FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE"

Transcriptie

1 FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan Zoersel Tel Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 Mechelen Binnen en buiten met aandacht verbonden

2 INLEIDING Deze financiële informatiebrochure wil u zo goed mogelijk informeren over de kostprijs van uw opname. We overlopen de verschillende rubrieken van de verpleegnota zodat u precies weet waar uw kosten vandaan komen. De vermelde prijzen en terugbetalingstarieven hebben betrekking op patiënten die aangesloten zijn bij en in regel zijn met een Belgisch ziekenfonds en op alle EU-burgers die een document E111 of E112 kunnen voorleggen (d.w.z. dat een buitenlandse zorgkas voor de betalingen garant staat). Indien u nog vragen heeft omtrent deze informatie of uw verpleegnota kunt u altijd terecht bij de medewerkers van de patiëntenadministratie. 1

3 VERBLIJFSKOSTEN Onder deze rubriek vindt u volgende kosten bij: 1 Volledige hospitalisatie U vindt op deze plaats het aantal dagen terug dat u in het ziekenhuis heeft verbleven en waarvoor de verpleegdagprijs werd aangerekend. Het grootste gedeelte van de verpleegdagprijs wordt betaald door uw ziekenfonds. U betaalt enkel het remgeld. Dit noemt men de derdebetalersregeling. Prijzen vanaf 1 mei 214 (in euro) Voorkeurgerechtigden en hun personen ten laste Kinderen ten laste Gecontroleerde werklozen en hun personen ten laste Gerechtigden met personen ten laste of alimentatieplicht Gewone rechthebbenden Dag van Opname (*) Van 1 ste tot 9 ste dag Vanaf 91 ste tot 365 ste dag Vanaf 366 ste dag Na 5 jaar ,44 5,44 5,44 15,31 27,27 5,44 5,44 5,44 15,31 27,27 15,31 5,44 5,44 15,31 27,27 15,31 15,31 15,31 25,52 2

4 Het gedeelte van de verblijfskosten dat u zelf dient te betalen, is het REMGELD of PERSOONLIJK AANDEEL in de verpleegdagprijs. Het remgeld is afhankelijk van de wijze waarop u aangesloten bent bij het ziekenfonds: dit kan zijn als gewone rechthebbende of als rechthebbende met voorkeurregeling (ook wel gerechtigde met verhoogde tegemoetkoming genoemd). (*) Dit bedrag hoeft u niet te betalen bij heropname indien u de afgelopen 3 maanden werd opgenomen in een algemeen ziekenhuis OF de afgelopen 6 maanden werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. 2 Partiële hospitalisatie Gewone gerechtigden die in dagbehandeling opgenomen zijn, betalen geen remgeld, maar wel het remgeld op het toezichthonorarium. Voorkeurgerechtigden betalen geen remgeld, ook niet op het toezichthonorarium. Gewone gerechtigden die in nachtbehandeling opgenomen zijn en die: een bezoldigde activiteit uitoefenen, betalen het gewone remgeld en voorkeurgerechtigden betalen het laagste remgeld een bezoldigde activiteit uitoefenen in een beschutte werkplaats, betalen het remgeld naargelang hun verzekerbaarheid, maar dit wordt niet verhoogd na 5 jaar een onbezoldigde activiteit uitoefenen, betalen geen remgeld. 3

5 Wat wordt u verder nog aangerekend op de verpleegnota: Forfait geneesmiddelen Dit is een forfaitair bedrag dat u wordt aangerekend voor uw medicatie. Dit forfait wordt u eveneens aangerekend als u tijdens de weekends naar huis gaat omdat u dan de nodige medicatie meekrijgt. Dit bedrag dekt de kost van zowel de terugbetaalbare als de nietterugbetaalbare geneesmiddelen. Forfait medisch honorarium Dit is een vast bedrag dat het ziekenfonds per verpleegdag betaalt om de kosten van het labo te dekken. Kamersupplementen Bij de aanvang van uw opname vragen wij u of u in een een- of meerpersoonskamer (of voor sommige eenheden een comfortkamer) wenst te verblijven. U tekent hiervoor het bij wet opgelegde document opnameverklaring (kamerkeuze en financiële voorwaarden). Voor een eenpersoonskamer en een luxekamer dient u een supplement te betalen. Indien u nog openstaande facturen heeft van vorige opnames kunt u niet kiezen voor, noch beschikken over een eenpersoonskamer, tenzij om medische redenen. Indien u om medische redenen op een eenpersoonskamer dient te verblijven, worden u geen kamersupplementen aangerekend. Voor meer info kunt u steeds terecht op de patiëntenadministratie van het Psychiatrisch Ziekenhuis. 4

6 APOTHEEK - FARMACEUTISCHE EN PARAFARMACEUTISCHE KOSTEN - KOSTEN VOOR IMPLANTATEN, PROTHESEN EN NIET-IMPLANTEERBARE MEDISCHE HULPMIDDELEN Onder deze rubriek vindt u volgende kosten: Vergoedbare producten Hier worden de geneesmiddelen vermeld die volledig ten laste vallen van het ziekenfonds. Niet-vergoedbare producten Hier worden de geneesmiddelen vermeld die volledig ten laste vallen van de patiënt. Parafarmaceutische producten Hieronder worden alle andere dan farmaceutische specialiteiten vermeld die volledig ten laste vallen van de patiënt. 5

7 MEDISCHE EN PARAMEDISCHE HONORARIA Hieronder vindt u het volgende terug: Honoraria waarvoor geen bedrag patiënt vermeld staat Hier worden de honoraria van de arts vermeld die volledig ten laste vallen van het ziekenfonds. Honoraria waarvoor een bedrag patiënt vermeld staat Hier worden de honoraria van de arts vermeld die u zelf dient te betalen. Hoeveel remgeld u precies betaalt, is afhankelijk van de dienst waar u verblijft (a of t). Dit bedrag vermindert naargelang de duur van uw verblijf (zie tabel in bijlage). Indien u voorkeurgerechtigde bent, zijn deze honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds. Honoraria supplement Indien u als gewone rechthebbende gekozen heeft voor een eenpersoonskamer, wordt er een supplement van 5 % op het toezichthonorarium (gedeelte ten laste van het ziekenfonds + remgeld) aangerekend. Indien u voorkeurgerechtigde bent en u kiest voor een eenpersoonskamer vindt u niets terug onder de rubriek Honoraria waarvoor geen bedrag patiënt, maar dient u wel een supplement van 5 % op het toezichthonoraria (gedeelte ten laste van het ziekenfonds + remgeld) te betalen. 6

8 Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen (opnameforfait) Dit is een eenmalig bedrag per opname dat de patiënt zelf dient te betalen. Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht dit bedrag aan te rekenen. Zie KB van 18 december Indien u voorkeurregeling geniet, wordt dit bedrag niet aangerekend. Intake/Ontslaghonorarium (1/1/214) Dit is een honorarium dat de psychiater kan aanrekenen voor het maken van een opname- en/of ontslagverslag. Voor deze prestatie betaalt u het remgeld dat u terug kunt vinden onder volgende nomenclatuurnummers: bedrag 32,44 euro - remgeld 4,86 euro bedrag 32,44 euro - remgeld 4,86 euro. DISPONIBILITEIT Indien u tijdens uw verblijf een of meerdere dagen thuis doorbrengt, mag uw arts hiervoor een honorarium aanrekenen (maximum 21 dagen per kalenderjaar). Dit honorarium vindt u terug onder volgend nomenclatuurnummer: bedrag 3,24 euro - remgeld,48 euro (1/1/214). Indien u voorkeurgerechtigde bent, is dit bedrag ten laste van het ziekenfonds. 7

9 Kinesitherapie De kinesitherapeutische behandelingen zijn niet inbegrepen in de verpleegdagprijs. Het verschuldigde bedrag omvat enkel het remgeld (derdebetalersysteem). Deze honoraria hangen af van de aard van de behandeling en uw patiëntenstatuut (gewoon verzekerde of voorkeurgerechtigde). Binnen het Psychiatrisch Ziekenhuis kan kinesitherapie enkel worden verstrekt op voorschrift van een geneesheer-specialist, met uitzondering van de psychiater en neuropsychiater. Voor bepaalde aandoeningen kan er een aanvraag van bijzondere pathologie (E-pathologie) ingediend worden bij de adviserend arts van uw ziekenfonds. Indien deze aanvraag goedgekeurd wordt, ontvangt u hiervan thuis een bevestiging van de mutualiteit. Het is in uw belang om dit document zo spoedig mogelijk te overhandigen aan uw behandelend kinesitherapeut, want dit geeft u recht op een groter aantal behandelingen en een gunstiger honorarium. De meest voorkomende tarieven kine vindt u op blz

10 DIVERSE KOSTEN In deze rubriek worden alle andere kosten vermeld waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt. U vindt volgende kosten: Verzekering voor persoonlijke ongevallen Hiervoor wordt u een dagforfait aangerekend. Deze verzekering dekt alle medische kosten: verstrekkingen opgenomen in nomenclatuur van Riziv-tarief voor 1 %. Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt. Forfait drank en vrije tijd Is enkel van toepassing als u in dagverpleging komt. Dit forfait dekt de kosten van de drank die genuttigd wordt en kleine onkosten die gemaakt worden tijdens de therapieën. Was van uw persoonlijk linnen Dit zijn de reële waskosten volgens de overeengekomen afspraken tussen u en de eenheid. Koelkast/Televisie Op een aantal eenheden heeft u de mogelijkheid om een koelkast en/of televisie te huren. Vervoer Wanneer u tijdens uw verblijf in ons Psychiatrisch Ziekenhuis voor een onderzoek naar een ander ziekenhuis dient vervoerd te worden, zijn de kosten van dit vervoer ten laste van het ziekenhuis als aan volgende voorwaarden voldaan werd: 9

11 het vervoer gebeurt gedurende de niet-onderbroken periode van opname (u bent opgenomen in ons ziekenhuis en wordt vervoerd naar een ander ziekenhuis voor een onderzoek. Dezelfde dag keert u terug naar ons Psychiatrisch Ziekenhuis waar u blijft opgenomen) het onderzoek beantwoordt aan een strikte medische noodzaak het onderzoek kan niet doorgaan in eigen ziekenhuis het onderzoek gebeurt in het meest nabije ziekenhuis het vervoer is noodzakelijk. In alle andere gevallen is het vervoer te uwen laste. U ontvangt dan wel een attest voor terugbetaling dat u aflevert aan uw ziekenfonds. De tarieven voor vervoer kunt u vinden in de tabel in bijlage. Wanneer u tijdens uw verblijf vervoerd wordt met de wagen van een medewerker (bv. aankoop kleding, bezoek rechtbank, ) worden deze kosten aan u aangerekend. 1

12 WANNEER ONTVANGT U UW VERPLEEGNOTA Het voorschot Indien u op een opname-eenheid verblijft, vragen wij u maandelijks een voorschot te betalen op uw ziekenhuisfactuur, om te vermijden dat u de rekening voor uw hele ziekenhuisverblijf in één keer zou moeten betalen. Op alle andere eenheden wordt geen voorschot gevraagd. Het bedrag is afhankelijk van de kamer die u heeft gekozen en van het bedrag van uw persoonlijk aandeel. Het kan variëren van 75 tot 375 euro. Het voorschot moet ten laatste de vijfde dag van elke maand worden betaald op de patiëntenadministratie. Dat kan contant of met bancontact. Dit voorschot wordt afgetrokken van uw definitieve factuur. De patiëntenadministratie bevindt zich in gebouw 5. De definitieve verpleegnota Elke maand ontvangt u een verpleegnota van uw ziekenhuisverblijf die u binnen de 15 dagen na ontvangst dient te vereffenen. Dit bedrag kunt u overmaken met het bijgevoegde overschrijvingsformulier. U kunt ook contant of met bancontact betalen aan de kassa van de patiëntenadministratie. Deze dienst bevindt zich in gebouw 5. 11

13 Persoonlijk aandeel bij hospitalisatie vanaf 1 januari 214 A-dienst a) Gewone verzekerden (bedragen in euro) Verblijfskosten eerste dag vanaf de eerste dag Supplement kamer eenpersoonskamer Rif, Oever, Monding, Kering, Delta, Archipel, comfortkamer Gondel per dag 27,27 15,31 3 dagen eenpersoonskamer 9,8 euro 27,27 459,3 9, dagen zaal 27,27 459,3 Forfait geneesmiddelen,8 24, 24, Honoraria 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) 4,96 59,52 59, (2) 13 de dag t.e.m. 3 ste dag ste dag t.e.m. 9 ste dag vanaf 91 ste tot 18 ste dag ,96 3,78 1,72 88,56 88,57 na 6 maanden 5988,94 Honoraria supplement (5 %) bij opname in een eenpersoonskamer 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) 13 de dag t.e.m. 3 ste dag Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait tv forfait koelkast (2) 39,37 35,95 25,82 228,42 215,7 224,73 16,4 16,4 16,4,8 (1,25) (1,5) 2,4 (37,5) (31,5) 2,4 (37,5) (31,5) Totaal 1424,6 677,5 (1) niet-geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater (2) geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater 12

14 b) Voorkeurgerechtigden en hun personen ten laste (bedragen in euro) Verblijfskosten eerste dag vanaf eerste dag Supplement kamer eenpersoonskamer Rif, Oever, Monding, Kering, Delta, Archipel, comfortkamer Gondel per dag 5,44 3 dagen eenpersoonskamer 9,8 euro 163,2 9, dagen zaal 163,2 Forfait geneesmiddelen,8 24, 24, Honoraria 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) (2) 13 de dag t.e.m. 3 ste dag ste dag t.e.m. 9 ste dag vanaf 91 ste tot 18 ste dag na 6 maanden 5988 Honoraria supplement (5 %) bij opname in een eenpersoonskamer 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) (2) 39,37 35,95 25,85 228,42 215,7 224,73 13 de dag t.e.m. 3 ste dag Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen,8 2,4 2,4 forfait tv (1,25) (37,5) (37,5) forfait koelkast (1,5) (31,5) (31,5) Totaal 936,75 189,6 (1) niet-geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater (2) geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater 13

15 Persoonlijk aandeel bij hospitalisatie vanaf 1 februari 214 T-dienst of een dienst SP-gerontopsychiatrie van een psychiatrisch ziekenhuis a) Gewone verzekerden Verblijfskosten eerste dag vanaf de eerste dag (bedragen in euro) 3 dagen eenpersoonskamer of zaal 27,27 15,31 27,27 459,3 Forfait geneesmiddelen,8 24, Honoraria 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) (2) 4,13 59,4 13 de dag t.e.m. 6 ste dag ,74 66,42 61 ste dag t.e.m. 18 ste dag ,34 van 7 de maand tot 12 de maand ,56 vanaf 13 de maand ,64 Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait tv forfait koelkast 16,4 16,4,8 (1,25) (1,5) 2,4 (37,5) (31,5) Totaal 654,8 (1) niet-geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater (2) geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater 14

16 b) Voorkeurgerechtigden en hun personen ten laste (bedragen in euro) 3 dagen eenpersoonskamer of zaal Verblijfskosten eerste dag vanaf de eerste dag 5,44 163,2 Forfait geneesmiddelen,8 24, Honoraria 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) (2) 13 de dag t.e.m. 6 ste dag ste dag t.e.m. 18 ste dag van 7 de maand tot 12 de maand vanaf 13 de maand Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait tv (dag) forfait koelkast (dag),8 (1,25) (1,5) 2,4 (37,5) (31,5) Totaal 189,6 (1) niet-geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater (2) geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater 15

17 Persoonlijk aandeel bij hospitalisatie vanaf 1 januari 214 Moeder-Baby-Eenheid a) Gewone verzekerden (bedragen in euro) 3 dagen Verblijfskosten eerste dag vanaf de eerste dag 27,27 15,31 27,27 459,3 Forfait geneesmiddelen,8 24, Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking 16,4 16,4 KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait koelkast,8 (1,5) 2,4 (31,5) Totaal 529,4 b) Voorkeurgerechtigden en hun personen ten laste (bedragen in euro) 3 dagen Verblijfskosten eerste dag vanaf de eerste dag 5,44 163,2 Forfait geneesmiddelen,8 24, Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait koelkast,8 (1,5) 2,4 (31,5) Totaal 189,6 16

18 Persoonlijk aandeel bij hospitalisatie vanaf 1 januari 214 IBE-dienst a) Gewone verzekerden Verblijfskosten eerste dag vanaf de eerste dag (bedragen in euro) 27,27 15,31 3 dagen eenpersoonskamer of zaal 27,27 459,3 Supplement kamer eenpersoonskamer Forfait geneesmiddelen,8 24, Honoraria 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) (2) 13 de dag t.e.m. 3 ste dag ste dag t.e.m. 9 ste dag Vanaf 91 ste dag tot 18 ste dag Vanaf 18 ste dag Supplement toezicht 5 % Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait tv forfait koelkast 4,96 4,96 4,96 3,44 59,52 59,52 89,28 16,4 16,4,8 (1,25) (1,5) 2,4 (37,5) (31,5) Totaal 737,69 (1) niet-geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater (2) geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater 17

19 Persoonlijk aandeel bij hospitalisatie vanaf 1 januari 214 IBE-dienst b) Voorkeurgerechtigden en hun personen ten laste Verblijfskosten eerste dag vanaf de eerste dag (bedragen in euro) 5,44 3 dagen eenpersoonskamer of zaal 163,2 Supplement kamer eenpersoonskamer Forfait geneesmiddelen,8 24, Honoraria 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) (2) 13 de dag t.e.m. 3 ste dag ste dag t.e.m. 9 ste dag Vanaf 91 ste dag tot 18 ste dag Vanaf 18 ste dag Supplement toezicht 5 % Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait tv forfait koelkast,8 (1,25) (1,5) 2,4 (37,5) (31,5) Totaal 189,6 (1) niet-geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater (2) geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater 18

20 Persoonlijk aandeel bij daghospitalisatie vanaf 1 januari 214 a-dienst (bedragen in euro) gewone verzekerden voorkeurregeling Forfait geneesmiddelen,8,8 Toezichthonoraria 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) (2) 13 de dag t.e.m. 3 ste dag ste dag t.e.m. 9 ste dag vanaf 91 ste dag tot 18 ste dag na 6 maanden 5988 Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait drank en vrije tijd 4,96 4,92 3,78 1,72,94,8,8 Totaal/dag van 2,61 tot 6,64 16,4,8,8 1,68 (1) niet-geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater (2) geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater 19

21 Persoonlijk aandeel bij daghospitalisatie vanaf 1 januari 214 t-dienst (bedragen in euro) gewone verzekerden voorkeurregeling Forfait geneesmiddelen,8,8 Toezichthonoraria (per kalenderdag) 1 ste dag t.e.m. 12 de dag (1) (2) 13 de dag t.e.m. 6 ste dag ste dag t.e.m. 18 ste dag de maand tot 12 de maand de maand Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait drank en vrije tijd Totaal/dag 4,13 3,74 2,34 1,56,64,8,8 van 2,32 tot 5,81 16,4,8,8 1,68 (1) niet-geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater (2) geaccrediteerd psychiater of neuropsychiater 2

22 Persoonlijk aandeel bij daghospitalisatie vanaf 1 januari 214 Moeder-Baby-Eenheid (bedragen in euro) gewone verzekerden voorkeurregeling Forfait geneesmiddelen,8,8 Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekking 16,4 KB = opnameforfait Andere forfait persoonlijke ongevallen forfait voeding, drank en vrije tijd,8,8 3,25 3,25 Totaal 4,13 4,13 Daar het PZ Bethaniënhuis een revalidatieovereenkomst heeft voor de Moeder- Baby-Eenheid, moet het ziekenhuis (op vraag van de mutualiteiten) twee facturen opmaken voor elke opname. De gewone factuur voor het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis onder erkenningsnr en een factuur voor de revalidatieovereenkomst Moeder- Baby-Eenheid onder erkenningsnr De factuur van de revalidatieovereenkomst is volledig ten laste van het ziekenfonds voor patiënten in volledige opname. Enkel voor de hieronder vermelde ambulante patiënten is een klein remgeld verschuldigd dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Vandaar dat u als patiënt bij het volgen van de module dagbehandeling of ambulante nazorgmodule nog een tweede factuur zal ontvangen met nog een klein bedrag te betalen remgeld ( 1,73 in 214). Artikel 2 2 Revalidatieovereenkomst Moeder-Baby-Eenheid In toepassing van de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 april 1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met de revalidatie-inrichtingen, dienen de aan de verzekeringsinstellingen gefactureerde prijzen voor ambulante patiënten (te weten patiënten die het revalidatieprogramma volgen van de module dagbehandeling of de ambulante nazorgmodule), te worden verminderd met het in het koninklijk besluit voorziene bedrag. 21

23 Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis (bedragen in euro) PTL = persoon ten laste rechthebbenden op het voorkeurtarief (1) met PTL zonder PTL gerechtigde met PTL andere rechthebbenden gerechtigde zonder PTL descendent en werkloze met PTL descendent en werkloze zonder PTL 1 ste dag (dag van opname) Vanaf de 2 de dag - Vanaf de 91 ste dag - Vanaf het 6 de jaar - 5,44 5,44 42,58 42,58 32,5 32,71 5,44 5,44 15,31 15,31 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 15,31 5,44 5,44 5,44 15,31 5,44 25,52 5,44 15,31 Eenmalig forfait per opname voor technische verstrekkingen (alle types hospitalisatie) (bedragen in rechthebbenden andere rechthebbenden euro) op het voorkeurtarief (1) met PTL zonder gerechtigde gerechtigde descendent descendent PTL = persoon ten PTL met PTL zonder PTL en werkloze en werkloze laste met PTL zonder PTL 1 ste dag 16,4 16,4 16,4 16,4 22

24 Vervoer (1/1/214) Dringend vervoer Niet-dringend vervoer LIGGEND ZITTEND Minimum vanaf 11 de tot 2 ste km vanaf 21 ste km Minimum vanaf 11 de km Minimum vanaf 11 de km 61,46 6,14 4,7 67,24 2,31 27,44 1,5 euro euro/km euro/km euro euro/km euro euro/km Kinesitherapie Prijzen vanaf 1 jan 213 (bedragen in euro) Tarieven Terugbetaling gewoon Pers. aandeel Terugbetaling Wigw Pers. aandeel Gewone pathologie ,26 13,96 8,3 18,17 4, ,23 4,34 2,89 5,79 1,44 E-pathologie ,26 17,9 4,36 2,59 1,67 Gewone pathologie ambulanten: postkuur/baby s Oever & Moeder-Baby-Eenheid ,26 16,37 5,89 19,87 2,39 23

25 Verantwoordelijk uitgever: Gui Rusch Algemeen secretariaat PC/Financiële informatiebrochure/

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht verbonden

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Informatie over uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Onderdelen van uw factuur in ons psychiatrisch verzorgingstehuis

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE. Meer info vindt u op

FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE. Meer info vindt u op FINANCIËLE INFORMATIEBROCHURE Meer info vindt u op www.pvtdelandhuizen.be e-mail: pvtdelandhuizen@emmaus.be Wat kost het verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis? Met deze financiële informatiebrochure

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken in verband met uw opname in het ziekenhuis, keuzes die een belangrijke

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

de dag van opname vanaf de 2 de dag vanaf de 91 ste dag

de dag van opname vanaf de 2 de dag vanaf de 91 ste dag Kosten verbonden aan een opname in het U.P.C. SINT-KAMILLUS Bierbeek 1. HET PERSOONLIJK AANDEEL (vanaf 01.01.2017) (vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de opneming) de dag van

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

Opnameverklaring. toelichting

Opnameverklaring. toelichting Opnameverklaring toelichting Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Gasthuisstraat 1 2400 Mol 014/71 20 00 www.azmol.be Toelichting bij de opnameverklaring 01/01/2017 U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN

KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN Opnameverklaring Bijlage 3 bij het KB van 15/12/2008 PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Voorwaarden op 01/01/2013 KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN Opnamenummer:... Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Datum

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN Eventueel Logo ziekenhuis Benaming ziekenhuis RIZIV-nummer KBO-nummer Contact: naam/telefoonnummer BIJLAGE 37 PATIENTENFACTUUR - zorgen van xxx tot xxx Blz 1 van Factuurnummer Datum factuur Verzenddatum

Nadere informatie

infobrochure tarieven en factuur

infobrochure tarieven en factuur infobrochure tarieven en factuur Auteur: dienst facturatie KEI - Versie 2016 Mevrouw, Mijnheer, Met deze brochure willen we u informeren over het financiële aspect van uw ziekenhuisverblijf. In het KEI

Nadere informatie

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000 IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden P.Z. Sint Alexius 1. Kamersupplementen - honorariumsupplementen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent Erkenningsnummer:

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring St.-Rembertziekenhuis, St.-Rembertlaan 21, 8820 Torhout, tel. 050/23.21.11 Rizivnr. 71037850000 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN HOSPITALISATIE: kamerkeuze & financiële voorwaarden U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs

Nadere informatie

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS Toelichting bij de financiële voorwaarden op 1/9/2004 Gebruiksaanwijzing voor het ziekenhuis DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

De ziekenhuisopnameverklaring

De ziekenhuisopnameverklaring De ziekenhuisopnameverklaring Silva medical, site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans- Molenbeek Dienst G (geriatrie) IDENTIFICATIE SILVA Medical vzw VAN DE PATIËNT Site Scheutbos G dienst Gelukkige

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: VZW WERKEN GLORIEUX Az Glorieux Erk.nr. E 550 Glorieuxlaan 55-9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax (055)23 30 22 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling AZ NIKOLAAS vzw Moerlandstraat 1 9100 Sint-Niklaas Erk. Nr. 71059527 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze & financiële voorwaarden Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten die u aangerekend

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS IDENTIFICATIE VAN HET ZIEKENHUIS 1. Doel van de opnameverklaring: recht

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Agrement nr : 710 406 22 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes

Nadere informatie

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen)

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen) Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20 www.uza.be / BE 0874.619.603 Opnameverklaring Opnameverklaring Sinds 1 september 2004 zijn alle ziekenhuizen verplicht eenzelfde document

Nadere informatie

KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN

KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN Opnameverklaring Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 9 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis PSYCHIATRISCH

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie

Financiële Infogids. AZ Nikolaas

Financiële Infogids. AZ Nikolaas Financiële Infogids AZ Nikolaas Juli 2015 Financiële infogids AZ Nikolaas stencil 1734 1 Beste mevrouw, meneer, Bij het verlaten van het ziekenhuis hoeft u niets te betalen. Enkele weken na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2017 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Aangifte ongeval...

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Financiële infobrochure

Financiële infobrochure Meer informatie vindt u op onze website: http://www.jessazh.be/patienten-bezoekers/opname/ contacteer-de-opnamedienst Als u de ingreep die u moet ondergaan niet op de website terugvindt kan u contact opnemen

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk?

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Zegres Cathy, sociaal werker, UZ Leuven Verheyden Denise, sociaal werker, Imeldaziekenhuis, Bonheiden De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Cathy

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg TERUGBETALING VAN NIETDRINGEND ZIEKENVERVOER door de socialistische mutualiteit De Voorzorg Limburg Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3.1 kamersupplementen per dag gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer geen kamersupplement

Nadere informatie

Versie 01/07/2015 Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Versie 01/07/2015 Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN

Nadere informatie

KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN

KAMERKEUZE EN FINANCIËLE VOORWAARDEN Opnameverklaring Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 9 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis PSYCHIATRISCH

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Versie 01/01/2013 Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Versie 01/01/2013 Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor KLASSIEKE opname: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art.

Afdeling 1. - Verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor hemodialyse en peritoneale dialyse thuis.. ------------------------------- Art. 23 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 71bis, 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1

RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING IN HET KADER VAN MediPrima Fase 1 Specifieke instructies voor de facturatie van geneeskundige zorgen in het kader van fase 1. RICHTLIJNEN VOOR DE VERPLEGINGSINSTELLINGEN BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE FACTURERING VAN DE GENEESKUNDIGE VERZORGING

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit regio Mechelen-Turnhout Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/365 van 20 december 2016 3910/1549 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis 17 JUNI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis BS 14/07/2004 in voege sinds 01/09/2004 Gewijzigd door: KB 15/12/2008 BS 16/02/2009 KB 28/06/2011 BS 18/08/2011

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Terugbetaling zuurstof

Terugbetaling zuurstof Terugbetaling zuurstof Veranderingen vanaf 1 mei (Bron: APB) Vanaf 1 mei 2012 zal de reglementering rond de zuurstof grondig wijzigen. De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis wijzigt grondig vanaf 1 juli 2012. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname IDENTIFICATIE AZ St.- Dimpna J.B. Stessensstraat2 2440 Geel 710 709 1000 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname Elke opname in een

Nadere informatie