R U I M T E O M T E W O N E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R U I M T E O M T E W O N E N"

Transcriptie

1 Wie onderhoudt wat? R U I M T E O M T E W O N E N

2

3 U huurt een woning van Woonstichting Groninger Huis. In deze brochure vindt u informatie over wat u moet doen als zich in of aan uw woning een probleem voordoet. Ook kunt u hier terugvinden welke reparaties wij verzorgen, en voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent. Kortom: alle informatie over de onderhoudsverplichtingen voor u als huurder, en voor ons als verhuurder. Wij proberen u alle informatie zo volledig mogelijk te verstrekken, maar vanwege de complexiteit kunt u hier geen rechten aan ontlenen. Onderhoud huurder Voor rekening van de huurder komen: de kleine en dagelijkse reparaties in en om de woning die zijn omschreven in het overzicht vanaf blz. 9; al het onderhoud en de reparaties die ontstaan door nalatigheid, onachtzaamheid of beschadiging door de huurder, huisgenoten of bezoekers van de woning; al het onderhoud en de reparaties die ontstaan door verwaarlozing en vervuiling door de huurder; het onderhoud van en de reparaties aan door de zittende huurder aangebrachte of overgenomen wijzigingen. R U I M T E O M T E W O N E N 3

4 Wie onderhoudt wat? Onderhoud verhuurder Al het overige dat niet valt onder het hierboven genoemde onderhoud huurder, komt voor rekening van Woonstichting Groninger Huis. Kleine reparaties zijn vaak een verantwoordelijkheid van de huurder, zoals kleine herstelwerkzaamheden. Onderdelen die zo ernstig versleten zijn dat u ze niet meer kunt gebruiken, zullen door ons kosteloos worden vervangen. Dit geldt niet voor onderdelen waarvoor in deze brochure is aangegeven dat de huurder deze zelf dient te vervangen. Schade Woonstichting Groninger Huis is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een persoon of goederen van de huurder, die is veroorzaakt door brand, uitstromend water, storm, lekkages en dergelijke. Voor deze schade dient u een inboedelverzekering af te sluiten, zodat u voor deze gebeurtenissen bent verzekerd. Dit geldt niet voor schade die is ontstaan door slecht onderhoud door Woonstichting Groninger Huis. 4

5 Onderhoudsmeldingen en -klachten Onderhoudsmeldingen en -klachten kunt u als volgt aan Woonstichting Groninger Huis doorgeven: schriftelijk via ons postadres: Woonstichting Groninger Huis, Postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek; een reparatieverzoekformulier via onze website: via een telefonisch via (0598) tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag tussen uur en uur). Voor noodgevallen is het nummer 24 uur bereikbaar. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de storingsdienst. Noodgevallen zijn: het uitvallen van de centrale verwarmingsinstallatie; onderbreking van de levering van gas, water en elektra en ernstige lekkages waardoor gevaarlijke situaties ontstaan; ernstige gebreken aan afvoer en riolering; schade aan de woning door brand, hevige regenval, storm en inbraak. Verstoppingen Voor het melden van verstoppingen kunnen huurders rechtstreeks bellen naar Riool en Reiniging Service (RSS) in Zuidbroek via telefoonnummer (0598) Glasschade Voor het melden van glasschades kunnen huurders rechtstreeks bellen naar (0800) Onder glasschades vallen kapotte ramen of ramen met scheuren. Lekke isolatieramen vallen niet onder de glasschade. R U I M T E O M T E W O N E N 5

6 Wie onderhoudt wat? Liftstoring In onze woongebouwen hebben wij liften van verschillende leveranciers. Controleert u eerst door wie de lift in uw gebouw is geleverd. Storingen kunnen bij iedere leverancier 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, telefonisch worden gemeld: Otis Liften: Otisline is een centraal meldpunt voor storingen en bereikbaar via het gratis telefoonnummer: (0800) Kone liften: Kone heeft een servicenummer voor storingen aan de lift en is bereikbaar via het telefoonnummer: (0900) Schindler Liften: Schindler heeft een storingsnummer voor storingen aan de lift en is bereikbaar via het telefoonnummer (0900) Het storingsnummer staat ook op een sticker in de lift vermeld. Vernielingen Bij vernielingen door derden aan de woning dient de huurder dit direct te melden aan Woonstichting Groninger Huis. Ook dient u aangifte te doen bij de politie en daarvan een proces-verbaal te laten opmaken. Alleen de kosten voor de aangebrachte schade aan de woning zijn voor rekening van de verhuurder, voor zover de dader niet bekend is en voor zover de huurder van deze vernieling geen verwijt valt te maken. Als de dader wel bekend is, zal deze de vernieling(en) moeten vergoeden. Overige aangebrachte schade, bijvoorbeeld aan persoon of goederen van de huurder, wordt door Woonstichting Groninger Huis niet vergoed. 6

7 Uitstel reparaties Woonstichting Groninger Huis kan besluiten om reparaties uit te stellen, onder meer als: plannen voor periodiek en/of planmatig onderhoud in ontwikkeling of uitvoering zijn; het uitstel naar het redelijk oordeel van Woonstichting Groninger Huis geen ernstige overlast voor de huurder met zich meebrengt; de reparaties in verband met de aard van de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd in de periode waarin de melding heeft plaatsgevonden. Geschillen Als u vindt dat een onderhoudsmelding of -klacht niet goed is afgehandeld, kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Groninger Huis probeert uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Dat lukt vaak, maar helaas niet altijd. Als u er samen met Groninger Huis echt niet uit komt, dan is er sprake van een geschil. Met een geschil kunt u naar de Geschillencommissie. In de brochure Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit leest u meer over de afhandeling van klachten en/of geschillen. Overzicht Op blz. 9 in deze brochure vindt u een overzicht wie welke kosten betaalt. In de eerste kolom vindt u de kosten voor de verhuurder, in de tweede kolom kosten voor de huurder, in de derde en vierde kolom de kosten die onder het service- en ontstoppingsfonds vallen. R U I M T E O M T E W O N E N 7

8 Wie onderhoudt wat? Kleinonderhoud service In deze kolom vindt u een overzicht van algemene werkzaamheden die normaal gesproken voor rekening van de huurder zijn. U kunt lid worden van de kleinonderhoud service. Tegen betaling van 3,40 per maand (prijs peildatum 1 januari 2014) worden de aangegeven werkzaamheden bij melding kosteloos uitgevoerd door Woonstichting Groninger Huis. Ontstoppingsservice In deze kolom vindt u een overzicht van algemene werkzaamheden die normaal gesproken voor rekening van de huurder zijn. U kunt lid worden van de ontstoppingsservice. Tegen betaling van 2,30 per maand (prijs peildatum 1 januari 2014) worden de aangegeven werkzaamheden bij melding kosteloos uitgevoerd. Uiteraard geldt dit dus alleen voor ontstoppingen die voor rekening van de huurder zijn. Hebt u een verstopping? Bel dan naar RSS (0598) Wanneer u geen deelnemer bent aan de ontstoppingsservice en toch de ontstoppingsdienst moet laten komen, kunt u zich alsnog direct bij aankomst van de monteur als deelnemer aan de ontstoppingsservice opgeven. De monteur heeft daarvoor een formulier bij zich. Andere bepalingen voor de kleinonderhoud service en de ontstoppingsservice zijn: Woonstichting Groninger Huis behoudt zich het recht voor om de bedragen voor de kleinonderhoud service en de ontstoppingsservice jaarlijks aan te passen met de percentages van kostenstijging van lonen en materialen. Het lidmaatschap voor zowel de kleinonderhoud sevice en de ontstoppingsservice geldt voor minimaal één jaar en wordt telkens voor een periode van één jaar verlengd. Opzegging is mogelijk met inacht neming van een opzegtermijn van een maand. 8

9 Reparatiewerk Timmerwerk Verhuurder Huurder Kleinonderhoud service Ontstoppingsservice Aanrechtscharnieren plus slot Aanrechtblad Aanrechtblok kitnaden Aanrechtlade-geleiders Aanrechtschotje Binnendeurslot Beschadiging aan deuren, ramen, kozijnen e.d. Brievenbus in deur, of gemeenschappelijke ruimte Buitendeursloten Dakonderhoud Dakgoten onderhoud Deursloten en deurscharnieren Deurkrukken en schilden Deurvastzetters Deurstoppen Deurknoppen Deurbel Klemmende deuren Vervangen reparaties bij uitwaaien Deur dorpelstrip Drooglijnen, steunen en palen Garagedeur kantelslot Garage overig hang- en sluitwerk kanteldeur Kastsloten Kastscharnieren Kastplanksteunen Kastlegborden R U I M T E O M T E W O N E N 9

10 Wie onderhoudt wat? Reparatiewerk Kastroeden/roedehouders Verhuurder Huurder Kleinonderhoud service Ontstoppingsservice Kastkantschuiven Kozijnonderhoud Leuningen-onderhoud/bevestiging Raam-combisluiting Raamboompje Raamknippen Raamscharnieren Raam-uitzetijzers Klemmende ramen Vervangen/reparatie ramen bij uitwaaien Regenwater afvoeren onderhoud Schuifdeur-onderhoud Schuifdeur-schuiven (rollen, wieltjes e.d.) Schoorsteen vegen Ontluchtings- en ventilatiekanalen vegen Raamventilatie roosters schoonhouden Rookgasafvoer Rookgasafvoer vegen Schoorsteenkappen Schutting plaatsen: toestemming nodig Schutting bij woning behorend Tuinmuren Sleutels bij woning worden eenmalig verstrekt Sleutels zoekgeraakt Sleutels afgebroken Sloten vervangen indien slot versleten Sloten vervangen op verzoek bewoner 10

11 Reparatiewerk Sloten vervangen bij verlies sleutel Verhuurder Huurder Kleinonderhoud service Ontstoppingsservice Tegels laten los Tochtprofielen standaard bij woning Tochtprofielen aanbrengen op verzoek bewoner Tuintrappen reparatie/vervanging Vlizotrappen reparatie Windhaken Schilderwerk Behang Beschadiging aan deuren, ramen, kozijnen e.d. Deuren schilderwerk binnen Deuren schilderwerk buiten Kasten vernieling/plakplaatjes e.d. Kozijnen schilderwerk binnen Kozijnen schilderwerk buiten Lekkageschade herstel inboedel of verfwerk Mits het nalatigheid is van verhuurder Plafond saus-schilderwerk Schilderwerk binnen Schilderwerk buiten Elektra Antennes plaatsen: toestemming nodig Bedrading elektrische installaties Beltrafo Beldrukker Bel (elektrisch) Hoofdzekering in onderhoud bij Enexis Elektraleidingen R U I M T E O M T E W O N E N 11

12 Wie onderhoudt wat? Reparatiewerk Groepenkast Verhuurder Huurder Kleinonderhoud service Ontstoppingsservice Stop/smelt zekering Stopcontact Schakelaar Combinatie schakelaar/stopcontact Afdekplaatje Plafonddeksel Trekkoordje Montageplaten Kortsluiting t.g.v. overbelasting, defecte armaturen of apparaten Aardlekschakelaar/alamat Huistelefoon/deuropener Kabeltelevisie in onderhoud bij uw kabelleverancier Liften onderhoud/storing Verlichting gemeenschappelijke portieken Verlichting galerijen e.d. Verlichting brandgangen Wasmachineschakelaar rep./vervanging standaard Loodgieterswerk Aanrecht afvoerplug Aanrecht afvoerstop Afvoer repareren Afvoer ontstoppen Afvoerplug wastafel Cv-ketel onderhoud (ketels van Groninger Huis) Cv bijvullen en ontluchten Cv ontluchtingssleutel Cv radiatoren 12

13 Reparatiewerk Cv vulslang Verhuurder Huurder Kleinonderhoud service Ontstoppingsservice Cv vulsleutel Cv roestvrij houden radiatoren en leidingen Cv voorkomen bevriezen Closetzitting Closetrolhouder Closet flotteurkraan Closetpot Closetpot schoonhouden Fonteinbakje Fonteinkraan Hoekstopkraan Reservoir Valpijp Douchekop en handdouche Doucheslang Douche opsteekgarnituur Douche mengkraan Douche planchet Douche spiegel Douche zeepbakje Douche afvoerverstopping Gas hoofdkraan en meter onderhoud Enexis Gas afdopstop Gaskranen Gasleidingen volgens bouwbesluit Bouwbesluit Wasmachinekraan R U I M T E O M T E W O N E N 13

14 Wie onderhoudt wat? Reparatiewerk Wastafelkraan Verhuurder Huurder Kleinonderhoud service Ontstoppingsservice Koudwaterkraan Stopkraan Kraanleertjes en uitloop Hoofdkraan/meter onderhoud waterbedrijf Mechanische ventilatie onderhoud Mechanische ventilatie vervanging roosters Mechanische ventilatie afzuigkappen Regenwater afvoeren ontstoppen Riolering verzakking roosters e.d. WTW installaties onderhoud WTW installaties schoonhouden filters WTW installaties vervanging filters Wastafel vernieling/breuk bewoner Waterleiding onderhoud Waterleiding voorkomen bevriezen Waterleiding gevolgen van bevriezen Warmtepompinstallatie Zonneboiler Diversen Stucwerk onderhoud Gemeenschappelijke bestrating Bestrating op eigen erf volgens standaard Afvoeren ontstoppen Goten schoonmaken Gemeenschappelijke ruimten schoonhouden Wespennest, ratten, muizen (overig ongedierte) Onderhoud tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen 14

15 Technische tips Houd het gootsteenkastje droog Mogelijke oorzaken van vocht in het gootsteenkastje zijn: een lekkende afvoer; natte dweilen, sponzen, etc. Laat deze eerst drogen voordat u ze opbergt. Het is aan te bevelen het gootsteenkastje af en toe een tijdje open te laten staan. Voorkom stank uit afvoerputjes In het afvoerputje van douche, gootsteen en wastafel staat voortdurend water. Bij langdurige afwezigheid van de bewoner kan dit water verdampen en ontstaat er stank. Dit geldt ook voor de afvoer van de wasmachine. Om dit te voorkomen kunt u de afvoer bijvullen met water en een paar druppels slaolie. Hierdoor kan het water moeilijker verdampen. R U I M T E O M T E W O N E N 15

16 Wie onderhoudt wat? Voorkom het bevriezen van uw cv-installatie Als u s winters langdurig afwezig bent, bijvoorbeeld op wintersportvakantie, neem dan de volgende maatregelen: laat de cv-installatie aan staan (stekker in het stopcontact, thermostaat laag, bijvoorbeeld op 10 graden Celsius); zet alle radiatorkranen open; vergeet niet alle ramen te sluiten. Stickers verwijderen Verwarm de stickers met een haardroger (föhn). De lijm wordt door het verwarmen zacht en de sticker is gemakkelijk los te peuteren. Lijmresten kunt u verwijderen met spiritus, wasbenzine, verfverdunner (peut) of speciale stickerverwijderaar. N.B. als stickers niet goed verwijderd zijn, wordt de deur op uw kosten overgeschilderd! Het reinigen van kranen en handdouche Door kalk in het water slibben de douchekop en de straalbreker aan het uiteinde van de kraan dicht. U kunt dit euvel herkennen aan de onregelmatige en vaak schuine waterstralen. De oplossing in dat geval is ontkalken: schroef de douchekop of straalbreker los en leg deze enige tijd in een speciaal daarvoor in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel of in azijn. Test de aardlekschakelaar Een aantal woningen is voorzien van een aardlekschakelaar. Deze bevindt zich in de meterkast. Als er storing optreedt in bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat, dan schakelt deze schakelaar, die u ieder kwartaal moet testen, automatisch de stroomvoorziening uit. Op de aardlekschakelaar zit een knop met een T (van test ). Meteen nadat u die knop hebt ingedrukt, moet de stroom zijn uitgeschakeld. Gebeurt dit niet, dan moet u direct onze onderhoudsdienst waarschuwen. Het smeren van sloten en scharnieren Olie is slecht voor sloten en hang- en sluitwerk. Gebruik dus geen olie als smeermiddel, maar cylinderspray. 16

17 Het reinigen van kunststofkozijnen Kunststofkozijnen kunt u het beste reinigen met (het autowasmiddel) Wash en Shine. Gebruik vooral nooit chemische middelen of schoonmaakmiddelen die krassen. Voorkom het vastzitten van kranen Na verloop van tijd gaan weinig gebruikte kranen, bijvoorbeeld de hoofdkraan en het kraantje naar de stortbak van de wc, muurvast zitten. Oorzaak hiervan is de kalk in het leidingwater. Dit ongemak is eenvoudig te voorkomen door deze kranen één keer per jaar enkele malen open en dicht te draaien. Draai de wasmachinekraan dicht na gebruik Als de wasmachinekraan open staat, blijft de slang onder druk staan. Deze is daar uiteindelijk niet tegen bestand. Op den duur zal de slang dan ook barsten met alle ellendige gevolgen van dien. Sluit daarom altijd de wasmachinekraan na het wassen. Plafond schoonmaken Voordat u het plafond gaat witten, dient u het eerst schoon te maken, bij voorkeur met warm sodawater (trek plastic handschoenen aan). Gebruik bij voorkeur een spons. Houd ventilatiekanalen schoon Ventilatieopeningen zitten aan de buitenkant van elke woning. Het zijn de opengelaten verticale voegen in het metselwerk. Deze zorgen voor ventilatie tussen binnen- en buitenmuur en voor de afvoer van stof. Houd de openingen vrij van vuil, insecten of planten. Overigens is goede ventilatie zeer belangrijk. In iedere woning is namelijk vocht aanwezig. Bij onvoldoende ventilatie gaat de verf bladderen en zullen de muren in de doucheruimte zwart uitslaan. Ook uit het oogpunt van veiligheid is ventilatie van belang: houd in de keuken altijd een raam open wanneer uw geiser niet voorzien is van een afvoer. Dit zijn de basisregels voor een goede ventilatie: Zet bij aanwezigheid voor langere tijd van één of meer personen een raam(pje) op een kier, niet alleen overdag maar ook s nachts (slaapkamers). R U I M T E O M T E W O N E N 17

18 Wie onderhoudt wat? De woonkamer vóór het slapen gaan en de slaapkamer na het slapen gaan luchten. Het raam 15 à 30 minuten openzetten. Tijdens het luchten de verwarming laag of uitzetten. Opmerking: U dient voortdurend zowel te ventileren en zo nu en dan te luchten: het één is niet een vervanging van het ander. Tijdens het gebruik en nog minstens een half uur daarna zorgt u ervoor dat lucht kan toestromen, anders werkt het afzuigkanaal niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een raampje op een kier te zetten. Als de badruimte geen raam heeft, moet er een forse kier onder de deur zijn; die kier dus niet afsluiten! Worden de kanalen mechanisch afgezogen, dan zet u tijdens het gebruik de ventilator op volle kracht aan! Bent u niet in de keuken of badcel? Zet u dan de ventilator op halve stand. De laatste die doucht, moet wanden en gordijnen afdrogen. De doek hangt u buiten de badcel te drogen. Wat te doen tegen condens vocht of schimmel op wanden en/of plafond? Regelmatig ventileren, ook als het vertrek verlaten is; liefst twee raampjes - als het kan tegenover elkaar - op een kier zetten. Indien cv aanwezig: thermostaat op 20 à 21 graden Celsius zetten, s nachts op 16 graden Celsius, elders 10 graden Celsius? Is een mechanische ventilatie aanwezig? Laat deze dan permanent draaien, met een raampje op een kier. Staan er meubels, bijvoorbeeld kasten, tegen de buitenmuren? Zet ze 5 cm vrij van de muur. In een vertrek met schimmel moet geen was te drogen worden gehangen. Schilder niet over veegvaste muurverf U kunt kijken wat voor soort verf er op de muur of plafond zit door er met een natte lap overheen te wrijven. Geeft het af (meestal in oude huizen) dan is er veegvaste muurverf gebruikt. Deze moet u vóórdat u gaat schilderen eerst verwijderen door goed te boenen met water en zeep. 18

19 Voorkom lijmresten Gebruik bij het leggen van vloerbedekking de speciale tapijtlijm waarvan na verwijdering van de vloerbedekking nauwelijks resten op de vloer achterblijven. Voorkom bevriezing van waterleiding en kranen Ter voorkoming van bevriezing is het raadzaam om kranen en leidingen (denk vooral ook aan de hoofdkraan!) in onverwarmde ruimten te isoleren met bijvoorbeeld oude kranten of in doe-hetzelf-zaken verkrijgbaar leidingisolatiemateriaal. Buitenkranen moeten vóór de nachtvorst worden afgetapt. Lekkage van stortbak verhelpen Als er via het overlooppijpje constant water in het toilet druppelt, betekent dit dat de vlotterarm niet voldoende omhoog komt. Dan moet u deze verstellen door de vlotter in de richting van de kraan te verschuiven of u moet de arm een beetje verbuigen. Blijft de kraan hierna toch nog doorlopen, dan is waarschijnlijk het kraanleertje kapot. R U I M T E O M T E W O N E N 19

20 Wie onderhoudt wat? Tot slot Bij het boren van gaten in tegelwanden beschadigt u de wand veel minder als u de plug in de voeg plaatst. Behandel de voegen overigens niet met voegenkleur of hoe dergelijke middeltjes ook mogen heten. Wanneer u een tuin bij de woning hebt en een nieuwe heg of bomen wilt planten, dan moet u er voor zorgen dat de heg tenminste 50 cm en bomen 2 meter binnen de grens van het door u gehuurde terrein worden geplaatst. Ook hebben diverse gemeentes voorschriften over de hoogte van de terrein scheidende beplanting. Bij de kleurkeuze van uw binnenschilderwerk dient u wel rekening te houden met het feit dat anderen later in uw woning zullen wonen. Als u een wat ongebruikelijke kleur wilt kiezen voor de periode dat u de woning huurt, moet u er wel rekening mee houden dat u bij huurbeëindiging de woning weer in oorspronkelijke -neutrale- kleuren moet terugbrengen. Meer informatie over een verandering in of verbouwing van de woning, leest u in onze brochure Zelf geriefverbeteringen aanbrengen. Al onze brochures kunt u op onze website downloaden. Ook kunt u natuurlijk een brochure bij ons aanvragen. 20

21 Colofon Teksten: Woonstichting Groninger Huis Concept en vormgeving: Manisch Creatief Foto s: Woonstichting Groninger Huis Druk: Drukkerij De Bruin, Zuidbroek R U I M T E O M T E W O N E N 21

22 Wie onderhoudt wat? Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De regelingen en bedragen die in deze brochure worden genoemd, kunnen door nieuwe wettelijke regelingen wijzigen. Laatste wijziging: februari

23

24 Bezoekadres Kerkstraat 42b 9636 AC Zuidbroek Postadres Postbus ZG Zuidbroek Telefoon (0598) Telefax (0598) Rabobank IBAN NL64 Rabo BIC RABONL2U KvK-nummer: Reparatieverzoeken (0598) (ook buiten kantooruren) Verstoppingen meldt u op (0598) (ook buiten kantooruren) Glasschade meldt u op (0800) Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur Maandag t/m donderdag s middags alleen op afspraak Website R U I M T E O M T E W O N E N

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet wat?

Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud ie doet wat? Onderhoud. ie doet wat? ie verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw huurwoning, hebben we in Nederland goed met elkaar geregeld. U vindt de afspraken o.a. in het Burgerlijk

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach

Meterkast-memo. Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen. Storingcoach Meterkast-memo Ik geef u praktische tips en handige verwijzingen Storingcoach Over Poort6 Poort6 verhuurt ruim 7200 woningen in Gorinchem en Dalem. De woningcorporatie streeft ernaar dat de mensen graag

Nadere informatie

Reparatie en onderhoud: Wie doet wat?

Reparatie en onderhoud: Wie doet wat? Reparatie en onderhoud: Wie doet wat? Een huurwoning heeft onderhoud nodig. et grote voordeel dat u als huurder heeft, is dat ctium een groot deel van de werkzaamheden voor haar rekening neemt. Wettelijk

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Handig boekje voor huurders Mijn raam is kapot, de muren hebben dringend een

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure biedt

Nadere informatie

ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT. Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma:

ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT. Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma: ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma: 1 Inleiding Als huurder heb je soms vragen over je woning. DE ARK wil je zo goed mogelijk helpen

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie