GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei"

Transcriptie

1 GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14

2 samen werken aan geloofsgroei

3 TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER TRAINEN! SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS... 23!"# $ BESPREKING IN GEMENGDE GROEPEN IDEEËN VOOR TE ZINGEN LIEDEREN LITERATUUR... 30

4 % # &' ( $ )$ % *% +,' * %,' ),' $ + ','* $ )% % #% ' ' '$ *'' ))% * -,' ' % ' '. ' *$ ' $ ( % * % / &' *% % $ ) -*',' % $ -,',, ), $ % $ *-**%, )) $,,'% $ $ ''- $ ( + ) % ' ( &' $ 0 %,' * $ ),' * ),' % )*)* *$ $, % '0 % *,' 1 $ *)* * -*') )* $ ) % % % % *)* 0 ) %,' ** 0,' 2 ),' 0 $,',' ) 0,' % % $ 3% $ )','* % )*% *4*$ *5,' )$ )* *% ) -*')' %,' % % % )$ '( % ' $* (' % +% 6 -/% % 77 82'

5 ! ""#$$ ""#$$! "#$ %%& ' ( ) %&'(()*+((,(-( /' $ # 0 *# #*)) 1 *% #*) + % /% ***',' + *% 9 -' % :*);:*)+9 3 **',' 9, Opa, u bent toch altijd ouderling geweest?, vroeg Edward. Nou, niet altijd hoor, zei opa. Er is ook wel een tijd geweest dat ik helemaal geen ouderling had kunnen zijn. Waarom dan niet, opa? Omdat m n geloof lang niet altijd zo sterk is geweest. Vroeger wel. Ik weet nog dat ik als kleine jongen heel graag naar de kerk ging. Het liefst wilde ik zendeling worden en de inboorlingen vertellen over de Here Jezus. Maar na m n vijftiende kreeg ik het heel moeilijk. Ik moest gaan werken en ik leerde opeens een heel ander leven kennen. Met vrienden van m n werk ging ik uit. Ze leerden me drinken en lol maken met de meiden. Ik kreeg steeds meer hekel aan die saaie kerk waar niets mocht. Ik ging overal aan twijfelen. Op het laatst ben ik echt een paar jaar helemaal los geweest van de kerk en voor mijn gevoel toen ook los van God. Tot ik je oma tegenkwam... Was oma wel bij de kerk gebleven?. Ja, zij wel. En door haar kwam ik weer terug. Ik ontdekte hoe stom ik gedaan had. Ik ging weer naar de kerk en kreeg catechisatie. Na een jaar deed ik belijdenis. Met volle overtuiging. We trouwden en toen werden je vader en later je tantes geboren. Het was wel druk en ik had ook een drukke baan. Om eerlijk te zijn, toen zakte m n geloof wel weer wat in. Toch werd ik verkozen tot ouderling. Ik schrok eerst wel, maar het is heel goed voor me geweest. Nu moest ik wel met anderen praten over het leven met de Here. En dat was misschien wel het meest nodig voor mezelf. Ik had vaak fijne gesprekken. We kregen toen ook een andere dominee en aan zijn preken heb ik heel veel gehad. Maar uiteindelijk heb ik pas echt ontdekt hoeveel God voor me betekende, toen oma zo ziek werd en stierf. Jongen, dat is onvoorstelbaar, zoveel kracht als ik toen van de Here kreeg. Het was een moeilijke tijd en ik zou het nooit meer willen meemaken. maar soms denk ik wel: had ik maar weer dat sterke geloof zoals ik had...

6 # - ). * &. )* & * *)*/# /' sterk geloof zwak geloof 0 jaar sterk geloof zwak geloof 0 jaar )/&. **1 0 )/1 2/3,./)& ) )/)& *& *7 & & 5 * 1,8.'% */& :*/& ); 0 & 1 98.) / 1 Je geloof is dus niet altijd even sterk. Het kan sterker en zwakker worden. < *. )'. **)* 1=& 3& * 1 Kolossenzen 1:1-10 (Groot Nieuws Bijbel) 1 Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en onze broeder Timoteüs: 2 aan diegenen in Kolosse die God toebehoren, onze trouwe broeders in Christus. Ik wens u de genade en de vrede van God, onze Vader. 3 In onze gebeden brengen wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd dank voor u. 4 Want we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van uw liefde voor allen die God toebehoren. 5 Uw geloof en uw liefde steunen op de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Daarvan hebt u het eerst gehoord toen het evangelie, de boodschap van de waarheid, bij u verkondigd werd. 6 In de hele wereld verbreidt het zich en begint het vrucht te dragen, net als bij u sinds u hoorde van Gods genade en die onvervalst leerde kennen. 7 Zo hebt u het geleerd van onze dierbare medewerker Epafras, die zich als een trouw dienaar van Christus voor u inzet. 8 Hij is het ook die ons heeft verteld van uw liefde, waarvan de Geest de bron is. 9 Sinds de dag dat we dit hebben gehoord, houden we dan ook niet op voor u te bidden. We vragen, dat u, om Gods wil geheel te leren kennen, vervuld wordt met grote wijsheid en geestelijk inzicht. 10 Dan zult u leven zoals de Heer het wil en altijd doen wat hij verlangt. En zo zult u vrucht dragen in goed werk op allerlei gebied en zult u groeien in de kennis van God.

7 . %&')*(*( < * $ ** *$ 9= % *92$ 9> 9 < *9 ( 3 * + ' % % *% % $ % $% $,8.'%' * *; ) & 1 1,'*$ ( ' % *% ' *$ $ ( $ + ' ' $ ( * '4 5 $ ( $ Groeien in je geloof, dat is dus groeien in: Kennen 3% ( '%,' $$ $+< + < / &' ' < ' $ *+ ( /' *'+ % ' % * *% /* $ % % ( $ /* ' 0 &. *.& 7 1 Liefhebben ( ' '+ $ *+ % ' / % + % $ /* + % + $ * 0 ' % 3 *$ ' % * 1 *? * % ' + ' ',' 8& * & * )7 10 & *1 0 & / & ) 71 Doen ( ' *) + ' $ 0 + ' % + '

8 / * % *% $ '% % % ( % $ ' % ' $ * 0 %,'$ 0 & *.'> *)).1> Je geloof groeit, als je groeit in kennen liefhebben doen *& 1 0..))10 & 1 2/3& & & * = * A9 > **% AB A ( %, ' $ * % * * * +' )*,'$ * $ 9 0 *'#' #' ((&(-%) geloven is... een slot op je mond (Kol.3:8)?% 4 *% *5?% ) *) )*$ -) % *$ $ * % )* $ ' ) * -) $ C' % ) -) ' % ) 4 $ 5% ' ** 0. *1! *./1 0 *33 * **1 >' *% + /% ' * + $ )1,'$ )0 *' 1 *

9 0 De Bijbel 3% ) % ' $ $% 3% '' < (,' ;@% D ) & 3) * / )?. - *3 ) / 33/AB& C'7 $ =D 6 ** B& EC/ )')1 < / * 10 =7 10 ***1 0 & 1 Zelf en samen /* * /* ' ') * $ * $ /* *% ) % ) $ ' * *')% ' )4'5* *')% * **4' 5* % *$ ' * *4' 5 < *% **0 % )* + $ ' ) 1' '' * * $ ' *'( % ( ) '*,8.C'6 * &.=16 * 10 1 = /** * / *$ */** ' * A)D )& *AD *& AD1;.; Bidden / ( /% *) % ( 0 % $ %

10 "1 "1 + %,')** )*,')*' ) *,'),8.F'0 & 3); G +1 0 & *1 #.& & & ) *./.* *' #).H'? 3& < I//.C' 6 H' 3*.) & &

11 "" "" ',( Opdracht èn belofte 3% ) % $ $ % 1 ' E ' ). * ( F 0 * /% *G )% 1 * (,' -H)),',' % $ *'+,' : $ '$ *% ;4H5+ * % '$ 6 1 ',' :$ ( ' % $ ' $ ' $ ' $ *$ * ; ': ;% :( % * ; ( ),' % % ' $* + * ( *,' % ( **% < ' )*,' %,' *% ( **% % /% + ( $ ')% 6 0 &. ; I//.3 7 *1- * /1 /& < )6 7 /1 0 1 Blijven groeien 9 =* % *9? < ( * /* + %,' '% * /( ** )$ % '% % * (,' 1 $ * ( ( 2 2% % ' 2( 0 & )*.) 7 1

12 " " ((23-& %4% Algemene opmerkingen 2 & 3)* ' % ' *% *% '% $ ' $ ):; ',, % )% + % ' )* :' $ ) ;% 4,' 5' 0 ' $ % % % $ )) * $ % ' $ ))* % * 1 ',, % )' )*) 2/ $ % *** 0 %,'$ % $ $ $ 4$ 5? * *I % *)'1 '!% $,' ' )'* )'I / *), #% $ ' '% ' '*' $ I * ;, #,' '*'* 2/. 0,' % )' $ ) % * % *$ ' 2 '*$ $ * ' 2$ ' $ ) '#' #'+ *+ % )'* *' ' 0 $ *' ' ' + ' ', + * * *% %, % % % Inhoudelijke aanwijzingen $ ( $ / &' 0 + % 94/'50 9>* $ 7 &,'% + % *$ *( 0 * ' * * 1 ' $ $ + %

13 " " * '+ $ ),' '$ G ) /'$ 0 % $ )* $ % * / &' '$ 0 $ )* $,' % % ' * $ *' ' 8.'% ' =)* % )45 1 *% 4"5 ' '4J50 % * + ) % '* 3 *' $ ):; % ' ) )*$ $ '' ' $ $ % *% $ + $ ') -**?(# 7)$,' *( < #? '*:#$ ;4K5:$ ;4K $ )' 5 ' % $ $ ' *) ' *1,'$ $ ' *' /* % * )$ $ *0 % ' % ' )) *4( =** J"IJJ5 ) **1,'' ' *%,' ' '* 6 ) < *90 ',' )+ % *$ I $ ** :*;9 0 '#' #' % )% ' '' * + *% $ 1 $ * '*) % *,' *+ $ # % *'*''? * *% $ $ - **,' *) *1 *%,' )' ' - *) * + * * -' % $ *%,')% $ % ) %,':'* $;4 ( " M 5 0 *% '$ * ** $ )'' 'I

14 " " % * ;$ :*';' ' $ $ 0 $ *),' *')$ % * $ N *) $!*4*#5 0 * ) OO*OO OO *) "#% % * $ ' **'*$ $.) 2 #) % $ $ * * $ $ % 4 ' ** *' 5 $ * ' * % $ $ * 6 0 )*$,'*' % *% 4'* 5% ' ' '*, % + $ ) )* )* )$ * ** $ ' $ %,')* 0 % % ' % 4JP5C,% *) % 4+& J5C' 4H5C $ % * *3 $ * % ' ) +,,,' ) $ *'' * $ ( * % *,' ) *' ( ' $ * % % * ' ) $ $ *' * $ *45 0 * H))) *% *)) '( $ * $ *' % =),' % $ * * ( 9 ',')% % ***) -)* *' $ $ '% $ $ *% ' % $ % %,% 0 % $ )( % % = ( * * *',' C' ') % ' % * C' ') % * % * % **

15 " " + *% * * ')/* % ; $ '')')% * + **( ( * *' ( ) + % / * ( $ 0 $ +

16 "# *& J "# (! "#5! "#$ %%& ' ( ) 2( %, M,' *%,' # $% % 7*% % ') < % * 9 < *6<, ' 6 + %,''* % * *$ )% ' *'9 /' $ % ' % % * ' * :( % *,' ; 3 % %,'% '' $ * '/' % **$ % ',' * * $ **,* < * 9 M * ; * '0 %,''* "..* '*& / * / *. ;./*3& *. & G*)+& G *+)G& / 3& +. + :3)& / / &.& / :3).///, & 3 &./3 *& /3/ & & * - * / ** ' & &

17 ". *& J ". ( A, $ '% * / * )* %,' % ) *$ $ $ % *% ') $ % % >' *% 3% * '% D,' 4@% "5 + * $ $ * :L% *;,' ) # % ; * **& /0 *.*& /)* 8H'C1<*I//.C'F6 H ' #3&,*' 6 */ 10 ;? 6& 30 $ $ + * :( ;(,' ' % *% ' $ ( 0 + )* ' 0 * % +% (,' ' 3% *% */* ' % * ' ( * % ( ':#;,' :#; 0 * : ;4 #,5 * :;4# ' * * :;5#K #K' #KK,' ( ( ( # C " *& G 3+& / *&.*& 'B& EB ; =/*B& EC'4 ** & 1#**1 G#7 +**& 3 ; /*3.& /*3.) C'CF' '0 ** 3/ 1,3% ' $ :';*$,'*%,''% ( **,' /* /,'** 96 / : ;1 *$ *$ ( )*' 91,'

18 "/ *& J "/ % % $% ' % **','% '*'* * /,'$ *** % * + OO' $ % *% ' 1 *) *+ $ * % *( # ** * $ ',' school werk uitgaan sport slaap tv-kijken eten geloof huiswerk muziek vrienden vakantie -)* * '$ * :'; 6 *1 0 *G)+1.&.'7 & & ) & **6 /K& *7 7 0 & 5& '6 & *& 7 *'; :,' ; ( ( ) '*% ' &' % ))' :,' ; D<,'*, ' *,' *+ &' + ' '%,' + )*+ :,' ; *% + %? % ',' *% % / &' % school werk uitgaan sport &' ' ' *% $ 0 slaap tv-kijken eten geloof ' % $ + % &' huiswerk muziek vrienden vakantie +,'% % ( * *,' + % =/*& G*+0 * /**? & *1, #).H'

19 "0 *& J "0,#).HC'F<; & *16/.A D6 *.'? 6 * 'G/*? & L+1 7(, %) ( ' % *% *+ % % % *% * * )3 % % $ $ ' + % % + * N% D4@% "5+ % ;% $ ' 4$ 5'' 4$ 5''% % % 45 ; $ )( 45'' % % * 4'5-' % % % * % 0 *B& E/ 1A<B& F' B& C'D0. *. & 10 1 )*(( + % ***% ), %,'$ /* ' $ )$ ** *90 % )$ #' #'* 1,'*,'' % *% '% ' % ' + $ ( *< + < $ + >*< $ + + $ ( 2/ &' + % ' % 1 '% + % + * + ' $ *,',' -' ' *+ *,' ( % '' '' OO* ' / ' **% *' $ % ***$ 1 ' *% ' *0 * % ** % ) % ),' % ***'$ :*';% **

20 1 *& J 1 ;3G)+/ / * / ).' onderwerp wat weet ik erover? wat betekent het voor me? wat doe ik ermee in de praktijk? Vergeving voorzienigheid Heilige Geest doop eeuwig leven,.3.) =/*' ** & *** 10 * & *10.)1 #.3* *. ).KK) *,*' F%'CA H*G7 + 0 & *..1D 'CFA & *& 6 & )1D 3 'FA )1D 0 &.** ) & 1 ('3)*3(*3( 3% % ',',, *,'))) L;>' *% ' 3% ' '* ' % ) % $ *( ' % *% *% *% $ *% )*,'* 3)) % $ *% 9 ('3*%+((* - ) % $,' % / % ''% *$ 3 *' )**% *% % * 1 * $, )@ ' ' % 0 *' $, /% % $ ) ) * ' ' ' ' % *% % % * )'

21 " *& J ",')' 0 * ',' ' % % 0 * '& ).1 6 * 1 ('(+,+3 & % '' * /* *' ' '* * M% ' 0 *' $ *, > *'% 0 $ *** * '$ $ ** 0 ( 1 * ' * # % =* % * ),' *$ * *3 % $ *$ * $ % )*,' )-)*$ * % * ( < $ ' $ * ' $ % % )$ (? )*% *$ $ $ *' * + '% % % * *+ *% % '$ < ** *$ *,' % % 6 F =/*//& ALD) **.6. & *** 1;. = //** ) *'0 *1 0 *& 10 *& 1. * )/*& / /*A.3D 3& *& & / 8&2(%,(% + $ * ) $ L$ * /' ' 0 )),' 0 $ ' '* (** )) '&,'+ ( + $ ')% *% + )

22 *& J $ * * /% + % % ',' % * Q ' -1,P"$ $ ') $ * $ / *' 0 $ **% % ')6> % $ * ( *% *','***% *% C$. % ')% 96 ( $ % % + ( 0 *' R$*6? 3& 6 7 G& & & +A6? % CD <F1#. *B3.M ='G#3& 6 7 & & H & <.G * & + A6 'D<.. // & 'G * *+ 0 * 6 &. & & 1

23 (+ (97'".*"/ :$! "#$ %%& ' ( ) %),+(& % '$ - % ' 0 ),' **+ % *,' '/ &' >'',',' >*$ ' &' 4 ' '* % "5 1 % ' + *% 0,' % ' % *$ '* &' % $ *)* *' 0 % '?@ % $ * 0 ) $,' ')% * " 6 *&. * =/& 0 * 1 6 & )10 & 1 +&+ ) ' ; )% &' 0 $ + ' $,'$ $ 0 '$ 45,'*% * 450 * % ' $,' $ $,'$ % % ) 0 % % *% + *&' '* * % ) $

24 C F 2/ */ )10 ) * )1 3& ** /& 5.& ) )4& /& /*& & & **& ) )* & G6 //)*/ ).+0 * 1,' :;- 9 ),' *% * ' * % % % 0 * :$ % ;4N,5 1,' ' % $ $ )?% % '' :**' *% ;. $ % / &' + % + % *!* *$ ( /? ) & * ( * * &' + $ + ' % * $ $ * / ' * * ' ' *$ '% *' % ' % / &' ' ' ' ' ( ' % * % ' % '+ *+ 8( * *' '* (,') % 6 G$ & : 3 & * B*))/. 'G0 /4* **& * **& *6 & &.& #*& )*&.) 6 & 6 & +6 1 &(;;(,' ' '* + ' ' $,'J#- * * % * ###,' :% ;( ' ' * ' OO' % ' %,' ' % $ $ M * * ' * $

25 ) $ )( *' $ 4+5 % C% :' % *; * *% *## % $ **.)$ C,' ( 64( J5 ' '%,' * % *$ 4/*"5 3$ ( + % C 4@% "5 ),,' *%,') 4/'"5 ) )* % L 41 J"5 ( &' ' '* 2OO ',, M,// ; 3)'G& +G..& * +0 & 3) *3**. *.)1 & 10 **1 3(*3)3( <,' **)% *','' 4 5' 4*5'45 ' *,% ) % ( * * *' )*,' ( ' $ 0 '% * % * 0 ), * + &,'% $ "0 &,'% * ' OO ' *4: *' ;:' * ;5 *& **G.& KK +0. ***1 % */)/' )/ ) 16 * /31

26 # 9)-<'"=" " +(7,(,' + * $ ( % 4J5@,'% '% * *% 4""51 FF'% ' + *!( + % + %?,' % ** * + ( ( % ' *+ ( ' *+ *% $ ( * $ $ ' $,' G7 & +3)* A*F'D6. /./)1 #&.**'.%.&.1#* & * '*& & 3 * & " & '7.).&. %.1" 3 ' 3L;* & 3 ')& ***3 & & & 10 & 1 3(+ &' % *0 '% $, * '% * **C ** '% 0 % % M% % ' ' ' %,'4#5&' ' $ 4 #5OO% * 0 '% % '&' 0 % % $ * ' )* *$ 4"#5-'' % % *'&' '% 4"#5 *% * $ *% ' &' 4"#5

27 . C F,*#).HF' & 0 */ * 10 & 10 *1 ://**& */...& =/*& *.* *. * & *& &((++% % *) % ' % % 1 ) ) $ $ * *!*) % ) >' *% /% % 1 % *' $ *E % *,' ( % 45% *,' ' *) % ;*,' % * 4"51 *)* $ * + % &' 4 5< * % $ * &' % +% ' 0 +% &' )* >,' ' < ( 2' % % % % < 0 *),'% # ')% ** # % # )*4 L) (5 # $,% * # *)**4$ 5 # 4% 5 4JP5 # * # **,' *I #)% % ; J.& * & B3& * *)< * & &? 3& 1-. *.)1 #*&. **/*=/* & *A//& LD'/N/ ; 7 C'/./*1#'./*3/)1 6 & /*/6 )**G*& /*A) D+;/*/* /3'0 *./*10 )& *1C0 **& /**1

28 / &4&( 0,'* ) )* '$ *I OO % '** % ' ) '* *' #)% 6 **) I//.A'D8.A'FD 0 * *)& A'M D8HA*'F/ & & '%D#).HA' C'FDB3.A''C C'F'LD1 - $ ' $ % % 0 *!"# J % $ 3 * % * 6 H'F8.'% A.7 D #).HF' A& / D 8.' A* D 8.'; C'M A7 /.D 0 *& )/* & 1-0 N2 "J$ %,' ',')*' *), '#' #'% *% '4N*% #( ' * 65 " :M% ;' % *% %,') ':%,')';*$ $ * * * % % ( * 1$*,, &,'% $JJ9< $ &' * '4K '5% *9

29 0 Bespreking in gemengde groepen 0,' )* # )0 ) *' $ )' % ' )*% ) * * ** % -,' % *% 0 *' ) )* # % ' '' ' # % # % % #% * # * $ ( -,',' $ *),' *% )','* # ),' :)I% $ ;4 75* ;) $ )) OO% * ' # ',':'#' #';*% ) $ )$ ) ',' 4 5 # * ) $ ** % % )*$ % 9< * 9 # 0,' $ * % )*$ ) )% N *6 < ' $ ))*$ ) % #$ *% *'% % $ ) % * *% 0 ) $ *% : ; 4),' 5 $ *% -,' $ )$ % '*% ' $ * *% ; *+ ',, )*,''6 ) $ % ))) $,' 0 * ) ' -* $ 3)$ * ' * % ' )* * 9 >$ % 9>$ $ 9

30 Ideeën voor te zingen liederen % Literatuur 1 + * % P# + ' $ ( -*$,' $ ** P 0 % )% < ' % ( ' ( J <. : * "J. $ *,' $ *' $ S8 J < % $. $ < % )% -*$ *( * P K( J N %. "" N* N* KS 8J PJ % < $ % *% ) * $ ) /=% )'7 3*34 ), 5 T3 ( PPU < /3 $ 7 *4( 5 T1 % 2PPU ( 7 )4# ) 5 T=*=% )PPU 1?, =) ** & / T=*=% )PPPU ''* ' $ ) :;'% $,'* % $ * *,'*)* 2 ),*0 2*G" * + 7##" J **0 ( # $ $ ' * */-,*:( *;:( &' ;:< ( ;

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Naam: Met wie ben je gekomen: _ Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Naam: Met wie ben je gekomen: _ De kerkenraad komt binnen en de afkondigingen worden

Nadere informatie

3 februari / 10.30

3 februari / 10.30 3 februari 2019 9.00 / 10.30 Intochtslied: Psalm 139 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Leesrooster 2016 01 1 tot en met 31 januari 2016

Leesrooster 2016 01 1 tot en met 31 januari 2016 Leesrooster 2016 01 1 tot en met 31 januari 2016 Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling. vrijdag 1 jan. Kolossenzen 3:1 zoekt wat boven is, waar

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie en preek zondag 2 mei 2010 intrede ds. Duurt Vonck

Liturgie en preek zondag 2 mei 2010 intrede ds. Duurt Vonck Liturgie en preek zondag 2 mei 2010 intrede ds. Duurt Vonck Zingen: Psalm 84 van Nu Votum en groet Zingen: Psalm 66 Verootmoediging Zingen: Liedboek 457 Zingen: GK 171 Wees stil voor het aangezicht van

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Voorbeeld voordat de kinderen van groep 4 en 5 naar KBC gaan: Jongens en meisjes, wie van jullie puzzelt wel eens? En dan bedoel ik zo n puzzel.

Voorbeeld voordat de kinderen van groep 4 en 5 naar KBC gaan: Jongens en meisjes, wie van jullie puzzelt wel eens? En dan bedoel ik zo n puzzel. Lezen: Handelingen 18:24-19:7 Preek over doop met de heilige Geest (??) Voorbeeld voordat de kinderen van groep 4 en 5 naar KBC gaan: Jongens en meisjes, wie van jullie puzzelt wel eens? En dan bedoel

Nadere informatie

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 DE MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de

Nadere informatie

Dankbaarheid. De Bron van. - een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly -

Dankbaarheid. De Bron van. - een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly - Dankbaarheid De Bron van - een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly - Copyright 2014 door Angela Perritt & Amanda Buhler, voor gebruik en verspreiding door Love God Greatly. Love God Greatly materialen

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

%!&! " '!! $(! $$! $!) *(+,*'$ +,* $ $ " +,- $. /)* +-$$ - +, 3! 4 5!!! $ $! )!+! ' 6- $ 6! $ $! $! $$ 5! ) 3 9! :

%!&!  '!! $(! $$! $!) *(+,*'$ +,* $ $  +,- $. /)* +-$$ - +, 3! 4 5!!! $ $! )!+! ' 6- $ 6! $ $! $! $$ 5! ) 3 9! : "# $ %& " ' $( $$ $) *(+,*'$ +,* $ $ " +,- $. /)* +-$$ - 0 $1%0$12 +, 3 4 5 $ $ $$% ) + ' 6- $ 6 5 77 5 8 0 0 + $ $ $ $$ 5 ) 3 9 : 6 ;$< 6# 6 : ' 6 3 &9 9 3 = 9 ) nu is Timoteüs teruggekomen met het goede

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

Kinderdienst 15 maart. Dominee: Anne ter Schuur. Muziek: Arie Bestebreur

Kinderdienst 15 maart. Dominee: Anne ter Schuur. Muziek: Arie Bestebreur Kinderdienst 15 maart Dominee: Anne ter Schuur Muziek: Arie Bestebreur 1 Introductie 2 Votum en groet 3 Bidden 4 Zingen Dit is de dag (Opwekking 32) Dit is de dag, (2x) die de Heer ons geeft. (2x) Weest

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

2 Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.

2 Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. Votum groet Zingen Ps 63: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing Kolos 1: 1-8 Zingen Ps 16: 1, 3 Prediking Kolos 1: 3-8 Zingen GK06 115 Nooit kan t geloof Belijdenis Nicea Zingen Ps 16: 4, 5 Dankgebed Collecte Zingen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. vrije genade. LEER HEM KENNEN 15 bewaarexemplaar. Ds. F. van Roest, zondag 22 juni

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. vrije genade. LEER HEM KENNEN 15 bewaarexemplaar. Ds. F. van Roest, zondag 22 juni LEER HEM KENNEN 15 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk vrije genade Ds. F. van Roest, zondag 22 juni 1 Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met Uw koorden nader,

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Paulus in actie. In een heilige actie. Gericht op de drie-enige God. Dat is tot eer van God en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Paulus in actie. In een heilige actie. Gericht op de drie-enige God. Dat is tot eer van God en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Paulus in actie Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist Er is veel over Paulus te schrijven. Over al zijn werk lees je in het Bijbelrooster. Hij schrijft over zijn bezoeken en persoonlijke

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Willem de Vos Ouderling voorzitter

Mededelingen door de ouderling van dienst. Willem de Vos Ouderling voorzitter Mededelingen door de ouderling van dienst Willem de Vos Ouderling voorzitter Psalm 43 vers 3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming) Psalm 43 vers 3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming) Psalm 43 vers 3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Soms ben je onbedoeld en ongewild een luistervink bij gesprekken die niet voor jou bedoeld

Soms ben je onbedoeld en ongewild een luistervink bij gesprekken die niet voor jou bedoeld Tekst: Joh. 21,17 Lezen: Joh. 21,1-19 Zingen: Ps. 71,9.11 Ps. 26,1.2 (morgendienst) Ld. 92,1.2.6 Ps. 116,1.2.3 Gz.179b (middagdienst) Ps. 36,2 Soms ben je onbedoeld en ongewild een luistervink bij gesprekken

Nadere informatie

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Gemaakt voor een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Copyright 2015 door LoveGodGreatly.com Geschreven door: Angela Perritt & Whitney Daugherty Toestemming is verleend om dit document af te drukken

Nadere informatie

Geloof tegenover gevoelens

Geloof tegenover gevoelens Kenneth Hagins Geloofsles nr. 7 Geloof tegenover gevoelens Centrale waarheid: Een formule voor geloof is: 1) Zoek in Gods Woord naar een belofte die betrekking heeft op wat u nodig heeft, 2) Geloof Gods

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, Beste gasten en alle vrienden van de gemeente.

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, Beste gasten en alle vrienden van de gemeente. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, Beste gasten en alle vrienden van de gemeente. Ben je ooit aan iets begonnen met een prut houding? Zo van: dit is niks, dit was niks en dit zal ook nooit wat

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

het Woord was bij God en het Woord was God. Christus, Eerstgeborene van heel de schepping

het Woord was bij God en het Woord was God. Christus, Eerstgeborene van heel de schepping - 1 - Christus, Eerstgeborene van heel de schepping Paulus beschrijft in de Kolossenzen brief wie Jezus is en wie Jezus was. We gaan lezen in Kolossenzen 1:15 en verder: 15 Hij is het Beeld van de onzichtbare

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling

Mededelingen door de ouderling van dienst. Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling Mededelingen door de ouderling van dienst Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Een heel bijzonder huis

Een heel bijzonder huis Een heel bijzonder huis Kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Aagtekerke Wil je eens kijken in een heel bijzonder huis? Vooral op zondag komen er veel mensen in. Weet je al welk huis het is? Een kerk!

Nadere informatie

Christus, de Eerstgeborene van de schepping

Christus, de Eerstgeborene van de schepping - 1 - Christus, de Eerstgeborene van de schepping Paulus beschrijft in de Kolossenzen brief wie Jezus is en wie Jezus was. We gaan lezen in Kolossenzen 1:15 en verder: 15 Hij is het beeld van de onzichtbare

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

DAG 1: Voorbeelden Lees Johannes 13:12-17 Als je van lego iets gaat bouwen, gebruikt je vaak een voorbeeld. Dat voorbeeld maak je na. Ook op school gebruik je vaak voorbeelden. Bij schrijven, bij knutselen

Nadere informatie

De apostel Johannes, die dat Bijbelstukje dat we lazen schreef, zet dan toch opvallend bescheiden in.

De apostel Johannes, die dat Bijbelstukje dat we lazen schreef, zet dan toch opvallend bescheiden in. Gemeente van Christus, 1 Johannes 4:15 en 13, Pinksteren/belijdenis Beste Annelies, Wouter, Suzan, Jorinda en Tom, Mark en Zelia, "Niemand heeft God ooit gezien" Dat staat in de Bijbel, we lazen het daarnet.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan.

ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. Zorg dragen voor elkaar behoort tot het wezen van ons christen-zijn. Stille overweging dagelijks worden we geconfronteerd

Nadere informatie

een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com salm 119 Hem zoeken met heel ons hart

een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com salm 119 Hem zoeken met heel ons hart een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com P salm 119 Hem zoeken met heel ons hart Copyright 2015 door LoveGodGreatly.com Toestemming is verleend om dit document af te drukken en te reproduceren met

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

o Opdat gij moogt weten (SV)

o Opdat gij moogt weten (SV) - 1 - Ons spreken We gaan in deze bijbelstudie in op het positieve gebruik van onze tong. We beginnen met Kolossenzen 4:6a waar staat: Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos. Dit is een

Nadere informatie