Instandhouding door de verhuurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instandhouding door de verhuurder"

Transcriptie

1 nderhouds-a

2 et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord op de vraag welke reparaties voor uw rekening komen en welke reparaties de ver moet betalen. erst worden enkele regels met betrekking tot het onderhoud behandeld. aarna is een alfabetisch trefwoordenregister opgenomen, waarin u kunt opzoeken wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. et boekje sluit af met het 'reglement sonderhoud'. nkele regels rond verhuur en onderhoud edereen wil in een goed onderhouden huis wonen. ok uw ver heeft er belang bij dat haar woningen zo goed mogelijk onderhouden worden. ieraan kunt u als een belangrijke bijdrage leveren. at er af en toe iets stuk gaat is onvermijdelijk. et goed onderhoud kan echter een hoop ongerief voorkomen worden. it betekent enerzijds dat u als de reparaties verricht die voor uw rekening komen en anderzijds dat u klachten tijdig meldt aan uw ver. erzorging en instandhouding aar wat gebeurt er als er een mankement aan de woning is? n wie moet dat betalen? aarvoor is een grove indeling te maken: de ver heeft een wettelijke instandhoudingsplicht en moet er daarom voor zorgen dat de woning in een goede staat blijft; de heeft een wettelijke verzorgingsplicht, hetgeen wil zeggen dat hij of zij de woning als een goed moet verzorgen. aaronder vallen verschillende kleine reparaties. n natuurlijk moet de herstellen wat door eigen nalatigheid stuk gaat. 2

3 nstandhouding door de ver e ver moet gedurende de huurtijd alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het verhuurde verrichten voor zover deze niet ingevolge het ieuw urgerlijk etboek of de huurovereenkomst ten laste van de komen. e ver dient alle zichtbare en onzichtbare gebreken die het gebruik van het verhuurde verhinderen of ernstig belemmeren op te heffen, ook al kende hij deze gebreken niet bij aanvang van de huur. oor sommige woningen heeft uw ver een regeling getroffen, die inhoudt dat zij bepaalde werkzaamheden verricht die tot de verzorgingsplicht van de behoren. e kosten hiervan worden dan in de maandelijkse servicekosten (ook wel genoemd kosten leveringen en diensten) aan de gezamenlijke s doorberekend. oorbeeld hiervan is het schoonmaken van algemene ruimten in flatgebouwen. erzorging door de owel in het ieuw urgerlijk etboek als in het huurreglement wordt een aantal werkzaamheden genoemd, die voor rekening van de komen. eze werkzaamheden worden ook al genoemd in artikel 9 van de Algemene oorwaarden, die deel uitmaken van de huurovereenkomst: a) het witten, sausen (binnenshuis) schilderen en behangen; b) het onderhouden, repareren of vervangen van hang-en sluitwerk, schakelaars, wandcontactdozen deurbel, brievenbus en deurknoppen; c) het onderhouden, repareren of vervangen van wc-zittingen, trek- of drukknoppen van stortbakken en de rubber of kunststof aansluitingen van de stortbak op de toiletpot; d) het schoonhouden en met normaal gereedschap ontstoppen van toiletten, vaste wastafels, fonteintjes, gootstenen en afvoerleidingen; e) het onderhouden van waterkranen (kraanleertjes). nderhoud aan door de zelf aangebrachte wijzigingen is altijd voor rekening van de, tenzij uw ver de wijzigingen heeft overgenomen of hierover schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt. 3

4 erviceabonnement sonderhoud et sonderhoud houdt in dat de ver onderhoudswerkzaamheden verricht die formeel tot de verzorgingsplicht van de behoren. e deelnemende s dienen schriftelijk akkoord te gaan met het eglement sonderhoud (zie achterin dit boekje). chade door brand, storm, inbraak, etc. chade aan de woning ontstaan door brand, storm of inbraak dient gemeld te worden bij de ver. an inbraak of vernielingen moet binnen twee werk - dagen een proces-verbaal opgemaakt worden door de politie. w ver vraagt hiervan een kopie; zij heeft dit nodig om de schade te kunnen claimen bij de opstal verzekering. erstel van schade aan de woning valt onder de verantwoordelijkheid van de ver. e ver is uiteraard niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de. etzelfde geldt voor door s zelf aangebrachte voorzien ingen, zoals vloer- en wandafwerking, luxe keuken- of badkamerinrichtingen, etc. (zgn. sbelang). evens is uw ver niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden. aarvoor is de aansprakelijk (bijvoorbeeld waterschade bij buren, veroorzaakt door een defecte wasmachine van de ). oor deze zaken dient de zelf een.a.- en inboedelverzekering af te sluiten. elden en uitvoeren van onderhoudsklachten nderhoudsklachten kunnen op werkdagen telefonisch worden doorgegeven tijdens het klachtenspreekuur tussen 8.30 en uur tel. nr nderhouds-a et nderhouds-a maakt duidelijk wie ( of ver) moet zorgen voor onderhoud of herstel van welke zaken. ij deelname aan het sonderhoud voert uw ver een aantal onderhoudswerkzaamheden uit, die normaal gesproken voor rekening van de komen. eelname aan het sonderhoud is niet verplicht. «lachten? el » 4

5 oe gebruikt u het nderhouds-a? Als er in uw woning iets kapot is zoekt u in de alfabetische lijst dat onderdeel op. Achter het betreffende onderdeel treft u één of meer aan. ieronder kunt u zien wat de betekenis daarvan is. taat er in de kolom ver? eparatie en kosten zijn voor uw ver. taat er in de kolom? e kosten zijn voor u als. kunt de reparatie of zelf of laten uitvoeren door een bedrijf. taat er in de kolom erviceabonnement? anneer u deelnemer bent aan het fonds zijn de reparatie en kosten voor de ver. ips! et regelmatig schoonmaken van het doucheputje, de wastafelafvoer e.d. kan verstopping voorkomen en veel ellende besparen. luit een inboedel- en.a.-verzekering af. nder andere schade aan uw inboedel, verf en sauswerk ten gevolge van lekkage van leidingen of het dak moet u namelijk zelf betalen. et er hierom op dat er in uw inboedelverzekering het zogenaamde sbelang meeverzekerd is. ndien u de radiatoren wilt schilderen: een lichte kleur verhoogt de warmteafgifte. anden en plafonds welke zijn voorzien van zgn. spuitwerk kunt u het beste behandelen met een spanningsvrije muurverf. Als u de door u gehuurde woning wilt verbouwen of u wilt moeilijk te verwijderen zaken aanbrengen (zoals plavuizen, steenstrips, granol, dakramen, enz.) neem dan eerst contact op met de ver. ij zal u dan informeren wat wel en niet is toegestaan. 5

6 A 6 Aanrecht (zie keuken) Afvoeren reparatie aan regenpijpen en dakgoten schoonmaken van dakgoten reparatie en vervanging afvoersifons (leiding of zwanenhals) en doucheputdeksels schoonhouden en ontstoppen van afvoersifons, schoonhouden van doucheputjes, etc. ontstoppen binnen- en buitenrioleringen en regenpijpen!! et regelmatig verwijderen van zeep- en haarresten voorkomt veel narigheid. oor het ontstoppen van rioleringen is door rifolium oondiensten oskoop een contract afgesloten met e ioolontstopper, Afvoer van achtergebleven goederen afvoer van achtergebleven goederen van de bij verhuizing Afzuigkap (zie ook ventilatie) als voor installatie van een eigen afzuigkap bouwkundige voorzieningen nodig zijn, is vooraf schriftelijke toestemming van de ver nodig afzuigkap die bij de woning hoort; onderhoud en reparatie schoonhouden of vervangen filters/verlichting ver

7 A ver Antenne c.q. schotel (voor zend- en/of ontvangstinstallatie) plaatsing, onderhoud, verzekering schade t.g.v. geplaatste antenne!! oor het plaatsen heeft u vooraf toestemming nodig van de ver. alkons, balustrades (ook in trappenhuizen) (zie hekken) eglazing (zie ruiten) ehang verwijderen en aanbrengen van behang herstel van ondergrond bij schade als gevolg van verwijderen van het behang (zie ook tucwerk) ergingsgangen onderhoud bergingsgangen schoonhouden (zie emeenschappelijke ruimten) estratingen onderhoud en herstel van paden en terrassen behorend tot het gehuurde ophogen en onderhouden van zelf aangebrachte bestratingen ophogen en onderhouden van gemeenschappelijke bestratingen en paden leveren zand en grond!! eg de bestrating lager dan de onderdorpel, dit voorkomt rotting. 7

8 A 8 rievenbus onderhoud en reparatie centrale brievenbussen onderhoud en reparatie van brievenbus in eigen voordeur vervanging door normaal gebruik uitentrappen onderhoud en reparatie uitenverlichting onderhoud en reparatie aan installaties voor de verlichting van galerijen, niet openbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, alsmede vervangen van bestaande armaturen entrale verwarming onderhoud, reparatie, keuringen, verhelpen van storingen aan ketel en radiatoren bijvullen en ontluchten van de c.v.-installatie!! et u op dat de vulslang aanwezig én compleet is. onderhoud en/of vervangen van vulslangen, wartels en sleutels herstel van schade aan c.v.-installatie en toebehoren wanneer deze verkeerd gebruikt heeft het treffen van voorzieningen ter voorkoming van vorstschade ver

9 ombiketel (zie centrale verwarming) akconstructie/dakbedekking onderhoud en reparatie aan de constructie en de bedekking onderhoud en reparatie aan de constructie en de bedekking als gevolg van beschadiging door bewoners akvensters/-koepels dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk (smeren, aandraaien schroeven, e.d.) reparatie of vervanging glasschade (zie uiten) eurbellen vervanging en reparatie aan bel en belinstallatie euren schilderen (zie childerwerk) buitendeuren repareren en/of vervangen tochtstrippen op buitendeuren binnendeuren repareren deuren repareren en/of vervangen in gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen vervangen of repareren omdat de deur er uitgewaaid is ver 9 A

10 A 10 kleine dagelijkse reparaties en onderhoud van klemmende deur(en) van de woning dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk (smeren, aandraaien schroeven, e.d.) buitendeuren vervangen waarvan de kromming, gemeten vanaf het slot, meer bedraagt dan 12 mm, gemeten buiten het stookseizoen europener (elektrisch) onderhoud en reparatie aan elektrische deuropener ouche (zie sanitair) rooglijnen en steunen onderhoud en vervanging lektrische leidingen onderhoud van elektrische leidingen en bedrading en aarding binnen de woning lektrische installaties onderhoud en reparatie aan elektrische installaties met groepenkast vervanging van zekeringen en lampen reparatie/vervanging van schakelaars, contactdozen, deurbelinstallaties incl. beltrafo s ver

11 A ver uitbreiden elektrische installatie storing aan installatie door uitbreiding!! oor uitbreiding is vooraf toestemming nodig van de ver. ntreeportalen alle noodzakelijke reparaties/onderhoud in gemeenschappelijke entreeportalen/toegangshallen schoonhouden (zie emeenschappelijke ruimten) rfafscheidingen aanbrengen/wijzigen erfafscheidingen onderhoud van zelf aangebrachte erfafscheidingen onderhoud van erfafscheidingen behorende tot het gehuurde (o.a. schilderwerk/vastzetten) afscheidingen behorende bij het gehuurde!! oor aanbrengen of wijzigen van de erfafscheiding, hoger dan 1.80m heeft u van tevoren toestemming nodig van de ver én van de gemeente oskoop. ilters (zie ventilatie) alerijen onderhoud en reparatie aan galerijen schoonhouden (zie emeenschappelijke ruimten) 11

12 A 12 askranen reparatie en vervanging gaskranen bij c.v.-installatie reparatie en vervanging overige gaskranen asleidingen onderhoud en reparatie aan gasleidingen binnen de woning onderhoud en reparatie aan door bewoner zelfaangebrachte gasleidingen!! oor het zelf aanbrengen heeft u vooraf toestemming nodig van de ver. eiser (zie warmwatertoestellen) emeenschappelijke ruimten schoonhouden indien daarvoor een bedrag is opgenomen in de bruto huurprijs las (zie ruiten) ootsteen schoonhouden en ontstoppen sifon reparatie en vervanging van de sifon en plug oten (zie afvoeren) ver

13 ang- en sluitwerk n gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen: onderhoud, reparatie of vervanging n woningen: reparatie of vervanging onderhoud (smeren, schroeven aandraaien) reparatie door ondeskundig gebruik tochtprofielen bij binnendeuren vervangen angkastjes (zie keuken) ekken onderhoud en reparatie van hekken en hekwerk in gemeenschappelijke trappenhuizen, galerijen en balkons onderhoud en reparatie overige hekken uisnummerplaatjes/naambordjes (bij voordeur of berging) reparatie of vervanging asten onderhoud en reparatie aan vaste kasten hang- en sluitwerk vervanging/reparatie bij slijtage/verval ver 13 A

14 A 14 euken reparatie en vervanging van keukenblok en aanrechtblad ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik vervangen van hangkastjes ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik onderhoud en vervanging van hang- en sluitwerk van keukenblok of hangkastjes onderhoud, reparatie en vervanging van zelf aangebrachte extra keukenelementen en keukenonderdelen itvoegen (zie stucwerk) ozijnen uitenzijde van de woning: schilderen, repareren herstellen en vervangen van door houtrot aangetaste kozijnen innenzijde van de woning: schilderen reparatie en vervanging aan hang- en sluitwerk tochtprofielen vervangen reparatie en schilderen kozijnen, ramen en deuren binnen de woning; ook de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren ver

15 ekkage afvoeren reparatie leidingen of dak herstel waterschade aan inboedel of saus- en verfwerk!! enk eraan dat u een inboedelverzekering afsluit inclusief sbelang. euningen/leuningdragers onderhoud en reparatie aan leuningen en leuningdragers van binnentrappen iften onderhoud, reparatie, keuringen schoonmaken (zie emeenschappelijke ruimten) uchtroosters (zie ventilatie) etselwerk (buiten) onderhoud en reparatie van gebreken door veroudering echanische ventilatie (zie ventilatie) ver 15 A

16 A ver ngedierte bestrijding van ongedierte zoals: kakkerlakken, mieren, vlooien, ratten, muizen, etc. verwijderen van wespen- en bijennesten in of aan de woning!! oor het bestrijden van ongedierte raden wij u aan contact op te nemen met de afdeling wijkbeheer van de emeente te oskoop, tel: pen haard/houtkachel/allesbrander onderhoud en gevolgschade verplichting jaarlijks vegen!! oor het plaatsen van een open haard, houtkachel of allesbrander heeft u vooraf toestemming nodig van uw ver. phoging ophoging van tuinen en paden ophoging van uit tegels bestaande bergingsvloer levering zand en grond ntstoppen (zie afvoeren) aden (zie bestratingen) arket en plavuizen (zie vloerbedekking) 16

17 A ver lafonds n gemeenschappelijke ruimten: onderhoud en reparatie plafonds n de woning: onderhoud en reparatie van plafondconstructies, loszittend stucwerk en gipsplaten kleine reparaties aan plafonds, stucwerk en gipsplaten, zoals gaten dichten, pluggen verwijderen en kleine scheurtjes repareren onderhoud en reparatie van door zelf aangebrachte (vaste) plafondafwerkingen, zoals betimmeringen en sierpleister. ok in gevallen dat voorzieningen van de vorige zijn overgenomen schilderen en/of sausen van plafonds, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de ver adiatoren onderhoud en reparatie schilderen!! ebruik uitsluitend radiatorlakken. en lichte kleur verhoogt de warmteafgifte. amen n de woning: schilderen (zie childerwerk) repareren/vervangen vervanging of reparatie omdat het raam er uitgewaaid is 17

18 A 18 reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk, onderhoud hangen sluitwerk (smeren e.d.), tochtprofiel n gemeenschappelijke ruimten: ramen schilderen, repareren of vervangen iolering (zie ook afvoeren) reparatie na verzakking of vervanging na slijtage ontstoppen van rioleringen (binnen en buiten)!! oor het ontstoppen van rioleringen is door rifolium oondiensten oskoop een contract afgesloten met e ioolontstopper, uiten normale glasschade aan de woning of berging glasschade ten gevolge van vernieling door derden glasschade gemeenschappelijke ruimten lekkage van dubbele beglazing!! et kan zijn dat u via de maandelijkse huur een glasverzekering betaalt. e kosten zijn dan voor rekening van de ver. anitair vervanging van sanitaire toestellen in geval van slijtage/ ouderdom/verval ver

19 vervanging of reparatie ten gevolge van onoordeelkundig gebruik (breuk o.d.) (met sanitaire toestellen wordt hier bedoeld: wastafels, fonteintjes, stortbakken, toiletpotten)!! choonmaken van wastafels en toiletpotten is voor rekening van de! vervanging van kranen/uitlopen reparatie van kranen, doucheslang- en stang, handdouche, ophangpen en koppelstuk, spiegels, toiletzittingen, planchetten, sifons, zeepbakjes vervanging stortbakken of stortbakonderdelen auswerk sausen en/of schilderen van plafonds, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de ver chade ontstaan aan eigendommen van t.g.v. lekkages ontstaan aan eigendommen van ver door onjuist gebruik van het gehuurde door chakelaars en stopcontacten vervanging na slijtage of ernstige beschadiging vastzetten van loszittend schakelmateriaal ver 19 A

20 A 20 charnieren onderhoud: smeren en vastzetten vervanging of reparatie childerwerk alle schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woning alle schilderwerk binnen de woning choorstenen repareren van schoorsteen vegen ifon (zie afvoeren) leutels bijmaken van sleutels van de woning en bijbehorende ruimten zoekgeraakte, kapotte of in het slot afgebroken sleutels loten (zie hang- en sluitwerk) piegels (zie sanitair) tortbakken (zie sanitair) ver

21 tucwerk grote reparaties aan loszittend of gescheurd stuc- en tegelwerk >0,25 m 2 reparaties aan stuc- en tegelwerk door beschadigingen, zoals gaten en pluggen en kleine reparaties aan stucwerk <0,25 m 2 kitvoegen bij tegelwerk in de douche overige kitvoegen bij tegelwerk schoonmaken en kleine reparaties aan cementvoegen in tegels puitwerk aan wanden/plafonds sauswerk en kleine reparaties egelwerk (zie stucwerk) elefoonaansluiting aansluitpunt immerwerken onderhoud en reparaties bij normaal gebruik onderhoud en reparaties van zelf aangebracht timmerwerk (ook bij overname van vorige ) oiletten (zie sanitair) ver 21 A

22 A 22 rappen onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten reparaties aan binnentrappen als gevolg van slijtage/verval onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte trapafwerkingen rapleuningen (zie leuningen) uinen (zie ook bestratingen en erfafscheidingen) inrichting/onderhoud van privé-tuinen (ook na ophoging), incl. snoeien van bomen, struiken en heesters, ook die zijn geplant door vorige s ophogen van privé-tuinen voor en achter groenvoorziening/onderhoud van gemeenschappelijke tuinen (indien daarvoor via de servicekosten betaald wordt) levering zand en grond ensterbanken (binnen) onderhoud en reparatie van vensterbanken vervanging van vensterbanken behorend tot het gehuurde, ten gevolge van slijtage, verval of ouderdom entilatie onderhoud en reparatie van mechanische ventilatie reparatie aan ventilatiekanalen ver

23 onderhoud aan ontluchtingsroosters incl. schoonhouden van eventuele filters reparatie of vervanging van ontluchtingsroosters schoonhouden ventielen vervangen ventielen erlichting (zie buitenverlichting) erstopping (zie riolering) loerafwerking reparaties aan losliggende cementdek- en tegelvloeren, die tot het gehuurde behoren reparaties aan de vloer als gevolg van beschadiging of breuk van een vloerafwerking die door de is aangebracht of van vorige s is overgenomen egaliseren van de vloer voor bijv. linoleum leggen loerbedekking lavuizen: onderhoud en reparatie!! ooraf is toestemming nodig van de ver. ver 23 A

24 A ver arket, laminaat en kurkvloeren: onderhoud en reparatie!! enk aan een goede, geïsoleerde onderlaag om contactgeluiden te voorkomen. loeren reparaties aan vergane vloerbalken reparaties en onderhoud aan vloeren in gemeenschappelijke ruimten andafwerking (zie ook ehang, tucwerk en egelwerk) (bijv. tegels, betimmeringen, textiel) door de zelf aangebracht armwatertoestellen ndien behorend tot de woning: onderhoud en reparatie bij normaal gebruik van de boiler of combiketel herstel van boiler of combiketel door ondeskundig gebruik of nalatigheid ndien eigendom van de of gehuurd bij een ander bedrijf: onderhoud, reparatie of vervangen astafels (zie sanitair) 24 aterleidingen onderhoud en reparatie van warm- en koudwaterleidingen

25 reparaties aan warm- en koudwaterleidingen als gevolg van bevriezing of vernieling ontdooien van bevroren waterleidingen onderhoud en reparatie aan door bewoners zelf aangebrachte binnen- of buitenwaterleidingen!! oor het wijzigen van de waterinstallatie heeft u vooraf toestemming nodig van de ver. aterschade (zie schade).. (zie sanitair) indhaken reparatie of vervanging itten (zie sauswerk) onwering onderhoud, reparatie en vervanging (tenzij in de huur inbegrepen)!! oor het aanbrengen van zonwering heeft u vooraf toestemming nodig van de ver. wanenhals (zie afvoeren) ver 25 A

26 eglement sonderhoud Algemene voorwaarden eelnemers zijn s van een woning van de woningcorporatie, die schriftelijk akkoord zijn gegaan met het bepaalde in dit reglement. Artikel 1 mvang en dekking sonderhoud e dekking wordt beperkt tot de hierna genoemde werkzaamheden, zoals mede omschreven in artikel 9 van de algemene huurvoorwaarden, het bepaalde in het urgerlijk etboek en de voorschriften van het inisterie van innenlandse aken. e dekking wordt voorts beperkt tot zaken welke in eigendom toebehoren aan, of in beheer zijn bij rifolium oondiensten oskoop. et betreft o.a. onderhoud, reparatie en/of vervanging van: voordeurbelinstallatie van een individuele woning brievenbus in eigen voordeur onderdelen van toiletpot doucheslang en -stang, handdouche, ophangpen en koppelstuk kraanleertjes en kraanuitlopen onderdelen van wastafels inclusief sifons zeepbakjes (voor zover van toepassing) schakelaars en stopcontacten deurkrukken, scharnieren, sloten en windhaken vensterbanken scharnieren en sluitingen van deurtjes van aanrechtblok, bovenkastjes of servieskast vastzetten trapleuning en leuningdragers voor een volledig overzicht zie het nderhouds-a. 26

27 Artikel 2 itsluitingen Alle overige, in het nderhouds-a niet genoemde onderhoudswerkzaamheden. aken, waarin reparatie c.q. vervanging noodzakelijk zijn als gevolg van opzet of grove schuld van deelnemer of huisgenoten en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. oodzakelijke reparaties c.q. vervangingen als gevolg van schade door vorst, welke door het treffen van tijdige voorzorgsmaatregelen door de voorkomen hadden kunnen worden. eparatie c.q. vervanging van zaken die eigendom zijn van de s. Artikel 3 elding en uitvoering elding van schade of gebreken van onder artikel 1 genoemde zaken dient te geschieden bij de woningcorporatie. ernieuwing van onderdelen zal slechts dan plaatsvinden indien dit technisch gezien noodzakelijk is. e woningcorporatie bepaalt of hiervan sprake is. n alle gevallen wordt, bij zowel vernieuwing als reparatie, uitgegaan van de standaard staat van de woning. e werkzaamheden zullen binnen een redelijke termijn en binnen de normale arbeidstijd worden uitgevoerd. Artikel 4 etaling bijdrage en schorsing eelnemer is verplicht de bijdrage in het maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, tegelijkertijd met de maandelijks verschuldigde huur. iet-betaling van de bijdrage binnen dertig dagen na de vervaldag betekent schorsing van de deelname aan het, dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de plicht van deelnemer tot betaling van het verschuldigde en tot verdere betaling van de bijdrage. e schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak waarover de bijdrage is verschuldigd. eelnemer kan geen aanspraak maken op reparatie c.q. vervanging, ontstaan in de tijd dat de deelneming aan het was geschorst. ittende s die na 31 januari

28 deelnemer willen worden van het sonderhoud, dienen een entreegeld te betalen van 25,-. e deelname gaat in (met inachtneming van een wachtperiode van één volle maand) per de 1e van de maand. ittende s die na opzegging opnieuw deelnemer wensen te worden, dienen (opnieuw) entreegeld te betalen. ernieuwde deelname is in principe éénmaal mogelijk. er is bevoegd om zonder opgaaf van reden te weigeren. ieuwe s kunnen zonder betaling van entreegeld toetreden tot het gelijktijdig met het aangaan van de huurovereenkomst. en nieuwe is met het aangaan van de huurovereenkomst niet verplicht deelnemer te worden van het. Artikel 5 ijziging van de bijdrage e woningcorporatie zal jaarlijks binnen twaalf maanden na beëindiging van het kalenderjaar een overzicht verstrekken van de baten en lasten van het fonds. erst nadat uit genoemd overzicht blijkt, dat aanpassing van de te betalen bijdrage noodzakelijk is, zal tot aanpassing worden overgegaan. e woningcorporatie zal hiervan de deelnemers tenminste dertig dagen voor de bijdragevervaldag schriftelijk mededeling doen. e deelnemer van het sonderhoud wordt geacht met de aanpassing van de nieuwe bijdrage akkoord te gaan, voor zover de procentuele verhoging van de bijdrage lager of gelijk is aan de stijging van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie van het entraal ureau voor de tatistiek. ndien de procentuele verhoging hoger is dan genoemde indexcijfers wordt de deelnemer van het sonderhoud geacht met de verhoogde bijdrage akkoord te gaan, tenzij binnen één maand na de schriftelijke mededeling van de woningcorporatie deze van de een schriftelijke mededeling heeft ontvangen, waarin door de wordt verklaard de deelname aan het fonds te willen beëindigen. 28

29 Artikel 6 uur en beëindiging sonderhoud a) et wordt aangegaan voor de periode van tenminste één jaar. chriftelijke opzegging door één der partijen is alleen mogelijk per 1 januari van elk jaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, derhalve vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar. ehoudens schriftelijke opzegging door één van de partijen wordt het abonnement na het verstrijken van de genoemde termijn stilzwijgend verlengd, telkens voor de periode van één jaar. b) n afwijking van het bepaalde onder artikel 6 punt A, kan de het schriftelijk opzeggen indien het een procentuele verhoging van de abonnementsprijs betreft hoger dan de...-indexcijfers zoals genoemd in artikel 5. pzegging dient plaats te vinden binnen één maand nadat de wijziging aan de bekend is gemaakt. c) et eindigt automatisch bij beëindiging van de huurovereenkomst. d) anneer de het door opzegging heeft beëindigd, is hernieuwde deelname in beginsel eenmaal mogelijk. er is bevoegd om met betrekking tot hernieuwde deelname voorwaarden te stellen, danwel aanvragen zonder opgaaf van reden te weigeren. e) e ver kan tussentijds schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen, wanneer zij van oordeel is dat de misbruik maakt van het fonds. egen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de klachtencommissie. f) e ver kan deelname aan het ook beëindigen wanneer de de bijdrage niet maandelijks betaalt. 29

30 peningstijden kantoor: 9.00 tot uur, tot uur (met uitzondering van vrijdagmiddag) ijde oskoop mail: ebsite:

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen Fonds Sprengenland 2 Breng het lastige onderhoud onder in het Fonds Een groot voordeel van het huren van een woning is dat u voor veel onderhoudswerkzaamheden in en om uw woning niet verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Onderhoudsfonds kleine gebreken

Onderhoudsfonds kleine gebreken Onderhoudsfonds kleine gebreken Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een lekkende kraan, een verstopte riolering, een kapotte deurbel of andere kleine gebreken die u als huurder zelf zult moeten

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Van der Heijden Beheer 07-02-08

Van der Heijden Beheer 07-02-08 Van der Heijden Beheer 07-02-08 A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden Overzicht onderhoudswerkzaamheden E= extra dienstverlening voor huurders die 55 jaar of ouder zijn of mensen met een beperking = onderhoud voor rekening huurder = het onderhoud dat huisvester verzorgd

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik.

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. Onderdeel Omschrijving oor rekening van A Aanrecht Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. charnieren en sluitingen van

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Het overzicht is zo compleet mogelijk. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Het is geen officieel document, het geeft richtlijnen aan.

Het overzicht is zo compleet mogelijk. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Het is geen officieel document, het geeft richtlijnen aan. Onderhouds-ABC Als huurder van IJsseldal Wonen hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud aan het dak of de muren van uw woning. Dat is onze taak. Toch bent u als huurder ook verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten.

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten. Serviceabonnement Handig! Het serviceabonnement Het serviceabonnement biedt uitkomst als u bepaalde onderhoudsklussen die u volgens het huurcontract (en het onderhouds-abc) zelf moet doen, niet kunt of

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 J UTRECHT tel. 030-2312692 onderhoud voor rekening van huurder of verhuurder: onderstaande verdeling is conform de wettelijke regels onderwerp

Nadere informatie

Onderhoud A tot Z lijst

Onderhoud A tot Z lijst Onderhoud A tot Z lijst Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Woningstichting Brummen. Wie doet wat?

Onderhouds-ABC. Woningstichting Brummen. Wie doet wat? Onderhouds-ABC Woningstichting Brummen Wie doet wat? Over onderhoud Rechten en plichten Als huurder van Woningstichting Brummen hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud aan dak of muren van uw

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

9.8 WIE MOET WAT BETALEN

9.8 WIE MOET WAT BETALEN 9.8 WIE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudsverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Uitgave juli 2005. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl

Uitgave juli 2005. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl Uitgave juli 2005 et Onderhouds ABC www.portaal.nl et Onderhouds ABC Uitgave juli 2005 et huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhouds ABC Wie doet wat?

Onderhouds ABC Wie doet wat? Onderhouds ABC Wie doet wat? Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wat doet u zelf en wat doet 3B Wonen? Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken hebben we in dit Onderhouds ABC zoveel mogelijk reparaties

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren = verantwoordelijkheid huurder = verantwoordelijkheid verhuurder Onderhouds ABC A Algemeen Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder Noordervastgoed Beilerstraat 24 9401 PL Assen www.noordervastgoed.nl Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend.

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend. Onder houds ABC Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Het is prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor een reparatie. Het onderhoud van een pand is verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement Reglement van het onderhouds A Prijs van het onderhouds 1 De prijs van het onderhouds is 6,- per maand (prijspeil januari 2013 tot 1 juli 2014) en kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast met de consumentenprijsindex

Nadere informatie

Enkele regels rond verhuur en onderhoud. Verzorging en instandhouding

Enkele regels rond verhuur en onderhoud. Verzorging en instandhouding nderhoud et A et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Onderhoud huurder - verhuurder. Wat moet u weten?

Onderhoud huurder - verhuurder. Wat moet u weten? Onderhoud huurder - verhuurder Wat moet u weten? Onderhoud huurder - verhuurder Als u een woning huurt, geeft dit rechten en plichten. ierover kunt u lezen in het boekje Algemene voorwaarden huurovereenkomst

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Uitgave Juli 2012. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl

Uitgave Juli 2012. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl Uitgave Juli 2012 et Onderhouds ABC www.portaal.nl www.portaal.nl et onderhouds ABC et huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan is het

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning

Wie doet wat bij het onderhoud van uw woning Adres Telefoon Nijverheidsstraat 8 7213 DB Gorssel (0575) 49 27 73 Fax (0575) 49 11 20 E-mail info@degroenewaarden.nl Ga eens naar onze website www.degroenewaarden.nl Wie doet wat bij het onderhoud van

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor rekening van de verhuurder

In het algemeen is onderhoud als gevolg van slijtage of ouderdom voor rekening van de verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Wie moet wat betalen? * De artikelen 1586-1589 van het Burgerlijk Wetboek duiden op de onderhoudsverplichtingen van de verhuurder en zijn eventule daaruit

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren.

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren. In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Als er een staat in de kolom van verhuurder dan verzorgt vb&t namens de eigenaar het onderhoud,

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Samen verantwoordelijk voor prettig wonen

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Onderhoud en reparaties aan mijn woning amen verantwoordelijk voor prettig wonen Onderhoud en reparaties aan mijn woning oningstichting ellendoorn heeft service en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning

Onderhoud en reparaties aan mijn woning Onderhoud en reparaties aan mijn woning amen verantwoordelijk voor prettig wonen Woningstichting ellendoorn heeft service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. We doen er alles aan om uw woning in een

Nadere informatie

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Huren bij Stadgenoot 53 Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie