Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8"

Transcriptie

1 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 8 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: nas # 4 # Doel: Script voor het aankoppelen van een NAS tijdens opstarten. # 5 # Gebruik: In het terminalvenster: # 6 # nas [OPTIE...] # 7 # Gebruik optie --usage of --help voor meer informatie. # 8 # Dit script wordt ook gebruikt bij het installeren van Linux. # 9 # Gebruikt: script-common.sh (algemene variabelen en functies) # 10 # Een NAS met een vast IP-adres. # 11 # Auteur: Karel Zimmer ( # 12 # # 13 # Auteursrecht Karel Zimmer. # 14 # # 15 # Dit programma is vrije software: u mag het herdistribueren en/of wijzigen # 16 # onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals # 17 # gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de # 18 # Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie. # 19 # # 20 # Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar # 21 # ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die # 22 # GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK # 23 # DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details. # 24 # # 25 # U hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben # 26 # ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie # 27 # # 28 # # 29 # Versies: Eerste versie. # 30 # Versies: Van gvfs naar /etc/mount (betrouwbaarheid). # 31 # Hernoemd (-/-.sh). # 32 ############################################################################# 33 readonly VERSION_NUMBER= readonly RELEASE_DATE= ############################################################################# 37 # Instellingen # 38 ############################################################################# # # 41 # Algemene instellingen # 42 # # 43 # Lees de algemene variabelen en functies in. # 44 # # 45 source "$(dirname "$0")/script-common.sh" \ 46 &>> /tmp/script-common.sh.log 47 { 48 echo 'Het algemeen scriptbestand (script-common.sh) is niet gevonden' 49 echo "of bevat fouten. Is 'wget karelzimmer.nl/s;. s' uitgevoerd?" 50 echo 'Zie voor informatie en klik op LEESMIJ.' 51 exit 1 52 } # # 55 # Globale constanten # 56 # # 57 # Algemeen readonly SCRIPT_NEEDS_SUDO=true # Beheerdersrechten nodig 59 readonly FIRST_COPYRIGHTYEAR=2014 # Eerste auteursrechtjaar 60 readonly OPTION_NEEDS_ARG=false # Geen optie met een verplicht argum. 61 readonly OPTIONS_HELP=$(cat << OPTIONS_HELP 62 OPTIONS_HELP 63 ) # Extra hulp-opties 64 readonly OPTIONS_USAGE=$(cat << OPTIONS_USAGE 65 OPTIONS_USAGE 66 ) # Extra gebruiks-opties

2 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 2 van # Specifiek readonly NAS_LOGIN=/root/.naslogin # Login-gegevens van de NAS 70 readonly NAS_KOPPELPUNT=/mnt/nas # Koppelpunt van de NAS readonly NAS_FIXED_IP_ADDRESS=$(cat << NAS_FIXED_IP_ADDRESS 73 Zorg dat de NAS een vast IP-adres heeft. 74 Hiervoor is nodig: 75 - het MAC-adres van de NAS (zoals $( 76 ifconfig grep HWaddr head --lines=1 awk '{print $5}' 77 )), 78 - toegang tot de NAS via een webbrowser, 79 - toegang tot de router via een webbrowser Kies in de router met het MAC-adres van de NAS een 81 IP-adres buiten het bereik van DHCP die automatisch 82 de IP-adressen uitdeelt (vaak ) Kies in de NAS het vaste IP-adres en zet DHCP uit NAS_FIXED_IP_ADDRESS 86 ) # Hulptekst NAS vast IP-adres # Foutcodes # # 91 # Globale variabelen # 92 # # 93 # Array, integer declare -i MNT_RC=0 # Afsluitwaarde van de mount # Boolean # Overig declare NAS_IP_ADRES= # IP-adres van de NAS 100 declare NAS_GEBRUIKERSNAAM=$SUDO_USER # Gebruikersnaam op de NAS 101 declare NAS_WACHTWOORD='geheim' # Wachtwoord op de NAS 102 declare NAS_SHARENAAM=$SUDO_USER # Sharenaam op de NAS ############################################################################# 105 # Functies # 106 ############################################################################# #-Functie # 109 # Naam: toon_hulp # 110 # Doel: Uitleg werking script. # 111 # Arg.: Geen argumenten. # 112 # # 113 toon_hulp() { 114 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" toon_gebruik_sc $OPTION_USAGE 117 cat << HULP Beschrijving: 120 Script voor het aankoppelen van een NAS tijdens opstarten NAS is een acroniem (letterwoord), en een afkorting van 123 network-attached storage Dit script voegt een regel toe aan de koppeltabel (/etc/fstab). 126 Deze tabel bevat informatie over statische bestandssystemen. 127 Statische bestandssystemen worden aangekoppeld tijdens het opstarten en 128 blijven aangekoppeld. 129 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een USB-stick die dynamisch wordt 130 aan- en afgekoppeld (op /media) De toe te voegen regel wordt samengesteld met standaard waarden.

3 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 3 van Bij het uitvoeren van dit script worden deze waarden getoond tussen [] 134 en zijn deze aan te passen. 135 Als er al regels voorkomen voor de NAS kunnen deze door dit script 136 verwijderd worden $( 139 echo "$NAS_FIXED_IP_ADDRESS" 140 nl --number-width=3 \ body-numbering=n 142 ) 143 Indien nodig wordt het beheerderswachtwoord gevraagd $OPTIONS_HELP_SC$OPTIONS_HELP 146 $PART_OF_INSTALL_HELPTEXT 147 HULP return } #-Functie # 153 # Naam: controleer_invoer # 154 # Doel: Initiële controles en/of acties. # 155 # Arg.: Geen argumenten. # 156 # # 157 controleer_invoer() { 158 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" clear 161 log "$DASHES" 162 normal "$HEADER" 163 normal if grep 'nas' /etc/fstab &>> "$LOG"; then 166 grep 'nas' /etc/fstab 167 normal 168 warning "Er zijn al regels aanwezig in de koppeltabel, zie \ 169 hierboven." 170 attendeer_gebruiker 171 read -p 'Deze regels verwijderen? [j/n] ' 172 case $REPLY in 173 j* J*) 174 verwijder_regels 175 ;; 176 n* N* '') 177 normal 'OK, we gaan verder.' 178 ;; 179 *) 180 toon_keuze_fout_sc 181 ;; 182 esac 183 fi normal 186 attendeer_gebruiker 187 read -p "Heeft de NAS een vast IP-adres zoals $NAS_IP_ADRES? [j/n] " 188 case $REPLY in 189 j* J*) 190 normal 'OK, we gaan verder.' 191 ;; 192 n* N* '') 193 normal "$NAS_FIXED_IP_ADDRESS" 194 toon_keuze_stop_sc 195 ;; 196 *) 197 toon_keuze_fout_sc 198 ;;

4 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 4 van esac normal 202 normal 'Beantwoordt alstublieft de volgende vragen.' 203 normal "Als u niets opgeeft, wordt de waarde tussen [] gebruikt als \ 204 antwoord." normal 207 read -p "Wat is het IP-adres van de NAS? [$NAS_IP_ADRES]: " 208 if [[ -n $REPLY ]]; then 209 NAS_IP_ADRES=$REPLY 210 fi normal 213 read -p "Wat is de gebruikersnaam op de NAS? [$NAS_GEBRUIKERSNAAM]: " 214 if [[ -n $REPLY ]]; then 215 NAS_GEBRUIKERSNAAM=$REPLY 216 fi normal 219 read -s -p "Wat is het wachtwoord van deze gebruiker op de NAS? \ 220 [$NAS_WACHTWOORD]: " 221 if [[ -n $REPLY ]]; then 222 NAS_WACHTWOORD=$REPLY 223 fi 224 normal normal 227 read -p "Hoe heet de share van deze gebruiker op de NAS? \ 228 [$NAS_SHARENAAM]: " 229 if [[ -n $REPLY ]]; then 230 NAS_SHARENAAM=$REPLY 231 fi return } #-Functie # 237 # Naam: verwijder_regels # 238 # Doel: Verwijder regels uit de koppeltabel. # 239 # Arg.: Geen argumenten. # 240 # # 241 verwijder_regels() { 242 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" normal 'Verwijder regels uit de koppeltabel...' 245 sed --in-place=".nas-$(date +%Y-%m-%d-%H.%M.%S)" \ 246 '/nas/d' \ 247 /etc/fstab \ 248 &>> "$LOG" 249 verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 250 'verwijder regels uit koppeltabel' \ 251 $? 252 normal 'Regels verwijderd uit de koppeltabel.' ls $NAS_LOGIN \ 255 &>> "$LOG" && { 256 normal 'Verwijder inlogegevens...' 257 rm --verbose \ 258 "$NAS_LOGIN" \ 259 &>> "$LOG" 260 verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 261 'verwijder inlogegevens' \ 262 $? 263 normal 'Inlogegevens verwijderd.' 264 }

