4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors hbo-bacheloropleiding - associate degrees - Deeltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

2 Uit eigen ervaring... In eerste instantie twijfelde ik wel. De 35-jarige deeltijdstudent van de lerarenopleiding Bouwtechniek Kees van der Kaaij, woont 144 km van zijn opleiding vandaan. Ik wilde graag een schildersopleiding op hbo-niveau doen en daarvoor moest ik naar of Zwolle. Kees, die eerst 14 jaar bij een schildersbedrijf werkte, werd in 2007 aangenomen als instructeur op de schildersafdeling van het Driestar College in Gouda. Na het behalen van zijn instructeurs diploma, besloot hij verder te gaan leren. Omdat ik al een diploma als instructeur had gehaald, kon ik mijn Associate degree binnen een jaar halen. Zo kon ik kijken of het met de reistijd te behappen was. Dat bleek het geval, want intussen is hij verder gegaan om zijn bachelordiploma te halen. Ik vind de opleiding ook gewoon erg leuk. Het mooiste vindt hij de verbreding van zijn vakgebied en de ontwikkeling die hij zelf doormaakt. De belangrijkste ontwikkeling is toch wel die op didactisch niveau. Ik merk dat ik door vragen te leren stellen aan mezelf en aan de leerlingen een betere docent word. Daarin word ik door mijn docenten bij Fontys ook gestimuleerd. In Kees zijn klas zitten vooral mensen vanuit de praktijk, waaronder ook schilders. Dat is fijn, want je hebt allemaal hetzelfde doel: Een goede docent worden. Op de vraag of hij dan niet moest wennen aan het zuiden, als een van de weinige niet-brabanders op de opleiding, antwoordt hij: Nee absoluut niet! De sfeer op school is erg gezellig en joviaal. Ik had het niet beter kunnen treffen. En ach, die reistijd neem je dan maar gewoon voor lief. Kees van der Kaaij Je hebt allemaal hetzelfde doel: Een goede docent worden 2

3 Leraar Technisch Beroepsonderwijs De opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs leidt op voor het beroepsonderwijs (mbo en vmbo) binnen de sector techniek. Techniek is een brede sector en daarom zijn er binnen de opleiding meerdere studieroutes, die elk opleiden tot een tweedegraads lesbevoegdheid in die specifieke richting. Voorheen waren deze studieroutes afzonderlijke opleidingen. Nu zijn ze gebundeld tot één opleiding. Na het behalen van je diploma mag je de graad Bachelor of Education voeren. Binnen de opleiding leraar Technisch Beroepsonderwijs bestaan de volgende studieroutes: Bouwkunde Bouwtechniek (met daarbinnen 3 verschillende disciplines) Elektrotechniek Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Mechanische Techniek Motorvoertuigentechniek Werktuigbouwkunde In vier jaar leer je hoe je leerlingen in het beroepsonderwijs vaktechnische kennis en vaardigheden kunt bijbrengen. Hiervoor moet je kennis hebben van het vakgebied. Daarnaast leer je om onderwijs te verzorgen als leraar. In de opleiding komen daarom onderwerpen aan bod als (vak)didactiek, pedagogiek en theorie over leren. Onderzoek komt ook aan de orde. Daarbij ga je bijvoorbeeld na of een bepaalde lesmethode motiverend is voor leerlingen. Alles wat je leert tijdens je studie is gerelateerd aan de beroepspraktijk van een leraar in een technisch vak. Wat doet de Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek precies? Opleiden van studenten tot tweedegraads leraren (voltijd en deeltijd) en onderwijsondersteuners, die in het beroepsgericht technisch onderwijs en bedrijfsleven onderwijs kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Studenten toegepast onderzoek leren uitvoeren en vertalen naar concrete voorstellen; Leveren van een bijdrage aan de (verdere) professionalisering van onderwijzende en onderwijs ondersteunende medewerkers in het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit gebeurt door middel van specifieke (op maat gemaakte) adviezen, cursussen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten; Uitvoeren van ontwikkel- en onderzoeksprojecten in nauwe samenwerking met beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Duurzame ontwikkeling en promotie van techniek in de samenleving zijn hierbij belangrijke speerpunten. Inhoudsopgave Leraar Technisch Beroepsonderwijs 3 Hoe zit de opleiding in elkaar? 4 Beroepsmogelijkheden na je studie 6 Studieroutes 7 Toelating 11 Associate degrees 12 Voorbereidend leerjaar 14 Verkorte opleiding voor hbo- en wo-bachelors 16 Overzicht lerarenopleidingen 18 Aanmelding en studiekosten 19 Meer informatie 20 3

4 Hoe zit de opleiding in elkaar? De opleiding duurt vier jaar en is opgebouwd uit drie fasen: de propedeuse fase (het eerste jaar), de hoofdfase en de afstudeerfase. Propedeuse fase In de propedeuse fase staat oriëntatie op het beroep en het werkterrein van de leraar centraal. Je denkt na over wat een goede leraar is en leert de eerste didactische beginselen. De propedeuse is gemeenschappelijk voor alle studieroutes. In het eerste jaar wordt ook al de verdieping op de technische vakinhoud aangebracht, die samenhangt met de studieroute die je hebt gekozen. Hoofdfase In de hoofdfase worden de taken en rollen van de leraar in het vernieuwde beroepsonderwijs uitgediept. Je gaat je verdiepen in de vaktechnische onderdelen van de door jou gekozen studieroute. Praktijkgerichtheid De hbo-bacheloropleiding kenmerkt zich door praktijkgericht en competentiegestuurd onderwijs. Voorbeelden uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs met daaraan gerelateerde projectopdrachten zijn in combinatie met theoretische kennis de uitgangspunten van de deeltijdstudie. In de opleiding staat werkplekleren (stage), met als doel het ontwikkelen van competenties in een educatieve omgeving, centraal. Dat betekent dat je al vanaf de propedeuse gemiddeld een dagdeel per week stage loopt. Eerst onder begeleiding, later steeds meer zelfstandig. Om een breed en bijdetijds perspectief te bevorderen, worden gedurende de opleiding passende educatieve stageplaatsen binnen (v)mbo onderwijs en bedrijfsleven gezocht. Afstudeerfase In de afstudeerfase werk je aan een praktijkonderzoek en aan een verdere profilering binnen de door jou gekozen studieroute. Naast de technische vakcomponent en de onderwijskundige component van het leraarsberoep is er aandacht voor studievaardigheden, ethiek, taal en communicatie, zelfsturing, ICT-gebruik, duurzame ontwikkeling en arbo en veiligheid. Studiebegeleiding Aan het begin van de opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen die je tijdens de opleiding begeleidt. Hij of zij helpt je bij het opstellen van je persoonlijk opleidings- en activiteitenplan, voert regelmatig begeleidingsgesprekken en houdt de vinger aan de pols bij jouw studieloopbaan. Bij deze begeleider kun je met al je vragen over de opleiding terecht. 4

5 Waarom een hbo-deeltijdstudie? De keuze voor een hbo-bacheloropleiding in deeltijd betekent een aanzet tot een meer interessante werkkring met goede perspectieven. Een baan die aansluit bij je persoonlijke kwaliteiten en competenties. Met een hbo-diploma vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Je kunt ook doorgroeien naar een andere functie op hbo-niveau bij je huidige werkgever. De combinatie werk en studie vraagt een behoorlijke inspanning, maar biedt al snel voordelen. Zo ga je systematischer en doelgerichter te werk. Ook maak je jezelf het oplossingsgericht denken eigen en ga je hiermee in de praktijk aan de slag. Onderwijzen, ontwikkelen en onderzoeken Je leert hoe je leerlingen in het beroepsonderwijs vaktechnische kennis en vaardigheden bijbrengt. Om dat te kunnen, moet je kennis hebben van het vakgebied. Daarnaast leer je om onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. In de opleiding komen daarom onderwerpen als (vak)didactiek, pedagogiek, leertheorie en zelfregulerend leren uitgebreid aan bod. Om na te gaan of je daarbij ook effectief te werk gaat, wordt gedurende de hele opleiding aandacht besteed aan onderzoek. Daarbij ga je bijvoorbeeld na of een bepaalde lesmethode motiverend is voor leerlingen. Wat de opleiding vooral aantrekkelijk maakt, is dat alle onderwijs gerelateerd is aan de praktijk. Studiebelasting en lestijden De studiebelasting voor de deeltijdopleiding is gemiddeld 20 uur per week inclusief lessen. De lessen worden gegeven op twee dagdelen in de week: in het eerste jaar op twee avonden, daarna mogelijk op een middag en aansluitend een avond. De avondlestijden worden ingepland tussen en uur. Naast deze twee dagdelen op het instituut ben je een dagdeel op de werkplek. Het is raadzaam om in het eerste leerjaar van je studie een deeltijdbaan in het onderwijs te zoeken en zo de totale belasting van stage, studie en werk te verminderen. Up-to-date zijn en blijven In de regio Zuidoost-Nederland heeft Fontys Hogescholen een sterke binding met bedrijven en instellingen. Er zijn veel contacten in de vorm van stage- en afstudeerplaatsen. Ook op het gebied van kennisuitwisseling, advies en onderzoek is Fontys een belangrijke partner. Dit kennisnetwerk garandeert een up-to-date onderwijsaanbod en staat borg voor uitdagende, innovatieve, creatieve en inspirerende opdrachten die goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Voor jou als professional biedt deze aanpak veel voordelen! Propedeuse in één jaar Studierendement, studiekosten en de juiste studiekeuze maken zijn belangrijke onderwerpen. Onze overheid spreekt opleidingen hierop aan en we nemen hierin graag onze verantwoordelijkheid. Vanaf september 2013 dien je de propedeuse fase in één jaar af te ronden. Wat de opleiding vooral aantrekkelijk maakt, is dat alle onderwijs gerelateerd is aan de praktijk 5

6 Beroepsmogelijkheden na je studie Breed beroepenveld Zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs wordt de combinatie van techniek, communicatie en kennisoverdracht veel gevraagd. Je kunt aan de slag als leraar in het vmbo en het mbo. Maar ook in het bedrijfsleven worden medewerkers opgeleid en is er behoefte aan praktijkbegeleiders, technische trainers, of coaches. Omdat je veel geleerd hebt over communicatie en het omgaan met mensen kun je ook functies vervullen in het bedrijfsleven zoals projectleider, bedrijfsleider, commercieel manager, adviseur of werkvoorbereider. In alle gevallen gaat het om functies waarin het overbrengen van technische kennis en het omgaan met mensen centraal staan. Aan het einde van de opleiding ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren. Je hebt een tweedegraads lesbevoegdheid en kunt desgewenst je carrière vervolgen door verder te gaan met een eerstegraads masteropleiding. Op de volgende pagina s vind je meer informatie over de studieroutes uit de hoofdfase. Competenties van een docent De overheid heeft zogenaamde bekwaamheidseisen opgesteld, waaraan alle leraren in het onderwijs moeten voldoen. Dat is in de wet vastgelegd. De bekwaamheden, ook wel competenties genoemd, schrijven voor wat een leraar moet kennen en kunnen en welke beroepshouding daarbij past. Naast de competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) is een achtste component aan het onderwijsaanbod toegevoegd, namelijk: Competent in onderzoek en praktijkverbetering. Je werkt op een onderzoekmatige manier aan het verbeteren van je professionele handelen en de onderwijspraktijk waarin je functioneert. Je bent je ervan bewust dat het opzetten en uitvoeren van onderzoek onlosmakelijk verbonden is met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs. Voor meer informatie: lerarenweb.nl Wanneer je bepaalde competenties (combinatie van kennis, houding en vaardigheden) kunt bewijzen, dan kun je die meenemen in een competentieexamen. Zo is er tijd te winnen die je kunt gebruiken om de opleiding te versnellen of te verdiepen. 6

7 Studieroutes Bouwtechniek Bouwtechniek is onderverdeeld in een drietal disciplines waaruit je er een kiest: Bouwuitvoering (BU): Je houdt je bezig met het bouwproces. Je leert praktische vaardigheden, zoals stellen en meten. Je weet wat het inhoudt om een ziekenhuis te bouwen of een woonhuis. Maatvoering is essentieel in de bouwuitvoering. Wat is het gebruikersdoel, welk idee zit erachter en hoe komt dat tot uiting in de maatvoering. Je leert hoe je computergestuurd meetpunten bepaalt. En natuurlijk krijg je les in de beginselen van onder andere het metselen, stucen en tegelen. Je leert kijken naar gebouwen; herkent constructiemethoden en bouwmethodes. Want als jij niet weet hoe je iets bouwt, kun je het een ander niet uitleggen. In bouwuitvoering richt je je op de volgende ondewerpen: uitvoeringsproces, bouwmethodes, bouwtechniek/ bouwkundig detailleren. Hout en interieurbouw (HIB): Deze opleiding is de enige Hout-en Interieurbouwopleiding op hbo-niveau in Nederland. Je leert het interieur van een gebouw vorm te geven. Je verwerft kennis, inzicht en praktische vaardigheden zoals omgaan met hand gereedschap, mechanisch gereedschap en machines. Deze vaardigheden ga je toepassen bij het vervaardigen van prefab houtconstructies. De opleiding is goed afgestemd op de actuele ontwikkelingen in de branche op het gebied van totaalautomatisering. Hierin komen ontwerp, werkvoorbereiding en productie samen. Je leert software te gebruiken en in te richten voor de productie van kozijnen, trappen, kapconstructies en interieurs. In het bedrijfsleven liggen er kansen als projectleider, werkvoorbereider en adviseur. Onderhoud, beheer en afwerking (OBA): De titel zegt het al, alle aspecten bij onderhoud van vastgoed komen aan bod, van de nieuwste technologische ontwikkelingen tot esthetische vorming. Het lesprogramma bestaat uit een afwisseling van praktische vaardigheden technologie en practica. Je leert hoe je de spil kunt zijn tussen opdrachtgever, uitvoerder en uitvoerend personeel. Natuurlijk word je wegwijs gemaakt in de beginselen van alle onderhoudsstrategieën. Hiervoor volg je ook meer bouwtechnische lessen. Gedurende de opleiding kun je je steeds meer specialiseren. Dit kan meer economisch, esthetisch of technisch zijn. Bij de technische specialisatie staat bijvoorbeeld Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud (RGVO) centraal. Je herkent constructiemethoden en problemen bij afwerking, bescherming en onderhoud van gebouwen en constructies. Uitvoeringstechnieken, toepassen van kleur en berekenen van kostenconse quenties komen uitgebreid aan de orde. Ongeacht de specialisatie die je kiest is er door jouw hbo-niveau een goede aansluiting bij het bedrijfsleven en het onderwijs, Er liggen diverse kansen zoals docent, technisch trainer, ontwikkelaar, adviseur, bedrijfsleider, projectleider, innovator, enz. Uniek in Nederland 7

8 Vakmensen die nieuwe specialismen beheersen Bouwkunde Jij staat aan de wieg van alles wat gebouwd gaat worden. Je werkt in een projectteam en helpt mee aan het maken van plannen. Je kunt ontwerpen, schetsen en technisch tekenen. Een bouwkundige zorgt ervoor dat er uiteindelijk een plan ligt dat naar de gemeente kan om goedgekeurd te worden. Je hebt verstand van het hele traject: van schetsen, ontwerpen, maar ook van: hoe je iets gebouwd kan worden, de bouwtechniek. En je bent ook al bezig met de sloop! Want milieu staat hoog in het vaandel en je moet weten wat de consequenties zijn van jouw beslissingen, denk aan materiaalkeuzes. In de studieroute Bouwkunde richt je je op de volgende disciplines: architectuur, bouwtechniek, bouwkundig detailleren, constructief ontwerpen, mechanica, installaties, bouwtechnische bedrijfskunde, bouwfysica en uitvoeringstechniek. Informatie en Communicatie Technologie (ICT) ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In de toekomst zal ICT een steeds grotere rol gaan spelen. Daarom zijn bedrijven voortdurend op zoek naar goed opgeleide professionals. Als docent ICT kun je je vakmanschap en hoogwaardige kennis overdragen op anderen die het ICT-beroep in willen of willen leren werken met (de nieuwste) hard- en software. Naast onderwijskundige aspecten die relevant zijn voor het docentenberoep, wordt uitgebreid aandacht besteed aan specifieke ICT-kennis. Het betreft hierbij vakkennis over onder andere besturingssystemen, media design, datacommunicatie en netwerken, objectgeoriënteerd programmeren, complexe informatiesystemen, industriële automatisering en embedded softwaretechnologie. Gezien de ontwikkelingen in scholen komt in de opleiding ook het toepassen van ICT-technologie in het onderwijs aan de orde. Het inzetten van video, online samenwerkplatforms en andersoortige multimedia zijn daarom ook in het curriculum verwerkt. 8 Motorvoertuigentechniek Dat de Automotive industrie groot is en nog steeds groeit, bewijzen de volgende regionale cijfers. De regio Brainport huisvest meer dan 300 bedrijven op het gebied van automotive met een werkgelegenheid voor mensen. Tot 2015 wordt een groei van de werkgelegenheid verwacht tot mensen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze ondernemingen, worden hun medewerkers continue bijgeschoold. Automotive gaat over motorvoertuigentechniek in de breedste zin van het woord. Een kern van het leren in de richting van motorvoertuigentechniek is de integratie van diverse deelsystemen die voor komen in motorvoertuigen. Dankzij netwerken in moderne auto s zijn elektronische systemen verweven met mechanische systemen, denk aan een motor, die niet meer weg te denken is, zonder elektrische toevoegingen. Het rijcomfort van de auto bijvoorbeeld is niet meer voor te stellen zonder stuurbekrachtiging. Tijdens je studie vormt sleutelen aan motorvoertuigen een belangrijk onderdeel, daarnaast komt de nadruk te liggen op het begrijpen van (deel)systemen, het kunnen uitleggen hoe deze werken en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek.

9 Elektrotechniek Bij de studieroute Elektrotechniek kom je in aanraking met vele aspecten. Om te beginnen de energietechniek. Dit gedeelte van de elektrotechniek gaat over elektrische energie en beslaat het terrein van het opwekken tot en met het omzetten van energie. Bij de fabricage van een product komt automatisering van industriële processen aan de orde, waarbij de energievoorziening, de installatietechniek, de besturings- en aandrijftechniek een belangrijke rol spelen. Als het aandrijving van motoren betreft, worden steeds meer moderne technieken toegepast, zoals frequentieregelaars. Die spelen eveneens een belangrijke rol in het kader van energiebesparende maatregelen. Je volgt lessen in onderwerpen zoals digitale technieken, datacommunicatie en (digitale) telematica. Hier vinden momenteel spectaculaire ontwikkelingen plaats, die een relatie hebben met DSP (Digital Signal Processing), satellietcommunicatie, GSM en internet. Mechanische Techniek Als Mechanische Techniek je vak is, ben je geïnteresseerd in het vervaardigen van technische producten, waarbij je gebruik maakt van bewerkingen als draaien, frezen, boren en lassen. Je ontwerpt en maakt deze producten vanuit een visie op wat een product moet doen en hoe dit product het meest efficiënt werkt. In de studieroute Mechanische Techniek ontwikkel je deze kwaliteiten. Verder is er natuurlijk aandacht voor vakken die gericht zijn op het overbrengen van kennis en het omgaan met mensen, zoals didactiek, presentatietechnieken, en communicatieve en leidinggevende vaardigheden. In projecten werk je veel samen met studenten van de studieroutes Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde In de opleiding ontwikkel je je kwaliteiten als werktuigbouwkundige. Je ontwerpt technische producten en objecten in de infrastructuur en doet dat vanuit praktijkervaring. Je vertaalt de vraag van een opdrachtgever naar een goed product en maakt daarbij gebruik van technologie en gereedschappen. De studieroute Werktuigbouwkunde is een dynamische en avontuurlijke keuze, waarin praktijk en theorie veelal gecombineerd worden in uitdagende vakoverstijgende opdrachten. Je besteedt tijd aan de klassieke werktuig bouwkundevakken en werkt in projecten waarbij je ook samenwerkt met studenten van andere studierichtingen. Denk aan het maken een ligfiets, een zitgraver voor een basisschool of educatieve modellen voor een museum. De eindproducten worden in de praktijk gebruikt, zodat je feedback krijgt van de klanten en gebruikers. Bij de opleiding gaat het erom dat je vaardig heden en competenties opdoet die je in steeds wisselende omgevingen op een effectieve en creatieve manier kunt inzetten. Daarbij specialiseer je je in het overbrengen van kennis en werk je aan onder andere leidinggevende vaardig heden. 9

10 Uit eigen ervaring... Ik had altijd een enorme hekel aan school. Ik weet nog dat ik al op mijn vijftiende wilde gaan werken. Dat Rob Klitsie nu op zijn 35e een hbo-opleiding Leraar Elektrotechniek doet, is dan ook wel erg speciaal. Ik heb vijftien jaar in de bouw gewerkt in allerlei functies, van beginnend elektricien tot voorman bij de grotere bouwwerken. En altijd met veel plezier. Maar op een bepaald moment wilde ik toch iets anders. Rob heeft in eerste instantie zijn mbo diploma Technicus Sterkstroom gehaald. Tijdens die studie ontdekte ik dat ik wilde lesgeven. Een docent van het mbo wees me op een vacature bij het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Rob solliciteerde en kon direct aan de slag, onder voorbehoud dat hij naast zijn baan zijn lesbevoegdheid zou halen. In deeltijd studeren is zwaar. Twee avonden per week ben ik op school. Naast een drukke baan als docent en de studie blijft er weinig privéleven over. Op de vraag of hij dan misschien toch geen spijt heeft van zijn carrièreswitch, antwoordt hij: Absoluut niet, lesgeven past bij mij en ik geniet ervan. Het is even doorbijten, maar ik weet precies waar ik het voor doe. Rob Klitsie Het is even doorbijten, maar ik weet precies waar ik het voor doe 10

11 Toelating Vooropleidingseisen havo- of vwo-diploma: zie onderstaand schema mbo-diploma niveau 4 Leraar Technisch Beroepsonderwijs Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek havo vwo havo vwo havo vwo havo vwo wia of wia of wib wib Oplossingsgericht denken eigen maken om het een ander te kunnen leren + zonder meer toelaatbaar Bij de deeltijd lerarenopleidingen wordt ervan uitgegaan dat je beschikt over relevante werkervaring in de branche waarin de opleiding wordt gevolgd. Om de opleiding succesvol te kunnen afsluiten is het daarom wenselijk dat je een verwante mbo-vooropleiding hebt genoten en werkervaring hebt in die branche. Twijfel je of je vooropleiding voldoet, dan is het verstandig hierover contact op te nemen met de opleiding. Van mbo naar hbo Na het behalen van je mbo-diploma een hbo-opleiding volgen bij Fontys? Meer weten over hoe de overstap naar het hbo is, hoe groot de studiedruk is of wat voor werk je kunt gaan doen na het hbo? Kijk dan voor meer informatie op fontys.nl/mbo 11

12 Associate degrees Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek heeft, naast de 4-jarige lerarenopleidingen voor het beroepsonderwijs, ook 2-jarige programma s op hbo-niveau. De Associate degree programma s zijn bedoeld voor mensen die in hun werkomgeving, zowel onderwijs als bedrijfsleven, bezig zijn met overbrengen van kennis op leerlingen, deelnemers en cursisten. Beroepsonderwijs in beweging Het beroepsonderwijs is volop in beweging. Dit geldt voor zowel het vmbo als het mbo. Het onderwijs wordt verbeterd om leerlingen nog meer te motiveren tot leren. Dit heeft invloed op alle facetten van de schoolorganisatie en vraagt om een andere inzet van medewerkers en leermiddelen. Ook ontstaan hierdoor nieuwe functies in het onderwijs. Naast de docent zijn op veel scholen ook onderwijsassistenten, instructeurs, onderwijsondersteuners, trainers en begeleiders werkzaam. De onderwijsondersteuner De onderwijsondersteuner is iemand uit de praktijk. Hij of zij heeft ruime ervaring opgedaan in de sector techniek. Op een school voor beroepsonderwijs werkt de onderwijsondersteuner onder eindverantwoordelijkheid van docenten en begeleidt en traint groepen leerlingen. Buiten het onderwijs kan de onderwijsondersteuner zelfstandig werkzaam zijn als bedrijfsopleider, instructeur, trainer of leermeester. Het Associate degree programma biedt doorstroommogelijkheden naar verwante tweedegraads lerarenopleidingen. Hierdoor kan de onderwijsondersteuner doorgroeien naar een docentenfunctie. De onderwijsondersteuner bezit pedagogisch didactische vaardigheden; heeft een specialisatie in een vak of leergebied; werkt zelfstandig aan de uitvoering van zijn taken en is verantwoordelijk voor de inhoud en de vormgeving; ontwikkelt leeropdrachten en instructiemateriaal. Vakmensen in het bedrijfsleven In het bedrijfsleven komen steeds vaker bedrijfsopleiders, leermeesters of instructeurs terecht. Binnen alle branches is meer behoefte aan mensen die naast hun vakspecialisme goed zijn in trainen en begeleiden. Juist voor deze groep medewerkers, die een cruciale rol speelt in het op peil brengen en/of houden van kennis binnen de onderneming, zijn er nauwelijks geschikte en erkende opleidingsmogelijkheden. De onderwijsondersteunende programma s zijn dan ook een welkome aanvulling. Het programma Het Associate degree programma voor Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs wordt in deeltijd aangeboden. Binnen dit programma bestaan de volgende studieroutes: Bouwtechniek Metaal-Elektro-Installatietechniek (MEI) Motorvoertuigentechniek De Associate degree programma s onderwijsondersteuner duren twee jaar. Het programma bestaat uit een pedagogisch didactisch deel en een vakspecifiek deel. Het pedagogisch didactische deel van de opleiding is voor alle richtingen gelijk. Het vakspecifieke deel is per opleiding verschillend en gericht op een beroepsopleiding. 12

13 Deeltijd opleidingsvorm De deeltijdopleiding is bestemd voor: mensen die een baan hebben of krijgen als onderwijsondersteuner binnen het beroepsonderwijs maar nog geen overeenkomstige opleiding hebben. mensen die het voornemen hebben om te gaan werken als onderwijsondersteuner of als bijvoorbeeld instructeur in het bedrijfsleven maar daarin nog geen baan hebben. In de opleiding speelt het werkplekleren (stage op een school of in een educatieve omgeving van een bedrijf) een belangrijke rol. In het eerste opleidingsjaar ben je vier uur per week actief in het onderwijs. In het tweede jaar is dit acht uur. Wel beschik je gedurende de hele periode over een relevante werkkring op een school of in een bedrijf. Wettelijk erkende getuigschriften De Associate degree programma s zijn wettelijk erkende programma s op hbo-niveau. Succesvol afronden van het programma leidt tot een Associate degree-graad: de Associate degree of Education, afgekort tot Ad. Vervolgmogelijkheden Na het succesvol afsluiten van het Associate degree programma onderwijsondersteuner kun je onderstaande verwante tweedegraads lerarenopleiding in twee jaar afronden (120 studiepunten). Onderwijsondersteuner Leraar Technisch Beroepsonderwijs Studieroutes: Bouwtechniek Metaal - Elektro - Installatietechniek (MEI) Motorvoertuigentechniek Doorstroom mogelijk naar Leraar Technisch Beroepsonderwijs Studieroutes: Bouwtechniek Elektrotechniek Mechanische Techniek Werktuigbouwkunde Motorvoertuigentechniek Vooropleidingseisen Havo- of vwo-diploma: Overige Associate degrees: profiel C en M met Wia of Wib, overige profielen toelaatbaar Mbo-diploma, niveau 4 NB Bij de deeltijd lerarenopleidingen wordt ervan uitgegaan dat je beschikt over relevante werkervaring in de branche waarin de opleiding wordt gevolgd. Om de opleiding succesvol te kunnen afsluiten is het daarom wenselijk dat je een verwante mbo vooropleiding hebt genoten en werkervaring hebt in die branche. Twijfel je of je vooropleiding voldoet, dan is het verstandig hierover contact op te nemen met de opleiding. 13

14 Voorbereidend leerjaar Niet de juiste vooropleiding? Daar doen we wat aan! Je bent er mogelijk achter gekomen dat je een andere richting in wil gaan of je kennis wil verdiepen. Je hebt indertijd misschien niet helemaal het juiste niveau of vakkenpakket gekozen. Niet iedereen beschikt over de juiste vooropleiding of het geschikte profiel om te starten met een hbo-opleiding. Dat betekent niet dat een hbo-opleiding onbereikbaar is. De sleutel naar succes! Wil je starten met een hbo-techniek(leraren)opleiding maar heb je niet voldoende kennis van wiskunde, natuurkunde en/of Nederlands? De PTH biedt twee voorbereidende leerjaren aan, namelijk: het voorbereidend leerjaar algemeen en het voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen. Een voorbereidend leerjaar geeft je de gelegenheid om kennis en studievaardigheden eigen te maken die de kans van slagen in de hbo-opleiding aanzienlijk verhogen. Het programma van de voorbereidende leerjaren is in overleg met de techniekopleidingen samengesteld en wordt ingevuld door ervaren docenten. Een diploma van het voorbereidend leerjaar opent de deuren naar de opleiding Leraar Technische Beroepsonderwijs met studieroutes: Bouwkunde en Bouwtechniek Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechanische Techniek Docent ICT Motorvoertuigentechniek De voorbereidende lerarenopleiding is ook geschikt als voorbereiding voor de Associate degree programma s. We leven in een kenniseconomie: een economie waarin voornamelijk geld wordt verdiend door het verlenen van diensten en minder door lichamelijke arbeid. Voor een goed werkende kenniseconomie zijn we afhankelijk van mensen met een hogere, praktijkgerichte opleiding met kennis van producten, materialen en technieken. Omdat kennis snel veroudert, is het van belang dat die kennis wordt onderhouden. Daarom moedigt het ministerie van OC&W aan om vooral te blijven leren en om kennis uit te breiden. Het diploma van het voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen opent de deuren naar een groot aantal techniekopleidingen van Fontys. 14

15 Hoe zit de opleiding in elkaar? In het voorbereidend leerjaar voor hbo-techniekopleidingen wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van natuurkunde en wiskunde gerelateerd aan het werkveld. Natuurkunde: kinematica (bewegingsleer), dynamica, warmteleer en elektriciteitsleer. Wiskunde: basis rekenvaardigheden, eerste- en tweedegraadsfuncties, machten en wortels, goniometrie, een kennismaking met exponenten en logaritmen, vectoren en differentiaalrekenen. De inhoud van het voorbereidend leerjaar algemeen is hiermee vergelijkbaar, maar iets minder diepgaand. Naast bovenstaande vakken wordt in dit leerjaar ook aan Nederlands aandacht besteed. Nederlands: spelling en zinsbouw, trainen van spreekvaardigheid, algemene studievaardigheden zoals het schrijven van brieven, het maken van een tekstanalyse en een verslag en het maken van samenvattingen. Studiebelasting Het leerjaar is ingedeeld in vier perioden van ongeveer acht weken. Elke periode wordt gevolgd door een of twee tentamenweken. Er zijn acht contacturen (lesuren) per week, verdeeld over twee avonden. Naast de contacturen is zelfstudie noodzakelijk. De studiebelasting voor de opleiding is ongeveer 20 uur per week inclusief lessen. Vooropleidingseisen Voorbereidend leerjaar algemeen: Mbo, niveau 3 Havo of vwo, met onvoldoende wis- en/of natuurkunde Mbo, niveau 4, met onvoldoende wis- en/of natuurkunde Voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen: Havo of vwo, zonder het juiste vakkenpakket Mbo, niveau 4, met onvoldoende wis- en/of natuurkunde Of de cursus start is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het Bureau Onderwijs maakt dit medio augustus schriftelijk bekend aan degenen die zich hebben aangemeld. 15

16 Verkorte lerarenopleiding voor hbo- en wo bachelors Studeren: een verstandige keuze Onze economie is steeds meer afhankelijk van kennis. Kennis van producten, materialen en technieken. Al deze kennis moet worden onderhouden en uitgebreid, maar vooral ook worden overgebracht. Dat is een kwestie van talent, maar ook van didactische vaardigheden. En die kun je je eigen maken. Multimedia vormen een waardevolle aanvulling op de traditionele lesmiddelen, maar kunnen het persoonlijke contact met een docent niet vervangen. Een bevlogen vakman of -vrouw die studenten inzicht geeft, kennis en vaardigheden bijbrengt, begeleidt, coacht en enthousiasmeert, is van onschatbare waarde. Niet alleen voor studenten, maar ook voor de onderwijsinstellingen en bedrijven waar ze werkzaam zijn. Docenten zijn de pijlers onder onze kenniseconomie. Sommige mensen hebben meer tijd nodig om te constateren dat hun toekomst in het onderwijs ligt. Het zijn vaak echte vakspecialisten die (enkele) jaren relevante werk- en levenservaring hebben in onderwijs en/of bedrijfsleven en hun kennis, ervaring en enthousiasme dolgraag willen delen. Herken je jezelf in dit profiel? Volg dan een verkorte lerarenopleiding aan de Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek. Hoe zit de opleiding in elkaar? Tijdens de opleiding word je met name geschoold in het overdragen van kennis en vaardigheden; de didactiek van het beroepsonderwijs. De verkorte lerarenopleiding, in de vorm van een eenjarige kopopleiding, is bijvoorbeeld bedoeld voor personen met een voltooide wetenschappelijke opleiding of een hbo-opleiding in werktuigbouwkunde, bouwkunde, bouwtechniek, motorvoertuigentechniek, ICT of elektrotechniek. Kortom: is de technische kennis bij jou voldoende aanwezig, maar ontbreekt de didactische kennis nog? De verkorte lerarenopleiding voor hbo-ers en wo-ers stelt je in de gelegenheid om in deeltijd in één jaar een onderwijsbevoegdheid van het overeenkomstige vakgebied te behalen. Inhoud van het programma De opleiding is sterk gericht op de praktijk. Na een korte oriëntatie op een school ga je aan de slag door ondersteunende taken uit te voeren. In het 2e halfjaar verzorg je zelf onderwijs. Tegelijkertijd werk je aan onderwerpen als leerlingenzorg, omgaan met verschillen en didactiek. Een intervisie- en reflectietraject is de rode draad door de kopopleiding. Zo leer je samen met je medestudenten je eigen leerproces beter te analyseren. Per week is er in principe één contactavond en staat er één dagdeel in de week voor stage. Daarnaast wordt er tijd ingeruimd voor opdrachten en voorbereiding. De totale studiebelasting is 760 uur, waaronder 140 uur onderwijsstage. 16

17 Jouw resultaat! Aan het eind van het leerjaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren. De competenties voor alle lerarenopleidingen (leraren) zijn vastgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Na afronding van deze verkorte lerarenopleiding heb je een tweedegraads lesbevoegdheid en kun je desgewenst je carrière vervolgen door verder te gaan met een eerstegraads masteropleiding. De bachelor- en masterstructuur Alle opleidingen van het hoger onderwijs in Nederland zijn gesplitst in een bachelorfase en een masterfase. Hbo-opleidingen heten nu hbo-bacheloropleidingen en duren net als daarvoor vier jaar (zonder vrijstellingen op grond van eerder verworven competenties). In de nieuwe structuur is het voor studenten die na het hbo nog verder willen studeren makkelijker om meteen of na enkele jaren werkervaring in de hbo-functie nog een masteropleiding te volgen. Dat kan een praktijkgerichte hbo-masteropleiding of een wetenschappelijke masteropleiding op een universiteit zijn, zowel in Nederland als in het buitenland. Vooropleidingseisen Voltooide wetenschappelijke opleiding of hbo-opleiding in: werktuigbouwkunde, bouwkunde, motorvoertuigentechniek, ICT of elektrotechniek. 17

18 Overzicht lerarenopleidingen Fontys Daarnaast verzorgt Fontys de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs (Pabo) in,, Sittard, Den Bosch en Veghel. Meer informatie kijk op fontys.nl/onderwijsaanbod Alle bacheloropleidingen/studieroutes tot leraar algemene vakken voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), beroepsonderwijs (mbo), en volwasseneneducatie (bve) bij Fontys: Aardrijkskunde en Sittard Algemene economie en Sittard Bedrijfseconomie en Sittard Beeldende kunst en Vormgeving Biologie Bouwkunde Bouwtechniek Consumptieve techniek (alleen in deeltijd), Wageningen Dans Duits en Sittard Elektrotechniek Engels en Sittard Frans Geschiedenis en Sittard Gezondheidszorg en Welzijn ICT Levensbeschouwing en Utrecht Lichamelijke opvoeding Maatschappijleer Mechanische techniek Motorvoertuigentechniek Muziek Natuurkunde en Sittard Nederlands en Sittard Omgangskunde Pedagogiek Sittard en Scheikunde Spaans Theater Techniek, Sittard Technisch Beroepsonderwijs Werktuigbouwkunde Wiskunde en Sittard Verkorte en voorbereidende opleidingen: Verkorte lerarenopleiding (kopopleiding) voor hbo-bachelors en wo-bachelors Voorbereidende leerjaar Voorbereidend leerjaar hbo-techniekopleidingen 18

19 Vragen? Aanmelding en studiekosten Aanmelding Aanmelden doe je bij Studielink via de website fontys.nl/studielink Aanmelding voor een voorbereidend leerjaar of voorbereidende lerarenopleiding gaat via het Bureau Onderwijs, telefoonnummer Wil je gaan studeren aan een technische lerarenopleiding binnen Fontys, maak dan afspraken over het te volgen traject met de desbetreffende opleiding. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met het Bureau Onderwijs. Studiekosten De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je kunt het bedrag berekenen met onze collegegeldmeter. Kijk hiervoor op fontys.nl/collegegeldmeter. Daarnaast dien je rekening te houden met een eenmalige Fontysbijdrage ( 48,-) en de kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten. Een laptop is verplicht. Tegemoetkoming leraren Voor deeltijdstudenten is er geen studiefinanciering via de IB-groep mogelijk. Echter, als je als deeltijd-student een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs volgt, kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. Je mag dan geen recht hebben op een andere vorm van financiering van de IB-groep. De tegemoetkoming bestaat uit een tegemoetkoming in het collegegeld en een tegemoetkoming in de schoolkosten. De tegemoetkoming is een gift en hoef je dus niet terug te betalen. Kijk voor meer informatie op ib-groep.nl onder studiefinanciering bij het trefwoord tegemoetkoming leraren. Neem dan contact op met Kijk voor meer informatie op fontys.nl/toelating Niet de juiste vooropleiding? Als je niet de juiste vooropleiding hebt, dan is een gesprek met de deeltijdcoördinator de volgende stap. Maatwerk begint al bij de intake. Tijdens een persoonlijk gesprek met de opleiding worden de specifieke mogelijkheden besproken. Deze kunnen namelijk per situatie verschillen. Daarbij wordt gekeken of de vooropleiding of elders verworven competenties voldoende basis bieden voor toelating. Beschik je niet over de vereiste diploma s, maar heb je door het volgen van cursussen of door werkervaring het havo- of mbo-niveau bereikt, dan kun je wellicht toegelaten worden tot de deeltijd opleiding. Voorwaarde is wel dat je tenminste 21 jaar bent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Studenten met een buitenlandse technische hboopleiding Heb je buiten Nederland een opleiding in een technische vakrichting voltooid, dan bieden wij je de mogelijkheid tot een verkorte lerarenopleiding in één van de vakrichtingen in. Je dient hiervoor de Nederlandse taal voldoende te beheersen (Staatsexamen NT2). Je kunt een gesprek aanvragen met de instroomcoördinator van de gewenste vakrichting om een mogelijk persoonlijk opleidingsplan te bespreken. 19

20 za 17 nov uur zo 03 feb uur Open avond wo 17 apr uur wo 5 jun uur Meld je aan op fontys.nl Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Bezoekadres Rachelsmolen 1 (gebouw R1) 5612 MA Postadres Postbus AH Meer informatie Voor actuele informatie kun je terecht op de voorlichtingssite van de opleiding fontys.nl/voor.professionals Hulp bij studiekeuze Wij helpen je graag om de juiste keuze te maken. Wij hebben verschillende studiekeuzeactiviteiten zoals open dagen, workshops studiekeuze en de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op fontys.nl/studiekeuze Telefoon fontys.nl/pth Colofon Uitgegeven door: Fontys, september Vormgeving: Fontys Grafische Producties. Drukwerk: Verhagen Grafische Media. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Algemene vragen over Fontysopleidingen? Bel ons Klantcontactcentrum Meeloopdagen Wil je een dagje meelopen? Kijk dan op fontys.nl/meeloopdagen M Verhagen Grafische Media is FSC gecertificeerd. 20

Leraar technisch beroepsonderwijs

Leraar technisch beroepsonderwijs Leraar technisch beroepsonderwijs 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes

Nadere informatie

hbo-bacheloropleiding Eindhoven Voltijd Mechatronica fontys.nl/info.engineering

hbo-bacheloropleiding Eindhoven Voltijd Mechatronica fontys.nl/info.engineering hbo-bacheloropleiding Engineering Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouwkunde Eindhoven Voltijd fontys.nl/info.engineering UIT EIGEN ERVARING Op weg naar de top! Na mijn start op het VMBO Kader beroepsgerichte

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Associate degree. nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs Associate degree nieuwe tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Het Associate-degree-programma is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde

BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011. Training & Human Development. Opleidingskunde Wil je mensen iets leren, maar niet voor de klas? BACHELOR OPLEIDINGEN VOLTIJD 2010-2011 Training & Human Development Opleidingskunde Inhoudsopgave Opleidingskunde, een vak met toekomst Opleidingskunde,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit

Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen. Ook Volksuniversiteit Bedrijfsopleidingen cursussen trainingen Ook Volksuniversiteit najaar 2015 In dit magazine www.rocvantwente.nl/vooruwberoep Eén centraal informatiepunt als aanspreekpunt in de regio, voor particulieren,

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

02.11 Klaar voor jouw toekomst!

02.11 Klaar voor jouw toekomst! nr.: 02.11 Klaar voor jouw toekomst! Een geslaagde toekomst start op Hogeschool Zeeland pag.10 Echte Werktuigbouwkunde beleef je aan Hogeschool Rotterdam (zie pag. 06) Ik wil jouw mening over de BKK! Doe

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie