Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 1 van 14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 1 van 14"

Transcriptie

1 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 1 van 14 1 ############################################################################# 2 # Bestand: Linux-opdrachten-en-info.txt # 3 # Doel: Tekstbestand met Linux opdrachten en informatie. # 4 # Gebruik: Als naslagwerk voor Linux-opdrachten en Linux-werkzaamheden. # 5 # Gebruikt: Terminalvenster op Linux. # 6 # Auteur: Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, # 7 # # 8 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 # 9 # Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL). # 10 # Bezoek om een kopie te # 11 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, # 12 # 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. # 13 # # 14 # Versies: Eerste versie. # 15 ############################################################################# 16 # VERSION_NUMBER= # RELEASE_DATE= ALGEMEEN 20 ======== 21 sudo!!..... herhaal de vorige opdracht als root 22 (handig als je eerst een melding krijgt "Need to be root" o.i.d.) 23 gksu <opdracht>. vervangen door opdracht: sudo -i 24 gksudo <opdracht> vervangen door opdracht: sudo -i 25 sudo -i <opdracht> voer <opdracht> als root uit (vervanger van gksu/gksudo) 26 history..... overizcht laatst uitgevoerde opdrachten 27!<nummer>.... voer history-opdrachtnummer <nummer> uit md5sum -c F... controleer md5sums genoemd in bestand F tegen bestanden in 30 deze map, handig bij beeldbestanden (.iso) sudo fdisk -l.. overzicht schijven uit partitietabel 33 df -h filesysteem disk ruimte gebruik (human readable) 34 sudo blkid.... print block device attributes 35 sudo vol_id /dev/? probe filesystem type and read label and uuid 36 du -h (du -hs).. schijfgebruik (samenvatten) sudo /etc/init.d/cupsys restart. CUPS herstarten 39 sudo /etc/init.d/samba restart.. Samba herstarten tail -f /var/log/messages. alle nieuwe logging-regels komen voorbij (nietsystemd) 42 dmesg lees alle boodschappen van de kernel ring buffer sudo dmidecode -t max RAM, aantal slots 45 sudo dmidecode -t memory.. max RAM, aantal slots, RAM aanwezig lsb_release -a.. distributie informatie (Linux Standard Base -all) 48 uname -r..... toon de release van de kernel type -a <command>..... wat voor type <command> en waar bevindt deze zich 51 which <command> waar bevindt <command> zich 52 file <bestand> wat voor bestand is <bestand> 53 gnomevfs2-info <bestand>.. uitgebreide info over bestand <bestand>, 54 vereist pakket libgnomevfs2-bin help <command>.. alle interne shell-opdrachten opgesomd 57 info <command>.. lees documentatie in Info formaat (info page = GNU style) 58 man <command>.. lees on-line reference manuals (manpage = UNIX style) 59 man [<sectie>] <command>: 60 1 Executable programs or shell commands 61 2 System calls (functions provided by the kernel) 62 3 Library calls (functions within program libraries) 63 4 Special files (usually found in /dev) 64 5 File formats and conventions eg /etc/passwd 65 6 Games

2 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 2 van Miscellaneous (including macro packages and conventions) 67 8 System administration commands (usually only for root) 68 9 Kernel routines [Non standard] man hier..... beschrijving van filesysteem-hiërarchie man -k zoekarg.. vind manual pages met keyword zoekarg 73 (v/h apropos -r zoekarg) 74 man -f zoekarg.. vind manual pages met referenties naar zoekarg 75 (v/h whatis -r zoekarg) 76 man -K zoekarg.. vind manual pages met tekst zoekarg 77 man -t command ps2pdf - filename.pdf maak PDF filename.pdf van man command sudo apt-get --assume-yes install chkrootkit 81 sudo apt-get --assume-yes install rkhunter 82 sudo /usr/bin/rkhunter -c.... check op sporen van rootkits 83 sudo /usr/sbin/chkrootkit.... check op sporen van rootkits 84 (compile: # make sense, run: #./chkrootkit) less: spatiebalk, PageUp, PageDown blader per scherm 87 enter, pijltje naar beneden regel omlaag 88 b, pijltje omhoog regel omhoog 89 /xyz zoek xyz 90 n = zoek volgende 91 q quit 92 h help zgrep, zcat, zless is id. zonder de z maar dan op gzip-bestanden sudo lshw -html > hw.html. Harwareoverzicht in een webpagina 97 hardinfo Als lshw maar uitgebreider 98 (installeer met sudo apt-get install hardinfo) 99 sudo dmidecode Dump DMI/SMBIOS hardware-tabel watch CMD Herhaal CMD volledig-scherm, std. iedere 2 sec rpm omzetten naar deb... sudo apt-get install alien 104 sudo alien --to-deb --scripts *.rpm gnome-session-save --logout afmelden 107 sudo reboot, sudo shutdown -r now, sudo init 6... opstarten 108 sudo halt, sudo shutdown -h now, sudo init 0... uitschakelen id Gebruikersinformatie 111 sudo deluser --remove-all-files U Gebruiker U verwijderen incl. pers.mappen 112 sudo usermod --uid UID U..... Wijzig gebruiker U naar numerieke user ID 113 Voorbeeld: sudo usermod --uid 1001 beheerder sudo chown -R {USER}:{USER}.*.. Rechten zetten voor gebruiker en groep shred --verbose --zero /dev/hda. Schijf /dev/hda leegmaken (zie ook DBAN) cat -Ante <bestand> Toon LF als '$' (Linux-standaard), 120 CR als '^M', TAB als '^I' 121 strings Toon printbare tekens in een (binair) bestand shell script debuggen [sudo] bash -nvx./<script.sh> 124 n = noexec (opdrachten lezen maar niet uitvoeren) 125 v = verbose (elke invoerregel tonen) 126 x = xtrace (elke opdracht tonen) [sudo] kvm-ok controleer of hardware virtualisatie 129 ondersteunt (Intel VT of AMD-V) readelf... Toon info over Executable and Linking Format uitvoerbare programma's

3 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 3 van diff.... diff --context <orig.best.> <gewijz.best.> > <patchbest.> 134 patch.... patch <orig.best.> <patchbest.> Zwart scherm bij opstarten? Probeer een 'nomodeset' op te geven als opstart- 137 parameter. Ref: Herstel Nautilus thumbnails 140 =========================== 141 Verwijder ~/.cache/thumbnails/fail Linux performance monitoring tools 144 ================================== 145 top welk proces gebruikt meeste CPU, geheugen en swapruimte 146 vmstat systeemactiviteit, hardware- en systeeminformatie 147 uptime, w.... gemiddelde systeembelasting 148 w gemiddelde systeembelasting en wie is aangelogd 149 ps -ef toon volledige informatie over alle processen 150 pstree hele boom van alle processen 151 ps --ppid $(pidof foo) 152 toon kinderen van proces foo 153 free -m..... beschikbaar en in-gebruikt geheugen (megabytes) 154 iostat gemiddelde CPU-belasting en schijfactiviteit 155 sar verzamel en rapporteer systeemactiviteit 156 mpstat multiproccesorgebruik 157 numastat..... NUMA-gerelateerde statistieken (Non-Uniform Memory Access) 158 pmap proces gehuegen gebruik 159 netstat..... netwerkstatistieken 160 iptraf real-time netwerkstatistieken 161 tcpdump..... gedetaileerde netwerverkeer analyse 162 ethereal..... gedetaileerde netwerverkeer analyse 163 nmon verzamel en rapporteer systeemactiviteit 164 stat toon status bestanden/bestandssysteem (ook octaal!) 165 strace system calls 166 /proc diverse kernelstatistieken Linux benchmark tools 169 ===================== 170 lmbench..... Microbenchmark voor besturingssyteemfuncties 171 iozone Bestandssysteem benchmark 172 netperf..... Netwerkprestatie benchmark ls-familie 175 ========== 176 lspci PCI 177 lsusb USB 178 lshw hardware 179 lsof open files 180 lsblk hele boom van alle block-devices Netwerk 183 ======= 184 ifconfig..... configureer netwerk interface 185 iwconfig..... configureer wireless network interface 186 iwlist scan... zoek naar draaloze netwerken 187 rfkill list all. toon draadloze apparaten 188 sudo /etc/init.d/networking restart.. Netwerk herstarten MAC address spoofing 191 ==================== 192 # ip link show <interface> (<interface> zie iwlist scan) 193 voorbeeld:...link/ether 00:1d:98:5a:d1:3a <== MAC address 194 # ip link set dev <interface> down 195 # ip link set dev <interface> address XX:XX:XX:XX:XX:XX 196 # ip link set dev <interface> up 197

4 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 4 van Canon MG3500/MP495-serie netwerkprinter/scanner op WiFi aansluiten 199 ================================================================== leg beveiligingsinstellingen router vast (schermafdruk via Shift-PrtSc) druk 11x op Onderhoud tot omgekeerde U en druk dan op Zwart (Black) of 202 Kleur (Color) om een netwerkconfiguratieoverzicht te printen, let op 203 MAC Address druk 14x op Onderhoud tot t en druk dan op Zwart (Black) of Kleur (Color) 205 om de printer WiFi-deel te resetten druk 13x op onderhoud tot G en druk dan op zwart (black) of kleur (color) 207 om WiFi aan te zetten (WiFi-lampje brandt blauw) login op de router en zet SSID op BJNPSETUP zonder beveiliging en wacht 209 tot het IP-adres van de printer verschijnt, zie MAC Address op adruk 210 netwerkconfiguratieoverzicht ga met de bowser naar dat IP-adres, log in op de printer, en wijzig SSID 212 en beveiliging naar de gewenste waarden login op de router en wijzig SSID en beveiliging naar de gewenste waarden druk 11x op Onderhoud tot omgekeerde U en druk dan op Zwart (Black) of 215 Kleur (Color) om een netwerkconfiguratieoverzicht te printen en stel vast 216 dat de printer een IP Address heeft gekregen stuur een printje naar de printer NVIDIA repareren 220 ================ 221 sudo apt-get remove nvidia-173 nvidia-current nvidia-current-updates 222 sudo apt-get autoclean 223 sudo apt-get autoremove 224 sudo apt-get install nvidia-current-updates boot-repair (ook vanaf live-cd) 227 =============================== 228 sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair 229 sudo apt-get update 230 sudo apt-get install boot-repair (voor repareren GRUB: Boot-reparatie) 231 sudo boot-repair 232 sudo apt-get install startupmanager (evt voor aanpassen GRUB: Opstart-Manager) 233 sudo startupmanager GRUB-menu zichtbaar maken 236 ========================= sudo -i gedit /etc/default/grub 239 *. Wijzig: #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 240 #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true sudo update-grub exit GRUB-menu ander menuitem starten 245 ================================ sudo -i gedit /etc/default/grub 248 *. Wijzig: GRUB_DEFAULT=0 -> GRUB_DEFAULT=1 (of 2, 3, etc.) sudo update-grub exit Pakketinformatie 253 ================ 254 sudo add-apt-repository --remove ppa:<ppa>. verwijder <ppa>. behoud pakketten 255 sudo apt-get install ppa-purge.... installeer pakket om ppa's te verwijderen 256 sudo ppa-purge ppa:<ppa> verwijder <ppa> incl. pakketten sudo apt-get update werk pakketlijsten bij 259 sudo apt-get upgrade installeer geupdate pakketten 260 sudo apt-get dist-upgrade installeer nieuwe distributie 261 sudo apt-get install <pakket>.... installeer pakket 262 sudo apt-get remove <pakket>..... verwijder pakket (excl. configuratiebestanden)

5 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 5 van sudo apt-get --purge remove <pakket>. verwijder pakket volledig 264 sudo apt-get autoremove verwijder pakketten die automatisch 265 zijn gedownload maar niet meer nodig 266 sudo apt-get source <pakket>..... download source pakket 267 apt-cache search "zoekstring".... zoek naar pakket 268 apt-cache show <pakket> toon informatie over pakket 269 dpkg --status <pakket> overzicht van de status van een pakket 270 dpkg --listfiles <pakket> overzicht van bestanden in een pakket 271 dpkg --search <bestand> welk pakket gebruikt een bestand 272 dpkg --search $(which <commando>).. welk pakket heeft bestand geinstalleerd 273 dpkg --info <bestand> informatie over een pakket 274 dpkg --install <bestand> installeer bestand 275 dpkg --add-architecture <arch>.... voeg architectuur <arch> toe 276 dpkg --print-architecture toon basis-architectuur 277 dpkg --print-foreign-architecture.. toon toegevoegde architectuur 278 via sudo debconf-show icaclient 279 -en sudo debconf-show ttf-mscorefonts-installeer 280 -en sudo debconf-show devolo-dlan-cockpit 281 echo 'icaclient icaclient/accepteula select true' sudo debconf-set-selecti\ 282 ons 283 +en 284 echo 'ttf-mscorefonts-installeer msttcorefonts/accepted-mscorefonts-eula sele\ 285 ct true' sudo debconf-set-selections 286 +en 287 echo 'devolo-dlan-cockpit devolo-dlan-cockpit/data_collection_allowed select\ 288 false' sudo debconf-set-selections apt-file update;apt-file search <bestand>.. welk pakket zorgt voor bestand 291 Welke pakketten zijn door de gebruiker geïnstalleerd: Eigen.deb maken: VirtualBox USB werkend krijgen 299 ============================== 300 sudo usermod --append --groups vboxusers $(logname) 301 sudo adduser $(logname) vboxusers VirtualBox installatie repareren 304 ================================ 305 sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential 306 sudo apt-get install --reinstall virtualbox /etc/init.d/virtualbox {start stop stop_vms restart force-reload status} VirtualBox repo toevoegen 310 ========================= 311 echo "deb $(lsb_release -sc) contrib" sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list 312 wget -q -O- sudo apt-key add sudo apt-get update 314 sudo apt-get install virtualbox LibreOffice repo toevoegen 317 ========================== 318 sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice sudo apt-get dist-upgrade Zorg dat de helderheid van laptopscherm correct is bij het opstarten 322 ==================================================================== Zet helderheid op de gewenste waarde Vraag helderheid op met $ cat /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness 325 Zeg dat hier N gemeld wordt.

6 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 6 van sudo -i gedit /etc/rc.local 328 *. Voeg regel toe: echo N /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness exit 330 NB Er kan ook een andere map staan in /sys/class/backlight/, bijv. radeon_bl Ubuntu foutberichten weglaten 333 ============================= sudo -i gedit /etc/default/apport 336 *. Wijzig: enabled= exit Paaseieren 340 ========== 341 apt-get moo 342 aptitude moo, aptitude -v moo, aptitude -vv moo, aptitude -vvv moo, etc Rechten 345 ======= 346 Octaal (achttallig stelsel, 0 t/m 7): 347 r=4, w=2, en x=1 (niets=0) UUUGGGOOO = User (gebruiker), Group (groep), en Other (rest) Symbolische Octale 352 notatie notatie Nederlands geen rechten x--x--x 0111 uitvoeren w--w--w schrijven wx-wx-wx 0333 schrijven en uitvoeren 359 -r--r--r lezen 360 -r-xr-xr-x 0555 lezen en uitvoeren 361 -rw-rw-rw lezen en schrijven 362 -rwxrwxrwx 0777 lezen, schrijven, en uitvoeren Bestandsrechten, de betekenis van de r, w, en x attributen: 365 r - Bestand lezen. 366 w - Bestand wijzigen. 367 x - Bestand uitvoeren Maprechten, de betekenis van de r, w, en x attributen: 370 r - Inhoud van map opvragen (ls <mapnaam>) als ook het x-attribuut is aangezet. 371 w - Bestanden aanmaken, verwijderen, of hernoemen als ook het x-attribuut is aangezet. 372 x - Toegang tot de map (cd <mapnaam>) Basisrechten (base permissions): 375 dirs 777 (rwxrwxrwx) 376 files 666 (rw-rw-rw-) Umask (user mask): 379 normal 0002 (dan zijn u=rwx, g=rwx, en o=rx de maximaal toegestane waarden) 380 root 0022 (dan zijn u=rwx, g=rx, en o=rx de maximaal toegestane waarden) Standaard wordt een bestand of map aangemaakt met de rechten van 383 Basisrechten -/- Umask Resultaat als een normale user een map of bestand aanmaakt: 386 mkdir 775 (rwxrwxr-x) (777 -/- 002) 387 touch 664 (rw-rw-r--) (666 -/- 002) Resultaat als de beheerder (superuser of root) een map of bestand aanmaakt: 390 mkdir 755 (rwxr-xr-x) (777 -/- 022)

7 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 7 van touch 644 (rw-r--r--) (666 -/- 022) Draai 90 graden iphone film 394 =========================== 395 mencoder -vf rotate -o Input.MOV -oac lavc -ovc lavc Output.MOV Bureaublad/roteer kubus aanzetten 398 ================================= 399 Test: /usr/lib/nux/unity_support_test -p 402 (Allemaal 'yes'? Dan gaat het werken) 403 Installer: Zie installatiebestand (install-pc<nn>-*.txt) 406 Configureer: Zie Checklist installatie. 409 Bestuur met Ctrl+Alt en sleep met de muis (Linkermuistoets). 410 In gebruik zijnde toetscombinaties: for i in $(gconftool-2 --get /apps/compiz-1/general/screen0/options/active_plugins tr '[],' ' ') 413 do 414 echo "# $i:" 415 gconftool-2 -a /apps/compiz-1/plugins/"$i"/screen0/options 416 grep "_key\ _button\ trigger_\ initiate\ \ panel_first_menu\ keyboard_focus\ execute_command\ show_launcher" 417 grep -v "Disabled\ =[[:space:]]*$" 418 sort 419 done Unity starters 422 ============== 423 Starters, "launchers", zijn zogenaamde.desktop-bestanden of "desktop 424 entries", bij Ubuntu met Unity opgeslagen in /usr/share/applications. 425 Zie de opdrachten desktop-file-install, desktop-file-edit, en 426 desktop-file-validate 427 Zie ook en 430 https://help.ubuntu.com/community/unitylaunchersanddesktopfiles 431 Icons: /usr/share/icons/gnome/48x48/ GNOME-menu i.p.v. Unity 434 ======================= 435 Installeer GNOME-panel: 436 sudo apt-get --assume-yes install gnome-panel 437 Bij het aanmelden, selecteer GNOME Flashback desktop (Metacity) Maak opstartbare USB-stick 440 ========================== 441!! STEL USB-STICK GEGEVENS VEILIG!! Maak met Schijven een partitie aan genaamd Corsair_64G Naam maximaal: 446 FAT NTFS Linux VOLUME /media/karel/corsair_64g 451 DEVICE /dev/sdb Vervang hieronder VOLUME /media/karel/corsair_64g door actuele waarde. 454 Vervang hieronder DEVICE /dev/sdb door actuele waarde (zie sude fdisk -l).

8 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 8 van In Terminalvenster: 457 sudo grub-install --root-directory=/media/karel/corsair_64g /dev/sdb Zie ook Maak multi-boot-usb-stick 462 ========================= 463 Maak opstartbare USB-stick aan (zie hierboven) VOLUME /media/karel/corsair_64g Vervang hieronder VOLUME /media/karel/corsair_64g door actuele waarde In Terminalvenster: 470 cd /media/karel/corsair_64g 471 mkdir A 472 mkdir A_naar_PC mkdir -p boot/grub 474 mkdir -p boot/isos 475 mkdir -p boot/memtest Ga naar: 478 Klik op "Download (Pre-built & ISOs)" 479 Klik op "Download - Pre-Compiled Bootable Binary (.gz)" 480 Pak het.gz bestand uit en kopieer het als: 481 memtest86+.bin 482 naar: 483 /media/karel/corsair_64g/boot/memtest86+/ Kopieer vanaf onder Scripts: 486 grub.cfg 487 naar: 488 /media/karel/corsair_64g/boot/grub/ Bestand grub.cfg is aan te maken door rechtsklikken op <versie>.iso bestand 491 en kies Openen met > Schijfimagekoppelaar of met Archiefbeheer. 492 Klik links op <versie> in Bestanden en ga naar boot > grub. 493 Open grub.cfg of loopback.cfg 494 Zie ook https://help.ubuntu.com/community/grub2/isoboot/examples en LET OP: Alleen Live-systemen, die gebruiken casper - a hook for initramfs-tools to boot live systems Algemene indeling van een menuentry: 500 menuentry "<titel>" { 501 echo "Gekozen: "$chosen 502 set isofile="<isofile>" 503 echo "Bestand: "$isofile 504 loopback loop $isofile 505 set root=(loop) 506 echo "Kernel laden..." 507 linux /casper/<linux-kernel> <boot-parameters> iso-scan/filename= $isofile echo "Ramdisk laden..." 509 initrd /casper/<init-ramdisk> 510 echo "Opstarten..." 511 } Download en kopieer de gewenste isos naar /media/karel/corsair_64g/boot/isos/. 514 Zie voor meer informatie zie op het document Checklist Linux downloads en media Zie ook: 517

9 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 9 van Voor Debian, download Live vanaf: 519 Op USB zetten via: sudo dd if=<isofile> of=<device> bs=512k; sync 520 Waarbij <device> bijvoorbeeld /dev/sdb is; check met 'sudo sudo fdisk -l' squashfs = compressed RO FS op Linux Live CDs Herstel verwijderde "Locaties" Afbeeldingen, Documenten, Downloads, etc. 525 ======================================================================== 526 Maak Afbeeldingen, Documenten, Downloads, etc. map aan in Persoonlijke map 527 $ gedit ~/.config/user-dirs.dirs 528 Wijzig XDG_PICTURES_DIR="$HOME/" naar XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Afbeeldingen" 529 Wijzig XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/" naar XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documenten" 530 Wijzig XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/" naar XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Downloads" 531 etc. 532 Weer af- en aanmelden! Upstart User Sessions (Ubuntu technology preview) 535 ======================================================= 536 enable: sudo sed -i 's/^#ubuntu/ubuntu/' /etc/upstart-xsessions 537 disable: sudo sed -i 's/^ubuntu/#ubuntu/' /etc/upstart-xsessions 538 details: echo $UPSTART_SESSION 539 listpid: initctl list-sessions 540 listjob: initctl list 541 initctl --system list TeamViewer commando's 544 ===================== 545 teamviewer --daemon status show current status of the TeamViewer daemon 546 teamviewer --daemon start start TeamViewer daemon 547 teamviewer --daemon stop stop TeamViewer daemon 548 teamviewer --daemon restart stop/start TeamViewer daemon 549 teamviewer --daemon disable disable TeamViewer daemon - don't start daemon on system startup 550 teamviewer --daemon enable enable TeamViewer daemon - start daemon on system startup (default) SSD: 553 ==== 554 sudo fstrim -v / Mozilla Firefox 557 =============== 558 about: <over> 559 about:blank <lege pagina> 560 about:buildconfig about:buildconfig 561 about:cache Information about the Cache Service 562 about:config Aanpassen uitgebreide voorkeuren 563 about:crashes Verzonden crashrapporten 564 about:credits Our Contributors 565 about:license about:license 566 about:logo <afbeelding logo> 567 about:robots Welcome Humans! 568 about:mozilla... from The Book of Mozilla 569 about:plugins Geïnstalleerde plug-ins Afmelden via command line 572 ========================= 573 gnome-session-quit BROTHER oude printers toevoegen 576 =============================== 577 sudo apt-get install brother-cups-wrapper-extra HP printers instellen 580 ===================== 581 sudo hp-setup

10 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 10 van (onderdeel van HP Linux Imaging and Printing - HPLIP) Overbodige (Windows-)bestanden verwijderen 585 ========================================== 586 find $HOME -name desktop.ini -type f -exec rm '{}' \; 587 find $HOME -name Thumbs.db -type f -exec rm '{}' \; Suffix toevoegen aan bestanden 590 ============================== 591 find. -name "install-*" -type f -exec mv '{}' '{}'.sh \; 592 Alle install-* bestanden worden "hernoemd" naar install-*.sh Ubuntu One verwijderen 595 ====================== 596 killall ubuntuone-login ubuntuone-preferences ubuntuone-syncdaemon 597 sudo rm -rf ~/.local/share/ubuntuone 598 rm -rf ~/.cache/ubuntuone 599 rm -rf ~/.config/ubuntuone 600 sudo apt-get remove --purge ubuntuone-* Citrix Receiver for Linux (voorheen Citrix ICA Client) installeren: 603 =================================================================== 604 Zie installatiebestanden (install-*.sh). 605 Zie ook https://help.ubuntu.com/community/citrixicaclienthowto 606 Controleer in de browser met: about:plugins 607 en in het terminalvenster met: nspluginwrapper --list 608 Patchen icaclient: 609 cd ~/Downloads 610 mkdir ica_temp 611 dpkg-deb -x <bestand>.deb ica_temp 612 dpkg-deb --control <bestand>.deb ica_temp/debian 613 gedit ica_temp/debian/control 614 -> Depends: libc6-i386 (>= 2.7-1), lib32z1, nspluginwrapper 615 gedit ica_temp/debian/postinst 616 -> echo $Arch grep -E "i[0-9]86 x86_64" >/dev/null 617 dpkg -b ica_temp <bestand>-patched.deb Wine/Winetricks/PlayOnLinux installeren 620 ======================================= 621 Zie installatiebestand (install-wine.sh). 622 Zie ook: 623 en 624 en Silverlight installeren 627 ======================= 628 Zie installatie- en instellingsbestanden (install-*.sh en setup-*.sh). 629 Zie ook: 630 Controleer in de browser met: 631 en met: about:plugins Bij het gebruik van Netflix is Firefox add-on User Agent Overrider nodig. 634 Bij normaal gebruik niet! 635 Selecteer met het pijltje rechts naast het icoontje bijvoorbeeld 'Firefox 24/ Windows'. 636 Klik op het grijze icoontje om de User Agent Overrider te activeren v.v Als Silverlight niet werkt, volg dan de volgende stappen: Open de browser Ga naar about:support Klik achter Profielmap op Map openen Verwijder bestand pluginreg.dat Sluit de browser Eventueel in Terminalvenster: rm --force --recursive ~/.wine-pipelight Open de browser 646

11 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 11 van Aangifteprogramma (Linux) installeren 648 ===================================== 649 Zie installatiebestand install-ib2013.sh. 650 Dit programma is voor het eerst sinds 2013 beschikbaar als.deb-pakket. 651 Oudere programma's zijn alleen als tar-ball beschikbaar, zie setup-ib<jjjj>.sh. 652 Download deze, pak deze uit, en start deze via '~/ib<jjjj>/bin/ib<jjjj>ux - Lib<JJJ>'. 653 Zie ook: https://sites.google.com/site/computertip/tipsentrucs#toc-in-nederlandbelastingaangifte-doen-vanuit-linux 654 en YouTube downloader 657 ================== 658 Eigengemaakt script die youtube-dl gebruikt. 659 Zie diverse installatiebestanden AMD Radeon Dynamic Power Management (DPM) installeren 662 ===================================================== 663 Zie installatiebestanden (install-*.sh). 664 Zie ook Gebruikersinstellingen opzoeken 667 =============================== 668 CLI: gsettings list-schemas 669 gsettings list-keys <schema>[:<path>] 670 gsettings get <schema>[:<path>] <key> 671 gconftool-2 --get /apps/gedit-2/plugins/active-plugins 672 GUI: dconf-editor (GNOME 3) 673 gconf-editor (GNOME 2) 674 Als je wilt weten wat er wijzigt na een handeling in de GUI: 675 gsettings list-recursively>/tmp/before 676 Wijzig bijvoorbeeld de schaal via Systeeminstellingen > Schermen 677 gsettings list-recursively>/tmp/after 678 diff /tmp/before /tmp/after grep '[> <]' 679 Zie ook script gset.sh Encryptie aan (van niet-vpm naar VPM) 682 ===================================== 683 VPM = Versleutelde Persoonlijke Map(pen) 684 Ref (o.a.): 685 sudo ecryptfs-migrate-home -u USER Persoonlijke map van USER versleutelen 686 (vereist pakket ecryptfs-utils) 687 sudo ecryptfs-setup-swap..... swap versleutelen 688 (vereist pakket cryptsetup) 689 ecryptfs-unwrap-passphrase.... Toon random gegenereerde mount passphrase ecryptfs-umount-private..... Versleutelde map afkoppelen 692 ecryptfs-mount-private Versleutelde map aankoppelen 693 ecryptfs-recover-private..... Met live-cd versleutelde map aankoppelen /home/$user/.private Ontsleutelde persoonlijke map van USER 696 /home/.ecryptfs/$user/.private.. Versleutelde persoonlijke map van USER 697 /home/.ecryptfs/$user/.ecryptfs. Configuratie gegevens van USER Encryptie uit (van VPM naar niet-vpm) 700 ===================================== 701 VPM = Versleutelde Persoonlijke Map(pen) 702 Ref: (swap) Stel twee gebruikers, A en B. 707 Beide met Beheerdersrechten.

12 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 12 van Gebruiker A heeft een Versleutelde Persoonlijke Map (VPM). 709 Gebruiker B heeft eventueel een Versleutelde Persoonlijke Map (VPM). 710 Maak gebruiker B aan (als Beheerder) als deze niet bestaat Van VPM naar niet-vpm gebruiker A: Aanmelden gebruiker A sudo cp -rp /home/a /home/a.backup 715 (recursief en met behoud van bestaande bestandseigendom en -rechten) !!CONTROLEER DE BACKUP!! /home/a.backup Afmelden gebruiker A Aanmelden gebruiker B sudo rm -rf /home/a sudo rm /home/a.backup/.ecryptfs 721 sudo rm /home/a.backup/.private 722 (Moet, anders is de encryptie-software niet te verwijderen) sudo mv /home/a.backup /home/a Als B ook VPM heeft: sudo cp -rp /home/b /home/b.backup !!CONTROLEER DE BACKUP!! Afmelden gebruiker B Aanmelden gebruiker A sudo rm -rf /home/b sudo rm /home/b.backup/.ecryptfs 732 sudo rm /home/b.backup/.private 733 (Moet, anders is de encryptie-software niet te verwijderen) sudo mv /home/b.backup /home/b Verwijder de encryptie-software: sudo apt-get remove ecryptfs-utils libecryptfs sudo rm -rf /home/.ecryptfs Als gebruiker B is aangemaakt voor het overzetten: Verwijder gebruiker B Als swap ook is versleuteld: sudo swapoff -a sudo cryptsetup remove /dev/mapper/cryptswap sudo vi /etc/crypttab 747 *Verwijder de /dev/sda5 regel* sudo /sbin/mkswap /dev/sda sudo swapon /dev/sda sudo vi /etc/fstab 751 *vervang /dev/mapper/cryptswap1 door /dev/sda5* Maak een back-up: cd /tmp;wget karelzimmer.nl/gs;bash gs /backup.sh 756 Volg de aanwijzingen van het script Afronden: Verwijder opgeslagen passphrases (papier -hoop van niet-, Sleutelkluis) 760 KLAAR Gebruiker hernoemen 763 =================== Maak tijdelijke gebruiker temp aan met beheerdersrechten Aanmelden als temp sudo -i killall -u oude-naam usermod -l nieuwe-naam oude-naam groupmod -n nieuwe-naam oude-naam usermod -d /home/nieuwe-naam -m nieuwe-naam usermod -c "Nieuwe echte naam" nieuwe-naam Aanmelden als nieuwe-naam en gebruiker temp verwijderen 773

13 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 13 van Lubuntu automatisch aanmelden 775 ============================= 776 sudo leafpad /etc/lightdm/lightdm.conf 777 SeatDefaults] 778 autologin-user=<gebruikersnaam> 779 autologin-user-timeout=0 780 user-session=lubuntu 781 greeter-session=lightdm-gtk-greeter Twonky en de UPC Horizon Mediabox 784 ================================= 785 Zie script install-twonky. 786 Voor de Western Digital My Book Live ("WD MBL") en DLNA zie: 787 > 788 Windows 8 - Switching between TwonkyMedia and WD's DLNA Media Server. 789 Na installeren WDMediaServerPatch.deb is er overgeschakeld van TwonkyMedia 790 naar WD's DLNA Media Server. 791 Maar eerst via de My Book Live Dashboard (http://mybooklive.local/ui/): 792 Shares > Public > Doorgeven van media: Uit, daarna weer Aan zetten Bestanden terughalen 795 ==================== 796 sudo apt-get install foremost 797 sudo foremost -t ole -i /dev/sda? -o /media/<harddisk>/foremost Linux Mint Thema 800 ================ Kopieer /usr/share/mdm/html-themes/mint-x naar /home/beheerder/thema/ Hernoem Mint-X naar Vermeer Wijzig slideshow.conf zo dat alleen file:///opt/wallpapers/vermeer-meisje-metde-parel-groot.jpg erin staat Vervang screenshot.jpg door /opt/wallpapers/vermeer-meisje-met-de-parelgroot.jpg Klik rechts op /home/beheerder/thema/vermeer, kies Comprimeren, en klik op Maken Upload Vermeer.tar.gz naar website download-deel themas Operatie upstart opdracht 809 systemd opdracht 810 =============================== ================================= 811 Start service start $job 812 systemctl start $unit 813 Stop service stop $job 814 systemctl stop $unit 815 Restart service restart $job 816 systemctl restart $unit 817 See status of services initctl list 818 systemctl status 819 Check configuration is valid init-checkconf /tmp/foo.conf 820 systemd-analyze verify <unit_file> 821 Show job environment initctl list-env 822 systemctl show-environment 823 Set job environment variable initctl set-env foo=bar 824 systemctl set-environment foo=bar 825 Remove job environment variable initctl unset-env foo 826 systemctl unset-environment foo 827 View job log cat /var/log/upstart/$job.log 828 sudo journalctl -u $unit 829 tail -f job log tail -f /var/log/upstart/$job.log 830 sudo journalctl -u $unit -f 831 Show rel.ship between services initctl2dot 832 systemctl list-dependencies --all Systeemgeluiden 835 =============== 836 canberry-gtk-play --id=<geluidfile> 837 Voor <geluidfile> zie:

14 Bestand: /home/karel/documenten/checkl s/linux-opdrachten-en-info.txt Pagina 14 van /usr/share/sounds/freedesktop/stereo/ 839 en 840 /usr/share/sounds/ubuntu/stereo/ 841 N.B. <geluidfile> zonder suffix zoals.ogg en.oga! notify-send --icon 844 ================== 845 Icons: /usr/share/icons/gnome/48x48/ Einde tekstbestand.

TIRLNX01. Keuzevak Linux Dictaat. Auteurs: Kevin van der Vlist kevin@kevinvandervlist.nl. Gedoceerd te: Hogeschool Rotterdam Vestiging Academieplein

TIRLNX01. Keuzevak Linux Dictaat. Auteurs: Kevin van der Vlist kevin@kevinvandervlist.nl. Gedoceerd te: Hogeschool Rotterdam Vestiging Academieplein Keuzevak Linux Dictaat Auteurs: kevin@kevinvandervlist.nl en paul@paulsohier.nl Gedoceerd te: Vestiging Academieplein Versie 1.2 6 december 2011 Samenvatting We proberen jullie wegwijs te maken binnen

Nadere informatie

Aan de slag met Linux voor LPIC-1

Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Bij het schrijven van dit boek is gekeken naar twee belangrijke Linux-distributies: CentOS (gelijk aan Red Hat en Fedora) en Ubuntu. Dit betekent dat u regelmatig verwijzingen

Nadere informatie

Inleiding tot GNU/Linux. Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be

Inleiding tot GNU/Linux. Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be Inleiding tot GNU/Linux Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be academiejaar 2002-2003 inleiding tot GNU/Linux Kris Luyten academiejaar 2002-2003 Limburgs Universitair Centrum Expertisecentrum Digitale Media

Nadere informatie

Cursus Linux LINUX Alain Wenmaekers

Cursus Linux LINUX Alain Wenmaekers LINUX Alain Wenmaekers alain.wenmaekers@skynet.be Alain Wenmaekers 1 Inhoud Cursus Linux Inhoud...2 Licentie (FDL)...3 Inleiding...4 Structuur...10 Bestandssystemen...16 Unix commando's...22 Oefeningen

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Uitgave 2.0 Auteur Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Nadere informatie

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project Fedora 10 Uitgave Informatie Fedora Documentation Project Copyright 2007, 2008 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons

Nadere informatie

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123!

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123! Een Samba ADDC maken Videoversie van deze handleiding: http://www.youtube.com/watch?v=ese8hd6g5- w In deze handleiding maken we een Active Directory Domain Controller gebaseerd op Linux met Samba. De instellingen

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Concept) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Concept) Naam Functie Paraaf Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 concept Geen wijzigingen PROJECT: (Concept) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeuring Naam Functie

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Fedora 13 Virtualisatie gids

Fedora 13 Virtualisatie gids Fedora 13 Virtualisatie gids De gezaghebbende gids voor virtualisatie in Fedora Christopher Curran Virtualisatie gids Fedora 13 Virtualisatie gids De gezaghebbende gids voor virtualisatie in Fedora Uitgave

Nadere informatie

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Wasaweg 3a 9723 JD Groningen Tel. Algemeen: +3150-8506960 Tel. Support: +3150-8506968 Fax: +3150-8506969

Nadere informatie

Galileo Desktop VPN. Installatiehandleiding

Galileo Desktop VPN. Installatiehandleiding Galileo Desktop VPN Installatiehandleiding INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1 WERKING GALILEO DESKTOP VPN... 3 1.2 CLIENT IDENTIFIERS EN GTIDS... 4 1.3 BENODIGDHEDEN VOOR GALILEO DESKTOP VPN... 4 1.4 DE

Nadere informatie

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen

Nadere informatie

Fedora 11 Gebruikers gids

Fedora 11 Gebruikers gids Fedora 11 Gebruikers gids Het gebruik van Fedora 11 voor algemene bureaublad computer taken Fedora Documentation Project Gebruikers gids Fedora 11 Gebruikers gids Het gebruik van Fedora 11 voor algemene

Nadere informatie

LOGBOEK. NETWERK l419b-04

LOGBOEK. NETWERK l419b-04 Thomas Debray 3 TIN C LOGBOEK NETWERK l419b-04 Index CONFIGURATIE...3 Overzicht...4 Sensors...5 Fysieke harde schijven...5 Netwerk...6 Apparaatbronnen...6 FEDORA...7 Geïnstalleerde software...8 Nuttige

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Printen met Vector Linux

Printen met Vector Linux Printen met Vector Linux Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Pre-installatie check...3 2. Installatie...4 2.1 Installeer de pakketten...5 2.2 CUPS starten...5 2.3 CUPS configuratie voor de lokale printer...5

Nadere informatie

Handleiding Ubuntu Server installeren en configureren voor KV78turbo

Handleiding Ubuntu Server installeren en configureren voor KV78turbo Handleiding Ubuntu Server installeren en configureren voor KV78turbo Geschreven door Erik van Heck en bronnen Versie 2.0 op zondag 1 december 2013 1.0 Introductietekst Welkom bij de 2de versie van deze

Nadere informatie

FreeBSD Kookboek Installatie van FreeBSD4.9 op de hardeschijf van een PC met grafische Desktop (Linux Windows) door Wim Hegeman

FreeBSD Kookboek Installatie van FreeBSD4.9 op de hardeschijf van een PC met grafische Desktop (Linux Windows) door Wim Hegeman FreeBSD Kookboek Installatie van FreeBSD4.9 op de hardeschijf van een PC met grafische Desktop (Linux Windows) door Wim Hegeman FreeBSD wordt vaak door professials gebruikt in de ICT om bijvoorbeeld Internet

Nadere informatie

ChamSys MagicQ Probleem oplossingen

ChamSys MagicQ Probleem oplossingen Geen outputs 1/1 ChamSys MagicQ Probleem oplossingen Controleer of de werking van de tafel correct is door het openen van het Output venster en kijk naar de data van de kanalen. Indien deze niet op het

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 2. Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB)4 2.1. Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke

Nadere informatie

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1 thinknx configurator Handleiding Configurator handleiding 1 Inhoudsopgave Installatie... 4 Dowload software... 4 IP Changer... 5 Aansluitingen... 6 thinknx Configurator... 6 Knoppen omschrijving... 8 Het

Nadere informatie

Linux - een eerste introductie. 2010, NLLGG Vrij te gebruiken en aan te passen

Linux - een eerste introductie. 2010, NLLGG Vrij te gebruiken en aan te passen Linux - een eerste introductie 1 2010, NLLGG Vrij te gebruiken en aan te passen een volle agenda De eerste beginselen Inleiding: Linux, GNU, GPL en Vrije Software Inleiding: Distributies Filesystemen,

Nadere informatie

DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL

DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL DVR Set Manual Language / Taal A Dutch version of this manual can be found at page 47 of this document Een Nederlandse versie van deze handleiding kan gevonden worden

Nadere informatie