4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors hbo-bacheloropleiding - associate degrees - Deeltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

2 Uit eigen ervaring... In eerste instantie twijfelde ik wel. De 35-jarige deeltijdstudent van de lerarenopleiding Bouwtechniek Kees van der Kaaij, woont 144 km van zijn opleiding vandaan. Ik wilde graag een schildersopleiding op hbo-niveau doen en daarvoor moest ik naar of Zwolle. Kees, die eerst 14 jaar bij een schildersbedrijf werkte, werd in 2007 aangenomen als instructeur op de schildersafdeling van het Driestar College in Gouda. Na het behalen van zijn instructeurs diploma, besloot hij verder te gaan leren. Omdat ik al een diploma als instructeur had gehaald, kon ik mijn Associate degree binnen een jaar halen. Zo kon ik kijken of het met de reistijd te behappen was. Dat bleek het geval, want intussen is hij verder gegaan om zijn bachelordiploma te halen. Ik vind de opleiding ook gewoon erg leuk. Het mooiste vindt hij de verbreding van zijn vakgebied en de ontwikkeling die hij zelf doormaakt. De belangrijkste ontwikkeling is toch wel die op didactisch niveau. Ik merk dat ik door vragen te leren stellen aan mezelf en aan de leerlingen een betere docent word. Daarin word ik door mijn docenten bij Fontys ook gestimuleerd. In Kees zijn klas zitten vooral mensen vanuit de praktijk, waaronder ook schilders. Dat is fijn, want je hebt allemaal hetzelfde doel: Een goede docent worden. Op de vraag of hij dan niet moest wennen aan het zuiden, als een van de weinige niet-brabanders op de opleiding, antwoordt hij: Nee absoluut niet! De sfeer op school is erg gezellig en joviaal. Ik had het niet beter kunnen treffen. En ach, die reistijd neem je dan maar gewoon voor lief. Kees van der Kaaij Je hebt allemaal hetzelfde doel: Een goede docent worden 2

3 Leraar Technisch Beroepsonderwijs De opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs leidt op voor het beroepsonderwijs (mbo en vmbo) binnen de sector techniek. Techniek is een brede sector en daarom zijn er binnen de opleiding meerdere studieroutes, die elk opleiden tot een tweedegraads lesbevoegdheid in die specifieke richting. Voorheen waren deze studieroutes afzonderlijke opleidingen. Nu zijn ze gebundeld tot één opleiding. Na het behalen van je diploma mag je de graad Bachelor of Education voeren. Binnen de opleiding leraar Technisch Beroepsonderwijs bestaan de volgende studieroutes: Bouwkunde Bouwtechniek (met daarbinnen 3 verschillende disciplines) Elektrotechniek Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Mechanische Techniek Motorvoertuigentechniek Werktuigbouwkunde In vier jaar leer je hoe je leerlingen in het beroepsonderwijs vaktechnische kennis en vaardigheden kunt bijbrengen. Hiervoor moet je kennis hebben van het vakgebied. Daarnaast leer je om onderwijs te verzorgen als leraar. In de opleiding komen daarom onderwerpen aan bod als (vak)didactiek, pedagogiek en theorie over leren. Onderzoek komt ook aan de orde. Daarbij ga je bijvoorbeeld na of een bepaalde lesmethode motiverend is voor leerlingen. Alles wat je leert tijdens je studie is gerelateerd aan de beroepspraktijk van een leraar in een technisch vak. Wat doet de Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek precies? Opleiden van studenten tot tweedegraads leraren (voltijd en deeltijd) en onderwijsondersteuners, die in het beroepsgericht technisch onderwijs en bedrijfsleven onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Studenten toegepast onderzoek leren uitvoeren en vertalen naar concrete voorstellen; Leveren van een bijdrage aan de (verdere) professionalisering van onderwijzende en onderwijs ondersteunende medewerkers in het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit gebeurt door middel van specifieke (op maat gemaakte) adviezen, cursussen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten; Uitvoeren van ontwikkel- en onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Duurzame ontwikkeling en promotie van techniek in de samenleving zijn hierbij belangrijke speerpunten. Inhoudsopgave Leraar Technisch Beroepsonderwijs 3 Hoe zit de opleiding in elkaar? 4 Beroepsmogelijkheden na je studie 6 Studieroutes 7 Toelating 11 Associate degrees 12 Voorbereidend leerjaar 14 Verkorte opleiding voor hbo- en wo-bachelors 16 Overzicht lerarenopleidingen 18 Aanmelding en studiekosten 19 Meer informatie 20 3

4 Hoe zit de opleiding in elkaar? De opleiding duurt vier jaar en is opgebouwd uit drie fasen: de propedeuse fase (het eerste jaar), de hoofdfase en de afstudeerfase. Propedeuse fase In de propedeuse fase staat oriëntatie op het beroep en het werkterrein van de leraar centraal. Je denkt na over wat een goede leraar is en leert de eerste didactische beginselen. De propedeuse is gemeenschappelijk voor alle studieroutes. In het eerste jaar wordt ook al de verdieping op de technische vakinhoud aangebracht, die samenhangt met de studieroute die je hebt gekozen. Hoofdfase In de hoofdfase worden de taken en rollen van de leraar in het vernieuwde beroepsonderwijs uitgediept. Je gaat je verdiepen in de vaktechnische onderdelen van de door jou gekozen studieroute. Praktijkgerichtheid De hbo-bacheloropleiding kenmerkt zich door praktijkgericht en competentiegestuurd onderwijs. Voorbeelden uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs met daaraan gerelateerde projectopdrachten zijn in combinatie met theoretische kennis de uitgangspunten van de deeltijdstudie. In de opleiding staat werkplekleren (stage), met als doel het ontwikkelen van competenties in een educatieve omgeving, centraal. Dat betekent dat je al vanaf de propedeuse gemiddeld een dagdeel per week stage loopt. Eerst onder begeleiding, later steeds meer zelfstandig. Om een breed en bijdetijds perspectief te bevorderen, worden gedurende de opleiding passende educatieve stageplaatsen binnen (v)mbo onderwijs en bedrijfsleven gezocht. Afstudeerfase In de afstudeerfase werk je aan een praktijkonderzoek en aan een verdere profilering binnen de door jou gekozen studieroute. Naast de technische vakcomponent en de onderwijskundige component van het leraarsberoep is er aandacht voor studievaardigheden, ethiek, taal en communicatie, zelfsturing, ICT-gebruik, duurzame ontwikkeling en arbo en veiligheid. Studiebegeleiding Aan het begin van de opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen die je tijdens de opleiding begeleidt. Hij of zij helpt je bij het opstellen van je persoonlijk opleidings- en activiteitenplan, voert regelmatig begeleidingsgesprekken en houdt de vinger aan de pols bij jouw studieloopbaan. Bij deze begeleider kun je met al je vragen over de opleiding terecht. 4

5 Waarom een hbo-deeltijdstudie? De keuze voor een hbo-bacheloropleiding in deeltijd betekent een aanzet tot een meer interessante werkkring met goede perspectieven. Een baan die aansluit bij je persoonlijke kwaliteiten en competenties. Met een hbo-diploma vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Je kunt ook doorgroeien naar een andere functie op hbo-niveau bij je huidige werkgever. De combinatie werk en studie vraagt een behoorlijke inspanning, maar biedt al snel voordelen. Zo ga je systematischer en doelgerichter te werk. Ook maak je jezelf het oplossingsgericht denken eigen en ga je hiermee in de praktijk aan de slag. Onderwijzen, ontwikkelen en onderzoeken Je leert hoe je leerlingen in het beroepsonderwijs vaktechnische kennis en vaardigheden bijbrengt. Om dat te kunnen, moet je kennis hebben van het vakgebied. Daarnaast leer je om onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. In de opleiding komen daarom onderwerpen als (vak)didactiek, pedagogiek, leertheorie en zelfregulerend leren uitgebreid aan bod. Om na te gaan of je daarbij ook effectief te werk gaat, wordt gedurende de hele opleiding aandacht besteed aan onderzoek. Daarbij ga je bijvoorbeeld na of een bepaalde lesmethode motiverend is voor leerlingen. Wat de opleiding vooral aantrekkelijk maakt, is dat alle onderwijs gerelateerd is aan de praktijk. Studiebelasting en lestijden De studiebelasting voor de deeltijdopleiding is gemiddeld 20 uur per week inclusief lessen. De lessen worden gegeven op twee dagdelen in de week: in het eerste jaar op twee avonden, daarna mogelijk op een middag en aansluitend een avond. De avondlestijden worden ingepland tussen en uur. Naast deze twee dagdelen op het instituut ben je een dagdeel op de werkplek. Het is raadzaam om in het eerste leerjaar van je studie een deeltijdbaan in het onderwijs te zoeken en zo de totale belasting van stage, studie en werk te verminderen. Up-to-date zijn en blijven In de regio Zuidoost-Nederland heeft Fontys Hogescholen een sterke binding met bedrijven en instellingen. Er zijn veel contacten in de vorm van stage- en afstudeerplaatsen. Ook op het gebied van kennisuitwisseling, advies en onderzoek is Fontys een belangrijke partner. Dit kennisnetwerk garandeert een up-to-date onderwijsaanbod en staat borg voor uitdagende, innovatieve, creatieve en inspirerende opdrachten die goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Voor jou als professional biedt deze aanpak veel voordelen! Propedeuse in één jaar Studierendement, studiekosten en de juiste studiekeuze maken zijn belangrijke onderwerpen. Onze overheid spreekt opleidingen hierop aan en we nemen hierin graag onze verantwoordelijkheid. Vanaf september 2013 dien je de propedeuse fase in één jaar af te ronden. Wat de opleiding vooral aantrekkelijk maakt, is dat alle onderwijs gerelateerd is aan de praktijk 5

6 Beroepsmogelijkheden na je studie Breed beroepenveld Zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs wordt de combinatie van techniek, communicatie en kennisoverdracht veel gevraagd. Je kunt aan de slag als leraar in het vmbo en het mbo. Maar ook in het bedrijfsleven worden medewerkers opgeleid en is er behoefte aan praktijkbegeleiders, technische trainers, of coaches. Omdat je veel geleerd hebt over communicatie en het omgaan met mensen kun je ook functies vervullen in het bedrijfsleven zoals projectleider, bedrijfsleider, commercieel manager, adviseur of werkvoorbereider. In alle gevallen gaat het om functies waarin het overbrengen van technische kennis en het omgaan met mensen centraal staan. Aan het einde van de opleiding ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren. Je hebt een tweedegraads lesbevoegdheid en kunt desgewenst je carrière vervolgen door verder te gaan met een eerstegraads masteropleiding. Op de volgende pagina s vind je meer informatie over de studieroutes uit de hoofdfase. Competenties van een docent De overheid heeft zogenaamde bekwaamheidseisen opgesteld, waaraan alle leraren in het onderwijs moeten voldoen. Dat is in de wet vastgelegd. De bekwaamheden, ook wel competenties genoemd, schrijven voor wat een leraar moet kennen en kunnen en welke beroepshouding daarbij past. Naast de competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) is een achtste component aan het onderwijsaanbod toegevoegd, namelijk: Competent in onderzoek en praktijkverbetering. Je werkt op een onderzoekmatige manier aan het verbeteren van je professionele handelen en de onderwijspraktijk waarin je functioneert. Je bent je ervan bewust dat het opzetten en uitvoeren van onderzoek onlosmakelijk verbonden is met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs. Voor meer informatie: lerarenweb.nl Wanneer je bepaalde competenties (combinatie van kennis, houding en vaardigheden) kunt bewijzen, dan kun je die meenemen in een competentieexamen. Zo is er tijd te winnen die je kunt gebruiken om de opleiding te versnellen of te verdiepen. 6

7 Studieroutes Bouwtechniek Bouwtechniek is onderverdeeld in een drietal disciplines waaruit je er een kiest: Bouwuitvoering (BU): Je houdt je bezig met het bouwproces. Je leert praktische vaardigheden, zoals stellen en meten. Je weet wat het inhoudt om een ziekenhuis te bouwen of een woonhuis. Maatvoering is essentieel in de bouwuitvoering. Wat is het gebruikersdoel, welk idee zit erachter en hoe komt dat tot uiting in de maatvoering. Je leert hoe je computergestuurd meetpunten bepaalt. En natuurlijk krijg je les in de beginselen van onder andere het metselen, stucen en tegelen. Je leert kijken naar gebouwen; herkent constructiemethoden en bouwmethodes. Want als jij niet weet hoe je iets bouwt, kun je het een ander niet uitleggen. In bouwuitvoering richt je je op de volgende ondewerpen: uitvoeringsproces, bouwmethodes, bouwtechniek/ bouwkundig detailleren. Hout en interieurbouw (HIB): Deze opleiding is de enige Hout-en Interieurbouwopleiding op hbo-niveau in Nederland. Je leert het interieur van een gebouw vorm te geven. Je verwerft kennis, inzicht en praktische vaardigheden zoals omgaan met hand gereedschap, mechanisch gereedschap en machines. Deze vaardigheden ga je toepassen bij het vervaardigen van prefab houtconstructies. De opleiding is goed afgestemd op de actuele ontwikkelingen in de branche op het gebied van totaalautomatisering. Hierin komen ontwerp, werkvoorbereiding en productie samen. Je leert software te gebruiken en in te richten voor de productie van kozijnen, trappen, kapconstructies en interieurs. In het bedrijfsleven liggen er kansen als projectleider, werkvoorbereider en adviseur. Onderhoud, beheer en afwerking (OBA): De titel zegt het al, alle aspecten bij onderhoud van vastgoed komen aan bod, van de nieuwste technologische ontwikkelingen tot esthetische vorming. Het lesprogramma bestaat uit een afwisseling van praktische vaardigheden technologie en practica. Je leert hoe je de spil kunt zijn tussen opdrachtgever, uitvoerder en uitvoerend personeel. Natuurlijk word je wegwijs gemaakt in de beginselen van alle onderhoudsstrategieën. Hiervoor volg je ook meer bouwtechnische lessen. Gedurende de opleiding kun je je steeds meer specialiseren. Dit kan meer economisch, esthetisch of technisch zijn. Bij de technische specialisatie staat bijvoorbeeld Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RGVO) centraal. Je herkent constructiemethoden en problemen bij afwerking, bescherming en onderhoud van gebouwen en constructies. Uitvoeringstechnieken, toepassen van kleur en berekenen van kostenconse quenties komen uitgebreid aan de orde. Ongeacht de specialisatie die je kiest is er door jouw hbo-niveau een goede aansluiting bij het bedrijfsleven en het onderwijs, Er liggen diverse kansen zoals docent, technisch trainer, ontwikkelaar, adviseur, bedrijfsleider, projectleider, innovator, enz. Uniek in Nederland 7

8 Vakmensen die nieuwe specialismen beheersen Bouwkunde Jij staat aan de wieg van alles wat gebouwd gaat worden. Je werkt in een projectteam en helpt mee aan het maken van plannen. Je kunt ontwerpen, schetsen en technisch tekenen. Een bouwkundige zorgt ervoor dat er uiteindelijk een plan ligt dat naar de gemeente kan om goedgekeurd te worden. Je hebt verstand van het hele traject: van schetsen, ontwerpen, maar ook van: hoe je iets gebouwd kan worden, de bouwtechniek. En je bent ook al bezig met de sloop! Want milieu staat hoog in het vaandel en je moet weten wat de consequenties zijn van jouw beslissingen, denk aan materiaalkeuzes. In de studieroute Bouwkunde richt je je op de volgende disciplines: architectuur, bouwtechniek, bouwkundig detailleren, constructief ontwerpen, mechanica, installaties, bouwtechnische bedrijfskunde, bouwfysica en uitvoeringstechniek. Informatie en Communicatie Technologie (ICT) ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In de toekomst zal ICT een steeds grotere rol gaan spelen. Daarom zijn bedrijven voortdurend op zoek naar goed opgeleide professionals. Als docent ICT kun je je vakmanschap en hoogwaardige kennis overdragen op anderen die het ICT-beroep in willen of willen leren werken met (de nieuwste) hard- en software. Naast onderwijskundige aspecten die relevant zijn voor het docentenberoep, wordt uitgebreid aandacht besteed aan specifieke ICT-kennis. Het betreft hierbij vakkennis over onder andere besturingssystemen, media design, datacommunicatie en netwerken, objectgeoriënteerd programmeren, complexe informatiesystemen, industriële automatisering en embedded softwaretechnologie. Gezien de ontwikkelingen in scholen komt in de opleiding ook het toepassen van ICT-technologie in het onderwijs aan de orde. Het inzetten van video, online samenwerkplatforms en andersoortige multimedia zijn daarom ook in het curriculum verwerkt. 8 Motorvoertuigentechniek Dat de Automotive industrie groot is en nog steeds groeit, bewijzen de volgende regionale cijfers. De regio Brainport huisvest meer dan 300 bedrijven op het gebied van automotive met een werkgelegenheid voor mensen. Tot 2015 wordt een groei van de werkgelegenheid verwacht tot mensen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze ondernemingen, worden hun medewerkers continue bijgeschoold. Automotive gaat over motorvoertuigentechniek in de breedste zin van het woord. Een kern van het leren in de richting van motorvoertuigentechniek is de integratie van diverse deelsystemen die voor komen in motorvoertuigen. Dankzij netwerken in moderne auto s zijn elektronische systemen verweven met mechanische systemen, denk aan een motor, die niet meer weg te denken is, zonder elektrische toevoegingen. Het rijcomfort van de auto bijvoorbeeld is niet meer voor te stellen zonder stuurbekrachtiging. Tijdens je studie vormt sleutelen aan motorvoertuigen een belangrijk onderdeel, daarnaast komt de nadruk te liggen op het begrijpen van (deel)systemen, het kunnen uitleggen hoe deze werken en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek.

9 Elektrotechniek Bij de studieroute Elektrotechniek kom je in aanraking met vele aspecten. Om te beginnen de energietechniek. Dit gedeelte van de elektrotechniek gaat over elektrische energie en beslaat het terrein van het opwekken tot en met het omzetten van energie. Bij de fabricage van een product komt automatisering van industriële processen aan de orde, waarbij de energievoorziening, de installatietechniek, de besturings- en aandrijftechniek een belangrijke rol spelen. Als het aandrijving van motoren betreft, worden steeds meer moderne technieken toegepast, zoals frequentieregelaars. Die spelen eveneens een belangrijke rol in het kader van energiebesparende maatregelen. Je volgt lessen in onderwerpen zoals digitale technieken, datacommunicatie en (digitale) telematica. Hier vinden momenteel spectaculaire ontwikkelingen plaats, die een relatie hebben met DSP (Digital Signal Processing), satellietcommunicatie, GSM en internet. Mechanische Techniek Als Mechanische Techniek je vak is, ben je geïnteresseerd in het vervaardigen van technische producten, waarbij je gebruik maakt van bewerkingen als draaien, frezen, boren en lassen. Je ontwerpt en maakt deze producten vanuit een visie op wat een product moet doen en hoe dit product het meest efficiënt werkt. In de studieroute Mechanische Techniek ontwikkel je deze kwaliteiten. Verder is er natuurlijk aandacht voor vakken die gericht zijn op het overbrengen van kennis en het omgaan met mensen, zoals didactiek, presentatietechnieken, en communicatieve en leidinggevende vaardigheden. In projecten werk je veel samen met studenten van de studieroutes Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde In de opleiding ontwikkel je je kwaliteiten als werktuigbouwkundige. Je ontwerpt technische producten en objecten in de infrastructuur en doet dat vanuit praktijkervaring. Je vertaalt de vraag van een opdrachtgever naar een goed product en maakt daarbij gebruik van technologie en gereedschappen. De studieroute Werktuigbouwkunde is een dynamische en avontuurlijke keuze, waarin praktijk en theorie veelal gecombineerd worden in uitdagende vakoverstijgende opdrachten. Je besteedt tijd aan de klassieke werktuig bouwkundevakken en werkt in projecten waarbij je ook samenwerkt met studenten van andere studierichtingen. Denk aan het maken een ligfiets, een zitgraver voor een basisschool of educatieve modellen voor een museum. De eindproducten worden in de praktijk gebruikt, zodat je feedback krijgt van de klanten en gebruikers. Bij de opleiding gaat het erom dat je vaardig heden en competenties opdoet die je in steeds wisselende omgevingen op een effectieve en creatieve manier kunt inzetten. Daarbij specialiseer je je in het overbrengen van kennis en werk je aan onder andere leidinggevende vaardig heden. 9

10 Uit eigen ervaring... Ik had altijd een enorme hekel aan school. Ik weet nog dat ik al op mijn vijftiende wilde gaan werken. Dat Rob Klitsie nu op zijn 35e een hbo-opleiding Leraar Elektrotechniek doet, is dan ook wel erg speciaal. Ik heb vijftien jaar in de bouw gewerkt in allerlei functies, van beginnend elektricien tot voorman bij de grotere bouwwerken. En altijd met veel plezier. Maar op een bepaald moment wilde ik toch iets anders. Rob heeft in eerste instantie zijn mbo diploma Technicus Sterkstroom gehaald. Tijdens die studie ontdekte ik dat ik wilde lesgeven. Een docent van het mbo wees me op een vacature bij het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Rob solliciteerde en kon direct aan de slag, onder voorbehoud dat hij naast zijn baan zijn lesbevoegdheid zou halen. In deeltijd studeren is zwaar. Twee avonden per week ben ik op school. Naast een drukke baan als docent en de studie blijft er weinig privéleven over. Op de vraag of hij dan misschien toch geen spijt heeft van zijn carrièreswitch, antwoordt hij: Absoluut niet, lesgeven past bij mij en ik geniet ervan. Het is even doorbijten, maar ik weet precies waar ik het voor doe. Rob Klitsie Het is even doorbijten, maar ik weet precies waar ik het voor doe 10

11 Toelating Vooropleidingseisen havo- of vwo-diploma: zie onderstaand schema mbo-diploma niveau 4 Leraar Technisch Beroepsonderwijs Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek havo vwo havo vwo havo vwo havo vwo wia of wia of wib wib Oplossingsgericht denken eigen maken om het een ander te kunnen leren + zonder meer toelaatbaar Bij de deeltijd lerarenopleidingen wordt ervan uitgegaan dat je beschikt over relevante werkervaring in de branche waarin de opleiding wordt gevolgd. Om de opleiding succesvol te kunnen afsluiten is het daarom wenselijk dat je een verwante mbo-vooropleiding hebt genoten en werkervaring hebt in die branche. Twijfel je of je vooropleiding voldoet, dan is het verstandig hierover contact op te nemen met de opleiding. Van mbo naar hbo Na het behalen van je mbo-diploma een hbo-opleiding volgen bij Fontys? Meer weten over hoe de overstap naar het hbo is, hoe groot de studiedruk is of wat voor werk je kunt gaan doen na het hbo? Kijk dan voor meer informatie op fontys.nl/mbo 11

12 Associate degrees Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek heeft, naast de 4-jarige lerarenopleidingen voor het beroepsonderwijs, ook 2-jarige programma s op hbo-niveau. De Associate degree programma s zijn bedoeld voor mensen die in hun werkomgeving, zowel onderwijs als bedrijfsleven, bezig zijn met overbrengen van kennis op leerlingen, deelnemers en cursisten. Beroepsonderwijs in beweging Het beroepsonderwijs is volop in beweging. Dit geldt voor zowel het vmbo als het mbo. Het onderwijs wordt verbeterd om leerlingen nog meer te motiveren tot leren. Dit heeft invloed op alle facetten van de schoolorganisatie en vraagt om een andere inzet van medewerkers en leermiddelen. Ook ontstaan hierdoor nieuwe functies in het onderwijs. Naast de docent zijn op veel scholen ook onderwijsassistenten, instructeurs, onderwijsondersteuners, trainers en begeleiders werkzaam. De onderwijsondersteuner De onderwijsondersteuner is iemand uit de praktijk. Hij of zij heeft ruime ervaring opgedaan in de sector techniek. Op een school voor beroepsonderwijs werkt de onderwijsondersteuner onder eindverantwoordelijkheid van docenten en begeleidt en traint groepen leerlingen. Buiten het onderwijs kan de onderwijsondersteuner zelfstandig werkzaam zijn als bedrijfsopleider, instructeur, trainer of leermeester. Het Associate degree programma biedt doorstroommogelijkheden naar verwante tweedegraads lerarenopleidingen. Hierdoor kan de onderwijsondersteuner doorgroeien naar een docentenfunctie. De onderwijsondersteuner bezit pedagogisch didactische vaardigheden; heeft een specialisatie in een vak of leergebied; werkt zelfstandig aan de uitvoering van zijn taken en is verantwoordelijk voor de inhoud en de vormgeving; ontwikkelt leeropdrachten en instructiemateriaal. Vakmensen in het bedrijfsleven In het bedrijfsleven komen steeds vaker bedrijfsopleiders, leermeesters of instructeurs terecht. Binnen alle branches is meer behoefte aan mensen die naast hun vakspecialisme goed zijn in trainen en begeleiden. Juist voor deze groep medewerkers, die een cruciale rol speelt in het op peil brengen en/of houden van kennis binnen de onderneming, zijn er nauwelijks geschikte en erkende opleidingsmogelijkheden. De onderwijsondersteunende programma s zijn dan ook een welkome aanvulling. Het programma Het Associate degree programma voor Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs wordt in deeltijd aangeboden. Binnen dit programma bestaan de volgende studieroutes: Bouwtechniek Metaal-Elektro-Installatietechniek (MEI) Motorvoertuigentechniek De Associate degree programma s onderwijsondersteuner duren twee jaar. Het programma bestaat uit een pedagogisch didactisch deel en een vakspecifiek deel. Het pedagogisch didactische deel van de opleiding is voor alle richtingen gelijk. Het vakspecifieke deel is per opleiding verschillend en gericht op een beroepsopleiding. 12

13 Deeltijd opleidingsvorm De deeltijdopleiding is bestemd voor: mensen die een baan hebben of krijgen als onderwijsondersteuner binnen het beroepsonderwijs maar nog geen overeenkomstige opleiding hebben. mensen die het voornemen hebben om te gaan werken als onderwijsondersteuner of als bijvoorbeeld instructeur in het bedrijfsleven maar daarin nog geen baan hebben. In de opleiding speelt het werkplekleren (stage op een school of in een educatieve omgeving van een bedrijf) een belangrijke rol. In het eerste opleidingsjaar ben je vier uur per week actief in het onderwijs. In het tweede jaar is dit acht uur. Wel beschik je gedurende de hele periode over een relevante werkkring op een school of in een bedrijf. Wettelijk erkende getuigschriften De Associate degree programma s zijn wettelijk erkende programma s op hbo-niveau. Succesvol afronden van het programma leidt tot een Associate degree-graad: de Associate degree of Education, afgekort tot Ad. Vervolgmogelijkheden Na het succesvol afsluiten van het Associate degree programma onderwijsondersteuner kun je onderstaande verwante tweedegraads lerarenopleiding in twee jaar afronden (120 studiepunten). Onderwijsondersteuner Leraar Technisch Beroepsonderwijs Studieroutes: Bouwtechniek Metaal - Elektro - Installatietechniek (MEI) Motorvoertuigentechniek Doorstroom mogelijk naar Leraar Technisch Beroepsonderwijs Studieroutes: Bouwtechniek Elektrotechniek Mechanische Techniek Werktuigbouwkunde Motorvoertuigentechniek Vooropleidingseisen Havo- of vwo-diploma: Overige Associate degrees: profiel C en M met Wia of Wib, overige profielen toelaatbaar Mbo-diploma, niveau 4 NB Bij de deeltijd lerarenopleidingen wordt ervan uitgegaan dat je beschikt over relevante werkervaring in de branche waarin de opleiding wordt gevolgd. Om de opleiding succesvol te kunnen afsluiten is het daarom wenselijk dat je een verwante mbo vooropleiding hebt genoten en werkervaring hebt in die branche. Twijfel je of je vooropleiding voldoet, dan is het verstandig hierover contact op te nemen met de opleiding. 13

14 Voorbereidend leerjaar Niet de juiste vooropleiding? Daar doen we wat aan! Je bent er mogelijk achter gekomen dat je een andere richting in wil gaan of je kennis wil verdiepen. Je hebt indertijd misschien niet helemaal het juiste niveau of vakkenpakket gekozen. Niet iedereen beschikt over de juiste vooropleiding of het geschikte profiel om te starten met een hbo-opleiding. Dat betekent niet dat een hbo-opleiding onbereikbaar is. De sleutel naar succes! Wil je starten met een hbo-techniek(leraren)opleiding maar heb je niet voldoende kennis van wiskunde, natuurkunde en/of Nederlands? De PTH biedt twee voorbereidende leerjaren aan, namelijk: het voorbereidend leerjaar algemeen en het voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen. Een voorbereidend leerjaar geeft je de gelegenheid om kennis en studievaardigheden eigen te maken die de kans van slagen in de hbo-opleiding aanzienlijk verhogen. Het programma van de voorbereidende leerjaren is in overleg met de techniekopleidingen samengesteld en wordt ingevuld door ervaren docenten. Een diploma van het voorbereidend leerjaar opent de deuren naar de opleiding Leraar Technische Beroepsonderwijs met studieroutes: Bouwkunde en Bouwtechniek Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechanische Techniek Docent ICT Motorvoertuigentechniek De voorbereidende lerarenopleiding is ook geschikt als voorbereiding voor de Associate degree programma s. We leven in een kenniseconomie: een economie waarin voornamelijk geld wordt verdiend door het verlenen van diensten en minder door lichamelijke arbeid. Voor een goed werkende kenniseconomie zijn we afhankelijk van mensen met een hogere, praktijkgerichte opleiding met kennis van producten, materialen en technieken. Omdat kennis snel veroudert, is het van belang dat die kennis wordt onderhouden. Daarom moedigt het ministerie van OC&W aan om vooral te blijven leren en om kennis uit te breiden. Het diploma van het voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen opent de deuren naar een groot aantal techniekopleidingen van Fontys. 14

15 Hoe zit de opleiding in elkaar? In het voorbereidend leerjaar voor hbo-techniekopleidingen wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van natuurkunde en wiskunde gerelateerd aan het werkveld. Natuurkunde: kinematica (bewegingsleer), dynamica, warmteleer en elektriciteitsleer. Wiskunde: basis rekenvaardigheden, eerste- en tweedegraadsfuncties, machten en wortels, goniometrie, een kennismaking met exponenten en logaritmen, vectoren en differentiaalrekenen. De inhoud van het voorbereidend leerjaar algemeen is hiermee vergelijkbaar, maar iets minder diepgaand. Naast bovenstaande vakken wordt in dit leerjaar ook aan Nederlands aandacht besteed. Nederlands: spelling en zinsbouw, trainen van spreekvaardigheid, algemene studievaardigheden zoals het schrijven van brieven, het maken van een tekstanalyse en een verslag en het maken van samenvattingen. Studiebelasting Het leerjaar is ingedeeld in vier perioden van ongeveer acht weken. Elke periode wordt gevolgd door een of twee tentamenweken. Er zijn acht contacturen (lesuren) per week, verdeeld over twee avonden. Naast de contacturen is zelfstudie noodzakelijk. De studiebelasting voor de opleiding is ongeveer 20 uur per week inclusief lessen. Vooropleidingseisen Voorbereidend leerjaar algemeen: Mbo, niveau 3 Havo of vwo, met onvoldoende wis- en/of natuurkunde Mbo, niveau 4, met onvoldoende wis- en/of natuurkunde Voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen: Havo of vwo, zonder het juiste vakkenpakket Mbo, niveau 4, met onvoldoende wis- en/of natuurkunde Of de cursus start is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het Bureau Onderwijs maakt dit medio augustus schriftelijk bekend aan degenen die zich hebben aangemeld. 15

16 Verkorte lerarenopleiding voor hbo- en wo bachelors Studeren: een verstandige keuze Onze economie is steeds meer afhankelijk van kennis. Kennis van producten, materialen en technieken. Al deze kennis moet worden onderhouden en uitgebreid, maar vooral ook worden overgebracht. Dat is een kwestie van talent, maar ook van didactische vaardigheden. En die kun je je eigen maken. Multimedia vormen een waardevolle aanvulling op de traditionele lesmiddelen, maar kunnen het persoonlijke contact met een docent niet vervangen. Een bevlogen vakman of -vrouw die studenten inzicht geeft, kennis en vaardigheden bijbrengt, begeleidt, coacht en enthousiasmeert, is van onschatbare waarde. Niet alleen voor studenten, maar ook voor de onderwijsinstellingen en bedrijven waar ze werkzaam zijn. Docenten zijn de pijlers onder onze kenniseconomie. Sommige mensen hebben meer tijd nodig om te constateren dat hun toekomst in het onderwijs ligt. Het zijn vaak echte vakspecialisten die (enkele) jaren relevante werk- en levenservaring hebben in onderwijs en/of bedrijfsleven en hun kennis, ervaring en enthousiasme dolgraag willen delen. Herken je jezelf in dit profiel? Volg dan een verkorte lerarenopleiding aan de Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Hoe zit de opleiding in elkaar? Tijdens de opleiding word je met name geschoold in het overdragen van kennis en vaardigheden; de didactiek van het beroepsonderwijs. De verkorte lerarenopleiding, in de vorm van een eenjarige kopopleiding, is bijvoorbeeld bedoeld voor personen met een voltooide wetenschappelijke opleiding of een hbo-opleiding in werktuigbouwkunde, bouwkunde, bouwtechniek, motorvoertuigentechniek, ICT of elektrotechniek. Kortom: is de technische kennis bij jou voldoende aanwezig, maar ontbreekt de didactische kennis nog? De verkorte lerarenopleiding voor hbo-ers en wo-ers stelt je in de gelegenheid om in deeltijd in één jaar een onderwijsbevoegdheid van het overeenkomstige vakgebied te behalen. Inhoud van het programma De opleiding is sterk gericht op de praktijk. Na een korte oriëntatie op een school ga je aan de slag door ondersteunende taken uit te voeren. In het 2e halfjaar verzorg je zelf onderwijs. Tegelijkertijd werk je aan onderwerpen als leerlingenzorg, omgaan met verschillen en didactiek. Een intervisie- en reflectietraject is de rode draad door de kopopleiding. Zo leer je samen met je medestudenten je eigen leerproces beter te analyseren. Per week is er in principe één contactavond en staat er één dagdeel in de week voor stage. Daarnaast wordt er tijd ingeruimd voor opdrachten en voorbereiding. De totale studiebelasting is 760 uur, waaronder 140 uur onderwijsstage. 16

17 Jouw resultaat! Aan het eind van het leerjaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren. De competenties voor alle lerarenopleidingen (leraren) zijn vastgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Na afronding van deze verkorte lerarenopleiding heb je een tweedegraads lesbevoegdheid en kun je desgewenst je carrière vervolgen door verder te gaan met een eerstegraads masteropleiding. De bachelor- en masterstructuur Alle opleidingen van het hoger onderwijs in Nederland zijn gesplitst in een bachelorfase en een masterfase. Hbo-opleidingen heten nu hbo-bacheloropleidingen en duren net als daarvoor vier jaar (zonder vrijstellingen op grond van eerder verworven competenties). In de nieuwe structuur is het voor studenten die na het hbo nog verder willen studeren makkelijker om meteen of na enkele jaren werkervaring in de hbo-functie nog een masteropleiding te volgen. Dat kan een praktijkgerichte hbo-masteropleiding of een wetenschappelijke masteropleiding op een universiteit zijn, zowel in Nederland als in het buitenland. Vooropleidingseisen Voltooide wetenschappelijke opleiding of hbo-opleiding in: werktuigbouwkunde, bouwkunde, motorvoertuigentechniek, ICT of elektrotechniek. 17

18 Overzicht lerarenopleidingen Fontys Daarnaast verzorgt Fontys de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs (Pabo) in,, Sittard, Den Bosch en Veghel. Meer informatie kijk op fontys.nl/onderwijsaanbod Alle bacheloropleidingen/studieroutes tot leraar algemene vakken voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), beroepsonderwijs (mbo), en volwasseneneducatie (bve) bij Fontys: Aardrijkskunde en Sittard Algemene economie en Sittard Bedrijfseconomie en Sittard Beeldende kunst en Vormgeving Biologie Bouwkunde Bouwtechniek Consumptieve techniek (alleen in deeltijd), Wageningen Dans Duits en Sittard Elektrotechniek Engels en Sittard Frans Geschiedenis en Sittard Gezondheidszorg en Welzijn ICT Levensbeschouwing en Utrecht Lichamelijke opvoeding Maatschappijleer Mechanische techniek Motorvoertuigentechniek Muziek Natuurkunde en Sittard Nederlands en Sittard Omgangskunde Pedagogiek Sittard en Scheikunde Spaans Theater Techniek, Sittard Technisch Beroepsonderwijs Werktuigbouwkunde Wiskunde en Sittard Verkorte en voorbereidende opleidingen: Verkorte lerarenopleiding (kopopleiding) voor hbo-bachelors en wo-bachelors Voorbereidende leerjaar Voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen 18

19 Vragen? Aanmelding en studiekosten Aanmelding Aanmelden doe je bij Studielink via de website fontys.nl/studielink Aanmelding voor een voorbereidend leerjaar of voorbereidende lerarenopleiding gaat via het Bureau Onderwijs, telefoonnummer Wil je gaan studeren aan een technische lerarenopleiding binnen Fontys, maak dan afspraken over het te volgen traject met de desbetreffende opleiding. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met het Bureau Onderwijs. Studiekosten De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je kunt het bedrag berekenen met onze collegegeldmeter. Kijk hiervoor op fontys.nl/collegegeldmeter. Daarnaast dien je rekening te houden met een eenmalige Fontysbijdrage ( 48,-) en de kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten. Een laptop is verplicht. Tegemoetkoming leraren Voor deeltijdstudenten is er geen studiefinanciering via de IB-groep mogelijk. Echter, als je als deeltijd-student een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op een andere vorm van financiering van de IB-groep. De tegemoetkoming bestaat uit een tegemoetkoming in het collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten. De tegemoetkoming is een gift en hoef je dus niet terug te betalen. Kijk voor meer informatie op ib-groep.nl onder studiefinanciering bij het trefwoord tegemoetkoming leraren. Neem dan contact op met Kijk voor meer informatie op fontys.nl/toelating Niet de juiste vooropleiding? Als je niet de juiste vooropleiding hebt, dan is een gesprek met de deeltijdcoördinator de volgende stap. Maatwerk begint al bij de intake. Tijdens een persoonlijk gesprek met de opleiding worden de specifieke mogelijkheden besproken. Deze kunnen namelijk per situatie verschillen. Daarbij wordt gekeken of de vooropleiding of elders verworven competenties voldoende basis bieden voor toelating. Beschik je niet over de vereiste diploma s, maar heb je door het volgen van cursussen of door werkervaring het havo- of mbo-niveau bereikt, dan kun je wellicht toegelaten worden tot de deeltijd opleiding. Voorwaarde is wel dat je tenminste 21 jaar bent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Studenten met een buitenlandse technische hboopleiding Heb je buiten Nederland een opleiding in een technische vakrichting voltooid, dan bieden wij je de mogelijkheid tot een verkorte lerarenopleiding in één van de vakrichtingen in. Je dient hiervoor de Nederlandse taal voldoende te beheersen (Staatsexamen NT2). Je kunt een gesprek aanvragen met de instroomcoördinator van de gewenste vakrichting om een mogelijk persoonlijk opleidingsplan te bespreken. 19

20 za 17 nov uur zo 03 feb uur Open avond wo 17 apr uur wo 5 jun uur Meld je aan op fontys.nl Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Bezoekadres Rachelsmolen 1 (gebouw R1) 5612 MA Postadres Postbus AH Meer informatie Voor actuele informatie kun je terecht op de voorlichtingssite van de opleiding fontys.nl/voor.professionals Hulp bij studiekeuze Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken. Wij hebben verschillende studiekeuzeactiviteiten zoals open dagen, workshops studiekeuze en de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op fontys.nl/studiekeuze Telefoon fontys.nl/pth Colofon Uitgegeven door: Fontys, september Vormgeving: Fontys Grafische Producties. Drukwerk: Verhagen Grafische Media. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Algemene vragen over Fontysopleidingen? Bel ons Klantcontactcentrum Meeloopdagen Wil je een dagje meelopen? Kijk dan op fontys.nl/meeloopdagen M Verhagen Grafische Media is FSC gecertificeerd. 20

Leraar technisch beroepsonderwijs

Leraar technisch beroepsonderwijs Leraar technisch beroepsonderwijs 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes

Nadere informatie

Deeltijd Eindhoven. Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Deeltijd Eindhoven. Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek CONSUMPTIEVe TECHNIEK 4-jarige bachelor lerarenopleiding Associate degree Voorbereidend leerjaar 2013 2014 Deeltijd Eindhoven Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring... Een

Nadere informatie

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Met bedrijfsleven, beroepsonderwijs en lerarenopleiding

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

COHORT 2012 / 2013 TWEEDEGRAADS LERAREN- OPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS EN DE ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING ONDERWIJSONDERSTEUNER

COHORT 2012 / 2013 TWEEDEGRAADS LERAREN- OPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS EN DE ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING ONDERWIJSONDERSTEUNER COHORT 2012 / 2013 TWEEDEGRAADS LERAREN- OPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS EN DE ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING ONDERWIJSONDERSTEUNER INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEROEPSBEELD LERAAR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur TU/e Lerarenopleiding Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur Opbouw presentatie Filmpje Tweedegraads lerarenopleiding Uitstroomprofiel 1e graads lerarenopleiding

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Vraag om pedagogisch professionals in de verschillende sectoren met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Leraar worden in de Haagse regio. Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs

Leraar worden in de Haagse regio. Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs Leraar worden in de Haagse regio Informatie voor potentiële zij-instromers met een vooropleiding in het hoger onderwijs Wil jij je vakkennis overbrengen? Kun je goed omgaan met tieners? Trekt het werken

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016 Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2015-2016 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd 2018 2019 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care - Voltijd In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2017-2018 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Ga je studeren? Dan wil je weten waar je aan begint! VAN HAVO NAAR HBO Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een hbo-opleiding

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Open avond woensdag 10 januari 2018

Open avond woensdag 10 januari 2018 Open avond woensdag 10 januari 2018 Tijdens onze open avond helpen wij je graag om de voor jou juiste opleiding te vinden. Tussen 18.30 en 21.00 uur vind je alle informatie over onze deeltijdopleidingen,

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Versie juni 2016 Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift* > versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Wijziging Regeling studiefinanciering 2000 in verband met onder andere de uitbreiding van de meeneembaarheid van studiefinanciering

Wijziging Regeling studiefinanciering 2000 in verband met onder andere de uitbreiding van de meeneembaarheid van studiefinanciering Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs bvh 079-3232.666 Wijziging

Nadere informatie

HBO Werktuigbouwkunde (deeltijd)

HBO Werktuigbouwkunde (deeltijd) Techniek Algemeen De opleiding Werktuigbouwkunde (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Engineering, Hanzehogeschool Groningen. Innovatie is belangrijk in de economie van nu. Consumentenproducten,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. De sector Onderwijs is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Pabo 2 2 e graads hbo 3 1 e graads kunst/lo 4 1 e graads

Nadere informatie

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills -

Lerarenopleiding Omgangskunde. Bachelor of Teacher Education in Social Skills - 2018 2019 Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Social Skills - In het kort Wil je werken in het vmbo of mbo? Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil jij ze hierin begeleiden?

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Engineering (BOL 4) # 19. www.alfa-college.nl. Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde. Groningen, Hoogeveen

Engineering (BOL 4) # 19. www.alfa-college.nl. Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde. Groningen, Hoogeveen # 19 Engineering (BOL 4) Elektrotechniek, Mechatronica en Werktuigbouwkunde Groningen, Hoogeveen chniek! Jij? In de te nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368

Nadere informatie

Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl

Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015. Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde. Engineering. www.alfa-college.nl Groningen, Hoogeveen 22 2014-2015 Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde Engineering www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal

Nadere informatie

Informatiebrief voor scholen

Informatiebrief voor scholen Informatiebrief voor scholen Aan: Van : Datum: Onderwerp: Scholen die informatie willen over werkplekleren/begeleiding van deeltijdstudenten van Instituut Archimedes Bureau Ondersteuning Leerlijnen, Instituut

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

Onderwi Leren en Levensb

Onderwi Leren en Levensb Onderwi Leren en Levensb Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is altijd in beweging. Kinderen

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2017-2018 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wilt graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt bijdragen aan

Nadere informatie

de techniek van cofely

de techniek van cofely de techniek van cofely wel eens van cofely gehoord? Bij Cofely gaat er een wereld voor je open. Monteurs, lassers, calculatoren, werkvoorbereiders, servicetechnici en andere specialisten werken samen aan

Nadere informatie