Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 1 van 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 1 van 14"

Transcriptie

1 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 1 van 14 1 ############################################################################# 2 # Bestand: Linux-opdrachten-en-info.txt # 3 # Doel: Tekstbestand met Linux opdrachten en informatie. # 4 # Gebruik: Als naslagwerk voor Linux-opdrachten en Linux-werkzaamheden. # 5 # Gebruikt: Terminalvenster op Linux. # 6 # Auteur: Karel Zimmer ( # 7 # # 8 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 # 9 # Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL). # 10 # Bezoek om een kopie te # 11 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, # 12 # 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. # 13 # # 14 # Versies: Eerste versie. # 15 ############################################################################# 16 # VERSION_NUMBER= # RELEASE_DATE= ALGEMEEN 20 ======== 21 sudo!!..... herhaal de vorige opdracht als root 22 (handig als je eerst een melding krijgt "Need to be root" o.i.d.) 23 gksu <opdracht>. vervangen door opdracht: sudo -i 24 gksudo <opdracht> vervangen door opdracht: sudo -i 25 sudo -i <opdracht> voer <opdracht> als root uit (vervanger van gksu/gksudo) 26 history..... overizcht laatst uitgevoerde opdrachten 27!<nummer>.... voer history-opdrachtnummer <nummer> uit md5sum -c F... controleer md5sums genoemd in bestand F tegen bestanden in 30 deze map, handig bij beeldbestanden (.iso) sudo fdisk -l.. overzicht schijven uit partitietabel 33 df -h filesysteem disk ruimte gebruik (human readable) 34 sudo blkid.... print block device attributes 35 sudo vol_id /dev/? probe filesystem type and read label and uuid 36 du -h (du -hs).. schijfgebruik (samenvatten) sudo /etc/init.d/cupsys restart. CUPS herstarten 39 sudo /etc/init.d/samba restart.. Samba herstarten tail -f /var/log/messages. alle nieuwe logging-regels komen voorbij (nietsystemd) 42 dmesg lees alle boodschappen van de kernel ring buffer sudo dmidecode -t max RAM, aantal slots 45 sudo dmidecode -t memory.. max RAM, aantal slots, RAM aanwezig lsb_release -a.. distributie informatie (Linux Standard Base -all) 48 uname -r..... toon de release van de kernel type -a <command>..... wat voor type <command> en waar bevindt deze zich 51 which <command> waar bevindt <command> zich 52 file <bestand> wat voor bestand is <bestand> 53 gnomevfs2-info <bestand>.. uitgebreide info over bestand <bestand>, 54 vereist pakket libgnomevfs2-bin help <command>.. alle interne shell-opdrachten opgesomd 57 info <command>.. lees documentatie in Info formaat (info page = GNU style) 58 man <command>.. lees on-line reference manuals (manpage = UNIX style) 59 man [<sectie>] <command>: 60 1 Executable programs or shell commands 61 2 System calls (functions provided by the kernel) 62 3 Library calls (functions within program libraries) 63 4 Special files (usually found in /dev) 64 5 File formats and conventions eg /etc/passwd 65 6 Games

2 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 2 van Miscellaneous (including macro packages and conventions) 67 8 System administration commands (usually only for root) 68 9 Kernel routines [Non standard] man hier..... beschrijving van filesysteem-hiërarchie man -k zoekarg.. vind manual pages met keyword zoekarg 73 (v/h apropos -r zoekarg) 74 man -f zoekarg.. vind manual pages met referenties naar zoekarg 75 (v/h whatis -r zoekarg) 76 man -K zoekarg.. vind manual pages met tekst zoekarg 77 man -t command ps2pdf - filename.pdf maak PDF filename.pdf van man command sudo apt-get --assume-yes install chkrootkit 81 sudo apt-get --assume-yes install rkhunter 82 sudo /usr/bin/rkhunter -c.... check op sporen van rootkits 83 sudo /usr/sbin/chkrootkit.... check op sporen van rootkits 84 (compile: # make sense, run: #./chkrootkit) less: spatiebalk, PageUp, PageDown blader per scherm 87 enter, pijltje naar beneden regel omlaag 88 b, pijltje omhoog regel omhoog 89 /xyz zoek xyz 90 n = zoek volgende 91 q quit 92 h help zgrep, zcat, zless is id. zonder de z maar dan op gzip-bestanden sudo lshw -html > hw.html. Harwareoverzicht in een webpagina 97 hardinfo Als lshw maar uitgebreider 98 (installeer met sudo apt-get install hardinfo) 99 sudo dmidecode Dump DMI/SMBIOS hardware-tabel watch CMD Herhaal CMD volledig-scherm, std. iedere 2 sec rpm omzetten naar deb... sudo apt-get install alien 104 sudo alien --to-deb --scripts *.rpm gnome-session-save --logout afmelden 107 sudo reboot, sudo shutdown -r now, sudo init 6... opstarten 108 sudo halt, sudo shutdown -h now, sudo init 0... uitschakelen id Gebruikersinformatie 111 sudo deluser --remove-all-files U Gebruiker U verwijderen incl. pers.mappen 112 sudo usermod --uid UID U..... Wijzig gebruiker U naar numerieke user ID 113 Voorbeeld: sudo usermod --uid 1001 beheerder sudo chown -R {USER}:{USER}.*.. Rechten zetten voor gebruiker en groep shred --verbose --zero /dev/hda. Schijf /dev/hda leegmaken (zie ook DBAN) cat -Ante <bestand> Toon LF als '$' (Linux-standaard), 120 CR als '^M', TAB als '^I' 121 strings Toon printbare tekens in een (binair) bestand shell script debuggen [sudo] bash -nvx./<script.sh> 124 n = noexec (opdrachten lezen maar niet uitvoeren) 125 v = verbose (elke invoerregel tonen) 126 x = xtrace (elke opdracht tonen) [sudo] kvm-ok controleer of hardware virtualisatie 129 ondersteunt (Intel VT of AMD-V) readelf... Toon info over Executable and Linking Format uitvoerbare programma's

3 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 3 van diff.... diff --context <orig.best.> <gewijz.best.> > <patchbest.> 134 patch.... patch <orig.best.> <patchbest.> Zwart scherm bij opstarten? Probeer een 'nomodeset' op te geven als opstart- 137 parameter. Ref: Herstel Nautilus thumbnails 140 =========================== 141 Verwijder ~/.cache/thumbnails/fail Linux performance monitoring tools 144 ================================== 145 top welk proces gebruikt meeste CPU, geheugen en swapruimte 146 vmstat systeemactiviteit, hardware- en systeeminformatie 147 uptime, w.... gemiddelde systeembelasting 148 w gemiddelde systeembelasting en wie is aangelogd 149 ps -ef toon volledige informatie over alle processen 150 pstree hele boom van alle processen 151 ps --ppid $(pidof foo) 152 toon kinderen van proces foo 153 free -m..... beschikbaar en in-gebruikt geheugen (megabytes) 154 iostat gemiddelde CPU-belasting en schijfactiviteit 155 sar verzamel en rapporteer systeemactiviteit 156 mpstat multiproccesorgebruik 157 numastat..... NUMA-gerelateerde statistieken (Non-Uniform Memory Access) 158 pmap proces gehuegen gebruik 159 netstat..... netwerkstatistieken 160 iptraf real-time netwerkstatistieken 161 tcpdump..... gedetaileerde netwerverkeer analyse 162 ethereal..... gedetaileerde netwerverkeer analyse 163 nmon verzamel en rapporteer systeemactiviteit 164 stat toon status bestanden/bestandssysteem (ook octaal!) 165 strace system calls 166 /proc diverse kernelstatistieken Linux benchmark tools 169 ===================== 170 lmbench..... Microbenchmark voor besturingssyteemfuncties 171 iozone Bestandssysteem benchmark 172 netperf..... Netwerkprestatie benchmark ls-familie 175 ========== 176 lspci PCI 177 lsusb USB 178 lshw hardware 179 lsof open files 180 lsblk hele boom van alle block-devices Netwerk 183 ======= 184 ifconfig..... configureer netwerk interface 185 iwconfig..... configureer wireless network interface 186 iwlist scan... zoek naar draaloze netwerken 187 rfkill list all. toon draadloze apparaten 188 sudo /etc/init.d/networking restart.. Netwerk herstarten MAC address spoofing 191 ==================== 192 # ip link show <interface> (<interface> zie iwlist scan) 193 voorbeeld:...link/ether 00:1d:98:5a:d1:3a <== MAC address 194 # ip link set dev <interface> down 195 # ip link set dev <interface> address XX:XX:XX:XX:XX:XX 196 # ip link set dev <interface> up 197

4 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 4 van Canon MG3500/MP495-serie netwerkprinter/scanner op WiFi aansluiten 199 ================================================================== leg beveiligingsinstellingen router vast (schermafdruk via Shift-PrtSc) druk 11x op Onderhoud tot omgekeerde U en druk dan op Zwart (Black) of 202 Kleur (Color) om een netwerkconfiguratieoverzicht te printen, let op 203 MAC Address druk 14x op Onderhoud tot t en druk dan op Zwart (Black) of Kleur (Color) 205 om de printer WiFi-deel te resetten druk 13x op onderhoud tot G en druk dan op zwart (black) of kleur (color) 207 om WiFi aan te zetten (WiFi-lampje brandt blauw) login op de router en zet SSID op BJNPSETUP zonder beveiliging en wacht 209 tot het IP-adres van de printer verschijnt, zie MAC Address op adruk 210 netwerkconfiguratieoverzicht ga met de bowser naar dat IP-adres, log in op de printer, en wijzig SSID 212 en beveiliging naar de gewenste waarden login op de router en wijzig SSID en beveiliging naar de gewenste waarden druk 11x op Onderhoud tot omgekeerde U en druk dan op Zwart (Black) of 215 Kleur (Color) om een netwerkconfiguratieoverzicht te printen en stel vast 216 dat de printer een IP Address heeft gekregen stuur een printje naar de printer NVIDIA repareren 220 ================ 221 sudo apt-get remove nvidia-173 nvidia-current nvidia-current-updates 222 sudo apt-get autoclean 223 sudo apt-get autoremove 224 sudo apt-get install nvidia-current-updates boot-repair (ook vanaf live-cd) 227 =============================== 228 sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair 229 sudo apt-get update 230 sudo apt-get install boot-repair (voor repareren GRUB: Boot-reparatie) 231 sudo boot-repair 232 sudo apt-get install startupmanager (evt voor aanpassen GRUB: Opstart-Manager) 233 sudo startupmanager GRUB-menu zichtbaar maken 236 ========================= sudo -i gedit /etc/default/grub 239 *. Wijzig: #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 240 #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true sudo update-grub exit GRUB-menu ander menuitem starten 245 ================================ sudo -i gedit /etc/default/grub 248 *. Wijzig: GRUB_DEFAULT=0 -> GRUB_DEFAULT=1 (of 2, 3, etc.) sudo update-grub exit Pakketinformatie 253 ================ 254 sudo add-apt-repository --remove ppa:<ppa>. verwijder <ppa>. behoud pakketten 255 sudo apt-get install ppa-purge.... installeer pakket om ppa's te verwijderen 256 sudo ppa-purge ppa:<ppa> verwijder <ppa> incl. pakketten sudo apt-get update werk pakketlijsten bij 259 sudo apt-get upgrade installeer geupdate pakketten 260 sudo apt-get dist-upgrade installeer nieuwe distributie 261 sudo apt-get install <pakket>.... installeer pakket 262 sudo apt-get remove <pakket>..... verwijder pakket (excl. configuratiebestanden)

5 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 5 van sudo apt-get --purge remove <pakket>. verwijder pakket volledig 264 sudo apt-get autoremove verwijder pakketten die automatisch 265 zijn gedownload maar niet meer nodig 266 sudo apt-get source <pakket>..... download source pakket 267 apt-cache search "zoekstring".... zoek naar pakket 268 apt-cache show <pakket> toon informatie over pakket 269 dpkg --status <pakket> overzicht van de status van een pakket 270 dpkg --listfiles <pakket> overzicht van bestanden in een pakket 271 dpkg --search <bestand> welk pakket gebruikt een bestand 272 dpkg --search $(which <commando>).. welk pakket heeft bestand geinstalleerd 273 dpkg --info <bestand> informatie over een pakket 274 dpkg --install <bestand> installeer bestand 275 dpkg --add-architecture <arch>.... voeg architectuur <arch> toe 276 dpkg --print-architecture toon basis-architectuur 277 dpkg --print-foreign-architecture.. toon toegevoegde architectuur 278 via sudo debconf-show icaclient 279 -en sudo debconf-show ttf-mscorefonts-installeer 280 -en sudo debconf-show devolo-dlan-cockpit 281 echo 'icaclient icaclient/accepteula select true' sudo debconf-set-selecti\ 282 ons 283 +en 284 echo 'ttf-mscorefonts-installeer msttcorefonts/accepted-mscorefonts-eula sele\ 285 ct true' sudo debconf-set-selections 286 +en 287 echo 'devolo-dlan-cockpit devolo-dlan-cockpit/data_collection_allowed select\ 288 false' sudo debconf-set-selections apt-file update;apt-file search <bestand>.. welk pakket zorgt voor bestand 291 Welke pakketten zijn door de gebruiker geïnstalleerd: Eigen.deb maken: VirtualBox USB werkend krijgen 299 ============================== 300 sudo usermod --append --groups vboxusers $(logname) 301 sudo adduser $(logname) vboxusers VirtualBox installatie repareren 304 ================================ 305 sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential 306 sudo apt-get install --reinstall virtualbox /etc/init.d/virtualbox {start stop stop_vms restart force-reload status} VirtualBox repo toevoegen 310 ========================= 311 echo "deb $(lsb_release -sc) contrib" sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list 312 wget -q -O- sudo apt-key add sudo apt-get update 314 sudo apt-get install virtualbox LibreOffice repo toevoegen 317 ========================== 318 sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice sudo apt-get dist-upgrade Zorg dat de helderheid van laptopscherm correct is bij het opstarten 322 ==================================================================== Zet helderheid op de gewenste waarde Vraag helderheid op met $ cat /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness 325 Zeg dat hier N gemeld wordt.