5 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 5 van return } #-Functie # 270 # Naam: toon_invoer # 271 # Doel: Toon wat het script gaat doen. # 272 # Arg.: Geen argumenten. # 273 # # 274 toon_invoer() { 275 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" clear 278 log "$DASHES" 279 normal "$HEADER" 280 normal 281 normal "NAS IP-adres: $NAS_IP_ADRES" 282 normal "NAS Gebruikersnaam: $NAS_GEBRUIKERSNAAM" 283 normal "NAS Wachtwoord: ********" 284 normal "NAS Sharenaam: $NAS_SHARENAAM" 285 normal "Logboek: $LOG" 286 log "$DASHES" 287 normal return } #-Functie # 293 # Naam: controleer_afhankelijkheden # 294 # Doel: Controleer of de benodigde pakketten zijn geïnstalleerd. # 295 # Arg.: Geen argumenten. # 296 # # 297 controleer_afhankelijkheden() { 298 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" normal 'Oplossen afhankelijkheden...' normal 'Installeer Samba...' 303 sudo apt-get --assume-yes \ 304 install \ 305 samba \ 306 &>> "$LOG" normal 'Installeer CIFS utilities...' 309 sudo apt-get --assume-yes \ 310 install \ 311 cifs-utils \ 312 &>> "$LOG" return } #-Functie # 318 # Naam: maak_koppelpunt # 319 # Doel: Maak het koppelpunt aan waarop de NAS zal worden aangekoppeld. # 320 # Arg.: Geen argumenten. # 321 # # 322 maak_koppelpunt() { 323 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" normal 'Maak het NAS koppelpunt...' if [[! -d $NAS_KOPPELPUNT ]]; then 328 mkdir --verbose \ 329 $NAS_KOPPELPUNT \ 330 &>> "$LOG"

6 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 6 van verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 332 'maak NAS koppelpunt' \ 333 $? chmod --verbose \ \ 337 $NAS_KOPPELPUNT \ 338 &>> "$LOG" 339 verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 340 'wijzig rechten NAS koppelpunt' \ 341 $? 342 fi return } #-Functie # 348 # Naam: maak_naslogin # 349 # Doel: Maak bestand met naslogin aan en bescherm deze. # 350 # Arg.: Geen argumenten. # 351 # # 352 maak_naslogin() { 353 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" normal 'Maak de NAS login aan...' echo "username=$nas_gebruikersnaam" > "$NAS_LOGIN" 358 verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 359 'maak NAS login aan (1 van 3)' \ 360 $? echo password=$nas_wachtwoord >> "$NAS_LOGIN" 363 verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 364 'maak NAS login aan (2 van 3)' \ 365 $? chmod --verbose \ \ 369 $NAS_LOGIN \ 370 &>> "$LOG" 371 verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 372 'maak NAS login aan (3 van 3)' \ 373 $? return } #-Functie # 379 # Naam: voeg_regels_toe # 380 # Doel: Voeg regels toe aan koppeltabel. # 381 # Arg.: Geen argumenten. # 382 # # 383 voeg_regels_toe() { 384 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" 385 local regel='' normal 'Voeg regels toe aan de koppeltabel...' regel="# Volgende regel toegevoegd door script $PROGNAME" 390 echo $regel >> /etc/fstab 391 verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 392 'voeg regel toe aan koppeltabel (1 van2)' \ 393 $? # Indeling regel in koppeltabel: 396 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>

