WATERSNOODRAMP FEBRUARI FEBRUARI 2018: 65 JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WATERSNOODRAMP FEBRUARI FEBRUARI 2018: 65 JAAR"

Transcriptie

1 WATERSNOODRAMP FEBRUARI FEBRUARI 2018: 65 JAAR

2 STORM! Het was slecht weer op 31 januari Het stormde. Bij eb viel het mensen op dat het water nauwelijks zakte. Maar niemand maakte zich echt ongerust. De dijken hadden het immers al zo lang gehouden. Het weerbericht op de radio meldde gedurende de nacht vooral in de kustprovincies tijdelijk zware storm. De scheepvaart werd gewaarschuwd voor zware storm tussen west en noordwest. De stormvloedwaarschuwingsdienst meldde dat het stormveld zich uitbreidde over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee. Verwacht mocht worden dat de storm de hele nacht zou voortduren. Om half zes werd gewaarschuwd voor gevaarlijk hoog water. Luister naar het weerbericht van 31 januari 1953.

3 De storm woedde door. Hier en daar werd windkracht 12 gemeten. In combinatie met een springvloed bleef het water maar stijgen. Om half twee s nachts bezweken de vloedplanken van Brouwershaven. De zee stroomde het stadje in. Toen begon het. Overal in Zeeland, Noord- Brabant en Zuid-Holland brak de ene na de andere dijk door. De ondergelopen gebieden in Nederland. In Zierikzee (hier Dam-Melkmarkt) drong de ernst van de situatie eerst nog niet door. Elders vluchtten families naar zolders, stortten huizen in, spoelden mens en dier weg.

4 DE DAG ER NA.. Nieuwerkerk Nieuwerkerk Dreischor Elkerzee

5 Kerkwerve Brouwershaven Zierikzee

6 Met man en macht ging men op zoek naar drenkelingen, bracht men mens, have en goed in veiligheid. Langzaam werd de omvang van de ramp duidelijk.

7 COMMUNICATIE MET DE BUITENWERELD De situatie die ochtend was rampzalig en de rest van Nederland wist nog van niets. Er waren geen mobiele telefoons en internet. Televisie was er vrijwel nergens en de mensen beschikten alleen over een radio, die tot middernacht uitzond. Een grote rol in de eerste berichtgeving naar de buitenwereld speelde noodzender "PAoZRK in de werkplaats van radiobedrijf Weltevreden in Zierikzee. Bedieners v.l.n.r. Piet Meerman, TH-student Kees Koopman en monteur Peter Hossfelt.

8 Zij brachten de omvang van de ramp naar buiten. Via deze zender communiceerden de autoriteiten in Zierikzee met de buitenwereld. Hier een aantekening van een van de eerste berichten over de omvang van de ramp aan de Commissaris van de Koningin.

9 DE SCHADE De ravage en de schade was enorm. Huizen en boerderijen waren weggespoeld. Gas-, elektriciteits- en waterleidingen vernield. Rechtsboven de Noordstraat in Brouwershaven. Linksonder Ouwerkerk en rechtsonder de Hoofdpoortstraat in Zierikzee.

10 Rechts de ravage in Nieuwerkerk. Op 6 februari vliegt prins Bernhard naar Zierikzee en spreekt de bevolking toe in verband met de evacuatie (linksonder). Die maand bezoekt ook prinses Wilhelmina het rampgebied. Rechts burgemeester jhr.mr. Schuurbeque Boeije van Zierikzee (rechtsonder).

11 NOOD EN HULP Aan alles was gebrek. Bericht uit Dreischor ontvangen door noodzender "PAoZRK : dringende behoefte aan rubberboten voor 700 mensen Bericht over tekorten in Brouwershaven (via radiozender van L. Hoefnagel, "Sumus Umbra" uit Urk, tijdelijk in vluchthaven Zijpe). Boven: drinkwatertankauto van de Koninklijke Zeelandia, Zierikzee. Onder: lossen van melk voor het ziekenhuis, Nieuwe Haven, Zierikzee.

12 Uit meer dan 60 landen kwam steun in de vorm van menskracht en hulpgoederen. Rechts rijden Amerikaanse DUKW s door de Oudestraat in Bruinisse. Links onder zijn Duitse hulptroepen in omgeving Nieuwerkerk/Ouwerkerk bezig met lossen van smalspoor-materiaal. Rechts onder stijgt Sikorsky 'Jezebel op van het Havenplein in Zierikzee. Helikopters waren heel belangrijk voor vervoer en redding tijdens de ramp.

13 Honderden vrijwilligers uit Nederland en het buitenland kwamen schoonmaken. Linksboven: CCH hulpwerkkamp, Landbouwschool, Nieuwerkerk. Vierde van rechts staat Teetje Hanedoes. Linksonder de oorkonde, uitgereikt door de Stichting Nieuw Schouwen-Duiveland aan Teetje Hanedoes. Rechtsboven de schoonmaakploeg uit IJsselmuiden en de Noordoostpolder in Noordwelle. Rechtsonder: ook een elftal Franse padvinders kwam schoonmaken, Weststraat, Zierikzee.

14 Veel gemeenten in Nederland adopteerden door de ramp getroffen gemeenten. Zo adopteerde Amsterdam gemeenten op Schouwen-Duiveland en coördineerde de hulp met andere adoptiegemeenten. Ambtenaren van verschillende diensten kwamen hier ondersteuning bieden. Naast menskracht en materiaal gaf Amsterdam geld voor bijv. een nieuw dorpshuis in Nieuwerkerk.

15 Medewerkers van het G.E.B. Amsterdam herstellen en vervangen defecte gasleidingen in de Sint Domusstraat in Zierikzee. De bestaande begraafplaatsen waren zwaar beschadigd. Een onderhoudsploeg begraafplaatsen uit Amsterdam maakte de begraafplaatsen van Elkerzee, Ellemeet, Duivendijke, Looperskapelle en Brijdorpe schoon en richtte ze opnieuw in.

16 SLUITING VAN DE DIJKDOORBRAKEN Terwijl de hulpverlening in volle gang was, werd met man en macht gewerkt aan het sluiten van de tientallen dijkdoorbraken. Hier de afsluiting van 'Klompe Geul' en het Oostelijk maaiveld bij de Schelphoek, Serooskerke. Er liep nog een woeste stroom tussen caisson en landhoofd. Augustus 1953.

17 Een van de eerste gaten die werd gedicht was het gat in de Noordhavendijk in Brouwershaven. Het bericht werd via de telefoon doorgegeven aan het ANP.

18 Het plaatsen van het sluitcaisson bij Stevensluis bij Dijkwater, Dreischor, juli Sluiting van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk, november Afsluiting van de 'Klompe Geul'' en het oostelijk maaiveld bij de Schelphoek, augustus Droogmalen van de Vierbannenpolder na de sluiting van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk, december 1953.

19 DE SLACHTOFFERS Slachtoffers Watersnoodramp 1953 Vermist Geborgen Totaal Brouwershaven Bruinisse Burgh Dreischor Ellemeet Kerkwerve Nieuwerkerk Noordgouwe Oosterland Ouwerkerk Serooskerke Zierikzee Totaal 534 Bron: Watersnoodmuseum, 2018 Het verlies aan levens was vreselijk. Sommige slachtoffers werden nooit gevonden. In Nederland kwamen mensen om, 873 daarvan in Zeeland, 534 daarvan op Schouwen- Duiveland. Nieuwerkerk werd het zwaarst getroffen. De slachtoffers werden eerst begraven op noodbegraafplaatsen.

20 Herbegrafenis van rampslachtoffers in Ouwerkerk, Rechts achter de begraafplaats stònden de vrachtwagens in het gelid. Op de achtergrond de caissons. De begraafplaats was door de gemeente Enschede ingericht.

21 Herbegrafenis van rampslachtoffers in Nieuwerkerk, juni 1954.

22 Ook dieren waren slachtoffer van de ramp. In Nederland verdronken tijdens de ramp onder meer koeien, varkens, stuks pluimvee en paarden. Links het bergen van kadavers bij Zierikzee. Het vee dat de ramp overleefde, werd bijeen gedreven bij de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Rechts: men dreef vee van het Havenplein naar de Nieuwe Kerk.

23 DE WEDEROPBOUW Op 3 februari 1954 gaf burgemeester Van Eeten van Nieuwerkerk antwoord op vragen van een ANP correspondent over de situatie in zijn gemeente (links). De bevolking was nog steeds verspreid over het eiland of geëvacueerd. 285 van de 510 woningen waren verwoest. Er moest veel hersteld en opnieuw gebouwd worden! Zo werd de bouw van een hele serie woningen aanbesteed aan de Zwaluwsche Bouwcombinatie (rechts).

24 Op 9 januari 1954 stelde Gedeputeerde Staten van Zeeland Nieuwerkerk 49 Noorse en Zweedse geschenkwoningen beschikbaar (rechtsboven). H.M. Koningin Juliana bezocht de door de vrijwilligers van World Foundation United Nations Association gebouwde bejaardenwoningen in Nieuwerkerk, 22 augustus Rechts burgemeester A.A. van Eeten (rechtsonder). Nieuwbouw in Nieuwerkerk, 1954.

25 Door het zoute water gingen de bomen dood. Bomenplanten werd een symbolische daad voor de wederopbouw. Uit binnen- en buitenland kwam men planten. In Ouwerkerk plantte de voorzitter van de Bond van Wereldveteranen, Harold Russell, een boom als symbool van de beplanting, die zijn bond aan Ouwerkerk wilde schenken. Links naast hem burgemeester J. Romeijn, in het midden Commissaris van de Koningin Jhr. Mr. A.F.C. De Casembroot en helemaal rechts wethouder C.P. Kuyper In Kerkwerve plantten de Commissaris van de Koningin in Friesland, Mr. H.P. Linthorst Homan, de burgemeester van Leeuwarden, mr. A.A.M. van der Meulen en de oudvoorzitter van het Departement Friesland van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, S. Hepkema elk een Canadese populier. Links de burgemeester van Kerkwerve, S. Francke. 15 mei1954.

26 Een direct gevolg van de ramp was ook de bouw van het Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee. Deze bouw werd mogelijk gemaakt door een schenking van 2,25 miljoen gulden door het Zweedse Rode Kruis. Koning Gustaaf Adolf VI van Zweden kwam op 28 april 1955 de eerste steen leggen. Op de dag van de eerste steenlegging van het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis bezochten Koningin Juliana, prins Bernhard en koning Gustaaf Adolf Ouwerkerk. Tijdens de eerste steenlegging bekeek Koning Gustaaf Adolf ook de maquette van het nieuw te bouwen Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis.

27 VEILIGHEID VOOROP: DE DELTAWERKEN Na de Watersnoodramp ontstond al snel het idee om de grote zeearmen in de Zeeuwse en Zuid- Hollandse delta te beschermen, voornamelijk door afsluiting. Het Deltaplan begon al in de 2e helft van de jaren 50 en werd afgesloten met de ingebruikname van de Oosterscheldekering in Opening van de Stormvloedkering door Koningin Beatrix. Links N. Smit-Kroes (minister Verkeer en Waterstaat), rechts ir. Engel (hoofding./dir. Rijkswaterstaat). 4 oktober 1986.

28 VERDER KIJKEN Uitzendingen Omroep Zeeland Trugkieke 18 januari 2013: de Ramp op Schouwen-Duiveland Wim Bom uit Haamstede filmde na de rampnacht regelmatig het verdronken Schouwen. Trugkieke 1 februari 2013: unieke beelden in kleur van de Watersnoodramp Trugkieke 30 januari 2015: Dokter Vleugels Schutter filmt in de weken na de rampnacht het verwoeste Nieuwerkerk en de omgeving. Expositie Watersnoodramp 1953, Watersnoodmuseum. VERDER LEZEN Columns van Huib Uil Over de wandelgids Het Watersnoodpad van Theo Klanke e.a.. 7 februari Over het boek De Atlas van de Watersnood 1953 van Koos Hage. 8 januari Over de roman De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort. 29 januari Over het verslag van de watersnoodramp van 1953 door Bob Gorter. 28 januari Gemeentearchief Schouwen-Duiveland: 800 jaar geschiedenis voor (n)u Deze presentatie is gemaakt naar aanleiding van de herdenking 65 jaar Watersnoodramp 1953 op 1 februari Januari Bronnen: * Afbeeldingen: collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. * 0489 Handschriftenverzameling, inv.nrs. 9, 398, 772. * 11 Archieven van de gemeente Nieuwerkerk (1760) (1962), inv.nrs. 619, 627, 630. Laan van Sint Hilaire 2, Zierikzee gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ...

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ... Naam: DE WATERSNOOD- RAMP Het is 31 januari 1953. Het stormde vreselijk In Zeeland. Toch waren de meeste mensen gewoon rustig naar bed gegaan. Zij werden in hun slaap overvallen door een zware stormvloed.

Nadere informatie

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden)

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Genealogische bronnen (bijgewerkt tot 18-09-2014) Schouwen-Duiveland Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Bommenede Bevolkingsregister Bommenede 1810

Nadere informatie

Lespakket Ramp 1953 versie 2017 Deltapark Neeltje Jans

Lespakket Ramp 1953 versie 2017 Deltapark Neeltje Jans Inleiding Zoals je waarschijnlijk wel weet, werd het Zuidwesten van Nederland in 1953 getroffen door een enorme ramp. In de nacht van 31 januari op 1 februari stormde het heel hard. Het zeewater kwam daardoor

Nadere informatie

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief watersnoodramp 1 februari 1953 www.wshd.nl/1953 Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 februari 1953 Op zaterdagmiddag 31 januari 1953 stak een hevige wind op. Die wind groeide s nachts

Nadere informatie

GRONDPRIJSBRIEF gemeente Schouwen-Duiveland

GRONDPRIJSBRIEF gemeente Schouwen-Duiveland GRONDPRIJSBRIEF 2019 gemeente Schouwen-Duiveland Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn vergadering van 18 december 2018 en in werking getreden

Nadere informatie

Speurtocht naar de Ramp Lesbrief over de Watersnoodramp 1953 op Zuid- en Noord Beveland

Speurtocht naar de Ramp Lesbrief over de Watersnoodramp 1953 op Zuid- en Noord Beveland Speurtocht naar de Ramp Lesbrief over de Watersnoodramp 1953 op Zuid- en Noord Beveland 42 Speurtocht naar de ramp O bronzen stem, wat doet g ons melden Zo midden in de nacht? Welk onheil doet ge nu verkonden?

Nadere informatie

GRONDPRIJSBRIEF 2017

GRONDPRIJSBRIEF 2017 GRONDPRIJSBRIEF 2017 GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND 1 Inhoud 1. Woningbouw 1.1 Bruinisse - WBP Riekusweel 4 1.2 Kerkwerve - WBP Vuuf Gemeten 2 1.3 Nieuwerkerk - WBP d Heule 2 1.4 Oosterland - WBP Oostkenshil

Nadere informatie

5,9. Werkstuk door een scholier 2951 woorden 9 januari keer beoordeeld. Geschiedenis. 1 Inleiding

5,9. Werkstuk door een scholier 2951 woorden 9 januari keer beoordeeld. Geschiedenis. 1 Inleiding Werkstuk door een scholier 2951 woorden 9 januari 2004 5,9 175 keer beoordeeld Vak Geschiedenis 1 Inleiding Dit werkstuk gaat over de watersnoodramp van 1953 en de Deltawerken. Ik heb voor dit onderwerp

Nadere informatie

De ramp in 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland overstroomden.

De ramp in 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland overstroomden. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari 1953. www.wshd.nl/1953. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. watersnoodramp. 1 februari 1953. www.wshd.nl/1953. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief watersnoodramp 1 februari 1953 www.wshd.nl/1953 Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 februari 1953 Op zaterdagmiddag 31 januari 1953 stak een hevige wind op. Die wind groeide s nachts

Nadere informatie

Rampzalig dijkbestuur

Rampzalig dijkbestuur Watersnood 1717 Rampzalig dijkbestuur koste duizenden levens De Kerstvloed van 1717 was een van de grootste natuurrampen uit de geschiedenis van het land. Vooral Groningen werd zwaar getroffen. Maar hoe

Nadere informatie

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren.

De plek waar de zee als een brede rivier het land instroomt. Al het werk dat gedaan is om het Deltaplan uit te voeren. Meander Samenvatting groep 6 Thema 1 Water Samenvatting De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde.

Nadere informatie

Voorwoord...- 1 - Hoofdstuk 1 Algemene gegevens...- 3 - Hoofdstuk 2 De oorzaken...- 5 - Hoofdstuk 3 De gevolgen...- 7 - Hoofdstuk 4 Hulp...

Voorwoord...- 1 - Hoofdstuk 1 Algemene gegevens...- 3 - Hoofdstuk 2 De oorzaken...- 5 - Hoofdstuk 3 De gevolgen...- 7 - Hoofdstuk 4 Hulp... Voorwoord Ik heb dit onderwerp, de Watersnoodramp, gekozen omdat het mij wel een leuk onderwerp leek. Ik wil graag te weten komen wat er toen precies gebeurde, waarom de dijken doorbraken, hoeveel mensen

Nadere informatie

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland. Geldig vanaf 1 maart 2015

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland. Geldig vanaf 1 maart 2015 Zeeland Schouwen-Duiveland Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 1 maart 2015 Kernnet 132 Zierikzee - Goes 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge 134 Zierikzee - Brouwershaven - Zierikzee 395 Zierikzee - Rotterdam

Nadere informatie

Zoekopdrachten bij Het water komt. **

Zoekopdrachten bij Het water komt. ** Module 1 De geschiedenis van de Delta. 1 Strijd tussen land en water 2 Overstromingen door de eeuwen heen 3 Oorzaken van overstromingen: de mens zelf 4 Waterbeheer. Blz. 4 Achter de duinen had je veengronden

Nadere informatie

0,12 m. 0,65 m. 2,24 m. 0,24 m. 0,24 m. 3,75 m. 0,06 m. 0,36 m. 4,25 m. 1,5 m. 1 m.

0,12 m. 0,65 m. 2,24 m. 0,24 m. 0,24 m. 3,75 m. 0,06 m. 0,36 m. 4,25 m. 1,5 m. 1 m. 2.5 Instellingen op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur 2.5.1 Onderwijs 262 Vereniging tot oprichting en instandhouding van twee bewaarscholen te Zierikzee (1798) 1839-1920 263 Stichting Studiefonds

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Watersnoodramp 1953

Werkstuk Geschiedenis Watersnoodramp 1953 Werkstuk Geschiedenis Watersnoodramp 1953 Werkstuk door een scholier 1696 woorden 27 februari 2002 5,9 1470 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inleiding Ik hou mijn werkstuk over de watersnoodramp, omdat

Nadere informatie

Dienstregeling

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland Dienstregeling 2015-2016 Geldig vanaf 30 augustus 2015 Kernnet 132 Zierikzee - Goes 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge 134 Zierikzee - Brouwershaven - Zierikzee 395 Zierikzee

Nadere informatie

Menroute De Tureluurroute ca. 18 km

Menroute De Tureluurroute ca. 18 km MENROUTES OP SCHOUWEN-DUIVELAND Menroute De Tureluurroute ca. 18 km De menroutes op Schouwen-Duiveland zijn samengesteld voor twee doelgroepen, a. Voor leden van de Fok- en Menvereniging Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

JOHAN D.C. BERREVOETS Fotograaf van Schouwen-Duiveland

JOHAN D.C. BERREVOETS Fotograaf van Schouwen-Duiveland JOHAN D.C. BERREVOETS 1928-2014 Fotograaf van Schouwen-Duiveland Johan D.C. Berrevoets Op 23 januari 2014 overleed fotograaf Johan Berrevoets. Hij heeft bijna een kwart eeuw allerlei gebeurtenissen op

Nadere informatie

133a van MIDDELBURG naar OUDE TONGE

133a van MIDDELBURG naar OUDE TONGE maandag 10 mei 2010 133a van MIDDELBURG naar OUDE TONGE plaats en halte ritnr. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Middelburg, Station V 6 23 7 03 7 41 Middelburg, Nieuwe Haven 6 25 7 05 7 43 Middelburg, Koestraat 6

Nadere informatie

RING 10 OUWERKERK BROCHURE

RING 10 OUWERKERK BROCHURE RING 10 OUWERKERK BROCHURE Op de ring van het prachtige dorpje Ouwerkerk staat deze vergrote eindwoning met vrij uitzicht over het polderlandschap aan de achterzijde van de woning. Op loop en fietsafstand

Nadere informatie

Docenten handleiding. Leerlingen materiaal. Inhoud. Inleiding. Niveau

Docenten handleiding. Leerlingen materiaal. Inhoud. Inleiding. Niveau 6 Docenten handleiding Inhoud In september 2009 kwam de Nederlandse film De Storm uit. De film vertelt het verhaal van een Zeeuws meisje van 18 jaar dat tijdens de stormvloed van 1953 haar baby moet prijsgeven

Nadere informatie

Na WO II gaf men waarschijnlijk de voorrang aan de wederopbouw

Na WO II gaf men waarschijnlijk de voorrang aan de wederopbouw Inhoud Inleiding Ramp 1953 meteorologie stormvloed gevolgen herstel Deltaplan 1960-1986 - 1997 New Orleans 2005 Toetsing en Veiligheid Nederland in Kaart Conclusies Inleiding Inleiding Na WO II gaf men

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

6,2. Spreekbeurt door een scholier 2359 woorden 16 januari keer beoordeeld. Nederlands. De Ramp 1 De waarschuwing

6,2. Spreekbeurt door een scholier 2359 woorden 16 januari keer beoordeeld. Nederlands. De Ramp 1 De waarschuwing Spreekbeurt door een scholier 2359 woorden 16 januari 2010 6,2 149 keer beoordeeld Vak Nederlands De Ramp 1 De waarschuwing Aan het eind van zaterdagmiddag 31 januari verstuurde de Stormwaarschuwingsdienst

Nadere informatie

Water - Watersnoodramp VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Water - Watersnoodramp VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Water - Watersnoodramp 1953 Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 August 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45148 Dit lesmateriaal

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens:

Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens: BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): slopen asbesthoudende golfplaten Ringdijk 6 te Scharendijke; vergroten woning (wijziging op bestaande vergunning) Korte

Nadere informatie

OTMV bij de Brabant Stoet

OTMV bij de Brabant Stoet OTMV bij de Brabant Stoet Op zondagmiddag 16 september 2018 trok door de historische binnenstad van Bergen op Zoom de Brabant Stoet. Dit was de grootste optocht die er ooit in Brabant is georganiseerd.

Nadere informatie

Graag z.s.m. aanmelden i.v.m. reserveringen, later aansluiten wordt lastig.

Graag z.s.m. aanmelden i.v.m. reserveringen, later aansluiten wordt lastig. Beste Tuf Tuffers, Zondag 21 augustus hebben we de verrassingstocht. Hiervoor gaan we verkassen. Wie heeft er een mogelijkheid om solexen te vervoeren? Vertrek uiterlijk 10.15 uur vanuit ons nieuwe stamcafé

Nadere informatie

BEGRAVEN EN BIJZETTEN IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND

BEGRAVEN EN BIJZETTEN IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND BEGRAVEN EN BIJZETTEN IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND inclusief tarieventabel 2018 Inhoud Begrippenlijst......................................... 3 1. Inleiding............................................

Nadere informatie

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland. Geldig vanaf 11 december 2016

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland. Geldig vanaf 11 december 2016 Zeeland Schouwen-Duiveland Dienstregeling 2017 Geldig vanaf 11 december 2016 Kernnet 104 Renesse - Hellevoetsluis 132 Zierikzee - Goes 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge 134 Zierikzee - Brouwershaven

Nadere informatie

BEGRAVEN EN BIJZETTEN

BEGRAVEN EN BIJZETTEN BEGRAVEN EN BIJZETTEN in de gemeente Schouwen-Duiveland inclusief tarieventabel 2015 Inhoud Begrippenlijst 5 1. Inleiding 9 2. Keuze van een graf 11 3. Asbestemmingen 15 4. Grafmonumenten en beplanting

Nadere informatie

BEGRAVEN EN BIJZETTEN IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND

BEGRAVEN EN BIJZETTEN IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND BEGRAVEN EN BIJZETTEN IN DE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND inclusief tarieventabel 2018 Inhoud Begrippenlijst 5 1. Inleiding 9 2. Keuze van een graf 11 3. Asbestemmingen 17 4. Grafmonumenten en beplanting

Nadere informatie

Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013

Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013 Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013 Geschiedenis Op 30 april 2013 wordt de Prins van Oranje, beter bekend als Prins

Nadere informatie

1 Het gevaar van water

1 Het gevaar van water 1 Het gevaar van water 1 a 1 Dordrecht 2 Enschede 3 Tiel 4 Eindhoven b Dordrecht Tiel 2 a 60% b Antwoord verschilt per leerling. 3 a Een door dijken omringd gebied waarbinnen de waterstand geregeld kan

Nadere informatie

KNIPSELKRANT BOIJL DEEL 11 PERIODE BLAD

KNIPSELKRANT BOIJL DEEL 11 PERIODE BLAD 14-01-1952 Er kwam een einde aan een lange periode van voedseldistributie. Deze maatregel werd in 1939 ingesteld en heeft een lange periode geduurd. Het eerste product dat met bonnen verkrijgbaar werd

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Oosterschelde, windkracht 10 door Jan Terlouw

Boekverslag Nederlands Oosterschelde, windkracht 10 door Jan Terlouw Boekverslag Nederlands Oosterschelde, windkracht 10 door Jan Terlouw Boekverslag door een scholier 1666 woorden 24 maart 2006 7,3 51 keer beoordeeld Auteur Genre Jan Terlouw Streekroman, Jeugdboek Eerste

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Koning Juliana Inleiding Koningin Juliana werd geboren op 30 april 1909 in Den Haag. Haar volledige naam is: Koningin Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau. Ze is een dochter Prins van Hendrik

Nadere informatie

BURGERMEESTER ROMEIJNSTRAAT 4 OUWERKERK

BURGERMEESTER ROMEIJNSTRAAT 4 OUWERKERK BURGERMEESTER ROMEIJNSTRAAT 4 OUWERKERK BROCHURE In het landelijk gelegen kindvriendelijke dorpje Ouwerkerk bieden wij deze ruime goed onderhouden twee-onder-een kap woning met garage aan. De woning is

Nadere informatie

TSUNAMI S EEN KRACHTIGE NATUURRAMP NATUURRAMPEN. Hallo! WERKBOEK VOOR LEERLINGEN INHOUD. Vul hier je naam in. Vul hier je groep in.

TSUNAMI S EEN KRACHTIGE NATUURRAMP NATUURRAMPEN. Hallo! WERKBOEK VOOR LEERLINGEN INHOUD. Vul hier je naam in. Vul hier je groep in. EEN KRACHTIGE NATUURRAMP ERKBOEK VOOR LEERLINGEN Vul hier je naam in. INHOUD at is een tsunami? 2 Vul hier je groep in. Hoe ontstaat een tsunami? 3 aar komen tsunami s voor? 4 De gevolgen van een tsunami

Nadere informatie

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Naam GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Groot Brittannië Groot-Brittannië is Schotland, Engeland en Wales samen. Engeland is het grootst van Groot-Brittannië en Wales het kleinst. Engeland heeft meer dan 46

Nadere informatie

Inleiding Hoofdvraag: Hoe komt het dat de watersnoodramp van 1953 de ergste natuurramp van de 20e eeuw werd?

Inleiding Hoofdvraag: Hoe komt het dat de watersnoodramp van 1953 de ergste natuurramp van de 20e eeuw werd? Werkstuk door een scholier 2879 woorden 14 april 2005 6,1 525 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Watersnoodramp 1953 Inleiding 1. Het ontstaan van de ramp 2. De eerste dagen van de ramp 3. De bevrijding

Nadere informatie

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland. Geldig vanaf 10 december 2017

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland. Geldig vanaf 10 december 2017 Zeeland Schouwen-Duiveland Dienstregeling 2018 Geldig vanaf 10 december 2017 Kernnet 104 Renesse - Hellevoetsluis 132 Zierikzee - Goes 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge 134 Zierikzee - Brouwershaven

Nadere informatie

Watersnoodramp 1953 Evacuatie en hulp

Watersnoodramp 1953 Evacuatie en hulp Watersnoodramp 1953 Evacuatie en hulp De eerste helpers De eerste helpers waren personen die direct hulp kwamen bieden. Met gevaar voor eigen leven probeerden ze in die rampnacht zoveel mogelijk personen

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Storm raast over de Filipijnen

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Storm raast over de Filipijnen PrO -weekkrant Week 46 november 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 11-17 november 2013 Eenvoudig Communiceren Storm raast over de Filipijnen Foto: ANP Foto: ANP Het land de Filipijnen in Azië

Nadere informatie

Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland

Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland Dit luxe vakantiepark ligt direct aan het Grevelingenmeer met 2 stranden,

Nadere informatie

Praktische opdracht Geschiedenis Watersnoodramp

Praktische opdracht Geschiedenis Watersnoodramp Praktische opdracht Geschiedenis Watersnoodr Praktische-opdracht door een scholier 3185 woorden 3 juni 2008 7 61 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Water, Nederlands grootste vijand Zaterdagavond 31 januari

Nadere informatie

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland. Geldig vanaf 19 augustus 2018

Dienstregeling Zeeland Schouwen-Duiveland. Geldig vanaf 19 augustus 2018 Zeeland Schouwen-Duiveland Dienstregeling 2018 Geldig vanaf 19 augustus 2018 Kernnet 104 Renesse - Hellevoetsluis 132 Zierikzee - Goes 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge 134 Zierikzee - Brouwershaven

Nadere informatie

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 4. 1ste druk

De Geo. 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden hoofdstuk 4.  1ste druk De Geo 1 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden hoofdstuk 4 www.degeo-online.nl 1ste druk De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van th - Docentenhandleiding 1 TH 1 ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen,

Nadere informatie

Groene rolemmer (GFT afval)

Groene rolemmer (GFT afval) Veel gestelde vragen Waarom Afval scheiden loont? In restafval het afval dat in de grijze rolemmer gaat - zit vaak nog veel materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan plastic of drankkartons.

Nadere informatie

Aardrijkskunde Toets. Leontine Helmer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/67408

Aardrijkskunde Toets. Leontine Helmer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/67408 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Leontine Helmer 15 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67408 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Watersnoodramp 1953 hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Watersnoodramp 1953 hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52484 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique

15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique 15 maart 2019: Cycloon Idai verwoest Mozambique Land Inwoners: 24.692.14 (België: 11.491.346) Oppervlakte: 784.089 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $ 1.200 (België: $ 48.258) Bevolking Levensverwachting

Nadere informatie

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti

12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti 12 januari 2010: aardbeving verwoest Haïti Land Inwoners: 9.035.536 (België: 10.414.336) Oppervlakte: 27.750 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $1.300 (België: $37.400) Bevolking Levensverwachting bij

Nadere informatie

Brouwershaven uitvoering periode april t/m september 2015

Brouwershaven uitvoering periode april t/m september 2015 Gepland onderhoud in 2015 Jaarlijks laat Zeeuwland werkzaamheden uitvoeren om haar woningen in een goede staat van onderhoud te houden. Welke werkzaamheden er worden verricht, is per straat en soms per

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs

Voor jongeren in het praktijkonderwijs PrO -weekkrant Week 44 oktober/november 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 28 oktober - 3 november 2013 Eenvoudig Communiceren Doden door zware storm Foto: ANP Foto: ANP Het stormde maandag in

Nadere informatie

THIS IS HOLLAND IN DE KLAS / LES 4 - WERKBLAD 1

THIS IS HOLLAND IN DE KLAS / LES 4 - WERKBLAD 1 THIS IS HOLLAND IN DE KLAS / LES 4 - WERKBLAD 1 Naam: Groep: NU EN DE TOEKOMST (1941 TOT NU) DE RAMP VAN 1953 Bekijk de video Kustbescherming. 1 A. Welke natuurlijke oorzaken zorgden ervoor dat de watersnoodramp

Nadere informatie

Vrijdag 26 januari 2018, 14 km.

Vrijdag 26 januari 2018, 14 km. Vrijdag 26 januari 2018, 14 km. Lopen in de sporen van de watersnood etappe 1. 1. Startpunt: Watersnoodmuseum Ouwerkerk, Weg van de Buitenlandse Pers 5, Ouwerkerk 2. Om museum heenlopen, langs het monument

Nadere informatie

Menroutes over het strand van Westerschouwen tot Scharendijke

Menroutes over het strand van Westerschouwen tot Scharendijke MENROUTES OP SCHOUWEN-DUIVELAND Menroutes over het strand van Westerschouwen tot Scharendijke De menroutes op Schouwen-Duiveland zijn samengesteld voor twee doelgroepen, a. Voor leden van de Fok- en Menvereniging

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014

Bewonersbijeenkomst. Sluiting Blusgroep Dreischor. 17 maart 2014 Bewonersbijeenkomst Sluiting Blusgroep Dreischor 17 maart 2014 Welkom! Kennismaking Blusgroep Dreischor Project Maatwerk Brandweer Sluiting blusgroep Dreischor Brandweerzorg in de toekomst Wat zijn de

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde weekend te Renesse.

Nationaal Park Oosterschelde weekend te Renesse. Nationaal Park Oosterschelde weekend te Renesse. 21 23 september 2018 Nationaal Park Oosterschelde. Weldra trekken weer heel wat Manke Fielvrienden er op uit. Namelijk van 21 tot 23 september tuffen we

Nadere informatie

Getijdencentrale. Brouwersdam. Deltatechnologie impuls voor regionale economie

Getijdencentrale. Brouwersdam. Deltatechnologie impuls voor regionale economie Getijdencentrale Brouwersdam Deltatechnologie impuls voor regionale economie Getijdencentrale Brouwersdam De provincies Zuid-Holland en Zeeland, Rijkswater staat en de gemeenten Goeree- Overflakkee en

Nadere informatie

VERGADERING Commissie Samenleving en Bestuur en Openbare Ruimte

VERGADERING Commissie Samenleving en Bestuur en Openbare Ruimte SPREEKUUR Burgemeester en wethouders houden wekelijks op maandagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur spreekuur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken

Nadere informatie

Het relaas van een Eemnesser en zijn gezin betrokken bij de watersnoodramp van 1953

Het relaas van een Eemnesser en zijn gezin betrokken bij de watersnoodramp van 1953 Het relaas van een Eemnesser en zijn gezin betrokken bij de watersnoodramp van 1953 Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Tijdens allerlei herdenkingen kwam nog eens naar voren

Nadere informatie

AANWINSTEN GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND

AANWINSTEN GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND AANWINSTEN GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND EERSTE HALFJAAR 2004 AANWINSTEN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN TOEGANGEN (in de studiezaal) Zierikzee Kopieën van lijsten van begraven personen opgemaakt in verband

Nadere informatie

Werkblad: Slag om de Schelde en de invloed op het Nieuwe land. 1

Werkblad: Slag om de Schelde en de invloed op het Nieuwe land. 1 Achtergrond informatie voor docenten. D- Day betekend de eerste dag van een grote militaire operatie. In de Tweede Wereldoorlog viel dat op 6 juni 1944. Maar de inval van de Amerikanen in Afghanistan was

Nadere informatie

Postcode Startjaar Startkwartaal Netbeheerder Provincie Gemeente / Plaats 4301 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4302 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4303 Enduris

Postcode Startjaar Startkwartaal Netbeheerder Provincie Gemeente / Plaats 4301 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4302 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4303 Enduris Postcode Startjaar Startkwartaal Netbeheerder Provincie Gemeente / Plaats 4301 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4302 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4303 Enduris Zeeland ZIERIKZEE 4305 Enduris Zeeland NIEUWERKERK 4305

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Vergroten woning Het Baken 106 te Scharendijke; Plaatsen van een overkapping Burghseweg 68 te Burgh Haamstede; Plaatsen

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009);

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009); BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van een overkapping Bremweg 13 te Renesse: Het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit Jan van Renesseweg

Nadere informatie

UPDATE NOODHULP NEPAL

UPDATE NOODHULP NEPAL UPDATE NOODHULP NEPAL nieuwsbrief #03 / mei 2015 Samen voor Nepal Onmiddellijk na de aardbeving in Nepal sloegen de ADID-organisaties de handen ineen, ter plekke en in Nederland. We staan geen van allen

Nadere informatie

De ramp in 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland overstroomden.

De ramp in 1953 waarbij grote stukken van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid- Holland overstroomden. Thema 1 Water De watersnoodramp In 1953 braken tijdens een zware storm de dijken door in Zeeland en delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het land overstroomde. Bij deze watersnoodramp kwamen veel mensen

Nadere informatie

Bibliobussen Halteplaatsen

Bibliobussen Halteplaatsen Bibliobussen Halteplaatsen Alfabetisch overzicht Bus = 1 De Columbus Bus 4 = Biblioservicebus ew = even weken ow = oneven weken ** = alleen op onderstaande data A Aagtekerke Agathastraat dinsdag 19.15

Nadere informatie

28 september 2018: Aardbevingen en tsunami verwoesten Indonesië

28 september 2018: Aardbevingen en tsunami verwoesten Indonesië 28 september 2018: Aardbevingen en tsunami verwoesten Indonesië Land Inwoners: 260.580.739 (België: 11.491.346) Oppervlakte: 1.910.931 km² (België: 30.528 km²) BNP/capita: $ 13 120 (België: $ 48 258) Bevolking

Nadere informatie

De rand van het land

De rand van het land De rand van het land De wereld is voortdurend in beweging, ze verandert en hernieuwt zich elk moment en dat zijn wij ons niet bewust omdat het voor ons iets blijvends lijkt [Rumi, Masnavi I: 1145] A B

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

Delta-Expo & Stormvloedkering Vragen en opdrachten niveau Basisschool bovenbouw

Delta-Expo & Stormvloedkering Vragen en opdrachten niveau Basisschool bovenbouw Delta-Expo & Stormvloedkering Vragen en opdrachten niveau Basisschool bovenbouw Geachte leerkrachten, Hierbij treft u een aantal vragen en opdrachten waarvan uw leerlingen in de tentoonstelling Delta-Expo,

Nadere informatie

de Watersnoodramp 1953 : ook in de Augustapolder in Bergen op Zoom

de Watersnoodramp 1953 : ook in de Augustapolder in Bergen op Zoom Pagina 1 van 10 de Watersnoodramp 1953 : ook in de Augustapolder in Bergen op Zoom Aanleiding op dinsdag 16 december 1952 ben ik geboren op (Nieuw-)Borgvliet en in de woning Antwerpsestraatweg 382 en ik

Nadere informatie

De historie in vogelvlucht

De historie in vogelvlucht De historie in vogelvlucht 20 Adri Padmos De oudst bekende mensen op Schouwen Op de lage strandwallen aan de kust (duinenrijen die zijn ontstaan in de prehistorische tijd) liepen 2500 jaar voor het begin

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van 3 zeecontainers Jachthavenweg te Bruinisse; Het verplaatsen van een steiger Jachthavenweg te Bruinisse;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2018 237 Besluit van 20 juni 2018 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen in verband met een veranderde

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) sinds 1824 Dit is een kort historisch overzicht van de Koninklijke Noorden Zuid Hollandsche Redding Maatschappij (KNZHRM), de Koninklijke Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland. Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur.

Schouwen-Duiveland. Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur. Schouwen-Duiveland Lijn 132 Zierikzee - Goes Lijn 132 rijdt in de middagspits nog 4x per uur. Lijn 133 Middelburg - Zierikzee - Oude-Tonge Lijn 133 rijdt in de zomerperiode niet meer via Westenschouwen,

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway maart 2018 Ondergetekenden, 1. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, zetelend te s- Gravenhage, namens deze de hoofdingenieur-directeur

Nadere informatie

Watersnoodramp 1 februari 1953

Watersnoodramp 1 februari 1953 Watersnoodramp 1 februari 1953 Tekst: Cis de Gelder In 1953 trof de grootste watersnoodramp sinds mensenheugenis in Nederland de Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland en delen van Noord-Brabant. In de Hoeksche

Nadere informatie

Kustlijn van de Noordzee

Kustlijn van de Noordzee International Wadden Sea School www.iwss.org 150.000 jaar geleden - 150.000 jaar geleden was het hele Noordzeebekken bedekt met een dikke ijslaag: dit was de Saale ijstijd. - Alle zeewater was in gletsjers

Nadere informatie

Thema: De watersnoodramp. Handleiding en opgaven niveau A1. Opgave 1: Samen

Thema: De watersnoodramp. Handleiding en opgaven niveau A1. Opgave 1: Samen Handleiding en opgaven niveau A1 Thema: De watersnoodramp Benodigd materiaal - Voor alle leerlingen een exemplaar van Opgavenblad A1 (zie pagina 6) - Voor alle leerlingen drie exemplaren van Werkblad Stappenplan

Nadere informatie

Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2016 in de provincie Zeeland

Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2016 in de provincie Zeeland Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2016 in de provincie Zeeland (mededeling 10 februari 2016) Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. Op 2 februari 2016

Nadere informatie

X BASISLES LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - GESCHIEDENIS ANTWOORDEN OPDRACHTEN MAASVLAKTE 2

X BASISLES LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - GESCHIEDENIS ANTWOORDEN OPDRACHTEN MAASVLAKTE 2 X BASISLES LESBRIEF ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS - VMBO - GESCHIEDENIS ANTWOORDEN MAASVLAKTE 2 X De haven van Rotterdam x werd te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom

Nadere informatie

6,1. Werkstuk door een scholier 3216 woorden 25 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,1. Werkstuk door een scholier 3216 woorden 25 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 3216 woorden 25 februari 2002 6,1 720 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding. In de zomer kamperen wij vaak in Zeeland. Als wij daar heen rijden, rij je altijd over een

Nadere informatie

AANWINSTEN GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND TWEEDE HELFT 2013

AANWINSTEN GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND TWEEDE HELFT 2013 AANWINSTEN GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND TWEEDE HELFT 2013 AANWINSTEN ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN DIGITALE TOEGANGEN Bouwvergunningen van de gemeente Dreischor. 1903-1960 (1964). Nadere toegang, vervaardigd

Nadere informatie

Een tsunami, de kracht van water? Lespakket voor de leerling

Een tsunami, de kracht van water? Lespakket voor de leerling Japanese Red Cross/Toshirharu Kato Een tsunami, de kracht van water? Lespakket voor de leerling Hallo! Heb jij al ooit een tsunami meegemaakt? Nee? Dat is heel normaal, want in België kwam er nog geen

Nadere informatie

Nederland, waterland

Nederland, waterland Nederland, waterland inhoud. Nederland, waterland 3 2. Hoe Nederland veranderde. 4 3. Het Deltagebied 7 4. Grote overstromingen 9 5. De polder 6. De grond daalt 3 7. De strijd tegen het water 4 8. Modern

Nadere informatie

Competentie: Leergebied: Zuid Nederland. Reflectie

Competentie: Leergebied: Zuid Nederland. Reflectie Techniekkit: Domein: Competentie: Leergebied: Zuid Nederland Constructies Reflectie Aardrijkskunde Een groot deel van Nederland ligt lager dan de zee. Daarom zijn er dijken. De dijken houden het water

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Werkstuk Geschiedenis Watersnoodramp

Werkstuk Geschiedenis Watersnoodramp Werkstuk Geschiedenis Watersnoodramp Werkstuk door een scholier 3985 woorden 18 maart 2004 6,1 146 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Hoofdstuk 1: Het ontstaan van de ramp Half Nederland ligt onder de zeespiegel

Nadere informatie

Merkwaardig lied. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters Merkwaardig lied. Z.p. 1836

Merkwaardig lied. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters Merkwaardig lied. Z.p. 1836 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 07016. Z.p. 1836 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_mer009merk01_01/colofon.htm 2010 dbnl 81 van de vreselijke

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh Burgh 1.1 Algemeen plaatselijk bestuur 4 Gemeente Burgh 1602-1961 26,6 m. 1.2.8.1 Sociale zorg, armen- en werklozenzorg 55 Burgerlijk armbestuur te Burgh 1674-1961 NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

Nadere informatie