6 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 6 van sudo -i gedit /etc/rc.local 328 *. Voeg regel toe: echo N /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness exit 330 NB Er kan ook een andere map staan in /sys/class/backlight/, bijv. radeon_bl Ubuntu foutberichten weglaten 333 ============================= sudo -i gedit /etc/default/apport 336 *. Wijzig: enabled= exit Paaseieren 340 ========== 341 apt-get moo 342 aptitude moo, aptitude -v moo, aptitude -vv moo, aptitude -vvv moo, etc Rechten 345 ======= 346 Octaal (achttallig stelsel, 0 t/m 7): 347 r=4, w=2, en x=1 (niets=0) UUUGGGOOO = User (gebruiker), Group (groep), en Other (rest) Symbolische Octale 352 notatie notatie Nederlands geen rechten x--x--x 0111 uitvoeren w--w--w schrijven wx-wx-wx 0333 schrijven en uitvoeren 359 -r--r--r lezen 360 -r-xr-xr-x 0555 lezen en uitvoeren 361 -rw-rw-rw lezen en schrijven 362 -rwxrwxrwx 0777 lezen, schrijven, en uitvoeren Bestandsrechten, de betekenis van de r, w, en x attributen: 365 r - Bestand lezen. 366 w - Bestand wijzigen. 367 x - Bestand uitvoeren Maprechten, de betekenis van de r, w, en x attributen: 370 r - Inhoud van map opvragen (ls <mapnaam>) als ook het x-attribuut is aangezet. 371 w - Bestanden aanmaken, verwijderen, of hernoemen als ook het x-attribuut is aangezet. 372 x - Toegang tot de map (cd <mapnaam>) Basisrechten (base permissions): 375 dirs 777 (rwxrwxrwx) 376 files 666 (rw-rw-rw-) Umask (user mask): 379 normal 0002 (dan zijn u=rwx, g=rwx, en o=rx de maximaal toegestane waarden) 380 root 0022 (dan zijn u=rwx, g=rx, en o=rx de maximaal toegestane waarden) Standaard wordt een bestand of map aangemaakt met de rechten van 383 Basisrechten -/- Umask Resultaat als een normale user een map of bestand aanmaakt: 386 mkdir 775 (rwxrwxr-x) (777 -/- 002) 387 touch 664 (rw-rw-r--) (666 -/- 002) Resultaat als de beheerder (superuser of root) een map of bestand aanmaakt: 390 mkdir 755 (rwxr-xr-x) (777 -/- 022)

7 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 7 van touch 644 (rw-r--r--) (666 -/- 022) Draai 90 graden iphone film 394 =========================== 395 mencoder -vf rotate -o Input.MOV -oac lavc -ovc lavc Output.MOV Bureaublad/roteer kubus aanzetten 398 ================================= 399 Test: /usr/lib/nux/unity_support_test -p 402 (Allemaal 'yes'? Dan gaat het werken) 403 Installer: Zie installatiebestand (install-pc<nn>-*.txt) 406 Configureer: Zie Checklist installatie. 409 Bestuur met Ctrl+Alt en sleep met de muis (Linkermuistoets). 410 In gebruik zijnde toetscombinaties: for i in $(gconftool-2 --get /apps/compiz-1/general/screen0/options/active_plugins tr '[],' ' ') 413 do 414 echo "# $i:" 415 gconftool-2 -a /apps/compiz-1/plugins/"$i"/screen0/options 416 grep "_key\ _button\ trigger_\ initiate\ \ panel_first_menu\ keyboard_focus\ execute_command\ show_launcher" 417 grep -v "Disabled\ =[[:space:]]*$" 418 sort 419 done Unity starters 422 ============== 423 Starters, "launchers", zijn zogenaamde.desktop-bestanden of "desktop 424 entries", bij Ubuntu met Unity opgeslagen in /usr/share/applications. 425 Zie de opdrachten desktop-file-install, desktop-file-edit, en 426 desktop-file-validate 427 Zie ook en Icons: /usr/share/icons/gnome/48x48/ GNOME-menu i.p.v. Unity 434 ======================= 435 Installeer GNOME-panel: 436 sudo apt-get --assume-yes install gnome-panel 437 Bij het aanmelden, selecteer GNOME Flashback desktop (Metacity) Maak opstartbare USB-stick 440 ========================== 441!! STEL USB-STICK GEGEVENS VEILIG!! Maak met Schijven een partitie aan genaamd Corsair_64G Naam maximaal: 446 FAT NTFS Linux VOLUME /media/karel/corsair_64g 451 DEVICE /dev/sdb Vervang hieronder VOLUME /media/karel/corsair_64g door actuele waarde. 454 Vervang hieronder DEVICE /dev/sdb door actuele waarde (zie sude fdisk -l).

8 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 8 van In Terminalvenster: 457 sudo grub-install --root-directory=/media/karel/corsair_64g /dev/sdb Zie ook Maak multi-boot-usb-stick 462 ========================= 463 Maak opstartbare USB-stick aan (zie hierboven) VOLUME /media/karel/corsair_64g Vervang hieronder VOLUME /media/karel/corsair_64g door actuele waarde In Terminalvenster: 470 cd /media/karel/corsair_64g 471 mkdir A 472 mkdir A_naar_PC mkdir -p boot/grub 474 mkdir -p boot/isos 475 mkdir -p boot/memtest Ga naar: Klik op "Download (Pre-built & ISOs)" 479 Klik op "Download - Pre-Compiled Bootable Binary (.gz)" 480 Pak het.gz bestand uit en kopieer het als: 481 memtest86+.bin 482 naar: 483 /media/karel/corsair_64g/boot/memtest86+/ Kopieer vanaf onder Scripts: 486 grub.cfg 487 naar: 488 /media/karel/corsair_64g/boot/grub/ Bestand grub.cfg is aan te maken door rechtsklikken op <versie>.iso bestand 491 en kies Openen met > Schijfimagekoppelaar of met Archiefbeheer. 492 Klik links op <versie> in Bestanden en ga naar boot > grub. 493 Open grub.cfg of loopback.cfg 494 Zie ook en LET OP: Alleen Live-systemen, die gebruiken casper - a hook for initramfs-tools to boot live systems Algemene indeling van een menuentry: 500 menuentry "<titel>" { 501 echo "Gekozen: "$chosen 502 set isofile="<isofile>" 503 echo "Bestand: "$isofile 504 loopback loop $isofile 505 set root=(loop) 506 echo "Kernel laden..." 507 linux /casper/<linux-kernel> <boot-parameters> iso-scan/filename= $isofile echo "Ramdisk laden..." 509 initrd /casper/<init-ramdisk> 510 echo "Opstarten..." 511 } Download en kopieer de gewenste isos naar /media/karel/corsair_64g/boot/isos/. 514 Zie voor meer informatie zie op het document Checklist Linux downloads en media Zie ook: 517

9 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 9 van Voor Debian, download Live vanaf: Op USB zetten via: sudo dd if=<isofile> of=<device> bs=512k; sync 520 Waarbij <device> bijvoorbeeld /dev/sdb is; check met 'sudo sudo fdisk -l' squashfs = compressed RO FS op Linux Live CDs Herstel verwijderde "Locaties" Afbeeldingen, Documenten, Downloads, etc. 525 ======================================================================== 526 Maak Afbeeldingen, Documenten, Downloads, etc. map aan in Persoonlijke map 527 $ gedit ~/.config/user-dirs.dirs 528 Wijzig XDG_PICTURES_DIR="$HOME/" naar XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Afbeeldingen" 529 Wijzig XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/" naar XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documenten" 530 Wijzig XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/" naar XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Downloads" 531 etc. 532 Weer af- en aanmelden! Upstart User Sessions (Ubuntu technology preview) 535 ======================================================= 536 enable: sudo sed -i 's/^#ubuntu/ubuntu/' /etc/upstart-xsessions 537 disable: sudo sed -i 's/^ubuntu/#ubuntu/' /etc/upstart-xsessions 538 details: echo $UPSTART_SESSION 539 listpid: initctl list-sessions 540 listjob: initctl list 541 initctl --system list TeamViewer commando's 544 ===================== 545 teamviewer --daemon status show current status of the TeamViewer daemon 546 teamviewer --daemon start start TeamViewer daemon 547 teamviewer --daemon stop stop TeamViewer daemon 548 teamviewer --daemon restart stop/start TeamViewer daemon 549 teamviewer --daemon disable disable TeamViewer daemon - don't start daemon on system startup 550 teamviewer --daemon enable enable TeamViewer daemon - start daemon on system startup (default) SSD: 553 ==== 554 sudo fstrim -v / Mozilla Firefox 557 =============== 558 about: <over> 559 about:blank <lege pagina> 560 about:buildconfig about:buildconfig 561 about:cache Information about the Cache Service 562 about:config Aanpassen uitgebreide voorkeuren 563 about:crashes Verzonden crashrapporten 564 about:credits Our Contributors 565 about:license about:license 566 about:logo <afbeelding logo> 567 about:robots Welcome Humans! 568 about:mozilla... from The Book of Mozilla 569 about:plugins Geïnstalleerde plug-ins Afmelden via command line 572 ========================= 573 gnome-session-quit BROTHER oude printers toevoegen 576 =============================== 577 sudo apt-get install brother-cups-wrapper-extra HP printers instellen 580 ===================== 581 sudo hp-setup

10 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 10 van (onderdeel van HP Linux Imaging and Printing - HPLIP) Overbodige (Windows-)bestanden verwijderen 585 ========================================== 586 find $HOME -name desktop.ini -type f -exec rm '{}' \; 587 find $HOME -name Thumbs.db -type f -exec rm '{}' \; Suffix toevoegen aan bestanden 590 ============================== 591 find. -name "install-*" -type f -exec mv '{}' '{}'.sh \; 592 Alle install-* bestanden worden "hernoemd" naar install-*.sh Ubuntu One verwijderen 595 ====================== 596 killall ubuntuone-login ubuntuone-preferences ubuntuone-syncdaemon 597 sudo rm -rf ~/.local/share/ubuntuone 598 rm -rf ~/.cache/ubuntuone 599 rm -rf ~/.config/ubuntuone 600 sudo apt-get remove --purge ubuntuone-* Citrix Receiver for Linux (voorheen Citrix ICA Client) installeren: 603 =================================================================== 604 Zie installatiebestanden (install-*.sh). 605 Zie ook Controleer in de browser met: about:plugins 607 en in het terminalvenster met: nspluginwrapper --list 608 Patchen icaclient: 609 cd ~/Downloads 610 mkdir ica_temp 611 dpkg-deb -x <bestand>.deb ica_temp 612 dpkg-deb --control <bestand>.deb ica_temp/debian 613 gedit ica_temp/debian/control 614 -> Depends: libc6-i386 (>= 2.7-1), lib32z1, nspluginwrapper 615 gedit ica_temp/debian/postinst 616 -> echo $Arch grep -E "i[0-9]86 x86_64" >/dev/null 617 dpkg -b ica_temp <bestand>-patched.deb Wine/Winetricks/PlayOnLinux installeren 620 ======================================= 621 Zie installatiebestand (install-wine.sh). 622 Zie ook: en en Silverlight installeren 627 ======================= 628 Zie installatie- en instellingsbestanden (install-*.sh en setup-*.sh). 629 Zie ook: Controleer in de browser met: en met: about:plugins Bij het gebruik van Netflix is Firefox add-on User Agent Overrider nodig. 634 Bij normaal gebruik niet! 635 Selecteer met het pijltje rechts naast het icoontje bijvoorbeeld 'Firefox 24/ Windows'. 636 Klik op het grijze icoontje om de User Agent Overrider te activeren v.v Als Silverlight niet werkt, volg dan de volgende stappen: Open de browser Ga naar about:support Klik achter Profielmap op Map openen Verwijder bestand pluginreg.dat Sluit de browser Eventueel in Terminalvenster: rm --force --recursive ~/.wine-pipelight Open de browser 646

11 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 11 van Aangifteprogramma (Linux) installeren 648 ===================================== 649 Zie installatiebestand install-ib2013.sh. 650 Dit programma is voor het eerst sinds 2013 beschikbaar als.deb-pakket. 651 Oudere programma's zijn alleen als tar-ball beschikbaar, zie setup-ib<jjjj>.sh. 652 Download deze, pak deze uit, en start deze via '~/ib<jjjj>/bin/ib<jjjj>ux - Lib<JJJ>'. 653 Zie ook: en YouTube downloader 657 ================== 658 Eigengemaakt script die youtube-dl gebruikt. 659 Zie diverse installatiebestanden AMD Radeon Dynamic Power Management (DPM) installeren 662 ===================================================== 663 Zie installatiebestanden (install-*.sh). 664 Zie ook Gebruikersinstellingen opzoeken 667 =============================== 668 CLI: gsettings list-schemas 669 gsettings list-keys <schema>[:<path>] 670 gsettings get <schema>[:<path>] <key> 671 gconftool-2 --get /apps/gedit-2/plugins/active-plugins 672 GUI: dconf-editor (GNOME 3) 673 gconf-editor (GNOME 2) 674 Als je wilt weten wat er wijzigt na een handeling in de GUI: 675 gsettings list-recursively>/tmp/before 676 Wijzig bijvoorbeeld de schaal via Systeeminstellingen > Schermen 677 gsettings list-recursively>/tmp/after 678 diff /tmp/before /tmp/after grep '[> <]' 679 Zie ook script gset.sh Encryptie aan (van niet-vpm naar VPM) 682 ===================================== 683 VPM = Versleutelde Persoonlijke Map(pen) 684 Ref (o.a.): sudo ecryptfs-migrate-home -u USER Persoonlijke map van USER versleutelen 686 (vereist pakket ecryptfs-utils) 687 sudo ecryptfs-setup-swap..... swap versleutelen 688 (vereist pakket cryptsetup) 689 ecryptfs-unwrap-passphrase.... Toon random gegenereerde mount passphrase ecryptfs-umount-private..... Versleutelde map afkoppelen 692 ecryptfs-mount-private Versleutelde map aankoppelen 693 ecryptfs-recover-private..... Met live-cd versleutelde map aankoppelen /home/$user/.private Ontsleutelde persoonlijke map van USER 696 /home/.ecryptfs/$user/.private.. Versleutelde persoonlijke map van USER 697 /home/.ecryptfs/$user/.ecryptfs. Configuratie gegevens van USER Encryptie uit (van VPM naar niet-vpm) 700 ===================================== 701 VPM = Versleutelde Persoonlijke Map(pen) 702 Ref: (swap) Stel twee gebruikers, A en B. 707 Beide met Beheerdersrechten.

12 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 12 van Gebruiker A heeft een Versleutelde Persoonlijke Map (VPM). 709 Gebruiker B heeft eventueel een Versleutelde Persoonlijke Map (VPM). 710 Maak gebruiker B aan (als Beheerder) als deze niet bestaat Van VPM naar niet-vpm gebruiker A: Aanmelden gebruiker A sudo cp -rp /home/a /home/a.backup 715 (recursief en met behoud van bestaande bestandseigendom en -rechten) !!CONTROLEER DE BACKUP!! /home/a.backup Afmelden gebruiker A Aanmelden gebruiker B sudo rm -rf /home/a sudo rm /home/a.backup/.ecryptfs 721 sudo rm /home/a.backup/.private 722 (Moet, anders is de encryptie-software niet te verwijderen) sudo mv /home/a.backup /home/a Als B ook VPM heeft: sudo cp -rp /home/b /home/b.backup !!CONTROLEER DE BACKUP!! Afmelden gebruiker B Aanmelden gebruiker A sudo rm -rf /home/b sudo rm /home/b.backup/.ecryptfs 732 sudo rm /home/b.backup/.private 733 (Moet, anders is de encryptie-software niet te verwijderen) sudo mv /home/b.backup /home/b Verwijder de encryptie-software: sudo apt-get remove ecryptfs-utils libecryptfs sudo rm -rf /home/.ecryptfs Als gebruiker B is aangemaakt voor het overzetten: Verwijder gebruiker B Als swap ook is versleuteld: sudo swapoff -a sudo cryptsetup remove /dev/mapper/cryptswap sudo vi /etc/crypttab 747 *Verwijder de /dev/sda5 regel* sudo /sbin/mkswap /dev/sda sudo swapon /dev/sda sudo vi /etc/fstab 751 *vervang /dev/mapper/cryptswap1 door /dev/sda5* Maak een back-up: cd /tmp;wget karelzimmer.nl/gs;bash gs /backup.sh 756 Volg de aanwijzingen van het script Afronden: Verwijder opgeslagen passphrases (papier -hoop van niet-, Sleutelkluis) 760 KLAAR Gebruiker hernoemen 763 =================== Maak tijdelijke gebruiker temp aan met beheerdersrechten Aanmelden als temp sudo -i killall -u oude-naam usermod -l nieuwe-naam oude-naam groupmod -n nieuwe-naam oude-naam usermod -d /home/nieuwe-naam -m nieuwe-naam usermod -c "Nieuwe echte naam" nieuwe-naam Aanmelden als nieuwe-naam en gebruiker temp verwijderen 773

13 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 13 van Lubuntu automatisch aanmelden 775 ============================= 776 sudo leafpad /etc/lightdm/lightdm.conf 777 SeatDefaults] 778 autologin-user=<gebruikersnaam> 779 autologin-user-timeout=0 780 user-session=lubuntu 781 greeter-session=lightdm-gtk-greeter Twonky en de UPC Horizon Mediabox 784 ================================= 785 Zie script install-twonky. 786 Voor de Western Digital My Book Live ("WD MBL") en DLNA zie: > 788 Windows 8 - Switching between TwonkyMedia and WD's DLNA Media Server. 789 Na installeren WDMediaServerPatch.deb is er overgeschakeld van TwonkyMedia 790 naar WD's DLNA Media Server. 791 Maar eerst via de My Book Live Dashboard ( 792 Shares > Public > Doorgeven van media: Uit, daarna weer Aan zetten Bestanden terughalen 795 ==================== 796 sudo apt-get install foremost 797 sudo foremost -t ole -i /dev/sda? -o /media/<harddisk>/foremost Linux Mint Thema 800 ================ Kopieer /usr/share/mdm/html-themes/mint-x naar /home/beheerder/thema/ Hernoem Mint-X naar Vermeer Wijzig slideshow.conf zo dat alleen file:///opt/wallpapers/vermeer-meisje-metde-parel-groot.jpg erin staat Vervang screenshot.jpg door /opt/wallpapers/vermeer-meisje-met-de-parelgroot.jpg Klik rechts op /home/beheerder/thema/vermeer, kies Comprimeren, en klik op Maken Upload Vermeer.tar.gz naar website download-deel themas Operatie upstart opdracht 809 systemd opdracht 810 =============================== ================================= 811 Start service start $job 812 systemctl start $unit 813 Stop service stop $job 814 systemctl stop $unit 815 Restart service restart $job 816 systemctl restart $unit 817 See status of services initctl list 818 systemctl status 819 Check configuration is valid init-checkconf /tmp/foo.conf 820 systemd-analyze verify <unit_file> 821 Show job environment initctl list-env 822 systemctl show-environment 823 Set job environment variable initctl set-env foo=bar 824 systemctl set-environment foo=bar 825 Remove job environment variable initctl unset-env foo 826 systemctl unset-environment foo 827 View job log cat /var/log/upstart/$job.log 828 sudo journalctl -u $unit 829 tail -f job log tail -f /var/log/upstart/$job.log 830 sudo journalctl -u $unit -f 831 Show rel.ship between services initctl2dot 832 systemctl list-dependencies --all Systeemgeluiden 835 =============== 836 canberry-gtk-play --id=<geluidfile> 837 Voor <geluidfile> zie:

14 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 14 van /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/ 839 en 840 /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/ 841 N.B. <geluidfile> zonder suffix zoals.ogg en.oga! notify-send --icon 844 ================== 845 Icons: /usr/share/icons/gnome/48x48/ Einde tekstbestand.

Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 18

Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 18 Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 18 1 ############################################################################# 2 # Bestand: Linux-info.txt # 3 # Doel: Tekstbestand

Nadere informatie

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009 TIP Kijk op karelzimmer.nl voor voor downloads, checklists, en scripts. 1. Installatie voorbereiden. 1.1. Aanmelden als karel. 1.2. Maak Ubuntu USB-stick aan via Systeem > Beheer > USB-opstartschijf aanmaken.

Nadere informatie

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: nas # 4 # Doel: Script voor het aankoppelen van

Nadere informatie

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen

Nadere informatie

Operating Systems Linux Blok 7a Partities Erik Seldenthuis

Operating Systems Linux Blok 7a Partities Erik Seldenthuis Blok 7a Partities Tijdsduur Doel Benodigdheden Theorie 1 dagdeel omgaan met partities, partitiegegevens afbeelden en wijzigen, gebruik maken van partitie manager, kennis van indeling schijf in partities

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6

Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6 Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: mkusb # 4 # Doel: Script voor het maken van

Nadere informatie

Wat is een unattended install?

Wat is een unattended install? Unattended Install Wat is een unattended install? Een Linux install waarbij geen user-interactie (input) nodig is. Alle vragen die bij een install om input vragen worden via een van tevoren gegenereerd

Nadere informatie

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Er is geen Linux driver voor deze printer, maar het werkt ook met de driver van de Fuji Xerox DocuPrint C525A Direct link to Linux

Nadere informatie

Unix Console Gebruik

Unix Console Gebruik Unix Console Gebruik Inleiding tot het gebruik van de Unix console... met wat Linux en distributiespecifieke zaken ertussen. Presentatie van 16/04/2007 voor de HCC-Vl : Mechelen Sven Vermeulen 1 Unix Console

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie Debian 5 Lenny Installeer Debian zonder grafische omgeving. Minimum voorwaarden voor een Debian Server: Install Type Minimal RAM[114] Recommended RAM[114] Hard Drive space used[114]

Nadere informatie

Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen

Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen Inhoudstafel Oefening 1: hardware block devices (zoals harde schijven) herkennen...1 Oefening 2: werken met partities...1 Oefening 3: opkuis en automatisatie...1 Oefening 4: werken met file systems...2

Nadere informatie

Ubuntu 14.04 - Wat te doen na installatie

Ubuntu 14.04 - Wat te doen na installatie Ubuntu 14.04 - Wat te doen na installatie Ubuntu 14.04 LTS verder aankleden Je hebt zopas de laatste versie van Ubuntu, namelijk de LTS versie 14.04 geïnstalleerd op je box. Om je ervaring met Ubuntu 14.04

Nadere informatie

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf Van dvd naar webserver Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf 1 Indeling Start installatie Wat is linux Wat zijn distributies Geschikte distributies

Nadere informatie

Programma's installeren in Linux (toegespitst op Kanotix; Debian/sid)

Programma's installeren in Linux (toegespitst op Kanotix; Debian/sid) Programma's installeren in Linux (toegespitst op Kanotix; Debian/sid) In het kort 1 Probeer eerst met # apt-get install programmanaam. (je kunt ook zoeken naar een programma. Zie hoofdstuk apt. 2 Als je

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

We beginnen met een strikvraag: Welk van de volgende zijn bestanden?

We beginnen met een strikvraag: Welk van de volgende zijn bestanden? Alles is een bestand Posted 21 Sep 2015 David BothFeed Adapted Feb 2017 Henry van Aarssen Image by : opensource.com We beginnen met een strikvraag: Welk van de volgende zijn bestanden? Directories Shell

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin via HTTP

Linux Quickstart Cygwin via HTTP Linux Quickstart Cygwin via HTTP Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt.

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: canon-mp495series # 4 # Doel: Installeer

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: start-installatie # 4 # Doel: Script

Nadere informatie

De Linux Boom structuur

De Linux Boom structuur De Linux Boom structuur De indeling van Folders en bestanden in een Linux distributie voldoen vandaag de dag meer en meer aan bepaalde standaarden zijnde FHS (Filesystem Hierarchy Standard) en LSB (Linux

Nadere informatie

Checklist Installatie PC1 Ubuntu 9.04 Desktop AMD64 19-10-2009

Checklist Installatie PC1 Ubuntu 9.04 Desktop AMD64 19-10-2009 TIP Kijk op karelzimmer.nl voor voor downloads, checklists, en scripts. TIP Een Linux installatie herstellen na opnieuw installeren van Windows Vista. T.z.t. zal dit veranderen met de nieuwste bootloader

Nadere informatie

Wat heb je nodig: Software: Installeren RaspberryPi

Wat heb je nodig: Software: Installeren RaspberryPi Wat heb je nodig: 1. Fibaro Home center 2 (ik weet niet of de Fibaro Lite ook werkt) 2. Rasparry PI 3 3. MicroSD 4. Ethetnetkabel (Wifi niet aan te raden ivm vertraging) 5. USB stick (10MB is al genoeg)

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin

Linux Quickstart Cygwin Linux Quickstart Cygwin Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt. Let op:

Nadere informatie

Checklist archiveren 01-06-2015

Checklist archiveren 01-06-2015 Checklist voor het archiveren van checklists, scripts, en overige bestanden. Eerst wordt de dagelijkse verwerking beschreven onder A. Dagelijkse verwerking, daarna het archiveren onder B. Archiveren. A.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

ISW Presents Debian Homeserver Workshop

ISW Presents Debian Homeserver Workshop ISW Presents Debian Homeserver Workshop Lucas Kauffman Vincent Andries Debian Homeserver Voorzitter ISW lucas@isw.student.khleuven.be serveradmin ISW goose@isw.student.khleuven.be Debian Homeserver Installatie

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

Huiswerk Linux: Apache groepsrechten

Huiswerk Linux: Apache groepsrechten Huiswerk Linux: Apache groepsrechten Opdracht: configureer Apache zodanig, dat je Cygwin niet meer Als administrator hoeft te starten om Apache te configureren. Om dit te bereiken maken we in Windows een

Nadere informatie

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Bij het installeren van Exim liep ik niet echt tegen problemen aan, behalve dan dat de informatie die je nodig hebt om het geheel werkend te krijgen, niet op één

Nadere informatie

Externe Toegang installeren onder Linux

Externe Toegang installeren onder Linux Externe Toegang installeren onder Linux Deze handleiding beschrijft hoe u Externe Toegang installeert onder Linux. Er zijn aparte handleidingen voor Windows XP, Windows 7, Windows 8 en Mac OSX). Algemeen

Nadere informatie

Apache heeft standaard een /var/www directory met daarin een index.html bestand.

Apache heeft standaard een /var/www directory met daarin een index.html bestand. Extra gids apache installeren Dit voorbeeld is op debian, maar zou heel gelijkaardig moeten zijn op ubuntu. We beginnen met te controleren of we apache nog moeten installeren. root@debex:~# dpkg -l apache2

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Wat is een NAS? Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruik maakt van

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie SSH/VSFTPD Debian 5 Lenny SSH Omdat we niet altijd fysieke toegang hebben tot een server willen toch met deze verbinding kunnen maken zonder op locatie te moeten gaan. Een van

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14

Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14 Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: backup # 4 # Doel: Script voor het maken van

Nadere informatie

Keuzevak Linux - Week 2

Keuzevak Linux - Week 2 Paul Sohier Kevin van der Vlist Versie 1.0 6 december 2011 Inhoud 1 Informatie 2 Gebruikers en groepen 3 Runlevels 4 Manual pages 5 Filesystem 6 Editors Informatie en benodigdheden dictaat, presentaties,

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Opdracht Installeer op je Knoppix installatie de ProFTPD ftp-server. Doelstelling Het leren van: 1. het installeren van ProFTPD, en 2. de basis

Nadere informatie

Macrium Reflect V4.2 Handleiding

Macrium Reflect V4.2 Handleiding Macrium Reflect V4.2 Handleiding Met Macrium Reflect kunt u een Image (kopie) maken van de C: schijf, waarmee, u na computerproblemen binnen tien minuten weer een goed werkende PC kunt hebben. Ga naar:

Nadere informatie

Inhoud. A Eskwadraat Linuxcursus UNIX. GNU/Linux. Slackware. Red Hat. GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht.

Inhoud. A Eskwadraat Linuxcursus UNIX. GNU/Linux. Slackware. Red Hat. GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht. Inhoud A Eskwadraat Linuxcursus Jitse Klomp Sysop 10 december 2013 GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht Deze presentatie is terug te vinden op home.a-eskwadraat.nl/~sysop/linuxcursus2013/

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin via HTTP

Linux Quickstart Cygwin via HTTP Linux Quickstart Cygwin via HTTP Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt.

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4 Inhoud Windows 7 imaging.... 3 Voorbereiding; een ingerichte installatie strippen met Sysprep:... 4 Een Image maken met ImageX.... 7 De nieuwe schijf voorbereiden op de installatie van de image.... 9 Uitrollen

Nadere informatie

Installatie instructies. UBplus. Voor Linux / Samba. 12-sep-11. Datum: Ref erentie: Versie: 1.1

Installatie instructies. UBplus. Voor Linux / Samba. 12-sep-11. Datum: Ref erentie: Versie: 1.1 Installatie instructies UBplus Voor Linux / Samba Datum: Ref erentie: Versie: 1.1 12-sep-11 Introductie UBplus wordt op dit moment vaak geïnstalleerd op Windows servers (2003/2008). Via een terminal server

Nadere informatie

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen UBUNTU 8 installatie Onderwerpen Ubuntu downloaden VMWare klaarmaken Ubuntu installeren VMWare tools installeren 1. Ubuntu downloaden ( ) Je kan ubuntu gratis downloaden via de website www.ubuntu.com.

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 16

Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 16 Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 16 1 ############################################################################# 2 # Bestand: Linux-info.txt # 3 # Doel: Tekstbestand

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: nas # 4 # Doel: Koppel een NAS aan tijdens het

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Printen met Vector Linux 4.3

Printen met Vector Linux 4.3 Printen met Vector Linux 4.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Pre-installatie check...4 3. Installatie...5 4. CUPS configuratie voor de lokale printer...6 5. Printen via een windows server met SAMBA...7

Nadere informatie

Minecraft server op Linux (Debian)

Minecraft server op Linux (Debian) Minecraft server op Linux (Debian) Inhoudsopgave 1. Server voorbereiden.... 3 2. Minecraft server installeren... 4 3. Server instellingen... 6 4. Port forwarding... 8 2 1. Server voorbereiden. LET OP!

Nadere informatie

Super GRUB2 Disk Super GRUB2 Disk

Super GRUB2 Disk Super GRUB2 Disk Super GRUB2 Disk Super GRUB2 Disk is een live cd die je helpt om te starten in elke Operating System (OS), zelfs als je niet kunt opstarten door normale middelen. Een nieuwe stabiele release De voormalige

Nadere informatie

Aanmelden Na installatie wordt de service automatisch gestart en kunt u meteen aanmelden van op afstand:

Aanmelden Na installatie wordt de service automatisch gestart en kunt u meteen aanmelden van op afstand: Remote administratie Als administrator hebt u verschillende mogelijkheden om een Linux systeem van op afstand te beheren. Populaire toepassingen zijn bijvoorbeeld Webmin en VNC. Het gebruik van deze twee

Nadere informatie

studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum

studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum Hendrik Jan Hoogeboom h.j.hoogeboom@liacs.leidenuniv paleistuin (computers) tijd 10.45 15.00 studievaardigheden

Nadere informatie

Installatie i2 producten algemeen

Installatie i2 producten algemeen Installatie i2 producten algemeen Postbus 872 3900 AW Veenendaal Vendelier 65 3905 PD Veenendaal T +31 318 543173 F +31 318 541937 E info@dataexpert.nl W www.dataexpert.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten

USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten Gebruikshandleiding DA-70254 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Productoverzicht... 3 1.2 Netwerkbeheer... 3 1.3 Onderdelen en eigenschappen... 3 1.4 Hardware

Nadere informatie

Linux Server Back-up Online

Linux Server Back-up Online Linux Server Back-up Online Installatie handleiding voor Back-up Online Linux Server Back-up Online - Linux Versie 1.0, d.d. 04-11-2011 1 Belangrijke informatie alvorens te beginnen met de installatie

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking

TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking Versie: 070102 Dit document beschrijft de features van TSMS die beschikbaar zijn in de Lite, Professional and Enterprise edities. Nr Feature Lite Professional

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

Instructie: Thuiswerken / remote werken

Instructie: Thuiswerken / remote werken Instructie: Thuiswerken / remote werken Om vanaf thuis te kunnen werken zijn er wat extra stappen noodzakelijk. Zo dien je bijvoorbeeld naar een bepaalde internet pagina te gaan en éénmalig op iedere pc

Nadere informatie

Checklist Installatie PC1 Linux Ubuntu 8.04 LTS Desktop AMD64 23-11-2008

Checklist Installatie PC1 Linux Ubuntu 8.04 LTS Desktop AMD64 23-11-2008 TIP: Kijk op www.karelzimmer.nl voor voor downloads, checklists, en scripts. TIP: Een Linux installatie herstellen na opnieuw installeren van Windows Vista. 1. Boot vanaf Ubuntu Live CD. Kies Nederlands

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Datum: 17-10-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Het programma downloaden.... 3 Het programma downloaden... 4 De installatie van het programma... 6 Het

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens:

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Gebruikersnaam, bijvoorbeeld: et001 E-mail adres, bijvoorbeeld: tjebbe@exchangetest.nl wachtwoord, bijvoorbeeld: 89Kotahe

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

schoollan Post Installatie Handleiding

schoollan Post Installatie Handleiding schoollan Post Installatie Handleiding 24 augustus 2004 c 2003, 2004 Stichting schoollan, Arnhem, Nederland. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Het systeem opstarten 1 3 Hardware detectie 3 4 Overzicht van

Nadere informatie

Automagisch installeren van OES en SLES. Frank Korpershoek Jeroen Bannink

Automagisch installeren van OES en SLES. Frank Korpershoek Jeroen Bannink Automagisch installeren van OES en SLES Frank Korpershoek Jeroen Bannink Agenda Waarom deze methode Installatie Server PXE Booting AutoYast scripts Subscription Management Server Slide: 2 Handmatig vs.

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

Onderzoeksnetwerk via Linux

Onderzoeksnetwerk via Linux Onderzoeksnetwerk via Linux Het onderzoeksnetwerk biedt opslagruimte en printers voor onderzoeksdoeleinden. Deze quickreference beschrijft hoe u vanaf een Linux computer de gedeelde opslagruimte kunt benaderen

Nadere informatie

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar:

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar: Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2 Datum: 10 april 2014 Eigenaar: I&A 1 Versie Datum Auteur Wijziging 1.0 2-11-2012 Tom Balke 1.1 10-12-2012 Tom Balke Nieuwe versie van vworkspace

Nadere informatie

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu.

Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. Uitleg van de Systeeminstellingen in Ubuntu. In Windows kun u in het configuratiescherm de computer aanpassen naar uw wensen. In Ubuntu heet dit Systeeminstellingen. Ik zal in deze handleiding de meest

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: printer-install # 4 # Doel: Installeer

Nadere informatie

Tips voor Linux Mint 13 XFCE: De Windows XP vervanger.

Tips voor Linux Mint 13 XFCE: De Windows XP vervanger. Tips voor Linux Mint 13 XFCE: De Windows XP vervanger. Wat kun je hier verwachten? Swapneiging verlagen (belangrijk bij weinig intern geheugen). Nederlandse taal goed instellen. Controle of alle drivers

Nadere informatie

Rhino versnellen met RAM-disk

Rhino versnellen met RAM-disk Rhino versnellen met RAM-disk Een RAM-disk is een virtuele harde schijf. Een deel van het werkgeheugen (RAM) wordt gebruikt, door het besturingssysteem, om een harde schijf na te bootsen. Aan deze schijf

Nadere informatie

Samba installeren en configureren

Samba installeren en configureren Samba installeren en configureren Inleiding Samba is een serie Unix applic aties die gebruik kunnen maken van het SMB (Server Message Block) protocol. Veel besturingssystemen, inclusief Windows en OS/2,

Nadere informatie

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015 Windows Configuratie yvan vander sanden 8 maart 2015 Windows bevat veel configuratiemogelijkheden die je als IT-er kan aanpassen. De meeste instellingen zijn standaard al ok, maar het kan gebeuren dat

Nadere informatie

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide.

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide. Eerste gebruik van de Huawei E5220 Introductie: De Huawei E5220 mobiele wireless 3G router is de opvolger van de E5331 router en behoort tot de kleinste pocket routers van dit moment in zijn soort. Met

Nadere informatie

Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver.

Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver. Handleiding inloggen in I-Muis via Citrix Receiver. Deze handleiding beschrijft het inloggen in I-Muis voor Apple gebruikers. Belangrijk is dat u uw contract van First-line bij u heeft. Hierop staan de

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 17

Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 17 Bestand: /home/karel/documenten/checklists/linux-info.txt Pagina 1 van 17 1 ############################################################################# 2 # Bestand: Linux-info.txt # 3 # Doel: Tekstbestand

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Ubuntu : gebruikers en bestandsbeheer

Ubuntu : gebruikers en bestandsbeheer Ubuntu : gebruikers en bestandsbeheer 1. Gebruikers en groepen aanmaken in Ubuntu. Net als op een Windows systeem kunnen verschillende gebruikers gebruik maken van eenzelfde besturingssysteem. Elk van

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

Installatiehandleiding AhsayOBM Unix / Linux. v20080901

Installatiehandleiding AhsayOBM Unix / Linux. v20080901 Installatiehandleiding AhsayOBM Unix / Linux v20080901 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding...3 2 Systeemvereisten...4 3 Installatie...5 3.1 Linux...5 3.2 BSD...5 4 Gebruik...7 4.1 Gebruik via de GUI...7

Nadere informatie

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015 Windows Basics yvan vander sanden 22 februari 2015 Windows is nog altijd een veel gebruikt operating system. Als technicus moet je bekend zijn met het Windows operating system om gebruikers te kunnen helpen,

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Virtualisatie. en KVM. Oscar Buse 14 februari 2017 NLUG

Virtualisatie. en KVM. Oscar Buse 14 februari 2017 NLUG Virtualisatie en KVM Oscar Buse 14 februari 2017 NLUG Overzicht onderwerpen Terminologie. Historie. Definitie van virtualisatie? KVM, QEMU en libvirt. KVM - command line en grafisch. Virtuele netwerken.

Nadere informatie

Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0

Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0 Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0 het gebruik van deze howto is (vanzelfsprekend) voor eigen risico Algemeen: Deze howto beschrijft het online krijgen van een freesco router, bij de ISP

Nadere informatie

Zelftest UNIX/Linux basiscursus

Zelftest UNIX/Linux basiscursus Zelftest UNIX/Linux basiscursus Document: N0829Test.fm 10/12/2007 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST UNIX/LINUX BASISCURSUS Dit

Nadere informatie

HANDLEIDING STREAMBOX

HANDLEIDING STREAMBOX HANDLEIDING STREAMBOX Inhoud 1. Eerste gebruik... 3 2.1 De afstandsbediening... 3 3 De Kodi app openen en gebruiken... 5 4. Stream box koppelen aan uw Wifi-netwerk... 6 5. Streambox verbinden met internetkabel...

Nadere informatie