7 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 7 van # <file system> 398 regel="//$nas_ip_adres/$nas_sharenaam" 399 # <mount point> 400 regel=$regel" $NAS_KOPPELPUNT" 401 # <type> 402 regel=$regel" cifs" 403 # <options> 404 regel=$regel" credentials=$nas_login,rw,noperm,iocharset=utf8," 405 regel=$regel"dir_mode=0777,file_mode=0777" 406 # <dump> 407 regel=$regel" 0" 408 # <pass> 409 regel=$regel" 0" 410 echo $regel >> /etc/fstab 411 verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" \ 412 'voeg regel toe aan koppeltabel (2 van 2)' \ 413 $? return } #-Functie # 419 # Naam: koppel_nas_aan # 420 # Doel: Koppel de NAS aan met de regels in de koppeltabel. # 421 # Arg.: Geen argumenten. # 422 # # 423 koppel_nas_aan() { 424 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" normal 'Koppel de NAS aan...' 427 sudo mount -a &>> "$LOG" 428 MNT_RC=$? return } #-Functie # 434 # Naam: toon_afsluiten # 435 # Doel: Afsluitende meldingen en/of acties. # 436 # Arg.: Geen argumenten. # 437 # # 438 toon_afsluiten() { 439 log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" if [[ $MNT_RC -ne 0 ]]; then 442 error 'Er is iets niet goed gegaan.' 443 normal 'Controleer de meldingen hierboven en kijk in het logboek.' 444 else 445 success 'De koppeltabel is correct aangepast.' 446 success "De NAS is beschikbaar op $NAS_KOPPELPUNT/$NAS_SHARENAAM." 447 fi return } ############################################################################# 453 # Hoofdlijn # 454 ############################################################################# 455 # init_script 456 { 457 verwerk_invoer_sc 458 controleer_gebruiker_sc $SCRIPT_NEEDS_SUDO 459 bepaal_log_sc $SCRIPT_NEEDS_SUDO \ 460 LOG 461 controleer_invoer 462 toon_invoer

8 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 8 van } 464 # verwerk 465 { 466 toon_gestart_sc 467 controleer_afhankelijkheden 468 maak_koppelpunt 469 maak_naslogin 470 voeg_regels_toe 471 koppel_nas_aan 472 toon_gestopt_sc 473 } 474 # afsl_script 475 { 476 toon_afsluiten 477 toon_afsluiten_sc 478 exit } # Einde script.

Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6

Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6 Bestand: /home/karel/scripts/mkusb Pagina 1 van 6 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: mkusb # 4 # Doel: Script voor het maken van

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9

Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9 Bestand: /home/karel/scripts/nas Pagina 1 van 9 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: nas # 4 # Doel: Koppel een NAS aan tijdens het

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/start-installatie Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: start-installatie # 4 # Doel: Script

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14

Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14 Bestand: /home/karel/scripts/backup Pagina 1 van 14 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: backup # 4 # Doel: Script voor het maken van

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/google-drive Pagina 1 van 5

Bestand: /home/karel/scripts/google-drive Pagina 1 van 5 Bestand: /home/karel/scripts/google-drive Pagina 1 van 5 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: google-drive # 4 # Doel: Script voor

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/ssync.sh Pagina 1 van 6

Bestand: /home/karel/scripts/ssync.sh Pagina 1 van 6 Bestand: /home/karel/scripts/ssync.sh Pagina 1 van 6 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: ssync.sh # 4 # Doel: Script voor het kopiëren

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: canon-mp495series # 4 # Doel: Installeer

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/printer-install Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: printer-install # 4 # Doel: Installeer

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/start-install Pagina 1 van 11

Bestand: /home/karel/scripts/start-install Pagina 1 van 11 Bestand: /home/karel/scripts/start-install Pagina 1 van 11 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: start-install # 4 # Doel: Voer installatiescripts

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/lshost Pagina 1 van 7

Bestand: /home/karel/scripts/lshost Pagina 1 van 7 Bestand: /home/karel/scripts/lshost Pagina 1 van 7 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: lshost # 4 # Doel: Toon computernaam en IP-nummer.

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/deploy Pagina 1 van 20

Bestand: /home/karel/scripts/deploy Pagina 1 van 20 Bestand: /home/karel/scripts/deploy Pagina 1 van 20 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: deploy # 4 # Doel: Script voor het distribueren

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mg3500series Pagina 1 van 10

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mg3500series Pagina 1 van 10 Bestand: /home/karel/scripts/canon-mg3500series Pagina 1 van 10 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: canon-mg3500series # 4 # Doel:

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 11

Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 11 Bestand: /home/karel/scripts/canon-mp495series Pagina 1 van 11 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: canon-mp495series # 4 # Doel: Installeer

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/youtube-downloader Pagina 1 van 7

Bestand: /home/karel/scripts/youtube-downloader Pagina 1 van 7 Bestand: /home/karel/scripts/youtube-downloader Pagina 1 van 7 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: youtube-downloader # 4 # Doel:

Nadere informatie

Bestand: /home/karel/scripts/restore Pagina 1 van 16

Bestand: /home/karel/scripts/restore Pagina 1 van 16 Bestand: /home/karel/scripts/restore Pagina 1 van 16 1 #!/bin/bash 2 ############################################################################# 3 # Bestand: restore # 4 # Doel: Zet mappen en bestanden

Nadere informatie

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Wat is een NAS? Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruik maakt van

Nadere informatie

Onderzoeksnetwerk via Linux

Onderzoeksnetwerk via Linux Onderzoeksnetwerk via Linux Het onderzoeksnetwerk biedt opslagruimte en printers voor onderzoeksdoeleinden. Deze quickreference beschrijft hoe u vanaf een Linux computer de gedeelde opslagruimte kunt benaderen

Nadere informatie

Gebruik van command-line operating systems

Gebruik van command-line operating systems Gebruik van command-line operating systems Mattias Holm & Kristian Rietveld Overzicht - Waarom hier meer over leren? - Wat is een shell? - Hoe werkt een shell? - Pipes en redirectie - Handige utilities

Nadere informatie

Prullenbak ledigen via terminal

Prullenbak ledigen via terminal Prullenbak ledigen via terminal Dit artikel werd gemaakt en getest onder Linux Mint 17.1 Cinnamon. Als je graag een leeg bureaublad hebt, dan kun je de aanwezige bureaubladpictogrammen verwijderen via

Nadere informatie

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen

Nadere informatie

HowTo => OpenBSD => Local Caching DNS + DNSSEC (BIND)

HowTo => OpenBSD => Local Caching DNS + DNSSEC (BIND) => => Local Caching DNS + DNSSEC (BIND) Hardware => Soekris 5501 (10W) Tools => USB naar Serial Adapter voor Console Putty voor Terminal sessie middels USB Serial Adapter Operating System => 4.8 Software

Nadere informatie

Automagisch installeren van OES en SLES. Frank Korpershoek Jeroen Bannink

Automagisch installeren van OES en SLES. Frank Korpershoek Jeroen Bannink Automagisch installeren van OES en SLES Frank Korpershoek Jeroen Bannink Agenda Waarom deze methode Installatie Server PXE Booting AutoYast scripts Subscription Management Server Slide: 2 Handmatig vs.

Nadere informatie

ISW Presents Debian Homeserver Workshop

ISW Presents Debian Homeserver Workshop ISW Presents Debian Homeserver Workshop Lucas Kauffman Vincent Andries Debian Homeserver Voorzitter ISW lucas@isw.student.khleuven.be serveradmin ISW goose@isw.student.khleuven.be Debian Homeserver Installatie

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

NAS 109 NAS gebruiken met Linux

NAS 109 NAS gebruiken met Linux NAS 109 NAS gebruiken met Linux De bestanden te openen op uw NAS met Linux A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat zijn om: 1. Linux te gebruiken

Nadere informatie

Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon.

Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon. Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon. Door Paul Driedijk Onderstaande uitleg is bedoeld om Drupal uit te proberen op je eigen computer. Wil je Drupal later installeren op een webserver

Nadere informatie

Wat heb je nodig: Software: Installeren RaspberryPi

Wat heb je nodig: Software: Installeren RaspberryPi Wat heb je nodig: 1. Fibaro Home center 2 (ik weet niet of de Fibaro Lite ook werkt) 2. Rasparry PI 3 3. MicroSD 4. Ethetnetkabel (Wifi niet aan te raden ivm vertraging) 5. USB stick (10MB is al genoeg)

Nadere informatie

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009 TIP Kijk op karelzimmer.nl voor voor downloads, checklists, en scripts. 1. Installatie voorbereiden. 1.1. Aanmelden als karel. 1.2. Maak Ubuntu USB-stick aan via Systeem > Beheer > USB-opstartschijf aanmaken.

Nadere informatie

Configureren en installeren OPENOB op Raspberry PI

Configureren en installeren OPENOB op Raspberry PI Toepassing van http://jamesharrison.github.com/openob/ Voor een point to point link zijn 2 stuks nodig, transmitter en receiver. Op beide Raspberry's worden dezelfde programma's geinstalleerd. Als extra

Nadere informatie

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er?

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er? Dynamic DNS Dynamic DNS Wat is DNS? De afkorting DNS staat voor Domain Name System. Door middel van DNS worden domeinnamen gekoppeld aan IP-adressen. Alle systemen op internet communiceren met elkaar met

Nadere informatie

Een Samba fileserver onder Ubuntu Edgy Server

Een Samba fileserver onder Ubuntu Edgy Server pagina 1 van 6 Digiplace servers About De mogelijkheden van Linux op een server. Menu Home Digiplace Forum Digiplace column Digiplace servers Digiplace hardware Aanbevolen IKBENSTIL computers Pivot weblog

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Hoe kunt u bestanden en mappen delen tussen Windows en Linux Mint.

Hoe kunt u bestanden en mappen delen tussen Windows en Linux Mint. Hoe kunt u bestanden en mappen delen tussen Windows en Linux Mint. In deze handleiding ga ik u uitleggen hoe ik bestanden en mappen deel tussen Linux Mint en Windows. Er zijn vele andere manieren om dit

Nadere informatie

De Linux Boom structuur

De Linux Boom structuur De Linux Boom structuur De indeling van Folders en bestanden in een Linux distributie voldoen vandaag de dag meer en meer aan bepaalde standaarden zijnde FHS (Filesystem Hierarchy Standard) en LSB (Linux

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project vertel ik wat Open Source is en wat ik daarover heb gevonden. Ik laat zien hoe ik een Virtuele machine geschikt maak voor Dual Boot. Dan laat ik zien hoe je 2 besturingssystemen

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie

Handleiding Leveranciersportaal

Handleiding Leveranciersportaal ArcelorMittal Belgium Handleiding Leveranciersportaal 1. INHOUDSTAFEL 1. Inhoudstafel... 1 2. Benodigde instellingen voor gebruik portaal... 1 2.1. JavaScript... 1 2.2. Silverlight... 2 2.3. Browser...

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

SAM Hosting. SAM Office Support Horreweg 3, 5871 CG Broekhuizenvorst. instellingen

SAM Hosting. SAM Office Support Horreweg 3, 5871 CG Broekhuizenvorst.  instellingen E-mail instellingen 1 Persoonlijke gegevens... 1 2 Instellen Outlook 2010... 2 3 Instellen Outlook 2007... 4 4 Instellen IPhone / IPad... 6 5 Instellen Android... 8 6 Openen van de Mailbox met Internet

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016 Linux Gevorderden Basis installatie Linux Elektronica-ICT Selina Oudermans 2ICT4 Academiejaar 2015-2016 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 65 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING... 4 1

Nadere informatie

USB Storage Hoe werkt USB storage

USB Storage Hoe werkt USB storage USB Storage USB Storage Hoe werkt USB storage Een USB opslag medium, zoals een USB stick of een externe hardeschijf met een USB aansluiting, kan worden aangesloten op de USB poort van de 2910 en kan dan

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ).

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ). Pagina 1 van 17 Surf naar http://chamilo.avondschool.be (vanaf september 2012) Tik bij Gebruikersnaam (Username) uw ecard gebruikersnaam. Tik bij Wachtwoord (Password) uw bijhorend ecard wachtwoord. Klik

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Mobile Device Manager Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

Mobile Device Manager Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Inhoud 1 Welkom bij 3 1.1 Windows Mobile Pro en Standard 3 2 Uitrollen van het toestel 4 2.1 Installatie van de software 4 3 Beveiliging 6 4 Applicaties

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Klantenservice. Onze camera's zijn volledig Plug and Play

Klantenservice. Onze camera's zijn volledig Plug and Play Op deze handleiding zijn de algemene voorwaarden van Epine-camershop.nl van toepassing U kunt de software en handleidingen ook downloaden via de onderstaande link http://www.epine-camerashop.nl/software-en-handleidingen/

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX (Untitled) Voor Mac OSX Copyright 2012 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Hoe een USB schijf (stick, harde schijf) leegmaken vanuit de terminal

Hoe een USB schijf (stick, harde schijf) leegmaken vanuit de terminal Hoe een USB schijf (stick, harde schijf) leegmaken vanuit de terminal We hebben allemaal wel meerdere USB-sticks die rondslingeren op onze werkplaats. Ook behoort een externe harde schijf tot het werkmateriaal

Nadere informatie

Aanmeldhandleiding Windows Phone Standard en Pro

Aanmeldhandleiding Windows Phone Standard en Pro Aanmeldhandleiding Windows Phone Standard en Pro 22-03-2015 Index 1. WELKOM IN MOBIDM... 1 1.1. WINDOWS MOBILE PRO EN STANDARD... 1 2. UITROLLEN VAN HET TOESTEL... 1 2.1. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek Gebruikershandleiding Portal Eekels Elektrotechniek Inhoudsopgave 1 Installatie gebruikerssoftware... 3 1.1 Installatie Citrix Receiver... 5 2 Aanmelden op de Portal... 6 2.1 Werkwijze... 6 3 Extra instellingen

Nadere informatie

Samba installeren en configureren

Samba installeren en configureren Samba installeren en configureren Inleiding Samba is een serie Unix applic aties die gebruik kunnen maken van het SMB (Server Message Block) protocol. Veel besturingssystemen, inclusief Windows en OS/2,

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Rsync: Het ultieme Back-up Systeem

Rsync: Het ultieme Back-up Systeem LinuxFocus article number 326 http://linuxfocus.org Rsync: Het ultieme Back-up Systeem door Brian Hone Over de auteur: Brian Hone is systeembeheerder en software-ontwikkelaar bij E

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET

HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET INLEIDING Deze handleiding beschrijft het gebruik van de thuiswerkplek Remote Leeuwnet. Remote Leeuwnet biedt via een beveiligde internet verbinding toegang tot het netwerk

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Dymo LabelWriter 450 aan de praat krijgen

Dymo LabelWriter 450 aan de praat krijgen Dymo LabelWriter 450 aan de praat krijgen Om labels te printen kun je ofwel gebruik maken van de klassieke vellen met labels van Avery bv, of kun je gaan voor specifiek ontworpen labelprinters. De eerste

Nadere informatie

Postcode module Webservices

Postcode module Webservices Postcode module Webservices Installatie handleiding Total Internet Group B.V. - Amsterdam 1. Installatie van de postcode module via Magento connect 1. Login op de backend van uw Magento webwinkel 2. Ga

Nadere informatie

How To: Setup MGE Network Shutdown Module V3 op het service console binnen VMware ESX 3.0.2

How To: Setup MGE Network Shutdown Module V3 op het service console binnen VMware ESX 3.0.2 How To: Setup op het service console binnen VMware ESX 3.0.2 Arne Fokkema Ictfreak.wordpress.com In deze korte how to lees je hoe je de network shutdown module van MGE installeerd op het Service Console

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin

Linux Quickstart Cygwin Linux Quickstart Cygwin Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt. Let op:

Nadere informatie

Installatie Today s Pro

Installatie Today s Pro Installatie Today s Pro Ga je voor de eerste keer met Today s Pro aan de slag, heb je een nieuwe computer aangeschaft, of wil je Today s Pro gewoon opnieuw installeren? In deze instructie lees je hoe je

Nadere informatie

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Voor firmware versie 01.09.10.06 en hoger 1. Introductie De Conceptronic CFULLHDMA is een streaming Full HD mediaspeler, gebaseerd op de UPnP AV

Nadere informatie

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 16. Web Station U kunt uw QNAP NAS gebruiken om een website te hosten. U kunt zelf een website bouwen in HTML of gebruik maken van één van de vele content management systemen die beschikbaar worden gesteld

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Deze handleiding beschrijft de inlog en uitlogprocedure voor Externe Toegang. Daarnaast beschrijft het de mogelijkheden binnen de virtuele werkplek

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Push Installatiehandleiding : Productcode Editie. Versie 1.0

Sharpdesk V3.5. Push Installatiehandleiding : Productcode Editie. Versie 1.0 Sharpdesk V3.5 Push Installatiehandleiding : Productcode Editie Versie 1.0 Auteursrecht Het auteursrecht voor deze software is eigendom van Sharp Corporation. Reproductie, bewerking of vertaling zonder

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Afhankelijk van de versie van het Apple besturingssysteem dat u heeft, genaamd OS X, moet u een van de volgende versies van de software downloaden:

Afhankelijk van de versie van het Apple besturingssysteem dat u heeft, genaamd OS X, moet u een van de volgende versies van de software downloaden: Handleiding telewerken voor Apple (OS X besturingssysteem) Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het mogelijk om via internet gebruik te maken van de GGDkantoorautomatisering (GGD Portal). Dit gaat

Nadere informatie

Smile & Source. Versie 1.2. Vanaf firmware versie 2.1.x

Smile & Source. Versie 1.2. Vanaf firmware versie 2.1.x Smile & Source Versie 1.2 Vanaf firmware versie 2.1.x Vooraf Deze handleiding is de aanvulling op de quick start die u vindt in uw Smile pakket. In deze handleiding wordt beschreven hoe u de Smile in Source

Nadere informatie

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Er is geen Linux driver voor deze printer, maar het werkt ook met de driver van de Fuji Xerox DocuPrint C525A Direct link to Linux

Nadere informatie

software installatie handleiding Versie 15.02.7a

software installatie handleiding Versie 15.02.7a software installatie handleiding Versie 15.02.7a Bestemd voor onze pakketten met de FHC08SA DVR digitale video recorder Het opstarten van de software Voor het installeren van de software dient u de recorder

Nadere informatie

Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL

Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL LAMP staat voor Linux, Apache, MySQL, PHP. In deze Les laat ik zien hoe je een een Apache2 webserver op een Ubuntu 12.04 LTS server met PHP5 support (mod_php) en MySQL

Nadere informatie

Unix Console Gebruik

Unix Console Gebruik Unix Console Gebruik Inleiding tot het gebruik van de Unix console... met wat Linux en distributiespecifieke zaken ertussen. Presentatie van 16/04/2007 voor de HCC-Vl : Mechelen Sven Vermeulen 1 Unix Console

Nadere informatie

Cloud Products FilePartner

Cloud Products FilePartner Onderwerp Project Documentatie Cloud Products FilePartner Gebruikershandleiding file.cloudproducts.be 1 INLOGGEN U kan inloggen op de FilePartner applicatie door te surfen naar http://file.cloudproducts.be.

Nadere informatie

vroeger: 15 jaar unix systeem beheer/software development en 5 jaar infrastructuur architect (unix/blades)

vroeger: 15 jaar unix systeem beheer/software development en 5 jaar infrastructuur architect (unix/blades) René Krewinkel vroeger: 15 jaar unix systeem beheer/software development en 5 jaar infrastructuur architect (unix/blades) tegenwoordig: interaction designer web/apps (8 uur/week) docent software development

Nadere informatie

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7

Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Howto make Exim work with Freesco 0.2.7 Bij het installeren van Exim liep ik niet echt tegen problemen aan, behalve dan dat de informatie die je nodig hebt om het geheel werkend te krijgen, niet op één

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

Installatie handleiding web cliënt

Installatie handleiding web cliënt Installatie handleiding web cliënt CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Beveiliging van persoonlijke bestanden door middel van encryptie een tutorial door Nick heazk Vannieuwenhoven

Beveiliging van persoonlijke bestanden door middel van encryptie een tutorial door Nick heazk Vannieuwenhoven Beveiliging van persoonlijke bestanden door middel van encryptie een tutorial door Nick heazk Vannieuwenhoven Ten Geleide Voor het beveiligen van onze persoonlijke bestanden zullen we gebruik maken van

Nadere informatie

Externe Toegang installeren onder Linux

Externe Toegang installeren onder Linux Externe Toegang installeren onder Linux Deze handleiding beschrijft hoe u Externe Toegang installeert onder Linux. Er zijn aparte handleidingen voor Windows XP, Windows 7, Windows 8 en Mac OSX). Algemeen

Nadere informatie

Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML

Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML Inhoudsopgave 1 Belangrijke gegevens 3 1.1 Aanmeldgegevens 3 1.2 DigiCampuz (digitale werkplek) 3 2 Aan de slag 4 2.1 Aanmelden op de computer 4 2.2

Nadere informatie