Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers,"

Transcriptie

1 Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers, Alweer de 3e mailinfo van dit jaar. Eindelijk is er een nieuw kabinet in Nederland en we zullen op de voet volgen wat er allemaal gebeuren gaat. Met de huidige economie blijft het heel spannend. Van nazomeren was weinig sprake maar gelukkig heeft de afgelopen dagen de zon flink zijn best gedaan. Iedereen is weer begonnen aan een nieuw schooljaar, naar een nieuwe klas of school of voor het eerst echt naar het internaat/leefgroep of het gezinshuis. Dat is best spannend. Kinderen moeten wennen, zowel in een nieuwe woonomgeving, als aan het ritme van school. Ouders moeten vaak weer wennen aan de stilte door de week in het gezin. En wat is het dan leuk om ze op vrijdag weer op te kunnen halen, om in het weekend weer intens van ze te genieten. Het is een leven apart en voor wal mensen soms zo moeilijk voor te stellen. Het verhaal vaak al van de auto aan en van boord, ach en zo zijn er zo veel dingen op te noemen. Het kinderbijslagverhaal bijvoorbeeld, u kunt er hier in deze mailinfo meer over lezen. Mede door al die verschillende inzichten is het ontzettend belangrijk dat wij, als ouders van kinderen die door de week niet thuis verblijven, ons inzetten voor de kinderen. Zodat we kunnen vertellen over de vaak zo specifieke problematiek waar je mee te maken krijgt. Daarom zitten we in oudercommissies en in het LOVT. We willen behouden wat opgebouwd is en verbeteren en vernieuwen wat nodig blijkt. Het LOVT heeft 3 zetels in het Censis bestuur, ingevuld door Sjak Klein, Anita van Toor en tot juni 2010 Jenny Klein. In de vorige mailinfo heb ik u verteld dat we afscheid hebben genomen van Jenny Klein, zij is nu contactfunctionaris voor ouders geworden. Haar plaats in het Censis bestuur zal door Lisette Booij worden overgenomen, maar helaas is zij nu nog niet beschikbaar. Tot dan neem ik de plaats voor haar waar. Lisette zal zich verderop in de mailinfo aan u voorstellen. Verder zijn we (samen met het Kennisweb) druk bezig met de voorbereiding van de jaarvergadering op 11 december 2010 in Krimpen a/d IJssel, dit zal alles te maken hebben met groepsleiding, kinderen en ouders. We weten als geen ander dat u het liefst zaterdags bij uw kinderen bent, maar één zaterdag in het jaar kan heel functioneel zijn. We beginnen s ochtends met het informatieve deel en daarna kunt u actief deelnemen aan workshops. Er zal net als andere jaren ook weer kinderoppas aanwezig zijn. Precieze tijden kan ik u nu nog niet geven maar het is inclusief lunch en meestal rond ½ 3 weer afgelopen. Zet u het allemaal vast in de agenda? De zomer heeft niet alle zorgen weggenomen, we denken in het bijzonder aan diegene die te kampen hebben met ziekte, ander ernstig ongemak of overlijden van een geliefde. Een uitspraak van Nelson Mandela in een interview heeft mij geboeid: het is niet de kwetsbaarheid wat de mens maakt, maar de kracht om weer op te staan In de hoop dat een ieder de kracht heeft om weer op te staan. Namens het LOVT bestuur, Jikke van Terwisga 1

2 Censis Ik ben Lisette Veronique Booij, 29 jaar, woonachtig te Rotterdam. Na mijn studie Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen) en een afstudeerstage bij Koninklijke Schuttevaer, heb ik ca. 4 jaar gewerkt bij het Bureau Voorlichting Binnenvaart. De laatste 2,5 jaar werk ik parttime voor Agentschap NL (voorheen SenterNovem) waar ik me vooral bezig hou met binnenvaartprojecten. Wellicht zeggen VoortVarend Besparen (en de Binnenvaart Brandstof CO2mpetitie) en de Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart je iets. Samen met mijn vriend Richard Kruisinga vaar ik parttime op ons schip de Duricha. Met dit 135m schip varen we de wekelijkse route Antwerpen-Rotterdam-Keulen met containers. Dochter Carmen is nu 1,5 jaar en in november verwachten we ons 2e kindje. We hebben verhuisplannen richting Zeeland, maar nog geen huis gekocht. Persoonlijk heb ik (al enige tijd) plannen om als ZZP-er aan de slag te gaan op communicatie & advies gebied, o.a. in de binnenvaartsector. Door al onze plannen en mijn zwangerschap staat dit nu op een laag pitje, maar ik ben van plan daar volgend jaar verandering in te brengen. Een kijkje achter de schermen over een brief van de kinderbijslag. Wanneer in een weekend veel ouders een brief over een 45-dagen regeling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), is die zondag de eerste mail al binnen bij het LOVT met de vraag hoe dit wordt bedoeld. Die maandag volgen ook telefoontjes van verontruste ouders, de brief wordt zeer verschillend geïnterpreteerd. Na maandagochtend gebeld te hebben met SVB kantoor in Groningen wordt het er niet duidelijker op, want zij geven aan de brief zelf niet te snappen! Ook waren er ouders die Kantoor Binnenvaart ingeroepen hadden om te helpen en daarom heeft Erik van Toor het SVB Kantoor in Rotterdam gebeld. Deze hadden de oplossing door te zeggen dat schipperskinderen, met 5 dagen op het internaat en 2 dagen aan boord, in ieder geval aan deze regeling voldoen. Maar het klopt natuurlijk niet dat verschillende SVB kantoren er verschillend over denken. Toen is er naar het hoofdkantoor gebeld en deze wisten eerst ook niet hoe de regeling in elkaar stak. Er is binnen de SVB overleg geweest en we werden terug gebeld met de mededeling dat de regeling in het bijzonder gaat over kinderen met verblijf in het buitenland, maar dat schippersouders niet bij hun kind verblijven (de brief dus letterlijk nemen) en dus voldoen aan de regeling. Kantoor Binnenvaart heeft een memo verstuurd en het LOVT heeft via de mailinfo lijst en de internaten een mail verspreid. Later die week waren er nog problemen met het SVB Kantoor in Roermond, die de brief toch nog anders interpreteerde. Wij houden contact met het hoofdkantoor. Wij willen u verzoeken, wanneer er zich problemen voordoen met dit onderwerp, om het betreffende kantoor er op te wijzen, dat ze contact op moeten nemen met het hoofdkantoor van de SVB. En wilt u ons ook op de hoogte brengen, zodat wij eensgezind op kunnen treden? Verschillende bureaus verschillende mensen...het wordt er niet altijd duidelijker op. Het Kennisweb Na de vakantie is ook Het Kennisweb weer vol enthousiasme van start gegaan. Weer een nieuw schooljaar voor de boeg met allerlei leuke activiteiten op de agenda. Vóór de vakantieperiode hebben alle ouders een brochure ontvangen over Het Kennisweb. Sinds deze brochure zijn er verschillende wisselingen geweest binnen onze personeelsbezetting. Barbara Gutteling is van februari tot juni afwezig geweest in verband met haar zwangerschapsverlof. In maart is haar zoon Hugo geboren. Na haar verlof heeft Barbara 2

3 ontslag genomen bij Het Kennisweb. Zij wil zich weer als psycholoog gaan richten op de volwassenzorg. Annika Gottfried heeft Barbara vervangen tijdens haar verlof en is nu werkzaam bij Prokino. Wij zijn blij om u te kunnen mededelen dat wij inmiddels weer een volledige bezetting hebben! Amber Henzen is sinds 1 september bij ons in dienst. Amber is orthopedagoog en werkt 2 dagen in de week bij Het Kennisweb. Door haar voorgaande werkervaring is Amber in staat om op zeer korte termijn een groot deel van de werkzaamheden zelfstandig op te pakken. Sinds 13 september is Silvia de Sain ons team komen versterken (12 uur per week). Zij is secretaresse en we zijn erg blij met haar komst. Aangezien Annette Koetsier zich deels meer op het geven van Spelend(er)wijs en Sociale Vaardigheidstrainingen is gaan richten, kunnen we wel wat hulp gebruiken op het secretariaat. Tot slot heeft ook Monique Veendam zich bij ons team aangesloten. Monique is een beginnend (gediplomeerde ) orthopedagoog. Komend schooljaar zal zij werkervaring op komen doen bij Het Kennisweb. Annemarie Klok hoopt op 22 november met zwangerschapsverlof te gaan. Haar verlof wordt voor één dag in de week ingevuld door Amber Henzen. De andere twee dagen neemt Monique Veendam op zich. Inmiddels is Het Kennisweb weer gestart met allerlei activiteiten en diensten op de verschillende locaties. Zo draaien er op een groot aantal internaten pedagogische spreekuren, zijn er verschillende trainingen geweest voor personeel en worden er een aantal kinderen geholpen die niet lekker in hun vel zitten of steeds tegen bepaalde problemen aanlopen. In samenwerking met het BSOS biedt Het Kennisweb de training Spelend(er)wijs aan. Deze training is speciaal ontwikkeld voor het jonge schipperskind. Spelend(er)wijs is erop gericht om het kind te helpen functioneren in een leefgroep en in de klas. In tegenstelling tot walkinderen heeft het schipperskind te maken met een grote overgang wanneer hij/zij naar het internaat en naar school gaat: van een gezinsleven (waarbij het kind nauwelijks of niet te maken heeft met groepen kinderen) naar een leefgroep én naar een schoolklas. Dat vraagt veel van deze kinderen. Met Spelend(er)wijs krijgt het kind een steuntje in de rug bij het functioneren in de groep. Inmiddels is Het Kennisweb druk bezig om de trainingen op te starten. Scholen beginnen zich aan te melden voor de training na de kerstvakantie. Voor de ouders is het belangrijk te weten dat het telefonisch spreekuur nog altijd plaats vindt op de vrijdagochtend van uur. Op dit tijdstip zijn er altijd deskundigen aanwezig om in te gaan op vragen over opvoeding, zorgen rondom (uw) kind en het reilen en zeilen op het internaat. Graag melden wij nog even de afspraak die gemaakt is voor het annuleren van een individuele afspraak. Wanneer ouders verhinderd zijn bij een oudergesprek, ontvangen wij graag uiterlijk 48 uur voor de afspraak een afmelding. Als dit niet het geval is, moeten we de uren registreren. BEREIKBAARHEID Het KennisWeb Industrieweg 1-B 3433 NL Nieuwegein Telefoon: Website: 3

4 LOVK In de laatste Mail Info van de LOVT heeft u al kunnen lezen dat ik, Clarissa Schapers, het voorzitterschap van de MR van de LOVK heb overgenomen van Myra Verburg. Inmiddels is het schooljaar in volle gang. De kinderen genieten onderwijs zoals altijd, de personeelsleden van de LOVK begeleiden hun kleuters zoals ze dat altijd vol toewijding doen en de ouders geven weer les aan boord. Toch begint dit schooljaar anders dan anders. Zoals u waarschijnlijk weet is op 14 september jongstleden, na een ziekbed, juf Yvonne Craane overleden. Achtendertig jaar is zij werkzaam geweest op de Zwarte Zwaan. Een begrip voor veel ouders, personeelsleden en ook voor veel kinderen die les van haar hebben gehad. Tijdens onze eerste MR vergadering van dit schooljaar hebben wij met elkaar stilgestaan bij haar overlijden. De MR is dit jaar van start gegaan met één nieuw ouderlid en twee nieuwe plaatsvervangende ouders. Hoe ziet de MR er nu dan uit? Oudergeleding: Clarissa Schapers Voorzitter MS Fixutmaris Antonia de Jong Secretaris MS Impuls Maddy van der Klei Penningmeester MS Amigos Adri Romijn Fernhout 1 e Plaatsvervangend ouder MS Alm Nicoline Heuvelman 2 e Plaatsvervangend ouder MS Marinus sr Personeelsgeleding: Margreeth Radenborg locatie het Zwanejong Dordrecht Marjolein van der Jagt locatie de Zwarte Zwaan Rotterdam Vacant - - Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u kennis te laten maken met de twee nieuwe plaatsvervangende ouders: Adri Romijn Fernhout en Nicoline Heuvelman. Hieronder stellen ze zich voor. Met vriendelijke groet, Clarissa Schapers k ben Adri Romijn Fernhout. Ik vaar samen met mijn man Pieter en onze 2 dochters Mattanja van bijna 4 en Lisa van 1,5 op het ms Alm. We hebben een schip van 86 mtr dus een ouderwets familiebedrijf, waardoor er voor mij een veelzijdig takenpakket in zit van varen tot onderhoud en natuurlijk m n huishoudentje en kinderen hebben de gebruikelijke tijd nodig. Maar geen nood, er is altijd ruimte voor andere dingen zoals bijv. voor het Nationaal Kamp. En omdat ik het werk van de LOVK erg belangrijk vind is er vast ook nog ruimte om daar een taak in te vervullen! Voor ons jongste kind duurt het nog even voor ze aan leren toe is maar Mattanja is al met veel enthousiasme aan Voorsprong begonnen. We hebben dus nog een aantal jaartjes voor de boeg met het pakket. Mij is gevraagd iets over mezelf te schrijven, vanwege mijn benoeming in de MR als plaatsvervangend ouder. Ik ben Nicoline Heuvelman en vaar samen met man en onze zoon Laurens(4) op het mbs Marinus sr.. De afgelopen 3 jaar heb ik samen met onze dochter Silvia(6) met veel plezier alle pakketten van de LOVK doorgewerkt en hebben we mede door de inzet van anderen een geweldige tijd gehad. Omdat zij nu in groep 3 zit en dus van boord af is vind ik de tijd rijp om me nu zelf in te zetten voor ouders en kinderen van de LOVK. Ik heb nu meer tijd voor andere dingen en vanwege het halen / brengen van Silvia ben ik ook vaker in de buurt van Rotterdam wat weer makkelijk is voor het bijwonen van vergaderingen bijvoorbeeld. Ik heb er altijd veel plezier in om dingen te organiseren, regelen en uit te voeren en ben erg benieuwd wat er allemaal gebeurt in de MR van de LOVK. 4

5 BSOS BSOS zoekt koers De visie van BSOS Schipperskinderen in de toekomst - wordt goed ontvangen! De toekomstvisie is gebaseerd op de komende onderwijsontwikkelingen. BSOS presenteert daarmee een proactieve en betrokken stellingname om de kwaliteit van het onderwijs aan schipperskinderen optimaal te blijven ontwikkelen. De vorige keer deden we kort verslag van de besprekingen met de onderwijsinspectie en met het bestuur van LOVT. Inmiddels is er ook een eerste bespreking geweest met de LOVK tijdens onze halfjaarlijkse ontmoeting. Binnen de kaders die BSOS in de toekomstvisie schetst hebben we uitgelegd dat de toekomstige ontwikkelingen in onderwijsland om een krachtige visie vragen. Daarbij hebben we elkaar als organisaties hard nodig, vooral ook omdat de doelgroep steeds kleiner wordt en er signalen vanuit het ministerie komen dat de aandacht voor de kleinere doelgroepen in de toekomst zeker niet veilig gesteld is! LOVK heeft een jarenlange kwalitatief hoogwaardige ervaring met het onderwijs aan varende peuters en kleuters. Datzelfde geldt voor BSOS als het gaat om het onderwijs aan 6- tot 12- jarigen. We hebben elkaar hard nodig en moeten elkaar zeker ondersteunen. BSOS en LOVK hebben wederzijds de bereidheid uitgesproken om samen verder te spreken en de contacten over de toekomst van het onderwijs aan schipperskinderen van 2 tot 12 jaar te intensiveren. We zien terug op een goede en open bespreking, waarbij er wederzijds vertrouwen naar de toekomstige samenwerking bestaat. Zwemonderwijs BSOS heeft vanuit het ministerie de opdracht het zwemonderwijs aan schipperskinderen te stimuleren en is daarbij doorgeefluik als het om de subsidie gaat. Vanuit het ministerie was meegedeeld dat de subsidie voor het zwemonderwijs niet langer meer zou worden uitgekeerd. Het ministerie ziet het zwemonderwijs als een verantwoordelijkheid van de ouders. Gelukkig hebben we inmiddels toch weer subsidie ontvangen, zodat aan internaten en ouders, binnen de geldende afspraken, de subsidie kon worden verstrekt. Spelenderwijs Het Kennisweb organiseert, samen met internaten, de training Spelenderwijs om schipperskinderen die pas aan de wal zijn te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. BSOS is daar vanaf dit schooljaar ook bij betrokken, zowel op kindniveau als financieel. We zijn blij met deze samenwerking, die zeker een belangrijke bijdrage zal leveren aan het welbevinden van die kinderen die voor het eerst naar internaat en school gaan. BSOS wil ouders en internaten daarom stimuleren om deze training gestalte te geven. Daarbij hebben de BSOS-scholen zich bereid verklaard in voorkomende gevallen ook (een deel van) de kosten te willen dragen vanuit de middelen die scholen ontvangen ten behoeve van het onderwijs aan schipperskinderen. Vergaderdata LOVT 2010 Bestuursvergaderingen: 5 november Ledenraadvergaderingen: 11 december (tevens jaarvergadering) in internaat De Driemaster te Krimpen a/d IJssel 5

6 Fiscale aftrekmogelijkheden bij ziekte en handicap In 2009 is de oude regeling Aftrek van ziektekosten en andere buitengewone uitgaven vervallen en vervangen door de nieuwe regeling Aftrek specifieke zorgkosten. Bepaalde kosten zijn binnen de nieuwe regeling niet meer aftrekbaar. Specifieke zorgkosten zijn onder bepaalde voorwaarden wel aftrekbaar, waaronder kosten voor voorgeschreven medicijnen. Een overzicht van de aftrekbare kosten en hoe u de aftrek berekent, vindt u bij Aftrek ziektekosten 2009 op de website van de Belastingdienst. Tegelijk met het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst is de informatie van te gebruiken, een speciale website van de CG-Raad. Deze website geeft stapsgewijs en in begrijpelijke taal uitleg over het invullen van de belastingaangifte over 2009 en bevat tevens informatie over andere financiële tegemoetkomingen. Tegemoetkoming Naast de eventuele aftrek van de specifieke zorgkosten, ontvangen chronisch zieken en gehandicapten via de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) jaarlijks automatisch een tegemoetkoming voor extra kosten die niet op een andere manier worden vergoed. Veranderingen in 2010 In 2010 zijn de veranderingen in de zorg minder groot dan voorgaande jaren. De veranderingen betreffen onder meer uw zorgverzekering, de AWBZ en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Informatie over deze onderwerpen vindt u op Van de Redactie Wij streven er naar om de Mail Info vier keer per jaar te verzenden. In december kunt u de Mail Info dit jaar nog verwachten. Zoals gebruikelijk willen wij als redactie graag nog even duidelijk stellen dat ingezonden stukjes heel erg op prijs worden gesteld, maar dat de inhoud ervan niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie valt. Dit om eventuele onduidelijkheden (in de toekomst) te voorkomen. De Mail Info LOVT moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven om zijn of haar mening te uiten. Heeft u een artikel(tje) om in de volgende Mail Info te plaatsen, stuurt u dit dan voor 1 december a.s. naar: Arina Oorburg ( redactie mailinfo) Het waladres van het LOVT is: Industrieweg 1-b 3433 NL Nieuwegein Tel: ( dekatel) Tel. voorzitter LOVT: Website : 6

Ik wil u vragen te gaan staan en een moment stil te zijn om hen die ons ontvallen zijn te gedenken.

Ik wil u vragen te gaan staan en een moment stil te zijn om hen die ons ontvallen zijn te gedenken. Beste ouders, directies, personeel en overige aanwezigen. Hartelijk welkom op de 33 e jaarvergadering van het LOVT. Wij zijn blij u hier te ontmoeten en vinden het fijn dat u de tijd en moeite hebt genomen

Nadere informatie

Jaargang 8, nummer 4 ( december 2010 ) Beste lezers,

Jaargang 8, nummer 4 ( december 2010 ) Beste lezers, Jaargang 8, nummer 4 ( december 2010 ) Beste lezers, Begin december en het landschap is wit. De vorst slaat al behoorlijk om zich heen en dat zo in begin december al. Overal al ijs en sneeuw, tja daar

Nadere informatie

Termijn / Jaar Marjolein v.d. Jagt De Zwarte. 21-09-2009 20-09-2012 1 e term. /2 e j. Radenborg. 16-05-2011 16-05-2014 1 e term. / 1 e j.

Termijn / Jaar Marjolein v.d. Jagt De Zwarte. 21-09-2009 20-09-2012 1 e term. /2 e j. Radenborg. 16-05-2011 16-05-2014 1 e term. / 1 e j. Algemeen Door het wettelijk kader dat de MR gekregen heeft, ontstaat de mogelijkheid om een structurele bijdrage te leveren aan de vorming van goed onderwijs aan varende kleuters. Deze mogelijkheid wordt

Nadere informatie

Jaargang 8, nummer 1 ( maart 2010 )

Jaargang 8, nummer 1 ( maart 2010 ) Jaargang 8, nummer 1 ( maart 2010 ) Beste Lezers, Na een echte winter in Nederland met veel sneeuw, ijs en gladheid in de gangboorden en op de wegen lijkt nu toch het voorjaar te komen. Van de nachtvorst

Nadere informatie

Eindelijk schijnt de zon wat krachtiger en langer, het zomer gevoel begint te komen!

Eindelijk schijnt de zon wat krachtiger en langer, het zomer gevoel begint te komen! Jaargang 8, nummer 2 ( juni 2010 ) Beste lezers, Eindelijk schijnt de zon wat krachtiger en langer, het zomer gevoel begint te komen! In het laatste stukje voor de zomervakantie zijn er vaak veel activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Afschaffing Cer, Q en A

Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing Cer, Q en A Afschaffing CER[Compensatie eigen risico] /Wtcg [Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten] Krijg ik nog wel een Cer vergoeding over het jaar 2014? De CER is afgeschaft

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 22. Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD BIJLAGE BIJ . Schooljaar Beste ouders,

NIEUWSBRIEF 22. Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD BIJLAGE BIJ  . Schooljaar Beste ouders, Schooljaar 2015-2016 NIEUWSBRIEF 22 Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD Beste ouders, Ø Directie Ø ACSIS voetbalcompetities Ø Nieuwe invalleerkracht Ø Adviesraad Ø Zomerkampen: o Lunteren o Oostende o Amsterdam

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Beste leden, ouders, convenantpartners, directies, groepsleiding en andere belangstellenden,

Beste leden, ouders, convenantpartners, directies, groepsleiding en andere belangstellenden, Beste leden, ouders, convenantpartners, directies, groepsleiding en andere belangstellenden, Ik heet u van harte welkom op de 38e jaarvergadering van het LOVT. Vandaag worden we weer uiterst gastvrij ontvangen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1 11 maart 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 14 Agenda maart zo 20-3-16 kerk schooldienst do 24-3 16 Nieuwsbrief 15 vr 25-3-16 Goede Vrijdag ma 28-3-16 Tweede Paasdag april ma 4-4-16 cito herfstleerlingen gr.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 Bericht van directie: Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd, zijn we steeds meer mooie stappen aan het zetten in de ontwikkeling van onze integrale samenwerking. Graag informeren

Nadere informatie

Van de Voorzitter 1. Informatie 1 MR LOVK 2. Anneke van IJken 2. Vervolg MR 3. Internaat Holten- 3. t Backhuys. Nieuw Bestuurslid.

Van de Voorzitter 1. Informatie 1 MR LOVK 2. Anneke van IJken 2. Vervolg MR 3. Internaat Holten- 3. t Backhuys. Nieuw Bestuurslid. Jaargang 9, nummer 1 Maar t 2011 M AILINFO LOVT I N D I T N U M M E R : Van de Voorzitter 1 Informatie 1 MR LOVK 2 Anneke van IJken 2 Vervolg MR 3 Internaat Holten- 3 t Backhuys Nieuw Bestuurslid De Meerpaal

Nadere informatie

NIEUWS. Extra nieuwsbrief met informatie over: Nieuws uit het team Formatie komend schooljaar Rapport mee en gespreksmomenten

NIEUWS. Extra nieuwsbrief met informatie over: Nieuws uit het team Formatie komend schooljaar Rapport mee en gespreksmomenten NIEUWS Extra nieuwsbrief met informatie over: Nieuws uit het team Formatie komend schooljaar Rapport mee en gespreksmomenten Overblijven op school in het nieuwe schooljaar Schoonmaakavond op 7 juli School

Nadere informatie

Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2015-2016 15 januari 2016

Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2015-2016 15 januari 2016 Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2015-2016 15 januari 2016 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 e.vansteen@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Wist u dat? Verjaardagen Opbrengst

Nadere informatie

06-182 088 02. 06-247 590 72

06-182 088 02. 06-247 590 72 September 2014 Beste ouders, Zit u ook alweer helemaal in het normale ritme? Op de diverse locaties zijn we nog aan het genieten van een heerlijke zomervakantie, maar de gang van zaken van alle dag dringt

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

Plaatsingsvoorwaarden Stichting Meander

Plaatsingsvoorwaarden Stichting Meander Plaatsingsvoorwaarden Stichting Meander Artikel 1. Definities a. Stichting Meander: stichting met als doel het zorgdragen voor de opvoeding, verzorging en huisvesting van kinderen van Ouders/Verzorgers

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag:

2. Vraag: Antwoord: 3. Vraag: Vragen en antwoorden van de 10 meest verwachte vragen over de Regeling eenmalige financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Gemeente Waalwijk. 1.Vraag:Ik heb geen brief gehad van

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

DeVijfwijzer Jan van Galenstraat 20, 5463 HB Veghel. Tel. 0413-310336.

DeVijfwijzer Jan van Galenstraat 20, 5463 HB Veghel. Tel. 0413-310336. DeVijfwijzer Jan van Galenstraat 20, 5463 HB Veghel. Tel. 0413-310336. Internet : www.vijfmasterskipov.nl e-mail: vijfmaster@skipov.nl 12-9-2013 Beste Ouders/Verzorgers, Wat een goed nieuws! We staan in

Nadere informatie

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december schooljaar 2015-2016 aflevering 05 Dante is geboren! Sinterklaas 2015 Rijksmuseum Skateclinics Scholen6kamp Kleuterquote In deze Nieuwsflits: Dante is geboren! Juffrouw Mariëtte is op donderdag 29 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 So Mikado Stiemensweg 175 Meivakantie; Na een lang blok van 10 weken met enerverende activiteiten kan ik u vertellen dat we als team echt toe zijn aan de meivakantie! Afgelopen

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 18 januari 2016

Schooljaar 2015-2016 Maandag 18 januari 2016 INFOOTJE NR. 09 Schooljaar 2015-2016 Maandag 18 januari 2016 Agenda Maandag 18 januari OR-vergadering Woensdag 20 januari Rekenopleiding Juf Els Zaterdag 23 januari Oud Papier Kinderbontemiddag 13:30 tot

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Wat fijn dat nu (bijna) iedereen op tijd komt! Op deze manier kunnen we op tijd met alle kinderen de ochtend starten en houden we de rust in de groep.

Wat fijn dat nu (bijna) iedereen op tijd komt! Op deze manier kunnen we op tijd met alle kinderen de ochtend starten en houden we de rust in de groep. Jaargang 33, nummer 12 Volgend Kolfje verschijnt op 26 maart 2015. Maandag 9 maart t/m donderdag 19 maart Kunstproject met afsluitend een tentoonstelling Vrijdag 27 maart Palmpasen, info volgt. Op 29 april

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn

de Oehoe de Tamboerijn de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 6 2015

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste ouder(s)/verzorgers,

Nieuwsbrief. Beste ouder(s)/verzorgers, Nieuwsbrief Jaargang 21 Nr. 6: april 2016 CBS De Zevensprong Appelstraat 2 4413 ET Krabbendijke zevensprong@alphascholengroep.nl www.cbsdezevensprong.nl In dit nummer o.a. Van de redactie Jarigen Vakantierooster

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 26 januari 2017 NR.3 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwsbrief 26 januari 2017 NR.3 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 26 januari 2017 NR.3 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen AGENDA Maandag 23 januari Studiedag; groepen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 27 januari 2016 NR.5 Thema: Winter/ Nieuwe ontwikkelingen AGENDA Vrijdag 22 januari Studiedag; groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Titus Brandsma 19 augustus 2015

Nieuwsbrief Titus Brandsma 19 augustus 2015 Nieuwsbrief Titus Brandsma 19 augustus 2015 Basisschool Titus Brandsma Ring 17 8308 AL Nagele swstitusbrandsma@aves.nl www.titusbrandsma-nagele.nl Een nieuw schooljaar De vakantie is weer voorbij en het

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Informantje 1 2 september 2015 Jaargang 2015-2016

Informantje 1 2 september 2015 Jaargang 2015-2016 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 1 2 september 2015 Jaargang 2015-2016 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum...

Nadere informatie

Algemene vragen en antwoorden

Algemene vragen en antwoorden Veel gestelde vragen Tegemoetkoming meerkosten zorg Algemene vragen en antwoorden Wat is de Tegemoetkoming meerkosten Zorg? Het is een geldbedrag van de gemeente voor mensen met een laag inkomen die extra

Nadere informatie

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond!

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond! 10 september 2015 Van de directie, Zoals u allemaal weet heeft juf Mirjam Doorn een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Afgelopen vrijdag mocht zij gelukkig weer naar huis. Ze moet het nog een poosje rustig

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Ontmoeting. In dit nummer: Pagina 1. Jaargang 2 nummer 8 16 april 2014

Ontmoeting. In dit nummer: Pagina 1. Jaargang 2 nummer 8 16 april 2014 Jaargang 2 nummer 8 16 april 2014 In dit nummer: Ontmoeting Geboorte Nieuwe leerlingen Komend cursusjaar Geboorte Ontmoetingshuis Activiteit voor ouders en kinderen Vakantierooster Verlof Ochtend en avond

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

8/9 19:00 uur - 20:45 Ouderavond groep 5, Rots en Water. 15/9 19:30 uur Nieuwjaars borrel 16/9 Taakwerk met je kind 18/9 OR-vergadering

8/9 19:00 uur - 20:45 Ouderavond groep 5, Rots en Water. 15/9 19:30 uur Nieuwjaars borrel 16/9 Taakwerk met je kind 18/9 OR-vergadering 1 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. REDACTIE Rob van de Geer 0 1 rvdgeer@detandem.nl Op maandag tot 12:00 uur bereikbaar op school

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 15 januari 2016

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 15 januari 2016 Verantwoordelijkheid Samenwerken en Reflectie Zelfstandigheid en Effectiviteit Nieuwsbrief 15 januari 2016 6 november 2015 Daltonschool de Touwladder Schoolstraat 27 7642 AS Wierden Postbus 266 7640 AG

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Laatste rapport 2011-2012. Juffen/meesterfeest middenbouw. ZOMERFEEST een geweldig succes! Waar uw kind "thuis" is.

Nieuwsbrief. Laatste rapport 2011-2012. Juffen/meesterfeest middenbouw. ZOMERFEEST een geweldig succes! Waar uw kind thuis is. Waar uw kind "thuis" is. 15 juni 2012 jaargang 14 nummer 19 Laatste rapport 2011-2012 Op dinsdag 26 juni krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. Als de leerkracht van uw kind u nog wilt spreken

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 15 april 2015 nr. 30 BOLSTERNIEUWS

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 15 april 2015 nr. 30 BOLSTERNIEUWS Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 19 wekelijkse nieuwsbrief 15 april 2015 nr. 30 NIEUWS VAN DE DIRECTIE: BOLSTERNIEUWS

Nadere informatie

pagina 2 van 5 bij de nieuwe uitdaging die zij aangaat. Over de invulling van de 2 dagen in de schoolverlatersgroep naast juf Suzanna wordt u zo spoed

pagina 2 van 5 bij de nieuwe uitdaging die zij aangaat. Over de invulling van de 2 dagen in de schoolverlatersgroep naast juf Suzanna wordt u zo spoed pagina 1 van 5 Bekijk deze nieuwsbrief online In deze nieuwsbrief December (in)formatie Actief ouderschap Kalender Ingezonden brief: uitnodiging Sintviering Verslag "wensen en verwachtingenavond" December

Nadere informatie

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 De Achterban Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 Laatste schooldag Op deze laatste schooldag kijken wij terug op een geslaagd schooljaar!

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 5 oktober 2016

NIEUWSBRIEF 3 5 oktober 2016 NIEUWSBRIEF 3 5 oktober 2016 Agenda datum Ma 17 okt t/m vr 21 okt Ma 31 okt- do 3 nov. activiteit Herfstvakantie: kinderen vrij In deze week oudergesprekken Schoolgids De MR heeft zich gebogen over de

Nadere informatie

schoolinfo schooljaar 2013 2014 nummer 3 16 september 2013

schoolinfo schooljaar 2013 2014 nummer 3 16 september 2013 de schoolinfo 16 september 2013 schooljaar 2013 2014 nummer 3 Contact met de school Babynieuws U kunt de school als volgt bereiken: telefonisch: (0485) 381200 mailadres: mariannevdboomen@gmail.com Wijziging

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

Baby s op komst. Eerste nieuwsbrief. Uitgave 7 2015. In deze nieuwsbrief:

Baby s op komst. Eerste nieuwsbrief. Uitgave 7 2015. In deze nieuwsbrief: Uitgave 7 2015 In deze nieuwsbrief: Eerste nieuwsbrief Baby s op komst Overeenkomsten ouderbijdrage/winterkamp/ themaweek Betaling ouderbijdrage Geen herfstmarkt Dennis Zorg verandert Personeel Stichting

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Beste ouders en gastouders, De vakantie is voor de meesten al weer voorbij maar hopelijk kunnen we nog even genieten van wat mooie dagen. Voor jullie hier de september nieuwsbrief.

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Korte handleiding ouderlogin

Korte handleiding ouderlogin 1 Korte handleiding ouderlogin Inloggen - Ga naar http://www.kchetgroenehuis.nl en kies rechtsboven voor de ouderlogin de groene button. - Er kan standaard worden ingelogd met uw mailadres en het wachtwoord:

Nadere informatie

Veranderingen op t Prisma. Met vriendelijke groet, Richard van der Worm.

Veranderingen op t Prisma. Met vriendelijke groet, Richard van der Worm. Journaal 3 04-10-2013 Agenda 4 oktober Journaal 3 komt uit De schoolfotograaf komt Maandag 7 oktober Thema-afsluiting groep 3,4 en 5 14:40 15:00 U krijgt als ouders van de kinderen uit deze groep de gelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.

Nieuwsbrief. Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690. email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte. Nieuwsbrief Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690 email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.nl jaargang 22, nummer 2, november 2015 KORTE INHOUD VAN

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Inleiding Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang voor kinderen tussen 0 jaar tot einde van de basisschool. De gastouder biedt opvang, verzorging en begeleiding

Nadere informatie

jaargang 22 december 2016 nummer 5

jaargang 22 december 2016 nummer 5 jaargang 22 december 2016 nummer 5 A G E N D A Voor een goed actueel overzicht van de belangrijke data verwijzen we u graag naar de onlinekalender op onze website www.sboderegenboog.cnsede.nl Dag ouders

Nadere informatie

1Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen kwamen de afgelopen periode bij ons op school:

1Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen kwamen de afgelopen periode bij ons op school: Bladzijde 1 Geachte Ouders 28 mei 2014 Geachte Ouders Nieuwe leerlingen Verkiezingen Bladzijde 2 Verkiezingen Akkefietjes Avondvierdaagse Bladzijde 3 Fotograaf Verkeersdiploma Bladzijde 4 Verkeersdiploma

Nadere informatie

Kunstrijk Nieuwsbrief

Kunstrijk Nieuwsbrief 2014/2015 Kunstrijk Nieuwsbrief 13-07-15 In dit nummer: Voorwoord 1 Jarigen 2 Agenda 2 Mededelingen / groepen 3/4 Contact 4 Belangrijke informatie: Dinsdag 14 juli Afscheid van groep 8 Woensdag 15 juli

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 15 december 2015

Nieuwsbrief 8 15 december 2015 Nieuwsbrief 8 15 december 2015 GROEPSACTIVITEITEN Kerst op IKC de Toorts De kerstviering van vrijdag 18 december vindt dit jaar plaats op school. De dag wordt op passende wijze geopend met een viering

Nadere informatie

Schooljaar Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp Vrijdag 2 december 2016 tel

Schooljaar Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp Vrijdag 2 december 2016 tel Schooljaar 2016 2017 Locatie Stroekeld Locatie Roerdomp info@julianaschool.net Vrijdag 2 december 2016 tel. 0548-636000 www.julianaschool.net Nummer 13 Inhoud Kreet van de Week Geboren Tso Nieuwe functie

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 21 september 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 21 september 2015 INFOOTJE NR. 02 Schooljaar 2015-2016 Maandag 21 september 2015 Agenda Woensdag 23 september Start verkoop Kinderpostzegels Donderdag 24 september MR-vergadering Maandag Dinsdag 28 september OR-vergadering

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: september Agenda

Jaargang: 29 Nummer: september Agenda Jaargang: 29 Nummer: 04 19 september 2016 Redactie Diedelbrief: diedeldoorn@hotmail.com Agenda Dinsdag 20 september Maandag 26 september Dinsdag 4 oktober Prinsjesdag Engelsedag Jaarvergadering 8. 30 9.30

Nadere informatie