Victo Zorg & Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Victo Zorg & Welzijn"

Transcriptie

1 Uitgave van Brink Techniek BV Heerde Victo Zorg & Welzijn Europaweg BG Heerde Tel.: Fax: Internet:

2 Uitgave van Brink Techniek BV Heerde VICTO: ICT in het VMBO Voorwoord Het nieuwe VMBO draait al enige tijd volop. Het VMBO is erop gericht onderwijs te verzorgen dat goed aansluit op vervolgopleidingen en op de beroepspraktijk. Daar zullen de leerlingen onvermijdelijk te maken krijgen met informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het is dus zaak ze daar in het VMBO al goed op voor te bereiden. Binnen het VMBO worden leerlingen meer dan in het verleden, aangesproken op hun individuele capaciteiten en vaardigheid in zelfstandig werken. ICT speelt een belangrijke rol in deze onderwijsvernieuwing. Op verzoek van het procesmanagement ICT van OCW heeft de SLO destijds het voortouw genomen en VMBO-scholen, uitgevers, hogescholen, landelijke pedagogische centra en het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs bij elkaar gebracht. Het resultaat is een speciaal ICT-project voor het VMBO dat nu al op veel scholen succesvol draait: VICTO. VICTO (Vmbo ICT Onderwijs) is een turn-key project voor de sectoren Techniek, Economie, Zorg & Welzijn en Landbouw. Het project is gericht op sectorbrede ontwikkeling en implementatie van ICT-leermiddelen binnen het VMBO-onderwijs. VICTO gaat uit van alle direct en indirect ICT-gerelateerde exameneisen, zoals die voorkomen in de nieuwe examenprogramma s. Per sector is een pakket samengesteld van software, hardware en lesmaterialen dat los van - of aanvullend op - een gekozen methode kan worden gebruikt. De leerlingen kunnen met behulp van dit pakket zelfstandig op de werkplekken werken. Dit pakket kan voor toepassingen in meerdere afdelingen worden gebruikt en voorziet ook in implementatieondersteuning en deskundigheidsbevordering. Het VICTO-pakket kan worden bekostigd uit de ICT-gelden die de scholen van het ministerie ontvangen. Er is één hoofdleverancier voor alle VICTO-materialen: Brink Techniek BV te Heerde.

3 U kunt het complete invoeringsplan voor Victo downloaden vanaf de website (www.victo.nl) door in het menu rechts te kiezen voor downloads. Hoofdleverancier Regelmatig treffen we folders en brochures van leveranciers aan die leermiddelen aanbieden t.b.v. VICTO. Deze leermiddelen zijn niet vastgesteld door het VICTO-project en dat werkt verwarrend. Alleen leermiddelen die door het VICTO-project zijn vastgesteld mogen en zullen als VICTO-leermiddelen aan de scholen worden aangeboden door de hoofdleverancier Brink Techniek uit Heerde. Bij deze leermiddelen kan men ervan uitgaan dat de hard-/software en het schriftelijk ondersteunend lesmateriaal op elkaar zijn afgestemd, en dat er recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van het VMBO. Uiteraard kunnen wij leveranciers, anderen dan Brink Techniek, niet verbieden u folders toe te sturen en aanbiedingen te doen. Jan Gubbels, algemeen projectleider Victo. Kijk voor de meest actuele informatie op

4 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z0: Welzijnweb Doelstelling: Welzijnweb heeft als doel leerlingen bekend te maken met verschillende omgevingen, waar ze later kunnen komen te werken. Aan de hand van thema s krijgen de leerlingen opdrachten die ze in de praktijk tegen kunnen komen. Centraal in deze applicatie staat het zelfstandig werken in een werkplekkenstructuur op het eigen vakgebied. Omschrijving: De opdrachten zijn gebaseerd op 2 thema s: Jong en oud en Het kinderdagverblijf. Ieder thema is opgedeeld in 10 deelopdrachten en iedere deelopdracht bevat 4 tot 5 activiteiten. Deze kunnen los van elkaar uitgevoerd worden. Iedere activiteit bestaat uit een introductie en de eigenlijke taak. Daarbij worden taakspecifieke bronnen gegeven die leerlingen kunnen raadplegen. Systeemvereisten Pc met internetaansluiting, Internet Explorer of Netscape Navigator, Flash 5.0 plugin, Tekstverwerker van MS Office, lege floppydiskette of netwerklocatie waar leerlingen hun bestanden kunnen opslaan en printer. Bestelinformatie U kunt Welzijnweb met uw leerlingen doen via de volgende link:

5 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z1: Teleshoppen Doelstelling: Veel winkels bieden klanten de mogelijkheid met behulp van de computer/internet boodschappen te doen. Het complete assortiment van de betreffende winkel kan opgeroepen worden, klanten kunnen producten vergelijken en daarna bestellen. Door middel van deze applicatie leren leerlingen informatie kritisch te beoordelen, producten te vergelijken en op basis van de vergelijking tot een keuze te komen. In de applicatie wordt voorkomen dat leerlingen daadwerkelijk bestellingen plaatsen. Omschrijving hardware/software In eerste instantie wordt het teleshoppen aangeleerd aan de hand van een off-line versie van de digitale winkel van Albert Heyn. Daarna kan de leerling, met behulp van demo versies, andere digitale winkels bezoeken. In het lesmateriaal bij de werkplek wordt aandacht geschonken aan: Vergelijkend warenonderzoek. Winkelen met een budget. Systematiek van zoeken op Internet. Een maaltijd samenstellen en ingrediënten bestellen. Systeemvereisten Een computer met minimaal Windows 95 is vereist voor AH teleshopper. Deze software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Als voorbereiding op dit practicum kan op internet het digitale lesmateriaal voor Teleshoppen worden uitgevoerd: Bestelinformatie Teleshoppen Euro versie

6 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z2: Communicatie Doelstelling: Met behulp van een eenvoudige telefoon(huis)centrale leren leerlingen telefoneren en faxen. Met behulp van de telefoonset leren leerlingen: Zakelijke gesprekken voeren aan de hand van cases passend binnen de sector Zorg & Welzijn: A. goed luisteren B. vriendelijk en beleefd zijn C. duidelijk spreken Een boodschap inspreken op een antwoordapparaat (als abonnee en beller). Doorverbinden. Omschrijving hardware/software De telefoonset bestaan uit drie telefoons die aan elkaar gekoppeld zijn. De telefoons kunnen met behulp van opdrachten en de gebruiksaanwijzing geprogrammeerd worden (Domotica). Aan de telefoonset is opname en afluisterapparatuur gekoppeld, waardoor leerlingen kunnen leren een boodschap op een antwoordapparaat in te spreken (als abonnee en beller) en waardoor de docent kan terugluisteren wat leerlingen gedaan hebben. Met behulp van de communicatieapparatuur kunnen groepjes leerlingen zelfstandig werken. De apparatuur maakt het mogelijk de volgende handelingen uit te voeren: Ruggespraak houden. Telefonisch vergaderen. Doorschakelen. Speakers aanzetten, waardoor met een paar mensen tegelijk gesproken kan worden. Bestelinformatie Communicatie

7 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z3: Domotica Doelstelling: Doel voor het VMBO van de domotica werkplek is: Leerlingen op een actieve manier kennis te laten maken met domotica. De angst voor domotica-toepassingen weg te nemen. Eenvoudige programmeeropdrachten laten uit voeren aan de hand van bij apparatuur geleverde gebruiksaanwijzingen. Omgaan met de zorgtelefoon. Het uitleggen van domotica-toepassingen in begrijpelijke taal voor de gebruiker. Omschrijving hardware/software De domotica werkplek bestaat uit een paneel waarop te zien is op welke plaatsen in huis Domotica-toepassingen gebruikt worden en wat de gevolgen zijn van ingrijpen in het systeem. Op dit paneel is een woning weergegeven met verschillende ruimtes. In deze woning kunnen verschillende scenario s zich afspelen (van gewoon luxe woonhuis tot zorgwoning). Leerlingen leren de apparatuur te bedienen en (eenvoudig) te programmeren. Opdrachten bij de domotica-toepassingen moeten in samenwerking worden uitgevoerd, zodat leerlingen leren samenwerken, overleggen en uitleggen. Systeemvereisten Het hele domotica systeem kan functioneren zonder computer. Alleen voor het programmeren van de installatie is een computer met software nodig. Hiervoor volstaat een Windows 95 PC. Als voorbereiding op dit practicum kan op internet het digitale lesmateriaal voor domotica worden uitgevoerd: Bestelinformatie Domotica werkplek A Wandbeugel voor het ophangen van het paneel (optioneel) B Verrijdbaar frame (optioneel)

8 Domotica werkplek In privé-woningen komt steeds meer programmeerbare apparatuur die tot doel heeft mensen langer zelfstandig, veilig en comfortabel te laten wonen. Deze apparatuur/ontwikkeling heet Domotica (DOMus = huis, informatica). Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan radio, televisie, video-recorder, maar vooral ook aan verwarmingsapparatuur, alarmeringsapparatuur (zorgtelefoon, persoonlijke alarmering maar ook voor gaslekken, brand en dergelijke), beveiliging. Doel van de applicatie is: Leerlingen laten zien wat er onder domotica verstaan wordt en op welke plaatsen in een huis domotica toegepast kan worden. Leerlingen leren om te gaan met redelijk eenvoudige programmeerbare apparatuur, met name van apparaten waarmee ze in de beroepspraktijk te maken kunnen krijgen zoals programmeerbare verwarming (ingrijpen in het systeem; bijvoorbeeld hoger en lager zetten, systeem aanpassen op zomer- en wintertijd; klok op tijd zetten), persoonlijke alarmeringsapparatuur, in- en uitschakelen van alarmeringsapparatuur, reageren op een oproep. Hierbij gaat het vooral om de systematiek van programmeren en het lezen van gebruiksaanwijzingen. Werken met een zorgtelefoon: hoe ga je om met een oproep die binnenkomt, wat doe je als er per ongeluk een oproep binnenkomt etc. Lezen en toepassen van eenvoudige technische handleidingen bijvoorbeeld voor het programmeren van een videorecorder of telefoon. De domotica werkplek bestaat uit een paneel waarop te zien is op welke plaatsen in huis Domotica-toepassingen gebruikt worden en wat de gevolgen zijn van ingrijpen in het systeem: Een verwarmingsthermostaat: leerlingen moeten de kamertemperatuur wijzigen. Zorgtelefoon en persoonlijk alarmeringssysteem: leerlingen moeten het systeem in- en uitschakelen, reageren op een oproep en een valse oproep melden. Brand- en diefstalbeveiliging: leerlingen moeten bijvoorbeeld de batterij verwisselen, een vals alarm resetten en melden. Toegangscontrole.

9 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z4: Menukeuze Doelstelling: In toenemende mate doet de computer zijn intrede in de sector Zorg & Welzijn. Het gaat hierbij vooral om het verwerken, opslaan en opzoeken van cliëntgegevens en het bijhouden van bijvoorbeeld menukeuzes. In veel zorginstellingen zijn deze gegevens opgeslagen in databases. Van leerlingen die het VMBO verlaten wordt verwacht dat ze gegevens kunnen invoeren, opzoeken en veranderen. Omschrijving hardware/software In het onderwijspakket menukeuzeplanning kunnen leerlingen gegevens invoeren, veranderen en opzoeken. Het onderwijspakket is voor een deel gevuld met cliëntgegevens. De leerling moet bijvoorbeeld aan de hand van een gesprek een menukeuze opnemen en invoeren. Afhankelijk van de voedingsgewoonten van een cliënt geeft het pakket keuzemogelijkheden. Een cliënt met bijvoorbeeld een vetvrij dieet krijgt een aangepast menu. Dit menu kan uitgeprint worden. Nadat voedingswensen zijn ingevoerd, laat het pakket zien welke voedingsmiddelen besteld moeten worden en kunnen bandkaarten geprint worden. Leerlingen kunnen patiënt/cliëntgegevens invoeren, opzoeken en veranderen zoals verplaatsing van kamer en dieetwensen. Het pakket kan ingevoerde gegevens verwerken en op basis van bijvoorbeeld dieetwensen een keuzemenu presenteren in de vorm van een individueel menuaanbod en menukaarten. Leerlingen kunnen de menukeuze van een patiënt invoeren en het pakket kan de gevolgen van de keuzes presenteren (bandkaarten, bestellijsten en dergelijke). Op basis van het pakket kunnen leerlingen kennis maken met zaken die in de beroepspraktijk aan de orde komen. In het lesmateriaal wordt, naast opdrachten en uitleg, aandacht geschonken aan de privacy van cliënten/patiënten in relatie tot het voorkomen van hun gegevens in een databestand en het werken met barcode. Systeemvereisten PC met minimaal Windows 95 en Access 2000 geïnstalleerd. De software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Bestelinformatie Menukeuzeprogramma op CD

10 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z5: Bediening huishoudelijke apparatuur Doelstelling: Veel VMBO-leerlingen komen na het VMBO terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudwerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren werken, krijgen ze te maken met allerlei soorten huishoudelijke apparatuur van verschillende merken. Van hen wordt verwacht dat ze deze apparatuur zonder problemen kunnen bedienen. Achter het bedienen van huishoudelijke apparatuur zit een systeem dat steeds hetzelfde is, ook al ziet het bedieningspaneel er anders uit. In een computersimulatie zijn de bedieningspanelen van verschillende huishoudelijke apparaten opgenomen. Door het bedienen van deze panelen leert de leerling het systeem achter de bediening kennen. Naast het bedienen van apparatuur komen in de applicatie ook de consequenties van keuzes aan de orde. Bijvoorbeeld niet iets in koud water behoedzaam wassen en vervolgens op het hoogst mogelijke toerental laten centrifugeren of in de droogtrommel stoppen. (Dergelijke combinaties horen niet bij elkaar.) Omschrijving hardware/software Het gaat in deze werkplek om een cd-rom met computersimulatie met praktische voorbeelden voor de volgende apparatuur: Wasmachine Wasdroger Vaatwasser (combi) Magnetron Leerlingen krijgen feedback op hun keuzes. Systeemvereisten Voor de simulaties is minimaal een Windows 95 computer vereist met 32 mb ram. De simulaties kunnen van cd-rom draaien, dan wel op de harde schijf of op een netwerkdrive worden geïnstalleerd. De software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Bestelinformatie Cd-rom bediening huishoudelijke apparatuur

11 Onderwerpen Victo Zorg & Welzijn Z6: Salonsimulatie UV Doelstelling: In steeds meer kap- en schoonheidssalons wordt de computer gebruikt als manier om cliëntgegevens te bewaren en mailings te verzorgen. VMBO-leerlingen hoeven geen kennis te maken met de administratieve en financiële mogelijkheden van het pakket. Dit deel van het pakket is bestemd voor mboleerlingen, die met hetzelfde pakket werken. Omschrijving hardware/software Het salonsimulatieprogramma bestaat uit een deels gevulde database waarin de leerling gegevens moet opzoeken en gegevens toe moet voegen. Daarnaast maakt de leerling kennis met het werken met een dergelijk systeem en de mogelijkheden daarvan. (Bijvoorbeeld verjaardagmelding, mailen van klanten die gebruik maken van een bepaalde behandeling enz.) Na een uitleg over het gebruik van het pakket moet het pakket stand-by staan in het UV-lokaal. Als leerlingen een model gaan behandelen moet het (net als in de salon) gewoonte worden gegevens in te voeren en/of op te roepen. Aan de hand van het pakket leren leerlingen dat hun handelen in het softwarepakket consequenties heeft, zoals dat ook in de beroepspraktijk het geval is. Zo houdt het pakket bij wie welke handelingen uitvoert, welke werknemer de meeste bijverkoop realiseert en welke werknemer de meeste omzet maakt. (De docent kan dit aan leerlingen laten zien,zonder dat de leerling hier verder iets mee doet). Systeemvereisten De salonsimulatie van KOC vereist minimaal een Windows 95 computer met 32 Mb. Voor netwerkinstallatie moet de Dé Digitale Leeromgeving worden aangeschaft.. Bestelinformatie Uiterlijke verzorging - salonsimulatie inclusief 4 jaar verplicht onderhoud.

12 Uitgave van Brink Techniek BV Heerde Dé Digitale Leeromgeving De Digitale Leeromgeving is een centrale database van waaruit systeembeheerders, docenten en leerlingen kunnen werken. De software is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag educatieve software makkelijker te kunnen beheersen. Veelgebruikte software is in deze applicatie geïntegreerd voor optimale gebruiksvriendelijkheid. De ideale software voor: Planning Door middel van lesschema s kan de docent iedere leerling een persoonlijk leertraject laten volgen. Programma s uitvoeren Iedere leerling kan in zijn eigen database werken. Op deze manier kan elke leerling de voor hem geplande leerroute volgen in zijn eigen tempo. Op een willekeurige (netwerk)computer kan de leerling op ieder moment stoppen met een programma om later op hetzelfde punt weer verder te gaan.

13 Toetsing De Digitale Leeromgeving bevat enkele digitale toetsen. Ook heeft de docent de mogelijkheid om toetsen en toetsvragen toe te voegen en te wijzigen. Naast teksten kunnen ook figuren worden toegevoegd om aantrekkelijke en duidelijke toetsen te maken. Integratie werkopdrachten en lesmateriaal Vanuit De Digitale Leeromgeving kan lesmateriaal worden opgeroepen. Daarnaast kan de docent ook niet computergestuurde opdrachten en werkinstructies toevoegen. Leerlingvolgsysteem De docent heeft real-time inzicht in de activiteiten van elke leerling. De voortgang per leerling wordt centraal opgeslagen. Systeemvereisten: Client Operating system: Windows 98/2000/XP Voor de clients worden de softwarepakketten Microsoft Installer 2.0 en VB Runtime 6.0 bijgeleverd en geïnstalleerd. Server Operating system: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Bestelinformatie: Artikelnr. Omschrijving Basismodule met software voor de server & client Software database VICTO Economie Software database VICTO Zorg & Welzijn Software database VICTO Techniek Software database VICTO Groen Voor de server worden de softwarepakketten MySQL Database Server en FileZilla FTP Server bijgeleverd, automatisch geïnstalleerd en gestart als services. Brink Techniek BV Europaweg 9, 8181 BG Heerde Telefoon (0578) Telefax (0578)

14 Contactgegevens Wilt u meer informatie over onze producten, of een vrijblijvende afspraak op uw school dan kunt u contact opnemen met: Brink Techniek BV Europaweg 9 / Postbus BG / 8180 AA HEERDE Telefoon: Fax: Internet:

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Techniek

Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Techniek Victo Techniek Europaweg 9 8181 BG Heerde Tel.: 0578-691324 Fax: 0578-691359 E-mail: info@brinktechniek.nl Internet: www.brinktechniek.nl VICTO: ICT in het VMBO Voorwoord Het nieuwe VMBO draait al enige

Nadere informatie

Brink Techniek BV. Technologie. in de gemengde leerweg. B r i n k T e c h n i e k B V

Brink Techniek BV. Technologie. in de gemengde leerweg. B r i n k T e c h n i e k B V Brink Techniek BV Technologie in de gemengde leerweg H e e r d e Dit is een uitgave van Brink Techniek BV en wordt verspreid onder alle VMBO scholen met een (toekomstige) afdeling Technologie in de Gemengde

Nadere informatie

Handleiding Het Verkeersplein

Handleiding Het Verkeersplein Postbus 77 8180 AB Heerde Telefoon : (038) 4475750 Fax : (038) 4475759 Email: verkoop@brinktechniek.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leveringsoverzicht... 4 2a. Leveringsoverzicht... 4 2b. Functies

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. online (samen)werken

Cursus Onderwijs en ICT. online (samen)werken Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1, deel 4 (versie 1.0 po/vo/bve NL 11-11-2009) online (samen)werken door Serge de Beer Inleiding Op de tijdslijn van de geschiedenis is het nog niet zo heel lang geleden,

Nadere informatie

Office 365 de juiste keuze!

Office 365 de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 6. Abonnement afsluiten 34 Disclaimer

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

SCYLLATIME D O C U M E N T A T I E. Hassinkweg 19 7556 BV Hengelo tel. (074) 250 31 47 fax (074) 250 37 05 info@mic-o-data.nl www.mic-o-data.

SCYLLATIME D O C U M E N T A T I E. Hassinkweg 19 7556 BV Hengelo tel. (074) 250 31 47 fax (074) 250 37 05 info@mic-o-data.nl www.mic-o-data. D O C U M E N T A T I E SCYLLATIME Betaalbare ordertijdregistratie met chipkaarten December Versie industrie 2002/7 Hassinkweg 19 7556 BV Hengelo tel. (074) 250 31 47 fax (074) 250 37 05 info@mic-o-data.nl

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256)

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) instructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) pi.ict03.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Cyberpesten... 5 1.1 Mediamovies: Mr Right cyberpesten... 5 2. Gamen... 10 2.1 GameMaker Kids... 10 2.2 Gamestudio... 15 2.3 MonsterMedia...

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 2 Inhoud Algemeen... 3 Inleiding... 3 Kennismaking met de T3... 4 T3 aanzetten... 5 Opladen... 6 Schoonmaken... 6 Bediening T3... 7 Touchscreen... 7 Raster... 7 Alternatieve

Nadere informatie

Operationeel Marketingplan

Operationeel Marketingplan Operationeel Marketingplan Project Opleiding Opdrachtgever Groep ABC Malmberg K2B-5 Lotte Sterks 2061041 ljcamste@avans.nl Michelle Spierings 206361 michellespierings@hotmail.com Célia Huismans 2058735

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Basispoort helpdocumenten. Uitgebreide handleiding voor scholen. Uitgebreide handleiding Basispoort voor scholen versie 1.

Basispoort helpdocumenten. Uitgebreide handleiding voor scholen. Uitgebreide handleiding Basispoort voor scholen versie 1. Basispoort helpdocumenten Uitgebreide handleiding voor scholen 1 Inhoud Belangrijke informatie voor ICT-coördinatoren!... 7 1. Snel start handleiding Basispoort voor scholen... 9 Raadpleeg ook de uitgebreide

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.5a Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, april 2012 Colofon Uitgave: Cito Arnhem Ontwerp beeldschermen

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie