Wie doet wat als het om onderhoud gaat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie doet wat als het om onderhoud gaat?"

Transcriptie

1 Wie doet wat als het om onderhoud gaat? R U I M T E O M T E W O N E N

2 Wie onderhoudt wat? Een brochure over het onderhoud R U I M T E O M T E W O N E N 3

3 Inleiding Onderhoud huurder Deze brochure besteedt aandacht aan de onderhoudsverplichtingen die gelden voor de huurder van een woning bij Woonstichting Groninger Huis en aan de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder. Hoewel wij proberen met deze informatie duidelijkheid te scheppen in een moeilijke materie en hebben getracht deze zo volledig mogelijk te maken, is de opsomming niet uitputtend en kunnen er daarom geen rechten aan worden ontleend. VOOR REKENING VAN DE HUURDER KOMEN: de kleine en dagelijkse reparaties in en om de woning, die zijn omschreven in het navolgende overzicht. al het onderhoud en de reparaties, ontstaan door nalatigheid, onachtzaamheid of beschadiging door de huurder, huisgenoten of diens bezoekers. al het onderhoud en de reparaties, ontstaan ten gevolge van verwaarlozing en vervuiling door de huurder. het onderhoud van en de reparaties aan, door zittende huurder aangebrachte of overgenomen wijzigingen. 4 R U I M T E O M T E W O N E N 5

4 Onderhoud verhuurder Onderhoudsmeldingen en -klachten Schade Al het overige, dat niet valt onder het hierboven genoemd onderhoud komt voor rekening van Woonstichting Groninger Huis. Indien een onderdeel van de woning waarvan het klein dagelijks onderhoud voor rekening van de huurder komt, zo ernstig versleten is dat de huurder er geen gebruik van kan maken, zal Woonstichting Groninger Huis het onderdeel vervangen voor haar rekening, tenzij in deze brochure staat aangegeven, dat de huurder tot vervanging moet overgaan. Woonstichting Groninger Huis is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan persoon of goederen van de huurder, veroorzaakt door brand, uitstromend water, storm, lekkages en dergelijke, tenzij de schade is ontstaan door slecht onderhoud door Woonstichting Groninger Huis. De huurder zal ter dekking van de genoemde schades een inboedelverzekering moeten afsluiten, die bij dergelijke gebeurtenissen de schade dekt. ONDERHOUDSMELDINGEN EN -KLACHTEN KUNNEN ALS VOLGT AAN WOONSTICHTING GRONINGER HUIS WORDEN DOORGEGEVEN: Schriftelijk via postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek Reparatieverzoek formulier via onze website: Telefonisch via tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag tussen uur en uur). Voor noodgevallen is het nummer 24 uur bereikbaar. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende vakman. NOODGEVALLEN ZIJN: het uitvallen van de centrale verwarmingsinstallatie onderbreking van de levering van gas, water en elektra en ernstige lekkages, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan ernstige gebreken aan afvoer en riolering schade aan de woning ten gevolge van brand, hevige regenval, storm en inbraak Glasschade Voor het melden van glasschades kunnen huurders rechtstreeks bellen naar R U I M T E O M T E W O N E N 7

5 Liftstoring Uitstel reparaties Otis liften: Otisline is een centraal meldpunt voor storingen aan de lift en is 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar via het gratis telefoonnummer: (0800) Kone Liften: Kone heeft een servicenummer voor storingen aan de lift en is 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar via het telefoonnummer: (0900) Vernielingen WOONSTICHTING GRONINGER HUIS KAN BESLUITEN OM REPARATIES UIT TE STELLEN, ONDERMEER IN DE NAVOLGENDE GEVALLEN: als er plannen voor periodiek en/of planmatig onderhoud in ontwikkeling of uitvoering zijn en het uitstel naar het redelijk oordeel van Woonstichting Groninger Huis geen ernstige overlast voor de huurder met zich meebrengt. als de reparaties in verband met de aard van de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd in de periode waarin de melding heeft plaatsge vonden. Bij vernielingen aan de woning door derden dient de huurder dit direct te melden aan Woonstichting Groninger Huis, aangifte te doen bij de politie en daarvan een procesverbaal te laten opmaken. De aangebrachte schade aan de woning komt ten laste van de verhuurder, voor zover de dader niet bekend is en voor zover de huurder van deze vernieling geen verwijt valt te maken. Als de dader wel bekend is, zal deze de vernieling(en) moeten vergoeden. Overige aangebrachte schade, bijvoorbeeld aan persoon of goederen van huurder, wordt door Woonstichting Groninger Huis niet vergoed. Geschillen Indien de onderhoudsmelding of -klacht naar de mening van de huurder niet goed is afgehandeld, meld hij dit schriftelijk aan Woonstichting Groninger Huis In het geval daarna geen overeenstemming met Woonstichting Groninger Huis wordt bereikt, kan de huurder zich schriftelijk wenden tot het bestuur van Woonstichting Groninger Huis met duidelijke vermelding dat het hier een herhaalde klacht betreft. Het bestuur zal dan een uitspraak doen over de klacht. Indien de huurder zich niet kan neerleggen bij de beslissing van het bestuur kan hij een beroep doen op de Geschillen commissie van Woonstichting Groninger Huis 8 R U I M T E O M T E W O N E N 9

6 Overzicht Onstoppingsfonds In het hierna volgend overzicht is in de eerste kolom aangegeven wanneer het onderhoud voor rekening is van Woonstichting Groninger Huis. In de tweede kolom is aangegeven, wanneer het werkzaamheden betreffen die voor rekening van de huurder zijn. De werkzaamheden in de derde en vierde kolom vallen onder respectievelijk het servicefonds en het ontstoppingsfonds. Servicefonds U kunt voor de werkzaamheden van de ontstoppingsdienst, die voor uw rekening zijn, deelnemen in het ontstoppingsfonds à 2,30 per maand (prijspeildatum 1 januari 2009). Wanneer u geen deelnemer bent aan het ontstoppingsfonds en toch de ontstoppingsdienst moet laten komen, kunt u worden geholpen, wanneer u zich direct bij aankomst van de monteur als deelnemer opgeeft. De monteur heeft daarvoor een formulier bij zich. Deze kolom betreft een aantal algemene werkzaamheden die voor rekening van de huurder komen. Tegen betaling van 3,40 per maand (prijspeildatum 1 januari 2009) kunt u zich er van verzekeren, dat de onder deze kolom aangegeven werkzaamheden bij melding worden uitgevoerd door Woonstichting Groninger Huis. Uiteraard geldt dit dus alleen voor ontstoppingen die voor rekening van de huurder zijn. Woonstichting Groninger Huis behoudt zich het recht voor om de bedragen voor servicefonds en ontstoppingsfonds jaarlijks aan te passen met de percentages van kostenstijging van lonen en materialen. Het lidmaatschap voor zowel het servicefonds en het ontstoppingsfonds geldt voor minimaal één jaar en wordt telkens voor een periode van één jaar verlengd. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 10 R U I M T E O M T E W O N E N 11

7 Onderhoud voor rekening van huurder/verhuurder REPARATIE: TIMMERWERK Aanrechtscharnieren plus slot Aanrechtblad Aanrechtblok kitnaden Aanrechtlade-geleiders Aanrechtschotje Binnendeurslot Beschadiging aan deuren, ramen, kozijnen e.d. Brievenbus in deur of gem. schap. ruimte Buitendeursloten Dakonderhoud Dakgoten onderhoud Deursloten en deurscharnieren Deurkrukken en schilden Deurvastzetters Deurstoppen Deurknoppen Deurbel Klemmende deuren Vervangen/reparatie bij uitwaaien Deur dorpelstrip Drooglijnen, steunen en palen Garageslot kanteldeur Garage overig hang- en sluitwerk kanteldeur Grendel Kastsloten VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS Kastscharnieren Kastplanksteunen Kastlegborden Kastroeden/roedehouders Kastkantschuiven Kozijnonderhoud Leuningen-onderhoud/bevestiging Raam-combisluiting Raamboompje Raamknippen Raamscharnieren Raam-uitzetijzers Klemmende ramen Vervangen/reparatie ramen bij uitwaaien Regenwater afvoeren onderhoud Schuifdeur-onderhoud Schuifdeur-schuiven (rollen, wieltjes e.d.) Schoorsteen vegen Ontluchtings- en ventilatiekanalen vegen Raamventilatieroosters schoonhouden Rookgasafvoerkap Rookgasafvoer vegen Schoorsteenkappen Schutting plaatsen: toestemming nodig Schutting bij woning behorend Tuinmuren VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS 12 R U I M T E O M T E W O N E N 13

8 VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS Sleutels bij woning worden éénmalig verstrekt Sleutels zoekgeraakt Sleutels afgebroken Sloten vervangen indien slot versleten Sloten vervangen op verzoek bewoner Sloten vervangen bij verlies sleutels Tegels beschadigd of vernield Tegels laten los Tochtprofielen standaard in de woning Tochtprofielen aanbrengen op verzoek bewoner Tuintrappen reparatie/vervanging Vliezotrappen reparatie Windhaken SCHILDERWERK Behang Beschadiging aan deuren, ramen, kozijnen e.d. Deuren schilderwerk binnen Deuren schilderwerk buiten Kasten vernieling/plakplaatjes e.d. Kozijnen schilderwerk binnen Kozijnen schilderwerk buiten Lekkageschade herstel inboedel of verfwerk mits het nalatigheid is van verhuurder Plafonds saus- en schilderwerk Schilderwerk binnen Schilderwerk buiten ELEKTRA Antennes plaatsen toestemming nodig Bedrading elektrische installaties Beltrafo Beldrukker Bel (elektrisch) Hoofdzekering in onderhoud bij Essent Elektra leidingen Groepenkast Stop/smeltzekering Stopkontakt Schakelaar Combinatie schakelaar/stopkontakt Afdekplaatje Plafonddeksel Trekkoordje Montageplaten Kortsluiting t.g.v. overbelasting, defecte armaturen of apparaten Aardlekschakelaar / alamat Huistelefoon/deuropener Kabeltelevisie in onderhoud bij Essent Liften onderhoud/storing Verlichting gemeenschappelijke portieken 14 R U I M T E O M T E W O N E N 15

9 VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS Verlichting galerijen e.d. Verlichting brandgangen Wasmachineschakelaar rep./vervanging standaard LOODGIETERSWERK Aanrecht afvoerplug Aanrecht afvoerstop Afvoer repareren Afvoer ontstoppen Afvoerplug wastafel Boilers eigendom Essent CV-ketel onderhoud CV bijvullen en ontluchten CV ontluchtingssleutel CV radiatoren CV vulslang CV vulsleutel CV roestvrij houden radiatoren en leidingen CV voorkomen bevriezingen Closetzitting Closetrolhouder Closet flotteurkraan Closetpot Closetpot schoonhouden Dalspoeler/aquaspoeler Fonteinbakje Fonteinkraan Gummisok van het fontein Hoekstopkraan Reservoir Valpijp Douchekop en handdouche Doucheslang Douche opsteekgarnituur Douche mengkraan Douche plancet Douche spiegel Douche zeepbakje Douche afvoer verstopping Gas hoofdkraan en meter onderhoud Essent Gaskachels voor zover eigendom corporatie Gas afdopstop Gaskranen Gasleidingen volgens bouwbesluit bouwbesluit Wasmachinekraan Wastafelkraan Koudwaterkraan Stopkraan Kraanleertjes en uitloop Hoofdkraan/meter onderhoud waterbedrijf Lavet/uitstortgootsteen afvoerstop 16 R U I M T E O M T E W O N E N 17

10 Mechanische Ventilatie onderhoud Mechanische ventilatie vervanging roosters Mechanische ventilatie afzuigkappen Regenwater afvoeren ontstoppen Riolering verzakking, roosters e.d. WTW installaties onderhoud WTW installaties schoonhouden filters WTW installaties vervanging filters Wastafel vernieling/breuk door bewoner Waterleiding onderhoud Waterleiding voorkomen bevriezing Waterleiding gevolgen van bevriezing DIVERSEN Stucwerk onderhoud Gemeenschappelijke bestrating Bestrating op eigen erf volgens standaard Afvoeren ontstoppen Goten schoonmaken Gemeenschappelijke ruimten schoonhouden Wespennest, ratten, muizen (ov.ongedierte) Onderhoud tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen VERHUURDER HUURDER SERVICE FONDS ONST. FONDS Technische tips HOUD HET GOOTSTEENKASTJE DROOG Mogelijke oorzaken van vocht in het gootsteenkastje een lekkende afvoer; natte dweilen, sponzen, etc. Laat deze eerst drogen voordat u ze opbergt. Het is aan te bevelen het gootsteenkastje af en toe een tijdje open te laten staan. VOORKOM STANK UIT AFVOERPUTJES In het afvoerputje van douche, gootsteen en wastafel staat voortdurend water. Bij langdurige afwezigheid van de bewoner kan dit water verdampen en ontstaat er stank. Dit geldt ook voor de afvoer van de wasmachine. Om dit te voorkomen kunt u de afvoer bijvullen met water en een paar druppels slaolie. Hierdoor kan het water moeilijker verdampen. VOORKOM HET BEVRIEZEN VAN UW C.V.-INSTALLATIE Als u s winters langdurig afwezig bent, bijvoorbeeld op wintersportvakantie, neem dan de volgende maatregelen laat de c.v.-installatie aan staan (stekker in het stopkontakt, thermostaat laag, bijvoorbeeld op 10 gr. C); zet alle radiatorkranen open; vergeet niet alle ramen te sluiten 18 R U I M T E O M T E W O N E N 19

11 STICKERS VERWIJDEREN Verwarm de stickers met een haardroger (föhn). De lijm wordt door het verwarmen zacht en de sticker is gemakkelijk los te peuteren. Lijmresten kunt u verwijderen met spiritus, wasbenzine of verfverdunner (peut) of speciale sticker-verwijderaar. N.B. als stickers niet goed verwijderd zijn, wordt de deur op uw kosten overgeschilderd! HET REINIGEN VAN KRANEN EN HANDDOUCHE Door kalk in het water slibben de douchekop en de straalbreker aan het uiteinde van de kraan dicht. U kunt dit euvel herkennen aan de onregelmatige en vaak schuine waterstralen. De oplossing in dat geval is ontkalken schroef de douchekop of straalbreker los en leg deze enige tijd in een speciaal daarvoor in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel of in azijn. TEST DE AARDLEKSCHAKELAAR Een aantal woningen is voorzien van een aardlekschakelaar. Deze bevindt zich in de meterkast. Als er storing optreedt in bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat, dan schakelt deze schakelaar, die u ieder kwartaal moet testen, automatisch de stroomvoorziening uit. Op de aardlekschakelaar zit een knop met een T (van test ). Meteen nadat u die knop hebt ingedrukt, moet de stroom zijn uitgeschakeld. Gebeurt dit niet, dan moet u direkt onze onderhoudsdienst waarschuwen. HET SMEREN VAN SLOTEN EN SCHANIEREN Olie is slecht voor sloten en hang- en sluitwerk. Gebruik dus geen olie als smeermiddel, maar cylinderspray. HET REINIGEN VAN KUNSTSTOFKOZIJNEN Kunststofkozijnen kunt u het beste reinigen met (het autowasmiddel) Wash en Shine. Gebruik vooral nooit chemische middelen of schoonmaakmiddelen die krassen. VOORKOM HET VASTZITTEN VAN KRANEN Na verloop van tijd gaan weinig gebruikte kranen, bijvoorbeeld de hoofdkraan en het kraantje naar de stortbak van de W.C., muurvast zitten. Oorzaak hiervan is de kalk in het leidingwater. Dit ongemak is eenvoudig te voorkomen door deze kranen één keer per jaar enkele malen open en dicht te draaien. 20 R U I M T E O M T E W O N E N 21

12 DRAAI DE WASMACHINEKRAAN DICHT NA GEBRUIK! Als de wasmachinekraan open staat, blijft de slang onder druk staan. Deze is daar uiteindelijk niet tegen bestand. Op den duur zal de slang dan ook barsten met alle ellendige gevolgen van dien. Sluit daarom altijd de wasmachinekraan na het wassen. PLAFOND SCHOONMAKEN Voordat u het plafond gaat witten, dient u het eerst schoon te maken, bij voorkeur met warm sodawater (trek plastic handschoenen aan). Gebruik bij voorkeur een spons. De woonkamer vóór het slapen gaan en de slaapkamer na het slapen gaan luchten. Het raam 15 à 30 minuten openzetten. Tijdens het luchten de verwarming laag of uitzetten. OPMERKING: voortdurend ventileren en nu-en-dan luchten dienen beide te geschieden: het één is niet een vervanging van het ander. Tijdens het gebruik en nog minstens een half uur daarna zorgen dat lucht kan toestromen, anders werkt het afzuigkanaal niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een raampje op een kier te zetten. Als de badruimte geen raam heeft, moet er een forse kier onder de deur zijn; die kier dus niet afsluiten! Worden de kanalen mechanisch afgezogen, dan tijdens gebruik de ventilator op volle kracht! Bent u niet in de keuken of badcel? Zet dan de ventilator op halve stand. De laatste die doucht moet wanden en gordijnen afdrogen. Doek buiten de badcel te drogen hangen. HOUD VENTILATIEKANALEN SCHOON Ventilatieopeningen zitten aan de buitenkant van elk huis. Het zijn de opengelaten vertikale voegen in het metselwerk. Ze zorgen voor ventilatie tussen binnen- en buitenmuur en voor de afvoer van stof. Houd de openingen vrij van vuil, insekten of planten. Overigens is goede ventilatie zeer belangrijk. In iedere woning is namelijk vocht aanwezig. Bij onvoldoende ventilatie gaat de verf bladderen en zullen de muren in de doucheruimte zwart uitslaan. Ook uit het oogpunt van veiligheid is ventilatie van belang houd in de keuken altijd een raam open wanneer uw geiser niet voorzien is van een afvoer. DIT ZIJN DE BASISREGELS VOOR EEN GOEDE VENTILATIE: Zet bij aanwezigheid voor langere tijd van één of meer personen een raam(pje) op een kier, niet alleen overdag maar ook s nachts (slaapkamers). WAT TE DOEN TEGEN CONDENSVOCHT OF SCHIMMEL OP WANDEN EN/OF PLAFONDS? a. Regelmatig ventileren, ook als het vertrek verlaten is; liefst twee raampjes - als het kan tegenover elkaar - op een kier zetten. b. Indien C.V. aanwezig: thermostaat op 20 à 21 gr. C. zetten, s nachts op 16 gr. C. c. Is een mechanische ventilatie aanwezig? Laat deze dan permanent draaien, met een raampje op een kier. d. Staan er meubels, bijvoorbeeld kasten, tegen de buitenmuren? Zet ze 5 cm vrij van de muur. e. In een vertrek met schimmel moet geen was te drogen worden gehangen. 22 R U I M T E O M T E W O N E N 23

13 SCHILDER NIET OVER VEEGVASTE MUURVERF U kunt kijken wat voor soort verf er op de muur of plafond zit door er met een natte lap overheen te wrijven. Geeft het af (meestal in oude huizen) dan is er veegvaste muurverf gebruikt. Deze moet u vóórdat u gaat schilderen eerst verwijderen door goed te boenen met water en zeep. VOORKOM LIJMRESTEN Gebruik bij het leggen van vloerbedekking de speciale tapijtlijm waarvan na verwijdering van de vloerbedekking nauwelijks resten op de vloer achterblijven. VOORKOM BEVRIEZING VAN WATERLEIDING EN KRANEN Ter voorkoming van bevriezing is het raadzaam om kranen en leidingen (denk vooral ook aan de hoofdkraan!) in onverwarmde ruimten te isoleren met bijvoorbeeld oude kranten of in doe-het-zelf-zaken verkrijgbaar leidingisolatiemateriaal. Buitenkranen moeten vóór de nachtvorst worden afgetapt. EN VERDER Bij het boren van gaten in tegelwanden beschadigt u de wand veel minder als u de plug in de voeg plaatst. Behandel de voegen overigens niet met voegenkleur of hoe dergelijke middeltjes ook mogen heten. Wanneer u een tuin bij de woning hebt en een nieuwe heg of bomen wilt planten dan moet u er voor zorgen dat deze respektievelijk tenminste 50 cm en 2 meter binnen de grens van het door u gehuurde terrein worden geplaatst. Ook hebben diverse gemeentes voorschriften over de hoogte van de terreinscheidende beplanting. Bij de kleurkeuze van uw binnenschilderwerk dient u wel rekening te houden met het feit, dat anderen later in uw woning zullen wonen. Als u een wat ongebruikelijke kleur wilt kiezen voor de periode dat u de woning huurt, moet u er wel rekening mee houden, dat u bij huurbeëindiging de woning weer in de oorspronkelijke -neutrale- kleuren moet terugbrengen. Voor een verandering of verbouwing in of bij de woning verwijzen wij u naar onze brochure: Zelf Geriefsverbeteringen Aanbrengen. LEKKAGE VAN DE STORTBAK VERHELPEN Als er via het overlooppijpje konstant water in het toilet druppelt, betekent dit dat de vlotterarm niet voldoende omhoog komt. Dan moet u deze verstellen door de vlotter in de richting van de kraan te verschuiven of u moet de arm een beetje verbuigen. Blijft de kraan hierna toch nog doorlopen, dan is waarschijnlijk het kraanleertje kapot. 24 R U I M T E O M T E W O N E N 25

14 26

15 Kerkstraat 42b, 9636 AC Zuidbroek Postbus 7, 9636 ZG Zuidbroek T (0598) F (0598) E I R U I M T E O M T E W O N E N

R U I M T E O M T E W O N E N

R U I M T E O M T E W O N E N Wie onderhoudt wat? R U I M T E O M T E W O N E N U huurt een woning van Woonstichting Groninger Huis. In deze brochure vindt u informatie over wat u moet doen als zich in of aan uw woning een probleem

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

HUUR EN ONDERHOUD GEMEENTE KOGGENLAND. Een uitgave van het Gemeentelijk Woningbedrijf

HUUR EN ONDERHOUD GEMEENTE KOGGENLAND. Een uitgave van het Gemeentelijk Woningbedrijf HUUR EN ONDERHOUD GEMEENTE KOGGENLAND Een uitgave van het Gemeentelijk Woningbedrijf Kantooradres: Middenhof 2 1648 JG De Goorn telefoon: 0229-548400 Bankrekeningnummer: NL58 BNGH028.51.28.191 Postadres:

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw woning Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw Lorem ipsum dolor sit amet woning Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een slot dat niet meer goed werkt;

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Het onderhoud van uw woning Inleiding

Nadere informatie

onderhoudswijzer wonen met karakter

onderhoudswijzer wonen met karakter onderhoudswijzer wonen met karakter wonen met karakter In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppelende kraan, slecht sluitende deuren

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement Reglement van het onderhouds A Prijs van het onderhouds 1 De prijs van het onderhouds is 6,- per maand (prijspeil januari 2013 tot 1 juli 2014) en kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast met de consumentenprijsindex

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Inleiding Om een woning netjes en verzorgd te houden, heeft elke woning regelmatig onderhoud nodig. Een groot deel van deze onderhoudswerkzaam heden

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

Thuisvoelen in uw huurwoning

Thuisvoelen in uw huurwoning Thuisvoelen in uw huurwoning Onderhoudspakket met ingang van 1 september 2006 Onderhoudspakket Versie 01092006 Onderhoudspakket 01092006, versie 1.0 1 Drie categorie├źn onderhoud In deze brochure kunt

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet dat

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste?

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste? Onderhouds-ABC Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor? In het volgende overzicht kunt u precies zien welke onderhoudswerkzaamheden onder uw verantwoordelijkheid vallen en welke

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Onderhoud. Inleiding. Waarom dit boekje over onderhoud?

Onderhoud. Inleiding. Waarom dit boekje over onderhoud? Iets stuk in uw woning? Dien een reparatieverzoek in via Mijn OFW op onze website en plan direct een afspraak in met een servicemedewerker. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Fonds Huurdersonderhoud 3 Het melden

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade

Onderhoud, reparaties en schade Onderhoud, reparaties en schade WP_folder_onderhoud_nov2014.indd 1 19-11-14 09:05 Iedereen wil een mooie, goed verzorgde woning. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar zijn onderhoud, reparaties en klussen voor

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

SERVICEFONDS KLEINE HERSTELLINGEN

SERVICEFONDS KLEINE HERSTELLINGEN SERVICEFONDS KLEINE HERSTELLINGEN Geen zorgen over klein onderhoud Geen zorgen over klein onderhoud Als van een woning van moet u verschillende onderhoudswerkzaamheden zelf verrichten. Dit kunnen lastige

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Het onderhoud van uw woning Inleiding

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Serviceabonnement. Geen zorgen over klein onderhoud

Serviceabonnement. Geen zorgen over klein onderhoud Serviceabonnement Geen zorgen over klein onderhoud Serviceabonnement Geen zorgen over klein onderhoud Als van een woning van moet u verschillende onderhoudswerkzaamheden zelf verrichten. Dit kunnen lastige

Nadere informatie

2. BEGLAZING V H S Glas binnen en buiten de woning x x Glas uithalen i.v.m. verhuizingen enz.

2. BEGLAZING V H S Glas binnen en buiten de woning x x Glas uithalen i.v.m. verhuizingen enz. V = verhuurder, H = huurder, S = servicefonds Versie datum 9-6-2011 1. ALARMERING Alarmering Hanger voor alarmering Rookmelder Batterij voor rookmelder 2. BEGLAZING Glas binnen en buiten de woning Glas

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

onderhoud aan uw woning Wie doet wat als het om onderhoud gaat?

onderhoud aan uw woning Wie doet wat als het om onderhoud gaat? onderhoud aan uw woning Wie doet wat als het om onderhoud gaat? door u als huurder Er zijn ook werkzaamheden waar u volgens het huurcontract en volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Gelukkig voert

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Reparatiefonds Inleiding Om een woning netjes en verzorgd te houden, heeft elke woning regelmatig onderhoud nodig. Een groot deel van deze onderhoudswerkzaam heden

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

> Klein dagelijks onderhoud

> Klein dagelijks onderhoud > Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud Woonstichting St. Joseph biedt een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u wie voor de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Riolering binnen O O Schrobput/vloerplug O O

Riolering binnen O O Schrobput/vloerplug O O nderhouds ABC verzicht waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van de woning voor rekening van de bewoner of voor rekening van de woningbouwvereniging komen. A = voor

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Onderhoud van A-Z. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud van A-Z. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A-Z Onderhoud van A-Z et onderhoud aan uw woning goed geregeld Is uw toilet verstopt? Is het slot van de voordeur kapot? eeft u een lekkage? Een goed onderhouden woning staat bij onen ateringen

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. waar je thuis bent...

Onderhoud en reparaties. waar je thuis bent... Onderhoud en reparaties waar je thuis bent... Wie doet wat? Als bewoner bent u verantwoordelijk voor het klein dagelijkse onderhoud van de woning. Denk hierbij aan het ontstoppen van de afvoer. In de lijst

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties en reparaties Periodiek onderhoud en reparaties Als huurder heeft u het voordeel dat Lyaemer Wonen het onderhoud aan uw woning verzorgt. Daar doen we erg ons best voor. We zorgen voor het periodiek onderhoud,

Nadere informatie

Onderhoudswijzer. huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur

Onderhoudswijzer. huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur Onderhoudswijzer huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur Inhoud 4 Onderhoud 4 Rol verhuurder 4 Rol huurder 5 Servicefonds 5 Inventaris 5 Schoonmaak 5 Reparatieverzoeken melden 5 Verzekering

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Huren bij Stadgenoot 53 Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk.

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Het onderhoudsabc De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Het was echter niet altijd even

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X Onderhouds ABC Melden van klachten Tijdens kantooruren 046-4203535 Buiten kantooruren (dringend) 046-4203535 (u wordt automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst) Glasbreuk Indien u een glasverzekering

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

ledenvereniging Klusaanvraag ja nee

ledenvereniging Klusaanvraag ja nee Ledenvereniging Evean, Icare, Zorggroep Meander Klussenoverzicht Klusbus Blankenstein 400 Postbus 900 7940 KE Meppel Telefoon 088 383 20 00 Internet www.ledenvereniging.nl Toelichting bij onderstaand overzicht:

Nadere informatie

aandacht voor reparaties

aandacht voor reparaties aandacht voor reparaties reparaties wie doet wat? Woonservice Meander onderhoudt uw woning zo goed mogelijk. Toch zijn reparaties soms noodzakelijk omdat iets kapot gaat door bijvoorbeeld veroudering.

Nadere informatie

Onderhoud A tot Z lijst

Onderhoud A tot Z lijst Onderhoud A tot Z lijst Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

STANDAARDPRIJSLIJST VOOR WERKZAAMHEDEN JANUARI 2017

STANDAARDPRIJSLIJST VOOR WERKZAAMHEDEN JANUARI 2017 STANDAARDPRIJSLIJST VOOR WERKZAAMHEDEN JANUARI 2017 STANDAARDPRIJSLIJST VOOR WERKZAAMHEDEN Hieronder lees je welke standaardprijzen we rekenen voor de werkzaamheden die we uitvoeren in jouw woning. In

Nadere informatie

Het onderhoud aan uw woning

Het onderhoud aan uw woning et onderhoud aan uw woning Is uw toilet verstopt? Is het slot van de voordeur kapot? eeft u een lekkage? Een goed onderhouden woning staat bij onen ateringen hoog in het vaandel. et onderhoud van de woningen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Wetland Wonen Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove (0527) 24 97 10 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.

Wetland Wonen Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove (0527) 24 97 10 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen. Onderhoud ABC Postbus 18 8325 ZG Vollenhove Weg van Rollecate 11a 8325 CP Vollenhove (0527) 24 97 10 www.wetlandwonen.nl info@wetlandwonen.nl 1 januari 2015 Voor het onderhoud van uw woning zijn zowel

Nadere informatie

Onderhouds- abonnement

Onderhouds- abonnement Onderhoudsabonnement In augustus 2003 is in het besluit Kleine Herstellingen aangegeven voor welke herstellingen en onderhoud de huurder en de verhuurder verantwoordelijk zijn. U kunt dit nalezen op www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

Reparatielijst. Standaard-reparaties en abonnement-reparaties

Reparatielijst. Standaard-reparaties en abonnement-reparaties Reparatielijst Standaard-reparaties en abonnement-reparaties Is er iets kapot in huis? In deze lijst ziet u welke reparaties standaard door ons gerepareerd worden en welke reparaties onderdeel zijn van

Nadere informatie

Onderhoudsfonds kleine gebreken

Onderhoudsfonds kleine gebreken Onderhoudsfonds kleine gebreken Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een lekkende kraan, een verstopte riolering, een kapotte deurbel of andere kleine gebreken die u als huurder zelf zult moeten

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie