Het beest uit de zee. Openbaring 13:1-10. Zijn identiteit. Openbaring 13:1-2. Zijn activiteiten. Openbaring 13:3-10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het beest uit de zee. Openbaring 13:1-10. Zijn identiteit. Openbaring 13:1-2. Zijn activiteiten. Openbaring 13:3-10"

Transcriptie

1 Les 9 voor 2 maart 2019

2 De draak heeft al zijn haat tegenover het Overblijfsel laten zien. Dan staat hij op het zand van de zee. In Openbaring 13 wordt Satans strategie om de Kerk van God aan te vallen aan Johannes getoond, vanaf zijn tijd tot de laatste strijd tegen het Overblijfsel. De draak gebruikt drie politieke / religieuze machten om zijn plan uit te voeren. Het beest uit de zee. Openbaring 13:1-10 Het beest uit de aarde. Openbaring 13:11-13 Het beeld van het beest. Openbaring 13:14-18 Zijn identiteit. Openbaring 13:1-2 Zijn activiteiten. Openbaring 13:3-10 Zijn identiteit. Openbaring 13:11 Zijn activiteiten. Openbaring 13:12-13 Zijn identiteit. Openbaring 13:14 Zijn activiteiten. Openbaring 13:15-18

3 DANIEL OPENBARING "En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht." (Openbaring 13:2) Een beest verschijnt voor Johannes. Het is een mengeling van de vier beesten in Daniël 7. Daniel leefde in de periode van de leeuw (Babylon). Johannes leefde in de periode van het vierde beest (Rome in twee fasen: politiek en religieus). Het visioen richt zich op zijn activiteit gedurende de 42 maanden (tussen 538 NC en 1798 NC), dus dit beest is het pausdom en zijn rol als vervolgende religieuze macht. Het heeft zijn troon ontvangen de stad van de zeven heuvels (zie Openbaring 17:9) - en zijn kracht van de draak. LEEUW BEER LUIPAARD BEEST MET 10 HOORNEN

4 "En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen." (Openbaring 13:5) Wanneer hebben de 42 maanden, de dodelijke wond en de genezing ervan plaatsgevonden? In 538 na Christus, nadat de Ostrogoten (met het Arianisme) werden verdreven, gaf Justinianus de bisschop van Rome de burgerlijke macht over de stad Rome. Op 7 maart 1798 werd de Republiek Rome uitgeroepen. Paus Pius VI werd gearresteerd en naar Frankrijk gedeporteerd. Het pausdom heeft zijn kracht nimmer teruggekregen. Op 20 september 1870 installeerde koning Victor Emmanuel II zijn gerechtshof in Rome. Dit betekende het einde van de pauselijke staten. Op 11 februari 1929 tekenden Pius XI en Benito Mussolini het Verdrag van Lateranen. De katholieke kerk erkende Italië als een soevereine staat, en Italië deed dat met Vaticaanstad. Vaticaanstad werd een onafhankelijke staat van 44 hectare onder pauselijke jurisdictie.

5 "En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen." (Openbaring 13:5) En hij kreeg een mond die grote woorden en godslastering sprak en hij kreeg de macht om dit 42 maanden lang te doen Toen opende hij zijn mond in godslastering tegen God, om Zijn Naam, Zijn tabernakel en degenen die in de hemel wonen te lasteren Hem werd toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk De tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Hij zal woorden tegen de Allerhoogste spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten Hij zal erop uit zijn tijden en de wet te veranderen Dan zullen de heiligen in zijn hand worden gegeven een tijd en tijden en een halve tijd

6 "En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen" (Openbaring 13:6) Wanneer we Openbaring 13:5-7 vergelijken met Daniel 7:24-25, concluderen we dat het beest over het veranderen van de wet spreekt, voor het toestaan van: (1) de aanbidding van beelden en (2) over de verandering van de dag van aanbidding, van Sabbat naar zondag. De lastering tegen God zijn woorden tegen de Allerhoogste. Dat houdt in, het vervangen van de voorspraak van Jezus in het Hemelse Heiligdom door menselijke voorbede, en het vervangen van Jezus' enige offer door het dagelijkse offer in de mis (Hebreeën 10:10-12). Degenen die zich verzetten, werden streng vervolgd. Zijn kracht zal volledig worden hersteld en de wereld zal het beest opnieuw aanbidden.

7 "En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam." (Openbaring 13:11) We kunnen het tweede beest identificeren aan de hand van de volgende kenmerken: HET BEEST UIT DE AARDE De enige huidige natie die overeenkomt met deze beschrijving is de Verenigde Staten van Amerika.

8 "En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was." (Openbaring 13:12) De draak gaf autoriteit aan het beest uit de zee. Dezelfde autoriteit wordt gebruikt door dit tweede beest. Dat is waarom hij als een draak spreekt. De VS wordt altijd gehoord en geraadpleegd tijdens mondiale conflicten, zoals het pausdom tijdens de middeleeuwen geraadpleegd werd. Haar mening en handelingen zijn van invloed op de hele wereld. Het afvallige Protestantisme gesymboliseerd door de VS zal wonderen verrichten, het doen voorkomen als handelend volgens Gods wil. Dit zal het gewetens doen schudden en zal mensen ertoe brengen om de autoriteit van het eerste beest (het pausdom) te aanvaarden.

9 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd." (Openbaring 13:14) Zodra de hele wereld naar het tweede beest kijkt, zal het suggereren om een beeld van het eerste beest te maken. Dat houdt in dat er een politieke en religieuze organisatie wordt gecreëerd die burgerlijke macht gebruikt om religieuze leerstellingen op te leggen, zoals het pausdom deed tijdens de donkere Middeleeuwen. "Wanneer de leidende kerken van de Verenigde Staten, zich verenigd hebbende met gemeenschappelijk beleden doctrines, de staat zullen beïnvloeden om hun decreten te handhaven en hun instellingen in stand te houden, dan zal het protestantse Amerika een beeld hebben gevormd van de Romeinse hiërarchie." (E.G. White G.C. [Grote Strijd blz. 444]).

10 Het merkteken van het beest is geen chip, barcode of een geheim mechanisme om mensen te controleren. Het is een kwestie van aanbidding. Het is om Gods wet dan wel de wet van mensen te accepteren. Het is een onderscheidend embleem dat mensen in twee groepen zal scheiden vlak voor de wederkomst van Jezus. Het is een beslissing die u moet nemen, omdat uw redding afhangt van wie u aanbidt en waarom u dat doet. In de Bijbel staat de naam synoniem voor iemands karakter. Daarom zijn de verzegeld met het karakter de naam van God (Openbaring 14:1) en de rest is verzegeld met het karakter van het beest. Sommige mensen ontvangen het merkteken uit eigenbelang (op hun rechterhand).

11 "Als het licht van de waarheid aan u gepresenteerd is en zo de Sabbat van het vierde gebod onthuld, en laat zien dat er in het Woord van God geen enkel bewijs is voor zondagsviering, en u toch nog steeds vasthoudt aan de valse sabbat, en weigert de Sabbat heilig te houden, die God 'Mijn heilige dag' noemt, ontvangt u het merkteken van het beest. Wanneer vindt dat plaats? Indien u aan het decreet gehoorzaamt dat u gebiedt op zondag te stoppen met werken en God te aanbidden, terwijl u weet dat er geen woord in de Bijbel de zondag als anders dan een gewone werkdag aantoont, dan stemt u ermee in om het merkteken van het beest te ontvangen en weigert u het zegel van God. E.G. White (SDA Bible Commentary, on Revelation 13:16-17)

Heeft God Zijn kinderen feesttijden gegeven?

Heeft God Zijn kinderen feesttijden gegeven? Deel 6 Leviticus 23:1 Heeft God Zijn kinderen feesttijden gegeven? De feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Pesach Ongezuurde broden feest Wekenfeest Dag van bazuingeschal

Nadere informatie

2. De bewoners van de aarde. Degenen die dronken zijn van de valse leer van Babylon. Ze aanbidden het beest en zijn beeld.

2. De bewoners van de aarde. Degenen die dronken zijn van de valse leer van Babylon. Ze aanbidden het beest en zijn beeld. Les 12 voor 23 maart 2019 Er zullen drie hoofdgroepen of allianties zijn in de laatste momenten van de aarde: 1. Een alliantie van religies, bekend als Babylon de grote hoer. 2. Een verbond van politieke

Nadere informatie

Wat is opvallend aan de profetie van Openbaring 13:11?

Wat is opvallend aan de profetie van Openbaring 13:11? Deel 8 Wat is opvallend aan de profetie van Openbaring 13:11? Openbaring 13:11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. Zowel

Nadere informatie

G. OOK MET U ZIJ DE HEER.

G. OOK MET U ZIJ DE HEER. 1 7e zondag van de zomer Protestantse wijkgemeente De Drieklank Gezamenlijk dienst locatie: De ontmoeting, Kloosterveen 6 augustus 2017, 10.00 uur Muziek: Maarten Groen Voorganger: Ds Peter van de Peppel

Nadere informatie

Les 10 voor 9 maart 2019

Les 10 voor 9 maart 2019 Les 10 voor 9 maart 2019 Na de laatste aanval van de draak, het beest en de valse profeet (Openbaring 13), zag Johannes de mensen die zullen overwinnen in het conflict (14:1-5), hun boodschap (14:6-13),

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 25 DRIE DIEREN MET ZEVEN KOPPEN EN TIEN HORENS De vierde lijn in de profetieën van Openbaring houdt zich bezig met de vijanden van Gods volk. Zij doet dit onder

Nadere informatie

De twee beesten Openbaring 13:1-18. Gerard Kramer

De twee beesten Openbaring 13:1-18. Gerard Kramer De twee beesten Openbaring 13:1-18 Gerard Kramer de twee beesten Voorgeschiedenis in 12:7-9 overwinning aartsengel Michaël over de draak = de satan. Gevolg: satan + demonen neergeworpen op de aarde, voortaan

Nadere informatie

Openbaring verbeeld in de Douce Apocalypse

Openbaring verbeeld in de Douce Apocalypse Openbaring verbeeld in de Douce Apocalypse Een van de mooist geïllustreerde handschriften is de Douce Apocalypse uit de tweede helft van de dertiende eeuw. Het manuscript is genoemd naar de Engelse antiquaar

Nadere informatie

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring Noordhorn 2017 2018 Het boek Openbaring Gods 12 toekomstplannen februari 2017 19 september Christus, de opgestane Majesteit 10 oktober Een rapport voor zeven gemeenten 31 oktober Mensen in de hemel! 21

Nadere informatie

De 4 winden. Openbaring 7:1-3. De verzegeld. Openbaring 7:4-8. De grote menigte. Openbaring 7:9-17. De onbevlekte eerstelingen. Openb.

De 4 winden. Openbaring 7:1-3. De verzegeld. Openbaring 7:4-8. De grote menigte. Openbaring 7:9-17. De onbevlekte eerstelingen. Openb. Les 6 voor 9 februari 2019 De 144.000 verzegelde mensen worden geïntroduceerd in twee passages: Openbaring 7 en 14: 1-5. In de eerste passage staan ze omdat het Lam komt. In de tweede hebben ze geweigerd

Nadere informatie

openbaring 12:1-6 de vrouw en de draak

openbaring 12:1-6 de vrouw en de draak openbaring 12:1-6 de vrouw en de draak - Een vrouw (bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten, en een krans van 12 sterren op haar hoofd) staat op het punt van bevallen. - Een grote bloedrode draak

Nadere informatie

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan.

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan. De profeet Zacharia en de vierde droom. Wie is de bron van elk profetisch Woord? 2 Petrus 1:21 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,

Nadere informatie

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring Noordhorn 2017 2018 Het boek Openbaring Gods 12 toekomstplannen februari 2017 19 september Christus, de opgestane Majesteit 10 oktober Een rapport voor zeven gemeenten 31 oktober Mensen in de hemel! 21

Nadere informatie

Een beestachtige oorlog

Een beestachtige oorlog Een beestachtige oorlog Openbaring 11:19-16:21 doel van de serie Openbaring: indeling toekomst-/eindtijd-uitleg ( futuristisch, eschatologisch ): vanaf Op4 nu nog steeds toekomst sleutel 1 - opdracht (1:19):

Nadere informatie

66028 Openbaring 13:1-10 Het beest uit de zee

66028 Openbaring 13:1-10 Het beest uit de zee I. Vier weken geleden zijn wij geëindigd met Openbaring 12 waarin wij voorgesteld werden aan vijf van de zeven personages die in hoofdstuk 12-13 bekendgemaakt worden. A. Wij hebben namelijk kennisgenomen

Nadere informatie

Het einde van de tijden. God openbaart de loop van de tijden

Het einde van de tijden. God openbaart de loop van de tijden Het boek Daniël Droom van een beeld Visioen van vier dieren Daniël 2 Daniël 7 ZBSH Zaterdag Bijbel Studie Haaglanden Voorburg, 15 oktober 2016 Piet van Dijk Indeling van het boek Daniël Hoofdstuk 1 t/m

Nadere informatie

DE LAATSTE EVANGELIEBOODSCHAP EEN WAARSCHUWING TEGEN VALSE EREDIENST

DE LAATSTE EVANGELIEBOODSCHAP EEN WAARSCHUWING TEGEN VALSE EREDIENST DE LAATSTE EVANGELIEBOODSCHAP EEN WAARSCHUWING TEGEN VALSE EREDIENST 1. Wat toont dat de boodschap van de ure des oordeels en de val van Babylon twee delen uitmaken van een drievoudige boodschap? En een

Nadere informatie

MATTHEÜS 24 OPENBARING 6 Oorlogen en geruchten over oorlogen, hongersnoden,

MATTHEÜS 24 OPENBARING 6 Oorlogen en geruchten over oorlogen, hongersnoden, Les 5 voor 2 februari 2019 Vroege tekenen (4-14) De verdrukking (21-22) Tekenen in de lucht (29) De Zoon des Mensen verschijnt (30) De boodschap van de zegels is een schets van de geschiedenis van de kerk

Nadere informatie

Openbaring een overzicht. Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010.

Openbaring een overzicht. Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010. Openbaring een overzicht Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010. Openbaring Pagina 2 Een overzicht Inhoud Voorwoord... 3 Mooi

Nadere informatie

U, ontzagwekkend bent U! Wie zal voor Uw aangezicht bestaan, zodra

U, ontzagwekkend bent U! Wie zal voor Uw aangezicht bestaan, zodra Les 11 voor 16 maart 2019 U, ontzagwekkend bent U! Wie zal voor Uw aangezicht bestaan, zodra Uw toorn ontvlamt? U liet een oordeel uit de hemel horen; de aarde vreesde en werd stil, toen U, o God, opstond

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 van Openbaring is een samenvatting van de geschiedenis van Jezus eerste komst tot aan de eindtijd. Het onthult dat Satan degene is die

Hoofdstuk 12 van Openbaring is een samenvatting van de geschiedenis van Jezus eerste komst tot aan de eindtijd. Het onthult dat Satan degene is die Les 8 voor 23 februari 2019 Hoofdstuk 12 van Openbaring is een samenvatting van de geschiedenis van Jezus eerste komst tot aan de eindtijd. Het onthult dat Satan degene is die verantwoordelijk is voor

Nadere informatie

Het visioen van de troon. Openbaring 4 :1-3, 5, De 4 levende wezens. Openbaring 4: 4. De 24 ouderlingen. Openbaring 4: 6-8

Het visioen van de troon. Openbaring 4 :1-3, 5, De 4 levende wezens. Openbaring 4: 4. De 24 ouderlingen. Openbaring 4: 6-8 Les 4 voor 26 januari 2019 Er zijn vier reeksen van zeven onderwerpen in Openbaring: 7 kerken, 7 zegels, 7 bazuinen en 7 plagen. De hoofdstukken 4 en 5 zijn de inleiding tot het volgende, de zeven zegels.

Nadere informatie

Wat is de stijl van verwoorden. in de boeken Daniël en Openbaring? Welke boek bevat overduidelijk meer goddelijk uitleg. Daniël of Openbaring?

Wat is de stijl van verwoorden. in de boeken Daniël en Openbaring? Welke boek bevat overduidelijk meer goddelijk uitleg. Daniël of Openbaring? Wat is de stijl van verwoorden Deel 10 in de boeken Daniël en Openbaring? Welke boek bevat overduidelijk meer goddelijk uitleg. Daniël of Openbaring? De stijl van Openbaring is grotendeels symbolisch en

Nadere informatie

DOCTRINE VAN DE LAATSTE DINGEN. De grote verdrukking, de antichristus y de opstanding.

DOCTRINE VAN DE LAATSTE DINGEN. De grote verdrukking, de antichristus y de opstanding. DOCTRINE VAN DE LAATSTE DINGEN De grote verdrukking, de antichristus y de opstanding. En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren

Nadere informatie

de echte vrouw van het Lam

de echte vrouw van het Lam de echte vrouw van het Lam Openbaring 17 19 doel van de serie Openbaring: indeling toekomst-/eindtijd-uitleg ( futuristisch, eschatologisch ): vanaf Op4 nu nog steeds toekomst sleutel 1 -opdracht (1:19):

Nadere informatie

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.4:3-4 en 1 JOH.2:22 2.ANTICHRISTEN 1 JOH.2:18-19 DE PERSOON VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.2:18

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.4:3-4 en 1 JOH.2:22 2.ANTICHRISTEN 1 JOH.2:18-19 DE PERSOON VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.2:18 DE GEEST VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.4:3-4 en 1 JOH.2:22 Het is niet van vandaag dat men opstandig is tegen de ene ware God. Doch vandaag voelen wij een wind waaien, welke religieus is, maar geen geloof in

Nadere informatie

13 - Buigen voor Babylon Amazing Facts Storacle Guide (13/24)

13 - Buigen voor Babylon Amazing Facts Storacle Guide (13/24) 13 - Buigen voor Babylon Amazing Facts Storacle Guide (13/24) Koning Nebukadnezar gaf het signaal, en terwijl het muziekkorps inzette, viel het gordijn van het 30 meter hoge gouden beeld, dat schitterde

Nadere informatie

Ruimte voor verstilling

Ruimte voor verstilling Ruimte voor verstilling Mededelingen door de ouderling van dienst Gerard van der Wardt Pastoraal ouderling, sectie 9 Psalm 30 vers 1 en 2 Psalm 30 vers 1 en 2 Psalm 30 vers 1 en 2 Psalm 30 vers 1 en 2

Nadere informatie

Sabbat in de Profetieën

Sabbat in de Profetieën 14 jan. 2017 Moe, druk, of gestrest? Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat WIJ ZIJN DE KERK VAN DE ZEVENDE-DAGS DAGS ADVENTISTEN, GEMEENTE ZOETERMEER Amos 8:4-6 Jullie die de armen kwaad willen berokkenen

Nadere informatie

De straf van God voor degenen die het volk van God hebben onderdrukt sinds Jezus tijd tot de Wederkomst (parallel aan de zeven zegels).

De straf van God voor degenen die het volk van God hebben onderdrukt sinds Jezus tijd tot de Wederkomst (parallel aan de zeven zegels). Les 7 voor 16 februari 2019 De zeven engelen met de zeven bazuinen maken deel uit van het toneel van het zevende zegel, na het einde van de genadetijd. Er zijn twee aanvullende interpretaties voor die

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 26 HET BEEST UIT DE AARDE OPENBARING 13: 11-18. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de

Nadere informatie

Wie zal komen en overwinnen?

Wie zal komen en overwinnen? Zacharia over Gods definitieve overwinning. Wie zal komen en overwinnen? Zacharia 14:1 1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Jesaja 2:12 Want

Nadere informatie

Sabbat en zondag door de eeuwen door Ds. Duco Kerssen

Sabbat en zondag door de eeuwen door Ds. Duco Kerssen Sabbat en zondag door de eeuwen Moe, druk, of gestrest? Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat WIJ ZIJN DE KERK VAN DE ZEVENDE-DAGS DAGS ADVENTISTEN, GEMEENTE ZOETERMEER Sola Scriptura De fundering van

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 216:1, 2 en 3

Wij zingen voor de dienst: Lied 216:1, 2 en 3 Wij zingen voor de dienst: Lied 216:1, 2 en 3 Wij zingen als Intochtslied: Lied 89: 1 en 3 Stil gebed, votum en groet Wij zingen als Intochtslied: Lied 89: 1 en 3 Gebed van verootmoediging Woord

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Europa in de profetie van Daniël

Hoop in onzekere tijden. Europa in de profetie van Daniël Hoop in onzekere tijden Europa in de profetie van Daniël Vier profetische lijnen in het boek Daniël Daniël 2 Daniël 7 Daniël 8, 9 Daniël 10-12 De droom van koning Nebukadnessar Daniël 2 De voeten van het

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. De Laatste Koning

Hoop in onzekere tijden. De Laatste Koning Hoop in onzekere tijden De Laatste Koning De droom van Daniël Daniël 7: 1-8, 15-17 Symbolen Winden = oorlog, opstand, beroeringen Zee (wateren) = volken, natiën, talen Dieren = koningen, die koninkrijken

Nadere informatie

Voor Zijn offer deed Jezus voorbede voor zijn discipelen (en voor ons) voor de Vader.

Voor Zijn offer deed Jezus voorbede voor zijn discipelen (en voor ons) voor de Vader. Les 3 voor 20 oktober 2018 Voor Zijn offer deed Jezus voorbede voor zijn discipelen (en voor ons) voor de Vader. Dit gebed staat bekend als het Hogepriesterlijke Gebed. Eenheid is een van de belangrijkste

Nadere informatie

14 februari 2019 Rotterdam

14 februari 2019 Rotterdam 14 februari 2019 Rotterdam de vorige keren: inleiding tot de zeven brieven ekklesia's in de dag van de Heer Joods, Israëlietisch van karakter 8 En schrijf aan de boodschapper van de ekklesia in Smyrna:

Nadere informatie

Hoe presenteerde het koninkrijk Babel zich naar de overige landen in de wereld?

Hoe presenteerde het koninkrijk Babel zich naar de overige landen in de wereld? De verwoesting van Babel. Hoe presenteerde het koninkrijk Babel zich naar de overige landen in de wereld? Jesaja 13:19, eerste deel Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de

Nadere informatie

Het Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk Europa hoe verder? Het Romeinse Rijk Het oude Rome Europa in 1600 Napoleon Waterloo 1940: het derde rijk dood en verderf 1945: de bevrijding na 1945 Europese Gemeenschap van Kolen en Staal 1952 6 landen

Nadere informatie

LEIDERSCHAP: Christus, het Hoofd Dienend leiderschap. ORGANISATIE: Leer Discipline (kerkelijke tucht) ZENDING.

LEIDERSCHAP: Christus, het Hoofd Dienend leiderschap. ORGANISATIE: Leer Discipline (kerkelijke tucht) ZENDING. Les 12 voor 22 december 2018 Gelovigen erkennen Christus als het Hoofd van de kerk. Een zekere mate van menselijke organisatie is echter essentieel voor de missie en de eenheid van de kerk. Leiders bevorderen

Nadere informatie

Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt?

Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt? Deel 9 Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt? 2 Petrus 1:19 Wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die

Nadere informatie

E.G. White (The Story of Redemption, hoofdstuk 32, blz. 242)

E.G. White (The Story of Redemption, hoofdstuk 32, blz. 242) Les 2 voor 14 juli 2018 1. Handelingen 2: 1-3. De vroege regen. 2. Handelingen 2: 4-13. De gave van tongen. 3. Handelingen 2: 14-32. De eerste preek. 4. Handelingen 2: 33-36. De verheerlijking van Jezus.

Nadere informatie

17 - Het verhaal van twee vrouwen Amazing Facts Storacle Guide (17/24)

17 - Het verhaal van twee vrouwen Amazing Facts Storacle Guide (17/24) 17 - Het verhaal van twee vrouwen Amazing Facts Storacle Guide (17/24) Er viel een stilte in de koninklijke rechtszaal. Alle ogen waren gericht op koning Salomo. Zijn dienaars vroegen zich af, hoe de jonge

Nadere informatie

Is de eindtijd al zichtbaar?

Is de eindtijd al zichtbaar? Almelo 2017-2018 Is de eindtijd al zichtbaar? 24 september 29 oktober 26 noember 21 januari Komt Europa haar crisis te boen? Wat staat Israël nog te wachten? Wat gebeurt er in het Midden-Oosten? 25 februari

Nadere informatie

debijbelopen.nl De kerk haar ware gedaante verschijning grote verdrukking leider Europa leider Israël draak 1 e beest 2 e beest opname

debijbelopen.nl De kerk haar ware gedaante verschijning grote verdrukking leider Europa leider Israël draak 1 e beest 2 e beest opname 1 2 3 4 5 6 7 leider Europa leider Israël draak 1 e beest 2 e beest 1 2 3 4 5 6 7 grote verdrukking 1 2 3 4 5 6 7 opname Openbaring 4-9 10-15 3½ jaar 16 17-18 19 1 2 3 4 5 6 7 leider Europa leider Israël

Nadere informatie

Is er een bijbels antwoord wie de vrouw is op het scharlaken rode beest?

Is er een bijbels antwoord wie de vrouw is op het scharlaken rode beest? Is er een bijbels antwoord wie de vrouw is op het scharlaken rode beest? Openbaring 17:3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest,

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 31 DE BOODSCHAP VAN DE DERDE ENGEL VAN OPENBARING 14: 9-12 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn

Nadere informatie

EENHEID IN AANBIDDING. Les 11 voor 15 december 2018

EENHEID IN AANBIDDING. Les 11 voor 15 december 2018 EENHEID IN AANBIDDING Les 11 voor 15 december 2018 God wordt aanbeden door hemelse wezens en Hij verlangt ook naar onze aanbidding vanaf de aarde. God aanbidden betekent Zijn grootheid en majesteit erkennen,

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël

Nadere informatie

zondag 7 februari 2016 Voorganger: ds. J. Eertink uit Rijssen Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Ineke ten Brug Lector: Jenny Senkeldam

zondag 7 februari 2016 Voorganger: ds. J. Eertink uit Rijssen Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Ineke ten Brug Lector: Jenny Senkeldam zondag 7 februari 2016 Voorganger: ds. J. Eertink uit Rijssen Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Ineke ten Brug Lector: Jenny Senkeldam Voorzang: Lied 666 1 en 2 Welkom Welkom Mededelingen

Nadere informatie

Les 8 voor 24 november 2018

Les 8 voor 24 november 2018 EENHEID IN GELOOF Les 8 voor 24 november 2018 Het delen van een gemeenschappelijke leerstelling is een verbindend element (Handelingen 2:42). We kunnen over onbelangrijke dingen verschillend geloven. Het

Nadere informatie

Pergamus Thyatira Sardis Filadelfia Efeze Laodicea. Smyrna. Patmos EGEÏSCHE ZEE

Pergamus Thyatira Sardis Filadelfia Efeze Laodicea. Smyrna. Patmos EGEÏSCHE ZEE Les 2 voor 12 januari 2019 Openbaring begint met een open brief aan de zeven kerken in Klein-Azië (Turkije). De volgorde van de kerken is dezelfde die een postbode zou volgen om de brieven af te leveren.

Nadere informatie

LAODICEA FILADELFIA SARDIS EFEZE SMYRNA PERGAMUM THYATIRA

LAODICEA FILADELFIA SARDIS EFEZE SMYRNA PERGAMUM THYATIRA Les 3 voor 19 januari 2019 Het is verbazingwekkend hoe God de kwaliteiten van zeven specifieke kerken in Azië (er waren veel kerken daar) gebruikte om de toekomstige geschiedenis van de kerk te laten zien.

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël

Nadere informatie

19 - De dans van de dochter Amazing Facts Storacle Guide (1/24)

19 - De dans van de dochter Amazing Facts Storacle Guide (1/24) 19 - De dans van de dochter Amazing Facts Storacle Guide (1/24) De vrouw van koning Herodes, Herodias, haatte Johannes de Doper. De profeet uit de woestijn had het gewaagd haar te beschuldigen van overspel,

Nadere informatie

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig Avond 5 Opname v.d. gemeente Wederkomst Jezus Intocht in Jeruzalem 6 april 32 Grote witte troon Daniel 9 483 jaar Daniel 9 7 jaar 1000-jarig vrederijk Grote verdrukking nieuwe hemel & nieuwe aarde Kruisiging

Nadere informatie

Onze analyse van Openbaring zal gebaseerd zijn op de volgende structuur:

Onze analyse van Openbaring zal gebaseerd zijn op de volgende structuur: Les 1 voor 5 januari 2019 Het boek Openbaring is een verzameling van de visioenen die Johannes had tijdens zijn gevangenschap op het eiland Patmos, dichtbij Turkije in de Egeïsche Zee. We moeten de structuur

Nadere informatie

Zondag Trinitatis 22 mei 2016 Dorpskerk Oostvoorne om uur

Zondag Trinitatis 22 mei 2016 Dorpskerk Oostvoorne om uur Zondag Trinitatis 22 mei 2016 Dorpskerk Oostvoorne om 09.30 uur Voorganger; Ds. Nita van der Horst Organist: Ron van halen Cantorij o.l.v. Elly Bakker Welkom door OvD Intochtslied: Psalm 62, 1.2 en 5 Votum

Nadere informatie

Welkom op deze vierde studie avond

Welkom op deze vierde studie avond DANIEL DE ZEVENTIG WEKEN Welkom op deze vierde studie avond Zoeklicht Seminar 70Jaarweken van Daniel 12/12/2014 70JW.1: 1 Profetie over de 70 jaarweken van Dan. 9:24-27 Over Israel en Jeruzalem Rechterstoel

Nadere informatie

De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd.

De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd. Les 2 voor 8 oktober 2016 De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd. De Strijd begint. De Strijd op aarde.

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 38 DE VROUW EN HET BEEST OPENBARING 17 De boodschapper Wij hebben in vorige lessen erop gewezen dat het verband tussen de vierde lijn en de opeenvolging van symbolische

Nadere informatie

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring Noordhorn 2017 2018 Het boek Openbaring Gods 12 toekomstplannen februari 2017 19 september Christus, de opgestane Majesteit 10 oktober Een rapport voor zeven gemeenten 31 oktober Mensen in de hemel! 21

Nadere informatie

Hij is van plan om mensen voorspoed te brengen (Jeremia 29:11) Hij heeft behagen in Zijn volgelingen (Psalm 147:11)

Hij is van plan om mensen voorspoed te brengen (Jeremia 29:11) Hij heeft behagen in Zijn volgelingen (Psalm 147:11) Les 4 voor 28 april 2018 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en

Nadere informatie

7 is meer dan 666. Het boeddhis+sch klooster op Taung Kalat (Birma) Is te bereiken via een trap met 777 treden

7 is meer dan 666. Het boeddhis+sch klooster op Taung Kalat (Birma) Is te bereiken via een trap met 777 treden 7 is meer dan 666 Het boeddhis+sch klooster op Taung Kalat (Birma) Is te bereiken via een trap met 777 treden Overal in Openbaring zeventallen Zeven bazuinen Zeven kandelaren voor zeven gemeenten Zeven

Nadere informatie

Wondertekenen in het Johannesevangelie

Wondertekenen in het Johannesevangelie Hugo Bouter Wondertekenen in het Johannesevangelie De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie Johannes 2:1 21:14 Tekenen bevestigden de prediking van het evangelie Volgens Handelingen 2:22 is het

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

We zijn geroepen om in hoop te leven terwijl we wachten op het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis.

We zijn geroepen om in hoop te leven terwijl we wachten op het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis. Les 13 voor 29 december 2018 We zijn geroepen om in hoop te leven terwijl we wachten op het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis. In die tijd zal onze samenhorigheid in Christus en met heel de schepping

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 17 DE STRUCTUUR VAN OPENBARING Het boek Openbaring heeft een geheel eigen structuur. Voordat wij ons gaan verdiepen in de bijzonderheden van de verschillende

Nadere informatie

t Begin van t Einde Riley Jack (the Advent Gospel Promotions, 2014)

t Begin van t Einde Riley Jack (the Advent Gospel Promotions, 2014) t Begin van t Einde { Riley Jack (the Advent Gospel Promotions, 2014) { 1844, Het begin van het einde Oorlogen & Terrorisme Misleiding Hongersnoden & vluchtelingen Opstand & rellen Besmettelijke Ziekten

Nadere informatie

Het pauselijke Rome heeft. 1. het 2e gebod weggelaten, 2. het vierde gebod grondig gewijzigd 3. het 10e gebod gesplitst

Het pauselijke Rome heeft. 1. het 2e gebod weggelaten, 2. het vierde gebod grondig gewijzigd 3. het 10e gebod gesplitst Hoe heeft de kleine hoorn, het pauselijke Rome, Deel 5 in de loop van de eeuwen wet en tijden veranderd? Daniël en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, 7:25 Het pauselijke Rome heeft 1. het

Nadere informatie

Welke Bijbeltekst geeft aan dat God de aarde eens rechtvaardig zal oordelen?

Welke Bijbeltekst geeft aan dat God de aarde eens rechtvaardig zal oordelen? Welke Bijbeltekst geeft aan dat God de aarde eens rechtvaardig zal oordelen? Handelingen 17:31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een

Nadere informatie

Kom hierboven! - Brandstof voor je ziel - Kijken naar je eeuwige erfenis - Ingaan op je eeuwige roeping

Kom hierboven! - Brandstof voor je ziel - Kijken naar je eeuwige erfenis - Ingaan op je eeuwige roeping Kom hierboven! Kom hierboven! - Brandstof voor je ziel - Kijken naar je eeuwige erfenis - Ingaan op je eeuwige roeping Schoonheid is een kwaliteit of beleving (van een persoon, voorwerp, klank, plaats

Nadere informatie

Wateren zijn een symbool voor volkeren, een staat, een natie.

Wateren zijn een symbool voor volkeren, een staat, een natie. les 17 De hulp voor de antichristelijke macht, Rome en Amerika Wat wordt volgens de bijbel bedoeld met waterstromen? Openbaring 17:15 De waterstromen die je zag, zei de engel, waar de hoer aan zit, zijn

Nadere informatie

des tijds veranderd worden en een nieuw lichaam ontvangen. De wederkomst

des tijds veranderd worden en een nieuw lichaam ontvangen. De wederkomst - 1 - De wederkomst We gaan het hebben over de wederkomst van de Here Jezus en we slaan de bijbel open bij 1 Thes. 4 vanaf vers 15: 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die

Nadere informatie

Jezus komt spoedig!!!

Jezus komt spoedig!!! OEF YES Jezus komt spoedig!!! TSJA Niet graag lezen, al dat geweld, heel eng allemaal; 1 Heerlijk vinden om te lezen, lekker veel strijd en actie, Jezus wint; Niet graag lezen, je moet maar zien dat je

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Zeven visioenen. met zeven stemmen Op. 14. Overzicht. Alle zevens. maar: 666. opname verbond verbroken 2e komst grote verdrukking. H4+5 Dan. 12:11,12?

Zeven visioenen. met zeven stemmen Op. 14. Overzicht. Alle zevens. maar: 666. opname verbond verbroken 2e komst grote verdrukking. H4+5 Dan. 12:11,12? Zeven visioenen met zeven stemmen Op. 14 Overzicht opname verbond verbroken 2e komst grote verdrukking 1 2 3 4 5 6 7 H4+5 Dan. 1 2 3 4 5 6 7 12:11,12? 1234567 Schalen Bowls Bazuinen Trumpets Zegels Seals

Nadere informatie

U zult Mij zoeken en Mij vinden, wanneer U Mij zoekt met Uw hele hart

U zult Mij zoeken en Mij vinden, wanneer U Mij zoekt met Uw hele hart GOD, EN GOD ALLEEN, IS DE VREUGDE VAN ONS EEUWIG THUIS U zult Mij zoeken en Mij vinden, wanneer U Mij zoekt met Uw hele hart 1 Ex.20:4-6: U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

God redt tot het eind van de tijden

God redt tot het eind van de tijden God redt tot het eind van de tijden (Daniël 3 en 6) Voorburg 19 november 2016 Indeling Daniël (JND) Beginselen in de hoofdstukken 1-6 Details en uitwerking in de hoofdstukken 7-12 4. Indeling van het boek

Nadere informatie

Christus komt! En dan?

Christus komt! En dan? de Ark Assen Christus komt! En dan? ma ma ma do 2 oktober 30 oktober 27 november 14 december De opname van de gemeente De rechterstoel van Christus Oordeel over schapen en bokken De grote, witte troon

Nadere informatie

Jezus zei tegen Petrus: "En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.", vlak voor zijn ontkenning (Lukas 22:32) Petrus

Jezus zei tegen Petrus: En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders., vlak voor zijn ontkenning (Lukas 22:32) Petrus Les 6 voor 11 augustus 2018 Jezus zei tegen Petrus: "En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.", vlak voor zijn ontkenning (Lukas 22:32) Petrus vervulde die opdracht door naar

Nadere informatie

Eigenlijk is het verhaal over de Tabernakel, het verhaal over een tent in de woestijn!

Eigenlijk is het verhaal over de Tabernakel, het verhaal over een tent in de woestijn! De Tabernakel. God wil wonen tussen de mensen! Het is een historisch verhaal uit Exodus. Maar er zitten geweldige geestelijke betekenissen in! Denk alleen al aan de overeenkomst tussen een offer voor je

Nadere informatie

maandag januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1

maandag januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1 maandag 1 januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

2 - Terug naar Jeruzalem

2 - Terug naar Jeruzalem 2 - Terug naar Jeruzalem De discipelen van Jezus waren helemaal verslagen. Al hun hoop en dromen over het nieuwe koninkrijk van God waren die vrijdag ervoor aan het kruis geslagen. Gebroken door rouw en

Nadere informatie

De hogepriester in het oude verbond is een beeld van deze hemelse. Hebreeën 8

De hogepriester in het oude verbond is een beeld van deze hemelse. Hebreeën 8 - 1 - Hebreeën 8 1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, 2 Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hier

Nadere informatie

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn,

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, Lucas 23:33-49 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En

Nadere informatie

heel erg!!! 1000-jarig rijk hersteld Israël opname van de gemeente 7 zegels 7 bazuinen 7 schalen rechterstoel van Christus grote verdrukking

heel erg!!! 1000-jarig rijk hersteld Israël opname van de gemeente 7 zegels 7 bazuinen 7 schalen rechterstoel van Christus grote verdrukking 1000-jarig rijk opname van de gemeente 7 schalen hersteld Israël 7 bazuinen 7 zegels grote verdrukking antichrist rechterstoel van Christus de jongste dag schapen en bokken bruiloft van het Lam grote,

Nadere informatie

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Johannes 2:6)

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Johannes 2:6) Les 12 voor 17 december 2016 Aan het einde van het verhaal van Job, stelt God Zich voor als de grote Schepper en eindigt met het verdriet van Job. Niettemin, het conflict tussen God en Satan dat dit probleem

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

NGB Artikel 26 dinsdag 16 april

NGB Artikel 26 dinsdag 16 april Verboden toegang voor onbevoegden NGB Artikel 26 dinsdag 16 april Wij geloven dat de toegang gesloten. Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël

Nadere informatie

- 1 - De eindtijd. In Daniël 12:1b staat hierover:

- 1 - De eindtijd. In Daniël 12:1b staat hierover: - 1 - De eindtijd Wat staat de mensen te wachten in de eindtijd? Wat schreef Daniël daarover en wat sprak Jezus daarover en wat schreef Johannes op Patmos daarover? In Daniël 12:1b staat hierover: Het

Nadere informatie

Deel 2. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. (Daniël 2: 44-45)

Deel 2. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. (Daniël 2: 44-45) Deel 2 De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. (Daniël 2: 44-45) Welke profetie ontving Daniël in 850 voor Chr. en welk dieren werden profetisch voorgesteld? Daniël 7:3-7 3 En er klommen

Nadere informatie

Aanbidding het eind en het begin

Aanbidding het eind en het begin Aanbidding het eind en het begin Openbaring 13, 1 & 8 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke

Nadere informatie

HET HEILIGE VOLK HERSTELD

HET HEILIGE VOLK HERSTELD HET HEILIGE VOLK HERSTELD Daniël 10, 11 en 12 ZBSH, 8 april 2017 2 Het boek Daniël Inleiding op het boek Daniël Daniël 1:1-21 God openbaart de loop van de tijden Daniël 2 & 7 God redt tot het einde van

Nadere informatie

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN.

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. Openbaring 14 1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de

Nadere informatie