Brink Techniek BV. Technologie. in de gemengde leerweg. B r i n k T e c h n i e k B V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brink Techniek BV. Technologie. in de gemengde leerweg. B r i n k T e c h n i e k B V"

Transcriptie

1 Brink Techniek BV Technologie in de gemengde leerweg H e e r d e

2 Dit is een uitgave van Brink Techniek BV en wordt verspreid onder alle VMBO scholen met een (toekomstige) afdeling Technologie in de Gemengde Leerweg. Overname van teksten is toegestaan, mits met bronvermelding.

3 Inleiding In het project Technologie Gemengde Leerweg werken scholen samen aan de ontwikkeling en de invoering van een heel nieuw vak in het Nederlandse VMBO onderwijs. De programma's voor dit vak bevatten loopbaanoriënterende accenten en pedagogischdidactische vernieuwingen en richten zich op de ontwikkeling van brede vakbekwaamheid. Bovendien zijn nieuwe technologische ontwikkelingen opgenomen die zich richten op de nieuwste beroepsprofielen en opleidingen. Hiertoe is een nieuw leerplan ontwikkeld en wordt er gebruik gemaakt van moderne leermiddelen. Dit beroepsgerichte vak vormt voor de leerlingen een oriënterende kennismaking met de verschillende sectoren. In het intersectorale derde leerjaar oriënteren de leerlingen zich op de verschillende sectoren. In het vierde leerjaar vindt oriëntatie binnen de gekozen sector plaats. Het vak Technologie is opgebouwd rond projecten en is ICT-rijk en probleemgestuurd. Voor dit vak bestaat een landelijk examen, het is officieel een nieuw vak in het VMBO. De lesmethodes worden geheel digitaal ondersteund en aangeboden. Voor het vak Technologie wordt gebruik gemaakt van hardware en software in de vorm van werkplekken. Meer informatie over deze werkplekken kunt u vinden op onze website: Naast educatieve software en hardware, levert Brink Techniek BV ook bijpassend meubilair. Bij al deze apparatuur hoort een onderhoudscontract, passend bij uw situatie, waardoor een zorgeloze start en continuïteit kan worden gegarandeerd. Dit alles tegen een marktconforme prijs. Met deze contracten willen we optimale ondersteuning bieden aan docent, ICT coördinator en systeembeheerder. Brink Techniek BV Meer informatie vindt u op de volgende websites:

4

5 Technologie Inhoudsopgave Basisbenodigdheden bij in administreren tekenen & ontwerpen bij gezondheid, lichaam & organisatieautomatisering 1 in de proces- & maakindustrie & voeding 2 Technologie in de huis- commercie & utiliteitsinstallaties & communicatie 3 4 Software omgeving 6 Technologie Meubilair 5 Technologie Onderhoudscontract

6

7 Technologie Basisbenodigdheden Voordat er software kan worden geïnstalleerd en er met de werkplekken gewerkt kan gaan worden, moet een lokaal Technologie aan een aantal basiseisen voldoen. Deze eisen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: Eisen hardware werkstations en server Eisen software werkstations en server Overige aanbevolen hardware & inventaris Eisen elektrotechnische installatie Eisen hardware werkstations en server 30 PC s met de volgende minimale specificaties: Pentium IV systeem met 1 Gb intern geheugen, 128 Mb videokaart, 60 Gb HD en minimaal 17 scherm. PC s moeten beschikken over een vrije COM poort. 1 server met de volgende minimale specificaties: Pentium Xeon systeem met 2 Gb intern geheugen, 120 Gb beschikbare ruimte. Eisen software werkstations en server Werkstations: Windows XP workstation met.net Framework (SLB), MS Office 200X professional met Outlook (SLB), MS Visio (SLB), Photoshop Elements (SLB), Quicktime (www.apple.nl), Adobe Reader (www.adobe.nl). Server: Microsoft 200X. Let op! Op de server wordt Apache webserver en MySQL geïnstalleerd. Er moet dus geen IIS of MySQL al draaien op de server. Overige aanbevolen hardware & inventaris Combimachine printer, scanner en kopieermachine, aangesloten op het netwerk. Docentenwerkplek, compleet met notebook (t.b.v. thuiswerk). Compleet interactief systeem met beamer en digitaal whiteboard (zie ook de informatie hierover in deze brochure). Voldoende kasten voor het opbergen van apparatuur en mappen (ca. 3 à 4 stuks hoog). Lokaal (ca. 150 m 2 vloeroppervlakte) met voldoende ruimte voor werkplekken, compleet met stoelen en minimaal 3 vergaderwerkplekken voor 6 personen. Eisen elektrotechnische installatie Aangeraden wordt om airconditioning te plaatsen in het lokaal i.v.m. warmteontwikkeling PC s. In het lokaal moet de energievoorziening worden verdeeld over 3 groepen van 16 A of gelijkwaardig en er moeten data-aansluitingen beschikbaar zijn voor elke pc en andere netwerkapparatuur (meestal 40 aansluitingen). Geadviseerd wordt om geen gebruik te maken van wireless verbindingen.

8

9 1 Leren Technologie bij tekenen & ontwerpen 3d tekening modelleren met lezen BCAD met SolidWorks WINCARD tekenen van inrichtingen trainer met MS CAD grafisch ontwerpen met Photoshop Visio Elements

10 Leren Technologie bij tekenen & ontwerpen Leren tekening lezen met WINCARD Card voor Windows biedt lessen met het oog op het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht en projectieleer. Dit zijn voornamelijk vaardigheden die de leerling zich eigen moet maken. Card is dan ook voorzien van beknopte theorie, negen oefeningen- en toetsblokken, 144 objecten en een willekeurige selectie van lijnen en aanzichten. Samen goed voor meer dan uitdagende opgaven. Ruimschoots gelegenheid dus om goed te oefenen! De volgende onderwerpen komen aan de orde: Aanzichten. Isometrische projectie/amerikaanse en Europese Leren tekenen projectiemethode. met BCAD en trainer CAD Rechte projectie. Lijnsoorten. Doorsnede. Voor een snelle start in het leren technisch tekenen is BCAD het meest eenvoudige Nederlandstalige CAD pakket. De lesstof in de bijbehorende trainer CAD omvat alle basis tekentechnieken. Bovendien wordt een inleiding gegeven in ruimtelijk inzicht en projecties. Omschrijving van de modules: Plattegrond en doorsneden. De overgang van een 3D model van een huis naar de plattegrondtekening; herken de relatie tussen het huis met verschillende verdiepingen en zijn plattegrondtekeningen. Bouwkundige symbolen. Dialoog met het CAD systeem. Positioneren met het raster; waar dient een raster toe, hoe wordt deze ingesteld en gebruikt. Plaatsen plaatsingsfuncties: lijnen, cirkels, bemating e.d. Veranderen van de tekening. Wijzigingsfuncties: trimmen, verwijderen. Positioneren onder andere coördinaten.

11 Technologie Leren bij tekenen & ontwerpen Leren 3d modelleren met SolidWorks Leerlingen kunnen met SolidWorks kennismaken met het gebruik van 3D modelleren in de industrie. SolidWorks is trendsetter binnen de CAD industrie. Het systeem heeft een ongeëvenaarde prijs- en prestatieverhouding. Met dit pakket is het mogelijk om met behulp van features eenvoudig een 3D-beeld weer te geven. Voor 2D-gebruikers die de overgang naar solid modelling willen maken, biedt SolidWorks een eenvoudige overstap met een zeer kort leertraject. Dit resulteert in minder ontwerpfouten en een betere, snellere en meer efficiënte manier van ontwerpen. Leren tekenen van inrichtingen met MS Visio Leren grafisch ontwerpen met Photoshop Elements Voor SolidWorks zijn zeer eenvoudige en duidelijk tutorials beschikbaar op VMBO niveau. Dit maakt een eenvoudige en snelle start met 3D modelleren mogelijk. Deze tutorials zijn online beschikbaar via: Met MS Visio kunnen leerlingen op een zeer eenvoudige manier ruimtes inrichten en hun creativiteit omzetten in een ontwerp. Ook kan een AutoCAD tekening (*.dxf of *.dwg) worden ingevoegd en met de Visio software worden ingericht. Daarnaast kunnen elektrotechnische symbolen worden geplaatst. Tevens is MS Visio software voor tekenen en kunnen leerlingen diagrammen maken waarmee ze informatie kunnen visualiseren, verkennen en communiceren. Ze kunnen tekst en tabellen die moeilijk te begrijpen zijn, omzetten in Visio diagrammen die de informatie in één oogopslag weergeven. Voor het bewerken en organiseren van afbeeldingen wordt het pakket Photoshop Elements van Adobe gebruikt. Dit pakket dient de school zelf aan te schaffen, eventueel via een SLB licentie.

12

13 2 Leren Verkennen Technologie boekhouden agenda tekstverwerken beheren met en en MS verslagleggen organisatieautomatisering in administreren & en Excel met met MS Outlook MS Word opzoeken plannen klachtenbeheersysteem met van MS informatie Visio op internet van winkel ziekenhuisautomatisering / back- met software en keuken front Klachtenafhandeling administratie van kapper en/of schoonheidssalon office met Menukeuze Avery Design logistiek Pro met Voorraadbeheer, barcodescanner met en Winpos met etiketteersoftware 4Salon kassa

14 Leren Technologie tekstverwerken in administreren en verslagleggen met & organisatieautomatisering MS Word Leren boekhouden met MS Excel Leren agenda beheren en en met MS Outlook Leren opzoeken van informatie op internet Leren plannen met MS Visio Met MS Visio kunnen leerlingen een professionele planning maken en onderhouden. Met behulp van MS Word leren de leerlingen een verslag op te stellen en aan te passen. De leerling leert hoe een verslag wordt opgebouwd, maar leert ook om zijn gedachten en indrukken onder woorden te brengen. Leerlingen ontdekken met dit programma de mogelijkheden van moderne tekstverwerkers en leren deze te benutten. Leerlingen leren met behulp van MS Excel de basisvaardigheden van het boekhouden. Onderwerpen die hierin aan bod kunnen komen zijn: Balans. Winst- en verliesrekening. Exploitatiebegroting. Liquiditeitsbegroting. Grootboekrekeningen. Daarnaast kunnen de eerste vaardigheden worden geoefend voor het starten van een klein bedrijfje en alles wat hierbij, op financieel gebied, komt kijken. Op allerlei afdelingen in een bedrijf of winkel worden afspraken gemaakt. Binnen het vak Technologie leert de leerling aan de hand van opdrachten hiervoor de digitale agenda te gebruiken. De leerling leert relaties en adressen bij te houden en aan te passen, afspraken te maken en eventueel te wijzigen. Er kan hiervoor gebruik worden gemaakt van het programma MS Outlook. De leerling leert internet te gebruiken als medium waarbinnen doelgericht en selectief informatie verzameld kan worden. Aan de hand van opdrachten gaan de leerlingen gericht op zoek naar antwoorden. Ze leren deze antwoorden professioneel te verwerken in hun documenten en verslaggeving. Hierbij kunnen onderwerpen als mijlpalen, het Gantt diagram en het Pert diagram aan de orde komen. Daarnaast is MS Visio software voor tekenen en het maken van diagrammen waarmee leerlingen informatie kunnen visualiseren, verkennen en communiceren. Ze kunnen tekst en tabellen die moeilijk te begrijpen zijn, omzetten in Visio diagrammen die de informatie in één oogopslag weergeven.

15 Technologie Verkennen in administreren & organisatieautomatisering Verkennen Verkennen klachtenbeheersysteem met software Klachtenafhandeling Klachtenregistratie is belangrijk om achteraf te kunnen bepalen welke klachten binnenkomen en wat er binnen het bedrijf met de klachten is gedaan. Klachtenafhandeling is belangrijk voor iedere leerling in elke leerweg van alle opleidingen. Naast het registreren van de klacht, leert de leerling aandacht te besteden aan het ontvangen en het reageren erop. In het vak Technologie wordt de software Klachtenafhandeling geleverd waarin de klachten geautomatiseerd bijgehouden kunnen worden. Aan de hand van het lesmateriaal leert de leerling de klachten van klanten telefonisch aan te nemen en af te handelen. De leerling leert een juiste houding aan te nemen tegenover de klager, leert goed te luisteren en de relevante gegevens juist te noteren. Verkennen van ziekenhuisautomatisering keuken met Menukeuze Het programma is een op Access gebaseerd sjabloon waarin klachten geregistreerd kunnen worden, de opvolging kan worden aangegeven en waar vanuit overzichten gemaakt en geprint kunnen worden. In het onderwijspakket Menukeuzeplanning kunnen leerlingen gegevens invoeren, opzoeken en wijzigen. Het onderwijspakket is voor een deel gevuld met cliëntgegevens. De leerling moet bijvoorbeeld aan de hand van een gesprek een menukeuze opnemen en invoeren. Afhankelijk van de voedingsgewoonten van een cliënt geeft het pakket keuzemogelijkheden. Een cliënt met bijvoorbeeld een vetvrij dieet krijgt een aangepast menu. Dit menu kan uitgeprint worden. Nadat voedingswensen zijn ingevoerd, laat het pakket zien welke voedingsmiddelen besteld moeten worden en kunnen bandkaarten geprint worden. Samenvatting van de mogelijkheden: Leerlingen kunnen patiënt/cliëntgegevens invoeren, opzoeken en wijzigen zoals verplaatsing van kamer of dieetwensen. Het pakket kan ingevoerde gegevens verwerken en op basis van bijvoorbeeld dieetwensen een keuzemenu presenteren in de vorm van een individueel menuaanbod en menukaarten. Leerlingen kunnen de menukeuze van een patiënt invoeren en het pakket kan de gevolgen van de keuzes presenteren (bandkaarten, bestellijsten en dergelijke). Op basis van het pakket kunnen leerlingen kennis maken met zaken die in de praktijk aan de orde komen. In het lesmateriaal wordt, naast opdrachten en uitleg, aandacht geschonken aan de privacy van cliënten/ patiënten in relatie tot het voorkomen van hun gegevens in een databestand en het werken met barcodes.

16 Verkennen Technologie in administreren & organisatieautomatisering Verkennen winkel automatisering / back- en front office met Winpos kassa Het kassaprogramma wordt in de detailhandel in diverse branches gebruikt. Het is mogelijk de leerling door middel van dit programma te laten kennismaken met alle aspecten van het kassagebruik. De leerlingen leren de kassa te bedienen en op te maken. Daarnaast leren ze artikelen af te rekenen onder andere door middel van een PLU code en door te scannen. De klant kan betalen met euro s of pinpas. Hij kan daarbij ook gebruik maken van cadeaubonnen, zegels, een klantenkaart en kortingen. Het programma levert informatie over de voorraad van de artikelen zodat besloten kan worden of er bijbesteld moet worden. Het programma wordt geleverd met een voorbeeld artikelbestand dat verschillende soorten artikelen bevat: uit verschillende branches en artikelen met een kilo- of meterprijs en verwante artikelen. Een docent kan natuurlijk zelf een eigen artikelbestand aanmaken, afhankelijk van het examenprogramma en de interesses van de leerlingen. Realistisch kassasysteem Deze volledig geïntegreerde kassa unit biedt ruimte aan een processor, een kassa bonprinter en een touchscreen. Door een minimum aan kabels is de touchscreen unit eenvoudig te installeren. Wel is de unit Verkennen voorzien van administratie de benodigde van aansluitingen kapper en/of voor schoonheidssalon bijvoorbeeld een kassalade met 4Salon en een artikelscanner. Bij gelijktijdige aanschaf met de Winpos software wordt Winpos geïnstalleerd op de unit, zodat de combinatie werkend wordt afgeleverd. Eenvoudige salon automatiseringssoftware voor het onderwijs (speciale locatielicentie, max 30 users). De software komt overeen met de Medium editie die wordt geleverd aan 4Salon klanten en is bijzonder geschikt voor studenten die later willen werken in een Beautycentrum, Kapsalon, Zonnebankstudio, Sauna, Fitnesscentrum maar bijvoorbeeld ook voor de Schoonheidsspecialist en Visagist. Alle informatie om een administratie en boekhouding van een salon te kunnen voeren is eenvoudig te vinden. Snel en efficiënt, en zeer zeker kosten besparend, zowel in tijd als de kosten. Eventueel is deze software ook te installeren op een kassasysteem voor een complete simulatie

17 Technologie Verkennen in administreren & organisatieautomatisering Avery Verkennen Design logistiek Pro met Voorraadbeheer, barcodescanner en etiketteersoftware Bij aankoop van een product in een supermarkt, warenhuis of bouwmarkt is op de verpakking een streepjescode aangebracht. In deze opdracht krijgen de leerlingen informatie over de achtergronden van de streepjescode (barcode): Opbouw code. Herkenning van groepen producten. Wat gebeurt er bij het scannen. Wat zijn de gevolgen voor de afdelingen inkoop, verkoop, magazijnbeheer. Daarnaast kan de leerling nadenken over het gebruik van de streepjescode voor de voortgangscontrole en uitgifte van taken binnen hun lessen. Dit onderwerp bestaat uit de volgende benodigdheden: Software voor het scannen van barcodes met daaraan gekoppeld een (eenvoudig) voorraadbeheersysteem. Kwalitatief hoogwaardige handheld laserscanner voor aansluiting op een USB aansluiting van de pc.

18

19 3 Het Technologie bij gezondheid, leren gebruiken over omgaan geluidsniveaumeting van medische huishoudelijke instrumenten met apparaten lichaam een geluidsniveaumeter virtuele huishoudapparatuur & voeding ervaren uitvoeren van van een medisch lichamelijke onderzoek beperking met microscoop door middel en van preparaten rolstoel

20 Het Technologie bij gezondheid, lichaam & voeding Het leren gebruiken van huishoudelijke apparaten met virtuele huishoudapparatuur Het leren over geluidsniveaumeting met een geluidsniveaumeter Oxipen Het (oxipen leren vingerpulseoximeter, omgaan medische bloeddrukmeter, instrumenten oorthermometer en hometrainer) Desktop bloeddrukmeter In een computersimulatie zijn de bedieningspanelen van verschillende huishoudelijke apparaten opgenomen. Door het bedienen van deze panelen leert de leerling het systeem achter de bediening kennen. Deze geluidsniveaumeter is eenvoudig te bedienen en geschikt voor bijvoorbeeld het meten van geluidsniveaus op de werkplek, in woningen, bedrijfspanden of langs drukke wegen. De leerling leert onder meer dat teveel geluid schadelijke gevolgen kan hebben voor het menselijk gehoor. De meter is voorzien van een digitaal display en een geheugenfunctie voor de hoogst gemeten waarde. Meetbereik decibel. Dit is een zeer klein, lichtgewicht, draagbaar instrument dat het zuurstofgehalte in het bloed (%SpO2) en de hartfrequentie meet. Geschikt voor éénmalige- en regelmatige controles van zowel volwassenen als kinderen. De oxipen gaat automatisch aan wanneer de vinger wordt ingebracht en wordt geleverd met handleiding en batterijen. Er is geen periodiek onderhoud nodig. Naast het bedienen van apparatuur, komen in de applicatie ook de consequenties van keuzes aan de orde. Bijvoorbeeld iets in koud water behoedzaam wassen en vervolgens op het hoogst mogelijke toerental laten centrifugeren of in de droogtrommel stoppen. (Dergelijke combinaties horen niet bij elkaar.) Het gaat in deze werkplek om een cd-rom met computersimulatie met praktische voorbeelden voor de volgende apparatuur: wasmachine, wasdroger, vaatwasser en (combi)magnetron. Leerlingen krijgen feedback op hun keuzes. Bloeddrukmeter voor bovenarmmeting met de volgende eigenschappen: Bloeddruk- zowel als hartslagmeter. Extra groot beeldscherm. Automatische oppomp- en uitloopfunctie. Zeer snelle meettijd. Registratie op datum en uur. Geheugen voor 42 metingen.

