Heeft God Zijn kinderen feesttijden gegeven?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft God Zijn kinderen feesttijden gegeven?"

Transcriptie

1 Deel 6 Leviticus 23:1 Heeft God Zijn kinderen feesttijden gegeven? De feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Pesach Ongezuurde broden feest Wekenfeest Dag van bazuingeschal Grote Verzoendag Loofhuttenfeest

2 Daniël 7:25 Wie heeft de Bijbelse feesttijden gewijzigd?. en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, De pauselijke macht heeft niet alleen de wet veranderd, maar ook de tijden zijn veranderd. Zoals Daniël al gezegd heeft, zal de kleine hoorn als beeld van de Antichrist er op uit zijn behalve de wet ook de tijden te veranderen. Ging het bij de wet vooral over het vierde gebod, als het over tijden gaat, worden de feesttijden bedoeld. Dit zijn tijden die bestemd zijn voor feestelijke vieringen of herdenkingen. In de Bijbel worden ze genoemd de feesttijden van de Heere.

3 Daniël 7:25 Welke wijzigingen heeft de pauselijke macht ingevoerd?. en het zal menen de tijden en de wet te veranderen,

4 Daniël 7:25 Wanneer en op welk concilie werden de eerste wijzigingen doorgevoerd door de pauselijke macht?. en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, Op het concilie in Nicea in 325 worden twee zaken duidelijk vastgelegd: 1. De eerste zondag na de eerste volle maan na de dag waarop de lente begint, wordt de feestdag van Pasen. Er wordt bewust afgeweken van de Bijbels datum. 2. Het christelijke paasfeest mag in geen geval met het Joodse samen allen. Dit betekent dat, eens in de zoveel jaren, wanneer het Pasen toch samen dreigt te vallen met het Bijbelse Pesach, het Pasen een maand wordt verschoven. De apostel Paulus waarschuwde over het veranderen van de feestdatum. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u. (Romeinen 11:17,18)

5 Daniël 7:25 Waaruit blijkt dat het pauselijke instituut zich bewust is van de wijzigingen in de feestdagen? Vraag: Hoe kunt u bewijzen, dat de kerk macht heeft feestdagen verplicht te stellen? Antwoord: Juist daardoor, dat zij de Sabbat verschoven heeft naar de zondag, wat zelfs de protestanten erkennen, waardoor zij zich openlijk tegenspreken als zij de zondag streng onderhouden en de meeste andere feestdagen, die door diezelfde kerk werden ingesteld, heiligen. (Abridgement of Christian Doctrine; H. Tuberville, Donay-Kolleg, 1649, blz. 58).

6 Openbaring 13:1-3, 5 Wat zegt het boek Openbaring over de pauselijke macht? 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. 2 En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn voeten als voeten van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. 5 En het werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en het werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. Het beest uit Openbaring 13:1-10 en de kleine horen uit Daniel 7 stellen dezelfde macht voor: De pauselijke macht!

7 Openbaring 13:1 Welke details benadrukken dat het beest opkomende uit de zee de pauselijke macht beschrijft? En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. "Hoornen" in de Bijbelse profetie vertegenwoordigen de koning, heerser of koninkrijk (zie Daniël 7:24 en 8:21, Openbaring 17:12). Het beest heeft tien horens, kan worden gevonden, in het 7e hoofdstuk van het boek Daniël. Het beest, dat Daniël zag in een visioen, was het Romeinse Rijk, dat instortte in tien opvolgers van staten, vertegenwoordigd door tien horens. Openbaring 17:9 De zeven hoofden zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en ook zeven koningen. Volgens de Bijbel, dan is het zeven koppen staat voor de zeven heuvels waarop de "vrouw" (of "grote stad") zit. Rome staat bekend als een stad die werd gebouwd op zeven heuvels.

8 Openbaring 13:2 Wie gaf de pauselijke macht kracht, zijn troon en grote macht?. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, Wie is volgens de Bijbel de draak? Openbaring 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt

9 Openbaring 13:5 Hoelang zou de pauselijke macht heersen?. het werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. Daniël 7:25 tijd, tijden, ½ tijd 1260 jaar Daniël 12:7 tijd, tijden, ½ tijd 1260 jaar Openbaring 11:2 42 maanden 1260 jaar Openbaring 11: dagen 1260 jaar Openbaring 12: dagen 1260 jaar Openbaring 12:14 tijd, tijden, ½ tijd 1260 jaar Openbaring 13:5 42 maanden 1260 jaar 1 tijde = 360 profetische dagen; 2 tijden = 720 profetische dagen; een halve tijde = 180 profetische dagen; TOTAAL = 1260 PROFETISCHE DAGEN Het feit dat in de Bijbel zeven verwijzingen te vinden zijn naar deze tijdsperiode maakt duidelijk dat het pausdom gedurende 1260 profetische dagen is letterlijk 1260 jaar haar macht zou uitoefenen.

10 Sinds welk jaar kon de pauselijke macht groeien naar de geprofeteerde wereldmacht Sinds 538 na Chr. In welk jaar werd de pauselijke macht gebroken? In het jaar 1798 na Chr.

11 Hoe wreed was de pauselijk macht in die periode? Openbaring En het werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen, 13:7 en om die te overwinnen; en het werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. Feit blijft dat het pausdom tussen 100 en 150 miljoen mensen heeft laten doden. Vaak op wrede manier omdat ze weigerden het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk te accepteren. "De rooms-katholieke kerk vergoten onschuldig bloed meer dan enige andere instelling die ooit heeft bestaan in de mensheid." (W.E. Lecky, opkomst en invloed van het rationalisme in Europa, deel 2 blz. 32)

12 Wat gebeurde er in 1798 Openbaring 13:3 met betrekking tot de pauselijk macht? En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, Vanaf het jaar 538 regeerde het Pausdom precies 1260 jaar, tot er in het jaar 1798 iets opmerkelijk gebeurde. De Paus werd gevangen genomen! Berthier, een generaal van Napoleon, nam de Paus gevangen, bracht hem naar Frankrijk, waar hij in gevangenschap stierf. Er werd een republiek in Rome gesticht. Een dodelijke wonde. Het Pausdom had precies 1260 jaar geheerst.

13 Wat gebeurde er in 1929 met betrekking tot de pauselijk macht? Openbaring 13:3.en zijn dodelijke wond werd genezen; Het Verdrag van Lateranen is een verdrag dat op 11 februari 1929 in het Lateraanse paleis werd gesloten tussen de Heilige Stoel en de Italiaanse regering onder de fascistische dictator Benito Mussolini. Ratificatie van het verdrag vond plaats op 7 juni Een verdrag waarin de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Heilige Stoel werd erkend, de staat Vaticaanstad werd opgericht en de grens tussen Italië en Vaticaanstad werd bepaald. De Heilige Stoel heeft met 172 landen politieke betrekkingen.

14 Wat blijkt uit een enquête die op 7 februari 2017 te lezen was op HLN.BE? Openbaring 13:3. en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Volgens een internationale enquête heeft 54 procent van de wereldbevolking een gunstige mening over paus Franciscus. Slechts 12 procent van de ondervraagden heeft een ongunstige opinie over de kerkleider. De populariteit van de paus varieert naar continent: zijn populariteit is het grootst in Latijns-Amerika (77 procent), Noord-Amerika (63 procent) en Europa (47 procent). In de Arabische landen heeft 36 procent van de ondervraagden een gunstige mening over de kerkleider.

Het beest uit de zee. Openbaring 13:1-10. Zijn identiteit. Openbaring 13:1-2. Zijn activiteiten. Openbaring 13:3-10

Het beest uit de zee. Openbaring 13:1-10. Zijn identiteit. Openbaring 13:1-2. Zijn activiteiten. Openbaring 13:3-10 Les 9 voor 2 maart 2019 De draak heeft al zijn haat tegenover het Overblijfsel laten zien. Dan staat hij op het zand van de zee. In Openbaring 13 wordt Satans strategie om de Kerk van God aan te vallen

Nadere informatie

Wat is opvallend aan de profetie van Openbaring 13:11?

Wat is opvallend aan de profetie van Openbaring 13:11? Deel 8 Wat is opvallend aan de profetie van Openbaring 13:11? Openbaring 13:11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. Zowel

Nadere informatie

Sabbat en zondag door de eeuwen door Ds. Duco Kerssen

Sabbat en zondag door de eeuwen door Ds. Duco Kerssen Sabbat en zondag door de eeuwen Moe, druk, of gestrest? Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat WIJ ZIJN DE KERK VAN DE ZEVENDE-DAGS DAGS ADVENTISTEN, GEMEENTE ZOETERMEER Sola Scriptura De fundering van

Nadere informatie

2. De bewoners van de aarde. Degenen die dronken zijn van de valse leer van Babylon. Ze aanbidden het beest en zijn beeld.

2. De bewoners van de aarde. Degenen die dronken zijn van de valse leer van Babylon. Ze aanbidden het beest en zijn beeld. Les 12 voor 23 maart 2019 Er zullen drie hoofdgroepen of allianties zijn in de laatste momenten van de aarde: 1. Een alliantie van religies, bekend als Babylon de grote hoer. 2. Een verbond van politieke

Nadere informatie

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring Noordhorn 2017 2018 Het boek Openbaring Gods 12 toekomstplannen februari 2017 19 september Christus, de opgestane Majesteit 10 oktober Een rapport voor zeven gemeenten 31 oktober Mensen in de hemel! 21

Nadere informatie

De twee beesten Openbaring 13:1-18. Gerard Kramer

De twee beesten Openbaring 13:1-18. Gerard Kramer De twee beesten Openbaring 13:1-18 Gerard Kramer de twee beesten Voorgeschiedenis in 12:7-9 overwinning aartsengel Michaël over de draak = de satan. Gevolg: satan + demonen neergeworpen op de aarde, voortaan

Nadere informatie

Het Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk Europa hoe verder? Het Romeinse Rijk Het oude Rome Europa in 1600 Napoleon Waterloo 1940: het derde rijk dood en verderf 1945: de bevrijding na 1945 Europese Gemeenschap van Kolen en Staal 1952 6 landen

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 25 DRIE DIEREN MET ZEVEN KOPPEN EN TIEN HORENS De vierde lijn in de profetieën van Openbaring houdt zich bezig met de vijanden van Gods volk. Zij doet dit onder

Nadere informatie

G. OOK MET U ZIJ DE HEER.

G. OOK MET U ZIJ DE HEER. 1 7e zondag van de zomer Protestantse wijkgemeente De Drieklank Gezamenlijk dienst locatie: De ontmoeting, Kloosterveen 6 augustus 2017, 10.00 uur Muziek: Maarten Groen Voorganger: Ds Peter van de Peppel

Nadere informatie

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring

Noordhorn. februari Gods 12 toekomstplannen Het boek Openbaring Noordhorn 2017 2018 Het boek Openbaring Gods 12 toekomstplannen februari 2017 19 september Christus, de opgestane Majesteit 10 oktober Een rapport voor zeven gemeenten 31 oktober Mensen in de hemel! 21

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Europa in de profetie van Daniël

Hoop in onzekere tijden. Europa in de profetie van Daniël Hoop in onzekere tijden Europa in de profetie van Daniël Vier profetische lijnen in het boek Daniël Daniël 2 Daniël 7 Daniël 8, 9 Daniël 10-12 De droom van koning Nebukadnessar Daniël 2 De voeten van het

Nadere informatie

Voordat in Leviticus de zeven feesten aan bod zijn wordt eerst een wekelijks feest benadrukt. Welke heilige samenkomst is dat?

Voordat in Leviticus de zeven feesten aan bod zijn wordt eerst een wekelijks feest benadrukt. Welke heilige samenkomst is dat? De zeven feesten. Voordat in Leviticus de zeven feesten aan bod zijn wordt eerst een wekelijks feest benadrukt. Welke heilige samenkomst is dat? Leviticus 23:2-3 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen

Nadere informatie

debijbelopen.nl De kerk haar ware gedaante verschijning grote verdrukking leider Europa leider Israël draak 1 e beest 2 e beest opname

debijbelopen.nl De kerk haar ware gedaante verschijning grote verdrukking leider Europa leider Israël draak 1 e beest 2 e beest opname 1 2 3 4 5 6 7 leider Europa leider Israël draak 1 e beest 2 e beest 1 2 3 4 5 6 7 grote verdrukking 1 2 3 4 5 6 7 opname Openbaring 4-9 10-15 3½ jaar 16 17-18 19 1 2 3 4 5 6 7 leider Europa leider Israël

Nadere informatie

Openbaring verbeeld in de Douce Apocalypse

Openbaring verbeeld in de Douce Apocalypse Openbaring verbeeld in de Douce Apocalypse Een van de mooist geïllustreerde handschriften is de Douce Apocalypse uit de tweede helft van de dertiende eeuw. Het manuscript is genoemd naar de Engelse antiquaar

Nadere informatie

66028 Openbaring 13:1-10 Het beest uit de zee

66028 Openbaring 13:1-10 Het beest uit de zee I. Vier weken geleden zijn wij geëindigd met Openbaring 12 waarin wij voorgesteld werden aan vijf van de zeven personages die in hoofdstuk 12-13 bekendgemaakt worden. A. Wij hebben namelijk kennisgenomen

Nadere informatie

Het einde van de tijden. God openbaart de loop van de tijden

Het einde van de tijden. God openbaart de loop van de tijden Het boek Daniël Droom van een beeld Visioen van vier dieren Daniël 2 Daniël 7 ZBSH Zaterdag Bijbel Studie Haaglanden Voorburg, 15 oktober 2016 Piet van Dijk Indeling van het boek Daniël Hoofdstuk 1 t/m

Nadere informatie

Deel 2. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. (Daniël 2: 44-45)

Deel 2. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. (Daniël 2: 44-45) Deel 2 De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. (Daniël 2: 44-45) Welke profetie ontving Daniël in 850 voor Chr. en welk dieren werden profetisch voorgesteld? Daniël 7:3-7 3 En er klommen

Nadere informatie

Het pauselijke Rome heeft. 1. het 2e gebod weggelaten, 2. het vierde gebod grondig gewijzigd 3. het 10e gebod gesplitst

Het pauselijke Rome heeft. 1. het 2e gebod weggelaten, 2. het vierde gebod grondig gewijzigd 3. het 10e gebod gesplitst Hoe heeft de kleine hoorn, het pauselijke Rome, Deel 5 in de loop van de eeuwen wet en tijden veranderd? Daniël en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, 7:25 Het pauselijke Rome heeft 1. het

Nadere informatie

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Spreker: Arno Lam Datum: 14-06-2015 Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Pesach Ongezuurde Broden Eerstelingenfeest Pinksterfeest

Nadere informatie

13 - Buigen voor Babylon Amazing Facts Storacle Guide (13/24)

13 - Buigen voor Babylon Amazing Facts Storacle Guide (13/24) 13 - Buigen voor Babylon Amazing Facts Storacle Guide (13/24) Koning Nebukadnezar gaf het signaal, en terwijl het muziekkorps inzette, viel het gordijn van het 30 meter hoge gouden beeld, dat schitterde

Nadere informatie

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan.

De Bijbel wijst God als de schrijver ervan. De profeet Zacharia en de vierde droom. Wie is de bron van elk profetisch Woord? 2 Petrus 1:21 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods,

Nadere informatie

Een beestachtige oorlog

Een beestachtige oorlog Een beestachtige oorlog Openbaring 11:19-16:21 doel van de serie Openbaring: indeling toekomst-/eindtijd-uitleg ( futuristisch, eschatologisch ): vanaf Op4 nu nog steeds toekomst sleutel 1 - opdracht (1:19):

Nadere informatie

Wie zal komen en overwinnen?

Wie zal komen en overwinnen? Zacharia over Gods definitieve overwinning. Wie zal komen en overwinnen? Zacharia 14:1 1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Jesaja 2:12 Want

Nadere informatie

DE LAATSTE EVANGELIEBOODSCHAP EEN WAARSCHUWING TEGEN VALSE EREDIENST

DE LAATSTE EVANGELIEBOODSCHAP EEN WAARSCHUWING TEGEN VALSE EREDIENST DE LAATSTE EVANGELIEBOODSCHAP EEN WAARSCHUWING TEGEN VALSE EREDIENST 1. Wat toont dat de boodschap van de ure des oordeels en de val van Babylon twee delen uitmaken van een drievoudige boodschap? En een

Nadere informatie

openbaring 12:1-6 de vrouw en de draak

openbaring 12:1-6 de vrouw en de draak openbaring 12:1-6 de vrouw en de draak - Een vrouw (bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten, en een krans van 12 sterren op haar hoofd) staat op het punt van bevallen. - Een grote bloedrode draak

Nadere informatie

Onze analyse van Openbaring zal gebaseerd zijn op de volgende structuur:

Onze analyse van Openbaring zal gebaseerd zijn op de volgende structuur: Les 1 voor 5 januari 2019 Het boek Openbaring is een verzameling van de visioenen die Johannes had tijdens zijn gevangenschap op het eiland Patmos, dichtbij Turkije in de Egeïsche Zee. We moeten de structuur

Nadere informatie

14 februari 2019 Rotterdam

14 februari 2019 Rotterdam 14 februari 2019 Rotterdam de vorige keren: inleiding tot de zeven brieven ekklesia's in de dag van de Heer Joods, Israëlietisch van karakter 8 En schrijf aan de boodschapper van de ekklesia in Smyrna:

Nadere informatie

de echte vrouw van het Lam

de echte vrouw van het Lam de echte vrouw van het Lam Openbaring 17 19 doel van de serie Openbaring: indeling toekomst-/eindtijd-uitleg ( futuristisch, eschatologisch ): vanaf Op4 nu nog steeds toekomst sleutel 1 -opdracht (1:19):

Nadere informatie

De feesten van de Heer. C. Noorlander

De feesten van de Heer. C. Noorlander De feesten van de Heer C. Noorlander Kerkelijke feesten Datum Goede Vrijdag Vrijdag vóór Pasen Pasen 1 e zondag (en maandag) na 1 e volle maan in de lente Hemelvaartsdag 6 e donderdag na Pasen Pinksteren

Nadere informatie

Is de eindtijd al zichtbaar?

Is de eindtijd al zichtbaar? Almelo 2017-2018 Is de eindtijd al zichtbaar? 24 september 29 oktober 26 noember 21 januari Komt Europa haar crisis te boen? Wat staat Israël nog te wachten? Wat gebeurt er in het Midden-Oosten? 25 februari

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 26 HET BEEST UIT DE AARDE OPENBARING 13: 11-18. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de

Nadere informatie

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.4:3-4 en 1 JOH.2:22 2.ANTICHRISTEN 1 JOH.2:18-19 DE PERSOON VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.2:18

DE GEEST VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.4:3-4 en 1 JOH.2:22 2.ANTICHRISTEN 1 JOH.2:18-19 DE PERSOON VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.2:18 DE GEEST VAN DE ANTICHRIST 1 JOH.4:3-4 en 1 JOH.2:22 Het is niet van vandaag dat men opstandig is tegen de ene ware God. Doch vandaag voelen wij een wind waaien, welke religieus is, maar geen geloof in

Nadere informatie

Aanbidding het eind en het begin

Aanbidding het eind en het begin Aanbidding het eind en het begin Openbaring 13, 1 & 8 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke

Nadere informatie

les 16 Een geestelijke macht.

les 16 Een geestelijke macht. les 16 Een geestelijke macht. 1 In les 16 was te zien dat, koning Nebukadnezar in zijn droom over een metalen beeld, inzicht kreeg omtrent het verloop van de wereldgeschiedenis. Later kreeg Daniël in een

Nadere informatie

Inspectie van het lam in de tempel Inspectie van het lam in ieders huis. Jezus wordt 4 dagen ondervraagd en in Hem wordt niets gevonden

Inspectie van het lam in de tempel Inspectie van het lam in ieders huis. Jezus wordt 4 dagen ondervraagd en in Hem wordt niets gevonden Hogepriester brengt lam voor de na;e naar de tempel Inspec;e van het lam in de tempel Inspec;e van het lam in ieders huis Laatste Avondmaal van Jezus en Zijn discipelen = Sedermaal;jd 09.00: Lam wordt

Nadere informatie

Openbaring een overzicht. Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010.

Openbaring een overzicht. Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010. Openbaring een overzicht Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010. Openbaring Pagina 2 Een overzicht Inhoud Voorwoord... 3 Mooi

Nadere informatie

Wat is de stijl van verwoorden. in de boeken Daniël en Openbaring? Welke boek bevat overduidelijk meer goddelijk uitleg. Daniël of Openbaring?

Wat is de stijl van verwoorden. in de boeken Daniël en Openbaring? Welke boek bevat overduidelijk meer goddelijk uitleg. Daniël of Openbaring? Wat is de stijl van verwoorden Deel 10 in de boeken Daniël en Openbaring? Welke boek bevat overduidelijk meer goddelijk uitleg. Daniël of Openbaring? De stijl van Openbaring is grotendeels symbolisch en

Nadere informatie

Pergamus Thyatira Sardis Filadelfia Efeze Laodicea. Smyrna. Patmos EGEÏSCHE ZEE

Pergamus Thyatira Sardis Filadelfia Efeze Laodicea. Smyrna. Patmos EGEÏSCHE ZEE Les 2 voor 12 januari 2019 Openbaring begint met een open brief aan de zeven kerken in Klein-Azië (Turkije). De volgorde van de kerken is dezelfde die een postbode zou volgen om de brieven af te leveren.

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

17 - Het verhaal van twee vrouwen Amazing Facts Storacle Guide (17/24)

17 - Het verhaal van twee vrouwen Amazing Facts Storacle Guide (17/24) 17 - Het verhaal van twee vrouwen Amazing Facts Storacle Guide (17/24) Er viel een stilte in de koninklijke rechtszaal. Alle ogen waren gericht op koning Salomo. Zijn dienaars vroegen zich af, hoe de jonge

Nadere informatie

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD Wat is het evangelie? Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit de dood. Wij zijn met Hem gestorven aan ons oude leven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. God

Nadere informatie

Jesjoea opgewekt uit de dood als eersteling Jesjoea beweegoffer van de eerstelingen 1 Korinthe 15:20-28 Eersteling Messias als Eersteling

Jesjoea opgewekt uit de dood als eersteling Jesjoea beweegoffer van de eerstelingen 1 Korinthe 15:20-28 Eersteling Messias als Eersteling FOB 7 9 april 2016 We zijn aan het einde van het FOB aangekomen.. dag 7 Het begon met Pesach en afgelopen donderdag herdachten we de opstandingdag. Donderdag? Op de deels herstelde Zadok kalender was dat

Nadere informatie

Christus komt! En dan?

Christus komt! En dan? de Ark Assen Christus komt! En dan? ma ma ma do 2 oktober 30 oktober 27 november 14 december De opname van de gemeente De rechterstoel van Christus Oordeel over schapen en bokken De grote, witte troon

Nadere informatie

Wat zal in de eindtijd gebeuren?

Wat zal in de eindtijd gebeuren? Wat zal in de eindtijd gebeuren? Deel 4 1 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Daniël 12 Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er

Nadere informatie

Hoe presenteerde het koninkrijk Babel zich naar de overige landen in de wereld?

Hoe presenteerde het koninkrijk Babel zich naar de overige landen in de wereld? De verwoesting van Babel. Hoe presenteerde het koninkrijk Babel zich naar de overige landen in de wereld? Jesaja 13:19, eerste deel Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de

Nadere informatie

Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk?

Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk? Besnijdenis en Pascha in Gilgal. Door welke gebeurtenis waren de vijanden van Israël bang geworden voor Gods volk? Jozua 5:1 1 Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk

Nadere informatie

Wondertekenen in het Johannesevangelie

Wondertekenen in het Johannesevangelie Hugo Bouter Wondertekenen in het Johannesevangelie De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie Johannes 2:1 21:14 Tekenen bevestigden de prediking van het evangelie Volgens Handelingen 2:22 is het

Nadere informatie

Jezus in het midden van de Bijbelse feesten

Jezus in het midden van de Bijbelse feesten Jezus in het midden van de Bijbelse feesten 21 jan 2018 Kees Noorlander 1 Kerkelijke feesten Datum Goede Vrijdag Vrijdag vóór Pasen Pasen 1 e zondag (en maandag) na 1 e volle maan na 21 maart Hemelvaartsdag

Nadere informatie

De valse staatskerk van de laatste dagen,

De valse staatskerk van de laatste dagen, De valse staatskerk van de laatste dagen, een overkoepelende instelling van Christelijke kerken in de eindtijd. De grote hoer van Openbaring 17 "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007,

Nadere informatie

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn,

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, Lucas 23:33-49 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

Het Koninkrijk van God

Het Koninkrijk van God Bijbelstudieserie met als thema: Het Koninkrijk van God maart 2018 Baptisten Gemeente De Fontein Ds. J. van der Zeeuw Kruitmolenlaan 70 Prinsenlaan 75 4337 KS MIDDELBURG 4336 HK MIDDELBURG Tel. 0118 370005

Nadere informatie

19 - De dans van de dochter Amazing Facts Storacle Guide (1/24)

19 - De dans van de dochter Amazing Facts Storacle Guide (1/24) 19 - De dans van de dochter Amazing Facts Storacle Guide (1/24) De vrouw van koning Herodes, Herodias, haatte Johannes de Doper. De profeet uit de woestijn had het gewaagd haar te beschuldigen van overspel,

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël

Nadere informatie

Gods feesten - Algemeen - versie 3. Gods feesten

Gods feesten - Algemeen - versie 3. Gods feesten Gods feesten De christenen hebben zeker 3 eeuwen lang Gods feesten gevierd. Sabbat, Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest. En alles volgens de Joodse kalender. Vanaf de 4 e eeuw mocht dat niet meer. En nu,

Nadere informatie

Dit omvat de boeken van de joden over hun geloof in god. Hierin kun je lezen over:

Dit omvat de boeken van de joden over hun geloof in god. Hierin kun je lezen over: Samenvatting door een scholier 1098 woorden 6 juni 2005 6,2 41 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Levensbeschouwing 4.2. De bijbel De bijbel is het belangrijkste heilige boek van christenen. Pas rond

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 17 DE STRUCTUUR VAN OPENBARING Het boek Openbaring heeft een geheel eigen structuur. Voordat wij ons gaan verdiepen in de bijzonderheden van de verschillende

Nadere informatie

maandag januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1

maandag januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1 maandag 1 januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen 2010-2011 in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig

Opname v.d. gemeente. Daniel 9 7 jaar 1000-jarig Avond 5 Opname v.d. gemeente Wederkomst Jezus Intocht in Jeruzalem 6 april 32 Grote witte troon Daniel 9 483 jaar Daniel 9 7 jaar 1000-jarig vrederijk Grote verdrukking nieuwe hemel & nieuwe aarde Kruisiging

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

een stralende bruid, die uitziet naar (eind goed, al goed) Openbaring

een stralende bruid, die uitziet naar (eind goed, al goed) Openbaring een stralende bruid, die uitziet naar (eind goed, al goed) Openbaring 20 22 Openbaring: indeling toekomst-/eindtijd-uitleg ( futuristisch, eschatologisch ): vanaf Op4 nu nog steeds toekomst sleutel 1 -opdracht

Nadere informatie

Ruimte voor verstilling

Ruimte voor verstilling Ruimte voor verstilling Mededelingen door de ouderling van dienst Gerard van der Wardt Pastoraal ouderling, sectie 9 Psalm 30 vers 1 en 2 Psalm 30 vers 1 en 2 Psalm 30 vers 1 en 2 Psalm 30 vers 1 en 2

Nadere informatie

De 4 winden. Openbaring 7:1-3. De verzegeld. Openbaring 7:4-8. De grote menigte. Openbaring 7:9-17. De onbevlekte eerstelingen. Openb.

De 4 winden. Openbaring 7:1-3. De verzegeld. Openbaring 7:4-8. De grote menigte. Openbaring 7:9-17. De onbevlekte eerstelingen. Openb. Les 6 voor 9 februari 2019 De 144.000 verzegelde mensen worden geïntroduceerd in twee passages: Openbaring 7 en 14: 1-5. In de eerste passage staan ze omdat het Lam komt. In de tweede hebben ze geweigerd

Nadere informatie

t Begin van t Einde Riley Jack (the Advent Gospel Promotions, 2014)

t Begin van t Einde Riley Jack (the Advent Gospel Promotions, 2014) t Begin van t Einde { Riley Jack (the Advent Gospel Promotions, 2014) { 1844, Het begin van het einde Oorlogen & Terrorisme Misleiding Hongersnoden & vluchtelingen Opstand & rellen Besmettelijke Ziekten

Nadere informatie

EENHEID IN AANBIDDING. Les 11 voor 15 december 2018

EENHEID IN AANBIDDING. Les 11 voor 15 december 2018 EENHEID IN AANBIDDING Les 11 voor 15 december 2018 God wordt aanbeden door hemelse wezens en Hij verlangt ook naar onze aanbidding vanaf de aarde. God aanbidden betekent Zijn grootheid en majesteit erkennen,

Nadere informatie

Is er een bijbels antwoord wie de vrouw is op het scharlaken rode beest?

Is er een bijbels antwoord wie de vrouw is op het scharlaken rode beest? Is er een bijbels antwoord wie de vrouw is op het scharlaken rode beest? Openbaring 17:3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest,

Nadere informatie

Maar met deze kleine gemeente Filadelfia is de Heer blij. Filadelfia

Maar met deze kleine gemeente Filadelfia is de Heer blij. Filadelfia - 1 - Filadelfia We lezen uit Openb. 3:7 waar staat: En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: De stad Filadelfia was een kleine stad in een vulkanische streek en door de vele aardbevingen is

Nadere informatie

Hoofdstuk 12 van Openbaring is een samenvatting van de geschiedenis van Jezus eerste komst tot aan de eindtijd. Het onthult dat Satan degene is die

Hoofdstuk 12 van Openbaring is een samenvatting van de geschiedenis van Jezus eerste komst tot aan de eindtijd. Het onthult dat Satan degene is die Les 8 voor 23 februari 2019 Hoofdstuk 12 van Openbaring is een samenvatting van de geschiedenis van Jezus eerste komst tot aan de eindtijd. Het onthult dat Satan degene is die verantwoordelijk is voor

Nadere informatie

Openbaring (2) Christus aan de zeven gemeenten. Leerhuis Tehuisgemeente Donderdag 7 december 2017

Openbaring (2) Christus aan de zeven gemeenten. Leerhuis Tehuisgemeente Donderdag 7 december 2017 Openbaring (2) Christus aan de zeven gemeenten Leerhuis Tehuisgemeente Donderdag 7 december 2017 De zeven brieven Gericht aan de hele kerk Engel van de gemeente : een beschermengel ( Schrijf voor (niet:

Nadere informatie

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN STUDIONLINE JAARGANG 2, NR. 10 ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN DL 2 D O M I N E E O N L I N E. O R G Vierhonderd jaar geleden vergaderde de synode in Dordrecht. Je weet inmiddels wat een synode is: een

Nadere informatie

Hoe heette de reus die door David verslagen werd? Hoe heet de vrouw van Adam?

Hoe heette de reus die door David verslagen werd? Hoe heet de vrouw van Adam? Hoe heette de reus die door David verslagen werd? Hoe heet de vrouw van Adam? Wie is de huidige paus? Ken je namen van pausen? Hoe heette de man die het volk van Israël uit de slavernij van Egypte bevrijdde

Nadere informatie

De lessen. Hieronder vind je een uitwerking van de lessen die komen gaan.

De lessen. Hieronder vind je een uitwerking van de lessen die komen gaan. De lessen Hieronder vind je een uitwerking van de lessen die komen gaan. Voor de lessen over het christendom heb je het lesboek Wegen van navolging nodig. Daarnaast neem je elke les het bronnenboek, een

Nadere informatie

Les 8 voor 24 november 2018

Les 8 voor 24 november 2018 EENHEID IN GELOOF Les 8 voor 24 november 2018 Het delen van een gemeenschappelijke leerstelling is een verbindend element (Handelingen 2:42). We kunnen over onbelangrijke dingen verschillend geloven. Het

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 38 DE VROUW EN HET BEEST OPENBARING 17 De boodschapper Wij hebben in vorige lessen erop gewezen dat het verband tussen de vierde lijn en de opeenvolging van symbolische

Nadere informatie

5,6. Werkstuk door een scholier 1133 woorden 12 oktober keer beoordeeld. Levensbeschouwing. Inhoudsopgave:

5,6. Werkstuk door een scholier 1133 woorden 12 oktober keer beoordeeld. Levensbeschouwing. Inhoudsopgave: Werkstuk door een scholier 1133 woorden 12 oktober 2004 5,6 36 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Inhoudsopgave: Voorwoord Het Christendom Het ontstaan van het Christendom Christelijke stromingen Video

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 8

BIJBELROOSTER GROEP 8 BIJBELROOSTER GROEP 8 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Dag 1 Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Dag 2 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 Dag 3 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Dag 4

Nadere informatie

Frederik Smekens Vak:Godsdienst Opdracht: de 7 deugden in het Christendom

Frederik Smekens Vak:Godsdienst Opdracht: de 7 deugden in het Christendom Frederik Smekens Vak:Godsdienst Opdracht: de 7 deugden in het Christendom De zeven deugden bestaan al heel lang. Al sinds het begin van de mensheid. Adam zat alleen in het hemelse rijk. Hij verveelde zich

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 216:1, 2 en 3

Wij zingen voor de dienst: Lied 216:1, 2 en 3 Wij zingen voor de dienst: Lied 216:1, 2 en 3 Wij zingen als Intochtslied: Lied 89: 1 en 3 Stil gebed, votum en groet Wij zingen als Intochtslied: Lied 89: 1 en 3 Gebed van verootmoediging Woord

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Het ontstaan van de Bijbel Lesboek p. 7 Werkboek

Nadere informatie

- 1 - De eindtijd. In Daniël 12:1b staat hierover:

- 1 - De eindtijd. In Daniël 12:1b staat hierover: - 1 - De eindtijd Wat staat de mensen te wachten in de eindtijd? Wat schreef Daniël daarover en wat sprak Jezus daarover en wat schreef Johannes op Patmos daarover? In Daniël 12:1b staat hierover: Het

Nadere informatie

Het visioen van de troon. Openbaring 4 :1-3, 5, De 4 levende wezens. Openbaring 4: 4. De 24 ouderlingen. Openbaring 4: 6-8

Het visioen van de troon. Openbaring 4 :1-3, 5, De 4 levende wezens. Openbaring 4: 4. De 24 ouderlingen. Openbaring 4: 6-8 Les 4 voor 26 januari 2019 Er zijn vier reeksen van zeven onderwerpen in Openbaring: 7 kerken, 7 zegels, 7 bazuinen en 7 plagen. De hoofdstukken 4 en 5 zijn de inleiding tot het volgende, de zeven zegels.

Nadere informatie

Jezus Christus is Heer over gemeente en wereld

Jezus Christus is Heer over gemeente en wereld Jezus Christus is Heer over gemeente en wereld Openbaring 1-5 de schrik van Openbaring waarom Openbaring rechtstreeks van Jezus Christus (1:1) moet spoedig gebeuren (1:1; 22:6; vgl. 22:10) (vgl: Ik kom

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël

Nadere informatie

Filippenzen 3: 20 NBG 20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, Efeziërs

Filippenzen 3: 20 NBG 20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, Efeziërs Filippenzen 3: 20 NBG 20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, Efeziërs 2: 6 HSV 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem

Nadere informatie

- 1 - De profeet Haggaï en wij. We beginnen te lezen in Haggaï hoofdstuk 1:1a

- 1 - De profeet Haggaï en wij. We beginnen te lezen in Haggaï hoofdstuk 1:1a - 1 - De profeet Haggaï en wij Het boek Haggaï staat niet voor niets in de bijbel; het is een boekje van maar twee hoofdstukken. Deze profeet Haggaï trad op na de terugkeer van de Joodse ballingen uit

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Israëls buren alle bomen lopen uit. de vijgeboom en alle bomen. bladeren vrucht - +

Israëls buren alle bomen lopen uit. de vijgeboom en alle bomen. bladeren vrucht - + Lukas 21 : 29-36 de vijgeboom en alle bomen - + bladeren vrucht Adam & Eva Hizkia En Hij sprak tot hen een gelijkenis: kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet

Nadere informatie

De profeet Haggaï en wij. Het boek Haggaï staat niet voor niets in de bijbel; het is een boekje van maar twee hoofdstukken.

De profeet Haggaï en wij. Het boek Haggaï staat niet voor niets in de bijbel; het is een boekje van maar twee hoofdstukken. - 1 - De profeet Haggaï en wij Het boek Haggaï staat niet voor niets in de bijbel; het is een boekje van maar twee hoofdstukken. Deze profeet Haggaï trad op na de terugkeer van de Joodse ballingen uit

Nadere informatie

DOCTRINE VAN DE LAATSTE DINGEN. De grote verdrukking, de antichristus y de opstanding.

DOCTRINE VAN DE LAATSTE DINGEN. De grote verdrukking, de antichristus y de opstanding. DOCTRINE VAN DE LAATSTE DINGEN De grote verdrukking, de antichristus y de opstanding. En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Historische benadering: 4 lessen De Primitieve Kerk: De kenmerken van de eerste christenen. Het Apostolisch Concilie (begrip, aanvaarding).

Nadere informatie

3000 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr.

3000 v. Chr v. Chr v. Chr v. Chr. 18 prehistorie oudheid 3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr. Romeinen Het Romeinse rijk Jos en Mirthe staan voor opa s boekenkast. Opa, vraagt Mirthe, heeft u ook boeken over de Romeinen?

Nadere informatie

Tijden en wet veranderen

Tijden en wet veranderen 146 Hoofdstuk 7 Tijden en wet veranderen Inleiding De Hervorming begint goed. Het geschreven Woord wordt onder het volk gebracht. Veel van wat de antichrist, Babylon, vervangen heeft wordt als het ware

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Welke dieren worden genoemd in de volgende verzen en wat valt daarbij op?

Welke dieren worden genoemd in de volgende verzen en wat valt daarbij op? Een verwijzing naar het hemels koninkrijk. Welke dieren worden genoemd in de volgende verzen en wat valt daarbij op? Jesaja 11:6-8 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen,

Nadere informatie

Welke vraag stelde de koning aan Haman en welke gedachte had Haman bij deze vraag?

Welke vraag stelde de koning aan Haman en welke gedachte had Haman bij deze vraag? Hoe God zijn volk via Esther hielp. Welke vraag stelde de koning aan Haman en welke gedachte had Haman bij deze vraag? Esther 6:5-6 5 En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem: Zie, Haman staat in

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

Welke voorbereidingen trof Jozua; wat valt daarbij op en is het goed om alles grondig uit te zoeken?

Welke voorbereidingen trof Jozua; wat valt daarbij op en is het goed om alles grondig uit te zoeken? De profetische aspecten uit het boek Jozua deel 2 Welke voorbereidingen trof Jozua; wat valt daarbij op en is het goed om alles grondig uit te zoeken? Zie Jozua 2:1, zie Jozua 2:10-11, 24 Voordat Jozua

Nadere informatie

GODS EEUWIG VOORNEMEN.

GODS EEUWIG VOORNEMEN. GODS EEUWIG VOORNEMEN. BIJBELCURSUS- LES - 31 DE BOODSCHAP VAN DE DERDE ENGEL VAN OPENBARING 14: 9-12 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn

Nadere informatie

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach

DAG DATUM TIJDSTIP GEBEURTENIS BIJBELTEKST 4 dagen voor Pesach 063. Tijdschema en - pagina 1 4 dagen voor 5 dagen voor 3 dagen voor 4 dagen voor 2 dagen voor 3 dagen voor 1 dag voor 2 dagen voor 1 dag voor 10 Nisan De Israëlieten moesten per gezin een gaaf, mannelijk,

Nadere informatie