ANGLICISMEN IN HET TSJECHISCH EN HET RUSSISCH: een lexicologisch en discoursanalytisch onderzoek, met nadruk op de computertechnologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANGLICISMEN IN HET TSJECHISCH EN HET RUSSISCH: een lexicologisch en discoursanalytisch onderzoek, met nadruk op de computertechnologie"

Transcriptie

1 ANGLICISMEN IN HET TSJECHISCH EN HET RUSSISCH: een lexicologisch en discoursanalytisch onderzoek, met nadruk op de computertechnologie Elke Beauprez Master in de Oost-Europese talen en culturen Major Centraal-Europakunde Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Gent Augustus 2010 Masterscriptie Promotor: Dr. Eric Metz

2

3 Dankwoord Eerst en vooral is een bedanking op zijn plaats voor mijn promotor, Dr. Eric Metz, die mij op weg zette, bijstuurde en tijd maakte voor mijn vragen. De Ambassade van de Tsjechische Republiek in Brussel (Velvyslanectví České republiky v Bruselu) wil ik graag bedanken voor hun hulp bij het zoeken naar tijdschriften op papier, zodat ik niet de hele tijd naar een computerscherm moest staren. Graag wil ik Dr. Božena Bednařiková bedanken voor het aanbevelen van bronnen en Prof. Yudin voor de leerrijke feedback op mijn paper voor het vak discoursanalyse, de boeken en de interessante weetjes en tips voor mijn masterproef. Ook Jan Kocek wil ik bedanken voor zijn hulp bij het oplossen van problemen bij het installeren van Bonito, het programma dat ik nodig had om het Český Národní Korpus (Tsjechisch Nationaal Corpus) te kunnen raadplegen. Verder is er nog Niels Van Eetvelde, IT consultant, die mij met zijn computerkennis hielp bij het maken van de woordenlijst. Het benoemen van alle onbekende delen van de computer (en dat waren er nogal wat), heeft mij ongelooflijk geholpen. Bedankt! I

4

5 Inhoudsopgave Dankwoord... I Inhoudsopgave... III Gebruikte afkortingen... VII INLEIDING Keuze onderwerp Status quaestionis en doelstelling Opbouw en methodologie... 3 DEEL I: ANGLICISMEN IN HET TSJECHISCH EN RUSSISCH Historisch Tsjechië Rusland De mening van Tsjechen en Russen over anglicismen in hun moedertaal: een vergelijkende discoursanalyse Discourse and Conversations Teksten Tsjechië Rusland Analyse Mening over de anglicismen Pro Middengroep Anti Neutraal (geen mening) Tegenstanders over de gebruikers van anglicismen Voorstanders over de tegenstanders van anglicismen De eigen taal III

6 2.3.5 De eigen taal, vermengd met anglicismen Het Engels Toekomst van de eigen taal Conclusie Anglicismen: een stukje theorie Anglicismen in het Tsjechisch Anglicismen in het Russisch DEEL II: Tsjechische en Russische computerterminologie De computer Historiek De computer in Tsjechië De computer in Rusland Computerterminologie Tsjechische computerterminologie Russische computerterminologie Bespreking woordenlijst BESLUIT Bibliografie Bijlage 1: Teksten... I 1. Tsjechië... I 1.1 Discussie op Facebook in groep Stop kurvení češtiny /StHoP KuRwEnIiI CzEsHtHiNkY ( fans)... I 1.2 Artikel met meningen: Názory k tématu: Trápí vás anglicismy?... IV 1.3 Meningen bij het artikel Přijetí eura je v nedohlednu... V 1.4 Reacties op een blog: Čeština nebo czenglish?...radši czenglish... VI 1.5 Artikel van linguïst Dušan Šlosar: Obávám se, že zdejší hrubnutí jazykové komunikace bude postupovat... XI IV

7 1.6 Interview met een leerkracht: Angličtina je latinou nové doby... XIII 1.7 Artikel van Ing. Karel Kozák, PhD.: Čengličtina aneb Znovu ta terminologie... XIV 1.8 Interview op ČT 1 met Karel Oliva, hoofd van het Ústav pro jazyk český... XV 2. Rusland... XVI 2.1 Forum: USE.RU... XVI 2.2 Forum: Раздражает ли вас этот модный сейчас англицизм в общении?... XXV 2.3 Forum jongerentaal: англицизмы... XXVII 2.4 Forum: Тема: RU или EN?... XXVIII 2.5 Artikel: «Дефолт», «блокбастер», «Интернет»... Всех этих слов на русском нет?... XXXII 2.6 Artikel uit tijdschrift Esperanto + reacties... XXXIV 2.7 Artikel uit internetmagazine Личные Деньги...XXXVII 2.8 Interview: Радио «Свобода»: «На каком русском языке мы говорим?»... XL Bijlage 2: Tabellen ter vergelijking... XLII 1. Tabel 1: Vergelijking uitspraken Tsjechische en Russische internetgebruikers... XLII 2. Tabel 2: Vergelijking uitspraken Tsjechische en Russische intellectuelen... XLIX Bijlage 3: Woordenlijst... LIII Bijlage 4: CD-rom... LXXXVI V

8

9 Gebruikte afkortingen > komt van Acc Accusatief adj. adjectief, bijvoeglijk naamwoord afk. afkorting bv. bijvoorbeeld Dat Datief Eng. Engels F vrouwelijk (Feminine) Instr Instrumentalis ipf imperfectief lett. letterlijk Loc Locatief Ma mannelijk levend (Masculine animate) Mi mannelijk niet-levend (Masculine inanimate) N onzijdig (Neuter) Nedl. Nederlands ov onveranderlijk pf perfectief subst. substantief, zelfstandig naamwoord syn. synoniem Tsj. Tsjechisch ww. werkwoord VII

10

11 INLEIDING 1. Keuze onderwerp De keuze van het onderwerp van mijn thesis is het resultaat van een lange zoektocht. Om te beginnen was het niet evident een taalkundig onderwerp te kiezen, omdat daar weinig aandacht aan wordt besteed in onze studie. Tijdens de zomerschool (Letní škola Slovanských studií) in Olomouc vorige zomer woonde ik echter een lezing bij, gegeven door Dr. Božena Bednařiková, met als onderwerp Jak se tvoří nová slova v češtině (Hoe worden nieuwe woorden in het Tsjechisch gevormd). Dit boeide mij enorm en eenmaal terug in België begon ik over het onderwerp na te denken. Samen met Dr. Eric Metz, die later mijn promotor zou worden, bespraken we wat ik zou kunnen onderzoeken dat dicht bij het onderwerp van de lezing van Dr. Bednařiková aansloot. In plaats van nieuwe woorden zou ik vreemde woorden kunnen bekijken. Tsjechië heeft een langdurige Duitse invloed gekend, dus was dit een vanzelfsprekend onderwerp geweest. Omdat ik niet zo bekend ben met de Duitse taal en ik liever een recenter onderwerp behandelde, kozen we voor het Engels, een wereldtaal. Door het proces van globalisatie heeft deze taal een zeer grote invloed op het Tsjechisch. En niet alleen op het Tsjechisch: English is becoming the lingua franca of the world (Chachibaia & Colenso, 2005: 126). Om mijn werk nog iets specifieker te maken, zal ik de nadruk leggen op de computertechnologie, een vrij recent ontstane vaktaal die veel anglicismen bevat. De computer is immers, zoals Bozděchová (1997a) het al zegt, zeer belangrijk geworden in ons leven: Počítače se stávají součastí běžného života, oblast výpočetní techniky ztrácí své exkluzivní postavení 1 (Bozděchová, 1997a: 105). Ik zal ook telkens de ontwikkelingen in het Russisch bespreken, zij het in minder uitgebreide mate, om de vergelijking tussen de twee talen te kunnen maken. 2. Status quaestionis en doelstelling Over anglicismen in het Tsjechisch is aan de Universiteit van Gent en in België zo goed als niets te vinden. Via internet vond ik enkele interessante artikels die mij verdere informatie gaven over de stand van zaken in Tsjechië wat betreft anglicismen. In de bibliotheek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte in de Masaryk universiteit te Brno kon ik verder opzoekingswerk doen en vond ik zeer interessante en volledige bronnen. De belangrijkste auteurs op het vlak van anglicismen in 1 Computers zijn een deel van het alledaagse leven geworden, het terrein van de rekentechniek verliest zijn exclusieve status. 1

12 het Tsjechisch zijn Ivana Bozděchová en Diana Svobodová. Deze auteurs beschrijven in welke domeinen er anglicismen voorkomen, hoe ze worden gevormd en welke problemen daarbij voorkomen. Ze geven bovendien een heleboel voorbeelden. Bozděchová en Svobodová deden ook specifiek onderzoek naar de anglicismen in de computerterminologie. Wat ze echter niet doen, is het diachronisch vergelijken van de anglicismen om een evolutie te kunnen zien. Met anglicismen bedoel ik hier specifieke woorden en geen algemene groep woorden. De algemene tendens is namelijk duidelijk: de anglicismen stijgen zowel in aantal als in gebruik. Maar hoe zit het met de woorden afzonderlijk? Welke woorden worden aangepast aan de eigen taal en welke woorden blijven in hun oorspronkelijke Engelse vorm? Gebruikt men in Tsjechië en Rusland meer, minder of evenveel anglicismen als in het Nederlands? Dit wil ik graag in het tweede deel van mijn masterproef onderzoeken. Ik zal mij concentreren op anglicismen in de computerterminologie die in het Tsjechisch en Russisch ontstonden in de periode tijdens en na het communisme (vanaf ongeveer 1950). Vóór deze tijd bestonden ook reeds anglicismen, maar deze zijn niet zo interessant voor dit onderzoek, aangezien de computer toen nog niet was uitgevonden. Deze periode bespreek ik wel kort in een historisch overzicht. In het eerste deel ga ik op zoek naar de oorzaak van het gebrek aan onderzoek over de afzonderlijke woorden in Tsjechië. Is er geen behoefte aan deze kennis? Zijn de intellectuelen er misschien van overtuigd dat de toevloed van anglicismen wel zal matigen en er daarom geen nader onderzoek nodig is? Maar wat denkt het gewone volk hier over? Dit zal ik nagaan met behulp van teksten uit blogs en fora en artikels die op het internet te vinden zijn. Verder wil ik graag een theoretisch overzicht geven van de manier waarop anglicismen in het Tsjechisch worden opgenomen. Ik zal hiervoor artikels en boeken van verschillende auteurs samenvoegen om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen. Daarna ga ik kort in op de manier waarop computertermen uit het Engels worden opgenomen in het Tsjechisch en het Russisch. Voor het vak Contrastieve Slavische discoursanalyse, gegeven door Prof. Yudin, vergeleek ik de mening van de Tsjechen met wat de Russen over anglicismen in hun taal vinden. Dit bleek zeer interessant te zijn en daardoor kwamen we op het idee om ook de rest van mijn thesis met het Russisch te vergelijken. Een grondige analyse van het Russische materiaal valt echter buiten het bestek van deze masterproef. Daarom zal het Tsjechisch hier de basis vormen (bv. voor de woordenlijst), maar zal ik toch vergelijken met het Russisch. Rusland en Tsjechië hebben tijdens het communisme een relatief gelijklopende geschiedenis gekend en beide talen horen tot de familie van de Slavische talen. Zouden er ook veel gelijkenissen zijn op vlak van anglicismen en computerterminologie? Bronnen over de Russische taal bekijken anglicismen vanuit diachronisch perspectief en beschrijven alle verschillende fases waarin anglicismen werden opgenomen. Wat zij minder doen, is beschrijven op welke manier Engelse woorden aan de taal worden aangepast. 2

13 Het zal dus mogelijkerwijze moeilijk worden om het Tsjechisch en het Russisch op een degelijke manier te vergelijken. Omdat het onderwerp vrij recent is, kon ik voor de discoursanalyse en de woordenlijst verder veel materiaal verkrijgen via het internet. De Tsjechische Ambassade in Brussel heeft mij aan tijdschriften geholpen die ik kon gebruiken voor mijn woordenlijst. Deze twee onderdelen zijn vooral op eigen onderzoek gebaseerd en ik hoop dat ik hiermee iets kan bijdragen. Met het maken van de woordenlijst met computertermen wil ik nagaan of er een tendens zit in het aanpassen van de Engelse termen aan de Tsjechische en Russische taal. Heeft men vooral in een bepaalde tijdspanne woorden aangepast of hangt dit meer af van het domein waartoe de woorden behoren (bijvoorbeeld software tegenover hardware)? Svobodová (2007) schrijft dat nog geen enkele studie die de woordvorming van de Tsjechische computerterminologie systematisch probeert te onderzoeken succesvol was, omdat het Engels zeer ongeorganiseerd de Tsjechische taal binnendringt. Het is inderdaad misschien niet mogelijk uitzonderingsloze regels te vinden, maar ik vermoed dat er toch ergens een tendens aantoonbaar is. Per hoofdstuk zal ik in een inleidend schrijven mijn doelstelling kort opnieuw uiteenzetten en zal ik tussentijdse conclusies trekken. Ik zal ook zorgen voor schema s en tabellen om een duidelijk en overzichtelijk werk naar voor te brengen. 3. Opbouw en methodologie Het eerste, meer algemene deel begin ik met een historisch overzicht, wat volgens mij onmisbaar is voor een goed zicht op de toevloed van anglicismen. Daarna zal ik een discoursanalyse maken, waarvoor ik verschillende teksten op het internet heb gelezen (fora, blogs, artikels) en de meest representatieve heb geselecteerd. In deze teksten zal ik zoeken naar de mening van Tsjechen en Russen en die met elkaar vergelijken. Om het overzichtelijk te houden deel ik ze nog in subgroepen in, zodat de verschillen tussen de groepen groter zijn dan die binnen de groepen. Zoals we in de les gezien hebben, zal ik aandacht besteden aan de woorden die men gebruikt, aan de manier waarop iets gezegd wordt. Ik zal enkel werken met geschreven teksten, waardoor het volgens James Paul Gee (2005) meer de vorm krijgt van een analyse van Conversations dan van Discours. Omdat Conversaties deel uitmaken van Discours en om het eenvoudiger te houden, zal ik toch de term discoursanalyse gebruiken. Als derde hoofdstuk zal ik, door middel van een literatuurstudie van de belangrijkste auteurs, een meer beschrijvend stuk over anglicismen in het Tsjechisch en het Russisch schrijven. Het tweede deel van mijn masterproef zal gaan over anglicismen in de computertechnologie. Ook hier begin ik met een korte geschiedenis van het ontstaan van de computer en de komst van de computer in Tsjechië en Rusland, om zo hypotheses te kunnen stellen in verband met de 3

14 woordenschat die in bepaalde periodes de talen zal binnenkomen. In het tweede hoofdstuk van deel II maak ik opnieuw een literatuurstudie, deze keer specifiek over anglicismen in de computerterminologie. Deze literatuurstudie is iets korter dan die in het eerste deel. Het onderwerp is immers minder ruim en het fenomeen is recenter. Het laatste hoofdstuk van deel II, meteen ook het laatste onderdeel van mijn masterproef, is een woordenlijst van Tsjechische computertermen, vergeleken met de term die in het Russisch, Engels en Nederlands gebruikt wordt om hetzelfde begrip aan te duiden. De Tsjechische woordenlijst bestaat uit woorden die ik van de website en uit tijdschriften van een bekend Tsjechisch computertijdschrift, Chip, gehaald heb. Dit is dus niet systematisch gebeurd. Van de sinds begin dit jaar vernieuwde website haalde ik artikels uit de rubrieken trends, hardware, internet en veiligheid. Bepaalde woorden die ik vond voor de woordenlijst en als voorbeelden voor de beschrijvende delen, heb ik ingetypt in Bonito, een programma waarmee ik het Český Národní Korpus kon raadplegen, of op de website van Google, net zoals men in het Slovník nespisovné češtiny (2009) doet om te kijken welk woord het meest gebruikt wordt (bv. p159, helpnout - helfnout). Hierdoor kon ik zien of de woorden vaak gebruikt worden of niet, of ze standaard Tsjechisch zijn of eerder Obecná Čeština. Ook zal ik proberen redenen te vinden waarom een bepaald woord wordt aangepast aan de Tsjechische taal en een ander woord niet. Om evoluties en vergelijkingen te illustreren, heb ik enkele tabellen en een grafiek gemaakt. 4

15 DEEL I: ANGLICISMEN IN HET TSJECHISCH EN RUSSISCH 1. Historisch 1.1 Tsjechië Volgens de directeur van het Ústav pro jazyk český (Instituut voor de Tsjechische taal), Karel Oliva, is het eerste Engelse woord het Tsjechisch reeds binnengeslopen in de 18de eeuw. Waarschijnlijk was dit het woord fešák, wat dandy betekende. Met dit woord, afgeleid van het Engelse fashion, mode, duidde men de goed geklede Engelsen aan die in die tijd Praag bezochten. In de 19de eeuw beïnvloedde het Engels de Tsjechische taal steeds meer. Vooral op het vlak van sport gebruikten (en gebruiken) de Tsjechen veel Engelse woorden. Enkele voorbeelden zijn fotbal (voetbal) van het Engelse football en pádlo (peddel) van het Engelse paddle (Johnston, 2009). K. Kučera beschrijft in zijn artikel K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk 2 (1995) hoe de grootte van de invloed van het Engels op het Tsjechisch veranderde doorheen de tijd. Ik heb deze bron jammer genoeg niet kunnen bemachtigen, maar Ivana Bozděchová, een specialiste wat betreft anglicismen in het Tsjechisch, haalt Kučera aan in haar artikel Vliv angličtiny na češtinu 3 (1997b). De meeste anglicismen drongen de Tsjechische taal binnen in de loop van de 20ste eeuw. Na de eerste wereldoorlog vergrootte de invloed van het Engels opvallend. Tijdens het communisme (vanaf 1948) was Tsjechoslovakije min of meer afgesloten van het Westen, waardoor de invloed van het Engels sterk daalde. Het socialisme met een menselijk gezicht van Dubček zorgde in de jaren 60 opnieuw voor een stijging. Na de Praagse Lente kwam er opnieuw een strak regime. In een enquête van de Ústav pro jazyk český uit 1970 gaf 94% van de ondervraagden aan dat hij/zij vond dat er te veel woorden uit andere talen in de media gebruikt werden. Slechts 11% gaf aan Engels te begrijpen, tegenover 51% van de ondervraagden die Russisch kenden. Tejnor telde de anglicismen in een etymologisch woordenboek uit 1967 en vond 448 woorden, wat slechts 3,26% uitmaakt van het totale aantal woorden (Tejnor, 1979: ). Dit bewijst dat het Engels niet zo populair was tijdens het communistische bewind. Het grootste aantal anglicismen drong het Tsjechisch pas binnen na de val van het communisme (1989). Met het openen van de grenzen van het land, openden zich ook nieuwe domeinen zoals de westerse economie, politiek, cultuur en filosofie. Men maakte kennis 2 Over de nieuwste invloed van het Engels op het Tsjechisch 3 De invloed van het Engels op het Tsjechisch 5

16 met een heleboel zaken die men voor die tijd niet gekend had, waardoor woorden ontstonden als vygooglovat (op Google opzoeken), mobil (mobiele telefoon) en byznys (business). Samen met nieuwe producten nam men ook de namen ervan over (Bozděchová, 1997b). 1.2 Rusland In het artikel English Loanwords in Russian schrijft Morton Benson (1959) dat Engelse woorden ook in het Russisch werden opgenomen vanaf de 18de eeuw. De eerste anglicismen ontstonden op het gebied van de zeevaartkunde. Ook uit het Nederlands werden zeevaartkundige woorden opgenomen. Anglicismen kwamen meer en meer voor op het gebied van vermaak, kledij, economie, voeding en technologie. Net zoals in het Tsjechisch gebruikt men de meeste anglicismen als men het over sport heeft. Verder geeft Benson aan dat er nog veelgebruikte woorden bestaan die niet tot deze groepen behoren en vaak niet meer als anglicisme worden aangezien, zoals вокзал (station). Dit woord is afkomstig van Vauxhall, de naam van een pretpark in Londen dat vaak door Russen werd bezocht. In The Russian Language in the Twentieth Century (1996) delen Comrie, Stone en Polinsky de periode tijdens het communisme op in verschillende fases. In het begin van de Sovjet-Unie was het aantal leenwoorden vrij klein. De woorden die ontleend werden uit andere talen kwamen steeds meer uit het Engels. Daarvoor ontleende men woorden uit het Frans en Duits, maar vooral de invloed van het Duits verminderde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vanaf het midden van de jaren 1930 kwamen minder nieuwe woorden de Russische taal binnen, omdat Stalin een strak regime voerde. Rond het einde van de jaren 40 en het begin van de jaren 50 (ten tijde van de Koude Oorlog) kunnen we spreken over taalpurisme. Stalin wilde ontlening van woorden uit het Westen tegengaan. Engelse woorden worden zelfs vervangen door Russische, vb. голкипер (Eng. goalkeeper, Nedl. doelman) werd впатарь, офсайд (Eng. off-side, Nedl. buitenspel) werd вне игры. Pas tegen 1960, net zoals in Tsjechië een periode van meer vrijheid, kwamen weer meer ontleningen het Russisch binnen. Daarna zien we weer een afname, waarschijnlijk omdat het regime weer verstrakt werd, maar ook omdat de taal verzadigd was. Bovendien werden westerse woorden tijdens enkele discussies in de pers als negatief afgeschilderd. Het vervolg is te vinden in het boek The Russian Language Today (1999) van Ryazanova- Clarke en Wade. Tijdens de perestrojka (vanaf 1985) is er een grote stijging van nieuwe leenwoorden merkbaar. Redenen hiervoor zijn de liberalisatie in de Sovjet-Unie, ook van de taal, en het feit dat het Westen als prestigieus aanzien wordt. Men ontleent vooral woorden uit het Engels (vb. шоу-мен - showman, хакер - hacker, найт-клаб - nightclub, рэп - rap), de taal die op dat moment ook in het Westen het meeste gehanteerd wordt. 6

17 Vanaf de jaren 90 is de stijging van het aantal anglicismen immens. Net zoals in Tsjechië zijn de toevloed van nieuwe producten en de opening van nieuwe domeinen na de val van het communisme de belangrijkste oorzaken. Tegenwoordig gebruiken veel jongeren Engelse woorden in hun communicatie om in te zijn (релакс, relax; маза фака, motherfucker; океюшки okay; вау, wauw; упс, oops; ). 2. De mening van Tsjechen en Russen over anglicismen in hun moedertaal: een vergelijkende discoursanalyse Omdat er in Tsjechische bronnen weinig aandacht wordt geschonken aan de afzonderlijke anglicismen en zeker aan de toekomst van het Tsjechisch, vroeg ik mij af wat de oorzaak is. Zijn de auteurs er gerust in dat de invloed van het Engels wel zal verdwijnen? Vormt de massale toevloed van anglicismen geen bedreiging voor hun taal? Of ziet men het eerder als een verrijking? Tejnor beweerde in 1979 al dat wat sommigen als een aanval op de essentie van de nationale taal beschouwen, anderen aanvoelen als een welkome verrijking van de uitdrukkingsmogelijkheden ervan, als een verdieping van de verscheidenheid in stijlen. 4 (Tejnor, 1979: 209). Is dit nu nog steeds zo? Hebben ook de gewone burgers hierover een mening? Bozděchová (1997b) zegt immers dat anglicismen en vreemde woorden niet enkel onderwerp van interesse van linguïsten zijn, maar ook van het brede publiek 5 (Bozděchová, 1997b: 271). Gebruiken ze zelf veel anglicismen of proberen ze deze woorden te vermijden in hun communicatie? Zijn bepaalde bevolkingsgroepen pro- of anti-engels? Ook zocht ik naar de mening van Russen over anglicismen in het Russisch. Rusland ligt verder van het Westen dan Tsjechië en was iets meer afgesloten tijdens het communisme. Kijken Tsjechen en Russen daardoor anders aan tegen de invloed van het Engels op hun taal? 2.1 Discourse and Conversations Zoals we in de les reeds zagen, kan discours veel verschillende betekenissen hebben. Ik heb er het boek An introduction to discourse analysis (2005) van James Paul Gee op nagelezen en vond dat het voor hem niet zozeer alleen de woorden zijn die iemand uitspreekt of neerschrijft die een discours maken. Alles wat mee helpt een identiteit te vormen, is Discours, met een grote D. I use the term Discourse, with a capital D, for ways of combining and integrating language, actions, interactions, ways of thinking, believing, valuing, and using various symbols, tools, and 4 To, co jedni považují za útok na samu podstatu národního jazyka, cití druzí jako vítané obohacení jeho výrazových schopností, jako prohloubení jeho stylové diferenciace. 5 Anglicismy a cizí slova vůbec jsou předmětem zájem nejen lingvistů, ale i široké veřejnosti. 7

18 objects to enact a particular sort of socially recognizable identity. (Gee, 2005: 21) Aangezien ik enkel met tekstmateriaal zal werken, is voor mij niet zozeer dit Discours met grote D belangrijk, maar wel de Conversations waar Gee het over heeft. Deze Conversations zijn gesprekken (gesproken of geschreven) over een bepaald thema, die ervoor zorgen dat taal op een bepaalde manier geïnterpreteerd wordt. In de zin roken wordt geassocieerd met gezondheidsproblemen weet iedereen dat het het roken is dat gezondheidsproblemen veroorzaakt en niet omgekeerd. I refer to all the talk and writing that has gone on in a specific social group or in society at large around a major theme, debate, or motif as a Conversation with a capital C, using the term metaphorically, of course. (Gee, 2005: 22) De Conversaties over anglicismen hebben misschien niet zo een grote impact op de samenleving of op de interpretatie van taal, maar het is binnen de groep van geïnteresseerden wel een duidelijke discussie, waar ieder een kant kan kiezen. De Conversations van Gee zijn [...] debates in society or within specific social groups (over focused issues such as smoking, abortion, or school reform) that large numbers of people recognize, in terms of both what sides there are to take in such debates and what sorts of people tend to be on each side. (Gee, 2005: 35) Welke kanten er zijn aan dit debat en welke soort mensen er aan deze kanten staan, is wat ik graag wil onderzoeken. Belangrijk is dat een discours, en dus ook Gee s Conversations (een onderdeel van discours) geen duidelijke grenzen heeft of hebben: Discourses can split into two or more Discourses. [...] Two or more Discourses can meld together. (Gee, 2005: 30) Dit heb ik ook gemerkt bij het analyseren van mijn teksten. De bedoeling was te bespreken of de Tsjechen en Russen voor of tegen anglicismen zijn, maar in de teksten kwamen nog veel andere interessante aspecten naar voor. Ik heb dan ook enkele relevante aspecten aan mijn analyse toegevoegd: hoe de voorstanders en tegenstanders elkaar noemen, hoe de Tsjechen en Russen hun eigen taal en het Engels zien, welke toekomst de sprekers voor hun taal voorspellen. 2.2 Teksten Alle teksten zijn te vinden in bijlage 1. De lay-out is een beetje aangepast en irrelevante delen van de teksten zijn weggelaten. De oorspronkelijke teksten kan u vinden via de bijgevoegde links. Voor mijn analyse heb ik gewerkt met de oorspronkelijke tekst, zonder de schrijf- of grammaticale fouten te verbeteren. In mijn vertalingen geef ik wel de bedoelde betekenis weer. 8

19 2.2.1 Tsjechië Om de mening van de Tsjechen te leren kennen, heb ik acht teksten op internet gelezen. Ik heb de teksten in twee groepen gedeeld en deze met elkaar vergeleken. De eerste vier teksten representeren de gewone man : een discussie in een Facebookgroep, een artikel op de site van de Hospodářské Noviny (ihned.cz) dat mensen vroeg naar hun mening, reacties op een internetartikel over de invoering van de euro in Tsjechië en een blog met bijhorende commentaren. De volgende vier teksten tonen de mening van de Tsjechische hogere klasse. Het eerste artikel is geschreven door een linguïst, pedagoog en professor aan de Masaryk universiteit te Brno, Dušan Šlosar. Het tweede artikel is een interview met een leerkracht naar aanleiding van een Engels taalconcours. Verder schreef Karel Kozák, ingenieur bij het Tsjechische leger, een artikel over de toevloed van Engelse termen in zijn vakgebied. Het laatste artikel is een uitgeschreven televisie-interview met Karel Oliva, directeur van het Ústav pro jazyk český. Als ik verder over deze teksten spreek, zal ik ze voor het gemak alle vier artikels noemen Rusland Ook de acht Russische teksten heb ik in dezelfde groepen ingedeeld. De eerste vier teksten zijn fora die internetgebruikers de vraag stelden naar het gebruik van anglicismen. Bijzonder interessant is het derde forum, omdat dit specifiek gericht is naar jongeren. Het vierde forum deed zelfs een poll, maar slechts 6 leden brachten een stem uit. De volgende 4 teksten zijn opnieuw representaties van de intellectuele klasse. De eerste tekst is een artikel van de website van de Комсомольская правда (waarheid van de Komsomol) waarin de populaire Russische schrijver Michail Žvaneckij wordt geïnterviewd. De titel van het artikel «Дефолт», «блокбастер», «Интернет»... Всех этих слов на русском нет? 6 verwijst naar een zin uit Evgeni Onegin van Puškin: панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет 7 (Puškin, 1960: 19). In de tijd van Puškin sprak de aristocratie in Rusland Frans. De schrijver van dit artikel geeft dus meteen aan dat men nog steeds met hetzelfde probleem zit, maar het Frans is vandaag vervangen door het Engels en de aristocratie is vervangen door alle lagen van de bevolking. De tweede tekst is een artikel van Boris Mel c uit het tijdschriftje van de Russische Esperantobeweging ( Мир Эсперанто, de wereld van Esperanto). Het tijdschrift is online beschikbaar. Enkele lezers gaven een reactie op het artikel. De derde tekst is een artikel uit internetmagazine Личные Деньги (Particulier Geld) en de laatste tekst is een uitgeschreven radio-interview met verschillende geleerden naar aanleiding van de nieuwe hervormingen van het 6 Default, blockbuster, internet... bestaan al die woorden in het Russisch niet? 7 Pantalons, frac, gilet, al die woorden bestaan niet in het Russisch. 9

20 Russisch. Радио Свобода (Radio Vrijheid) en luisteraars stelden vragen aan onder andere schrijver Petr Vajl. Ook deze vier teksten zal ik in mijn verdere betoog artikels noemen. 2.3 Analyse In mijn analyse heb ik vooral gezocht naar de mening van de Tsjechen en Russen over de anglicismen in hun taal. Er kwamen echter ook andere interessante aspecten naar voor in de teksten, zoals de manier waarop de sprekers naar hun eigen taal kijken of de woorden die tegenstanders van anglicismen gebruiken om voorstanders te beschrijven en omgekeerd. Een duidelijk overzicht van de vergelijking van het gebruikte materiaal kan de lezer vinden in bijlage 2, de tabellen Mening over de anglicismen Pro De Tsjechische forumgebruikers die voorstanders zijn van het gebruik van anglicismen in hun taal vinden dat ze moeten meegaan met de tijd 8. Het Tsjechisch verandert en dat is maar goed ook, anders zou het een dode taal worden, zegt Tomáš Kohl op Facebook: Taal is veranderlijk en als het niet zo was, zou ze verstarren, zoals bijvoorbeeld het Latijn 9. Hij denkt dus dat het niet slecht is als een paar uitdrukkingen veranderen 10. Na een beschuldiging aan het adres van de jongeren, verdedigt Tomáš, zelf een tiener, zichzelf en zijn leeftijdsgenoten. Hij denkt niet dat het studenten en pubers zijn die de anglicismen hebben ingevoerd, maar hij legt de oorzaak bij de westerse imperialisten, net zoals vroeger de communisten deden: nedával bych to za vinu studentům nebo puberťákům, ale jak by řekli komunisté: dával bych to za vinu západním imperialistům. Dat de Engelse termen meestal in het kader van het vakgebied een duidelijke betekenis hebben en gewortelde Tsjechische equivalenten er niet voor bestaan 11, is ook een vaak gebruikt argument. De schrijver van de blog verkiest Czenglish, Tsjechisch vermengd met Engels (zie 5.5), omdat dat als taal wellicht begrijpelijker en logischer is dan de bestaande archaïsche mastodont, het Tsjechisch 12. Anderen vinden het gewoon niet erg om vreemde woorden te 8 jit s dobou 9 Jazyk je proměnlivý a pokud by nebyl, tak by strnul jako například latina. 10 Takže se nedomnívám, že je špatné, když se pár výrazů změní. 11 Anglické termíny mají většinou v rámci oboru jasný význam a zažité české ekvivalenty k nim neexistují. 12 radši czenglish, která jako jazyk snad bude srozumitelnější a logičtější, než stávající archaický mastodont český jazyk. 10

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol?

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol? Hoe word ik beter in geschiedenis? Als je beter wilt worden in geschiedenis moet je weten wat er bij het vak geschiedenis van je wordt gevraagd, wat je bij een onderwerp precies moet kennen en kunnen.

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

Lesbrief nummer 23 december 2015

Lesbrief nummer 23 december 2015 Lesbrief nummer 23 december 2015 Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de volgende aflevering? Mail ons: redactie@tlpst.nl. Hoe klink jij? Wat vinden andere mensen van hoe jij

Nadere informatie

T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6

T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6 T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6 1. Bekijk bron 1. De titel van de onderstaande Russische cartoon is: De Amerikaanse stemmachine. De Verenigde Staten drukken op het knopje voor, dat naast het knopje

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Evaluatieformulier

Hoofdstuk 7 Evaluatieformulier Hoofdstuk 7 Evaluatieformulier U print dit formulier uit en vult het in nadat u alle hoofdstukken heeft gemaakt. Zo mogelijk bespreekt u het met uw mede-cursisten en uw docent. Bewaar alle evaluatieformulieren

Nadere informatie

Het maken van een werkstuk

Het maken van een werkstuk Het maken van een werkstuk Deze papieren geven informatie over: A. De verzorging : Hoe hoort een werkstuk er uit te zien? B. De indeling : Hoe wordt een werkstuk ingedeeld? C. Het onderwerp : Waarover

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten.

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten. Ik wil EmoKnallen. Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met jongeren en volwassenen. Benodigdheden: een sjoelbak en sjoelschijven. Te spelen op school, in jongeren en opvangcentra, in het gezin, bij

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

JAARGANG 8 / NUMMER 3 NOVEMBER 2013. Mede mogelijk dankzij:

JAARGANG 8 / NUMMER 3 NOVEMBER 2013. Mede mogelijk dankzij: JAARGANG 8 / NUMMER 3 NOVEMBER 2013 Partners: Mede mogelijk dankzij: VRAAG 1 Verwarrende werkwoorden Schrijfster Joke van Leeuwen heeft met haar boek Feest van het begin de AKO Literatuurprijs gewonnen.

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

Voor wie? Omschrijving

Voor wie? Omschrijving Minor MOES Voor wie? Een opleidingsgebonden minor voor studenten Geschiedenis en tevens toegankelijk voor andere BA-studenten (bijvoorbeeld van de opleiding Internationale Betrekkingen en Internationale

Nadere informatie

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e T e k s t e n i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e 4 D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e Welke webpagina s heb je nodig? De homepagina, deze noem je Home Blog Diensten of producten Salespage

Nadere informatie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Leer authentiek bloggen en trek meer klanten aan Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Backhuijs Communicatie 1 Les 2: Onderwerpen Les

Nadere informatie

JAARGANG 9 / NUMMER 1 SEPTEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij:

JAARGANG 9 / NUMMER 1 SEPTEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij: JAARGANG 9 / NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 Partners: Mede mogelijk dankzij: VRAAG 1 Thuis op vakantie Lang niet iedereen is afgelopen zomer op vakantie geweest. Een groot deel van de bevolking heeft de zomer

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN

STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN Je zelf presenteren. Ook wel eens druk geweest met het maken van een pitch? Of zelfs meerdere voor verschillende situaties? We weten allemaal dat dit

Nadere informatie

3. Rouw en verliesverwerking

3. Rouw en verliesverwerking 3. Rouw en verliesverwerking 29 Voor de trainer De belangrijkste begrippen van dit gedeelte zijn: Grote verschillen tussen verschillende getroffenen Breuk in de levenslijn Rouw/Verliesverwerking/chronische

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week

Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week 2016-2017 Beste studenten, Nu ik hier sta, met jullie, met al die studenten, dan denk ik terug aan 1974, toen ik zelf in Leiden

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN

STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN Je zelf presenteren We zijn allemaal wel eens druk geweest met het maken van een pitch, of soms zelfs meerdere om in verschillende

Nadere informatie

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje.

Als je zo'n zinnetje moet leren dan weet je best al wat woorden van dit zinnetje. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FIVE Beste leerling! Fijn dat je er nog steeds aan werkt om je kennis van de Engelse taal te verbeteren! Daar zul je straks in de brugklas veel voordeel van hebben! HOE

Nadere informatie

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8

1 WOORDSOORTEN 3 2 ZINSDELEN 8 Deel 1 Grammatica 1 1 WOORDSOORTEN 3 1.1 Tot welke woordsoort behoren de onderstreepte woorden in de volgende zinnen? 3 1.2 Multiple choice. Benoem de onderstreepte woorden 4 1.3 Benoem de onderstreepte

Nadere informatie

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen.

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen. Vaktips Frans 1. D O E L S T E L L I N G E N De Franse taal leren verstaan, lezen, spreken en schrijven. Om dit te bereiken, moet je: Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en

Nadere informatie

SAGAAM IN DE KLAS. Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO

SAGAAM IN DE KLAS. Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO SAGAAM IN DE KLAS Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO 1 Hoe meer mensen worden aangezet tot schrijven hoe meer ze gaan lezen Adriaan van Dis Colofon Auteur: Tom Blok Huisstijl:

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

DEEL A: Over uw training

DEEL A: Over uw training Hoofdstuk 7 - Evaluatieformulier (p. 181) U print dit formulier uit en vult het in nadat u alle hoofdstukken heeft gemaakt. Zo mogelijk bespreekt u het met uw medecursisten en uw docent. Bewaar alle evaluatieformulieren

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

We moeten vreemde woorden uit het Nederlands te weren

We moeten vreemde woorden uit het Nederlands te weren We moeten vreemde woorden uit het Nederlands te weren Deze meningsuiting is een beetje moeilijk te behandelen. Volgens mij het gebruik van het woord "weren" sterk is. WV Maar volgens de auteur van dit

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3)

Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3) Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3) Na de dood van Stalin leek de Sovjet greep op het Oost Europa wat losser te worden. Chroesjtsjov maakte Stalins misdaden openbaar (destalinisatie),

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid: Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksvriendelijkheid: Gebruiksaanwijzing: Gebruiksvriendelijkheid: Elon Education is een tool waarmee online woordjes geleerd kunnen worden voor de vreemde talen. Ook is het mogelijk om met Elon Education de tafels te oefenen, werkwoorden enz.

Nadere informatie

het begin van dit boek

het begin van dit boek De autisme survivalgids 9 het begin van dit boek Ken je dat gevoel? Je bent een kind. Een jongen of een meisje. Om je heen zijn er heel veel andere kinderen. Allemaal zien ze er net een beetje anders uit.

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6

Werkstukken maken op PCBO-Het Mozaiek Groep 6 We gaan een werkstuk maken en je mag het helemaal zelf doen. Het is helemaal jouw eigen werkstuk. Maar om je even goed op weg te helpen hebben we hieronder alle stapjes even op een rij gezet. Wat moet

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie Zullen computers ooit de menselijke taal begrijpen? Kunstmatige intelligentie 2014 Menno Mafait (http://mafait.org) 1 Al zo n zestig jaar zijn wetenschappers bezig met kunstmatige intelligentie, ook wel

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij:

JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij: JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014 Partners: Mede mogelijk dankzij: VRAAG 1 Ebola Afgelopen maand was er een grote geldinzamelingsactie voor de bestrijding van ebola. Het woord ebola komt oorspronkelijk

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Bescherm je foto s met een watermerk

Bescherm je foto s met een watermerk Bescherm je foto s met een watermerk Het is vervelend wanneer een ander met je foto's aan de haal gaat. Je steekt er niet alleen tijd en moeite in maar ook wettelijk heb je rechten over je eigen foto's.

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014 Enquete resultaten Normen en Waarden 214 Deze enquête is afgenomen in de derde en vierde klas op de middelbare school de Guido de Bres in Amersfoort. Dit zijn de statistieken van de anwoorden die de leerlingen

Nadere informatie

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Profielwerkstuk Het stappenplan, tips en ideeën Ga je een profielwerkstuk maken? Dan is orgaan- en weefseldonatie een goed onderwerp! Hier vind je allerlei tips, bronnen en ideeën om een profielwerkstuk

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 15 januari 016 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: De leerlingen leren om kritisch te kijken naar de verschillende artikelen uit 7Days. De leerlingen leren strategieën toe te passen

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

Wrts.nl. Woordenschat leer je zo!

Wrts.nl. Woordenschat leer je zo! Wrts.nl Woordenschat leer je zo! Vroeger toen ik studeerde aan het secundaire onderwijs gaf ons leerkracht van Frans overhoringen op vrijdagen. Ik vond het heel lastig om 500 Franse woordjes te blokken

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Lesbrief Dierenrechten en activisten

Lesbrief Dierenrechten en activisten Lesbrief Dierenrechten en activisten Hoe komt het toch dat er tegenwoordig zoveel publiciteit is rond dieren en hun welzijn? In de tweede kamer is met de komst van de Partij voor de Dieren nog nooit zoveel

Nadere informatie

Duitse taal schrijfvaardigheid

Duitse taal schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2013 Duitse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 14 mei 09.00 11.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1004-s-13-1-o 1 Havo Duitse taal Schrijfvaardigheid 2013 Bijgaande

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Karen van der Pauw

Karen van der Pauw Karen van der Pauw www.jeloopbaandebaas.nl Waarom je nog niet de baan hebt die je wilt... 3 Waarom je niet weet wat je wilt... 3 Wat je in dit werkboek zult leren... 4 Wat je in dit werkboek NIET zult

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E

Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E 56 responses Summary See complete responses Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E Groep Groep 1: Pro vs. Am 19 34% Groep 2: Politiek

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 De bron maakt duidelijk dat de

Nadere informatie

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE

KUNST ONDERZOEK EDUCATIE VISIE VERNIEUWING OMGEVING PUBLIEK WERK BEELD TEKST FASCINATIE ARTISTIEK ONDERZOEK MASTER KUNSTEDUCATIE Willem de Kooning Academie Piet Zwart Instituut te Rotterdam april 2012 Marieke van der Hoek-Vijfvinkel begeleiding: Annette Krauss - MaikoTanaka ? KUNST ONDERZOEK

Nadere informatie

Vluchtelingenproblematiek: Je bent beschaafd of racistisch

Vluchtelingenproblematiek: Je bent beschaafd of racistisch Björn, Aardig betoog, waarin je de lijn van je redenering aardig weet vast te houden. Ook belangrijk: je staaft die redenering met een behoorlijk aantal voorbeelden en met hier en daar zelfs een theoretische

Nadere informatie

SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013. Staat en Natie. Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen.

SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013. Staat en Natie. Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen. SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013 Staat en Natie Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen. In de 17 e en de 18 e eeuw ontstond er in Europa een politieke en filosofische stroming,

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

8. Afasie [1/2] Bedenk tenminste drie verschillende problemen die je met taal zou kunnen hebben (drie soorten afasie).

8. Afasie [1/2] Bedenk tenminste drie verschillende problemen die je met taal zou kunnen hebben (drie soorten afasie). 8. Afasie [1/] 1 Afasie De term afasie wordt gebruikt om problemen met taal te beschrijven die het gevolg zijn van een hersenbeschadiging. Meestal is de oorzaak van afasie een beroerte. Het woord afasie

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

LEARNING TO LOVE YOU MORE. SxD Opdracht 1

LEARNING TO LOVE YOU MORE. SxD Opdracht 1 LEARNING TO LOVE YOU MORE SxD Opdracht 1 Naam: Michiel Belder (468356) Course: Social Interaction Design (SxD) Semester: Develop and Maintain E-Community (DMEC) Docent: Dhr. K. van Turnhout Datum: 03-09-2011

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Lesbrief nummer 29 juni 2016

Lesbrief nummer 29 juni 2016 Lesbrief nummer 29 juni 2016 Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de volgende aflevering? Mail ons: redactie@tlpst.nl. De dokter praat moeilijk Stel, je bent wat ziekjes en gaat

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding

Leerlingenhandleiding Leerlingenhandleiding Afsluitende module Van Nature tot Metro Van Nature tot Metro Inleiding Onderzoekers publiceren het verslag van hun onderzoek in wetenschappelijke bladen die internationaal verschijnen.

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

SAGAAM IN DE KLAS. Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO

SAGAAM IN DE KLAS. Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO SAGAAM IN DE KLAS Een praktische handleiding voor leerkrachten in het PO & VO 1 Hoe meer mensen worden aangezet tot schrijven hoe meer ze gaan lezen Adriaan van Dis Colofon Auteur: Tom Blok Huisstijl:

Nadere informatie

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art

Design Document If This Then That. HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Design Document If This Then That HSP moodlight Liad Damhuis G&I1B Game Art Concept Iedereen ervaart wel eens stress of een drukke ruimte die ze even teveel wordt waar ze even weg van moeten gaan om tot

Nadere informatie

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 E-MAILS SCHRIJVEN 1. Algemeen De basisregel luidt: Houd het bericht kort en bondig. Wees echter ook niet té bondig: je ontvanger moet voldoende informatie hebben

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub

Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub Grenzeloze vrijheid? Discussiebijeenkomst tienerclub Leeftijd: 12-16 jaar Tijdsduur: 1 uur Doelen - De jongeren denken na over de betekenis van de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden in het dagelijks

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Data verzameld in de derde graad van de basisschool en verslag opgesteld door Amber Van Geit Opleiding:

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5 Inhoud Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen... 3 Mijn missie... 3 Wie ben ik?... 4 Help ik moet een blog!... 5 Waarom is bloggen goed voor je onderneming?... 5 Waarom is bloggen goed voor je klanten?...

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie