Wie doet wat als het om onderhoud gaat?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie doet wat als het om onderhoud gaat?"

Transcriptie

1 Wie doet wat als het om onderhoud gaat? R U I M T E O M T E W O N E N

2 Wie onderhoudt wat? Een brochure over het onderhoud R U I M T E O M T E W O N E N 3

3 Inleiding Onderhoud huurder Deze brochure besteedt aandacht aan de onderhoudsverplichtingen die gelden voor de huurder van een woning bij Woonstichting Groninger Huis en aan de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder. Hoewel wij proberen met deze informatie duidelijkheid te scheppen in een moeilijke materie en hebben getracht deze zo volledig mogelijk te maken, is de opsomming niet uitputtend en kunnen er daarom geen rechten aan worden ontleend. VOOR REKENING VAN DE HUURDER KOMEN: de kleine en dagelijkse reparaties in en om de woning, die zijn omschreven in het navolgende overzicht. al het onderhoud en de reparaties, ontstaan door nalatigheid, onachtzaamheid of beschadiging door de huurder, huisgenoten of diens bezoekers. al het onderhoud en de reparaties, ontstaan ten gevolge van verwaarlozing en vervuiling door de huurder. het onderhoud van en de reparaties aan, door zittende huurder aangebrachte of overgenomen wijzigingen. 4 R U I M T E O M T E W O N E N 5

4 Onderhoud verhuurder Onderhoudsmeldingen en -klachten Schade Al het overige, dat niet valt onder het hierboven genoemd onderhoud komt voor rekening van Woonstichting Groninger Huis. Indien een onderdeel van de woning waarvan het klein dagelijks onderhoud voor rekening van de huurder komt, zo ernstig versleten is dat de huurder er geen gebruik van kan maken, zal Woonstichting Groninger Huis het onderdeel vervangen voor haar rekening, tenzij in deze brochure staat aangegeven, dat de huurder tot vervanging moet overgaan. Woonstichting Groninger Huis is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan persoon of goederen van de huurder, veroorzaakt door brand, uitstromend water, storm, lekkages en dergelijke, tenzij de schade is ontstaan door slecht onderhoud door Woonstichting Groninger Huis. De huurder zal ter dekking van de genoemde schades een inboedelverzekering moeten afsluiten, die bij dergelijke gebeurtenissen de schade dekt. ONDERHOUDSMELDINGEN EN -KLACHTEN KUNNEN ALS VOLGT AAN WOONSTICHTING GRONINGER HUIS WORDEN DOORGEGEVEN: Schriftelijk via postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek Reparatieverzoek formulier via onze website: Telefonisch via tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag tussen uur en uur). Voor noodgevallen is het nummer 24 uur bereikbaar. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende vakman. NOODGEVALLEN ZIJN: het uitvallen van de centrale verwarmingsinstallatie onderbreking van de levering van gas, water en elektra en ernstige lekkages, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan ernstige gebreken aan afvoer en riolering schade aan de woning ten gevolge van brand, hevige regenval, storm en inbraak Glasschade Voor het melden van glasschades kunnen huurders rechtstreeks bellen naar R U I M T E O M T E W O N E N 7

5 Liftstoring Uitstel reparaties Otis liften: Otisline is een centraal meldpunt voor storingen aan de lift en is 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar via het gratis telefoonnummer: (0800) Kone Liften: Kone heeft een servicenummer voor storingen aan de lift en is 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar via het telefoonnummer: (0900) Vernielingen WOONSTICHTING GRONINGER HUIS KAN BESLUITEN OM REPARATIES UIT TE STELLEN, ONDERMEER IN DE NAVOLGENDE GEVALLEN: als er plannen voor periodiek en/of planmatig onderhoud in ontwikkeling of uitvoering zijn en het uitstel naar het redelijk oordeel van Woonstichting Groninger Huis geen ernstige overlast voor de huurder met zich meebrengt. als de reparaties in verband met de aard van de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd in de periode waarin de melding heeft plaatsge vonden. Bij vernielingen aan de woning door derden dient de huurder dit direct te melden aan Woonstichting Groninger Huis, aangifte te doen bij de politie en daarvan een procesverbaal te laten opmaken. De aangebrachte schade aan de woning komt ten laste van de verhuurder, voor zover de dader niet bekend is en voor zover de huurder van deze vernieling geen verwijt valt te maken. Als de dader wel bekend is, zal deze de vernieling(en) moeten vergoeden. Overige aangebrachte schade, bijvoorbeeld aan persoon of goederen van huurder, wordt door Woonstichting Groninger Huis niet vergoed. Geschillen Indien de onderhoudsmelding of -klacht naar de mening van de huurder niet goed is afgehandeld, meld hij dit schriftelijk aan Woonstichting Groninger Huis In het geval daarna geen overeenstemming met Woonstichting Groninger Huis wordt bereikt, kan de huurder zich schriftelijk wenden tot het bestuur van Woonstichting Groninger Huis met duidelijke vermelding dat het hier een herhaalde klacht betreft. Het bestuur zal dan een uitspraak doen over de klacht. Indien de huurder zich niet kan neerleggen bij de beslissing van het bestuur kan hij een beroep doen op de Geschillen commissie van Woonstichting Groninger Huis 8 R U I M T E O M T E W O N E N 9

6 Overzicht Onstoppingsfonds In het hierna volgend overzicht is in de eerste kolom aangegeven wanneer het onderhoud voor rekening is van Woonstichting Groninger Huis. In de tweede kolom is aangegeven, wanneer het werkzaamheden betreffen die voor rekening van de huurder zijn. De werkzaamheden in de derde en vierde kolom vallen onder respectievelijk het servicefonds en het ontstoppingsfonds. Servicefonds U kunt voor de werkzaamheden van de ontstoppingsdienst, die voor uw rekening zijn, deelnemen in het ontstoppingsfonds à 2,30 per maand (prijspeildatum 1 januari 2009). Wanneer u geen deelnemer bent aan het ontstoppingsfonds en toch de ontstoppingsdienst moet laten komen, kunt u worden geholpen, wanneer u zich direct bij aankomst van de monteur als deelnemer opgeeft. De monteur heeft daarvoor een formulier bij zich. Deze kolom betreft een aantal algemene werkzaamheden die voor rekening van de huurder komen. Tegen betaling van 3,40 per maand (prijspeildatum 1 januari 2009) kunt u zich er van verzekeren, dat de onder deze kolom aangegeven werkzaamheden bij melding worden uitgevoerd door Woonstichting Groninger Huis. Uiteraard geldt dit dus alleen voor ontstoppingen die voor rekening van de huurder zijn. Woonstichting Groninger Huis behoudt zich het recht voor om de bedragen voor servicefonds en ontstoppingsfonds jaarlijks aan te passen met de percentages van kostenstijging van lonen en materialen. Het lidmaatschap voor zowel het servicefonds en het ontstoppingsfonds geldt voor minimaal één jaar en wordt telkens voor een periode van één jaar verlengd. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 10 R U I M T E O M T E W O N E N 11

7 Onderhoud voor rekening van huurder/verhuurder REPARATIE: TIMMERWERK Aanrechtscharnieren plus slot Aanrechtblad Aanrechtblok kitnaden Aanrechtlade-geleiders Aanrechtschotje Binnendeurslot Beschadiging aan deuren, ramen, kozijnen e.d. Brievenbus in deur of gem. schap. ruimte Buitendeursloten Dakonderhoud Dakgoten onderhoud Deursloten en deurscharnieren Deurkrukken en schilden Deurvastzetters Deurstoppen Deurknoppen Deurbel Klemmende deuren Vervangen/reparatie bij uitwaaien Deur dorpelstrip Drooglijnen, steunen en palen Garageslot kanteldeur Garage overig hang- en sluitwerk kanteldeur Grendel Kastsloten VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS Kastscharnieren Kastplanksteunen Kastlegborden Kastroeden/roedehouders Kastkantschuiven Kozijnonderhoud Leuningen-onderhoud/bevestiging Raam-combisluiting Raamboompje Raamknippen Raamscharnieren Raam-uitzetijzers Klemmende ramen Vervangen/reparatie ramen bij uitwaaien Regenwater afvoeren onderhoud Schuifdeur-onderhoud Schuifdeur-schuiven (rollen, wieltjes e.d.) Schoorsteen vegen Ontluchtings- en ventilatiekanalen vegen Raamventilatieroosters schoonhouden Rookgasafvoerkap Rookgasafvoer vegen Schoorsteenkappen Schutting plaatsen: toestemming nodig Schutting bij woning behorend Tuinmuren VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS 12 R U I M T E O M T E W O N E N 13

8 VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS Sleutels bij woning worden éénmalig verstrekt Sleutels zoekgeraakt Sleutels afgebroken Sloten vervangen indien slot versleten Sloten vervangen op verzoek bewoner Sloten vervangen bij verlies sleutels Tegels beschadigd of vernield Tegels laten los Tochtprofielen standaard in de woning Tochtprofielen aanbrengen op verzoek bewoner Tuintrappen reparatie/vervanging Vliezotrappen reparatie Windhaken SCHILDERWERK Behang Beschadiging aan deuren, ramen, kozijnen e.d. Deuren schilderwerk binnen Deuren schilderwerk buiten Kasten vernieling/plakplaatjes e.d. Kozijnen schilderwerk binnen Kozijnen schilderwerk buiten Lekkageschade herstel inboedel of verfwerk mits het nalatigheid is van verhuurder Plafonds saus- en schilderwerk Schilderwerk binnen Schilderwerk buiten ELEKTRA Antennes plaatsen toestemming nodig Bedrading elektrische installaties Beltrafo Beldrukker Bel (elektrisch) Hoofdzekering in onderhoud bij Essent Elektra leidingen Groepenkast Stop/smeltzekering Stopkontakt Schakelaar Combinatie schakelaar/stopkontakt Afdekplaatje Plafonddeksel Trekkoordje Montageplaten Kortsluiting t.g.v. overbelasting, defecte armaturen of apparaten Aardlekschakelaar / alamat Huistelefoon/deuropener Kabeltelevisie in onderhoud bij Essent Liften onderhoud/storing Verlichting gemeenschappelijke portieken 14 R U I M T E O M T E W O N E N 15

9 VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS Verlichting galerijen e.d. Verlichting brandgangen Wasmachineschakelaar rep./vervanging standaard LOODGIETERSWERK Aanrecht afvoerplug Aanrecht afvoerstop Afvoer repareren Afvoer ontstoppen Afvoerplug wastafel Boilers eigendom Essent CV-ketel onderhoud CV bijvullen en ontluchten CV ontluchtingssleutel CV radiatoren CV vulslang CV vulsleutel CV roestvrij houden radiatoren en leidingen CV voorkomen bevriezingen Closetzitting Closetrolhouder Closet flotteurkraan Closetpot Closetpot schoonhouden Dalspoeler/aquaspoeler Fonteinbakje Fonteinkraan Gummisok van het fontein Hoekstopkraan Reservoir Valpijp Douchekop en handdouche Doucheslang Douche opsteekgarnituur Douche mengkraan Douche plancet Douche spiegel Douche zeepbakje Douche afvoer verstopping Gas hoofdkraan en meter onderhoud Essent Gaskachels voor zover eigendom corporatie Gas afdopstop Gaskranen Gasleidingen volgens bouwbesluit bouwbesluit Wasmachinekraan Wastafelkraan Koudwaterkraan Stopkraan Kraanleertjes en uitloop Hoofdkraan/meter onderhoud waterbedrijf Lavet/uitstortgootsteen afvoerstop 16 R U I M T E O M T E W O N E N 17

10 Mechanische Ventilatie onderhoud Mechanische ventilatie vervanging roosters Mechanische ventilatie afzuigkappen Regenwater afvoeren ontstoppen Riolering verzakking, roosters e.d. WTW installaties onderhoud WTW installaties schoonhouden filters WTW installaties vervanging filters Wastafel vernieling/breuk door bewoner Waterleiding onderhoud Waterleiding voorkomen bevriezing Waterleiding gevolgen van bevriezing DIVERSEN Stucwerk onderhoud Gemeenschappelijke bestrating Bestrating op eigen erf volgens standaard Afvoeren ontstoppen Goten schoonmaken Gemeenschappelijke ruimten schoonhouden Wespennest, ratten, muizen (ov.ongedierte) Onderhoud tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS Technische tips HOUD HET GOOTSTEENKASTJE DROOG Mogelijke oorzaken van vocht in het gootsteenkastje een lekkende afvoer; natte dweilen, sponzen, etc. Laat deze eerst drogen voordat u ze opbergt. Het is aan te bevelen het gootsteenkastje af en toe een tijdje open te laten staan. VOORKOM STANK UIT AFVOERPUTJES In het afvoerputje van douche, gootsteen en wastafel staat voortdurend water. Bij langdurige afwezigheid van de bewoner kan dit water verdampen en ontstaat er stank. Dit geldt ook voor de afvoer van de wasmachine. Om dit te voorkomen kunt u de afvoer bijvullen met water en een paar druppels slaolie. Hierdoor kan het water moeilijker verdampen. VOORKOM HET BEVRIEZEN VAN UW C.V.-INSTALLATIE Als u s winters langdurig afwezig bent, bijvoorbeeld op wintersportvakantie, neem dan de volgende maatregelen laat de c.v.-installatie aan staan (stekker in het stopkontakt, thermostaat laag, bijvoorbeeld op 10 gr. C); zet alle radiatorkranen open; vergeet niet alle ramen te sluiten 18 R U I M T E O M T E W O N E N 19

11 STICKERS VERWIJDEREN Verwarm de stickers met een haardroger (föhn). De lijm wordt door het verwarmen zacht en de sticker is gemakkelijk los te peuteren. Lijmresten kunt u verwijderen met spiritus, wasbenzine of verfverdunner (peut) of speciale sticker-verwijderaar. N.B. als stickers niet goed verwijderd zijn, wordt de deur op uw kosten overgeschilderd! HET REINIGEN VAN KRANEN EN HANDDOUCHE Door kalk in het water slibben de douchekop en de straalbreker aan het uiteinde van de kraan dicht. U kunt dit euvel herkennen aan de onregelmatige en vaak schuine waterstralen. De oplossing in dat geval is ontkalken schroef de douchekop of straalbreker los en leg deze enige tijd in een speciaal daarvoor in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel of in azijn. TEST DE AARDLEKSCHAKELAAR Een aantal woningen is voorzien van een aardlekschakelaar. Deze bevindt zich in de meterkast. Als er storing optreedt in bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat, dan schakelt deze schakelaar, die u ieder kwartaal moet testen, automatisch de stroomvoorziening uit. Op de aardlekschakelaar zit een knop met een T (van test ). Meteen nadat u die knop hebt ingedrukt, moet de stroom zijn uitgeschakeld. Gebeurt dit niet, dan moet u direkt onze onderhoudsdienst waarschuwen. HET SMEREN VAN SLOTEN EN SCHANIEREN Olie is slecht voor sloten en hang- en sluitwerk. Gebruik dus geen olie als smeermiddel, maar cylinderspray. HET REINIGEN VAN KUNSTSTOFKOZIJNEN Kunststofkozijnen kunt u het beste reinigen met (het autowasmiddel) Wash en Shine. Gebruik vooral nooit chemische middelen of schoonmaakmiddelen die krassen. VOORKOM HET VASTZITTEN VAN KRANEN Na verloop van tijd gaan weinig gebruikte kranen, bijvoorbeeld de hoofdkraan en het kraantje naar de stortbak van de W.C., muurvast zitten. Oorzaak hiervan is de kalk in het leidingwater. Dit ongemak is eenvoudig te voorkomen door deze kranen één keer per jaar enkele malen open en dicht te draaien. 20 R U I M T E O M T E W O N E N 21

12 DRAAI DE WASMACHINEKRAAN DICHT NA GEBRUIK! Als de wasmachinekraan open staat, blijft de slang onder druk staan. Deze is daar uiteindelijk niet tegen bestand. Op den duur zal de slang dan ook barsten met alle ellendige gevolgen van dien. Sluit daarom altijd de wasmachinekraan na het wassen. PLAFOND SCHOONMAKEN Voordat u het plafond gaat witten, dient u het eerst schoon te maken, bij voorkeur met warm sodawater (trek plastic handschoenen aan). Gebruik bij voorkeur een spons. De woonkamer vóór het slapen gaan en de slaapkamer na het slapen gaan luchten. Het raam 15 à 30 minuten openzetten. Tijdens het luchten de verwarming laag of uitzetten. OPMERKING: voortdurend ventileren en nu-en-dan luchten dienen beide te geschieden: het één is niet een vervanging van het ander. Tijdens het gebruik en nog minstens een half uur daarna zorgen dat lucht kan toestromen, anders werkt het afzuigkanaal niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een raampje op een kier te zetten. Als de badruimte geen raam heeft, moet er een forse kier onder de deur zijn; die kier dus niet afsluiten! Worden de kanalen mechanisch afgezogen, dan tijdens gebruik de ventilator op volle kracht! Bent u niet in de keuken of badcel? Zet dan de ventilator op halve stand. De laatste die doucht moet wanden en gordijnen afdrogen. Doek buiten de badcel te drogen hangen. HOUD VENTILATIEKANALEN SCHOON Ventilatieopeningen zitten aan de buitenkant van elk huis. Het zijn de opengelaten vertikale voegen in het metselwerk. Ze zorgen voor ventilatie tussen binnen- en buitenmuur en voor de afvoer van stof. Houd de openingen vrij van vuil, insekten of planten. Overigens is goede ventilatie zeer belangrijk. In iedere woning is namelijk vocht aanwezig. Bij onvoldoende ventilatie gaat de verf bladderen en zullen de muren in de doucheruimte zwart uitslaan. Ook uit het oogpunt van veiligheid is ventilatie van belang houd in de keuken altijd een raam open wanneer uw geiser niet voorzien is van een afvoer. DIT ZIJN DE BASISREGELS VOOR EEN GOEDE VENTILATIE: Zet bij aanwezigheid voor langere tijd van één of meer personen een raam(pje) op een kier, niet alleen overdag maar ook s nachts (slaapkamers). WAT TE DOEN TEGEN CONDENSVOCHT OF SCHIMMEL OP WANDEN EN/OF PLAFONDS? a. Regelmatig ventileren, ook als het vertrek verlaten is; liefst twee raampjes - als het kan tegenover elkaar - op een kier zetten. b. Indien C.V. aanwezig: thermostaat op 20 à 21 gr. C. zetten, s nachts op 16 gr. C. c. Is een mechanische ventilatie aanwezig? Laat deze dan permanent draaien, met een raampje op een kier. d. Staan er meubels, bijvoorbeeld kasten, tegen de buitenmuren? Zet ze 5 cm vrij van de muur. e. In een vertrek met schimmel moet geen was te drogen worden gehangen. 22 R U I M T E O M T E W O N E N 23

13 SCHILDER NIET OVER VEEGVASTE MUURVERF U kunt kijken wat voor soort verf er op de muur of plafond zit door er met een natte lap overheen te wrijven. Geeft het af (meestal in oude huizen) dan is er veegvaste muurverf gebruikt. Deze moet u vóórdat u gaat schilderen eerst verwijderen door goed te boenen met water en zeep. VOORKOM LIJMRESTEN Gebruik bij het leggen van vloerbedekking de speciale tapijtlijm waarvan na verwijdering van de vloerbedekking nauwelijks resten op de vloer achterblijven. VOORKOM BEVRIEZING VAN WATERLEIDING EN KRANEN Ter voorkoming van bevriezing is het raadzaam om kranen en leidingen (denk vooral ook aan de hoofdkraan!) in onverwarmde ruimten te isoleren met bijvoorbeeld oude kranten of in doe-het-zelf-zaken verkrijgbaar leidingisolatiemateriaal. Buitenkranen moeten vóór de nachtvorst worden afgetapt. EN VERDER Bij het boren van gaten in tegelwanden beschadigt u de wand veel minder als u de plug in de voeg plaatst. Behandel de voegen overigens niet met voegenkleur of hoe dergelijke middeltjes ook mogen heten. Wanneer u een tuin bij de woning hebt en een nieuwe heg of bomen wilt planten dan moet u er voor zorgen dat deze respektievelijk tenminste 50 cm en 2 meter binnen de grens van het door u gehuurde terrein worden geplaatst. Ook hebben diverse gemeentes voorschriften over de hoogte van de terreinscheidende beplanting. Bij de kleurkeuze van uw binnenschilderwerk dient u wel rekening te houden met het feit, dat anderen later in uw woning zullen wonen. Als u een wat ongebruikelijke kleur wilt kiezen voor de periode dat u de woning huurt, moet u er wel rekening mee houden, dat u bij huurbeëindiging de woning weer in de oorspronkelijke -neutrale- kleuren moet terugbrengen. Voor een verandering of verbouwing in of bij de woning verwijzen wij u naar onze brochure: Zelf Geriefsverbeteringen Aanbrengen. LEKKAGE VAN DE STORTBAK VERHELPEN Als er via het overlooppijpje konstant water in het toilet druppelt, betekent dit dat de vlotterarm niet voldoende omhoog komt. Dan moet u deze verstellen door de vlotter in de richting van de kraan te verschuiven of u moet de arm een beetje verbuigen. Blijft de kraan hierna toch nog doorlopen, dan is waarschijnlijk het kraanleertje kapot. 24 R U I M T E O M T E W O N E N 25

14 26

15 Kerkstraat 42b, 9636 AC Zuidbroek Postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek T (0598) F (0598) E I R U I M T E O M T E W O N E N

R U I M T E O M T E W O N E N

R U I M T E O M T E W O N E N Wie onderhoudt wat? R U I M T E O M T E W O N E N U huurt een woning van Woonstichting Groninger Huis. In deze brochure vindt u informatie over wat u moet doen als zich in of aan uw woning een probleem

Nadere informatie

Onderhoud. Inleiding. Waarom dit boekje over onderhoud?

Onderhoud. Inleiding. Waarom dit boekje over onderhoud? Iets stuk in uw woning? Dien een reparatieverzoek in via Mijn OFW op onze website en plan direct een afspraak in met een servicemedewerker. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Fonds Huurdersonderhoud 3 Het melden

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

> Klein dagelijks onderhoud

> Klein dagelijks onderhoud > Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud Woonstichting St. Joseph biedt een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u wie voor de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties, wie doet wat?

Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? 2 Inleiding Om prettig te kunnen wonen is een goed onderhouden woning noodzakelijk. Daarom voert regelmatig reparaties, periodiek onderhoud en renovaties uit. Sommige

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Reparaties / Onderhoud

Reparaties / Onderhoud december 2006 Reparaties / Onderhoud Bijlage In deze bijlage leest u welke reparaties en onderhoudswerkzaamheden WoonGoed 2-Duizend voor u uitvoert en voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste?

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste? Onderhouds-ABC Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor? In het volgende overzicht kunt u precies zien welke onderhoudswerkzaamheden onder uw verantwoordelijkheid vallen en welke

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie