Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers,"

Transcriptie

1 Jaargang 8, nummer 3 ( oktober 2010 ) Beste Lezers, Alweer de 3e mailinfo van dit jaar. Eindelijk is er een nieuw kabinet in Nederland en we zullen op de voet volgen wat er allemaal gebeuren gaat. Met de huidige economie blijft het heel spannend. Van nazomeren was weinig sprake maar gelukkig heeft de afgelopen dagen de zon flink zijn best gedaan. Iedereen is weer begonnen aan een nieuw schooljaar, naar een nieuwe klas of school of voor het eerst echt naar het internaat/leefgroep of het gezinshuis. Dat is best spannend. Kinderen moeten wennen, zowel in een nieuwe woonomgeving, als aan het ritme van school. Ouders moeten vaak weer wennen aan de stilte door de week in het gezin. En wat is het dan leuk om ze op vrijdag weer op te kunnen halen, om in het weekend weer intens van ze te genieten. Het is een leven apart en voor wal mensen soms zo moeilijk voor te stellen. Het verhaal vaak al van de auto aan en van boord, ach en zo zijn er zo veel dingen op te noemen. Het kinderbijslagverhaal bijvoorbeeld, u kunt er hier in deze mailinfo meer over lezen. Mede door al die verschillende inzichten is het ontzettend belangrijk dat wij, als ouders van kinderen die door de week niet thuis verblijven, ons inzetten voor de kinderen. Zodat we kunnen vertellen over de vaak zo specifieke problematiek waar je mee te maken krijgt. Daarom zitten we in oudercommissies en in het LOVT. We willen behouden wat opgebouwd is en verbeteren en vernieuwen wat nodig blijkt. Het LOVT heeft 3 zetels in het Censis bestuur, ingevuld door Sjak Klein, Anita van Toor en tot juni 2010 Jenny Klein. In de vorige mailinfo heb ik u verteld dat we afscheid hebben genomen van Jenny Klein, zij is nu contactfunctionaris voor ouders geworden. Haar plaats in het Censis bestuur zal door Lisette Booij worden overgenomen, maar helaas is zij nu nog niet beschikbaar. Tot dan neem ik de plaats voor haar waar. Lisette zal zich verderop in de mailinfo aan u voorstellen. Verder zijn we (samen met het Kennisweb) druk bezig met de voorbereiding van de jaarvergadering op 11 december 2010 in Krimpen a/d IJssel, dit zal alles te maken hebben met groepsleiding, kinderen en ouders. We weten als geen ander dat u het liefst zaterdags bij uw kinderen bent, maar één zaterdag in het jaar kan heel functioneel zijn. We beginnen s ochtends met het informatieve deel en daarna kunt u actief deelnemen aan workshops. Er zal net als andere jaren ook weer kinderoppas aanwezig zijn. Precieze tijden kan ik u nu nog niet geven maar het is inclusief lunch en meestal rond ½ 3 weer afgelopen. Zet u het allemaal vast in de agenda? De zomer heeft niet alle zorgen weggenomen, we denken in het bijzonder aan diegene die te kampen hebben met ziekte, ander ernstig ongemak of overlijden van een geliefde. Een uitspraak van Nelson Mandela in een interview heeft mij geboeid: het is niet de kwetsbaarheid wat de mens maakt, maar de kracht om weer op te staan In de hoop dat een ieder de kracht heeft om weer op te staan. Namens het LOVT bestuur, Jikke van Terwisga 1

