AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de gemeente Apeldoorn; - subsidie van de provincie Gelderland; Om voor een subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk te weten dat u het aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen instuurt voordat u met de werkzaamheden begint. Lees daarvoor ook goed de voorwaarden die verbonden zijn aan de aanvraag in de toelichting op de subsidieprocedure. Wij vragen u om het formulier volledig in te vullen en samen met de bijlagen in tweevoud in te dienen (kopiëren kan ook). Het gaat om de volgende bijlagen: - Een technische beschrijving(en) van de te verrichten werkzaamheden of een bestektekening(en). - Een gespecificeerde begroting die hoort bij de technische beschrijving of bestektekening. - Indien van toepassing: plan- en detailtekeningen. - Indien van toepassing: een verklaring waaruit blijkt dat over de te maken subsidiabele kosten geen BTW verschuldigd is op grond van de Wet op de omzetbelasting (Staatsblad 1968, 329). - Indien van toepassing: verzekeringsverklaring waaruit blijkt dat de kosten van het onderhoud (deels) worden gedekt. - Een inspectierapport van de Monumentenwacht of een andere onafhankelijke deskundige dat niet ouder is dan één jaar. Met vragen over de aanvraag kunt u terecht bij de heer R. Wolfkamp, adviseur onderhoud en restauratie van de gemeente Apeldoorn. Hij heeft telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag tussen 10:00 uur en 11:00 uur. Telefoonnummer (055) Pagina 1 van 6

2 Gegevens eigenaar Naam dhr. mevr. : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer (tijdens kantoortijden) : Bankrekeningnummer : Ten name van : Gegevens monument Naam monument (indien van toepassing) : Kadastrale aanduiding : Soort aanvraag U kunt hieronder aangeven wat u met dit formulier wilt aanvragen. Een subsidie van de gemeente Een subsidie van de provincie BTW- en verzekeringsverklaring Is de BTW over de kosten van het onderhoud voor u terug te vorderen? Ja Nee Verzekeringsverklaring Worden de kosten van het onderhoud door een verzekering (deels) gedekt? Ja Nee Zo ja, tot welk bedrag? Pagina 2 van 6

3 Begroting Hieronder moet u een overzicht geven van de begrote kosten van instandhouding. Aard van de werkzaamheden Bedrag Uitvoering (deels) (incl. BTW) door bedrijf 1 Ja Nee 2 Ja Nee 3 Ja Nee 4 Ja Nee 5 Ja Nee 6 Ja Nee 7 Ja Nee 8 Ja Nee 9 Ja Nee 10 Ja Nee Uitvoerende bedrijven Als u de werkzaamheden (deels) laat uitvoeren door een bedrijf, wilt u hieronder dan de gegevens van dat bedrijf invullen. Werkzaamheden : Naam bedrijf : Telefoonnummer : Werkzaamheden : Naam bedrijf : Telefoonnummer : Werkzaamheden : Naam bedrijf : Telefoonnummer : Pagina 3 van 6

4 Opmerkingen Hieronder kunt u uw eventuele aanvullende opmerkingen over uw subsidieaanvraag of de onderhoudswerkzaamheden kwijt. Checklist bijlagen Hebt u alle benodigde bijlagen aan dit formulier toegevoegd? Technische beschrijving of bestektekening van de onderhoudswerkzaamheden Gespecificeerde begroting van de werkzaamheden Plan- en detailtekeningen (indien van toepassing) BTW-verklaring (indien van toepassing) Verzekeringsverklaring (indien van toepassing) Inspectierapport Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige Kopie bankafschrift Ondertekening Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de: - Subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten Uitvoeringsvoorschriften voor restauratie en onderhoud van monumenten gemeente Apeldoorn. Aldus naar waarheid ingevuld. Plaats : Datum : Handtekening : Pagina 4 van 6

5 ORBWT001 4 Pagina 5 van 6

6 Toelichting op subsidieprocedure LET OP Om uw recht op subsidie niet te verspelen is het belangrijk om aan de volgende voorwaarden te voldoen: - U mag pas met de werkzaamheden beginnen wanneer u zowel van de gemeente als de provincie een voorlopige toekenning hebt ontvangen. - Wanneer u klaar bent met de uitvoering van de werkzaamheden, moet u dat binnen 6 weken melden bij de gemeente. Hiervoor gebruikt u het bijgevoegde gereedmeldingsformulier. Bij dat gereedmeldingsformulier voegt u ook de facturen en betalingsbewijzen toe. Let er dus op dat u die bewijzen bewaart. - De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform Subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten 2010 en uitvoeringsvoorschriften voor restauratie en onderhoud van monumenten gemeente Apeldoorn. - De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de door u bijgevoegde technische beschrijving of bestektekening. - U moet de werkzaamheden starten binnen één jaar en uitvoeren binnen twee jaar nadat u de voorlopige toekenning van de subsidie hebt ontvangen. Wanneer dat niet lukt, kunt u Burgemeester en Wethouders schriftelijk en met opgaaf van redenen om verlenging van die termijn vragen. Indien u zich niet houdt aan het bovenstaande vervalt het recht op subsidie. Pagina 6 van 6

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier kunt u wijzigingen in

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven Integraal aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) en/of exploitatievergunning

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Hoe werkt Rechtwijzer?

Hoe werkt Rechtwijzer? Informatieblad Hoe werkt Rechtwijzer? Met het vernieuwde online platform Rechtwijzer uit elkaar maakt u zelf een helder en volledig scheidingsplan. Kies voor de beste oplossingen, stap voor stap, samen

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie