Leraar technisch beroepsonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leraar technisch beroepsonderwijs"

Transcriptie

1 Leraar technisch beroepsonderwijs hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

2 Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes van Leraar Technisch Beroepsonderwijs] gevolgd en in drie en een half jaar doorlopen. Na mijn studie ben ik gaan werken voor het Kenniscentrum Techniek en ICT. Als vooropleiding heb ik de studie mbo Bouwkunde gedaan. Dat ik verder wilde studeren stond voor mij vast maar wat ik wilde gaan doen was een moeilijke keuze. Hbo-bouwkunde heb ik overwogen, maar dat vond ik teveel gericht op alleen maar bouwkunde. Ik wilde me juist verbreden in het vak en met meer dan alleen techniek aan de slag gaan. Ik heb toen voor de lerarenopleiding gekozen. Destijds had ik niet het gevoel dat ik leraar wilde worden. Vooral de veelzijdigheid van de opleiding trok me erg aan. Via een voorlichting werd me al snel duidelijk dat je met deze opleiding meer kan dan leraar worden. De veelzijdigheid heb ik wel ervaren; zo heb ik stage gelopen in een groot bouwbedrijf, bij een architectenbureau en meerdere stages als docent op een school, variërend van basisonderwijs tot mbo. De verbreding vergroot je kansen bij het zoeken naar een baan. Mijn afstudeerperiode heb ik bij het Kenniscentrum Techniek en ICT doorlopen. De hoofdwerkzaamheden waren onderzoeken, ontwikkelen en uitvoeren. Mijn scriptie ging over Location Based Learning, ofwel leren buiten het klaslokaal. Leerlingen lopen met behulp van een smartphone een interactieve GPS-tocht. Tijdens deze tocht krijgen ze op locatie kennis aangeboden of worden er vragen gesteld. Voor docenten heb ik een handleiding ontwikkeld die hen in staat stelt zelf een interactieve GPS-tocht te maken. Voor mijn onderzoek heb ik een GPStocht ontwikkeld gericht op de architectuur in het centrum van. Uiteindelijk heeft het onderzoek resultaten opgeleverd op de gebieden interesse, motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen tijdens leren buiten het klaslokaal. De verbreding vergroot je kansen bij het zoeken naar een baan Jochem Goedhals 2

3 Leraar Technisch Beroepsonderwijs De opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs leidt op voor het beroepsonderwijs (mbo en vmbo) binnen de sector techniek. Techniek is een brede sector en daarom zijn er binnen de opleiding meerdere studieroutes. Naast de algemene studieroute Techniek Breed zijn er studieroutes, die elk opleiden tot een tweedegraads lesbevoegdheid in die specifieke richting. Voorheen waren deze studieroutes afzonderlijke opleidingen. Nu zijn ze gebundeld tot één opleiding. Na het behalen van je diploma mag je de graad Bachelor of Education voeren. Binnen de opleiding leraar Technisch Beroepsonderwijs bestaan de volgende studieroutes: Techniek Breed Bouwkunde Bouwtechniek (met daarbinnen 3 verschillende disciplines) Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Elektrotechniek Mechanische Techniek Motorvoertuigentechniek Werktuigbouwkunde Waarom een lerarenopleiding aan Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek? Er is tijd voor persoonlijke aandacht ruimte voor ambitie plaats voor jouw inbreng een breed beroepenveld na de opleiding In vier jaar leer je hoe je leerlingen in het beroepsonderwijs vaktechnische kennis en vaardigheden kunt bijbrengen. Hiervoor moet je kennis hebben van het vakgebied. Daarnaast leer je om onderwijs te verzorgen als leraar. In de opleiding komen daarom onderwerpen aan bod als (vak)didactiek, pedagogiek en theorie over leren. Onderzoek komt ook aan de orde. Daarbij ga je bijvoorbeeld na of een bepaalde lesmethode motiverend is voor leerlingen. Alles wat je leert tijdens je studie is gerelateerd aan de beroepspraktijk van een leraar in een technisch vak. Wat doet de lerarenopleiding precies? Opleiden van studenten tot tweedegraads leraren (voltijd en deeltijd) en onderwijsondersteuners, die in het beroepsgericht technisch onderwijs en bedrijfsleven onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Studenten toegepast onderzoek leren uitvoeren en vertalen naar concrete voorstellen; Leveren van een bijdrage aan de (verdere) professionalisering van onderwijzende en onderwijsondersteunende medewerkers in het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit gebeurt door middel van specifieke (op maat gemaakte) adviezen, cursussen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten; Uitvoeren van ontwikkel- en onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Duurzame ontwikkeling en promotie van techniek in de samenleving zijn hierbij belangrijke speerpunten. Inhoudsopgave Leraar Technisch Beroepsonderwijs 3 Hoe zit de studie in elkaar? 4 Jouw resultaat 6 Techniek Breed 7 Motorvoertuigentechniek 7 Bouwkunde 7 Bouwtechniek 8 Elektrotechniek 10 Mechanische Techniek 10 Werktuigbouwkunde 10 Toelating, aanmelding en studiekosten 11 Meer informatie 12 3

4 Hoe zit de opleiding in elkaar? De opleiding duurt vier jaar en is opgebouwd uit drie fasen: de propedeuse fase (het eerste jaar), de hoofdfase en de afstudeerfase. Propedeuse fase In de propedeuse fase staat oriëntatie op het beroep en het werkterrein van de leraar centraal. Je denkt na over wat een goede leraar is en leert de eerste didactische beginselen. De propedeuse is gemeenschappelijk voor alle studieroutes. In het eerste jaar wordt ook al de verdieping op de technische vakinhoud aangebracht, die samenhangt met de studieroute die je hebt gekozen. Hoofdfase In de hoofdfase worden de taken en rollen van de leraar in het vernieuwde beroepsonderwijs uitgediept. Je gaat je verdiepen in de vaktechnische onderdelen van de door jou gekozen studieroute. Afstudeerfase In de afstudeerfase werk je aan een praktijkonderzoek en aan een verdere profilering binnen de door jou gekozen studieroute. Naast de technische vakcomponent en de onderwijskundige component van het leraarsberoep is er aandacht voor studievaardigheden, ethiek, taal en communicatie, zelfsturing, ICT-gebruik, duurzame ontwikkeling en arbo en veiligheid. Praktijkgerichtheid De opleiding kenmerkt zich door de praktijkgerichtheid. Je gaat al vanaf het eerste jaar (beperkt) aan de slag in het onderwijs. Daar leer je wat je moet kennen en kunnen. In het eerste en tweede jaar doe je dit binnen het vmbo en mbo. Vanaf het derde jaar krijg je ook de mogelijkheid om in het bedrijfsleven stage te lopen. Studiebegeleiding Aan het begin van de opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen die je tijdens de opleiding begeleidt. Hij of zij helpt je bij het opstellen van je persoonlijk opleidings- en activiteitenplan, voert regelmatig begeleidingsgesprekken en houdt de vinger aan de pols bij jouw studieloopbaan. Bij deze begeleider kun je met al je vragen over de opleiding terecht. Rode draad door je opleiding is de aandacht voor ethiek, zelfsturing, ICT-gebruik, taal en communicatie, duurzame ontwikkeling en arbo en veiligheid 4

5 Studieprogramma Het studieprogramma staat natuurlijk voor een belangrijk deel vast, maar je hebt als student diverse mogelijkheden om je eigen leerproces vorm te geven en te werken vanuit je eigen behoeften, motivatie en enthousiasme. We bieden je volop mogelijkheden. We verwachten alleen dat je zelf initiatief en verantwoordelijkheid neemt en zelf plant. Studiebelasting De studiebelasting is gemiddeld 40 uur per week inclusief lessen. In het eerste jaar heb je per week minimaal 20 contacturen, plus 8 uur stage op een school. De contacturen kunnen hoorcolleges, workshops, praktijklessen of bijeenkomsten met studenten van alle leerjaren van je vakgebied zijn. P in 1 jaar Studierendement, studiekosten en de juiste studiekeuze maken zijn belangrijke onderwerpen. Onze overheid spreekt opleidingen hierop aan en we nemen hierin graag onze verantwoordelijkheid. Vanaf september 2013 dien je de propedeuse fase in één jaar af te ronden. je hebt als student diverse mogelijkheden om je eigen leerproces vorm te geven 5

6 Jouw resultaat Breed beroepsperspectief! Zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs wordt de combinatie van techniek, communicatie en kennisoverdracht veel gevraagd. Je kunt aan de slag als leraar in het vmbo en het mbo. Maar ook in het bedrijfsleven worden medewerkers opgeleid en is er behoefte aan praktijkbegeleiders, technische trainers, of coaches. Omdat je veel geleerd hebt over communicatie en het omgaan met mensen kun je ook functies vervullen in het bedrijfsleven zoals projectleider, bedrijfsleider, commercieel manager, adviseur of werkvoorbereider. In alle gevallen gaat het om functies waarin het overbrengen van technische kennis en het omgaan met mensen centraal staan. Hierna vind je meer informatie over de studieroutes uit de hoofdfase. Een docent De overheid heeft bekwaamheidseisen opgesteld, waaraan alle leraren in het onderwijs moeten voldoen. Dat is in de wet vast gelegd. De bekwaamheden of competenties schrijven voor wat een leraar moet kennen en kunnen en welke beroepshouding daarbij past. De lerarenopleidingen leiden uiteraard op voor die bekwaamheden. Daarnaast vinden we het doen van onderzoek erg belangrijk. Je werkt op een onderzoeksmatige manier aan het verbeteren van je professionele handelen en de onderwijspraktijk waarin je functioneert. Bouwkunde Jij staat aan de wieg van alles wat gebouwd gaat worden. Je werkt in een projectteam en helpt mee aan het maken van plannen. Je kunt ontwerpen, schetsen en technisch tekenen. Een bouwkundige zorgt ervoor dat er uiteindelijk een plan ligt dat naar de gemeente kan om goedgekeurd te worden. Je hebt verstand van het hele traject, zoals schetsen en ontwerpen, maar ook van: hoe iets gebouwd kan worden, de bouwtechniek. En je bent ook al bezig met de sloop! Want milieu staat hoog in het vaandel en je moet weten wat de consequenties zijn van jouw beslissingen, denk aan materiaalkeuzes. In de studieroute Bouwkunde richt je je op de volgende disciplines: architectuur, bouwtechniek, bouwkundig detailleren, constructief ontwerpen, mechanica, installaties, bouwtechnische bedrijfskunde, bouwfysica en uitvoeringstechniek. 6

7 Studieroutes Techniek Breed Techniek is een heel brede sector en als je als leraar in het technisch beroepsonderwijs wilt werken, heb je de keuze uit twee belangrijke varianten. Je kunt je verdiepen in een bepaalde sector, maar het is ook mogelijk als docent onderwijs te verzorgen in meerdere technische sectoren naast elkaar. Lijkt het je een uitdaging om te ontdekken wat je allemaal kan met techniek? Vind je het leuk van alle facetten van techniek iets af te weten? Dan is de studieroute Techniek Breed voor jou bedoeld. Je maakt kennis met aspecten vanuit alle meer specifieke studieroutes, terwijl je in één ervan een specialisatie opbouwt. Binnen deze studieroute word je voorbereid op het verzorgen van onderwijs op een breed techniekplein zoals die vooral in het vmbo voorkomen, maar ook steeds vaker in het mbo. Informatie en Communicatie Technologie ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In de toekomst zal ICT een steeds grotere rol gaan spelen. Daarom zijn bedrijven voortdurend op zoek naar goed opgeleide professionals. Als docent ICT kun je je vakmanschap en hoogwaardige kennis overdragen op anderen die het ICT-beroep in willen of willen leren werken met (de nieuwste) hard- en software. Naast onderwijskundige aspecten die relevant zijn voor het docentberoep, wordt uitgebreid aandacht besteed aan specifieke ICT-kennis. Het betreft hierbij vakkennis over onder andere besturingssystemen, media design, datacommunicatie en netwerken, objectgeoriënteerd programmeren, complexe informatiesystemen, industriële automatisering en embedded softwaretechnologie. Gezien de ontwikkelingen in scholen komt in de opleiding ook het toepassen van ICT-technologie in het onderwijs aan de orde. Het inzetten van video, online samenwerkplatforms en andersoortige multimedia zit daarom ook in het curriculum verwerkt. Motorvoertuigentechniek Dat de automotive industrie groot is en nog steeds groeit, bewijzen de volgende regionale cijfers. De regio Brainport huisvest meer dan 300 bedrijven op het gebied van automotive met een werkgelegenheid voor mensen. Tot 2015 wordt een groei van de werkgelegenheid verwacht tot mensen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze ondernemingen, worden hun medewerkers continue bijgeschoold. Automotive gaat over motorvoertuigentechniek in de breedste zin van het woord. Een kern van het leren in de richting van motorvoertuigentechniek is de integratie van diverse deelsystemen die voor komen in motorvoertuigen. Dankzij netwerken in moderne auto s zijn elektronische systemen verweven met mechanische systemen, denk aan een motor, die niet meer weg te denken is, zonder elektrische toevoegingen. Het rijcomfort van de auto bijvoorbeeld is niet meer voor te stellen zonder stuurbekrachtiging. Tijdens je studie vormt sleutelen aan motorvoertuigen een belangrijk onderdeel, daarnaast komt de nadruk te liggen op het begrijpen van (deel)systemen, het kunnen uitleggen hoe deze werken en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. 7

8 Bouwtechniek Bouwtechniek is onderverdeeld in een drietal disciplines waaruit je er een kiest: Bouwuitvoering (BU): Je houdt je bezig met het bouwproces. Je leert praktische vaardigheden, zoals stellen en meten. Je weet wat het inhoudt om een ziekenhuis te bouwen of juist een woonhuis. Maatvoering is essentieel in de bouwuitvoering. Wat is het gebruikersdoel, welk idee zit erachter en hoe komt dat tot uiting in de maatvoering. Je leert hoe je computergestuurd meetpunten bepaalt. En natuurlijk krijg je les in de beginselen van onder andere het metselen, stucen en tegelen. Je leert kijken naar gebouwen; herkent constructiemethoden en bouwmethodes. Want als jij niet weet hoe je iets bouwt, kan je het een ander niet uitleggen. In bouwuitvoering richt je je op de volgende ondewerpen: uitvoeringsproces, bouwmethodes, bouwtechniek/ bouwkundig detailleren. Hout en interieurbouw (HIB): Deze opleiding is de enige Hout-en Interieurbouwopleiding op hbo-niveau in Nederland. Je leert het interieur van een gebouw vorm te geven. Je verwerft kennis, inzicht en praktische vaardigheden zoals omgaan met handgereedschap, mechanisch gereedschap en machines. Deze vaardigheden ga je toepassen bij het vervaardigen van prefab houtconstructies. De opleiding is goed afgestemd op de actuele ontwikkelingen in de branche op het gebied van totaalautomatisering. Hierin komen ontwerp, werkvoorbereiding en productie samen. Je leert software te gebruiken en in te richten voor de productie van kozijnen, trappen, kapconstructies en interieurs. In het bedrijfsleven liggen er kansen als projectleider, werkvoorbereider en adviseur. Onderhoud, restauratie en afwerking (ORA): De titel zegt het al, alle aspecten bij onderhoud van vastgoed komen aan bod, van de nieuwste technologische ontwikkelingen tot esthetische vorming. Het lesprogramma bestaat uit een afwisseling van praktische vaardigheden, technologie en practica. Je leert hoe je de spil kunt zijn tussen opdrachtgever, uitvoerder en uitvoerend personeel. Natuurlijk word je wegwijs gemaakt in de beginselen van alle onderhoudsstrategieën. Hiervoor volg je ook meer bouwtechnische lessen. Gedurende de opleiding kun je je steeds meer specialiseren. Dit kan meer economisch, esthetisch of technisch zijn. Bij de technische specialisatie staat bijvoorbeeld resultaatgericht vastgoed onderhoud (RGVO) centraal. Je herkent constructiemethoden en problemen bij afwerking, bescherming en onderhoud van gebouwen en constructies. Uitvoeringstechnieken, toepassen van kleur en berekenen van kostenconsequenties komen uitgebreid aan de orde. Ongeacht de specialisatie die je kiest is er door jouw hbo-niveau een goede aansluiting bij het bedrijfsleven en het onderwijs, Er liggen diverse kansen zoals docent, technisch trainer, ontwikkelaar, adviseur, bedrijfsleider, projectleider, innovator, enz. 8

9 Uit eigen ervaring Toen ik 14 was, wilde ik graag gitaardocent worden. Dat hij voor het docentschap wilde gaan was dus al vroeg duidelijk, maar uiteindelijk kwam Thomas van Doremalen, 25 jaar, in een heel ander vakgebied terecht. Ik ben uiteindelijk de mbo-opleiding Mechatronica gaan doen. De techniek trok me toch meer. In 2007 had Thomas zijn mbodiploma op zak en wilde nog verder studeren. Ik deed de Fontys Interesse Test en gaf daarin aan dat het me ook wel leuk leek om les te geven. Toen in die test de lerarenopleiding Elektrotechniek [nu een van de studieroutes van Leraar Technisch Beroepsonderwijs] naar voren kwam, verdiepte Thomas zich in de studie en was de keuze snel gemaakt. Wat me vooral aanspreekt, is de kleinschaligheid van de opleiding. De band met docenten is erg goed. Ik heb het gevoel dat ik geen student ben, maar echt docent in opleiding. Intussen is Thomas alweer druk bezig met zijn laatste jaar. Mensen vragen me nog weleens wat ik precies voor studie doe en dan zeg ik dat het eigenlijk een combinatie is van een lerarenopleiding zoals de pabo en de HTS. Dus niet alleen: Hoe leid ik kinderen op? Maar je verdiept je ook echt in het vak techniek. Wat me vooral aanspreekt is de kleinschaligheid van de opleiding Thomas van Doremalen Thomas wordt opgeleid om les te gaan geven op het vmbo en mbo. Uiteindelijk wil ik graag les gaan geven op het hbo, dus ik zal nog wel een Masterstudie gaan doen. Maar eerst na mijn afstuderen het werkveld in en flink wat ervaring opdoen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Op de vraag of hij toch niet liever gitaardocent was geworden zegt hij: Absoluut niet. Uiteindelijk blijft techniek het mooiste vak wat er is. Als je dan ook nog eens met jongeren aan de slag kunt, dan is het plaatje compleet. 9

10 Elektrotechniek Bij de studieroute Elektrotechniek kom je in aanraking met vele aspecten. Om te beginnen de energietechniek. Dit gedeelte van de elektrotechniek gaat over elektrische energie en beslaat het terrein van het opwekken tot en met het omzetten van energie. Bij de fabricage van een product komt automatisering van industriële processen aan de orde, waarbij de energievoorziening, de installatietechniek, de besturings- en aandrijftechniek een belangrijke rol spelen. Als het aandrijving van motoren betreft, worden steeds meer moderne technieken toegepast, zoals frequentieregelaars. Die spelen eveneens een belangrijke rol in het kader van energiebesparende maatregelen. Je volgt lessen in onderwerpen zoals digitale technieken, datacommunicatie en (digitale) telematica. Hier vinden momenteel spectaculaire ontwikkelingen plaats, die een relatie hebben met DSP (Digital Signal Processing), satellietcommunicatie, GSM en internet. Mechanische Techniek Als Mechanische Techniek je vak is, ben je geïnteresseerd in het vervaardigen van technische producten, waarbij je gebruik maakt van bewerkingen als draaien, frezen, boren en lassen. Je ontwerpt en maakt deze producten vanuit een visie op wat een product moet doen en hoe dit product het meest efficiënt werkt. Verder is er natuurlijk aandacht voor vakken die gericht zijn op het overbrengen van kennis en het omgaan met mensen, zoals didactiek, presentatietechnieken, en communicatieve en leidinggevende vaardigheden. In projecten werk je veel samen met studenten van de studieroutes Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Werktuigbouwkunde In de opleiding ontwikkel je je kwaliteiten als werktuigbouwkundige. Je ontwerpt technische producten en objecten in de infrastructuur en doet dat vanuit praktijkervaring. Je vertaalt de vraag van een opdrachtgever naar een goed product en maakt daarbij gebruik van technologie en gereedschappen. De studieroute Werktuigbouwkunde is een dynamische en avontuurlijke keuze, waarin praktijk en theorie veelal gecombineerd worden in uitdagende vakoverstijgende opdrachten. Je besteedt tijd aan de klassieke werktuigbouwkundevakken en werkt in projecten waarbij je ook samenwerkt met studenten van andere studierichtingen. Denk aan het maken een ligfiets, een zitgraver voor een basisschool of educatieve modellen voor een museum. De eindproducten worden in de praktijk gebruikt, zodat je eveneens feedback krijgt van de klanten en gebruikers. Bij de opleiding gaat het erom dat je vaardigheden en competenties opdoet die je in steeds wisselende omgevingen op een effectieve en creatieve manier kunt inzetten. Daarbij specialiseer je je in het overbrengen van kennis en werk je aan onder andere leidinggevende vaardigheden. In projecten werk je veel samen met studenten van de studieroutes Elektrotechniek en Mechanische Techniek. 10

11 Toelating, aanmelding en studiekosten Vooropleidingseisen havo- of vwo-diploma: Cultuur en Maatschappij met wiskunde a of wiskunde b, alle overige profielen zonder meer toelaatbaar; mbo-diploma niveau 4. Aanmelden Aanmelden doe je bij studielink via de website fontys.nl/studielink Je kunt je hier inschrijven voor de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs. Binnen deze opleiding bestaan er diverse studieroutes, die voorheen afzonderlijke opleidingen waren. Mocht je door deze recente omzetting problemen ondervinden bij de inschrijving, neem dan contact op met Bureau Onderwijs via telefoonnummer Studiekosten De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je kunt het bedrag berekenen met onze collegegeldmeter. Kijk hiervoor op fontys.nl/collegegeldmeter. Daarnaast dien je rekening te houden met een eenmalige Fontysbijdrage ( 48,- ) en de kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten. Een laptop is verplicht. Overzicht lerarenopleidingen Fontys Alle bacheloropleidingen/studieroutes tot leraar voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), beroepsonderwijs (mbo), en volwasseneneducatie (bve) bij Fontys: Aardrijkskunde en Sittard Algemene economie en Sittard Bedrijfseconomie en Sittard Beeldende Kunst en Vormgeving Biologie Bouwkunde Bouwtechniek Consumptieve Techniek, Wageningen Dans Duits en Sittard Elektrotechniek Engels en Sittard Frans Geschiedenis en Sittard Gezondheidszorg en Welzijn ICT Levensbeschouwing en Utrecht Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer Mechanische Techniek Motorvoertuigentechniek Muziek Natuurkunde en Sittard Nederlands en Sittard Omgangskunde Pedagogiek Sittard en Scheikunde Spaans Theater Techniek Verkorte en voorbereidende opleidingen: Verkorte lerarenopleiding (kopopleiding) voor hbo-bachelors en wo-bachelors Voorbereidende lerarenopleiding technische vakken Voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen en Sittard Technisch Beroepsonderwijs Werktuigbouwkunde Wiskunde en Sittard Daarnaast verzorgt Fontys de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs (Pabo) in, Den Bosch, Sittard,, Veghel en Venlo. Meer informatie kijk op fontys.nl/onderwijsaanbod Neem dan contact op met * Buitenlands diploma? * Niet de juiste voor opleiding? * Diploma havo of vwo oude stijl? Kijk voor meer informatie op fontys.nl/toelating Vragen? Opleidingen in deeltijd De in deze folder beschreven studieroutes worden in deeltijd aangeboden. In deeltijd bieden wij eveneens de opleiding tot Leraar Consumptieve Techniek aan. Interesse? Vraag dan een brochure aan via fontys.nl of bel met Bureau Onderwijs: Van mbo naar hbo Na je mbo-diploma een hboopleiding volgen bij Fontys? Meer weten over hoe de overstap naar het hbo is, hoe groot de studiedruk is of wat voor werk je kunt gaan doen na het hbo? Kijk dan voor meer informatie op fontys.nl/mbo Doorstroom van vwo naar hbo Met je vwo-diploma overstappen naar een hbo-opleiding bij Fontys? Ga voor meer informatie naar fontys.nl/vwo 11

12 Rachelsmolen 1, gebouw R1 za 17 nov uur zo 3 feb uur Open avond wo 17 apr 2013 wo 5 jun uur Meld je aan op fontys.nl Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Bezoekadres Rachelsmolen 1 (gebouw R1) 5612 MA Postadres Postbus AH Telefoon fontys.nl/pth Meer informatie Voor actuele informatie kun je terecht op de voorlichtingssite van de opleiding fontys.nl/onderwijsaanbod Hulp bij studiekeuze Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken. Wij hebben verschillende studiekeuzeactiviteiten zoals open dagen, workshops studiekeuze en de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op fontys.nl/studiekeuze Algemene vragen over Fontysopleidingen? Bel Fontys Klantcontactcentrum Meeloopdagen Wil je een dagje meelopen? Kijk dan op fontys.nl/meeloopdagen Colofon Uitgegeven door: Fontys, september Vormgeving: Fontys Grafische Producties. Drukwerk: Verhagen Grafische Media. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend M Verhagen Grafische Media is FSC gecertificeerd. 12

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Met bedrijfsleven, beroepsonderwijs en lerarenopleiding

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Deeltijd Eindhoven. Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Deeltijd Eindhoven. Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek CONSUMPTIEVe TECHNIEK 4-jarige bachelor lerarenopleiding Associate degree Voorbereidend leerjaar 2013 2014 Deeltijd Eindhoven Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring... Een

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

de techniek van cofely

de techniek van cofely de techniek van cofely wel eens van cofely gehoord? Bij Cofely gaat er een wereld voor je open. Monteurs, lassers, calculatoren, werkvoorbereiders, servicetechnici en andere specialisten werken samen aan

Nadere informatie

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl

Groningen 20 2014-2015. Maintenance. www.alfa-college.nl Groningen 20 2014-2015 Maintenance www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland. Deze brochure

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Engineering (BOL 4) # 19. www.alfa-college.nl. Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde. Groningen, Hoogeveen

Engineering (BOL 4) # 19. www.alfa-college.nl. Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde. Groningen, Hoogeveen # 19 Engineering (BOL 4) Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde Groningen, Hoogeveen chniek! Jij? In de te nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015 Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde Engineering www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal

Nadere informatie

COHORT 2012 / 2013 TWEEDEGRAADS LERAREN- OPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS EN DE ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING ONDERWIJSONDERSTEUNER

COHORT 2012 / 2013 TWEEDEGRAADS LERAREN- OPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS EN DE ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING ONDERWIJSONDERSTEUNER COHORT 2012 / 2013 TWEEDEGRAADS LERAREN- OPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS EN DE ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING ONDERWIJSONDERSTEUNER INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEROEPSBEELD LERAAR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

TI 6-12. Middenkader engineering

TI 6-12. Middenkader engineering TI 6-12 ineering Middenkader engineering Middenkader engineering Schooljaar 2013-2014 Techniek & Informatica Techniek Kies voor de opleiding middenkader engineering iddenkader engineering Middenkad Kun

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 14 2014-2015 ICT www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016 Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2015-2016 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere UNIEK IN ALMERE stad college DAAR GA JE HET MAKEN! Wil je echt een vak leren, dan zit je goed op het Stad College in Almere. Praktijkgericht onderwijs dat perfect aansluit op je latere beroep óf op het

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2017-2018 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur TU/e Lerarenopleiding Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur Opbouw presentatie Filmpje Tweedegraads lerarenopleiding Uitstroomprofiel 1e graads lerarenopleiding

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/

Lokaal Opleiding: A Zaal 2/ Welkom op de open dag Vrijdag 27 januari van is er weer een open dag voor voltijdopleidingen. Om je goed te kunnen voorbereiden vind je hier de printversie van het programma (zorg er wel voor dat je je

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

DROMEN BINNEN HANDBEREIK BEROEPSGERICHTE PROFIELEN

DROMEN BINNEN HANDBEREIK BEROEPSGERICHTE PROFIELEN DROMEN BINNEN HANDBEREIK BEROEPSGERICHTE PROFIELEN Beste leerling, Jij gaat je keuze maken voor de beroepsvoorbereidende opleiding die je in de 3e en 4e klas gaat doen. We noemen de verschillende beroepsvoorbereidende

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil (Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil 21 april 2016 Ik ben 15 jaar en ik wil iets met techniek, dus kies ik voor 3 Ik kies voor een technische opleiding bij: Summa Bouw & Infra metselaar,

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2016-2017 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. De sector Onderwijs is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Pabo 2 2 e graads hbo 3 1 e graads kunst/lo 4 1 e graads

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2016-2017 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 2012-2013. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 21 2012-2013 Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde Engineering www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT TONEELACADEMIE MAASTRICHT start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT inschrijvingen mogelijk tot 15 september 2012 Er is veel interesse voor deze opleiding. De plaatsen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Open avond woensdag 10 januari 2018

Open avond woensdag 10 januari 2018 Open avond woensdag 10 januari 2018 Tijdens onze open avond helpen wij je graag om de voor jou juiste opleiding te vinden. Tussen 18.30 en 21.00 uur vind je alle informatie over onze deeltijdopleidingen,

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

# 27. Weg- en Waterbouw. Groningen. www.alfa-college.nl. Bel voor informatie: 0800-235 825 368

# 27. Weg- en Waterbouw. Groningen. www.alfa-college.nl. Bel voor informatie: 0800-235 825 368 # 27 Weg- en Waterbouw Groningen chniek! Jij? In de te nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college

Nadere informatie