2 Censis Ik ben Lisette Veronique Booij, 29 jaar, woonachtig te Rotterdam. Na mijn studie Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen) en een afstudeerstage bij Koninklijke Schuttevaer, heb ik ca. 4 jaar gewerkt bij het Bureau Voorlichting Binnenvaart. De laatste 2,5 jaar werk ik parttime voor Agentschap NL (voorheen SenterNovem) waar ik me vooral bezig hou met binnenvaartprojecten. Wellicht zeggen VoortVarend Besparen (en de Binnenvaart Brandstof CO2mpetitie) en de Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart je iets. Samen met mijn vriend Richard Kruisinga vaar ik parttime op ons schip de Duricha. Met dit 135m schip varen we de wekelijkse route Antwerpen-Rotterdam-Keulen met containers. Dochter Carmen is nu 1,5 jaar en in november verwachten we ons 2e kindje. We hebben verhuisplannen richting Zeeland, maar nog geen huis gekocht. Persoonlijk heb ik (al enige tijd) plannen om als ZZP-er aan de slag te gaan op communicatie & advies gebied, o.a. in de binnenvaartsector. Door al onze plannen en mijn zwangerschap staat dit nu op een laag pitje, maar ik ben van plan daar volgend jaar verandering in te brengen. Een kijkje achter de schermen over een brief van de kinderbijslag. Wanneer in een weekend veel ouders een brief over een 45-dagen regeling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), is die zondag de eerste mail al binnen bij het LOVT met de vraag hoe dit wordt bedoeld. Die maandag volgen ook telefoontjes van verontruste ouders, de brief wordt zeer verschillend geïnterpreteerd. Na maandagochtend gebeld te hebben met SVB kantoor in Groningen wordt het er niet duidelijker op, want zij geven aan de brief zelf niet te snappen! Ook waren er ouders die Kantoor Binnenvaart ingeroepen hadden om te helpen en daarom heeft Erik van Toor het SVB Kantoor in Rotterdam gebeld. Deze hadden de oplossing door te zeggen dat schipperskinderen, met 5 dagen op het internaat en 2 dagen aan boord, in ieder geval aan deze regeling voldoen. Maar het klopt natuurlijk niet dat verschillende SVB kantoren er verschillend over denken. Toen is er naar het hoofdkantoor gebeld en deze wisten eerst ook niet hoe de regeling in elkaar stak. Er is binnen de SVB overleg geweest en we werden terug gebeld met de mededeling dat de regeling in het bijzonder gaat over kinderen met verblijf in het buitenland, maar dat schippersouders niet bij hun kind verblijven (de brief dus letterlijk nemen) en dus voldoen aan de regeling. Kantoor Binnenvaart heeft een memo verstuurd en het LOVT heeft via de mailinfo lijst en de internaten een mail verspreid. Later die week waren er nog problemen met het SVB Kantoor in Roermond, die de brief toch nog anders interpreteerde. Wij houden contact met het hoofdkantoor. Wij willen u verzoeken, wanneer er zich problemen voordoen met dit onderwerp, om het betreffende kantoor er op te wijzen, dat ze contact op moeten nemen met het hoofdkantoor van de SVB. En wilt u ons ook op de hoogte brengen, zodat wij eensgezind op kunnen treden? Verschillende bureaus verschillende mensen...het wordt er niet altijd duidelijker op. Het Kennisweb Na de vakantie is ook Het Kennisweb weer vol enthousiasme van start gegaan. Weer een nieuw schooljaar voor de boeg met allerlei leuke activiteiten op de agenda. Vóór de vakantieperiode hebben alle ouders een brochure ontvangen over Het Kennisweb. Sinds deze brochure zijn er verschillende wisselingen geweest binnen onze personeelsbezetting. Barbara Gutteling is van februari tot juni afwezig geweest in verband met haar zwangerschapsverlof. In maart is haar zoon Hugo geboren. Na haar verlof heeft Barbara 2

3 ontslag genomen bij Het Kennisweb. Zij wil zich weer als psycholoog gaan richten op de volwassenzorg. Annika Gottfried heeft Barbara vervangen tijdens haar verlof en is nu werkzaam bij Prokino. Wij zijn blij om u te kunnen mededelen dat wij inmiddels weer een volledige bezetting hebben! Amber Henzen is sinds 1 september bij ons in dienst. Amber is orthopedagoog en werkt 2 dagen in de week bij Het Kennisweb. Door haar voorgaande werkervaring is Amber in staat om op zeer korte termijn een groot deel van de werkzaamheden zelfstandig op te pakken. Sinds 13 september is Silvia de Sain ons team komen versterken (12 uur per week). Zij is secretaresse en we zijn erg blij met haar komst. Aangezien Annette Koetsier zich deels meer op het geven van Spelend(er)wijs en Sociale Vaardigheidstrainingen is gaan richten, kunnen we wel wat hulp gebruiken op het secretariaat. Tot slot heeft ook Monique Veendam zich bij ons team aangesloten. Monique is een beginnend (gediplomeerde ) orthopedagoog. Komend schooljaar zal zij werkervaring op komen doen bij Het Kennisweb. Annemarie Klok hoopt op 22 november met zwangerschapsverlof te gaan. Haar verlof wordt voor één dag in de week ingevuld door Amber Henzen. De andere twee dagen neemt Monique Veendam op zich. Inmiddels is Het Kennisweb weer gestart met allerlei activiteiten en diensten op de verschillende locaties. Zo draaien er op een groot aantal internaten pedagogische spreekuren, zijn er verschillende trainingen geweest voor personeel en worden er een aantal kinderen geholpen die niet lekker in hun vel zitten of steeds tegen bepaalde problemen aanlopen. In samenwerking met het BSOS biedt Het Kennisweb de training Spelend(er)wijs aan. Deze training is speciaal ontwikkeld voor het jonge schipperskind. Spelend(er)wijs is erop gericht om het kind te helpen functioneren in een leefgroep en in de klas. In tegenstelling tot walkinderen heeft het schipperskind te maken met een grote overgang wanneer hij/zij naar het internaat en naar school gaat: van een gezinsleven (waarbij het kind nauwelijks of niet te maken heeft met groepen kinderen) naar een leefgroep én naar een schoolklas. Dat vraagt veel van deze kinderen. Met Spelend(er)wijs krijgt het kind een steuntje in de rug bij het functioneren in de groep. Inmiddels is Het Kennisweb druk bezig om de trainingen op te starten. Scholen beginnen zich aan te melden voor de training na de kerstvakantie. Voor de ouders is het belangrijk te weten dat het telefonisch spreekuur nog altijd plaats vindt op de vrijdagochtend van uur. Op dit tijdstip zijn er altijd deskundigen aanwezig om in te gaan op vragen over opvoeding, zorgen rondom (uw) kind en het reilen en zeilen op het internaat. Graag melden wij nog even de afspraak die gemaakt is voor het annuleren van een individuele afspraak. Wanneer ouders verhinderd zijn bij een oudergesprek, ontvangen wij graag uiterlijk 48 uur voor de afspraak een afmelding. Als dit niet het geval is, moeten we de uren registreren. BEREIKBAARHEID Het KennisWeb Industrieweg 1-B 3433 NL Nieuwegein Telefoon: Website: 3

4 LOVK In de laatste Mail Info van de LOVT heeft u al kunnen lezen dat ik, Clarissa Schapers, het voorzitterschap van de MR van de LOVK heb overgenomen van Myra Verburg. Inmiddels is het schooljaar in volle gang. De kinderen genieten onderwijs zoals altijd, de personeelsleden van de LOVK begeleiden hun kleuters zoals ze dat altijd vol toewijding doen en de ouders geven weer les aan boord. Toch begint dit schooljaar anders dan anders. Zoals u waarschijnlijk weet is op 14 september jongstleden, na een ziekbed, juf Yvonne Craane overleden. Achtendertig jaar is zij werkzaam geweest op de Zwarte Zwaan. Een begrip voor veel ouders, personeelsleden en ook voor veel kinderen die les van haar hebben gehad. Tijdens onze eerste MR vergadering van dit schooljaar hebben wij met elkaar stilgestaan bij haar overlijden. De MR is dit jaar van start gegaan met één nieuw ouderlid en twee nieuwe plaatsvervangende ouders. Hoe ziet de MR er nu dan uit? Oudergeleding: Clarissa Schapers Voorzitter MS Fixutmaris Antonia de Jong Secretaris MS Impuls Maddy van der Klei Penningmeester MS Amigos Adri Romijn Fernhout 1 e Plaatsvervangend ouder MS Alm Nicoline Heuvelman 2 e Plaatsvervangend ouder MS Marinus sr Personeelsgeleding: Margreeth Radenborg locatie het Zwanejong Dordrecht Marjolein van der Jagt locatie de Zwarte Zwaan Rotterdam Vacant - - Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u kennis te laten maken met de twee nieuwe plaatsvervangende ouders: Adri Romijn Fernhout en Nicoline Heuvelman. Hieronder stellen ze zich voor. Met vriendelijke groet, Clarissa Schapers k ben Adri Romijn Fernhout. Ik vaar samen met mijn man Pieter en onze 2 dochters Mattanja van bijna 4 en Lisa van 1,5 op het ms Alm. We hebben een schip van 86 mtr dus een ouderwets familiebedrijf, waardoor er voor mij een veelzijdig takenpakket in zit van varen tot onderhoud en natuurlijk m n huishoudentje en kinderen hebben de gebruikelijke tijd nodig. Maar geen nood, er is altijd ruimte voor andere dingen zoals bijv. voor het Nationaal Kamp. En omdat ik het werk van de LOVK erg belangrijk vind is er vast ook nog ruimte om daar een taak in te vervullen! Voor ons jongste kind duurt het nog even voor ze aan leren toe is maar Mattanja is al met veel enthousiasme aan Voorsprong begonnen. We hebben dus nog een aantal jaartjes voor de boeg met het pakket. Mij is gevraagd iets over mezelf te schrijven, vanwege mijn benoeming in de MR als plaatsvervangend ouder. Ik ben Nicoline Heuvelman en vaar samen met man en onze zoon Laurens(4) op het mbs Marinus sr.. De afgelopen 3 jaar heb ik samen met onze dochter Silvia(6) met veel plezier alle pakketten van de LOVK doorgewerkt en hebben we mede door de inzet van anderen een geweldige tijd gehad. Omdat zij nu in groep 3 zit en dus van boord af is vind ik de tijd rijp om me nu zelf in te zetten voor ouders en kinderen van de LOVK. Ik heb nu meer tijd voor andere dingen en vanwege het halen / brengen van Silvia ben ik ook vaker in de buurt van Rotterdam wat weer makkelijk is voor het bijwonen van vergaderingen bijvoorbeeld. Ik heb er altijd veel plezier in om dingen te organiseren, regelen en uit te voeren en ben erg benieuwd wat er allemaal gebeurt in de MR van de LOVK. 4

5 BSOS BSOS zoekt koers De visie van BSOS Schipperskinderen in de toekomst - wordt goed ontvangen! De toekomstvisie is gebaseerd op de komende onderwijsontwikkelingen. BSOS presenteert daarmee een proactieve en betrokken stellingname om de kwaliteit van het onderwijs aan schipperskinderen optimaal te blijven ontwikkelen. De vorige keer deden we kort verslag van de besprekingen met de onderwijsinspectie en met het bestuur van LOVT. Inmiddels is er ook een eerste bespreking geweest met de LOVK tijdens onze halfjaarlijkse ontmoeting. Binnen de kaders die BSOS in de toekomstvisie schetst hebben we uitgelegd dat de toekomstige ontwikkelingen in onderwijsland om een krachtige visie vragen. Daarbij hebben we elkaar als organisaties hard nodig, vooral ook omdat de doelgroep steeds kleiner wordt en er signalen vanuit het ministerie komen dat de aandacht voor de kleinere doelgroepen in de toekomst zeker niet veilig gesteld is! LOVK heeft een jarenlange kwalitatief hoogwaardige ervaring met het onderwijs aan varende peuters en kleuters. Datzelfde geldt voor BSOS als het gaat om het onderwijs aan 6- tot 12- jarigen. We hebben elkaar hard nodig en moeten elkaar zeker ondersteunen. BSOS en LOVK hebben wederzijds de bereidheid uitgesproken om samen verder te spreken en de contacten over de toekomst van het onderwijs aan schipperskinderen van 2 tot 12 jaar te intensiveren. We zien terug op een goede en open bespreking, waarbij er wederzijds vertrouwen naar de toekomstige samenwerking bestaat. Zwemonderwijs BSOS heeft vanuit het ministerie de opdracht het zwemonderwijs aan schipperskinderen te stimuleren en is daarbij doorgeefluik als het om de subsidie gaat. Vanuit het ministerie was meegedeeld dat de subsidie voor het zwemonderwijs niet langer meer zou worden uitgekeerd. Het ministerie ziet het zwemonderwijs als een verantwoordelijkheid van de ouders. Gelukkig hebben we inmiddels toch weer subsidie ontvangen, zodat aan internaten en ouders, binnen de geldende afspraken, de subsidie kon worden verstrekt. Spelenderwijs Het Kennisweb organiseert, samen met internaten, de training Spelenderwijs om schipperskinderen die pas aan de wal zijn te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. BSOS is daar vanaf dit schooljaar ook bij betrokken, zowel op kindniveau als financieel. We zijn blij met deze samenwerking, die zeker een belangrijke bijdrage zal leveren aan het welbevinden van die kinderen die voor het eerst naar internaat en school gaan. BSOS wil ouders en internaten daarom stimuleren om deze training gestalte te geven. Daarbij hebben de BSOS-scholen zich bereid verklaard in voorkomende gevallen ook (een deel van) de kosten te willen dragen vanuit de middelen die scholen ontvangen ten behoeve van het onderwijs aan schipperskinderen. Vergaderdata LOVT 2010 Bestuursvergaderingen: 5 november Ledenraadvergaderingen: 11 december (tevens jaarvergadering) in internaat De Driemaster te Krimpen a/d IJssel 5

6 Fiscale aftrekmogelijkheden bij ziekte en handicap In 2009 is de oude regeling Aftrek van ziektekosten en andere buitengewone uitgaven vervallen en vervangen door de nieuwe regeling Aftrek specifieke zorgkosten. Bepaalde kosten zijn binnen de nieuwe regeling niet meer aftrekbaar. Specifieke zorgkosten zijn onder bepaalde voorwaarden wel aftrekbaar, waaronder kosten voor voorgeschreven medicijnen. Een overzicht van de aftrekbare kosten en hoe u de aftrek berekent, vindt u bij Aftrek ziektekosten 2009 op de website van de Belastingdienst. Tegelijk met het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst is de informatie van te gebruiken, een speciale website van de CG-Raad. Deze website geeft stapsgewijs en in begrijpelijke taal uitleg over het invullen van de belastingaangifte over 2009 en bevat tevens informatie over andere financiële tegemoetkomingen. Tegemoetkoming Naast de eventuele aftrek van de specifieke zorgkosten, ontvangen chronisch zieken en gehandicapten via de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) jaarlijks automatisch een tegemoetkoming voor extra kosten die niet op een andere manier worden vergoed. Veranderingen in 2010 In 2010 zijn de veranderingen in de zorg minder groot dan voorgaande jaren. De veranderingen betreffen onder meer uw zorgverzekering, de AWBZ en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Informatie over deze onderwerpen vindt u op Van de Redactie Wij streven er naar om de Mail Info vier keer per jaar te verzenden. In december kunt u de Mail Info dit jaar nog verwachten. Zoals gebruikelijk willen wij als redactie graag nog even duidelijk stellen dat ingezonden stukjes heel erg op prijs worden gesteld, maar dat de inhoud ervan niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie valt. Dit om eventuele onduidelijkheden (in de toekomst) te voorkomen. De Mail Info LOVT moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven om zijn of haar mening te uiten. Heeft u een artikel(tje) om in de volgende Mail Info te plaatsen, stuurt u dit dan voor 1 december a.s. naar: Arina Oorburg ( redactie mailinfo) Het waladres van het LOVT is: Industrieweg 1-b 3433 NL Nieuwegein Tel: ( dekatel) Tel. voorzitter LOVT: Website : 6

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie