Victo Zorg & Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Victo Zorg & Welzijn"

Transcriptie

1 Uitgave van Brink Techniek BV Heerde Victo Zorg & Welzijn Europaweg BG Heerde Tel.: Fax: Internet:

2 Uitgave van Brink Techniek BV Heerde VICTO: ICT in het VMBO Voorwoord Het nieuwe VMBO draait al enige tijd volop. Het VMBO is erop gericht onderwijs te verzorgen dat goed aansluit op vervolgopleidingen en op de beroepspraktijk. Daar zullen de leerlingen onvermijdelijk te maken krijgen met informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het is dus zaak ze daar in het VMBO al goed op voor te bereiden. Binnen het VMBO worden leerlingen meer dan in het verleden, aangesproken op hun individuele capaciteiten en vaardigheid in zelfstandig werken. ICT speelt een belangrijke rol in deze onderwijsvernieuwing. Op verzoek van het procesmanagement ICT van OCW heeft de SLO destijds het voortouw genomen en VMBO-scholen, uitgevers, hogescholen, landelijke pedagogische centra en het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs bij elkaar gebracht. Het resultaat is een speciaal ICT-project voor het VMBO dat nu al op veel scholen succesvol draait: VICTO. VICTO (Vmbo ICT Onderwijs) is een turn-key project voor de sectoren Techniek, Economie, Zorg & Welzijn en Landbouw. Het project is gericht op sectorbrede ontwikkeling en implementatie van ICT-leermiddelen binnen het VMBO-onderwijs. VICTO gaat uit van alle direct en indirect ICT-gerelateerde exameneisen, zoals die voorkomen in de nieuwe examenprogramma s. Per sector is een pakket samengesteld van software, hardware en lesmaterialen dat los van - of aanvullend op - een gekozen methode kan worden gebruikt. De leerlingen kunnen met behulp van dit pakket zelfstandig op de werkplekken werken. Dit pakket kan voor toepassingen in meerdere afdelingen worden gebruikt en voorziet ook in implementatieondersteuning en deskundigheidsbevordering. Het VICTO-pakket kan worden bekostigd uit de ICT-gelden die de scholen van het ministerie ontvangen. Er is één hoofdleverancier voor alle VICTO-materialen: Brink Techniek BV te Heerde.

3 U kunt het complete invoeringsplan voor Victo downloaden vanaf de website (www.victo.nl) door in het menu rechts te kiezen voor downloads. Hoofdleverancier Regelmatig treffen we folders en brochures van leveranciers aan die leermiddelen aanbieden t.b.v. VICTO. Deze leermiddelen zijn niet vastgesteld door het VICTO-project en dat werkt verwarrend. Alleen leermiddelen die door het VICTO-project zijn vastgesteld mogen en zullen als VICTO-leermiddelen aan de scholen worden aangeboden door de hoofdleverancier Brink Techniek uit Heerde. Bij deze leermiddelen kan men ervan uitgaan dat de hard-/software en het schriftelijk ondersteunend lesmateriaal op elkaar zijn afgestemd, en dat er recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van het VMBO. Uiteraard kunnen wij leveranciers, anderen dan Brink Techniek, niet verbieden u folders toe te sturen en aanbiedingen te doen. Jan Gubbels, algemeen projectleider Victo. Kijk voor de meest actuele informatie op

4 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z0: Welzijnweb Doelstelling: Welzijnweb heeft als doel leerlingen bekend te maken met verschillende omgevingen, waar ze later kunnen komen te werken. Aan de hand van thema s krijgen de leerlingen opdrachten die ze in de praktijk tegen kunnen komen. Centraal in deze applicatie staat het zelfstandig werken in een werkplekkenstructuur op het eigen vakgebied. Omschrijving: De opdrachten zijn gebaseerd op 2 thema s: Jong en oud en Het kinderdagverblijf. Ieder thema is opgedeeld in 10 deelopdrachten en iedere deelopdracht bevat 4 tot 5 activiteiten. Deze kunnen los van elkaar uitgevoerd worden. Iedere activiteit bestaat uit een introductie en de eigenlijke taak. Daarbij worden taakspecifieke bronnen gegeven die leerlingen kunnen raadplegen. Systeemvereisten Pc met internetaansluiting, Internet Explorer of Netscape Navigator, Flash 5.0 plugin, Tekstverwerker van MS Office, lege floppydiskette of netwerklocatie waar leerlingen hun bestanden kunnen opslaan en printer. Bestelinformatie U kunt Welzijnweb met uw leerlingen doen via de volgende link:

5 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z1: Teleshoppen Doelstelling: Veel winkels bieden klanten de mogelijkheid met behulp van de computer/internet boodschappen te doen. Het complete assortiment van de betreffende winkel kan opgeroepen worden, klanten kunnen producten vergelijken en daarna bestellen. Door middel van deze applicatie leren leerlingen informatie kritisch te beoordelen, producten te vergelijken en op basis van de vergelijking tot een keuze te komen. In de applicatie wordt voorkomen dat leerlingen daadwerkelijk bestellingen plaatsen. Omschrijving hardware/software In eerste instantie wordt het teleshoppen aangeleerd aan de hand van een off-line versie van de digitale winkel van Albert Heyn. Daarna kan de leerling, met behulp van demo versies, andere digitale winkels bezoeken. In het lesmateriaal bij de werkplek wordt aandacht geschonken aan: Vergelijkend warenonderzoek. Winkelen met een budget. Systematiek van zoeken op Internet. Een maaltijd samenstellen en ingrediënten bestellen. Systeemvereisten Een computer met minimaal Windows 95 is vereist voor AH teleshopper. Deze software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Als voorbereiding op dit practicum kan op internet het digitale lesmateriaal voor Teleshoppen worden uitgevoerd: Bestelinformatie Teleshoppen Euro versie

6 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z2: Communicatie Doelstelling: Met behulp van een eenvoudige telefoon(huis)centrale leren leerlingen telefoneren en faxen. Met behulp van de telefoonset leren leerlingen: Zakelijke gesprekken voeren aan de hand van cases passend binnen de sector Zorg & Welzijn: A. goed luisteren B. vriendelijk en beleefd zijn C. duidelijk spreken Een boodschap inspreken op een antwoordapparaat (als abonnee en beller). Doorverbinden. Omschrijving hardware/software De telefoonset bestaan uit drie telefoons die aan elkaar gekoppeld zijn. De telefoons kunnen met behulp van opdrachten en de gebruiksaanwijzing geprogrammeerd worden (Domotica). Aan de telefoonset is opname en afluisterapparatuur gekoppeld, waardoor leerlingen kunnen leren een boodschap op een antwoordapparaat in te spreken (als abonnee en beller) en waardoor de docent kan terugluisteren wat leerlingen gedaan hebben. Met behulp van de communicatieapparatuur kunnen groepjes leerlingen zelfstandig werken. De apparatuur maakt het mogelijk de volgende handelingen uit te voeren: Ruggespraak houden. Telefonisch vergaderen. Doorschakelen. Speakers aanzetten, waardoor met een paar mensen tegelijk gesproken kan worden. Bestelinformatie Communicatie

7 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z3: Domotica Doelstelling: Doel voor het VMBO van de domotica werkplek is: Leerlingen op een actieve manier kennis te laten maken met domotica. De angst voor domotica-toepassingen weg te nemen. Eenvoudige programmeeropdrachten laten uit voeren aan de hand van bij apparatuur geleverde gebruiksaanwijzingen. Omgaan met de zorgtelefoon. Het uitleggen van domotica-toepassingen in begrijpelijke taal voor de gebruiker. Omschrijving hardware/software De domotica werkplek bestaat uit een paneel waarop te zien is op welke plaatsen in huis Domotica-toepassingen gebruikt worden en wat de gevolgen zijn van ingrijpen in het systeem. Op dit paneel is een woning weergegeven met verschillende ruimtes. In deze woning kunnen verschillende scenario s zich afspelen (van gewoon luxe woonhuis tot zorgwoning). Leerlingen leren de apparatuur te bedienen en (eenvoudig) te programmeren. Opdrachten bij de domotica-toepassingen moeten in samenwerking worden uitgevoerd, zodat leerlingen leren samenwerken, overleggen en uitleggen. Systeemvereisten Het hele domotica systeem kan functioneren zonder computer. Alleen voor het programmeren van de installatie is een computer met software nodig. Hiervoor volstaat een Windows 95 PC. Als voorbereiding op dit practicum kan op internet het digitale lesmateriaal voor domotica worden uitgevoerd: Bestelinformatie Domotica werkplek A Wandbeugel voor het ophangen van het paneel (optioneel) B Verrijdbaar frame (optioneel)

8 Domotica werkplek In privé-woningen komt steeds meer programmeerbare apparatuur die tot doel heeft mensen langer zelfstandig, veilig en comfortabel te laten wonen. Deze apparatuur/ontwikkeling heet Domotica (DOMus = huis, informatica). Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan radio, televisie, video-recorder, maar vooral ook aan verwarmingsapparatuur, alarmeringsapparatuur (zorgtelefoon, persoonlijke alarmering maar ook voor gaslekken, brand en dergelijke), beveiliging. Doel van de applicatie is: Leerlingen laten zien wat er onder domotica verstaan wordt en op welke plaatsen in een huis domotica toegepast kan worden. Leerlingen leren om te gaan met redelijk eenvoudige programmeerbare apparatuur, met name van apparaten waarmee ze in de beroepspraktijk te maken kunnen krijgen zoals programmeerbare verwarming (ingrijpen in het systeem; bijvoorbeeld hoger en lager zetten, systeem aanpassen op zomer- en wintertijd; klok op tijd zetten), persoonlijke alarmeringsapparatuur, in- en uitschakelen van alarmeringsapparatuur, reageren op een oproep. Hierbij gaat het vooral om de systematiek van programmeren en het lezen van gebruiksaanwijzingen. Werken met een zorgtelefoon: hoe ga je om met een oproep die binnenkomt, wat doe je als er per ongeluk een oproep binnenkomt etc. Lezen en toepassen van eenvoudige technische handleidingen bijvoorbeeld voor het programmeren van een videorecorder of telefoon. De domotica werkplek bestaat uit een paneel waarop te zien is op welke plaatsen in huis Domotica-toepassingen gebruikt worden en wat de gevolgen zijn van ingrijpen in het systeem: Een verwarmingsthermostaat: leerlingen moeten de kamertemperatuur wijzigen. Zorgtelefoon en persoonlijk alarmeringssysteem: leerlingen moeten het systeem in- en uitschakelen, reageren op een oproep en een valse oproep melden. Brand- en diefstalbeveiliging: leerlingen moeten bijvoorbeeld de batterij verwisselen, een vals alarm resetten en melden. Toegangscontrole.

9 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z4: Menukeuze Doelstelling: In toenemende mate doet de computer zijn intrede in de sector Zorg & Welzijn. Het gaat hierbij vooral om het verwerken, opslaan en opzoeken van cliëntgegevens en het bijhouden van bijvoorbeeld menukeuzes. In veel zorginstellingen zijn deze gegevens opgeslagen in databases. Van leerlingen die het VMBO verlaten wordt verwacht dat ze gegevens kunnen invoeren, opzoeken en veranderen. Omschrijving hardware/software In het onderwijspakket menukeuzeplanning kunnen leerlingen gegevens invoeren, veranderen en opzoeken. Het onderwijspakket is voor een deel gevuld met cliëntgegevens. De leerling moet bijvoorbeeld aan de hand van een gesprek een menukeuze opnemen en invoeren. Afhankelijk van de voedingsgewoonten van een cliënt geeft het pakket keuzemogelijkheden. Een cliënt met bijvoorbeeld een vetvrij dieet krijgt een aangepast menu. Dit menu kan uitgeprint worden. Nadat voedingswensen zijn ingevoerd, laat het pakket zien welke voedingsmiddelen besteld moeten worden en kunnen bandkaarten geprint worden. Leerlingen kunnen patiënt/cliëntgegevens invoeren, opzoeken en veranderen zoals verplaatsing van kamer en dieetwensen. Het pakket kan ingevoerde gegevens verwerken en op basis van bijvoorbeeld dieetwensen een keuzemenu presenteren in de vorm van een individueel menuaanbod en menukaarten. Leerlingen kunnen de menukeuze van een patiënt invoeren en het pakket kan de gevolgen van de keuzes presenteren (bandkaarten, bestellijsten en dergelijke). Op basis van het pakket kunnen leerlingen kennis maken met zaken die in de beroepspraktijk aan de orde komen. In het lesmateriaal wordt, naast opdrachten en uitleg, aandacht geschonken aan de privacy van cliënten/patiënten in relatie tot het voorkomen van hun gegevens in een databestand en het werken met barcode. Systeemvereisten PC met minimaal Windows 95 en Access 2000 geïnstalleerd. De software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Bestelinformatie Menukeuzeprogramma op CD

10 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z5: Bediening huishoudelijke apparatuur Doelstelling: Veel VMBO-leerlingen komen na het VMBO terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudwerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren werken, krijgen ze te maken met allerlei soorten huishoudelijke apparatuur van verschillende merken. Van hen wordt verwacht dat ze deze apparatuur zonder problemen kunnen bedienen. Achter het bedienen van huishoudelijke apparatuur zit een systeem dat steeds hetzelfde is, ook al ziet het bedieningspaneel er anders uit. In een computersimulatie zijn de bedieningspanelen van verschillende huishoudelijke apparaten opgenomen. Door het bedienen van deze panelen leert de leerling het systeem achter de bediening kennen. Naast het bedienen van apparatuur komen in de applicatie ook de consequenties van keuzes aan de orde. Bijvoorbeeld niet iets in koud water behoedzaam wassen en vervolgens op het hoogst mogelijke toerental laten centrifugeren of in de droogtrommel stoppen. (Dergelijke combinaties horen niet bij elkaar.) Omschrijving hardware/software Het gaat in deze werkplek om een cd-rom met computersimulatie met praktische voorbeelden voor de volgende apparatuur: Wasmachine Wasdroger Vaatwasser (combi) Magnetron Leerlingen krijgen feedback op hun keuzes. Systeemvereisten Voor de simulaties is minimaal een Windows 95 computer vereist met 32 mb ram. De simulaties kunnen van cd-rom draaien, dan wel op de harde schijf of op een netwerkdrive worden geïnstalleerd. De software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Bestelinformatie Cd-rom bediening huishoudelijke apparatuur

11 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z6: Salonsimulatie UV Doelstelling: In steeds meer kap- en schoonheidssalons wordt de computer gebruikt als manier om cliëntgegevens te bewaren en mailings te verzorgen. VMBO-leerlingen hoeven geen kennis te maken met de administratieve en financiële mogelijkheden van het pakket. Dit deel van het pakket is bestemd voor mboleerlingen, die met hetzelfde pakket werken. Omschrijving hardware/software Het salonsimulatieprogramma bestaat uit een deels gevulde database waarin de leerling gegevens moet opzoeken en gegevens toe moet voegen. Daarnaast maakt de leerling kennis met het werken met een dergelijk systeem en de mogelijkheden daarvan. (Bijvoorbeeld verjaardagmelding, mailen van klanten die gebruik maken van een bepaalde behandeling enz.) Na een uitleg over het gebruik van het pakket moet het pakket stand-by staan in het UV-lokaal. Als leerlingen een model gaan behandelen moet het (net als in de salon) gewoonte worden gegevens in te voeren en/of op te roepen. Aan de hand van het pakket leren leerlingen dat hun handelen in het softwarepakket consequenties heeft, zoals dat ook in de beroepspraktijk het geval is. Zo houdt het pakket bij wie welke handelingen uitvoert, welke werknemer de meeste bijverkoop realiseert en welke werknemer de meeste omzet maakt. (De docent kan dit aan leerlingen laten zien,zonder dat de leerling hier verder iets mee doet). Systeemvereisten De salonsimulatie van KOC vereist minimaal een Windows 95 computer met 32 Mb. Voor netwerkinstallatie moet de Dé Digitale Leeromgeving worden aangeschaft.. Bestelinformatie Uiterlijke verzorging - salonsimulatie inclusief 4 jaar verplicht onderhoud.

12 Uitgave van Brink Techniek BV Heerde Dé Digitale Leeromgeving De Digitale Leeromgeving is een centrale database van waaruit systeembeheerders, docenten en leerlingen kunnen werken. De software is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag educatieve software makkelijker te kunnen beheersen. Veelgebruikte software is in deze applicatie geïntegreerd voor optimale gebruiksvriendelijkheid. De ideale software voor: Planning Door middel van lesschema s kan de docent iedere leerling een persoonlijk leertraject laten volgen. Programma s uitvoeren Iedere leerling kan in zijn eigen database werken. Op deze manier kan elke leerling de voor hem geplande leerroute volgen in zijn eigen tempo. Op een willekeurige (netwerk)computer kan de leerling op ieder moment stoppen met een programma om later op hetzelfde punt weer verder te gaan.

13 Toetsing De Digitale Leeromgeving bevat enkele digitale toetsen. Ook heeft de docent de mogelijkheid om toetsen en toetsvragen toe te voegen en te wijzigen. Naast teksten kunnen ook figuren worden toegevoegd om aantrekkelijke en duidelijke toetsen te maken. Integratie werkopdrachten en lesmateriaal Vanuit De Digitale Leeromgeving kan lesmateriaal worden opgeroepen. Daarnaast kan de docent ook niet computergestuurde opdrachten en werkinstructies toevoegen. Leerlingvolgsysteem De docent heeft real-time inzicht in de activiteiten van elke leerling. De voortgang per leerling wordt centraal opgeslagen. Systeemvereisten: Client Operating system: Windows 98/2000/XP Voor de clients worden de softwarepakketten Microsoft Installer 2.0 en VB Runtime 6.0 bijgeleverd en geïnstalleerd. Server Operating system: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Bestelinformatie: Artikelnr. Omschrijving Basismodule met software voor de server & client Software database VICTO Economie Software database VICTO Zorg & Welzijn Software database VICTO Techniek Software database VICTO Groen Voor de server worden de softwarepakketten MySQL Database Server en FileZilla FTP Server bijgeleverd, automatisch geïnstalleerd en gestart als services. Brink Techniek BV Europaweg 9, 8181 BG Heerde Telefoon (0578) Telefax (0578)

14 Contactgegevens Wilt u meer informatie over onze producten, of een vrijblijvende afspraak op uw school dan kunt u contact opnemen met: Brink Techniek BV Europaweg 9 / Postbus BG / 8180 AA HEERDE Telefoon: Fax: Internet:

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde Victo Economie Europaweg 9 8181 BG Heerde Tel.: 0578-691324 Fax: 0578-691359 E-mail: info@brinktechniek.nl Internet: www.brinktechniek.nl VICTO: ICT in het VMBO Voorwoord Het nieuwe VMBO draait al enige

Nadere informatie

HANDLEIDING TELESHOPPEN

HANDLEIDING TELESHOPPEN HANDLEIDING TELESHOPPEN Algemeen Deze handleiding gaat over de lesstof Teleshoppen, winkelen op internet. Deze handleiding hoort bij de elektronische lesstof die je terug kan vinden op internet. Kijk op;

Nadere informatie

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Groen

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Groen Uitgave van Brink Techniek BV Heerde Victo Groen Europaweg 9 8181 BG Heerde Tel.: 0578-691324 Fax: 0578-691359 E-mail: info@brinktechniek.nl Internet: www.brinktechniek.nl Uitgave van Brink Techniek BV

Nadere informatie

Hardware-eisen 800 MHz processor, 128 Mb RAM geheugen, Internet Explorer 5.5, Windows ME of hoger, 16 speed cd-rom drive.

Hardware-eisen 800 MHz processor, 128 Mb RAM geheugen, Internet Explorer 5.5, Windows ME of hoger, 16 speed cd-rom drive. Titel PiT : methode vmbo Zorg en Welzijn Vak/onderwerp Zorg en Welzijn voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Hardware-eisen 800 MHz processor, 128 Mb RAM geheugen, Internet Explorer 5.5, Windows ME of hoger,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 11

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05)

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Dit document beschrijft twee onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de afdeling ICT van Administratiekantoor Dekker BV. Deze afdeling wil achterhalen wat de beste manier

Nadere informatie

Handleiding XL Food. Installatie patch

Handleiding XL Food. Installatie patch Handleiding XL Food Installatie patch Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 BASISINSTELLINGEN VOOR INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 4 3 INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 5 4 ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN...

Nadere informatie

Snel aan de slag met

Snel aan de slag met Snel aan de slag met Leerwereld Systeembeheer (Systeembeheer handleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail:

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015. Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia

MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015. Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015 Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia Inhoud 1. Vooraf...4 2. Mediaplus in de Cloud...4 2.1 Installatie Citrix Receiver...4 2.2 Mediaplus

Nadere informatie

Snel aan de slag met. (Systeembeheer handleiding)

Snel aan de slag met. (Systeembeheer handleiding) Snel aan de slag met Klikwereld Systeembeheer (Systeembeheer handleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199, Fax: 033 457 0198 E

Nadere informatie

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink

Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Jaap Jan de Jong Thijs A. Afman Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2008. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en dient in te spelen op

Nadere informatie

Logicsim Hydraulics. Vak/onderwerp Techniek, motorvoertuigentechniek, hydrauliek, mechanica

Logicsim Hydraulics. Vak/onderwerp Techniek, motorvoertuigentechniek, hydrauliek, mechanica Logicsim Hydraulics Vak/onderwerp Techniek, motorvoertuigentechniek, hydrauliek, mechanica Hardware-eisen Windows 3.1 of hoger, 486 processor of sneller, 5 Mb vrije ruimte op de harde schijf, 4 Mb RAM,

Nadere informatie

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2

NSi Output Manager Veelgestelde vragen. Version 3.2 NSi Output Manager Veelgestelde vragen Version 3.2 I. Algemene productinformatie 1. Wat is nieuw in Output Manager 3.2? NSi Output Manager 3.2 bevat diverse verbeteringen aan serverzijde, waarbij de meest

Nadere informatie

Handleiding Domotica Zorg & Welzijn

Handleiding Domotica Zorg & Welzijn Vlijtweg 8b 8191 JP Wapenveld Telefoon : (038) 4475750 Fax : (038) 4475759 Email: verkoop@brinktechniek.nl websupport: http://www.victo.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Leveringsoverzicht 4 2.1 Leveringsoverzicht

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer TPC-200 Draadloos schakelen via de PC Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer Inleiding De TPC-200 is een computergestuurde zender en timer voor het KlikAan-KlikUit systeem

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

De voordelen van dit geautomatiseerde leerlingvolgsysteem zijn:

De voordelen van dit geautomatiseerde leerlingvolgsysteem zijn: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1 Domeinen... 3 2 Installatie server... 4 3 Installatie cliënt... 12 4 Beheerdomein... 14 4.1 Wijzig wachtwoord... 14 4.2 Gebruikersbeheer... 15 4.3 Klas

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Jaap Jan de Jong Trea Winter van Faassen

Jaap Jan de Jong Trea Winter van Faassen Colofon Auteur: Eindredactie : Thijs A. Afman Joost van den Brink Jaap Jan de Jong Trea Winter van Faassen Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2007. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

WebDAV. Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties

WebDAV. Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties WebDAV Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties Datum: November 2010 Aantal pagina's: 7 Versie: 1.30 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Professionele Direct Mail Software. Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering

Professionele Direct Mail Software. Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering Professionele Direct Mail Software Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering Een Compleet en Modulair Direct Mail Systeem FlexMail is

Nadere informatie

SIESKA Simpele en Snelle Kassa

SIESKA Simpele en Snelle Kassa Lucky's Pc's Komvest 2 8000 Brugge 050 34.81.54 SIESKA Simpele en Snelle Kassa SIESKA staat voor Simpele en Snelle Kassa! SIESKA is ontwikkeld uit onze eigen behoefte aan een systeem om zo snel mogelijk

Nadere informatie

Handleiding Het Verkeersplein

Handleiding Het Verkeersplein Postbus 77 8180 AB Heerde Telefoon : (038) 4475750 Fax : (038) 4475759 Email: verkoop@brinktechniek.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leveringsoverzicht... 4 2a. Leveringsoverzicht... 4 2b. Functies

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Systeemvereisten Track Verzuim

Systeemvereisten Track Verzuim Systeemvereisten Track Verzuim Versie 2.1.0 Datum 26 maart 2009 Doel: Het doel van dit document is uit te leggen wat de minimale specificaties zijn om Track Verzuim te kunnen gebruiken. Vereisten om Track

Nadere informatie

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Techniek

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Techniek Victo Techniek Europaweg 9 8181 BG Heerde Tel.: 0578-691324 Fax: 0578-691359 E-mail: info@brinktechniek.nl Internet: www.brinktechniek.nl VICTO: ICT in het VMBO Voorwoord Het nieuwe VMBO draait al enige

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 ECDL Basis en Advanced Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

SINUTRAIN. SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC. Overzicht Oktober 2008. Geldig 1/10/2008-30/9/2009

SINUTRAIN. SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC. Overzicht Oktober 2008. Geldig 1/10/2008-30/9/2009 SINUTRAIN SINUMERIK Trainings- en programmeersoftware voor PC Overzicht Oktober 2008 Geldig 1/10/2008-30/9/2009 Copyright Siemens 2008. All rights reserved. SINUTRAIN Besturingsidentieke software voor

Nadere informatie

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain... 3 2. Installatie JPTrain... 3 2.1 Conversie van oude versie(s)... 3 3. Eerste kennismaking met

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding NL - Revisie 3.7 YourSafetynet home Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 3 2 YourSafetynet gebruiken... 3 2.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Cursusboeken PC Gebruik Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De website bij het boek 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De website bij het boek 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De website bij het boek... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 Toets uw kennis... 15 Voor docenten...

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Handleiding Domotica Zorg & Welzijn

Handleiding Domotica Zorg & Welzijn Vlijtweg 8 b 8191 JP Wapenveld Telefoon : (038) 4475750 Fax : (038) 4475759 Email: verkoop@brinktechniek. websupport: http://www.victo.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Leveringsoverzicht 4 2.1 Leveringsoverzicht

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Snel start gids. Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren.

Snel start gids. Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren. Snel start gids Alle informatie om uw website snel te kunnen publiceren. Naam: Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 2 2. De gids 3 3. Wat u nog moet weten 6 Gids Rapifia Nederland 2010 2012 1 / 6 1. Inleiding

Nadere informatie

Producten en prijzen 2008

Producten en prijzen 2008 Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland België ECDL Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl www.instruct.be Europees Computer Rijbewijs instruct@instruct.nl instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC?

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC? Korte omschrijving van dit practicum We zullen spelenderwijze ervaren wat enkele van de virtualisatietechnieken inhouden. We gaan aan de slag met een freeware applicatie voor het aanbieden van een gevirtualiseerde

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen

Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen Praktisch leidinggeven Vak/onderwerp managementvaardigheden Hardware-eisen Pentium 133 Mhz., 32 Mb RAM, Windows 95 of hoger, 8 speed-cd-rom-speler, geluidskaart, (hoofdtelefoon), boxen Algemeen Praktisch

Nadere informatie

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers WINDOWS 8 2012 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 8 T R A I N I N G V O O R 5 0 - P L U S S E R S A

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Bent u nu dus genoodzaakt om een nieuwe computer te kopen? NEE, want er is een goede, ja zelfs gratis, oplossing voorhanden.

Bent u nu dus genoodzaakt om een nieuwe computer te kopen? NEE, want er is een goede, ja zelfs gratis, oplossing voorhanden. Linux Mint Als u een computer hebt die met Windows XP werkt weet u inmiddels dat u met die computer niet meer veilig kunt internetten, omdat Windows XP niet meer door Microsoft wordt onderhouden. Bent

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

All About Phones.nl. Snel van start met de iphone. Simply Closer

All About Phones.nl. Snel van start met de iphone. Simply Closer Snel van start met de iphone. Simply Closer Gefeliciteerd met de aanschaf van jouw iphone. Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk gaan genieten van je nieuwe toestel. In deze brochure lees je wat nodig is

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS Esprit Vastgesteld d.d. 11 juni 2002 GEBRUIKERSREGLEMENT ICT SCHOLIEREN De Esprit scholengroep stelt aan haar scholieren ICT-voorzieningen (ICT: Informatie-

Nadere informatie

Qliq Primair Onderwijs en MDOP

Qliq Primair Onderwijs en MDOP Qliq Primair Onderwijs en MDOP Even voorstellen: Ger Dirks: Na 30 jaar leerkracht nu ruim 7 jaar bovenschool ICT- Coördinator met een breed takenpakket. Implementatie van digitale (leer)middelen in het

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikshandleiding. van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl. Software voor de configuratie 06/08-01 PC

Versie 1.0. Gebruikshandleiding. van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl. Software voor de configuratie 06/08-01 PC Versie 1.0 06/08-01 PC Gebruikshandleiding TiStereoControl Software voor de configuratie van de Stereo Controle (art. L4561N) TiStereoControl 2 3 INHOUD 1. Vereisten Hardware en Software 4 2. Installatie

Nadere informatie

17-06-2011. Online Pro Tip: Virusscanners. E-mail: Eenvoudiger koppelen van binnengekomen E-mail berichten. Hoofdidentiteit

17-06-2011. Online Pro Tip: Virusscanners. E-mail: Eenvoudiger koppelen van binnengekomen E-mail berichten. Hoofdidentiteit Pagina 1 van 7 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: Verzonden: donderdag 16 juni 2011 01:33 Bijlage: Sneltoetsen Online Pro.pdf Onderwerp:

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

De oorlog in Indië. Vak/onderwerp geschiedenis, staatsinrichting

De oorlog in Indië. Vak/onderwerp geschiedenis, staatsinrichting De oorlog in Indië Vak/onderwerp geschiedenis, staatsinrichting Hardware-eisen Windows 95 of hoger, Pentium 75 MHz met 16 Mb geheugen;16 bits high color; een schermresolutie van 800 bij 600 pixels; een

Nadere informatie

MA!N Installatiehandleiding

MA!N Installatiehandleiding MA!N Installatiehandleiding Auteur Versie CE-iT 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie MA!N... 3 1.2 Achtergrond informatie... 4 2 Installatie MA!N... 5 2.1 Inhoud ZIP bestand... 5 2.2 Installeren/activeren

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie