RAW Bestek WWG Bouwrijpmaken 1e fase centrumplan Marum. Bladnr. 1...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAW Bestek WWG Bouwrijpmaken 1e fase centrumplan Marum. Bladnr. 1..."

Transcriptie

1 Bladnr. 1

2 Bladnr. 2 Bestek WWG RAW

3 Bladnr VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 110 VERKEERSMAATREGELEN Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen 04a EUR N 1, , Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen 07b EUR N 1,00 500, Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N 1,00 500,00 12 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 121 OPRUIMEN VERHARDINGEN E.D Opbreken betonbanden. m 20,00 N 2,00 40, Opbreken betonbanden. m 5,00 N 2,00 10, Opbreken betonbanden. m 40,00 N 3,00 120, Opbreken betontegels. m2 64,00 N 4,00 256, Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 N 4,00 120, Opbreken straatbaksteen. m2 30,00 N 4,00 120, Verwijderen funderingslaag. m2 32,00 N 5,00 160, Verwijderen kolk. st 2,00 N 50,00 100,00 13 GRONDWERK 131 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven m ,00 N 0, , Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven m3 306,00 N 1,00 306, GRONDVERWERKING Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 68,00 N 0,50 34, Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 377,00 N 2,50 942, Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m ,00 N 1, , Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m ,00 V 0, , GRONDWERK RIOLERING Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven m3 722,00 N 0,50 361, Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a. m3 682,00 V 0,70 477, Grond ontgraven uit en verwerken in rioolsleuf huisaansluitingen m1 295,00 V 1,50 442, Grond ontgraven uit en verwerken in rioolsleuf huisaansluitingen m1 90,00 V 1,50 135, GRONDLEVERING Leveren grond. m ,00 V 13, , AFVOEREN GROND Grond vervoeren. m3 240,00 V 1,90 456, Grond vervoeren. m ,00 V 3, , GRONDAFWERKING EN VERDICHTING Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m ,00 V 0, , Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 682,00 N 0,35 238, Profileren van oppervlakken. m2 94,00 N 0,30 28, Profileren van oppervlakken. m2 354,00 N 0,30 106, Profileren van oppervlakken. m ,00 N 0,30 798, Profileren van oppervlakken. m2 777,00 N 0,30 233, TERREINAFWERKING Egaliseren. are 120,00 N 3,00 360, KABELS EN LEIDINGEN Graven en naderhand weer dichtmaken proefsleufen m 4,00 N 40,00 160,00 14 LEIDINGWERK 141

4 Bladnr. 4 Bestek WWG RAW DRAINAGE Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 240,00 V 2,00 480, Aanbrengen drains t.b.v. drooghouden rioolsleuf. m 200,00 V 7, , Bemalen rioolsleufdrainage wk 4,00 V 365, , DWA RIOLERING Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N 750,00 750, Aanbrengen PVC-buis. m 260,00 V 20, , Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V 100,00 100, Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V 40,00 200, Aanbrengen PVC-buis. m 15,00 V 12,00 180, Aanbrengen PVC-buis. m 160,00 V 13, , Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00 V 10,00 220, Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V 15,00 150, Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00 V 5,00 110, Maken inlaat. st 22,00 V 25,00 550, Aanbrengen erfscheidingsput 315x125x125 mm t.b.v. st 3,00 V 65,00 195, RWA RIOLERING Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 N 500,00 500, Aanbrengen PVC-buis. m 105,00 V 20, , Aanbrengen PVC-buis. m 135,00 V 21, , Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V 40,00 200, Aanbrengen PVC-buis. m 160,00 V 13, , Aanbrengen PVC-buis. m 90,00 V 14, , Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 V 15,00 75, Aanbrengen PVC-buis. m 13,00 V 21,00 273, Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 70,00 V 15, , Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V 5,00 250, Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 22,00 V 25,00 550, Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V 14,00 140, Maken inlaat. st 10,00 V 25,00 250, Maken inlaat. st 22,00 V 30,00 660, Aanbrengen erfscheidingsput 315x125x125 mm t.b.v. st 3,00 V 65,00 195, INSPECTIEPUTTEN Aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen st 1,00 N 1.500, , Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 N 700, , Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 N 600, , Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 V 350, , Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V 350, , KOLKEN Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 24,00 V 250, , Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V 125,00 500, Aanbrengen PP-hulpstuk. st 4,00 V 150,00 600, REVISIE Maken Revisie EUR N 1, , Riolering reinigen onder hoge druk. m 433,00 N 1,00 433, Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 433,00 N 1,50 649,50 15 VERHARDINGEN 151 STEENFUNDERING Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m ,00 V 3, , Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 971,00 V 8, , Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 140,00 V 6,30 882, Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 920,00 V 2, , BETONBANDEN

5 Bladnr Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 N 8,00 160, Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00 V 23,00 414, Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,60 V 30,00 468, Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 84,00 V 23, , Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00 N 31,00 155, Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 22,00 V 9,00 198, Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 52,00 V 7,00 364, STRAATWERK Aanbrengen straatlaag. m2 300,00 V 3,00 900, Aanbrengen straatlaag. m2 60,00 V 4,00 240, Aanbrengen straatlaag. m2 95,00 V 4,00 380, Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 N 8,00 240, Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 N 9,00 270, Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 V 20, , Aanbrengen betontegels. m2 64,00 V 6,00 384, Aanbrengen betontegels. m2 84,00 V 13, , Aanbrengen betontegels. m2 5,25 V 120,00 630, Aanbrengen betontegels. m2 2,50 V 175,00 437, Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,10 V 35,00 73,50 16 GROENVOORZIENING Zaaien. are 120,00 V 10, ,00 17 AQUAFLOW REGULAR -BERGING 170 TEN BEHOEVE VAN BERGINGSSYSTEEM Draagkrachtmeting ondergrond. st 1,00 V 350,00 350, Aanbrengen kunststofinlage. m2 980,00 V 4, , Aanbrengen laag ongebonden steenmengsel. m2 776,00 V 20, , Aanbrengen PP-hulpstuk. st 1,00 V 150,00 150, OVERLOOPPUT MET DEBIETBEPERKING Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V 600,00 600, Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V 300,00 300, SPECIALE PRODUKTEN / TOEPASSINGEN Aanbrengen kunststofinlage. m2 916,00 V 3, ,00 21 WATERBERGING LIJSTERSTRAAT Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregaquafelen 04a EUR N 1,00 500, Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven m3 321,00 N 1,00 321, Grond vervoeren. m3 75,00 V 3,00 225, Grond vervoeren. m3 246,00 V 1,50 369,00 31 DIVERSEN 311 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN Schoonhouden wegen EUR N 1,00 800, TER BESCHIKKING STELLEN AAN DE DIRECTIE T.b.s. werknemer. uur 20,00 V 42,00 840, T.b.s. werknemer. uur 20,00 V 44,00 880, T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 20,00 V 76, , T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 20,00 V 64, , T.b.s. vrachtauto. uur 20,00 V 80, , T.b.s. wiellader. uur 20,00 V 3,50 70,00 SUBTOTAAL ,50

6 Bladnr. 6 Bestek WWG RAW TRANSPORT SUBTOTAAL ,50 9 STAARTPOSTEN 91 EENMALIGE KOSTEN Inrichten werkterrein..,.. EUR 1.000, Opruimen werkterrein..,.. EUR 500, Uitzetten van het werk EUR 1.000, Korting EUR Overige eenmalige kosten EUR 1.500, Totaal eenmalige kosten EUR 4.000,00 EUR 4.000,00 N 1, , Uitvoeringskosten EUR ,89 N 1, , Algemene kosten EUR 9.562,23 N 1, , Winst en risico EUR 5.737,34 N 1, ,34 95 STELPOSTEN Aanbrengen en in stand houden omleidingsroute ten behoeve EUR 2.000,00 V 1, , keuringskosten EUR 3.000,00 V 1, , Opschonen watergangen EUR 1.000,00 V 1, ,00 96 BIJDRAGEN Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 325,00 N 1,00 325,00 TOTAAL ,96

7 Bladnr. 1

Bladnr. 1 van 6 Reconstructie Lieve Vrouwengracht

Bladnr. 1 van 6 Reconstructie Lieve Vrouwengracht Bladnr. 1 van 6 18-04-2017 BESTEK M 2017-1 Opdrachtgever: Gemeente Montfoort Auteur: M. P. de Bel Projectcoördinator: B. Mulder Documentnummer: M 2017-01 Datum: 18-4-2017 Bestek en voorwaarden voor " "

Nadere informatie

1/7. bladnr: printdatum: 16-03-2012. Gemeente Heemstede bestek 640 Riolering Breitnerweg. Behoort bij 640. Riolering Breitnerweg

1/7. bladnr: printdatum: 16-03-2012. Gemeente Heemstede bestek 640 Riolering Breitnerweg. Behoort bij 640. Riolering Breitnerweg Geeente Heeede beek 640 1/7 Behoort bij 640 Inschrijvingsaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

I N S C H R I J V I N G S S T A A T RAW0067-88466 Groningen Seaports Bladnr. 1 van 8 Behoort bij: bestek 2013-41 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard

Nadere informatie

Behoort bij:

Behoort bij: Bladnr. 1 Behoort bij: 1-018-03 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Gevestigd

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Bestek nr. GM NOTA VAN INLICHTINGEN d.d

Gemeente Dordrecht Bestek nr. GM NOTA VAN INLICHTINGEN d.d Bladnr. 1 Behoort bij: GM 337183-01 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) KVK-nummer: KVK-nummer: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen

Nadere informatie

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002

RAW Projectnaam: Vervangen 3 duikers t.b.v. Blauwe verbinding Besteknummer: A-BU-0002 Bladnr. 1 van 13 Behoort bij: A-BU-0002... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

gemeente heerlen Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm Documentnr. B februari 2014

gemeente heerlen Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm Documentnr. B februari 2014 Begroting gemeente heerlen Kunstgrasvelden Varenbeuk en Terworm Documentnr. B2014-02 19 februari 2014 F! " #! # " $ % & ' ( ) * +, -.. ) & / 0 1 1 $ 2 3 ' * -. ), +, -.. ) & 4 5 # " $! " # 5 6 7 6 8 9

Nadere informatie

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

I N S C H R I J V I N G S S T A A T RAW0008 Besteksnr. 6160 Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 6160... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende

Nadere informatie

BESTEK OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL POST HEID RESULTAATS PER BEDRAG NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN

BESTEK OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL POST HEID RESULTAATS PER BEDRAG NUMMER VERPLICHTING EENHEID IN BESTEK OMSCHRIJVG EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL 1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden 10 Verkeersmaatregelen 101010 Verkeersmaatregelen EUR 10.000,00 N 1,00 10.000,00 104 Boombescherming op bouwlocaties

Nadere informatie

Behoort bij: W&G Reconstructie Recessenplein Maastricht I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Behoort bij: W&G Reconstructie Recessenplein Maastricht I N S C H R I J V I N G S S T A A T Bladnr. 1 van 7 Behoort bij: W&G-09-2017 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) RAW0083-73476 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: besteknr. 207.11.0963.29 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd

Nadere informatie

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d.

Project: Varianten rechterensedijk Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen Projectnummer: 31047133 Betreft: Globale kostenraming variant 1, d.d. 1 O P R U I M I N G S W E R K Z A A M H E D E N 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 VERWIJDEREN BESTRATING Verwijderen grasbetontegels 400x600x120 mm, afvoeren m2 4,00 782 3.128,00 Verwijderen grasbetontegels

Nadere informatie

GWC Fietspad Ossebroeken en Sportlaan Beilen - Hijken Bladnr. 1 Gemeente Midden-Drenthe PN.: Bestek Sweco d.d.

GWC Fietspad Ossebroeken en Sportlaan Beilen - Hijken Bladnr. 1 Gemeente Midden-Drenthe PN.: Bestek Sweco d.d. GWC110901 Fietspad Ossebroeken en Sportlaan Beilen - Hijken Bladnr. 1 OMSCHRIJING HOEEEL ERPLICHTING 1 Onderdeel 1: Fietspad Beilen-Hijken 11 oorbereidend en opruimingswerk 112 erkeersmaatregelen 1121

Nadere informatie

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. 1) Gevestigd te BUREN, Kornedijk 7a 2)

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. 1) Gevestigd te BUREN, Kornedijk 7a 2) RAW 0331 Aanl. en renovatie voetbalvelden Hellevoetsluis bladnr: 1 / 8 Behoort bij KE07149-bk01 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende

Nadere informatie

Bornholmstraat ZZ herverkaveling, aanleg Uppsalaweg, wijziging rondom Hanos Bestek Hoeveelheden d.d

Bornholmstraat ZZ herverkaveling, aanleg Uppsalaweg, wijziging rondom Hanos Bestek Hoeveelheden d.d Bornholmstraat ZZ herverkaveling, aanleg Uppsalaweg, wijziging om 1 OPRUIMINGSWERKEN 11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN 111 BETONMATERIALEN 1111 Betonstraatstenen 111170 Opbreken betonstraatstenen k.f. > 3,00m

Nadere informatie

Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei Project: Beekherstel Everlosebeek Meander Besteknr Rev. 02 Projectnr

Opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei Project: Beekherstel Everlosebeek Meander Besteknr Rev. 02 Projectnr RAW0037-93872 Bladnr. 1 van 6 1 VOORBEREIDEN EN OPRUIMWERK PER EEN 11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 110 TIJDELIJK DEPOT 110010 Toepassen gronddepot EUR N 111 UITZETWERK 111010 Uitzetwerk. EUR N 112 BEHEERSING

Nadere informatie

Bladnr. 1. Nota van inlichtingen besteknummer "Dellaertweg reconstructie perceel 2" 1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN 11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Bladnr. 1. Nota van inlichtingen besteknummer Dellaertweg reconstructie perceel 2 1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN 11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN RAW1115-00117 Bladnr. 1 1 OPBREEKWERKZAAMHEDEN 11 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 112 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN 1124 Bescherming bomen 112410 Toepassen stamommanteling (diam. < 0,30 m) st 5,00 V 12 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

Nadere informatie

*ZE96EADEBCE* Aan de raad van de gemeente Vlagtwedde. Geachte leden van de raad,

*ZE96EADEBCE* Aan de raad van de gemeente Vlagtwedde. Geachte leden van de raad, *ZE96EADEBCE* Aan de raad van de gemeente Vlagtwedde datum: 20 september 2013 ons kenmerk: ZA.13-21323/DU.13-18074 doorkiesnummer: (0599) 320 225 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp:, conceptplan (aan

Nadere informatie

PERIODE 17-sep-2012 T/M 23-sep-2012 HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING

PERIODE 17-sep-2012 T/M 23-sep-2012 HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING R: UMMER 1 OMSCHRIJVIG OPRUIMWERKZAAMHEDE VERPLICHTIG Pagina 1 van7 11 110010 110020 110030 110040 110050 110060 110070 110080 110090 110100 110110 110120 110130 110140 12 120010 120020 120030 120040 13

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3) Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: bestek 10-10 "Onderhoud asfaltverhardingen 2010-2011" I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2)

Nadere informatie

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1

gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Begroting gemeente leudal Herinrichting Dorpstraat Baexem Fase 1 Documentnr. 2015-LEU122-GR-01 30 januari 2015 Gemeente Leudal Globale begroting voor: Herinrichting Dorpstraat Baexem, fase 1 Conform tekeningnr.

Nadere informatie

RAW Riolering en herinrichting Berltsum-zuid Besteknr. BS D E F I N I T I E F

RAW Riolering en herinrichting Berltsum-zuid Besteknr. BS D E F I N I T I E F Bladnr. 1 van 13 Behoort bij: BS2014-18... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. Sweco DEFINITIEF d.d

Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. Sweco DEFINITIEF d.d Bladnr. 1 Behoort bij: Sweco342185-2 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer: (Bij

Nadere informatie

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1604

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1604 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 1604 Wateroverlast Vlijmen-Noord, gemeente Heusden I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te:

Nadere informatie

Bladnr. 2 van 10 0 RECONSTRUCTIE LAGE DONK TE ETTEN-LEUR HOEVEEL PER EEN 1 VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK 11 VERKEERSMAATREGELEN 110 VOORBEREIDENDE W

Bladnr. 2 van 10 0 RECONSTRUCTIE LAGE DONK TE ETTEN-LEUR HOEVEEL PER EEN 1 VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK 11 VERKEERSMAATREGELEN 110 VOORBEREIDENDE W Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 2015-10... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 01 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 01 Kredietraming 01: inclusief nieuwe funderingen Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN- Grootschalige

Nadere informatie

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO Pagina 1 van 6 Normbedragen rioolreconstructie (beton Ø 700mm) Bedragen zijn exclusief BTW Uitgangspunt Strenglengte circa 35 m1 Tracélengte 500 m1 Kolkaansluiting 2 per 20 m1 rioollengte Huisaansluiting

Nadere informatie

Uitgangspunten Kredietraming 02 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat

Uitgangspunten Kredietraming 02 Herinrichting Gasthof/Minister Ruijsstraat Uitgangspunten Kredietraming 02 Kredietraming 02: handhaven bestaande fundering Ruimtelijk / dimensionering - Voor de ruimtelijke vormgeving zijn de volgende tekeningen en documenten gebruikt: - GBKN-

Nadere informatie

Project: Herinrichting Burgemeester van Heemstrakwartier Opdrachtgever: Gemeente De Bilt Besteknr.: DEFINITIEF - RAW1157

Project: Herinrichting Burgemeester van Heemstrakwartier Opdrachtgever: Gemeente De Bilt Besteknr.: DEFINITIEF - RAW1157 Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 51100411-01... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010)

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010) GRONDWERKEN 220321 220321 Leveren grond. Kwaliteitsverklaringen korrelverdeling - milieukwaliteit - bewijs van oorsprong - Zand in zandbed: < 63 um maximaal 15%; < 20 um max. 3%; org. stof max. 3% Zand

Nadere informatie

Aanleg voorzieningen:

Aanleg voorzieningen: Project: Datum: Gewijzigd: Onderwerp: Zuiderloo jun-17 n.v.t. Aanleg voorzieningen Aanleg voorzieningen: Voor grondwerken geldt dat er een raming is voor grondwerk ten behoeve van hoofdinfrastructuur en

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 8. Behoort bij: Moederbestek_Openbaa

Bladnr. 1 van 8. Behoort bij: Moederbestek_Openbaa Bladnr. 1 van 8 Behoort bij: Moederbestek_Openbaa Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN

SPORTPARK 2.0 GEMEENTE AALTEN Uitgangspunten: - Grondaankoop is niet meegenomen in deze raming - Raming exclusief: stortkosten, legeskosten vergunningen - Het aanleggen van de kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) is niet meegenomen

Nadere informatie

Bladnr. 1 van RAW RAW Bestek Groot Onderhoud Waterlinieweg Status: DEFINITIEF, d.d.

Bladnr. 1 van RAW RAW Bestek Groot Onderhoud Waterlinieweg Status: DEFINITIEF, d.d. RAW0013-102610 RAW Bestek 1100072172 Bladnr. 1 van 8 Behoort bij:{1100072172} I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015

Nadere informatie

Rioolvervanging Julianapark te Zoeterwoude

Rioolvervanging Julianapark te Zoeterwoude Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude Prijspeil: 2017 Datum: 09-10-17 Project: Rioolvervanging Julianapark te Zoeterwoude Versie: 01 Projectnr: 11613 Onderdeel: Colofon Status: Definitief Auteur: dhr. L.

Nadere informatie

Begroting. gemeente simpelveld. Optimalisatie riolering Huls, variant 4.1. Documentnr SIM107-B-04 d.d Globale begroting

Begroting. gemeente simpelveld. Optimalisatie riolering Huls, variant 4.1. Documentnr SIM107-B-04 d.d Globale begroting Begroting gemeente simpelveld Globale begroting Gemeente Simpelveld Globale begroting voor: Confonn tekening variant 4.1 Uitgangspunten:. Prijspeil 01-01-2013 Sleuf persriolering in trottoir Aanname:

Nadere informatie

Gemeeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, directie Realisatie Bestek ZO/RE 0057 van 2013 Herinrichting Hoekenrode;

Gemeeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, directie Realisatie Bestek ZO/RE 0057 van 2013 Herinrichting Hoekenrode; Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: ZO/RE 0057 Bladnr. 2 van 10 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de

Nadere informatie

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78

Subtotaal ,71. Diverse kosten AK pct 8% ,32 WR pct 5% 7.380,46 bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,3% 485, ,78 Begroting revitalisering Timmersveld Post Omschrijving Een Hoeveel Prijs Totaal heid heid Directe kosten Grondwerk Opnemen en afvoeren bestaande laaggroei m2 600 2,89 1.732,50 Verwijderen en afvoeren stobben

Nadere informatie

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) Bladnr. 1 van 2 Besteknr: BC3019-101 Definitief inclusief Nota van Inlichtingen LG Behoort bij: BC3019-101-100... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) KVK-nummer:

Nadere informatie

RAW0024 Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr Afdrukdatum: Het realiseren van een sluis en de onderbouw van 5 bruggen

RAW0024 Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr Afdrukdatum: Het realiseren van een sluis en de onderbouw van 5 bruggen Bladnr. 1 Behoort bij: 1-010-13......... Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

Bijlage 2. Inschrijvingsstaat SV01, revisie 01

Bijlage 2. Inschrijvingsstaat SV01, revisie 01 Bijlage 2 Inschrijvingsstaat 337099-SV01, revisie 01 RAW0018-102313 Bladnr. 1 Behoort bij: 2015HRU14... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard

Nadere informatie

Opdrachtgever: Provincie Fryslân Besteksnummer: VN Bestek, versie jb

Opdrachtgever: Provincie Fryslân Besteksnummer: VN Bestek, versie jb Bladnr. 1 van 6 1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN PER EEN 10 Kabels- en leidingen 101 Proefsleuven t.b.v. directie 101110 Handmatig graven van proefsleuven t.b.v. directie m 25,00V 102 Proefsleuven t.b.v. zorgvuldig

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van Herinrichting Hoekenrode 3)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van Herinrichting Hoekenrode 3) Bladnr. 1 Behoort bij: ZO/RE 0057 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) verklaart (verklaren) zich

Nadere informatie

Bestek WSHD2015-WEG-D perceel 1 Raamovereenkomst Onderhoud wegen 2015 Goeree-Overflakkee en Voorne Putten

Bestek WSHD2015-WEG-D perceel 1 Raamovereenkomst Onderhoud wegen 2015 Goeree-Overflakkee en Voorne Putten WASCHAP HOLLANDSE DELTA Afdeling Beheer en Onderhoud Postbus 4103 Handelsweg 100 Telefoon: 088 9743000 2980 GC Ridderkerk 2988 DC Ridderkerk Datum : Januari 2015 Revisie : D0 Europese aanbesteding Bestek

Nadere informatie

Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - ONDERDEEL A Waterschap Vallei en Veluwe Sweco DEFINITIEF d.d RAW

Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - ONDERDEEL A Waterschap Vallei en Veluwe Sweco DEFINITIEF d.d RAW RAW0018-105772 Bladnr. 1 Behoort bij: Sweco351743-1 onderdeel A Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - onderdeel A I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03

Nadere informatie

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) Bladnr. 1 Behoort bij:{zo/re/0072} I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigde te: KVK-nummer: gevestigde te: KVK-nummer: gevestigde te: KVK-nummer: (Bij

Nadere informatie

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A 5 2, inrit 3,0 4,0 5, verwijderen muur A handhaven muur (A-B) 1, inrit 4, indicatief riolering B P P 3, compensatie 2 pp Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen Plangebied projectnr.: schaal: datum: De auteursrechten

Nadere informatie

Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017

Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017 Kredietraming Ondersteuning fietspad Malpie Gemeente Valkenswaard d.d. 05 september 2017 Rev. Opgesteld door: Datum Gec. Gez. A C.Th 5-9-2017 C.Th R.We Projectnummer: 16161.1 Documentnummer: 16161.1 E19

Nadere informatie

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00

Totaal kosten incl. Staartkosten en VAT (exclusief BTW): ,00 Project : Aanleg fietspad en recocnstructie Sleutelstraat Weijereind + aanpassingen Lensheuvel 't Heike. Opdrachtgever : Gemeente Reusel De Mierden KOSTENRAMING UITGANGSPUNTEN De raming is gebaseerd op

Nadere informatie

Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Plassen.

Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Plassen. Bladnr. 1 van 11 Behoort bij:{20160029-bs-1} Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Besteknr. 20160029-BS-1 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat

Nadere informatie

RAW0123 RAW Bladnr. 1 van 10. Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN

RAW0123 RAW Bladnr. 1 van 10. Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN Bladnr. 1 van 10 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: 2de NOTA VAN INLICHTINGEN Raamovereenkomst met kenmerk: 16002 'Groot onderhoud asfalt 2017 in de Gemeente

Nadere informatie

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 1724-002-DBC I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer:

Nadere informatie

7 B) X s o &M- de 27 maart 2012. P.C. van der Wiel B.V. Hillegommerdijk 448 2144 KV Beïnsdorp Pb 78, 2180AB Hillegom Tel.: 0252-517406.

7 B) X s o &M- de 27 maart 2012. P.C. van der Wiel B.V. Hillegommerdijk 448 2144 KV Beïnsdorp Pb 78, 2180AB Hillegom Tel.: 0252-517406. RAW732-00029 Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 657 INSCHRIJVINGSBILJET A) De hierna te noemen inschrijver(s): geveigd te 7 B) J geveigd te C) geveigd te P.C. van der Wiel B.V. Hillegommerdijk 448 2144 KV Beïnsdorp

Nadere informatie

Voorstel De raad voor te stellen: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van 230.000,- voor de ontwikkeling / uitvoering van het plan 't Withof.

Voorstel De raad voor te stellen: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van 230.000,- voor de ontwikkeling / uitvoering van het plan 't Withof. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/68 Agendapunt nummer: 10 Onderwerp Ontwikkeling locatie 't Withof. Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

P R I J S AA N B I E D I N G

P R I J S AA N B I E D I N G KREEKE WEGENBOUW NV De heer M.J.M. Verhoeve Postbus 21000 6369 ZO Simpelveld Plaats/Datum: Nuth, 20 november 2014 Onze referentie: MJ/SD/CALC14136/14-0305 Betreft: Rioolaanpassing t.h.v. Eyserbeek WONINGBOUW

Nadere informatie

Raming kunstgrasvoetbalvelden Gemeente Montferland 2013

Raming kunstgrasvoetbalvelden Gemeente Montferland 2013 Raming kunstgrasvoetbalvelden Gemeente Montferland 2013 2 Raming kunstgrasvelden Montferland 2013 Colofon Titel : Raming kunstgrasvelden Montferland 2013 Status : Concept Datum : 8 December 2013 Auteur(s)

Nadere informatie

Projectnummer 09-IB-023 "Onderhoud verharding gemeente Leiden" Nota van Inlichtingen, deel uitmakend van besteknummer "Onderhoud verhardingen"

Projectnummer 09-IB-023 Onderhoud verharding gemeente Leiden Nota van Inlichtingen, deel uitmakend van besteknummer Onderhoud verhardingen Bladnr. 1 van 5 Gemeente Leiden Afdeling Werkvoorbereiding Openbare Ruimte Ingenieursbureau Nota van Inlichtingen, deel uitmakend van besteknr.: 09-27: "Onderhoud verharding" Over dit bestek zijn de volgende

Nadere informatie

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO NUMMER VERPLICHTING IN EURO Blad 1 van 10 32 PUTTEN 3210 Verwijderen putten 321010 Verwijderen putten gemengd stelsel. st 5,00 78,53 392,67 1010 Grondwerker 1,00 uur p 33,50 111,67 1211 Mobiele kraan 14 ton 1,00 uur p 52,50 175,00

Nadere informatie

Definitief bestek inclusief nota van inlichtingen

Definitief bestek inclusief nota van inlichtingen Bladnr. 1 Behoort bij:... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer: gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit Zaaknummer: 2015001234 *16int00894* 16int00894 Raadsinformatiebrief Nr. 2016-14 Aan : Raad Van : College van B&W Behandeld in collegevergadering d.d.

Nadere informatie

Post Omschrijving Eenheid Min. redelijke prijs/eenheid

Post Omschrijving Eenheid Min. redelijke prijs/eenheid 1 Werkzaamheden, handmatige verwerking asfalt. 11 Voorbereidende werkzaamheden. 110 Opbreken van asfalt en wegfundering. 1100 Opbreken asfalt, werkbreedte

Nadere informatie

Bladnr. 1. Overkluizing in de Willem de Zwijgerlaan nabij de Gooimeerlaan Werkbestek nr

Bladnr. 1. Overkluizing in de Willem de Zwijgerlaan nabij de Gooimeerlaan Werkbestek nr Bladnr. 1 Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): 1) Gevestigd te 2) 1) Bij een

Nadere informatie

Besteknr Onderhoud Groen 2017 Venlo West Definitief 2016

Besteknr Onderhoud Groen 2017 Venlo West Definitief 2016 Bladnr. 1 Behoort bij: 265942 Onderhoud Groen 2017 Venlo West I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende

Nadere informatie

BUSS1606 Havenstraat-Brinklaan Bussum Werkomschrijving d.d definitief Gemeente Gooise Meren

BUSS1606 Havenstraat-Brinklaan Bussum Werkomschrijving d.d definitief Gemeente Gooise Meren 1 Algemene en opruimwerkzaamheden 11 Algemene werkzaamheden 12 Kabels en leidingen 120010 Klic-melding en verplichtingen WION - verzorgen klic-melding - verplichtingen grondroerders vanuit de WION EUR

Nadere informatie

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen Bladnr. 1 van 16 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR-00-0006 Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen Bladnr. 2 van 16 1. A l g e m e e n Bladnr.

Nadere informatie

DEFINITIEF BESTEK VOOR: Reconstructie riolering en herinrichting kern Wesepe

DEFINITIEF BESTEK VOOR: Reconstructie riolering en herinrichting kern Wesepe Bladnr. 1 December 2008 Besteknr. 2008-10 DEFINITIEF BESTEK VOOR: Reconstructie riolering en herinrichting kern Wesepe Opdrachtgever: Gemeente Olst-Wijhe BESTEK VOOR DE RECONSTRUCTIE RIOLERING EN HERINRICHTING

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

1. A l g e m e e n 1

1. A l g e m e e n 1 Bladnr. I I n h o u d s o p g a v e 1. A l g e m e e n 1 01 Opdrachtgever 2 02 Directie 2 03 Locatie 2 04 Algemene beschrijving 2 05 Tijdsbepaling 2 06 Onderhoudstermijn 2 07 Kwaliteitsborging 2 08 Tijdschema,

Nadere informatie

RAW GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST Herinrichting INSCHRIJVINGSSTAAT-herzien.

RAW GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Bestek PARK ZESTIENHOVEN BUITENPLAATS OOST Herinrichting INSCHRIJVINGSSTAAT-herzien. Bladnr. 1 Behoort bij: 1-021-12......... Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

Herinrichting Tuin Oud Amelisweerd

Herinrichting Tuin Oud Amelisweerd Nota van inlichtingen 12.T0151 Datum: 17 september 2014 RAW0142-84288 Nota van inlichtingen 12.T0151 september 2014 Bladnr. 1 van 5 17-09-2014 Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek met kenmerk: 12.T0151

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 van 6 Behoort bij: ZK16009104 Onderhoud beplantingen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

RAW Behorend bij de Nota van inlichtingen, versie GL: Besteknr. B S17 (6337)

RAW Behorend bij de Nota van inlichtingen, versie GL: Besteknr. B S17 (6337) Bladnr. 1 van 5 Behoort bij: B6072002S17 (6337) onderhoudswerkzaamheden (maaien) I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard

Nadere informatie

Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016

Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016 Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : 82353400-2016 BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016 BETREFT NOTA VAN INLICHTINGEN DATUM : 25-08-2016 Bladnr.

Nadere informatie

Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende werkzaamheden.

Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende werkzaamheden. OFFERTE Betreft: Aanleg rijweg 6,2 m breed 100 m lang Aan: BIM Media 21-03-2014 Geachte «Opdrachtgever.Naam», Nogmaals dank voor de prettige ontvangst. U vroeg mij toen een voorstel te maken voor de volgende

Nadere informatie

V&G-PLAN ONTWERPFASE. Gemeente Heusden V&G-Plan Ontwerpfase. "Wateroverlast Vlijmen-Noord" Besteknummer: 1604, d.d

V&G-PLAN ONTWERPFASE. Gemeente Heusden V&G-Plan Ontwerpfase. Wateroverlast Vlijmen-Noord Besteknummer: 1604, d.d V&G-PLAN ONTWERPFASE "Wateroverlast Vlijmen-Noord" Besteknummer: 1604, d.d. 26-02-2016 projectnaam projectnummer 142332 kenmerk Wateroverlast Vlijmen-Noord, gemeente Heusden I-14057801-VG-01-1.0 opdrachtgever

Nadere informatie

Deel 2.1 Algemene gegevens 5 01 TEKENINGEN 6 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 6 03 KWALITEITSBORGING 6 04 BIJLAGEN 6 05 GRONDWATERSTAND 6

Deel 2.1 Algemene gegevens 5 01 TEKENINGEN 6 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 6 03 KWALITEITSBORGING 6 04 BIJLAGEN 6 05 GRONDWATERSTAND 6 RAW0626-96634 02 1 Deel 1 Algemeen 3 01 OPDRACHTGEVER 4 02 DIRECTIE 4 03 LOCATIE 4 04 ALGEMENE BESCHRIJVING 4 05 TIJDSBEPALING 4 06 ONDERHOUDSTERMIJN 4 07 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 4 Deel 2.1 Algemene

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Herinrichting Vogelzang e.o. te Drachten Besteknr d.d

Gemeente Smallingerland. Herinrichting Vogelzang e.o. te Drachten Besteknr d.d Bladnr. 1 van 71 Besteknr 3-2015 d.d. BESTEK EN VOORWAARDEN (nationaal openbaar) waarnaar namens de gemeente Smallingerland zal worden aanbesteed: Besteknummer : 3-2015 Datum : Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

INHINHOUD... 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE... 1 15 TERREINVERHARDINGEN... 8

INHINHOUD... 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE... 1 15 TERREINVERHARDINGEN... 8 INHINHOUD... 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE... 1 15 TERREINVERHARDINGEN... 8 pagina: 1 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 14.11.30-a DRAINAGE-INSTALLATIE

Nadere informatie

GBW992101 Bestek: Aanleg kunstgrasvoetbalveld RAW0331 Bestekummer:..., d.d... Bestek in euro Opdrachtgever: Gemeente... 1.

GBW992101 Bestek: Aanleg kunstgrasvoetbalveld RAW0331 Bestekummer:..., d.d... Bestek in euro Opdrachtgever: Gemeente... 1. GBW992101 Bestek: Aanleg kunstgrasvoetbalveld Bladnr. I RAW0331 Bestekummer:..., d.d.... Bestek in euro Opdrachtgever: Gemeente... I N H O U D S O P G A V E 1. ALGEMEEN 1 01 AANBESTEDER-OPDRACHTGEVERGemeente

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) C) 1) Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 2009-082-098 Drentheplantsoen Herinrichting openbare ruimte I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd

Nadere informatie

Opzet technische omschrijving Kievitsland Basispakket

Opzet technische omschrijving Kievitsland Basispakket Opzet technische omschrijving Kievitsland Basispakket 22-12-201 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Technische omschrijving... 3 Fase 1, Voorbereidende werkzaamheden... 3 Oriëntatie kabels en leidingen...

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE)

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) EN KENNISGEVINGSFORMULIER Behorend bij besteknummer 2011-017 Onderhoudswerkzaamheden Kapelstraat, Kerkstraat en Antoniusstraat te in de gemeente Revisiedatum:

Nadere informatie

RAAMBESTEK 14PRJ0014/04/13. Bouw en woonrijp maken Ackerswoude te Pijnacker

RAAMBESTEK 14PRJ0014/04/13. Bouw en woonrijp maken Ackerswoude te Pijnacker RAAMBESTEK 14PRJ0014/04/13 Bouw en woonrijp maken Ackerswoude te Pijnacker RAAMBESTEK 14PRJ0014/04/13 Bouw en woonrijp maken Ackerswoude te Pijnacker ADCIM B.V. Rembrandtlaan 650 3362 AW Sliedrecht Tel.

Nadere informatie

Deel 2.1 Algemene gegevens 1 03 BIJLAGEN 2 07 ADRESSEN 2

Deel 2.1 Algemene gegevens 1 03 BIJLAGEN 2 07 ADRESSEN 2 Deel 2.1 Algemene gegevens 1 03 BIJLAGEN 2 07 ADRESSEN 2 Deel 2.2 Nadere beschrijving 3 3133 AANLEG PVC-RIOLERING INCL. GRONDWERK 4 3133 AANLEG PVC-RIOLERING INCL. GRONDWERK 4 325 MAKEN PUTTEN VAN GLASVEZELVERSTERKT

Nadere informatie

Voortgang Portfolio Opperman

Voortgang Portfolio Opperman Voortgang Portfolio Opperman 1 1.1 werkproces: Verkeersafzetting inrichten en onderhouden. De verkeersafzetting is veilig, op de juiste manier en op de juiste plek geplaatst. De veiligheid tijdens de werkzaamheden

Nadere informatie

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 1 Aanleg standaard uitritconstructie bestaand trottoir breedte verlaagd trottoir 3 m, totale breedte 5 m, trottoir breedte max 2 m. opbreken en afvoeren trottoirbanden

Nadere informatie

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid

Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid 1 Oplossing Drainvoeg 1,5 jaar na aanleg, strak straatwerk, goede doorlatendheid Probleem Losliggende stenen, vervuild, dichtgeslibd en niet meer doorlatend 2 Drainvoeg wat is het? waterdoorlatende infiltratievoeg

Nadere informatie

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Datum; 04-09-2014 Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal

Nadere informatie

De Bie Wegenbouw B.V. Gevestigd te Wagenmakerstraat JB Velserbroek

De Bie Wegenbouw B.V. Gevestigd te Wagenmakerstraat JB Velserbroek Behoort bij beek: 20110340-1 Onderhoud beratingen Geeente Heeede Inschrijvingsaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de andaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van

Nadere informatie

RAW Bladnr. 1 van GEMEENTE LOPPERSUM BESTEK NR.: LOPP PROJECT: HERINRICHTING STEDUM FASE 1.

RAW Bladnr. 1 van GEMEENTE LOPPERSUM BESTEK NR.: LOPP PROJECT: HERINRICHTING STEDUM FASE 1. Bladnr. 1 van 135 GEMEENTE LOPPERSUM BESTEK NR.: LOPP-2013-03 PROJECT: HERINRICHTING STEDUM FASE 1 Besteknummer: Projectnummer: LOPP-2013-03 LOPP-2013-03 Datum: 12-07-2013 Opgesteld door: Gecontroleerd

Nadere informatie

gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN UH

gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN UH gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN UH16.621.01 Werk : Plaats : Gemeente Utrechtse Heuvelrug Projectnummer : 1600014 November 2016

Nadere informatie

Samenvattende opmetingsstaat

Samenvattende opmetingsstaat Bijlage 1 : Samenvattende opmetingsstaat voor Raamovereenkomst v/h aanleggen van nieuwe huisaankoppelingen riolering en de uitvoering van herstelling en onderhoud van rioleringen in het ambtsgebied van

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

2.2 NADERE BESCHRIJVING CONCEPT

2.2 NADERE BESCHRIJVING CONCEPT Bladnr. 1 van 5 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 2 van 5 RAW1062 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Nadere informatie

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld. OMSCHRIJVING

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld. OMSCHRIJVING , f"-o, tj'..;,gbt;,9çj2304 ~' ':~~_,-J -;',~-------------------------------,----------------------- OTA VA ILICHTIGE bij bestek nr. ZL-5110 Bladnr. 1 r2di- ~.-08>'0 3'~~t Met een inschrijvingsstaat Directoraat-Generaal

Nadere informatie

gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij NOTA VAN INLICHTINGEN UH

gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij NOTA VAN INLICHTINGEN UH gemeente Utrechtse Heuvelrug Team Inrichting, Thema Buitenruimte Bijlage 1 bij NOTA VAN INLICHTINGEN UH16.621.01 Werk : Plaats : Projectnummer : gemeente Utrechtse Heuvelrug 1600014 Oktober 2016 Bladnr.

Nadere informatie

9507,60 m2 BIJLAGE 1: HET TMZ TERREIN. Denekamperweg. Geermanstraat. 93 Locatie te slopen gebouw Te behouden boom 7821 Nieuw te planten 99eik

9507,60 m2 BIJLAGE 1: HET TMZ TERREIN. Denekamperweg. Geermanstraat. 93 Locatie te slopen gebouw Te behouden boom 7821 Nieuw te planten 99eik 06 568 8 3 8 6 0 Bakhuis 505 Schuur 6 03 0 56 80 33 35 8 86 88 0 80 8 BIJLAGE : HET TMZ TERREIN Perceelgrens TMZ terrein Boerderij restaurant Te verbouwen paardenstalling Te verbouwen schapskooi 0 8 8

Nadere informatie

Betreft : offerte Groenwerkzaamheden musea 's-hertogenbosch Berkel-Enschot,

Betreft : offerte Groenwerkzaamheden musea 's-hertogenbosch Berkel-Enschot, Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoonnummer : 073-6812249 Faxnummer : 073-6141115 Onze referentie : 20081527 Betreft : offerte Groenwerkzaamheden musea 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Ontwikkeling 2 bedrijfskavels locatie Verdoorn, Heesbeen

Ontwikkeling 2 bedrijfskavels locatie Verdoorn, Heesbeen College Onderwerp: V200900821 Ontwikkeling 2 bedrijfskavels locatie Verdoorn, Heesbeen Collegevoorstel Inleiding: Aan de Industrieweg in Heesbeen liggen 2 bedrijfskavels die onderdeel uitmaken van woningbouwlocatie

Nadere informatie