21 Technologie Oorthermometer bij gezondheid, lichaam & voeding Hometrainer Deze professionele oorthermometer geeft in 1 seconde een betrouwbare meting en is daarnaast zeer solide uitgevoerd. De sensor meet 8 x de temperatuur en laat de hoogste meetwaarde zien. De oorthermometer wordt geleverd inclusief batterijen en 20 lenskapjes. Het meetbereik is 32,5 42 C met een nauwkeurigheid van 0,2 C. De hometrainer heeft 12 verschillende trainingsprogramma s die in 4 niveaus op te waarderen zijn. Tevens een hartslag gestuurd- en zelf in te stellen programma. Specificaties: Onderhoudsvrij magnetisch remsysteem voor stil en soepel fietsen. Freewheel voor nog soepeler fietsen. Vliegwiel van 7 kg. Elektronische monitor met weergave van snelheid, omwentelingen per minuut, afstand, trainingstijd, calorieverbruik, watts en hartslag. Hartslag gestuurd programma. Eigen programma in te stellen. Conditietest. Verticaal Het ervaren verstelbaar van een zadel lichamelijke met Quick lock beperking systeem. door middel van rolstoel Ergonomisch verstelbaar stuur. Handgrip sensoren voor draadloze hartslagmeting. Transportwieltjes. Lengte: 95 cm. Breedte: 50 cm. Hoogte: 132 cm. Gewicht: 28 kg. Max. gebruikersgewicht: 100 kg. In het kader van het z.g. ervaringsonderwijs is een inklapbare rolstoel leverbaar. Hiermee ervaren de leerlingen de beperkingen die het mindervalide zijn met zich mee brengt.

22 Microscoop Het Technologie uitvoeren van medisch bij gezondheid, onderzoek met lichaam Set preparaten microscoop & voeding en preparaten Microscoop met digitale camera voor koppeling aan de USB poort van de computer. Inclusief software voor het maken van snapshots. Bestaande uit de volgende series: Schoolserie 1: 25 preparaten Histologie mens en zoogdieren. Schoolserie 3: 25 preparaten Histologie mens en zoogdieren. Schoolserie 6: 23 preparaten Lichaamsbouw en bewegingssysteem. Kennismaken Kennismaken met voedingsleer Hiervoor wordt momenteel door het Voedingscentrum een webapplicatie ontwikkeld. Kijk op voor meer informatie.

23 4 Het Kennismaken Het Kennismaken Technologie in de proces- zuurstof- leren en omgaan luxmeters/dataloggers procesbeheersing pneumatische CAD/CAM en applicaties elektrische door middel door schakelcomponenten van middel maakindustrie & temperatuur-, van KM3D ph-, CNC in de geleidbaarheid-, Machine geautomatiseerde van Vlaaiensnijder leren PLC systematisch trainer een industrie met onderhoud Easy totaal programmeren geautomatiseerd van apparatuur van een door proces willekeurig middel door van proces middel de set door van het middel arbeidsmiddelenregistratie model

24 Het Technologie in de proces- & maakindustrie Het leren omgaan met CAD/CAM applicaties door middel van een graveermachine De geheel vernieuwde KM3D is een unieke 3D frees en graveermachine. Dit vanwege zijn scherpe prijs - kwaliteitverhouding. Wat kan deze machine? Op basis van een dxf of plt bestand een gravering maken in naambordjes, paneeltjes, typeplaatjes, etc. Op basis van dxf of plt bestand het uitfrezen in kunststoffen, hout en dunne zachte metalen. Eventueel in meerdere gangen en met bruggetjes Op basis van dxf of plt bestand het boren van gaten in kunststoffen, hout en dunne zachte metalen. Door middel van een gegenereerde G-code file een compleet 3D object uitfrezen. Het meest eenvoudig kan dit met DeskProto: ideaal voor rapid prototyping(!), meer uitgebreider met CamWorks (plug-in SolidWorks) of Mastercam De machine wordt geleverd met Nederlandstalige software (gratis beschikbaar!) en deze stuurt de machine door de USB-poort aan. Kennismaken zuurstof- Kennismaken luxmeters/dataloggers Temperatuurmeter/datalogger procesbeheersing door middel van temperatuur-,, ph-,, geleidbaarheid-, ph-meter/datalogger Geleidbaarheidmeter/datalogger Lesmateriaal voor deze machine is vanaf schooljaar 2010/2011 beschikbaar. Temperatuurmeter met een bereik van -150 t/m 1400 C en met twee ingangen voor het uitvoeren van verschilmetingen. Geheugen voor 250 meetpunten. Voorzien van een RS232 koppeling waarmee de meter aan de computer kan worden gekoppeld plus de bijbehorende software. ph-meter voor het meten van ph waarden van vloeistoffen. Voor meting van ph 0,00 tot 14,00 ph. Potentiaal van tot 1999 mv. Geheugen voor 250 meetpunten. Voorzien van RS232 koppeling waarmee de meter aan de computer kan worden gekoppeld, plus de bijbehorende software. Meter voor meting van geleidbaarheid in 4 meetbereiken van ms, concentratie in 8 meetbereiken van 0,001 tot 1000 g/l. Geheugen voor 250 meetpunten. Voorzien van een RS232 koppeling waarmee de meter aan de computer kan worden gekoppeld plus de bijbehorende software.

25 Technologie Zuurstofmeter/datalogger in de proces- & maakindustrie Luxmeter/datalogger industrie Kennismaken met pneumatische & elektrische schakelcomponenten in de geautomatiseerde PLC Het leren trainer systematisch Easy programmeren van een willekeurig proces door middel van de Meter voor meting van zuurstofconcentraties van 0-200%, temperatuur van 0-50 C en luchtdruk hpa. Geheugen voor 250 meetpunten. Voorzien van een RS232 koppeling waarmee de meter aan de computer kan worden gekoppeld plus de bijbehorende software Meter voor meting van lichtintensiteit in 4 meetbereiken van klux. Geheugen voor 250 meetpunten. Voorzien van een RS232 koppeling waarmee de meter aan de computer kan worden gekoppeld plus de bijbehorende software. In deze opdracht worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met het gebruik en de techniek van veel voorkomende (vaak onzichtbare) schakelingen, zoals: Pneumatische schakelingen. Relais schakelingen. Elektrische EN- en OF-schakelingen. Pneumatische EN- en OF-schakelingen. Leerlingen moeten zelf een relatie leggen met schakelingen uit hun praktijkomgeving. Leerlingen maken door middel van deze trainer kennis met de basisprincipes uit de industriële automatisering en het gebruik van PLC technieken. Op de computer wordt een proces gesimuleerd. Dit proces wordt door middel van de EasyPort IO en de interface gekoppeld aan de EasyPLC. De leerling moet deze PLC programmeren zodat het proces verloopt volgens de specificaties, gegeven door de software. De simulatiesoftware EasyVeep (kosteloos te downloaden via is zeer eenvoudig in gebruik en bevat verschillende opgaven met een wisselende moeilijkheidsgraad.

26 Kennismaken Kennismaken Technologie in de proces- & maakindustrie Aan de hand van dit model worden leerlingen bekend gemaakt met het gebruik van elektrische en pneumatische schakelcomponenten in combinatie met een PLC. Aan de hand van de eerder verworven kennis wordt deze robot geprogrammeerd en in werking gesteld. Als deze opdracht is afgerond, werkt de machine als volgt: In de machine wordt een vlaai geplaatst, deze wordt automatisch naar de snij-unit gebracht, de vlaai wordt gesneden en vervolgens automatisch naar de uitvoerpositie gebracht. Mogelijkheden: Een volgordebesturing programmeren met een PLC. Pneumatische en besturingscomponenten leren gebruiken. Veiligheidsvoorzieningen onderzoeken. Storing zoeken. Het werken met een echte robot uit de fabriekspraktijk. Naast het gebruik in de lessen Technologie, kan dit model worden ingezet als demonstratiemodel tijdens open dagen. Het model kan bijvoorbeeld taart of koeken snijden die u bij de ingang kunt laten uitdelen door de leerlingen! model Kennismaken Vlaaiensnijder met een totaal geautomatiseerd proces door middel van het Kennismaken met onderhoud van apparatuur door middel van set arbeidsmiddelenregistratie Starterskit voor het chippen van arbeidsmiddelen, bestaande uit: Een Scan-IT chipreader. Een voeding voor het aansluiten van de chipreader op een pc. Programmeersoftware. 50 stickerchips. Compact opgeborgen in een slagvaste kunststof koffer.

27 5 Leren Commerciële Technologie in de commercie Communicatiekoffer presenteren telefonisch communiceren voor en beveiligen groepen van met en inspreken producten MS PowerPoint, antwoordapparaat communicatie & met het beamer model en Vitrinebeveiliging met interactief de maken van offertes en aanbiedingen MS Excel whiteboard productfolders ontwerpen in Photoshop Elements

28 Leren Technologie in de commercie & communicatie Leren telefonische communiceren en inspreken antwoordapparaat met de Communicatiekoffer De telefoonset bestaat uit drie telefoons die aan elkaar gekoppeld zijn. De telefoons kunnen met behulp van opdrachten en de gebruiksaanwijzing geprogrammeerd worden. Aan de telefoonset is MP3 opnameen afluisterapparatuur gekoppeld, waardoor de docent kan terugluisteren wat leerlingen gedaan hebben. Tevens zijn de gesprekken door middel van software af te luisteren en te gebruiken in presentaties. De apparatuur Leren presenteren maakt het voor mogelijk groepen de volgende met MS handelingen PowerPoint, uit beamer en interactief whiteboard te voeren: Ruggespraak houden. Telefonisch vergaderen. Doorverbinden. Speakers aanzetten, waardoor er met een paar mensen tegelijk gesproken kan worden. Antwoordapparaat inspreken. Tegenwoordig wordt er vaak gebruik gemaakt van een presentatie door middel van MS PowerPoint. Door het gebruik van duidelijke dia s en aantrekkelijke animaties kan technische informatie ook aan niet ingewijden worden aangeboden. In deze opdracht leren de leerlingen een eenvoudige presentatie maken in PowerPoint en deze te presenteren bijvoorbeeld met behulp van een beamer. Projectors (beamers) vormen de ideale aanvulling in allerlei lessituaties. Leerlingen kunnen door middel van animaties en multimedia lesstof beter tot zich nemen en de docent kan eenvoudig terugverwijzen naar eerder geprojecteerde lesstof. De situatie wordt nog interactiever als u de projector kunt combineren met een digitaal whiteboard. Dit kan met het Hitachi Starboard FX-duo. Dit interactief whiteboard heeft de volgende eigenschappen: Robuust werkoppervlak Het interactieve whiteboard werkt zelfs als er zich krassen of deuken in het oppervlak bevinden. Lage reflectie De reflectie van de projector is geminimaliseerd, waardoor er een zacht licht ontstaat wat prettig voor de ogen is. Bediening U kunt uw vinger, een voorwerp of een elektronische pen gebruiken. Gelijktijdige invoer U kunt het digitale bord met twee handen tegelijkertijd bedienen om te scrollen of in- en uit te zoomen. Elektronische pen De elektronische pen heeft tevens drie programmeerbare bedieningsknoppen.

29 Technologie Leren in de commercie & communicatie Leren presenteren en beveiligen van producten met het model Vitrinebeveiliging Leerlingen leren door middel van deze werkplek het op diverse manieren presenteren en beveiligen van artikelen in een vitrine. Leren maken van offertes en aanbiedingen in MS Excel Het model Vitrinebeveiliging bestaat uit een plexiglazen vitrine van 100 x 70 x 30 cm. De vitrine heeft twee secties, een open en een gesloten deel. De gesloten sectie is beveiligd door middel van magneetcontacten op de schuifdeuren en een bewegingsmelder. De open sectie is door middel van een fotosensor beveiligd. Alle aansluitingen zijn uitgevoerd op 4 mm. bussen, zodat de set eenvoudig te koppelen is aan de set Draadloze beveiliging. Tevens is de vitrine voorzien van een Nikobus interface voor koppeling aan de set Gebouwenbesturing. In een commerciële werkomgeving is het kunnen maken van goede offertes erg belangrijk. Deze moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en moeten snel en eenduidig kunnen worden opgesteld. Door middel van MS Excel oefenen leerlingen deze vaardigheden. Tevens wordt een leerling bekend gemaakt met de vele mogelijkheden van het pakket, met name de formules en verwijzingen. Commerciële productfolders ontwerpen in Photoshop Elements Voor het creëren van een commerciële productiefolders en posters, wordt het pakket Photoshop Elements van Adobe gebruikt. Dit pakket dient de school zelf aan te schaffen, eventueel via een SLB licentie.

30

31 6 Kennismaken Het Technologie in huis Gebouwenbesturing leren beveiligen inventariseren met het van Nikobus automatiseren van huis- zorgbehoefte en utiliteitsinstallaties van huis- utiliteitsinstallaties & en het en Domotica utiliteitsinstallaties met Draadloze model hierop beveiliging met aanpassen

32 Technologie in huishuis- & utiliteitsinstallaties Kennismaking met het automatiseren van huishuis- en utiliteitsinstallaties met Gebouwenbesturing Nikobus Domotica is een nieuwe technologie die gebruikt wordt in de dienstverlening. Hierbij moet men denken aan onder andere inbraak- en brandalarmering en toepassingen in de zorgsector. Met een aantal voorbeelden wordt de techniek achter domotica uitgelegd. Door middel van eenvoudige oefeningen leert de leerling de werking van de verschillende onderdelen. De set Gebouwenbesturing Nikobus is opgebouwd uit componenten die in onderlinge samenhang een (deel van een) huisinstallatie vormen, bestuurd door middel van een 2-draads busleiding. Het systeem kan zonder de computer te gebruiken, worden geprogrammeerd. Voor plaatsing van de componenten is een rek vereist met een voeding van 24 Volt wisselspanning. Alle aansluitingen zijn uitgevoerd op 4 mm. bussen, zodat de set eenvoudig te koppelen is aan de set Bedrijfsbeveiliging draadloos. Tevens is deze set te koppelen aan het model Vitrinebeveiliging. Het leren beveiligen van huishuis- en utiliteitsinstallaties met Draadloze beveiliging Een van de domotica toepassingen is inbraakbeveiliging en brandalarmering. Deze set bevat alle benodigde componenten en materialen om een complete draadloze beveiligingsinstallatie op te bouwen. Door middel van het bijbehorende lesmateriaal leert de leerling de techniek achter de installatie. De werking van de verschillende componenten wordt tijdens de experimenten duidelijk gemaakt. Het doel van deze set is om leerlingen inzicht te laten krijgen in de beveiligingstechniek. Leerlingen leren de werking en mogelijkheden van een moderne beveiligingscentrale en kunnen vervolgens uitleg geven aan de gebruikers. Tevens leren zij verschillende alarmmelders toe te passen. Voor plaatsing van de componenten is een rek met 24V AC voeding vereist. De componenten krijgen hun voedingsspanning via de centrale. Alle aansluitingen zijn uitgevoerd op 4 mm. bussen zodat de set eenvoudig te koppelen is aan de set Gebouwenbesturing Nikobus. Tevens is deze set te koppelen aan het model Vitrinebeveiliging. B r i n k T e c h n i e k B V

33 Technologie Het in huis- & utiliteitsinstallaties De domotica werkplek bestaat uit een paneel waarop te zien is op welke plaatsen in huis domotica toepassingen gebruikt worden en wat de gevolgen zijn van ingrijpen in het systeem. Op dit paneel is een woning weergegeven met verschillende ruimtes. In deze woning kunnen verschillende scenario s zich afspelen (van luxe woonhuis tot zorgwoning) Deze scenario's kunnen op basis van de zorgbehoefte worden aangepast door de leerlingen. Leerlingen leren hierdoor de apparatuur te bedienen en te programmeren. Opdrachten bij de domotica toepassingen moeten in samenwerking worden uitgevoerd zodat leerlingen leren samenwerken, overleggen en uitleggen. De samenwerking kan bijvoorbeeld bestaan uit een leerling zorg & welzijn (inventarisatie) en een leerling techniek (aanpassen). Het leren inventariseren van zorgbehoefte en het Domotica model hierop aanpassen Doel van de applicatie is: Leerlingen laten zien wat er onder domotica verstaan wordt en op welke plaatsen in een huis domotica toegepast (kan) worden. Tevens het ervaren van de flexibiliteit van een dergelijk systeem voor zorgafnemers. Leerlingen leren om te gaan met programmeerbare apparatuur, met name van apparaten waarmee ze in de beroepspraktijk te maken kunnen krijgen zoals: programmeerbare verwarming (ingrijpen in het systeem; bijvoorbeeld hoger en lager zetten), persoonlijke alarmeringsapparatuur (in- en uitschakelen van alarmeringsapparatuur, reageren op een oproep). Tevens het aanpassen van het systeem door middel van software. Lezen en toepassen van technische handleidingen.

34 Software Technologie Software omgeving De Programma ideale software s s uitvoeren voor: Integratie werkopdrachten en lesmateriaal Leerlingvolgsysteem Iedere leerling kan in zijn eigen database werken. Op deze manier kan elke leerling de voor hem geplande leerroute volgen in zijn eigen tempo. Op een willekeurige (netwerk)computer kan de leerling op ieder moment stoppen met een programma om later op hetzelfde punt weer verder te gaan. Vanuit De Digitale Leeromgeving kan lesmateriaal worden opgeroepen. Daarnaast kan de docent ook niet- computergestuurde opdrachten en werkinstructies toevoegen. De Digitale Leeromgeving is een centrale database van waaruit systeembeheerders, docenten en leerlingen kunnen werken. De software is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag educatieve software eenvoudiger te kunnen beheersen. Veelgebruikte software is in deze applicatie geïntegreerd voor optimale gebruiksvriendelijkheid. Software omgeving: De Digitale Leeromgeving De docent heeft real-time inzicht in de activiteiten van elke leerling. De voortgang per leerling wordt centraal opgeslagen.

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Techniek

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Techniek Victo Techniek Europaweg 9 8181 BG Heerde Tel.: 0578-691324 Fax: 0578-691359 E-mail: info@brinktechniek.nl Internet: www.brinktechniek.nl VICTO: ICT in het VMBO Voorwoord Het nieuwe VMBO draait al enige

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

HorecaConnect. Ontzorgt de horeca

HorecaConnect. Ontzorgt de horeca HorecaConnect Ontzorgt de horeca HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict September 2007 Nummer 3 Ict op school KOOPwijzer Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs Ict op school is onderdeel van Kennisnet Ict op

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

SMART Producten in het Onderwijs

SMART Producten in het Onderwijs SMART Producten in het Onderwijs Beste lezer, In 1991 introduceerde SMART Technologies het SMART Board interactive whiteboard, het eerste product in haar soort. SMART Technologies is volledig gecommitteerd

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties

Technische Documentatie en Specificaties Technische Documentatie en Specificaties Document versie : 7.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 23-3-2015 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Delta/W software en

Nadere informatie

e-board interactive whiteboards

e-board interactive whiteboards MOUNTING SOLUTIONS INTERACTIVE BOARDS MULTI-TOUCH SOFTWARE ACCESSORIES Legamaster electronics 2015.1 e-board interactive whiteboards VISUALISEER UW KENNIS Ontdek de interactieve mogelijkheden die Legamaster

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6 Technische Documentatie en Specificaties Delta/W versie 6 Document versie : 6.3, t.b.v. Delta/W 6 Document datum : 14-1-2014 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1 Delta/W systeem eisen... 3

Nadere informatie

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet:

Voorbeeld invoerscherm melding via Intranet: Meldingen (KWIS) Axxerion biedt een unieke oplossing voor het beheren van klachten, wensen, informatieaanvragen en storingen (KWIS). Met deze module lopen wij voorop in de Nederlandse markt. Door middel

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie EINDRAPPORTAGE Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie Auteurs Dr. Marieke Spreeuwenberg Drs. Yan Ping Man Ir. Ger

Nadere informatie

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden Servicecatalogus VUW Werkplekdienstverlening Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden April 2007 Documentbeheer Document Versie Datum Aangepast Status Auteur(s)

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie