Leraar technisch beroepsonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leraar technisch beroepsonderwijs"

Transcriptie

1 Leraar technisch beroepsonderwijs hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

2 Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes van Leraar Technisch Beroepsonderwijs] gevolgd en in drie en een half jaar doorlopen. Na mijn studie ben ik gaan werken voor het Kenniscentrum Techniek en ICT. Als vooropleiding heb ik de studie mbo Bouwkunde gedaan. Dat ik verder wilde studeren stond voor mij vast maar wat ik wilde gaan doen was een moeilijke keuze. Hbo-bouwkunde heb ik overwogen, maar dat vond ik teveel gericht op alleen maar bouwkunde. Ik wilde me juist verbreden in het vak en met meer dan alleen techniek aan de slag gaan. Ik heb toen voor de lerarenopleiding gekozen. Destijds had ik niet het gevoel dat ik leraar wilde worden. Vooral de veelzijdigheid van de opleiding trok me erg aan. Via een voorlichting werd me al snel duidelijk dat je met deze opleiding meer kan dan leraar worden. De veelzijdigheid heb ik wel ervaren; zo heb ik stage gelopen in een groot bouwbedrijf, bij een architectenbureau en meerdere stages als docent op een school, variërend van basisonderwijs tot mbo. De verbreding vergroot je kansen bij het zoeken naar een baan. Mijn afstudeerperiode heb ik bij het Kenniscentrum Techniek en ICT doorlopen. De hoofdwerkzaamheden waren onderzoeken, ontwikkelen en uitvoeren. Mijn scriptie ging over Location Based Learning, ofwel leren buiten het klaslokaal. Leerlingen lopen met behulp van een smartphone een interactieve GPS-tocht. Tijdens deze tocht krijgen ze op locatie kennis aangeboden of worden er vragen gesteld. Voor docenten heb ik een handleiding ontwikkeld die hen in staat stelt zelf een interactieve GPS-tocht te maken. Voor mijn onderzoek heb ik een GPStocht ontwikkeld gericht op de architectuur in het centrum van. Uiteindelijk heeft het onderzoek resultaten opgeleverd op de gebieden interesse, motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen tijdens leren buiten het klaslokaal. De verbreding vergroot je kansen bij het zoeken naar een baan Jochem Goedhals 2

3 Leraar Technisch Beroepsonderwijs De opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs leidt op voor het beroepsonderwijs (mbo en vmbo) binnen de sector techniek. Techniek is een brede sector en daarom zijn er binnen de opleiding meerdere studieroutes. Naast de algemene studieroute Techniek Breed zijn er studieroutes, die elk opleiden tot een tweedegraads lesbevoegdheid in die specifieke richting. Voorheen waren deze studieroutes afzonderlijke opleidingen. Nu zijn ze gebundeld tot één opleiding. Na het behalen van je diploma mag je de graad Bachelor of Education voeren. Binnen de opleiding leraar Technisch Beroepsonderwijs bestaan de volgende studieroutes: Techniek Breed Bouwkunde Bouwtechniek (met daarbinnen 3 verschillende disciplines) Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Elektrotechniek Mechanische Techniek Motorvoertuigentechniek Werktuigbouwkunde Waarom een lerarenopleiding aan Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek? Er is tijd voor persoonlijke aandacht ruimte voor ambitie plaats voor jouw inbreng een breed beroepenveld na de opleiding In vier jaar leer je hoe je leerlingen in het beroepsonderwijs vaktechnische kennis en vaardigheden kunt bijbrengen. Hiervoor moet je kennis hebben van het vakgebied. Daarnaast leer je om onderwijs te verzorgen als leraar. In de opleiding komen daarom onderwerpen aan bod als (vak)didactiek, pedagogiek en theorie over leren. Onderzoek komt ook aan de orde. Daarbij ga je bijvoorbeeld na of een bepaalde lesmethode motiverend is voor leerlingen. Alles wat je leert tijdens je studie is gerelateerd aan de beroepspraktijk van een leraar in een technisch vak. Wat doet de lerarenopleiding precies? Opleiden van studenten tot tweedegraads leraren (voltijd en deeltijd) en onderwijsondersteuners, die in het beroepsgericht technisch onderwijs en bedrijfsleven onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Studenten toegepast onderzoek leren uitvoeren en vertalen naar concrete voorstellen; Leveren van een bijdrage aan de (verdere) professionalisering van onderwijzende en onderwijsondersteunende medewerkers in het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit gebeurt door middel van specifieke (op maat gemaakte) adviezen, cursussen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten; Uitvoeren van ontwikkel- en onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Duurzame ontwikkeling en promotie van techniek in de samenleving zijn hierbij belangrijke speerpunten. Inhoudsopgave Leraar Technisch Beroepsonderwijs 3 Hoe zit de studie in elkaar? 4 Jouw resultaat 6 Techniek Breed 7 Motorvoertuigentechniek 7 Bouwkunde 7 Bouwtechniek 8 Elektrotechniek 10 Mechanische Techniek 10 Werktuigbouwkunde 10 Toelating, aanmelding en studiekosten 11 Meer informatie 12 3

4 Hoe zit de opleiding in elkaar? De opleiding duurt vier jaar en is opgebouwd uit drie fasen: de propedeuse fase (het eerste jaar), de hoofdfase en de afstudeerfase. Propedeuse fase In de propedeuse fase staat oriëntatie op het beroep en het werkterrein van de leraar centraal. Je denkt na over wat een goede leraar is en leert de eerste didactische beginselen. De propedeuse is gemeenschappelijk voor alle studieroutes. In het eerste jaar wordt ook al de verdieping op de technische vakinhoud aangebracht, die samenhangt met de studieroute die je hebt gekozen. Hoofdfase In de hoofdfase worden de taken en rollen van de leraar in het vernieuwde beroepsonderwijs uitgediept. Je gaat je verdiepen in de vaktechnische onderdelen van de door jou gekozen studieroute. Afstudeerfase In de afstudeerfase werk je aan een praktijkonderzoek en aan een verdere profilering binnen de door jou gekozen studieroute. Naast de technische vakcomponent en de onderwijskundige component van het leraarsberoep is er aandacht voor studievaardigheden, ethiek, taal en communicatie, zelfsturing, ICT-gebruik, duurzame ontwikkeling en arbo en veiligheid. Praktijkgerichtheid De opleiding kenmerkt zich door de praktijkgerichtheid. Je gaat al vanaf het eerste jaar (beperkt) aan de slag in het onderwijs. Daar leer je wat je moet kennen en kunnen. In het eerste en tweede jaar doe je dit binnen het vmbo en mbo. Vanaf het derde jaar krijg je ook de mogelijkheid om in het bedrijfsleven stage te lopen. Studiebegeleiding Aan het begin van de opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen die je tijdens de opleiding begeleidt. Hij of zij helpt je bij het opstellen van je persoonlijk opleidings- en activiteitenplan, voert regelmatig begeleidingsgesprekken en houdt de vinger aan de pols bij jouw studieloopbaan. Bij deze begeleider kun je met al je vragen over de opleiding terecht. Rode draad door je opleiding is de aandacht voor ethiek, zelfsturing, ICT-gebruik, taal en communicatie, duurzame ontwikkeling en arbo en veiligheid 4

5 Studieprogramma Het studieprogramma staat natuurlijk voor een belangrijk deel vast, maar je hebt als student diverse mogelijkheden om je eigen leerproces vorm te geven en te werken vanuit je eigen behoeften, motivatie en enthousiasme. We bieden je volop mogelijkheden. We verwachten alleen dat je zelf initiatief en verantwoordelijkheid neemt en zelf plant. Studiebelasting De studiebelasting is gemiddeld 40 uur per week inclusief lessen. In het eerste jaar heb je per week minimaal 20 contacturen, plus 8 uur stage op een school. De contacturen kunnen hoorcolleges, workshops, praktijklessen of bijeenkomsten met studenten van alle leerjaren van je vakgebied zijn. P in 1 jaar Studierendement, studiekosten en de juiste studiekeuze maken zijn belangrijke onderwerpen. Onze overheid spreekt opleidingen hierop aan en we nemen hierin graag onze verantwoordelijkheid. Vanaf september 2013 dien je de propedeuse fase in één jaar af te ronden. je hebt als student diverse mogelijkheden om je eigen leerproces vorm te geven 5

6 Jouw resultaat Breed beroepsperspectief! Zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs wordt de combinatie van techniek, communicatie en kennisoverdracht veel gevraagd. Je kunt aan de slag als leraar in het vmbo en het mbo. Maar ook in het bedrijfsleven worden medewerkers opgeleid en is er behoefte aan praktijkbegeleiders, technische trainers, of coaches. Omdat je veel geleerd hebt over communicatie en het omgaan met mensen kun je ook functies vervullen in het bedrijfsleven zoals projectleider, bedrijfsleider, commercieel manager, adviseur of werkvoorbereider. In alle gevallen gaat het om functies waarin het overbrengen van technische kennis en het omgaan met mensen centraal staan. Hierna vind je meer informatie over de studieroutes uit de hoofdfase. Een docent De overheid heeft bekwaamheidseisen opgesteld, waaraan alle leraren in het onderwijs moeten voldoen. Dat is in de wet vast gelegd. De bekwaamheden of competenties schrijven voor wat een leraar moet kennen en kunnen en welke beroepshouding daarbij past. De lerarenopleidingen leiden uiteraard op voor die bekwaamheden. Daarnaast vinden we het doen van onderzoek erg belangrijk. Je werkt op een onderzoeksmatige manier aan het verbeteren van je professionele handelen en de onderwijspraktijk waarin je functioneert. Bouwkunde Jij staat aan de wieg van alles wat gebouwd gaat worden. Je werkt in een projectteam en helpt mee aan het maken van plannen. Je kunt ontwerpen, schetsen en technisch tekenen. Een bouwkundige zorgt ervoor dat er uiteindelijk een plan ligt dat naar de gemeente kan om goedgekeurd te worden. Je hebt verstand van het hele traject, zoals schetsen en ontwerpen, maar ook van: hoe iets gebouwd kan worden, de bouwtechniek. En je bent ook al bezig met de sloop! Want milieu staat hoog in het vaandel en je moet weten wat de consequenties zijn van jouw beslissingen, denk aan materiaalkeuzes. In de studieroute Bouwkunde richt je je op de volgende disciplines: architectuur, bouwtechniek, bouwkundig detailleren, constructief ontwerpen, mechanica, installaties, bouwtechnische bedrijfskunde, bouwfysica en uitvoeringstechniek. 6

7 Studieroutes Techniek Breed Techniek is een heel brede sector en als je als leraar in het technisch beroepsonderwijs wilt werken, heb je de keuze uit twee belangrijke varianten. Je kunt je verdiepen in een bepaalde sector, maar het is ook mogelijk als docent onderwijs te verzorgen in meerdere technische sectoren naast elkaar. Lijkt het je een uitdaging om te ontdekken wat je allemaal kan met techniek? Vind je het leuk van alle facetten van techniek iets af te weten? Dan is de studieroute Techniek Breed voor jou bedoeld. Je maakt kennis met aspecten vanuit alle meer specifieke studieroutes, terwijl je in één ervan een specialisatie opbouwt. Binnen deze studieroute word je voorbereid op het verzorgen van onderwijs op een breed techniekplein zoals die vooral in het vmbo voorkomen, maar ook steeds vaker in het mbo. Informatie en Communicatie Technologie ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In de toekomst zal ICT een steeds grotere rol gaan spelen. Daarom zijn bedrijven voortdurend op zoek naar goed opgeleide professionals. Als docent ICT kun je je vakmanschap en hoogwaardige kennis overdragen op anderen die het ICT-beroep in willen of willen leren werken met (de nieuwste) hard- en software. Naast onderwijskundige aspecten die relevant zijn voor het docentberoep, wordt uitgebreid aandacht besteed aan specifieke ICT-kennis. Het betreft hierbij vakkennis over onder andere besturingssystemen, media design, datacommunicatie en netwerken, objectgeoriënteerd programmeren, complexe informatiesystemen, industriële automatisering en embedded softwaretechnologie. Gezien de ontwikkelingen in scholen komt in de opleiding ook het toepassen van ICT-technologie in het onderwijs aan de orde. Het inzetten van video, online samenwerkplatforms en andersoortige multimedia zit daarom ook in het curriculum verwerkt. Motorvoertuigentechniek Dat de automotive industrie groot is en nog steeds groeit, bewijzen de volgende regionale cijfers. De regio Brainport huisvest meer dan 300 bedrijven op het gebied van automotive met een werkgelegenheid voor mensen. Tot 2015 wordt een groei van de werkgelegenheid verwacht tot mensen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze ondernemingen, worden hun medewerkers continue bijgeschoold. Automotive gaat over motorvoertuigentechniek in de breedste zin van het woord. Een kern van het leren in de richting van motorvoertuigentechniek is de integratie van diverse deelsystemen die voor komen in motorvoertuigen. Dankzij netwerken in moderne auto s zijn elektronische systemen verweven met mechanische systemen, denk aan een motor, die niet meer weg te denken is, zonder elektrische toevoegingen. Het rijcomfort van de auto bijvoorbeeld is niet meer voor te stellen zonder stuurbekrachtiging. Tijdens je studie vormt sleutelen aan motorvoertuigen een belangrijk onderdeel, daarnaast komt de nadruk te liggen op het begrijpen van (deel)systemen, het kunnen uitleggen hoe deze werken en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. 7

8 Bouwtechniek Bouwtechniek is onderverdeeld in een drietal disciplines waaruit je er een kiest: Bouwuitvoering (BU): Je houdt je bezig met het bouwproces. Je leert praktische vaardigheden, zoals stellen en meten. Je weet wat het inhoudt om een ziekenhuis te bouwen of juist een woonhuis. Maatvoering is essentieel in de bouwuitvoering. Wat is het gebruikersdoel, welk idee zit erachter en hoe komt dat tot uiting in de maatvoering. Je leert hoe je computergestuurd meetpunten bepaalt. En natuurlijk krijg je les in de beginselen van onder andere het metselen, stucen en tegelen. Je leert kijken naar gebouwen; herkent constructiemethoden en bouwmethodes. Want als jij niet weet hoe je iets bouwt, kan je het een ander niet uitleggen. In bouwuitvoering richt je je op de volgende ondewerpen: uitvoeringsproces, bouwmethodes, bouwtechniek/ bouwkundig detailleren. Hout en interieurbouw (HIB): Deze opleiding is de enige Hout-en Interieurbouwopleiding op hbo-niveau in Nederland. Je leert het interieur van een gebouw vorm te geven. Je verwerft kennis, inzicht en praktische vaardigheden zoals omgaan met handgereedschap, mechanisch gereedschap en machines. Deze vaardigheden ga je toepassen bij het vervaardigen van prefab houtconstructies. De opleiding is goed afgestemd op de actuele ontwikkelingen in de branche op het gebied van totaalautomatisering. Hierin komen ontwerp, werkvoorbereiding en productie samen. Je leert software te gebruiken en in te richten voor de productie van kozijnen, trappen, kapconstructies en interieurs. In het bedrijfsleven liggen er kansen als projectleider, werkvoorbereider en adviseur. Onderhoud, restauratie en afwerking (ORA): De titel zegt het al, alle aspecten bij onderhoud van vastgoed komen aan bod, van de nieuwste technologische ontwikkelingen tot esthetische vorming. Het lesprogramma bestaat uit een afwisseling van praktische vaardigheden, technologie en practica. Je leert hoe je de spil kunt zijn tussen opdrachtgever, uitvoerder en uitvoerend personeel. Natuurlijk word je wegwijs gemaakt in de beginselen van alle onderhoudsstrategieën. Hiervoor volg je ook meer bouwtechnische lessen. Gedurende de opleiding kun je je steeds meer specialiseren. Dit kan meer economisch, esthetisch of technisch zijn. Bij de technische specialisatie staat bijvoorbeeld resultaatgericht vastgoed onderhoud (RGVO) centraal. Je herkent constructiemethoden en problemen bij afwerking, bescherming en onderhoud van gebouwen en constructies. Uitvoeringstechnieken, toepassen van kleur en berekenen van kostenconsequenties komen uitgebreid aan de orde. Ongeacht de specialisatie die je kiest is er door jouw hbo-niveau een goede aansluiting bij het bedrijfsleven en het onderwijs, Er liggen diverse kansen zoals docent, technisch trainer, ontwikkelaar, adviseur, bedrijfsleider, projectleider, innovator, enz. 8

9 Uit eigen ervaring Toen ik 14 was, wilde ik graag gitaardocent worden. Dat hij voor het docentschap wilde gaan was dus al vroeg duidelijk, maar uiteindelijk kwam Thomas van Doremalen, 25 jaar, in een heel ander vakgebied terecht. Ik ben uiteindelijk de mbo-opleiding Mechatronica gaan doen. De techniek trok me toch meer. In 2007 had Thomas zijn mbodiploma op zak en wilde nog verder studeren. Ik deed de Fontys Interesse Test en gaf daarin aan dat het me ook wel leuk leek om les te geven. Toen in die test de lerarenopleiding Elektrotechniek [nu een van de studieroutes van Leraar Technisch Beroepsonderwijs] naar voren kwam, verdiepte Thomas zich in de studie en was de keuze snel gemaakt. Wat me vooral aanspreekt, is de kleinschaligheid van de opleiding. De band met docenten is erg goed. Ik heb het gevoel dat ik geen student ben, maar echt docent in opleiding. Intussen is Thomas alweer druk bezig met zijn laatste jaar. Mensen vragen me nog weleens wat ik precies voor studie doe en dan zeg ik dat het eigenlijk een combinatie is van een lerarenopleiding zoals de pabo en de HTS. Dus niet alleen: Hoe leid ik kinderen op? Maar je verdiept je ook echt in het vak techniek. Wat me vooral aanspreekt is de kleinschaligheid van de opleiding Thomas van Doremalen Thomas wordt opgeleid om les te gaan geven op het vmbo en mbo. Uiteindelijk wil ik graag les gaan geven op het hbo, dus ik zal nog wel een Masterstudie gaan doen. Maar eerst na mijn afstuderen het werkveld in en flink wat ervaring opdoen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Op de vraag of hij toch niet liever gitaardocent was geworden zegt hij: Absoluut niet. Uiteindelijk blijft techniek het mooiste vak wat er is. Als je dan ook nog eens met jongeren aan de slag kunt, dan is het plaatje compleet. 9

10 Elektrotechniek Bij de studieroute Elektrotechniek kom je in aanraking met vele aspecten. Om te beginnen de energietechniek. Dit gedeelte van de elektrotechniek gaat over elektrische energie en beslaat het terrein van het opwekken tot en met het omzetten van energie. Bij de fabricage van een product komt automatisering van industriële processen aan de orde, waarbij de energievoorziening, de installatietechniek, de besturings- en aandrijftechniek een belangrijke rol spelen. Als het aandrijving van motoren betreft, worden steeds meer moderne technieken toegepast, zoals frequentieregelaars. Die spelen eveneens een belangrijke rol in het kader van energiebesparende maatregelen. Je volgt lessen in onderwerpen zoals digitale technieken, datacommunicatie en (digitale) telematica. Hier vinden momenteel spectaculaire ontwikkelingen plaats, die een relatie hebben met DSP (Digital Signal Processing), satellietcommunicatie, GSM en internet. Mechanische Techniek Als Mechanische Techniek je vak is, ben je geïnteresseerd in het vervaardigen van technische producten, waarbij je gebruik maakt van bewerkingen als draaien, frezen, boren en lassen. Je ontwerpt en maakt deze producten vanuit een visie op wat een product moet doen en hoe dit product het meest efficiënt werkt. Verder is er natuurlijk aandacht voor vakken die gericht zijn op het overbrengen van kennis en het omgaan met mensen, zoals didactiek, presentatietechnieken, en communicatieve en leidinggevende vaardigheden. In projecten werk je veel samen met studenten van de studieroutes Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Werktuigbouwkunde In de opleiding ontwikkel je je kwaliteiten als werktuigbouwkundige. Je ontwerpt technische producten en objecten in de infrastructuur en doet dat vanuit praktijkervaring. Je vertaalt de vraag van een opdrachtgever naar een goed product en maakt daarbij gebruik van technologie en gereedschappen. De studieroute Werktuigbouwkunde is een dynamische en avontuurlijke keuze, waarin praktijk en theorie veelal gecombineerd worden in uitdagende vakoverstijgende opdrachten. Je besteedt tijd aan de klassieke werktuigbouwkundevakken en werkt in projecten waarbij je ook samenwerkt met studenten van andere studierichtingen. Denk aan het maken een ligfiets, een zitgraver voor een basisschool of educatieve modellen voor een museum. De eindproducten worden in de praktijk gebruikt, zodat je eveneens feedback krijgt van de klanten en gebruikers. Bij de opleiding gaat het erom dat je vaardigheden en competenties opdoet die je in steeds wisselende omgevingen op een effectieve en creatieve manier kunt inzetten. Daarbij specialiseer je je in het overbrengen van kennis en werk je aan onder andere leidinggevende vaardigheden. In projecten werk je veel samen met studenten van de studieroutes Elektrotechniek en Mechanische Techniek. 10

11 Toelating, aanmelding en studiekosten Vooropleidingseisen havo- of vwo-diploma: Cultuur en Maatschappij met wiskunde a of wiskunde b, alle overige profielen zonder meer toelaatbaar; mbo-diploma niveau 4. Aanmelden Aanmelden doe je bij studielink via de website fontys.nl/studielink Je kunt je hier inschrijven voor de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs. Binnen deze opleiding bestaan er diverse studieroutes, die voorheen afzonderlijke opleidingen waren. Mocht je door deze recente omzetting problemen ondervinden bij de inschrijving, neem dan contact op met Bureau Onderwijs via telefoonnummer Studiekosten De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je kunt het bedrag berekenen met onze collegegeldmeter. Kijk hiervoor op fontys.nl/collegegeldmeter. Daarnaast dien je rekening te houden met een eenmalige Fontysbijdrage ( 48,- ) en de kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten. Een laptop is verplicht. Overzicht lerarenopleidingen Fontys Alle bacheloropleidingen/studieroutes tot leraar voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), beroepsonderwijs (mbo), en volwasseneneducatie (bve) bij Fontys: Aardrijkskunde en Sittard Algemene economie en Sittard Bedrijfseconomie en Sittard Beeldende Kunst en Vormgeving Biologie Bouwkunde Bouwtechniek Consumptieve Techniek, Wageningen Dans Duits en Sittard Elektrotechniek Engels en Sittard Frans Geschiedenis en Sittard Gezondheidszorg en Welzijn ICT Levensbeschouwing en Utrecht Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer Mechanische Techniek Motorvoertuigentechniek Muziek Natuurkunde en Sittard Nederlands en Sittard Omgangskunde Pedagogiek Sittard en Scheikunde Spaans Theater Techniek Verkorte en voorbereidende opleidingen: Verkorte lerarenopleiding (kopopleiding) voor hbo-bachelors en wo-bachelors Voorbereidende lerarenopleiding technische vakken Voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen en Sittard Technisch Beroepsonderwijs Werktuigbouwkunde Wiskunde en Sittard Daarnaast verzorgt Fontys de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs (Pabo) in, Den Bosch, Sittard,, Veghel en Venlo. Meer informatie kijk op fontys.nl/onderwijsaanbod Neem dan contact op met * Buitenlands diploma? * Niet de juiste voor opleiding? * Diploma havo of vwo oude stijl? Kijk voor meer informatie op fontys.nl/toelating Vragen? Opleidingen in deeltijd De in deze folder beschreven studieroutes worden in deeltijd aangeboden. In deeltijd bieden wij eveneens de opleiding tot Leraar Consumptieve Techniek aan. Interesse? Vraag dan een brochure aan via fontys.nl of bel met Bureau Onderwijs: Van mbo naar hbo Na je mbo-diploma een hboopleiding volgen bij Fontys? Meer weten over hoe de overstap naar het hbo is, hoe groot de studiedruk is of wat voor werk je kunt gaan doen na het hbo? Kijk dan voor meer informatie op fontys.nl/mbo Doorstroom van vwo naar hbo Met je vwo-diploma overstappen naar een hbo-opleiding bij Fontys? Ga voor meer informatie naar fontys.nl/vwo 11

12 Rachelsmolen 1, gebouw R1 za 17 nov uur zo 3 feb uur Open avond wo 17 apr 2013 wo 5 jun uur Meld je aan op fontys.nl Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Bezoekadres Rachelsmolen 1 (gebouw R1) 5612 MA Postadres Postbus AH Telefoon fontys.nl/pth Meer informatie Voor actuele informatie kun je terecht op de voorlichtingssite van de opleiding fontys.nl/onderwijsaanbod Hulp bij studiekeuze Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken. Wij hebben verschillende studiekeuzeactiviteiten zoals open dagen, workshops studiekeuze en de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op fontys.nl/studiekeuze Algemene vragen over Fontysopleidingen? Bel Fontys Klantcontactcentrum Meeloopdagen Wil je een dagje meelopen? Kijk dan op fontys.nl/meeloopdagen Colofon Uitgegeven door: Fontys, september Vormgeving: Fontys Grafische Producties. Drukwerk: Verhagen Grafische Media. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend M Verhagen Grafische Media is FSC gecertificeerd. 12

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij.

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij. Live IT Via een app op je mobiele telefoon krijg je een bericht dat binnenkort een leuk evenement in de buurt georganiseerd wordt. Je chat met je vrienden op Facebook en overlegt of jullie er naar toe

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

02.11 Klaar voor jouw toekomst!

02.11 Klaar voor jouw toekomst! nr.: 02.11 Klaar voor jouw toekomst! Een geslaagde toekomst start op Hogeschool Zeeland pag.10 Echte Werktuigbouwkunde beleef je aan Hogeschool Rotterdam (zie pag. 06) Ik wil jouw mening over de BKK! Doe

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Talenten centraal in jubileumjaar

Talenten centraal in jubileumjaar Decanenbulletin juni 2012 Talenten centraal in jubileumjaar Studenten helpen studenten met autisme Meer echte praktijkopdrachten voor studenten Intakegesprekken verhogen kans op studiesucces In dit nummer:

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014

Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Informatiegids Haarlem Studie Keuze Informatie Avonden (SKIA) Gids voor studie en opleiding na HAVO en VWO 2013-2014 Een uitgave van Aob Compaz in opdracht van de kringen van schoondecanen in Kennemerland

Nadere informatie

start 2013 opleidingen mbo

start 2013 opleidingen mbo start 2013 opleidingen mbo webdesigner, grafisch ontwerper, communicatiemedewerker, multimediavormgever, drukker, nabewerker, webdeveloper, art director, trafficmanager, motion graphic designer, gamedeveloper,

Nadere informatie

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen MBO Opleidingen 2015-2016 rocvanflevoland.nl Inhoudsopgave Sport & Veiligheid 4 Welkom bij het ROC van Flevoland Marketing, Economie & Administratie 10 Handel & Ondernemen / Mode 16 Mobiliteit & Logistiek

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Business & administration College

Business & administration College Business & administration College Ben je ondernemend en ambitieus? Wil je zelfstandig ondernemen, je verdiepen in juridische of boekhoudkundige zaken, carrière maken bij prachtige bedrijven? Stap dan in

Nadere informatie

Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen

Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen From start to business Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen 5Kiezen voor een goede opleiding geeft je zekerheid voor jouw toekomst. Een studiekeuze voor IVA Driebergen

Nadere informatie

zakelijke dienstverlening communicatie

zakelijke dienstverlening communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie zakelijke dienstverlening & communicatie school voor commercie & dienstverlening Zakelijke dienstverlening & Communicatie

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 31 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector agrarische opleidingen... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 14 Sector gezondheidszorg... 16

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Marketing, Economie & Administratie

Marketing, Economie & Administratie Marketing, Economie & Administratie opleidingen 2015 2016 Administratie & Financiële Beroepen Bank- & Verzekeringswezen Juridische Dienstverlening Management Support Marketing, Sales & Communicatie www.rocva.nl

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO

MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO MBO TOP! HOGEROP VIA HET MBO NAAR HET MBO EN VERDER Studeren aan het mbo op niveau 4 is echt iets voor mensen met ambitie. Jij wilt hogerop en begrijpt dat een mbo-diploma je daar sneller kan brengen.

Nadere informatie