Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10"

Transcriptie

1 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: start-installatie # 4 # Doel: Script voor het uitvoeren van installatiescripts. # 5 # Gebruik: Via Unity starter 'Start installatie' (aanbevolen); deze # 6 # starter is aanwezig na het uitvoeren van script getscripts. # 7 # In het terminalvenster: # 8 # start-installatie [OPTIE...] # 9 # Gebruik optie --usage of --help voor meer informatie. # 10 # Dit script wordt ook gebruikt bij het installeren van Linux. # 11 # Gebruikt: backup (back-up maken) # 12 # install (programma's installeren) # 13 # lsinstall (softwarelijst maken) # 14 # nas (netwerkschijf permanent koppelen) # 15 # prinstall [1] (printer installeren) # 16 # restore (back-up terugzetten) # 17 # script-common.sh (algemene variabelen en functies) # 18 # setup (gebruikersinstellingen wijzigen) # 19 # wallpapers (achtergronden toevoegen) # 20 # [1] canon-mg3500series (Canon MG3500-serie printer) # 21 # canon-mp495series (Canon MP495-serie printer) # 22 # hp-setup (HP printer) # 23 # Auteur: Karel Zimmer ( # 24 # # 25 # Auteursrecht 2015 Karel Zimmer. # 26 # # 27 # Dit programma is vrije software: u mag het herdistribueren en/of wijzigen # 28 # onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals # 29 # gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de # 30 # Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie. # 31 # # 32 # Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar # 33 # ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die # 34 # GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK # 35 # DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details. # 36 # # 37 # U hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben # 38 # ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie # 39 # # 40 # # 41 # Versies: Eerste versie. # 42 # Optie error en simulate toegevoegd. # 43 # Computer hugo-desktop toegevoegd. # 44 # Hernoemd (-/-.sh). # 45 # Script update toegevoegd. # 46 # Hernoemd (v/h launch). # 47 # Overzicht uitgevoerde scripts met status, # 48 # optie error en script update verwijderd. # 49 # Menukeuze Toon informatie toegevoegd. # 50 ############################################################################# 51 readonly VERSION_NUMBER= readonly RELEASE_DATE= ############################################################################# 55 # Instellingen # 56 ############################################################################# # # 59 # Algemene instellingen # 60 # # 61 # Lees de algemene variabelen en functies in. # 62 # # 63 source "$(dirname "$0")/script-common.sh" \ 64 2> /dev/null 65 { 66 echo 'Het algemeen scriptbestand (script-common.sh) is niet gevonden'

2 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 2 van echo "of bevat fouten. Is 'wget karelzimmer.nl/s;. s' uitgevoerd?" 68 echo 'Zie voor informatie en klik op LEESMIJ.' 69 exit 1 70 } # # 73 # Globale constanten # 74 # # 75 # Algemeen readonly SCRIPT_NEEDS_SUDO=false # Geen beheerdersrechten nodig 77 readonly FIRST_COPYRIGHTYEAR=2015 # Eerste auteursrechtjaar 78 readonly OPTION_NEEDS_ARG=false # Geen optie met een verplicht argum. 79 readonly OPTIONS_HELP=$(cat << OPTIONS_HELP s, --simulate geen actie, simuleer uitvoeren scripts 82 OPTIONS_HELP 83 ) # Extra hulp-opties 84 readonly OPTIONS_USAGE=$(cat << OPTIONS_USAGE [-s --simulate] 87 OPTIONS_USAGE 88 ) # Extra gebruiks-opties # Specifiek readonly -a ACTION=( 92 'Toon checklist (Installatiechecklist algemeen)' 93 "Installatie voorbereiden (Installatiechecklist algemeen - \ 94 Hoofdstuk 1)" 95 "Installatie besturingssysteem (Installatiechecklist algemeen - \ 96 Hoofdstuk 2)" 97 "Installatie voltooien (Installatiechecklist algemeen - \ 98 Hoofdstuk 3 t/m 5)" 99 'Toon informatie (Handmatige handelingen uit keuze 3)' 100 'Stoppen (Geen installatiescripts uitvoeren)' 101 ) # Beschikbare acties 102 readonly ACTIONS=$(( ${#ACTION[*]} - 1 )) 103 # Aantal beschikbare acties 104 readonly SCRIPTTXT_LEN=45 # Lengte scripttekst 105 readonly FILLER=$(printf ' %.0s' {1..5}) 106 # Voorloopspaties # Foutcodes # # 111 # Globale variabelen # 112 # # 113 # Array, integer declare ACTIONNUM=0 # Nummer gekozen actie 115 declare -a SCRIPT # Uit te voeren scripts 116 declare -i SCRIPTS=0 # Aantal uit te voeren scripts # Boolean declare CONTINUE=false # Doorgaan met scripts uitvoeren 120 declare OPTION_SIMULATE=false # Optie simulate opgegeven # Overig declare SIMTXT='' # Tekst optie simulate ############################################################################# 127 # Functies # 128 ############################################################################# #-Functie # 131 # Naam: toon_hulp # 132 # Doel: Uitleg werking script. #

3 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 3 van # Arg.: Geen argumenten. # 134 # # 135 toon_hulp() { 136 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" toon_gebruik_sc $OPTION_USAGE 139 cat << HULP Beschrijving: 142 Script voor het uitvoeren van installatiescripts Dit script toont een menu waarmee een aantal scripts achter elkaar 145 uitgevoerd worden zodat Ubuntu direct te installeren en te 146 gebruiken is Indien nodig wordt het beheerderswachtwoord gevraagd $OPTIONS_HELP_SC$OPTIONS_HELP 151 $PART_OF_INSTALL_HELPTEXT 152 HULP return } #-Functie # 158 # Naam: controleer_invoer # 159 # Doel: Initiële controles en/of acties. # 160 # Arg.: Geen argumenten. # 161 # # 162 controleer_invoer() { 163 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" # # 166 # Verwerk optie simulate. # 167 # # 168 $OPTION_SIMULATE && SIMTXT="$TXT_REVERSE$TXT_GREEN S I M U L A T I E \ 169 $TXT_NORMAL" return } #-Functie # 175 # Naam: toon_invoer # 176 # Doel: Toon wat het script gaat doen. # 177 # Arg.: Geen argumenten. # 178 # # 179 toon_invoer() { 180 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" : # no-op return } #-Functie # 188 # Naam: toon_menu # 189 # Doel: Toon wat het script kan doen. # 190 # Arg.: Geen argumenten. # 191 # # 192 toon_menu() { 193 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" 194 local -i action=0 195 WRONG_ANSWER=false clear 198 log "$DASHES"

4 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 4 van normal "$HEADER" 200 log "$DASHES" 201 normal 202 normal "$FILLER $DISTID Installatie Menu $SIMTXT" 203 normal 204 for (( action; action<=actions; action++ )); do 205 normal "$FILLER$action ${ACTION[$action]}" 206 done 207 normal 208 read -p "Voer uit actie nummer 0-$ACTIONS [$ACTIONS]: " # # 211 # Standaard is stoppen als er niets is opgegeven. # 212 # # 213 if [[ -z $REPLY ]]; then 214 REPLY=$ACTIONS 215 fi # # 218 # Bepaal actienummer aan de hand van het gekozen nummer. # 219 # # 220 ACTIONNUM=$REPLY return } #-Functie # 226 # Naam: verwerk_menukeuze # 227 # Doel: Verwerk de op het menu gekozen actie. # 228 # Arg.: Geen argumenten. # 229 # # 230 verwerk_menukeuze() { 231 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO OPTION_SIMULATE=$OPTION_SIMULATE" case $ACTIONNUM in 234 0) 235 verwerk_toon_checklist 236 ;; 237 1) 238 verwerk_installatie_voorbereiden 239 ;; 240 2) 241 verwerk_installatie_besturingssysteem 242 ;; 243 3) 244 verwerk_installatie_voltooien 245 ;; 246 4) 247 verwerk_toon_informatie 248 ;; 249 5) 250 toon_keuze_stop_sc 251 ;; 252 *) 253 case $ACTIONNUM in 254 *[^[:digit:]]*) 255 # Keuze bevat niet-numerieke tekens. 256 warning 'Foutieve keuze - alleen cijfers toegestaan.' 257 ;; 258 *) 259 # Keuze bevat alleen numerieke tekens, controleer bereik. 260 if [[ $ACTIONNUM -lt 0 $ACTIONNUM -gt $ACTIONS ]] 261 then 262 # Foute keuze. 263 warning "Foutieve keuze - kies een nummer tussen 0 \ 264 en $ACTIONS."

5 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 5 van fi 266 ;; 267 esac 268 esac read -p 'Druk op de Enter-toets om verder te gaan: ' return } #-Functie # 276 # Naam: verwerk_toon_checklist (0) # 277 # Doel: Download de checklist-pdf en toon deze. # 278 # Arg.: Geen argumenten. # 279 # # 280 verwerk_toon_checklist() { 281 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" clear 284 normal "$(echo ${ACTION[$ACTIONNUM]} sed 's/ / /g') gekozen. $SIMTXT" 285 normal # # 288 # Download de checklist en toon deze. # 289 # # 290 if [[! -e '/tmp/installatiechecklist algemeen.pdf' ]]; then 291 normal 'Download checklist...' 292 wget --quiet \ output-document='/tmp/installatiechecklist algemeen.pdf' \ 294 " 295 ie%20ubuntu%20$distrel%20lts%20desktop%20algemeen.pdf" fi 298 evince --preview \ 299 '/tmp/installatiechecklist algemeen.pdf' \ 300 &> /dev/null & return } #-Functie # 306 # Naam: verwerk_installatie_voorbereiden (1) # 307 # Doel: Verwerk scripts om de installatie voor te bereiden. # 308 # Arg.: Geen argumenten. # 309 # # 310 verwerk_installatie_voorbereiden() { 311 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" clear 314 normal "$(echo ${ACTION[$ACTIONNUM]} sed 's/ / /g') gekozen. $SIMTXT" 315 normal # # 318 # Vul array met uit te voeren scripts en toelichting. # 319 # # 320 declare -a SCRIPT=( 321 [1]='lsinstall (Softwarelijst maken)' 322 'backup (Back-up maken)' 323 ) 324 declare SCRIPTS=${#SCRIPT[*]} # # 327 # Verwerk de uit te voeren scripts. # 328 # # 329 warning "Zorg dat het medium is aangekoppeld waarop de back-up wordt \ 330 geplaatst."

6 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 6 van normal "Als er geen back-up is gemaakt meldt het script dit als \ 332 ${TXT_RED}FOUT${TXT_NORMAL}." verwerk_scripts 335 $CONTINUE return normal 338 warning 'Volg de aanwijzingen van de uitgevoerde scripts.' 339 normal 340 canberra-gtk-play --id=message \ loop=3 \ 342 &>> "$LOG" & return } #-Functie # 348 # Naam: verwerk_installatie_besturingssysteem (2) # 349 # Doel: Verwerk scripts om de installatie te voltooien. # 350 # Arg.: Geen argumenten. # 351 # # 352 verwerk_installatie_besturingssysteem() { 353 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" clear 356 normal "$(echo ${ACTION[$ACTIONNUM]} sed 's/ / /g') gekozen. $SIMTXT" 357 normal # # 360 # Vul array met uit te voeren scripts en toelichting. # 361 # # 362 declare -a SCRIPT=( 363 [1]='wallpapers (Achtergronden toevoegen)' 364 'restore (Back-up terugzetten)' 365 ) 366 declare SCRIPTS=${#SCRIPT[*]} # # 369 # Verwerk de uit te voeren scripts. # 370 # # 371 warning 'Zorg dat het medium is aangekoppeld waarop de back-up staat.' 372 normal "Als er geen back-up is teruggezet meldt het script dit als \ 373 $STATUS_ERROR." verwerk_scripts 376 $CONTINUE return normal 379 canberra-gtk-play --id=message \ loop=3 \ 381 &>> "$LOG" & return } #-Functie # 387 # Naam: verwerk_installatie_voltooien (3) # 388 # Doel: Verwerk scripts om de installatie te voltooien. # 389 # Arg.: Geen argumenten. # 390 # # 391 verwerk_installatie_voltooien() { 392 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" clear 395 normal "$(echo ${ACTION[$ACTIONNUM]} sed 's/ / /g') gekozen. $SIMTXT" 396 normal

7 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 7 van # # 399 # Vul array met uit te voeren scripts en toelichting. # 400 # # 401 case $HOSTNAME in 402 hugo-desktop) 403 declare -a SCRIPT=( 404 [1]='prinstall (Printer installeren)' 405 'nas (Netwerkschijf permanent koppelen)' 406 "install (Programma's installeren)" 407 'setup (Gebruikersinstellingen wijzigen)' 408 ) 409 ;; 410 *) 411 declare -a SCRIPT=( 412 [1]='prinstall (Printer installeren)' 413 "install (Programma's installeren)" 414 'setup (Gebruikersinstellingen wijzigen)' 415 ) 416 ;; 417 esac 418 declare SCRIPTS=${#SCRIPT[*]} # # 421 # Verwerk de uit te voeren scripts. # 422 # # 423 warning 'Geen printer om te installeren?' 424 success 'Kies bij eerste script Stoppen (Geen printer installeren).' 425 success 'Dit script gaat daarna gewoon verder met het volgende script.' verwerk_scripts 428 $CONTINUE return normal 431 warning 'Volg de aanwijzingen van de uitgevoerde scripts.' 432 normal 433 warning 'Lees aandachtig de de informatie (in geel) hierboven.' 434 normal "Deze informatie betreft de detailstatus $STATUS_SUCCESS of \ 435 $STATUS_ERROR," 436 normal 'het gebruik en instellen van een programma, en' 437 normal 'het inrichten van deze gebruiker.' 438 normal 439 normal 'Deze informatie is na te lezen met:' 440 accent 'dit script, keuze 4' 441 normal 'of met de opdracht:' 442 accent 'install --info; setup --info' normal 445 canberra-gtk-play --id=message \ loop=3 \ 447 &>> "$LOG" & return } #-Functie # 453 # Naam: verwerk_toon_informatie (4) # 454 # Doel: Toon de informatie met script instal en setup. # 455 # Arg.: Geen argumenten. # 456 # # 457 verwerk_toon_informatie() { 458 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" clear 461 normal "$(echo ${ACTION[$ACTIONNUM]} sed 's/ / /g') gekozen. $SIMTXT" 462 normal

8 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 8 van install --info; setup --info return } #-Functie # 470 # Naam: verwerk_scripts # 471 # Doel: Verwerk de uit te voeren scripts. # 472 # Arg.: Geen argumenten. # 473 # # 474 verwerk_scripts() { 475 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" 476 local -i rc=0 477 local -i script=1 478 local scriptname='' 479 local scripttxt='' 480 local scripttxt_tmp='' 481 local status='' # # 484 # Toon de scripts die worden uitgevoerd. # 485 # # 486 normal 487 normal "De volgende $SCRIPTS scripts worden achter elkaar uitgevoerd: \ 488 $SIMTXT" 489 for (( script; script<=scripts; script++ )); do 490 normal "$FILLER$script ${SCRIPT[$script]}" 491 done 492 normal # # 495 # Vraag bevestiging om de scripts uit te voeren. # 496 # # 497 read -p 'Doorgaan met de scripts uitvoeren? (J/n): ' 498 case $REPLY in 499 j* J* '') 500 CONTINUE=true 501 log 'Gebruiker kiest doorgaan met de scripts uitvoeren.' 502 ;; 503 *) 504 CONTINUE=false 505 return ;; 507 esac # # 510 # Voer de scripts uit. # 511 # # 512 for (( script=1; script<=scripts; script++ )); do # # 515 # Scriptnaam afsplitsen van de scriptbeschrijving. # 516 # # 517 scriptname=$( 518 echo ${SCRIPT[$script]} 519 cut --delimiter=' ' \ fields=1 521 ) # # 524 # Voer het script uit en bepaal de status. # 525 # # 526 if $OPTION_SIMULATE; then 527 log 'Optie simulate gekozen.' 528 rc=0

9 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 9 van status="$status_simulate" 530 else 531 "$PROGDIR/$scriptname" 532 rc=$? 533 if [[ $rc -eq 0 ]]; then 534 status="$status_success" 535 else 536 status="$status_error" 537 fi 538 fi # # 541 # Voeg de status toe aan de scriptbeschrijving. # 542 # # 543 # Voeg spaties toe aan de scriptbeschrijving. 544 scripttxt_tmp=${script[$script]}$spaces # Maak de scriptbeschrijving op de gewenste maat. 547 scripttxt=${scripttxt_tmp:0:scripttxt_len} # Voeg de status toe aan de scriptbeschrijving. 550 SCRIPT[$script]=$scripttxt$status done # # 555 # Toon uitgevoerde scripts met hun status. # 556 # # 557 clear 558 normal "$HEADER" 559 normal 560 normal "De volgende $SCRIPTS scripts zijn uitgevoerd: $SIMTXT" 561 for (( script=1; script<=scripts; script++ )); do 562 normal "$FILLER$script ${SCRIPT[$script]}" 563 done return } #-Functie # 569 # Naam: toon_afsluiten # 570 # Doel: Afsluitende meldingen en/of acties. # 571 # Arg.: Geen argumenten. # 572 # # 573 toon_afsluiten() { 574 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" : # no-op return } ############################################################################# 582 # Hoofdlijn # 583 ############################################################################# 584 # init_script 585 { 586 verwerk_invoer_sc 587 controleer_gebruiker_sc $SCRIPT_NEEDS_SUDO 588 bepaal_log_sc $SCRIPT_NEEDS_SUDO \ 589 LOG 590 controleer_invoer 591 toon_invoer 592 } 593 # verwerk 594 {

10 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 10 van # toon_gestart_sc 596 while true; do 597 toon_menu 598 verwerk_menukeuze 599 done 600 # toon_gestopt_sc 601 } 602 # afsl_script 603 { 604 # toon_afsluiten 605 # toon_afsluiten_sc 606 # exit } # Einde script.

Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6

Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6 Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: mkusb # 4 # Doel: Script voor het maken van

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: nas # 4 # Doel: Script voor het aankoppelen van

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/start-install Pagina 1 van 11

Bestand: /home/karel/scripts/start-install Pagina 1 van 11 Bestand: /home/karel/scripts/start-install Pagina 1 van 11 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: start-install # 4 # Doel: Voer installatiescripts

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: printer-install # 4 # Doel: Installeer

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14

Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14 Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: backup # 4 # Doel: Script voor het maken van

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/google-drive Pagina 1 van 5

Bestand: /home/karel/scripts/google-drive Pagina 1 van 5 Bestand: /home/karel/scripts/google-drive Pagina 1 van 5 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: google-drive # 4 # Doel: Script voor

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: nas # 4 # Doel: Koppel een NAS aan tijdens het

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: canon-mp495series # 4 # Doel: Installeer

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/ssync.sh Pagina 1 van 6

Bestand: /home/karel/scripts/ssync.sh Pagina 1 van 6 Bestand: /home/karel/scripts/ssync.sh Pagina 1 van 6 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: ssync.sh # 4 # Doel: Script voor het kopiëren

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/lshost Pagina 1 van 7

Bestand: /home/karel/scripts/lshost Pagina 1 van 7 Bestand: /home/karel/scripts/lshost Pagina 1 van 7 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: lshost # 4 # Doel: Toon computernaam en IP-nummer.

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mg3500series Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mg3500series Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/canon-mg3500series Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: canon-mg3500series # 4 # Doel:

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/deploy Pagina 1 van 20

Bestand: /home/karel/scripts/deploy Pagina 1 van 20 Bestand: /home/karel/scripts/deploy Pagina 1 van 20 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: deploy # 4 # Doel: Script voor het distribueren

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 11

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 11 Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 11 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: canon-mp495series # 4 # Doel: Installeer

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/youtube-downloader Pagina 1 van 7

Bestand: /home/karel/scripts/youtube-downloader Pagina 1 van 7 Bestand: /home/karel/scripts/youtube-downloader Pagina 1 van 7 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: youtube-downloader # 4 # Doel:

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/restore Pagina 1 van 16

Bestand: /home/karel/scripts/restore Pagina 1 van 16 Bestand: /home/karel/scripts/restore Pagina 1 van 16 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: restore # 4 # Doel: Zet mappen en bestanden

Nadere informatie

Prullenbak ledigen via terminal

Prullenbak ledigen via terminal Prullenbak ledigen via terminal Dit artikel werd gemaakt en getest onder Linux Mint 17.1 Cinnamon. Als je graag een leeg bureaublad hebt, dan kun je de aanwezige bureaubladpictogrammen verwijderen via

Nadere informatie

Gebruik van command-line operating systems

Gebruik van command-line operating systems Gebruik van command-line operating systems Mattias Holm & Kristian Rietveld Overzicht - Waarom hier meer over leren? - Wat is een shell? - Hoe werkt een shell? - Pipes en redirectie - Handige utilities

Nadere informatie

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009 TIP Kijk op karelzimmer.nl voor voor downloads, checklists, en scripts. 1. Installatie voorbereiden. 1.1. Aanmelden als karel. 1.2. Maak Ubuntu USB-stick aan via Systeem > Beheer > USB-opstartschijf aanmaken.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

U heeft als gebruikersnaam bijvoorbeeld André (e met accent aigu).

U heeft als gebruikersnaam bijvoorbeeld André (e met accent aigu). Dit document beschrijft de manier waarop u gegevens kunt overzetten van C@shflow versie 3.x naar C@shflow versie 3.4. Over het algemeen gaat overschakelen helemaal automatisch. Toch raden we u aan dit

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Ultranalysis installeren

Ultranalysis installeren Ultranalysis installeren Inhoud Systeemvereisten Ultranalysis Suite Base Setup downloaden Base Setup uitpakken Base Setup uitvoeren Net Framework Crystal Report PostGreSQL Ultranalysis Suite Systeemvereisten

Nadere informatie

Ipad gebruiken als extra scherm of buitenscherm met Yachtcontrol navigatie.

Ipad gebruiken als extra scherm of buitenscherm met Yachtcontrol navigatie. Ipad gebruiken als extra scherm of buitenscherm met Yachtcontrol navigatie. Inleiding Met behulp van het programma idisplay van ShapeServices. is het mogelijk om de ipad als extra scherm te gebruiken.

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Voor alle versies: firmware 4.0e, firmware 4.1e, firmware 4.2e, Firmware 4.3e

Voor alle versies: firmware 4.0e, firmware 4.1e, firmware 4.2e, Firmware 4.3e Voor alle versies: firmware 4.0e, firmware 4.1e, firmware 4.2e, Firmware 4.3e Je kan een Wii via twee verschillende manieren ombouwen. Hardmod: Je kan een chip in je Wii monteren. Een hele klus met de

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint.

De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint. De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint. De onderstaande stappen leiden u door het proces van het downloaden en installeren van de FreeStyle

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

Berekening van de hash-code van een bestand of CD

Berekening van de hash-code van een bestand of CD 1 Berekening van de hash-code van een bestand of CD Berekening van de hash-code van een bestand of CD Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Te gebruiken commando bij verschillende besturingsomgevingen 2 3. Download

Nadere informatie

Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client

Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client Deze handleiding beschrijft de stappen van de installatie van de VPN cliënt en de VMware vsphere Client. Versie 1.4 1) Installatie VPN

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

UNIFORM-Pocket PC Handleiding

UNIFORM-Pocket PC Handleiding UNIFORM-Pocket PC Handleiding Inhoud 1. Installatie UNIFORM Pocket PC... 3 2. Handleiding UNIFORM Pocket PC... 5 2.1 Attentielijst... 5 2.2 Dierkaart... 7 2.3 Registraties... 10 2.4 Synchroniseren... 10

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Inleiding Bij de installatie van Kluwer Belastingpraktijk (KBP) kunnen de volgende situaties (configuraties) van toepassing zijn op het systeem waarop het

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

WIP Com 3D/Connect Com 3D

WIP Com 3D/Connect Com 3D Vereisten 1 0. Vereisten 1. Een auto die is uitgerust met een WIP Com 3D-navigatiesysteem 2. Toegang tot de website http://peugeot.navigation.com 3. Voor de automatische installatie met behulp van de wizard

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Toelichting release notes. 23 oktober 2014

Toelichting release notes. 23 oktober 2014 Toelichting release notes 23 oktober 2014 2 Toelichting release notes 23 oktober 2014 Inleiding release notes Deze week ontvangen jullie de release notes waarin onder meer twee nieuwe Paddlets, verschillende

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013 Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Gebruikershandleiding Solis-VPN en Solis-VPN-Lite 1. Inleiding Met de dienst Solis-VPN kunt u toegang krijgen tot diensten en servers die niet via het publieke internet toegankelijk

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Instructie: Thuiswerken / remote werken

Instructie: Thuiswerken / remote werken Instructie: Thuiswerken / remote werken Om vanaf thuis te kunnen werken zijn er wat extra stappen noodzakelijk. Zo dien je bijvoorbeeld naar een bepaalde internet pagina te gaan en éénmalig op iedere pc

Nadere informatie

Dropbox installatie. Inhoud

Dropbox installatie. Inhoud Dropbox installatie Inhoud Inleiding... 2 U heeft nog geen Dropbox account... 3 U heeft een Dropbox account!... 8 Waar kan ik Dropbox nu vinden?... 14 Is Dropbox een veilig medium... 15 Kan ik met één

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project vertel ik wat Open Source is en wat ik daarover heb gevonden. Ik laat zien hoe ik een Virtuele machine geschikt maak voor Dual Boot. Dan laat ik zien hoe je 2 besturingssystemen

Nadere informatie

Inleiding. De update kan op twee manieren worden geïnstalleerd: automatisch of handmatig.

Inleiding. De update kan op twee manieren worden geïnstalleerd: automatisch of handmatig. - Installatie update d-basics Inleiding Aangezien voortdurend nieuwe koppelingen met boekhoudpakketten aan d-basics worden toegevoegd en bestaande koppelingen als gevolg van versie wijzigingen van boekhoudpakketten

Nadere informatie

Legal Eagle Agendafix. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal

Legal Eagle Agendafix. 2011 Sdu Uitgevers / A. Koppenaal Legal Eagle Agendafix / A. Koppenaal I Legal Eagle Agendafix Inhoudsopgave Algemene informatie 1 OLE error 2 LE_agendafix.zip... downloaden 3 LE3Agenda.reg... 4 RegOCX.exe... 6 vfpoledb.exe... 7 Synchroniseren

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Inhoudsopgave 1. Xelion 6 MT Beheer 3 1.1 Wat doe je via de Master Tenant? 3 2. Een nieuwe tenant activeren 4 2.1 Je tenant verder afronden 5 2.1.1 Label & Naam toekennen

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

TI 84-plus Software. TI Connect. Downloaden, installeren en gebruiken. Wouter Bailleul

TI 84-plus Software. TI Connect. Downloaden, installeren en gebruiken. Wouter Bailleul TI 84-plus Software TI Connect Downloaden, installeren en gebruiken Wouter Bailleul Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 TI Connect downloaden... 3 TI Connect installeren... 4 TI Connect gebruiken... 5 Verbinding

Nadere informatie

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up FerdiWeb Back-up Na aanmelding krijgt u van ons een e-mail met daarin een link naar het back-up programma, die u dient te installeren op de computer waarvan u een back-up wilt maken. Het wachtwoord wordt

Nadere informatie

Comodo Personal Firewall

Comodo Personal Firewall Comodo Personal Firewall Comodo Personal Firewall is een van de beste firewalls: eenvoudig in gebruik, compleet, professioneel, gemakkelijk te begrijpen en ook nog eens gratis. Comodo Firewall vraagt eerst

Nadere informatie

Instructie voor het draadloos netwerk. Korte instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten versie 2010-06. Stap 1. Stap 2.

Instructie voor het draadloos netwerk. Korte instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten versie 2010-06. Stap 1. Stap 2. Instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten In de meeste gebouwen van het Drenthe college zijn twee draadloze netwerken beschikbaar. Een netwerk voor de studenten en een netwerk voor

Nadere informatie

Werkinstructie Verbinden met Airborne

Werkinstructie Verbinden met Airborne Werkinstructie Verbinden met Airborne We hebben binnen onze scholen draadloze netwerken aangelegd. De standaard waarmee deze netwerken zijn aangelegd noemen wij de Airborne standaard. Het draadloze netwerk

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory...

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory... Installatie Belcofin Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Download Belcofin... 2 2. BelcofinSetup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten... 3 2.2 Selectie van installatie directory... 4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

UPGRADE INSTRUCTIE ALLEEN VOOR CORE2 GEBRUIKERS!

UPGRADE INSTRUCTIE ALLEEN VOOR CORE2 GEBRUIKERS! DiGiCo SD serie V929 UPGRADE INSTRUCTIE ALLEEN VOOR CORE2 GEBRUIKERS! Beste DiGiCo gebruiker, Er is nieuwe software beschikbaar voor de DiGiCo SD consoles. Deze upgrade bevat een aantal belangrijke bug

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

RCForb (Client) Gebruikers handboek Werken met RCForb Client overzicht

RCForb (Client) Gebruikers handboek Werken met RCForb Client overzicht RCForb (Client) Gebruikers handboek Werken met RCForb Client overzicht Pagina 1 van 9 Installatie & Eerste Run (Client) Nederlandse vertaling ON8LW Downloaden en installeren U kunt de meest recente versie

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

DOWNLOADEN EN INSTALLEREN VAN PEUGEOT ALERT ZONE OP. WIP Nav/Connect Nav. Vereisten

DOWNLOADEN EN INSTALLEREN VAN PEUGEOT ALERT ZONE OP. WIP Nav/Connect Nav. Vereisten Vereisten 1 0. Vereisten 1. Een auto die is uitgerust met een WIP Nav-/Connect Nav-navigatiesysteem 2. Toegang tot de website http://peugeot.navigation.com 3. Voor de automatische installatie met behulp

Nadere informatie

HANDLEIDING OWNCLOUD WINDOWS CLOUDDISKSPACE

HANDLEIDING OWNCLOUD WINDOWS CLOUDDISKSPACE HANDLEIDING OWNCLOUD WINDOWS CLOUDDISKSPACE Versie 30 December 2014 Inhoud Inleiding... 2 1. Installatie... 3 2. Account instellen... 4 3. Mappen toevoegen... 5 4. Synchronisatie client gebruiken... 9

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installeren van ROSA updates ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_install_updates_v12.doc 2004-2007 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 1. Installeren van ROSA updates

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Uw persoonlijke dashboard voor Wft Triple A

Uw persoonlijke dashboard voor Wft Triple A Uw persoonlijke dashboard voor Wft Triple A Heeft u een verplicht profiel? Hier staat welke Wft-module daaronder valt. Heeft u een bedrijfsabonnement? Uw werkgever kan uw verplichte profiel uitbreiden

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Installatie EPLAN Education 2.5

Installatie EPLAN Education 2.5 Installatie EPLAN Education 2.5 Ver. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 INSTALLEREN... 3 64 bit-versie van het EPLAN platform... 3 VALIDEREN... 7 PROJECTEN EN ARTIKELEN UIT EERDERE VERSIE OVERNEMEN...

Nadere informatie

Installatie van Linux Mint 13 (xfce)

Installatie van Linux Mint 13 (xfce) Installatie van Linux Mint 13 (xfce) Als u eenmaal bent opgestart via een cd/dvd of een USB stick, dan heeft u het volgende scherm voor u. U kunt nu op uw gemak Linux Mint verkennen en start gerust een

Nadere informatie

Cursus DropBox. Installeren. Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop.

Cursus DropBox. Installeren. Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop. Cursus DropBox Installeren Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop. Installatie Open het bestand Dropbox.exe Klik op Ja of Uitvoeren Klik op Install Ik ga er vanuit

Nadere informatie

Afhankelijk van de versie van het Apple besturingssysteem dat u heeft, genaamd OS X, moet u een van de volgende versies van de software downloaden:

Afhankelijk van de versie van het Apple besturingssysteem dat u heeft, genaamd OS X, moet u een van de volgende versies van de software downloaden: Handleiding telewerken voor Apple (OS X besturingssysteem) Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het mogelijk om via internet gebruik te maken van de GGDkantoorautomatisering (GGD Portal). Dit gaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Legal Insolve Update handleiding 1. Licentiebestand... vernieuwen 2008 KSU

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Legal Insolve Update handleiding 1. Licentiebestand... vernieuwen 2008 KSU Inhoudsopgave I Inhoudsopgave Legal Insolve Update handleiding 1 Voordat u begint... 1 Update downloaden... 1 Update installeren... 3 Update herstellen... 5 Licentiebestand... vernieuwen 7 Licentie activeren...

Nadere informatie

Handleiding ICT. McAfee Antivirus

Handleiding ICT. McAfee Antivirus Handleiding ICT Inleiding SDW biedt medewerkers de mogelijkheid om op hun privé laptop of computer, antivirus software te installeren. De antivirus software geleverd door McAfee zorgt ervoor dat uw laptop

Nadere informatie