op langsdrager, t.b.v. klep st 12,00 V Aanbrengen paalframe st 2,00 V Aanbrengen bolder st 4,00 V Aanbr. van stalen leuning m 55,00 V Aanbrengen overgangsklep, drijvende steiger st 1,00 V Aanbrengen drenkelingentrap st 1,00 V Aanbrengen voetplaat lichtmast. st 2,00 V Aanbrengen frame t.b.v. nutskast. st 1,00 V Aanbr. constr. t.b.v. ophangen K & L EUR N Afpersen drijvende constructie EUR N Overdragen schip in aanbouw EUR N Transporteren en monteren staalconstructies. st 1,00 V PER EEN 443 Aanbrengen Bordes Aanbr. kokerframe t.b.v. bordes st 2,00 V Aanbr. van stalen leuning op bordes m 23,00 V Transporteren en monteren staalconstructies. st 2,00 V 444 Aanbrengen Loopbruggen Aanbr. kokerframe t.b.v. loopbrug 18,00 m st 1,00 V Aanbr. van stalen leuning, lg 18,00 m m 36,00 V Aanbr. kokerframe t.b.v. loopbrug 21,00 m st 1,00 V Aanbr. van stalen leuning, lg 21,00 m m 42,00 V Aanbrengen overgangsklep, drijvende steiger st 2,00 V Aanbrengen overgangsklep, bordes st 2,00 V Transporteren en monteren staalconstructies. st 2,00 V 445 T Head bolder Aanbrengen van T -Head bolder st 8,00 V 45 Houtconstructies Aanbrengen wrijfstijlen op koppalen m2 78,00 V Aanbrengen wrijfstijlen op tussenpalen m 90,00 V Aanbrengen wrijfstiijlen op drijvende stiegers m 108,00 V Aanbrengen wrijfgording. m 166,00 V 46 Conserveringswerken Opstellen corrosie beschermingsplan EUR N 461 Coating Aanbrengen coating op stalen buispalen m2 615,00 V Voorbeh., bijwerken en afwerken coating EUR N Aanbrengen coating op drijvende steigers m ,00 V Voorbeh., bijwerken en afwerken coating EUR N Aanbrengen coating op bordes m2 77,00 V Voorbeh., bijwerken en afwerken coating EUR N Aanbrengen coating op loopbruggen m2 80,00 V Voorbeh., bijwerken en afwerken coating EUR N Aanbrengen coating op leuningwerk m2 301,00 V Voorbeh., bijwerken en afwerken coating EUR N 462 Katodische bescherming Aanbrengen opofferannode st 112,00 V 47 Kunststof constructies 471 Kunststof looproosters Aanbr. kunststof looproosters drijvende steigers m2 304,00 V

9 RAW Bladnr. 7 HOEVEEL Aanbr. kunststof looproosters loopbruggen m2 78,00 V Aanbr. kunststof looproosters bordes m2 35,00 V PER EEN 49 Diverse Oever-, en bouwwerken 491 Markering koppaal Aanbrengen LED marinelantaarn st 2,00 V 492 Verlichting steigers Aanbrengen en aansluiten lichtmast st 8,00 V Aanbrengen energiegrondkabel. m 250,00 V 493 Verplaatsen schakelkast Aanbrengen schakelkast st 4,00 V 5 Verhardingen 54 Bestrating Aanbrengen straatbakstenen (vrijgekomen) m ,00 V Leveren straatbakstenen. st 6.750,00 V 7 Inrichting en bebakening 74 Straat-, weg meubilair Aanbr. metalen afzetpaal, uitvoering: afneembaar st 2,00 V 8 Werken van algemene aard 81 Diversen 811 Meetwerkzaamheden Meet- en uitzetwerk EUR N Uitvoeren trillingsmetingen tijdens het werk. EUR N 813 Teken en rekenwerk Tekenen en berekenen stalen onderdelen EUR N Tekenen en berekenen bevestigingsconstr. anode EUR N Tekenen en berekenen verankering T-Head bolders EUR N Berekeningen en tekeningen t.b.v. insitu beton EUR N Berekeningen en tekeningen t.b.v. houtconstr. EUR N Engineering trimmen en balanseren EUR N Maken revisietekeningen EUR N Opstellen revisiedossier. EUR N 814 Werkplannen Opstellen overige plannen EUR N 82 Ter beschikking stellen 821 Ter beschikking stellen werknemers T.b.s. werknemer incl. aansturing uur 40,00 V 822 Ter beschikking stellen materieel T.b.s. hydraulische graafmachine, incl. aansturing uur 8,00 V T.b.s. vrachtauto, incl. aansturing uur 8,00 V SUBTOTAAL

10 Bladnr. 8 RAW TRANSPORT SUBTOTAAL HOEVEEL PER EEN 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten Inrichten werkterrein EUR..., Opruimen werkterrein EUR..., Afsluiten CAR verzekering do EUR..., Korting EUR..., Overige eenmalige kosten EUR..., Totaal eenmalige kosten EUR...,.. EUR N 92 Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten EUR N 93 Algemene kosten Algemene kosten EUR N 94 Winst en risico Winst en risico EUR N 95 Stelposten Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR ,00 V Stelpost t.b.v. aanpassingen drainagekoffer EUR 2.500,00 V 96 Bijdragen Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR Gedaan te De 20.. De inschrijver(s),

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

I N S C H R I J V I N G S S T A A T RAW0067-88466 Groningen Seaports Bladnr. 1 van 8 Behoort bij: bestek 2013-41 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard

Nadere informatie

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

I N S C H R I J V I N G S S T A A T RAW0008 Besteksnr. 6160 Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 6160... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende

Nadere informatie

Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - ONDERDEEL A Waterschap Vallei en Veluwe Sweco DEFINITIEF d.d RAW

Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - ONDERDEEL A Waterschap Vallei en Veluwe Sweco DEFINITIEF d.d RAW RAW0018-105772 Bladnr. 1 Behoort bij: Sweco351743-1 onderdeel A Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - onderdeel A I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03

Nadere informatie

RAW0024 Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr Afdrukdatum: Het realiseren van een sluis en de onderbouw van 5 bruggen

RAW0024 Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr Afdrukdatum: Het realiseren van een sluis en de onderbouw van 5 bruggen Bladnr. 1 Behoort bij: 1-010-13......... Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002 Bladnr. 1 van 13 Behoort bij: A-BU-0002... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Bestek nr. GM NOTA VAN INLICHTINGEN d.d

Gemeente Dordrecht Bestek nr. GM NOTA VAN INLICHTINGEN d.d Bladnr. 1 Behoort bij: GM 337183-01 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) KVK-nummer: KVK-nummer: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) RAW0083-73476 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: besteknr. 207.11.0963.29 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd

Nadere informatie

Bladnr. 2 Multifunctionele drijvende steiger, Nieuwe Willemshaven te Harlingen Opdrachtgever: Gemeente Harlingen 2015HRU14 DEFINITIEF D.d.

Bladnr. 2 Multifunctionele drijvende steiger, Nieuwe Willemshaven te Harlingen Opdrachtgever: Gemeente Harlingen 2015HRU14 DEFINITIEF D.d. Bladnr. 2 Multifunctionele drijvende steiger, Nieuwe Willemshaven te Harlingen RAW0018-102313 RAW0018-102313 Multifunctionele drijvende steiger, Nieuwe Willemshaven te Harlingen Bladnr. 3 1. A l g e m

Nadere informatie

Behoort bij:

Behoort bij: Bladnr. 1 Behoort bij: 1-018-03 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Gevestigd

Nadere informatie

Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Plassen.

Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Plassen. Bladnr. 1 van 11 Behoort bij:{20160029-bs-1} Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Besteknr. 20160029-BS-1 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat

Nadere informatie

Behoort bij: W&G Reconstructie Recessenplein Maastricht I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Behoort bij: W&G Reconstructie Recessenplein Maastricht I N S C H R I J V I N G S S T A A T Bladnr. 1 van 7 Behoort bij: W&G-09-2017 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) Bladnr. 1 van 2 Besteknr: BC3019-101 Definitief inclusief Nota van Inlichtingen LG Behoort bij: BC3019-101-100... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) KVK-nummer:

Nadere informatie

Opdrachtgever: Provincie Fryslân Besteksnummer: VN Bestek, versie jb

Opdrachtgever: Provincie Fryslân Besteksnummer: VN Bestek, versie jb Bladnr. 1 van 6 1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN PER EEN 10 Kabels- en leidingen 101 Proefsleuven t.b.v. directie 101110 Handmatig graven van proefsleuven t.b.v. directie m 25,00V 102 Proefsleuven t.b.v. zorgvuldig

Nadere informatie

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. 1) Gevestigd te BUREN, Kornedijk 7a 2)

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. 1) Gevestigd te BUREN, Kornedijk 7a 2) RAW 0331 Aanl. en renovatie voetbalvelden Hellevoetsluis bladnr: 1 / 8 Behoort bij KE07149-bk01 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende

Nadere informatie

RAW Bestek WWG Bouwrijpmaken 1e fase centrumplan Marum. Bladnr. 1...

RAW Bestek WWG Bouwrijpmaken 1e fase centrumplan Marum. Bladnr. 1... Bladnr. 1 Bladnr. 2 Bestek WWG 2015-02 RAW0775-88467 Bladnr. 3 11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 110 VERKEERSMAATREGELEN 110010 Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen 04a EUR N 1,00 1.500,00 110020 Aanbrengen

Nadere informatie

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 1724-002-DBC I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer:

Nadere informatie

RAW Behorend bij de Nota van inlichtingen, versie GL: Besteknr. B S17 (6337)

RAW Behorend bij de Nota van inlichtingen, versie GL: Besteknr. B S17 (6337) Bladnr. 1 van 5 Behoort bij: B6072002S17 (6337) onderhoudswerkzaamheden (maaien) I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 6 Reconstructie Lieve Vrouwengracht

Bladnr. 1 van 6 Reconstructie Lieve Vrouwengracht Bladnr. 1 van 6 18-04-2017 BESTEK M 2017-1 Opdrachtgever: Gemeente Montfoort Auteur: M. P. de Bel Projectcoördinator: B. Mulder Documentnummer: M 2017-01 Datum: 18-4-2017 Bestek en voorwaarden voor " "

Nadere informatie

Bladnr. 1 van RAW RAW Bestek Groot Onderhoud Waterlinieweg Status: DEFINITIEF, d.d.

Bladnr. 1 van RAW RAW Bestek Groot Onderhoud Waterlinieweg Status: DEFINITIEF, d.d. RAW0013-102610 RAW Bestek 1100072172 Bladnr. 1 van 8 Behoort bij:{1100072172} I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015

Nadere informatie

Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei Project: Beekherstel Everlosebeek Meander Besteknr Rev. 02 Projectnr

Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei Project: Beekherstel Everlosebeek Meander Besteknr Rev. 02 Projectnr RAW0037-93872 Bladnr. 1 van 6 1 VOORBEREIDEN EN OPRUIMWERK PER EEN 11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 110 TIJDELIJK DEPOT 110010 Toepassen gronddepot EUR N 111 UITZETWERK 111010 Uitzetwerk. EUR N 112 BEHEERSING

Nadere informatie

1/7. bladnr: printdatum: 16-03-2012. Gemeente Heemstede bestek 640 Riolering Breitnerweg. Behoort bij 640. Riolering Breitnerweg

1/7. bladnr: printdatum: 16-03-2012. Gemeente Heemstede bestek 640 Riolering Breitnerweg. Behoort bij 640. Riolering Breitnerweg Geeente Heeede beek 640 1/7 Behoort bij 640 Inschrijvingsaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

Besteknr Onderhoud Groen 2017 Venlo West Definitief 2016

Besteknr Onderhoud Groen 2017 Venlo West Definitief 2016 Bladnr. 1 Behoort bij: 265942 Onderhoud Groen 2017 Venlo West I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende

Nadere informatie

Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. Sweco DEFINITIEF d.d

Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. Sweco DEFINITIEF d.d Bladnr. 1 Behoort bij: Sweco342185-2 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer: (Bij

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 van 6 Behoort bij: ZK16009104 Onderhoud beplantingen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3) Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: bestek 10-10 "Onderhoud asfaltverhardingen 2010-2011" I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2)

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

Bladnr. 1. Overkluizing in de Willem de Zwijgerlaan nabij de Gooimeerlaan Werkbestek nr

Bladnr. 1. Overkluizing in de Willem de Zwijgerlaan nabij de Gooimeerlaan Werkbestek nr Bladnr. 1 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): 1) Gevestigd te 2) 1) Bij een

Nadere informatie

GWC Fietspad Ossebroeken en Sportlaan Beilen - Hijken Bladnr. 1 Gemeente Midden-Drenthe PN.: Bestek Sweco d.d.

GWC Fietspad Ossebroeken en Sportlaan Beilen - Hijken Bladnr. 1 Gemeente Midden-Drenthe PN.: Bestek Sweco d.d. GWC110901 Fietspad Ossebroeken en Sportlaan Beilen - Hijken Bladnr. 1 OMSCHRIJING HOEEEL ERPLICHTING 1 Onderdeel 1: Fietspad Beilen-Hijken 11 oorbereidend en opruimingswerk 112 erkeersmaatregelen 1121

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 02 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 02 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 02 Kredietraming 02: handhaven bestaande fundering Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN-

Nadere informatie

Project: Herinrichting Burgemeester van Heemstrakwartier Opdrachtgever: Gemeente De Bilt Besteknr.: DEFINITIEF - RAW1157

Project: Herinrichting Burgemeester van Heemstrakwartier Opdrachtgever: Gemeente De Bilt Besteknr.: DEFINITIEF - RAW1157 Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 51100411-01... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

gemeente heerlen Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm Documentnr. B februari 2014

gemeente heerlen Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm Documentnr. B februari 2014 Begroting gemeente heerlen Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm Documentnr. B2014-02 19 februari 2014 F! " #! # " $ % & ' ( ) * +, -.. ) & / 0 1 1 $ 2 3 ' * -. ), +, -.. ) & 4 5 # " $! " # 5 6 7 6 8 9

Nadere informatie

Gemeeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, directie Realisatie Bestek ZO/RE 0057 van 2013 Herinrichting Hoekenrode;

Gemeeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, directie Realisatie Bestek ZO/RE 0057 van 2013 Herinrichting Hoekenrode; Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: ZO/RE 0057 Bladnr. 2 van 10 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 01 Kredietraming 01: inclusief nieuwe funderingen Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN- Grootschalige

Nadere informatie

Genoemde werkzaamheden, als omschreven in bijgevoegde inschrijfstaat, kunnen wij totaal voor u uitvoeren voor een aanneemsom van: ,-- excl.

Genoemde werkzaamheden, als omschreven in bijgevoegde inschrijfstaat, kunnen wij totaal voor u uitvoeren voor een aanneemsom van: ,-- excl. Gemeente Bellingwedde T.a.v. de heer G. Gengler Hoofdweg 23 9697 NA BLIJHAM Drachten, 26 februari 2016 Betreft : I003688; grondsanering Verbindingsweg te Veelerveen Documentnr. : 0160079 Contactpersoon

Nadere informatie

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Begroting gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Documentnr. 2015-LEU122-GR-01 30 januari 2015 Gemeente Leudal Globale begroting voor: Herinrichting Dorpstraat Baexem, fase 1 Conform tekeningnr.

Nadere informatie

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg. Opdrachtgever: Onderwerp: gemeente Midden-Delfland Aanpassing kruising Rijksstraatweg I Zuidhoornseweg Datum: juli 205 Inleiding. De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

Nadere informatie

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN Uitgangspunten: - Grondaankoop is niet meegenomen in deze raming - Raming exclusief: stortkosten, legeskosten vergunningen - Het aanleggen van de kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) is niet meegenomen

Nadere informatie

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Datum; 04-09-2014 Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 8. Behoort bij: Moederbestek_Openbaa

Bladnr. 1 van 8. Behoort bij: Moederbestek_Openbaa Bladnr. 1 van 8 Behoort bij: Moederbestek_Openbaa Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

7 B) X s o &M- de 27 maart 2012. P.C. van der Wiel B.V. Hillegommerdijk 448 2144 KV Beïnsdorp Pb 78, 2180AB Hillegom Tel.: 0252-517406.

7 B) X s o &M- de 27 maart 2012. P.C. van der Wiel B.V. Hillegommerdijk 448 2144 KV Beïnsdorp Pb 78, 2180AB Hillegom Tel.: 0252-517406. RAW732-00029 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 657 INSCHRIJVINGSBILJET A) De hierna te noemen inschrijver(s): geveigd te 7 B) J geveigd te C) geveigd te P.C. van der Wiel B.V. Hillegommerdijk 448 2144 KV Beïnsdorp

Nadere informatie

BESTEK OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL POST HEID RESULTAATS PER BEDRAG NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN

BESTEK OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL POST HEID RESULTAATS PER BEDRAG NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN BESTEK OMSCHRIJVG EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden 10 Verkeersmaatregelen 101010 Verkeersmaatregelen EUR 10.000,00 N 1,00 10.000,00 104 Boombescherming op bouwlocaties

Nadere informatie

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld. OMSCHRIJVING

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld. OMSCHRIJVING , f"-o, tj'..;,gbt;,9çj2304 ~' ':~~_,-J -;',~-------------------------------,----------------------- OTA VA ILICHTIGE bij bestek nr. ZL-5110 Bladnr. 1 r2di- ~.-08>'0 3'~~t Met een inschrijvingsstaat Directoraat-Generaal

Nadere informatie

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1604

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1604 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 1604 Wateroverlast Vlijmen-Noord, gemeente Heusden I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te:

Nadere informatie

P R I J S AA N B I E D I N G

P R I J S AA N B I E D I N G KREEKE WEGENBOUW NV De heer M.J.M. Verhoeve Postbus 21000 6369 ZO Simpelveld Plaats/Datum: Nuth, 20 november 2014 Onze referentie: MJ/SD/CALC14136/14-0305 Betreft: Rioolaanpassing t.h.v. Eyserbeek WONINGBOUW

Nadere informatie

Bladnr. 2 van 10 0 RECONSTRUCTIE LAGE DONK TE ETTEN-LEUR HOEVEEL PER EEN 1 VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK 11 VERKEERSMAATREGELEN 110 VOORBEREIDENDE W

Bladnr. 2 van 10 0 RECONSTRUCTIE LAGE DONK TE ETTEN-LEUR HOEVEEL PER EEN 1 VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK 11 VERKEERSMAATREGELEN 110 VOORBEREIDENDE W Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 2015-10... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3) RAW83-00915 OT'n Z-Veluwe Bos- en Natuurbeheer 2013-2014, Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 3001300-P-010-70 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B)

Nadere informatie

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld. In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld. In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht: G13W992304 RÀW0054 Bestek in euro 1 OTA VA ILICHTIGE bij bestek~ Met een inschrijvingsstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland ota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5571 verstrekt

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van Herinrichting Hoekenrode 3)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van Herinrichting Hoekenrode 3) Bladnr. 1 Behoort bij: ZO/RE 0057 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) verklaart (verklaren) zich

Nadere informatie

Begroting. gemeente simpelveld. Optimalisatie riolering Huls, variant 4.1. Documentnr SIM107-B-04 d.d Globale begroting

Begroting. gemeente simpelveld. Optimalisatie riolering Huls, variant 4.1. Documentnr SIM107-B-04 d.d Globale begroting Begroting gemeente simpelveld Globale begroting Gemeente Simpelveld Globale begroting voor: Confonn tekening variant 4.1 Uitgangspunten:. Prijspeil 01-01-2013 Sleuf persriolering in trottoir Aanname:

Nadere informatie

SfB Pst Omschrijving Hoev. Eenh Norm Uren Loon Norm en Materieel Norm en Stelpost Norm Totaal

SfB Pst Omschrijving Hoev. Eenh Norm Uren Loon Norm en Materieel Norm en Stelpost Norm Totaal DUNCAN pagina: 1 11 BODEMVOORZIENINGEN 11.10 GROND A * Opschonen van terrein 001 - Opschonen terrein 1,00 m2 - - - - - 1,20 1,00-1,00 --- * Sub-totaal 1,00 m2 - - - 1,00-1,00 B * Bouwraam 001 - Bouwplank

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

Bladnr. 1. Nota van inlichtingen besteknummer "Dellaertweg reconstructie perceel 2" 1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN 11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Bladnr. 1. Nota van inlichtingen besteknummer Dellaertweg reconstructie perceel 2 1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN 11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN RAW1115-00117 Bladnr. 1 1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN 11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 112 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN 1124 Bescherming bomen 112410 Toepassen stamommanteling (diam. < 0,30 m) st 5,00 V 12 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

Nadere informatie

Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017

Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017 Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017 Rev. Opgesteld door: Datum Gec. Gez. A C.Th 5-9-2017 C.Th R.We Projectnummer: 16161.1 Documentnummer: 16161.1 E19

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving 18-04-2011 Vervangen duikerbrug Mollekade te Heinenoord - 1 - 1. Korte omschrijving van het werk Ter hoogte van de Mollekade 13 te Heinenoord bevindt zich een gemetselde duiker.

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 Behoort bij: Z-121820 Onderhoud Openbare Verlichting 2017-2018 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende

Nadere informatie

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO Pagina 1 van 6 Normbedragen rioolreconstructie (beton Ø 700mm) Bedragen zijn exclusief BTW Uitgangspunt Strenglengte circa 35 m1 Tracélengte 500 m1 Kolkaansluiting 2 per 20 m1 rioollengte Huisaansluiting

Nadere informatie

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78 Begroting revitalisering Timmersveld Post Omschrijving Een Hoeveel Prijs Totaal heid heid Directe kosten Grondwerk Opnemen en afvoeren bestaande laaggroei m2 600 2,89 1.732,50 Verwijderen en afvoeren stobben

Nadere informatie

*ZE96EADEBCE* Aan de raad van de gemeente Vlagtwedde. Geachte leden van de raad,

*ZE96EADEBCE* Aan de raad van de gemeente Vlagtwedde. Geachte leden van de raad, *ZE96EADEBCE* Aan de raad van de gemeente Vlagtwedde datum: 20 september 2013 ons kenmerk: ZA.13-21323/DU.13-18074 doorkiesnummer: (0599) 320 225 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp:, conceptplan (aan

Nadere informatie

RAW0123 RAW Bladnr. 1 van 10. Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN

RAW0123 RAW Bladnr. 1 van 10. Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN Bladnr. 1 van 10 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN Raamovereenkomst met kenmerk: 16002 'Groot onderhoud asfalt 2017 in de Gemeente

Nadere informatie

Bestek kerende muur Ext 19 april 2016

Bestek kerende muur Ext 19 april 2016 Kerende muur Ext Adres Maastricht Werk kenmerk; Datum; Bestek voor het realiseren van een keermuur. Het werk bestaat in grote lijnen uit alle werkzaamheden ter realisatie van een keermuur uitgevoerd in

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DRIJVENDE STEIGER, NIEUWE WILLEMSHAVEN TE HARLINGEN. 2e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d

MULTIFUNCTIONELE DRIJVENDE STEIGER, NIEUWE WILLEMSHAVEN TE HARLINGEN. 2e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d RAW0018-102313 Bladnr. 1 Nota van inschrijvingsfase behorend bij: MULTIFUNCTIONELE DRIJVENDE STEIGER, NIEUWE WILLEMSHAVEN TE HARLINGEN GEMEENTE HARLINGEN BESTEK NR.: 2015HRU14 PROJECTNR.: 337099 2e NOTA

Nadere informatie

Aanleg voorzieningen:

Aanleg voorzieningen: Project: Datum: Gewijzigd: Onderwerp: Zuiderloo jun-17 n.v.t. Aanleg voorzieningen Aanleg voorzieningen: Voor grondwerken geldt dat er een raming is voor grondwerk ten behoeve van hoofdinfrastructuur en

Nadere informatie

Rioolvervanging Julianapark te Zoeterwoude

Rioolvervanging Julianapark te Zoeterwoude Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude Prijspeil: 2017 Datum: 09-10-17 Project: Rioolvervanging Julianapark te Zoeterwoude Versie: 01 Projectnr: 11613 Onderdeel: Colofon Status: Definitief Auteur: dhr. L.

Nadere informatie

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) Bladnr. 1 Behoort bij:{zo/re/0072} I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigde te: KVK-nummer: gevestigde te: KVK-nummer: gevestigde te: KVK-nummer: (Bij

Nadere informatie

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00 Project : Aanleg fietspad en recocnstructie Sleutelstraat Weijereind + aanpassingen Lensheuvel 't Heike. Opdrachtgever : Gemeente Reusel De Mierden KOSTENRAMING UITGANGSPUNTEN De raming is gebaseerd op

Nadere informatie

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie NoordHolland Ceylonpoort 5, na 1 feb. 2013; Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem, 2037 AA Haarlem ( Nederland ) Ter attentie van:

Nadere informatie

Bornholmstraat ZZ herverkaveling, aanleg Uppsalaweg, wijziging rondom Hanos Bestek Hoeveelheden d.d

Bornholmstraat ZZ herverkaveling, aanleg Uppsalaweg, wijziging rondom Hanos Bestek Hoeveelheden d.d Bornholmstraat ZZ herverkaveling, aanleg Uppsalaweg, wijziging om 1 OPRUIMINGSWERKEN 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 BETONMATERIALEN 1111 Betonstraatstenen 111170 Opbreken betonstraatstenen k.f. > 3,00m

Nadere informatie

PERIODE 17-sep-2012 T/M 23-sep-2012 HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING

PERIODE 17-sep-2012 T/M 23-sep-2012 HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING R: UMMER 1 OMSCHRIJVIG OPRUIMWERKZAAMHEDE VERPLICHTIG Pagina 1 van7 11 110010 110020 110030 110040 110050 110060 110070 110080 110090 110100 110110 110120 110130 110140 12 120010 120020 120030 120040 13

Nadere informatie

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies Wijziging Standaard RAW Bepalingen: - 41.0 - Algemeen - 41.2 - Damwand Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen: - 41.4 - Verankering van grond- en waterkerende constructies

Nadere informatie

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A 5 2, inrit 3,0 4,0 5, verwijderen muur A handhaven muur (A-B) 1, inrit 4, indicatief riolering B P P 3, compensatie 2 pp Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen Plangebied projectnr.: schaal: datum: De auteursrechten

Nadere informatie

RAW GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST Herinrichting INSCHRIJVINGSSTAAT-herzien.

RAW GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST Herinrichting INSCHRIJVINGSSTAAT-herzien. Bladnr. 1 Behoort bij: 1-021-12......... Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

Voorstel voor vergroening rond het Oude Raadhuis te Valkenswaard. 16 januari 2015

Voorstel voor vergroening rond het Oude Raadhuis te Valkenswaard. 16 januari 2015 Voorstel voor vergroening rond het Oude Raadhuis te Valkenswaard 16 januari 2015 1 2 INLEIDING PLANGEBIED In december 2013 is het Masterplan Centrum Valkenswaard opgesteld. Dit masterplan wordt breed gedragen

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/17

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/17 1C 1C 00.00.2 Daken 1C 00.00.3 27 1C 27. dakafbouwconstructies 27.00 1C 27.00 daken; bouwvoorzieningen 1C 27.00.10-0 algemene maatregelen aan best. dakrand/goot 1C 27.00.10-011 dakrandconstr.: onderhoudsinspectie

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit Zaaknummer: 2015001234 *16int00894* 16int00894 Raadsinformatiebrief Nr. 2016-14 Aan : Raad Van : College van B&W Behandeld in collegevergadering d.d.

Nadere informatie

TOELICHTING HELLINGBAAN OOSTERDOKSDRAAIBRUG GEMEENTE AMSTERDAM KWS Infra bv

TOELICHTING HELLINGBAAN OOSTERDOKSDRAAIBRUG GEMEENTE AMSTERDAM KWS Infra bv TOELICHTING HELLINGBAAN OOSTERDOKSDRAAIBRUG GEMEENTE AMSTERDAM 02-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE 1 PROJECTSCOPE... 3 Locatie... 3 2 ONTWERP HELLINGBAAN... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BESTRATING... 4 2.3 STAALCONSTRUCTIE...

Nadere informatie

RAW1448. Bladnr. 1 van CONCEPT

RAW1448. Bladnr. 1 van CONCEPT Bladnr. 1 van 18...... Bladnr. 2 van 18 1. ALGEMEEN Bladnr. 3 van 18 PAR 1.01 OPDRACHTGEVER... 1.02 DIRECTIE... 1.03 LOCATIE... 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a.... b....

Nadere informatie

Steiger Installatie Handleiding. 1. Installeren van de kubussen P.2. 2. Installeren van de korte pen P.2. 3. Installeren van de lange pen P.

Steiger Installatie Handleiding. 1. Installeren van de kubussen P.2. 2. Installeren van de korte pen P.2. 3. Installeren van de lange pen P. Steiger Installatie Handleiding....................................... Installeren van de kubussen P.2...................................... 2. Installeren van de korte pen P.2......................................

Nadere informatie

Project Logistiek Park Moerdijk; VO+ 3.0 Projectfase Voorlopig ontwerp

Project Logistiek Park Moerdijk; VO+ 3.0 Projectfase Voorlopig ontwerp Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant Prijspeil: 2014 Datum: 11042014 Project: Logistiek Park Moerdijk; VO+ 3.0 Versie: 03 Dossier nr.: HT33121 Colofon Status: Concept Auteur: Marieke Oort Project Logistiek

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 9 juni Onderwerp: Vervanging kadeconstructies Zwanburgerpolder - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 9 juni Onderwerp: Vervanging kadeconstructies Zwanburgerpolder - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00462 Onderwerp: Vervanging kadeconstructies Zwanburgerpolder - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op de Kaag in Warmond ligt het

Nadere informatie

RAW Bladnr. 1. RAW-BESTEK: PAS OVERIJSSEL Nr

RAW Bladnr. 1. RAW-BESTEK: PAS OVERIJSSEL Nr Bladnr. 1 RAW-BESTEK: PAS OVERIJSSEL 2017-1 Nr. 102-2017-01 Bladnr. 2 1. ALGEMEEN Bladnr. 3 PAR 1.01 OPDRACHTGEVER Staatsbosbeheer, te dezer zake vertegenwoordigd door de divisiedirecteur, Binnensingel

Nadere informatie

Onderhoud Groen Maaien bermen en sloten Nota van Inlichtingen Onderhoud Groen Maaien bermen en sloten

Onderhoud Groen Maaien bermen en sloten Nota van Inlichtingen Onderhoud Groen Maaien bermen en sloten Bladnr. 1 van 18 GEMEENTE VENLO Afdeling Openbare Werken team: Projecten Openbare Ruimte NOTA VAN INLICHTINGEN behorende bij besteknr. 265926 Door de inschrijver(s) zijn op TenderNed de volgende vragen

Nadere informatie

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect

ELEMENTENBEGROTING. voor het project: nieuwbouw woon/zorggebouw. project nummer: project i.d. datum: 19 augustus 2011. Architect ELEMENTENBEGROTING voor het project: nieuwbouw project nummer: project i.d. fase: VO datum: 19 augustus 2011 Architect pagina 1 11 BODEMVOORZIENINGEN - 16.274,00 *Opschonen van terrein 906,43 m2 1,20 1.088,00

Nadere informatie

Investeringsproject 6 Bruggen

Investeringsproject 6 Bruggen Investeringsproject 6 Bruggen Kanaal Omval-Kolhorn 18-01-2017 Bewonersavond verbouw Leier-, Wester-, Bomer-, Scheiders- en Mientbrug 1 Stap 0 Verwijderen begroeiing naast de brug Vrijgraven ankers oeverbescherming

Nadere informatie

Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende werkzaamheden.

Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende werkzaamheden. OFFERTE Betreft: Aanleg rijweg 6,2 m breed 100 m lang Aan: BIM Media 21-03-2014 Geachte «Opdrachtgever.Naam», Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende

Nadere informatie

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO Blad 1 van 10 32 PUTTEN 3210 Verwijderen putten 321010 Verwijderen putten gemengd stelsel. st 5,00 78,53 392,67 1010 Grondwerker 1,00 uur p 33,50 111,67 1211 Mobiele kraan 14 ton 1,00 uur p 52,50 175,00

Nadere informatie

aphoutconstructies b.v.

aphoutconstructies b.v. aphoutconstructies b.v. voor woord Toen ik in 2005 startte met APHoutconstructies kwam ik uit de weg- en waterbouw. Mijn grote voorkeur voor duurzaam hout als bouw- en constructiemateriaal, lag aan de

Nadere informatie

2.2 Nadere beschrijving

2.2 Nadere beschrijving RAW0009-103112 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA Bladnr. 1 van 18 2.2 Nadere beschrijving Bladnr. 2 van 18 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA RAW0009-103112 RAW0009-103112 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

Nadere informatie

Raming kunstgrasvoetbalvelden Gemeente Montferland 2013

Raming kunstgrasvoetbalvelden Gemeente Montferland 2013 Raming kunstgrasvoetbalvelden Gemeente Montferland 2013 2 Raming kunstgrasvelden Montferland 2013 Colofon Titel : Raming kunstgrasvelden Montferland 2013 Status : Concept Datum : 8 December 2013 Auteur(s)

Nadere informatie

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/9

Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken. 2014 03 03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx niveau 6 1/9 1F 1F 00.00.2 Vloeren 1F 00.00.3 23 1F 23. vloerafbouwconstructies 23.00 1F 23.00 vloerafbouwconstructies; bouwvoorzieningen 1F 23.00.10-0 algemene maatregelen bestaand balkon/galerij 1F 23.00.10-011 balkon/galerij:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE)

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) EN KENNISGEVINGSFORMULIER Behorend bij besteknummer 2011-017 Onderhoudswerkzaamheden Kapelstraat, Kerkstraat en Antoniusstraat te in de gemeente Revisiedatum:

Nadere informatie

BUSS1606 Havenstraat-Brinklaan Bussum Werkomschrijving d.d definitief Gemeente Gooise Meren

BUSS1606 Havenstraat-Brinklaan Bussum Werkomschrijving d.d definitief Gemeente Gooise Meren 1 Algemene en opruimwerkzaamheden 11 Algemene werkzaamheden 12 Kabels en leidingen 120010 Klic-melding en verplichtingen WION - verzorgen klic-melding - verplichtingen grondroerders vanuit de WION EUR

Nadere informatie

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R Factsheet nr. 12A Beschrijving van de variant Het uitgangspunt is de aanleg van een parkeerterrein voor onbetaald parkeren met 100 parkeerplaatsen en een grootte van 2.000 m 2. Het parkeerterrein komt

Nadere informatie

TECHNIEK BRUGGEN. Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers

TECHNIEK BRUGGEN. Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers TECHNIEK BRUGGEN Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers ALGEMENE INFORMATIE TECHNIEK Doordachte totaaloplossingen Griekspoor is een multidisciplinaire aannemer in de openbare ruimte. Behalve Speelvoorzieningen

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 Behoort bij:{814-2016}... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

SCHRUMPF SBI Bekistings-systeem

SCHRUMPF SBI Bekistings-systeem Uitgave 2008 Schrumpf bekistingssysteem type SBI Het SBI Bekistings-systeem wordt in overleg met u samengesteld om aan uw specifieke projecteisen te voldoen. SBI bekistingselementen worden als verloren

Nadere informatie

TEKENINGEN Datum: Versie: 1.0

TEKENINGEN Datum: Versie: 1.0 TEKENINGEN Datum: 08-01-20 Versie: 1.0 Project: Luchtwasser met centraal afzuigkanaal Adres: Eckhorsterstraat 5 7021 KV Zelhem Opdrachtgever: Geling Advies Adres: Burg. Wijtvlietlaan 1 De Rips Algemeen

Nadere informatie

BTL. Overzicht tekening schaal 1: Advies Meters. Project Life + Groote Peel. Onderdeel Bestekstekening: Eeuwselse Loop

BTL. Overzicht tekening schaal 1: Advies Meters. Project Life + Groote Peel. Onderdeel Bestekstekening: Eeuwselse Loop t.b.v. doorstroming Stroomprofiel Overzicht tekening schaal 4.1 4.2 4.5 4.3 4.4 Life + 6 12 nummer 22511 4 A3 294216 B.V. 56 AJ Oisterwijk tel. 13 52 99 555 fax. 13 52 99 55 Overzichttekening 4.1 schaal

Nadere informatie

Bestek WSHD2015-WEG-D perceel 1 Raamovereenkomst Onderhoud wegen 2015 Goeree-Overflakkee en Voorne Putten

Bestek WSHD2015-WEG-D perceel 1 Raamovereenkomst Onderhoud wegen 2015 Goeree-Overflakkee en Voorne Putten WASCHAP HOLLANDSE DELTA Afdeling Beheer en Onderhoud Postbus 4103 Handelsweg 100 Telefoon: 088 9743000 2980 GC Ridderkerk 2988 DC Ridderkerk Datum : Januari 2015 Revisie : D0 Europese aanbesteding Bestek

Nadere informatie

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum:

RAW1040 Bladnr. 1 van 5 Afdrukdatum: RAW1040 Bladnr. 1 van 5 CATALOGUS HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 101010 312111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton V Totaal 9 Asfalt AC 6 surf wit met Reflexing White. 9.... Mengseleigenschappen:

Nadere informatie

omschrijving directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal...object bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK...

omschrijving directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal...object bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK... Opdrachtgever Datum: 25feb09 Gemte Gouda Print datum: 14apr09 Ramingsamenvatting samenvatting, specificatie per kostensoorten Voorziene kosten (VK) Onvoorzien directe kosten (DK) indirecte kosten (IK)...object

Nadere informatie