Gebruikershandleiding RHS-550 AIRCOSERVICEAPPARAAT Handleidingnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding RHS-550 AIRCOSERVICEAPPARAAT Handleidingnr. 035-80738-00"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding RHS-550 AIRCOSERVICEAPPARAAT Handleidingnr

2 !!! ATTENTIE!!! VOOR HET INBEDRIJFSTELLEN VAN DE RHS-550, GELIEVE DE TOEGEVOEGDE TRANSPORT- BEVEILIGING (SCHUIMPLASTIC) ONDER DE VULCILINDER TE VERWIJDEREN! WAECO Benelux B.V. Ettenseweg 60 NL PB Roosendaal Tel. 31 (0) Fax 31 (0) Internet:

3 INHOUDSOPGAVE RHS-550 Voorbereiding voor inbedrijfstelling RHS Veiligheidsvoorschriften 2 Bediening van de RHS Bedien-oppervlak 4 Bediening van het toetsenbord 5 Verwijderen van de transportbeveiliging 6 Kalibrering 7 Inbedrijfstelling 8 Recoveren / recyclen 9 Aftappen van opgevangen olie 9 Aftappen van niet-condenserende gassen 9 Vacumeren 10 Vullen 10 Gebruiksaanwijzing 11 Filteronderhoud 11 Onderdelenoverzicht 12

4 VOORBEREIDING VOOR INBEDRIJFSTELLING RHS-550 Controleer het apparaat eerst op eventuele transportschade. Wanneer een beschadiging wordt geconstateerd, moet een schadeclaim bij de transporteur worden ingediend. EEN BESCHADIGD APPARAAT NIET IN GEBRUIK NEMEN. Deze handleiding geeft een algemene beschrijving voor de normale gebruiks- en onderhoudsfuncties van de RHS-550. Het niet lezen resp. niet in acht nemen van deze aanwijzingen of de hier vermelde beperkingen kan tot ernstige schade aan personen of materieel leiden. Door deze handleiding te lezen stelt de gebruiker zich op de hoogte welke handelswijzen gevaarlijk zijn en moeten worden vermeden en welke voorzorgsmaatregelen voor de eigen veiligheid en die van andere personen moeten worden getroffen. Er mag echter niet vanuit worden gegaan dat de veiligheidsadviezen elk risico kunnen uitsluiten. De RHS-550 mag alleen worden bediend, onderhouden en/of gerepareerd door personen die volledig van de inhoud van deze handleiding op de hoogte zijn. De eigenaar/exploitant is ervoor verantwoordelijk, de RHS-550 volgens alle specificaties en van toepassing zijnde wettelijke voorschriften te gebruiken. Er dient een periodiek controle- en onderhoudsplan voor de RHS-550 te worden opgesteld. Bovendien moeten controle- en onderhoudsprotocollen worden bijgehouden om te bewerkstelligen dat er speciaal aandacht wordt gegeven aan de systematische controle van slangen, het oliepeil in compressor en vacuümpomp en van filters. Alleen het type koelmedium recoveren, recyclen en vullen waarvoor de machine is geconfigureerd. Veiligheidsbril en handschoenen dragen. Het koelmedium heeft een zeer laag kookpunt en kan bevriezing veroorzaken. Volg de procedures voor de RHS-550 stap voor stap op om het vroegtijdig losmaken van slangverbindingen of openen van kleppen, waarbij eventueel koelmedium in de atmosfeer terecht zou kunnen komen, te voorkomen! Stel de RHS-550 niet aan vocht bloot en stel het apparaat niet op een vochtige plaats in bedrijf. De RHS-550 moet op plaatsen worden ingezet waar mechanische ventilatie aanwezig is van voldoende capaciteit dat vier volledige luchtwisselingen per uur gegarandeerd. Slangverbindingen die in combinatie met de RHS-550 worden gebruikt, moeten met afsluiters (snelkoppelingen) zijn uitgerust, zodat de toetreding van nietcondenseerbaar gas (o.a. lucht) tot de RHS-550 en het vrijkomen van koelmedium bij een onderbreking van de verbinding tot het minimum wordt beperkt. -1-

5 VOORBEREIDING VOOR INBEDRIJFSTELLING RHS-550 (VERVOLG) De RHS-550 op een volgens de voorschriften geaard stopcontact aansluiten. De stroomkring niet overbelasten. Het gebruik van verlengsnoeren moet worden voorkomen. Indien noodzakelijk een zo kort mogelijke, goed geschikte, drieaderige kabel (AWG nr. 14, 2,0 mm²) of een dikkere verlengkabel gebruiken. De RHS-550 niet op de vloeistofzijde van een aircosysteem met een capaciteit van meer dan 1,8 kg aansluiten. Het recoveren van het koelmedium uit aircosystemen met een grotere capaciteit kan alleen vanaf de lagedrukzijde gebeuren. De aan de achterzijde van de RHS-550 aangebrachte rode of blauwe slang nooit op een vloeistofaansluiting van een cilinder met koelmedium aansluiten om de vulcilinder te vullen. Als dit toch wordt gedaan, kan de compressor weigeren en vervalt de garantie. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR GEBRUIK MET R134a Voorkom het inademen van koelmedium- of smeermiddeldamp resp. -nevel. Bij contact met deze stoffen kan irritatie ontstaan aan de slijmvliezen van ogen, neus en keel. Wanneer onverhoopt substantie mocht vrijkomen, moet de werkruimte eerst grondig worden geventileerd voordat de servicewerkzaamheden worden voortgezet. Aanvullende informatie die van belang is voor de gezondheid en veiligheid is te verkrijgen bij de leverancier van het koelmedium en smeermiddelen. Aangetoond is dat R134a bij normale luchtdruk in de werkruimte en atmosferische druk niet licht ontvlambaar is. Toch is uit proeven onder gecontroleerde omgevingscondities aangetoond dat R134a bij een luchtdruk die de atmosferische druk overschrijdt of bij luchtconcentraties van meer dan 60 volume-% brandgevaarlijke mengsels kan vormen. Hoewel algemeen wordt erkend dat voor het ontstaan van een brand een ontstekingsbron nodig is, betekent de aanwezigheid van brandgevaarlijke mengsels op zich al een potentieel risico en moet dus worden voorkomen. Apparaten mogen onder geen voorwaarde met een mengsel van lucht en R134a op druk resp. lekkage worden getest. Ook géén perslucht (werkplaatscompressor) voor het opsporen van lekkage in R134a-systemen gebruiken. -2-

6 BEDIENING VAN DE RHS-550 De RHS-550 is een compleet koelmedium management systeem met afsluitventielen en een digitale koelmedium weegschaal. De bediening van de RHS-550 is functioneel en eenvoudig voor de gebruiker samengesteld. De volgende handelingen kunnen met de RHS-550 verricht worden: RECOVEREN / RECYCLEN Koelmedium wordt uit het aircosysteem teruggewonnen (recoveren) en tegelijkertijd gereinigd (recyclen). Aansluitend wordt de teruggewonnen hoeveelheid in een interne cilinder voor verder gebruik opgeslagen. VACUMEREN Een diep vacuüm maakt het mogelijk, de aanwezige vochtigheid aan het aircosysteem te onttrekken. Dit is zeer belangrijk wanneer er airconditioning componenten tijdens een reparatie of service gedemonteerd zijn geweest. AFTAPPEN VAN NIET-CONDENSERENDE GASSEN OLIE AFTAPPEN Niet-condenseerbaar gas en teruggewonnen olie moeten na iedere recovery van het aircosysteem afgetapt worden. De omgevingstemperatuur en de druk zijn weergegeven in een tabel op het bedien-oppervlak en de gassen kunnen via een ventiel afgelaten worden. Tegelijkertijd wordt de meegekomen hoeveelheid olie in een maatbeker opgevangen. AFVULLEN Het aircosysteem kan met een vast aangegeven vulhoeveelheid gevuld worden. De hoeveelheid is te programmeren en zal door de RHS-550 automatisch worden gevuld. 1. Toetsenbord 2. Vacuüm afsluitventiel 3. Proces bedieningsventiel 4. Tabel voor niet-condenserende gassen 5. Manometerset 6. Aflegvak t.b.v. gereedschap 7. Manometer niet condenseerbare gassen 8. Afblaasklep van niet condenseerbare gassen en olie 9. Koudemiddelcilinder 10. Vacuümpomp -3-

7 BEDIEN-OPPERVLAK -4-

8 BEDIENING VAN HET TOETSENBORD SCROLL TOETS Toets voor het instellen van de afzonderlijke functies. CURSOR TOETS Toets voor het instellen van de numerieke waarden. GO (enter)toets Toets voor het bevestigen van de ingestelde waarde. STOP TOETS Toets voor onderbreking van de programmering. EENHEDEN TOETS Toets voor het instellen van de gewichtseenheden. - ATTENTIE! - Toetsen alleen met de vingers aanraken! Nooit scherpe voorwerpen gebruiken -5-

9 VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTBEVEILIGING Uit veiligheidsoverwegingen is de RHS-550 bij levering met een transportbeveiliging uitgerust. De interne cilinder is afzonderlijk beveiligd, om beschadigingen aan het weegschaalmechanisme of de cilinder zelf tijdens transport te voorkomen. Voor inbedrijfstelling moet deze beveiliging verwijderd worden. 1) Verwijder de middelste achterafdekplaat van de RHS ) Veiligheidsband verwijderen (afb. 1). Deze veiligheidsband moet niet doorgesneden worden voor als de RHS-550 nog een keer getransporteerd dient te worden. 3) Til de interne cilinder op en zet deze ZACHTJES op het weegschaalmechanisme (afb. 2). 4) Breng het merkteken op de cilinder in één lijn met het merkteken op de pasring van het platform (afb. 2). 5) De bevestigingsschroef van het weegschaalmechanisme met de hand aandraaien. (afb. 3). 6) Monteer de afdekplaat weer terug op z n plaats. 7) Herhaal bovengenoemde stappen in tegengestelde volgorde voor veilig transport van uw RHS-550 in de toekomst. -6-

10 KALIBRERING GEWICHT = XX.XX KG ABSAUGEN? 1. De gele serviceslang aan de RHS-550 en aan [ ] (2x) een externe koudemiddelcilinder aansluiten. 2. Het ventiel van de koudemiddelcilinder openen. (5) GEWICHT = XX.XX KG 3. De netstroomkabel van de RHS-550 op een FÜLLEN? volgens voorschriften geaard stopcontact aansluiten. [ /GO] (6) FÜLLMENGE EINGEBEN XX.XX KG [ ][ ][ /GO] (8) FÜLLZYLINDER LEER NACHFÜLLEN [ ][ ] (2 Sekunden) (9) GEWICHT = XX.XX KG FÜLLEN? [STOP] GEWICHT = ABSAUGEN? [ ] (2x) XX.XX KG (11) GEWICHT = XX.XX kg FÜLLEN? [ ][ ] (2 Sekunden) (11) VAKKUMPUMPE VORHANDEN? J/N [ /GO] (12) KALIBRIERUNG MIN GEWICHT AN [ /GO] (13) KALIBRIERUNG MAX GEWICHT AN [ /GO] (15) KALIRIERUNG FERTIG GEWICHT ENTFERNEN 4. Ventiel (3) op VULLEN instellen. 5. Twee keer de toets [ ]indrukken. Op het display verschijnt de aanwezige koelmedium hoeveelheid die zich in de interne cilinder bevindt en tegelijkertijd VULLEN? 6. Toets [ /GO] indrukken. Op het display verschijnt VULHOEVEELHEID INGEVEN. 7. Met de toetsen [ ] en [ ] de hoeveelheid van 10 KG ingeven. Toets [ /GO] indrukken. 8. Op het display verschijnt VULCILINDER LEEG NAVULLEN. 9. De toetsen [ ] en [ ] twee seconden lang ingedrukt houden. Er verschijnt GEWICHT VULLEN. De RHS-550 begint nu met het vulproces. Met dit proces wordt doorgegaan totdat het gewicht op het display 0 KG aangeeft. Op toets [STOP] drukken, om de voortgang stoppen. 10. Ventiel (3) op DICHT instellen. 11. In het hoofdmenu twee keer de toets [ ] indrukken. Op het display verschijnt GEWICHT VULLEN. Dan de toetsen [ ] en [ ] tegelijk indrukken en twee seconden ingedrukt houden. Op het display verschijnt VACUÜMPOMP AANWEZIG J/N. 12. Niet de ingave van J/N veranderen. Op de toets [ /GO] drukken. Op het display verschijnt KALIBRERING MIN GEWICHT. 13. Op de toets [ /GO] drukken. Op het display verschijnt KALIBRERING MAX GEWICHT. 14. Twee 5 kg gewichten (A) op het weegschaalmechanisme van de vulcilinder (B) plaatsen, zoals de opstelling in nevenstaande afbeelding. 15. Op de toets [ /GO] drukken. Op het display verschijnt KALIBRERING KLAAR GEWICHT VERWIJDEREN. 16. Beide 5 kg gewichten van het weegschaalmechanisme halen en op de toets [ /GO] drukken om naar het hoofdmenu terug te keren. -7-

11 INBEDRIJFSTELLING 1. Het proces bedieningsventiel (3) evenals de ventielen (2) en (8) op DICHT instellen. De gele slangleiding van de manometerset (5) aan de achterste aansluiting van de RHS-550 aansluiten. Hoge- en lagedrukventiel aan de manometerset sluiten. Rode en blauwe serviceslangen aan het aircosysteem aansluiten en de servicekoppelingen openen. 2. De netstroomkabel van de RHS-550 op een volgens voorschriften geaard stopcontact aansluiten. Het gebruik van verlengsnoeren moet worden voorkomen. Indien noodzakelijk een zo kort mogelijke, goed geschikte, drieaderige kabel (AWG nr. 14, 2,0 mm²). 3. Op het display verschijnt gedurende 10 seconden: AGRAMKOW / WAECO en de modelaanduiding RHS Daarna verschijnt de aanwezige koelmediumhoeveelheid in de cilinder en tegelijkertijd RECOVEREN. 5. De toets [ /GO] indrukken om het recoveren te starten (zie pagina 9) of de toets [ ] indrukken om het volgende proces te starten. 6. Op het display verschijnt de aanwezige koelmediumhoeveelheid in de cilinder en tegelijkertijd VACUMEREN?!!! ATTENTIE!!! Aan de hand van de manometer is vast te stellen dat er geen druk in het aircosysteem aanwezig is, anders komt koelmedium in de atmosfeer. Eerst dient u de recovery voortgang door te voeren, voordat met het vacumeren begonnen kan worden. 7. De toets [ /GO] indrukken om het vacumeerproces te starten (zie pagina 10). Druk vervolgens op de toets [ ] om het volgende proces te starten. 8. Op het display verschijnt de aanwezige koelmediumhoeveelheid in de cilinder en tegelijkertijd VULLEN? 9. Op de toets [ /GO] drukken om het vulproces te starten (zie pagina 10) of op de toets [ ] drukken om het volgende proces te starten. -8-

12 RECOVEREN / RECYCLEN 1. Het proces bedieningsventiel (3) van de RHS-550 op RECOVEREN instellen. 2. Hoge- en lagedrukventiel aan de manometerset openen. 3. Op het display verschijnt de aanwezige koelmediumhoeveelheid in de cilinder en tegelijkertijd RECOVEREN? 4. Op de toets [ /GO] drukken en er verschijnt RECOVEREN. De RHS-550 begint nu met het recover proces. 5. Na het afsluiten van de recover proces op de toets [STOP] drukken. 6. Hoge- en lagedrukventiel aan de manometerset (5) sluiten. 7. Het proces bedieningsventiel (3) van de RHS-550 op DICHT instellen. 8. Olie en niet-condenserende gassen aftappen. Aanwijzing: De displayweergave VULCILINDER VOL LEGEN verschijnt wanneer de vulcilinder in zijn geheel gevuld is. Door het drukken op de toets [STOP] keert u terug naar het hoofdmenu. Het gewicht moet nu door middel van het vullen van een aircosysteem of een externe (recyling)cilinder gereduceerd worden.!!! Attentie!!! Olie en niet-condenserende gassen moeten na iedere recover- en recyclevoortgang afgetapt worden. Als dit niet gebeurt, verzamelt zich lucht in het systeem en geeft de RHS-550 permanente hoge druk! aan. OLIE AFTAPPEN Het olie-aftapventiel is aan de achterzijde van de RHS-550 aangebracht. Het bevindt zich links in het midden, vanuit de achterzijde gezien. 1. Het ventiel langzaam openen en de afgetapte olie in een maatbeker opvangen. 2. Ventiel sluiten. NIET-CONDENSERENDE GASSEN AFTAPPEN (NKG) 1. Omgevingstemperatuur meten. 2. De bijbehorende drukwaarde aan de hand van de tabel op de RHS-550 bepalen. 3. De drukwaarde op manometer (7) aflezen. Als de manometerweergave een hogere waarde aangeeft, als op de tabel afgelezen, 4. Het ventiel (8) langzaam openen, totdat de druk met de waarde in de tabel overeenstemt. 5. Ventiel (8) op DICHT instellen. -9-

13 VACUMEREN 1. Manometer (5) aflezen. Geef deze een drukwaarde aan, dan moet voor vacumeerproces het recoverproces doorgevoerd worden (zie pag 9). 2. Proces bedienventiel (3) van de RHS-550 op VACUMEREN instellen. 3. Vacuümventiel (2) op VACUMEREN instellen. 4. Hoge- en lagedrukventiel van de manometerset (5) openen. 5. Op de toets [ ] drukken. Op het display verschijnt de aanwezige koelmediumhoeveelheid in de cilinder en VACUMEREN. 6. Op de toets [ /GO] drukken om de te starten. 7. Na afloop van de vacumeertijd op de toets [STOP] drukken en het hoge- en lagedrukventiel van de manometerset (5) sluiten. 8. Proces bedienventiel (3) en vacuümventiel (2) op DICHT instellen. VULLEN 1. Hogedrukventiel van manometerset (5) en de servicekoppelingen van de hogedrukslangen openen. 2. Twee keer op de toets [ ] drukken. Op het display verschijnt de aanwezige koelmediumhoeveelheid in de cilinder en VULLEN. 3. Op de toets [ /GO] drukken. Met de toets [ ] en [ ] de vulhoeveelheid ingeven. 4. Op de toets [ /GO] drukken en het ventiel (3) op VULLEN instellen. Op de displayweergave is nu afleesbaar, dat het aircosysteem met de tevoren ingegeven vulhoeveelheid gevuld wordt. 5. Tijdens de vulvoortgang het aircosysteem niet inschakelen. 6. Na beëindiging van de vulvoortgang verschijnt de displayweergave EINDE VULVOORTGANG SERVICESLANGEN LEGEN. 7. Op de toets [STOP] drukken en de servicekoppeling sluiten. 8. Proces bedienventiel (3) op DICHT instellen, serviceslangen legen en vacumeren. Aanwijzing: Er verschijnt VULCILINDER LEEG NAVULLEN, wanneer niet genoeg koelmedium in de vulcilinder aanwezig is. De vulvoortgang wordt onderbroken. Druk op de toets [STOP] en vul de cilinder. -10-

14 AANWIJZING De RHS-550 is ontwikkeld voor een complete airco systeemservice gedurende vele jaren. Door regelmatige uitvoering van de hieronder genoemde checklist is een optimale efficiëntie van de RHS-550 gegarandeerd en presenteert u tegenover uw klanten imago en competitie binnen het bereik van de airco systeemservice. Het aflegvak alleen gebruiken voor het opbergen van gereedschap. De manometerset na gebruik in de daarvoor bestemde steun plaatsen. De serviceslangen oprollen. De RHS-550 permanent schoon houden. Met een licht reinigingsmiddel, olie en vuil van de behuizing verwijderen. Bij het werken in de buitenlucht het directe zonlicht of vochtig weer vermijden. Dit kan schadelijk zijn en de gevolgen laten de garantie vervallen. De RHS-550 is niet geschikt voor de mobiele aircoservice. Hoge belasting door trillingen voert onvermijdelijk tot schade. Het omgaan met de RHS-550 dient steeds zorgvuldig te gebeuren. Niet het apparaat tegen een portierframe slaan of over bodemoneffenheden bewegen. Regelmatig de voor- en achterafdekkingen afnemen en de RHS-550 op mogelijke koelmediumlekkages aan de binnenzijde controleren. Lekkages die vroegtijdig gelokaliseerd worden, voorkomen grotere koelmediumverlies hoeveelheden. Regelmatig met perslucht de koellamellen van de condensor reinigen. Daarbij geen andere onderdelen beschadigen. Regelmatig de oliestand van de compressor checken (peilbuis bevindt zich aan de linkerkant). Olie moet in peilbuis zichtbaar zijn, als de compressor niet werkt. Regelmatig de oliestand van de vacuümpomp controleren. Het kijkglas moet tot de helft met olie gevuld zijn, als de vacuümpomp werkt. FILTERONDERHOUD Het filter moet alle 25 bedrijfsuren vervangen worden. Op het display verschijnt automatisch de beeldweergave FILTER VERVANGEN. Deze beeldweergave verschijnt daarna altijd wanneer de RHS-550 ingeschakeld wordt of een proces gestart wordt. De volgende stappen zijn nodig voor het vervangen van een filter: 1. De netstekker verwijderen en het bovenste aflegvak verwijderen. 2. De aansluitleidingen en steun van het filter eruit halen. 3. De aanwezige isolatie van het oude filter verwijderen en op het nieuwe filter aanbrengen. 4. Nieuwe filter monteren. 5. Aansluitend na het vervangen van de filter het apparaat op dichtheid controleren. 6. De toetsen [ ] en [ ] twee seconden ingedrukt houden om de beeldweergave FILTER VERVANGEN te wissen. Filter Artikelnummer:

15 ONDERDELENOVERZICHT Pos. Artikelnummer Omschrijving weg-ventiel weg-ventiel toetsenbord schakelelektronica Drukmanometer weg-ventiel hogedrukschakelaar compressor magneetventiel weegschaalmechanisme filter ventilatormotor condensor vulcilinder vacuümpomp -12-

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set)

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) 1.0 Voorwoord 1) Deze handleiding richt zich tot de airco monteur, die door opleiding, of door speciale training,

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING RHS-800 AIRCOSERVICEAPPARAAT Artikelnr. 8885200009 Verklaring van overeenstemming met EG-normen Fabrikant: WAECO International verklaart dat het hierna beschreven apparaat: Automotive

Nadere informatie

Origineel vervangende onderdelen

Origineel vervangende onderdelen Voordelige alternatieven voor de meest uiteenlopende automerken! Bijzonder interessant en toepasbaar op de meest voorkomende voertuigen binnen het reguliere wagenpark. WAECO is een van de leidende leveranciers

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

WWW.HUURLAND.BE HANDLEIDING CHAPEPOMP

WWW.HUURLAND.BE HANDLEIDING CHAPEPOMP Veiligheidsvoorschriften - De machine dient uitsluitend voor het mengen en verpompen van chape. Het verwerkte zand dient minimum korrel 05 te zijn en de maximum partikelgrootte bedraagt 16mm. Andere stoffen

Nadere informatie

U sluit de drukregelaar aan op een wegwerpfles met nulgas of kalibratiegas. Deze handleiding is bij Priva verkrijgbaar via artikelnummer 3790000.

U sluit de drukregelaar aan op een wegwerpfles met nulgas of kalibratiegas. Deze handleiding is bij Priva verkrijgbaar via artikelnummer 3790000. Drukregelaar Deze drukregelaar gebruikt u bij het kalibreren van: de CO2-Module van de E-Meetbox, zie CO2-Module kalibreren de CO2-monitor, zie CO2-monitor kalibreren (pag. 5) U sluit de drukregelaar aan

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Digimon. Bedienings- en onderhoudsvoorschrift. Voor de elektronische 2-weg metersets

Digimon. Bedienings- en onderhoudsvoorschrift. Voor de elektronische 2-weg metersets Bedienings- en onderhoudsvoorschrift Voor de elektronische 2-weg metersets Digimon ECR-Nederland B.V. - Postbus 16, 5674TR Nuenen - www.ecr-nederland.nl 1 Bedienings- en onderhoudsvoorschrift Voor de elektronische

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Airco test set Datona

Veiligheidsinstructies Airco test set Datona Veiligheidsinstructies Airco test set Datona *dt-57856man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CCM Classic Koffer Meetkoffer voor het nauwkeurig bepalen van het vochtpercentage in bouwstoffen volgens de calcium carbid methode. Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen

Nadere informatie

HANDLEIDING AUTO-AIRCO SERVICE APPARAAT

HANDLEIDING AUTO-AIRCO SERVICE APPARAAT RHS-910 WAECO BENELUX B.V. HANDLEIDING AUTO-AIRCO SERVICE APPARAAT RHS-910 Rev. 950/01 RHS-910 WAECO BENELUX B.V. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE 2 2 VOORWOORD 4 3 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 5 3.1 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CCM Classic Koffer Meetkoffer voor het nauwkeurig bepalen van het vochtpercentage in bouwstoffen volgens de calcium carbid methode. Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding LT-2008.02 Limo-konijn Leeftijd: 2 tot 14 Transportmaat: 50-70-90 cm Gewicht: 16 kg. Vermogen: 250watt Spanning: 230 volt Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Gebruikshandleiding NL-25

Gebruikshandleiding NL-25 Gebruikshandleiding NL-25 Halfautomatische heat seal persmachine Optionele verwisselbare platen 40x50cm 20x20cm 10x45cm 20 cm 12x12cm 38 cm 43 cm - Werkt zonder perslucht - Opent automatisch na de perscyclus

Nadere informatie

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD Handleiding 91605 Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen

BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen Introductie De gebruiksaanwijzingen zijn een belangrijk bestanddeel van de machine en moeten samen met de machine aan de gebruiker geleverd worden. Het handboek

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

KERN DLB_A01 Versie 1.1 10/2011 NL

KERN DLB_A01 Versie 1.1 10/2011 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Set voor temperatuurkalibratie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Gebruikershandleiding RG5410-E

Gebruikershandleiding RG5410-E Gebruikershandleiding RG5410-E Amprobe Test Measurement GmbH Mittelstraße 3, 41236 Mönchengladbach Telefon +49(0)2166/94991-0, Telefax +49(0)2166/612168 INHOUDSOVERZICHT I) Veiligheidsmaatregelen A) Veiligheid

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl Garantie

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing IMPRESSA CARD Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63094 1/01 Jura Card Legende: = Displayaanduiding = Uitvoeren = Aanwijzing Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.juraworld.com

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Noodzakelijke Procedures. F-gassen certificering. pagina 1 van 18

Noodzakelijke Procedures. F-gassen certificering. pagina 1 van 18 Noodzakelijke Procedures F-gassen certificering pagina 1 van 18 INHOUD 1.0 Algemeen 3 1.1 Definitie 1.2 Werkzaamheden waarvoor een diploma verplicht is 2.0 Installeren van een stationaire of mobiele koelinstallatie

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000. NL 97 Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen

AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000. NL 97 Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen ASC_RPA_de_en_nl_da_tr.book Seite 1 Dienstag, 19. Mai 2009 9:10 09 AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000 NL 97 Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen ASC_RPA_de_en_nl_da_tr.book

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II

Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Installation Manual Mobile Dispencer Point ~ PayCon II Product Version: 4.12 Version of this manual: 1.1.0 2014 Inepro B.V. All rights reserved Table of Contents Introductie

Nadere informatie

NEDERLANDS. Installatie & Onderhoudsinstructies

NEDERLANDS. Installatie & Onderhoudsinstructies NEDERLANDS Installatie & Onderhoudsinstructies VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

HANDLEIDING SLIMLINE

HANDLEIDING SLIMLINE HANDLEIDING SLIMLINE GEBRUIKSAANWIJZING Product groep: Product type: Versie: Besturing Slimline 13rev.6 SunDisc Solar Systems B.V. e-mail info@sun-disc.nl internet www.sun-disc.nl Dealer : Geachte klant,

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken.

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. QUICKSTRT B0R WRSCHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. Bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING A * B E C Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren.

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren. QUIKSTRT R/D 00/50 WRSHUWING Dit is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 Bij het toepassen van verven met ontvlambare oplos- en verdunningsmiddelen in besloten ruimten, zijn er twee risico's waartegen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Helios

Gebruiksaanwijzing Helios 1 Gebruiksaanwijzing Helios Zorgvuldig doornemen voordat u het Helios-systeem gaat gebruiken. Dit is een uitgave van Linde Healthcare Benelux. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie