Neverfail fixt het falen van vsphere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Neverfail fixt het falen van vsphere"

Transcriptie

1 Virtualisatie DOOR Bram Dons vappha brengt high availability naar virtualisatie Neverfail fixt het falen van vsphere 32 STORAGE MAGAZINE 4 december 2010 Hoewel virtualisatie inmiddels algemeen toepassing vindt, kan het wel even duren voordat je een bedrijf vindt dat ook zijn kritieke applicaties in de virtuele omgeving heeft draaien. Wie dat durft is echt een stoere jongen, want wat stabiliteit en doorlopende beschikbaarheid betreft laat virtualisatie nogal eens te wensen over. Het bedrijf Neverfail belooft nu high availability voor VMwareomgevingen met zijn nieuwe product vappha. Zijn daarmee echt alle zwakheden verholpen? De meeste IT-beheerders beginnen hun ontwikkeling tot storageprofessional met de invoering van serverconsolidatie, waarbij ze niet-kritieke applicaties van standalone- naar gevirtualiseerde servers overzetten. Naarmate hun ervaring en vertrouwen toenemen, overwegen gebruikers om de geavanceerde virtualisatiefuncties in te schakelen voor de meer kritieke applicaties. In de VMwareomgeving bestaat deze stap uit het gebruik van VMwares opties VMotion, High Availability (HA) en Fault Tolerance (FT). VMwaregebruikers geven immers aan dat nummer een op de lijst van redenen om vsphere in te zetten, is: de toepassing van virtualisatie om de zakelijke continuïteit te verbeteren. Hun perceptie is dat vspheres HA- en FTfeatures eenvoudig zijn te configureren en elke virtuele omgeving out of the box zullen beschermen. Toch is het zo dat veel andere gebruikers nog terughoudend zijn met de virtualisatie van missiekritieke applicaties, want ze maken zich terecht ernstige zorgen over de beschikbaarheid van dit soort applicaties in een enterpriseomgeving. Om die reden blijven bijvoorbeeld de tier 1-applicaties IT-ondernemingen gaan vaak uit winkelen van Microsoft, zoals Exchange en SQL Server, meestal nog op een fysiek platform geïnstalleerd staan. Waarom is dat zo, welke zaken spelen daarbij een rol en welke eisen stellen gebruikers voordat ze bereid zijn om missiekritieke applicaties naar een virtuele VMwareomgeving over te zetten? De firma Neverfail denkt met zijn product Neverfail vappha een bijdrage te kunnen leveren aan continuous availability in een enterpriseomgeving. In het vervolg van dit artikel zien we op welke manier dit product aan deze eisen zou kunnen voldoen. Continuïteit De afgelopen jaren is er een reeks van producten ontwikkeld om de beschikbaarheid van applicaties te verbeteren. De behoefte om applicaties na een probleem zo snel mogelijk weer online te brengen bestond altijd al, maar onze 24 uurseconomie dwingt leveranciers nu om applicaties continu beschikbaar te houden: continuous availability. Recente ontwikkelingen als replicatie, clustering, deduplicatie enzovoort maken het mogelijk om over te gaan van een conventionele datagecentreerde naar een businessgecentreerde recoveryoplossing (zie figuur 1). De datagecentreerde oplossingen, in deze categorie, bijvoorbeeld voor back-up-en-restore en disaster recovery, vallen ergens binnen het bereik van de traditionele data to tape (D2T) tot en met de modernere continuous data protection (CDP) en disk-to-disk disaster recovery (D2D). Echter, dit soort oplossingen houdt zich uitsluitend bezig met het herstel van data. Er bestaat geen enkele binding met de

2 vappha controleert of vsphere zijn werk doet applicatie om voor elkaar te krijgen dat deze weer zo snel mogelijk online komt. De meeste clusteroplossingen, of ze nu active-passive, active-active of multinode zijn, bieden een voorziening voor fault tolerance en high availability. Deze zorgt ervoor dat resources waarvan de applicatie afhankelijk is, weer beschikbaar komen als een van de hardwarecomponenten toch uitvalt. De meeste clusteroplossingen kennen echter een aantal beperkingen, waarvan het gebruik van een shared storage architecture niet de minste is (zie verder). Want als de shared storage uitvalt, dan is er geen enkele clusternode die de applicatie weer online kan brengen. In het klimaat van de hedendaagse hoogcompetitieve zakelijke omgeving kunnen de traditionele data- of op beschikbaarheid gecentreerde oplossingen niet voldoen aan de nog altijd toenemende RTO- en RPO-eisen, afgezien nog van de regelgeving en wettelijke bepalingen hieromtrent. Kortom: continuous availability moet de downtime voor de gebruikers en de zakelijke processen volledig kunnen elimineren. Protectieniveaus VMware is de afgelopen jaren doorlopend bezig geweest om de continuous availability van VM s en de daarbinnen draaiende applicaties te verbeteren. Met de komst van de laatste versie ondersteunt het vsphereplatform de beschikbaarheid van VM s met een drietal kerninfrastructurele voorzieningen, die de serviceniveaus van applicaties enorm hebben verbeterd. Allereerst was er VMotion, waarmee de livemigratie van actieve VM s tussen fysieke ESX-hosts mogelijk werd. Vervolgens zagen we de introductie van HA, dat de applicaties tegen de uitval van de hosthardware en tegen het crashen van het OS beschermde door de getroffen VM s naar Figuur 1: De evolutie van continuous availability (bron: Neverfail) een andere host over te zetten. Als laatste werd FT toegevoegd, dat voorziet in een fouttolerante lockstepoplossing voor VM s die op gescheiden hostservers draaien. De afgelopen jaren zijn er veel vorderingen gemaakt bij de virtualisatie van tier 2- en 3-applicaties. Toch blijft men veel kritieke applicaties nog toepassen op traditionele fysieke platforms, ondanks de hogere kosten en complexiteit die dat met zich meebrengt. Ondervraagde gebruikers geven als belangrijkste reden voor het niet overzetten: het gebrek aan een algehele bescherming voor tier 1-applicaties binnen een virtuele vsphereomgeving, met name het gebrek aan application awareness. Waarom falen applicaties? Voordat we nader ingaan op het gebruik van vappha ter verbetering van de applicatiebeschikbaarheid, is het nuttig om je af te vragen waarom applicaties eigenlijk uitvallen. Talrijke onderzoeken tonen steeds weer aan dat een aantal zaken verantwoordelijk zijn voor de uitval of vertraging van de applicatielaag: de applicatiesoftware (Advertentie) kan een bepaalde service laten crashen, programthreads kunnen de prestaties doen afnemen en fouten van beheerders kunnen het gehele systeem doen uitvallen. Het is duidelijk dat de bewaking en de bescherming van services op de applicatielaag de hoogste prioriteit moeten hebben bij de keuze van een availabilityoptie om de kritieke tier 1-applicaties te beschermen. vappha Het Application Management Framework (AMF) van Neverfail, dat al langer op de markt is, biedt een rijke verzameling aan beheertools voor applicatiemonitoring en availability. Dit trok destijds de aandacht van VMware, dat een dergelijke beheeromgeving voor vcenter Server niet bezat. We zien overigens steeds vaker dat IT-ondernemingen niet meer de moeite nemen of de tijd hebben om bepaalde technologieën nog zelf te ontwikkelen, en daarom maar gaan winkelen. VMware verkreeg een licentie om Neverfail te gebruiken ter verbetering van zijn eigen product vcenter Server Heartbeat. STORAGE MAGAZINE 4 november

3 Onderbroken service wordt meteen weer opgestart Figuur 2: De vappha Management Client 34 STORAGE MAGAZINE 4 december 2010 AMF biedt immers een verzameling algemene tools waarmee het gehele applicatiesysteem is te bewaken om te garanderen dat applicaties blijven werken binnen het bereik van een aanvaardbare responstijd en resourceconsumptie. AMF kent ook een aantal applicatiespecifieke plug-ins voor tier 1-toepassingen, ze bevatten speciale voorgeconfigureerde regels om de beschikbaarheid van de kritieke applicaties te beheren. Deze regels omschrijven de programma- en dataconfiguraties die nodig zijn voor het bewaken van de applicaties en geven de verzekering dat het uitgebreide ecosysteem in een gezonde staat verkeert. Gebruikers- of legacyapplicaties kunnen ook worden beheerd met een simpele, binnen AMF eenvoudig te gebruiken GUI. AMF kent zelf twee fundamentele componenten: rule definition en self-tuning. De rule definition bepaalt wanneer er automatisch correctieve acties geïnitieerd moeten worden; wanneer het gehele ecosysteem gezond of ongezond is; en welke prestatieniveaus gewenst, toegestaan of ontoelaatbaar zijn. Daarnaast bewaakt dit component de status van specifieke applicaties om de oorzaak van een probleem te kunnen identificeren. De geïnstalleerde plugins hebben als doel om specifieke applicaties te ondersteunen en bevatten daarvoor alle benodigde onderdelen. Ze dienen om applicaties te starten en te stoppen, te bewaken en te voorzien van allerlei noodzakelijke rules, zodat men er zeker van kan zijn dat een applicatie voor gebruikers beschikbaar blijft wanneer zich een probleem voordoet. De applicatieplug-ins bevatten vooraf gedefinieerde regels die de gebruiker zelf nog kan uitbreiden. Self-tuning detecteert nieuwe services automatisch en configureert de bescherming ervan in real time, zonder tussenkomst van de beheerder. Al deze voorzieningen van AMF hebben zich in de praktijk bewezen bij van vele duizenden Neverfailgebruikers die dit product inzetten ter bescherming van hun tier 1-applicaties. Het was dan ook logisch dat beheerders van virtuele omgevingen uitkeken naar de komst van dergelijke applicatiebescherming voor het vsphereplatform. Plug-ins houden specifieke applicaties in de lucht Partnerschap Neverfail sloot vorig jaar een partnerschap met VMware om Neverfails technologie te gaan toepassen voor het beheer en de bewaking van de failovervoorziening in vcenter Server. Daartoe heeft Neverfail zijn AMF-framework en -plug-ins in de vsphereomgeving geïntegreerd en het product vappha genoemd. Doel is om de bestaande availabilityvoorzieningen van vsphere, waaronder HA, FT en VMotion, te complementeren met een applicatiebewuste voorziening voor de bescherming van kritieke tier 1-applicaties. vappha werkt samen met vsphere om, bij detectie van een uitval of applicatiefout, de betreffende applicatieservices over te zetten naar andere servers en daarmee te voorkomen dat de gehele applicatie uitvalt. Werking vappha met vsphere Binnen een vsphere-ha-ft-cluster wordt vappha toegepast als een verzameling services binnen actieve VM guests, het maakt zo onderdeel uit van een kritieke applicatie. Daarin vervult vappha drie taken: de controle van de HA-FT-configuratie, de bewaking van het applicatie-ecosysteem en het herstel van een applicatieservice. In een dergelijke geïntegreerde beschikbaarheidoplossing is vsphere verantwoordelijk voor de bescherming van de serverhardware tegen uitval. Om er zeker van te zijn dat deze voorziening ook werkt, moet vappha controleren of HA of FT is geconfigureerd ter bescherming van de VM s. Dit gebeurt via API calls naar vcenter Server. Detecteert vappha een inconsistentie in de instellingen, dan wordt daarvan melding gemaakt bij de beheerder die erop wordt geattendeerd dat de applicatiebescherming niet meer actief is. Na de configuratie bewaakt vappha continu het applicatie-ecosysteem met een combinatie van instrumentatie en realtimetaken, zoals gedefinieerd in de applicatieplug-ins. vappha ziet toe op alle zaken met betrekking tot het applicatie-ecosysteem, waaronder de beschikbaarheid van services, inclusief het verbruik van de sys-

4 Gebruikers kunnen geen regels creëren, wel tweaken Figuur 3: Het venster Configure alerts STORAGE MAGAZINE 4 november 2010 teembronnen per applicatiecomponent, en de timing van de onderlinge communicatie tussen de componenten. Al deze parameters worden continu geëvalueerd en vergeleken met de gedefinieerde drempelwaarden. Bij overschrijving daarvan wordt direct via of console een herstelwaarschuwing uitgegeven. Wanneer de applicatieservice wordt hersteld, worden de gestelde regels binnen de applicatieplug-in geëvalueerd. In veel gevallen wordt alleen een waarschuwing uitgegeven, bijvoorbeeld wanneer er niet genoeg diskruimte meer is. Spelen er ernstigere zaken, dan kan vappha trachten dit binnen de VM te herstellen. Bij uitval van een applicatieservice, bijvoorbeeld, kunnen de regels van de plug-in voorschrijven dat de service automatisch wordt herstart. Wanneer een lokaal herstel veelvuldig of totaal mislukt, dan zal vappha de vcenter Server op drie manieren instrueren om de applicatie te herstellen. De eerste methode is het migreren van de guest naar een andere clusterhost met VMotion, de tweede is het herstarten van het OS op de VM guest en de derde is een combinatie van deze twee handelingen. De juiste actie wordt vastgesteld op basis van de precieze foutmodus die vappha heeft gedetecteerd; de gebruiker kan dit via de GUI-menuoptie instellen. Installatie vappha vappha wordt geïnstalleerd als een VM binnen VMwares vsphere 4.0-omgeving. De clusteromgeving moet bestaan uit minimaal twee ESX 4.0-hostservers die toegang hebben tot shared storage, bijvoorbeeld iscsi, en een aparte server waarop VMwares applicatie vcenter Management Server draait. Als guest OS worden aanbevolen Windows Server 2003 en 2008, x86 of x64, in de Standard- of Enterprise-editie met SP1 of SP2. Wie kiest voor Windows Server 2008 moet de R2-variant nemen. Minimaal is 1 GB aan RAM nodig en 2 GB aan diskruimte. Verder vraagt vappha om een enkel statisch IP-adres voor het beheer. Voor de evaluatie configureer ik een vsphereomgeving op basis van twee ESX Servers waarop HA en FT zijn geactiveerd. Als shared storage dient een Netgear Ready- NAS 3100-systeem waarop een aantal isc- SI-volumes is gecreëerd. Op de ESX Server komt Windows 2008 x64 Enterprise te staan, uitgerust met SQL Server 2008 R2 (Advertentie) x64. De installatie van Neverfail vappha begint met het downloaden van de trialversie. Nadat het installatiescherm is getoond, pakt het programma zichzelf automatisch uit. De laatste stap van de installatie is het configureren van de toegang tot vcenter Server en het invoeren van de hostnaam of het IP-adres van VMotion. Vervolgens loggen we via Windows Remote Desktop Connection in op de VM en starten we de Neverfail vappha Management Client. Daarna verschijnt het scherm van Management Client, met daarop diverse tabbladen die we in het kort zullen doornemen. Management Client De tab Applications toont de huidige status van de beschermde applicaties; de toepassingen worden vandaaruit gestart, 35

5 Gaarne hier nog een streamer aanleveren Figuur 4: Het tabblad Event log 36 STORAGE MAGAZINE 4 december 2010 gestopt en geconfigureerd. De lijst Application log bevat informatie over het gedrag van alle beschermde applicaties en geeft een overzicht van events als task status changes, rule triggering, task outputs en application warnings. Via een filter kan het aantal getoonde events worden beperkt. Het tabblad Services toont de door plugins of door de gebruiker gespecificeerde services, samen met de services die daarvoor benodigd en daarvan afhankelijk zijn. Een service kan de status Running of Automatic hebben of geregistreerd zijn als Unprotected. In geval van een event of fout kunnen drie opeenvolgende taken worden toegekend uit de volgende lijst: recover service, log warning, restart application, restart VM en VMotion. Services kunnen worden toegevoegd, verwijderd en in volgorde veranderd. Taken kunnen op het tabblad Tasks worden gedefinieerd en geïmplementeerd, zowel via een plug-in als door de gebruiker. Het kunnen ook ingebouwde, door Neverfail vappha zelf gedefinieerde taken zijn. Op het tabblad Rules kunnen regels worden geactiveerd. Deze rules worden door plug-ins geïmplementeerd en kunnen niet door gebruikers worden gecreëerd. Wel kunnen de specifieke opties voor elke regel worden ingesteld en kan er worden gekozen voor de uitvoering van bepaalde taken wanneer er een fout optreedt. Via het tabblad Plugins kunnen plug-ins ter ondersteuning van specifieke applicaties worden geïnstalleerd. Deze bevatten alle componenten om een bepaalde toepassing te beschermen. Plug-ins dienen om applicaties te starten of stoppen en om ze te monitoren. Tevens bevatten ze alle regels die nodig zijn om te verzekeren dat een applicatie beschikbaar blijft voor gebruikers indien zich een probleem voordoet. Op de tab Event log worden voorgedefinieerde alerts weergegeven om de beheerder te waarschuwen via . Als het opslagsysteem uitvalt, lopen alle VM s in de soep Trial De trialversie van Neverfail vappha bevat slechts enkele services, waaronder SQL Server en zijn browser, de VMwaretools en remote desktop services (zie figuur 2). In de eerste test zien we of vappha in staat is om de SQL Server opnieuw op te starten nadat we deze hebben stopgezet via het tabblad Windows services van de Windows Server. Om een praktijksituatie na te bootsen draaien we een TPC-C-databasebenchmark met de testapplicatie Benchmark Factory van Quest Software (een trialversie is te downloaden vanaf www. questsoftware.nl). Met Remote Desktop Connection log ik in op de VM waarop Windows 2008, SQL Server en Benchmark Factory draaien. Vervolgens gooi ik de service van de SQL Server eruit. Dit wordt onmiddellijk door vappha opgepikt; hij start de uitgevallen service gelijk weer op. Na slechts een korte onderbreking zien we dat de SQL Server weer draait. Dezelfde procedure herhaal ik voor de andere services, te weten de browser van SQL Server, de VMwaretools en de remote desktop services. Ook daar worden de uitgevallen services gelijk weer opgestart door vappha (zie figuur 4). SPOF s Vaak gaan beheerders ervan uit dat het inschakelen van de VMwareopties VMotion, HA en FT leidt tot een gevirtualiseerde omgeving met een hoge beschikbaarheid. (Zie voor een beschrijving van HA en FT mijn Op zoek naar de heilige graal in Storage Magazine ) Na het voorgaande kun je inderdaad de indruk hebben opgedaan dat het gebruik van Neverfail vapp- HA in combinatie met voorgenoemde VMwareopties een uptime van zo goed als 100 procent garandeert voor de beschermde kritieke applicaties. Maar niets is minder waar, want VMware kent nog twee serieuze SPOF-plekken binnen de vsphereomgeving. Zo maakt vspheres clusterfilesystem gebruik van een gedeeld opslagsysteem oftewel shared storage. Een uitval van het

6 opslagsysteem leidt ertoe dat alle VM s die gebruikmaken van VMotion eveneens uitvallen. Naast VMotion maken ook HA en de Distributed Resource Scheduler (DRS) gebruik van shared storage. Een mogelijke oplossing voor dit SPOF-probleem is om het storagesysteem synchroon te spiegelen naar een ander storagesysteem. Dit kan softwarematig of met behulp van een mirroring- of replicatiefunctie direct vanuit het storagesubsysteem. De meeste arrays voor enterprisestorage ondersteunen tegenwoordig wel iets dergelijks. Wankele servers vsphere speelt een essentiële rol bij het beheer van VMwares virtuele infrastructuur. Talrijke componenten van de virtuele infrastructuur, van VMotion tot en met DRS, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van vcenter. Dit komt omdat op de vcenter Server alle metadata van de VMwareclusteromgeving is opgeslagen in de centrale database. VMotion maakt het weliswaar mogelijk om een VM snel van de ene naar de andere fysieke host over te zetten, er draait nog steeds op elk moment maar één instantiatie van de VM die als VM-bestand is opgeslagen binnen een shared SAN en deze vormt per definitie een SPOF. Fouten in de VM kun je daarom ook niet oplossen door hem met VMotion te moven naar een andere ESX Server. Ook het centrale beheer, de bewaking en de beveiliging op hogere niveaus zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van vcenter. Zodoende vormt vsphere hét centrale besturingspunt binnen VMwares infrastructuur en introduceert daarmee een SPOF. Het is dus zaak om vsphere continu beschikbaar te houden en te beschermen tegen uitval van de server- en netwerkhardware, -applicaties en -data. De beschikbaarheid van vsphere heeft dan ook de hoogste prioriteit als je te allen tijden de maximale RoI wil halen op je virtuele infrastructuur. Naast andere clusteroplossingen heeft Neverfail het softwareproduct Neverfail for VMware vcenter ontwikkeld, dat thans via VMware leverbaar is in VMwares vcenter Server Heartbeat. Dit programma biedt een oplossing voor de continue beschikbaarheid van de op vcenter gebaseerde virtuele infrastructuur (zie ook mijn Hartmonitor voor virtuele omgevingen in LAN Magazine ). Epiloog Menig beheerder die zich met virtualisatie bezighoudt, zal zich wel eens afvragen: Houdt het dan nooit een keer op? We dachten met virtualisatie alle problemen in Figuur 5: VMware vcenter Server Heartbeat (bron: VMware) IT-land in één keer te hebben opgelost: flexibiliteit, complexiteit, beveiliging, beschikbaarheid, beheerbaarheid en kostenbesparing. Helaas, met virtualisatie zijn er weer allerlei nieuwe problemen geïntroduceerd, die aan de ontwikkelaars vooraf niet bekend waren. In andere gevallen zijn de risico s die virtualisatie met zich meebrengt, te laag ingeschat. Nu zien we plotsklaps dat de nieuwe techniek wel degelijk een negatieve invloed kan hebben op de beschikbaarheid van applicaties. Dat is ook niet zo verwonderlijk als we alleen al kijken naar de talrijke producten die dienen ter aanvulling of verbetering van de gevirtualiseerde omgeving. Het is duidelijk dat de virtuele architectuur nog lang niet perfect is. De vraag is wanneer virtualisatie een volwassen applicatieomgeving wordt, die geschikt is voor de enterprisemarkt. Een product als vappha maakt gebruikers in ieder geval bewust van de risico s. Tegelijkertijd kan het een eerste aanzet zijn om tier 1-applicaties voorzichtig te gaan toepassen in de gevirtualiseerde enterpriseomgeving. Op het beveiligingsgebied is er in ieder geval wel goed nieuws: VMware heeft zojuist bekendgemaakt dat vsphere 4.0 de certificeringniveau van EAL4+ heeft ontvangen volgens de Common Criteria (zie p Bram Dons is onafhankelijk IT-analist bij IT-Trendwatch STORAGE MAGAZINE 4 november

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015

Windows Basics. yvan vander sanden. 22 februari 2015 Windows Basics yvan vander sanden 22 februari 2015 Windows is nog altijd een veel gebruikt operating system. Als technicus moet je bekend zijn met het Windows operating system om gebruikers te kunnen helpen,

Nadere informatie

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2 NetOpus: November 2007 Thema: Hardware Special Rubriek: Serie Titel: High Availability en DRS Auteur: Bram Dons & Jan Reinders Pagina s: 40-44 High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Hyper-V vsesx in het datacenter

Hyper-V vsesx in het datacenter Hyper-V vsesx in het datacenter Gabrie van Zanten Logica 2008. All rights reserved Intro Welke hypervisor voor het datacenter? Wat moet een hypervisor bieden? Vergelijk tussen Hyper-V en ESX No. 2 Welke

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten White paper VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten De voordelen van servervirtualisatie uitbreiden zonder shared storage Door Mark Peters Oktober 2011 Deze whitepaper

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR

VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR EVEN VOORSTELLEN... Viktor van den Berg Senior Consultant @ PQR Voormalig Dutch VMUG Leader Blogger via www.viktorious.nl

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

De virtualisatie Grand Prix

De virtualisatie Grand Prix De virtualisatie Grand Prix met Microsoft en VMware Viktor van den Berg Consultant Peter Jong Consultant Voorstellen sprekers Viktor van den Berg Infrastructuur Consultant VCP, VCAP-DCV, VCAP-CID Peter

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter. Uniitt www.unitt.com

Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter. Uniitt www.unitt.com Herleid uw downtime tot het minimum met een multidatacenter concept Leg uw bedrijfskritische activiteiten in goede handen 2 Als het voor uw omzet cruciaal is dat uw servers continu beschikbaar zijn, dan

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

VMware vergroot voorsprong in virtualisatie

VMware vergroot voorsprong in virtualisatie VIRTUALISATIE DOOR BRAM DONS Test: VirtualCenter 3.0 en ESX Server 2.0 VMware vergroot voorsprong in virtualisatie 40 Virtualisatie staat bij veel IT-beheerders sterk in de belangstelling vanwege de mogelijke

Nadere informatie

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig!

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX LABEL ARCHIVE BEVEILIGING TRACERING INTEROPERABILITEIT Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX' LABEL ARCHIVE is de laatste toevoeging aan

Nadere informatie

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES AdBackup 6.22 - Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES Pagina 1 van 10 1. BACK-UP EN HERSTEL VMWARE... 3 2. NIEUWE MELDING VOOR GEMISTE PLANNING... 6 3. BESCHERMING BIEDEN TEGEN HET GEVAAR VAN RANSOMWARE... 7

Nadere informatie

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming 1 Inhoud: 1. Inleiding 2. Superieure betrouwbaarheid 3. Minder middelen 4. Zeer flexibel 5. Met Azure en Hyper-V Replicatie

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0

Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0 Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: Inloggegevens en wachtwoord...

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 DATABESCHERMING DOOR BRAM DONS Third parties voegen dimensie toe Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 42 Bedrijven doen er goed aan hun Windows Server-omgeving goed te beschermen tegen catastrofes.

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Backups in een gevirtualiseerde omgeving

Backups in een gevirtualiseerde omgeving Backups in een gevirtualiseerde omgeving Erik De Nert, Centix Storage Expo, 24-03-2010 2010 Centix Olsenesteenweg 56-9770 Kruishoutem - Belgium : T - (+32) 9 222 58 88 Agenda Inleiding Problematiek Overzicht

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Gratis bescherming tegen zero-days exploits

Gratis bescherming tegen zero-days exploits Gratis tegen zero-days exploits We zien de laatste jaren een duidelijke toename van geavanceerde dreigingen op onze computersystemen. In plaats van het sturen van alleen e-mails met geïnfecteerde bijlagen

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Op zoek naar de heilige graal

Op zoek naar de heilige graal virtualisatie DOOR bram dons VMware High Availability & Fault Tolerance Op zoek naar de heilige graal 48 Al enkele jaren biedt VMware met VMware High Availability (HA) een manier om de downtime van applicaties

Nadere informatie

1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel?

1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel? VPS Business FAQ Sectie 1: Installatie...2 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn VPS-controlepaneel?...2 2. Hoe krijg ik toegang tot mijn Windows-VPS?...6 3. Hoe krijg ik toegang tot mijn Linux-VPS?...8 Sectie

Nadere informatie

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup met Microsoft Azure en SC Data Protection Manager Maarten Goet Availability

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Inhoud 1 Kenmerken... 3 1.1 Hardware eisen... 3 1.2 Software eisen... 3 2 Upgrade-paden... 4 2.1 De stappen in het kort... 4 3 Start... 5 3.1 Upgrade de EEAdmin

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010 Uit welke producten bestaat deze versie van de Symantec Backup Exec -serie? Symantec Backup Exec 2010 biedt betrouwbare back-up en herstel, ontworpen voor uw groeiende onderneming. Bescherm op eenvoudige

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Xen virtualisatie en databases

Xen virtualisatie en databases Databases Databases in virtuele datacenter-omgevingen (2) Xen virtualisatie en databases Bram Dons In de vorige aflevering van DB/M zijn de twee belangrijkste virtualisatietechnologieën voor servers in

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup

Cloud2 Online Backup Cloud2 Online Backup Tips configuratie AhsayOBM software Gebruikersrechten instellen: Zorg ervoor dat de gebruikersnaam en wachtwoord goed zijn ingevoerd, en dat het account voldoende rechten heeft op

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding NL - Revisie 3.7 YourSafetynet home Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 3 2 YourSafetynet gebruiken... 3 2.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Microsoft Clustering Service op VMware

Microsoft Clustering Service op VMware NetOpus: Februari 2005 Thema: Directories Rubriek: Titel: MS Clustering Service op VMware Auteur: Bram Dons Pagina s: 30, 31, 32, 33 en 35 Microsoft Clustering Service op VMware Clusteren in een virtuele

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

NL VMUG UserCon March

NL VMUG UserCon March NL VMUG UserCon March 17 2016 Pak je telefoon en scan de QR code of open http://pollev.com/viktorious http://pollev.com/viktorious Opties voor DR binnen virtuele infrastructuren Alles over DR en DRaaS

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.7 24 NOV 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Server... 5 2.1 Installatie.NET op Windows Server... 5 2.2 Installatie BRIGHT-Net Server...

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC?

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC? Korte omschrijving van dit practicum We zullen spelenderwijze ervaren wat enkele van de virtualisatietechnieken inhouden. We gaan aan de slag met een freeware applicatie voor het aanbieden van een gevirtualiseerde

Nadere informatie

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Backup procedure Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Configuratie De VEEAM software draait rechtstreeks op onze supermicro Disc enclosure. Zo kan er een optimale snelheid gegarandeerd

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Extreem hoog beschikbaar

Extreem hoog beschikbaar Extreem hoog beschikbaar Het Oracle arsenaal SPREKER : E-MAIL : DATUM : Kees Bakker kees.bakker@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Het Oracle arsenaal Fast start fault recovery

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie